P. 1
creditarea persoanelor fizice

creditarea persoanelor fizice

|Views: 80|Likes:
Published by Blaj Iolanda
lucrare de practica
lucrare de practica

More info:

Published by: Blaj Iolanda on Dec 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

LUCRARE DE PRACTICA

CREDITAREA PESOANELOR FIZICE

ANUL 2 SERIA 1 GRUPA 1 FINANTE- BANCI

1

CUPRINS: 1. Banca Comerciala Romana…………………………………………………………….3 1.1. Cadrul juridic de organizare si funcţionare....................................................3 1.2.Obiect de activitate al BCR............................................................................5 1.3. Oferta de produse si servicii………………………………………………...6 2. Acordarea de credite/descoperit de cont.Generalitati………………………………….9 3. Oferta de credite pentru persoane fizice………………………………………………11 3.1.Investitii imobiliare……………………………………………………….11 3.1.1.Rezidential Extra/Super BCR…………………………………...11 3.1.2.Punte Extra/Super BCR…………………………………………15 3.2.Destinatie multipla………………………………………………………...18 3.2.1.Divers Extra/Super BCR………………………………………..18 3.2.2.Maxicredit Extra/Super BCR…………………………………...20 3.2.3.Descoperit de cont………………………………………………23 3.3.Vehicule si bunuri…………………………………………………………25 3.3.1.Motor Extra/Super BCR………………………………………...25 3.3.2.Practic Extra/Super BCR………………………………………..28 4. Contract de credit……………………………………………………………………..31

2

Banca Comerciala Romana

1.1.Cadrul juridic de organizare si funcţionare

BCR este organizată si funcţionează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: · Hotărârea guvernului României nr. 1011/4.IX.1990 privind înfiinţarea BCR · Hotărârea Guvernului României nr. 1195/12.XI.1990 privind organizarea BCR · Statutul BCR, aprobat prin HG nr. 1195/12.XI.1990, modificat si completat prin hotărâri ale Adunării generale a acţionarilor, care au fost publicate in Monitorul Oficial şi înregistrate la Registrul Comerţului · Legea nr.31/16.XI.1990 republicată, privind societăţile comerciale · Legea bancară nr.58/5.III.1998 ·Normele BNR nr.2/1998 privind autorizarea băncilor,modificate de normele BNR nr.10/2000 si normele BNR nr.3 privind modificările din situaţia băncilor BCR este persoană juridică, organizată ca societate comercială bancară pe acţiuni, cu sediul central în municipiul Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sect.3. Banca are şi poate înfiinţa, în ţară şi în străinatate, unităţi fără personalitate juridică denumite sucursale (sucursala municipiului Bucureşti, sucursale judeţene, sucursale), agenţii, reprezentanţi, precum, şi filiale cu personalitate juridică, pe baza aprobării consiliului de administraţie al băncii. BCR are ca obiect principal de activitate atragerea şi formarea de depozite băneşti, în lei şi valută, de la persoane fizice si juridice, din ţară şi străinatate, acordarea de credite pe termen scurt, mediu si lung, efectuarea de servicii bancare, operaţiuni pentru activităţi de comerţ exterior şi alte operaţiuni bancare, potrivit legii. În cadrul activităţii pe care o desfăşoară, BCR se supune reglementărilor emise de BNR pentru aplicarea politicii monetare, de credit, valutare, de plăţi, de asigurare a prudenţei bancare şi de supraveghere a societăţii bancare. De asemenea colaborează cu celelalte societăţi comerciale, ministere, organe centrale si locale. BCR, prin Centrala sa, îndeplineşte funcţia de coordonare pentru toate activităţile şi operaţiunile bancare care se desfăşoară în unităţile teritoriale, în condiţii de profitabilitate,

3

asigurând aplicarea corectă a legilor, hotărârilor şi a tuturor actelor actelor normative ce guvernează activitatea bancară.

Conducerea şi administrarea BCR

Conducerea si administratia BCR sunt asigurate de: 1.Adunarea generală a acţionarilor 2.Consiliul de administraţie 3.Comitetul de direcţie 4.Preşedinte şi vicepreşedinţii 1.Adunarea generală a acţionarilor AGA este organul de conducere al băncii care reprezintă totalitatea proprietarilor de acţiuni şi hotărăşte în problemele generale privind activitatea băncii. Adunarile generale ale acţionarilor îsi desfăşoara activitatea în şedinţe ordinare şi extraordinare. 2.Consiliul de administraţie Coducerea şi administrarea curentă a băncii sunt încredinţate Consiliului de administrare compus din preşedintele şi vicepreşedinţii băncii şi membrii numiţi de AGA care trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la administratori. Administratorii băncii sunt numiţi pe termen de 4 ani, cu posibilitatea realegerii lor pe alta perioada de câte 4 ani. Preşedintele Cosiliului de administraţie este şi preşedintele băncii, calitate în care conduce şi Comitetul de direcţie. Consiliul de administraţie este organ de conducere şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui Consiliului de administraţie. Consiliul de administraţie al băncii deliberează asupra problemelor de bază, cum sunt: · Bilanţul contabil şi contul de profit si pierderi, precum si propunerile ce urmeaza să fie prezentate AGA privind destinaţia profitului · Politica băncii prin credite, resurse şi dobânzi; propuneri ce urmează a fi prezentate AGA, privind rezervele şi eventuala utilizare a acestora, aprobarea nivelului comisioanelor, taxelor şi spezelor bancare
4

· Propunerile privind emiterea de acţiuni, obligaţiuni şi titluri de credit şi modul de distribuire a acestora

3.Comitetul de direcţie Conducerea activităţii operative a băncii şi asigurarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de administraţie se realizează prin Comitetul de direcţie căruia i se delega o parte din competenţele acestuia. Comitetul de direcţie este compus din preşedintele, vicepreşedintele băncii şi membrii aleşi dintre administratori, a căror remuneraţie se stabileşte în Consiliul de administraţie şi se ratifică de AGA. Comitetul de direcţie examinează şi ia hotărâri în limita competenţelor acordate şi răspunde faţă de Consiliul de administraţie pentru actele îndeplinite de directorii executivi sau de personalul încadrat, în situaţii în care daunele ar fi putut fi evitate, dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusa de îndatoririle funcţiei lor. 4.Conducerea curentă Conducerea curentă a băncii este asigurată de preşedintele şi vicepreşedinţii băncii: Preşedintele BCR răspunde de desfăşurarea în condiţii bune, profitabile a întregii activităţi a băncii, potrivit reglementărilor legale. Vicepreşedinţii asigură îndrumarea, coordonarea şi controlul compartimentelor de muncă din administraţia centrală-departamente, direcţii generale, direcţii, servicii/birouri independenterepartizate prin ordin al preşedintelui. Directorii generali şi directorii din administraţia centrală a BCR organizează, conduc şi răspund de întreaga activitate a direcţiei generale, respectiv direcţiei, în conformitate cu normele, regulamentele, ordinele, instrucţiunile şi hotărârile organelor de conducere şi administrare ale băncii.

1.2.Obiectul de activitate al BCR

Pentru realizarea obiectivului sau de activitate, potrivit autorizaţiei date de BNR, BCR efectuează operaţiuni bancare şi financiare în ţară şi străinatate, pentru contul propriu, al clienţilor săi-persoane fizice si juridice, în numele unor instituţii sau colaborează cu acestea, precum şi orice alte activităţi permise de reglementările legale in vigoare. Potrivit autorizaţiei date de BNR, banca are următoarele obiective de activitate: · acceptarea în lei şi valută, de la persoane fizice şi juridice, române şi străine
5

· contractarea de credite în lei şi valută · emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit · plată şi decontări · transferuri şi fonduri · emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente · tranzacţii în cont propriu sau în contul clientilor cu instrumente monetare negociabile · tranzactii in conturi proprii sau in conturile clientilor cu valuta · inchiriaza casete de siguranta ·consultanta financiar-bancara.

1.3.Oferta BCR de produse /servicii pentru persoane fizice Credite in lei pe termen scurt 1. Credite de trezorerie (punte) 2. Credite de trezorerie pentru plata unor tratamente medicale 3. Credite de trezorerie pentru plata unor forme de scolarizare 4. Credite de trezorerie, nenominalizate 5. Credite pentru achizitionarea de biciclete 6. Credite pentru achizitionarea de materii prime, materiale si marfuri (persoane fizice autorizate) Credite in lei pe termen mediu si lung 7. Credite pentru cumpararea / construirea de locuinte si cumpararea de terenuri aflate in intravilan 8. Credite ipotecare 9. Credite pentru amenajari si reparatii de locuinte 10. Credite pentru achizitionarea de materiale de constructie, obiecte si instalatii sanitare 11. Credite pentru achizitionarea de autoturisme, motociclete si barci cu motor, noi din productia interna si din import
6

12. Credite pentru achizitionarea de bunuri de folosinta indelungata 13. Credite pentru achizitionarea de inventar agricol mecanic (persoane fizice autorizate) 14. Credite pentru procurarea de animale de productie si reproductie, plantatii pomicole si viticole (persoane fizice autorizate) 15. Credite pentru realizarea unor investitii (persoane fizice autorizate) 16. Credite pentru investitii cu caracter productiv acordate revolutionarilor beneficiari ai legii 42/90 Credite in valuta pe termen scurt 17. Credite pentru petrecerea de sejururi in strainatate 18. Credite pentru participarea la simpozioane si conferinte in strainatate 19. Credite pentru cumpararea de produse tehnico – medicale pentru uz personal Credite in valuta pe termen mediu si lung 20. Credite pentru plata unor forme de scolarizare in strainatate 21. Credite pentru plata unor tratamente medicale in strainatate 22. Credite pentru cumpararea din import de bunuri noi de folosinta indelungata 23. Credite pentru achizitionarea din import de utilaje de stricta specialitate (persoane fizice autorizate) 24. Credite pentru cumpararea / construirea de locuinte si pentru achizitionarea de terenuri aflate in intravilan 25. Credite pentru cumpararea de autoturisme, motociclete, motorete si barci cu motor noi din productia interna si din import (inclusiv pentru persoane fizice autorizate) 26. Scrisori de garantie in lei si valuta Instrumente de economisire 27. Contul curent – in lei 28. Contul curent – in valuta 29. Depozitul la termen – in lei 30. Certificatul de depozit 31. Certificatul de depozit cu discount 32. Depozitul pentru pensii
7

33. Depozitul pentru vacanta 34. Depozitul la termen – in valuta 35. Depozitul la termen de 12 luni in valuta cu plata dobanzii lunar sau la scadenta 36. Depozitul pentru minori Carduri 37. Cardul BCR Maestro 38. Cardul BCR VISA Clasic 39. Cardul BCR VISA Electron 40. Cardul BCR VISA International 41. Cardul BCR Eurocard/MasterCard 42. Mobile Banking BCR Instrumente de plata 43. Cecurile de calatorie 44. Cecurile de trezorerie SUA – acceptare la plata 45. Cecul la ordin in valuta Transferul sumelor in valuta 46. Transferul sumelor in valuta prin reteaua MoneyGram 47. Transferul sumelor in valuta prin Merchants Bank 48. Ordine de plata Servicii de plata 49. Plati pe baza de mandat din conturile titularilor, pentru achitarea contravalorii unor sevicii/produse/rate cu caracter de repetabilitate catre prestatorii de servicii/furnizori Servicii efectuate de BCR in numele unor societati comerciale 50. Incasarea contravalorii abonamentelor unor societati comerciale si a ratelor lunare in contul societatilor cu care banca are incheiate conventii (Connex, Orange, Avon, Zepter, etc.) Alte servicii bancare 51. Pastrarea valorilor in casete

8

52. Preschimbarea bancnotelor straine cotate de BNR, uzate, deteriorate sau a celor scoase din circulatie 53. Operatiuni pe piata valutara 54. Banca – garant al tranzactiilor imobiliare 55. Operatiuni de incasari si plati, cu si fara numerar 56. Plata taxelor (permis/talon auto, participare conferinte, abonamente reviste, etc.) 57. Compensarea si decontarea colectiva a valorilor mobiliare (agent custode) pentru persoane fizice 58. Operatiuni de schimb valutar

2.Acordarea de credite/descoperit de cont. Generalitati
Banca acordă potrivit prevederilor din Legea bancară nr.58/1998, clienţilor săi, persoane fizice, credite în lei sau devize (EUR, USD) pe termen scurt, mediu şi lung. Caracteristicile generale ale creditelor pentru persoane fizice sunt următoarele : ● creditele se acordă persoanelor fizice rezidente, cu vârste cuprinse între 18-65 ani cu capacitate de rambursare a creditului. In funcţie de tipul creditului, creditele au ca obiect achiziţionarea de autovehicule, finanţarea cheltuielilor planificate sau neprevăzute, cumpărare, modernizare locuinţe, finanţarea învăţamântului, etc. ● creditele se acordă în lei şi/sau valută în funcţie de cerinţele clientului, iar perioada de creditare este de până la 30 ani şi este stabilită de către client în rate lunare egale sau descrescătoare; ● mărimea creditelor acordate sunt stabilite în funcţie de posibilităţile de rambursare a fiecărui solicitant; ● documentaţia care stă la baza contractului de credit trebuie să cuprindă următoarele elemente: - act de identitate solicitant soţ/soţie; - declaraţia privind angajamentele de plată şi litigiile cu terţii;
9

- documentele care atestă veniturile; - documente pentru girant (dacă este cazul); - acte de proprietate a imobilului care constituie garanţia creditelor. Banca deschide clientului conturi de credit separate pentru fiecare categorie de credit, pe bază de contracte cu termeni şi condiţii specifice. Acordarea creditelor/descoperitului de cont pe contul curent liniei de credit ataşate cardului de credit se realizează pe baza unei analize de bonitate a clientului. Clientul se obligă să utilizeze creditele acordate de bancă numai pentru destinaţiile stabilite prin contractele de credit încheiate cu aceasta. Creditele se garantează conform normelor băncii. Garantarea creditelor de către client se realizează prin: giranţi plătitori, ipoteci, gajuri, depozite colaterale. Banca poate solicita suplimentarea/înlocuirea garanţiei. Costurile legate de constituirea, administrarea şi executarea garanţiilor sunt suportate de către client. Rambursarea creditelor acordate se face conform contractelor de credit şi a graficelor de rambursare sau în conformitate cu condiţiile specifice pentru descoperitul de cont/linia de credit ataşată cardului de credit. Pentru creditele nerambursate la scadenţele stabilite, banca are dreptul să perceapă penalităţi clientului şi să procedeze la executarea silită a garanţiei în condiţiile stabilite în contractul de credit. Banca poate să solicite rambursarea în avans a descoperitului de cont/creditului/liniei de credit. Banca poate emite scrisori de garanţie/contragaranţie la cererea clientului, în baza unei analize şi cu respectarea normelor interne ale băncii. În toate situaţiile descrise mai sus, clientului îi sunt aplicabile prevederile prezentului Contract, completate cu cele ale contractelor specifice. Clientul se poate retrage in termen de 14 zile din contractul de credit

3.Oferta de credite pentru persoane fizice
3.1.Credite pentru investitii imobiliare 3.1.1.REZIDENTIAL EXTRA/SUPER BCR

10

Beneficiari: persoane fizice, în varstă de cel putin 18 ani, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate solicitate de catre banca. Destinatia:efectuarea de investitii imobiliare cu destinatie locativa sau rambursarea unui credit ipotecar pentru investitii imobiliare contractat anterior. Suma maxima: pana la 100% din valoarea investitiei, in functie de capacitatea de rambursare a solicitantului si a coplatitorilor acestuia, daca este cazul, precum si de garantiile constituite, fara a depasi: √ 300.000 EUR (credite cu avans cuprins intre zero inclusiv si 10% exclusiv) sau √ 400.000 EUR (credite cu avans cuprins intre 10% inclusiv si 25% exclusiv) Pentru creditele la care aportul propriu al solicitantului este de minim 25% din valoarea investitiei, nu este stabilita o limita maxima. Termen maxim: √ 30 ani, in cazul creditelor cu avans minim de 10% inclusiv; √ 25 ani, in cazul creditelor cu avans 0% Dobânda: solicitantul poate opta pentru o dobândă variabilă pe toată perioada de creditare, stabilită în functie de indicii ROBOR/EURIBOR la 6 luni, la care se adaugă o marjă fixă sau pentru o dobândă fixă în prima perioadă de creditare (respectiv 5 ani) şi ulterior variabilă, stabilită în funcţie de indicii ROBOR/EURIBOR la 6 luni, la care se adaugă o marjă fixă. Perioada de gratie: maxim 12 luni, in cadrul termenului de rambursare, cu exceptia creditelor acordate cu un avans cuprins intre 0% si 10 % exclusiv, pentru care nu se acorda perioada de gratie. În cadrul perioadei de gratie, împrumutatul achita numai dobanda calculata lunar la soldul creditului. Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor realizate de catre solicitant si coplatitori, daca este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de închiriere, dividende, venituri realizate în strainatate, din activitati independente, din depozite si dobanzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale. Gradul maxim de îndatorare se stabileşte pentru fiecare client în parte şi depinde de profilul de risc, comportamentul de plată, venitul net eligibil al acestuia etc..Venitul net eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenta, precum si a altor angajamente de plata lunare (de alta natura decat creditul): chirii, asigurari etc. Forma de decontare este viramentul în contul: -vanzatorului locuintei sau al terenului -societatii de constructii, care va executa lucrarea (esalonat in functie de graficul de executare a lucrarilor)

11

-imprumutatului, in cazul construirii in regie proprie. Modalitati de rambursare a creditului: -la orice sediu BCR, în numerar (inclusiv în ziua scadentei) -utilizand Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR, din contul curent în lei/valuta, prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni prin telefon si Click 24 Banking – efectuare operatiuni prin internet (se completeaza în prealabil Cererea – Contract de acces la Serviciu) -la orice ATM din reteaua BCR, prin intermediul cardului de debit (se încheie în prealabil Conventie), prin Direct Debit, Standing Order, pentru creditele acordate în lei Garantii: Ipoteca si privilegii asupra imobilului ce face obiectul investitiei imobiliare. In cazul creditelor acordate din surse BERD sunt acceptate doar ipoteci de rang I in favoarea BCR. Asigurari: Asigurare acoperitoare pentru toate riscurile aferente garanţiei constituie, inclusiv de nefinalizare încheiată de o societate de asigurări agreată de bancă, cu cesionarea drepturilor din poliţa de asigurare în favoarea băncii; BCR oferă gratuit poliţa de asigurare a imobilului la BCR Asigurări Vienna Insurance Group, dar împrumutatul poate opta pentru asigurarea imobilului şi la o altă societate de asigurări, agreată de bancă, costul poliţei fiind suportat în acest caz de către împrumutat Certificat de asigurare (asigurare de viata) oferit gratuit* de catre banca, în conditiile standard impuse de catre societatea de asigurari, persoanelor care au calitatea de împrumutat si varsta cuprinsa între 18 si 65 ani împliniti (la data semnarii certificatului de asigurare), în care BCR figureaza ca beneficiar * condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească clientul pentru a beneficia de certificatul de asigurare gratuit se comunică la sediul băncii, în momentul consilierii; prin semnarea cererii de credit, clientul certifică faptul că a luat la cunoştinţă de aceste condiţii şi le acceptă Etape în derularea procesului de analiza a solicitarii de credit: Varianta 1: clientul nu a gasit imobilul pe care doreste sa îl achizitioneze din credit √ Prezentarea la sediul bancii, de catre client, a documentelor necesare analizei solicitarii de credit (cu exceptia antecontractului/contractului de vanzare-cumparare si a actelor de proprietate ale imobilului ce face obiectul investitiei imobiliare) √ Verificarea de catre consilierul client a documentatiei depuse de catre client; efectuarea de catre consilierul client a calculelor de încadrare a clientului pentru suma solicitata si a încadrarii acestuia în conditiile impuse de banca pentru a beneficia de credit

12

√ Cu cel puţin 15 zile înainte de semnarea contractului de credit se înmânează clientului documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”. Perioada de 15 zile dintre momentul înmânării documentului şi momentul semnării contractului de credit se poate reduce cu acordul scris al clientului, dat direct pe documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” √ Informatiile privind solicitantul si coplatitorii, daca este cazul, informatiile referitoare la venitul participantilor la credit, angajator (confirmarea telefonica a informatiilor din adeverinta de salariu), istoricul de rambursare a creditelor, precum si alte informatii furnizate de catre client si necesare în analiza creditului vor face obiectul unor verificari din partea bancii √ Clientul este informat de catre consilierul client daca creditul a fost aprobat/respins, comunicandu-i-se totodata motivele de respingere (daca creditul este respins) √ Dacă creditul este aprobat clientul este chemat la sediul BCR în vederea semnării contractului de credit. Clientul este informat ca dupa semnarea contractului de credit are la dispozitie 14 zile calendaristice in care se poate retrage din contractul de credit. √ Clientul are la dispozitie 90 de zile pentru gasirea imobilului pe care doreste sa îl achizitioneze din credit √ Prezentarea la sediul bancii, de catre client, a restului de documentatie solicitata: antecontract/contract de vanzare-cumparare si a actelor de proprietate ale imobilului ce face obiectul investitiei imobiliare √ Evaluarea garantiei de catre un evaluator extern agreat de banca √ Se semneaza actul aditional la contractul de credit ce va cuprinde clauze referitoare la obiectul creditului, identificarea garantiilor etc. si se încheie contractul de garantie, polita de asigurare a bunurilor aduse în garantie, precum si certificatul de asigurare, daca este cazul √ Dupa îndeplinirea condiţiilor de tragere, creditul este pus la dispozitia clientului, dupa prezentarea extrasului de Carte Funciara din care sa rezulte înscrierea ipotecii in favoarea bancii. Exceptie: în cazul ipotecilor autentificate la un birou notarial cu care banca a încheiat conventie de colaborare, extrasul de Carte Funciara poate fi prezentat si ulterior, în termen de cel mult 10 zile de la autentificare √ Banii sunt pusi la dispozitia clientului într-un cont curent de unde se vor vira într-o singura transa sau în mai multe, conform contractului de credit, în contul curent al vanzatorului, constructorului, furnizorului de materiale, prestatorului de servicii etc., dupa caz Varianta 2: clientul a gasit imobilul pe care doreste sa-l achizitioneze din credit √ Prezentarea la sediul bancii, de catre client, a documentelor necesare analizei solicitarii de credit √ Verificarea de catre consilierul client a documentatiei depuse de catre client; efectuarea de catre consilierul client a calculelor de încadrare a clientului pentru suma solicitata si a încadrarii acestuia în conditiile impuse de banca pentru a beneficia de credit
13

√ Cu cel puţin 15 zile înainte de semnarea contractului de credit se înmânează clientului documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”. Perioada de 15 zile dintre momentul înmânării documentului şi momentul semnării contractului de credit se poate reduce cu acordul scris al clientului, dat direct pe documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” √ Informatiile privind solicitantul si coplatitorii, daca este cazul, informatiile referitoare la venitul participantilor la credit, angajator (confirmarea telefonica a informatiilor din adeverinta de salariu), istoricul de rambursare a creditelor, precum si alte informatii furnizate de catre client si necesare în analiza creditului vor face obiectul unor verificari din partea bancii √ Evaluarea garantiei de catre un evaluator extern agreat de banca √ Clientul este informat de catre consilierul client daca creditul a fost aprobat/respins, comunicandu-i-se totodata motivele de respingere (daca creditul este respins) √ Dacă creditul este aprobat clientul este chemat la sediul BCR în vederea semnării contractului de credit, încheierii contractului de garanţie, a poliţei de asigurare a bunurilor aduse în garanţie, precum şi a certificatului de asigurare, dacă este cazul. Clientul este informat ca dupa semnarea contractului de credit are la dispozitie 14 zile calendaristice in care se poate retrage din contractul de credit. √ Creditul este pus la dispozitia clientului dupa îndeplinirea condiţiilor de tragere, iar prezentarea extrasului de Carte Funciara din care sa rezulte înscrierea ipotecii in favoarea bancii va fi prezentat ulterior, în termen de cel mult 10 zile de la autentificare. √ Banii sunt pusi la dispozitia clientului într-un cont curent de unde se vor vira într-o singura transa sau în mai multe, conform contractului de credit, în contul curent al vanzatorului, constructorului, furnizorului de materiale, prestatorului de servicii etc., dupa caz Costuri: √ Comision analiză dosar: 2,5% √ Comision evaluare: 300 RON + TVA √ Comision rambursare anticipată: - dacă rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii curente aferente creditului este fixă:1% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an, respectiv 0,50% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit nu este mai mare de un an; - daca rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului nu este fixă, nu se va percepe comision de rambursare anticipata. √ Comision unic: 10 EUR (sau echivalent RON) incasat pentru fiecare dintre serviciile prestate la solicitarea clientului: inlocuire titular cu coplatitor, acord instituire ipoteca de rang
14

subsecvent(Care urmează, care vine după, care decurge din), adresa situatie credite contractate la BCR (inclusiv istoric credite), schimbare sau eliminare coplatitor din contractul de credit, schimbare unitate teritoriala BCR pe parcursul derularii creditului, schimbare titular polita de asigurare de viata/certificat asigurare imobil. √ Prima de asigurare pentru asigurarea imobilului care constituie garanţia creditului; împrumutatul poate opta pentru asigurarea imobilului la BCR Asigurări Vienna Insurance Group, situaţie în care poliţa de asigurare este oferită gratuit de către BCR √ Taxa pentru înscrierea în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a cesiunii politei de asigurare a bunurilor imobile aduse în garantie. √ Taxa catre bugetul de stat pentru înregistrarea avizelor de garantie.

3.1.2.PUNTE EXTRA/SUPER BCR Beneficiari: persoane fizice, in varsta de cel putin 18 ani, care indeplinesc conditiile de eligibilitate solicitate de catre banca Suma maxima: 300.000 EUR (sau echivalent RON), in functie de capacitatea de rambursare si de garantiile constituite Destinatia: se acorda persoanelor fizice, proprietari legali ai unui imobil (imobilul poate fi si proprietatea unui tert), în scopul achizitionarii/construirii unei ale proprietati imobiliare locative, cu obligatia de a vinde imobilul detinut în proprietate in scopul rambursarii creditului intr-o singura transa. Termenul: -maxim 12 luni pentru cumpararea de imobile -maxim 24 luni pentru construirea de imobile Avans: nu este necesar Dobanda: dobanda variabila pe intreaga perioada de creditare, stabilita in functie de indicii de referinta ROBOR/EURIBOR la 6 luni, la care se adauga o marja fixa. Garantii: √ Ipoteca de rang I asupra imobilului personal propus spre valorificare cat si asupra imobilului ce urmeaza a fi cumparat (daca este cazul) Asigurari: √ Asigurarea imobilelor la o societate de asigurări agreată de bancă şi cesionarea poliţelor de asigurare în favoarea băncii; BCR oferă gratuit poliţa de asigurare a imobilului la BCR Asigurări Vienna Insurance Group, dar împrumutatul poate opta pentru asigurarea imobilului

15

şi la o altă societate de asigurări, agreată de bancă, costul poliţei fiind suportat în acest caz de către împrumutat √ Certificat de asigurare (asigurare de viata) oferit gratuit de catre banca, in conditiile standard impuse de catre societatea de asigurari, persoanelor care au calitatea de imprumutat si varsta cuprinsa intre 18 si 65 ani impliniti (la data semnarii certificatului de asigurare), in care BCR figureaza ca beneficiar 1.Imobilul cumparat poate fi luat in garantie in situatia în care banca considera necesar. Nu se pot accepta în garantie terenurile intravilane si/sau extravilane 2.conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca clientul pentru a beneficia de certificatul de asigurare gratuit se comunica la sediul bancii, în momentul consilierii; prin semnarea cererii de credit, clientul certifica faptul ca a luat la cunostinta de aceste conditii si le accepta. Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor realizate de catre solicitant si coplatitori, daca este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de inchiriere, dividende, venituri realizate in strainatate, din activitati independente, din depozite si dobanzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale. Gradul maxim de indatorare se stabileşte pentru fiecare client in parte si depinde de profilul de risc, comportamentul de plată, venitul net eligibil al acestuia etc.. Venitul net eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenta, precum si a altor angajamente de plata lunare (de alta natura decat creditul): chirii, asigurari etc. Rambursarea: rambursarea creditului se face într-o singură tranşă, în termen de maxim 1 – 2 ani de la data tragerii acestuia, din suma rezultată în urma valorificării imobilului deţinut de împrumutat, iar lunar, împrumutatul va achita suma reprezentând 100% dobânzi. Forma de decontare: virament, în contul vânzătorului imobilului. Modalitati de rambursare: -la orice ATM din reteaua BCR, prin intermediul cardului de debit (se încheie în prealabil Conventie), prin Direct Debit, Standing Order, pentru creditele acordate în lei -utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR, din contul curent în lei/valută, prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni prin telefon şi Click 24 Banking – efectuare operaţiuni prin internet (se completează în prealabil Cererea – Contract de acces la Serviciu) -la orice ATM din reţeaua BCR, din contul de card de debit (se încheie în prealabil Convenţie), prin Direct Debit, Standing Order, pentru creditele acordate în lei

Etape în derularea procesului de analiza a solicitarii de credit: √ Prezentarea la sediul bancii, de catre client, a documentelor necesare analizei solicitarii de credit
16

√ Verificarea de catre consilierul client a documentatiei depuse de catre client; efectuarea de catre consilierul client a calculelor de încadrare a clientului pentru suma solicitata si a încadrarii acestuia în conditiile impuse de banca pentru a beneficia de credit √ Cu cel puţin 15 zile înainte de semnarea contractului de credit se înmânează clientului documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”. Perioada de 15 zile dintre momentul înmânării documentului şi momentul semnării contractului de credit se poate reduce cu acordul scris al clientului, dat direct pe documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” √ Informatiile privind solicitantul si coplatitorii, daca este cazul, informatiile referitoare la venitul participantilor la credit, angajator (confirmarea telefonica a informatiilor din adeverinta de salariu), istoricul de rambursare a creditelor, precum si alte informatii furnizate de catre client si necesare în analiza creditului vor face obiectul unor verificari din partea bancii √ Evaluarea garantiei de catre un evaluator extern agreat de banca √ Clientul este informat de catre consilierul client daca creditul a fost aprobat/respins, comunicandu-i-se totodata motivele de respingere (daca creditul este respins) √ Dacă creditul este aprobat clientul este chemat la sediul BCR în vederea semnării contractului de credit, încheierii contractului de garanţie, a poliţei de asigurare a bunurilor aduse în garanţie, precum şi a certificatului de asigurare, dacă este cazul. Clientul este informat ca dupa semnarea contractului de credit are la dispozitie 14 zile calendaristice in care se poate retrage din contractul de credit. √ După îndeplinirea conditiilor de tragere, creditul este pus la dispozitia clientului; extrasul de Carte Funciara poate fi prezentat si ulterior, în termen de cel mult 10 zile de la autentificare √ Banii sunt pusi la dispozitia clientului într-un cont curent de unde se vor vira într-o singura transa sau în mai multe, conform contractului de credit, în contul curent al vanzatorului, constructorului, furnizorului de materiale, prestatorului de servicii etc., dupa caz Costuri: √ Comision analiză dosar: 2,5% √ Comision evaluare: 300 RON + TVA √ Primele de asigurare pentru asigurarea imobilului; împrumutatul poate opta pentru asigurarea imobilului la BCR Asigurări Vienna Insurance Group, situaţie în care poliţa de asigurare este oferită gratuit de către BCR √ Comision rambursare anticipata: nu se percepe

3.2.Destinatii multiple

17

3.2.1.DIVERS EXTRA\SUPER BCR

Beneficiari: persoane fizice, în varsta de cel putin 18 ani, care indeplinesc conditiile de eligibilitate solicitate de catre banca Destinatia: se acorda pentru satisfacerea nevoilor personale ale imprumutatului Suma: √ minim - 700 EUR (sau echivalent RON) √ maxim 20.000 EUR (sau echivalent RON) pentru clienţii cu istoric BCR (îşi încasează salariul într-un cont curent la BCR, au avut un comportament bun de plata etc.) pentru credite mai mari de 10.000 EUR (sau echivalent RON) este necesară prezentarea unuia sau a doi codebitori √ maxim 10.000 EUR (sau echivalent RON) pentru clienţii fără istoric BCR Termen: √ 10 ani pentru clienţii cu istoric BCR1 √ 5 ani pentru clienţii fără istoric BCR Avans: nu este necesar Dobanda: corespunzatoare termenului de rambursare solicitat de client Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor realizate de catre solicitant si coplatitori, daca este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de închiriere, dividende, din activitaţi independente, din depozite si dobanzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale. Gradul maxim de îndatorare se stabileste pentru fiecare client în parte si depinde de profilul de risc, comportamentul de plata, venitul net eligibil al acestuia etc.. Venitul net eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenţa, precum si a altor angajamente de plata lunare (de alta natura decât creditul): chirii, asigurari etc.. Modalitati de angajare a creditului: sumele se pun la dispozitia clientului prin cont separat de imprumut. Platile se efectueaza prin alimentarea din contul separat de imprumut a contului curent, de unde se pot efectua plati catre terti, dispuse prin ordine de plata sau ridicari de numerar. In cazul creditelor in RON, plafonul de credit poate fi pus la dispozitia clientilor prin cont de card de debit. Modalitati de rambursare a creditului:

18

√ la orice sediu BCR, în numerar (inclusiv în ziua scadentei) √ utilizand Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR, din contul curent în lei/valuta, prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni prin telefon şi Click 24 Banking – efectuare operatiuni prin internet (se completeaza în prealabil Cererea – Contract de acces la Serviciu) √ la orice ATM din reteaua BCR, prin intermediul cardului de debit (se încheie în prealabil Conventie), prin Direct Debit, Standing Order, pentru creditele acordate în lei Garantii: √ certificat de asigurare (asigurare de viata) oferit gratuit de catre banca, în conditiile standard impuse de catre societatea de asigurari, persoanelor care au calitatea de imprumutat si varsta cuprinsa între 18 ani si 65 ani împliniti (la data semnarii certificatului de asigurare). √ asigurare complexa atasata, in functie de optiunea clientilor, creditelor de nevoi personale DIVERS EXTRA/SUPER BCR . Asigurarea complexa este oferita clientului, persoana avand varsta de intrare in asigurare cuprinsa in intervalul 18-60 ani impliniti, doar impreuna cu asigurarea de viata, in conditiile standard impuse de catre societatea de asigurari. Aceasta asigurare este valabila si se emite doar pentru imprumutat chiar daca pentru un contract de credit exista coplatitori. Asigurarea complexa acopera urmatoarele riscuri: invaliditatea totala si permanenta, incapacitate temporara de munca si pierderea involuntara a locului de munca Etape în derularea procesului de analiza a solicitarii de credit: √ Prezentarea la sediul bancii de catre Client a documentelor necesare analizei solicitarii de credit √ Verificarea de catre Consilierul Client a documentatiei depuse de catre Client; efectuarea de catre Consilierul Client a calculelor de încadrare a clientului pentru suma solicitata si a încadrarii acestuia în conditiile impuse de banca pentru a beneficia de credit √ Cu cel puţin 15 zile înainte de semnarea contractului de credit se înmânează clientului documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”. Perioada de 15 zile dintre momentul înmânării documentului şi momentul semnării contractului de credit se poate reduce cu acordul scris al clientului, dat direct pe documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” √ Dupa momentul depunerii documentatiei de credit complete de catre Client se semneaza cererea de credit, contractul de credit si certificatul de asigurare, daca este cazul; √ Informatiile privind solicitantul si coplatitorii (daca este cazul), informatiile referitoare la venitul participantilor la credit, angajator (confirmarea telefonica a informatiilor din Adeverinta de salariu), istoricul de rambursare a creditelor, precum si alte informatii furnizate de catre client si necesare în analiza creditului vor face obiectul unor verificari din partea bancii;

19

√ Clientul este informat de catre Consilierul Client daca creditul a fost aprobat/respins, comunicandu-i-se totodata motivele de respingere (daca creditul este respins); √ Daca creditul este aprobat Clientul este chemat la sediul BCR în vederea finalizării operaţiunilor de punere la dispoziţie a creditului aprobat. Clientul este informat ca dupa semnarea contractului de credit are la dispozitie 14 zile calendaristice in care se poate retrage din contractul de credit. √ Banii sunt pusi la dispozitia clientului într-un cont curent de unde pot fi ridicati în numerar, se pot efectua transferuri în alte conturi cu sau fara card de debit atasat Costuri: √ Comision analiza dosar (flat - perceput o singură dată la acordarea creditului): 3% √ Comision de administrare credit (încasat lunar, aplicat la valoarea iniţială a creditului): 0,35% lunar respectiv 0,55% lunar pentru creditele cu asigurare complexă ataşată √ Comision rambursare anticipată: - daca rambursarea anticipata intervine intr-o perioada in care rata dobanzii curente aferente creditului este fixa: 1% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an, respectiv 0,50% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit nu este mai mare de un an - daca rambursarea anticipata intervine intr-o perioada in care rata dobanzii aferente creditului nu este fixa, nu se va percepe comision de rambursare anticipata √ Comision unic 10 EUR (sau echivalent RON) incasat pentru fiecare dintre serviciile prestate la solicitarea clientului: inlocuire titular cu coplatitor, acord instituire ipoteca de rang subsecvent, adresa situatie credite contractate la BCR (inclusiv istoric credite), schimbare sau eliminare coplatitor din contractul de credit, schimbare unitate teritoriala BCR pe parcursul derularii creditului, schimbare titular polita de asigurare de viata/certificat asigurare imobil.

3.2.2.MAXICREDIT EXTRA/SUPER BCR Beneficiari: persoane fizice, in varsta de cel putin 18 ani, care indeplinesc conditiile de eligibilitate solicitate de catre banca Destinatia: se acorda pentru rezolvarea nevoilor personale ale imprumutatului

20

Suma maxima: 500.000 EUR (sau echivalent RON) în functie de capacitatea de rambursare si de garantiile constituite, dar nu va putea depasi 75% din valoarea de garantie a imobilului (constructie existenta si/sau teren intravilan) ce urmeaza a fi admis în garantie sau 90% din valoarea depozitelor colaterale/certificatelor de depozit/titlurilor de stat. Termen maxim: 25 ani Avans: nu este necesar Dobanda: corespunzatoare termenului de rambursare solicitat de client Garantii reale (proprietatea imprumutatului sau a cel putin unuia dintre coplatitori): Ipoteca Depozite colaterale/certificate de depozit cu discount/certificate de depozit la purtator constituite in sistem BCR/titluri de stat Asigurari: √ Asigurarea bunurilor imobiliare care constituie garanţia creditului la o societate de asigurări agreată de BCR şi cesionarea poliţei de asigurare în favoarea băncii; BCR oferă gratuit poliţa de asigurare a imobilului la BCR Asigurări Vienna Insurance Group, dar împrumutatul poate opta pentru asigurarea imobilului şi la o altă societate de asigurări agreată de bancă, costul poliţei fiind suportat în acest caz de către împrumutat √ certificat de asigurare (asigurare de viata) oferit gratuit1 de catre banca, în conditiile standard impuse de catre societatea de asigurari, persoanelor care au calitatea de împrumutat si varsta cuprinsa între 18 si 65 ani împliniti (la data semnarii certificatului de asigurare). 1) conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca clientul pentru a beneficia de certificatul de asigurare gratuit vor fi comunicate acestuia la sediile bancii in momentul consilierii, clientul prin semnarea cererii de credit certificand faptul ca a luat la cunostiinta aceste conditii si le accepta. Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor realizate de catre solicitant si coplatitori, daca este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de inchiriere, dividende, venituri realizate in strainatate, din activitati independente, din depozite si dobanzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale. Gradul maxim de îndatorare se stabileste pentru fiecare client în parte si depinde de profilul de risc, comportamentul de plata, venitul net eligibil al acestuia etc.. Venitul net eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenta, precum si a altor angajamente de plata lunare (de alta natura decât creditul): chirii, asigurari etc.. Modalităţi de angajare a creditului: sumele reprezentând creditul acordat vor fi puse la dispoziţia clientului prin cont curent cu sau fără card de debit ataşat sau prin contul curent de derulare credit, în funcţie de opţiunea clientului, deschis pe numele său, din care se pot efectua retrageri de numerar sau ordona plăţi prin virament Modalitati de rambursare a creditului:

21

-la orice sediu BCR, in numerar (inclusiv in ziua scadentei stabilite prin graficul de rambursare) -utilizand Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR, din contul curent în lei/valuta, prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operatiuni prin telefon si Click 24 Banking – efectuare operatiuni prin internet (se completeaza în prealabil Cererea – Contract de acces la Serviciu) -la orice ATM din reteaua BCR, prin intermediul cardului de debit (se încheie în prealabil Convenţie), prin Direct Debit, Standing Order, pentru creditele acordate în lei Etape în derularea procesului de analiza a solicitarii de credit: √ Prezentarea la sediul bancii, de catre Client, a documentelor necesare analizei solicitarii de credit √ Verificarea de catre Consilierul Client a documentatiei depuse de catre Client; efectuarea de catre Consilierul client a calculelor de încadrare a clientului la suma solicitata si a încadrarii acestuia în conditiile impuse de banca pentru a beneficia de credit √ Cu cel puţin 15 zile înainte de semnarea contractului de credit se înmânează clientului documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”. Perioada de 15 zile dintre momentul înmânării documentului şi momentul semnării contractului de credit se poate reduce cu acordul scris al clientului, dat direct pe documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” √ Dupa momentul depunerii documentatiei de credit complete de catre Client se semneaza cererea de credit, contractul de credit si certificatul de asigurare, daca este cazul; √ Informatiile privind solicitantul si coplatitorii (daca este cazul), informatiile referitoare la venitul participantilor la credit, angajator (confirmarea telefonica a informatiilor din Adeverinta de salariu), istoricul de rambursare a creditelor, precum si alte informatii furnizate de catre client si necesare în analiza creditului vor face obiectul unor verificari din partea bancii √ Evaluarea garantiei de catre un evaluator extern agreat de banca √ Clientul este informat de catre Consilierul Client daca creditul a fost aprobat/respins, comunicandu-i-se totodata motivele de respingere (daca creditul este respins) √ Dacă creditul este aprobat Clientul este chemat la sediul BCR în vederea finalizarii operatiunilor de punere la dispozitie a creditului aprobat. Clientul este informat ca dupa semnarea contractului de credit are la dispozitie 14 zile calendaristice in care se poate retrage din contractul de credit. √ Dupa efectuarea tuturor formelor de publicitate a garantiilor, creditul este pus la dispozitia clientului, dupa prezentarea extrasului de Carte Funciara din care sa rezulte înscrierea ipotecii in favoarea bancii. Exceptie: în cazul ipotecilor autentificate la un birou notarial cu care banca a încheiat conventie de colaborare, extrasul de Carte Funciara poate fi prezentat si ulterior, în termen de cel mult 10 zile de la autentificare √ Banii sunt pusi la dispozitia clientului într-un cont curent de unde pot fi ridicati în numerar, se pot efectua transferuri în alte conturi cu sau fara card de debit atasat Costuri: √ Comision analiză dosar: 2,5% √ Comision evaluare: 300 RON + TVA √ Comision rambursare anticipată:
22

- dacă rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii curente aferente creditului este fixă:1% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an, respectiv 0,50% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit nu este mai mare de un an - daca rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului nu este fixă, nu se va percepe comision de rambursare anticipata √ Comision unic: 10 EUR (sau echivalent RON) incasat pentru fiecare dintre serviciile prestate la solicitarea clientului: inlocuire titular cu coplatitor, acord instituire ipoteca de rang subsecvent, adresa situatie credite contractate la BCR (inclusiv istoric credite), schimbare sau eliminare coplatitor din contractul de credit, schimbare unitate teritoriala BCR pe parcursul derularii creditului, schimbare titular polita de asigurare de viata/certificat asigurare imobil √ Prima de asigurare pentru imobilul adus în garanţie; poliţa se încheie cu o societate de asigurare agreată şi se cesionează în favoarea băncii; împrumutatul poate opta pentru asigurarea imobilului la BCR Asigurări Vienna Insurance Group, situaţie în care poliţa de asigurare este oferită gratuit de către BCR

3.2.3.DESCOPERIT DE CONT INDIVIDUAL Credit de consum acordat in limita unui plafon cuprins intre 500 RON si maxim 6 salarii nete fara a depasi 20.000 RON, cu conditia ca virarea lunara a salariului sa fie efectuata intr-un contul curent deschis la BCR. Nu este necesara incheierea unui protocol intre BCR si firma angajatoare. Beneficiari: persoane fizice care realizeaza venituri lunare din salarii, au un card de debit BCR in al carui cont incaseaza salariul lunar, solicita deschiderea unui cont curent cu card de debit atasat (BCR Maestro/BCR VISA Electron/BCR VISA Clasic). Moneda de acordare: RON Plafon acordat: minim: 500 RON si maxim: pana la maxim 6 salarii nete fara a depasi 20.000 RON Plafonul este atasat contului curent Plafonul de descoperit de cont se activeaza imediat dupa aprobare (in cazul existentei unui istoric de virare a salariului pe ultimele trei luni) sau dupa prima alimentare a contului curent cu drepturile salariale. Nu se acorda simultan un descoperit de cont individual si un descoperit de cont in baza unui protocol incheiat intre banca si angajator. La determinarea plafonului de descoperit de cont se are in vedere obligatia lunara de plata pentru creditul solicitat formata din total dobanda calculata pentru o luna si 3% din plafon.
23

Coplatitori: maxim 1 coplatitor, sot/sotie Perioada de acordare a descoperitului de cont: nedeterminata daca s-au respectat conditiile prevazute in contract si imprumutatul isi pastreaza calitatea de salariat Dobanda: ROBOR 3M + marja de produs de 7 puncte procentuale Este dobanda variabila stabilita in functie de cotatia ROBOR 3M fiind revizuita de banca trimestrial, respectiv in prima zi lucratoarea a lunilor Ianuarie, Aprilie, Iulie si Octombrie a fiecarui an si se va stabili in functie de valoarea ROBOR 3M fixata in ultima zi lucratoare bancara a lunilor Decembrie, Martie, Iunie si Septembrie rotunjita la 2 zecimale + marja de produs de 7 puncte procentuale. Documente necesare clientului persoana fizica -copie BI/CI pentru solicitant -adeverinta de salariu, completata, semnata si stampilata incluzand paragraful prin care angajatorul se obliga sa vireze salariul in contul curent specificat. Acest document este necesar doar în cazul în care clientului nu i s-au virat drepturile salariale în ultimele 3 luni consecutive în contul curent deschis la BCR, în caz contrar fiind suficient extrasul de cont curent pe ultimele 3 luni consecutive. -fisa fiscala aferenta anului precedent (original sau copie) cu stampila oficiala a angajatorului, dupa caz -factura de utilitati (din luna precedenta sau cu cel mult 3 luni anterioare solicitarii creditului)

Avantaje: usor de obtinut - de la orice unitate teritoriala BCR pe baza adeverintei de venit sau a extrasului de cont (în cazul virarii drepturilor salariale în ultimele 3 luni consecutive într-un cont curent deschis la BCR) finantare fara prezentarea de garantii si fara necesitatea justificarii destinatiei banilor acces permanent 24 h/24 la bani utilizand cardul de debit atasat contului curent utilizare multipla - retrageri numerar, plati comercianti, plata facturilor de utilitati reîncarcabil - pe masura rambursarii sumelor utilizate, acestea pot fi utilizate din nou posibilitatea rambursarii anticipate (partial sau total) a sumelor utilizate fara a se percepe un comision de rambursare anticipata dinamicitate - majorarea/diminuarea/mentinerea plafoanelor acordate în functie de evolutia alimentarilor lunare cu drepturi salariale a contului curent

24

comision 0 utilizand cardul la plata de bunuri si servicii, la comerciantii acceptanti acces la facilitati acordate in cadrul campaniilor organizate de BCR

3.3.Vehicule si bunuri 3.3.1.MOTOR EXTRA/SUPER BCR Beneficiari: persoane fizice, in varsta de cel putin 18 ani, care indeplinesc conditiile de eligibilitate solicitate de catre banca Destinatia: se acorda pentru achizitionarea de vehicule noi, din productia interna si din import, comercializate in tara de catre producatori/dealeri autorizati si de vehicule rulate din productia interna si din import, de la persoane fizice/juridice romane Suma maxima: -Creditele acordate pentru achizitionarea de vehicule noi: 30.000 EUR (sau echivalent RON) -Creditele acordate pentru achizitionarea de autoturisme rulate: 12.000 EUR (sau echivalent RON) Termen maxim: √ vehicule noi: maxim 7 ani √ vehicule rulate: maxim 5 ani Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor realizate de catre solicitant si coplatitori, daca este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de închiriere, dividende, din activitati independente, din depozite si dobanzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale. Gradul maxim de îndatorare se stabileste pentru fiecare client în parte si depinde de profilul de risc, comportamentul de plata, venitul net eligibil al acestuia etc. Venitul net eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenta, precum si a altor angajamente de plata lunare (de alta natura decât creditul): chirii, asigurari etc.. Modalitatea de acordare a creditului: virament in contul dealer-ului/persoanei fizice sau juridice care comercializeaza autovehiculul Modalitati de rambursare a creditului: -la orice sediu BCR, în numerar (inclusiv in ziua scadentei) -utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR, din contul curent în lei/valută, prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni prin telefon şi

25

Click 24 Banking – efectuare operaţiuni prin internet (se completează în prealabil Cererea – Contract de acces la Serviciu) -la orice ATM din reteaua BCR, din contul de card de debit (se incheie în prealabil Conventie), prin Direct Debit, Standing Order, pentru creditele acordate în lei Garantii: polita de asigurare tip CASCO incheiata cu o societate de asigurari agreata de BCR, cu cesionarea drepturilor de incasat in favoarea bancii. In vederea incheierii politei de asigurare CASCO pentru autoturismele rulate ce se doresc a fi achizitionate din credit, in lei, se solicita ca vechimea maxima pentru aceste autovehicule sa fie de: 6 ani pentru cele neinmatriculate in Romania si 8 ani pentru cele inmatriculate in Romania In vederea incheierii politei de asigurare CASCO pentru autoturismele rulate ce se doresc a fi achizitionate din credit, in valuta, se solicita ca vechimea maxima pentru aceste autovehicule sa fie de 7 ani, atat pentru cele inmatriculate in Romania, cat si pentru cele inmatriculate in strainatate Etape în derularea procesului de analiza a solicitarii de credit: √ Prezentarea la sediul bancii de catre Client, a documentelor necesare analizei solicitarii de credit √ Verificarea de catre Consilierul Client a documentatiei depuse de catre Client; efectuarea de catre Consilierul Client a calculelor de încadrare a clientului pentru suma solicitata si a încadrarii acestuia în conditiile impuse de banca pentru a beneficia de credit √ Cu cel puţin 15 zile înainte de semnarea contractului de credit se înmânează clientului documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”. Perioada de 15 zile dintre momentul înmânării documentului şi momentul semnării contractului de credit se poate reduce cu acordul scris al clientului, dat direct pe documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” √ Dupa momentul depunerii documentatiei de credit complete de catre Client se semneaza cererea de credit, contractul de credit si certificatul de asigurare, daca este cazul √ Informatiile privind solicitantul si coplatitorii (daca este cazul), informatiile referitoare la venitul participantilor la credit, angajator (confirmarea telefonica a informatiilor din Adeverinta de salariu), istoricul de rambursare a creditelor, precum si alte informatii furnizate de catre client si necesare în analiza creditului vor face obiectul unor verificari din partea bancii √ Clientul este informat de catre consilierul client daca creditul a fost aprobat/respins, comunicandu-i-se totodata motivele de respingere (daca creditul este respins)

26

√ Daca creditul este aprobat clientul este chemat la sediul BCR în vederea finalizării operaţiunilor de punere la dispoziţie a creditului aprobat. Clientul este informat ca dupa semnarea contractului de credit are la dispozitie 14 zile calendaristice in care se poate retrage din contractul de credit. √ Banii sunt pusi la dispozitia clientului într-un cont curent de unde se vor vira în contul dealer-ului/ persoanei fizice sau juridice care comercializeaza autovehiculul Costuri: √ Comision analiza dosar (flat - perceput o singură dată la acordarea creditului): 3% √ Comision de administrare credit (încasat lunar, aplicat la valoarea iniţială a creditului): 0,35% lunar √ Comision rambursare anticipată: - dacă rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii curente aferente creditului este fixă:1% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an, respectiv 0,50% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit nu este mai mare de un an - daca rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului nu este fixă, nu se va percepe comision de rambursare anticipata √ Comision unic 10 EUR (sau echivalent RON) incasat pentru fiecare dintre serviciile prestate la solicitarea clientului: inlocuire titular cu coplatitor, acord instituire ipoteca de rang subsecvent, adresa situatie credite contractate la BCR (inclusiv istoric credite), schimbare sau eliminare coplatitor din contractul de credit, schimbare unitate teritoriala BCR pe parcursul derularii creditului, schimbare titular polita de asigurare de viata/certificat asigurare imobil √ Prima de asigurare: cotele de primă anuale sunt stabilite pe tipuri de autoturisme şi sunt cele comunicate de către societatea de asigurare-reasigurare

3.3.2.PRACTIC EXTRA/SUPER BCR Beneficiari: persoane fizice, în varsta de cel putin 18 ani, care îndeplinesc conditiile de eligibilitate solicitate de catre banca Destinatia: achizitionarea de bunuri si servicii din tara sau strainatate (aparatura electronica si electrocasnica, mobilier, produse IT, blanuri, materiale de constructii, biciclete etc.) de la furnizorii interni sau externi sau dealerii autorizati ai acestora.
27

Moneda de acordare: RON/EUR Suma maxima: 5.000 EUR (sau echivalent RON) Avans: nu este necesar Termen maxim: 5 ani Perioada de gratie: cel mult 2 luni, fara depasirea termenului maxim de rambursare . In cadrul perioadei de gratie imprumutatul achita comisioanele aferente, cu exceptia comisionului de urmarire riscuri si a comisionului de administratie. Dobanda se calculeaza lunar la soldul creditului si se capitalizeaza la sfarsitul perioadei de gratie, fiind inclusa in valoarea creditului. Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor realizate de catre solicitant si coplatitori, daca este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de închiriere, dividende, din activitati independente, din depozite si dobanzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale. Gradul maxim de îndatorare se stabileşte pentru fiecare client în parte şi depinde de profilul de risc, comportamentul de plată, venitul net eligibil al acestuia etc.Venitul net eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenta, precum si a altor angajamente de plata lunare (de alta natura decat creditul): chirii, asigurari etc. Gradul maxim de îndatorare pentru fiecare client în parte depinde de asemenea profilul de risc si comportamentul de plata al acestuia. Modalitatea de acordare a creditului: virament, in contul furnizorului de bunuri Modalitati de rambursare: -la orice sediu BCR, in numerar (inclusiv în ziua scadentei), -la sediul unitatii BCR care a acordat creditul, din contul curent in lei/valuta (inclusiv in ziua scadentei), -utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR, din contul curent în lei/valută, prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni prin telefon şi Click 24 Banking – efectuare operaţiuni prin internet (se completează în prealabil Cererea – Contract de acces la Serviciu) -la orice ATM din reteaua BCR, din contul de card de debit (se încheie în prealabil Conventie), prin Direct Debit, Standing Order, pentru creditele acordate în lei Etape în derularea procesului de analiza a solicitarii de credit: √ Prezentarea la sediul bancii sau al comerciantilor parteneri de catre Client, a documentelor necesare analizei solicitarii de credit

28

√ Verificarea de catre Consilierul Client/reprezentantul comerciantilor parteneri a documentatiei depuse de catre Client; efectuarea de catre Consilierul Client a calculelor de încadrare a clientului pentru suma solicitata si a încadrarii acestuia în conditiile impuse de banca pentru a beneficia de credit √ Cu cel puţin 15 zile înainte de semnarea contractului de credit se înmânează clientului documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”. Perioada de 15 zile dintre momentul înmânării documentului şi momentul semnării contractului de credit se poate reduce cu acordul scris al clientului, dat direct pe documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” √ Dupa momentul depunerii documentatiei de credit complete de catre Client, se semneaza cererea de credit, contractul de credit si certificatul de asigurare, daca este cazul √ Informatiile privind solicitantul si coplatitorii (daca este cazul), informatiile referitoare la venitul participantilor la credit, angajator (confirmarea telefonica a informatiilor din adeverinta de salariu), istoricul de rambursare a creditelor, precum si alte informatii furnizate de catre Client si necesare în analiza creditului vor face obiectul unor verificari din partea bancii √ Clientul este informat de catre Consilierul Client daca creditul a fost aprobat/respins, comunicandu-i-se totodata motivele de respingere (daca creditul este respins) √ Daca creditul este aprobat clientul este chemat la sediul BCR în vederea finalizării operaţiunilor de punere la dispoziţie a creditului aprobat. Clientul este informat ca dupa semnarea contractului de credit are la dispozitie 14 zile calendaristice in care se poate retrage din contractul de credit. √ Banii sunt pusi la dispozitia clientului într-un cont curent de unde se vor vira în contul curent al furnizorului de bunuri Costuri: În cazul acordării împrumutului la sediul băncii sau prin intermediul partenerilor: √ Comision analiza dosar (flat - perceput o singură dată la acordarea creditului): 3% √ Comision de administrare credit (încasat lunar, aplicat la valoarea iniţială a creditului): 0,35% lunar √ Comision rambursare anticipată: - dacă rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii curente aferente creditului este fixă:1% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an, respectiv 0,50% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit nu este mai mare de un an

29

- daca rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului nu este fixă, nu se va percepe comision de rambursare anticipata √ Comision unic 10 EUR (sau echivalent RON) incasat pentru fiecare dintre serviciile prestate la solicitarea clientului: inlocuire titular cu coplatitor, acord instituire ipoteca de rang subsecvent, adresa situatie credite contractate la BCR (inclusiv istoric credite), schimbare sau eliminare coplatitor din contractul de credit, schimbare unitate teritoriala BCR pe parcursul derularii creditului, schimbare titular polita de asigurare de viata/certificat asigurare imobil √ Taxele legale de import (taxe vamale, comisioane etc.) sunt suportate de solicitant din surse proprii, in cazul creditelor acordate in valuta.

4.Contract de credit

CONTRACT DE CREDIT NR. 288 30

încheiat astăzi 17.08.2010

Între: -BANCA COMERCIALA ROMANA , sucursala ROMAN, Str. N.Titulescu nr.12, judeţul NEAMT, reprezentată în prezentul contract prin Maria Ionita în calitate de CONSILIER CLIENTELĂ, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J40/608/1992, cod unic/cod fiscal 361579, telefon 0256/201704 , fax. 0256/201705, denumită in prezentul contract BANCĂ şi - Dnul PUPAZA DANIEL cu domiciliul în Barticesti, nr. 25,comuna Botesti, judeţul NEAMT, posesor al actului de identitate tip CI/BI/AI seria NT, nr. 188776, CNP 1730323474510, denumit în prezentul contract ÎMPRUMUTAT, a intervenit prezentul contract: 1. BANCA acordă ÎMPRUMUTATULUI un credit pentru NEVOI PERSONALE în sumă de (în cifre şi litere) 6.500,00( şase mii, cinci sute ) lei* pe o perioadă de 24 luni, începând cu data de 17/08/2010şi până la data de 14/08/2012 . 2. Creditul aprobat se va pune la dispoziţia ÎMPRUMUTATULUI în cont separat de împrumut, integral la data de: 17/08/2010. Pentru creditul aprobat BANCA percepe, la semnarea prezentului contract de credit, comision de întocmire a dosarului de credit de 2.5 % la valoarea creditului, dar nu mai puţin de valoarea minimă stabilită de BANCĂ. 3. Creditul se acordă cu o dobândă variabilă pe an, ce se va calcula de la data punerii la dispoziţie şi până la rambursarea integrală a creditului. Dobanda lunară (D) din graficul de rambursare se calculeaza după următoarea formulă:
D  S  P%  NRZ 360

unde S = soldul creditului din luna precedentă P = procentul de dobândă NRZ = numar de zile: 30 sau număr real de zile, pentru dobânda din prima şi ultima scadenţă, în cazul în care prima scadenţă a fost stabilită la un interval mai mare de o lună faţă de data acordării creditului
31

4. Rambursarea creditului şi plata dobânzilor se va face lunar, în sume constante. Ratele creditului şi dobânzile aferente se încasează de BANCĂ automat din contul curent al ÎMPRUMUTATULUI (respectiv din cont curent 333), conform graficului de rambursare anexat la prezentul contract. Prima rată se va rambursa la data de 17/09/2010, iar ultima rată la data de 17/08/2012, conform graficului de rambursare a creditului, anexat la prezentul contract. În cazul inexistenţei de disponibilităţi în contul curent, BANCA este îndreptăţită să treacă ratele la restanţă din ziua scadenţei . 5. Creditul poate fi rambursat de către ÎMPRUMUTAT şi înainte de scadenţă, în întregime (la orice dată) sau parţial (numai la o scadenţă prevăzută în graficul de rambursare valabil la data solicitării). În acest scop împrumutatul va informa banca, cel puţin cu 7 zile calendaristice în avans, de intenţia sa de a efectua o rambursare anticipată printr-o scrisoare adresată băncii şi va depune în contul său curent atât suma de plată aferentă scadenţei respective, cât şi suma pe care doreşte să o ramburseze în avans, respectiv suma necesară achitării comisioanelor stabilite de bancă, dacă este cazul. În caz de rambursare anticipată totală sau parţială, împrumutătorul va reduce costul creditului, renunţând la perceperea dobânzii aferente sumei rambursate anticipat. În cazul rambursărilor anticipate parţiale, suma rambursată nu poate fi mai mică decât o sumă egală cu minim 3 scadenţe (rata creditului + dobanda) calculate conform graficului de rambursare în vigoare la data depunerii cererii în bancă, iar ratele care rămân de rambursat prin refacerea graficului să fie minim 3. Pentru solicitările de rambursări la creditele aflate la sfârşitul perioadei de creditare, în cazul în care sunt mai puţin de 3 scadenţe se vor accepta numai rambursări totale. Împrumutatul va trebui să precizeze în scrisoarea adresată băncii dacă prin această rambursare parţială alege reducerea sumei stabilite ca scadenţă în noul grafic de rambursare aprobat sau reducerea perioadei de creditare. Banca va percepe un comision de rambursare anticipată, conform Listei de tarife şi comisioane standard în vigoare la data cererii de rambursare anticipată, listă care este afişată la toate unităţile băncii. La data prezentului contract, nivelul comisionului de rambursare anticipată este de 3% şi se calculează la suma rambursată anticipat. 6. Împrumutatul se obligă: a. să respecte prevederile din prezentul contract şi din anexele la acesta;

32

b. să restituie băncii creditul primit potrivit graficului anexă la contract şi să plătească dobânda şi comisioanele bancare, la termenele şi în sumele convenite prin contract; c. să suporte cheltuielile de urmărire făcute de bancă pentru recuperarea sumelor nerambursate la scadenţă; d. să comunice băncii noul domiciliu şi/sau noul loc de muncă al său în cazul schimbării acestora, în termen de 5 zile calendaristice de la data modificării; 7. Împrumutatul poate încheia o poliţă de asigurare de deces la o societate de asigurare agreată de bancă pe toată perioada de creditare cu cesionarea în favoarea băncii a drepturilor de despăgubire ce rezultă din încheierea acestei poliţe. 8. Banca este în drept să solicite rambursarea imediată a creditului aprobat în cazuri justificate, determinate de furnizarea de către împrumutat a unor date nereale, după expirarea unui termen de minim 5 zile calendaristice, care va fi comunicat în scris. În cazul nerambursării, banca va înregistra suma respectivă la restanţă. 9. Dacă împrumutatul nu plăteşte la scadenţă ratele şi dobânzile aferente la creditul acordat sau nu respectă toate clauzele şi obligaţiile prevăzute în prezentul contract, creditul poate fi declarat scadent anticipat, banca fiind în drept să solicite de îndată rambursarea acestuia şi a dobânzilor şi să procedeze la recuperarea creanţelor sale prin debitarea contului de disponibilităţi în lei şi/sau în valută şi a eventualelor depozite constituite la BRD ale împrumutattului sau prin executarea silită a acestuia. În cazul în care creditul este declarat scadent anticipat, împrumutatul va rămâne responsabil faţă de bancă pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte care decurg din rambursarea anticipată a acestuia, plătind băncii creditul şi dobânzile aferente până la rambursarea integrală a datoriei. Dacă banca nu exercită acest drept sau orice alt drept conferit de prezentul contract de credit sau de lege, aceasta nu constituie o renunţare a băncii la drepturile sale. Nesolicitarea tuturor documentelor prevăzute în prezentul contract nu constituie pentru bancă o renunţare la drepturile sale şi aceasta va putea solicita documentele prevăzute în prezentul contract, la orice moment, până la plata integrală a sumelor datorate de împrumutat. 10. Informaţiile personale solicitate în cadrul prezentului contract sunt obligatorii, ele fiind necesare băncii care este autorizată în mod expres să le păstreze pe suport informatic. Împrumutatul autorizează în mod expres banca să prelucreze aceste informaţii, precum şi alte informaţii referitoare la evoluţia ulterioară a creditului pentru propriile analize de gestiune şi de risc şi să le comunice persoanelor juridice din cadrul grupului Société Génerale din care face parte, altor persoane juridice autorizate, inclusiv instituţii tip birou de credit. Împrumutatul declară că este de acord ca datele personale din acest contract de credit, precum si cele care rezultă din analiza şi derularea creditului, să fie prelucrate de bancă pentru efectuarea de analize statistice şi financiare. Împrumutatul declară că a luat la cunoştiinţă de

33

prevederile Legii nr.677/2001, cu privire la: dreptul de acces la date, dreptul la intervenţie asupra datelor şi dreptul la opoziţie. 11. Banca nu preia riscul politic sau cel determinat (provocat) de calamităţi naturale şi nu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de împrumutat. 12. Prezentul contract care are valoare de înscris autentic, precum şi garanţiile reale şi personale constituite în scopul garantării creditului bancar constituie titlu executoriu, conform art. 56 din Legea bancară nr. 58/1998. 13. Relaţiile reciproce dintre părţile contractante, nereglementate de textul de mai sus, sunt supuse regulilor generale de creditare şi legilor române. 14. ALTE CLAUZE: Litigiile de orice fel dintre părţile contractante vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti de drept comun.

Acest contract a fost încheiat în nr. de 3 exemplare, din care 2 exemplare rămân la bancă şi 1 exemplar la împrumutat. Oferta de credit şi graficul de rambursare a împrumutului şi de plată a dobânzilor fac parte integrantă din prezentul contract. Declar că înainte de încheierea prezentului contract am luat la cunoştiinţă despre clauzele acestuia, condiţiile creditului, inclusiv schema de rambursare şi consider că tipul şi suma creditului sunt adecvate situaţiei mele financiare.

BANCA DIRECTOR

ÎMPRUMUTAT

Vasile Lăzărescu
CONSILIER CLIENTELĂ

Maria Ionita

34

35

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->