5.

Tétel - Egyik végén befogott tartók

A
A befogás két reakcióerő komponenst és egy nyomatékot képes felvenni. A két reakcióerő a tartó befogott keresztmetszetének elmozdulását a rekciónyomaték pedig a tartó elforgását gátolja meg. Ez a három reakcióösszetevő a tartóra ható bármely síkbeli erőrendszerrel képes egyensúlyt tartani. Tehát az egyik végén befogott tartó bármely síkbeli erőrendszerrel terhelhető. A koncentrált nyomatékot a nyomatéki tételbe bele írni.

Szerkesztéssel: 1, Erőlépték és hosszlépték meghatározása 2, Hosszlépték helyes szerkesztése 3, Vektorábra megszerkesztése 4, Póluspont kijelölése (vektorábra kezdőponttal vízszintben a pólusponttal) 5, Kötélsokszög ábra megszerkesztése 6, ymax lemérése és MA=ymax∙Hl∙c∙El Számítással:

5. Tétel - Perspektivikus ábrázolás

B
A tárgyat egy c vetítési középpontból a rajz síkjára vetítjük. A vetítési pontból vetítő sugarakat bocsátunk a tárgy csúcspontjain keresztül. A sugaraknak a rajz síkjával, a képsíkkal való metszéspontja adják a megfelelő pontokat. A pontokat megfelelő sorrendben összekötve kapjuk a perspektivikus lépet.

A vetítési középpontból a képsíkra bocsátott merőleges metszéspontja a főpont F. A vetítési távolság és a fő pont közötti távolság d. F vetülete az alapsíkon az A pont. A képsík és az alapsík metszéspontja az alapvonal. A homloksík és az alapsík metszéspontja talpvonal. A h horizontvonal a szemsík és a képsík metszéspontja. Perspektivikus szerkesztés

Egy pontos ábrázolás
A perspektivikus ábrázolást látványtervekben használják (építészet, gépészet, művészet). A vetítési pontból vetítő sugarak segítségével a tárgy vetületét egy képsíkra helyezzük.

Két pontos ábrázolás
A C ponton az oldalakkal párhuzamosan rajzolt egyenes az alapvonalból kimetszi az iránypontokat. Az oldalakon átbocsátott egyenes és az alapvonal metszéspontja megadja a nyompontokat.

Előny: - Könnyen felismerhető test - Tónusok, árnyékok szintén a jobb felismerhetőséget segítik Hátrány: - Párhuzamos élek iránytartása torzul - Vonalak látszólagos összetartása miatt felület torzul - Távolság növelésével csökkennek hosszúsági méretek

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful