Εφελκυόμενες

κατασκευές

Οι κατασκευές που τα μέρη τους
υποβάλλονται κατά κύριο λόγω σε
εφελκυσμό.
Πραγματοποιούνται είτε με μορφή
κυλίνδρου είτε με μορφή διπλής
καμπυλότητας.

Fluoropolymer foils
φθοριοπολυμερικά


Είναι λεπτά φύλλα με τις ίδιες
ιδιότητες προς όλες τις κατευθύνσεις
Δεν είναι πολύ ανθεκτικά και
προσβάλλονται από την υπεριώδη
ακτινοβολία
Η τεχνολογικές εξελίξεις στην
παραγωγή τους βελτιώνει με το χρόνο
την ποιότητά τους.

PVC- coated polyester
χλωριούχο πολυβινύλιο


Σε συνδυασμό με πολυεστέρα είναι φτηνό,
ευέλικτο και πυράντοχο.
Λερώνει εύκολα και δεν αντέχει στο χρόνο
Διασπάται με UV ακτίνες κι έτσι μειώνεται η
μηχανική του αντοχή.
Με βελτιωτικές επικαλύψεις από ακρυλική
λάκα αυξάνεται η πλαστικότητά τους και
βελτιώνεται η αντοχή τους στη βρωμιά.

PTFE-coated glass fibre
πολύ-τετρα-φθορο-αιθυλένιο

 Μεγάλη

αντοχή σε φθορές και ηλιακή
ακτινοβολία.
 Σχεδιαστικά λάθη που δημιουργούν
ζαρώματα και κυματισμό
καταστρέφονται
 Είναι τα πιο ακριβά

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΣΤΟ GREENWICH

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΜΑΝΧΑΙΜ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

EXPO ΣΕΒΙΛΛΗΣ

EXPO ΣΕΒΙΛΛΗΣ

EXPO ΣΕΒΙΛΛΗΣ

EXPO ΣΕΒΙΛΛΗΣ

Ο ΘΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ, GREENWICH, ΛΟΝΔΙΝΟ

EXPO ΣΕΒΙΛΛΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

EXPO ΣΕΒΙΛΛΗΣ

Ο FREI OTTO ΣΧΕΔΙΖΕΙ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ
PINK FLOYD

ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ PLYMOUTH ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΣΚΙΑΣΤΡΟ ΣΤΟ ΚΑΦΕ

WESTMISTER AND CHELSEA TEACHING HOSPITAL, FLUOROPOLYMER FOILS

ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful