Từ 1.1.

2012, áp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(LĐ) - Thứ tư 06/07/2011 10:14 | Kinh doanh
Trang chủ

Theo quy định mới, các đối tượng sau sẽ phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (thay cho thuế đất). Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất là đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: Đất xây dựng KCN; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh. Căn cứ tính thuế là giá tính thuế và thuế suất. Giá tính thuế = diện tích đất tính thuế nhân với (X) giá 1m2 đất. Về thuế suất, có ba bậc để tính thuế là: Bậc 1 mức 0,03% áp dụng cho diện tích trong hạn mức (mức giao đất theo quy định của UBND tỉnh, TP trực thuộc T.Ư); bậc 2 mức 0,07% và bậc 3 mức 0,15%. Theo Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), đất ở nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư, công trình xây dựng dưới mặt đất áp dụng mức thuế suất 0,03%; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp áp dụng mức thuế suất 0,03%, đất phi nông nghiệp khác áp dụng mức thuế suất 0,03%. Đối với đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định sẽ bị áp mức thuế suất 0,15%... Theo Cục Quản lý công sản, đất lấn, chiếm áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức (việc nộp thuế không phải là căn cứ để công nhận quyền sử dụng đất).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful