ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

1933 πολυαιθυλένιο

1866 CelluloidTM

1900 σελλοφάν

1920 Nylon.

1938 Teflon

1891 Rayon

1907 βακελίτης

1925 PVC

1957 Velcro

ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η αύξηση της
παραγωγής συνθετικών
υλών από το 1915 έως το
1990

Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ
•Ξυλότυποι

•Βελτιωτικά σκυροδέματος

•Πανό

•Επιφάνειες εργασίας (κουζίνα)

•Χωρίσματα

•Καλωδιώσεις, ηλεκτρολογικά

•Σωληνώσεις

•Στοιχεία φινιρισμάτων

•Επικαλύψεις τοίχων και στεγών

•Κουφώματα

•Ανθρακονήματα

• Ακρυλικό γυαλί

•Περιφράξεις

•Μονώσεις

•Είδη υγιεινής

•Ακουστική

•Ενισχύσεις κτιριακών στοιχείων
•Χρώματα, βερνίκια, στεγανωτικά
•Δάπεδα

•Επίπλωση
•Κυψέλες (προκατασκευή)

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ

Πανό

Δάπεδα

ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ

Ακρυλικό γυαλί

Πολυκαρβονικό πανό

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΑ

KEVLAR

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΣΚΛΗΡΟ PVC

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ (ΡΗΤΙΝΕΣ)

ΔΑΠΕΔΑ

Ακρυλική μοκέτα

ΔΑΠΕΔΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΚΤΥΑ

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

Κουφώματα PVC

Ακρυλικό γυαλί

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Διογκωμένη πολυστερίνη - EPS

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Εξηλασμένη πολυστυρόλη (XPS)

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Στεγανωτικά φύλλα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful