You are on page 1of 163

Ptet Hahner 1ooToRTNELM!

TVH|T
avagy Amit biztosan tudsz a tiirtnelemrl - s mind rosszul tudod...

elhissz k azt, amit igaznak haj,,Ki)nnyebben tunk... Szaz megszz, gyakranfel sem ismerhetij az mdon torztjaeI s ferttjzi meg rtelmunket
rzelem.,.,, Fnlttt:is lJtlt.cln

Hahner Pter

IORIII{E

iltIc('s l<ir1ltlrIrr sorn tobb kolli'grrrrtti| llirrlttrrtrllril A kotet osszeIltsa tiillllcl<kiizi)tt t lrltllttllttti |<ilsz,(irrcte Ezriton szerctrri'I< teket ssegtsget. M lr c|<ctc liI .ili ( i y tr I l i rr l r kl,) t,i i |< Ag'lr t.sr r t.l<, Beb e si G yr gyn e k , B e n c z i k na k'Maj or o. sl st v n n a l < ,N i r g y M ; rr ' i l t tttt; l l i ,S r lr ilI t'r Vcr ;iltlt|<,()tttttls Vatgyas t.lllivr lz tr tt I ri tc l t .r r si.ggt'I l M r i nak sa ki iz ,c |I r r r l tl l ltrl rr g i |< r r s r l,r lr is IIr 'I t.si'ger r l| il, r llir ly ll A P t e r nck. l cgt i i l l l l ti i r l tl l g i rl i i s t7 tl l t|,.I t t..z rilllr Saroltiitrill<alrtrrrtl.

ava9y AMIT BlzIosAN TUDsz TRTntumntit A . s RosszUL MIND TUDoD...

il
t,

2010 @ Hahner Pter ellenrizte MajorosIswn Szakmailag Elsz

Tartalom
............ 9 ......... 13 ... ... L4

1.Azemberamajomtlszrmazik... 2. Az skorbanskiizssgben az emberek ltek

3. Az skor egyik szakasban matriarclrtusban ltek emberek ,.. . .. 17 az 4. Az kori trsadalmakrabszolgatartgazdlkodsonalapultak .. , ,, , ., . 20 5. A rmaiak leromboltk lGrthgt, s a helyt sval hintettk .. ' .. ' , .. 23 be . Spartacusazegyetemesszabadsgrtharcolt.'. ... ...25 7. Nrfelgyrjtatta Rmt ... ... ...27 g. Tkori felkplsei a zsidsgszMndoroltEurPban .. . .. . ... ... 29 utn feudalzmusnaknevezhetjiik is 9. A kiizpkort ... fel l0. A vikingekfideztk Amerikt 12.A Szentlbront a ppa adta SzentIswnnak ISBN 97896398849s 3 Klrdtr az Animus Kiad 2010.ben BP. 1301 Pf. 33. lnfo@animus.hu www.animus'hu Az 1795.benalaptott Ktinyvterjesztk Mrgyrr l$nyvktadk s tagia Egyeetilsnek Borttcrv:Beleznai Kornl Scriptor l(ft Tlpogr{r, npmdai elkszts: .., ..,32 ... ... ... 36 . -. . .. 40

lesz l l. Az ezredikev tin az e erekazt hittkvge a vilgnak ... ... ... 38 Klmn betiltotta boszorknygetst a . .. ... ... ... ... 41 13.K tt}'ves egyesurak ernytivet helyeztek asszonyaikra ,. , ... . .. 43 14.A kzpkorban azt laposa F<ild... 15.A kiizpkorban hittls a az 16.A k.zpkorbanftildesuraklhettek ... ... ... ... 45 jogrral" .. . .. . ... 47 Jszaka "els 17.Hdt Vilmos 6ta megsll hadseregnem rtel gikertAngliban ... 49 t8. Nag7Lajoskorbanhrom terigermostaMagyarore{gpartjait ... ... 51 19. dugovics Titusz nfelldoz hstettethajtottvgre ' Nndorfetrrvrvdelmben ... ... ... volt ll. LucreziaBorgiaromlottmregkever ... ..,52 ... ... ...57

gyzelem emlkt hrdeti ... ... ... 54 !0. A dliharangsza nndorfehrvri nemessg a magyar a felels... ;.. ... ... ... ... ... 59 tl. A mohcsiveresgrt '2l,Azr{korirabszolga.kereskede|emazeurpaiakbne... ... ...61 ..; ...... megisoltaa trtnelem nagyfordulatait ... ... ... ... ... 63 !{. Nostradamus

lfilogyql
itomd! lar ilal
[.tu. |. l|r|'rr|.ilrtr.|.

a o A nvomtetr r kiits debreceni AtFbLDl NYoMDA Zrt. munkja veztrigazgar Gza Pclclc vczct:Gyrgy

25. A reformci trsadalmi ktizdelem volt vallsi ktintosben lenyakaztatta 26. VIIJ. Henrik valamennyi felesgt 27. Medici Katalin veszedelmes mregkevervolt 28. I. Erzsbet rendkvtilsikeresuralkod volt kezti, bainoka volt, vres 29: II. Fiilop az ellenreformci<1 ve sze de l mezs a r n o k s bgtak fegyvert 30. Az erdlyifejedelmeka szabadsgrt

70 74 79 84 ... ... ... ... 87 ... ... ... 90

50. A guillotine feltalljt sajt gpezetvel fejeztkle 5l. A francia forradalmi terror a rgirend uralkod rtegeire srijtott le 52. Minden forradalom egysges egszet alkot 53. Bonaparte gyzelemre vezette katonrLit arcolai hdon az 54. Napleon alacsony volt 55. Napleon knytelenvolt rjrasrjrahborrizni

160 t62 166 169 L72

31. XIII. Lajos gyengekirly volt, aki hclyettRichelieubboroskormnyzott 92 32. Az abszolritmonarchik ura|kod irrakhata|makorltlan volt ... ... ,.. 96 vagyok!'' 33.XIV. Lajos kijelentette: |lanlrr ,,Az. a lckezte tudomnyos 34. Az ellenreformciosaz jkori irr|<viz,cit5 fejldst. vrllt... '.. vszzatlrlkrlrr8y.lrlllilt t 35. Magyarorszg szcrlrlyisg ratlgti, l<rtttrrs Iehetett 36. A Vas|arc()s n.lag.|s (|si ... rcrldkvii| crcc|ct, tit|<rls sz,ervezet.'. ... 37.A sz,abaclk(lrrrivessg nilgy()tl szercttc |llil!|yilr il lcstltr(ikct 38. Mria Terzia rrz rucg||a1rtrltlu: 39.XV. Lajoscinikrrsarr ,,Uliltttrttk (iz,iinvlz,! 40. II. |zsefa haladskpvisc|{ljc ... vrl|t s<lk 41' II. Katalin crnnek elkpesz,t(icrr sz,crctjc vtllt 42. A' fe|v1|gosods kpvisel<i ist k vol tak ate nreg 43.Az amerlkaiaka brit zsarnoksgellerrirrtlttlttk hborrjukat fiiggetlensgi 44.A|engye|ek maguk is okolhatk hazjuk XV lI l. szzadi felosztsrt nincs kenyere, 45.Mra Antnia kijelentette,hogy ha a rrprrek egyenkalcsot! ... ... volt 46. Afekl|gosods a francia forradalom e|ksztje sor 47. L640-ben,l789-ben s1848-banpolgri forradalmakrakertiLlt 48. XVI. Lajos buta, lusta, tehetsgtelen uralkod volt 49. A Bastille a zsarnoksg btirt<ine volt

173 56. magyar nemessg l809-ben elmulasztotta szabadsgkivvst... 175 a 57' Az l809-es gyri csata cs fos veresg volt. ' 178 58' Napleont megmrgeztk Szent Ilona szigetn 59. Az ipari forradalom megn<ivelte szegnysget ... a . '. 60' Az indinok harmniban lteka termszettel 62.Lajos Ftilop volt a polgrkirrly 63. 1849 utn a magyar nemessg passzvellenllst vilasztotta ... ... a 64. III. Napleon nevetsges pojca volt 65. Az Egyestilt llamokban az indir.rrok npirtsldozatai lettek ... ... 66. John Brown a rabszolgasg elleni harc hse volt... ... 67' Az amerikai polgrhbor nem a rabszolgasg miatt robbant ki 68. A-z amerikai polgrhborrt az szakillamok gazdasgi f<ilnye do nt tteel ... ... 69. Az amerikai vadnyugat a szemlyes erszak vilga volt 70. A Little Bighorn-folyo melletti titkrizetben elpusztult az egsz lovassg 7. 7|. Akiegyezst Dek Ferenc elkpzelsei a|apjnkdtottkmeg 72. Erzsbetkirlyn emanciplt, modern, rzelemdrisasszony volt 73. Aprizsi kommtin volt az els proletrdiktat ra 74. Mjus elsejt egy vrbefojtott ttintets emlkre tinnepelji.ik 75. A. szocialista'mozgalom a munksosz tly v |asza a kapitalistakizskmnyolsra ... ... ... 180

r00 103 r06


110 115 118

r82
185 187

t92 193 196 202 205 209 212 216 220 222 224 230 235 238

r22 r23 t27 130


134

r37
142 143

r45
151

r57

76. Viktria kirIyn pr d asszony volt gyarmataikbl... . '. . '. 77. Az eurpai nagyhatalmakmeggazdagodtak kpviseltk... 78. A bolsevikok az orosz szocildemokrciattibbsgt 79.Mata Hari minden idk legnagyobbkmn je volt tmogatsvalkertiltekhatalomra... ... . '. 80' A bolsevikok a t<imegek a a 81. Ptervron felkelk rohammal bevettk TliPalott Sztlin tettettinkre 82. Lenin humanista volt, a kommunista ksrletet 83. l9l9-ben Magyarorszgonszocialistaforradalom zajlottle az 84. A trianoni bkek<itsnek volt az oka, hogy nem szeretik a magyarokat 85. Al Capone lelktsok rtatlan ember ha|laterheli mil|ionros vetetteki magt 87.I929-ben sok t<inkrement New Yorkban az ablakon volt ... 88. Hitlernek csak egy herje 89. Hitler szobafestvolt ... 90. A lipcsei peren Dimitrov btran szembeszllta ncikkal szerepetjtszottak 9l. A kommunistk vezett az antifasiszta kiizdelmekben 92. Roosevelttudott a Pearl Harbor ellen ksz l japn tmadsrI ... 93. |altban osztottk fel a vilgot kl 94. A Rosenberghzasprt rtatlanul vgeztk '.. ... 95. Kennedy volt az Egyestilt llamok egyik legnagyobb elntike ... ... 96. Mig nem lehet tudni, ki olte meg Kennedyt 97' Che Guevara romantikus szabadsghs volt 98. Nixon volt az Egyesiilt llamok legrosszabb eln ke epizd volt 99. Bill Clinton sMonica Lewinsky szerelme jelentktelen indtotta l00. Az Egyesiilt llamok az o|ajrt meg a msodik iraki hbor t

24r 245
248 250 255 258 261 265 267 272

ELISZI
(Elolv as sa mellzhet!) Tortnelmilegendk, mtoszok stvesmegllaptsokradnak felnka rdibl, a televzibl, az rjsgokbl, mindennapi beszlgetsekbtlsajnos nhamga tanktinyvekbl is. Nem tudatos hazugsgok ezek, mert akik elfogadjk stovbbadjk, hisznek benniik. Egyes tvhitekegyszeriena rgi,elavult ismeretanyag rszt kpezik, amelyeketa kutatsok m r rgenmegcfoltak, a koztudatba mgnem de sikerti{tbepiilnitik. Mindannyian megtanulhattuk az iskolban, hogy a lerombolt Karthg helyet a rmaiak sval hintettkbe.Ms legendk a marxizmus-leninizmus t<ibb vtizedes hegemnijnak kosz<inhet<en kertiltek be a tankonyvekbe, s igen nehzmegszabadulni tliik, mert olyan knyelmesen leegyszeristik valsgot. Ilyen a feudalizmust fela szmol polgri forradalom, amelyett<ibb mint f| vszzadanyilvntott mtosznakAlfred Cobban brit tortnsz. Taln azok atvhiteka legletkpesebbek, amelyek kedvez<bb sznben ttintetik fel egy csoportnak, kztissgnek vagy nemzetnek a mriltjt. Ki ne hallott volna hogy ".il, Magyarorszgnak valaha hrom tenger mosta a partjait? Ugyanilyen tartsak azok a mtoszok is, amelyek megerstik a ms csopoitok, k.iztissgek, nemzetek irrnttpllt eltleteinket' Rendkvtil mivelt,okos emberek szjb| is azt halljuk nha,hogy Amerikban kiirtottk az indinokat. Egyes legendkat pedig a mdiamunkatrsai lesztenek fel jra meg rijra, hogy felkeltsk veltik a kozonsg figyelmt. Ilyen a Kennedy-gyilkossg lltlagos rejtlye, amelyre gyakran visszatrnek, egyre jabb gyanristottakat tallva.

szereztemeg a hatalmat 277 86' Mussolini fasisztinakRmba v<rnuIsval

279 280 281 283 285 288 29r 295 299 303 309 3t2 316 318

mert Aki Mit tehet a tortnsz? csak azrtfogadottel egy tvhitet, Akinek viszont valamilyen meggytzni. azt rosszul tjkoztattk, konnyti is rdeke f zdik egy legendhoz,akr csak annyi, hogy megnyugtatokokbl ragaszkodikvalamevagy nak talljaannak,,iizenett'', rz,elmi meg gondolkodsmdaz Iyik megszokottmtoszhoz, aIighavltoztatja hatsra'Ha valaki hinni akar jt egyt<irtnelmi tanulmrryvagy cssz valamiben, akkor hinni fog' s a lcgvaskosabbtanulmnykoteteksem fel azonbannha kell A ttirtnsznek meg a meggycz(iclst. rendthetik . rrrg akkor is, ha a harc nevetsgesnek vllalnia Don Quijote szerept t sremnytelennek nik' Szeretr(ivic| olvasmnyosesszkben s visz<lnylag Ebben a k<itetben arra,hogy a magyar trgyelmt irnt nmfelhvnia t<irtnclcnt rtlck| dk mtoszt, tortnelmi vcksorn rengeteg az, sktilfoldi tortnszck cllrrrlt mr, amemegcfoltak rte|mez,st lttagyarz.al<ll, legendtsszmta|att Hangtartanakszmon. igaz,sgknt trirtt(ncllni rnirrdig lyeketsokanmg ktitet' amelyet az elsc llctll cZ |rtlgytcrntd'szctcsctr sulyozni szeretlrtrr, (lssz,c rrkllulr.ljrtdrci Walter Mtjszakimendemonhaz,ii l ilyen clal lltottak a k<inyvet tallmnyok nlcg d kcmme|jelentetett clly rclrdkvtilt(rdekes (l}p' l9tt5, Mtlszaki Konyvkiad). saz ipari forradalotttlcgcrrcliri'll 2O02.benpedig kt,hasonl(l cllrrlkiadrltt k tet is napvilgot ltott. cs NmethGyorgy Karthag,5 a .s clrrtlkivlti korryve,,az korttirtnet (Korona Kiacl), l{rlmsicslgnc pedig Mtoszok, babonit''foglaltacissze cmmelszerkesztett a tvhitek 20.sz zadi magyartijrlnclemrl legendk, (osiris K iadr5 Ktil foldtin is egyresokasodnak egy tanulmnygyijtemnyt )' k<itetek. New Yorkbanegy ideig bestseller osszelltott a hasonl clokkal volt Richard Shenksman k<inyveaz amerikai tortnelem,,legendirl, hazugsgairl s ddelgetettmtoszair|,' (l.egends, Lies dr Cherished Myths of American History.New York, 1988,Harper & Row, Publishers). krinyvnevi kiado egsz a Franciaorszgban Le Cavalier Bleu ditions (Kozhelyes eszmk)cmmel,melyben regues sorozatotjelentetmeg ldes ktiltlnbtiz ttirtnelmikorszakok legendinak cfolatairl olvashatunk. E kiadvrnyokplditkiivetve magam is olyan olvask szmra ksztanulmnyok eloltettem ezt a konyvet, akiknek hosszabb,rszletesebb

vitssra rrincskedviik vagy idejtik,de szvesen tlapoznakegy ismerettcrjcsztc szndkkalcisszelltott gffitemnyt a gyakrabbanhngoztatott lvlritek egy csokrnak rovid cfolatairl. Termszetesen vlJgatnom kc||etta szmtalan legendakoztil, s ezrtnem kvntam olyan kci"zismert rn toszok cfo|attismertetni, mint G<irgeirulsa v agy 2r inyi Mikls nteggyilkolsa.Aki ezek irnt rdekldik, |apozzafel xosary Domonkos Gtirgeir<l rottkoteteit (|936,I9g4), valamint Bene Sndor sBorin Ge|Irt Zrnyi s vadkancmi k<inyvt a (Bp. 1988,Helikon). A trianoni bkvel kapcsolatos legendkat Ablonczy Ba|zs ismertette a Romsics Ignc ltal szerkesztett,fent emltettktitetben. Mris szeretnk vlaszolni nhnyvdra, amely valsznleg felmeri'il majd ktitetem tlapozsa utn egyesolvaskban. z egyik a,,d"eheroizlsra''vonatkozik gyakran vetik a ttirtnszek zemi',hogy s romboljk a nemzeti hagyomnyokat, mert megfosztjk u' azoktl a ".b.,"LLt nemzeti hsoktl, akiket tisztelhetnek.Csakhogy a hagyomrnyokat kizrlag megb izhatoan igazolhat ismeretekre pthetjtik, a tortnelem valdi h<seinek pedig nem rthat, ha alaposabban megismerkedtink tevkenysgtikkel. Nagy Lajos akkor is nagyhatalomm i=ette haznkat, ha annak partjait nem mostk uralkodsa alatt hrom tenger hullmai, s Konyves Krlmn akkor is nagy kirly volt, ha csak bLonyos fajta boszorknyokrl jelentetteki, hogy nem lteznek. Meglehet, iortnelmtinkbizonyos lapjai alaposabbvizsglat utn nem ttnnek olyan ragyognak, ahogy ezt korbban lltottk, ms lapjairl viszont ppena trgyilagos tortnelmi kutatsoknak k<iszonhet<en t<irolh"itit t" korbban rrakdott szennyet.A ,,deheroizls''vdja alaptalan " azrtis, mert a tortnszek nem azt lltjk,hogy nincsenek,,hseink'lhanem inkbb azt, hogy msok a ,,hseink'': a tisztelet nem felttlentil azokat illeti meg, akiket korbban dicstettek. A msik vd esetleg gy hangzik majd, hogy k<inyvemben trilsgosan nagy helyet foglal el a marxista-leninista tcirtnelemszemllet nyainak brlata. Ezt a vdat elfogadom. Enyht koriilmnyknt -"*d,,csak annyit hozhatok fel, hogy a rendszervltseltttivtizedekben olyannvira megszilrdultak bizonyos baloldali legendk smtoszoka t<iztuaattan. 11

10

tvhitekalaptalansgrI.

1.Az embera majomt| szrmazik


Meglehetsen ltalnos az a tvhit,hogy a darwinizmus szerint az ember a majomtl szrmazik, Darwin fellpse szmtalan ta karikatrira ksziilt, amelyeken ltalban egy bjos gyermek mutogatja sapja portrjt,egy szr<ismajom arckpt. manapsg berjuk a Ha cmben szerepl a mondatot az internet Google honlapjra, mintegy 14 000 helyen tallhatjuk meg. A szovjet gyermek- sifrisgi irodalom. ban is felbukkant ez a tants, pldul Lev Klasszil Svambrnia nagy titka cimi regnyben. Amikor az egyikfoszereplctmegkrdiegy pap, jratosfirgyvlaszol: hogyki teremtetteaz embert, a termszetrajzban (Bp. a ,,Magtllett,lassanknt majombI.'.,, 1961,Mra Kiad' 41. o.) De ugyanezt mondja Umberto Eco legrijabbregnfnek egyik anarchis(Loana ta szereplje is, Gragnola: ,,Az ember a majomtl szrmazik.,, kir lyn titokzatost ze. Bp.2007,Eurpa Konyvkiad' 38a. o.) Pedig Darwin sohasem |ltottilyesmit, o azt||itotta,hogy az ember sa majom kijzijs stl szrmazik. Mgis sokan gy kpzeltk hogy a el, majom az ember se, s|tezett egy ma mr ,,hinyz lncszerc,, egy tmeneti lny,affle,,<isszekcit kapocs'' az ember sa majom kozott. 1912-ben az ang|iaiPiltdown kozelbenmeg is talltk ehinyzlncszem maradvnyt, egy megkovesedett llkapcsot segy koponyatet-darabot. Csakhogy egyre t<ibben talltk gyanrisnak a leletet,amelyrl 1953-ban be is bizonytottk, hogy hamiswny: egy emberi 13

I
1
ll l

koponybl segy orangutnllkapcsbolraktk ossze.Ki akartavajon gy megtrflni a tudomnyos vilgot? A gyanristottakkozott ott volt ith.'r conan Doyle, az rosPierre Teilhardde Chardin, a filozfus is, de ma mr a legtobben Charles Dawson (1864-1916) amatr rgszt

nrodcrn clrlbcr, bol fejltidottki az.tissz.cs lrrr, stlkalrnlcg|ilgitlrrtaz,tk a majom nem a Vagyis,ahogy tl|yaIr rrk. hanem az,ulrtrkatestvr nagyapnk,

az ltek emberek 2. Az skorbanskiiziissgben


tartok<iz alapttelei kommunista vilgnzet A szocialistas hogy a magntulajdon nem orok velejroja az emberi zott az a nzet, tiirtnelemnek,hanem felszmolhat, megszi.intethetojelensg.Nem ltekaz emberek - sugyanaz ltezett skorban, amikor oskozossgben gynem fog lteznimajd a jovo trsadalmban sem. Mg egyesliberlis hogy a magntulajdonon alagondolkodk is elfogadtk azt az eszmt,

pul rendszer nem tekinthet orok rvnyinek. az tekintettk elso ,,trsadalmiformciA marxistk az tjsk<izcissget nak'',amely a kizskmnyolson alapul osztlytrsadalmak megjelen14

sekorsemmisiiltmeg.Nehz volt az skozossg ltezst ktsgbe vonni, hiszenaki ezt tette,az tulajdonkppen kommunista vilgnzet a alapjait, Marx, Engels sLenin tantsaitkrd(5je|ezte Ma sem kcinnytmegmeg. szabadulni ett(j]azelmlettl.,,Az skijzijssgi trsadalom kpe nemcsak az ltal nos iskolai tankiinyvek lapjain ksrt mgma is, irta H. Szilgyi Istvn,hanem tudomny os igazs gkntiv dott be trsad alomtudomny i gondolkodsunk mly rtegeib (A marxista trsadalomtudo e.,, mny i fogalmak hasznlhatatlansga' Vilgossg,2Oo4.4.sz. 86. o.) A XIx. szzadmsodik felben termszetesen nem csak a marxizmus ktmegalaptjafogadta el az sk<izossg elmlett kor tudomnyos a eredmnyeialapjrn: hasonl nzeteket hangoztattak az st<jrtnet a s sziiletfelben lv kulturIis antropolgia kpvisel<i A XX. szzadi is. kutatsok azonban gy<ikeresen megvltoztattk az skorrl kialaktott, korbbi kpet.Kidertilt, hogy azciskor embere tvolrl sem volt olyanynyira passzvankiszolgltatva a termszetnek, kivlan meg tudott lni szlssges termszeti viszonyok kozott, sideje nagy rszt nem is munkra, hanem szertartsokra, tinnepekre, trsadalmi rintkezsre, ismereteinek shagyomnyainak tadsra fordthatta.Az tsitrsadalmak egyltaln nem rendeltka| az egynt olyannyira a kozcissgnek, mint ezt korbban gondoltk, az egynpedig nem automatikusan s tintudatlanul kovette a szoksokat, hanem nagyon is <tsszetett pszichikai sszocilis ksztetsek rendszere irnytotta.Az <si kozossgek szerkezete is sokkal bonyolultabbnak bizonyult, tvolrl sem csak a termels rendszerehatroztameg, hanem rendkvtil fontos szerepevolt a gondolkozsbeli, a hittel, a rtusokkal kapcsolatos fejlemnyeknek is. Azt sem llthatjuk,hogy kizrlag kozossgitulajdon |tezett.Igaz, hogy a termszetivagy termszetkcizeli ek,,elaj ndkozzktrgyainp kat, tisztelik a nagylelkisget elv rj k a vendgszeretet, ntetik a takas b rkoskodst mint ijnzst,,, irjaB' R. Service' ,,Az egszben pedig az a legk l nijsebb,hogy minImostoh bbak a kijr lmnyek, minlritkbb vagy rtkesebb a dolog annl kevsb gazdasgosanviselkednek annl nagys lelktjbbnek l tszanak... A javak, szvessgek a munkaer cserjnek s ltal nosformja van, amit reciprocitsnakneveztekel,,, Nhaazt olvas-

t5

k ztulajdonbanvannak az s hatjuk,hogy az Ielem taln m s dolgokis mert szintnfIreyezet, Ez igenprinitiv ki)ztissgekben. az Iltsazonban b rmilyen alkalommal egyenindt, ir; a vlekedsre hogy a k z ssgben bizonyosrokogyakranspecifikusak, sgek A l(jenosztozkodnak. kijrc|;zeft R' Wolf: Vaddszok' nokravonatkoznakl'(E.R' Serviie-M' D' Sahlins-E' . 22., 25.o.) Csakhogy ti)rzsek,p araszt ok.Bp. I973,Kossuth Konyvkiad hogy az embereknek mr azajndkcseregyakorlata is azt felttelezi, Egyes sztoszthassk. rendelkeznitik kel binyos javakkal ahhoz, hogy viszont dolgokat bkeztien osztogatnak,ms dolgok tulajdonukban Iv< vagy eltemetik veltik, olynnyira szemlyi ttilajdonuk, hogy elgetik azok a. dolgok meghalnak.,,A,mcigntula|donhoz leg1obban Afegyvere. "ito. s ksztenek hasznInak. szelyek amit egyes hasonltanak, gyakdolgokat shasonl kaparkat,ruhzaiot, amuletteket ket,kseket, Bizokktjrben,., gyijtiiget s a ran tekintikmgantulajdonnak vaddszok rsadalomban mgezek a szemlyes Nehezen m a sz igazi rtelmben'.. talalni) olyan esetet, ,an lehetetlensg nincs kijvetkeztben ilamilyenbaleset vagy kaphatna ilyen dolgokat sne k lcsijnijzhetne fegyvere vagy ruhja . (Ugyanott ,32' o.) rokonaitl.,' s]erencssebb hogy a korbban hordatrsadalom rgyviekedik, E. R. Servicemgis lehet kommunisztikusnak nvenemlegetettte,tilJti csoportokat nem nevezni, mert rokonsgon alapul, csaldias (vagyis <skozossgnek) Az egyi'ittlak csaldok azonban minden i.rrJtr trsadalmat alkottak. jellegiek, bizonyos dolgokat emberi trsadalomban kommunisztikus ugyan a modern csaldokmegosztanak.A primitv hordk npesebbek trsadalmakhoz na d. azrt igin kis mrettcsoportok a nagyobb vagy vadszteriileten kpest'Egy bizonyos lakhelyen, gnjtiigethelyen csaldiasanosztoznak-demshordktagjaitltalbankizrjkonnan' vagycsakbizonyoscllalengedikbeteriileteikre.AzeffletrsadalmacsalJiassgot pedig nem lehet prhuzamba llkrln bc|ti|rvnyestil kom. komplex allamokban rvnyesiil< trtn|a nngyrlbb,szemlytelen, iztttrtssal, nttut 16

3.Az skor egyik szakaszban matriarchtusban ltek az emberek


A |eszrmazs anyai gon val nyilvrntartsn j elentt gt ak s eltrilozva|ohann |acob Bachofen (1815-1887) baseli antropolgus s szociolgus kezdte el terjeszteniDas Mutterrecht (Az anyajog,1861, magyarul:A m{toszs si trsadalom cmtkiitetben, Bp' 1978,Gonaz dolat) cmi k<inyvvel az elmletet,mely szerint az stortnelem azt egyes szakaszait matriarchtusnak tekinthetjtik.Igaz, < inkbb a ,,gi(g<irogiil: nturalom) fogalmat hasznlta, amelyeket nem naikokrcia'' azonostotta teljes ncuralommal' Kortrsainak egy rszeazonban rigy vlte, hogy a|eszrmazs anyai gon val nyilvntartsbl az kovetkezik, hogy az si trsadalmakban a ntk toltottek be vezet szerepet.Ez a flrertsrossz fordtsoknak sa rgszeti a leletek elhamarkodott rtelmezseinek kosztinheten szles korokben elterjedt.Pedig azlelemtermelsmegindulshoz, a foldmivelshezsaz ||aftartshoznagy fizikai erre, teht a frfiakerejre volt sztiksg. termkenysg A ekkor jelentsgtv de nyilvn felismertk, valban kozponti vlt, hogy ehhez mindkt nemre sziiksgvan. jl A matriarchtuselmlete illeszkedetta XIX. szzadt<irtneti gondolkodsihoz,ame|yaz emberi kozossgek kialakulst egyenes vonal fejlrrtelmezte, valahogy rigy' hogy a trsadalmak a ,yadsgon''sa dsknt ,,barbrsgon'keresztiiljutnak el a civilizciig. Ahogy az egyesegyneknek is sztiksgtik van megsziiletsi.ik utn az anyai feliigyeletre,rgyvolt Bachofen ktiveti szerint az emberisg gyermekkorban' valasztiLksg " mennyi civilizci esetben az,,anyajog trsadalmakra'' is. Az gorog mitolgia sszpirodalom bsges nyrijtottmindezen ,,bizonft anyagot'' elgondolsokhoz.Aiszkhtilosz oreszteiacmidrmatrilgijban pldul Bachofen felismerni vlte,hogy ,,cselekmnye sszef gg az st rsadalom tijrtnetnek azzal a nevezetes fordulatval, amelyena matriarchtust fel(Trencsnyi-Waldapfel vltottaapatriarchtus'', Imre eltszava Aiszkhtilosz Eurpa Konyvkiad.IIII.) Msok az amazonok drmihoz, L962, Bp, legen. djt tekintettk matriarchtusonalapul trsadalmakbizonytknak. a 17

Bachofen elkpzelsei olyan jelents filozfusokat srkat is megihlettek, mint Walter Benjamin sRobert Graves. Sok mivszhajlott az amely szerint a n kpviselia annak a vilgnzetnek elfogadsra, az ,,tpll'' elemeket,a termszetet, anYa,,testi'', ,,passzv'', ,,befogad'', homlyt sa hallt - a ferfi pedig mindezek got, a f<ildet,a Holdat, a ellenkezjt, ,,szellemi'] a ,,aktv'] ,,megtermkenlt<i] ,,civilizld'elemea szellelnet, azeget,a Napot, a fnytsaz letet. Effle ket, a trsadalmat, elkpzelsekkel lehetett harrgsrilyoznia frfiakvilgnak felsbbrendifogadtae| az anyaivezesgt: emberi nem csak ,,gyermekkorban' az tst, fejlettebbcivi|izcik az,onbanmr patriarchlis rendben ltek, a vezetse trsadalomban,a frfiak alatt.A kutats egytkfzi,,apajogri'' j s sban a t<irtnszek rgszek voltbl elterjedt a matriarchtust meger<st< Istenn(i'' e|mlete E szerint a paleolitikum vgtl is. ,,Nagy az idszmtsunk e|{itti rns<ldikvezredigltezettegy si, nagy hatalm anyaistenn t tiszte|(i val|s, anre|yet frfiistensgeken a alapul hiedelemrendsz.crekkstibb httrbeszortottak.Marija Gimbutas (l92|-|994), a Los Angeles-iEgyetemprofeszIitvn-anrerikai rgsz szoratobb ktinyvberr megpr{b|ta is bebizonytani, hogy a Nagy Istenn< vilg nem ismertemgsem a kultuszavolt a rgiEurr5pa vallsa,s ez a hbor t, sem a frfiak uralmt. Egyes ideolgai rnyzatokhveiszvesen fogadtk a matriarchtus elmlett, mert a segtsgvel rijabb rveketkovcsolhattak elmleteik mint pldul William bizonytsra.A pszichoanalzis olyan szakrtci, Reich (1897_|957),azt hangsrilyoztk, hogy a matriarchtusvolt a szexulis elnyomstl mentestrsadalom. Egyes feministk gy hivatkoztak az osi trsadalomra,mint a ntkltal irnftott, bks vilgra, s ezrtNew (Foundation for Matriarchy), Yorkban Alaptv ny a matriarchtusrt Londonban pedig Matriarch tus Kutatcsoporf (Matriarchy Study Group) nvenhoztak ltreszervezeteket' marxistk is <irtimmel A fogadtk Bachofen elmlett, amelyet Friedrich Engels A csal d, a magntulajdon s llam eredete az cmt konyvbenzsenilisnak nevezett,s tudonrnytls je|entosgt Marx rtktobblet-elmlethez hasonltotta. Sz,dnlukro matriarchtus bizonytotta, o azt hogy a patriarchlis,polgri 18

mtivessg szinte kizrlag a frfiakfeladatavolt, akrcsak a Krisztus elctti 19

eks terjedt Az csatornassok' V. vezredtl megkezdett Vl. vezredben foldmivelsugyancsak a frfiak testi erejtignyelte.A psztorkod folytat trsadalmakbana nagyobb llatok gondozsas tevkenysget tekintlytiket kizrlag a frfiak feladata volt, s az < a csordk ,rzse ertstette. is, Meggyozonek trnik az'az e|m|et mely szerint az ogorogokazrt hogy ezze| trsadalmakmtoszt, alkottk meg a tvoli, n k ltal ve7,etett is hangsulyozzkaz |taIukbarlrrnaktekintettnpekelmaradottsgt. pedig kapcsolatosnoi istensgeket s Az anyasggal ternrkcrrysgge| is de tirrsaclaIomlran tiszteltek, mindebbl nem minden bizonnya| ttjl.ll.l elterjedtvallsra. a k<ivetkeztethettink ,'Nagy Istcnnci''Flurpa-szerte istensget Radsul a felttirsrlkstlrn |cgallrlrannyi frfi,mint n<i szobrokrasszimblus(it, brzo|oszobrocskiiralrrrkkantak, ktnemt szakkonyvekmr mokra is! Mindcz,ck rrriatta |cgtijallll{iskortcirtneti ilgalnrt. a nem is emlegetik ntatriarclriittrs

gazdIkodson rabszo!gatart 4. Az kori trsadal|nak * alapultak


szerint minden tortnelmi A marxista tiirt('nclcrttszcrttlc(lct hivei gy vlekednek, lrrtttljellcrne,t,, el,rt korszakot egy-e1yternrclsi kornak is nevezhetjiik. gaz,cllkoc|s hogy az kort a rabszolgatartr vagyis a szabadsguktl s Valjban a rabszo|ga-kcrcskcc|c|em, jogaiktl megfosztottenrberekadsvt munkaerejtikvagy szexulis ele vonzerejiik kihasznlsnak c|jb|, egyidtsaz emberi civilizcival. jellemzo.Voltak pldka helyi Tvolrl sem csak annak kori szakasz,ra (mint pldulaz kori Sprtaheltknak nevezett Iakossg rsznek egy rabszolgasorbanval tartsra,de a rabszolgk tobbsgt rtegnek) nyelviik el, sz||tottk hogy borszntik, ltalban tvolabbi terti|etekr<| Az vagy kultrirjuk is jelezzealrendelthelyzeti.iket. kor bizonyos trsadalmaiban,foleg a nagyobb,hdto hborrik utn valban megsoka-

sodtak a rabszolgk,s fellendtilt a rabszolga-kereskedelem. kalzok A va1y ahivatsosemberrablkpedig hborrknlkiilis rendszeresen foglalkoztakeftle adsvtellel. kori Hellsz leghresebb Az rabszolgapiaca DIoszon alakult ki. A Rmai Birodalom hdt hbor i sorn olykor egsz npeket adtak el rabszolgnak, mint pldulEpirus 150 000 lakost Kr. e. 167-ben.Csakhogy egyetlenkori trsadalombansem vlt a gazdasgmeghatrozo tnyezjv rabszolgamunka' Mind az okori a egyiptomi, mind a gorog, mind a rmai trsadalom lnyegilega szabad szegnyek munkjn alapult' Mirt neveznnkht el e trsadalmakat egy tvolrl sem meghatrozo je|entrsgr sajtossgukalapjn? Radsul a rabszolgasg egyltaln nem semmisiilt meg az kori vilggal. Ktilonbtiz vltozatai a korai kozpkor Eurpjban is fennmaradtak. Az isz|m terjeszkedsvel nem mohamedn npekvltak a az arab rabszolga-kereskedelem|dozataiv, a vikingek pedig NyugatEurpbl hurcoltk el ldozataikat rabszolgnak' z Oszmn Birodalom hadseregeikelet-eurpai foglyokat hajtottak rabszolgapiacaikra.Az rijkorban az eurpaiak gyarmatain ntt meg a rabszolgamunka jelent<sge. XVIII. szzadrapedig kthatalmas,eurpai kultrirjr A llamban, az eurpai civilizci kt,,peremvidkn'' rabszolgamunka vlt a tr. a sadalom fels< rtegnek legfbb j rivedelemfo r sv' r Az Orosz Birodalom vo|t az egyik, ahol a npessg 90o/o-tkpezil parasztsg he|yzete a k<izpkor ta folyamatosan romlott. 1500 k<irtil tobbsgiikszabad volt, 1650-re viszont mr jobbgysorba siillyedt. Mindebben szerepetjtszottaka csokken parasztijrivedelmek,a gazdasgi vlsgok sa politikai zavargsok,dontcszerepe azonban a cri autokrcinak volt, amely sajt ignyeisaz llamot szolgl nemessg sziiksgleteimiatt fokozatosan jobbgysorba knyszertette parasztoa kat' Az orosz llam ugyanis fizetstnem tudott adni egyre sokasod hivatalnokainak skatonatisztjeinek, csak birtokadomnyt, amelynek viszont csak akkor volt rtke, munkaer is jrt vele. A szabad koltt'ha zst mr a XV szzadvgtl fokozatosankorltoztk, s ezt a folyamatot az 1649-estorvnykcinyvtetoztebe' Minden parasztotjegyzkbe vettek, kimondtk, hogy nem k<ilt<izhet ura brmeddig visszak<ivetelheti el, a

ZW

21

illetheti, is szokevnyt,hzicseldknt alkalm azhatja,testi fenytkkel jobbgyt, st, ftildesura eladhatjat bldje jogilag csak < kpviselhetia vagy csaldja nlktil is. Eurpban ilyesmit lczro|ag Oroszorszgban tehettekmeg, s ezze|aZ orosz paraszthelyzetehasonlatossvlt a polgrjogokkalnem rendelkezorabszo|gkhoz. koriil a 60 millis lakos1860 jobbgysorban,vagyis szemlyes fiigg<sgben sgbl 22,5 miI|ioanltek magnszemlyektcl. llamok dlillamai alkotA msik ilyen rgitaz Anlerikai Egyestilt Washington nemzedkemghitt abban, tk. A XVIII' szzad vgn a hogy a rabszolgasg dli|lamokbanis meg fog sztnni- ahogy megsztntszakon.De l793-[ran hasznlni kezdtkEli Whitney gyapotmunkaert tett sziiksgess, az s tisztt gpt, ame|yo|cs<1 kpz,et|en pedig rendtextiIgyrainakgyapotsztiksglete angol ipari forrada|<lrrr Ezze| a rabszolgatarts is v kvilkifizet<d tettea gyapol termelst. egyret(ibbrabszolgtsfoldetvsrolfelrtke|cJdritt, az iilte|vrryesek trrrvc(dc|mcz,ni igazo|niprbltk a rabszolgasgot. s tak, s hanrartlsalr pcrszc szaki hajdlk szlltottk az cenon, teht t A gyapotnagy rsz,t munkjbl. 1840 szak Dl egyarnthasznol hrzott ralrszolgk s a f.e|e-hromotodegyapotblszra utn az amerikai export rtknek mazott, saz amerikai Dl termeltemeg a vilg gyapotsztiksgletnek is. tobb mint felt, taln hromnegyedt Nagy-Britannia gyraia textilgyapot 7So/o-t Amerikbl kaptk. A dliekezrt iparhoz sziiksges nekik elg lenne megsokig elhittk, hogy ha hbor tcirneki szakkal, sziintetni a gyapotexportot, hogy a brit kormny azonnal melljiik lljon. 1860-raaz orczg32 milli lakosbl 4 milli ltDlenrabszolga. sorban. A rabszolgasg felszmolsnakfolyamataa rabszolga.kereskedelem ellene: kezdd<itt. Elstknt Dnia hozott torvnyt elleni intzkedsekkel hatllyalilleglissnyilvntotta. AzEgye|792.ben a kormny 1804-es stilt llamok l794-ben az idegen nemzetekkel folytatott rabszolgakereskedelmet tiltottael, 1807-benpedig a kovetkez vjanur elsejtl A nem enged|yezterabszolgkbehozatalt. francia forradalom sorn a i'lsz,moltk rabszolgasgot minden francia birtokon (1794), d'e a 22

Itt()2-ben Bonaparteels konzul egyesfrancia fennhatsg szigeteken Nagy-Britanniban az 1780-as vekt<l v i sszalltotta. indult meg a kampny a rabszolgasg ellen,a mozgalom ktvezetoszemlyisge William Wilberforce sThomas Clarkson volt. A brit parlament elobb a rab(1807)szmolta fel, magt a rabszolgasgot szolga-kereskedelmet csak (1814-15)viszont a brit kiili.igymil833-ban.A bcsikongresszuson niszter,Castlereaghviscount1amegprblta kozos eltl nyilatkozatra brni a nagyhatalmakat a rabszolga-kereskedelemmel kapcsolatban. Franciaorszg, Spanyolorszg sPortuglia kormnyai azonban erre nem voltak hajlandak. Az Elbrl visszatro Napleon azza| is meg akarta nyerni a brit kormnyt, hogy 1815. mrcius 29-neltiltotta a rabszolga-kereskedelmet, e rendeletetXVIII' Lajos kormnyai sem s Magt a rabszolgasgotFrancia orszgcsak 1848-ban rvnytelentettk. szmolta fel. oroszorszgban II. Sndor cr rendeletvel sziintettkmeg a jobbgysgot 1861-ben,az Amerikai Egyestiltllamokban pedig az lp, XIII. alkotmnykiegsztssel l865-ben letbe sztntmeg a rabszolgasg. A xIX. szzad'fotyamna brit haditengerszet vezett szerepetjtszott az egyes illeglis emberkereskedelmi kozpontok megsemmistsben. Zanzilbr szultnjt csak 1873-ban sikeriilt rvenni a brit flotta Segtsgvela rabszolga-kereskedelemmegsziintetsre. embercsempszet Az azonban folytatdott, amg a rabszolgasgot el nem toroltk Kubban (1886)s Brazliban (1888). illeglisrabszolga-kereskedelem is Az bizonyos formi azonban aXX, szzadig fennmaradtak'

5.A rmaiakleromboltkKarthgt's a helyt sval hintettk be


Szinte valamennyi tortnelemktinyvbl megtudhatjuk, hogy Kr. e. 146-banPublius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus Minor rmai hadvezrelfoglalta Karthgt, sa romjait behintette sval, hogy

23

mgcsak a novnyi letse csrzhassonki azon a helyen, ahol egykor ltek.Jl emlkszemaz ltalnos iskolai tankonyvemRma ellensgei ben lthat kpreis, amely ezt a ltvnyos jelenetet brzo|ta. Nmeth Gy<irgyazonban arra hvja fel a figyelmtinket egyik tanulmnyban, hogy egyetlen kori forrst sem tallhatunk, amely (Karth g sa s. Az Karthgo rontjainak ,,beszst''. megemlten Bp.2002,Korona Kiad. I37-I42. o.)A legrszletebabonai. kort rtnet Appianosz, a gor g nyelven r, II. szzadi rmai tortnetr sebben olvashatunk Karthg pusztulsrl, de tj csak annyit emlt mvben hogy s meg,hogy a romok feletttkot mondtakki a gyoztesek, eltiltottk, brki is ott lakjon. A sszlrseljrsateljesenismeretlenvolt, ilyesmit kori rmai lbrrs sem emlt. egyetlen czt Megtallhatjukvisz,ont az eljrsta Bibliban.E|oszorMzes tijh<lgy akinek asziveelfordul azrtL, arr<!l, o|vashattrrrk dikk nyvben csupa lesz,,,kigett, is arra olyan tkot tntlnt|,hugy ii|c|je termketlen nern leLrclbavctrti,hem kclhct ki snem n rajta egy rva ss<5, knktJ ()omora,Adm sCebm, ftiszl sem; ugy elpusztult,nint Sodornas az elpusztltott r,,,(29,22) A br k ki)nyt amelyeket ngol harugjbun el puszttotta AbmelekSikem vben pedig arr(l|o|vashatunk,.hogyan a vrost: ,,A benne lcvi| npetJiilkoncolta, v rost pedig lerombolta,s (9' sval.,, 45) bevetette A kozpkori kr niksok szvescnvettek t jeleneteketa Biblibl' egyesektigy tudtk, hogy Attila is behintettesoval 452-bena lerombolt Padovt, akrcsak BarbarossaFrigyes l l62-ben Milnt. Valszniileg sra egyikiik sem gondoltbele,hogy mekkoramennyisgt is lenne sziika s sgegy nagyvros romjainak behintshez, honnan is szerezhetett joggal felttegyoztes ennyi st egy ostrom utn. NmethGyorgy teljes hogy valamelyik,mind ez idig ismeretlenkozpkorikrniks vette lezi, el s t a Biblibol a soval val beszorslegendjt, terjesztette olyannyira mga legkomolyabb tortnet valsznttlen hogy azabszurd s sikeresen, kortortneti kzikonwekbe is bekertilt.

6. Spartacus egyetemes az szabadsgrt harco|t


A kozpkorbansaz rjkorbanaz okori forrsok t<ibbsgnek alapjn egyszerien bnciznek banditnak tartottk Spartacust,az s (Kr.e.73-7I)vezetrjt.l760-ban egyiklegnagyobbkorirabszolgafelkels azonban Prizsban bemutattk Bernard |oseph Saurin Spartacus cimi tragdijt, amely rendkviil nagy sikert aratott.Voltaire egyenesenCorneille Cidjhez hasonltotta. Innent<l kezdve az kori rabszolgaismertsge rohamosan ntivekedni kezdett.A francia forradalmrok szvesebben idztk az kori Brutus alakjt, a XIX. szzadi radiklis demokratk fel azonban mr Spartacusttekintettk egyetemes az felszabadt mozgalom elsc hcsnek. Mind Marx, mind Garibaldi,mind Che Guevaraa kedvenc h<sei kozsorolta'A nmetradiklis szocialistk 1918-bana Spartacus Sztivetsg nevet vettkfel, mieltt elfogadtkvolna a kommunista nevet. A legismertebb regnyeket Rafaello Giovagnoli (1874, magyarul: 1952, 1996)' Arthur Koestler(1939)s Howard Fast(l951, magyarul1953, majd mgot kiadsban) rta Spartacusrl, akinek a XX. szzadban filmek, balettek,musicalek,st ks<bb jtkokis felidztk emlkt. szmtgpes az A szovjetllam spartakidnak nevezteel sportversenyeit. Mgaz 1970 ota vente megjelenc, meleg ferfiak szmra ksztett utazsi kzikonyvis a International Spartacus Gay Guide cmetviseli. Mindezek tiikrben meglehetsen meglep<, hogy valjban alig tudunkvalamit Spartacusrl. kortrs Sallustiusmtivnek A csak ttiredkei maradtak fenn' A tevkenysgt megemlt kori mtvek tobbsge nem kortrsaitl, hanem jval ks<bbi szerz<ktlszrmazik (Plutarkhosztl, Appianosztl, Florustl, orosiustl). Nem tudjuk, hogy Spartacus valban trk szrmazs volt-e, avagy csak egy trk eredettgladitorfelszerels miatt neveztk trknak. Egyesek szerint a rmaiak ellen harcolt, sfoglyul ejtettk, msok szerint egy ki'ilbldi segdcsapatban szolglt, ahonnan megszok<itt, elfogsa utn gladitorsorba knyszes rtilt. Florus egyszerren dezertrnek srablnak nevezte. Kr. e. 73-ban tort ki hewennyolc trsval egytitt Lentulus Batiatus capuai gladitor-kikpzhelyerl. A hatsgok egy darabig csak btno-

24

25

zoknek tekintettkcket,smindossze rendfenntart ertketmozgstottak ellentik, amelyeket sikertilt legyznitik. Ltszmuk gyorsan felduzzadt, rengetegencsatlakoztak hozzjuk, s mivel a harcedzett rmai seregek ppen mshol harcoltak, sikeriilt tobb gyzelmet aratniuk. biz,tosak, hogy valban Spartacusvolt a Abban viszont nem leheti.jlrk szokott f e, felkel<jk v ezr m eglchct, h ogy csak a centra|iz|tv ezetshez emlegetnekegy Crixus A tortnetrk rmaiak nyilvntottkaIlnak. gallt is, akik szintnvezet szerrevt nev germnt segy ()ctltltrraus Appianosz rmai foglyok t<imescrcgl.len. repet toltottekbe a t.clkcl(tk viszont ezt nem emlti meg - taln r, ges lemszrlsr<i| Pltrtarkhtlsz, prblta bemutatni Spartagtirogknt s azrt,mert intelligclrrs rrr(ivelt cust. |L'|kcl sereg szakfelnyomult, majd A tobb tzezcr|(trccluz'z,ac|t s hanemmegfordult, visszatrt cl okb<i| rrcnrltagyta It|it, ismeretlen hogy valszn leg nlagyarzza, el'| egy A dlre. trirtnsz,ek rsz,c illl,a| volna fosztoltalrctrr tovbbszerettk akartakvtltrttltli, nem Rma e||cn is czt ekkoriban tobb hadsereg ahrlgy itliai telcpckct, gatni a gazclag gy Plutarkhosz, rt crr(il:''...Kiivctinekszma ekkorramr megtette. bztakarcj klx:n,tlsncm hallgattakr, hanemszerte igenmegn vekedett; (Prhuzamos Els letrajzok, ltlitlban.,, minden tt raboltaksharacsoltak A fordtsa.) forro. MthF]|ek Magyar Helikon' tt7t]' k tet,Bp' 1978, fel szak hagyta egy hogy sok rigy is rtelmezhetcek, a rabsz,tllgk rsze tobbsge haj ra - vagyisa felkeltk sz|lt pedig dIen el ltlit, ms rsziik (Schi|lerVera: Valt5ban a levertk SpartaItlia elhagyst. elrte cIjt, 45_47'<l.) cus-lazadstiTudomny, 1986.l. sz. vonult, megprblt tjutni SzicAz Itliban maradt hadseregdIre Akik nem de liba a ciliciai kalzok segtsgvel, ez a terv meghirsult. veresget hagytk el Itlit, azohaMarcus Licinius Crassus mrtdtint< szerint Crassus a Egyes rmai tortnetrk a Silarus-folyo kozelben. a hadifoglyai k<iziilhatezretkeresztrefeszttetett Rmtl Capuiigvezet hangsri|yozzk,hogy a rabszolviszont azt rit mentn.Ms tortnetrk gk fegyverrel a kezi.ikben estek el. Spartacus elttint, a holttesttnem sikeriilt megtallni a harctren.Vagyis abban sem lehettink biztosak,

lrrrgyclesett- konnyen lehet,hogy sikertilt elmenektilrrie. Kovetoi mg vckigo|ytattak gerillahbor t a hegyekben. M,.\r okori szerzknl az tettenrhet Spartacus a idealizlsiira irnyul tiirckvs' rmaiak termszetesen A azza|prbltk megindokolnia rab. sztllgktlelszenvedett, megalzo veresgeiket, hogy egy rendkvtil tehetsc(ges hadvezrrel keri'iltek szembe. gorrigPlutarkhoszpedig gyr SparA tacusrl:,,Nemcsaknagyon bator ser s, hanem nehz sorshozkpest nen rtelmes muveltemberis volt,inkbbgi)r g mint nomd.Mint s ,fl:lt mondjk,amikor Rmba vittk rabszolgavsrra, a lm ban kgyteker z tt arcra, s veleegyttjrzsb l szrmazfelesge, jsasszony, be volt egy aki avatvaa dion szoszimisztriumokba, gy rtelmezte, ezt hogya kgy nagy jelez,de szerencstlensget Spartacusra.,, s hatalmat (Idzett is hoz flelmetes nrti,876' o.) A gtirogmitolgibanse szeri,se szmaa kgykkalkapcsolatbakertil< hroszoknak, Plutarkhosz teht meglehetcsen elcspelt mondai elemekkelhangsulyozza Spartacus nagysgt. Minden jel arra utal,hogy mr az okorban megkezddtitta hatrozottpolitikai clnlktilirabszolgafelkels idealizlsa, amelyet a XIX. sXX. szzadban nagy lendtilettel folytattakaz rk,koltok, forradalmrok s filmrendezok.A vilgszabadsgrt ktizd hsnek, egy emberibbsigazsgosabb, vilg elhrnoknek rj tekintettk Spartacust_ nem azrt, mert a forrsok erre utalnak, hanem azrt, mert ilyennek szerettk volna ltni' A felkelst ismertet,legrjabb tudomnyos kotetek azonbanmr a cmiikben aztjelzik,hogy elsosorban is egy tortnelmi mtosszal foglalkoznak.(Lsd pldul: Antonio Guarino: Spartaco. Analisi di un mito.Napoli, 1979,Liguori;M. I Trow:Spartacus: TheMyth and theMan Stroud,2006,United Kingdom,SuttonPublishing.)

7.Nr felgytjtatta Rmt


Nr csszrrl sok rosszatel lehet mondani. Abban azonban valsznileg teljesenrtat|anvolt, hogy Kr. u. 64. jrlius18-19-e jszakjn az kori Rmbantiz iit tt ki a Circus Maximus kozelben.

2&

"&3

Az ertis szlkovetkeztbena lngok rohamosan elterjedtek,a szik utmegszervezni az oltst,s a lakosccskkban lehetetlenvolt hatkonyan t hat A menekilt. trzvsz napon shtjszakn tomsg fejvesztetten irjra fellngolt,s mghrom napig nap elteltvel bolt, majd hat bks kcriilete koztil hrom teljesenelpusztult,s Rma tizenngy puszttott. Mintegy 200 000 rmai vlt hajlktalann. csak ngymaradt srtetlen. szoktak az esetrr emberekmindig bnbakokat Ekkora szerencstlensg _ acsszr szemlyben. Pedig keresni,shamarosanmeg is talltk azt is lldrcsszri palotk nagy rsze elpusztult,Nr a Palatinus-domborr SanrWilkinson joggaltettefel a krdst: egyi'itt' mikincsgyrjtemnyvcl szerelmese,mi ijrijmtlelte a g r g kultura sm)vszetek .Vajon Nr, (Il'ubicott' 2oo9.6. szm.60. o. Quittner Zo|tn volna e pusztulasban?,, fordtsa.) Antiumban fekv< kilomterre Nrocsszrckktlr az tltvcn-cgynhny Romba.A hajlktalanok vissz,atrt aztlnrla| de tartozkodott, a t z hrre a megnyittatta ktlzptileteket, llarakkokatksz,ltetett, szmra ideiglerres kertckbe is tlcertgcdte ket. Vidkrol lelmiszereket s mg a cssz,ri a s hozatott, leszl|ttattagabonart. Vagyis mindent megtetta bajba rIa,hogy gyorsanelterjedt Ilr\nek jutottrmaiak megsegtsre. ellenre a pusztulshogy gyiirrytirkodhessen fel o gytijtatta a vrost,vagy az,rt, megsziiA hogy ujatpttethesscn.Nr halla idejn ban, vagy azrt, pr letett Suetonius,Hadrianus csszr |evltrosa vtizedmrlvamr Nr ,,felgy jtotta Rmat; ez oly cmuk<ltetben: lete eztirta A caesarok nyilvnval volt, hogy sokconsuli rangufrJtegy ujjal sem b ntotta Nr ket rtk tulajdonhzaiktetten pedigkccal,f kly val a kzben szolgit, vgiggy ny rnzte Nr ban,.. A vros gst a Maecenas.toronybl s ismert sznpadiijlt zkben kdve,mint mondta: a l ngok szpsgben, (A Bp. 1975, Magyar Helikon. a Trja elest-tnekelte',, caesaroklete. Ennek a legendnaksemmi alapja,mr fordtsa.) Ferencn 264,o. Kis Tacitus sem adott neki hitelt' rogdi Gyorgy joggal veti fel a csszrrl jr. hogy Roma pusztulsalttn a koltszetben mivben, rottletrajzi s fel juthattak Homrosz sorai Trja pusztulsrl, tas Nrnak eszbe kornyezete tagjainak, akik az esetetalaposan felnais idzhetteezeket

gytvaadhattktovbb.,,Lehet, hogyenneka pletykazuhistrinak ez a (Nr'Bp, 1977,Gondolat' 161.o.) mt]gva.,, Amikor a csszr tudomst szerzetta szbeszdr<I,maga ishozzc ltott, hogy megfelel bnbakokatknljon fel a np szmra. Ezeket pedig a keresztnyekben tallta meg. Tiszwiselciknvallatssalvallomsokatcsikartakki egyeselfogottkeresztnyekbtl, az elfogott2-300 majd tnagyszabsrinptinneply keretben kivgeztk. Egyeseketkeresztre .esztve felgytjtottak, msokat vadszkutykkal tpettek szt. Mindezzel a keresztnyek korbencsak mgjobban megszilrdtotta azt az Persze elkpzelst, hogy gy jtatta fel Rmt, majd kihasznlta a tortnteket az rtatlanok elpuszttsra' A XIX. sXX. szzad mtvszeipedig mindent megtettek a Nr btnossgbe hit megszilrdtsrt. vetett Henryk Sienkiewicz Quo vadis cmregnlben Nr arrl panaszkodik, hogy mg nem ltott g vrost, majd ezt olvashatjuk ,,Semmiktsg volt azirnt, hogy biin s nem kezekgy jtogatnak a vrosban,mert minduntalan ujabb t zek lobbantak (Bp.1979, Eurpa Konyvkiad. fel af ttizfeszektlmesszees helyeken.,, Mszros Istvn fordtsa.)A regny 1951.ben elksztett, Mervyn LeRoy ltal rendezett filmvltozatban pedig Nr tobbszciris beismeri, hogy gy jtatta fel Rmt, majd ltjuk, amint a ttztengerblkimaga. sod Maecenas-toronytetejn llva,lanttal ksri nekt. Peter Ustinov pedig oly meggyzi5enalaktja az crtiltcsszr szerept, hogy mgazt is elhisszi.ik neki, hogy valban gyrjtatta Rmt... fel

8. Tkorifelkelsei utn a zsidsg sztvndoro|t Eurpban


Az izraelri t<irtnelemkcinyvekben mindmig az olvashat, hogy a zsid np a Kr. e. XIII. szzadtl nagyjbl a mai Izrael llam tertiletn ers segysges lt, llamban. Kr. u. 70-ben,a zsid hbor (66_73)sorn a hdt rmaiak elfoglaltk|eruzslemet, leromboltk s

Salamon templomt. A zsido np ekkor sztrajzotta Foldkozi-tenger partvidkn. nevezik diaszpornak,amely Bar Kohba felkelsnek Ezt (132-135)leverse Az etnikumri,Izfblytatodott. egysges utn tovbl.l zsicl(lrrp vszzadokon ltidegen npekkort raelb<l sztvndorolt bredt XIX. szzadban,s vissza kvrnt a ben, majd nemzeti rintuclatra valsult meg,Izrael llam megEz, trnisei foldjre. a XX. sz,z,adban aIaptsval. ezt Shlomo Sand,a tel avivi ligyetenrprofesszora a hagyomnyostor lrleg2()08 tavasznmegjelent, zsid np krdojelezte tnetet feltal lsa (Comment le peuplejuif fut raIlciul kcitetben, atttc|ycltttiltt.l cmr of kiadtak(TheInvention the l;ayard), tttiIlcl attgolul Paris,2()0l], invent. 2(X)9,Vcrs<l)'Igaz,egyesizraeli politikusok s Peoplc. |,tlttcltltt, |ewish li.|vctctti'k, hogy sem 70, sem l35 utn nem Iltiir tcirtnszek l<rlriillllirrl szc(tvittrcltlrlsra. A rmaiak csak azt tiltottk keri.ilhetett nagyariitlyrJt s<lr ljenek, egyeskori s lr<tgy z,sit|t'lk a meg idciglc|]cscll, Jcruzslcnrben (rgy, haz. npszmtizst cgy t<irtnszek i'rtclttlcz|rctt('k rrrirrt egsz cz,t jbrll.A lrtllytlrlgr, pediga korai keresztnyek c|iiztittrri.pkpt |raziijlllltil a rtelmeztk btirrtetseknt a|kottkIrrcg, akik |zus,,gyilkrlsitittak'' t zsidk vrrdtlrltisitt. a nregtoroltk zsid kcttri'nyen clistttcri, ltrrgy rtittlaiak a ShlomoSaIltl htlgysohasemtelepa igyclrrrct a tItyre, arra felkelseket, .ellrvjir cle zsidok kivndoroltak, I.)gyes rrpckct lakr5lrclytikr(ll. a tettekki egsz valszntnagyrsze lcttck,dc a palcsztirlai z,sidtisg msok rabszolgk (90-957o-uk)ft'ldItisz,ctt t(rlrtytllttt5 tiibbsgi'ik leg a lakhelynmaraclt, k(itii(|tck ii|c|ji'ikh Mgegy kisebb kultu. z. mtvelovolt, akik sz()r()sa|) hiszen 220-ban vgtol, rlis fellendiilsreis stlr kcrtilt a Il' sz,iiz,ad a lltottkrisszePalesztinbarr Misnt, a,lrhoz kapcsold, szbeli volna meg zsid iskolk s hagyomnyokat.Ezt peclig aligha tehettk nIriinyan, csak viszonylagkis tvolrabbik hjn.Ha el is vnd<lroltak miatt' hanem a trilnpeseds s sgra ktiltozhettek, nellr a kitelepts, A IY. szzadtl viszont valoban csrikkenni kezdett a zsidk szma Palesztinban,de valszn leg nem az elvndorlsok,hanem a kereszniceai zsinatra kcivetkeztben' 325-benrendezett A tnysgre ttrs val

|gensok rsztvev< rkezett palesztinaivrosokbl. Konnyen lehet,hogy e teolgibanjratlan parasztokszemben nem is volt oly nagy kiilonbsg zsid skeresztny kozott. Azarab hdtsidejnpedig,a VII. a hit sz,zadtlaz isz|m hitre trt t a helyi lakossg, amelyet taln mg a keresztnysgnl is k<innyebben elfogadott.Aki ttrt, adkedvezmnyben rszestilt, ez nyilvn fontos szempont volt. s Ha viszont a zsidsg nem hagyta e|hazjtaz kor utols szzadaiban, akkor mitl novekedettmeg a zsid k<iztissgekltszmaa Foldkozi-tengervrosaiban?Shlomo Sand szerint a trtsnek kciszonhetcen, amelyrl az kori szerz,kis megemlkeznek'Egyes (taln t lz) becslsekszerint mr a Kr. u. I' szzadban ngymilli zsid ltPalesztinn kvtil.A trtmunkvalazonban a keresztnys saz iszlm megerg scidse idejnfel kellett hagyni. XIX _XX. szzadbana zsid npkcizos eredetnek egysgnek s hangsrilyozsa miatt feledkeztek meg szntszndkkalarrl, milyen dinamikusan trtettek Kr. u. els szzadoka ban. A YIII. szzadban a Kazr Birodalom vezet|ivettkfel a zsid vallst - valsznr|egazrt,hogy megrizzk identitsukat a Biznci Birodalomma| sazAbbszidk Kaliftusval szemben.Birodalmuk elg sokig fennmaradt ahhoz, hogy a zsid valls elterjedjena npktireiben is, s valsznileginnen keriilt oly sok zsid vallsri kozossg lengyela litvn hatrvidkre' A kozpkor saz rijkor szzadaiban csak a valls kcitotte ossze egymssal a vilg ktil<inbozpontjain kialakult zsid kciztissgeket. volt Ms a nyelvtik, kult rjuk, letmdjuk.A hbernyelvet ismercelit igen kisszmri volt, sa mindennapi letbentk sem ezt a nyelvet haszn|tk. A XIX. szzadiantiszemitizmus azonban feltmasztottaa zsid tintudatot, s megjelent a cionista mozgalom. A XX. szzadittimeggyilkossgok pedig mgjobban cisszekovcsoltka zsid csoportokat. ,,Minden bizonnyal gazdag s voltak fontos vallsi kult ra rszesei vilgszerte, de vajon ez egy npp tette-e ket?,, - teszi fel a krdst Shlomo Sand. ,,Tallhatunk-e akr egyetlenne|n vallsi tevkenysget, amelyktiz s volt avilgvalamennyi zsid csoportjban? npirts A minden bizonnyal szolidaritst hozott ltre laikus zsidk kijrben. korba De

&&

3t

t1
I

volt. ban? A judaizmus elssorbanegy mindennaposvallsi tevkenysg meghat rozta, de minden elemt A modern kor kialakulasa eltt az let nPet vagy nemzetetnem hozhatottltre'.'nazt hiszem,a cionizmus s hozott ltre trsadalmat,amelynekjoga van az lethez, joga yan egy egy j tt ltre'Termszetesen ne|n akkor is,ha gyarmatost ssal llamhoz, mg el mai hatrait, ts hangsulyoznunkkell, hogya cionizmus ugyanfogadom ezt gyltrehozott palesztin npetis. Demokratiz lni szeretnm az egy llamot, hogy minden llampolg rnak kijzijs k ztrsasga legyen,mg ltezsn alapul,hanem a nemzetakkor is,ha nem egymitikuszsid np Ie k zi jog teszilegalissa.Ijnnck rdekben kell mondanunk a mtoszokrl.,, (tHistoire,2009. jrin.21. o.)

prl l lt i kai h atalom sztapr dsnakkovetkeztb kialakul , helyi korozo en rttrtlryz,ati rendszervolt, ktszabadember szerztdses viszonya,s ezrt ttclttlveszthetji.ik cisszea jobbgyi fiiggcsggel. (Mgakkor sem, ha a ks(tbbiszzadokban egyes foldesurak nagykprenvazallusaiknak nevcztk uradalmaik tertiletn parasztokat.) az l A kirrlyokarra t rekedtek,hogy,,a hbrurak hibruraiv'' vljanak, s br olykor sikertilt elrniik, hogy a htbrurak letegyk eltttik a hrbrcsktit, tnyleges hatalmuk cseklymaradt. E hiisgeskiikinkbb affle ,,megnemtmadsi szerz(5dsek'' voltak. A feudlis viszonyrendszer kt szintjeabban ktilrinbozcittegymstl, hogy helyi szinten azur savaza|Iusktizotttnylegesen szoroskapcsolatjtitt ltre, orszgosszintenviszont a kirly sa f<urak koz tt inkbb csak affle laza, szimbolikus szovetsg alakult ki.

fcudal|zmusnak nevezhetjtik ls 9. A kiizpkort


trevcz,ett trsadalmiviszonyrendszer Br a .eutla|izrnttsItak m.lgaa szti visz,tlttylagj ke|et : a XVlI. szzadbanhasznltk igen rgi, szrmazik, szriltt germn vichkifejezsbol a A eloszcir. nyelvtorti'nsz,ck jc|cntctt' kcriilt t a latinbay'o, majdfeudum F]z amelynyjat J.eus,fevum szntadomnytrtettek alrerrtlclt szcnrlynck formt oltve.Valanrilycrr tarto. s az, rajta,amelynekfejbcn iIlct(ltmtlgatssal szolgltatsokkal zik az adomnyoznak. mr Ilyen trsadalmiviszonyrendsz,er a R mai Birodalombanis ltrejott, igazijelentcsgre azonban csak Nagy Kroly birodalmnak felt bomlsa utn dertilt feny,amikor Nyugat-Eurpban vszzadokon helyi nem alakult ki szilrd startos kozponti hatalom. A kiiltinboz< eltkel<sgek, brk sgrfok gyakorlatilag ftiggetlen uralkodkk vl. Nem tak, s hatalmuk <ir<ikl<dott. tarthattk el azonban sajt lakhelytivalamennyi tagjt,ezrtfcildbirtokot,feudumot k<infegyveresksrettik Az j birtokos, a vazallus adomnyoztak nekik, amelybl meglhettek. ennek fejbenh sgeskiittett urnak, katonai szolglattal tartozott, s bizonvos esetekben aindkokat vitt neki. A feudlis viszony teht a

tekinthet vazallusnak, rta Engel PI, mert nem volt hubrbirtoka, sajtit nemesi ldbirtok t pedig nem rintette szolgIatvtlals. a f teljesen Jogtllsa azonosvolt azon nemesekvel, nem lptek akik szolglatba,.. tetteirt gy sem ura t rvnyszke, hanem a kirlyi brsgel tt tartozott felelni. Nem a egy tt szeg d tt el, hanem csupan sajt szemlyben, mi sem f ldjvel s volt gyakoribb,mint hogy egyazonapa fiai ki)lijnbijz rnak szolgltak... Hinyzott e viszonybl hubrurnak shibresnek a az fajta trsadalmi egyenrangisga, amit a hibreskceremnijaoly meggyz enfejezettki. Afamiliris, akrmint nzz k is,vgeredmnyben cseld, azaz szolga volt, mgha az elkel bb fajt bl ls.''(Engel P7:Szent Istv n birodalma. Bp. 2001'Histria-MTA Tortnettudomnyi Intzete. o.) 111. A japn szamurjrendszersokban emlkeztet feudlis viszonyrenda szerre' de volt kozttik egy lnyegesktilonbsg.Az eurpai vazallusok

3l

33

a uruk halla utn bellhattakegy msik r vazallusaikoz, szamurjok gazdtlan, kborl azonban ezt nem tehettkmeg, s uruk halla utn rnino|,k (,,hullm-emberekk''vltak. ) Nyrrgat-Eurpban is egyre A kirlyi hatalom megntivekedsvel 1500 jelentktelenebb vltak a feudlis kapcsolatok,s az rijkor elejn, mr csak maradvnyaik ltek tjn anagyobb monarchik kialakulsval lett,neki tartozotthisggel. tovbb.Immr mindenki a kirly a|attvalja nregszilrdulsa mellettazonbanmind a furak, A monarchikushatalom trsadalmispoliInegctrizhettk gazdasgi, mind az egykori vazallusclk Egyre inkbb a foldesriri rendszert kezdtk egy tikai el<jogaik rsz,t. jogi problms cmlegetIti, az ezzelkapcsolatos feudlis rendszernvett j<lgtlk a,,feuA XVII. szzadvgre cnrszava al. kat soroltk a feudlis sz,nezetet kapott, s az ,,elavult'', dlis'' jelzregyrc pcjtlrirtvalrlr ,,don', jelz,(ik lett.,,Izmuss' csak a XVIII. szzad szintlninlja ,,igazsgta|an'' ki.cjcz,s jelent meg a francia szekkor vlt: a ,,|.eur|a|izlntrs'' ktizepn neveztekigy,az abszoluicl(iszakot trakban.Egyrc inkbb cgy rgcbbi eltti korszakot. elterjedse tizmus kialaku|savagy .l f.clvi|gtlsods azegszforradalom utaltakel<szor it|cji.rr A nagy fraIrcia|ilrrat|alttrrr 4-e Le l7t|9'augusztus jszakjn korszakra,,.cut|itIiz,ltttts''.tld'vctr. elctti az a|kotmnyoz nemzet. sztirttlktllt Guen de Kerengal kpviseliig'y lannc.|bltrnia Jiancia nemzetszolgasggytlsben: ,,IJraim, feleslegcs erszakvethetett nak okait, vagykimutatni,hogykizr lag a nycrscr s Kiivess k Angol-AmerikapId aI benn nket egy feud lis rendszarnak! jt, ahol az egyenrangu afeudaliztulajdontlsok cgyltalnnem ismertk cltoroltk foldesririjogok nagy a ezen must!,,A kpvisel<k az jszakn s rszt, kivltsgokat,a papi tizedet sa hivatalvsrlsrendszert, a Vagyisekkor mint a feudalizmusfelszmolst. mindezt rigyiinnepeltk, jelensgeket amelyek is, olyan mr a feudalizmusvelejrinaktekintettek voltak a feudlis viszonyrendszernl(mint a nemesi s sokkal rgebbiek papi kivltsgok), solyanokat is, amelyek sokkal rijabbak (mint a hivatalvsrlsrendszere). rend'', A feudalizmus fogalma hamarosan teljesenosszeolvadta ,,rgi a forradalom e|iitti gazdasgi, trsadalmi spolitikai berendezkeds

egsz,d.rrck fbgalmva|. alkotmnyosmonarchia bevezetsvel Az a fejer|c]ttti alrszolutizmust a feudalizmussajtossgaikoz is soroltk,holott d1r1rcttmegerristid< a kirlyi hatalom szmolta fel a feudlis kotottsgekct. A kirlysg megdontse utn immr magt a monarchit is a feut|nlizInus velejrjnaktekintettk. Azokban a kozp-skelet-eurpai ttrsr,gokban, amelyekben fennmaradt a jobbgysg, termszetesen a ftiggst tartottk a feudalizmuslegjellegzetesebb sajtossg,|rrbbgyi rruk.A XIX. szzadbana tcirvny el<tti egyenlsgrt ktizdcpolitikusok a rendi trsadalmat, a kpviseletirendszerrtktizdk pedig a fejedelmi obszolutizmust blyegeztk a,,feudalizmus''elnevezssel. meg A xIX' szzadvgtlelterjed< marxizmusnak az volt azegytka|apttele, hogy minden t<irtnelmi korszakot egy-egytermelsi md hatroz meg' Az korra rstitottka ,,rabszolgatartogazdIkodskora'' elnevezst, az is nyilvnvalnak tint,hogy az rijkorra a kapitalista gazdlkos ds a jellemz. De vajon milyen termelsimddal jellemezhetc akijzpkor? A marxistk szerint a ,,feudlis gazd|kodssal'] amelyben egy uralkod osztily a ftildesrri uralom vagy jobbgyi ftiggseszk<izvel e|vonjas kisajttjaa parasztsgltal megtermeltjavak egy rszt.Ezze| a defincivalaz a problma, hogy a tobb-kevsb ftiggsgben tartott parasztsg jelensge kizskmnyolsnak vgigksri emberisg az tortnett kortl aXX. szzadi kolhozrendszerig. az Napjainkra a ,,feudlis''jelzo minden ler smagyarzo jellegt elveszweaffle ltalnosan hasznlatos,pejoratvkifejezss ltalban vlt. akkor folyamodunk hozz, amikor valamely jelensgelavultsgt szeretnnkhangstilyozni. Alkalmazhato homlokegyenest ellenttes t<irekvsekreis: egyesek a fejedelmi abszolutizmust nevezik feudlisnak, msok a vele szembeszll rendi ftiggetlensgi mozgalmakat - attl fiiggen, hogy az illet t<irtnsz melyik torekvsttartja visszahrizbbnak. Vannak, akik a foldesriri ftiggsget tekintik a feudalizmus megktilonjellegzetessgneh boztett vannak, akik a jobbgyi kotelket, olyanok s is akadnak, akik a rendi trsadalmat. Engel Pl arra hvta fel a figyelmet, hogy a feudalizmus fogalmval pontosan gy jrunk, mint brmely ms fogalommal:,,.,,MinI ponto-

34

35

minl s Ital nosthat, megt'ordtva, sabbandefiniljuk,annl kevsb Csaklesz tgabban, annl kevsb alkalmas adott viszonyok lerasra,,, korszak ahhoz,hogy egyetnagy tortnelmi trilsgosan hogy a kozpkor a a v|tozatossg len fogalommal lerhatolegyen.ppena sokrttsg, je|Iemzoje. k<izpkor a feudalizmus azonostsval- ismtEngel s A P|t idzve _ ,,merben k lijnb zo kult rj trsadalmi rendszerek vonsuk alapjn',, a s mosdnakegybeegyetlen ktlrantsem legt'ontosabb Bp. (Beilleszkeds t+ao-tg. 1990,HttrLap- s Eurpba, u kazdatektijl Konyvkiad.25_26. o.) elveteljrirslrrinclcnbizonnyal az lenne, ha vgleg A legsszerrbb mindentortnelmi melyszerint ttelt, nnka marxizmuslccgysz,cr(ist(i rderttticl lratrozmeg. Az egyrtelmisg korszakot egy-egyterntelsi is, rreltagyrrunk azl,a|agyakorlattal hogy a foldesriri kelle kben pedig .el jobbiigyrcrrds7,crt vag,y rellcli trsadalmatfeudalizmusnven rendszert, jelzik,mire sokkalpontosabban - hiszcttaz, itgalrrrak c|(ilrlri em|egetjtik uttSbbi. urintaz, utalunk,

fedeztk Amerikt fe| 10.A vikingek


szerettkvols tortnszek amatorokmr rgta A rgszek, regkben emlegetett, na bebizonytani,hogy a XIII-XIV. szzadiviking volt - vagyis az ide elIegends,,| Vinland'' szak-Amerika teri'iletn Amerikt. Mivel az elnevehajoz vikingek tulajdonkppenfelfedeztk hogy Vinland zsegyesekszerint vadszlre utalt, sokan rgyvlekedtek, volt. A norvgfelvagy ppenLong Island szigetn Boston kornykn hogy a ,vin' inkbb ftivet vagy fedezo,Helge Ingstad azonban gy vlte, jelent' Ezrtl96I-ben lAnse au Meadow-nl, Newfoundftivesteriiletet Anne csticsnindtottameg satsaitfelesgvel, szaki land szigetnek telepi.ils maradKt Stine rgsszel. vmrilva feltrtk egy fbl ksztilt vnyait, melyek radiokarbonos vizsglata aztbizonyltotta, hogy a lakk Kolumbuszt Amerika partjainl.A primitv kozel 500 wel megelztk

vasonts maradvnyaimiatt a telepetnem hozhattkltre sem az eszkimk, sem az indinok. Talltakitt egy tipikusanviking hasznlatitrgyat is, egy fonsnl hasznlatoslendtcstilyt, azt igazolta,hogy a helyami sznenntjk is tevkenykedtek. A mai Norvgia teriiletr<l indulo vikingek Vtiros Erik vezetsvel a X, szzadban hoztak ltre telepeket Gronlandon. A tengerramlatok segtsgvel innen kcinnyen elrhettk mai Kanada keleti partjait. a E partokat lltlag Bjarni Herjulfsson pillantotta meg elszor, de rnem k t tt ki, hanem visszatrtGrcinlandra' Vciros Erik egyik fia, Leif vagy Leifr ,,a Szerencss'' viszont 1000 koriil visszatrt ide, a vidket(a mai Baffin-szigeteket) elnevezte Hellulandnak, a lapos sziklk f<ildjnek, majd tovbbhajozott dlfel.Az |ta|aMarklandnak (erdcs vidknek) nevezetttertilet valosznt|eg Labrador lehetett,majd eljutott Vinlandba, ahol hzakat is ptett, csak egy vmrlvatrtvissza Gronlandra' Ngy s vmrilva fivrei,Thorvald sThorstein is elhajztak ide, sharcba keveredtek a ,,skraelingeli' nven emlegetett slakkkal, akiknek sikeriilt vgeznitik Thorvalddal.Thorfinn Karlsefni 1010tjn mr hrom hajval s 160 vikinggel rkezettVinlandba, ahol hrom vig maradt. Fia, Snorri volt taln az e|s eurpai, aki Amerikban sziletett. harcias A ,,skraelingek''azonban hrom vmrilva ket is eltztk. Mg egy utazs emlktriztk meg a krnikk: Leif fltestvre, egy Freydis nevt asszony is lre egy Vinland felindul expedcinak l014-ben. llt lltlag sajt baltjval tilte meg a tobbi asszonyt,aki rsztvett az vtazsban - nem csoda,ha neki sem sikertilt tarts telepetltrehoznia. 1965 oktberbena New York Times egyikcikke nagy felhborodst vltott |<t olasz amerikaiak korben,mert azt Iltotta, az hogy voltakpnem Kolumbusz, hanem a vikingek fedeztk Amerikt. Mg egy fel Pen nagyszabsr ttintetsre sor kertilt. Pedig igaznfeleslegesvolt indulais toskodni. Mert ahhoz, hogy valakit az utkor felfedeznek tekintsen,kt dologra van szi'iksg: kell jutnia valahov, majd felfedezstkozzke|| el tennie,hogy msok is vgigjrhassk rtjt. az Mrpedig a vikingek hajtjairl, a korabeli kommunikcis viszonyok fejletlensge miatt, nem szerezhetetttudomst Eurpa. Nhny venbeli'il <k maguk is felhagy-

36

37

tak a nyugat feltett utazsokkal, sa XV' szzadban a gronlandi viking telepek is elnptelenedtek. felfedezsek A emlkt csak a skandinv hosnekek, sagakriztk meg, de semmi nyoma annak, hogy Kolumbusz a ismerte volna ezeket. Ezrt az olasz amerikaiak megnyugodhatnak: a vilg mgisaz nemzeti hostiket tekinti Amerika felfedezjnek. Mg akkor is, ha maga Kolumbusz sohasem bredt hogy egy j kontinenst r, fedezett fel.

11. ezredikvtjn az embe]ek hittk, Az azt vge a vi!gnak lesz


Ez a legendaa renesznszidejnsziletett meg' A humanistk szerettk volna minl sottebbnek, elmaradottabbnak felttintetni a kozpkort,a felvilgosods, majd a XIX. szzad romantikus t<irtnetri pedig szvesenhittek nekik, mert a legenda az <iantikleriklis elttleteiknek is megfelelt.EugneSue r kifejezetten a papok mohsgnak tulajdontotta vilgvgvel a kapcsolatoshresztelseket, tobb adoakik mnyt szerettek volna kapni. A XIx. szzad egyik legnagyobb francia tcirtnsze pedig e szavakkal idztefe|az ezredik vet: k zpkorban ,,A ltalanos volt a meggyzds, hogy a vilg a Megtestes ls 1000.vben vget r,,.A k zpkorvilga nem ismerte az antik vrosok rendezettsgt...nem ltott mst, mint a koszt,a rendrevgyott,s ezt a hal lban remlte.,, csodk hozztartoztaka mindennapi lethez,'. sok megA A testes ls, ltoms, k lijnijshangk zepette, Istencsodi s rdgvarzsaz Iatai k zepette,ki tudhatta, hogy a fi)ld nemfog-e egy reggelfiistt vlni a vgzet trombitaszavra? ',Az ltalnos k zepette t bbsg a csak felfurduls j a templomokrnykbantallt nminyugalmat' T megesen ttek,hogy az oltrnakkn lj tkfelf ldjeiket, hzaikat,szolgikat'Mindezen tetteket ugyanazon hiedelemhatotta t: >A vilg estje ki)zeleg mondtk, minden nap jabb pusztul st hoz, n,a grf vagy br, lelkem megmentsre tadom az egyhznakezt sezt...<De aleggyakrabbanez se|nnyugtatott

mcg senkit.Arra v gytak, hogy letegyk kardot, a vallszjat,a katonsa kods minden korabelijelt,a szerzetesek kijzmenek ltek, ruhikba bujtak, s,csak egy kis helyet krtekkolostoraikban, ahol elrejtzhetnek.,, (|ulesMiche|et:Histoire de France.II. Paris, 2008, ditionsdes quateurs. 92.,96. o.) Minderre persze csak Nyugat-Eurpban kertilhetett sor, hiszen keleidtszmtst csak 1000utn kezdtk ten a keresztny bevezetni.De ugyan honnan tudhattk Nyugat-Eurpban aX, szzadvgn parasztok sa a j vezredkezddik? Ezze||egfeljebb csak harcosok, hogy hamarosan nhnym velt egyhzi szemly lehetetttisztban. Radsul az idszmits tvolrl sem volt egysges. Egyes kolostorokban mrcius l-jt tekintettk rijvels< az napjnak, ms helyeken az angya|itidvtizlet napjt, a karcsonyt vagy a hrisvtot. ttibbsg szmra a legknyelmesebb a volt ,,A kir ly uralkods nak veivel keltezniaz iratokat.A vilagvgtvalflelem l is mindennaposdolog volt. oly gyakran bejelentettk idk vgt, kor az a meg jhodst vagya vgtlet vetelt, elj hogy mr aligfigyeltekfelazokra, akik szerintholnap bek sz nt az gi vagyf ldi paradicsom.Az Apokalipszist ink bb a pestisjrvnyok,az hnsgekaz invzik idejn s vrtk. >Vgt j rja a vil gn,,,rtaa Vl' szzadban Tours-iGergely. a ,,Azt mondjk, vge vilgnak,,, rta a XIV, szzadban egy pestist l megmenek lt pap' (|ean Favier:Le tempsdesprincipauls. Paris, l984, Fayard' 13' o') Az igazsgaz,hogy 1000 tjn inkbb az jrakezds,a felllegzs hangulata terjedt el Nyugat-Eurpa-szerte. Vgetrteka nagy invzik: a normannok 911 ta letelepedtek rluk elnevezett a Normandiban, a szaracnok egyreritkbban tmadtak r a dlitengerpartokra's a magyaroktl sem kellett mr rettegni.Hromszz venem trtvissza a pestis valamivel bksebb s - smghromszz vignem is fog. Az |et lett, a lakossg ltszmalassan gyarapodni kezdett. A megvlts ezerves vfordulja,1033 felvolt rezhetnmi aggodalom. Nem is annyira az vfordul,mint egy napfogyatkozs miatt: az effleesemnyeka korabeli mentalits szerint csakis katasztrfk eljelei lehettek. De semmi sem t<irtnt a vilgvge ezutta|is elmaradt. AXI. szzad msodik felbenpedig folytatdott a lassri fellendtils.

12.A SzentKoronta ppa adtaSzentlstvnnak


Ilyesmit csak az llthat,aki egyltalnnem hajland megisnemzeti emlktrgyunkkal.A Szent Koronn merkedni legjelenttsebb lthat, akik jval karckpe ugyanis olyan tortnelmisz,emlyisgek s<bb ltekSzent Istvnnl:l. (]zamagyar kir$ (uralk. 1074_1077), (uralk. Duksz Mihly) biznci csszr VII. Mikhl (magyar<lsan: Vagyis annyi bizonyos,hogy 1071-1078)sKonstantin tiirscsszr. rtem Szent Istvn. ebben a formban ez,a |<<lr<ltla |ehetett tltc|ysz,crint rrragyarok a els kirlya Asztrik piispoA hrestortnet, pptl, Hartvik ktlrtlntkrjen Szilveszter II. kot kiildte Ronrba' lr<lgy legerrdjban ks(lllll r(lclott olvashat,s ennek a korpi.ispokszz vve| nak a felfogsirttiikr.lz,i,ttetttSzctrt tstvn kort.A XI. szzadvgn atrtrak, hogy lstvnnem a csszrtlkrtkoront, volt nmijelcIlt sgc lncr[ c ktlrata|<tm e|<kor vszlodott egymssal. hanem a ppt<5l, Il. ppa sIII. ott csszr az,<lttlratr Sz,ilveszter Szent lstvn kttrlralt sok tolt tt Rmban, teht szovetsgesek vtlltak'ir csliszr l(XX)-lrcrr idct valsznt|eg egytitt isItlcrtk lstvIrta magyarok kir|ynak. ,,Nem cl vagycsak vul<|ban ldt;tt-t: k korontIstvannak, tudjuk,hogy II.Szilvcsz|cr (Font jvhagyst (lds = bcnulicto)adlu,,tlkor<tnzs szertartshoz' 2(X)9, KossuthKiad. 35.o.) 970-1038'|}p. Mrta:llamalaptas' kszii|t palst az egyetkiizti| a lrrisertthtlnak A koronzsi jelvnyek ksz,i.ilt.palston a kirly arckpe E len, amelyvalban Istvn k<lrban egy abroncsszer is lthat,de nem a SzentKoront viscli, haIrenr szles, Szent Istvn fejket, melyet szablyos koztikberr kk(lvekdsztenek. korban pontosanilyen koront vise|tekaz,uralkodk, nem olyat,mint ezze| az eredeti koronval? Nagyon a Szent Korona. Mi tortnhetett hogy az 1044-es mnfoicsatban, amelybenaz orseolo Ptert valszn, mrtAba Smuelre,a korona a tmogat III. Henrik csszr veresget csszt zskmnya lett. Egy Io74-bij|szrmazo ppai levlaztirta,hogy Henrik csszr visszaktildte Rmba a koront sa lndzst - nyilvn azt, ame|y a koronzsi palston lthat Istvn jobb kezben.orseolo tiltette visszaa magyartrnra, s korona csak Ptert ugyanishtbreseknt 4O

|.iiggetlen uralkodknak jrt. Mgegy 1693-as,rmai kiinyvet is talltak ir tortnszek, amely szerint Magyarorszg kor onzsi j elvnyeiRma cgyik bejrata,a Veronika-kapu folvoltak felfi.iggesztve amgvgleg lryomuk nem veszett.(Benda Klmn_Fi.igedi Erik: A magyar korona regnye. 1979,Magvet Konyvkiad, I2_I4. o.) Bp. A rnk maradt Szent Korona akkor is rendkvtil rgiemlktrgy, ha Szent Istvn mgnem viselhette: mindkt rsze 1074 utni s1300 az elotti id kbl szrmazik. Tiszta aranybl kszi.ilt felsc rszt latin koronnak nevezzi.ik,Krisztus snyolc apostol kpedszti.Ez utbbi tny arra utal, hogy eredetilegms rendeltetse lehetett, hiszen az apostolok t<ibben voltak, ssohasem szoktak mindossze nyolcat fe|idzni koztiltik. A szakrtkelkpzelhetonek tartjk, hogy az egyhzi szertartsok szen. telt kenyernek, evangliumos konyvnek vagy valamely ereklynek lehetetta bortja,amelyetkoronv alaktottak miutn ngyapostolkpt t, levgtk rla. A nagyobb eziisttartalm , aranybl ksziilt als rszt g<irog koronnak nevezziik, ezen a gorogkeleti egyhz ltal tisztelt ngy szent,ktarkangyal, I. Gzakirly' ktbiznci csszr sKrisztus kpe lthat. Nem tudjuk, mikor illesztettkclrssze kt rszt.A legrgebbi a oklevl,amelyben Szent Istvn koronjnak nevezik, I292-ben rdott. A koronzsi kellkek kozi.il a palst Istvn korban ksztilt,taln Regensburgban,sa XII. szzadtol hasznltk a koronzshoz' A palsa ton Istvn orszgalmttart a kezben, rnk maradt orszgalmaazonban XIV szzadi. A jogar kristlygombje II. Henrik csszr (uralk' L002-I024) ajndka volt, a szra XI-XII. szzadban kszi'ilt. kard A XYI, szzadi velencei munka.

13.KiinyvesKlmnbetiltottaa boszorknygetst
Konyves Klmn 1100 tjn keletkezetttorvnykonyvben az 57. S alatt olvashatjuk a kovetkezket: ,,Boszorknyokkalszemben,akik nincsenek,semmifelekeresetne legyen."(De strygis vero quae non sunt, 41

rtelmezte nulla amplius quaestio fiaf.) Sok magyar r stortnszagy ezt a mondatot,hogy a bolcs kirly egyszers mindenkorra elutastotta a babonshitet,s ezrt neki koszonhetjiik, hogy a boszorknytildozsnek haznkban kevesebbldozatavolt, mint Kozp-sNyugat-Eurpban. Jkai Mor igy rt erro|:',Egy magyar kirly, kinek ddapjamgnap,Boszorknyok parancsszt: imd pogny volt,kimtlndjaaz Iomriaszt _ nincsenek! kerestesscnek!" S ezzel a >nincsenekn Ne szval elhrtotta Magyarorszgrl szazadokont az rd gben val hit trsadalmi ragilyt. _ tszz vkelletthozzti,hogy tt si)ttsg apostolainaksiker lj n Magyarorszgon is boszorknypiiriikel elJidzni; azok is nagyon kis ter letre de vclc! lettekszortva.F)Ikslek llt volt mr a reformci,itt volt a k nyvjszakt csinlni. A magyar nyomtats, Ncm l,chclcttt l,bt mastcrsges vcz(rbujnokttiszteliK nyvesKIm n kirlynemzeti cls| felvila14osod(ts ragnyes ban.,,(Ama9yilrntmzcl tiirl&tetc rajzokban.I. kotet.Bp. 1969, .|tilrll rt.) Akadrrriai Kiadti. 99 |(X). t(irtnsz egyetrtett is ezekkela ciyiir|ytiytirgy sz,critrt pldul megllapits<lkkal, Klmn kirly idzett prallun '|,clvilgosultsagrl tanusgot.,, tesz torvnye,,u kiizt|1lkorbun (Magyarorszg tiirtnt:tt:, zttn|nyt,k rnagyar trtnet lil 1242-ig'Bp. t|s 1984,Akadrniai Kiadri'964.tl.) A tortnszek az,<lttl.larr hangsrilyozza,hogya rjabbncnrzcc|kc azt kozpkorban tobbfle boszorkilrtybarr |rittckaz, emberek.Ezek koztil csak az egyik volt a KImn torvrrybcrt crrrllctt slriga,amelyeta vmprhoz hasonl lnynek kpzeltek jsz,aka el, llatalakbanropkodo szornyetegnek, amely az Ikvrt szvja, megrtlrrthatja vagy fel is falhatjaket. A strig kban val hit a rgi,keresztr.rysg pogny hiwilgban e|<itti, gyokerezett, eztttagadtka ltezstiket ttirvnyeikbenis olyan keresztnyuralkodk, mint Rothr longobrd kir|y (643),Nagy Kroly (787) tvltozsokra nem kpes,de gonosz s Kon1ruesKlmn. Az eff|e varzslatokat vgzo,a termstmegront, a tehenek tejtelapaszt, mregkeverst folytat b o szorknyok, az rigynev ezettvenefick smaleazonban egyiktik sem tagadta, s i.ildoztetstiket sztiksfick|tezst gesnektekintettk. kscbbi A szzadokban mr nem tettekilyen ktilonb. sget a boszorknyok kiilonfle fajti kozott, s ezrt lehetett rigy

hogy az valamennyl boszorkny rtclrnezniKlmn hres torvnyt, |tczst tagadja' Magyarorszgon valban kevesebbboszorkn1pert rendeztek, mint hallos tlet, az s liurpa ms orszgaiban,ritkbb volt a vgrehajtott egyhz sem vllalt szerepet a perekben. Ennek az okait azonban mg nem sikeri'ilt tisztzni,

helyeztek 14.A kiizpkorban egyesurakernyiivet asszonyaikra


Ez a legenda vszzadokta olyannyira felcsigzta a frfiak jelenetek,sanzohogy vgtilmindenki elhitte.Viccek, trfs fantzjt, nok idzik fel-az ernyowel felszerelt asszonyok shdolik problmit, s Woody Allen rendkvtil mulatsgosanalaktottaa kirlyn ernyAmit tudni akarsz a szexr l.'. tivvel ktiszkodo udvari bolond szerept (desosemmerted megkrdezni) filmjben. erotikval foglalkoz Az cm honlapok sz erzoi magabiztosanlltik' hogy,,.. .a k zpkorban fItkeny k cspjre lbra, ha s ksztett rcsot helyeztek felesg frfiakfmbI a hosszabbideig nem tartzkodtak otthon.Az eszkijz ellehetetlentette gy kielesgt l Afrfiak nmelyike knyszertette szexulis ijrijmszerzst. sget. Mindez csak azt bizonytja,hogy haznkban meglehetsen . .,, ah ismeretlenek maradtak a kozpkori mindennapi letkutatsnak rjabb De eredmnyei. ki vethet ktivet a honlapok szerzoire,ha mga Magyar olvashatjuk? Nagylexikonban is a kovetkez<t a kozpkorban a derkrasa ktcomb koz szemremv: ,,ernyiiv, csatolt, zrra| e||tott,brsonnyal blelt,esetlegdombortssaldsztett ksztett amely a hagyomny szerint ov, fmb<l, elefntcsontbl v. brb<l volt a nk ernyt hivatott megvdenia frjtarts tvollteidein]'(7. Budapest,1998,Magyar Nagylexikon Kiad. 433.o.) kotet. A ,,hagyomny szerint'' besz rsval mintha a szcikk rja nmi bizonytalansgot rulna el. Valban gy volt? Vagy csak a hagyomny

&2

43

||rja? dszts A pontos lersaazonban hatrozott ismeretekreutal, br a borbl ksztett ernyovttl meglehetcsen konnyen meg lehetettvolna szabadulni... jtkok Az ernyov valjban rijkori tallmny,sL<tzrLagszerelmi segdeszk<izeknt ltk. Konnyrbeltni, hogy tartsabb viselse haszn az |ta|aokozott sr|il.sck a tisztlkodsmegneheztse cs miatt meglehetsen veszede|mes c|<r|tlg lenne. A legkorbbi pldnyok a XVI-XVII. szzadl.>o| tltarac|lak fenn, s ekkori brzolsaik is karikatrirajellegtiek. mrizcrrIrrok A ttibb killtotternyovrcl gyantjk azt a hogy XlX. szzacliharlristvnyok. prizsi ClunyM zeumszakrt<k, A ban rzott egyik crrrytivriil kic|criilt, hogy XVII-XVIII. szzadigyrtmny, a msikat pcdig vaIr!sz,rrilcg Prosper Mrime kszttette r az l860-asvek elej'n, h<rgy Irrcgt rfil|ja a m zeum egyik fotiszwisevele l jt.A koz,pkori clrtltiktts tiirtd.nctek szerzi,Chaucer vagy Boccaccio nem ismertek cf}t'lc sz,crkcz,etckct. llgycs kcizpkori versekbenemlegetnek ugyan ,,szerc|lrti csrlttllkitt'' Va!{y nk legfltettebb a kincsnek aranykulcst, czek csak ktiltiii ki.pek.Pierrede BourdeilleXVI. szcle zadi francianenles, l]rant(]r-rrc aki ttrasilg nven meg sajtkora erorta tikus t<irtneteit, idz,i az, gy .el L.rc(nytlvck t-clbukkanst Franciaorszgban: (vagyisa XVl. szt\zadktizepnH. P.)ror,,Henrikkirlyunkidejben tnt, hogy egy vasrus egy tucatnyi k lijniisholmit rakott ki a saint-germaini vsron;a vaspntos szerkazct nJk a szemrmnek elfbdsre szolgilt, vknt fogta kijriil a testet,alulrl kellcttfelcsatolni, skulccsal zrdott; olyan elmsenvolt ijsszeeszkablva,htlgy ha a niit felkantroztk vele, semmi mdon nem hasznlhatta ttjbb des ijrijmszerzsre szekszemuna c jt...,,Mint ltjuk, Brantme gy r az ernycirvekrcl, soha nem mint ltott rjdonsgokrl. Termszetesensem llja meg,hogy el ne meslje, o hogyan csaltameg egy lakatos ktizremtkridsvel ernyowelfelszerelt az asszony frjt. gyorsankidertil,hogy mindez csaka fantziatermke, a De hiszen afejezetetgyzrja|e:,,,,,Az udvarbannagyfelz duls tmadt a becsijletes g lns nemesurakkijzijtt, tijbbenmegfenyegettk s s a vasrust, hogy ha mg egyszer meri rakni az cskasagait, ki vge letnek; ne az meg 44

l ss k ott ttjbbet, takartsa ami holmija maradt mg rakt rban;az s eI, a sz |.|ilgadott, ezzelvge s szakadt a histrinak' l is,hogy gytett,hiszen l |t|lvilgot kipuszttottk volna ezekaz embertestre szabott zrak, fkek, e undortakadlyai.,'(Brantme:Kacr |ntok, a szaporods gyalzatoss hiilgyek. 1986,Eurpa Kiad. 103.o. Antal Lszl fordtsa') Bp. Az erny<iv azonban nem ttntel, hanem rjrameg rjrafelbukkant, s cgyre gyakrabban emlegettk. xIX. szzadbanalkottk meg a kereszA teshbortik idejnhasznlatos erny<ivek mtoszt.A XX. szzadszex|parpedig a legelkpeszti5bbv|tozatokban dobta a piacra ezt a kilonos tu|lmnyt,amelyet a jozan gondolkodsr,XVI. szzadi,,becstiletess glns''francia nemesurakoly megvetten utastottak vissza.

15.A kiizpkorban hittk, azt |aposa Fti|d


Mai ismereteink szerint a Krisztus eltti VI. szzadban lt Ptithagorasztantvnyaivlekedtek elsoknt gy,hogy a Fold gombolp. Bzt vallotta a nhnyvtizeddel ks<bb sziiletettParmenidsz A Kriszis. tus el tti III. szzad vgn Eratoszthenszmga Fold tmrjnek l hosszt is ki tudta szmtani.Amikor elmondtk neki, hogy az egqptojrinius 2I-n a nap ppenmercIegesen megmrte mi Sziinben si.it' Alexandriban ugyanezena napon a napfeny beessi szogt. Mivel ismertea ktvros kozti tvolsgot,ki tudta szmtani,mennyire vltozott meg a Fold gorbtilete Sziin Alexandria koz tt' Ebbrl kcinnyen kis szmthatta,mekkornak kell lennie e gorbiiletnek ahhoz, hogy onmagba visszatrjen.Mai mrtkegysgben szmolva 40 000 kilomterre becsi.iltea F<ildkertilett,s 12 800 kilomterre az tmr(5it. Nem is tvedett sokat: az Egyenlt hossza 40 075,7kilomter,a Fcild tmrje pedig 12 756kilomter. Mind Platn, mind Arisztotelsz elfogadta, hogy a Fold g<imbolyi, ezt nem vitattk tantvnyaiksem. Legfeljebba Fold s mretein vitatkoztak.Az alexandriaiPtolemaiosz(Kr. u. 90- 168)mindclssze33 000 kilomteresnekkpzeltee| azEgyen|iti5t.

45

A kozpkor e|so szzadaiban a tudomnyos gondolkods visszaszoa gondolkodk megvetettk ,,pognyok elmlerult, s egyeskeresztny (560-636) labdhoz hasonltottaa teit'l Csakhogy mr Sevillai Izidor Ftjldet,s a biznci, zsid , perzsa smuzulmn tudsok is szmon tarA tottk az kori tudomnyos eredmnyeket. kozpkor virgkortl, a XIII. szzadtl pedig valamennyi m velt ember tisztban volt a FoId is alakjval, amely mg Dante lsteni sznjtkban gombkntlebeg a mgaztis kozli A kcizpontjban. Pokol utols nekben vilgmindensg (Dante van itt, amikor ott tul este." Vergilius a koltovel, h<tgy ,,reggel mivei.Bp. 1962,Magyar Helikon. 685. o. Babits Mihly fordsszes tsa.) arrl, hogy a Fold gomKolumbusznakscnkit scltrkellettmeggyoznie folytak. }rmeBaschet francia bolyii: a vitk csak a l|tild Irrretr<l a szcrint Kolumbuszannak k<iszonhettesikemegfogalmaz,iisa tcirtnsz fogadott e|. (I}Histoire'2005. reit, hogy rcndkvi'ilstlk tvessz,mtst konyvblmegismerte l)icrrc dAilIy lmagtlmundi cmt mrcius, 37.<l') hogy aki Al-Farghani IX. szzadi arab tud s tantsait, irgy vlekedett, cgy-cgy ilknak56 mrfoldfelelmeg. Csak360 |ilka k(iz,i.il az egyenlto mrmegfelel 2l64 mternek hogy nem az Al-Farghaniilltallraszni1lt, foldekkel szmolt, hanenr a jtival r vic|ebb'l480 mternekmegfelel< lenne 44 sz,erint 000 kilomter Al-Farghani szmtsai rmai mrfolddel' azEgyen|it,Kolumbusz viszont ugy gondo|ta,hogy mindtissze30 000 A kilomterhosszrsgri. msik hiba az vo|t,hogy eltriloztazsia mreteit, smeg volt gyzt5dverla, hogy |apn a Karib-tengeri szigetek a helyen tallh at,2400 tengeri mrfcildre Kanri-szigetektl. Valjban olyan messze, 10 600 tengeri mrfoldrefekszik t<li.ik. csaknem ngyszer De Kolumbusznak a birtokban volt Marco Polo utazsai lersnak hogy Iapnmintegy 1500mrkiadsa is, amelybenazt olvasta, 1485-<is Eurphoz. Radvan Kna partjaitl - vagyis ennyivel k<izelebb f<ildre sul meg volt gyzcdve arrl is, hogy a Fold felsznnekcsak l1o/o-t ahogy ma ltjuk. bortja vz, nem7oo/o-t, Azok a tudsok sfejedelmek,akik hitetlenkedve hallgattk Kolumbusz terveit, nem azrtvonakodtak tmogatni ct,mert nem hittk el,

lrrlgy a Fold g<imbolyt, hanem azrt,merthibsnak talItk a szmtsuit. Nekik volt igazuk - csak ppenazt nem sejthettk, hogy milyen eredmnyesnek bizonyul majd Kolumbusz tvedse.

16.A kiizpkorban fiiIdesurak a lhettek ,,e|so az jogval', jszaka


A hagyomny szerint a kozpkorban a foldesurak egyik kivltsga az volt, hogy eltolthettk nszjszakt a azza| a lennyal, akivel jobbgyuk vagy vazallusuk hzassgot k tott. Ez volt az ,,els{ jszaka joga', latinu|: jus primae noctis. Ma mr szinte valamennyi tortnsz egyetrt abban,hogy ez ajog sohasemltezett. szegnyebb A sorban l lenyok termszetesen voltak szolgltatva agazdagabbshatalommal ki rendelkez frfiaknak,s konnyen |dozataiv vlhattak az erszaknak, zsarolsnak scsbtsnak. A menyasszony sztizessgnek elvtelre azonban semmilyen jog sem hatalmazta fel a foldesurakat,s ezt az egyhz sem ttrtevolna el. Egyes szakrtkszerint a XVI. szzadijogszok utaltak elsztir eftle rgi kivltsgokra. ( l465?-1536)szerintegy Hector Boece skt tortnsz bizonyos III. Evenus nevskot kirly osztogatta ezt a jogot a ftildesuraknak. Csakhogy ilyen nevskt kirly nem ltezett, Boece arrl s hres, hogy Shakespeare tle vette t Macbeth tokletesen meghamistott t<irtnett. a felvilgosods korban azroksfilozfusok rendkviil Br barbr korszaknak tekintettka k<izpkort, mgVoltaire is ktelkedett abban, hogy az els jszakajogt valaha is rsba foglaltk volna. De azrtirt egy szndarabotLe droit du seigneur (A ftildesrrjoga) cmmel' Kortrsai erotikus fantzijt is megragadta ez a legenda,amelyet Beaumarchais is felidzetta Figar hzassgban: ,,Ht tudd meg mondja Figarnak menyasszonya a grf nszajndkr|, arra sznta, hogy cserbe negyedrtkapjon tlem, titokban,kettesben, sif ldesurijog egy egy szerint',,(Bp. 1959,Eurpa Kcinyvkiad. 9. o. IllysGyula fordtsa.) 47

4&

szvesen elhittek minA XIX' szzadrepubliknus francia tortnszei den rosszat a forradalom elotti FranciaorszgrI. A pozitivista Taine a prblta megmagyarznia a kozpkorilet nehzsgeinekfelidzsvel jus primae noctis e|fogadst: csak lland hbor skods ez idejben ,,Az s szembenlI hader; ilyen egyfle uralom hasznavehcto, ez az ellensggel lassanknt mintegyhallgatag szerzdst hoz a h briuralom..,A sziiksg gyarmatosai ki)z tt, mely ltre var katonai fniike, sa nyltf ldek rgi a jobbgyai lesztartolt szok ss vIik...Az szolgi s utbb tiszteletben s nek; barhov menjenck,ilsil van ket visszaterelni, atyrl fi ra az ti akikatarru hasznalhat, amireakarja,,, >Megnemijletni, sz letettcseldei, az tlen melegbundvulbrni, volta tizedikszzadbansok emberrenzve ||tlildia Slendhal;hozz tehetjak,hogy a nre a legnagyobbboldogstigK nzveezenkv l mtg uz, Lrunam volt kitve annak, hogy csapatonknt cl erszaktltkijvcsscnck rajltl;s ha az emberekllapottitez idben kiss jobban szcm gyre vasszijk, nagrtiiik,hogyszvesen fogadtk el a s lyos jobbgyi viszonyt,rrlcga jrrs 1rrinrae noctis is; mert ami mskiilijnben (A r<lsszabb volna',, jelenkori lett naponknt volnu kct, ntg .|bnycgcttt' Francziaorszgalakil.sa. l.]ls(i kiltct. I}p. l88l, M. Tud' Akadmia Ktinyvkiatl<i. vataIa.20_22' <t..'ltlldy hi l,szlt,l fordtsa. ) a el Szzadunkbatrlcrtrri.sz,ctcscn filmek terjesztettk a legszlesebb jtlgnak legendjt.Me[ Gibson oscar-djas k<ir<ikben cls(i jsz,aka az (Bruvchearl, |995) cmrfilmjbenelcbbI' Edward A rettenthetctlcn angol kirly enrlegetiel.ta rgi kivltsgot,majd egy fcildesrr is vele' l Brmi|yen nreggy z<nek ttnhetnek a rgebbi is tortnszek magyarzatai sa ki.ilonbtiztjmrvekbenlejtszd jelenetek, az angol, nmet mr a XIX. szzadban megllaptottk,hogy s francia tcirtnszek Alain semmi bizonytka sincsa jus primae noctisltezsnek. Boureau (Le francia tcirtnsz hangsrilyoztaegyik k<inyvben Droit de cuissage. azt Paris,1995,Albin Michel), Lafabrication d,unmythe,XIIIe-XIXe sicle' jog hogy az effle lesen szemben llna a kozpkorimentalits ktf kozrendtek kozti risi trsadalmi sajtossgva|. egyik a nemeseks Az rituszakadk, amely elfogadhatatlannteszi a ktcsoport k<iztieffle, lis szexulis kapcsolatlehetsgnek torvnyestst. A msik pedig a 4A

rr i sztizessg irnti mlytisztelet,amelyetaz egyhzminden eszktizzel tcrjeszteniprblt. Az alacsonysorbol szrmazontkkiszolgltatottsnem sziizessgtik hzassg 6nmindez termszetesen sokatvltoztatott, lr|ktili elvtelt azonban kizrlag normaszegsnek tekinthettk, nem jog va|amely torvnyes rvnyestsnek. joga legendjnakktforrsa lehet' Az egyik egy <si Az els< jszaka esktiv<i szoks, mely szerint a vlegny pnztvagy italt osztogat a falu |egnyei kcirben, mintegy engesztelsknt, hogy elvett t<ltik len1t, egy akivel k is cisszehzasodhattakvolna.Ms kozpkori falvakban ahzasuland felek a foldesrirnakfizetteknmiosszeget, a lny olyan szeha m|yhezment hozz, aki ms uradalomhoz tatozott.De ezze| nem valamilyen szexulis vesztesgrt krPtoltk a foldesurat,hanem az elvesztett munkaercrt.

u. HdtVi|mosta megsz!| hadsereg nemrtel sikertAngliban


Az angol tortnetrs gyik ko zkedvelt legendja hangzott gy e - sha csak II. Fi'ilopkirlyNagy Armadjra (1588),I.Napleon Boulogne-banfellltott tborra vagy Hitler megszllsiterveineka kudarcra gondolunk, akkor rigy ttnhet, hogy a cmbenmegfogalmazott ||its igaz. Az angol tortnelem alaposabb ttekintse utn azonban ktsgeink tmadhatnak. Lancaster Henriket II. Richrd kir|y szmizte, hercegsgt elkos is bozta. Henrik Franciaorszgba meneki.ilt,majd 1399jrliusbanvissza. trthrom hajval, shromszz.egynhnyhveln partra szllt. Hat htenbeltil Anglia ura lett, sIV. Henrik nvenkirlly koronztk. 1460-ban Richrd,York hercege rorszgbl, Edward pedig Calaisfia, bl rkezveszllt partra egy-egyhadsereggel'A parlament elismerte Richrdot VI. Henrik kirly ortikosnek'A wakefieldi csatban ugyan elesett, finak IV. Edward nvensikertilt megszereznie trnt. de a 49

egyik leghresebb dr1485augusztusban amint azt Shakespeare mjbl is tudhatjuk - a Franciaorszgbl rkez Richmond earlje, A Tudor Henrik szllt partra Pembrokeshire-ben' bosworthi csatban (amelyben ktsgbeesett ellenfele lltIag a kirlysgt knlta fel egy lrt) sikeriilt legyoznie III. Richrdot, sVII. Henrik nvenmegalaptotta a Tudor-dinasztit. ht III. 1688novemberben, lord meghvsra, Vilmos, Ornia herTorbay kikotjben. cege szllt partra egy l 5 ezer fcis hadseregln apst, Eredetileg csak azza|a szndkkalhvtkmeg, hogy rbeszlje II' Jakabkirlyt politikiijrrakmegvltoztatsra. Csakhogy egyre tobjakalr idegeipedig felmondtk a szolglatot,s ben csatlakoztakhot,t,il, |ehet<v hogy Vilmos hadserege tette, Franciaorszgbaszrikrit|.|tl,r.e| A ln bevonu|jon l,<lncltlrrba. parlanrenterre kimondta, hogy a trn s trsuralkodokk nyilvntottaIII. Vilmost megi.iresedett, l6t|9 clejd.n neveztk ,,dicscsges el forradasfelesgt' Miiriiit. [zt a ilrc|trlattlt lomnak'l joval ttibb partraszllsvont magautn katasztroflis Termszetesen veresget, sikert. szlhmos mint A Lanrbert Simneltl487-benrorszglV. ban ismertkel York-prti cisszeeskiivok Edward finak sAnglia de kirlynak' Innen indultak Anglia meghdtsra, a stoke-icsatban veresget szenvedtekVII' Henrik katonitl. Simnelnek a kirly meg. bocstott,s kuktaknt, majd solymszknt alkalmazta.A flandriai Perkin Warbeck hasonl ignyekkel lpett fel, s mg eurpai tmogatst is tudott biztostani.Hromszor szIlt partra Angliban, amigL497 -ben|e nem tartztattk' Vele mr szigorribb volt VII. Henrik, skivgeztette. A ksbbiII. Kroly kir|y az angol forradalom idejnSkcibl prblta visszafoglalni Anglit 1650-ben, de meneki.ilni knyszeri.ilt, mg tz s vetkellett vrnia a visszatrsre. Torvnytelenfia, Monmouth hercege II. 1685-benszllt partra,hogy megdontsenagybtyja, |akabkormnyzatt' Sedgemoore-nl |egyztk,elfogtk slenyakaztk. Kudarccal vgzodtekII. }akabfinak sunokjnak (az ,,regTrnkovetelcneli's az ,,IfiTrnkovetelnek') skciai partraszllsai is 1715-ben,illetve 1745-ben.

Vagyis rgy mdosthatjuk a cmben megfogalmazott lltst, hogy el Angliban egyetlen megszll hadsereg sem rhetett sikert - ha nem szmthatottaz ango|trsadalom v ezet csoportjainak tmogatsra.

18.NagyLajoskorbanhromtengermosta partjait Magyarorszg


Ezt a hiedelmet Petrfiolyan gyonycirtszavakkal fogalmazta hogy szinte nincs szvtink megcfolni: meg hazrI cmiversben, Oh nagy volt hajdan a magyar, Nagy volt hatalma, birtoka; Magyar tengervizbenh nyt el jszak, kelet s dlhullcsillaga. Nagy Lajos magyarkirly (uralk.1342-1382)valban hatalmasbiroki dalmat ptett nhnyvreKelet.Eurpban. 1370-benmegorokolte Lengyelorszg koronjt, a balkni uralkodk, a bosnyk, szerb, vidini bolgr,havasalfoldi smoldvai fejedelmekpedig valamennyien elismertka fennhatsgt. Csakhogy attl, mert egy magyar kirly egy msik llamnak is uralkodja lett, vagy annak uralkodjt vazallusv tette,az illet< llam mgnem vlt Magyarorszgg, s tengere sem vlt ''magyar tengerrd'.Ilyen alapon azt is llthatnnk, hogy Zsigmond kirly koraB rma i csszrr koronztak ( 1433), az sza|<l'-, alti ban, akit nmetsa Ligur-tenger is Magyarorszgpartjait mosta. Lengyelorszg nem tartozott a magyar korona al, a kt orszgnak csak a kirlya volt ktiz<is.Radsul elgkzbevenni brmelyik tortnelmi atlaszt, hogy megllaptsuk:Nagy Lajos korban Lengyelorszgnak nem volt tengere,mert a Nmet Lovagrend llama e|zrta a Baltitengert<l. lengyelek csak a kovetkezc szzadban foglaltk el a A tengerpartot. S t, ahogy Csukovits Enikcj megllaptotta:,, Moldva

s*

#1

A feletti laza magyarfennhatsg sem terjedt a Fekete-tengerig' Magyar _ Nagy Lajost s Krlysghatrt csupn az Adriai.tenger >mosta< orszgt azonban a mig emlegetett hrom tengernlk l is szmon tartottk a (Az kontinens m eghatr oz p olitikai t ez oi kijz tt,,, Anj ouk birodalma. ny 1301_1387. Bp.2009,KossuthKiad.69. o.)

19.Dugovics Titusziinfel|dozhstettethajtott vgre Nndorfehrvr vdelmben


Szinte valamennyi szakkon1ruben, npszerrst kotetben s tankonyvben megtalljuk a hrestortnetet: Nndorfehrvr 1456-os ostroma idejna vdcjk egyike,Dugovics Titusz birokra kelt egy torokkel, aki ki akarta til'nil,:.\sz|qt vr egyik tornyra, s mivel nem brt a (it a rrr|ys'glre. vele'tllirgva| riinttltta WagnerSndormeg is orciktette ksz,tctt a je|enetet ltt59-bcrr egy -cstnlnyn. A |evltrosok t rti.nszck s lttilr rgtita hangot adtak a tortnettel kapcsolatosktsgeiknek, amelyeketIegutobbSz,cjcs Tibor foglalt <issze (2009.1.szm.3_32.o.)Elszor is arra aHadttjrtneti zlemnyekben. K hvjafel a figyelmi'inket,hogy effle hcjstettet csak ktXY. szzadi szerzij emltett meg hrom alkalommal.Az elso szerz azit|iai Antonio Bonfini, aki Mtys kirly megbizsbo|Itotthozz Magyar tijrtnetcmi muvhez,harminc wel Nndorfehrvr ostroma utn. Nla olvashatunk a magyar vitzro|, magval rntotta a hallba a zsz|otkitrzni aki ksztil t rokot. Majd megemltegy msik magyar vitztis, aki hasonl h<stettet hajtott vgre|ajcavrnak l464-es torok ostroma idejn.Ezt az utbbit, a jajcai esemn1t idztefel Lengyelorszgban elksztett emlkirataibana szerb sztmazsu Michalovi Konstantin is, aki nem ismerhette Bonfini mrvt. Csakhogy egyik szerz(5sem nevezi meg a magyar vitzt,mindketten egy nr,telen katonrl rnak. A tortnetrknak megtetszett hsies gesztus. a Elsckntcseh|ohana nes Dubravius emltette meg 1552.benmegjelentkcinyvben, csakhogy

host. A XVI_XVII. sza nyilvntotta nvtelen {|csehnemzetisginek s t tIevettk a tortnetet,aki Bonfinit is ismerte' krniksok zadi nmet hogy a katona egyesekszerint cseh,msok szerint rnr megllapthatta, XVIII. szzadi magyar rk st rtnszek A XVI., XVII. s ntagyarvolt. Ptzeli kozi'il azonban senki sem emlti meg a nndorfehrvrihcstettet. t788-ban megjelentHaszonnal mulattat mesk )zsef volt az e|so,aki kozztettea tortnteket,amelyeket o mg |ajca ostrocmikcitetben mhoz kapcsolt. Hatvany Pl helyezte t a helyszntNndorfehrvrra s ezutn a romantika sa nacionalizmusrij nemzel796-os k<in1ruben, fel egyre gyakrabban idztk a hreshstettet. Kisfakorben dknek ludy Sndor sVorosmarty Mihly azonban mgmindig egy nltelen vitztemlegetett. A Dugovics Titusz nevet elszcir Dobrentei Gbor r tettekozza Vas vrmegye egyik 1824-esvfolyamban. TudomnyosGyujtemny esktidtje, a Nemesdtimolkon l Dugovics Imre ugyanis tadott neki egy Mtys kirlytl szrmazo,l459-es hrom dokumentumot. Az elsc a adomnylevlmsolata volt, a msodik egy 1588-b| szrmazo levI, Mikls 1705-osmenlevele.Mindhrom irat pedig Bercsnyi harmadik aztigazo|ta,hogy tannak a Dugovics Titusznak a|eszrmazottja, aki a nndorfehrvriostrom idejnmagval rntotta azsz|os torokot. Ezek utn a szpirodalmi s tortnetifeldolgozsok jvoltbl a hazafias elterjedt, a neve onfelldozsmegtestest<jnek rohamos gyorsasggal csak rendkviil egszena XX. szzad vgig sa tcirtnethitelessgt kevesenvitattk' Csakhogy a Mtys kirlynak tulajdontott oklevl, melynek csak tirattismerjiik,minden ltal ksztett KresznericsFerencsgi plbnos jel szerint hamis. Szcs Tibor felhvjaa figyelmet arra, hogy szovege ugyanerrea napra (1459.jrnius egy pontosank<iveti valban korabeli,s Az 22-re) datlt oklevlszovegt. eredeti oklevlbenSitkei Bertalannak adomnyoz a kirly egy birtokot, amelynek a neve nem ismert, a Kresznerics-fletiraton pedig a Pozsony vrmegyei Tejfalu szerepel, amely lltlag a Khutalfalvi-Darus csaldvolt, s most Mtys a falut a Dugovics csaldnak adomnyozza. hXY. szzad msodik felbenazonban

ruk

egszen ms csaldok versengtek az emltettfalurt,Khutalfalvi-Darusoknak sDugovicsoknak viszont nyomuk sincs Pozsony vrmegye ekkori birtokosai kozott. Teifalu csak a XVIII. szzadbankertilt ezutobbiak birtokba. A msodik bizonytk, l588-as\ey| lltjaa Dugovicscsaldrl, az azt meg hogy nemesiszrmazsuak, lrolotta famIit csakI. Lipt nemestette 167 -ben' A harmadik biz,onytknak, Bercsnyi emltettmenlevelnek sincs meg az eredetiplclrinya'meglehettisen s furcsa,hogy rigy emlegetik benne Dugovics hres srrek hrstettt, mintha ez kozismertlett volna holott vszzadokclrr scnki scm kapcsoltaosszea csald nevt nnt a dorfehrvri ostronrnral. l{acliisu| Dugovics csald tagjainakcsak egy a 18l6-osperlrensil<crtiIt hogy e lriz,rlItytartitrk, valbannemesek, perben (isi.ik nem viszontnenrent|tettk llttr|agtls htstettt'vajonmirt rncg s emltettk nrcg,ha cgys7,cr a t<irti'nclnri cz, esemny szerinttik- olyanynyira ktizismcrlvtlh,htlgynrr |}ercsnyitudottrla? is Hogy a llevez,elcs lr(|stcttrc vitltil.lan kertilt Nndorfehrvr sl sor v agy lqca ostrrlttlitttit|, avagy csir cgy Irlshonnan szrmaz t rtnetet k eleventettck a krrinikstlk,czt cgycl re nem lehet eld<inteni. |L'l Annyi azonbanbizollytlsttak vitzt 1820kortil lritsz,ik,'htlg,yismeretlen az csak kereszteltk |)trgtlvics'I'itrrsz el ttvre: vitatottnemessgti egy csald<r hivatkozva p rtib|ta lrrcgszi lii rcli tani tcki ntlyt.

gyzelem 20.A dliharangsz nndorfehrvri a emlkt hirdeti


A Borgik rossz hrtcsaldjbl szrmaz III. Calixtus ppa (1378-1458) rovid uralkodsa(1455-1458) kivl egyidejn egszen hzfonek bizonyult. A francik azrtemlkeznekr jo szivvel mert rendelte e| az gazsgtalanul kivgzett}eannedArc pernekfeltilvizsglatt, a magyarok pedigazrt,mert mindent megtettaz oszmn Birodalom elleni harcok tmogatsra'Megvlasztsautn esktittett,hogy

addig nem nyugszik, amga torokoket ki nem kergeti Eurpbl. Ebben taln az a tnyis szerepet jtszott, hogy Aragnibl rkezetta ppai trnra, aholcsihagyomnyaivoltak a mohamednok elleni ktizdelemnek. hozta ltrea ppai flottt, amely 1455-benmgcsak 25 glyb|' szigetek vlt llott, pr v mrilva azonban kpess egyes gei-tengeri ktilonleges adot elfoglalsra.Az oszmnok elleni ktizdelem rdekben vetett ki egszEurpa valamennyi egyhzijavadalmra. ,,Mikor ez a hozott, rja Barta Gbor, f lIdozta az egyhz ksrlet csekly eredmnyt vltoztak t Nemesfem tkszletek, drga kszerek kincseinekj rszt. az gurul pnzz, mga ppai k nyvtr dszes flinsairI is leszedtk ez stvereteket, rossz nyelvek mindjrt meg is vdoltk a ppt, hogy A teszi,de ez ttal mindezt sajt csaldja (a Borgiak) gazdagtsardekben (Barta Gbor: Nndorfehrvr 1456.Bp. 1985,Mra nem yolt igazuk.,, rendkvtili kovetekkelszltotta FerencKonyvkiad . 212' o,) | 455 sztlr fel a keresztny fejedelmeket,hogy |456tavaszn vegykfel a keresztet svonuljanak hadba. III. Frigyes, az utols nmet-rmaicsszr,akit s meg ezt a krst, 1455 mg Rmban koronztakmeg,nem tagadhatta eurvonult. A t<ibbi oktberbenfelvettea keresztet,de hadba mgsem .t pai fejedelemmgerre a gesztusrasem volt kpes. A haznkba rkezofuan Carvajal bboros viszont pnzt hozott Hunyadi }nos szmra, majd fe|tiztea keresztet az immr egy ve ferenceshitszonok, Giovanni da CapistMagyarorszgon tevkenykedc hogy ne a huszitkat ostorozza,hanemmozrano mellre, felszltotta, s nem is rkeellen.Ha a fejedelmekrszrI gstsa tcimegeket t<irok a a hatsraa npkorbcl ezrek ragadtakfegyvert. zettsegtsg,ppai bulla a ostibl aprcskaflot1456nyarnlll. Calixtus ppa irtnak indtotta jrnius29-nkiadta Cum his superioribus anniskezdetibultjt, majd ljt, amelyet Mainzban maga Gutenberg nyomtatott ki. Ebben ktil<inleges btnbocsnatot grt mindazoknak, akik imikkal segtik a nlkiil, nemreval kiiltjnbsg t. hogy minden np, kereszteseke ,,s fajra s rszese legyen, megparancsoljuk s ezeknek az imknak sb csuknak yrosok,ter leteks temphelyekminden egyes elrendelj k, hogyaz sszes 5S

s4

lomban a Nona sVesperas kijzijtt, tudniillik a Vesperasra val harangozs eltt, de azt legalabbegyfIravalmegeltiziiid pontban, egyvagy tt)bb messzehangz haranggal,hogyjl hallhatk legyenek,minden egyesnap hromszor harangozzanak,ahogy esteaz Angyali dvijzletreharangozni szokas, sakkor ki-ki az Ur imdsgt, azAz a Miatynkot saz Angyali dvzletet,vagyis az dvijz lgyMria, malaszttal teljes-t hromszor ktjteles elmondani; azoknuk,akik csakegyszer,40 napi, akik pedighromszor elmondjktrden llva, kegyesen LJrban 100napi b csutengedaz (Erstsd lyez nk.,, teslvrcidcl! Magyar vonatkozasu ppai zenetek1456bI s1956-bI, Rpl,2(X)6, Sz,erlt IstvnTrsulat'88-89. o.) A ppa teht hiir<lrrlsz<rri lrarangozstrendelt el - a harangozk viszont rigy kiinrrytetti'k rrrcgsajt munkjukat,hogy rovid sziineteket iktattak az egys,t,eri ltarangtlzitsbtl. nona nevtharangozsra A dlutn3 rakor, a vesperas trcv rc pcclig 6 tirakor kertilt sot tehtkezdetbennem is dlben kelletthirrangozlri, hatrctrt ktd|utni e idrpont kcizott. Vajon mikor tev d tt itt a harangcrzs dlre?Az, L457-es brixeni zsinat mr arrol hozott rerrdelkezst, mi|yerrimkat kell mondani a dIiharangszora.(Ugyanott,l9. o.) rszegi Gzapedig arra hvtafel a figyelmet egyik cikkben, hogy VI. Sndor ppa vltoztatottvglegesen CalIII. lixtus rendeletein150l -ben,elrendelve, hogy a harangszdlben szlaljon meg' (Histria,2007I. sz.2I, o,) ' Vagyis a harangok egyltaln nem a nndorfehrvri diadal emlkt hirdetik, ahogy ez oly sok konyvben olvashat, mivel a bullt csaknem egy hnappal a julius 22-i gy(5zelemel<tt tettkkozz.Magyarorszgra azonban csak a gyoze|em utn rkezettmeg, s ezrt l a harangozs mindmig agyze|em emlkeknt koztudatban. Calixtus ppa augusza tus 6-n szerzetttudomst a Nndorfehrvron tortntekrl, s ezrtezt a napot, azIJr szinevltozsnak napjt Hunyadi diadalnak emlkre az egsz keresztnysg kotelez< tinnepv nyilvntotta.

volt 21.LucreziaBorgiarom|ottmregkever
LucreziaBorginak A romantikuslegendkszerinta szpsges ( 1480- 1519)rengetegszeretcje volt, akik kozi'il tcibbetis megmrgezett. tinttittea mrgetaz ldozatainak felknlt lltlag egy iireges gyurib<l italokba.Valszntleg Victor Hugo 1833-banrottdrmjnak sGaeksztett operjnak koszonhetcj,hogy e szpasztano Donizetti ebb<l szony neve napjainkra szinte a mregkevernszinonimjvvltozott. Azaragoniai Borja.csald akkor tett szert nagyobb hatalomra,amikor (1429),bboross(1444),majd Alfonso de Borjt, Valencia ptispokv III' Calixtus nvenppv vlasztottk (1455-1458)' Rokonai ezutn olaszosanrtk le a neviiket, ,,Borgia''formban. A ppa jovedelmezc szmukra,s egyik unokaoccst, Rodrigt I456-ban llsokatbiztostott s bborossnevezteki. Rodrigo alaposan meggazdagodott, olybtkezten fejedelem.YannozzaCatmint egy renesznsz tmogattaa m vszeket, gyermekeit,Cesart, Giotanei neviszeret<jtl sztiletetttcirvnytelen Igen vannit, GioffrtsLucrezit ksobb tcirvnyestette. gondos apa volt: nevezteki' hogy egyszer apja CesartbborosssValencia rsekv nyomdokaibalphessen, Giovanni Gandahercegelett, Gioffrtpedig a behzastotta npolyi kirlyi csaldba. rokona, egy A szpsges Lucrezia Borgia a Vatiknban nevelkedett, Komoly klasz. orsini hercegno irnytsval,aki egy zrdban tanttatta. tett szikus mtveltsgre szert,de apjnak sbtyjnak csak azon jrt az n adni. Mr tizenegyvesen esze, hogy lehetneminlelny<isebbefrjhez nyilnemes,don Cherubino de Centellesmenyasszonyv egyvalenciai vntottk,majd pr hnap mrlvainkbb Aversa grof nak fihoz akartkhozzadni,I492-ben apjt VI. Sndor nvenppv vlasztottk, aki hzassgokat tervezett lenya szmra. Tizenezutn egyre eltkelcbb Lucrezit a huszonhat ves korban, 1493-banosszehzastotta hrom vesGiovanni Sforzval, Pesaro urval, Miln hercegnekunokacicsafrjt, is Lucrezia azonban nem szerette tobbsz<jr megcsaltaot, csvel. slltlagigen szabadosletmdotfolytatottRmban Giulia Farnese (,,aSzpGiulia''),apja szeretcje A trsasgban. ppnak nem volt mr
bt

5&

fia, a sziiksge Sforzk sz<ivetsgre, Cesare Borgia pedig rigy dontott, hogy inkbb vilgi fejedelemakar lenni, ezrtvezeto szerepetjtszott hrgarij hzassgnake|(iksztsben. akarvele, Lucreziaelso frjeattol tartott,hogy sgora, Cesare vgezni figyel1497-benelmenekiilt Rdlmbl.(Egyesekszerint a felesge ezrt (]itlvattni Borgit valaki meggyilkolta' s a rossz meztettea veszlyre.) ( ekkoriban ppen volt a btncis. Savonarola nyelvekszerinta fivrc, ]csare ezrt s a kovetelteFirenzben piipa cltiz,sta romlottsgfelszmolst, Lucrezia frrgyvetcttvcgct a botrnynak,hogy rbeszlte VI. Sndor jt,nyilvntsailrrptltctlstrck trlilgt,s ezze|a hzassgotfelbonthattk. ferje ugyanis aztltrlratlrrriirsikeriilt tcinkretenni,els< Lucreziaj hrt szexulis kapr<ila, lrrlgy lrcnlcsak a btyjval ltestett azt terjesz,tettc is. csolatot,hancrtraz apjrvaI ,,A ppa kurvja!''- kiItottkutna nha lt, l)ctligktl|rlstrlrllalt s apjaegy spanyolnemes'Pedro a rmai utcitktltt. vele. i.rirttkcz,ctI CsakhogyLucreziabeleszerekiizvctti'sd'vcl Caldert'ln esett tle.A felhborodott s ltalttarosatl tcherbe tettebbea iatalcrtrllcrllc, sz sajt l49ttIc.tlrrrr,1balr keztIeg rta le Caldernt fivr, Cesarc l}<lrgia Giovanni Borgit elbb l,tlcrcziirgycrrttckt, li'pcs(lj(.tt. a ppai trt,llr 1498jriliusban rrrajcl btyja,majclapja liiivli rlyilvrrtrrttk, I,ucrezit a l}isceglie herceghez,npolyi kirly A|ilttz|r<lz, hozzadtkArag<irriai i htlz,. torvnytelen bolfrjt,ktvig s kctlvcss rniivcllrrrsodik Lucreziamegszcrcltc Rodrigo.Cesare Mi.g cgy gycrIncktikis sziiletett, ltaz oldaliirr. dogan sa ppa azonbaIl nrris trj hzassiigtlttervezett Lucrezia szmra. a stigtlriil, rnsrszt franciakirlynrcggyi|ti|te CesareBorgia egyrszt kotni' aki a npolyi kirlyi csald ellenvo|na sz,(ivctsget lyal szeretett Igy aztnAragttniaiAlfonzot l500. augusztus18.n megfojtva felevolt. talltk me1 az gyban. Lucrezia ossze volt torve frjehalla miatt. hogy nem fog jrahzasodni,mert frjeit Apja elott kijelentette, ,,tildozi mgis rij hzassgot kellett kcitnie, ezutta|az a balsors'l 150l vgn E stei-hzb ] szrmazo A|f onzza|,Ferrara hercegnekfi val. kezdett,erkolcsosenviselkedett,festoFerrarban Lucrezia uj Ietet humanistkat tmogatott,s tekintlyes ket, szobrszokat,mtvszeket 58

hvottmeg udvarba.Frje Ferrara,Modena s Reggiohercege, valamint Rovigo grf a lett (1505_34). Lucrezia mindenben tmogattat, ott llt az oldaln, amikor 1506-banfel kellett szmolnia fivreinek osszeesktivst,1509-benis, a Velenceellen viselt hbor ja idejn. s Alfonz tvollteidejn Lucrezia kpviseltea hatalom folytonossgt, elnokolt a tancs tilsein, s trgyalt a nagyhatalmak koveteivel. Szemlyesen ellenrizte szeretettFerrarjnakercdtsi munklatait,sdszszemlken lelkestette katonkat, akik oszintntiszteltkot. Harmincas vei. a ben a vallsossgais elmlytilt,zrdkat,krhzakat ltogatott,bkezren tmogattaa szerzeteseket,napontatobbszoris visszavonultimdkozni s magnkpolnjba. Halla eltttktnappal levlben krteX. Le pptl brneimegbocstst,samikor nyolcadik gyermeke nehzmegszi'ilse miatt vgleg lehun1taa szemt, egsz Ferraramlysgesen meggyszolta tt'Egyik fia, II' Ercole Ferrarahercegelett, msik fia, II' Hippolit pedig Miln rseke bboros. s Semmi bizonytk hogy brkinek is rtott volna rovid lete r, sorn. A kortil<itte kavarg intrikk sgyilkossgokapjas btyja,CesareBorgia nevhezfzodtek. Rokonai affle sakkfigurnak tekintettk politikai jtszmikban - de amint sikertilt megszabadulnia toliik, mltosgteljes, nagylelki, kulturlt sjtkonyfejedelemasszonny vlt.

22.A mohGsi veresgrtmagyarnemessg feIe|s a a


Az |526-osmohcsi veresg miatti felelossg keresse szintea aXX. szzadig tartott.Ahogy Szakly csatautn megindult, s egszen Ferenc megllaptotta: mondhatjuk azt, hogy tijrtnetrsunk csij,,Nem ki)ny sen mindegyre eltakartaszemt m lt bineiltt n. E biinijk osto. a rozsa a kijzel egykor ttjrtnszektkezdve Italanos,rgihagyomnya l tijr tne inkn ak.,,(A m oh csi csata. Bp. I975, AkadmiaiKiad' 43. o.) tr prtviszlyaival, A rgebbitortnetrka nemessg,,szthazsva|,,, az cisszefogs hinyval indokoltk a veresget. Csakhogy II. Szulejmn 59

szultn legalbb 60 o00 regulris katonval indult Magyarorszg elfoga lalsra, s a teljesseregelrhette 150 000 ft is. ,,Mit tudott Magyar_ Szakly Ferenc orszg ezzel az ervel szembeszegezni? tettefel a krdst _,,H ogyan tudott alkalmazko e kiivetelmny ekhez? dni mtvben. idzett ahhoz, hogy e k zdemrtkben de A v lasz:fIig-meddig, nem elgsges (a9.o.) Mtys kirlyhatalma csrcspontjn, lembenkiltsailehessenek,,, gyalogosf l tt tartottszems l487-ben Bcsirjhelyer.l ()()0lovas 8000 ,,20 korabeli mrltszmat, u rnegszllhelyrsgek lt,ami, hozzszamtva eI.,, szmt,de ezt a nagysgotcsak ritkn rhette seregnck tekintlyes cvel (Plosfalvi Tams: A Ilunyudiak kora. 1437_1490.Bp. 2009. Kossuth trjr|er teht olyan nagy volt, hogy Mtys Kiad. 67. o') Az, trsz,tttiitt volna,ha ez a hadseregt lli c|stiptirhette is ktirrrrycn zsoldoshadseregt ez Maga a nlagy.lrnemessg ido tjt mr egyrekevesebbet ltrehozojt. el. de ezrtaligha tlhetjtik IsmtSzafoglalkozotta katclrtsk<lc|ssll, hirtelen,vgzetszermegkIy Ferenceticlz,crrl: ,,Ncrnuz , si<ernyek hanema gazdasgiIetmdtl, u harcruksz romlasaokoztael|brtlulltst1l a harciass mozgsalcllc t\l rzkatlenn trsadalmi.fcjlods fogkonny rrri, nl.,,( I*lzett 6tt.<l.) ir a bks letJ.ornn mely szerint a mohcsi az, A XX. szz,atllran a lcgenda is elterjedt, paraszthborrimiatt meg. s()r, rnert a D zsa-fle kcrii|t az,rt veresgre Csakhogy a a nen] merte felfegyverezni parasztsgot. rettentnemessg' rendjobbgy sohasenrvcit ,,olyanszilrd b stya a magyarhonvdelem _ termszetesen viszamilyennek korai marxistatijrtnetrsunk szerben, semmibeyev az elnyomottosztlyokszerept a szahatsknt korabbi, _ (Ugyanott,70. o.) Az oszmn ltta,,, felfugsra romantikussznekben npnem alkalmi katonkra,tapasztalatlan el|enikiizdelemhez hadsereg felkelokre lett vo|na sztiksg,hanem ugyanolyan gyakorlott, edzett, a jrtas,hivatsoskatonkra,mint amilyenek II. Szuhadi mestersgben lejmn mogtitt meneteltek. tenni.ink,mert nem ktildtek Taln a ki.ilfldiuralkodkat kell feleltss e get segts Magyarorszgnak? A XVI. szzad hadtortnet azt bizonytja, lehetetlenvolt nagyobb tvolsgra eljuttatni hogy ebben a korban szinte vagy hogy azt az lelmezsi hadseregetanlki.il, mretr egy jelent<sebb 6

cgszsgiigyiproblmkfelr<iltkvolna. Radsula rryttglrti Il.rt.rIttt,tli cgyms elleni hborriikkal voltak elfoglalva,Kozp-F)urri1riilllrrr 1rt.t|i1i egyelrenem sikeriilt ltrehozniolyan ercs llamszcivctsi.gc|, irrrrc|y lr siker remnyben szembeszllhatott vo|naaz oszmnokkal' Vagyis el kell fogadnunk Kulcsr Ptermegllaptst: ,,z rtl.rlrlt, sorsaf I tt _ tigy ltszik _ idebentr l befolysolhatatlan erok diittliittil. Mindenekelttaz ellensges tuler,ahaznkhozkpest bzvst t:lcttti stt t, psnak minsthetoszmn agresszi.Ha valakire rszakad a ldvittll, aligha rdemes volt-e az ldozat, vagy betegcsktd , firtatni, egszsges edzettvolt-e,vagy csenevsz, igyekezett-e kzzelfeltartztatnia giiru' kt teget, vagygyvn meglapult,Lnyegben is mindegy,mivelfoglalk<lzott az az utolspercekben. az oka annak, hogy t rtnetrsunk szvesett Ez nem (A Bp. foglalkozika Jagellkkorval.,, Jagell-kor. 1981,Gondolat. 233.o.)

23.Az rijkorirabszolga-kereskedelem az eurpaiak bine


Afrikbl elszor elefntcsontot' vasat saranyat vittek ki a kereskedok,majd az aranykszletek csokkensvel XVII. szzad kozea ptIa rabszolgkvltak a legjovedelmez<bb ,,rucikkdi Az elhurcoltak szmrl ktil<inbozc becslsek sziilettek.Afrikai tortnszek szerint, akik (rthetc mdon) hajlamosaka legmagasabb szmokat elfogadni, 1500 s 1890 kozott 15 milli embert szlltottak t a rabszolgahajk az Atlanti-cenon, 4 millit hurcoltak el szak fel,a Szaharn t, s3 millit kelet fel,azIndiai-ocenon sa Vorcis-tengerenkereszttil. Szerinttik teht az jkorban cisszesenmintegy 22 milrlio |dozata volt a rabszolga-kereskedelemnek. Ms kutatk ezeketa becslseket lzottakt nak tekintik. Szerintiik a XY. szzadtola XIX. szzadigFekete-Afrikbl kortilbeltil10-l1 milli afrikaitadtakel rabszolgnak Atlanti-cenon az Ezek 38o/o-a portugl gyarmatokra (vagyis fleg Brazliba), trlra. -uk 22o/o az ango|gyarmatokra (vagyis o|eg mai E gyestilt ll amokba), a
ot

16-16%-uka spanyolsfranciagyarmatokra,57o-uka holland gyarmapedig Eur pba saz Atlanti-cen szigeteirekeriilt. Ha tokra,2o/o-uk hurcoltak szmt mindehhez hozzadju'k a Szaharn kereszttil szakra (mintegy ktmillio), valalrrint az indiai-ceni s voros-tengeri (tobbmint egymilli), akkor a vgiilcltlzatait rabszolga-kereskedelerrt eztazadaa valamivel meghalirdja l4 millit. A legtobbszakrto osszeg tot fogadjael. kovetkezmvlerrli'rryc rabszolga-kereskedelem ir A tortnszek elfogultsggal) Az nyeivelkapcsolatbatlis rrlcgrlsz,|ik. afrikaiak (rtheto jelentcsgt, s olyit,t, t lharrgsrlyo,tlli crnberkereskedelem hajlamosak szintevalamennyi np kor megfeledkeznckr.ti|l,lrtlgya ralrszolgasgot Azt hogy az eurpai rabszolgarrrcglaIiiIIlirtjtrk. lltjk, tortnetben rlovekedst Afrikban, megakaa rr('1rcsscg r-ncglll<lttli|i kereskeclo|r a llclttlzottrucikkeikkel visszavetettk |i'jl(it|i.scl, a dlyoztril< gaz,c|asii1i Ez trsadalmait. vall<iirhrlziilttiil< a l<ontinens helyi ipart,s l.irgg(isi'grc trsadalmakmga sajt a trlziis: XIX. s,lilnd c|(ittaz,a'rikai szntleg mint Amerika osi trirliitltck tllyanByorsan, It'I tjukatjtirtk,s rrcrrt

rrzeurpaiak megrkezse elott mr ismert volt az afrikai kirlysgok' llan.)Kezdetben ugyan az eurpaiak maguk vadsztak a rabszolgkra, rtXVIII. szzadraazonbanezeketmr a helyi uralkodktl szereztkbe. Az emberkereskedelem XVIII. szzadmsodik felben a rteel csrcspontjt,amikor vente mintegy 87 000 ft szlltottakel. A fekete-afrikai t|emogrfiai novekeds azonban minden jel szerint ptolta a npessgvesztesget,lakossg sehol sem indult fogysnak.F.zva|oszini|egaz a rrtlantikereskedelem mellkhatsnakkoszonhet: Afrikban ugyanis elterjedta kcinnyen termelheto snagy tprtkr kukorica, manika, (batta). anansz, foldimogyor sdesburgonya Ha az eurpaiak felelcjssgt is vitathatjuka rabszolga-kereske. nem delem kialaktsban,arrl sem feledkezhettinkmeg, hogy a XVIII. szzadvgtl mr vezet szerepetvllaltak az ellene fol1tatott ktizdelemben.A XIx. szzad folyamn a brit haditengerszet emberkeresaz kedelemttibb kozpontjt is megsemmistette afrikai partvidken. az

sadalnrai. az tettelehet<v rrlrrrrkja szcrittl it r.llllsz,rllg,tk Egycs t(irti'rr('szc|< kibontakozst,teht i's kercskct|c|cttt az ilrari ilrratla|ortt atlanti gyze|cs ittltt:ly ettrtipai arllerikaikapitalizmus irz a agyanaz blyarrrat, termelsi a prekapitalista A|l.ikilllarlrrrcgsziIircltcltta mhez vezetc((, kibontakozst azonban i's formkat.Az ctrrri1lai antcrikaikapitalizmus melyek kozi| az t,gy llcs ltatsrlaktulajdonthatjuk, szmos tnycl,ii tvolrl sem rcskcclel (br nem lebecstilendr) em afrikai rabszolga-l<c S arrl sem feledkezhetiinkmeg,hogy az legtltlttlsabl.lrrak. tekinthetoa (s rendkviili szenvedst egy rsziik Idozatok szItriiraktsgteleni.il egyszerre i pusztulst)j elentorabszolga-kereskedelem szmra azolrtra| (ha nem is egyenl nrrtkben) rszt meg a kereskedsben gazdagtotta ttili gyarmatait,valamint azarab llamokat saz vev< Europt, tengeren afrikai kirlysgokat is, amelyek ruba bocstottk ellenfeleiketvagy teht aligha tekinthetjtik kizalattvalikat. A rabszolga-kereskedelmet (Mr csak azrtsem, mert a rabszolgasg r|ag az europaiak brnnek.
w

24.Nostradamus megjsolta tiirtnelem a nagy fordulatait


Nostradamusigazi renesznszszellemvo|t,m velt humanista ssokoldalrituds: orvos' botanikus,csil|agsz, nrtfordt k<iltc egy s szemlyben. Mlt kortrsa Michelangel nak, Rabelais-nek, Luthernek, Morusnak, Erasmusnak sKlvinnak. Az cj prfcii is a XVI. szzad, az rjvallsi eszmk, kitgul vilg, a megsokasodott a hborrkszzadnak nyugtalansgt ti'ikrtizik, akrcsak Michelangelo freski, Rabe|aissErasmus szatrivagy Morus utpija. Eredeti neve Michel de Nostredamevolt, a Nostradamusnvennek latin vltozata. 1503' december 14-nsztiletettDl-Franciaorszgban, Saint.Rmy vrosban,mdos kereskedok orvosok leszrmazottjaknt. s Zsid eredeti csaldja ekkor mr tobb mint 50 ve ttrta katolikus hitre, s is lete vgig maradt a rmai katolikus egyhzhoz.Ddapja, ht

&&

|ean de Rmytantottameg ot a latin nyelv, a grammatika sa csillagszat alapjaira. -ben a montpellier-iegyetemen 1521 megkezdte orvosi tanulmnyait, utn hosszri s hrom vm lva, a bakkalauretusi fokozat megszerzse vndorritrakelt a mgus s boszorknymester ll hrben Mainzi Ulrik orvossaINyugat-Franciaorszgot ejrva1y gyE b trsasgban. nmet i ist novnyeketgytjtott,aIl<rrr kkal, orvosokkal s asztrolgusokkal -baIr pedig pestisbetegeket gygytott. ismerkedett meg, R<lrt|cattx is irz 1529-benvisszatrt cgyctctrrrc' Hrom vmrlvaletettea doktori cm sztiksgcs viz,sgiil<at, s megkaptaa dszes elnyershez sapkt,azaranyopccsi'tct. zott <jvet a cltlI<trlri s Icgrtltgytlllll lltltarlikusa, Agenban lc Ezutn a |<rlr az |ules Csar tiilt.)ttcl ni'lrtinyvetgygyszereketkszwe, Scaglier tiirsasiigball ('s <llvasgatva l<crt('szl<cclve. klasszikustl|<itl l534-ben lltlaga pestisjrvnnyal is tl|yatt sil<t'rt'st:tl sz,ii||lak szetnbe, hogy a hls polgrok vllai|<ra s rgy v(.gig viir<rs<lt] orvost.Valszntleg crlrclt('l<. vitli.l< a a kt csak cgy illlttcrtz-ajiit.vlittyra |<criilhctctt hiszen a pestisselaligha s<lr, vtllrrarrrcg.Az, | 5.]t,| birkozlrattaI< barl l(it(;rt,immr valdi pestis ugyanis vi.gz,ctt Ntlstratlittlttrs c|s(l.clcsgvel kt gyermekvel. s ('s visz,iilyk<lds A refornt1tcir ir vlrlIiisi tcrjcdsvel pedig a humanistk t(irrtck vakbrrzgti a katolikusokszemben. egyregyaIr(rsallllrtak Nostradamust vaIaki lc.ljc|crrtcttctoulouse-i inkvizci elcittszentsgtor a rrliatt, rrrire l539-benszedtea storfjt, oszvrhton megjegyzsck c s nekiindult a nagyvilrignak. Az immirlt<lsszt'i szaklltviselo,napgette orvoshat ven arcri keresztiil vndorolt Spanyo|ors zgban,Itliban sFranciaorszgban. Gygyszereket ksztett' rjsziiltittekjvjtpedig horoszkp szereket, szpt az j(lsoltameg. Az asztrolgit ekkoriban az orvostudomny segtsgvel nlkiilozhetetlen rsznek tekintettk, mert rgyvlekedtek, a vilghogy mindensgben misztikus kapcsolatftziegymshoza csillagokat,az | valamint az emberi testet.A novnyekgygyito slettelen termszetet, hatstgyakorolhat az emberre, nak logikusnakttnikht, hogy a csillagok heIyzeteis szoros kapcsolatban |I az egszsggel. aztn a test gyIgy

gytsasorn nemcsak a gygyftivek hatst vettkfigyelembe,hanem azt is megvizsgltk, melyik csillagkpgyakorol r kedveztlen hatst' Nostradamus ragaszkodott ehhezaz kori eredeti elkpzelshez,nem s hallgatott kortrsra,Vesaliusra,a modern orvostudomnymegalaptjra, aki az gbolt helyett az emberi test anatmijnaktanulmnyozsra cisztoklte kollgit. L545-t I Nostradamusktvent harcolt Marseilles-bena pestissel. A vrost jrva pestismaszkot viselt, melynek madrcscrszeriirszben gygyszerekcsokkentettk btzt,hat, olajjal titatottinget hordott, hogy a b<rn se ferttzodhessen t meg' sfejtl lbig beburkolta magt. Ijeszti5 ltvnyt nyrijthatott,segtkszsgt viszont olyannyira nagyra becsriltk kortrsai, hogy meghvtk Aix-en-Provence-ba sLyonba, amikor a pestisitt is megjelent.Gygyszerei aligha lehettekhatsosak,de k<iztudott, hogy aki nagyon hisz egy gygyszer hatkonysgban,meggygyulhat tle, aki pedig meghal, az nem panaszkodik' 1547-ben vglegletelepedettSalon-de-Provence-ban.Elvette egy keresked gazdagozv egyt, ktemeletes hzb an lt,az emeleten asztrolgiai megfigyelcllomstltestett, pincben laboratriumot, s a gygyszereketrult. Forgalmazott kozmetikumokat is: illatszereket,fogkrmet, haj- s szakllfestket, szappantsarckrmeket' Legtobbksztmnyemege|z jellegivolt, a test tisztasgtszolglta.Orvosi tevkenysge mellett pedig lefordtottegy III-N. szzadbo|szrmazo,btv<is tantsokatismertet konyvet orus Apollo fls de osiris... (Apolln Hrusz, ozirisz fia...) cmmel.olyan hreslett, hogy mgTirolbl is kapott felkrst horoszkp ksztsre. 1550-t l 15 venkereszttiladta ki almanachjait, amelyeknaptrt s jslsokat tartalmaztaka kovetkezr vre. Ezekbclcsak rszletek maradtak fenn, sa trgyilagos olvas knytelen beltni, hogy egyetlenjslata sem valsult meg' 1550-repldul azt jsolta, hogy ,,Az gitestek jeleznek Eurpa ktszln, nagy vrontst nyugaton skeleten,k zpen pedig a flelem fog uralkodni'',A vallshborrik sa tcirokkel vvott hborrk korban ez kcinnyen elkpzelhett volt, ebben az vbenazonban se Angliban, se Magyarorszgon nem kertilt sor nagyobb harcokra.
w3

/}&

Csak idskorban ltott hozz a mindmig idzettCenturik megrshoz. Aszzngysorosversikbol ciklust neveztecenturinak (vagyis ll szzadnak), amelyekbtlIete vgig csaknem ezretksztett Ezeket el. szndkosan homlyosstlusban fogalmazta meg,hogy csak a tudsok s beavatottak rthessk a rejtett meg btilcsessget, a ksbbi kiadsok sajthibi pedig tovbb fokoztiik a homlyt. Nincs ebben semmi kiiloncis,kortrsai kciztil igen sokalt rtakprrifcikat, Luthernek is voltak ltomsai s (amint az kciztudott,tirrtatart jt vgta az ctmegksrtc tirdoghoz). 343 versettartalmaz(l clsii centuriitl555-ben adtaki kirlyi engedllyel Lyonban, a kovetkez,iivlrc:n krltetetmr rijra is nyomtk Avignonban, a 1558-banpedigar'rjkiac|lis rrriir300 rij centurittartalmazott' Nagy sikerc rliatt t.ltkcrry krlrtrsaiazonnal megtmadtk,fcleg a protestnsok. l(tl|vilr Mo nsl rc di usnek (Hamissg Szornyetegnek) nevezte, i IIarrrne Ira Molsl rudomu snak(Szornydamusnak), mindGu rcl s kettenazt haltg<lztattiik' |rrlgy asz,t gia ellenttes keresztny az, ro| a hittel svallssal. A fcirrcrrrcsscg az r'rdvar s aztrnbantmogatta t, Medici Kata|in anyakira|yn hviisiiral556.balr Prizsba sBlois-ba utazott, ahol bborosoksa kirlysg l(tisztvisel(i gondoskodtakknyelmrl. Medici Katalinr-ral ktizolte,hbgy nrind a ht, letben maradt gyermekre kirlyi jovo va sezrtgazdagjutalonrbanrszestilt. Jslatanem vlt be. Igaz,hogy Ferenc, Kroly sHenrik egymst vltottk Franciaorszg trnjn, Erzsbet spanyolkirlyn,Margit pedig navarrai,majd francia kirlyn lett, Claude-ot viszont csak Lotaringia hercegevette felesgil, Hercule Frangois pedig semmilyen uralkodi rangot sem kapott' 1559-benMedici Katalin frje,II. Henrik kirly egy lovagi tornn hallos balesetetszenvedett:ellenfele |ndzsjnak szilnkja a szembe frirdott. Az utkor ezt az esemnyt tekinti Nostradamus els< ,,bevlt'' jslatnak, mert I. centurija35 versben kcivetkezct a rta: Le lyonjeune le vieux surmontera En champ bellique par singulierduelle Dans cagedbr lesyeux lui crevera Deux classes puis mourir mort cruelle. une

("Ifiu oroszln legy zi az regetharcmezn,k lijnijs viadalban' Aranykatrecben szurja ki szemt, Jlotta kijz l az egyik kegyetlenhallt hal.,,) kt A kortrsak azonban egyltaln nem reztk gy' hogy Nostradamus brmit is megjsoltvolna:sohasenki nem nevezteoroszlnnaka francia kirlyt' aki egyltaln nem volt cireg,sa ,,ktflotta'' is rtelmezhetet|ennekttnt.Valszntleg angol kirlyrI' VIII. Henrikrol lehet itt sz' az (\az ifi ,,brit oroszln ] aki az oregMorus Tamst a Tower ,,aranyketrezrva fosztottameg a szabadvilg ltstl. A ktflotta pedig a kt cb, egyhz,a katolikus saz anglikn ktizdelmtje|zi,az egyhzakatugyanis gyakran neveztkkpletesenhajnak, flottnak. vesalmanachjban pedig a jslatok kozott Nostradamus szt sem ejtetta francia kirly hallrl. lnyeghez. Itt jutottunk el a krds Nostradamus az almanachokban jsolt, a centurikban azonban nem: ezekben a bek<ivetkezett esemnye. ket rtelmezte b lcs, a ltnok, a moralista nztpontjbl. prfta a A nem a jovt jsolja meg, hanem a jelent rtelmezi. Nostradamus rgytett, mint az testamentum prfti,akik az isteni iizenetet olvastk ki a mr (!) megtortnt esemnyekbl. centurik teht egy olyan mult krni'' j t jelentik, amelyetNostradamus az esemnyek k igaz tan jaknt meg_ (La ismert,, rtaLouis Schlosserfrancia tcirtnsz Vie de Nostradamus. Paris,l985, Pierre Belfond.227,o,).A napjainkbanolyannyirarejtlyesnek tin utalsok a korabeli esemnyekre, reformci harcaira, valaa mint a Habsburg sValois uralkodk hborrira vonatkoznak. Lssunk nhnyngysorost! Du lac Leman lessermons facheront, par dessemaines, Des coursserontreduicts Puis mois,puis ans,puis tousdfailliront, Les Magistrats damneront leurs loix vaines. (,,A Lman-tnla prdikcikbosszusgot okoznak majd, a napok hetekk, hnapokk, vekk vInak, mire megj n az eszemindenkinek, s az el lj rk tkozni fogjk hi t rvnyeiket.,,)

&&

&3

A harmadik sor vgn lv igttigy szoktk rtelmezni,hogy,,minden cisszeom|iK,, egsz az verset pedig a Npsztivetsgre vonatko ztatjk, valahogy gy: ,,A Genfi-tnl addig tart a fecsegs, amg ki nem tcir a msodik vilghborri.'' Valszntbb,hogy a hithi katolikus Nostradamus KIvinnak sms svjci ktivetinek prdikciit ostorozza, s azt remli,a svjciaknak megjtin az esztik, svisszatrneka katolikus hitre. Lssunk egy msik pldt: De Ia citmarine et tributaire La testeraze prendra Ia satrapie Chassersordidequi puis sera contraire Par quatorze ans tiendra Ia tyrranie. (,,A f ggii viszonyba ker lt tengeri vdrosban a borotv lt fej.iragadja maghoz a satrapa rangjdt,Eli)zi a tiszttalanokat,akik ellenfeleilesznek, s tizenngy vigtart zsarnoksga,,) E verset gy szoktk rtelmezni,hogy a francia fiiggsbe kertil korzikai vrosbl, Ajaccibl rkezkopasz Napleon e|iziakorrupt kormnyzatot,s tizenngy ven uralkodik Franciaorszgfelett.(Sajnos lt 1799sl8 14 ktizcitttizencitvtelt el, Napleon pedig csak idsebb korban kopaszodottmeg, mint oly sokan msok...) Valsznibb, hogy az szak-afrika kalzv ezrrl,a valban nf rott feji Barbarossrl, ms i nevnHaireddnr<l itt sz. A tengerparti vros pedig vagy Tunisz, van amelyet 1534-benelfoglalt,vagy Toulon, ahol flottja eltolthette1543_44 telt, Ferenc francia kirly szovetsgeseknt, V Kroly csszr elleni I. az hbor ban. De ki ismeri mr a mi korunkban ezeket az esemnyeket? ismeri Ki a francia nyelvnek azt argiv|tozatt,amelyen Nostradamus Pontosan rt?Ki ismeri fel az els kiadsok sajthibit?A mai,,Nostradamus-szakrtk' elg szabadonbnnak a sz<iveggel, gyakran nem is francia, hanem ms nyelvbl fordtjk le a verseket,s el is hagynak egy-ew sort, ha az nem egyeztethet<issze ltaluk megtallni kvrnt jelentssel. aztin az gy lehetv vltak a legktilonb<jzbb rtelmezsek, nmifantzival brrki s

pldul gyis c!tszadozhat a szovegekkel.Az utbb idzettngysorost (Horthy) hogy Ma gyarotszgravonatkozik a tengersz rtelmezhetjiik, (a Szovjet(Budapest)hamarosanfiiggsbe kertil uralma al kertilt vros unitl), a kopasz (Rkosi) lesz a satrapa (Sztlin),selizi ellenfeleit. Az utols sorban emlegetett ,,zsarnoksg'' pedig nyilvn Illyes Gyula ktizismert versreutal.. ,,Hol zsarnoksg yan, ott zsarnoksg van.,.,, csak jtk' ssemmi k<ize minden efflertelmezs Termszetesen Nostradamushoz, aki az testamentumi prftrkhozhasonlan arra az figyelmeztetikortrsait, hogy ha tovbbra is az erkiilcstelensg, ostoakkor rijabb basg, a hirisg sa hatalomvgyhatrozza meg lettiket, keriil sor. Aki s hborrik robbannak ki, rijabb <ildoklsre szenvedsre jsol, az sajhoz hasonlan pusztulst, hallt sszerencstlensgeket j ideig ltnoknak fogjrktekinteni. nos szmthatr, hogy mg Az utkor szmtalan legendt terjesztettrla: lltlag megjsolta egy ttliai paprt' hogy ppa lesz belle, elre megmondta, milyen lesz a Medici Katalinnak megidzteegy 45 naPos (!) szertarts kereterms, tbenAzrael angyalt stb. stb. Mindebbl csak annyi igaz, hogy az asztrolgit kedvel anyakirlyn1564-benfi val, IX. Kroly kirllyal egyiitt orszgjrsasorn megltogattaNostradamust, akit a kirly orvosv s tancsosv nevezett ki. E cmeknek sa vele jr jutalmaknak k<iszontobb ezer aranyat oszthatott szt heten az oregorvos vgrendeletben 1566-banhalt meg' a Szent Ferenc-kolostor templocsaldtagjaik<iztitt. srfeliratamr olyan sznltal elkszttetett el. mban temettk Felesge |tni: ,,ltt nyugszanak ben ttinteti fel t, amilyenben az utkor szeretn aki az igenjeles Michel Nostradamus csontjai, az egyetlen, valamennyi haland kijz l mltnakbizonyult arra, hogy csaknem isteni tolln segtsj az a gvel, csillagok r sa szerint megrhatta egeszvilgelj vend esem62 6 nyeinek tijrtnett. vet, hnapot s17 napot lt.Salonban halt meg az 1566-ik vben.Ne zavarja meg az utkor nyugalmt! Hzasfele, a kvn hzastrs nak.,, saloni Anne Ponsard igaz dvssget

69

25.A reformci trsadalmi kzdelem vatlsi vo|t kiintiisben


Ezt a cmben megfogalmazott marxista ttelt nhny Engels-idzetfelhasznlsval a kovetkez mdon foglaltk cisszea rendszervlts el<tti, reprezentatv tortnelmi szintzisben: reformci a ,,olyanfejlettebbgazdasgi talajrl sszocilis strukturbI sarjadt.'., amelyetnemcsaka feud lis trsadalomalapvet oszt lyai kijzijttiellenttek kilez dse,hanem a kijltjnbijz polgri erk s feudlis oszt lyok ki)zti bonyolult ellentmondsok, sot,a tkskizskmnyolsbl ered osztlyharc els kitiirse is jallameztek.S mindezek a trsadalmi i fesz ltsgek radiklis cgyhzi ra.|ilrmktivetelsben,rmai egyhzzal val a a szaktsban csomtisodluk iisszc. vlt a reformcis paraszthboru Igy a nemcsaka k zpkori osztlyharcok eretnekmozgalmakutdv s sfolytatjv, hanem a polg rsgJbudalizmusellenes,hadmjveleteinekn nyitnyava,>aburzs<ltizia szttnulilrradalmv<.,'(Magyarorszgt els rtnete.1526_llt5. l9tt5,Akaclnriai |}p. Kiaddr. 50-51.o.) Ma mr a legt<ilrll t(irtne(sit trsadalmi konfliktusnak,hanem a nem vallsi meguju|s rtr<lzgirIllrlrak tekinti a reformcit.A xVI. szzadban az eurpai trsac|alnrat, anrelyetidig a ppa szimbolikus vezet szerePe sa kozos latin nyelv kultura egyestett, mly vallsi nzeteltrsek os2tottkmeg.Ami eddig oly termszetesnek ttnt, mise szertartsa a s appafennhatosga, mostanto| az, fogvasokak szemben visszataszitv vlt. Hosszas vitk sfeg1rueres ktizdelmek utn ktilonboz< keresztny egyhzakj<ittekltre.A reformci eredetnek megrtshez kell meg ismerkedntink azl'a|,aminek vget vetett a kozpkori keresztny vallsi |et sajtossgaival. Ahogy Andr Vauchez, a francia akadmiatagja megfo galmazta egy interjriban:a k<izpkori keresztnysg dogma vagy hiedelem krnem dse volt, hanem hovatartozs, (I}Histoire,2o06.janur, o.) A dog50. mkhoz, szent sztivegekhez csak a klerikusok, az egyhzi rend tagjai juthattak hozz, akik tudtak latinul - az emberek tobbsge egyszerien meg lett keresztelve,s ettl kezdve az egyhzhoz tartozott' Az el<bbiek

ri

fl

hite nyltankifejezhetovolt, tudtk, hogy mit smirthisznek - az utbok biakmagtl rtetcd, abban hittek, amir<lmegmondtk nekik, ttirtnt,a j hogy hinnitik kell benne. Minden az egyhz k<izvettsvel keresztnynek csak engedelmeskedniekellett, feleslegesvolt vgiggondolnia a hit problmit. A tobbsgszmra a valls nem hit sdogma gesztusok' volt, hanem bizonyos gyakorlati eljrsok, rtusok, krdse (keresztetvetett, letrmegtett bizonyos mozdulatokat A j keresztny (imdkozott)'felkeresett bizodelt stb.),elmondottbizonyos szcivegeket (zarndokolt), az vbizonyos napjain elment a misre,s nyos helyeket iidvozi.ilelegend volt ahhoz, hogy remnykedhessen ez tokletesen hogy mindezt msokkal hajsben.Agazdagabbak azt is megtehettk, tatjrkvgre:kolostorokat alapthattak,ahol a szerzetesekimdkoztak rttikscsaldjukrt'Mg a zarndoklatot is ki lehetettvltani pnzen, megvsrlsval. egy egy bricsrcdula szeTaln ppena keresztny egyhzsikerei miatt vlt egyretobb hv< gekre az vallsgyakorlat,amely a ktils<s helyezte mben gtelenn eff|e el tette,hogy a hvk leg. a hangs lyt. A IV. Iaternizsinat ( 1215)koteleztv albb vente egyszergynjanak sldozzanak.Idig a laikusok csak ritkn ldoztak, mert ha ezt btnosllapotban,tiszttalanulteszik,orok krhozat volt vrt rjuk. Mostantl ldozniuk kellett,ehhezviszont sztiksges a gyhogy tobbet a ns sa feloldozs, ami arra knyszertette keresztnyeket, vallsi lettikkel. XIII. szzadtola papsgkulA foglalkozzanakmorlis s is is trirjnak a sznvonala emelkedni kezdett,s az j Szerzetesrendek A valls mindent elkovettek a hvk vallsi rzelmeinekelmlytsrt. gesztusokhelyettegyrefontosabb interiorizldni kezdett,a ktils<dleges szinte a vilta tantshelyesrtelmezse,hit titkaiban val elmlyeds,az s egyre tobbet szerettekvolna megtudni megvltrzelem hit. A hvck jukl, }zus Mrirl' A xIV. szzad Krisztusrl, sannak desanyjrl, (modern htat) elnevezsi, laikus vgn megjelent a devotio moderna helyezte vallsi mozgalom, amely mr a mindennapi letmegszentelsre immr felhborodtak azon, hogy az isteni a hangs lyt. A keresztnyek kegyelmetmeg lehet vsrolni, hogy kolcscinosszolgltatsoknyrijtsv degradrljk azt, sa hvk tomegei nem ismerkedhetnekmeg anyanyel71

7A

vtikon a Szentrssal. reformci nem volt ms, mint egy rijabb lps A a valls interioriz|dsnak, belstv vlsnak ritjn. Mgpedigegy olyan Eurpban, amely a XY, szzadvgtl rohamosan talakult. Brmilyen gyakran is emlegettk reformci elctti a katolikus egyhz visszalseit, igazsg az,hogy aXY. szzadban az als papsg sokkal az eredmnyesebb sznvonalasabblelkipsztori munkt vgzett, s mint a korbbi szzadokban. A papsg kitikjt elszilr magrnaz egy|tzon beliil fogalmaztk meg azok az egyhzi szemlyisgek, akik maguk is sztiltsgesnek tartottak bizonyos reformokat. Nem a katolikus egyhz vlt teht romlott, korruptt, hanem inkbb azt mondhatjuk, hogy nem tudta olyan titemben megreformlni onmagt, hogy igazodhasson az eurpai vltozsokhoz. Mert ezek a vltozsok ugyancsak felgyorsultak. AXY. szzad vgn a XVI. elejnertsdinasztikus rllamok szi|rs dultak meg egy-egyfejedelemkoriil. Az eurpaiak mr nemcsaka helyi hatalmassgokhoz sa tvoli pphoz val kotcdssel hatroztk meg magukat, hanem a megerscidvilgi uralkodk alattvaliknt.Egyre t<ibbkirlysgban vetettkfel, hogy ha az egyhzra sziiksgis van, az mr nehezen igazolhat, hoqy az egyhzijovedelem egy rszt Rmba kell ktildeni ki.iltinb<iz i'irtiggyel.A fejedelmeksa vrosi tancsok egyre gyakrabban emlegettk, hogy a sajt hatraikon beltil egyenrangtiak a ppval, mert k gyakoroljk a legfelsbb hatalmat. A vilgi hatalom fokozatosan ersodott, s gyakran megnyirblta az egyhz hatalrht. Felers<idott az iszlrmtl val rettegs:Kelet-Eurpba mlyen benyomult az oszmn Birodalom, a dl.eurpai parMdkekrl pedig egyesbecslsek szerint az szak-afrikai kalzok 1530s1640kozott egymilli keresztnythurcoltak el. Itliban megindultak a Valois-k sa Habsburgok hborrii, s a ppa hamarosan arra knyszeriilt,hogy spiritulis feladatait elhanyagolva a francia, a spanyol kirly vagy anmetrmai csszr sz<ivetsgt keresse.Radsul olyan szemlyisgek akad. is tak a ppk kozott, mint VI. Srndor(1492-1503),aki a legtobb figyelmet fattyrigyermekeirefordtotta.Amikor pedig a sztiletsek halrlozsok s vletlenjeikovetkeztbenaz egyik Habsburg meg<irok<ilte Eurpt, fl vgkpp felborult a hatalmi egyensrily,s egyre sokasodtak a hborrik.

l. Ferenc francia kirly sV. Kroly csszt kozott nem kevesebb,mint _29, 1536-38, 1542_ 44), amengyhborrira kerti{tsor ( 1521-2 6, 1528 lyeketfiaik vvtaktovbb. A gyakori hadratok saz inflci n<ivekedse az lett. alaposan megneheztette alsbb rtegek Ebben az idtszakbankt(Knban mr ftgotaismert) tallmny foraz s a radalmastotta kulturlis letet, rendkvtil felgyorstotta eszmks volt, Az informcik cserjt. egyik a rongyokbl val paprkszts e megelzte az isz|m vilgot. Eurpa mr a XIV. szzad vgn tren A msik a konyvnyomtats, saligha csodlkozhatunk azon, hogy az cls kinyomtatott konyv a legttibb orszgban a Biblia volt, vagy annak szerint nem is a reformci idzteel a Bib. Egyes tortnszek rszletei. lik megsokasodst, hanem a Biblik novekv szma a reformcit. Annyi bizonyos, hogy a reformci kivl i.izleti alkalom volt a nyomdszok szmra. A konyvnyomtats eltt a tuds f feladata a szovegek A alapul kult ra f feladata msoIsavolt, nem az elemzstik. kzrson tuds megrzse - a nyomtatott sokszorostson alapul kultrra a vlhat a tuds terjesztsre. viszont kpess Radsul azok a szemlyekis megsokasodtak a XY. szzad vgre, a humanistk. A koza akik feladatuknaktekintettk kultirra terjesztst: nem valamifle j ismeretek megszerzsre ellenttben hiedelemmel Diarhanem a hagyomnyos tuds alaposabb elsajttsra. trekedtek, MacCulloch oxfordi professzor szavaival;,,Dlf,rva,de hasznlhat mad a hogy volt Iet k zpa ilefincivallve humanizmus annak a felismerse, eltt is.A humanistt pedig sz vegekkiadjnak is nevezhetj k,,,(The kor New York, London, 2003,Penguin. 78. o.) Egyre tribb vilgi Reformation. tanulminyozta alaposan a latin, gorog vagy egyhzi rtelmisgi vagy osztottk meg egymssaltudomsz<ivegeket,egyre szvesebben s hber k<iszonhetenpedig egyre A eredmnyeiket. vrosok fejldsnek nyos hogy foglaltbbenrendelkeztek annyi szabad idvel smiveltsggel, terjeszt iromnyokkal. az j eszmket kozhassanak Ebben a felfordult, bizonytalann vl vilgban a laikusok szmraa volt, egyretobben torekedtek valls mr inkbb hit, mint rtusokkrdse kapcsolatra Istennel sa Szentrssal,akr kiizvetlenebb, szemlyesebb

73

az egYhzkozvettse nlkiil is. Uj meger<stst, tij bizonytkokat kvntak arrl, hogy szmthatnak az isteni gondviselsre. Amikor pedig Rma elutastotta ezeket a torekvseket, hvk felksztiltekarra, hogy a rij tantsok elfogadsval biztostskmaguknak iidvoztilsiiket.Szles kor<ikben terjedt e|az a meggyi3zds, hogy a keresztny valls nem lehet a kolcsonos szolgltatsok vallsa,amelybenbizonyos gesztusokstettek fejbena hvcnekmegadatik az iJrdvozijr\s. Ahogy Leszek Kolakowski oly szellemesen nlegfoga|maztaegy kcinyve cmben: Isten nem adsunk semmivel. I,uther egy egsz korszak bizonytalansgt sa krhozattl val rettegst fcjcz,tc amikor megfogalmazta,hogyaz ember ki, semmit sem tehetsajrt iiclviizii|se rdekben. egyhzsem kozvettAz het Isten sa hvii kilz(itl, hisz,enl,uther szerint az mindcisszeegy glekezet,ame|ybcnnrcgha||galjk Krisztus evangliumt, testvs |zus riesen magukh<lzvcszik az, trvacstlrt. Ebbl kovetkezik a hit ltali megigazuls art t (lisa, arrlc|y kiiz,iis valamennyi protestnsnl.

26.vl||.Henrikvilamennyi fe|esgt |enyakaztatta


Ez a lcgcrrdamgMark Twain HuckleberryFinn cimii regnben is o|vas|ratti: volna az i)regNyolcadik Henriket,mikor ,,Hej,Ittad v<llt, volt csak a mkvirg! Mindennap msikfelesget virga teljben Az vett magnak, mtlsnap reggelpedig lenyisszantottaa fejt'sezt olyan unottan csinlta, mintha k vtkrt volna,,,(Bp. 1964, Mra Ferenc Konyvkiad. I52. o. Koroknay Istvn fordtsa.)Az l960-as vekvgn Koncz Zsuzsnakis volt egy slgereVIII.Henrikfelesge voltamcmmel, amelyben gy nekelt:,,Henrik, jaj, rendesfi volt, arrl nem tehet,/ Csudamd szeretteii a fejetlensget.Epp ezrt, hogyha meguntaegyik b' / nejt, Azonmd levgattacsinoskisfejt., / ',, A legendaazonban t loz: VIII. Henrik (I49I_I547), Anglia srorszgkirlya (l509-t l) egyltaln nem vgatta le valamennyi felesge fejt, kt ,,csak''minden harmadikt ami az esetben nyakazstjelent. , 74

megfordult mind a francia, mind a A nagyravgy uralkod fejben nmet-rmai csszri trn megszerzsnekgondolata,majd megpra blt egyenrangritrskntkozvetteniI. Ferenc francia kirly sV. Kroly csszr konfliktusaiban. De igen gyorsan kidertilt, hogy kirlysgnak kiilpolitikai vllaleroforrsai ehhez nem elegendek, s eredmnytelen juttatta llamt. Eurpa tigyeibe teht nem kozsaival a csd sz|re avatkozhatottbe knye-kedveszerint, sajt kirlysgban viszont nem ttrte,hogy brki is kor|tozza ot' felesHosszr vekent viszonylag boldogan ltvonz snpszert Araggvel, jtkonysvallsos Aragniai Katalinnal (1485-1536), a niai Ferdinnd sKasztliai Izabellalnyval. Ekkoriban Thomas Wolsey yorki rseksbboros irnytottako r mnyzatt,I 526-banazonban Hen egy rik szerelmeslett Anne Boleynbe (1501?-1536), diplomata mtvelt, nyelv , er<s Radsul meggyoztemagt, hogy les egynisgi|nyba. van sziikdinasztija uralmnak biztostshoz felttleniilfi rior<ikosre szi.ilhetimeg szmra. (Aragniai Katalinsge, ezt csak egy rjfelesg s tl sziiletett hat gyermeke koztil ugyanis csak Mria maradt letben.) Anne Boleyn mog felsorakoztak Wolsey bboros ellenfelei, ltikon a a Howard.klnnal' Wolsey megprblta rvnytelenttetni kirly elso avalhzassgt, VII. Kelemen ppa azonbanerre nem adott engedl1t, lsos Katalin pedig nem egyezettbele a vlsba. A kirly viszont fokozatosanmeggyzte onmagt arrl, hogy tok Sujtja,mert btyja ozvegyt s vette felesgi.il, ezrtnincs firi utda. I529-re VIII. Henrik beltta,hogy a problmtcsak radiklis intzoldhatja meg. Elbocstotta Wolseyt, ezutn 1540-ig Thomas kedsekkel Cromwell els miniszterrel sThomas Cranmer canterburyi rsekkel kormnyzott. sszehvtaaz ango|parlamentet, 1530-banmegtagadtaa ppa fennhatsgt,s hrom vmrlvaegy specilis egyhzi torvnyszk kimondta a vlst. Aragniai Katalint a kirly szmjzteaz udvartl. vgig mentegette egykori frjt: lltottarla, hogy azt lete Els felesge nem is volt olyan rossz termszet' ,,csakez az Anna tetteilyen gonoszhalt sz..',,Szvbetegsgben meg a Kimbolton-kastlyban.

7S

VIII. Henrik pedig l 533-ban hzassgotkotttllapotos szerelmvel, akit innentl a magyar hagyomnyok szerint Boleyn Annnak nevezhettink. Simon Schama amerikai tortnsz szerint ,,olyan sokatrtak m r Boleyn Anna letnek tragikus szappanoper jrl, hogy a >komolyt rtnetrs<< vli,inkbb s lyosabbs tigy jelleguproblmkkevsb szemlyes kal kellfoglalkozni a, mert csak ilyenek llhatnak a Rm val val szakts nagy fontossgi fordulata m g tt. De ha eg)/szer az si egyhz ttivolrI sem llott a tijnk szln, a protestantizmusmgcsak a gyermekkort ha lte Angli ban, sha szerelmimegszllottsga eltt VilL Henrik semmilyen rdekldst sem tan s{totta reformci irnt, akkor nemcsaksszerjnek, hanem sz ksgszeriinek tijnhetelismerni,hogyBoleyn Anna volt a rendis kv li irnyvltsnak mind az r gye,mind az oka.,, History of Britain. (A I. kot. London, 2000,BBC Books. 244.o.) vls ktivetkeztben keriilt sor az angol reformcira: a kirly szaktottRmval, a szupremcia ttirvnyvel ango|egyhzfejneknyilaz vnttattamagt (l534)' engedlyezte Biblia angol nyelv kiadst a ( I 538)'feloszlatta szerzetesrendeket 536-40),birtokaikatpedig kisa(I a jttotta.Magnleteazonban nem lett boldogabb: Anna feltkenytermszett volt, 1533-bu. n"oi firit sztilt neki, hanem a ksbbiErzsbet kirlyn<t, 1536-banpedig korasziilssel halott fi t hozott a vilgra. egy Az j kirlyn radsul npszer tlen volt, s amgKatalin lt,a londoniak nha Henrik utn kiltottk ,Visszaa felesgedhez!''kirly hamarosan A rij szerett tallt magnak, Thomas Cromwell miniszter pedig szembefordult a Boleyn-csalddal. Kmkedni kezdett Anna utn, majd elhitette a kirllyal, hogy msodik felesge kigrinyolta smegcsalta, st, meg. prblta megmrgezni Mrit, Aragniai Katalin lnyt. A vdakbl egyetlen sz sem volt igaz, a beismer vallomsokat knzssalcsikartk ki. 1536-banAnnt ruls, csbts svrferti5zs vdjval a lordok ttjr. vnyszke mgishallra tlte, lenyakaztk' Henrik kirlynak sikertilt s meggyznie magt msodik felesge ntissgrl valsznilegazrt, b mert rij hzassgra ksztilt,s nem akart vekent veszdni az els utn egy msodik exfelesggel Ahogy Antonia Fraser irja:,,A rgi is. asszonynak mgholt ban is volt annyi ereje,hogy kiny ljon peterborough-isr-

(Vill' Henrik lpett:, tdbl,sleh zza magihoz a msikat, aki a helyre Bp.1997, Eurpa. Msziros hatfelesge. Klra fordtsa.392,o.) napjn engedlyt Cranmer rsekmir a kivgzs adott a kirlynak egy t|abb hzassgra, arra hivatkozva, hogy a msodik rvnytelen volt, a hlgzenHenrikvalaha Boleyn Anna nvrnek szeretjevolt. A kivgutn tizenegy nappal Henrik elvette felesgtila szerny, ernyess t'g }ane Seymourt (1509?-1537),aki a Howard-kln ellenfeleinek |zan amikor harmadik craldjrhoztartozott. Henrik zokogott <ir<imben, 1537-benmegsziilte neki a rgtavrt firioroktist,a ksbbi VI. frlesge hogy aza ngyves Edwardot.Nyilvn meg sem fordult a fejben, kislny kereszteljna keresztelruht |cszaz mlt utda, aki flteswrnek rt brtotta. gy rezte,vget aztok,sfelesge akrrt<ibb t is szti{het fi mgneki. Pr nap mrilva azonban a fiatal kirlyn gyermekgyi lzat kapott, smeghalt. A kirly termszetesen rijabb felesget keresett magnak. Egy festmny alapjn megtetszett neki Dniai Krisztina, Miln hercegnek ilzenhat vestizvegye, de lltlag azt iizente Henriknek, hogy csak rkkor fogadn el hzassgi ajnlatt,ha ktfejelenne. Thomas Cromwell protestns sztivetsgeseket keresve rbeszltea kirlyt, hogy vegye el lnkbb Klevei Annt. Henrik megtekintetteHolbein portrjt,amelyet majd beleegyezetta hzassgba.Amikor a nmethercegnrl ksztett, is azonban 1540 elejnszemlyesen megismerkedettleend< felesgvel, Kiben bzhatmeg ezutn csakfelhborodssalemlegettea festtt: ,,Naht! az ember?''Klevei Anna (1515_1557) ugyanis harminc<it ves, himlhelyes,nagydarab snagy orr asszony volt, akit a kirly csak ,,flandriai A kanca''nvenemlegetett. hzassgotugyan megkotottk, Henrikazonban semmi kedvet sem rzettaz elhlshoz, sfIv elteltvel bksen Anna kturadalmat kapott svi4000 font vjrradkot. elvrltak. A sikertelen hzassg Thomas Cromwell bukshoz vezetett, mg A ebben az vben|efejeztk. kirly ezutn a Howard Thomas, Norfolk hercege sStephen Gardiner pi.ispok ltal irnfltott, konzervatvabb csoportokra hallgatott.E kortikbl keriilt ki <itodikfelesge Catherine is: Howard (l52I_I542), Norfolk hercegnek rendkvtilvonz unokah ga.

76

A kirly mg1540nyarn felesgiil vette. Azuj Katalin kirlyn azonban rendkvtil ostobnak bizonyult: Boleyn Annval ellenttben neki valmind hzassgaeltt, mind hzassgautrn. ban voltak szeretci, Cranmer rsek,a Howardok ellenfele a kirly eltrta felesge htlensgnek bizonytkait, mire az asszonyt 1542 e|ejn szeretivel (Thomas Culpeperrel sFrancis Derehammel) segy udvarholgyvelegyiitt kivgeztk. Az egsz udvar mlysgesen sajnlta szegny Henrik kirlyt, akit ennyi szomor sg rt. .. Az utols,hatodik felesg Catherine Parr (1512-1548)volt, egykirIyi tiszwisel ktszeresen megozvegytiltlenya. A mivelt,bartsgos is sokos asszony kezdetben rigy vlte,biztonsgosabb lenne szmra a szereto,mint a felesg szerepe' de aztn 1543-ban mgishozzment a kirlyhoz. gyesen bnt a frjvel, kedves volt korbbi hzassgaibl szrmazo gyermekeivel, Henrik tvollteidejnkivl rgensnek bizonyult, sErasmus rsainaka lefordtstszorgalmazta. rijra a protestns csoportokhoz vonzdott, s ezrta katolikusokkal rokonszenvezo Howardok sStephenGardiner ptispok 1546-banmegprbltk meggyozni Henriket arrl, hogy felesge vall. A kirlyn eretnek nzeteket azonban remektil tudta kezlni a frjt, meggyzte, hogy ha ellent is s mondott neki, ezt csak azrt tette, hogy ,,tanulhasson a kirrly b<ilcs kioktatsbl...'' Henrik el volt ragadtatva,s mire a kancellr megrkezett, hogy letartztassa a kirlynt, a diihodt uralkod olyannyira lehordta t, hogy a vgn kirilynnakkellett megvdelmeznieellena feleit.Ezutn mr senki sem merte megtmadni VIII. Henrik utols - s legokosabb - felesgt. Catherine Parr t lltea kirlyt, majd osszehzasodott egy rgiszerelmvel. Az pedig a tortnelem irnijakntis rtelmezhet, hogy a nagy nehezen megszerzettfi <irtikos, Edward otves VI. kormnyzs utinmeghalt, s Angliban a VIII. Henrik ltal mindenkppenelkeriilni kvnt ,,nuralom ] I. Erzsbetkor mnyzata szilrdtottameg a bels bkt az artgols reformci eredmnyeit.

vo|t mregkever 27.MediciKatalinveszedeImes


de Ezt a legendt}acques-Auguste Thou (1553- 1617)a|apozfranciul is kiadott Histoire universelle ta meg latinul rott,s Londonban Frangois Eudes (Egyetemest<irtnet, 1734) cmii,16 kotetes mivben. (1610-1683)akadmikus mr rigy mutattabe a Szent BerdeMzray csrcs. talan-jimszrlst is, mint Katalin politikai tevkenysgnek is machiavellista szcirnyepontjt.A xlx. szzad romantikus ttirtnszei s tegknt mregkeverboszorknykntmutattk be az anyakirlynt, ttibb XX. szzadi szpirodalmi miben is gy aki ennek k<ivetkeztben regnysoroJelentmeg - mint pldul Heinrich Mann IV Henrik cm zatban. Pedig Medici Katalin (eredeti nevn: Caterina Maria Romula di Lorenzo dd Medici, 1519-1589) a XVI. szzad legnagyobb szabs politikusai koz tartozott. Huszontit vent prblt megbkteniegy polgrhbor k ltal puszttott kirlysgot, mindig a fanatizmus ellen lpettfel, mindig bkteniprblt, s csak igen ritkn folyamodott az

erszakhoz. s apjt,any1t, mivel volt Lorenzo Mr csecsemkorban elvesztette Medici ddunokja,kiizll Magnificio, a leghresebbsleghatalmasabb vetlen, torvnyes|eszfumazottja,a nemzetkozi politika jtkszerelett. szmirakvnta VII. Kelemen ppa, aki Firenzta sajt fatty(rgyermeke biztostani, gy szabadult meg tle, hogy hozzadta I. Ferenc francia hogy VII. Kelemen kirly msodik fihoz. Ferenc abban remnykedett, a hzassg fejben elismeri majd jogait Itlia egyes tartomnyaira. ami A ravaszppa mindent meggrt, nem voltazov,Milnt, Urbint, Parmt, s 1533-ban tinneplyeseniisszehzastottaa tizenngy ves Henrikkel, majd egy vmrlvameghalt, s kislnyt az ugyanennyi id<s mga 100 000 aranybl rll hozomnyt sem fizette ki. Ferenc kirly idsebb finak halla utn Henrik trnoriikosi rangra hogy vissza kellene kiildenie emelkedett,s ekkor sokan rigy vlekedtek, hozomny nlki'ilihercegnt, aki mg Itliba ezt az e|nytelen ktilsej, hogy kolostorba rtiktisoket sem tudott sziilni. T maga is felknrlta,

78

79

vonul. I. Ferenckirly azonban megszerette intelligens sm velt lnyt, az aki tigyesenvadszott,jl tncolt, tudott latinul, gorogtil, ismerte a fizikt, a fdldraizot sa tortnelmet.Nem kiildte el az udvartl, sa sors ugyancsak megjutalmazta nagylelkisgrt: a csunycskaleny volt ez az, a|<lpr vtizedmrilva vezet szerepetjtszott apsa letmivnek, az ers shatalmas Francia Kirlysgnak a meg(5rzsben' A gyermeklds vgil mgismegrkezett, Katalin tizenegy gyermeket sztilt frjnek, Henriknek. Frjeazonban nem t szerette, II' hanem a kor leghresebb szpasszonyt, Diane de Poitiers-t,t tinnepeltk fesa tk, szobrszok,sznszek k<iltk, mga kastlyokkrpitjain D s s s is H kezd<betik dszelegtek. Henrik hadjrataialattugyan Katalin vezeII' tettea rgenstancsot, frjeuralkodsa idejn(1547_1559) mgiscsak jelentktelen szerepjutott a szmta,1559-ben azonbanII. Henrik halIosan megsebestilt egy lovagi tornn, s a boldogtalan kirlyn ott llt, mindorokre feketbe oltcizve,ht, letben maradt gyermekvel koriilveve egy olyan orszg kormnyzatnak ln, amelyben ppenelszabadulni ksztiltek vallshborrik indulatai.A trnra fia, II. Ferenc keriilt, egy a tizencit ves,zrkzott, gyanakv sbetegesgyermek. A trn egyikoldaln ott lltak a katolikusok prtjnak f<urai, msik oldaln pedig a a harcias kIvinistk, akiket itt hugenottknak neveztek. Az anyakirlyn,Medici Katalin ettl kezdve elkpesztenergival tevkenykedett ktprt kibktsrta hborriskods elkeriilsrt. a s tsszehvatta a legnpesebbkirlyi tancsot s a Szent Mihly-rend lovagjait, hogy minl tobb hugenotta is legyen a tancskozk kozott, s tudattaveliik, hogy a politikai krdseket rendi gylsnek,vallsi konfa liktust pedig nemzeti zsinatnak kell megvitatnia. LHospital kancellr e szavakkal kozolte az anyakirlyn llspontjt:,,Tartzkodjunk ezen rdiigi szavaktI,a prtok, frakcik slztk elnevezseitI, >luther,. a nus<,>hugenotta< >>ppista< s nevektl!Ne vltoztassuk mega rgielnevezst: valamennyien keresztnyek vagyunk!', Els< II. Ferenc halla (1560) utrnbksen fia, wette a rgensni hatalmat. 1561-ben egy rendi gytlssel sikeriilt elfogadtatnia azt az j elvet, hogy a papsg is vllaljon rszta k<izterhekbl,majd Poissyban

rszvtelvel ,,kol$renktreformtus lelksz,hat bboross tobb f<pap kompromiszhogy sikertil |okv|umot''rendezett, abban remnykedve, llumra jutniuk. 1562janurjban mglelkiismereti szabadsgotis biztorltott a hugenottknak, a vallshborrik kirobbanst azonban ezzel ilm tudta megakadlyozni. Nyolc polgrhbor ra kertilt sor (l562-63, 1567-68,1568-70,1572-73,r574-76, 1576-1577,1579-1580,1585rdet8)'Az anyakirlynpedig fradhatatlanuldolgozott a megbkls (uralk. 1560_1574)mgegy hosszas kben, s fival, IX. Kroly kirllyal (I56a_I566)' remnyben orczgjroktirriton is rsztvett a megbkls szzadd,:huszonngy Ekkoriban vlt hrhedttMedici Mria ,,repi.il< rtal lnp tartott maga koriil, akik mindenkite|kPrztattak szpsgiikutaz bordlyt alkottak, s az h|. lz ellensgeslegenda szerint aff|e Mindez alaryakirlynutastsaiszerint csbtottkel a fcnemeseket. pos t lzs: Katalin szigorrrendet tartott ktizttik, de a szerelmi kapcsonem tudta megakad|yozni,Taln nem is nagyon btokat termszetesen k lkarta, mert nem bnta, ha a furakat inkbb a testi szenvedly ti le, mint a hbor skods. eszA harmadik vallshbor utn Medici Katalin a hzassgktitsek Egyik lnyt _ azaz kiiztis megprbrltafelhasznlni a bkerdekben. r kirly hrgt-, Valois Margitot l172-benhozzadtkahugenotta Bourbon Henrikhez, Navarra kirlyhoz. A hugenottk msik vezetjnek, Coligny admirlisnak azonban sikertilt rbeszlniea kirlyt, hogy az eskiivo utn siessenek a Spanyo|orszg ellen harcol nmetalfoldi felMedici Katalin tudta, hogy a polgrhborrikban megkeltksegtsgre. gyengtiltFranciaorszg nem szIlhatszembe Eurpa legersebb katonai kell nagyhatalmval. gy vlekedett,Coligny meg<ilsvel megel<zni kell elejt venni egy Franciaorszghborrsveresgt, kisebb vrontssal lpetta katolikus prt vezetivel, a egy nagyobbnak. Ezrt szovetsgre Guise-csalddal. ngynappal Henrik sMargithzassga utn, |572. augusztus22-n, nem ltott fordulat: a mernyl goffia csak bekovetkezettaz els elcre keriilt: vagy az megsebestette admirrlist.IX. Kroly knyszerhelyzetbe a s kivizsgrltatja mernyletet, ezzel szembefordtjamagval a katolikus

a1

prtot, a prizsi kozvlemn1t, ppt sSpanyolorszgot,vagy pedig a nem, de akkor szmthat a fenyegetoz protestnsok bosszrjra Ezrt ' rgyd<intott, hogy a nagyobb zavargsok elkeriilserdekben vgezni kell Coligny legkozelebbi hveivelis. A testrok sGuise hercegembereiaugusztus23_24-ejjeln,hra hedt Szent Bertalan-jszakn megoltk admirlist sms protestns az nemeseket.Az udvar ezzel vget vetettvoln a az eroszaknak,csakhogy is bekovetkezett msodik el re nem ltott fordulat:a szlscsges a prdiktorok ltal felizgatott, nyomorg prizsi np(amelynekcsak a passzv segder< szerept szrrtk!) bekapcsoldottaz old<iklsbe' kirlyi csaA ld rettegvezrkol'<l|I a l,<lt'Ivre-ba,hiba iizente a vrosi eloljrtrc s sgnak,hogy vesserre|< a gyiIkossgoknak, vgct senki sem hallgatottr. Az esemnyek iriirrytirsa tchiitegyszerten kics szotta franciakormnyzatkezb|, egy k<lrlt<lztlttrrak akci fajult el korltlan srtels sz,tint metlen Id k|ssc. 1tld<lz,attlk Az sznrtrthetrj mdon sokaneltriloztk: azok jrrrak |cgk<lz,e|ebll igazsglrtlz, az, akik 2000 kori.ilire becstilik a prizsi haltlttakszIrtt, cgi'sz kirlysgbanpedig 5000 s 10 000 az, koz<jtt lehetctt sznruk. a Miutn a tuberkulozisvgzett Krollya|,azanyakirlyn IX. kedvenc gyermeke tilt a tronra, III. Henrik nven(uralk. I574_L589)' Medici Katalin tovbbra is a kormnyzat legfontosabb tancsadjamaradt, de Szerepefokozatosan cscikkent.A hugenottk minden haragjukat rzudtottk Szent Bertalan jszakja miatt, gyermekei pedig felnttek, s egyre ritkbban krtk tancsait.Mg rsztvett az todik shatodik ki vallshb orrit |ezro trgyalsokb an, s I 578_79-ben, hatvanves korban, reumja ellenre kpesvolt egy 18 hnapon t tart, bktorszgjrsra. Legifabb fia, Anjou hercege szmra azonban mr nem tudta megszerezni sem Angliai Erzsbetkezt,sem egy fejedelmi rangot Nmetalfoldon.1584.benezze|a fival is vgzett tuberkulzis, a kirlya sgotpedig egyrejobban puszttotta polgrhborri. a Amikor 1588vgn megtudta,hogy fia, III. Henrik kivgeztette Guise-csaldvezetit, gy a suttogott:,,Szerencstlen! Ltom, hogy a pusztul s felhalad, attl fIek, elvesztitestt, Ielkt kirIysgt is!,, s 82

ha Saint-Germaintcl, sokig akar Azt jsoltk neki egyszer,crizkedjk s Nem is utazottel sohaebbea kastla, mivel a Louvre a Saint-Gerlni. tartozott, sajt palotjt zsghez main-lAuxerrois-templom egyhzko gn tvolabb,a Saint-Eust ache egyhzk<izs ek teriiletnkezdte pttetni. (Ezt neveztk l589 els napjn azonban megf. ksbbTuileriknak.) s hogy kozeleg a vg.|anur 5-nvgrendelkezett, zott, s gy rezte, gyntatja. Az <iregasszony hozz a kirly eIs< hamarosan megrkezett a fiatal pap neve irnt rdeklodott. - |ulien de Saint-Germain, asszonyom!- hangzott av|asz.Medici Katalin nmnvisszahanyatlottprnira, s mgezen a napon kiszenvedett. |zan gondolkodsr kortrsai valamennyien nagyra becsiiltk t. mutatta tiszteletre mlt ozvegyknt Brantme, a hresr, pldslett, oka lett volna rossz be' IV. Henrik kirly pedig, akinek taln a legt<ibb hogy szidalmazzk a jelenltben. hrtkelteni anysnak, nem ttrte, Egyszer Medici Katalin fondorlatait emlegettevalaki, mire Henrik gy kiltott fel: asszony' aki - Ugyan, krem! Ht mit is tehetettvolna egy szegny csalddal, a sktellensges frjehalla utn itt maradt htgyermekkel minkkel sa Guise-ekkel szemben, akik meg akartk szereznia kirlyjtszania,hogy mindkettot megtsgot?TaIn nem kellett szerepeket vessze'hogy megrizhesse a tront gyermekei szmra,akik egyms utn uralkodk lettek, egy ilyen tigyes sb<ilcsasszony irnytsval? ,,Nincs A nppedig lltlagezt SuttogtaMedici Katalin temetsn: Taln ez volt a legszebbgyszteremthet!'' mr anyakirlynnk,aki bkt amit elmondhattak felette. beszd,

83

28.!. Erzsbet rendkviil sikeresuralkodvolt


( I. Erzsbetetl533- l603), VilI. Henrik sBoleyn Anna lnyt mivelt humanistk neveltk,hat nyelven beszlt,uralkodsa idejn (1558-1603)pedig igen nagy npszerisgre szert.A brit tortnszek tett valaha nagyra tartottk, mivel koszt tirtikiilt, sa nemzeti egysg aranykort hozta ltre'Rendezte a vallsi krdseket, megnyirblta az arisztokrcia hatalmt, fnyesudvart hozott ltre,snem terhelte sulyos adkkal alattvalit. A Nagy Armada felett aratott ango| gyi5zelemmel (1588) nemcsak az invzi veszlyt sikerti{t elhrtani, de eurpai jelent<sgi rtel a spanyo|ellenreformcisksrletekkel sikert szemben is. Uralkodsa az angol renesznsz kultrirafnykoravo|t, Azorszgegysge ftiggetlensge s megers<idott, Anglia tengeri nagyhatalomm vlt, s megtettkaz els ksrleteket szak-Amerika gyarmatostsrais (1585-90).Nem csoda,hogy szii|etsnapja l570-t l ktszzven nemt zeti iinnep maradt. A XX. szzad msodik fe|ben azonban a tcirtnszek egyre kritikusabb szemmel vizsg|tkura|kodst.Nem voltak elragadtawapldul az <irtikos<idsi krds keze|stl.Erzsbet I. ugyanissajtpolitikai biztonsga miatt sohasem hzasodott meg, mert ezze|tonkretette volna kiiltinleges, egyedi sttuszt. Nem vlasztott frjeta sok jelolt ktiztil, s ezzel va|amennyit bizonytalansgban tartotta. Hogy n ltre bksen uralkodhasson, ahhoz azt kellett hangs lyoznia, hogy ktilonleges n, Isten vilasztottja, Gloriana' az asszonyok felett ll, rinthetetlensz z. Nemt kivlan hasznlta fel a propaganda eszkozeknt. Nem lehet egyszer lny, hiszen VIII. Henrik lnya! Nem lehet egyszerifelesg, mert a kirlysg felesge! Nem vlhat bel<le egyszerii anya - az ango| egyhz anyja! Amg lt,nem donttitte el, hogy ki legyen az utda, s remlte,hogy a krds magtl megolddik. gy is lett, csakhogy ez alattvali szmra kisskockzatos volt: az <irokosodsi krds megoldatlansga miatt az orszgot vtizedeken t a polgrhborri veszlye fenyegette.Ha Erzsbetmeghalt volna Stuart Mria eltt, valsznileg kittir a polgrhborri.

biztonsgosan, Erzsbetcsak arra torekedett, hogy a sajt letben nyugodtan uralkodhasson - s ezzel utdai kormnyzst alaposan meg. neheztette.Ezrt nem prblta feloldani egy nagylelkt rendelettel az anglikn egybzon beltili ellentmondsokat. Megelgedett az azza|,hogy egyvallsilag mlyenmeg. 1559-1563-asvallsi rendezssel, s osztott orszgban fenntartsa az egysg|tszatt, ezze| a tovbbi reformokat megakad|yozta.Egyltaln nem szortottaissza az arisztokrcia inkbb csaldtagkntkezelte, ajndkokkalhalmozta el, s befolyrst, volt nem adztatta a fnemeseket, mert flt hatalmuktl, s szti{<sge nem a szemlytelen tmogatsukra. Hbor s vlsg idejn ugyanis hanem a fnemesek mozgstottk ||angpezetindult mtktidsbe, csaldi kapcsolataikat, s tk lltottk katonikat az ||am szolglatba. Udvarban sem teremtett rendet, inkbb engedte, hogy a kiilonboz< frakcik r iv a|iz|janak egym ssal. Erzsbetismerte llama erforrsainak korltozottsgt, rllamgpede zete viszonylagos gyengesgt, ahelyett, hogy reformokkal megvolna erforrsait, inkbb erstettevolna kormnyzatt smegnctvelte Hogy ne legyen elhamarkocsak rendkviil vatos politikt folytatott. dott, sokszor inkbb passzvmaradt, s hogy ne hozzon rossz d<intseket, gyakran egyltaln nem hozott dontst.Ha volt egy pillanat az angol tortnelemben,amikor a trsadalom elfogadta volna az adk ez a megnovelst vdelemrdekben, a Nagy Armada tmadsnak pillanata volt, 1588-ban.Erzsbetkirlyn azonban elmulasztottaezt volna hadat viselni - ami olcsn szeretett Egsz Ietben a lehetsget. Utdaira tires kincstrt skevsjcivedelmet hagyott. nem lehetsges. volt: takarkosanlt,nem volt kortililtte nagy csald, Neki ennyi is elg scsak ritkn kellett szembenznie kiilfoldi kihvsokkal. Kiterjedt csaldi kapcsolatokkal rendelkez utdainak, a Stuartoknak azonban mr a harmincves hborri korban kellett megllniuk a helytiket. Alattvalik azt vrtk el tliik, hogy Eurpa vezet, nagyhatalmv emeljkAnglit _ az|. Erzsbetidejnmegszokott, alacsony adkbl' Nem csoda, hogy npszerttlenn a kirrlyn gyenge llamgpezetvel. vltak.

a4

85

Christopher Haig szellemes megfogalmazsaszerint,,a trnon Erzsbet a SzzKirlyn volt, az egyhzzal anyakntviselkedett,nemeseinek nagynnj volt, tandcsosainak egy makacskod felesg, aroncainak e udv pedig szerelmicsbt.,, (Elizabeth 1.London, New York, 2001,Longman. I32. o.) A parlamenttel gy bnt, mint egy neveln a rendetlenked kisfi kkal, szpbeszdekkellecsendestette tagjait, s lehetleg minl a ritkbban hvtatisszeket. Npeel<tt a szeret anya szerept jtszotta is el, nagylelki gesztusokattett, alamizsnkat osztogatott,sszemlyesen vette t a krvnyeket. Uralkodsa vgn azonban ez a szerepegyrejobban kitiresedett,a rossz aratsok, a kereskedelemvisszaesse, a muns kanlktilisg trsadalmi fesziiltsgek a megnvekedshez vezetett. nem volt bIcsvagy erteljes politikus, rja Haig aki olyan ,,Erzsbet konstruktvpolitikt folytat, amelyrI tudja, hogy a nemzetneksziiksge van r: a t lIsrt harcol, aggodalmaspolitikus volt.,. A nagyfelfedez k, ptszek, drma{rk, kltk szenszekott ltekmellette, de keveset vagy semmit sem k sz nhettekneki. Ha figyelembevesszik kora jkori a kormnyzatok korltozott knyszerlthatalmt, el keIIismern nk, hogy a legkevsb nagyravgy clokvoltak a relisak, s nagyon is volt oka a mesteripasszivitsra.A nagysLabs tervezetek ltatban kudarcra voltak tlve, amint ezt II. F I p is megllapthatta Anglia ellen k ld tt hrom armad j nak megsemmis IsbI,A kirlyn inkbb taktikus volt,mint ,, stratga, letett sznsz, nem drmar vagy rendez. Nem probIta sz s megoldani problm it, ink bb elker lte ket, solyan sok ig It, hogy nmelyiket l is lte. tijbbi mr utdra, I, |akabra maradt, de ez mtir t A az gondja volt, a Erzsbet nem sokat tijrdijtt azzal, mi lesz akkor, amikor mr nem l...Erzsbet kirlyni cljaaz volt, hogy kirtyn legyen. Az uralkodi hatalom gyakorlsa nem eszkijzvolt egy magasabbclelr(Ugyanott,2o8_2O9.,2|3_214. sre, hanem maga a cI." o.)

bajnokaYolt' vles 29.l|.FiiIiip az e||enreformci zsatnok kez , veszedelmes


II. Fti{op spanyol lo ly (1527-1598) nem hitt a propaganda jelentsgb ,,A j embereknek csak az szmt,amit tesz nlg a tijbbiek en. ki pedignem vitatkozhatnak!"- jelentette egyszer.Azt sem hagyta, hogy a Megtettkezt helyetttik az ellensgei: hvei megrjikletetortnett. holland sangol protestnsok,valamint egykori titkra, Antonio Prez, aki gyuliilte t. Amint azt Korps Zo|tn is megfogalmazta egyik rsban, k alapoztk meg II. Ftilop ,,feketelegendjt'] amellyel az ellenreformci vreskeztbajnoknak ssajt fia gyilkosrnakttintettkfel kereszt l tartotta magit, a spanyol kir |,r.."E hamis llts vszzadokon is mlt n hresm vek alapa st,a szqirodalomban s klasszikuszenben (Rubicon, 2009, 10. szm, 49. o.) motvumv vrl.'' Apja, V. Kroly csszr vezettebe a nemzetktizi politikba, s olyanynyira nem volt bigott katolikus, hogy nha mg a protestinsfoglyok rdekbenis szt emelt. Mrskelni prblta msodik felesgnek, I. Mria angol kirlynnek (uralk. 1553-58) protestnstildtiz tevkeny. is. sgt FtiLliip1556-banlett a vilg legnagyobbbirodalmnak ura, mely. hez nemcsak Spanyolorszgtartozott,hanem annak amerikai gyarmatai, a a a Milni Hercegsg, Npoly-Szicliai Kirlysg, Nmetalf<ild, BurSzardnia,l570gund SzabadGrfsg (francia nevnFranche-Comt), ttili birtokai. tl a Fii{p-szigetek,1580-tl Portuglia stengeren Az apjt|,,tirtikolt''francia-spanyol hbor t egy elsopr gyzelem(cateau-cambrsis-i, mel (Saint-Quentin, 1557)segy nagylelktbkvel |559) zrtale. }l ismerte sbejarta Eurpt akit ,,az Escorial remetjnek' fognak majd nevezi, tizenngyhnapot t ltott Angliban, ot vet Nmetalftildtin,tizentlt hnapot nmetteri.ileten,tobb hetet ltrliban, valamint ktsfel vetPortugrliban. Az inkvizci protestnsiildozst nem elvi okokbl tmogatta, hanem azrt,mert rigy tapasztalta, hogy a Protestantizmus terjedse s politikai lzongshoz vezet. I. Mria angol kirlyn< II. Henrik francia meg nla, s Fiiliip egsz kirily azonban sokkal tobb ,,eretneket''getetett

86

a7

letben csak egyetlen kivgzsen vett rszt.Miniszterei szigort nha mrskelte, brsgok tleteit a azonban nem vltoztatta meg' Nem volt fanatikus katolikus, mert nem a valls rdekelte, hanem az engedelmessg. Nem tervezettvallsi tild<iztetst, amikor Nagy Armadja megindult Anglia ellen. Tvatos, nyugodt, zrkzott,hallgatagembervolt, akibl azonban nem hinyzott sem a humor, sem a szerelmi szenvedly' rok<isfekete oltozkvel nem depresszijt fejezteki, hanem kiterjedt rokonsga miatt kellett szinte llandan gyszruht viselnie. A bikaviadalt nem szerette, de nem akarta betiltani, mert sPanyol hagyomrnyvolt. Gyakran megesett,hogy amikor udvarbl mindenki a bikaviadalra ment, a palotban maradt,sdolgozott. Aligha lehet abszolrit uralkodnak nevezni, is tudta, hogy hatalmt egyarntkorltozza a lelkiismeret,a valls, a ,,termszetes a tartojog'i mnyok t<irvnyei a trsadalom kivltsgainak szovevnye.Nem s trilozta el kirlyi hivatalnak isteni jellegt,nem vgzettkzrttellel gygytsokat,mint a francia kirly' s ,,Felsg'' helyett csak,,Seornali', rirnak szlttatta magt. Legidsebb fia, a beszdhiLs, ptipos,snta shisztris Don Carlos egyrezavarosabban viselkedett.Szadistallatknzssal szrakozott, verte a szolgkatis, segyszerszndkosan agyonnyargaltaapja egyikkedvenc lovt. Semmi sem igazolja a romantikus legendkat,mely szerint 3;zerelmes lett volna mostohaanyjba, vagy a nmetalftildi fiiggetlensgrt kvrnt volna harcolni. Amikor II. Ftiltip nem t, hanem Alba hercegt ktildte hadsereggel Nmetalfoldre, sz<ikst lzadst tervezett, st, s trmogatstkrt a spanyol fnemesektl. 1568. janur 18-n a kirly knytelenvolt az llamtancs tagjaival ktiz<isenletartztatni sajt fit. Az A|czar erdjbentartottk fogva, ahol tombolt, nem evett,lenyelte egyik gytrijt, majd szndkosan megfzott, sebbe belehalt. Apja szintn megsiratta. II. FtiLl<ip gondja azvolt,hogy apjtl tir<ikolt, f risi llamadssga jovedelme ktharmadtfelemsztett sez a teher minden katonai vle, lalkozssal csak ntt. Birodalma pedig akkora volt, hogy hiba is ttire-

kedett a puszta vdelemre- hatatlanul is belekeveredettEurpa valamennyi konfliktusba. Br 1566-bankitort a nmetalfoldiszabadsgharc, ktilpolitikt folytatnia, levernie a L179-igsikertilt viszonylag mrskelt hitre trtmrok granadai |zadst (1568-70)' sa lepanti keresztny tengericsatban(1571)jkora csapstmrnieaz oszmn flottra. Negyedik miatt) a koszvny. 1580-tl kezdte gyotorni (a sok h sevs kihzastsa gyermekeinek halla utn vallsossgafelers<idott, felesge utn pedig egyre magnyosabblett. Nmetalfoldfeletti uralmnak helyhatalmt prhogy csak t<irvnyes nem tett le, rigy rezte, rerlltsrrl blja vissza szereznl Amikor a |zadok vezetjt,I. Orniai Vilmost megjutalmazta a gyt|l 584.ben Balthasar Grardmeggyilkolta,II' Ftirlp hogy a mernykos csaldjt. A spanyol kirly ugyanis gy vlekedett, letet a zsarnoktilsielmletigazolhatja:szerinte Vilmos volt a zsarnok, kirlya ellen fellzadva gyakorolta helytarti hatalmert t<irvnyteleniil, (Radsul Alba hercegnek mr torvnyszke am gy is hallra tlte mt. hajtottavgre.) s a herceget, Grardcsak ezt az tletet A gyarmatokrl berad nemesfm sa kereskedelmi fellendtils lehetvtette,hogy nagyobb vllalkozsokat indtsonNmetalftildviszBeavatkozott a katolikusok oldaln a francia vallshbo. szaszerusre. hadiizenet r kba is, samikor angol seregsietetta hollandok segtsgre, jott ltreSpanyolorszg sAnglia koz<itt. ameriAz nlkiili hadillapot kai gyarmatok biztonsga, Hollandia legyzse sStuart Mria skt miatt sznta el magt a Nagy Armada rtnakindtkirlyn kivgzse azonban csak 60 trtvissza.A mlysA sra 1588-ban. 130haj k<iztil gesenmegrendiilt kirrly-nagylelkiienfogadta Medina Sidonia herceget, a flotta parancsnokt' s nem okolta t a veresgrt. Utols veitt<ibbrossz terms,a tartomnyok lzongsai, egy pestismeg. Kasztlia cortese (rendi gyujrvny sapnzigyicsd kesertette hogy rij llt pldtlanalkotmnyos kovetelssel el: aztkre|mezte, lse) k<ivetvessenki a kirly. Mega|zoveresgek adkat csak az engedlyevel katonkat, Cadiz tk egymst Franciaorszgbl kitztk a spanyol kezrekertilt, azt|abb, 1596.ban hetekre angol sholland tengerszek Anglia ellen kildtittflottt pedig egy rijabb vihar szrta szt(|597).

A koszvnyeskirly 1596-tl mr csak egy specilis szkbentudott lni, jobb karja megbnult, a vzkr miatt feklyeseds, sebeh lz s lmatlansg gyot<irte. Minden mozgatstl szenvedett,mggynemtjt vagy ruhjt sem tudtk vltani. Sztoikusan t rte a szenvedseket, vala lsbl merwe ert. Hallos gya mellett papok vrtk, mikor adhatjk kezbea keresztet s gyertyt, s 1598. szeptember 13-n, hajnali hromkor megszlalt: ,,Adjtok, itt az id.,, Halla utn a gazdasgiproblmk,a magasadk, a katonai veresgek sa rossz termsmiatt mindenki t okolta.IbfrrczdeSanta Cruzaztrta ro|a,Itogy eltekintve ,,mivelms nemzetekfiaitI 200 000spanyoltvezettek szndkosanFlandria mocsaraiba, hogy lemszrolj k ket, mint a birk kat, akirly rosszabb volt Nrnl','(Henry Kamen: Philip of Spain, New Haven, London, 1997,YaleUniversity Press.318. o.) Valamennyi ellenfele, Erzsbet angol kir|yn, IV. Henrik francia kirly sI. orrniai Vilmos egyarntnemzeti hs lett az utkor szemben neki azonban a megtestesiiltgonosz szerepejutott. Pedig semmivel sem volt embertelenebb nluk. A bkre t<irekedett, birodalma elrtea trlterjeszkedsde nek azt a klasszikusllapott,amikor a kormnyzatmr nem kpes tvol maradni egyetlen konfliktusfl sem, az egymstl tvoli tartominyok egytittes megvdelmezsre pedig elgtelenek az erforrsai,gy II. Fiilop a hborut, az eladsodst,a veresgeket a hanyatlstnem s tudta elkerilni.

erdlyifejedelmek hborri a II. Rkczi Ferenc nevhezkothetcvagy az l848_49-es szabadsgharceltfutrailettek volna. rsbanis arra hvtafel a figyelmet,hogy ez az rte|P|ffy Gzat<ibb mezs az t$abb kutatsok ttikrben tarthatatlann vlt. Bocskai s ha hanem - mg Bethlen 1604-tl ,,egyltal n nemfiiggetlen Erdlyben, keserjis kimondani - a nagyhatalmi realitsoknak ink bb megfelel helyrellt sban gondolkoztak] (Szabads gharc vazallus fej edelemsg Histria, 2008' 1. sz.7-8. o') A fels-maIstvnmozgalma? volt-eBocskai (1604gyarorszgi rendek egy rszecsatlakozott Bocskai felkelshez Csakhogy s 1606)a vallsszabadsgrt srelmeikorvoslsa rdekben. rendeket _ jogos felkelt ,a tiirijk-tatr csapatokkal rkez hajd kat s apell l propagandja s srelmeik Bocskainak a magyar nemzeti rzsre nagyobb smeghatrozbb dac ra - a Magyar KirIysg rendisgnek (Ugyanott, knyszerbl tmogatta.,, nem vagy csupn tmenetilegs rsze kitarktharmada 10.o.) Hiba volt protestnsaz arisztokrcia tobbsge, tott a Habsburgok mellett, egyetlen orszgos fmltsg, egyetlen vgvidki vagy kertileti fkapitny sem csatlakozott Bocskaihoz. Mg a Bocskai ellen, mert il tudtk' hogy gynemesi felkelstis bevetettk hozhatottvolna ltre csak egy rijabbvazallus fejedelemsget zelme esetn az oszmnok oldaln. A Magyar Kirlysg lakossga sem lehetett elragadtawa a toroktik' tatrok shajdrik fosztogatsaitl.Az l604-1606-os vekkiizdelmeit teht inkbb polgrhborrnak kell nevezniink, mint szabadsgharcnak. az A polgrhborris llapotok az 1610-esvekvgtl 1640-esvek nem a nagyhatalmak, kiizepig llandsultak. Ezt a helyzetet pedig hanem ,,a sajt szempontjukblrendkvijl gyesenpolitizl erdlyi fejeI. delmek,Bethlen G bor s Rkczi Gyi)rgy Magyarorszgra sorozatban majd az idegen hadj ratai (1619,1623-1624,1626,1644, 1645), vezetett mindezek tragikus csapatokat bevettjcssz ri-kir lyi ellenakcik, illetve Bp. idztkjra meg jra el .,,(Magyarorszg t rtnete. k vetkezmnyei nem a magyar 2007, Akadmiai Kiad. 399. o.) Erdly fejedelmeinek mozgalom volt a cljuk, nemzeti kirlysg vagy a nemzeti fi'iggetlensgi lltak hanem sajt nemzetkozi hiszen egy oszmn vazallusllam ln

30.Az erdlyi fejedelmekaszabadsgrt fogtak fegivert


tank<inyvek rszben egy mig azt olvashatjuk,hogya XVII. szzad els< felnekerdlyifejedelmei amagyar rendek lre llva a vallsszabadsgrt a rendi jogok vdelmben s fogtak fegyvert a Habsburgok ellen. A xlx. szzadiromantikus felfogs szellemben nhol,,nem. zeti felkelsrl'', ,,nemzeti osszefogsrl'' is olvashatunk, mintha az 9A

tekintlyiik megerstses Erdly tertiLletnek n<ivelse. mind Ezt Bethlen, mind I. Rkczi Gy<irgyel is rte:htmagyarorszgi megyt vehettek birtokba. Mindig a protestiinsvallsszabadsgsa rendi jogok vdelmre hivatkoztak (mgakkor is, amikor ezeket a Habsburgok.gyltaln nem veszlyeztettk),mg Erdlybenbkehonolt, hadjrrataiks kal felmrhetetlen szenvedst zridtottaka Magyar Krlysg lakosaira' Igaz, a magyar rendek ki tudtk hasznlni az erdlyi fejedelmek ltal megindtottpolgrrhborrikata vallsszabadsgsa rendi jogok biztostsira, az ||ando hadirllapotok viszont gazdasgi hanyatlshoz, a magyar polgri sparaszti kereskedk elszegnyedshez a magyar s ajkri npessg arrnynakcstikkenshez vezettek.

31.x|ll. Lajosgyengek|rlyvolt' aki he|yett Riche|ieu bboroskormnyzott


Dumas A hrom tgstr cmiregnynek a belle kszii|t s filmeknek koszonhettenszlesk<irtikbenelterjedt az a meggy zds, hogy XIII' Lajos gyenge,befolysolhat uralkod volt, akit egy <irdogien gonosz bborosa befolysa al vont, kihasznlt smegtvesztett. Ahogy Victor Hugo megfo ga|mazta:,, volt a l ng a kirly csaka lmps.,, Mindennek semmi tortnelmialapjasincs. Franciaorszg t<irtnelmt Richelieu minisztersge idejn, vagyis 1624s1642k z tt kters egynisghatrroztameg:az egytk a kirly volt, a msik minisztere. Valsznu|egaz eltbbivolt az ersebb: Richelieu mindvgiga kiplytl ftiggtt, s egyetlen pillanatig sem feledhette,hogy az uralkod kgynek elvesztsvel mindentelvesztheti. Egyik szinte pillanatban ki is jelentette. voltam, s ez sszegknt csak akkor jelent valamit, ha egy szm is "Nulla van eltte,,,(Philippe Erlanger: Richelieu, a nagyrat r Bp. I975, Eurpa Ktinyvkiad' 533. o. GyrrosErzsbetfordtsa.) XIII. Lajosnak (1601-1643)mr az els fellpse rendkvtiLli is hatrozottsgrl tanriskodik ugy szereztemeg a tnyleges hatalmat, hogy

bartaival megiilette anyja, Medici Mria kegyenct,dAncre mrkit (16|7). Kemny kzze|leverte a fnemesek ssajt anyja lzadsait (1619-1620), s hrom hborrit vvott a francia protestnsok ellen (r 620-22, t625 -26, r 627 -29). Armand Jean du Plessist (L585-I642), aki a birtoka nevtvette fel, s vettebe tancsba l624-ben, lett gy Richelieu, csak anyja kovetelzsre munkaHamarosan felismerte azonban a bborosrendkviili tehetsgt, mint amit ugyanolyan nagyra rtkelt, sintrikusi kpessgeit, brst miniszteri cmet, Richelieu gymegkaptaaze|s nlkiili hsgt. felttel hallig meg is rizhetett. Kapcsolatuk nem volt mentes minden amit Richelieu a feszti|tsgtl, kirly nhatrilsgosanis megterhelnek rezte hogy elveszti a fiilnyet, bborospedig llandan attl rettegett, szellemi s kirlya bizalmt. Ennek ellenreazonban XIII' Lajos megrtette elfoaki gadtaa bborospolitikai torekvseit, pedig teljesenalrendeltemagt dinamikus kaps kirlya szolglatnak. E kttehetsges ers egynisg volt az alapja k<iztiskormnyzatuk stabilitsnak srendkviili csolata sikereinek Richelieu cljaitgy szoktk osszefoglaln| ,,Tijnkrekell tenni a hugenottaprtot, megkell alzni a b szkef urakat, minden alattvalt r kell s a teljestsre, francia kirly hatalmt megkell nijvelni b{rnikijtelessgei a k lf ld eltt.,,Ezazonban nem volt minden: merkantilistaintzkeds sekkeltmogattaaz orszggazdasgifejldst' rengetegpnztk<iltott tmogatsra is. l634-ben t alaptotta a tudomnyok sa mivszetek is: Foglalkozott a gyarmatostssal korminymeg a Francia Akadmit. zsa idejnt<ibbezer francia telepes ktilt<iztittt a karibi szigetekre s Kanadba. vagyis a kegyek s alaptotta, Hatalmt a kliensrendszer m kodsre jutalmak osztogatsnakaa tsigyakorlatra,amellyel a hatalmasabb az furak tmogatkra, ktivetkre, prthvekre tettek szert. Mint a kirly s tudott biztostani embere,sokkal ttibb rllst,pnzt,befolyst tekintlyt s s hveinekms f<uraknl, ezrtsokkal ttibben tmogattk, segtettk ktiLlonb<iz< tartomnyaibl, mint politikai informrltk t a kirrlysg viszont teljesenazonostottaa kirly sa kirly. ellenfeleit.Sajt rdekeit

93

sg rdekeivel: mint az ||am els< minisztere, kliensh| zatt a kirrlyi politika szolglatba lltotta.XIII' Lajos pedigazrt halmozta el egyre nagyobb jovedelmet biztost cmekkelminisztert,mert biztos lehetett benne, hogy Richelieu sokasod kliensei tulajdonkppen az llam, vagyis a kiraly k]iensei lesznek' Ugy is mondhatnnk, hogy a kliensrendszer a fejlettebb llamappartus ptlka volt: azt a szlesebb kori trsadalmi egytittmtkodst biztostotta, amelyet a kirly rendelkezsre ll maroknyi hivatalnokkal mgnem lehetettvolna megvalstani. Amikor Richelieu a kirly tvolltben folytatta a protestnsvros, is La Rochelleostromt,s addigjrta vrtben szIben s lobog voros palstjban az ostrommtiveket,amg a|zad vros 1628 oktberben meg nem adta magt,a kirly beltta,hogy megta|Ltaaz idelis segttrsat. nneplyes nyilatkozatban a kovetkez<ket tette ki5zz: ,Tudja meg a nyilvnosstigsaz utkon hogy a nagyon is drga shn szeretettrokonunk, Richelieu b{b s tancsainak, k lnleges ssgnak,b gnek oro oko ers sdolgosszolglatnak kiiszijnhet,hogy La Rochelle laki vgre kir ly a Iba elvetettk magukat skegyelmrt nyi)r gtek!,,(|ean-Chistian k Petitfils:Louis XIIL Paris, 2008,Perrin. 450. o.) Marillac pecstor tortrszek a szemben Richelieu torekvseivel a szemben ll politikai alternatvkmegtestesit jv vlt, mert a beltigyekben reformokra, a ktiltigyekben pedig vatossgra sbkepolitikra t<irekedett' 1630-asvbenkellett XIII. Lajosnak vlasztania Az Richelieu sMarillac politikja kozott. Ez utbbi mellett nemcsak Spanyolorszg tmogati, appra hallgat ,yakbuzgk's Medici Mria anyakirlynhveilltak, hanem olyan realista politikusok is, akik figyelembe vettka npnyomort sa belstfelkelsekveszlyt. Ugy vle. kedtek, hogy az ||amnaknyugalomra s reformokra van sz ksge belsc _ ezt p edig csak Spanyolorszg szovetsgeseknt sthatj magnak. bizto a Richelieu s hvei,a,j francik'prtja azonbannagyhatalmiszempontokbl indult ki: az llamnak elsdleges feladata az orszgkor spanyol tartomnyokbl kovcsolt,,Habsbu r g- gy ri,,sztverse, a francia s kirly eurp aivezet szerepnek biztostsa. Ehhez protestns szovetsgesekrelesz sztiksg, ha kell, k<izvetlentil be ke|lavatkozni a harmincs is

hborrba.A trsadalomnak pedig el kell viselnie a francia nagyves hatalmi sttusz biztostshoz nlki'ilozhetetlen, jabb s srlyosabb adkat. Annak rdekben, hogy a francia kirrly legyen Eurpa dont<brja, kell tenn nk minden nyugalomra,takarkossgra reformra s ,,flre yonatkoz tervet!',_ jelentetteki a bboros. 1630. november 11-n,a hres ,,rszedetteknapjn' az egykori kegyencvel szembefordul anyakirlyn, Medici Mria hisztrikusjelenetet rogtonzott, s rikcsolsval kis hjn rvette XIII. Lajost Richelieu elbocstsra.Az udvar mr meg volt gy<zdve politikai vltozsrl, a a kirly azonban egyltaln nem volt olyan gyenge szemlyisg, ahogy ezt az utkor lltotta. Szembeszllt udvarval, csaldtagjaival s a furakkal, hatrozottan magihoz hvatta a bborost, s biztostotta t bizalmrl. Marillac bortonben halt meg, msok a Bastille-ba t<iretlen keriiltek, azanya|<lrynpedighzi(5rizetbe,kirIydontott: Richelieu A nagyhatalmi politikjt, a dicssgetvlasztotta. A reform sa takarkossg helyett a katonai terjeszkedst, helyi onkormnyzat rintetlentil a hagysa helyett pedig azt az onknyesengyakorolt, megerstettkormnyzatot, amelyet az utkor abszolrtmonarchinak keresztelt el. A bborosa harmincveshborrbanelszor a Habsburgok ellen harcol svdeket tmogatta, 1635-ben azonban Franciaorszgnak kozvetleniil is be kellett avatkoznia, ha el akarta keriilni a csszriak sa spavolt sokkal hatkonyabban nyolok gyzelmt.Ezrtknytelen kiaknzni az orszget(iforrsait.Most vlt ltalnoss, hogy valamennyi adkeriiletbe kirlyi megbzottat,vagyis intendnst kiildenek, aki a kozponti hatalom kpviseljeknt ellenrizte az igazsgigyet, a ktizbiztonsgot, s legffikppen pnztigyeket.I632-ti5lr adobevtelek valatt meg. a pr az hromszorozdtak, a kirlyi hadsereg pedig, amely az t620-as vekben 30 000 ftalatt maradt, I634-re 100 000-re, I640.rc 200 000-re,I643-ra 250 000-re emelkedett. Franciaorszgnak korbban nem is volt hadiflottja,I642-re viszont Toulon kikotcjben mr tobb mint nyolcvan hajt tudtak cisszevonni' Az orszgerforrsai kmletlen kiaknzsnak termszetesen megvolt a maga ra' vekigelhrizd, nagyszabsrparasztfelkelsek rob-

bantak ki, Richelieu-nek pedig tz v a|att nyolc friri osszeesktivst kellett lelepleznie smegtorolnia. A hhrok szorgosantevkenykedtek, s nem volt olyan el<kelc f<inemes, ne kerii{tvolna vrpadra, osszeaki ha esktivstsztt az llamot kpviselbborosellen. A fordulat 1640-tl volt rezhet< a hbor menetben, amikor a francia csapatokminden fronton elcretorhettek. vgs gyze|metazonban A sem a kirly, sem bborosanem rte meg.Elbb Richelieu halt meg,1642 decemberben, mellhrtyagyulladsban. XIII. Lajos kirly nemcsakfel. kereste oreg miniszterthallos gyn, hanem mgaz erclevest sajt is kezilegtlalta fel neki. A francia trsadalom orvendezett a bboroshalln, rokonai shz.anpeviszont szintn megsiratta t. XIII. Lajos pedig semmit sem vltoztatott politikjnazletbl htralvot hnap sorn. E'zzeI is azt bizonytotta, hogy kozosen alaktottk ki az llam politikjt, s a kirly szabadakaratbl tmogattaa bborost.

32.Az abszoltitmona rchikura|kodinak hatalma volt kor|tIan


A xVI. szzadto|Eurpa orszgainak tobbsgben fokozatosan ersodott az uralkodk hatalma. Egyre t<ibbadjovedelem, katona shivatalnok llt a rendelkezsiikre,kirrlyi tisztviselket ktrldhettek a tartominyokba,fokozatosan visszaszortottkaz arisztokrcia politikai hatalmt, sa XVII. szzadban tobb orszgban is kpess vltak a hagyomnyos kpviseletiszervek, rendi gy lseknlktili kormnyzsra. Ezt a jelensget XIX. szzadtortnszei a abszolritmonarchinak neveztkel' A tortnszek hamarosan eI is triloztrkaz uralkodk hatalmt, s azt lltottk, hogy mindent megtehettek,amit csak kvntak, ktil<intisebb trsadalmi kontroll nlktil. A marxista tortnszek megalkottk azt a modellt, mely szerint a kirlysg a polgrsg vagyonra tmaszkodva szllt szembe a nemessggel, az abszolrit monarchia kialakulst ezrt s

kt'tottk.(Ezze|Persze nem magyarzhatjuk meg, a polgri fejl<dshez hogy mirt nem ebbe az irnyba haladt a legfejlettebbpolgri llam, a holland, hogy mirt gyengiilt meg a monarchia a polgrosod Anglipolgrosul oroszorszgban s ban, s hogy mirt ppena legkevsb Poroszorszgban vlt leginkbb,,abszolrittii az uralkodk hatalma!) Friedrich Engels kifejezetten polgri osztlyrdeketkifejez llamnak tekintette az abszolrit monarchit. Egy XX. szzadi marxista tortnsz, Perry Anderson elmleteszerint azonban az abszolrit monarchia nem kpviselt.Anderson rigy vlte, polgri, hanem nemesi osztlyrdekeket mr nem volt kpesa hagyomnyos, k zvetlen hogy mivel a nemessg a hatalma egy rszt monarezrt mdon kizskmnyolni a parasztsgot, ktizvetett chira ruhzta, hogy a kizskmnyols llami adk rvn, mdon folytatdjk. (Azt persze nem lehet megmagyarzni ezze| az elmlettel,mirt harcoltak a XVII. szzadfrancia fnemesek tuzze|vassalRichelieu sMazarin abszolrit monarchija ellen, ha egyszerazl,lj kpviselte...) llamforma az rdekeiket sem lehet kizrlag egy-egytrsaCsakhogy egyetlen llamgpezetet nyilvntani' Az llam mindig rendelrdekeikpviseljv dalmi rteg nll kezik a trsadalmi rtegektlval bizonyos fokri fiiggetlensggel, A rijabb nemzedkeszerint az rdekekkelstorekvsekkel. t<irtnszek r1jtpustillam, az abszolrit monarchia azrtjottltre,mert az jkorban a a kirlysg hagyomnyos feladatait(igazsgszolgltats, bels rend a fenntartsa,az llamvalls vdelme,az orszgmegvdelmezse kiils ellensgtl, a dinasztia uralmnak kiterjesztse)mr nem lehetett a hagyomnyos mdon elltni. j terhek nehezedtek az uralkodkra - mgpediga megsokasodott hbor k kovetkeztben. korban felborult a hagyomnyos eurpai A XVI. szzadifelfedezsek ly, er<egyens egyes uralkodk a spanyol hegemnia ellen fogtak fegyvolna kereskedelmi rtvonalakrl szerettk msok a jtlvedelmez< vert, kiszortani rivrlisaikat. Az Eurpb a rado nemesfmrforradalmat helyzete rtegek idzettelo, az rak gyorsan emelkedtek, a szegnyebb ttirparasztfelkelsek romlani kezdett, s tobb helyen is hsglzadsok, ki. Radsul megindult a reformci, ami rij okokat siirtigyeket tek

97

biztostottmind az llamokktiztitti, mind az egyestrsadalmakon beltili feglruereskonfliktusokra. Mindezen folyamatok k<ivetkeztben valamennyi uralkod rknyszertilt,hogy felksziiljona hborrikra _ amelyek a lfegyverek feltallsa ta egyre ktiltsgesebb vltak. Egy uralkod sem tevezte tudatosan, el hogy tarts reformokat vezet be, de egyre ttibb pnzrevolt sziiksgtik, egyre t<ibbjtivedelmet kellett elvonniuk alattvaliktl, s a minden elzetes terv nlktil,a napi pnzszi.iksglet kielgtsre hozott, adhoc jellegt, riivid tni intzkedsek nyomn fokozatosantalaku]ta monarchia jellege.Denis Richet francia ttirtnsz gyfogalm aztameg:,,Az abszoezt Iutizmus az adztats gyermeke.,, _ Korbban azigazsgszolgltats volt a legfontosabbkirlyi fe|adat az rijkor megvltozott ktiri'ilmnyeik<iztittazadztatsskormrnyzsvlt azz. Korbban a kirlyok csak ritkn foglalkoztak alatwalik mindennapi letvel, kirlyi birtokaik j<ivedelmeibtl ltek, egyiklegfontosabb s feladatuknak a testtiletek,valamint tartomnyok halmazbl ll trsadalom ktiltinll csoportjainak vitiban val brskodst tartottk. Az rijkorban viszont a kirlyok katonai, vdelmez vagy hdt tevkenysgekertilt eltrbe.Ehhez'viszont pnz kellett, s az uralkodk egyre jobban beavatkoztak alattvalik mindennapi letbe, t<irvnyeket szabtak szmukra, hogy adkat vethessenekki rjuk, s j hivatalnokokat lltottaka rgiekmell,akik be is gyujthetik az adt.Ezze|pedighozz. lttak a testtiletekstartomnyok kcizti vlaszfalak lebontshoz, megtettkaz els< lpseket egysges az torvnyekltal irrnytott, integrlt trsadalmak kiptse fel. Az ,,abszoltit,,je|zi5azonban senkit sem tveszthetmeg. Csak arra utal, hogy az j monarchirkuralkodinak jval nagyobb hatalmuk volt, s ttibb erforrs rllott a rendelkezsti.kre, mint a korbbi, ktizpkori kirlysgok uralkodinak. A Xx. szzadikormnyfkhoz kpestazonban a XVII-XVIII' szzadkirlyai igen cseklyhatalommal rendelkeztek. Az ,,abszol t'' jelz csak annyit jelent, hogy foldi hatalom nem von. hatta felelssgreaz uralkodkat, de nem azt jelenti, hogy hatalmuk korltlan volt. Helyzettiket legjobban azza|a paradoxonnal lehet jelle98

mezni, hogy megtehettekvolna mindent, amit akartak - de nem akarhattak mindent, amit megtehettek volna. Bizonyos normk jogi elrsok,trsadalmi hagyomrnyoksaz eroforrsok korltozottsga ezt nem tettelehetv. A XX. szzad msodik felbenmondtk ki egyre hatrozottabban a hogy az,, abszol t monarchik' tulajdonkppenkorltozott tcirtnszek, monarchik voltak. Az llamvalls elrsaival senki sem szllhatott szembe. Aki meg akart szerezni egy trnt, knytelenvolt felvenni az adott orszg llamvallst (mint IV. Henrik francia kirly)' s aki nem tartotta tiszteletben az rllamvallskpviselit, az sajt hatalmt veszlyeztette(mint III. Ptercr). Korltoztrkaz uralkodkat az ,,alapt<irvnyeknek' vagy,,alkotminynak' nevezett rgi ttirvnyek sszoksok. tcirvKorltoz tnyeznek szmtottak az gynevezett,,termszetes nagylelkis lovagias,kirrlyhozill maganyek'is. Ezena jozan,sszeri, pldul azt,hogy senki sem foszthat meg tarts szablyait rtettk, nknyesen szemlyes szabadsgtl vagy tulajdontl. Korltoz volt tnyez< a trsadalmi kivltsgok rendszere,amelynek fenntartsra tobb kirlynak esktit kellett tennie' Korltoztrk az uralkodkat a rgi a intzmnyek, tartomnyi shelyi onkormnyzat testiiletei,melyeknek sztirksge a kozponti hatalomnak. Ahol pedig mindvolt a trmogatsra ott ezek a korltok nem rvnyesiiltek, a trsadalmak erforrsainak korltozottsga sa kommunilqci lassrisgaakadlyozta meg, hogy a kirrly azt tegye, amit csak akar. (koztiik olyan nagy gondolkodk is, mint Alexis de A t<irtnszek Tocqueville) korbban rgy vltk,hogy az uj, adoztat-kormrnyoz tartomnyi-testiileti <inkormnyzatintzmonarchia felszmolta a rgi, mnyeit.Ma mr gy ltjuk' hogy ha a jelentsebb hatalommal rendelrendi gplstnem is hvtk .ssze,a kisebb, kezo, orszgosjelent<sgi s vrosi vagy tartomnyi jellegrgnlseket tancsokata kirrlyokinkbb mint meger<istettk, felszmoltk. Annyi hivatalnokuk rjjlesztettk, ugyanis nem volt, hogy ezek nlktilkormnyozhattak vo|na.Az tij' kirlyi sk<izpontihivatalnokok nem a rgi hivatalnokok helyett, hanem a azok mellett tevkenykedtek.Ahol a rgebbit<irtnszekkirrlyi akarat 99

ellentmondst nem tir rvnyestst lttk, ott a mai tortnszek a ktizponti sa helyi hatalmak sznfalakmtigotti alkudozst fedezik fel. Az abszolritmonarchinak nevezettllamokban azonban ez az alku nem volt nyilvnos' nem kdt dott olyan intzmnyekhez, mint az angol parlament, a nyilvnos propagandapedig a kirly mindenhatsgthangs lyozta.

33.xlv. Lajoskije|entette:,,Az llam nvagyok!,'


Valszntleg az egyik legismertebb tortnelmiszllige. ez A legenda szerint 1655.prilis |3-n az if kirly vadszruhban,lo. vaglostorra| a kezbenberontott a prizsi legfelsbb brsg tilsre, s amikor fenyeget zseire brsg elnkeaz ||amrdekeire a hivatkozott, gyvgottvissza: ,,Az llam nvagyok!,,(I]tat, moi!) Mi igaz mindcbst ebbcl? Ezen a naPon a tizenht vesXIV. Lajos (1638_I7I5) valban Vincennes-ben vadszott, amikor meghallotta, hogy a prizsi legfelsbb brsg az tvolltben az engedlye s nlkiil vizsglgatja korbban elfogadott,s az < jelenltben jegyzkbe felvettrendeleteinektorvnyes. sgt. kirly, akinek uralma mgtvolrl sem szilrifult meg kelltkpA pen, mlysgesen felhborodott. Csak kt ve sikeriilt lezrni azt a Fronde nven emlegetett felkelssorozatot,amely 1648-ban ppen a brsgok engedly nlktili i.ilsezsvel, ebb<l s az kin<tt tiltakoz mozgalommal kezd<dtitt. citvent hrizd polgrhborrik shadjrratok Az sorn egsz tartomnyok mentek t nke,s Franciaorszg lakossga ktmillival cscikkent.A prizsi legfelsbb brsg taln tijra akarja kezdeni a lzongsokat? XIV. Lajos visszavgtatottPrizsba, sgrdistinak kapitnya k<izolte a legfels brsg elnokvel,hogy azonnal megjelenik a brk e| tt,Ezt neveztkkirlyi tilsnek'Valban nem <iltozottt, de azrta formkat tiszteletbentartotta:kancellrjval, ceremniamestervel, hercegeivels

s marsalljaival egytitt vonult be a brsg piiletbe, mieltt a brk el lpett,mg a hres Sainte-Chapelle-ben is imdkozott. Ezutn helyet jegyz<k<inyv tanrifoglalt a brk kiiz<itt,sa mindmig megtekinthet< jelentette|<t:,,Uraim! Mindenki tudja, bizonysga szerint a kovetkezket Ezeket vont milyen szerencstlensgeket maga utn a brsg lsezse. akarom megakadIyozni'Hagyjkht abba a tan cskozsta rendeletekkvnokhajtatni' Elstj elntjk r, rl, amelyekettadtam, s amelyeketvgre engedlyezzen, ilyesmit s megtiltom ijnnek, hogy brmilyen gyiilsezst Ezutn felkelt, smagra hagyta a megegyik k sem indtvdnyozhat.,, d<ibbentbrrkat. A hreskijelents nem hangzott el - sem ekkor, sem ksbb.Egyetlen jelentette sem emlti.XIV. Lajos ppenaz e||enkeziijt korabeli feljegyzs de elmegyek, az llam tjrijkreitt marad',,Yagyisnem ki hallos gyn:,,n azonostottamagt az llamma|' inkbb onmagt tekintette az ||am nemzedkeiprblTortnszek ftisztviseljnek,legels szolgjrnak. tk meggyzni a vilgot arrl, hogy XIV. Lajos sohasem mondta ki a kudarcot vallottak. hresmondatot - de tiikletesen jval a kirrlyhalla utinszi'ilethetett meg. Taln |acquesA szllige BnigneBossuet (1627_1704),XIV. Lajos finak nevelje sMeaux piispoke hres rsmivnek egyik mondata eltorztsb| szrmazhat. Az l679-ben rdott s 1709-ben kiadott hres vallsi-politikai rtekezs, des A Szentr s sajt szava szerinti politika (Politique tire propresparoles de l,crituresainte) szerzoje e szavakkal utalt XIV. Lajosra: ,,Az egsz (Tout npakarata az ijvben IIam benne vAn, az egsz foglaltatik,,,,, szerint ebbl a mondatbl est l,tat en lrri.)Vincent Cronin brit tortnsz (Louis XIV. London, 1965,The Reprint szrmazhat a ktizismert idzet. szerint viszont (La monarSociety.79.o.) IolCornette francia tortnsz Paris,2000,Seuil. l39. o.) Pierre-doet chieentrerenaissance rvolution' akinek 1818a uard Lmonteyfogalmaztamegelsz<ir hresszlligt, (Essai sur ltablissement monarchiquede Louis XlV) ban kiadott k<itete 327, o|daln a k<ivetkezketolvashatjuk:,,FranciaorszgKornja ngy s sztagban sszefoglalhat, XIV Lajos ki is mondta ezeketegy napon:Az Ihm nvagyoki,

1oCI

r01

Nem csoda, hogy ezta kijelentst hiba keresnnkVoltaireXIV Lajos sz zada (Le sicle Louis XIV)cmi konyvben, de pedig a szerzi52l ves korig XIV Lajos kortrsa volt. A XIX. szzad vgn brit Lord Acton a ugyanrigy tagadta,hogy Lajos kirly ilyesmit mondott vo|na (Lectures on Modern History. New York, 1961,Meridian Books. 223. o.), mint a francia Ernest Lavisse aXX. szzade|ejn(LouisXlV Paris, 1989,Robert Laffont. 61. o.). A kirly letnek korrnakfrancia trtnszei s ktiztil mind a npszer bb mtvek szerzi5i(Andr Castelot, Philippe Erlanger), mind a tudomnyos feldolgozsok tisszellti(Pierre Goubert, |ol Cornette, Frangois Bluche, |ean-Christian Petitfils, Ren sSuzanne Pillorget) tagadjk, hogy a kirly valaha is kimondta volna a hres sza. vakat' A magyar klasszikus t<irtnszek k zulMarcza|i Henrik mgmegemltettee szlligt (Nagy KpesVilgt rtnet.IX.k tet.Az abszolutizmus kora, Bp. l904, Franklin-Rvai.80. o.),Hajnal Istvrn azonban mir ismerte a francia szakrtk vlemnyt (Az jkor ttjrtnete. 1936, Bp. Rvai Testvrek. 341. o.). A mondat mgisbekertilt szinte valamennyi tanktinyvbe stortnelmikzikonyvbe.A legt<ibb ember mindssze ezt a szlligt jegyzi meg XIV. lajossal kapcsolatban. Mi lehet az oka e kitallt mondat elkpesztnpszeriisgnek?rovid A sfrappns megfogalmazs? Yagy az a tny, hogy felidzsvel sokkal erteljesebbneksagresszvabbnak lehet felttintetni XIV. Lajos uralmt, mint amilyen valjban volt? Az eredeti tortnetugyanis nem rtvget azza|, hogy az ifiu kirly biiszkn tvozott a prizsi legfelsbb brsg ptiletbl. brk tvolrl sem voltak megfelemltve, folytattk lzonA s gsukat. Msnap delegcit kiildtek Mazarin els miniszterhez, akinek elpanaszoltk, hogy felsge,,ktilcinos seldei szoksaitl nagyon is eltr mdon'' b{ntkirlysga legtekintlyesebb brsgval. Mazarin mindent me8tett a brk kibktsre, azonban prilis 2t-n ujra azok tiltakoztak a rendelet miatt. Ez mr sulyos engedetlensg volt, mert a kirly jelenltben jegyzkbe vett rendelet torvnyessgt lehetett nem vitatni. Egy brt a Bastille-ba zrattak,kilenc msikat szmtzettek, majd az ifi kirly kozztette, hogy nem haragszik brsgra,s nem kvrnja megfosztani tsikivltsgaitl. Vgtilktrendeletetmgiscsakvisszavont

elnoke 100 000 aranyat kapott. rz uralkod, s a legfelsbb brsg els< Vagyis a konfliktus a rgirend szoksai szerint zrult le: alkudozssal, s kiilcsiin<isengedmnyekkel vesztegetssel. Ilyen volt az a francia kormnyrendszer, amelyet az utkor ,,abszol t monarchia'' nvenemleget' A sznfalakeltt ellentmondst nem tiren osztogatiaparancsait a mindenhat kirly - a sznfalakmogiitt pedig a kisebb snagyobb hatalmak kiegyeznek egymssal. A lovaglostort ouhogtatkirrlylegendjaazonban sokkal jobban illik a Napkirly mito|gijhoz, mint egy viszonylag gyenge llamappartus alkudozsnak kibrndt valsga. Frangois Bluche francia trtsvesztegetsnek nsztall megfogalmazsa szerint ,,elegendka rgalmakhoz hasonl(Le bizonyulnak a legtartsabbaknak,,, grand tanak:a leghihetetlenebbek Paris, 2006, Fayard. 942, o.) rgne.

34.Az elIenreformcisaz rijkoriinkvizcilefkezte fej! dst a tudomnyos


A protestns,felvilgosult, majd liberlis sbaloldali tortnkpetfestettekaz ellenreformcirl saz inkvizszek rendkvilstitt hogy a XVII' szzadban kulturlis trenvissza. cirl. Ugy vlekedtek, kertilt sor a renesznsz korszakhoz kpest,s ezt az ellenreessre formcinak saz inkvizcinak tulajdontottk. Ma mr azonban a korszaknak tartjuk, mint barokk idszakt ugyanolyan kreatv,rtkes Inkbb hangs lyeltolds kovetkezettbe, mint hanyatls, a renesznszt. hiszen a zene sa tudomny teriiletn a XVII' szzad meg is eL zte a XVI. szzadot. jrult hozz az o|<tatsAz ellenreformci rendkvtilnagy mrtkben l661-ben mfu 97 jezsuita kollgium vgzeftkivl iigy fejlesztshez: voltak egyesj ezsuitk, oktatmunkt ltliban. Brmily hatalomhesek erk<iluralkod rtegek a rendet nemesebbszndkokvezettka leend< Az csi sfudomnyos fejlesztse. oktats sorn Kopernikusz sGalilei

102

103

tantsaitis megemlthettk mint tudominyoshipotziseket. mai tiirA tnszek szerint a kulturlis elnyoms jval kevsb szigorri seredvolt mnyes, mint korbban gondoltk az itliai kultrira eredetisge kreas tivitsa pldul szinte semmit sem cscikkent a XVII. szzadban. Az ellenreformci tobbet rt az oktatssal smeggyt5zssel, a knye| mint szerrel:biztostottaa npivallsossg ers<idst, elit htsgtkatoaz a licizmushoz, a szemlyesebb, benssgesebb vallsossgterjedst s szmtalan jtkony intzmny ltestst' ellenreformci az aj eszAz mk XVIII. szzadi itliai elterjedst tudta megakadlyozni, csak sem annyit rtel, hogy azitl'iai felvilgosods kpviselijobban ragaszkod. tak a vallsi ortodoxihoz, mint ms orszgok rtelmisge. smi a helyzet az o|y sokat emlegetettinkvizcival? Molnr Antal tallan fogalmaz:,,Az intzmny egyrtelmien negatv megtlsnek oka a tolerancihozval viszony megvltozsaaz elm lt ktvszzadban. Ma egyetlennormalis ember vagy politikai csoportszmra sem lehet krds az egyn vall sszabadsga, errI a problm rl azonban a k zpkori,egysgesen keresztny vagy a kora jkori, felekezetilegtagoltNyugat-Eurp ban teljesen masknt gondolkodtak'A XvI_Xvil' sz zadban mind a katolikus, mind pedig a protestnsllamfrfiak, papok vagy ppen politikai f gondolkodk a vallsi let egysgben lttk a politikai rendszeregszsges mukijdsnek zlog t,.. B r a msknt gondolkodk iildijzsnek hevesjelents idtjbeli s trbeli eltrseket sgben tapasztalhatunlc,'ezek a k I nbsgek intolerancia ltalnosan elfogadottideljn nem vltozaz tatnak, Az inkvizci intzmnyei ebben a szellemi k zegben,ha nem is rokonszenves, legalbbisrthet megnyilvnul siformi voltak az egyde (A kora jkor ttirtnee. h zi s llami egysgtiirekvseknek.,, Szerk. Por |nos.Bp. 2009,osiris Kiad. 349.o.) Molnr Antalaztis hangstilyozza,hogy mindhrom kora rijkori inkvizici (spanyol, portugl srmai) ,,rendkv l b rokratikus intzmny volt,amelyneklegfontosabb kijvetkezmnye, a hivatalnokoks br k hogy a a korabeli brs gi gyakorlathoz kpest sokkal kevsb bnhattak tjnknyesen a v dlottakkal' Sz sem lehetetta vilgi brs gokra olyannyira jellemz, kontroll nlkijli brutalitsrl... Br a mai eljr sjogi norm k 10d

szerint az inkvizci ltal kijvetettproced ra nyilvn nem lln meg a sabbnakszmtott..' a onal n messze legmltnyo de helyt, a korj ogi sznv szamu boszornagyon csekly Az inkviztorokaz eurpai tlaghoz kpest le; a boszorknyok egyms elleni vallomst nem knypert folytattak fogadt k el, snem hittek az rd gjegybensem.,,(Ugyanott,360. o.) szzadi spanyol inkvizci fleg a megkereszteltzsidk, A xV-Xx' tkereszteltmohamednok sa protestnscsoportok ellen a knyszerrel foghattakperbe, a szerint l50-200 000 szemlyt fel. A szakrt<k lpett szma pedig nem haladta meg a 10 000 t.Ez termszetesen kivgzsek alatt keriilt szm, de vegyiik figyelembe,hogy hrromsflvszzad nagy malplaquet-i (Csak cisszehasonlts az1709-es vgett: sor a kivgzsekre. a francik vesztesge10 o00 f, angol sholland ellenfeleik csatban 15 vesztesge 0o0 volt.) A XVI-xIx. szzadiportugl inkvizci halhajtott,kvgre. s a megkozeltettk ktezret, ezek ktharmadt los tletei A XVIII. szzadramindkt orszgban csokkent azinkizcio tevkenyaz sge, uralkodk megnyirb ltk j o ghatsgt.Az utols spanyol autodafra1680-bankertilt sor. A romai inkvizcio el2-300 000 vdlott kertilt, akik kztil 50_75 000 szemIy ellen indult Per, s mintegy hajtottak vgre'Vagyis tvolrl sem pusztult el 1100-1400 kivgzst mindenki, aki az inkvizci elkeriilt, sa hrom ujkori inkvizci kztil szigorir. a rmai volt a legkevsb iildoztitt megvizsgljuk a XVII. szzad leghresebb, Ha alaposabban rnyaltabbvlhat az inkvizci kegyetlensgkiss tudsainak eseteit, az kp.Tommaso Campanella (1568-t639) filozfus |ett rl alkotott miatt vizsgIatotkezdeminkvizci mentettemeg, amikor eretneksg volna egy a npolyi vilgi hatsgok ugyanis kivgeztk nyezettellene: miatt. Az inkvizci borttinben szabadon lzadsban val rszvtele hreskon1vn,kapcsolatban maradt a kor cmr dolgozhatottNapllam Galileo nagytudsaival, majd a ppa jvhagysval Prizsba engedtk. (1564-1642)nem iildoztkvolna, ha mindtissze csillagszi hipoGalileit l ismerteti kutatsai eredmnyeit. azonban kifejezettenkigrtzisknt a sa ppa ltspontjt P rbeszdek ktlegnagyobb nyolta az egyhz vilgrendszerr l (1632) cmikonyvben:VIII. orbn ppa szavait adta

'r&s

a ktitet egylk Simplicio vagyis,,egyiigyt'' nevi szerepljnek szjba. Ezrtknyszertette tanai visszavonsraaz inl<lirzci 633-ban. Ter<t l mszetesen kell tlntink,ha egy fudst arra kteleznek, hogy megel tagadjon valamit, amit igaznak tart. rdemesazonban megemlteni, hogy az tletet nem appa,hanem az inkvizci nevben adtk ki, vagyis nerrrtvedhetetlen dontsknt. Egyes kortrs tudsok, mint Descartes, Gassendi sMersenne ezt tlgy rtelmezhettk, hogy a heliocentrikus vilgkp eltlse hitttel. letfogytiglanibebortonzst|tzi rinem Az zetrev|toztattk, Galilei vendgeket fogadhatott, dolgozhatotttovbb. s (1548-l600) pedig nem tudomrnyos Giordano Brunt tevkenysgrt vgeztk hanem eretnek nzeteirt: ki, Krisztust mgusnak nevezte, a keresztnysget egyiptomi valls eltorztsnak,tagadtaSz z Mrria az szi.izessgt, a Szent|elket pedig a vilgllekkel azonostotta. Mindezt nem azrtkell felidzni,hogy kisebbtsiik az eretneksgrt perbe fogott tud sok rdemeit,s nem azrt,hogymentegessiik az inkvizicit, hanem a t<irtne|mi igazsg kedvrt. Ahogy Molnr Antal megfogalmazta:,,A z j abb kutatsok alapjn form tld inkvizcikp teht nem idillibb lett, mint a,kor bbi, hanem igazs gosabb,amely ezt a _ sokat tmadott intzmnyt megszabadtva vszzadok az sorn rrak_ sokkal reIisabbanhelyezi el a kora jkor dott ellenpropagand tI felekezeti konfliktusainak sigazsgszolgiltat snak rendszerben.,, (|Jgyanott,372-373. o.)

35.Magyaroszgvszzadokon t gyarmatvolt
A XVI-XVIII. szzadi Magyarorszgot ugyanrigy nem nevezhetjiik a Habsburg Birodalom gyarmatnak, ahogy a Nagy Lajos ltal kormnyzott, xIV. szzadilengyelorszgot sem Magyarorszg gyarmatrnakvagy a XVII. szzadi Skcit sem Anglia gyarmatnak. Ezeknek az llamoknak ktiztis uralkodjuk volt. Meglehet, az uralkod nem tudott egyformrngondot viselni valamennyi llamra, ettl azonban ezek

nem vltak gyarmatt.Gyarmatv vlt-e Portuglia l 580 s1640kozott Spanyolorszgnak,amikor a spanyol kirlyok viseltkaz orszgkoronjt? Gyarmatai voltak a nmetfejedelemsgek Nmet.rmai Csszra sgnak?Vajon amai Belgium gyarmatavolt-e aXVIII. szzadbanMrria Terziabirodalmnak, s a X|X. szzad elejnNapleon birodalmnak? Nyilvnvalan nem. A ,,gyarmati sor''-ra val hivatkozs azrttves, mert XIX-XX. szzadi fogalmakkal prblja lerni egy korbbi eurpai rend llamkozi kapcsolatait. vilgban mgnem alakultak ki a mai rtelemben A XIx. szzadel<tti tinll, elktiloniilt vett, modern llamok. A nagyobb politikai egysgek jottek ltre,ezrtktil<inbz t<irvnyektartomnyok <isszeolvasztsval jogrendelkez< kel, szoksokkal, intzmnyekkel, smrtkrendszerrel tertiletek mozaikszeri halmazai voltak. Voltak ktiztiik grfsgok, herde cegsgek, nll kirlysgok is. A hatrokat nem jeltiltkki pontosan, az orszg pi.ispoknek hogy egy kirly alattvali a szomszdos megesett, tartoztak. Az orszg egymstl tvolabb lak alattegyhzmegyjhez dinasztikus vletlenekvagy egyms nyelvt, vali esetlegnem beszltk kompromisszummal lezrt hbor k kapcsoltak bizonyos tartomnyokat hol ehhez az I|amhoz,hol a msikhoz. Mai szemmel nzvenyilvnvaa lan abszurdum, hogy Dl-Nmetalfold XVIII. szzadkozepnugyanazon uralkod fennhatsga alatt llt, mint Erdly.A kortrsakat viszont ez egy|ta|nn em zavarta. s Az egyn az llam kiiztt szimtalanktizvett testtilet m ktidtitt, az uralkodk pedig nhaazt is elismertk,hogy ms politikai hatalmassgok (ppa, csszr) is beleszlhatnak abba, hogyan kormnyoznak' az Modern hazafisgnem ltezett, orszghozval kotodscsak egy volt g, s a szimtalankoztissghez hatalmassghoz (falukozciss egyhzkozpiispok, kormnyz, vrosi tancs stb.)val kotdskdzott. ftildesrr, sg, felersodott az or szgTartsabb vlsg, veszedelmesebbhborri esetn (mint pldulMagyarorszgonazoszmin meghozval tartozs rzse szlls alatt), bkeidben azonban meggyengtilt, sa kirlyhoz val valamint a ktilfoldiek ragaszkodsra,a kirlyi hagyomnyok tiszteletre, irnti ellenszenwe korltozdott. Az uralkod volt a tgabb ,,hazi, |eg-

106

107

nagyobb tiszteletben ll kpviselje, s gyakran csak az szemlye ktitotte tlsszeegymssala tvoli tartomnyokat.EzrtaXIX. szzade|ott nemzetllamok helyett csak dinasztikus rllamokrl beszlhetiink. A XVIII. szzadban senki sem titk<izottmeg zlzon' hogy egy francia (V. Fiilop) uralkodott Madridban, egy lengyel (Leszczski Szaniszl) Lotaringiban' egy szsz (|I', majd III. gost) Varsban, egy hannoveri (I. Gyiirgy) Londonban, egy lotaringiai (Ferenc)Firenzben, spanyol egy (Kroly) Npolyban s egy nmethercegn< Katalin) Szentptervron. (II. Abban sem volt semmi ki'il nos, hogy Magyarorszgot egy Habsburg kormnyozza Bcsb<jl. Egy uralkod t bb llamot is kormnyozhatott bksen, tisztelet. ha ben tartotta azok si tcirvnyeit.Szerencssesetben ezek az rllamok osszeolvadhattak egysges nemzett, mint Aragnia sKasztlia Spanyolorszgg' Az eltr nyelv kultrira, valls shagyomrnyokazonban elktilontilshezis vezethettek,mint Hollandia sBelgium esetben. Egyes tvolabbi tertileteketpedig azrtvettek birtokba a kormnyzatok, hogy ezze| kereskedelmi elnytiket, ftiszereket,nemesfmet vagy ms, nyersanyagotbiztostsanak anyaorszg szmra.Ezeket a jogirtkes az lag alrrendelt,politikailag kiszolgItatott tartomnyokat nevezhetjiik gyarmatoknak. Magyarorszg azonban nem gyarmata, hanem azegytk allama volt a Habsburg Birodalomnak. A magyar rendek sa birodalmi kormnyzat konfliktusai olykor felers<idtek, sokkal ttibb v.telt a de el jegyben,mint a ktizdelmekkel. Magyaregyms mellett ls'' ,,bks orszgot a Habsburgok tobbnyire a sajt torvnyeishagyomnyai szerint kormnyoztk, egytittmikridve a magyar rendekkel, ltalban j szndkrianskszena kompromisszumokra. Ennek a kapcsolatnak megvoltak a maga htrrnyosk<ivetkezmnyei is. Sok krdst nem sikertilt tartsan szablyozni. ,,E szablyozs elmulasztsa lehet vtette,hogy az idegenbenlak uralkod a ki)zs gyeket, (a k lpolitik n kv l a had-,pnz-,kereskedelem. v m gy) idegenhats s gok s idegentisztvselkkiizremiikijdsvel intzze... uralkod nem. Az csak Magyarorszg kir lya volt, hanem egysor egyb orszg startomny is. Intzkedseiben elssorban orszgai sszessgre tekinvolt fejedelme

tettel, azaz birodalmi politik t folytatott.,, (Katus Lszl.: A modern Magyarorszg sziiletse. Pcs,2009, PcsiTortnettudomnrtKulturlis Egyestilet.28.,43.o.) A magyar politikai elit pedig nem szerezhetett jrtassgot a ktiltigyekben, s amikor II. Rrkczi Ferenc, Kossuth Lajos problmkkal kertilt szembe,valamennyien vagy Krolyi Mihly effle tapasztalatlannakstigyetlennek bizonyultak' Ennek a kapcsolatnak azonban risi elnyei is voltak' A Habsburg Birodalom pnziigyi skatonai segtsge, valamint nemzetkozi kapcsolatrendszere nlki'il Magyarorszg kptelenlett volna elrni, hogy az oszmnok kivonuljanak tertiletrl.Haznk ennek koszonhette, hogy nem jutott a balkni orszgok sorsra, s megindulhatott a gazdasgi, trsadalmi skulturlis fejl<ds rtjn.Bels onllsgt megrizhette, sztiksgesetnsikeresen szembe is szllhatott az autokratikus bcsi ttirekvsekkel,s ugyanakkor egy szilrd nagyhatalom ,ydernyje' mind az oszmnok visszatrst, azt,hogy haznk mind megakadrlyozta a hasonl trsadalmi utat jr Lengyelorszg sorsra jusson - vagyis felosszk.Ezt kiiliin<is azrtrdemes en hanghogy ersebb szomszdjai srilyozni, mert I[. Rkczi Ferenc shvei szmra ,,a kijvetendtiminta kizran Lengyelorszgb eredt.,'(Gebei Sindor: A Rkcziktsget l szabadsgharc.Bp. 2009, Kossuth Kiad. 55. o.) Veszedelmesminta volt - taln nem is baj, hogy nem lehetettkovetni. Lehet vitatkozni azon, hogy a Habsburg-magyar egytittlsnek az elnyei vagy htrnyai voltak jelenttsebbek. Csak egyetnem lehet:leegynyilvntani ezt a sokkal bonyolultabb szeristengyarmati ftiggss kapcsolatrendszert.

108

r09

36.A Vaslarcos magasrang , fontosszemlyisg !ehetett


1687-ben a Cannes kozelbenfekv Sainte-Marguerite.sziget ertdjerij kormnyzt kapott a hatvanegy vesBnigne Dauvergne de Saint-Mars szemlyben. kornlken azonnal elterjedt, hogy a korA mnyzo egy ismeretlen fogoly trsasgbanrkezett, akinek egy aclbl ksztiltmaszk takarta e| az arct, s ha kimondta volna a nevt,a kormnyznak agyon kellett volna l<nie A fogoly tizenegy vettoltott az t. erd bortonben' l698 szeptemberben Saint-Mars-tkineveztk pria zsi Bastille kormnyzcrjv' Ismeretlen foglya ide is ktivette <t, fekete, brsony larcot viselverkezett meg Prizsba. Ezt az ilarcot perszecsak akkor kellettvise|nie,amikor az erdben misre indult, vagy valaki bement a szobjba. tt v m |va, |703. november I9-n egy betegsg vgzettvele. Minden berendezsitrgyt elgettk, eveszkcizeit beolvasztottk,majd a latrinba dobtk, celljbanrijrafestettkfalakat,s a mga padlt is rijra rakattk.Holttestt Saint-Paulplbnia a temetjben helyeztk s a korabeli nyilvntartsba el, Marchioly nven kertilt be. Az elsrfelttelezsek szerint Vermandois grfa volt, XIV. Lajos s Louise de La Vallire t rvnytelensztiletsi E grffal valjban fia. betegsg vgzetttizenhat veskorban, de most azt hreszteltk, hogy flrekellett lltani t a torvnyesutd ell. Egy amszterdami.r<ipirat sokkal izgalmasabb pletykt terjesztett: Vaslarcos egy Rochefort vagy a Rivirenevti if nemes volt, Ausztriai Anna kirlyn egykori szeretje. Mivel XIII. Lajos nem tudott gyereket nemzeni felesgvel, Richelieu bboros szerzett az asszonynak egy alkalmi szerett, majd elttintette. Mindebbtl egy szo sem igaz: XIII. Lajos nem szerettea felesgt, sok s mindennel megvdolta, abban azonban sohasem ktelkedett,hogy mindkt fia ttleszrmazik. A legenda terjedni kezdett, s egyre jobban kiszneztk. XIV. Lajos sgornj e, Bajororszgi ErzsbetSarolta 17 11-ben azt irta egy|evelben, hogy mindig ktmusktsvigyzott a fogolyra, nehogy letegye vasbl kszi.ilt |arct,sct, tkezniesaludnia is ebben kellett. A hercegn gy

tudta,hogy a fogoly egy angol lord volt, aki belekeveredett mernyletegy ksrletbe Vilmos angol kirly ellen' 1698-banvalban letartztattak III. Calais-ban egy Hunt nevi, k<izrend angol i.igynokot, de t SainteMarguerite erdjben riztk |7o7-ig. A srt<dott Barbezieux mrki, akinek nem sikertilt bejutnia a Napkirly ftancsba, elkezdte terjeszteni azt az abszurd legendt,hogy a Vaslarcosnem ms, mint XIV. Lajos btyja, Ausztriai Anna saz ango| Buckingham herceg fia. A mrki t701-ben meghalt ugyan, de a szeretje,Saint-Quentin kisasszony gondoskodott rla, hogy a pletyka tovbb terjedjen. A legendagyrtsba hamarosan bekapcsoldtak a hivatsos rk is. Voltaire 1717 mjustl 1718prilisig volt a Bastille foglya,s itt hallott elszor a Vaslarcosrl. 175t-ben megjelentSicle Louis XIV (XIY. de Lajos szzada) cm k<inyvben tovbb cifrzta a ttirtneteL,,A legnagyobb titokban szlltottakel Provencetengerpartj ra, Sainte-Marguerite termetii s nemesk kej'i egy tlagosnlmagasabb,ifi , igenszp szigetre aclrugkvoltak,lehefoglyot' Az titon larcot viselt, melynek llvdjn tvtve, hogy larcban tkezhessen, Parancsba adt lc"hogy megkell ijlni, hafelfedi magat...Louvois m rki (XIY. Lajos nagy hatalmu minisztere llva, tiszteletteljes - H. P.) megl togatta t e szigetenelszlltsael tt, s vele. tvittka Bastille-ba,ahol figyelemmelbeszlgetett Ezt az ismeretlent v olyanj I b ntak vele,ahogy csak lehetett. Semmit sem utastottak issza, ., szerette, amit krt.Fleg a rendkv li finomsagu fehrnemtitsa csipkt Gitron jtszott, A legnagyobb luxust biztostottkszmra, sa kormnyz csak ritkn lt le eltte.., Sainte-Marguerite szigetn egyszera egy kssel valamit egy ez stt nyrra,s kihajtottaaz ablakon fogolyfelrt . s egycsnakfel, , A halsz, akie csnak volt,felszedtea tnyrt, tadta a kormnyznak!, Yo|tvire szerint a kormnyz megbizonyosodott rla, halsz senkinek sem mutatta meg a tnyrt,s e szabogy az analfabta hogy nem vakkal engedte tjra:,,Menjen csak, maga nagyon szerencss, (Sicle Louis XIV Paris, 1929,Hachette.453_454. o.) tud olvasni,.,,, de Ebbl a beszmolbl szinte egyetlensz sem igaz. A nagy r csak lete vgefel,l77l-ben merte kzztennia rejtlylltlagos megoldst: szerinte a Vaslarcos XIV. Lajos bty1alehetett. 11

110

A XVIII. szzad rtipiratri s jsgri egyre jobban felsztottka nagyktizonsg rdekltdstismeretlenfogoly irnt. Mgaz uralkodk az sem hagyhattk figyelmen kviil a legendrkat. Pompadour mrkin egyszer nekiszegeztea krdst szeretjnek, Lajos kirlynak ki lehetett XV' a hresVaslarcos? A kirly oszintn aztfe|elte neki, hogy szerinte egy itliai fejedelem minisztere lehetett, Ercole Antonio Maria Matthioli. Ugyangyvlaszolt XVI. Lajos is felesge, Mria Antnia aggatzsra, Igen sok tortnsz fogadta el lltsukat, kozttik magam is A Bastille bevtele konyvemben (Bp. 1985,Kossuth Kiad. 13.o.) cmt Ki volt ez a Matthioli? Egy itliai kalandor, aki 1678-banvllalta, hogy rbesz|i Mantova hercegt, Krolyt az1tlriaiCasaleerdjnektenIV. j gedsre termszetesen pnzrt' Mg a titkos szerzdstis tvette Versailles-ban, majd elrulta a spanyolssavoyaiuralkodknak a francia kirly terveit,akik azonnal tiltakozni kezdtek,s az iizletbl nem lett semmi. A szerz{tdst visszake|lettszerezni: Matthiolit Torin kozelben a franciatigyntiktikcsapdbacsaltk,s letartztattk. Casalt csakhrom vmrilva szlltk meg a francik, Matthiolit pedig a ktbecsapottfejedelem megnyugtatsraortik<is fogsgravetettk. Elbb Pinerolban raboskodott,1694.tlpedig Sainte-Marguerite szigetn' Teht akr is lehetett volna az larcos fogoly, akit ngyvmrilva tszlltottaka Bastille-ba. A temetsnl hasznlt Marchioly nvis <r emlkeztet. Csakhogy mirtadtk volna meg ennyire megkozeltponto$bggal a nevta temetsnl, egyszer vtizedeken prbltk eltitkolni a kilha t tt? Ebben a korban a legjelentktelenebb foglyok nevt eltitkoltk akit iS a kirly parancsra tartztattak le, annak az iigyei csak a kirlyra tartoztak' A Bastille elhallozott foglyai kozi.il mindenkit lnventemettek el, az 1702-ben ongyilkossgot elk<ivet Dupressoir-Louvard-t pldul Pierre Massuque nven, l7D4-benmeghalt Vinache nevifoglyot pedig az tienneDurand nven. Bastille kormnyzja nyilvn azrtadtameg a A Marchioly nevet a Vaslarcos temetsnl, mert a valdi neve egszen msknthangzott' Radsul egy I694-b(5|szrmazlevlarra utal, hogy Matthioli ebben az vbenmeghalt Sainte-Marguerite szigetn.Vagyis mindkt francia kirrlytvedett, Vaslarcos nem lehetettMatthioli. a 112

Az 1789-benkirobbant francia forradalomnak a Bastille elfoglalsa volt az egyik leghresebbepizdja. Nyolc nappal az erd bevteleutn megtalltk hogy az egyik btirt<incellban mr azt hreszte|tkPrizsban, l Vaslarcos csontvzt, amint ,,kezn,l bn, nyakn megl ncolva v rta hogy a Vaslarcos SaintePr ,zabadtit,,. vmrilvamr azthiteszteltk, szerelmeslett Bonpart nev bortonrnek lnyba, Marguerite szigetn gyermekeiket Korzikn neveltkfel, ahol a helyi szoksok szerint a r s nevtiketkisseltorztottk, ,,Bonaparte'lett belle' Napleon mindcsak annyit jegyzett meg Szent Ilona szigetn, ,,hogy az emberek errl s nagyon hiszkenyek, olyannyira imdj k a k l nlegesdolgokat, hogy ilyesmitelhitetnia sokas ggal',, Mga szentusbanis lenne nehz nem tallni olyanokat,akik ezt igazolnk''.,,(Napolon Sainte.Hlehetne Robert Laffont.275. o.) Itne.Paris,1981, A xlx. szzadbana romantika regnlri tovbb cirztkat<irtnetet, s a Sainte-Marguerite-szigettmegltogat angol turistk oly sok szilnkot levagdaltak a Vaslarcos celljnak ajtajbl' hogy a deszkkat t bbszor is ki kellett cserlni.A XX. szzadban huszonktfilm idztefel pedig hrom nemzetkozi konfea Vaslarcos legendjt, a t<irtnszek oI r endeztekaz ismeretlen fogoly probl mjr (tgz +-ben s199 1rencit szerintlegben Pinerolban, 1987-benpedig Cannes-ban)'A szakrtok kiadvany foglalkozott napjainkig a Vaslarcossal, s iitvenkt albb ezer Egyesek szerint Molire volt, a drmar, akit verzi sziiletett kiltr<l. meg a Tartufremiatt felhborod lszentek bosszr. a kirly gymentett sztilte t, s egy afrikai, fekete jtl, msok szerint XIV. Lajos felesge kellett eltakarni azarct. Vagy taln Monmouth szolgavolt azapja,ezrt fia, hercegevolt, II' Kroly angol kirly tcirvnytelen akit nem akartak mg, utn, s gy lltottk flre?Felvetettk felkelse kivgezni 1685-os volt, vagy a spanyol kirly eltiintetett fia, esetlegBeaufort herhogy n< cege,XIV. Lajos kirly valdi apja vagy esetleg Retz bboros titkra... a smit mondanak minderr<l komolyabb tortnszek? }ean-ChrisLajos kornak egyik legtekintlyesebbszakrtje tian Petitfils, XIV. (Le 2003-ban adott ki egy iisszefoglal m vet a problmrro|. Masque de Paris, Perrin') A dokumentumok alapos fer. Entre histoire et lgende, 113

ttanulmnyozsa sorn arra a kcivetkeztetsre jutott, hogy |ules Lairnek lehetettigaza, aki 189o-benelskntvetettefel, hogy a Vaslarcos valdi neve Eustache Danger volt' Alacsony sorbl szrmaz szolga lehetett, akit 1669-ben tartoztattak le, Calais-ban. Ekkoriban ksztettk a el diplomatk a doveri titkos szerzdst,amelyben II. Kroly angol kirly jkora <isszeg fejben gretet XIV' Lajosnak arra, hogy ttra katotett likus hitre. Eustache Danger valsznleg llamtitkokrl szerzett tudomst, skifecsegett valamit. Letatztattk,s minden rlarcnlkti|egy tiszt shrom katona Pinerolo vrb<irtonbe ksrte. raboskodott az Itt egykor nagy hatalm pnztigyiftlintendnsis, Nicolas Fouquet,akit XIV. Lajos 166 1-ben tartztatottle. Saint-Mars,Pinerolo vrb<irtonnek kormnyzojamegengedte,hogy Danger inasknt Fouquet szolglatballjon. Vagyis nem lehetettnemesi sziilets, mert egy magasabbrang binozt e szzadban sztiksgesetnhallra tltekskivgeztek,de sohasemknyszertettek szolgasorba' Pinerolban Eustache Danger egy msik magas rangri llamfogollyal is kapcsolatba kertilt, Lauzun hercegvel. Teht nem volt elgaz eredeti biine, immr Fouquet-t<l Lauzuntl is tudomst szerezhetettolyan s llamtigyekr<l, amelyek nem r tartoztak. Keresztnyuralkod ebben a szzadban brsgi tlet nlki.ilnem ci|etettmeg egyszertalattvalkat - de ha az|Iamrdekei megkvntk,korltlan ideig fogsgbantarthatta cket. Fouquet 1680-banmeghalt,Lauzunt a k<ivetkez vbenszabadon bocstottk, Danger azonban fogoly maradt, s Saint-Mars kormnyz magval vitte t valamennyi rij llomshelyre:168l vgn Exilles-be, 1687-benSainte-Marguerite szigetre, l698-ban a prizsi Bastille-ba. s De mirtadatottr larcot? Petitfils meggy(5z(Snek tallta )ohn Noone brit t<irtnsz elmlettSaint-Mars kissmegalznak rezhette, hogy egy jelentktelen inast rizget a kirlysg legktilonbtizbb b<irt<jneiben. EzrtSainte-Marguerite-sziget utazvavaslarcot,a Bastille-barkezve fel pedig brsony larcot adatott r,s azthangoztatta, hogy azonnal vgeznie kell vele, ha felfedi arct. Pedig ugyan ki ismerte volna fel EustacheDanger-t ennyi vtizedelteltvel Franciaorszgban?De minltekintlyesebb a fogoly - anniltekintlyesebb foglrja is. Saint-Mars-nak fennmaradt a 114

rta cgy levele 1688-bl' amelyben a kovetkez<ket Louvois miniszternek: tartomnyban azt beszIik, hogy a foglyom Beaufort urasg, ,Az egsz Le Cromwellfia!,, (Petitfi|s.' Masque msokpedigazt mondjk, hogya nhai tpllgattaa defer... I9I_I92. o.) Vagyis Saint-Mars maga is szvesen lcgendt,sjkat nevetettmagban az emberek hiszkenysgn. Az igazsg nhakibrndt - a legenda sokkal rdekesebb. Mg a is le$ekintlyesebbrtelmisgiek hajlamosak voltak elutastania tnyekct. Voltaire a kiivetkez levelet kapta 1738 decemberbenbartjtl, lcan-BaptisteDu Bos-t|: ,,Ami az alarcostilleti, ugy hallottam... nem yolt ml mint Fouquet ur inasa. Ha vannak erre bizonytkai, feltrhatja dzokat. De ha bizonytkainem meggyzek, gy rzem,nem kellene ennekaz embernekaz Iarc t..''' Petitfils ehhez a kovetkezket letpnie Ettehozzegyikcikkben(I}Histoire,1999.oktber.92.o,):,,Voltaire-nek s teht volt vIasztasaa nevetsges kibrndt igazs g Fouquetjelenszolgja,s akirly elrejtetttestvrnek sokkallenyig zbb, ppen tktelen terjednikezd, misztikus legend jakijzijtt! A remekdramaturgiai rzkkel Alegendt vIasztotta_ az tendelkez, kajn r egypercigsem ttovzott. legnagyobbijrijmre!,, eljiivend nemzedkek

37.A szabad kmivessg rendkviil eredet titkos si ' szervezet


A legendk szerint a szabadk<mives hagyomnyok az TtestamentumkorbI szrmaznak.A bibliai Kirlyok els ki)nyvhen (7,14) s olvashatunk egy bizonyos Hrmrl, aki Truszbl rkezett, Salamon ksztett jeruzslemi templom szmra. Hia megbzsblfelszerelst rm titkos tantsnak a templomos lovagok voltak az orok<isei.Az utols nagymestertik pedig, }acquesde Molay, mieltt SzpFilop francia kirly 1312-ben mglyra ktildte volna, tadta titkait Beaujeu grfJnak. Ezutn pedig nagymesterrl nagymesterreszllt a titkos tants, a cgszen mai szabadkm vesekig. 115

A kozpkorbanmegesett,hogy bizonyos lovagrendek az testamentum korbl szrmaztattkmagukat.A johannitk pldulazt lltottk, hogy rendjtiket a Makkabeusok alaptottk, a Kr. e' II. szzadban, A templomos lovagok azonban egyltaln nem szrmaztattkmagukat Salamon templomnak pt<ittl, akkor sem, ha a teljes nevtik gy mg hangzott:,,KrisztusnaksSalamon templomnak szegny lovagjai'ik arra voltak btiszkk'hogy Clairvaux-i Szent Bernt alaptottarendjiiket aXII, szzadban.Amikor pedig a XVIII. szzadelejnegyesszabadkm vesek felvetettk, hogy mozgalmuk a kereszteshbor k korra nyrilik vissza,nem emlegettk templomoslovagokat.Eztakapcsolatot a csak az 1760-asvektc| kezdtk terjeszteni nmetszabadkcmvesek,majd a 1804-tol' t<ltik teljesen fi.iggetleniil, franciacsoPort'Ez utbbiak meg egy is alaktottk ,|eruzsIern a Temploma Legfels Katonai Rendjt, azota s ,,neo-templomosok''nvenem|egetik ket' k terjesztettk, hogy a templomos |ovagokrendje tril|te |acquesde Molay strsai mglyahallt, sktgra sz,akadt: Beaujeugrftl szrmazika mai szabadkomtvessg, Larmniustlpedig az < mozgalmuk. Jean-Marc A msik |egendaterjeszt i mgSalamon templomnl is rgebbi hagyomnyokrahivatkoznak.Szerinttika kozpkori katedrlisokktmtvesei sz szerint ozonviz el tti titkok tudi voltak. No fiai ugyanis k<oszlopokra vstk a geometrasaz pitszetszablyait,e koszfel s lopokrl ismerkedtekmeg ezekkel el<bb Bbel tornynak, majd Salamon templomnak ptoi.Egy XIV. szzadi krnika szerint aIX. szzadi II. Kroly frank kirly ,,kmijves volt, mielijtt kirly lett volnA,,,(Idzi: tHistoire,2001,jrlius-augusztus, o.) A titkos ismeretekbirtokba 9' jut kozpkorik<mrvesek alkottk meg az elsi5 pholyokat, vagyis a ksztilfelben lv katedrlishoz hozzpitettftilkket.Ezekben tartottk szerszmaikat, itt pihentek meg sitt tancskoztak, majd az ptkezs befejezsvel pholyokat lebontottk.Az jkori szabadkmives-mozgalom a pedig t<liikszr mazik' Hosszasan lehetne mgsorolni a szabadkmtvessggel kapcsolatos legendkat.Csakhogy soha semmilyen kapcsolatot sem sikertilt bebizonytani a templomosok, a katedrlisok pt<i a modern szabadkmis 116

koztltt. Skciban sAngliban a XVII. szzadto|jott divatba a vessg pholyokat alkottltkos szervezetekalapitsa:egyesrrseltkel<sgek mozgalmat A tak. Ezek azonban eltinteka szzadvgre. mindmig l< ahol ngykisebb pholy ebben az |7L7-ben alaptottkLondonban, vbenegyestilt Londoni Nagypholy nven.Felvilgosult, emberbart titkos mozgalom volt ez. Szaltrehozott, s elmlkedsek akcik cljval el b|yzatt1723-b anksztette |amesAnderson. Antik, kozpkori,renesznszneoplatonistasfelvilgosods kori szimblumokat sszertartsokat hasznltak fet szertartsaikhoz, amelyeken hrom alapelvre polAmozgalom elsc, szeretet',, testvri ptettek ,,lgazsgjtkonysg s arisztokratk is csatlakoztak. gri vezetihez hamarosan a legelckelbb el angolok, sktok srekterjesztettk a Franciaorszgban szmtz<itt en p Az tantsait. els< rizsi p holyt az 1720-as vekb szabadkmrvessg fogta osszea csoportokat. A szs alaptottk, 1728-banmr nagypholy Franciaorszg vrosaizad fo|yamn t<ibbmint ezer pholy mtkod<itt pholy csak rovid ideig tevkenykedett. ban, tobb ezer tagga|,brnmely A tagok hromnegyede polgr, egynegyede nemes spap volt, nagyarisztokratkat vilasztottk. pedig a legelkel<bb mesterekk Itliban, Amerikban sa nmetIlamokban az l730.as vekben, pholyt. Ez utbbi vrosban 1780-ra Bcsbenl742-benalaptottkaz els< szz taggal.Magyarorszgon tizenhrom pholy mikodott, mintegy ht pholy. Br a ppk ktszeris L769.ben Eperjesen alakult megaz els kitkoztk a mozgalmat (1738, L75I), az eurpai kormnyok tobbsge tolerlta a szabadkmiveseket. A mozgalom ugyan a felvilgosods, de terjesztette, a eszmit tolerancia,deizmus segyenlsg teswrisg, meg. Racionalista,humanista trsadalmi hierarchit nem krdcjelezte clok sezoterikus, misztikus szertartsok jellemeztktevkenysgt. voltak, mint Voltaire, II. Frihressgek Tagjaik ktiztitt olyan ki'ilonboz< gyesporosz kirly, Casanova,Mozart, Goethe, Lotaringiai Ferenc (Mria Napleon ktfivre,Franklin sWashington. Terziafrje), vesek aknais A XIx. szzadbant<ibben megprbltk a szabadk<m forradalom kirobbanst. Valj ban munkj nak tulajdontani a francia a a mozgalom tagjai egy|talnnem tartottak <issze: forradalom sorn a 117

legkiilonbozbb politikai csoportokhoz csatlakoztak s gyakran les harcot vvtak egymssal. A pholyok l79l--tl fokozatosan besziintettk mkdsiiket, csak l796-banledtekiljj. A francia forradalom kirobs bantst teht nem tulajdonthatjuk a szabadkmrvessg hatsnak, legfeljebba forradalom jelkpeikozott talrlhatunksok szabadkmves szimblumot.

38.Mria Terzla nagyonszerette magyartestriiket a


Vajon ki kezdett e|effle rgalmakat terjesztenia XVIII. szzad egyik legerkolcstisebb sleghtsgesebb asszonyirl?Talrnrgi ellenfele, a Porosz II. Frigyes kirly? Nem valszni, hiszen nhamg is elismerssel emlegettea Habsburg Birodalom uralkodnjt. Kegyvesztett magyar nemesek?Vagy a protestnsok,akikkel nem volt kilnosebben tolerns?Nem tudjuk, csak annyi bizonyos,hogy ha Magyarorszgon valahol szba keri'i| Mria Terzia,elbb-utbb valaki fe|hozza a rgianekdotkatarrl, hogy milyen nagyon szerettea szlas,magyar testroket'.. Lehet, hogy akik ezt emlegetik,egyszerien <isszetvesztik t Nagy Katalin crnvel? Mria Terziafelksziiletleniil spolitikai tapasztalatoknlktil vette takormnyzst huszonhrom ves korban, 1740-ben,de igen gyorsan bebizonyosodott rla, hogy - |etrajzirja, Franz Herre szavaival lve,,a boldog Ausztria uralkodnoje stehetsg volt,,. (Mria Terzia.Bp. 200 l, Magyar Konyvklub . 46.o. Kaj tr Mria fordtsa. Mgpedigpoli ) tikai stehetsg, j kitin fellpsi, tlkpessgi, leters, rendkviili munkbrs uralkodn, aki maga hozott meg minden fontos d<intst, smgismegmaradt kedves asszonynak, szeretetteljes felesgnek j s anyrnak. Egsz letben egyetlenfrfitszeretett: Ferenc Istvint, Lotarin(I7 gia hercegt 08-17 65). Az si Lotharingiai-dinasztia (vigyzat, a tartominynevtegyszeri ,,t''-vel,a csaldt,,th''-valrjuk!) I542-ben fiiggetlentette tartomnyt 18

nriisttrrtIktrt|r'r a Nmet-rmaiCsszrsgtl,s azta hercegeiszuvern, A X V l l . szrlzrrrl magukat. nak al nem rendelt fejedelemnektekintettk aluttkcrcrrltl a Habsburgokvdszrnyai ban azonbanknytelenekvoltak gel menedket,mert azegyre niivekv hatalmri francia kirlyok lrlt| scre ( tobbsztir is megszlltk a tartomnyt. V. Krolyherceg 1643- | 9())lttrlr ti|lrtll s Bcsben sztiletett, a Habsburg Birodalom egyik legsikeresetrlr nokakntfelmentetteaz ostromolt osztrk fvrost (1683),visszailglrrltrt (l6tt7). a Budt (1686),majd gyoze\metaratott nagyharsnyicsatban kapta a Lipt nevet, s br vissz,atrFia a Habsburg csszr tiszteletre hetett Lotaringiba, az o fit, a Budt visszahdt herceg unokjt' korban Bcsbektildtk,hogy ott nevelke<lFerenc Istvnt tizenilt ves jen. kortl megismerhette ezt a mtivelt Mrria Terziatehtmr hatves svonz fiatalembert, akit apja, VI. Kroly csszr (magyar kirlyknt III. Kroly) sajt fiakntneveltetett.Tizent veskorban vgzetesen A hallig vgigksrte. fi tirokiis nlkiili beleszeretett,sez az rzs A brit korminy ahhoz ktitotte csszr hosszan fontolgatta a hzassgot. biztost ugyan a pragmatica sanctio (a trn ni gon val tiriiktistidst hogy a csszrlenyt nem hzastjktissze trilstorv.nyj e smerst, mr gosan nagy hatalmri dinasztia tagjval, a francia kormrnyviszont a rgtaszemet vetett Lotaringira, amelynek Ferenc Kroly l729-ben a lengyel tirohercegelett, s ezrtnem oriilt a hzassgnak.A dilemmt sorn tigy kosodsihborr (1733_35)oldotta meg: a bcsibkekots egyeztekmeg,hogy ha Ferenc Krroly lemond sei birtokrl a francia s tiiay apsa javra, akkor megkapja Toscant, Mria Terziakezt, abban Franciaorszg elismeri a pragmatica sanctit. A herceg radsul hogy a csszr halla utn megkaphatjaa nmet-ris remnykedhetett, mai csszri rangot. nevezte boldog volt, leveleiben Ma uslnak,,,egrknek'' Mria Terzia nuncius az vlegnyet,akivel 1736.februr l2-nadta ssze t a ppai go.to.,-..,'diek templomban. Ferenc Iswn sem Magyarorszg kor_ rg in-y,apueft G7 32- t74 1), sem az 1736 1739-es oszmn- Habsbu gaz. hborri parancsnokakntnem bizonyult sikeresnek,viszont remek 119

nztk, a frankfurti dmbl kivonulva trfsanfelmutattaegy erklyen ll felesgnekkoronzsi jelvnyeket, a mire Mria Terzia- 4 SZCI-

gyakori lzcis hlszobban alszik vele, nagyon szereti,sragaszkodik a kviili szerelmi kapcsoa eltlte hzassgon Mlysgesen lgy ttlthez. Ha valakinek, akkor Giacomo Casanovnak igazn elhihetjtik' h1bt"t. bogy Mria Terziravilgtl tvol llt a szexulis i.igyekbentanrstott minden szp- rta emlkirataiban _, sok a ,,Bcsben rntedkenysg: mde a cssz rn bigottsga I(ythereia (vagyis , nagy a fnyi)zs, '. f Vno'" - H. P.)gy ny reitf l tte megnehezti, leg az idegeneknek, Az

(s A csszrn nem csszrn<!) gondolkodsmdjtnem bigott vallsossg, hanem |etvidm, dlnmet reformkatolicizmus haiotta t. Uralkodn<knt szerny, is kedvesasszonymaradt:mindmig megtekinthetc egy korabe|ii.igyirat,ame|yrekvfoltot ejtett,majd bekarikzta sodartamell: magam,,.,, fest az innsbrucki udvari ,,Szgyellem Egy vrkpolna oltrkpn Szent Ilonaknt festette <t, le ferjt pedig Konstantin csszrknt, mire Mria Terzia azonnaleltvolttattafestmnyt. a A vadszatot sem kedvelte,mert szeretteaz llatokat: egyszerttibb szz cisszeterelt vadllatot futni Hagytaka parancsra.Bolcs konzervativiz-

sz-mszbb lenne,mihelyt a legkkebbcsaps ri,mint ezek az ers szel-

145-146. o.) Felesgkntlegt<ikletesebb a hiisgjellemezte,kortrsai csodlkozva rtk rla, hogy,,polgri hzassgot kvn folytatni a csszrral'i vagyis

vette a hallos biintjk Betesebbhajlands git. Miutn csszri kezbe hogy csak a parznasgra hat tigy vlte, f t tt szemet hunyhat, ||stqtnt, (Giacomo Casanova:Emlkiratok' le, a megbocs thatatlan binre,,, tftjtson Bp. 1960,Gondolat' 47,o.Ko|ozsvri Grandpierre Emil fordtsa.) akikktiztil tzen rtk A csszrntizenhat gyermeket sziilt frjnek, szerettegyermekeit,s egyik Nagyon gondos anyavolt, meg a felntttkort. arrl panaszkodott,hogy a ktirtilotte jtsz hat gyerek zsibonlcvelb.'' gsamiatt negyedszerfog rshoz.De szeretettelbnt valamennyi rokoBajororszgi Mria |ozefa val is. Amikor fia, Jzsef msodik fe1esge, ltogatta t, Mria Terzia kapott, s a kiiziimbtis |zsef meg sem html<it kerestefet hatdokl menyt,megolelte,smga himlt is elkapta ttle. Alatwali koztis csaldanyjnak tekintette magt. Nagyon szeretett hzassgokatktizvetteni, mgaz udvar alacsonyabb rangri tagjainak is m.g..,g.dt.,hogy az udvari kpolnban eskiidjenek meg' s a Hofburg pon. vacsorjukat.1768.februr 14-n esktiv< enrendezzk tiiktirtermb gyolban rontott be az udvari sznhzpholybaegy tvirattal a kezben, Az fel sa nzotr kiltotta :,,Poldinak fi a sz letett!,, eltadsflbeszaa majdani Ferenc cskadt, s mindenki lelkesen tinnepelte unokjnak, szrnak, Lipt finak megsz letst. megfosztottaszereAmikor 1765-benegy szvrohamvagy agyvrzs Mria Terzialevgattaahajt, s tkoltoz<ittegy sziirkvel tett frjtl, gyszozvegyi lakosztlyba. letehtralv tizentrt vben taptzoft gyermekei, sznesruhit pedig szobalnyai kozott ruht viselt, kszereit 121

az valahnyszor gynevea Walkodbthinyzik t relemlegf bbernye, gy jtatossgban l szerelemr vansz,bigottsgigJajul ,ttt rvnytelen nemlegtermijld zi a kt ha qtli, lstennl, llhatatosan szerez rilemeket

120

osztotta szt. Frjetemetsn egymlysgesen emberi, meghat gesztust tett.A rossz nyelvek szerint a cssr valaha vonzdott a szpAuersperg hercegnhoz, a|<lt Mria Terziamost e szavakkal szltott megz,,Hercegn! Mi sokat vesztettjnk. Az oly bigottnak tartott asszonykpes .." volt feltilemelkedni minden fltkenysgen, s jindulattal fordulni ahhoz is, aki taln uwanaztafrfitszerette, mint . Hallos gyn frjekont<isbe burkolzott. Imaktinyvbengyermekei egy cdulttalltak' amelyre hzassguk idtartamt jegyeztefe|: v .29 6 hnap, 6 nap, ami vben 29-et, hnapban 335-ijt, htben 1540-et,napban 10781-et,rban 358 744-et teszen ki,,.Szikszavri,de sokatmond emlkegy boldog hzassgrl.

39.xV. Lajoscinikusa megl|aptotta:,,Utnu n nk az iiztinvzl,,


A republiknus t<i1tnszek a XIX. szzadban gy idztk fel ezt a kijelentst, mint XV. Lajos francia kirly (uralk. t7t5-I774) onzsneksfeleltlensgnek bizonytkt. mr a Larousse lexikonok. Ma ban is az olvashat, hogy a kirly valsznrlegsohasem mondott ilyesmit. (le Petit Larousse.Paris, 1997,Larousse-Bordas. 1103.o.) onnan szrmazhat akkor a hres szrllige? Egyes szakrtk szerint egy kori id zeteltorzitott felidzsbl. ntlag Tiberius csszr idztefel gyakran Euripidsz egyik elveszetttra. gdijrnak egyik sort ,,Ha meghalok,af Wet tjzemssze Suetonius e/!', szerint Nr csszr,amikor rneghallottaeztazidzetet, azonnal rvg1a: (A ,,St, mgletemben!,, Caesarok lete,Bp, L975, Magyar Helikon. 264. o. Kis Ferencn fordtsa.) Msok szerint Madame Pompadour prblta ezzelvigasztalni a kirlp, amikor az uralkod a rossbachi veresgmiatt szomorkodott 1757 vgn, az cmondsa torzult el a koziss mert szlligv.

is Michel Antoine, a kiraly legalaposabbletrajznakelksztje erre (Louis X7. Paris, 1989, Fayard. az weteszi a szrlligemegsziiletst. 739-74I. o.) Szerinteazonbannem Pompadour,hanem magaXV. Lajos az mondhatott ilyesmit, amikor fekete humorral fe|idzte 1757-es v mernylc, Robert Frangois Damiens esemnyeit. Janur 5-negy fleszti a egy ksselmegsebestette kirlyt. prilis 2-n egy hurrikn soport vgig Franciaorszgon. Szeptemberbenaz angoloknak sikertilt egy htre pedig II. Frigyesporoszkirly November5-n megszllniukAix szigett. mrt jkora veresgeta francia s osztrk hadseregre Rossbachnl. alakult a A htves hborri msodik vemeglehetsen szerencstlentil francirk szmra].A szalonokban pedig mindenki arrl beszlt,hogy visszatraz l682-ben ltott tistokos. Csak kt v mulva trtvissza, de A egyesek mr ltni vltk. k<izhiedelemszerint 1757 szeptemberben foldpedig az efflegij elensgekfelbukkanst szerencstlensgek, XV. Lajos valszntleg olyasmit mondhatott s rengsek rvizek ksrik. hrnekhallatn, hogy ,,nektink mr csak az az tistokos visszatrse zonvizhinyzik] s ez alakult t a koztudatban a hrhedt kijelentss.

volt a 40.Il.Jrzsef haladskpviselje


Ha csak II. |zsef nmet-rmaicsszr smagyar kirly (uralk. I78o_I790) reformjait vessztik figyelembe, akkor konnyen rigy tnhet, hogy a haladst kpviselteegy olyan birodalomban, amelyben minden trsadalmi csoPort ragaszkodott si kivltsgaihoz. Tmogatta az elemi a oktatst, vallsi trentolerancit vezetett be, cs<ikkentette nemessg terbevezetst ad hatalmt, az egysges sa ttirvnyeltti egyenlsg Nemes sznvezte sfelszmolta a magyar jobbgysg roghoz kotst. dkaitsenki sem vitatja. Csakhogy mr Horvth Mihly is megfogalmaztaII.|ozsef uralkodproblmjt: nem akarta ttirni, hogy akivlts gos oszsnak alapvett ,,l tly, br szzadok ta brt,de igazs gtalan el jogaival szolgai llapotban

122

123

tartsa a np akbb osztdlyait, gtolja az Ilam anyagi s erkijlcsirdekeinek kifejlst:tehtlerontaniszndkozott lasztfalnkat, eltijrijlni akarta av a kivltsgokat,s legalbb is a kiizterhektekintetben egyenlsget nt kv megalaptaniminden alattvali ktjztjtt.seddig dics a sz ndk, szabadelvis minden magasztal sra mlta terv.De a szabadsgnak, mint tudjuk, ktoldala van egy allamban: nem elg, hogy egyik osztly el ne nyomja kivlts gaival s el jogaival a msikat;sz ksghogy minden osztly a kormnyhatalom nknye zsarnoksgaellen is biztostvalegyen.E nlk l s csak a szolgasgki)zs,csakebbenltezik egyenlsg. pedig a st tuspol (vagyis llampolgri - H. P,)jogokat a trn irnyban semmifle g ri intzmnnyel biztos\totta: nem egyenlsget akart, de nem a jogban,hanem (Magyarorszgt rtnelme. csak a fejedelmi nknyir ny ban,,',, Hetedik kotet. Bp. l873,FranklinTrsulat.5l0-51l. o.) Ugyanezt vetik szemrea mai tortnszek Erich Zollner tall is. megfogalmazsaszerint egyszerrekvnta,jlti srendtrrllammf' vltoztatni birodalmt. (Ausztria tiirtnete, Bp. 1998, Osiris Kiad 248.o.) Az llam rdeke volt az els szmra,holott a HabsburgMonarchia nem egysges llam volt, hanem tartomnyok<isszessge, melyeket csak a dinasztia kcit tissze.Egyetlenintzkedshez ignyelte tr. sem a sadalom egyetrtst, vette figyelembe sem a hagyomnyok, sem nem az rdekekeltrseit. tnknyessgvel mg a kedvez hats , sszeri intzkedseket ellenszenvess, is npszeritlenn tette.Dontseitgyedtil hozta meg, s csak vgrehajtkat tirt meg maga mellett, nem tancsoso' kat. A ktiliigyekben mgnhahallgatottKaunitz kancellrra, a beliigyekben azonban senkire sem. Sajt anyja, Mria Terziagy vlekedettfia stlusrl: ,,E hang, amelybi|l kiveszett az emberiessg gy ngdsg, s a monarchinak smindnyjunknak a vesztt okozhatja.', Elkpeszt kicsinyessggel avatkozott bele mindenbe, rengetegapr, bosszant rendelettel szab|yozta alattvali letnek mindennapj ait. Kilenc segynegyedvesuralkodsa alatt6206 rendeletetadott ki, ktszer annyit, mint anyja negyven valatt. Hadik Andrsnak kpesvolt levelet rni arrl, hogy az nkielgts nagyon gyakori a katonai iskolk hallgatinak kcirben, llamrdekk s nyilvntotta,hogy a leend kato-

natisztek ne rtsanak ilyesmvel az egszsgtiknek. Eltiltotta, hogy az udvari sznhzban balettet adjanak elc, arra hivatkozva, hogy ,,a sznpadon val erotikus ugrndozs feleslegesizga|mat breszt''. Betiltotta az ereklyk imdst, az oltrok tulzott kivilgtst,a vihar elleni harangozst,Tirolban pedig mga jdlizst saz ostorcsattogtatstis szablyozni prblta. Nagyon bosszantotta,hogy milni alattvali sznhzltogats utn szvesenstakocsikznak jszaka, mert rigy vlte,hogy akkor msnap majd ksn kelnek fel' Mintha elviselhetetlennektallta volna azt a gondolatot, hogy valaki, valahol, valamilyen okbl jl rzi magt. Be akarta vezetni, hogy a fa megtakartsardekben kopors helyettzskban temessk a halottak at.Mozartnak gygratull a Szijkel tets szerjblbemutatja utn: ,,Remek, a remek,csak egy kicsitsokbenne a hangjegy..." II. |zsef kormnyzatnak f problmjt azonban nhny,Pierre Manent-tl szrmaz gondolattal lehet a legjobban megvilgtani. drmaian ,,A demokrcia eltti trsadalmakban a hangs ly kifejezetten, s olykor megszllottana trsadalmi egysgen az egyetrtsen.trvan, E sadalmak folyton-folyvst azon vannak, hogy egysgiiket megjelentsk, hogy sznrevigykennek az egysgnek ltvnyt. Minden, ami sztva laszt, vagy azzal fenyeget, minden, ami megoszt, vagy azzal fenyeget, Iek zds, elfujtsvagy hallgats trgyt kpezi. Egyetlenmegoszts, illetve sztvlasztsvan, amelyet a demokrcia el tti trsadalom elismer, st, hangosanhirdet, ez pedig azoknak a megk l nbijztetse, parancsolakik nak, illetve akik engedelmeskednek, kormnyzk skormnyzottak a (Pierre Manent: Politikai filozfia felnt)tteknek. kzijtti k l nbsgttel.'' II. Bp. 2003' Osiris Kiad. 32' o' Kende Pterfordtsa') |zsef csak ezt ismerte el, holott mr harminckt wel trnra lpse a szw|asztst m szellemrtjl, amely a eltt megjelent Montesquieu f< ve, A t rvnyek gyzte hatalom megosztsnaksziiksgessgr<l meg kortrsait. Nem is errtl:Europa legtobb llamban azura|nagyon kellett meggyzni <ket kod ktiLlonfele tartomnyi vagy rendi gplsekkelegytittmiktidvekormnyzott. A XVIII. szzadbanegyre nyilvnvalbb vlt, hogy tigy lehet kiaknzni egy trsadalom erforrsait, ha legalbb a leghatkonyabban

124

123

a trsadalom fels rtegnek kpviselivelmegosztjik hatalmat.,,Nincs a _ foga|maztkmeg II. }zsef korban a hatadzs kpviseletnlktil!'' kony kormnyzs alapelvtazEgyestiltllamokban. S ha |zsef szmra ez a pldat lsgosantvoli volt, legalbbaz occsre,a majdani II. Liptra figyelhetett volna, aki ezt rta egyik levelbenhrignak' Mria Krisztinnak, osztrk Nmetalfold helytartjn ak:,,Minden orszgban alapt rvnyrevan sz ksg, szerzdsre npsaz uralkod kiiztjtt, amely a korl tozza ez utbbi hatalmt. Amikor az uralkod megszegi ezt,Iemond pozcij rl, melyetcsakfektelesenkapott, senki semkijtelesneki enges (Dino Carpanetto-Giuseppe Ricuperati: Italy in theAge of delmeskedni." Reason.1685_1789. New York, l987' Longman,22I.o.) II. |zsefazonban senkivel sem volt hajland megosztani hatalmt. Pedig,,a politika modern rendszere abbl a clb j i)tt ltre, gyfekaimolj a vagy legal bbis l ho megker lje azt a Parancs-engedelmessg viszonyt, amely a rgi politikai rendszerek sajtja volt,,,A modernrtelemben szabads gmdszeres vett tijrekvs arra, hogy ebbl a viszonybl kiszabaduljunk','(Piete Manent: Idzett mi,33,o.) Vajon nevezhetjtik-e a ha|ads kpvisel<jnekazt uralkodt, aki az ennyireszembehelyezkedett,,a politika modern rendszervel''? nem Aki rtettemeg, hogy a fejl<ds egyszerre mutat a kozponti hatalom megerstse megosztsa s fel? Er<s llamot akart,amelykpes megvdelrnezi az rllampolgroklett, tulajdont snyugalmt - azt viszont nem ismerte fel, hogy ez az l|amvesz|yeztetheti szabadsgjogaikatis. Politikja rendi ellenzkben |<vrolagaz elavult kivltsgok vdelmezit ltta, s nem volt hajland felismerni, hogy privilgiumaikkal egyitt azt az alapelvet is vdelmeztk vele szemben, hogy a kozponti hatalom ne tehessenmeg mindent a kormnyzottakhozzjrulsa nlkiil.A modern llam dilemmjt |amesMadison, az Egyesi.iltllamok negyedik elnoke fogalmazta meg a legrzkletesebben: az emberekangyalok voln ,,Ha nalc,nem kellenekorm nyozni ijket. S ha az embereketangyalokkormnyozn lc,a kormnyzatot sem bel lrl, sem kv lrl nem kellene ellenrizni. Az olyan kormnyzati rendszerkialakts ban, amelybenemberek igazgatnak ms embereket, nagy nehzsg kiivetkez: elszijr kpess a a

il |cclltenni a kormnyzatot arra, hogy irnytsasellentJrizzt: kotn| ily hogy ellen rizza sajt tttu11tit,,, lottakat; msodszor r keIIknyszerteni, (AlexanderHamilton-fames Madison-John Jay:Af deralisla.llp. I99t1, Burpa Konyvkiad. 381. oldal. Balabn Pterfordtsa.)ll. |tlzsc| vlszont |lzrlrag arra volt kpes,hogy irnytsa sellenorizze a ktlrmnyzottakat - sajt hatalma megosztsnak, sajt kormnyzata c|lclra rzsnek gondolatt azonban kptelenvolt elfogadni.

volt sok 41.ll. Katalincrnnekelkpeszten szeretje


Nagy Katalin crn (I729_I79O rendkvtili asszony volt. Pel744janurjban tlpteaz orosz hatrt, dig amikor anyja ksretben rligha t nt brki is alkalmatlanabbnak Minden oroszok Egyeduralkonmetszrmazsu,luthernus mint ez a tizenot ves, djrnakszerepre, Anhalt-Zerbst-i Zsfi a Auguszta Friderika egy elszegnyedett kislrny. nmethercegi csaldbl szrmazott,apja porosz katonatisztvolt. Erzsbet crn csak azrt szemelte ki t unokaoccse sutda felesgnek, mert ismerte anyja csaldjt, s el kvntanyerni II. Frigyes porosz kirrly bartsgt.A kislrnyazonban nemcsak arra volt kpes,hogy megkedveltessemagt a szmraismeretlen nyelvrskulturjri, orosz udvarral, hogy felvegye a gtirtigkeleti vallst sa Katalin nevet, de arra is, hogy |7 62-ben egy vrtelenllamcsnnyel eltvoltsaostoba snpszeritlen nem vrta tle Eurpa, III' frjt, Pterta trnrl. Azt pedig vgkpp hogy a korszak egyik leghatalmasabb uralkodjv vljk,aki modern s reformok sort fogadtatja el, jogokat ad az orosz nemessgnek polgrsgnak, fejleszti azoros?'gazdasgot,terjeszti a nyrgati kultrirt' els nyeri azeurpai felvilgosult filozfusok elismerst, ugyanakkor hfelgyorstja az orosz Birodalom tertileti bor k sorozatval ijeszt<en terjeszkedst. minden korban gyanakvs Az ennyire sikeres asszonyok prlyafutst Nagy Katalin cirn kortrsai (sok mai frfisrgalmak <iz ne ksrte.

726

127

hoz hasonlan) elevetermszetellenesnek tekintettk, hogy egy nthata. lommal rendelkezzen, s ha mr tehetsgtelen uralkodnak nem nyilvnthattik, legalbb erkolcstelensggel tiszttalansggalvdoltrkmeg. s Pedig Nagy Katalin egyltaln nem volt nimfomnis, ferfifal nszemly'ahogy oly sokan lltottk rla. Rendkvi.iliintelligencij smunkabrsr, kedves, termszetessegszs$es asszony volt. Legnagyobb szerelmhez, Patyomkin herceghez rott leveleiben, ahogy lettajzrja, Isabel de Madariaga megllaptja r|a, ,szeretetteljessal zatos, nem szak Messalinjnak tjnik,hanem eg)/ asszonynak,aki szeretne szeretni s szeretyelenni, >Ha a vgzetem olyanfrjetjuttat nekem,akit szerethetek,rta,sohasemvItoztam volna megaz irnyban."', (Isabelde Madariaga:Russiain theAge of Catherine the Great.London, 1981,Weidenfeld & Nicolson. 3a3. o.) Frje,a Holstein-Gottorpi csaldbl' szrmaz III. Ptercr, Nagy Pterunokja azonban fleszinek, rszegesnek impotensnek bizos nyult. A gyermeklds elmaradsrt Erzsbet crn termszetesen Katalint okolta, aki kornyezete nyomsra s a rgenvrt trn<iroktis remnyben |752-ben Szergej Vasziljevics Szaltikov grf szeretje lett' A grf httlennekbizonyult, s Katalin rijra magnyos volt, amikor hrom vm lva megismerkedetta brit kdvet titkrval, a h szves, polt, udvarias s vonz Stanislaw Poniatowskival. A kt,francis miveltsg fiatal kozott ktvent tart, szenvedlyes szerelem lobbant fel - Poniatowski mglengyel kirlyknt is abban remnykedett ideig, hogyviszonyrrk egy kirijulhat,segytittfognak lni.A harmadik szeretreKatalin 1761-ben tett szert Grigorij Grigorjevics orlov hadnagy szem|yben. agrdaEz tisztvezetszerepetjtszott Katalin 1762-estrnra juttatsban. Tt'bb mint tz vent tartott a kapcsolatuk, s a crncsajt bevallsa szerint csak azrttvolodott el tle, mert a hadnagy megcsalta (5t.I772-ben a negyvenhrom vescrn egy Alekszandr Vaszilcsikov nevi, huszonnyolc ves hadnaggyalvacsorzgatottnaponta,aki a rossz nyelvek szerint jszaka megltogathattat. A kovetkez vbenviszont rtallt arra a is frfira, minden szempontbl egyenrang trsnakbizonyult Grigoaki rij Alekszandrovics Patyomkin grra. 128

Patyomkin (I739-I79L) igen mtvelt,olvasott grdatiszt volt, aki jrt az rijonnan megalaptott Moszkvai Egyetemre is, sa konyvtrban rizte Rousseau osszegffittitt m veit. Humnusan bnt katonival, s hattolernsvolt a ms vallsriakkal. Rendkvtil sikeres tbornoknak s ki ptett a fekete-tengeriorosz flottt. kony kormnyzonakbizonytrlt, < szerint titkos akivel a hresztelsek Vagyis mlt trsa volt a crnonek, szerelmiik hrom vent tartott hzassgot is kotottek. Szenvedlyes (|773_76),de tancsadja is a crn<i legmegbzhatbb Patyomkin ezutn sbizalmas bartja maradt' korig cit szeretje volt, akik Katalin crnnek teht negyvenhtves k<iziilhrommal hosszri vekent tartott a viszonya. Vagyis pontosan rigy viselkedett,mint egy mai szabad sftiggetlen asszony'aki munkja azonban egyre rovileteutols hrisz vben mellett keresi,,az igazit,,. fiatalabb frfiakkal.A tortdebb kapcsolatok kovettkegymst, egyre nszekhtid<skoriszeretjrl tudnak Pjotr Vasziljevics Zavadovsz. klljt | (1776-1777),Szemjon Gavrilovics Zoricsrl (L777_I778),Ivan Nyikolaj evics Rimszkij -Korszakovrl ( 1778)' Alekszej Dimitrej evics Lanszkojrl (|7 8o_I7 84), Alekszandr Petrovics |ermolovrl ( l 785)' Alekszandr Matvejevics Dmitrijev-Mamonovrl (|7 86_1789) sPlaton Alekszandrovics Zubovr| (1789_1796). Ezek a kapcsolatok valban Viszont mindig mltsgnem szolgltak kiilonosebben a becstiletre. teljesensdiszkrtenviselkedett, ssohasem volt egynlt<ibbszeretje egyszerre'Radsul mindig meggyzte magt, hogy szintn szerelmes kiltott ki, sszvesen az illet fiatalemberbe, akit igen tehetsgesnek nevelgette,anyskodott felette. Vagyis Katalinnak bizonythat mdon 12 szeretje volt - vagy ha valban titkos hzassgot kotott Patyomkinnal, akkor 2 frjes11 szeretje. Hogy mindez sok vagy kevs- ezt mindenki d<intseel maga. soknak tartotta, s ezrta crn szerelmi letrl A kortrsak tobbsge rengeteglegendaterjedt el Eurpban. Az angol nyelvtertiletenazt mondogattk rla g nyosan, hogy mrnokei kptelenekvoltak olyan nagyvolna. emelni (,,erektlni'' a szmra, amely kielgtette sgri ptmnyt ) szmt, msok nimfomnival, Egyesekhro mszzrabecsiiltkszeret<i

129

st, zooflival, llatokkal val fajtalankodssal is megvdoltk. A legocsmnyabb, de meglepoen szleskorben elterjedt legenda szerint az okozta a hallt, hogy loval kozostilt. Ebbl termszetesen egyetlen sz sem igaz: a crn< egszsges asszony volt, a frfiakatszerette,nem az llatokat. Katalint vzcibltses rnykszkn szltits, ebbe halt rte s bele. Annak sincs semmi bizonytka,hogyvalamelyik udvarh<ilgye kegyenc szexulis kpessgeit, miel<tt a ,,kiprbIta''volna a k<ivetkezo crn az gyba fogadta volna ket, mint ahogy annak sincs, hogy Patyomkin keresettvolna szeret<ket szmra. a A XVIII. szzadban termszetesensenkit sem zavart, ha egy frfi uralkodnak sok szeretjevolt. A ni uralkodkrl viszont egszen mskntgondolkoztak.rdemes felidzni ezzelkapcsolatbanSimon Dixon brit tortnsz szavait: ,,Az eurpai trnokon l frfi kortrsaival ellenttben Katalin tmadhatt5volt a termszetellenes, irracionlis viselkeds megszokottvdjaival, amelyekkel oly sok nagy hatalm asszonyt elhalmoztak az elmult 2000 vsorn, A tijrtnetrs nagyon ismeri el a nem k zputata legitim nt|i hatalom, a jindulattal, vallsossggals sziziesjellemzett t^irstLady-lcpsennek ijnzssel, sggel tiszttalnnsggal s promiszkuitssal megblyegzett, elfugadhatatlanellentte kijzijtt. Ezrt a Katalin lakosztly n atvonul, legalbb tizenktszeret ppenelegend volt ahhoz, hogy meggy zze a kortrsakat a ni uralom elfugadhatatlan, sgrl,,,(Catherine Great.London,2001, Longman' 53. o.) the

42.A felvi!gosods kpvise!i ateistkvoltak


Ezt a tveselkpzelst oldalrl is megerstettk. egykt Az hzak ltal kiadott tortnelmi munkkban ilyen mondatokat talrlhatunk: ,,Az Enciklopdia... szerkeszti Denis Diderot sIean dAlembert voltak,de munkatrsaik kijzijtt ott talljuk a leghresebb rkat,tudsokat, termszettudsokat, 'akik kevs .' kivtellel ateistk smaterialist k vol(Sznto Konrd: A Katolikus Egyh z t rtnete.II. tak.,, kotet. Bp. 1984,

Ecclesia. 257_258.o.) A tzktitetesszovjet vilgtortnetbenpedig a kogsukbI a Jelvilgovetkezket olvashatjuk,, Materialista termszetfelfu jutottak,,,Lenin rendkv l nagyi sod s kpvisel ateistakijvetkeztetsekre rtkelte francia materialistk ateista rsait, s sz ksgesnek a ra e tartotta,hogy a szovjethatalommegjelentessem vekets fegyver l hasz(Vilgtrtnet. kotet.Bp.1964, V. a magaharcban a valls ellen,,, nlja Kossuth Konyvkiad . 552' o') A felvilgosods katolikus brli azonban ugyan gy eltriloztk a mint XVII-XVIII, szzadi ateizmusjelenttsgt, a vallselleneskomazokat a vallsi valban elvetettk A felvilgosods kpvisel<i munistk. hiedelmeket,amelyek csodkhoz, ordogokhoz vagy angyalokhoz kotdtek. Tmadtk a vallsi intolerancia minden megnyilvnulst. olykor babobrltk az egyhz visszalseit, is trlsgosan heves szenvedllyel minden hagyomnyt, cinikus harcsolnak minden nnak nyilvntva lszentnek valamennyi papot, tunya naplopnak valam ennyi szerzetest, is tudtak igazsgtalanok lenni, kiilonosen akkor, amikor az apct.k felhbors egyhzpolitikai befolyrsa a szellemi letfeletti ellen<rzse odabiggyesztette Voltaire egy idben minden levele vgre totta ket. l,infme, ezt a rtividtstEcr. I}inf., amiannyit jelentett, hogy crasons el a gyalzatost!''Minden bartja tudta, hogy ezen a katolikus ,,Tapossuk hogy a mai antikleriklis rvrendszer egyhzat rti,Az is ktsgtelen, idejndolgoztk ki. a egyrszt felvilgosods vagy Csakhogy az antiklerikalizmus nem azonos a vallsellenessggel A felvilgosult gondolkodk kozi.il taln Thomas az ateizmussal. Naigeont s Hobbes-t, |ean Meslier-t, Holbach brt, |acques-Andr ateistnak tekinteni. La Mettrie-t lehet egyrtelmien }ulien offray de Claude-Adrien Helvtiust egyesek ateistnak tartottk, msok szerint tartozott,akik Isten azonban inkbb a felvilgosultak deista tobbsghez korltoztk. Akik ennlis jobban elta szerept vilg megteremtsre vallstl, mint Baruch Spinoza vagy }ohn volodtak a hagyomnyos olvasztotToland, azok panteistkk vltak, vagyis Istent a termszetbe a termszetrdemelvallsos tiszteletet. maga tk, s rigy vltk,

130

137

Magt a vallst azonban a felvilgosods kpvisel<inek tobbsge nem vetette el, hanem megprblta sszeristeni, finomtani vagy kiegszteni. A legttibben hittek egy sszelis felfoghat, jtkony Istenben, a vilgmindensg megteremtojben, az igazsgbaserkcilcsbevetett aki

romlottsgt, de nem a tigy fogalmazott, hogy ,,elutastja keresztnysg T. az vetiel mag nak Jzusnak eredetiel rasait.,'(|oseph Ellis: American Sphinx.The Character of ThomasJffirson. New York, 1997,Alfred A' gyakorhogy ,,vallasa Knopf. 215.o') Montesquieu-rol megllaptottk, egyesszakaszaiban valadeista, de lete |atitagkatolikus, meggy z dse Montesquieu. Desgraves: szellemfel.,'(Louis melyestkzeledikakeresztny Guillaume-Thomas Bp.2003,osiris Kiado.447' o. Dek Attila fordtsa.) maguk is abbkvoltak, )oseph Raynal sGabriel Bonnot de Mably Priestleypedig nonkonformista prdiktor'A lengyel felvilgosodsban vezetoszerepetjtszottak a katolikus papok, mint Stanislaw Staszic s Hugo Kolt4taj. az Voltaire eltlte ateizmust sa materializmust, de |zustortnetIstene elott viszont tobbszor is misznem akart hinni. A termszet ben rla, hogy egyszerhajnali hromkor tikus eksztzis fogta el. Feljegyeztk kistlt a kertjbe,hogy gyonyorkodhessen a napfelkeltben.A Nap tapsolt, sgykiltozott: ,,Hiszek,hiszek benned!Hatal. megjelensekor s mas lsten, hiszek!,,Majd odafordult ksrcihez, kijelentette:,,ml Mi|za: ez m s krds!,,(Pierre yiszontFiti urat s illeti, Anya asszonysgot Paris, 2007,Perrin. 793-794' o.). Voltaire. nevezni. nem lehetateistnak Rousseau.tpedigvgkpp |ean-|acques fejtetteki vallsi Emil, avagya nevelsrlcmtkonyve negyedik rszben E szerint a dogmkat saz a nzeteit, ,,savoyaivikrius hiwallSbani azonban nem lntolerancit valban el kell vetniink, a vallst sIstenltt lelkiismeretre, a,,bels fnyrd'kell a hanem azrze|mekre, az rtelemre, nyujtotta ltv nyt, hallgass a bels alapoznunk: ,,Nzdcsak a termszet (tgye,hogy az Istenmindent megmondottszem nknek,lelkiismehangra! ezenfel l nek nk nknek!Mit mondhatnakmg kp retilnknek,tI essg hogy mindig kvnjad Isten gyt, . az emberek?,' Fiam, gy intzdlelked brmelyik Egybknt ltezsben' s Itt,akkor sohasemfogsz ktelkedni hogy a valls megk vetelteigazi prt llshoz csatlakozol is,gondold meg igazi mert az Istensg k telessgek ggetlenekaz emberi intzmnyektl, f minden orszgban sminden temploma maga az igaz szv.A t rvny szekta szmra abbanfoglathat ijssze,hogy szeress k lstent mindenek-

Vagyis az elit szrrrra e8y racionlis hiedelemrendszert kvntakmegfogalmazrri,a rrp szntra az,<lnban megcriztk volna a hagyomnyos hiedelmeket. A ,,termszetes va|ls''azt jelentette t<ibbsgtik szmra,hogya vilg racionlis nt<ldott rntik dik, miiktidsnek trirvnyeitpedig az ember kpes megrteni, ezrta k'ti|onbozo s vallsok vgsc soron u-"o'o, ,,o.mkon alapulnak,az emberi szltal felfoghat,termszetes, racionlis erkolcsi torvrryekerr' keresztnysg A teht megfoszthat misztikus sajtossgaito|, dogmitl, k]eriklishierarchijtI,svisszavzethet< <si bizonyos a|apvet,rrrindenki ltal belthat selfogadhat normkra. A csodkban,a kinyilatkoztatsban az eredendbiinben azonbannem s kell hinni.

lennek tartottk, pedig rends zeresenjrttemplomba. Thomas

|efferson

3&2

73&

felett, felebartunkat pedig mint nmagunkat. Nincs oly vall s, amely f lmenteneaz erkiilcsszabta katelessgik all, mert csak ezek a valban lnyegesek, bels istentisztelet a legek e kt)telessgek A kijz _Gyry l, mert hit nlk l nincs igazi erny), (Bp.1997,Papirusz Book. |nos fordtsa.)

43,Azamerikaiak brit zsarnoksg a e!|en indtottk megfiigget|ensgi hborriju kai


Az amerikaiak oly sokszor elmondtrkezt,hogy avgn maguk is elhittk.Miutn Boston kik<ittjben l773-ban"" i,,ia,,nk cilt<izott lzadk a tengerbe szrtak 342 |da tet, a brit kormn yzat lezrattaa kikdt t, amg a krt meg nem trtik,Massachusetts onkorm nyzatt korltozta, s Gage tbornokot nevezteki kormnyzjrnak. A bostoni ,,teadlutn'' meglehetsen enyhe megtorlsa elkpesztindulatokat vltott ki a gyarmatoklakibl Samuel Adams, a massachusettsi radiklisok vezetje gy rt Arthur Lee-nek 1774. mjus 18-i levelben: ,,KedvesUram! e uir|t parlament rendelete, melyet ltaltbana bostonikiktjttjtiirvnynek,,veznek, eljutott hozzm. Konstantin poly levltraibankutakodva sem tallnnk ehhez hasonl, gbekilt igazsgtalansgot embertelensgei. mrt ri.vArhas oe tunk egy olyan parlamenttl, amelynek egy olyan krmnyzat dikt l, s olyan korm nyzat ellen riz, amely a jelei.szerint teljesen ilvesztette az eszt, erkijlcsi rzkt, ameUet az indulat, kegyetlensigs bossztiirnyt?,, (The Spirit of ,Seventy-Sx'Szerk. Henry st. co.,,ager sRichard B. Morris. New York, Evanston, London, 1967,Harper & Row, publishers. 19.o.) Mga jozan smrskelt George Washington is gyrt |774. ja|ius 20-n Bryan Fairfaxnek .Taln Gage tbornok vrsetkidse az rezse ta (aki tancsa krjszijntst megszaktva olyan nyilatkozatot tett kijzz, jobban illik egy ttjrtjkbashoz,mint angol am.ely kormnyzhoz, s rul snak nyilvntottaa brit kereskedelmet rintivala-,,,yi k ziisfellpst)

rendncm adta-e pld tlan bizonytkt a zsarnoksg legdespotikusabb Eernek,amelyet valaha is gyakoroltak egy szabad kormnyzatban?,, (Ugyanott, 24. o.) fefferson pedig a kovetkez< kijelentstiktatta be a jelenlegi kirIynak tijrttiiggetlensginyilatkozatba:,,Nagy-Britannia amelyek s tijrtnete, netenem ms, mint az ismtltjd srelmek jogsrtsek ezen llamokban.,, k zvetlen clja az abszolut zsarnoksg bevezetse (Ugyanott, 317. o.) Valban a brit kormny lett volna a XVII.I. szzad legzsarnokibb kormnyzata? hboAzartyaorszg samerikai gyarmatainak konfliktusa a htves Nagy- Britann ia ugyanis gyr nak ( t zso _ |7 63)volt a kovetkezmnye' szak-Amerikbl kiszortania, zelmetaratott,sikeril'lta francikat egsz csak ppen az nem volt vilgos, mibl fogjk fizetni a tobbszor sre A ntivekedettgyarmati teriilet korminyzattsvdelmt. gyarmatokra koltsg az 1748 -as 70 ezer fontrl 1763 -ra 35o ei fordtottkiadsok ves ezer fontra emelkedtek, pedig a brit llamadssg mr amrigy is megktszerezdotta hbor miatt. A brit politikusok szmra termszeteslegalbb egyharmadt vagy felt nek ttnt,hogy e koltsgekegy rszt, az eddig am gy is igen keveset adz amerikai tirsadalomnk kell elo. teremtenie.Mg arra is felszltottk az amerikai ttirvnyhozkat,hogy hatrozzk meg, milyen mdon jrulnak hozz a kozos terhekhez, vlaszt azonban nem kaptak.Ezrt a brit parlament hozta meg azokat a rendeleteket, amelyek ugyan csak minimlis mrtkbennoveltk az s amerikaiak adterheit, szerinttik azonban mgisfeleslegesek t<irvnymirt kell a gyzetelenek voltak. Az amerikaiak ugyanis nem rtettk, hogy s lem utn ttibbet adzni, mint el<tte, hamarosan azza| rve|tek, nincs kpviseleti'ika brit parlamentben, ezrtaz nem is hozhat ttirvnyeket szmukra. cljbl l763-bart A brit kormny az indinhborrik elkeri.ilsnek vzv|asztojtlnyugatra. az eltiltotta a letelepedst Appalache-hegysg Egy Az amerikaiak egyszerienfigyelmen kvil hagytk ezt a t<irvnyt. vmulva a brit miniszterek behozatali vmokat vetettek ki tt'bb rura, kiadst. Nagy volt a tiltakozs, segyes s megtiltottk a helyi paprpnz 135

134

gyarmatokon mozgalom indult. A legnagyobb fel',nem-importlsi'' hborodst az l765-ben bevezetettblyegtorvny okozta, pedig mindosszeaz anyaorszgbanhasznlatos okmnyblyegbevezetsre vonatkozott. Mivel fmpnzrt kellett megvenni, az amerikaiak ezt kozvetlen adnak tekintettk. New Yorkban kilenc gyarmat kiildottei megrendeztk az gynevezett ,,blyegtorvny-kongresszust'', kiadtrk a jelszt: s nIk l!,,Tomegesmegmozdulsokra kertilt sor, ,,Nincs adzs kpviselet bojkott al vettka brit rukat, s ezrtL766-bana brit parlament visszavonta a blyegtorvnyt. |767 -ben az tivegre,festkre, lomra, tera spaprrakivetettvmok miatt kezdtek|zadozni. jra bojkott al vettka brit rukat, New Yorkban l77\janurjban utcai harcokrakertilt sor,mrciusbanpedig Bostonban a tomeg addig provoklt sdoblt nhnyrsgenll katont, amg azok onvdelembd,l ttizet nem nyitottak. t ttintet< meghalt, ezt neveztk mszrlsnaklA brit kormny olyannyiranem bizo,,bostoni nyult zsarnokinak,hogy msodszor is engedett: visszavontaa vmokat, csak a tet hagytameg, hogy tekintlyn essk ne csorba. Az ellenttl773-ban lez<d<itt jra, amikor a teatcirvnnvel Brit ki a Kelet-indiai Trsasg kapott az amerikai gy",-utok,"val tortnoelltsra.-o.,oili.,.ot Ezzel a tea tulajdonkppenmga vmmal egyutt is olcsbb lett volna, mint korbban, de az amerikaiak elvi okokbl ezt is elleneztk. Ekkor keriilt sor a hresbostoni teadlutinra. A brit kormny szmra ez mr trlnagy kihvs volt. Korbban ktszer is engedett(1766,1770), amerikaiak azonban jra meg rijra er<az szakos cselekmnyekre ragadtattk magukat. A brit kormny ezutta|a megtorls eszkozhez folyamodott, s ezze|vg|eg kilezteaz ellentteket. Az ltalnos |zongs lgkorben, 1775. pri|is l9-n a massachusettsi Lexingtonnl a fegyverespolgrok ti.izetnyitottak a Bostonbl rkez brit katonkra, akik egy concordi fegyverraktrt akartak felszmolni. Ezzel kirobbant a ftiggetlensgi hborr. A brit kormnyzat teht egyltaln nem volt zsarnoki. Mindossze a ktiltigyeket, hadtigyeket sa tvolsgi kereskedelmet irnftotta, a gyarmatok minden ms tren<lnkormnyzatot |veztek. Laki sokkal i36

(vagy ms nllbbak s sokkal gazdagabbak voltak a tobbi angol lllamhoz tartoz) gyarmat lakossgnl.Az angol politikai ssz,cllerrli

hanem egy rgtabirtokolt szabadsgmegrzabadsgm egszerzsrt, csak e szabadsg megtartsnak tartsrtharcoltak. A fi.iggetlensg volt az eszkoze.

magukis okolhatkhazjukXVllI. 44.A lengyelek szzadifelosztsrt


A Lengyelo rczg fe|osztsait (I7 72, 1793, 1795) vgrehajt llamok udvari tiirtnetri azt hirdettk,hogy a lengyelek kptelenek voltak onmaguk kormnyzs ra, ezrttulajdonkpPen szerencssek,

cmt filmjben (1965). Valban olyan srilyos felelssg terheln a XVIII. szzadilengyel nemessget? Annyi bizonyos, hogy abban a korszakban, amelyben a kozponti Lengyelorszgban hatalom minden eurpai orszgban megers d<itt, Alighanem a lengyel kirlynak volt a legegyrejobban meggyengiilt.

3',#?

alkodk k<iztitt: vlasztott uralkod zerz dsesemvolt rvnyes szejm a lsa nlktil. A lengyel politikai k<izitossga: a konf<iderci joga, s a peheztett.Az elbbi azt jelentette, -'l eljrsok sorn fegyveressztivet'agyis kirobbantani a polgrhbor t. szejm valamennyi tagja megakadegyetlen felkiltssal. Az egysges etett gyakorlat a politikai letmeg:t.Hatalmi vkuum jcittltre, csak s be e vkuumba a szomszdosnagy. nvalbb vlt, hogy az egykor oly bllam lett. A lengyel belpolitilcba a Bari Konf<iderci(1768)fegyvert sult a polgrhborri, mert az orosz borriba keveredett(|7 68_7 s egy 4), rncentrlni' A HabsburgBirodalom ovemberben pedig Magyaror szgen lv szepessgi vrosokat. A felzmn Birodalom veresge oltozta: a lk bkekcizvettsre krtekfel, nem l orosz megszlls al keriiljon. 1771 szerz<ds sztiletett,mire II. Katalin sztrk-t<irtik sz<ivetsggel szembe; Havasalfrild helyett lengyel tertile_ ensrlyrdekben viszont ezekbl s a Habsburg Birodalmat is. 1772. rtk Lengyelorszg els felosztste tertiletnek o/o (a gazdasgi29 -t is lakossgbl pedig mintegy 4

A megalz bnsmd komoly reformttirekvsekhezvezetett Len. gyelorszgban.Sikertilt hatkonydiplomciai testiiletet ltrehozni,felczmoltk a knvallatst, a boszorknypereket, a hetvenes vekvgn pedig nmi kereskedelmi fellendtilsjelei is mutatkoztak. Az llami bevtelekI778-t| mr meghaladtk a kiadsokat, a hadseregetpedig 18 300 fre emeltk.II. Szaniszl gost lengyel kirly mindent megtett a kultrira tmogatsrt,az |773-ban ltrehozottNemzeti oktatstigyi Bizottsg l792-ig27 uj tankonyvet adott ki, sa nyolcvanas vekelejre vrltak.1780-ban a Krakki Egyea,,nemzeti iskolk' is mikodokpess tem megnyitotta tanrkpzo szeminriumt, majd a felvilgosult r s filozfus Hugo Koll4taj rektorr vlasztsval(1783)magt az egyetemet is modernizltk. Ekkor mr a kt egyetem, a krakki swilni, 60 ellenrizte, s ez eurpai szinten is igen ktizpfok kollgium mikodst jelents eredmnyvolt. A reformfolyamatot a Nagy Szejm vagy Ngyves Szejm munkssga (1788-1792),StanislawStaszicsHugo Kollqtaj eszmi be tetozte alapjn elksztettkaz orszg j alkotmnyt. Br a katolicizmust,,mindrijkre nemzeti vall ss,,nyilvntottk, ki mondtk a vallsszabadsgot. Kozztettk,hogy emberi trsadalmakminden korm nyzatAA nem,,az idtartazet akarat bl sz rmazik',. A vgrehajthatalmat a ktves mokra megvlasztott ktkamars szejmre bztk. A liberum vett s a a konftiderci jogt eltortiltk.A vgrehajthatalom lre kirlyt, a prmsbl,kttitkrbl s<itminiszterbtl<isszelltott tancsot,valamint a szejm ltal vlasztott oktatsi'igyi,rendri, katonai spnziigyi bizottsgokat lltottk. A kirlyi hatalom orokletes lett, tigy terveztk, hogy a gyermektelen II. Szaniszl gost halla utn a szsz Wettindinasztira szll. A jobbgysgotnem szmoltk fel, de a parasztsgot a ,,a tcirvnyvdelmben'rszestettk,ftildesurakkal kotott egyezsgeiket llami ellenrzsal vontk, s minden bevndorlt, mga visszajobbgyokat is szabadnak nyilvntottk. tr sztik<itt 179l. mjus 3-rnltalnos lelkeseds kcizepettea kirly feleski.idott az alkotmnyra, s a kovetkez napokban orszgszertekovettka pldjt. Az rij alkotmny aztbizonytotta, hogy Lengyelorszg tvolrl sem

138

3 9

jellemezhet a teljes politikai skulturlis hanyatlssal.Az elkovetkezc vtizedekbena lengyelekrl mr nem a liberum veto jutottaz eurpaiak eszbe, hanem a kontinens elsknt elksztett, modern alkotmnya. trsadalom nagyon is letkpesnek bizonyult, csak ppennem kapott eslytennek a bebizonytsra. Sem az orosz' sem a porosz kormnyzat nenl ttrhette Lengyelorszg megszilrdulstskatonai megersodst. Hrom (!) reakcis lengyel nemes az otosz kormny osztonzsre 1792, mjus l4-n meghirdette a Targowicai Konfodercit. A,,prizsi vgzetes pldk' kovetsvel, valamint despotizmussal vdoltk az alkotmny hveit. Napokon beli'il 96 000 orosz katona lptet a hatrt a konfoderci trmogatsnak a s (nem ltez)lengyel jakobinusok elizsnek cljval. A tapasztalatlansrosszul felszerelt45 000 ffis hadseregnem szllhatott szembe a siker remnyben oroszokkal. II. Katalin azt ktivetelte, az hogy a kirly csatlakozzon a Targowicai Konfodercihoz. II. Szaniszl gost tovbbi alkuk sa reformok egy rsze megrzsnek remnyben csatlakozott,ktnap mrilva pedig fegyversztinetetkottetett.,,Egykir lysg nem hadihaj, amit a kapitnyfelrobbanthat,hogy megmentse becs Iett,,rtaegyik levelben. Npszertsge azonnal megsemmistilt, tettt rulsnak tekintettk, a lengyelek nagyrszeaztais megvetssel s emlegeti a nevt. II. Katalin mr azinvzi kezdetnrjabbfelosztst javasolt. l793. janur 23-n irtk al a msodik felosztsi szerzdstSzentpterviron: Lengyelorszg elvesztette els feloszts utin megmaradt teriilete s az npessge felt.Mg a Targowicai Konf<iderci vezeti is tiltakoztak. A Grodnban <isszehvott szejmet az orszglegreakcisabb elemeibl lltottk tissze,de mgez a gyulssem volt hajland elfogadni a ktildritteketbntalmaz orosz katonk ktivetelseit, akik egy izbengyukat szegeztekaz tilsteremre. vlasz a hallgats volt, a hres,,nmai.ilseA zs''hajnali hromig tartott, amikor a szejm otosz pnzzelmegvesztegetettelnoke kijelentette,hogy a hallgats beleegyezst jelent. Ignacy Potocki, Koll4taj sTadeusz Kociuszko vezetsvelhazafias a katonatisztek snemesek szles k<iri osszeeskiivst szttek ame|y t794 140

je|szaggetlensg,, a mrciusban robbant |<t ,,Szabads g integrits,f parasztfelkelvel vainak jegyben.Kociuszko 4000 katonval s2000 4-n veresget GgyuttVais ellen vonult, sRaclawice mellett prilis kaszrirt egy zso0 fs orosz hadseregre.A gyozelmet a kiegyenestett Kociuszko francia val haiiolo parasztfelkelk rohama biztostotta. hirdette meg remnyben kiterjesztsnek tmogats sa npfelkels Ezutn meg akarta m{u 7-n Polianecben a jobbgysg eltorlst. 7000 ember 10-n s auaatyozni, hogy ellenfeleiegyesi'iljenek, oktber vezetsealatt ll, tisszecsapott azIvan Fersen lr,iaciejowicnl ln orosz hadtesttel.Hadseregnekfele elpusztult valy a tbor12 o00 f<s elfogott veze. nokokkal egyiitt foglyul esett.lltlag a lengyel felkels (VgeLengyelorszg. tje e csataten ki.ltotta,hogy ,,Finis Poloniae|.,, e romantikus nak!), maga Ko ciuszko azonban mindvgig tagadta egy rsztikfranlegendt. f.11.te. vgetrt,a katonk sztoszlottak, illt. cia szolgrlatba megA crn elrendelte,hogy Lengyelorszggal rigybnjanak, mint s mind a hdtott tartomnnyal. Alengyel llami tulajdont elkoboztk, mind a nemzeti k<inyvtratOroszorszgba szilltotnemzeti levltrat, kezelheto tk. (A csomagols kozben a nagyobb kilteteket a kozkok szabdalt,kbaltikkal.) Ez lett a sorsa a mtkincsektobbsgnek mretre oroszorszgi knyszermunkratltk. is. A felkels12 000 rszwevojt irta'la maraL795.janur 3-nazorosz sPorosz uralkod szerzdst illamtertidklengyeltertiletek felosztsrl. Az egykori lengyel-liwrn a Poroszorszg, I8o/o-t Habsburg I9o/o.t letnek 63o/o-Oroszorszg, 25-n, Birodalom kapta meg. Lengyelorszg utols kirrlya november egy v mrilva koronzsa harmincegyedik vforduljn lemondott, 1797-benkijeMoszkvba vittk,s mire a vgsodemarkcis vonalakat Lengyelorszg eltintEurpa trkpeir<l. lItk, idea Egy dolJg azo.,b"n bizonyos: a lengyelek tobbsge felosztsok js a xlx] szzadfolyamn is mindent megtett hazja modernizl;e" helyrelltsrt. srtsegysgnek

141

45.Mila Antniakije|entette, hogy ha a npnek nincs kenyere, egyenkalcsot!


Ha egszen pontosan akarjuk lefordtani a francia kifejezst, akkor lltlag brist ajnlott. .. Ezt a kijelentstazonban mr a XIX. szzadi francia tortnszeksem vettk komolyan. Mria Antnia (1755_1793)' XVI. Lajos francia kirly felesge konnyelmii sfeliiletes asszony volt, de nem ostoba, sminden bizonnyal tisztban volrtazza|, hogy a kalcs sa brios drgbb,mint a kenyer.A mer<ben valsznttlen kijelentsmgisszlesktirokben ismerttvlt - valsznreg azrt, mert a felidzsvel l.rappnsanlehetetthangsrilyozni a forradalom igen el<tti uralkodo rtegek ||tlagos szocilis rzketlensgt. Boigne grfn azt irja az emlkirataiban, hogy nem Mria Antnia, hanem XV. Lajos lnya, Madame Victoire, teljesnevnFranciaorszgi MriaTerziaViktria (|7 33_ |7 99) mondott valami ilyesmitVersaillesban. ,,Madame Victoire-nak nem volt sokesze,srendkv l jsagos volt. volt az, aki k nnyekkel szemben a kijelentette hnsgidejn, egy amikor a kenyeret nlk lijz szerencstlenek >De szenvedseirtjl beszltek: Istenem,igazn megehetnk,s temnyek (Mmoiresde la a gett szltln Comtesse Boignene de d,osmond. Rcits d'unetante.I.kot. Paris, 1999, Mercure de France.65. oldal.) Haezigaz, akkor Madame Victoire nem is mondott akkora butasgot, csak arra hVta fel a figyelmet,.'hogy a mdosabbak levgjk skidobjk a tsztaflesgek kemnyre gett szlt,mikozben a szegnyekheznek.Konnyen lehet, hogy a szllige eredetileg nem is a szocilis rzkenysg hinyt, hanem ppena megltt bizonytotta, vagyis azt, hogy sokan helytelentettk telek nem az el fogyasztottrszeinekaz eldobst. Majd az eredetijelents elhalvnyult, talakult, sa szvtelensg, rzketlensg bizonytkv vlt. Catriona Seth viszont arra hvjafel a figyelmet egy Mria Antnia letnek szentelt antolgiban, hogy ezt a kijelentstmr vtizedekkel korbban is a legktilonbtizbb asszonyoknaktulajdontotth akiket szvtelennek akartak felttintetni. Egyesek szerint XIV. Lajos felesge, spaa nyol szrmazsu Mria Terzia szjb| hangzott el efflekijelents. 1&ffi,

Paris,2006,Robert Laffont. (MarieAntoinette. Anthologieet dictionnaire. 720. oldal') Rousseau pedig egy kozismert szlst idz fel' Vallomsok jutott',, mit vlaszolt egy el()kel h lgy,akivel en: cm kotetb ,,Eszembe hogy a parasztoknak nincs kenyer k: egyenekht kalcsot...,, kiizijltk, (Bp. 1962,Magyar Helikon. 264_265.oldal. Benedek lstvn fordtsa.) Ez a mondat a hatodik konyvben olvashat, amelyben a szerzo az lennnek idztefel. Ha pedig ktsgeink L740-4l-es vektortnett ismerte ezt a kijelentst, azirnt,hogy Rousseaumr ezekbenaz vekben annyi bizonyos, hogy L764-benhatrozta el a Vallomsok megrst,s L769-benfejeztebe- vagyis egy wel az eltt,hogy Mria Antnia megvolna Franciaorszgba. rkezett Minden jel arra utal teht, hogy egy jval rgebbiszlligtnyilvntottak valamikor a francia forradalom eltt vagy utn Mria Antnia jellegzeteskij elentsv.

a 46.A fe|vilgosods franciaorradalom vo|t elksztje


a A felvilgosods, ez a XVII. szzadvgtl XIX. szzad e|etudomnyos s egysges jigtart szellemi mozgalom nem tekinthet< kpviseloims sms osszetevirehefilozfiai irnyzatnak. Ktil<inboz< felfedezhettinkrsaiklyezik a hangsrilyt.Annyi kozos vonst mgiscsak elutastva'nem vallsi s ban, hogy az okori skozpkori tekintlyeket jelensgeihez, hanem kritikus a nem metafizikai alapon kozeltettek vilg tekinwe. Az embert raelscdlegesnek szemmel, a tapasztalati tnyeket megaki cioniilis lnynektekintettk, kpesarra,hogy azszsegtsgvel fejldsitvla. s sajt termszett,vgtelen ismerje a vilgot, megjavtsa tokat nyisson meg,maga eltt. A felvilgosods hatirozottannemzetek hangsri|yozomozga|omvolt. emberi nem testvrisgt feletti,az egsz a A felvilgosods viszont nem tekinthet< polgrsg ideolgijnak' volt sztiksg lltottk.Igaz,e|terjedshez a marxista tortnszek ahogy 143

a trsadalom bizonyos fejlettsgre, gazdagsgra, vrosiaso dsra.Az j eszmk befogadsa terjesztse s azonbantvolrl sem korltozdott

lgikat lehetett megfogalmazni. A magyar nemessg pldul II. |ozsef reformjaival szemben Rousseau tanaira is hivatkozott, amikor eljogait prblta vdelmezni. Kpletes rtelemben nevezhetjiika felvilgosodstforradalmi (teht nagy jelentosg) jtsrraka gondolkods tortnetben, azonban azt mr nem llthatjuk rla, hogy a franciaforradalmatksztette A felelt. vilgosods ugyanis po|itikailagegyltaln nem mutatott egy irnyba - hvei a legkti|onbtiz,tibb nz,eteket fejtettk a radiklis vltoztats ki, ignyt<l a rgirend igen vatos megreformlsnaksztiksgessgig. A felvilgosodskpvise|{ii koztitt egyarntvoltak hveiaz abszolutisztikus, az arisztokratikus sa demokratikus kormnyzsnak. A forra. dalmi t<irekvsek azonban tvo|lltak tli.ik,mert a tsadalom fejldst a tuds terjedstl a kellten felvilgosult uralkodk bks s reformjait| rem|tk, e|vetveaz erszakot sa npt<imegek fellpsnek minden formjt.Mga kifejezetten radiklisnak tekintettRouSseauis igy fejezte be egy elmlkedst eurpai ,,orokbke''tervezetrl: az a ,,A rosszs visszalsek, amelyekbloly sokember h zhasznot, maguktl j nnek ltre, azt, ami hasznosa ktiz ssgnek, de csakerszakkallehet bevezetni,hiszen a partikulris rdekek ezzel mindig szembentillnak. Az jelenleg abszurd terv, de adjk vissza nek nk IV Henriket s ijrijkbke Sullyt, smris sszerj tervvv lik, Vagy inkbb elgedjiink meg azzal, hogy rajongunk egy ilyen szptervrt, vigasztaljuk magunkat azzal a s tudattal, hogy amugy sem lehetmegvalstani. ugyanis csakerszakos Ezt sembertelen eszktjzijkkeltehetnnk meg. Fiideratv sz vetsgeket csak s forradalmakkal lehet ltrehozni, ilyen alapon vajon ki tudji megmondani, hogy vgyakozzunk-eegy ilyen sz vetsgut n, vagy rettegji)iktater 144

csapsratijbb rosszszrmazikbel le, mint amennyit vszTaln egyetlen (lean-|acques Rousseau:oeuvrescompltes. wdok magukkalhozhatnak..',, Tome III. Paris, 1964,ditionsGallimard.600. o') A felvilgosods eszminem a forradalom kirobbanshoz jrultak A hozz,hanem inkbb az rij rend felptshez.rgirend osszeomlsa mint mr nem gy cselekedett, utn ugyanis a felvilgosods nemzedke tagjai, akik az angol ezzharminc wel korbban az angol parlament forradalom utn, 1660-ban minimlis vltoztatsokkal visszalltottk mr hitt a fejlds a rgipolitikai rendszert.Ez az optimista nemzedk s lehetsgben,ezrtnem a m lt pldihozfolyamodott, hanem ksrrij letettett egy egszen rend felptsre. Akkor mirt terjedt el a XIX. szzadban,hogy a forradalmat a felvie|o? Azrt,mert politikai ktizdelmek sorn valalgosods ksztette mennyi politikai csoportosuls a felvilgosods eszmirehivatkozott, a ugyanrigy,m int a radikl isok. Csakhogy 1794 -ig egyre radimrskeltek fel idztk klisabb csoportok kertiltek hatalomra Franciaorszgban,<k e kt egyre hivalkodbban Rousseau sVoltaire nevt,k helyeztkel filozfus hamvait a Panteonban.Ezrtjuthattak egyeskortrs sksbbi hogy a felvilgosods kovetkeztetsre, politikai gondolkodk arra a tves elt. gondolkodi a radiklis forradalmat ksztettk

1789.ben 1848.banpolg]i s 47.164o-ben, keriiltsor forradalmakra


Tirnk<inyvrinkegy rszea rendszervlts utn is ragaszkodott a polgri forradalom koncepcijhoz - vagyis a vulgrmarxizmus elavult steljesenhasznlhatatlan foannak t<ikIetesen nyelvezethez, galmaival egyutt Pedig a XXI. szzad elejnnemcsak mshogy ltjuk a mint negyven wel ezeltt, de ms szavakkal is beszliink trtnelmet, rla. Nem elgkihtizni tankonyveinkbl azokat a fejezeteket,amelyek Marx, Engels sLenin plyafutst ismertettk,itt lenne az ideje meg-

145

szabadulni nyelvhasznlatuktl is. Ttirtnelem-tanktinyveink egy rszben a francia forradalmi kormnyzatot mgmindig jakobinus Jiktat ra nvenemlegetik,a kommunista egyprtrendszereketproletrdiktatrrnak nevezik, a forradalmak pedig polgriak, polgri demokratikusak vagy szocialistk maradtak. Mit is tudunk a forradalmakrl? Annyi bizonyos, hogy a fogalom (revolutio)a korforgst jelentc |atin revolvereszbl jtt lire.Nagy ritkrnmr a k<izpkori Itliban is hasznltrk, amikor politikai vltozsokat emlegettek.A tudomnyos nyelvezetben Kopernikusz honostotta meg De Revolutionibus orbium Coelestium(Az gipIykk<irforgsairl) cmi, 1543-ban rt mivvel. Sokig ,yisszaforduls'',,,a kiindulrtelembenhasznltk e fogalmat, vagyis ponPontra val visszatrs'' tosan az ellenttt jelentette annak, amit ma jelent. Egy rgebbi llapothoz val visszatrst rtettek ezen a XVII. sznadiangolokis, ezrt az l640-ben megindul esemnysorozatot forradalom,hanem polnem grhbor nvenemlegettk. l688-89-es esemnyeket Az viszont mr forradalomnak' neveztk mert tigy lttk hogy az abszo,,dicssges el, lutisztikus skatolikus, vagyis rijtt<irekvseket Lpviseluljakab megbuktatsval helyrellhat a rgipolitikai rendszer, amelyben a kirly a parlamentte|kormnyoz. Hamarosan kidertilt azonban, hogynagyon is sok minden megvltozotta politikai fordulatot ktivet vekben' n xvnt. szzad folyamn ezrtmr nem is annyira a rgirendszerek helyrelltst, mint inkbb a politikai talakulst,a politikai megrijulstneveztk forradalomnak. Az 1789-esfranciaorszgi esemnyek vgleg megvaltoztattk e fogalom jelentst. Ett<l kezdve a gyokeres stLts rijitsokat eredmnyezt politikai fordulatokat neveztk forradalomnak, .gy,ij ko,szak nyitnyt, minsgi vltozst, olyan politikai-trsadalmiat"Iuk.,lst, amelyben a tomegek is aktvanrsztvesznek A XIX. szzadban a liberrlisvagy konzervatv gondolkodk elssorban politikai jelensgnektekintettka forradalmakat, a zsarnoki kormnyzat ellen irnyul, a politikai szabadsgjogok s a kpviseleti kormnyzat kivvsra tett erszakos ksrletnek, amelez ppenerszakossgamiatt csak vatosan skizro|agavgsesetben,'"L"d foly"146

romantikus gondolkodk szemben modni. A forradalmi demokratk s azonban a forradalom talakult azigazsg pillanatv, a szenved np megvltsv,olyan tisztt viharr, amelynek kirobbantsra mindenkppent<irekednikell, amellyel kizrlag az ostobk, a gyvk vagy a szegiilhetnek szembe.Sokan mindmig foglyai maradtak ezolgalelktek rigy vlik,a forradalmak nem szorulnak semmiez utbbi szemlletnek, igazolsra vagy magyarzatra,s aki nem levett kalappal kozelt felfle j tik' abban klzr Iag ro ssz indul at munklhat. A forradalommal kapcsolatos nzeteinkrea marxistk gyakoroltrk a legnagyobb befolyst. Szerinttik a forradalom hosszri tv , antagonisztikus ellenttekltal meghatrozott trsadalmi mozgalom, vagyis osztlyharc, amelyben a fejlettebb termelsimdot kpvisel osztily szrll szembe az elavult termelsi mdot vdelmez osztlyokkal. vonzereje minden bizonnyal Knyelmessegyszerielmletez,legf<bb abban rll,hogy felment minket a gondolkodsnak saz esemnyek alaposabb megismersnekfradsgos munkj tl. Egy forradalom vagy polgri, vagy polgri demokratikus, vagy pedig szocialista, sksz, ezzel minden meg van magyarzva. A forradalmak kirobbanst, fordulataikat seredmnyeiket a marxistk szerint lgyanaz a tnyez hatrozzame1: az oszt$rdek. Ami tortnt, azrttortnt,mert valakiknek gy felelt meg, ezt akartk - tudatosan vagy ontudatlanul. Nem tudtk, de tettk- mgj, hogy mi okosabbak vagyunk, studjuk is, hogy tk mirt tettk. Ezrtnevezik mgma is oly sokan ,,polgri forradalomna|( az 1640 haznkban, mit sem t rdve azza|a s1660 koz<itt|ezajl'esemnyeket tnnyel, hogy ma mirnincs olyan angol tortnsz, gynevezn. aki Angliban ugyanis az l640-es vekvgn felszmoltrk kirlysgot, a felsa hagytk a jogrendszert, a tulajhvat, a ptispoksgeket, rintetleni.il de a trsadalmi rendszert sa helyi kormnyzatot. Az donviszonyokat, effle,erszakos esemnyekben bvelked talakulst teljes joggal nevezhetjtikpolitikai forradalomnak, de semmikppensem nevezhetjiik tirsadalmi forradalomnak vagy polgri forradalomnak 1660 utn ugyanis ugyanazon trsadalmi csoportok kpviseli iiltek az angol par147

lamentben slltak a helyi hatalom ln, mint 1640 eltt a nemessg s a gazdagpolgrsg. A tortnszek tobbsge mr a nagy francia forradalmat sem nevezi ma ,,polgri forradalomnakl Egyltaln nem azrttortki, mert a polgrrsg akart a politikai hatalombl'] hanem egy gazdasei segy ,,rszesi.ilni politikai vlsgegybeesse juttattahatalomra miatt,s nem a polgrsgot a nemessggel szemben,hanem a vagyonelkelsgt (agazdagpo|grsgot s gazdag nemessget)lltotta a sztiletselke|<sge helyre. A modern, tnylegesenpolgrinak nevezhet, gazdasgilagspolitikailag magasSzintenintegrlttrsadalmirendszert,azipar,a nag1rurosok, a nagykereskedelemsazipari munkssg vi|gtazonban mindkt orszgbana politikai forradalmak utn szz, illetve otven-hatvanwel ks<bb |ezaj|ipari forradalmak teremtettk meg' Semmi okunk teht az oszt|yje|legre uta| je|z,<kkel elltni a forradalmakat. A forrada|om fogalmnak jelentse megsztiletse folyamatosan ta tgult,sahogy Ormos Mria egy rgicikkben megfogalmazta',,a szavak terjeszked hajlama sa dolgok egyedisge kijzijtt az eltrs mindig a szavak javra tjnik el. Sz letik egy sz, amely eredetilegegy bizonyos jelentstartalommal s azutn expanziba kezd, kalandokra indul, j br, tartalmat veszfel, s a rgitesetlegel is hullatja.,'Mr a XIX. szzadban ,,ipari forradalomnak'' neveztkaz anglriaigazdasgitalakulst, a xx' szzadban pedig megjelent a ,'kulturlis forradalorr]a ,,tudo.innyos forradalorn,,a,,mez gazdasgiforradalom'] sms hasonl kifejezsek. Ha ma forradalomrl beszltink, ltalban arra utalunk, hogy nagy jelentsgiv|tozsra kertilt sor. Szkebbrtelembena t<irtnszek olyan esemnyeket neveznek forradalomnak, amelyek viszonylag gyorsan s nagyobb tcimegmozgalmakkal egyiitt eredmnyeztek jelentsebb politikai vltozsokat. ltalnosan elfogadotts valamennyi forradalomnak nevezetttortnelmiesemnyre rtelmezhetelmletazonban mgnem sziletett. A funkcionalista megkcizeltsek szerint a forradalmat a trsadalmi rtkrend trsadalmi kornyezet ,,aszinkronitsa'l a trsadalmi rends szer ,,diszfunkcis'] nem megfelel mrkcidse a trsadalmi vezet s ,44

merev' reformokat elutastpolitikja vltja ki. A pszicholgiai rtegek rob relatvdeprivcio' helyzete szerint az ugynevezett,, megkozeltsek a trsadalmielvrsok banthat ki forradalmat, amikor nagy a szakadk kozott. Az rijabbforradalomelmletekinkbb a s trsadalmi lehettsgek mintgazdasjelensgnek tekintik a forradalmakat, politikai-ideolgiai mehet gi.trsadalmi folyamatoknak.Egy trsadalom talakulsanem is rendszer megvltozshoz vgbenhny hnap alatt, s a gazdasgi ti'bb id kell. A vilgtortnelem nagy forradalmai nem voluntarista voltak, teht nem forradalomra irnyul emberiszndk Jelensgek eredmnyei,hanem egszenkiilonboz, ms sms irnybamutat (Ezen tiirekvsekvratlan, ssenki ltal nem kvnt kiivetkezmnyei.

nem viiltoztat az sem, hogy szzadunkban mr ,,hivatsosfonadalmpldult kIeaz rok'' is tevkenykedtek: 1917-esforradalom kitorse erre vrvatrlltotte.) tesen vratlanul rteazt a Lenint, aki egszlett illeten is: ezekisinkbb Hasonl a helyzet a forradalmak eredmnyeit valakoz<iskovetkezmnyeinektekinthetok, mint szth z torekvsek Anrrktiztjs a tervezet pontos megvalstsnak. mely elre elksztett ijsszeforradalomnak nevezhet esemnyekben,az a rgi rendszerek szilrdsga vagylabiliomlsa, s ebbl a szempontbl az llamhatalom ttnik. Csakhogy az emberi trjrtnelem tsa meghatrozo tnyezcnek ktilonigen tvol ll s egymstl oly sokban egymstl trbensid<ben s btiztIlamhatalmai nyilvnvalan ms sms okbl omlottaktissze, is ktilonboztek egymstl. azllj rendszerekltrehozsratett ksrletek Magtl rtetdnek ttnik az a megllaptsis, hogy azok alegsikeresebbek forradalmak, amelyek bizonyos korltozott smegvalsthat vetnek az eroszaknak,skpesek viszonylag gyorsan vget clokatelrve elhrA egy ltalnosan elfogadott rij rend bevezetsre. hatalmi halcok keriilfenyeget,hogy olyan kisebbsg zdsa sorn ugyanis az avesz|y torektobbsgnek het hatalomra, amely nem kpviselia trsadalom vseit, viszont e tobbsgnlsokkal gtlstalanabbul l azerszak hadE eszktizvel. kisebbsgpedig, lljon akr Cromwell ,vasbordjri'' akr tagjaibl, akr a Nemzeti Konvent republiknusaibl, az seregnek hajtekintett bolsevikokbl' onmagukat elevekivlasztott kisebbsgnek 149

lamoss vlik arra, hogy megvalsthatatlanclok nevben, akr a legszls<sgesebb elnyomssalis tartstsasajthatalmt. Mivel ez avesz|y ttibb forradalomban is felmertilt, meglehetsen nehzlenne meggyzen bebizonytani,hogy a forradalmak mindig kvrnatos jelensgek, s minden esetben meggyorstjk a trsadalmi fejl<dst' tuti,'t maga az erszak, a forradalmi erszak is egyarnt szolglhat j iigyet srossz iigyet, a tortnelmitapasztalatoksbizonyos forradalmak eikepeszten nagy puszttsaiazonban vatossgra intenek. De nem minden forradalom vont maga utn kisebb-nagyobb npirtst, sa francikkal vagy az oroszokkal ellenttbenmi, magyarok abban a szerencss helyzetben vagyunk, hogy nyugodtan megirr-nepelhetjiik legnagyobb forradalmunk vforduljt,Az I848-as m-"gya,fo.radalmat tobb tiirtnsz ,,ttirvnyes is forradalomnak'' nevezte]mert az tijtsokata hagyomnyos uralkod csoportok stesttiletek ktilon<isebb harc nlki.ilelfogadtk, sa rendezett, konszolidlt llapot mr az v tavaszn kialakult' Nem a terror, nem a vrontsvolt forradalmunk jel. lemzje, hanem a nemzeti egysget kpvisel,bks felvonuls. Nem kell ragaszkodnun$ a ,,feudalizmus rendszert''felszmol, l848-as ,,polgriforradalorn' mtoszhozsem. Kciztudott, hogy nem a polgrsg vezette, hanem a liberlis nemessg.Ebben azonb-annincs semmi ktiltin<is: angol forradalmat mindvgignemesek irnytottk, az s a francia forradalomban is sokig vezet szerePetjtSzottak. H peaig figyelembe vessztik, hogy az 1840-esvekbena nemessg mga legfejlettebb eurpai trsadalmakban is megr izte vezet szerept, teljesen termszetesnek tekinthetji.ik, hogy ez a trsadalmi rteg vezetteaz l848-as magyar forradalmat.Ami pedig a ,,feudalizmust"illeti, van abbanvarami abszurd' hogy legjobb kozpkor-t<irtnszeink rgta mrr meggy(5z en bebizonytottk,haznkban sohasem ltezettaz a trsadalmi-politikai jelensg' amelyet Nyugat-Eurpban feudalizmusnak neveztek ia hiba foldadomny fejben teljestett katonai szolgilat), XIX. szzada 1iseq' dal foglalkoz kollgikegy rszeszerint viszont l848-ban mgisa ,,feudalizmust''szmoltk fel.Nyilvn a jobbgyrendszersa rendi trsadalom felszmolsra gondolnak - de nem meggondolatlansg ezt 150

ftudalizmusnak nevezni? Igaz, mind a francia forradalom politikusai, mind a magyar reformkor nagyjai ,,feudalizmus''nwel illettkazt a termszevllgot, amelyet meg akartak vltoztatni' A t<irtnetrnak s ismernie kell a korabeli kifejezseket fogalmakat, de az is kiil<itcsen egy-egykortrs megnslenne,ha kritika nlkiilelfogadnstvenn szhasznlattvagy ppenaz |ta|aalkalmazott elnevezlllaptsait, leket. Nem azrtiinnepelji'ik teht 1848-asforradalmunkat, amit a marxista sugall,hogy a ,,foldes ri kizskmnyolst'' ,,polgri kizskm.lnevezs nyolssal' vltotta fel, hanem demokratikus s nemzeti clkitizsei k<ir a miatt. A rendi trsadalmat a torvnyeltti egyenltsg, szlesebb politikai szabadsgjogok kpviseletirendszer sa mindenkire rvnyes trsadalmval kvnta felvltani, a trsadalom rltalfelelssgrenem vonhat, abszolutisztikus elemeket megrzo kirrlysgot pedig olyan modernizcit snagyobb felels kormnyzattal, amely intzmnyes vont volna maga utn. Ha nem szabadulunk meg nemzeti fiiggetlensget a,,feudalizmust felszmol polgri forradalorn' mtosztl, vglegesen csak feleslegesmagydrzkodsra knyszertiltink,sfogalmi zavarokat idzhetiink el.

uralkodvolt 48.xvl. Lajosbuta,lusta,tehetsgte|en


tulajdons Frangois Furet rigy fogalmazott, hogy ,,szemlyes gait tekintveWI' Lajos nem az idelis uralkod ahhoz, hogy megtestesttul se a tnonarchia alkonyt Franciaorszg tijrtnetben: komoly, t l kijs hil tul telessgtud, takarkos, erkijlcsijs az utols idszakban t lsgosan is btor volt,,,(Dictionnaire critique de la rvolution frangaise. Acteurs. Szerk. Frangois Furet, Mona Ozouf. Paris, 1992,Flammarion. 169.o.) Azt is hozztehette volna, hogy uralkodsa tulsgosan sikeres volt ahhoz, hogy kormnyzatt a francia forradalom egyik okaknttartsk ktiri trsadalmi tmoszmon. A kirlvtvolrl sem volt zsarnok. Szles 151

gatstlvez,az tinkormnyzat elemeit megrzrendszer ln amely llt, kszen a modernizciora,slpseket a kpviselet llt tett kiterjesztsre. Azza| semvdolhatjuk,hogy gtoltavolna az orsz ggazdasgifejltdst: nagy gondot fordtottaz ipar sa kereskedelem tmogatsra, az utak, kikot k ptsre. letsznvonal Az pedig nem egyenletesen,de minden trsadalmi rteg kcirben emelkedett.Ugyan a lakossg egy jelentts rsze meglhetsi gondokkal kiiszktidott, Eurpa legttibb orszgban azonban jval nagyobb volt a szegnysg, mint Franciaorszgban. XVI. Lajos a forradalom eltt kifejezettennpszer Korminyzata volt. modernizlta a hadsereget,fejlesztettea haditengerszetet, elt<iroltea knvallatst,a kirlyi birtokokon konnltett a parasztsg terhein, s polgrjogokat biztostotta protestnsoknak ( 1788). Kiilpolitikai kudarcok halmozsval sem vdolhatjuk, sct, tivvolt az egyetlen francia koraz mnyzat,amely jelentsebbsikereketk<inyvelhetett az 1688 s18l5 el koztitti, Anglia ellen vvotthborusorozatban, amelyeta szakirodalom ,,msodik szzves hboru'' nvenemleget.A kormny Vergennesgrf kiili'igym i n isztersgeidejn (L774_ 87) Eurp ban hozzjru|t a bke meg<rzshez' ktfrontoshborrit gy elkertilve, az Egyesiilt llasa mokkal |77 8-t|egyi.ittmtktidve sikeriilt veresget mrni Nagy-Britannira azamerikai fi.iggetlensgi hborriban. Korzika megszerzsvel mg Franciaorszg teri.ilett gyaraptotta. is K<iltekezneksem nevezhetiiik, hiszen az ||amikiadsok jval cseklyebb hnyadt ktjlt<ittk dz uvar el kiadsaira,mint a korbbi uralkodk idejn: mindcissze5,7o/o-t. XVI. Lajos kormnyzatt legfeljebb azza|vdo|hatjuk, hogy nem sikeri'ilt kellcen modernizlnia pnztigyeit, s ezrt a pnzigytvlsgbl kinrtt politikai vlsg ppen akkor bntottameg az illamgpezetet, amikor egy eltre nem lthat gazdasgivlsgmozgstottaa t<imegeket. A kirlyi kormnyzat ktsgkviil megbukott - de semmi jel sem utal arra, hogy buksa eltttsokkal zsarnokibb, reakcisabb vagy tehetetlenebb lett volna, mint XVI. Lajos eldeinek ko rmnyzata,vagyms eurpai monarchik 1789-ben. A kirlynak a francia forradalom kirobbansa utn tett lpseit jzan, racionlis shumnus megfontolsok irnytottLk. 89.j nius 23-rn 17 152

nyilvnt rendi felszltottaaz onmagtalkotmnyo zo nemzetgyiilss gyulskpviselit,hogy tancskozsaikat egyeltrerendenkntelkiiliintilve folytassk, mire k egy forradalmi gesztussalmegtagadtk ezt az uralkodi Parancsot.XVI' Lajos azonban nem a reakcio sa rgirend az kpviseljeknt, arisztokrcia eszkozekntlpett fel a forradalom szemben. A kirly azt szerettevolna, hogy az egsz nemzetgy lsvel koz<isentancskozzanak' az egyes trsadalomra vonatkoz i.igyekr<l rendek sajt problmitviszont az illetkesrendek vitassk meg. Vagyis nyomssal s azt akarta elkeriilni, hogy a nemessget a papsgot ktils< lehessenrbrni az eljogaikrl val lemondsra. Elfogadta a kpviseleti szabadsgjogokbiztostst,s az adorendszer fellltst,a szemlyes iigyi egyenlsgt<ibbszorihangstilyozsva|, a nemessgsa papsg pnztigyi kivltsgai felszmolsnak elfogadsval megtette az eIsi fel az lpseket egyenl<sg is. A vgsclokattekintve XVI. Lajos sok a nemzetgy lsreformereivel,csak ppenhelyzeegyetrtett krdsben tbl,hagyomnyaibl spolitikai tapasztalataibl kovetkezen sokkal kvnt haladni. vatosabb lpsekben gyanakvssal viseltettek tagjai azonban mlysges A nemzetgytls nmagukat tekintettkaz abszolrit monarchia sa felviirnta. Immr lgosods hagyomnyai szerint egyarnt osztatlannak tekintett hatalom legitim kpviselinek, svilgukban nem volt helye egy j(, szndkri, reformer uralkodnak. Kizrlraga nemzeti akarat passzvvgrehajtjtudtk elkpzelnit, s ha ki akart lpni e szerepbl, a nak a szerepben ki. kirltottrk nemzet ellensgnek j liusban nem ellenforradalmi szndkkal,hanem akozbiz1789 vont cisszekatonkat a fvros koriil. XVI. Lajos sztonsg rdekben ontsa, s mra egyetlen dolog szmtott tabunak, a francik vrnek tartotta magt. Nem mozgstotta a ehhez az eMhezegszletben 1789.oktber 5-n,amikor csaldjval egyutt ellen a hadsereget felkel<k elhurcoltrkversailles-i palotjbl, nem adott parancsot a tmadsra 179L -ben,a varennes-i jszakn,amikorcsaldjval egytitt foglyul ejtettk svisszavonatta a tizparancsot 1792. augusztus 10-n,amikor a esemnyek felkelk megrohamo ztk a Tuilerikat. M indezen ks<bbi 153

ismeretbenteljesenvalsznitlennek ttnik, hogy az a kirrly,aki felesges imdott gyermekei vdelmbensem adta ki a tizparancsot, katonkkal akarta sztkergetnia nemzetgy lst.Pernis egyetlen esetben hborodott fel - amikor azza| vdo|tk, hogy a francirk vrt ontotta. Amikor hangot adott sszert komoly kifogsainak a kivltsgokat s felszrmol,1789. augusztus 4-i hatrozatokkal, valamint az Emberi s polgiri jogok nyilatkozadvalszemben,a kpviselk szembenmir az is szentsgtrsvolt, hogy <inllvlemnye van. Ptionkpviselgy ''y'latkozott errl a krdsrl: ,,Csak a t rvnyhozhatalom hozhat a np szmra kedvez t rvnyeket, mert kpvkelis ismeri sziilcsgleteit!,, Vagyis minden hatalom a tcirvnyhoztesttilet a kirly hallgasson,s hajtsavgre utastsait. Nem szctt el|enforradalmi terveketazutnsem,hogy 1789oktberben Versai|Ies-bIerszakkal Prizsba hurcoltk csaldjval egyiitt. A kirlyi hatalomrl alkotottnzetei szerint az ellenforradalmiemigrciil ugyanolyanveszedelmet kpviselt, mint a prizsi forradalmrok,s XVI. Lajos tcibbszoris felszltottaemigrlt fivreit,hogy hagyjanak fel intrikikkal. Nem akart sem a forradalom' sem az ellenforradalombbjv vlni. llspontjt Frangois Furet a b<ilcskivrs politikjrnak nevezte. A hresszoksiksrletre nemzetgy {s a katasztroflis k<ivakezmjr politikja indtotta.Levelben, nyekkel amelyet l791. jrinius 20-n vgrehajtott szcikse eltt htrahagyott,Pontosan felsorolta,hogy mirt nem hajland egyi.ittmiktidnitovbb a kpviselkke|.gy tezte, hogy a nemzetgy{ls pnztigyi intzkedse a kozigazgats sztzillsa,a i, tnyleges hatalommegosztshirnyasa forradalmi ideolgia ltal fenntartott ltalnos vdaskods sgyilolktidsszelleme korminyozhatatlann tette Franciaorszgot. Nem akart ktilfoldre szcikni, Montmdy helyrsgektirbenszerettevolna vissza szerezni politikai mozgsszabadsgt. Elfogatsa utn azonban senki sem hitte el, hogy nem akarta elhagyni az or szgot.Immr valdi fogoly lett, s knytelen.kelletlen ra rij a kivrs politikjhoz folyamodott. 154

l79l osztl mertilt fel kiilonbtiz ktirokben a hboru |chct s(.gc. LajoskirIy nem akarthbor t, inkbb a nagyhatalmakkongrcssz'ttsrltri| kiiliirrll(iz(l A remltsegtsget' hborrit a torvnyhoz nemzetgytls szr. Igaz,1792,prilis 20-n szem|yescn Prtiai hatroztk el helyette. is felrdrhatjtrk. a itotiareta gytlst hadtizenetre,s ezt akr gyengesgnek mi csak az a krds, mst tehetett volna, ha a nemzetgplshlr<lrril kvnti Aligha szllhatott volna sikerrel szembe azza|, amit a nentz,ct rkaratnak tekintettek' a pedig vglegmegpecsteltk sorst. sikertelensgei A hborri els< vagy passzivitst egyarnt A forradalmi ideolgia szerint cselekedett lehetett rtelmezni.Ha a kirrly azonosul a nemzet lpsknt cllensges tekintett akaratval,akkor pontosan azt teszi, amit a nemzet egysgesnek viszont kifogsokattmaszt, Ha kvrn. nemzetgytls ekarattmegtestesto kpviselkkollektvbol. a nemzeti akaratotmegtestest akkor nem bzik Vagy azonosul a nemzett igazo]rja. ezzel csessgben, csak ellensgessg XVI. Lajosnak voltak tinll gondolatai,szndkai, tel - vagy az ellensge. politikai elgondolsai smlyenvallsos hite. Radsul rijra meg rijra a indulatoegy egyre szenvedlyesebb, iozansaghangjt prblta megtitni meg1789oktberben sabbpolitikai k rnyezetben.Amikor a prizsi np tmadjanak r a ttintettkre, tmadtaVersailles-t,stisztjei azt javasoltik, yiccelnek! Msnap Asszonyokellen!?,, ilntjk csak ennyit mondott: ,,IJgyan, Amikor 1791-ben ezekazasszonyok kis hjn meggyitkoltk a felesgt. Varennes-ban elfogtk, saz egyik tisztje azt tancsolta, hogy tiljenek Gondolkozvalamennyien lra, svgtassanakel, t is leintettq ,,(Jgyan! cselekedniegy egyre akart zunkjzanu,t,'llandan jzanul ssszerien vilgban - nem csoda, hogy ebben a vilgban jzan ssszer kevesbe oszthattk r. a csak a haza sa forradalom ellensgnek szerept A kirly perna vdirat Pontosan felvzolta annak az uralkodnak a portrjt,akit a forradalmi ideolgia hvei elkpzeltekmaguknak, aki kvetteel, hogy a npszabadsg t sztzuzva t megt ,-,,bjncselekmnyek e torvnytel n desMinden intzkedst gt.,, s felllthas a sajt zsarnoks tiintettkfel az, tevkenysgnek t, iotizmuss minstbttk korrupcis ltal decentrrrllz'lt alamizsnk osztogatst, t okoltk a nemzetgyuls

r55

s smeggyengtettfrancia llamgpezet tehetetlensgrt, szemrc hajtottak hnytk fivreiktilfoldi akciit, amelyeketaz akarataellenre A vgre. vdak nagy rsze A nyilvnval kptelensg. legabszurdabbvd a gyarmatok kapcsn hangzott e|:,,Maga a gyarmatokon az abszol t korel. gyniikei mindenhol zavargsokat mnyzat fenntartst segtette sztottak, az ellenforradalomugyanakkort rt ki a gyarmatokon,amikor s Franciaorszgban kellett volna kittjrnie,ami arra utal, hogy a maga keze irnytotta ezt az intrikt',, (A nagyfrancia forradalom dokumentumai' Bp' Szerk.Hahner Pter. l999, osiris Kiad' 283.o.) Vagyis avd szerint gyarmatokon akkor tcirt ki a felkels, a amikor Franciaorszgban - nem t<irtki, csak ki kellett volna t<irnie, mindebbl azt a k<ivetkeztetst s lehet levonni, hogy a kirly irnytotta egszet. az '. Albert Soboul szavaival |ve,,Voltakppen volt a helyzet, hogy a az konventnekokvetlen l bun snek kellett nyilv ntania a kir lyt; ellenkeztj (a esetbenaugusztus 10.t kirlysgot megdont felkelst H. P.) tli el,, (A francia forradalom tijrtnete' 1989,Kossuth Kiad. 2II, o, |zsa Bp. Pter fordtsa.) Vagyis XVI. Lajos Pere egyszer en koncepcis pervolt. Saint-|ust tallan fogalmazott pert megelz vitk sorn:,Sohasem a szem elI tveszteni, lyogyamilyen szellembentlnek kirly felett, a fogom got, tletk elmlete olyan szellemben fogjk megalaptania kijztrsas kben, kiizhivatalaik elmIetv majd, Amennyi fiIozfia lesz tlet vIik (A nagyfrancia forradalom dokuannyi szabadsgleszalkotm nyukban!,, mentumai' 276, o,) Pontosan gylett. Az egsz kztrsasgotolyan szellemben alaptottkmeg,amilyen szellembentletet mondtak XVI. Lajos felett igazsgtalanul,elfogultan,rosszhiszemien, ms nzeteket a vallk elpuszttsratcirekedve Az a gyan srosszindulat, amely a ki r|y vd, iratt thatotta,valban a kozhivatalok,,elmletvd'vltozott. a frans pontosan annyi szabadsgban rszestilhettek, cik amennyi,,filozfia'' thatotta a kirly felett mondott tletet. venbeltil az egsz francia Pr trsadalom szembefordult a kztrsasgi llamformval, s egy egsz emberoltre volt sztiksg,mire egy rijabb nemzedkfeleleventhette a koztrsasgi eszmket.

bgltitng*!! a 49.A Bastille zsarnoftag


h;gy esemnyeir?L a forradalom'|."u:.:'?'|T::l:::::; orszagi francik -t.A xVI II. szzadi a ;;-'#i; |y'rori[,""ont, Bastille propagandjnak a hogy ,b",,,,.* seittettk, azutkor forradalom
Manapsg a legtt'bb ember mindossze annyit tud 1789francia.

a politikai rendszert,amelyben srazsarnoksgnak.,.i majd azt ttek.AmveltebbkortrsakvalamennyienegyetrtettekMonte'sgondolkod jva\ a francia la -vel, szzad leghresebbpolitikai kormnyoz knye-kedve rma nem zsarnoksg, unt.gy ember

nyomnak, zsarnokinak vagy onknyesnek. jetentett.1369.ben rendelte el a megA Bastille neve erdtit, uaJtyat

szeegy ember torvnyek i*, .o*e,,y.knlk l,li*.. monarchia: llamotma semnevezhetjtik A kormnyzata. XVIII. szzadifrancia

be el, kezdtk s1383-ra V. ltstKroly franciakirly, igy ev m lva

jT::'''.:.; ?.iJiur."-""|aatokat.Nyor9o".'..r.t"1.3:""u':]y: elhetrez\e|o mentn


A polgrhbojelent<sge. ,,"gi uolt a stratgiai XVII. szzadkzepig a birtokbav;n| j:':]-u::,. mindenpa,t m".gp'oblta rrlk idejn '":::T XIV. Lajosunokanvrnek

n*e'-ulytalan tglalap 1;:;"; ;;;;;.., vdelmeztr-,'",,?,: Prizskeletikapujt Eredetileg tissze. ^ ktittitte

.,..g,,o,,ek, ;'il;;:;;.'.".p""''., ,p.,"".,a* visszafoglala fvros zridtottak a, ".sy"T::. "t(ifalairl csapatokra'Pri:


y4 lolt voe r e

grt harcol kirlyi jelr fokozatosan elvesztettekatonai politikai fo tiinnvlt. Elbb et<kel zrtak ide, majd a helytiket meggo] janzenistk foglaltk eI prba;hso[Ihugenottk s tisztek,javthatatlan Az.t77o-es a kozttirvnyesbnz<k. megjelentet - s "..ukb",, hogy a tucatnyi fogoly kedvrt nem 'egur vekt pedig rijra s jra felmeriilt, Ttibb tereita hatalmas ptmnyt. rimeg fenntartani a vros kzepn vezet is sziiletett a lebontsrl. elkiiltinwe az erdben tartani' Negyvenktrabot lehetett egymstl mind a rabok szinte so,.-uoil.teljes. 1661 sI774ki5zott deeza|tszm 157

156

szma, mind fogva tartsuk tlagos ideje egyenletesen cstikkerrl. XVI. Lajos kirly uralkodsa idejn,|7 74 utnventetlagosantizen hitt fogoly ltaz erdben. Egyharmadukat publikciik miatt zrtk be, c|t. ezek t<ibbsge politikai pornogrfia volt. A knvallatst megsztintettk, a ftild alatti cellk sa lncok has zn|attakormny t776-baneltiltotta, a foglyok rhattak,olvashattak s vendgeketis fogadhattak. Szobikat maguk rendezhettk sajt inasaik szolglhattk ki ket, az elkelblr be, foglyok a korminyz asztalnl tkeztek,s a megbzhatbbakatmga virosbais kiengedtk nha. Rohan bboros,a hresnyaklncper vdlottja ktlakosztlyt foglalt el, estnknt pezsg<s vacsorkat rendezettvendgeinek, s hrom inas llott a rendelkezsre. l788-ban engedetlensg Az miatt letartztatott breton el<kelsgek egy bilirdasztalt is behomg zattak. A szegnyebb foglyok termszetesen nem ltekilyen fnyzten, de a kormny az (5e||tsukrlis gondoskodott.Fejenknt liwe jrt 10 egy fogolynak naponta, s aki ezt az cisszeget nem k<ilt<itte szabadlbra el, helyezsekor tvehette. Mai szemmeInzvea Bastilleinkbb egy j hrii szanatriumraemlkeztet, mint rettegett b<irt<inre. Minek ktiszonhette ht flelmetes hrnevt? Elssorban annak, hogy a titokzatossglgkorevettektirtil. Az erdbe kirlyi elfogatparancsokkal lehetett bekeriilni, amelyeken nem ttintettkfel a letartztats okt svrhat id<tartamt. foglyok a kirrly foglyai voltak, tigyiik nem A tartozott a nyilvnossgra, akijzvlemny semmit sem tudhat ottaz er dben uralkod llapotokrl. Akik elhagytk a Bastille-t, azok pedig mindent elktivettek,hogy felnagytskviszontagsgaikat, s m,i,nak tti,,tessk fel magukat. Amikor Voltaire az erdben raboskodott (I7I7_I8-ban tizenegyhnapig, I726-bankt htig), korminyzasza talrnltkezett, annyi ltogat rkezetthozz,hogy vgtila szmukat s napi tit-hat ftrekellett korltozni. Angol bartainak vi szont aztmeslte, hogy se tollat, se paprtnem kapott, s lepedin kellett megrniaHe nriade cmieposzt.(Elg lepedjelehetett. ) Az intriki miatt bebort<insok .' z<itt Henri Masers de Latude arrl rt emlkirataiban, hogy felig elrothadt rongyokat viselt az erd foglyaknt_ holott egy olyan elegns,szrms kabtot kapott, hogy msodik szokseutn j pnzrteladta. Sade De

szmnatobb szobt fel jttattak,s Burgundibol rencleltborosle. hit<itte Amikor azonban nregsrtette iait az ertdpincjben azt stlni,egy hangtolcsrsegtsgvel rket,s ezfinem engedtk jrkelk fel,hogy a b<irt<in foglyait le akarjk mszrolni. a Necker miniszter levltsa miatt f.el1789.jrilius l2-n a npszeri ki Prizsban. A lzadkpolgrrsget alaktottak,fegyvereket tort 13-ra majd puskaport. Az Ilami ltporraktrbl a jrilius 12-r<I t hord puskaport szilltottak a katonk jszaknktszz<ltven biztonsgosabbnak tin Bastille-ba. Ezrt tmadtak a felkelk 14-n merta,,zsarnoksg szimblumnak' tekintettk. erdre, snem azrt, foglyot talltak a Bastille-ban, de egyikiiket sem politikai okokbl be' oztk |eanAntoine Pujade,Bernard Laroche,}eanLacorrge vlthamiststkovetettel. Az r |acquesFrangoisXavier |eanBchade Malleville grf segybizonyos Tavernier elmebetegekvoltak. de hogy a utbbit |757-ben vettk rizetbe, mett azza|gyanrstottk, mernyletetelkovet Damiens cinkosa. A languedoci l Lajos ellen Gabriel Charles |oseph Paulin Hubert de Solagesgrfot pedig ugyanrigy tartztattk le szexulis perverziik miatt, mint r sajt csaldja krsre Whyte de Malleville-t. s Vagyis a ,,zsarnoksg'' bort<inblngy hamist, kt <rtilt egy Pevez nemesember keriiLltel a hresostrom utn. Ha de Sade mrkit az emltettordiblsrt nem szlltjk el a charentoni elmegygyintkozott lett volna. A ngyhamist gyorsan zetbe, is a ,,felszabadtottak' kt riilt pr nap m lva de Sade mrki mell keri'ilt, kereket oldott, a Solagesgrf pedig meghatott sznoklatokkal mondott hlt kiszabadtinak' svisszatrtcsaldjhoz. A Bastille-t teht nem azrtfog|a|tkel, mert a zsarnoksg bortiine mert az volt, hanem azrtvItazsarnoksg btirtonv utkor szemben, sorn a loport npfelkelse a francia forradalom egyik legemlkezetesebb Mgaztsem mondhatjuk, hogy a felkelk keres fegyveresekelfoglaltk. szaktudssal sikerii{t romboltk le: vaskos falait csak komoly ptszeti jra. A munklatok at v ezet, Pierre Fran gois Pal lebontani 1790 ebrur loy alaposan meg is gazdagodott hazafias vllalkozsbl. A k<ivekegy 159

r58

rszt ptkezsekhez adta el, a maradkbl apr Bastille-modelleket faragtatott,az ajtkbl, zrakbl, kulcsokbl ktiltinboztemlktirgyakat, tintatartkat, tubkosszelencket, levlnehezkeket, paprokbl kra tykat,legyezket stblakpeket kszttetett,lncokbl pedig rmket a kovcsoltatott.Semmi sem kertilte el a figyelmt: mgaz erd kormnyzjnak mrvnykandalljbl is domint kszttetett. Ezutn tobb szz Bastille-emlkcsomagotktild tt szta megyei, kertileti sk<izsgi eltiljrsgokhoz. Csak a szlltsidjatkellett kifizetni, de Palloy gyis nagy osszegetvghatott zsebre. Nmi trlzssalazt is mondhatnrnk,hogy a rettegetterd<ita szuve. nripar semmistettemeg.

vgzett r kirly kezbl' J nius 20-n ljavasolta,hogy az tilsteremben t a versailles-i labdahzba, ahol a kpmunklatok miatt vonuljanak Franciaor szg szmra. viselk eskiit tettek,hogy alkotmnyt ksztenek kpviseli felszlalo, s politikai trenmrskelt A gyiilsleggyakrabban kszt<, a szegnytartozott. Tagja lett a szablyzatl,aje|entseket k<!z bizottsgnak, majd javaslatottett egy egszsgtigyi tigyi skiiztisztasgi a eltlte rgirend vltozatos Mivel mlysgesen bizottsg ltrehozsra. mdszereit, l789. oktber 9-nazt indwnyozta, kegyetlenkivgzsi s kirovsnl ezentril ne legyenek tekintettel a bnosok hogy a btintetsek ne nemesi rangjra,a btntiscsaldjra semmi szgyen hrulesetleges jon, javaikat ne kobozzk el, a kivgzettektesttpedig adjk vissza a csaldnak, ha kri. j Embersgesavaslatait azza|az indtvnnya|zfu ta|e,hogy valamenymechanizmus segtsgvel'] egysgesen' nyi halrlratltet ,,egyegyszer jr nyakazs nyakazssal vgezzenekki. A legkevesebb szenvedssel volt, s a kivrltsga szrmazsri hallratltek ugyanis korbban a nemesi politikai cljainak a kivltdoktor javaslatapontosan megfelelta gytls - vagyis ebben az esetbenaz arisztokratkatmeg. sgok felszmolsnak Indwnynak rszillet bnsmd mindenkire valo kiterjesztsnek. mdjt pedig vitattk meg' a kivgzs leteit kiil<inbiiz id<pontokban csak 1791-ben.Br Robespierre (ekkor mg)hosszasanrvelta hallhatrozatot biintetseltorlsemellett, jrinius 3-n mgis a kovetkez< le hoztk ,,Minden hal lratltet fognak nyakazni.,, Szavait wel korbban grinyolni kezdtk. doktort mr msfI Szegny egy a gyidztkaz jsgokban ,,(Jraim, gpezetemmel szempillantsalatt Az semfogjk rezni!,, Ievgoma fej ket,s ijnijk a legcsekIyebb fjdalmat guillomechanizmust'' valamelyik r<ipiratr ltala emlegetett,,egyszert vgzdssel volna, n<nemi tine-nak nevezte el, mieltt mgelksztilt mintha csak a lnyrl lenne sz. Victor Hugo gy lwa el a doktor nevt, emberekszerencsten: rt rla irodalmi sfilozfiai feljegyzseib ,,Egyes rIa lenek' Kolumbusz Kristf nem tudta elrni,hogy a felfedezst nevezhogy a tallm nyt rla volt megakadlyozni, zkel; Guillotin kptelen Daniel Arasse: TheGuillotine and the Terror'London, el.,, nevezzk (Idzi:

50.A gui||otine fe|talljt sajtgpezetvelfejeztk te


A forradalom utn nemcsak azt mesltk Franciaorszgban, hogy a nyaktil feltalljt lenyakaztk, de egyesekkomolyan lltottk, hogy legelstknt nyakaztk ie. Talrngy reztkigazsgosnak? t ThodoreGosselin francia tcirtnsz, G. Lenotre nvenpublikrlt, aki teljesjoggal llaptottameg, hogy mlysges igazsgtalansgvolt ppen |oseph-IgnaceGuillotin doktorrl elnevezni a tmeges/kivgzsek ret(La tegetteszk<izt, rvolution ceuxqui lbnt vue,Paris, 1934,ditions par Bernard Grasset. 28. o.) Ez a nagylelkt, tuds s becstiletes ferfiri l 738-bansztiletettSaintes-ben, jogszcsaldban. Bordeaux-i,prizsi s reimsi tanulmnyai utn orvosi praxist folytatott Prizsban, stobb tanulmnyt is ktizztett.olyan hress vlt, hogy amikor l784-ben a kirly kinevezett egy szakrtbizottsgot Friedrich Anton Mesmer nmetorvos mgnesezssel vgzett kezelseinek kivizsglsrra,Benjamin Franklin s Antoine Laurent Lavoisier,a nagykmikus mellett Guillotin doktort is felkrtk rszvtelre. a l789-ben megvlasztottk a rendi gy lstagsaikoz,amelyhamarosan felvetteaz alkotmnyoz nemzetgy lsnevet,s kiragadta a hatalmat 16

,l$x

1989' Penguin. 1l . o.) Valjban a guillotine nem az ta||mnya volt: a nyaktil kiilonboz fajtitakozpkorta ismertk a nmetsitiliai llamokban, Skciban, Angliban, st Franciaorszgban is. Azrt haszn|tk, hogy a nemesi eltlteket a|zzameg a hoher ne keznekrintse. A kivgzeszkoz elkszitshezdoktornak mir semmi a kze sem volt, ezt a sebszeti akadmiatircikos titkra, Antoine Louis tervezte el, sTobias Schmidt nmet csembalksztptette meg. 1792. pri|is l7-n prbrltk ki a Bictre krhz udvarin hrrom holttesten. prilis 25-npedig Nicolas facques Pelletier, egy eltlt rabl abban a megtiszteltetsben rszesilt, hogy < lehetett u g.,illoti,,. els ldozata. Guillotin doktor |791utnvisszatrt az orvostudomnyhoz. A terror idejnsenki sem zaklatta.1793-banArrasban katonai..b," lett, majd a fcvrosba kolt<izott.Yezet szerepetjtszott a himlolts elterjesztsben, jelentst nFijtott be rla Napleonnak, s 1805-benmg ban tartzkod VII. Pius ppa is fogadta t. A k<ivetkez ^P,i,,v*ben megalaptotta orvostudomny Akadmikus Trsasgt, az amelynek hallig az elncike maradt. Rendelje a Saint-Honor rit s a Sourdireutca sarkn vrta a betegeket.Lenotre szerint a doktor .szeretetre mlt volt, visszafogott, udvarias s kevesetbeszlt m ltjtirl, Tbbkrniks szerint a vigasztalhatatlanvolt amiatt, amit sztindknbk lltrehozott letmivnek nevezett.TiszteletremItszemlye mlysges szomor s got rasztott, s tijkletesen megsz lt haja k tanustotia,mennyit szeru.edett,,, (Idezett m,33. o.) l8l4-ben vgzett vele egy betegsg Pirizsban, <itnappal a szcivetsgesek bevonulsaeltt.

51.A franciaforradalmi terrora rgi rendura|kodr rtegeire srjtott le A nagy francia forradalom (L78g_I7gg) forradalmi kormnyzatnak (1793_1794) rldozatairl olyan kp l a koztudatban, hogy a rgirendet vdelmezt arisztokratk, nemesekv"gy papok voltak. A bal162

ltalban osztIyharckntmutattk be a forradalmi oldali ttirtnszek tcrrort, amely - amint ezt a marxista Albert Soboul megfogalmazta voltak amelyekkptelenek ,kigyomllta a nemzetb l azokat az elemeket, e t rsadalmi asszimilcira - vagy mert arisztokratnak sz lettek,vagy mert hozzkijtijttksorsukat az arisztokrcihoz, A terror adta meg a kny szert er t, amely kormnybizottsgoknak azt az egy ttmiik dsre helyrellts t sa k zj az llam tekintlynek tettesaimukra lehettjv lakossgra.Hozzjrult a nemzeti szoliaz rknyszertstegsz clvnek azzal, daits rzsnekkifejlesztshez hoTy _ legal bbis rijvid idre _ els tettea hbor s erfeszts hallgattattaaz osztly nzst.Vg l lehettjv gazdasg beyezetst. nlk lijzhetetlenir nytott a nemzet dye rdekben volt,"(A|bertSobou|:Afrancia a Ebbenaz rtelemben gy zelem tnyezje kiads. Bp. 1989,Kossuth Kiad. 292. o.Izsa tonadalom tijrtnete.3. Pterfordtsa.) idzielnk, kertszmunkt Vajon a,,kigyomlls'' ige,amely a bks jellemzsre, amelyek sorn embereket megfelel-eolyan esemnyek jl jrt-e a lakossg, amelyre a terror irnyti rknynyakaznak? s az szertettk rltaluk elkpzelt ,,kozj elvt''?A nemzeti szolidarits aligha jrultak hozz, hiszen ktszz vre kifejlesztshez rzsnek kt ellensgescsoportra szaktottk szt a francikat: a forradalom hveineksellenfeleinektborra. A terror pedig nem az ,,osztlytintettea jogos slegitim csoPortel, hallgattatta hanem lehetetlenn zst'' nlktiliizhetetlen tidve rdekben A,,nemzet rdekekkifejezdst. irnytott gazdasg"llandstotta az elltsi problmkat,scsak tervalban rorral volt fenntarthat. Hogy a hbor s gyoze|emrdekben volt-e a terrorra? Nos, nehzelkpzelni,hogy egy esetleges sztiksg tiibb ldozata lett volna, mint ennek a drgn kivvott gy<veresgnek hogy a terror azokat az,,elemezelemnek. S az is megkrdojelezheto, ket'' puszttottael, akik ,,arisztokratnak sztilettek vagy hozzkotiittk sorsukat az arisztokr cihoz,,' Albert Soboul is elfogadta az amerikai Donald Greer kutatsi eredmnyeit. (The Incidence of the Terror during the French Revolution. Gloucester, Massachusetts, 1966, Peter Smith' 37. o.) Ezek szerint 163

35_40 000-re becstilhet< terror Idozatainak szma a btirtonben a elhunytakkal saz tlet nlki.ilkivgzettekkelegytitt. Ezek koztil csak annak a t6 594-nek a trsadalmi hovatartozst vizsgrlhatjuk meg, akiknek a kivgzsri5| a forradalmi t<irvnyszkek nyilvrntartstksztettek.Ezeknek viszont mindossze 6,5o/o-avolt pap, s 9,52o-uknemes. Vagyis az ismert kivgzettek,,84o/o-a egykori harmadik rend tagja az volt,,'polgr (25o/o), paraszt(28%o) vagy vrosi dolgoz (3IVo).(Soboul: Idzettmij, 292. o.) Greer sSoboul azonban megfeledke zett a nwgat-franciaor szgi po\grhbor legalbb 200 oo0 hallos |dozatr| - akiknek a trilnyom tobbsge minden bizonnyal paraszt volt. Ennyien ,,k<itttkvolna sorsukat az arisztokrcihoz,,?A szmok tiikrbentarthatatlannvlik a forradalmi terror marxistartelmezse. osztlyNem harc volt ez, amelybenaz egyik trsadalmirteg ktizd a msikkal,hanem polgrhborr,ame|yben a trsadalmi tmogatssalnem rendelkez kormnyzat mindenkire |es jt, aki azatjban iill, trsadalmi hovatartozsra val tekintetn|ktil. A forradalmi terror a sajtost<irtnelmi helyzet,a npimentalitss egy speci|is gondolkodsmd tisszjtknakk<ivetkezmnyeknt j<itt ltre. Az |792-t | egyre tobb burpai nagyhatalom ellen folytatott hborri, valamint az l793-ban a |zado falvak svrosok ellen vvott polgrhboru alaposan felertstette forradalom hveinek korben az a intolerancira sbiintett intzkedsekre irnyul hajlarfrot.Egy ideig mg a nemzeti konvent mrskeltebb kpviselinek is rigy t nhetett, hogy kizrlag kegyetlen megtorlssal lehet elejtvenni a ktilfold sa be|s< ellenforradalom gyzelmnek.(Perszea terror alkalmazst t<ibbsgtikideiglenes intzkedsnek tekintette,amellyel a gy zelemkivvsa utn fe| lehet hagyni.) Radsul az cisi, brnbakkeressre irnyrrl npi mentalitsnak megfelelenkemnymegtorlstkoveteltekazok a ffvrosi npt<imegek akiknek tmogatsra a nemzeti konventnek sziiksge is, volt. A sajtos,forradalmi gondolkodsmd pedig kezdett<l, l789-tl magban hordozta a terror lehetsgt. A forradalom vezetoegynisgei ugyanis ugyanolyan egysgesnek s oszthatatlannak tekintettk nemzeti szuverenitst,amilyennek korba 164

sem a ktilonvleban a kirly szuverenitsttartottk' Nem ismertkel Ugy sem a prtok ltjogosultsgt. gondoltk' sem a csoportrdek, mny, embernek be kell ltnia, mit kvn a koztlssg, hogy minden tisztessges nem ezt teszi, ahazardeke,sennek megfelelen kell cselekednie.Ha vagy btnos. A k zossgrdekeitazonban akkor vagy megtvesztett, csoport hatrozta meg. E logiknak mindig i eppi"hatalmon lvc korbbi vezetit megfelelena terror nemcsak a forradalom ellenfeleits puszkoztrsasgiakat) (az alkotmnyosmonarchistkatsa mrskelt a ttottael, hanem L794 tavasznaz rigynevezettultraforradalmrokat, npimozgalomaktivistitsahegyprtvezetinekegyrsztis.Ekkorra a gyoze|em vlt, Robespi"ir" csoportjnak eszktizv akik mr nemcsak trsadalom 'megbiztostsrakvntk felhasznlni a terrort, hanem a tiszttsra''is. vlik,hogy de Igen sokan elismerik a terror sz rnytsgeit, mgistigy akoztrsasgezzelazeszkozzelvvtakikatonaigyoze|mt,svetettvget A terror a bels lzaJsoknak. A valsg azonban sokkal bonyolultabb. meg. egyszerre volt ktivetkezmnye selidzoje az ellenforradalmi bukstI' s mozdulsoknak, megmentette a ktiztrsasgot a katonai vele a trsadalom ttibbsgt. ugyanakkor szembefordtotta -i tekintheto a francia forradalmi kormnyzat sa terror ezrtaligha vrlsghelyzeteksikerrelkecsegtet<megoldsimodelljnekarendkvtili ra ktilcsonhatsttirtnelmikortilmnyek segy sajtospolitikai kult nakegyedik<lvetkezmnyevolt.Amikorutnozniprbltk,mintpIforradalomban, du|iz 1871-esparizsi kommiin idejnvagy az orosz ozta a forradalom katasztroflis ktivetkezmnyekkel jrt: megsok szo szmt, tomegesenPuszttottaaz rtatlanokat,tartstotta ellensgeinek miatti lzadsok az eroszakot,a forradalmat pedig a terror sa terror bivtiskiirbezrta.

165

52.Mindenforrada|om egysges egszet alkot


Ezt GeorgesClemenceaujelentette 1891-ben, ki amikor zavargsokra keriilt sor a prizsi Thtre-Frangais-ban Victorien Sardou Thermidor cmtdrmjnak bemutatsa miatt. A radiklis republiknus kpvisel a nemzetgy lsszszkre lpett,shangot adott afeletti felhborodsnak, hogy a sznhzban a francia forradalom ellen irnyul darabot jtszanak ,,Urairn,akarjuk vagy sem, tetszik nekijnk vagy sem, afrancia (un onthatatlan egsz bloc). . . Brmily v iszontags gok, forradalom megb bonyodalmak, igazsgtalansgok tarktottk is a forradalmi vtizedet, r l<sgt egsznek tekinten nk: a francia forradalom megbonthatat. kell lan egsz!,,(Michel Winock: Clemenceau. Paris,2007, Perrin. 180-l8l. o.) Vagyis teljesegszben elfogadnunkvagy elutastanunk. kell Clemenceaualigha gondolta meg alaposabban, mit is beszl, hiszen sohasemrajongott forradalmiterrorrt. a Michel Winock pontosanfogalmazott:,,E vitbanforradalmi meggyt)zdse szabadsgsze. feliilkerekedett retetn',,Ugyanakkor azonban tobben is egyetrt<en idzikszavait- mind a forradalmakellenfelei, mind hveikorben. vajon igazukvan-e? De A magyar politikai kultrirban.s politikai emlkezetben fontos szerepet jtszanak a forradalmak. A Kdr-korszakban mind a rendszer hvei,mind az ellenzkicsoportok megtinnepeltk bizonyos forradalmak vfordulit, a msik flltal megtinnepelt esemnyt<l pedig lehetlg megtagadtk a forradalom elnevezst. rendszer hvei november 7-t, A prilis 4-tsmrcius 21-ttekintettkaz,,igaz7,, forradalmak vforduljnak, mrcius l5-rl egy ideig megprbltak elfeledkezni,majd meg. ksreltk beleolvasztani az gynevezett ,,hrom tavasz i.innepbdlAz l956-os esemnyeket viszont ellenforradalomnak blyegeztk' ellenAz zk mrcius 15-ts oktber 23-tkivnta volna megiinnepelni, a nvember 7-ntortnteket viszont sokan egyszerten bolsevik puccsnak minstettk. Nem csoda, ha nhnyanmig sem biztosak benne, hogy mi szmt igazi forradalomnak, smit is rdemesmegtinnepelntink' A Kdr-korszak dilemminl is nagyobb zavart okozhat azonban az a tny, hogy az elm lt ktszzhuszvsorn rettenetesbtn<iket kovettek 166

voltak a guilloel ktilonbtiz forradalmakra hivatkozva. Forradalmrok Forradalmak vdeltine mtkodteti sa Gulag-szigetvilg ltrehozi. Pol igazoltamagtt Robespierre sSztlin, Mao Ce-tung s mezsvel is az tetPot. FeheI a krdsivajonnem igazoljuk-e onkntelentil teiket,hamegtinnepeljiikegyforradalomvforduljt?Nemvetiil.e tinnepeljtik? nmifnyrjuk is, ha a magyar forradalmak hoseit ha elismerjtik, Ebbl a ditemmbl cs"k akko. talljuk meg a kiutat, egsi,, hogy a nagy francia forradalom nem volt ,,megbonthatatlan forradahagyott rnk. Ha |789-re gondolunk, h*.. k.tto. ortiksget az emberi jogok lomnak nevezhetiink minden demokratikus talakulst, meghirdetst,azemberiszabadsgkiterjesztst.Haviszontl793.ra a politikai vltozs, go,idolu,,k, az elbbi tartalmak eltinnek,simmr specilis mdjt' i h".uloln megragadsnak smegtartsnak egyik forradalomnak. mgpedig meglehetosen erszakos mdjt nevezztik kpviseloiarra eskiidtek tzluen a rrancia alkotm nyozonemzetgyls az s megfogalmaztl< meg, hogy alkotmnyt adnak Franciaorszgnak, Saint-|ust gy niberi is polgri jogoknyilatkozat t.I793-ban azonban jelentegik r lmnyeik zepetteaz alkotmnyt sznokolt ,,A kiiztrsastig nemlehetletbelptetni.,.AzalkotmnycsakaszabadsgellenimernyLeheer kedvezne,mert nem kpes szakkal felszmolni ezeket... Ieteknek ha vgrehajtani, rnaga a kormnyzat nem tetlenforradalmi t rvnyeket teht nem irgy beszlta torvnyekrl, mint minforraalmi,,'Saint-Just alapozott,egyetemes az denki szmrarvnyes, elfogadott alkotmnyra nyilvrnt elrsokrl, hanem ugy, mint egy tinmagt forradalmiv amelyekkel lesrijthata kormrnytlnknyesserbsz"kos intzkedseirl, konvent tulaja , forradal.omellensgeireAz j nemzetgytls, nemzeti vvmny.r|,az irott donkppen ideiglenesen lemondott 1789 nagy A konkrt,megvaalkotmrnyonalapul, egynijogok egyenlsgrl. az utpista lsthat skzvetlen .lok.lt.''tek, helyette megjelentek tervei, amelyek mogtitt egyetmegrijtsnak az elkpzelsek, emberisg hirzdott meg: a korlen kozvetlen sminden.rc"t.tti fontossgu cl - a forradalomra mnyzatfenntartsa brmi ron sminden ervel hivatkozva' 167

A francia forradalom e ketts <iroksge miatt nem fogadhatjukeI Clemenceau hresssokat idzettmegrllaptst, mely szerint a francia forradalmat teljes egszben elutastanivagy elvetni. Amikor a kiilon' kell boz forradalmak baloldali hveijelentktelenn szeretnk nyilvntani a vres npirtsokat elrteredmnyekre az hivatkozva, akkor tulajdonkppen az egsz <irtiksg elfogadsratisztiiklnek benniinket' A forradalmak jobboldali ellenfelei viszont az egsz ciroksg elvetsre, amikor csak az ildozatokrafigyelmeztetnek,s az eredmnyeket nem veszik figyelembe. A francia forradalom azonban olyannyira ellentmondsos oroksget hagyott rnk, amelynek nem lehet mindkttisszetevtjt nyugodt lelkiismerettel megiinnepelni. Nem i.innepelhetjtikaz emberi jogok demokratikus kiterjesztst ugyanakkoraz erszak univerzlis clokra s hivatkoz kultuszt. Vlasztanunk kell, ahogy vlasztaniuk kellett valamennyi eurpai forradalom vezet<inek melyik <ir<iksget valljk maguknak? l848-ban a magyar sms hazafiakegyarnt l789-etvlasztottik s jobbgyoknak,felszimoltk abszonem |793-at.Szabadsgot adtak a az lutizmus maradvnyait, kpviseleti s rendszertlltottak Az I9I7 -es fel. bolsevik forrada|omvezet i is vlasztottak k az|793-esjakobinusok ltal kPviselthatalmi formkhoz maradtak htek,a terrorhoz sdiktattirhoz - de radiklisan megtagadtk1789eszmit: emberi jogokat, az az egyni szabadsgot,a kpviseletirendszert,a torvnysaz alkotmny uralmt. I9I7 ta az eurpai baloldal nagy rsze attl tartott, hogy nem tagadhatja meg a forradalmi oroksg egyik oldalt anlkiil, hogy a msik oldalt is el ne vetn'Nem kritizlhatja a leninista ssztlinista politikt, mertezzel1789s1848szellemt meg kellenetagadnia. is Mg1989-ben, a francia forradalom kirobbansnakktszzadik vforduljnis ez volt a problma.Mitterand francia llamftmegkrdezte forradalom t<irta netrsnaklegjelentsebbszemlyisgt, Frangois Furet-t, hogyan kpzeli e| a bicentenrium megtinneplst. Furet vlasza igy hangzott:|<tzro|ag1789saz emberi jogok <irtiksge vllalhat. Mitterand-nak ez nem tetszett,s az tinnepsgek megszervezst nem Furet-rebizta, hanem jelkpesen Clemenceau egyik kozeli munkatrsnak unokjra,
16'l

az rokl )eanneney-re. pedig rigy donttitt,hogy nem vlaszt )ean-Nol

Az s vlasztottk,hanem I789-t 1848-t. emberi jogok kiterjeszgt a szovjet tpusu rendszert, amely a isen"k a nevben elvetettk azt

a kntvetetteel a francia forradalom egyik or ksgt, terrort sa dikta_ zsz|ajra- lyukas z.sz|ajra tizze t rt, hogy a nni|hatrozottabban az egyii szabadsg,az emberi jogok sa kciz ssgakaratrr alapul kormnyzati rendszer jelszavait. jiijjiink z.avarba Ezrtsemmi okunk r, hogy forradalmunk tinnepn az l789-es - ezt aforradalmat n1'ugodtantinnepelhetjtik, hiszerr ppen megtagad,1917-esforradalmrok ltal kiptett' s1848-asiiroksget hatalmi formk ellen robbant ki - az emberi jogok s haznkra ertjltetett az gy is mondhatnnk, hogy helyrelltotta nevben. kiterjesztsnek eurpai forradalmak becstilett.

gyzelemrevezettekatonit 53.Bonaparte az arcolaihdon


Anapleonilegendakoregyikleghresebbepzodjra1796. november 15-nkeriilt sor, mintegy 40 kilomterreldlkeletreVeronragadta meg to|. Azarcolai csatban Bonaparte Napleon szemlyesen |ta|tuzal vett hdra rohant. Szmazsz!t,s katoni Inazellensg i,69

talan festmny, metszet,illusztrci, blyeg jtkfilm idztefela hres s jelenetet. Napleon legalaposabb magyar Ietrajzirja, Feleki Lszlo e kpet fe|idzve fejeztebe a csszr letnek szenteltnegyedik (!) ktitett: ,,El l rohan a vznagenerIis, htranzve, mintha ppen kiltan: >Katoflig n k, h t nem ti vagytok a lodi gyztesek?< kivont kard, bal|obb kezben jban magasra emelt, tpett trikolr. M g tte az t kijvet grntosok,,. Itt valban hajszlon mult a vilg sorsa. NapIeon mindent kockra tett, elssorbansajt magt. Gyilkos tijzben rohant elre, alig volt eslye arra, hogyletben maradjon,Mgazt sem kiltotta,hogy- >utnam!< Nem ... tudhatta,mi felrohan, mi ll mg tte:Egyiptom, a Notre-Dame,Longel wood,., Szemben vele ekkor csak a szakadatlanul t zel osztrk gy k lltak, horvt musktsok ontottaksort zet sortjzutn, M g tte nyomultak a segtsgre szguld grantosok.gyrohant a kthadseregk ztitt, a hal l s senkif ldjn, elkpzelhetetlen v fel,,, a az j (Napoleon utkora. Bp,1979, Magveto Ktinyvkiad. 260' o') Mi tortntvaljban? A Mantovt ostroml francia seregekfelkt osztrk hadsereg k<izeltett, Bonaparte meg akarta akadlyozni, hogy s egyestilhessenek' Ezrta magyar Alvinczi |zsef tbornagy hadserege elsietett,hogy a mocsarak kolott ne rvnyesi.ilhessen ellenfele hadseregnek szmbeli folnye. November l5-n egy Arcola nevtfalucsknrltmadt az osztrkokra, melynek a neve a francia tortnszek ltal vltozatban, ,,Arcole'' formban terjedt el. A francik az ,,francistott'' Alpone nevi, mocsaras folycska hdjn prbltak tkelni. Elsz<ir ugereau tbornok rohant felzsz|va| a kzbena hdra, de a koveti koztil oly sokat lelttek, hogyvgtil mindenki visszavonult, sfedezket keresett.Bonaparte megismtelte Augereau akcijt, t<ibben nyomba a szegdtek, s szrnysegdje, }ean-BaptisteMuiron ott esettel az oldaln. Egyesek szerint az osztrkok azrt hagytk abba a tiizelst, mert azt hittk,egy tiszt trgyalni kvn veliik, s ez mentette meg Bonaparte lett. Amikor azonban ujratizetnyitottak, cis visszavonult, st, a tumulfusban lezuhant a hdrl a mocsrba, nyakig elmertilt a srban, s katoni mentettkmeg a fulladstl' A csatahrom naPon t tartott, s vgiiLl

a francik tvolabb tkeltek a folyn, hogy az osztrkok htba keriiljenek. a Pr hnappal korbban, mjus 10-n francik Lodinl mr tkeltek az Adda hdjn' Tobb rajzol is megoroktettea rohammal egy foly, jelenetet,de ekkor Bonaparte mgbiztonsgos tvolbl figyeltea t<irtna teket, snem llt a sereg |re.Ezrt kpekensem lthat, s ez az tkelskollektv sikerknt lett bemutatva. Most azonban Bonaparte hogy alatiiznek,s a jelek szerint rgyd<inttitt, kitette magt az ellensg A francia lehet<sgeket. posan kiakn zza a pr opagandaszmranyrjtott jelentsekben mr csak Bonaparte btor rohamrl kormny elkeriilt megllaptotta,,,arrla tnyrI, volt sz, s ahogy Philip Dwyer tcirtnsz megt'eledkezdiszkrten nem tudtk vgrehajtani, hogya tervezetttkelst tek!'(Napoleon.The Path to Power 1769-1799.London, 2007,Bloomsaz Prrizsbarkezett Arcolnl megszerzett bury. 4. o.) Egy szrnysegd osztrkzszlkkal, s elmondta, hogy Bonaparte adta meg a jelet a tmaazt Majd a francia lapok kozztettk a megdsra, trikolrral a kezben. s hat levelet,amelyet Bonaparte rt Muiron cizvegynek, Antoine-fean Igaz, Augereau s hresjelenet megorilktsnek. Gros fest nekiltott a magukat az arco|aihdon,de ezekrl Berthier tbornokok is lefesttettk a kpekrl gyorsan megfeledkeztek.Bonaparte ugyanis hamarosan mr de a ktlapot fi.nanszrozott, Le Courrier de l,arme l,ltalie-t (Az itIiai France vu de lbrmed,Italie.t(Franciaorszg hadseregkurrja)sa La majd hamarosan megindttatottegy haraz itlriaihadsereg szemvel), de cmme|'.lournal Bonaparteet deshommes madikat,mgbeszdesebb Ezek a lapok pedig emberekrijsgja). verteux(Bonapartesaz ernyes mint irgy vonuljon be a tortnelembe, biztostottk ,hogy az arcolai csata bizonytka. btorsgnak meggy(izi5 szemlyes Senki sem vitathatja Bonaparte btorsgt _ de azt sem, hogy a volt huszadik szzadi dikttorokhoz hasonlan remek rzke az <inrekismerte fel a politikai propaganda jelenlmozshoz, s az elsk ktizott tsgt.

170

171

54.Naprleon a|acsony vo|t


Ez a meggy(5z(ids szles e|g k<irben elterjedt'A kisebbrendtisgi komplexus egyik fajtjt a pszicholgiban nha ,,NaPleonkomplexus'' nvenemlegettk, utalva,hogy arra a Napleonhoz hasonl, alacsonyabbferfiak agresszvabbak tlagnl, az suralkodni szeretnnek a magasabbakfelett.Br manapsga szakemberekktsgbe vonjk, hogy effle komplexus ltezne, mindennapi trsalgsban a evienciakntszoktikemlegetni,hogy a nagy dikttorokvalamennyien alacsonyabbferfiak voltak. (Ilyenkor megfeledkeznekMarl s Castrrl.) De ht alacsonyvolt-e Napleon? A korabeli rajzokon sfestmnyeken egyrltalnnem tinik alacsonyabbnak kortrsainl. A festk azonban megszpthettk a valsgot. Ne feledji'ik,hogy David mgNapleon anyjt is elhelyeztea koronzsrl ksztiltfestmnyen, holott Letiziaasszony ppenharagudott afi'ra, es a hresesemnyrltvol maradt. Van viszont egy pontos adatunk: FrancescoAntommarchi, a csszr utols orvosa Szent Ilona szigetn megmrtea halla utn a magassgt.Szerinte 1,686mtermagas volt. (Dictionnaire Napolon.Szerk. |eariTulard. Paris, 1989,Fayard. izzg. o.) letben pedig Napleon nyilvn valamivel magasabb volt, mint holtban. Ez a mret ma sem. tekinthet ttilsgosan alacsonynak' a maga korban pedig teljesen tlagos volt. A.ss).ri grdagrntosa csak az lehetett,aki elrte l.,705mter az magassgot.(Ugyanott, 775.o.)Vagyis Napleon csak kt-hrom centivel '.,oltul".so,,y"bb hadseregeelit alakulatnak tagjainrl. Mirt terjedt el rla, hogy alacsony volt? Ta|n azrt,mertgyakran a testrei k<irben lpetta nyilvnossg el, akik magas,szlas fe.rfiatvol. tak? Taln azrt,mert egyszeri,hromsz<igleti ki.lapot t,o.aoi ga,aajnak magas, gbenyrl medveszr sapkt visel grntosai klz<'tt? A csszri grda dragonyosainak sisakjt fmtarj sfelll sz<rmepamacs dsztette, gaskod tollforgokat tiztek s mind a lengyel k<innyilovassg,mind a,,becstiletgrda'lmind a,,vadszgrda', csili.a. Nap leonrl azonban egyetlen kp sem maradt fenn, amelyen tollforgt 172

minden bizonnyal tisztban vlselnekalapjn. A propagandamestereknt vele, hogy azegyszeta,htkoznapi,ignytelen szerny s fellpssel volt sajt legendjt, mintha ltvnyos ktilrokkal sikeresebbenptgetheti is jelezni kvnn hatalmt. Alighanem ennek tulajdonthatsgekkel _hogy ezze| triztemegaz emlkt |uk,hogy az utkor alacsonyfrfiknt ls jobban hangsrilyozza tortnelmi nagysgt.

knytelen rijras jra hbor zni volt 55.Nap|eon


1813.j nius 26-n a drezdu Marcolini-palotban Napleon hosszasan trgya|t Metternich osztrk kancellrral. Azt szerettevolna clrni,hogy a Habsburg Birodalom ne csatlakozzon ellenfeleihez.MetNapleon mondjon le a ternich viszont aztkivnta, hogy ennek fejben jelentetteki, hogy hatalma llamok feletti fennhatsgrl. Ekkor nmet egyetlen meghdtott tartomnyrl sem legitimitsnak vdelmben mondhat le. Soha! ,,Mit akarnakht t lem?Hogy megbecstelentsenek? lnkbb meghalok, mint ak r egyetlentalpalatnyif ldrtil is lemondjak!Az iin k uralmgk kodi, akik a trnon sz lettell"akr husz csatt is elveszthetnek, visszatrhetnek vrosaikba! n nem tehetemmeg ugyanezt,mert csak f egyfelkapaszkodott katona vagyok! Uralmam egyetlennappal sem ln amikor kider lne, hogy mr nem kell tartani tlem.,' t{tlertjm elvesztst, (Jean Tulard: Napleon. Bp. 1997,Osiris Kiad. Holub Krisztina fordtsa.) szavakkal plyafutsa Napleon ezt tobbsztir is elmondta ktil<inb<iz sorn: ,,ot-hat csal d osztozik Eurpa trnusain, s nem ijr ltek, hogy egy korzikai is az asztalukhoz telepedett'Csak ervel rizhetem meg ott a helyemet,csak akkor fogadnak el egyenlnek, ha lenyig ztjm ket. Birodalmam megsemmis l, ha megsziin k flelmeteslenni... Az elfugadott a uralkodk szmra a hbor clj csak egy tartom nyfelszabdal sa vagy szmomra, egsz ami egy vros bevtele, azonban engem illett, ltkrds 173

birodalmam ltnek (StevenEnglun d: Napoleon.A Political LiJc' krdse!,, Cambridge,Massachusetts, 2004,Harvard University Press.250. o.) Egyes ttirtnszek el is hittk neki, selismertk,hogy helyzetc ezt megszilrrdtshoz valban sztiksge az lland hborrzsra. volt Steverr Englund g nyosan igy je||emeztellspontjukat: ,,Szegny Napleon! Nem adtk megneki azt a tiszteletet, amit kv nt s (Ugyan megrdemeltl'' ott.) Valjban az eurpai uralkodk t<ibbalkalommal is ,,befogadtk'' t. I. Pl cr 1800-ban kozeledetth ozz, fia,I. Sndor friedlandi veresgc utrnmegkotottevele a tilsiti bkt 1807),a Porosz uralkod pedig 1795 ( s 1806 kozott semleges maradt. 1802-ben Nagy-Britannival sikertilt bkt k<itnieegy rovid id<re. Ferenc osztrk csszr tobb veresg I. utn a|nytishozzadta felesgtil. Rengeteg alkalom lett volna arra, hogy Napleon ,,megrizzd' helytaz eurpai uralkodk asztalrnl. maga O vo|taz,aki mindig megtettegy olyan lpst, amelyeta tobbi nagyhatalom mr nem fogadhatott el, t volt az, aki kptelenvolt Franciaorszgga| egyenrangri hatalomnak tekinteni az eurpai llamokat, s ttibbsz<jr is mega|ztauralko d ikat. smilyen volt a kapcsolata a francia trsadalommal? Napleon arra hivatkozott, hogy a francik csak egy eurpai birodalom gyoztescsszrakntfogadjk el az uralmt,'mintegy megk<ivetelik tle, hogy hborzzon. Valjban sokkal szilrrdabb volt a kormrnyzata, mint gondolta. A francia trsadalom hlsan fogadtaa konzultus (1799-1804)eredmnyeit: polgrrit<irvnykonyvet,centralizltkozigaz$atst,a nemzeti a a bankot, az rtk|| fmpnzt,a ppval k tott konkordtumot, a becstiletrendet, a belpolitikai stabilitst sa trsadalmi ellenttek lecsendestst. Mindezen eredmnyekmiatt Napleon rendkviil npszeri volt, s a francik valsznileg akkor is elfogadtk volna dinasztijt, ha lemond dl-s ktizp-eurpaihdtsairl. t azonban kptelennek bizonyult erre.,,Az ijrijkijshajsza a legitim cija utn jrsztsaj t magyarz(s kodsavolt agresszv gyerekes) viselkedsre.''(Steven Englund: Idzett mi,251. o.)

a elmulasztotta 1809.ben 56.A magyalnemessg kivvst szabadsg


I.Napleonfranciacsszr1809-benkilwnytintzett hogy szakadjanak el a magyar nemessghez' araszlwa fel <ket, t A Habsburg.dinasztitl,s lltskhelyre frggetlensgiiket. kilwnynak is rcmmi hatsa sem volt. A Kiilcseynek tulajdontott Rebellisvers meg ftkozza ezrta nemeseket:

szabadsgot, P ris grt Ti nemfogadttok, Irom r tok, gyva npek, S rnaradktltok. Sokan vlekedtekrigy, hogy a Habsburgok a szabadsg ellenfelei s Magyarorszg elnyomi voltak, Napleon csszr a szabadsgotkpvipedig nem hallgatott r, s ezze|mltatlannak 8elte,a magyar nemessg bizonyult a szabadsgra. A XX. szzadban pedig a legttibb ttlrtnsz fordult szembe szerint a magyar nemessga kivaltsgok vdelmben nagyobb rszeaz nelnessg Napleonnal. Benda Klmn szerint ,,...a s uivar szijvetsgese,valban ugy rzi,hogy a forradalmi Franciaorszg ellen vvottharc az kiv ltsgairtis folyik....,,(Magyarorszg t rtnete. 1790_1848.Szerk. Mrei Gyula, Vortis Kroly. Bp. 1980, Akadmiai

on Magyarorszgcimjtanulo.)Kosry Domokos Naprle s Kiad. 447. a mnyban azt olvashatjuk,hogy a magyar nemessgnek francia forraakci,amemint egy ,,.,.ijnvdelmi dalomra adottvlaszanem volt ms, a z lyeta nemessg me a feudlis nacionalizmusjegyben forradalommal jrt el gy,,, sztlyrdekt A fltve izemben kifejtett...,, magyarnemessg,,o mive| ,a forradalom vagy legat bbis a t rsadalmi reform kpvkeljt, benne (Napleonb an) felfedezni]' Radsul erre egy elsegtji vltk oty"" tt rtenelmi pillanatban kertilt sor, amikor ,,a Habsburgok hatalma (Nap leon s ijiszeroskadnak ltszott, NapIeonlegy zhetetlennek.,, Magyarorszg. Bp. 1977,Magvet Kiad. I 49. I23., I 44.o.) 175

174

Csakhogy az 1809-es vben, amikor a magyar nemessg fegyveresen cisszecsapott francia csszri hadsereggel, a Napleon birodalma tvolr| sem ltszott |egy(3zhetet|ennek. Ebben az vbenugyanis a csszr elszen. vedte Aspernnl els jelenttsebb veresgt, appakitkozta t, Welles. ley, a ksbbi Wellington megrkezettPortugliba, aspanyolok t<ibb veresget mrteka francia hadseregekre,a tiroliak gyzelmeket arattak a francik bajor szcivetsgesei felett,s radsul negyvencitezer katona brit is partra szllt Hollandiban. A porosz kirly csak egy rijabb osztrk gy ze|emrevrt, hogy belpjena hborrba.Napleon birodalma teht minden eresztkben recsegett-ropogott, s meglehetsen ingatagnak tint, amikor amagyat nemessg fegyvert fogott ellene. Radsul 1809-ben Napleon mr nem a forradalmi eszmketkpviselte. 1807 utn a csszr kormnyzata egyre autokratikusabb, ktilpolitikja pedig egyre dinasztikusabb vlt' A forradalom tbornokbl egyeduralkod lett. Mirt hagyott volna el a magyar nemessg egy jl ismert smegszokott birodalmat, amely ttibb-kevsb tiszteletbentartotta a magyar hagyomnyokat egy olpn uralkod felhvsrra, semaki mit sem tisztelt, s rigy mdostotta az alkotminyokatsaz orszghatrokat,ahogy neki tetszett? Biztos,hogy a magyar nemessg napleoni a hborrik sorn kizrlag csak osztlyrdekeit vdelmezte? Nem ezt dikt|taajzan politikai meggondolsis? smit tett vajon Napleon egy olyan orszgga|,amely hallgatott a szavra? Vajon Lengyelorszgnak, amely mell llt, megadta a fiiggetlensget? Pusztn annyit tett, hogy az egykori Lengyeloiszg t<iredkt Varsi Hercegsg nvenfrancia bbllamm vItoztatta,'.gy franciabart nmetfejedelemnek,a szszkirlynak adomnyozta. Ennek fejben viszont szemrmetlentil kiaknzta a lengyel trsadalom csekly erforrsait. A katonkat gt ltelkknt, Varsi Hercegsgetpedig a diplomciai adukntkezelte, amelyet megfelel engedmffi rejeue', brmikor kszlett volna tengednioroszorszgnak. 1812-bena Varsi Hercegsg4 330 000 lakosa fejenknttizenktszerannyi adt fizetett, mint a rgi Lengyelorszg laki 1768-ban. Napleontizezer lengyel katont vitt magval l808-ban a spanyolors zgihadjratra, s 98 000len-

gyelvonult be vele 1812-benoroszorszgba.Ez utbbiak koztil mindssze26 000 trtvissza, s a kcivetkez hnapokban ezek koztil is sokan ldozataiv vltak. A Poniatowski herceg ltal l tfuszsa nlkiiltizsek otodik hadtestbI alig ktezrenjutottak visszaYarlrnytott,37 000 f<s lba. a nincs sok rtelme ,,Mi lett volna, ha. . ' ?'' kezdett A tortnetrsban A feltevsnek. magyar ttirtnetrkegy rszeazonban mgkrdsek is s lscsak felteszi ezt a krdst, vLlaszol r, amikor megrja a magyar mert lltlagos osztlyerdekeit vdelmezve ht maradt a nemessget, Habsburg-dinasztihoz,Ezze| ttgyanisazt sugalljk, hogy az orszg jol

hajland lett volna megindulni a Napleon jrt volna, ha a nemessg ltal megnyitott uton, amely szerinttik a trsadalmi spolitikai modernizci felvezetett. A lengyel plda azonban arra utal, hogy ezen aZ fel s egyltalnnem a szabadsg egyenl<sg indult volna meg az rton amelyek sorn egy modernizlt otszg,hanem az ||andohborrik fel, zsk. smilitarizIt ny'rgat-eurpai nagyhatalom jval hatkonyablran mnyolhatta ki a ktizp-eurpai nemzeteket, mint a rgi,tradicionIis birodalmak. Ettl mentette meg Magyarorszgot nenreseinek vatosvdelmezse, IItlagos vagy a nemesiosztlyrdekek sga,passzivitsa azonos volt az orszg ami a lengyel pldaalapjn gy ttnik,akkoriban rdekeivel. valamennyi rtegnek mig A ,,Mi lettvolna, ha. . .?'' krdsre sem tudunk jobb vlasztadni XIX. szzadiszemlyilegnagyobb amelyeta magyartortnetrs annl, szerencsje Horvth Mihly adott:,,Ha Napoleon, ki fegyvernek sge, s ltal Ferenczcsszr birodalmat alapjaiban megrendtette,magata szkhadaitl szthordott yrost is elfuglalta,s ki elleneit a gyi|zedelmes forramint fegyverei ltal szokta volt legyiizni, ltal nem kevsb, dalmi elvek ha _ a magyarokhajlam ra szintugy szmolhat vala, mint a lengyelekre;

176

177

gyri csatacs fos veresg volt 57 Az 1809.es


A reformkorban terjedt eI az a meggyzds, hogy a napo leoni hborrk egyetlen,Magyarorszgon megvvottiitkozetbl a ma szenvedtek. gyar nemesi felkelk megfutamodtak, scsufos veresget Ennek tobb oka is volt. A bcsikormnyzat saz udvar szvesenmeg. feledkezett az osztrk tbornokok stratgiaistaktikai hibirl, s mindent megtett a magyar nemesi felkelk, az,,inszurgensek' lejratsra, hogy ket okolhassa a veresgrt. Kisfaludy Sndor megrtaa hadjrat tortnett, nem adhatta ki rsmtvt.YiziLsz| Tams arra is felde hvtaa figyelmet,hogyBcsben mindenkppenel akartkkeri'ilni, hogy egy a nemesi felkelsb<l hatkonyabbmagyar hader bontakozhasson gtoltk meg az inszurrekci reformj t s ki a ndor vezetsvel. ,,Ezrt en kstjbbi etleges dernialst, miktjzben sikeres fenntar tott k a nees mo (Gyri M zsa,2009. mesifelkelsrltudatosan kialaktottnegatv kpet.,, 2. sz.,14. o.) A nemesi kivltsgok eltorlsrt harcol magyar reformerek pedig elfogadtk ezt a kpet. ugyanis az inszurrekcit a legtbbet tmadott lk nemesi kivltsg, az admentessg iiriigynektekintettka nemessg f hogy sztiksg arra hivatkozvatagadhatta meg a kozteherviselst, esetn futs'' grinyos felemlegetsvel viszont fegyverrel vdi a hazt. A 'gyori hangs lyozni lehetetta nemesi privilgiumok rendszernbkelavult jellegt, ahogy ezt Pet<fi tette npnevben cmiversben. A XIx. szzad vgn megkezddtitt a csata saz inszurrekci tudomnyos feldolgozsa, 1945 utn azonban jra nem lehetett trgyilagos kpet alkotni a fegyverre kelt nemessgrl. Id'zzikujraYiziLszI ttelvel s Tamst: ,,Az insnlrrekci morIis lejratsval, nevetsgess elbagatellizlsvala tijrtnelem szemtdombjra lehetettvetni mindazt, ami a magyar nemessghez kijthetij.Az inszurrekcirl ily mdon volt kialaktottnegatv sematikus kpvtizedeken s kereszt l uralta az oktatst, a k zgondolkodstsa t rtnetrst egyarnf' (Ugyanott, 15. o.) A gy<ri csatra 1809-benkertilt sor, az otodik koalci hbor ja idejn. Habsburg |nos fherceg, II. Lipt tizenharmadik gyermeke a 7TA

mazo nanaK ""''";,; )zer getPiavnI Keuc n;ir"*o"orn]a. )nos foherce vlSSZa tt "''^*,':'.''...,':..' ge gekveres matt rcre a Gyor m vonult, ahol or mellett Magyarorszgra s.;, " bgy ztk(mjus maia ndorltal bty1a, Jozsef felkels h"d,.."get u J"g|u,.;.".i cgyestette hadse. Beauharnais Eugne utastsra egysgeivel. vezetett megiitkiizott junius 14-n 'il;il" Gyornl s isbenyo-,,rt lur"g|J,o*agra, rege hadertkkel. r Jsszri-kirIyi
A gyon

akikkiiziil kb. 16 r""*... rszt, Gy insurrectio. ri Milzsa, IsWn:Gy(ir so (Rdvay kelshez. -,gy:: fs volt.A franciaelvd 35 oo0 e sz.,20.o.) f,ancihadsereg 2oo9.2' f< egy s d'utn idre a francia tmadst,ii*t'ii'i'."u.,,.i, dleltti Az inszurrekci katoni a bal seregelso tmadstis feltartztattk. kttizt. szrnyonarrake,,y,"ert,Itek,hogyorkontttrjkafranciagy msodik tmadsis sikertelen A nagy ttizrsgi..ll",'vJ;;ii"amn tmadshate.-reiilt k ztltt megindtott volt.Csak a harmadik',,egy A Habsburgok a fherceg visszaionulst. ot sra, rako, ,.'d.tt. .i"". szenvesztesget s-iooo fos,a fncik 3000fos oldalnharcol se,ege-k menektinem tudnaksemmilyen mtvek A vedtek. franciahadtortneti JeanTulard.Paris,1989' st, lsr<l, a Dictio,,-i," *,e"lonban(Szerk. szenvedett hadsereg hogya veresget o.)aztolvashatjuk, L437. Fayard. A Komromfel. francia Gtinytis uo,,.,.,oi.,"a rendben, nagyrsze,,j gyakorlatde mg a *ugyu,ol.,ol,hogy ,yitzek, tisztekugy vlekeate-k Nyolczadik kotet. ttjrtnelme. lanok,.(Horvth iiiliv.-,,syaroyzg 372.o.) FranklinTrsulat. Bp. 1873, leglegjobbanvezetett, A francia h"d,"..g ;xi X. szzadelejnek e erej fe slegharcedzettebb gyveres r. jobban felszerelt, g3".,*^.te{ llam mrtszintevalamennyieurpai volt, amelyt bbszti?veresget hogy eg1szera ngyltola,,,,.i, t.ki,,theto szgyennek, hadseregre. Holl lzsef ngy"t [.il rtentink legytzte. magyarnemesi r"rt.ror... is 179

csalau4u . ''.'":."*.: Agyoricsatban;ili"t*:'u"':.1]::?,,^,::::::::L::'?: ::^ ..-t^.+^1, mqovr nemesi fel. 000-entartoztaka magyarnemes

Ferenccel, gy fogalmazott: ,,Illeheta nemesiJelkelk egysgei nem "ki a s harci tapasztalataival, vetekedhettek regulris csapatokkpzettsgvel de a gytiri csatban az adott k r lmnyekk zijtt meglltk a hely ket, (Gyiiri M zsa,2009.2. sz.,4. o') amit az ellenfl elismert.,, is

megmrgeztk Szentllona szigetn 58.Nap|eont


Napleon l 82 l -ben bekovetkezetthalla utn Franciaorszgban azonnal felroppent a mrgezs vdja, hiszen a szmizott csszr ves vo|t,sa trsadalomrigytudta,hogy makkegszsges' csak otvenkt hazatrtek A Szent Ilona szigetrt| tanrivallomsai akozztettorvosi s jelents azonl.lanrninderrkitmegnyugtatott: csszr betegsgben a halt meg, valoszntleg gyomorfeklyben vagy gyomorrkban. Valamennyi orvos egyetrt abban,hogy perforldott gyomra elbb is vgzett volna rst. orvosok tcibbvele,ha a mja el nem zrja a 6,5-7 centimteres Az sgeszerint gyomorrkban is szenvedett.Hogy e ktbetegsg koztil melyik okozta a hallt, azt nem lhet megllaptani. Napleon ltalnos legyengtilst problmk is gyorstottk epehkisebb egszsgiigyi lyag-gyullads, krnikus vastagblgyullads, hlyaghurut sttidproblmk. A mrgezs vdjt egy svdfogorvos,Sten Forshufvud (1903-l985) eleventette 1961-ben, egyszerrc svdsfrancia nyelven is kiadott, fel N apIeont megmrgezt cimii konyvben. Napleon betegsgnek k? ismeretbenrigy vlekedett, hogy a ti.ineteketarznmrgezs okozis hatta. 1965-ben sikertilt laboratriumi vizsglatot elvgeztetnie Napleon nhny,Szent Ilona szigetrl szrmazo hajsz|n egy glasgow-i jutott, hogy tizszer tcibb arzn laboratriumban, saraaz eredmnyre tallhat a hajszlakban,mint amennyit ma termszetesnek tekintenek' Amikor azonban megvizsgltattk a csszr 1805-bl szrmazohajjutottak.Forshufuud ezt azza|magyafiirtjtis, ugyanerreaz eredmnyre rzta,hogy nyilvn mr ekkor megkezddott a mrgezsi folyamat.

Az]97}-esvekkozepnBenWeider(I923_2oo8)kanadaitizletNemTestptok ember felvette a kapcsolatot Forshufvuddal. volt a egyik alaptojaselso elnoke, valamint Arnold zetkoziSziivetsgnek AzFBI laboratriumban vizsgltatta meg Schwarzenegger-feIfedezoje. David Hapgood irjsgrval Napleon hajszlait, saz eredmnyeket is olvashat' kozosen megjelentetettkonyvben tette kozz.Magyarul cmmel (Bp', 1990 kortil, Weider_Hungary)' A Napleon-gyrlkossg a krdsWeider 2001jniusban nemzetkozi konferencitis rendezett meg, S az eredmrl Prizsban, amelyre mintegy szz szem|ythvott nyeketnagyszabsrisajtkampnykeretbenterjesztette.Csakhogy (Thierry Lentz, |eanTulard, Napleonnal foglalkoz tortnszt egyetlen, (Guy Godlewski, Paul e,,a'e Castelot, Alain Decaux stb.) sorvost zniarrl,hogyacsGanire,ClaudeForandstb.)semsikertiltmeggy hvei nem kevesebbmint halt szr arznmrgezsben meg. A mrgezs valamennyit a harmincegy ,"i.,d.-t vettek szmba, melyek koziil sorolnak fel:fejfjs' nyilvntottak.I1yesmiket mrge,esizonytknak szemek' lmatlansggalvltakoz alusz. ilta nos fradtsg,konnyez< vizelsi konysg, az tzmokelsatnyulsa' a hajszlak elvkonyodsa, azonban nem talttk meg ezek kozott az nehizsJgek stb' A szakrttk ngylegbiztosabb krjelzo tiinetet: a melanodermt, arznmrgezs a fjdalmas sokideggyullavagyis a br palasztirkreva|o sznezodst, Meesdst, a talp sa tenyrelszarusodst, valamint az ilgynevezett (Thierry Lentz_|acvonalakat, a kz slb kormeinek elsznezdst' quesMaz:LamortdeNapolon'Mythes,lgendesetmystres,Paris, o') 2009,Perrin.118-119. hvei megfelelo gyilkost sem tallni. A mrgezs Nem sikeriilt a csszr szrnyCharles.Tristan de Montholon -Smonvilletbornokot, tehtt3frthozz T nyilvntottkbinosnek. volt a pincemester, segdjt Napleonitalaihoz.Csakhogyegycsszrihztartspincemesterenem .".-ly"..nhzza|<tadugkatapalackokbl,hanemszo\gitbizzameg lett volna a csszt velel Egyltaln nem sikeri'iltbebizonytani,hogy oka brkitol is jutalmat megolJs,e,akit imdott, mint ahogy azt sem, hogy Radsul egszhtralv letben kapott volna a csszr megolsrt.

x&

tsl

aktv bonapartista maradt. A mrgezsi elmlet hvei mg egy ksei |eszrmazottjt is elrngattk, aki kszsgesen bizonyg"ti",ogy "t tudja kpzelni srtl, hogy megm rgezte csszrt. Ennl komolyabb a bizonytkokat azonban nem tudott felhozni. Csak annyi bizonyos, hogy Napleon Szent Ilonrrl szrmaz hajszlaiban t<ibb arznttalltak, mint amennyit ma normlisnak tartanak. Viszont nem vizsgltk meg, mekkora mennyisgtekinthet normlisnak a XIX. szzadelejn, mirtvan ugyanen nytarzna s csszr szmizetse e|iitt tiz wel levgott hajszlaiban. Az arzn bekertilhetett a hajszlakba a nedves idben feloldd taptrk arznttartalmazfestkbl, a klyhkban elgetett sznbl, vaw azarznban gazdagftildben termesztett zoldsgekbl' Az viszont egyltaln nem bizonytt, hogy az arznmrgezs okozta a hallt. Radsul egy milni laboratriumban kimutattrk, hogy M riaLujza, |ozefin sa Sasfik (Napleon fia) hajszlaiban is u' arzn.Ta|n 'ok ket is meg akartavalaki gyilkolni?

59.Az ipariforradtom megntivette szegnysget a


Valamennyi tank<inyv hangs lyozni szokta, milyen mlysges nyomorban ltek brit munksok azipariforradalom kibontakozsnak a korban. Ismertetseket olvashatunk a nci sa gyermekmunkrl, a bnyrkban uralkod llapotokrl saz egszsgtelen laksk<irtilmnyekrl. Mg j sz is sziiletett a szegnyek helyzetnek lersraaz angol s francia nyelvekben:pauperism, illeWe pauprisme_ mintha a t<imeges szegnysg annyira rij jelensglett volna a vilgttirtnelemben,hogy tij szavakatkell alkotni a lersra.S ezt nem csak a balold a| reztegy, nem kell felttleniilEngels munksosztly helyzeteAngli bancimi.ktinyvbl idzntink. mile Laurent, egy XIX. szzadi francia emberbart gondolkod e szavakkal foga|mazta meg a kortrsak tapasztalatait: ,,A gy r olyan tallm ny, amely kttermket gytirt:Pam s;ijvetets sze-

gnyeket!,Nordmegye prefektusa, Alban de Villeneuve-Bargemon ezt politikai gazenne (Keresztny nomie p olitique chrti llaptottameg co aximt llthatjukfel, dasgtan, 1834) cmrkilnyvben:,,A kijvetkez igaz: minltijbb a paradox jellege dacra nem kevsb amely lttszlagos munks.,, t bb a szegny gazdag ipari v ltalkoz egy orszgban, annl (I-iHistoire, 2006. okt., 96. o.) hanem inkbb a vroAzipariforradalom azonban nem ltrehozta, A sokbakoncentrlta, s gylthatv tettea szegnysget.brit trsadalom is hajnaltl estig dolgozals rtegeiazipariforradalom el tti vilgban tah s a csald munkjbl a gyerekeknekis ki kellett vennitik a rsztiket. Csakhogy a falusi gyermekmunka tvolrl sem volt olyan gpiess veszedelmes,mint az rjgyrakban vagy bnykb anvgzetttevkenysg. a Mivel a szegnyek munkaalkalmat knal vrosokba ktiltoztek, a rendfeladatt a vidki nemessgtlaz llamnak fenntarts sa seglyezs kellett volna tvennie. Az llami hatsgok azonban tvolrl sem voltak olyan jindulat an Paternalistk,mint a vidki foldesurak rendfenntart vagy jtkony szervezetei, s ezrt a szegnyekhelyzete a vrosokban az sulyosbodott.Az rllamadssgcsokkentsre, onllsgra skemny j ideig e|zrkztak a szocilis kiadmunkra hivatkozva a kormnyok soktl. felvzol rsokazonban csak ritkn A gyripari munka szornysgeit emltik meg, hogy a brit kormny gynevezett ,,gyri ttirvnyek'egsz sorozatval prblta elejtvenni az ipari kizskmnyols legkirvbb forminak. Az 1819-estorvnyeltiltotta, hogy a textilgyrak 9 valatti gyerekeket alkalmazzanak, s az idsebbek napi munkaidejt 12 orra korltozta. Az 1833.astorvnynapi 9 rra sheti 48 rra korltozta a fiatalabbakesetben A 9 s13 vk<iztigyermekek munkaidejt. 18 vnl gondoskodott a gyri munks miszakot.A t<irvny eltiltottk az jszakai gyermekek oktatsrl is, amelyre llami hivatalnokok feliigyeltek. 1842-ben ttirvnytiltotta el a 10 valatti gyermekek, a lnyok sa n<k bnyban val alkalmazst.Az 1844-esgyri torvny6 sflrrracsoka a kentettea 13 valatti gyerekekgyri munkaideit, nkts 13-18 ves torvnyrendelkezett a balkorosztlyet pedig12 rrrakorltozta.Ez a

182

183

s ez jelenttsstabilizl tnyeznek uizonyutt a brit trsadalomban. Vagyis hosszabb tvon azipa.i fo..aJalom kifejezetten visszaszortotta a szegnysget, minden s rteg letsznvonalt felemelte. Talnaz egyenltlensgetncivelte meg? E,.J.in., .emmi bizonytk. Thomas Piketty megvizsglta a ke,esetlk alakulasiia x X' szzadi,a.,.iao.szagban (Zes Hauts Revenus en France au XXe sicle.Paris,2OOl, Grasset). rra a k<ivetkeztetsre jutott, u leg,obban megfizetettrtegek |ogy fizeszzad folyamn.1indviig j::. 3;-;;;,",, l vagy 4-szerese volt az tlagfizetsnek, 6_8-szorost kapta, sez azarnrnem vltozott.

.ii),*u**" T':!""l lls knIkozott: akereskedelem ip*,. , sa k<izigazgats igen sok hivatalnokot, boltost ^, ^kcizoktats e. tu,,a,t talmazott. E biztonsgban s j m dbanl rteg sorai bejuthattak ba ;"b;; .."sji;;;',"i*.o., u,

egyenlttlenltszmricsoportjaira . Az ipariforradalomnak ktisz<inhetenrengeteg j,

csoportj"' a trsadalmi felemelkeds is: a szocialistk '' 'e'i.'r'.r'".n.r..'."*",in o. ellt "" jslatai vltak be, a trsadalom nem szakadt szta nagytksek "iyJ",. ".sa proletrok fizikai n"-ii., .gyn.u.""tt

eseteketmege](jzintzkedsekrl is. Az l850-es t<irvny reggel6 sestt. 6 k<iztitti10 sfll*an nk saz alkalmazhat fiata|tlk munkaidejt. 'hatroz.u-.g " o'' k<izegszsgti!|,.'*e,,y kcivetkeztben vrosi a |n' ;:: dolgozk helyzetetovbb javuit, uJ"i,uamsodik felben kcizlekedc{s a " fejldsek<ivetkeztb.n .;ouuun i,"tett szakmunksok egy rszeis kik<ilt<izheteaz egszsg,esebb tt -, kiilvrosokba. A breka szzadk<izeptl rezhetenn<ivekedni kezdtek, s mivel az rak nem emelkedtekilyen titembe,,, u ,olb,is megntt. A XIX. szza<] utols hrom vtizedepedig azrltalnosprosperits idszaka volt, az lelemrakcstikkentek-u .JIbe, t<iuumint 307o-kal ntt, s javultak a dolgoz rtegek Ietkcirtilmnyei. ..,.,ta,ot n |,o/o-amir knyelmesen beilleszkedhetetta trsadalombu, , r"r".lgiknek nem kellett felttlentil munkt vIlalniuk. A szzadvgn elte4.edt<imegsport ,_u,,gy," npesebb tengerpartinyaralhelylk is arrl tan skodtak, hogy ha a nyomort nem is sikertilt elti'intetni, a gazdasgifejldseredmnyeibl a dolgozkegyre np'esebb

a ltek termszetteI 60.Az indinokharmniban


f<egyik bks t<irzsek Seattlevrost a szelsnyelvet beszl< tertiletn, lt neveztk aki 1788s1866k<izott a vros ks<bbi el, l854. mrcius l l.n fogadta azide rkezfehreket. lgen bartsgosan a telepiilsn szelsnyelv egyik dialekmondott a fehrek beszdet valaki sinrik nyelvre fordtott,egy harmadik szemly amelyet kpedig errtlangolra. Egy Henry A. Smith nevii doktor feljegyzseket Nem Etett,majd ezekbl lertaa hallott sznoklatot - hat velteltvel... csoda' hogy mig vitatkoznak azon, mit is mondott valjban Seattle fntik. A hitelesnek tn szovegvltozatok szerint arrl beszlt,hogy lakott ezen a vidken,de immr igen kevesen vancgykorori az (5npe nak. A vadllatok eltrntek,elttnik az ember is, de a fehrember vromajd az itt ltnpekszellemei, akik holtuk sait mindtirokre benpestik utn sem sz nnek meg szeretni ezt a gyonyiiri vidket. s felidztea fntik beszdt, a Az I970-es vekelejnegy tvfilm forgatktinyv rja ilyen szavakat adott a szjba:,,Az illatoz virgok A a a mi n vreink, szarvas,a I, a nagy sas,ezeka mi fivreink. szikl s s aforrsok nedve,a pni testmelege az ember _ mind egyethegygerinc, len csald tagja.E ragyogvz,amely ottfolyik a patakokban s folykban, (Lsd bvebben:http://en.wikiquote. vz,hanem oseink vreis!,, nemcsak org/wiki/Chief-Seattle ) Az amerikai kdrnyezetvdk idzgetnikezdtka fntiknek tulajdos ntott kifejezseket, leggyakrabban ezt a r<ividmondatot: ,,Mi rszei ktiriikben Fijldnek!,,Ennek nyomn is terjedhetetttel szles vagyunk a hogy az arneggyoz<ds, az indinok harmniban lteka termszettel, s puszttottak el tobbet a novnyekb<l llatokbl annil, amire nem plaktsziiksgiikvolt. A kornyezetvdkegyik leghresebb tnylegesen jn egy konnyes szem indin volt lthat, ezekkel a szavakkal:,,K rnyeszgyen!,, gbekiIt zetszennyezs: ha az emberek a vesztesekkelrokonszenveznek,s az indiSzpdolog, a nok npektsgkviil XIX. szzad vesztesei kilz tartozott. Csakhogy jelenti azt,how az indinokat minden emberi ernymegtesteez nem 185

a legjobu"'' ,,,Jgi".uJlo"-"

pedig aztlagfizets

184

st<inek tekinteniink, akik kptelenekrtani msoknak vagy a terkell mszeti k<irnyezetiiknek. Shepard Krech III amerikai trtnsz eg., "gy k<itetet szentelta ktirnyezetvdindirnokkal kapcsolatos tvhitJi< meg. cfolsra. (The Ecological Indian. fuIythand History, New York, 1999, W. W. Norton & Company) Felhvtaa figyelmet arra a tnyre, hogy miut.n II_|2 000 wel eze|(5tt mai indinok tseiaz.!'|aszktSzibrival a <isszek<it foldnyelven behatoltak Amerikba, s vndorolni kezdtek dli irnyba, rengetegllatfajt elpuszttottak. emls<ikneklegalbb 35 faja Az semmistilt meg. Eltint a mamut, kihaltak a tevk,taprok,farkasfajtrk, ris hdok, ngyszarv antilopok sris lajhrrok. rdemes felidznia Kr. u. I. vezredben megszilrdult hohokam kult ra indirnjaitis, akik alaposanmdostottaktermszeti k<irnyezetiiktin. A mai Arizona llam tertiletnkalaktottrint<izsi rendszertikkei patakokat skisebb folyokat trtettek csatornikba' A rgszek el tobb mint szzbatlr kilomternyicsatornanyomait talltk meg, amelyeka hoho an kam np fejlett ftildmtvelsrl skodnak. Csakhogy ezze| az e|jtan rssal a dlnyugati indinok hozzjrultak az atnugy is sznazsgga| stijtott rgi talajnak tovbbi kiszradshoz, s hamarosan el kellett hagyniuk lakhelyeiket. Ms teriileteken az a gyakorlat lerjedt el, hogy az erd kfelgetsvel hoztak ltremez<gazdasgi tevkenysgre alkalmas tertileteket.Mr a XVI. szzadi spanyol felfedezck megemltettk, hogy a mai Texas tertiletnlt tcirzsek ,,egyzsartnokkal meggyujtott(ik,,.a sz7gvgallyakat, hogy eliizzka sz nyogokat, msrszt gykokat segyb llaioikit u"",,,t, ki a rejtekhelyeikrl,melyeketazutn megettek.Ugyanilyen mdszerrel lnek meg szarvasokat: ktjr lkertik ket tjzzel...''(|ames West Davidson-Mark Hamilton Lyt|e:A tnyeknyom ban. Bp. 1995, PANEMMcGRW-HILL. 89. o.) A Nagy Sksgon az getsekkel legelket rij biztostottak ugyan a bolnyek szmrais, csakhogy a tiizel g.."g kisebb llat lhelyt semmistettk meg. A l elterjse eltt kiilonben ltalban ugy vadsztak a bolnyekre, hogy belehajtottk ket egy nagyobb szakadkba, ezzel termszetesen sztiksgesnl s a sokkal tobb llatot puszttottakel. 186

rt,,Az indinok szempontjbl ezekneka szoksoknak a nmelyike l s szmban puszvad szat alkalmval f het volt.Igaz, hogy egy sikeres az tultakel Ilatok, m a sikersohasemvolt biztos(.,') Mindezek ellenre szellemi elilfutrainak indinokat nem szabad a mai k rnyezetvdt|k s k tekinteni. Sok mdszert kifejlesztettek rnyezet k ellenrzsre megs nhnyar nylag pazarlt vltoztatsra - nhnymeglep en eredetit, hogy is'.. Az az elkpzels, az indi nok egyfajtaiJs kolgusok lettekvolna, hogy csakegy kifinomultabb vltozata a pionrok ama elkpzelsnek, az gyermekeiosa f ld mgmindig szjz vadon. Az termszet indi nok >>a aktvan v ltozigazsg az, hogyta bennsz lijtt amerikaiak meglehetsen tattakakiirnyezet k n."(Ugyanott,92.,88.o.)

s semmitsemelejtettek semmit 61.A Bourbonok semtanultak


A francia Larousse lexikon szerint Napleon jelentetteezt ki 1815. mrcius l -jn,amikor visszatrtFranciaorszgba Elba szigetr<l, hogy helyrelltsacsszrsgt.A csszr |etrajziriazonban nem tudMsok Talleyrand-nak tulajdontjk e hres nak efflemegjegyzsrl. kijelentst,csakhogy k egy l829-ben kiadott anekdotagy jtemnyre hivatkoznak, amely aligha tekinthet megbzhatforrsnak' A szllige Mallet du Pan (1749-1800)rijsgrtlszrmazik,aki valjban |acques egy l796-banrott, londoni levelbengypanaszkodott a francia emig(Ekkor ugyanrnsokra: .Gyakran emlegetinekiink a veronai elmebajt,,, is ppen Veronban rendezte be ,,udvart'' a majdani XVIII. Lajos, a lenyakazott francia kirly ticcse.),,De ht, dr ga bartoft|,ez Az elmebaj ha gygythatatlan!Nagyon is tved, azt hiszi, hogy a fivr ltalnos s udvarban eszesemberekettal lhat. Nzzijk csak megkzelebbr l mindezt, s mris jajonghatunk: senki sem tudott se megtanulni, se elfelejteni (Mmoireet correspondance MaIIetdu Pan. Paris, 1851,A. de semmit!,, Sayous.II. kot., 196.o.) 147

Ezt a hresmondatot rengetegtankonyv fe]'idzi, amikor a Napleon buksa utni Franciaorszghelyzett ismerteti.De vajon valban oly reakcis csodabogarak lettekvolna a Bourbonok, ahogy ezta sz]l|ige sugallja? A Bourbonok a rgirend bosszriszomjashveiknt trtekvissza a forradalom, a konzultus sa csszrs |ta|modernizlt Franciaorszgba? g XVI. Lajos id<sebb ciccse, testesLajos Szanisz|Xavr a (t755-I824) fiatalkorbana Provencegr|a cmetviselte.l791' j nius 20-n sztjktitt meg a forradalmi Prizsbl' ugyanazon a naPon' amikor a kirlyi csald' csak ppen neki sikertilt, btyjt viszont csaldostl feltartztattk Varennes-ben,s visszaksrtkftvrosba. a MiutrnXVI. Lajost lenya. kaztk, kisfia pedig, akit a kirIyPrtiak XVII. Lajos nvenemlegettek, meghalt a bort<inben, Provence grofia 1795-benfelvettea XVIII. Lajos nevet.Emigrcioja huszonhrom vealattlakott Koblenzben,Aachenben, Torinban, Veronban,Braunschweigben, lettorszgiMittauban, a a porosz megszllsalattiVarsban, majd l8o7-tl 1814-es hazatrsig Angliban. Egyre kevesebben remnykedtekk<irtil<itte abban, hogy valahais visszatrhetfranciatrnra, hveimegfogyatkoztak,megalz a s anyagi gondokkal kellett ktiszkodnie. Rendkvtil elhzott, a koszvny gyotorte, 181O-tltolszkben Egyszeregy grfletrdelt, s lt. hogy kezet cskoljon neki, s felemelkedveb.verte fejta kirly hasba. a Els politikai nyilatkozatai nem voltak kiil<inosebbenb<ilcsek.1793. j anur 28-n kozztett kilwrnyban mgteljes egszb en a "elutastotta forradalom reformjait, a rgirend visszalltstgrte, pldsbtintes tst helyezettkiltsba a forradalom hveiszmra.1795. jutius7-i, veronai kiltvnyban is a rgirend sa fejedelmi abszolutizmus mellett llt ki. l796-tl azonban megindult a,,tanulsi folyamat''.Ekkoriban XVIII. Lajos mr nem a ,,nemesekrd] hanem az ,,elkelkre'' hivatkozott' mintha beltta volna, hogy a sztiletsarisztokrcija helyett immr a vagyon sa mrveltsg arisztokrcija || a trsadalom |n. |797, mrcius l0-i, blankenburgi kiltvrnybanmr nem emlegettea bosszti sziiksgessgt.99 -ben hajlandnak bizonyult az uj francia kozigazgats |7 jogrend elfogadsra. 1800-banmr teljesamnesztit knlt fel. 1804 s decemberben ktizztett kiltvnyban, melyben Napleon megkoron188

r89

mert ezt sugallja a sz zad szelleme,s mert mgmindig jobb alkotmnyt adni, mint kapni.,,A kirly ltal elkszttetett alkotmny, a ,,Charta'' azonban nem sokban kiilonbozott a szentustl.Ktkamarstorvnyhozst lltottak fel, kinevezettfe|silhzzal svlasztotta|sohzzal,Biztostottk a k<izteherviselst, jogi egyenlsget,a szemlyi ssajta szabadsgot Azadt a torvnyhozsszavaztameg' a csszri nemessg ' megrizhette cmeit, saz egyhzi foldek felvsrlit sem zaklattk' A katolicizmust llamvallss nyilvntottk,de tovbbra is folyostottk a protestns lelkszek llami fizetst. protestnsok egyenjog ak A maradtak a katolikusokkal, s hamarosan a zsidkat srijt, utols jogi megktilonboztetseket felszmoltk. Azok a frfiakkaptak vlasztis jogot (kb. 90 000 f), akik legalbb vi 300 frank cisszeg adt fizettek. Megriztk a polgri torvnykonyvet,s megtartottk a centralizlt csszrikozigazgatst is. A cenz ra sokkal enyhbbvolt, mint Napleon kormnyzsa idejn'A sajtban olvashat sok panasz nem volt ms, mint a szlsszabadsg helyrelltsnak kovetkezmnye.Vagyis a modern trsadalmi,politikai s jogi berendezkeds elhelyeztek ftil egy jogon'' kormnyz uralkodt, aki az alkotmny hrhedt 14.cik,,isteni kelye s2erint rendkvtili helyzetben a kamark nlkiil is korminyozhatott - volna. XVIII. Lajos azonbdn sohasemprbrlt Ini ezze|a lehetsggel. Egyes tortnszek,,oktrojltnak] vagyis feltilrl kiknyszertettnek nevez1kaz alkotmnyt, de megfeledkeznek rla, hogy a kirrly mindkt kamarhoz elki.ildte elfogadsra. Szemlyesen jelentette ki a kamarik eltt, hogy a ,,Chartt''a m lt tapasztalatainaksegtsgvel hoztk ltre - ennlnfltabban aligha ismerhette el, hogy nagyon is sokat tanult a trtnelemb<l. Minisztereinek 7 lo/oa szolglta korbban a forradalmat vagy a csszrsgot. Chateaubriand, a hres r helyeselte ezt ,,A kirly nem teszk l nbsget azok kiizijtt, akik t, s akik a hazt szolgltk., Azuj rendszernek persze voltak npszeritlen irritl intzkedsei s is, mint a hromszn helyett a fehr (kirlyi) lobog haszn|ata, az emigrnsok kormnykzenmaradt f<ildjeinek visszaadsa,a katonk egy 190

Csakkirlyprt fenyeget<zse. nyugdjazsasa szls<sges rsznek s hogy XVIII. Lajos mg 1815-osmenekiilse a waterlooi csata utn sem volt hajland vltoztatni az alkotmnyon, tovbbra is a kiegyezsre, Amikor a szlttirekedett. a trsadalmispolitikai bkehelyrelltsra helyek 78o/o-t, a kpviseloi (ultra) kirIyprt 1815-benelnyerte ssges az egy vmrilva maga a kirly oszlatta fel a bossz vgyt| gt, egyhz Az kpviselohzat, egykori novelni vgy, intolerns politikai szerept emigrnsok kifejezettenhItlansggalvdoltk a kirIyt, mert rigy rezAz tk,hogy elfordult t<li.ik. udvari etikett sem volt kiil nosebben szigorr:1817-ben 61 asszonynak volt joga zsmolyon helyet foglalni a trnteremben, s koztiltik 15-en tartoztak a forradalom sa csszrsg XVIII. Lajos nem rendezett koronzst magnak, nem elkelsghez. brlltsanakneki, nem enged|yezte,hogy hagyta,hogy emlkmtvet milyen intzmnytrlra nevezzenek el, s mg azt sem, hogy arckpe viselkedett |val szernyebben felkertiljon a becstiletrendkittintetsre. Napleonnl: jelentetteki, hogy a pontossg a kirlyok udvariassga. Egy katonai iskola novendkei eltt pedig 1819. augusztus 8-in egy napleoni mondst is felidzett:,,n k valamennyien a tarsolyukban hordj k a marsallbotot!" Az 1814-ess 18l5-os restaurci teht nem a reakci saz ellenforradalom gyoze|mevolt, hanem nagyvonalu ksrleta rgi rend, a XVIII' osszeegyeztetsre. Lajos oroksgnek a forradaloms csszrsg tartsabb kpviseleti uralkodsa idejn keriilt sor Franciaorszg elst kormnyzatra, amely jval liberlisabb volt NapIeon csszrsgnl. kirlyukat,amikor 1824.szepA francik pedig szintnmeggyszoltk tember l6-n elhunyt. A kortrsak szmranyilvnval volt, hogy XVIII. Lajos kpesvolt tanulni, felejteni, megbocstani - smegrteniaz rij tehetett rla, hogy alkalmatlan utd korszak kovetelmnyeit.Nem < foglalta el a he$t a trnon: ccse, X. Kroly, aki tigyetlen lpseivel szinte kiprovok|ta az 1830-as forradalmat.

191

62.-Lajos Ftiliipvolt a polgrkirly

1982,KossuthKonyvkiad.286.o') Minden korabeli francia szovegben ,,Le roi citoyen"-neknevezik a kirlyt, ennek pedig nem a ,,polgrkirly'' a megfelel fordtsa,hanem a,,polgrtrskirly'' vagy ,,llampolgrkirrily'lA francia nyelvben abourgeois je|enti a vrosi lakost, a k<izposztrlybelit, nyrspolgirt, s ha a valaki a munksoktl elktiltinti|t, kapitalista vrllalkozkra akar utalni, akkor is eztaszot hasznlja' A citoyen hasznlata viszont a francia forradalmat idzi,amikor monsieur(uram) megszlts helyetta honpolgrt, hazafit' llampolgrt, pol grt rsatj elent citoyen megszltsthoztik divatba.

van ebben a szovegbenis az egyszertsgen a hangsuly: a kirly minden jindulatr, egyszertember. francia polgrtrsa, vagyis a bankrok Ami pedig a sokat emlegetett,,finncarisztokrcia'', alatt valban a bankvilg gazdauralmt illeti, Lajos Fiilop uralkodsa godott a leggyorsabban, a trsadalom vezeto csoPortjait azonban tovbbra is a foldbirtokosok sa hivatalnokok alkottk' A f<ildbirtok maradt a vagyon' a befolys sa tekintly forrsa: a vIasztpolgrok hromnegyedeennek koszonhettevlasztjogt.Az I 839-eskpviseloo/o -t -t hzban a helyek 38o/o tisztviselck,29 o/o foldbirtoko s ok, 19 -t toltottkbe, scsak l3o/o-tkaptk szabadfoglalkozsu rtelmisgiek meg a bankrok, iparosok skeresked k. A,,polgrkirlysg'' elnevezs teht egyltaln nem azt jelenti, hogy a vllalkozi polgrsg vagy a bankrok vettkt az orszgirnytst! l 840-ben a legtobb adot fizet llampolgrok ktharmada, s a kpviselk egyharmada mg mindig (termszetesen ogok nlktili) nemes volt. elj

ellenllst a 63.1849utn a magyarnemessg passzv vlasztotta


Valamennyien rgytanultuk az iskolban, hogy az 1848-49-es kovet<jneoabszolutizmus idejn a forradalom sszabadsg leverst Dek Ferenc pldjtkovette' Ez annyi jelent,hogy magyar nemessg lemondott a hivatalviselsrl, visszah zdott birtokaira, ssemmivel A az||amhatalommtkodst. hivatalokat magyar ruhba sem segtette be olt ztetettkiilfoldiekkel, rigynevezett,,Bach-huszrokkal''npestette vrt a tortnelemrjabbfordulaa kormny, s a magyar nemes birtokn taira. Ezt a ,,passziv rezisztencinak' nevezett magatartstismertette }kai 1 en Mr olyan emlkezetes Az ujf ldesur cmi, 862-ben megjelent regdm kiadja a ,,vegetljunk!'' Garanv<jrlgyi H<se, nyenek els fejezetben. je|szt: ,,Az embermegh zza magat a szob jban, nha tr ndul az isme793

derk uralkod; tiszta hzasletet s lt, palotjban k lijn lakjokat bzott meg azzal, hogy megmutasska polgroknak a hitvesi gyat; a szablyos h lszoba mutogat sa hasznosnakbizonyult az idsebb tig rgi, botrnyosan nyilv nos, tiirvnytelen viszonyai utn, ,. Eserny vel a hna alatt ment

nevetsges kirlyt, aki elsnek ontott vrtazrt,hogy gygy*on.,,(Bp' 1964,MagyarHelikon. 795.,798,o. Rvay Mint ltiuk, |zseffordtsa.) 182

rseihez, nagyokat iszik, ha rossz kedve van, akr van kirt inni, akr

p nit kisegti; pedig senki nincs is,az se baj:rtgyjt az embera pipra, ha s f st l, mg beesteledik',, (Bp.1963, Akadmiai Kiad. 6. o') Amikor meghallja az j, ogyasztsiadk hrt, lemond a pipzsrl sa bor. ivsrl, amikor blyeget kapnak a jtkkrtyk,lemond akrtyzsr|, majd hasonl okokb l sorra lemond a vadszatrl, vendgeskedsrl, pereskedsrl,s vgtila kertb<l val kilpsrlis. Mindez igen jol hangzik,csakhogyaz jabb kutatsokalaposanmegkrdjeleztka passzvrezisz,tencirl kialaktott hagyomnyos kpet. Sajtvizsgldsainak skollgikutatsainakaz eredmnyeit foglalta cisszePap |ozsef A passzvellenlls, a neoabszolutizmuskortnakmtosza? cmj kivl tanu|mnyban(AETAS, 2003. 3_4. sz',http://www. aetas.hu/200 _3 -412003 -4- |7 .htm#P t226_444654). K<ivetkeztetsei 3 _3 alapjaibankrd<jelezik a hagyomnyoskpet. meg Elszor bebizonyltja,hogy Dek Ferenc sohasemhirdette meg a pasz. szvellenlls programjt, s t, alegyik levelbenazt tancsolta ahozz

dalmi, kulturrlis vagy gazdasgi lettl val visszahrizdst azonban nem szorgalmazta.Maga Dek Ferenc sohasem toltott be fizetssel jr hivatalt, de beltta, hogy egyesekneka meglhets biztostsamiatt kell elfogadniuk bizonyos llsokat, s nem tlte a passzivits ellen vtket. el A hivataloktl val visszahrizds nyilvn csak a jmdri ktiznemessg szmra volt lehetsges. llamhatalmi szervek munkirnak boikotAz tlsra pedig sohasem szltott fel senkit. 194

valban tvol maradt a hivataloktl? Mekkora De vajon a nemessg volt a magyar hivatalnokok arnya, sezek milyen viszonyban lltak a reformkori elittel? Pap }ozsefBenedek Gbor kutatsaira hivatkozik, aki szerint a nem magyarorszgihivatalnokok arnya a Bach-korszakvrmegyinek szolgabrsgi alkalmazottai kozott orszgos tlagban ki. 23,Io/o-ottett A legttibb kiilfldi, rthetookbl, az Ausztrihoz kozeli, soproni keriiletben vllalt hivatalt (387o),a legkevesebbenpedig a a rkezett ,,Lajtntrilrl'i pest-budaikeriiletben: itt a hivatalnokok l lo/o-a volt ,, j ember''. A szolgabrk negyede, a szolgabrsegdekotode teht a rgi,reformkori hivaA megyei tiszwiselk trilnyom tobbsge j emberek' inkbb a rangltraaljn jelentalnokok koztil keriilt ki, az ,, meg a magasabbbeosztsokat. tek meg, s csak vekm lva szerezhettk A tisztvisel<ktlagletkora alacsonyabb volt, mint a reformkorban, generci vonult vissza. Pap |zsef szavaival vagyis inkbb az id<sebb megvlkutatsok t krben a kpe legt'rissebb |ve: >Bach-huszrok< ,,A tozott, sajt kutatsaink is altmasztottk azt a meg llapt st, hogy a de ugyan nvekedett, a magyaroktovbbra >k lldi,< hivatalnokokszerepe adt k az i)nknyuralmitisztikarnak,,, is meghatroz elemt megkrdoAz ugynevezettpasszvellenlls bizonyos akcii esetben jelezhett,hogy ezek valban az onknyuralom ellen irnyultak. Az i katonai szolglat minden adk, a dohnymonoplium vagy a kiitelez< ha bizonnyal akkor sem lett volna npszert, ezeket nem a birodalmi, hanem a torvnyesmagyar kormny vezeti be. A felgyorsult moderniegyzci hatsraradsul a gazdasgispolitikai szerepeksztvltak nagy rszben talpon akart maradni,ideje mstl. Ha egy kozpbirtokos a gazdasgvalkellett tordnie, az llamnak pedig professzionlis kozhivatalnokokkal. Ezrt kpzett ftfoglalkozsri, igazgatsravolt sztiksge, az ||am nem is tartott mr ignyta volt vrmegyei elit teljessgnek szolglatra - vagyis egyesek szmra mr nem is akadt visszautastani szmra val hivatal. ,,A gazdasgi modernizci egy trsadalmi rteg vetettegy idealisztikus kornak, amikor a nemesekegy kiss valban vget hivatalnokoskodtak,shatalmi s lyukat, trsagazdlkodtak, egy kiss talakurvnyesthettk',,Effle dalmi presztzsijketennek segtsgvel 195

lsra pedig minden bizonnyal a neoabszolutizmus nlkiil is sor keriilt volna. A ,,passzv rezisztencia'' teht nagymrtkben puszta mtosz,vagyis olyan tortnet, amelyben egy trsadalom egyezmnyesen hinni kezdett. Megnyugtat volt ugyanis az az elkpzels, hogy a nemzet nagy rsze passzvanugyan' de hatrozottan ellenrlltaz elnyomsnak, s hogy az <inknyuralom buksa sa kiegyezs ltrejotte ennek az ellenllsnak a k<ivetkezmnye A kiegyezst akr gyzelemnek is tekinthettk. volt. gy

64.lll.Nap|eon pojcavolt nevetsges


Taln nincs mgegy olyan szemlyisge a francia tortnelemnek, akit annyit gya|ztak,mint a msodik csszrsg (t852_7O) ura|kodjt. A republiknusok szemben< volt a koztrsasgra|ja, a hazafiakvres kezihohra, csszri trnon gr,szna|mas a komdis. Victor Hugo ,,akis Napleonnak'' nevezteel. Marx szerint,,komoly paprikajancsi,aki mr nem A vilgt rtnelmet veszikomdinak, hanem a magakom t vil gt r tneleilnek.,, uis B onapar te brumairetizeny (Lo dij nyolcadikja.Bp. 1975,Kossuth Konyvkiad. 92, o.) Mg 1987-benis megjelenthaznkban egy olyan k<itet, amely a kovetkez fejezetcmben idztefel III. Napleon alakjL Egy ,,komdis', (Kocsszri szerepben. rons portrk.Szerk. Szvk Gyula. Bp. 1987,Kozmosz K<inyvek.245.o.) A huszadik szzadvgn mgisakadt olyan francia tortnsz (Philippe Sguin), szerint sokkal inkbb rszolglta,,Nagy Napleon' elneveaki zsre, mint nagybtyja, I. Napleon. Georges Roux gy foglalta ossze III. Napleon plyafutst letrajza elszavban: ,,Hercegnek letett,gyermekkor t a trn lpcsint ltijtte. sz A trn tjsszeomlott, pedigharminchrom ven kborolt menedkhely t r l menedkhelyre, szervezte egyikijsszeeskvst m sik utn, vndorolt az a bijrtijnrl bijrtijnre. Kalandornak tekintettk. Vratlan ugr ssal megszereztea legfekbbhatalmat,egysikeresllamcsnnyel csszri koront nyo196

e, s m ottafej b Eur pa leghatalmasabb uralkodja lett,.' Szemkprztat fnyes nnepuralkodsa nagyszabs kzmunkk, katonai gyi)zelmeks gba esett,szmegy jegyben el. Hirtelen elvesztett csatt,fogs telt sgek sott is halt meg elhagyatva, megtagadva,srtegetve. vonult jzetsbe I11. Micsoda regny!,,,,,(Napolon Paris, l969, Flammarion. 7. o.) Lajosnak volt a fia, 1808.prilis 20-n szi.iletett occsnek, Napleon NapoleonfogaWaterlooutn anyja,Hortensede Beauharnais, Prizsban. nevelte a svjci Arenenbergben, s o plntlta eI benne azt a dott lr'rrya hogy meggy(5zi5dst, rendkvtili csaldbl szrmazik, snagy jovtvr r. Plyafutsban akadnak azrtkomikus elemek. Amikor l831-ben Romagnban lzads tort ki a ppai hatalom ellen,btyjval egyiitt elszoAz ktitt otthonrl, sfiatalos kalandvgybl csatlakozott a felkelt|<hoz. nevtsfoglalkozst: btiszknbe is rta egyik fogad vendgk<inyvbe ). N apoleone, conspiratore'' (Lajos Nap leon, osszeesktiv< 1836. ,,Luigi behatolt egy strasoktber 30-n, hajnali hat rakor cinkosaival egyutt laktanyjba, smegprb|ta fe||zitania meglepett bourgi tuzrezred orszg rajta katonikat.Ktra mrilva mr le volt tartztata,saz egsz nevetett.1840.augusztus6-rn56 bartjval partra szllt Boulogne-ban, Ezrittal valamivel sikeresebbnekbizonyult: a hogy fe||ztsa helyrsget. kertilt lakat nem ktra m lva, hanem csak hrom sflra elteltvel el, mert a menekiilsi a|'Igaz,sokkal sznalmasabbllapotban fogtk sorn a tengerbe pottyant. Hat vettoltott el Ham ertdborttiksrlet s nben,majd megsz<iktitt, Londonban telepedettle' trt forradalom idejn visszaPrizsba,ahol a szeptemberi Az 1848-as ptvlasztsokon ot helyen is gyzott, pedig nem volt franciaorszgi lakhelye, elvesztettellampolgrsgt, sa csaldjt szmuzo torvnyeket sem vontk mgvissza. Victor Hugo azonban mr tisztn ltott: A ,,Nemegyhercegtrtvissza,hanem egyeszme. np1815ta vrja Napv rsztvevjt lasztotta kpviseliiv, leont, Nem a boulogne-i csetepat jnaigyztesl''Amikorpedig indult a decemberikoztrsasgihanema koszonheten elnyertevalamenyelnok-vlasztson,pusztn a nevnek nyl,szavazathromnegyedt' Decemb er 20 -nletette az esktit a nemzetaz gplseltt, smr be is k<iltozhetett lyse-palotba.

1*T

llamcsnytsokkal tigyesebbenksztette ssokkal mesteribben elc, hajtottavgre, mint hrneves nagybtyj l799-ben' 1851.december 2-a a

titokban trgyalt, skormnyra sem mindig hallgatott. sz<ivetsgeket, dacolva lpett be a 1854.ben pldul miniszterei ellenvlemnyvel a prizsi bkekonfelami hborriba (1853-56).Ennek ktisz<inheten rencin (1856) Eurpa dontobrjnak tiint. A szrd_francia-osztrk s ezzel sikeri.ilt hborrban(1859)tmogatta az o|aszegysgtorekvseket,

Az llamcsny sorn vgi.il mgsem kertilhettkel a vrontst. Prrizsban sok |dozata volt egy szerencstlenssztiksgtelensortiznek, s fegyveresertvelkellett felszmolni a kozps sdiimegykbenkirobbant kciztrsasgi megmozdu|sokat. Napleon n.rn .,..tott ekkora ellenllsra, a nemzeti egyetrts jegybenszerettevolna maghoz ragadni a hatalmat, s a megtorls emlkelete vgig gytitorte.Amikor felesgeegyszerazt mondta neki, hogy ,,tigy viseli ileiember 2-t, mint egy Nesszusz-inget,,, maga is e|ismerte:,,Igen,llandan erre gondolok.,, Ma mr azonban az gazsgkedvrt elismerhetjiik, hogy szinte valamennyi politikai rendszer nmivrontssal kezdte m k<idst Franciaorszgban:az e|s ktiztrsasga forradalmi terrorral, a restaurci a fehrterrorral,a jriliusi monarchia az |830 s 1835 kozotti felkelsek leversvel, msodik kciztrsasg az l848-as jriniusi munksfelkels a sztzazsval, harmadik k<iztrsasg kommtin vres a a hetvel, negyea dik ktiztrsasg pedig a tisztogatsokkal. Ez persze nem menti fel az 185l-es megtorls kitervelit svgrehajtit, mind ssze annyttjelent, hogy tvolrl sem csak az ij kezaklett vresFranciaorszag xti-xx. szzadi tcirtnelme sorn. A francik trlnyom t<ibbsge helyeselteaz elncik intzkedseit' 1852

francia iparosokat. ltal elknyeztetett kapcsn a csszr tvolrl sem elgedeftmegazza| A munkskrds segIyatobb mint 23 milli frank adomnnyal,amellyela krhzakats javtletkoriilmnyeik hogy tmogatta. gy vlekedett, egyestileteket sval kell kivonni a dolgozkat a radiklis mozgalmak befolysa all.

III. Napleon mindvgig meg rizte magban kalandori mriltinak bizonyos elemeit: gyakran sajt miniszterei tudta nlktil hozoti ltre 188

is, azt kormny tolerltavalamennyit. 1868-baneltoroltk a torvnyt mely 199

szerint a munksaivalpereskedomunkaad nem ktitelesigazolni lltsait. A kormny az InternacionI 1864-esmegalaptst sem ellenezte. A csszrsg idejnbontakozott ki az ipari forradalom, ideiglenesen Franciaorszgvlt a vilg egyik leggyorsabban moderniz|od orszgv. 1848 s1869kozott a nemzeti jtivedelem50%-kal,a mezgazdasgi termels587o-ka|, ipari pedg73o/o-kal az novekedett.A vasrith|ozat|uptsvel sikeri'ilt ltrehozniaz egysges nemzeti piacot. Most alakult t a kozpkoriPrizs a nagybulvrok, nagyruhzak,sugrutak srisi parkok modern nagyvrosv.Semmi alapjasincs annak a csaknemvalamennyi tank<in1vbe bekertilt, republiknus legendinak,mely szerint a csszrcsak azrt pttetett GeorgesHaussmannal, ki SzajnamegyeprefektusvalszIes sugrutakatPrizsban, hogy felkels esetn k<innyebben gyzhassaa felvonul<5 npet. nagybontsokats A ptkezseket a modern vrostervezs koveteltemeg. Mr csak azrtsem kellett felkelsektl tartani, mert az alsbb rtegek letsznvonala emelkednikezdett,Prizsban cscikkenta kenyr nctt bor, a h s, a sajts tojs fogyasztsa. s a a Franciaorszg trsadalma - ha nem is egyenletesen gazdagodott,vi2 millird frankot takartott meg' s ebbl sikertilt a veresg utn oly gyorsankifizetni a poroszoknak az otmillirdos hadisarcot.GeorgesRoux francia tortnsz frapprns megfogalmazsaszerint .a csszrsglegalbb htrahagytaazt az sszeget, amelybl meglehetett fizetni hibi k vetkezmnyt,,. Maga a politikai rendszer is liberalizldott. 1859-benteljess az vlt amnesztia, 1860-tl a kiild<ittekmr megvitathattk az ves trnbeszdet, s krdseket intzhettek miniszterekhez, 1861-tl pedig jobban a beleszlhattak a koltsgvetsbe 1867-tl megntt a sajtszabadsg,a is. ktild ttek vitt kezdemnyezhettek miniszterekkel.Az talakuls 1870a re vlt teljess. Ekkor a kormnyt a kpviselk is feleltssgre vonhattk, s mind a kpviselhz, mind a szentus megkapta a tcirvnykezdemnyezsjogt. Franciaorczg parlamentris monarchia lett, s a fejl<ds egyrtelmten mai, igen ers vgrehajtihatalommal rendelkez<,libea rlis kpviseletirendszer felmutatott. 1870. mjus 8-n az jabb npszavazsona szavazatijoggul rendel. kez<k82o/o.avett rszt, s 7 336 000 ,,igen''-nel 1 560 000 ,,nem'' s

reformokat. l 894 0o0 tvolmarads ellenben elfogadtk a liberlis ekkoriban, hogy ,,a csszrsg A republiknus Gambett aazonkesergett hogy a rendszernek sohasemvolt ilyen ersl'' Senki sem sejthette, mg ltal kiprovoklt francia-porosz nly hnapja sincs htra: a Bismarck meg. hborri ( 187o- 1871) semmistette katonai A csszrnem iirtilt a hbor nak, mert ismerteFranciaorszg egy bizott1866-bankinevezett s gyengesgtPoroszorszgerejt.Mg vIt javaslatokat tett a sztiksgess hadiigyi reftlrmokra. igoi "-"ry 824 fos franciahadsereget 000 f re szea Jas1att.li, fogudtu, 300 000 fs ,,mobilgrdval''is kiegsztrettevolna emelni,amelyetegy 400 000 hettek.Akpviseltkazonbannemfogadtkeleztatervet:ajobboldal feIeslegebnekskoltsgesnek,abaloldalpediggyanrisnaktalltaareforms javasla:tokat, azza|uidolt" a kormnyt, hogy kaszrnyt akar .csinIni helille!,, morFr"n.iaorszgbl. ,,Csakaztn nehogytemet t csinljanak Szoaz ]szakrrmet dult fetahadiigyminiszter,de mindhiba. 1870.ben a v|ttlzatlan ltvetsg90o o00 mozgsthat katonja nzettszembe gyotorte' szmrif.anciahadsereggel'Acsszrradsulbetegvolt,vesek a hbohogy Fciaorszgnak nem leszneksziivetsgesei s azt is sejtette, rriban.Deegs"palyafutsaafrancianacionalizmusrz.elmeinekfela foglya |ett.Egy s sztsnalapult, pedig sajt nevnek mtosznak meg,ha a haza hborrtakar! A trtlntrautazott, Napleon nem htrlha.t egyiittmegadta 2-n a hadseregvel s bekertettk, szeptember Sedanban magt.Prizsbanahrekmegrkezseutn,szeptenrber4-negyetlen csepp vrkiontsa nlkiil felszmoltk a csszrsgot. Abukottcsszrazang|iaiChislehurstbentelepeclettle,sitthaltmeg Prizsbanekkor mr kovetkeztben' egy janur 9-n, hyagmrtt 1873. korrupt, bukott zsarnevetsges, minden prt tt gyalizta,s csak affle megfeledkeznitik A noknak tekintettk. franciknak sikertilt tokIetesen mind III' Napleon politikai rendszearrl, hogy a trsadalomtiibbsge ahogy arra sem ,t,mi,,.korbbi katonai kalandjait tmogatta,mint emlkeztekmrhogYhadi.igyireformterveitvisszautastottk,saz r. knyszertette Egyes tortnhadtizenetetlsa ktizvelemny 1870-es szekszerintafrancikNapleonteltlvetulajdonkppensajtnemzeti

2*8

2&1

65.Az Egyesiilt |lamokban indinok az npirts |dozatai |ettek


Nem tudjuk, hnyan lehettekaz indinok Kolumbusz korban. Az amerikai etnikai csoportoknak a Harvard Egyetemen elksztett enciklopdija (Harvard encyclopediaof the American etnicgroups. Szerk. stephan Thernstrom. cambridge, London, r9g0, Harvard universitv Press.59. o.) szerint nem lehettek850 000-nl kevesebben' sem sot.tat tcibbenegymillinl. Car| Waldman az Atlas of the NorthAmerican Indian (New York, 2000, Checkmark Books. 31. o.) cm ktitetbencsak annyi jegyez meg, hogy a legelfogadottabbbecslsszerint egymillin lhettek Mexiktl szakra, 000-ena mai USA s250 000-en a mai 750 Kanada tertiletn. Ugyanakkor azonban aztis hozzteszi,hogy ms szakrtk ugyanezenatertileten tzinillira becstilik az oslakossat tetszrmt. W Raymond Wood egymillira becstili a mai USA tertiletnl slakossgot, majd ishozzteszi, hogy az rijabb kutatsok szerint ennl tribben lehettek. (The story of the west.A History of the American west and its People' szerk. Robert M. utley. New york, 2003, Dorring Kindersley.31. o.) Peter Iverson aThe oxford History of the Americai west cm k<itetben William Denevan kutatsaira hivatkozik, aki szerint 54 milli lehetett az egsz amerikai kontinens lakossga, s 4 millinrl valamivel kevesebbenlhettek Mexiktl szakra. Denevan azonban azt is hangsrlyozta,hogy szmtsainak hibaszza|ka2}o/o-os lehet..' (oxford,1994, Oxford University press. 9. o.) Ha nem is tudjuk biztosan, hnyan voltak az Egyestilt llamok teriiletnl indinok amikor a legttibbenvoltak, azt mr pontosan tudjuk, 202

trr(.ly1ltllrttlt hnyan voltak, amikor a legkevesebben.A npesec|('si szerint mr csak 237 l96 t'lt el, 1900-banrtk amikor a npszmlls kcztttc(ttyc. npirtsnakvolt a k<ivet kiiztiltik. Ez azonbannem egy tudatos folyamn igen sok atrocitst clkiivct . Amerikban az elm lt ngyszzv tek az slakossg ellen, s ktllamban, Oregonban sKaliforItibatta XIX. szzad kozepnmgvadsztak is rjuk, mint a vadllatokra. Az amerikai kormny strsadalom azonban sohasem trzteki az indiiiIttlk ttirekedett. inkbb a,,megtrtstikrdi,,civilizlsukra'' kiirtsnak ctit, s ktizvetett mdon hozzEzze|isrengeteget rtottak az indinoknak, _ azonban mgtorekvseket jrultak ltszmukcsokkenshez az effIe elhangzottPhilip Henry Sheridan Valban sem nevezhetjtiknpirtsnak. szjb| az a hres kijelents,hogy ,,Ahny j indint nIetbornok az tembenlttam, mindhalott indi n yolt,,,desokkaltobb olyan katonaaz tallunk, akik tiszteltk slakosokat, semberien bntakveltik. tisztet tudunk, amikor onknteskatonk szervezetten Egyetlen olyan esetrcl A mszrlsthajtottak vgreindin nk sgyermekek ktlrben. colora(1864.november 29,) azonbanrendkvtilnagy di Sand Creek-mszrls felhborodst vltott ki orszgszerte,sa felelsoket meg is biintettk. Az indirnhborrk csatiban ltalban jval kevesebben haltak meg, mint a 2OO|dozatot kovetelcSand Creek-i mszrlsnl,s az indin

befolysoltk. ltszmtezek csak kevss npessg tragdita jrvnyok okoztk, amelyek a fehrek 1rzigazinpesedsi torzseket' (Egyet. nlktilsemmistettekmeg egsz aktvkozremikodse len olyan esetrol tudunk, amikor egy ostromolt erdbl himlrvel fertoztitt takarkat juttattak el az ostroml indinokhoz.) Az indinok kiirben ugyanis nem alakult ki immunits a fehrekltal behurcolt olyan s ellen, mint a kanyar, a szamrktih<igs a himl. Mr a betegsgek kovet szzadban pusztulni kezdtek az egsz Kolumbusz felfedezst torzsek. Egyes szakrtk telepeinek kozelbenl< kontinensen a fehrek -a szerint az tJivi|glakossgnak 9Oo/o halt meg. Az Egyestilt llamok mai tertiletna XIX' szzadelejnegyes indin npcsoportokhasonl szenvedtek' Te| es falvak semmistiltek meg, embervesztesget mrett A alaposan megkonnywe a fehrfarmerek terjeszkedst. jrvnyok

203

fleg a munkakpeskorosztlyt puszttottik t nkretveezze|az s|ael, kossggazdasgi lett. trsadalom sztzilldott,az <iregeknemtudA tk tadni a hagyomnyokat a fiatalabbaknak. Megrendiilt a hittik a hagyomnyos hiedelmekben is, mert azt|tttk, hogy a fehreknem pusztulnak, teht az t isteneik nyilvn er<sebbek, mint az indinok. A halrlozsolyan ijeszt volt, hogy az 1837-eshiml<jrrvny kittirsekor a menden indinok falvaiban a lakossg fele tingyilkos lett. A fehrek kult rja pedig oly nagy mrtkben ktilonbozott az indinoktl' hogy a legjobb szndkkalsem voltak kpesek tnyleges segtsget ny jtani nekik' Az l830.as vekben az,,elk<ilttiztets'' politikjval prbltrkelejt venni dlke|eten faji konfliktusoknak.A dlkeleti a krkek,csikszk, csaktk, cserokik sszeminolok k<iztilrengetegenpusztultak el a Mississippitl nyugatrafekvc sksgra val k<iltoztets sorn,amely,,aktinynyek tisvnye'' nvenlaz emlkezetben. 1850-esvektla sz<ivetsgi Az kormny megprbltakijelcilttertileteken, rezervtumokban tisszegyjteni a nyugatittirzseket, ahol a kormnyzatvdelme alattelltsban, oktatsban rszestilnek, fokozatosanttrhetnek f<ildmvelsre.Nagy Sksg s a A ttirzsei szmraazonbana harc, a vadszatsa szabadkborls volt az |et rtelme, esztikbesem volt rezervtumbavonulni, inkbb fegyvertfogtak. 1850-t l 1890-igtartotta nagy indinhborrkkora. olykor egsz torzssz<ivetsgek indultak harcba a fehrekellen, mint a sznti szi k Minnesotban(1862) vagya lakotaszirikV<ir<is Felht (1865-l868). hborrijban A legnagyobb gy<zelmet lakota szirk sszakisjennek <isszefogsa a hozta meg a nagy szi hborri (1876_77) Little Bighorn-folyo mentn vvott titktizetben (1876). Dlnyugatonaz apacsok snavahk kisebb, portykra indul csoportjai wizedekent nyugtalansgbantartottk a fehreket Victorio sGeronimo vezetsvel. elktilttiztetett, rgiottAz s honukba visszatrnikvn t<irzseket hadseregtobb rllamonkeriszttil a ii]dtizte, mint a |oseph ffntik vezetse alatt ll nptirsziket l877-ben, vagy Kis FarkassTompa Kssjennharcosait1878-ban'1888-banegy paj t mgus, Wovoka szellemtincnevti mozgalma okozott nagy riadalmat, amg a dl-dakotai Wounded Knee-patak mellett 1890-ben egy utols, vresosszecsapssal nem zrtka hborrik korszakt. le

Az 1880-asvektl bevezetettreformpolitika legalbb annyit rtott, mint az indinhbor k. Megprbltrkfelszmolni az indinok szoksait, gyermekeiket kiiliinleges iskolkban vallst, letmdjtsk ztissgeit; tettek szerint felnevelni; majd ksrletet rtkrendje prbltk a fehrek Az eredmny a torzsi tulajdonnak a magntulajdonnal val felvltsra. megkatasztrofilisvolt: 1887 s 1934 ktiziitt az indinok elvesztettk o/ot. maradt fiildj eik 60 Csak Franklin Delano Rooseveltkormnya hagyottfel az asszimilci s a tettk ttirzsi tulajdon visszalehetv erltetsvel: a iildmagntulajdon az visszaadtak indinoknak,ms tertiletekvisszabizonyosf<ildeket lltst, ket. rszestettk Megadtka vallsszabadsgot, pedig seglyben vsrlsra A korbbanmegszegett iskolinakkiptst. a rezervtumok elsegtettk s alap'n l978-ig800 milli dollrt fizettekki az indianoknak. szerztdsek a E politiknak kosz<inheten XX. szzadbangyarapodnikezdettaz indi2003-banmintegy 2,8 millian vallottk magukataz tslakosok nok szima. indinnak, vagyis tobb mint leszrmazottainak,s msflmillian flvr indinnak. 2005-ben 4 30o 000 amerikai tekintettemagtlegalbbrszben 562elismertindin ttirzs ltaz Egyestiltllamokban. (TheNew York Times Almanac,NewYork, 2004,PenguinBooks.27I-273' o.) Az indinokat teht nem irtottk ki, st, szimuk egyre novekszik. Hamarosan ugyanannyian lesznek, mint William Denevan becslsei mit sem vlMindez termszetesen szerint Kolumbusz vszzadbart. nemzedkeinek hogy azamerikai indinok korbbi toztat azona tnyen, kellett elszenvednitik. rettenetesvesztesgeket

elleniharchse volt 66.John Browna abszolgasg


John Brown valjban inkbb a modern terroristknak volt az elfutra, mint az emberi jogok harcosainak. 1800-ban sziiletett egy connecticuti nyolcgyermekes csaldban. Papnak ksziilt,majd cserzts tizemet vezetett,de foglalkozott marha-, l-, birkatenysztssel -ke-

reskedssel Ujra meg jra eladsodott,svllalkozsai sorra tonkreis' mentek. Pedig sztiksgelett volna a pnzre:kt hzassgbl hrisz gyermeke sztrletett. 1837-benrgydtinttitt,hogy lett rabszolgasgelleni harcnak szena teli. A hatalmas, szakllas, cisszevontszemoldoki,sz rs pillantsri ferfit gyakran hasonltottk a bibliai prftkhoz sharcosokhoz. Amikor 1856-ban az |lamm szervezcd Kansasben szembekertiltekegymssal a rabszolgasghvei sellenfelei,Brown ugy rezte, e|jottaz ideje, Azt hangoztatta,hogy ,,a tjz ellen tijzzel kell harcolni',,s,,rettegst eli)lkell tetni a rabszolgasgpr ti emberek szv en,,' b 1856.mjus 2l-n rabszo|gasgprti fegyveresek betortek a kansasi Lawrence vroskba,s br senkit sem oltek meg, hosszasanromboltak sfosztogattak. vronts A megkezdsnek dics<sge Brown ktes }ohn nevhezfizijdik. Amikor a ttirtntekrcl tudomst szerzett,elhatrozta, hogy megbosszulja Lawrenceelleni tmadst.Ngyfia s a hrom msik fegyveres ferfi trsasgban mjus 24_25-e jszakjn kansasi Pottaa watomie-patak mentn t bks farmert kirngatott a kunyhikbl. ldozatai a rabszolgasghvei voltak, de semmi koztik sem volt a lawrence-i esemnyekhez.Agyonlve ssztvagdaltkoponyval talltk meg <ket: Brown bozwgo ksekkelvgzettveliik. Kansasben entn elszabadultak az indulatok, s az ldozatok sokasodni kezdtek. Brown pedig ktvmrlva behatolt Missouriba, ahol meggyilkolt egy rabszolgatartt, s Kanadba vitte tizenegy rabszo|gjt. Ezutn egyre inkbb megszllott, testamentumi harcosknt kezdett viselkedni, s azthangoztatta,hogy egyenesen,,Babilon szvre'' (vagyis a rabszolgatart Dl leggazdagabbllamra) kellene lecsapni' Kedvenc bibliai idzett Zsidkhoz rt levhentalltameg:,'Es csaknemminden A vrreltisztttatikmeg a t rvnyszerint, svrontsnlki)tnincsen bjn(9,22) 1858 mjusban a kanadai Chatham vrosban fekete bocsnat,,, sfehrk<ivetitrsasgbaneltervezte,hogy Virginiban fog kirobbantani egy rabszo|ga|zadst. Sikertilt tmogatkat szereznie magnak az abolicionista tizletembereksrtelmisgiek kcirben, akiktl annyi pnz kapott, hogy rlnven farmot vsrolhatott Marylandben, a virginiai egy

Harpers Ferry vroska kozelben.Azttervezte, |rtlgycl/isr()rlrr l|leltl rrrrl r/l rt s fegyvergyrat fegyverraktrtfoglalja el, s majd 1luskillrir| rab szolgk ko zott. hozz csat|akoz |c| Aki alaposabbanmegismerkedik Brown hresfelkc|i.sik isd.r ve|. r. tmad, mintha avezetoelevenenr a gyi|zt.lr,tttr annak az a benyomsa rr c|/|r.r hanem a mrtromsgratorekedettvolna. Nem figyelme7,tctt( hogy mikor csatlakozhatnak hozz, nc rtr szt.r zc|| kornyek rabszolgiit, ritvonalakrlsem goncl<lsktrt|rltt. menektilsi s be elegendlelmet, mg fekszik, ott, ahol a SIlettntt egykeskenyf<ildnyelven Harpers Ferryvros doah foly beletimlik a Potomacbe. Hrom oldalrl vz veszi k rtil, rr folyokon tul pedig hegyek vannak. Brown tobb kovetje is ,,egrfogdrnak'. szinte lehetetlen lesz elmcnevezte a kisvrost, ahonnan kudarc esetn azonban nem ttirdott a figyelmeztetsekkel. neki'ilni. |ohn Brown (kozttik hrom fival) 1859'oktber 16-aest. Tizennyolc kovetojvel jnelfoglalta az egyetlen jjelirltal rzott fegyvergyratHarper's Ferrabszolgkrtstriszokrt,majd meglryben. Elktildt'tt egy <rjratot vonatot, de pr ra mrilva tovbbengedte, hadd ltotta az jszakai hre.Az els halalos ldozata vonat egyik szabad, terjedjen a ,,felkels'' fekete alkalmazottja volt, akit Brown emberei vletlentil agyonlttek. }ohn Brown pedig nem tett semmit, csak vrta, hogy a rabszolgk tomegesencsatlakozzanak hozz, Msnap gytilekezni kezdett a polgrorsg.A szrvrnyoslovoldozsben ngyvroslak sBrown ttibb trsa (koztiik kt fia) elesett,egyes s kveti pedig elsztiktek Megfogyatkozott,,seregvel'' trszaival|ohn Itt zoltsg aprcska ptiletbe. fogtk el ngy Brown bezrkzott a t megmaradt ktivetjvelegytitt a Robert E. Lee alezredess}.E. B. Stuart Csak szuronnyal tmadtak, hadnagy ltal vezetetttengerszgyalogosok' Harminchat ra senr veszlyeztetni. mert nem akartk a triszok lett t'lIi valamennyien foglyok voltak. telt el, s a felkelsiksrlet A rabszolgatart llamokban pnik ttirt ki, hetekig rettegteka felkeli rabszolgkt| sazszakrl rkezofegyveresektl. Mire kideri.ilt, hogy a rettegsalaptalan, s egyetlen rabszolga sem csatlakozott onknt hogy semmi baj sincs a ralr. Brownhoz, a dlilapokbtiszknhirdettk, 207

szolgasggal, a problmkat kizr|ag az szaki ,jenkik' okozzk. Ezutn a dli kozvlemny mr nem volt hajland ktilcinbsget tenni a rabszolgasg terjesztst ellenzc, bks republiknusok s|ohn Brown kovet<i ktizott. A brsg Brownt rulsrt, gyilkossgrt s felkelsi ksrletrt hallra tlte' per folyamn megjtszotta a mrtrt, kpesvolt Krisz. A tushoz hasonltani magt, s felvetette, hogy j lenne, ha kivgzse eltt egy ngerasszony felnyujtana egy kisgyermeket, hogy megcskolhassa.Efflegesztusokranem volt alkalma, deazrtazsza|gsajtelterjesztette, festc, egy Thomas Hovenden pedig harmincot vmrilvamegfestette a soha le nem jtszdott jelenetet. Brown utols izenete gy hangzott:,,n, biztos vagyok benne,hogy ennek |ohn l)rown, imm r egsz a b nijs orszagnak a vtkeitcsak vrrellehet lemosni. Most mr l tom, hiba ltattam magam azzal, hogy nagy vrontsnlk l el lehet rni a clt,,,Csakazt mulasztottael megemlteni, hogymaga is mindent megtetta vronts megindtsrt. December 2-nCharlestonbanfelakasztottk' A jzanabbszakiak valamennyien elhatroltk magukat|ohn Browntl' William Lloyd Garrison' az abolicionistamozgalom egyik vezetje vad szemmellthatlag r lt,, akcinak neveztefellpst' ,,megtvedt, s A polgrhborr kitorseutn azonban egyre tobben feledkeztek meg Brown mdszereirl, csak clrjalt dicstettk, az abolicionistk hamas rosan tigytik mrtrjnak tekintettkt. Vgtilegy npszer indulrl (JohnBrownb Body.,.) is elterjedt,hogy az temlkt idzi,holott eredetileg egy nvrokonrautalt. Magyarul sajnos csak W. E. B. Du Bois fekete polgrjogi aktivista 1909-ben rott, s rendkviil elfogult ktinyve olvashat Brownrol (John Brown balladja, Bp' 1978,Kossuth Kiad). A legsznvonalasabb angol nyelv |etrajztStephen B. Oates rta meg To Purge This Land with Blood: A Biography of |ohn Brown cmmel (New York, 1970,Harper & Row).

po|grhbo] nema rabszolgasg 67.Azame]ikai miattrobbantki


Mg egyestankonyvekbenis tallkozhatunk azzala megllaptssal, hogy az amerikai polgrhbor ( l 86l - 1865) igazi okait az szatalltrsadalmi spolitikai ellentteiben ki sdlillamok gazdasgi, pusztatiriigy volt. Ezt a legendta veresget hatjukmeg - a rabszolgasg a szenvedettdli rllamoksztivetsgnek,Konf<idercinak a vezettialkottk meg a buks utn, hogy az ,,igyet,,,amirtharcoltak, megtisztoEgyesekrigy vlt gasskkissa vdhetetlenn rabszolgatartsszennytl. csak llamaik szuverenitst hogy a polgrhbor ban a dliek rveltek, a vdelmeztk kozponti kormnyzat t lkapsaival szemben. Msok az jogaira hivatkoztak a Ftiggetlensgi nyilatk ozat szerint jogukban egyn ll megvltoztatni a kormnyformt, ha tryy rzik,hogy az nem bizto. stjaemberjogaikat! Csakhogy a dli llamoknak semmi bajuk sem volt a k<izpontikorhasznlhattk mnyzat hatalmval, amgazt sajt rdekeikvdelmben ppenk lptekfel a Kongresszusbana kozponti fel. Az 1830-asvekben hatalom nevbenegyesszakillamok szuverenitsval szemben, amikor megtiltottika rabszolgasg-ellenesbeadvnyok felolvasst vagy a tmad kiadvnyok postzsta dlillamokba. 1850-ben rabszolgasgot rabszolgk visszaadst biztost torpedig elfogadtattk a sz<ikevny llamok jogait, ha korltoztkaz sza|<l vnytis. Vagyis szvesor<imest ppen ez llott rdektikben.Lincoln 1861-es elnokk vIasztsval viszont nyilvnvalv vlt, hogy immr nem rendelkeznek akkora befoa lnssal szovetsgiszinten, hogy megvdelmezhessk rabszolgasgot - mire azonnal hivatkozni kezdtek az llamok szuverenitstasaz egynekjogaira, hogy kilphessenekaz Unibl. A vdelmezni kvrnt llami szuverenits teht nem clvolt szmukra, hanem eszkoz - a rabszolgasg fenntartsnak eszkoze' Ms t<irtnszekgy rveltek,hogy a polgrhborr oka az szalr<l sdli llamok gazdasgiellenttevolt. A dliek azon hborodtak fel, hogy rgijuk gazdasgilag alrendel<dott az szaki llamoknak.

208

209

A dli gyapotot szakon dolgoztk fel, vagy szaki hajk szlltottk Eurpba, s a dliek szakrl vsroltk meg a szmukra szi'iksges rucikkekktharmadt. Mg a nyersgyapot rnak |S_2oo/o-aisszaki szlltk,hitelezk, hajsok sraktrosok zsebbe vndorolt. A dIiek szszli azthangoztattk, hogy k sokkal kiszolgltatottabb rabszolgiaz sza|<t iparosoknak, bankroknak s vas tptknek,mint nekik a sajt rabszolgik. De mirt maradt el minden ipari skereskedelmi fejldse dacra is a Dl szakmtigott? Mi volt a gazdasgiellentt vgs oka? A rabszolgasg - vagyis az atny,hogy a dliek kizrlrag az tiltetvnyes,rabszolgatart tevkenysget tekintettkuriemberhez mlt foglalkozsnak. t860-ban a dliektkjtik sokkal nagyobb rszt fektettkfoldbe srabszolgba, mint tiz vvelkorbban _ vagyis gazdasgi elmaradottsgukat kifejezetten a rabszolgatartsnak k<iszonhettk. Egy harmadik tortnszcsoport prblt rvelni,hogy azszaki rgy sdlillamok k z<itt tulajdonkppen egyltaln nem volt olyan nagy ellentta XIX. szzad k<izepn, amelyet csak hbortival lehetett volna megoldani.A ktrginyelve,alkotmnya,jogrendszere, vallsa,etnikai oroksge,zlse, hagyomnyai azonosak voltak. A hborri elkertilhetclett volna, ha mindkt oldal szlscsgesei korbcsoljk fel nem az indulatokat sa gyulcilkodst. Vagyis az szakiabolicionistk s radiklis republiknusok ugyanolyan btnoscik a hborri kirobbantsban, mint a dli agittorok, mert trgyalsok skompromisszumok helyett elfogadtk a fegyveres megoldst. Csakhogy ezek a kompromisszumok a rabszolgasg fenntartst, st, kiterjesztst jelentettk volna, a dliek ugyanis azt koveteltk,hogy minden llam tertiletre wihesskrabszolgikat. A ,,szabadmunkt'' tisztel szakiakezt nem voltak hajlandak elfogadni. A dliek pedig szndkosan eltriloztk azt aveszlyt' amelyet Abraham Lincoln elnokk tortnc megvilasztsa kpviselt1861-ben.A republiknusok nem vettktervbe a rabszolgasg felszmolst, pusztn a terjesztst kvntrk mindenkppen meggtolni. Nem is lett volna tobbsgtika Kongresszus kt hzban, ha a dli llamok nem lpnek ki az Unibl. De a dli rijsgrk s 218

politikusok elkpeszt rmhrekkel mozgstottk a dli llamok Texasban egy metodista hetilap szerint ,,az abolicionistk Iakossgt. cljaaz, hogy'..vrrel stizzel rasszk el a Dlt,szoke lenyainkat M. pedig nger hmekkarjaiba tasztsk,.',,(James McPherson Battle Cry of Freedonr. New York, 1989, Ballantine Books. 229. o') Mg az indulatok lecsillapodsa utn is megmaradt a dliekkorbenaz a szlrd meggyzds, amelynek egy Mississippibl szrmazo hadnagy gy adott hangot 1863-ban:,,Ez az orszgrabszolgamunka nlkiil teljeltezhetnk, lhet nk s lenne.'. Csak ilyen munka rvn sen rtktelen AKonfoderci egyik s ezrtvagyokkszfolytatni a harcot a vgskig.,, kije. amikor egyikbeszdben volt veternjamg<szintbb 1890-ben, (Idlentette:,,Mi afehrfaj amerikaifelsbbrend.isgrtharcoltunk."

zik. The New York Review of Books,2001, prilis 12. 32. o.) Brmilyen oldalrl prbljuk is megtallni a polgrhborri kirobbansnak okait, mindig a rabszolgasghozjutunk vissza. Ennek a vdelez mbenhangoztattka dliek l86l -ben llamaik szuverenitst, volt elmaradottsgnak, sennek a vdelmben az oka rgijuk gazdasg A agitciohoz a politikusok saz rjsgrk. torfolyamodtak szlssges tnetrsigazolta Abraham Lincolnt, aki gy beszltmsodik elnki alkottak, s szkfoglaljban ,,A rabszolgkk li)nleges er s rdektnyeziit ez Mindenki tudta, hogyvalamikppen a tnyez volt a hboru oka. A rabvolt szolgarendszermegszilrdtsa, fenntartsa skiterjesztse az a cl, a amelynek rdekbenJelkel k sztakartk tpniaz Unit, ha kell, mg hboru rn is;mga kormnyzat nemformIt jogot tijbbre,mint arra, (Carl korltok kzszortsa.,' hogy a rabszolgastigter leti terjeszkedst

Istvrn Abraham Lincoln, Bp. 1965,Gondolat' 749.o. Ternyi Sandburg: fordtsa.)

211

polgrhbort az szakilIamok 68.Az amerikai gazdasgi fiiInye diintiitteel


(5zott is elfogadtavolna:,,A gniuz Ezt a magyar zatota |egy fl s saz rdemelbukotta brutIis ero eltt!,'- jelentetteki 1890-benegy georgiaivetern.Val igaz,amikor kirobbant az amerikai polgrhborr (186l-1865),azszaki||amok, vagyisaz Uni gazdasgitren minden szempontbl elonyben volt a lzad llamok alkotta Konftidercival szemben.Ez utobbi :i|larrrszovetsg kapacitsamindossze egykiipari lencedevolt az Unitl ipari kapacitsnak. 1860.banaz sza|ollamokban gyrtottk a ltfegyvcrck 97%-t,a texti|94o/o-t, avas 93o/o-t a lbs belik tcibbmint 9()(Zl-it. |jlrl.len vbenaz Egyesiiltllamok tertiletn az 470 moz'dotrytksz,tcttck, cz,ckkciztil csak 19-et a dli llamokban. s ()sz,a|<i 186l.re nrr 2 lradihajti cirklt az ocenon,a dlieknekviszont egyltalnncIrl vtl|1 |rrrtlilrltt/rjul<. Az Uninak 3,5-szerannyi felnttt, fehr, bes<lr<lzhat<i fri korr |akosavo|t,mint a Konfodercinak, s ha kivonjuk ellll(l rrregbzhatat|anok, a a tvoli llamok laki sa katonailag forrt<ls tcvetkenysget folytatomunksok szmt,azUni folnye mg akkor is k t clsflszeres |esz.Radsul az szaki bankokban 207 mi||io do]lr lett vtl|t, dliekben a pedig csak47 milli. Csakhogy megtortnt mr nhnyszora vilgtcirtnelemben, hogy egy gyengbbllamnak sikeri'ilt kivvnia a ftiggetlensgt er<sebb egy llammal harcolva, mint pldulSvjcnaka Nmet-rmai Csszrsggal, Hollandinak a SpanyolBirodalommalvagy ppen Egyestiltllamokaz nak a Brit Birodalommal szemben.Radsul a Konf<iderciogyze|mhez nem volt szi.iksg szaki az llamok megszllsra,vagyhadseregnek teljes megsemmistsre, mind<lsszearra, hogy elvegye az Uni kedvta tertilete elleni tmadsoktl' Ezze| mris elrtevolna hborrs cljt: dlillamszovetsg a fennmaradst' Tekintetbe vvea Konfoderci hadseregt irnyt,kivl tiszteket(RobertE. Lee,Thomasl,Iackson, famesLongstreet stb.)sa lakossgnaka katonskodsra val kszsgt, minden esIy erre megvolt.Radsul 1863-ra szakillamokban az megelgeltk magas adkat, a kormny megnovekedetthatalmt, s az a 213,

jott New Yorkban befolysosbkeprt ltre. demokratkkorben szaki is mgvresnpfelkels kit<irta sorozs ellen. A Chicago Tribune cimi hogy,,1863-banmindenkppen megllaptotta, lap szerkesztoje fegyvereszkozcinkajelenlegi l sor.Al zadkatnemlehetlegyozni szi)netreker kel."(IamesM. McPhers on Battle Cry of Freedom' The Civil War F.raNew York, 1988,Ballantine Books. 590.o.) a teht egyltaln nem volt elegendt gy,zd'emhel. A gazdasgif<ilny Ahhoz is sziiksg volt, hogy Abraham Lincoln kormnya meg tudja hogy hatllamok tmogatst, nyerni a lzadkhoZ nem csatlakozott konyan mozgstsaaz Uni nagyobb erforrsait agyozelem rdekben, amikor rgyttnik,hogy a Konfodefegyverszi'inetet, sakkor se k<iss<!n Az rci katonai|ag\egyt3zhetetlen. elnok kivlan ismerte fel a pillanats nyi taktikai kovetelmnyeket, ugyanakkor sohasemveszitetteszem elcil gyesen elkertilte, helyrelltst. a a hborrvgscljt, nemzeti egysg hogy azirnytsaalatt ll hadseregekkezdjkmeg az ellensgeskedst. Mivel a Konftiderci charlestoni i.itegeinyitottak elskntttizet a dlhatalmasfelhborodst okoztak azzal, karolinai Sumter-erodre,szakon lobogral'Hazafiaslz tort ki, s oly sokan a hogy,,rlottek csillagos-svos csatlakoztaka hadsereghez,hogyvekignem volt hiny rijoncokban. Lincoln a finomabb skemnyebbmdszerek vltogatsvalel tudta hatrllamai(Missouri, Kenrabszolgatart kertilni, hogy a ,,Felsc-Dl'' a Maryland) csatlakozzanak Konfodercihoz,amelybol tucky,Delaware, Ha kivlt, s onll llamm alakultaz Union lreli.i|. Virginia nyugatirsze er is stratgiailag fontosllamok a Konfiiderci<it stetezekagazdags helyzetben s tkvolna,a Dljoval nagyobberciforrsokkal kedvez bb - anrelyet talrrnregis tud (irizni. volna a fiiggetlensgrt harcolhatott s f.elsz,erelt a Lincoln kormnya azonban fellltotta vilg legjobt.lan a vrllt,lr<lgy Kongresszuss elltotthadseregt,ugyanakkorarra is kpes beli.il a lefektesse modern Amerika alapjait.Ktven sal egytittmtkodve rendszert, (1862-1863) modernizItkazado-, a barrk-sa pnzi.igyi az fejlesztettk oktatstigyet, alaptottak, minisztriumot mezogazdasgi s megindtottk foldeketbocstottaka farmerekrendelkezsre, nyugati a kontinenst tsze|ovasrtvonalmegptst. 213

Az elnok megntiveltea vgrehajthatalom jogkorta hborris intzkedsek hatkonysga rdekben, < s alaktot W azUni katonai strata tgijtis. Elnoki rendeleteivel a hborri elsc veiben adott rijra meg rijra kisebb ,,lcikseket''trlsgosan a passzvsvatos tbornokoknak. | stratgiairzke vo|t,az elstkktiz<itt ismerte fel, hogy a gyzelmet nem az ellensg ftvrosnakelfoglalsval,hanem a hJsegnek a megsemmistsvel kivvni. Tisztban vo|tazza|is,hogy a Konf<iderci lehet gyzelmt leginkbb egy eurpai szovetsges biztosthatn,ezrttigyes lpsekkel meg tudta akadlyozni, hogy a nagyhatalmak tmogatsban rszestskdliIlamokat.III. Napleon ppenmexiki beavaikozst a ksztette srdekben el, llott volna, hogy tmogassaa Konftidercit. Brit szcivetsgese nlktil azonbannem akartaelktitelezni magt,s Lincoln mindent elkovetett londoni kormny megbktsre. a Miutn egy amerikai hadihaj a nylttengerenmegl|totta aTrentnevt angol g,o.t, e. foglyul ejtette Konfoderci Eur pba utazdiplomatit,li,,lok, a kij"lentette,hogy ,,Egyszarrecsakegyhbortit!'',s a brit tiltakozs utn azonnal szabadonerrgedte e|fogottakat. az Amikor pedig a hborrisclok koz a nemzeti egysg nre|Iett rabszolgkfelszabadtsa bekertilt,a brit a is kormny mtrnem bzhatott abban,hogy a parlament sa trsadalom tmogatna Konftiderci kormnynak elismerst' Lincoln jra meg rijrafelhvta honfitrsaifigyelmt arra a tnyre,hogy az amerikaipolgrhbor nakmga nemzetiegysgnl a rabszolgasg s felszmolsnlis nagyobba ttje. 1861'j lius 4-ntartott beszdben gyfogalma zta meg kormnya hborrsclj ait:,,Np kor mnyz atunkat i gyakran neveztk ksrletnek, szempontbl npink mr bizonytott: Kt sikeresenmegalaptotta, sikeresenmukijdtettee iormnyzatot. s Megegy maradt: sikeres megrzse megdt)ntsre feladat a irnyul, nagy erejii bekij ksrlettel szemben'.,Itt nem csakaz Egyesi;lt Ilamok,o,,".i,l,o, sz. Az emberisg egsz csaldja szm ra feltettka krdst, hogy vajon egyalkotmnyosk ztrsasgvagy demokrcia.,. kpes-e fenntariani teri;leti integrit st sajt bels ellensgeivel szembeni,(Ugyanott, 309. o.) Lincoln 1862 nyarn ltta be, hogy a nagyobb belftildi ski'ilf<ildi tmogats rdekben neki kell felszabadtani elnoki kiltvnnyal a rab-

jelentosebb szolgkat. els< Az szaki gyczelem, antietamicsata(szepaz lp tember 17.) utn jelentettebe, hogy 1863.janur 1-tol rvnybe a rabszolgkatfelszabadto, rigynevezett emanci,,IzadV,tertileteinlc, pcis nyilatkozata, amelyeta katonaisz,iiksgszertisgre hivatkozvatett kozz. nem bizonyosabbnak, hogyhelyesen cse,,Sohaletemben reztem jeIerrtette Ezutn ki. lekszem, mint most,amikor alaromezt a papir<ls/',, engedlyezte feketkbtl a fel||tott katonaiegysgck ltrehozst is. Amg bzott abban, hogy a hadsereg irnyti kpesekgyozelmet vele.George B. McClelaratni,addig azt sem bnta, hogy tiszteletlenek |an, az Uni hadseregnek fcparancsnoka egyszer nem volt hajland felkeres elnokkel, s lefekiidt aludni, mialatt Lincoln tallkozni az <t vrakozott r. Az elnok nem srtodottmeg:,,Ha kpes zelmet aratni, gy _ jelentetteki. De azonmg lova kantrjt is hajland tlagyoktartani,, a nal levltotta McClellant sutdait is, amint nyilvnvalv vlt, hogy nem kpesekmegnyerni a hborrt'Miutn Ulysses S. Grant szemly. ben megtal|ta azt a f(itisztet,aki kpesaz offenziv hadviselsre,1864 mrciusban az Uni hadseregeinek f<parancsnokvnevezte ki, s minden tmadssalszembenmegvdelmezte. A gytzelemhezazonban sziiksgvo|t az szakitbornokok hatrozottsgra s a katonk onfelldozoharcra is' A Konfodercinak hromszor is eslye nylt arra, hogy megorizze onllsgt' 1862 oszn Marylandbe,a msik Kentuckybanyomult.Ha meg tud. az egyik serege az tk volna vetni a lbukat az Uni teriiletn, eurpai nagyhatalmak valsznileg rszntkvolna magukata Konfodercio diplomciai elisdemokrataprtiak is gyczelmet mersre, Lincoln ellenfelei,azszak s volna az idtkozivlasztsokon.Ezt sikertilt megakadlyozni arathattak 17.) a az antietami(szeptember s perryville-i (oktber8.) iitkozetekben. A Konfodercinak 1863 nyarn nylt rijabb eslye gyoze|emre, a amikor Grant tbornok hnapokon t hiba prblta elfoglalni VicksLee Pennsylvanibatettet a burg erodjt, tbornok pedig ujra szakra, hadsznteret.Prizsban a dliek kovete ujra felvetettellama elismerMegint minden a hadsesnek francia tmogatsnaka lehettsgt. s regen mrilott. Grant azonban elfoglaltaVicksburgot (jrilius 4.),Lee pedig

z',r4

213

Yeresget szenvedett gettysburgi a csatban(jrilius1-3.).Eurpban ezek utn mr nem mertilt fel tobba Konfoderci diplomciai elismersnek gondolata. 1864 nyarn ujra valoszninekltszott, hogy azTJnio nagy vrvesz. tesge a harcok elhrizdsa mattaz szakitrsadalom megelgelia s hbor s terheket,sszembefordula kormnnyal. Augusztusra bizonyosnak t nt, hogy Lincoln eI fogjaveszteni szi elnokvlasztst. az Ellenfele, McClellan tbornok mr azt tervezte,hogy gy(5ze|me esetn fegyversztinetetk<it, trgya|sokat s kezd a Konfodercival' Szeptember 2-n azonban William 'I..Sherman tbornok elfoglaltaAtlantt, majd seregeivgigpuszttottk Georgit. Ezze|nyilvnval lett, hogy az Uni hamarosanmegnyeria |rborrit, a kormny politikja sikeresnekbizos nyult. Lincoln vo|t rrz elsre|ntik,akit 1832 (Andrew Jacksonmsodik gy<zelme) ujrav|asztottak. ota Amint azt o is megfogalmazta: ,,Ezzel bebizonyosodott, a np hogy kormanyafenntudja tartani av lasztstegy nagypolgrhbor k zepetteis.A vilag idig nem tudhatta,hogy ilyesmi (David Herbert Donald: Lincoln, London, l995, |onathan lehetsges',, Cape.546. o.) Ta|n azrtnyigozle mindmig oly sok rdekltdtt amerikai polaz grhboru, mert azt sugallja;hogy semmi sem elre meghatrozotta tortnelemben, olykor nagy jelent<sge az emberi btorsgnak s lehet shatrozottsgnak.

jap nokal tt 1tlllt t(is csoportjait inditinokat,mexikiakat,knaiakat, amikor a trsadalmi kott.|Iikltt' Az tikai letb(jl. erszakra akkor ker lt sor, rlt.l|!)|tl kicsordulta normlis politikai csatornkbl,de ez csak rszleges maga a politikli konfliktusnha mert az erszakos rzata az erijszaknak,

69.Az ameikai vadnyugat szem|yes a erszak vilgavolt


Az amerikai Nyugat mtoszaszerint a rgi a trsadalmi bke vl|ga volt. Ha erszakra ker'iltsor, ez |,lzrIag szemlyeslehetett, s azonnal megszrnt, amint helyrellt a rend, s rvnyestilt t<irvny. a Richard White szerinta helyzetennl bonyolultabbvo|t:,,Az amerikai politikai rendszernek valban siker lt sok trsadalmi konfliktust bks

a Termszetesen szemlyeserszak is intenzw vIhatott, de csak olyan helyespecilis helyeken'A trsadalmi rendet sohasemfenyegette. sgyak. ken viszont, ahol viszonylag fiatal, csald nlkiili, fe|fegyverzett erofrfiakgpltek ossze,ott gyakori volt a szemlyes ran rszegesked az szak. Elssorban a bnyavrosok sa marhakereskedelemvgpontjai' voltak ilyen helyek, ahol vonatra rigynevezett,,szarvasmarhavrosok' a fegy.uttat a Texasbl szakraterelt llatokat. Ez utobbi vrosokban (Bat Masterson, Wyatt Earp' korltozsa smesterlovszek vervisels (marsallknt)valti wild Bill Hickok stb') vrosi rendfenntart eroknt A hez. m aralkalmazsa ltalban elegendov o|t az eroszak meg fkezs tc vett hakereskedelemvirgkorban tlagosan msflgyilkossg esett

216

217

gyilkossgrt - taln azrt, mert ha a gyilkos oregekre vagy nkre tmadt, a lincselk elbb vgeztekvele, mieltt br elkeri.ilhetett volna. A legtobb ember szmra a mindennapi letezekben a vrosokban is az biztonsgos volt. Az erszak kollektv fajtjt kpviseltk tjnkntes rendfenntartk, az gynevezett vigilante-ok akcii. Ha a binozk aktipolgrok feg1rueres vitsa elrtea lakossg ttrshatrt, bks testiilea tet alkotva vgeztek veltik. l 849 s1902 kozott 2 10 ilyen akcirl tudunk, 527 |dozattal, akiknek tobbsgt felakasztottk. A mozgalom tagjai gyorsan lecsaptakazokra a btn<izkre, akikkel a hatsgok tehetetlennel Nhaarra hivatkoztak, hogy a rendes bizonyultak, majd sztosz|ottak. bri eljrs sokkal tobbe kertilne. Ltszmukaz akcik idejn100 s 300 kozott ingadozott,csak San Franciscban sikeri.iltnha6-8000 f<t is mozgstani. Tobb llamban is fe|bukkantaz ugynevezettszocilis banditizmus. neveznek gy'akik szles olyan torvnysrtket kori tmogatst lveztek a lakossg t<irvnytisztel< csoportjai ktirben.Dlnyugaton tobb mexiki szrmazsu frfi fogott fegyvert a keletrl rkezettekellen, s szemlyiiketa hagyomny egy bizonyos |oaquin Murieta legends alakjba olvasztotta. fuan Cortina. (1824_|892) viszont valsgos szemly volt, s 1859-tl a ,,Hall a gringkra!'' jelsz jegyben komoly polgrhbor t vvott a texasi rendfenntart erokkel. Missouriban a lakossg egy rsze|esse }ames (1847_1882) rablbandjt tmoga|ta,mert gy reztK hogy ',k a mi fiaink] akik csak az szakiak,a gpliilt ,jenkik' bankjai svasrittrsasgaiellen harcolnak. A kollektv faji erszak az indinok koziil szedte a legtbbldozatot. Dl-oregonban sKaliforniban kifejezettenindinvadszat folyt, ftle g a bnyavrosok, ranchok sfarmok kozelben. nem a hadseregfolyEzt lakossg.Kalifornia indin npessge sl870 tatta,hanem a fehr 1848 koz<itt 150 000-r<l 000-re cs<ikkent:egy rsziiket elkergettk,ms 30 rsziiket elraboltk smunkra knyszertettk vagy meggyilkoltk. A bossz hadjratok ktilcsiintisek voltak, de a fehreksokkal hatkonyabbnak bizonyultak. Az indinok utn a knaiakvrltakleggyakrabban

kollektv,faji erszak |dozataiv' Kaliforniban ,,kuliellenes''klubokat flt munksok, s szerveztek a munkahelyeiket vagy brsznvonalukat az l880.as vekttl fajizavargsokat robbantottak ki. Sok knai elhagyta a Amerikt, s Kalifornia knai npessgeXIX. szzad utols vtizedben egyharmadval cstlkkent. Srlyos ercszakoscselekmnyekhezvezettek a ktiltinfle gazdasgi s konfliktusok. A cowboyok tvgtk a farmerek szogesdrtkertseit, ellen. Bnyatrsasgok nhakomoly hbor kat vvtak a birkatenszt<k vas harcoltak a lelthelyekrt, ttrsasgoka legelnycisebb tvonalakrt. kt Az rij-mexiki Lincoln megyeihbor (1878-1881) tizletivllalkozs rivalizlsa miatt robbant ki, s a leggyakrabban azrtidzik fel, mert itt Billy the Kid (1859-1881).A wyomingi |ohnson megyei vlt hress hogy a hbor (1892) azrtrobbant ki' mert anagygazdkttgy reztk, halrllistkathozkisfarmerek t l sok marhjukat raboljk el. Szabrlyos tak ltre,majd sajt vigilante-jalkbl sfelbrelttexasi fegyveresekb<l szervezetthadseregiikke|hozz|ttaka megtorlshoz. Csak ktcowboyt sikeri.ilt megolniiik, mielctttobb mint hromszz helyi lakos trmadt rjuk, s bekertette ket egy ranchon. A ltivoldtizsneka hadsereg megvetett vget. rkezse Az 1890-esvekbensa XX. szzad elejna munksok smunkaadik konfliktusa vezetett erszakos cselekmnyekhez.1892-ben szervezett,sztrjkol brnyszokszlltak szembe a trsasg felbreltfegyvereseivelaz idabi Coeur dAlene- folyonl. A coloradi Cripple -pataknl kertilt sor a bnyszok srendfennktszeris fegyveres <isszetzsre tartk kiiziitt ( 1893,1903).1917-ben39-enhaltak meg,amikor a milcia sa sztrjktork rtmadt a coloradi Ludlow sztrjkol bnyszainak storvrosra. Az amerikai Nyugaton teht ,,rnind a hatalmasok, mind a gyengk erszakhozfolyamodtak olykor,de nem egyenl sikerrel,Az llam gyorsan afegyveresmunksokat. elnyomtaa szocilis banditkat, a mexikiakat s s a a A vigilante-okat, polgri sz vetsgekfegyvereseit kalifurniai indinis vadszokat nem moleszt lt k, s t, nhasegtettk az llami szervek. kvijli er szakoss ga ellen irnyul, tiirvnyen Afehrekneka kisebbsgek 219

218

sszessgben sokkal csekIyebb hivatalos ellenzsbe tkijz tt, mint a (Ugyanott, 351. o.) kisebb sgek elleni erszakos cselekmnyel.', fehrek A sajttermkek, ponyvaregnyek a filmek olykor alaposan eltra s loztk a Nyugat erszakossgt. 1856-bana tzves Buffalo Billt az apja elktildte tizenhrom vesncvrvel tehnrt, k a kansasi polgr. ht s hborr ktizepette hrom napon t jottek-mentek anlktil,hogy brki is bntotta volna cketvagy |lataikat. Billy the Kidr<l azt irtk a lapok, hogy huszonegygyilkossgterheli a lelkt- valjban ngyembert olt meg, akik k<iztil ketten gorombn provokltk, kettcvelpedig akkor vgzett, amikor megszoktitta kivgzs A |ohnson megyei hborrirl ell. ksztilt hollywoodi filmben, Michael Cimino Heaveni Gate (A mennyorszgkapuja,l980) cmiiwcsternjben t<imegmszrlst ltunk, amikor a ranchon a kisfarmerekbekertik nagygazdk a fegyvereseit. valsgA ban ktnapon kereszttilltivtildtiz,tek egymsra- ssenkit sem talltak el... Egyetlen ldozata volt a l v ldcizsnek, texasi,aki lbon lctte egy magt,sa sebeksbbelmrgesedett' A Nyugat tehtvalban erszakosvolt - de nem ott s nem rgy, ahogy ezt egyesvadnyugatifilmekben lthatjuk.

ntiksgkozelbe,kiilonben a katonk megindulnak elleni.ik.A torzsek megindultellentik februr 1-jn s nem engedelmeskedett,ezrt egy rsze a hborri' Hrom oldalrl prbltk bekertenia mai Montana llam teri.iletn kborl indinokat. Az Abraham Lincoln-erdbl rkez hadsereg a parancsnoka elorektildte George Armstrong Custer tbornok ezredt, le a tborokra. A tbornok a Little Hetedik Lovassgot,hogy csapjon Bighorn-foly mellett tallt r a szi k sszaki sjennek szokatlanul nagy, mintegy 7000 fs tborra, s mivel attl tartott, hogy megsz<iknek, ahogy ez mr tcibbszormegtortnt,azazonna|itmads mellett dontott. dlrektildott' Marcus Frederick W. Benteen vezetsvel Egy zsz]la]ljat A. Rent egy I75 fs zsz|oa|jjaltktildott a folyn, hogy tmadjon a tborra, maga pedig2l4 emberrel a folyo msik oldaln tort elre. az Reno egysgt indinok feltartztattk, Custertpedig bekertettk, sszinte az utols emberig elpuszttottk.Egyetlen katona ltetril a csatt ebb l az osztagbl, egy Frank Finkel vagy Finkle nevi kozlegny. jrinius,40_47' o.) Mintegy 1800sziri ssjenn indin (WildWest,2007. mint KtHold, Fkeharcos vett rsztacsatban,k<izttikoly hressgek, Esmosta Arc, Alacsony vesztett L, Varjri Kirly, Piszkos Mokaszin, Bika. Kutya, Gall, Pottyos Sas sa leghresebbsziri f<jnok l< vforduljt tinneplo orszg A Ftiggetlensginyilatkozat szzadk szmra hatalmas sokkot okozott alenzettindinok vratlan selsopro Gyakran gyzdlme.Ta|n ezrtterjedtel oly sok legenda az titkozetr<l. emlegettka Hetedik Lovassg teljes pusztu|st. Az egysgekkor 3l s 587 tisztb<l, katonbl, 33 arikara indin nyomkeresob<l 20 civil is alkalmazottbIllt. Custer mghatvarjriindin nyomkerescit magva| koziiliik s ks<Jbb vitt.262-enestekel a csatban,68-an megsebesiiltek, Msok az,thangoztattk, 2008. jtn.32. <l.) 6-an megha|tak'(Wildwe.s, Alfred Terry parancsainak. felettese hogy Custer nem engedelmeskedett el, tbornok azonban azza|bocstotta hogy ,,Hasznljaa sajat tIkAz pessgt, s tegyeazt, amit a legjobbnaktall, ha elria hadi svnyt.,, a vd is elhangzott,hogynem hallgatottarikara svarju indin nyomkeCsakhogy ezek azt tudattk vele, hogy a szirik mr felfedeztk rescire. ?,21

70.A LittleBighorn-foly me|letti iitkiizetben elpusztultaz egsz |ovassg 7


A Little Bighorn-folyo mellett,1876.jrinius 25-n lejtszdott csatavolt az amerikai indin hborrik leghresebbsleggyakrabban felidzettiitkozete. l874-ben hrek terjedtek el a dl-dakotaiBlack.hegysgben tallhat aranylelhelyekl. A kormny megprblta megvsrolni a szi ktl a hegysget, azonban nem akartk eladni' Az ltaluk k Ph Szpa nvenemlegetettrgi egyrszt misztikus, szent hely volt a szmukra, msrsztlelemraktrnaksidelis tli tborhelynek tekintettk. cisszecsapsok Az elkertilsrekormny elrendelte, a hogy 1876. janur 3l-ig valamennyi indin vonuljon egy-egyrezervtumbeli tigy-

22W

ket, s jobb lenne azonnal trmadni.T<ibbfilm rigy mutatta be a tortn teket,hogy az indinok csapdba csaljk a fehreket, holott valamennyi szir ssjenn indin harcos azt vallotta, hogy aznap egyltaln nem kszi'iltek csatra. Leginkbb az a tnytinik elgondolkodtatnak, hogy a Little Bighorn-foly menti iitk<izetsznhelyejelenleg a varjri indinok montanai rezervtumban tallhat, a 91-es orszg t mentn. Csakhogy egyes varj indinok az arikarikkal egyutt Custer oldalrnvettek rsztaz titk<izetben, mert a szitik si ellensgei voltak! A varjrindinok teht napjainkban azt a csatahelyetmutogatjr& a turistknak, amelen az <seik veresget szenvedtek - a fehrekoldaln harcolva... Vagyis ha egszen Pontosan akarnnk fogalmazni, azt kellene mondanunk, hogy a Little Bighorn-folyo menti i'itkozet nem az indinok gy(5ze|mevolta fehrek felett,hanem bizonyos indin torzseka fehreksms indirnok felett.

71.A kiegyezst Dek Ferenc e|kpzelseiatapjn kiitiittkmeg t


,,A kortrsak.,' mg gy lttk, hogy Dek egy ,,paterpatriae< (a haza atyja - H. P.) teljhatalm val vezetiaz orszggyjtst a kormtinyt" s - olvashatjuk Dek Ferenc egyik letraj zban. _ ,Az utkor vlemnye azonban mr megoszlikerrl.',(Dek gnes-Molnr Andrs: Dek Ferenc.Bp.2003, Vince Kiad. r45. o.) Ttibb tortnetifeldolgozsbanmig arrl olvashatunk,hogy a kiegyezsalapjban Deik Ferenc mive volt. Dek gnes azonban tanulmnyaiban seladsaiban arra hvtafel a figyelmet,hogy igen sok eltrst fedezhetiink fel Dek Ferenc elgondolsai saz 1867-benmegvalstott kiegyezst<irvnycikkelyei k<izott. pldulsokig ragaszkodottahhoz az elgondolshoz, ,,A haza b<ilcse'' hogy Ausztria sMagyarorszg k<izott pusztn perszonlun iot hozzanak Itre.1864 vgre mr kszlett volna elfogadni a k<iztishadtigyeket s

ltal kiktildott bizottsgok, a kiiltigyeket, amelyekrl a kt orszgytls delegcik tancskoztak volna. Dek Ferenc el<szor gy gondolta, hogy a delegcik utastsokatkaphatnak a parlamentektol - csakhogy ezzel s nem lettek volna szigor an elvlasztvaegymstl a ,,koz<is'' ,,nem az esetn k zos'' tigyek. Azt is elfogadtavolna, hogy vlemnyktil<inbsg - Andrssy Gyula tancskozzanak magyardelegcikkcizcisen osztrks kozos parlaerrol, mert attl tartott,hogy ezze|affle azonban lebeszIte hivatalhelyrellltre. Dek Ferencterveztea ndori mentethoznrnak az szerint a kiegyezsnek tst,de vgi|ezsemvalsult meg.V|emnye elismeriaz l848hogy az uralkod elbb folyamata, lettvolna a megfelel< megkoronzttirvnycikkelyeket' elfogadjka kiegyezsi astorvnyeket, torvnyeket. Itt48-as az' zk Ferenc |zsefet,sezutn revzi al vesz,ik vzoljk lrogy nrinderrekeltt ahhoz,, Az uralkod azonbanragaszkodott vgre l848-as az s torvnycikkelyeit,ezekkelnrrishajtsk fel a kiegyezs reviziojt.Dek Ferencnekrijracngcdrriekellett. torvnyek sorn Dek Ferenc csak egyszertallkozottszeA httrtrgyalsok Andrssy Gyula, trirgyalsokon a Ferenc}zseffel, legfontosalrb mlyesen ,,Dektl garanci t krtek Lnyay Menyhrt sEotvos |zsef vett rsnt, elkijtelezi arra, hogy elfogadja az ltaluk Bcsben lctt engedmnyeket, Dek csak nagyon mellett, magt a majdani kormny nylt t mogatc|sa nh ny naposhaboz s utn sznta cl magt hlvei ultimtumnehezen, nak elfogadsra,miutn azok ellenkez eselbena jvendbeli miniszterelnijki-miniszteri megbzs el nem fo gads v ul Jenyegetztek',,(D ek gnes: Polgari talakuls sneoabszolutizmus,1849-1867.Bp. 2009' Kossuth Kiad. 100.o.) Vagyis Dekot szinte meg kellettzsarolni,hogy bizonyos elemeit.A trgyalsokbaval bekapcsoelfogadjaa kiegyezs ttibb szempontbl sem felelt ldsa igen fontos volt, de maga a kiegyezs meg az elkpzelseinek. Deik Ferencvgtilnem jelent meg Ferenc |zsef koron zsn,s ahogy sem miniszteri nem villaltsem minisztereln<iki, ezt korbban meggrte, Mindez pedig azt je|zi, szerepet - megmaradt egyszerikpviselcnek' de ugyan a prv ezetoszerepbe, tvolrl sem lelho gy beteknyszeriilt a kesedettegyrtelmten kialakult politikai rendszerrt.

22?

72. Erzsbet rlynemanciplt, modern,rzelemd s ki ri asszonyvolt


Haznkban immr msflvszzadarendkvtil nagy tisztelet nek snpszerisgnek orvend Wittelsbach Erzsbet (1837-1898),Ferenc fzsef csszr skirly szpsges felesge. Mr az 1850-esvekben azthireszteltk rla, hogy a magyarok irnti rokonszenve miatt sajt anysa, Zsfia ftihercegn tcir a vesztre. Ksbb a kiegyezsegyik legfontosabb szerepljnektekintettk'Manapsg ilyesmiket olvashatunk r|a: ,,.'.Nagyon rzkeny, rzelemdtis, sznessk tetlen egynisg volt, telealkotenergival,tlagonfel li intelligenci val s mjveltsgvggyal'.. Nagyon m velt volt, verseimagasabbsznvonal ak voltak, mint sokkorabeli elismert kh.Egszen kiv l politikai tIkpessge Az apai volt,.. pIdasa szabad gyermekkor... az iinmegvalstssaz alkots vtigytit ha fejlesztetteki benne.Sz z wel ksbb, elker li afnyes hzasstgcsapdjt, lehetettvolna r, tt)rtnsz, politikus, politolgus, nyelvsz, hiszen nagyon tehetsges volt,.. lgazi XX. szzadi emanciplt n volt, a legzrtabb, legel{rsosabbXIX, szzadi k rnyezetben.(F. Dzsa Katalin: Erzsbet a bcsi s udvar,Rubicon, 2oo7lz'ktilonszm. 32_33.o.)Valban ilyen ragyog lenne az tisszkp? Erzsbettizenot veskorban ismerkedett meg Ferenc |zseffel, s 1854-benhzasodtakossze.Frjnek egybirodalom kormnyzsa volt a feladata,ezrt gyakran magra hagyta a fiatalasszonyt,aki bajor hercegn ltre idegennek reztemagt Bcsben,nem tudott mit kezdeni magval, sgyorsan osszekiilonboztt Ferenclzsef anyjval, Zsfra fthercegnvel.De vajon valban hitelt kelt adnunk Erzsbetvdiainak. ah' gonosz asszony''-kntemlegette Zsfit?,,A konfliktus elkerilhet etlen volt, mert mindktfl meg volt gyz dve a maga igazrti rja fean-Paul Bled, Ferenc I zsef francia |etrajznakszerz je.,,Erzsb et ragaszkodottlehetetlen lmaihoz, s tigyszIvnelutastotta, hogyfetn tt v ljon' Zsfia szm ra a ttjval nagyobb volt Erzsbetszemlynl. Ausztria csszrnjanem rendelkezhet nmagival, lett kell rendelaI nie a funkcijbI ered kijtelezettsgeknek. monarchinak nem egy A

tiszttihanem egy ktltelezettsgeivel lmodoz fiatal lnyra volt sz ksge, ban lv uralkodnra,Zsfia pedig az gy fontoss gra val tekintettel nevelst, vegyeErzsbet magit arra, hogy kzbe felhatalmazottnak rezte hogyfeleliis slelkiismeretescsaszrntneveljen beltjle.A nz pontok s konfliktus alakulhatott miatt kedlyllapotoksszeferhetetlensge csak les (Frangois-loseph'Paris, ki a sajt logik j tt kijvet ktasszony kijzijtt.,, o.) Fayard.223. 1987, vetteErzsszoktkvetni,hogy sajtkezbe Zsfinakazt is a szemre rajongi Csakhogy mga csszrn bet els gyermekeineka nevelst. miveletlenstapasztalatlan meglehetosen is elismerik, hogy Erzsbet ves kora el<tt, Els gyermekt,Zsfittizenht volt hzassgakezdetn. msodik gyermekt, Gizellt tizennyolc veskora elott sziilte meg. Anyst teht aligha lehet eltlniazrt,mert amaikozpiskolsok koralkalmatlannak tartotta a neveltszerepre. osztlyba tartoz csszrnt emiatt, csakhogy ksbb, amikor megsrtd<itt mlysgesen Erzsbet mr szabadon foglalkozhatott volna gyermekeivel, akkor sem mutatott komolyabb rdekldstirntuk. Csak a negyedik gyermekre,Mria Valrirafordtottnagyobb figyelmet,az els hrommal nem sokat tcircztettemagt,gyermekei is dt'tt. Kutyi trsasgbantobbsz<ir lefnykpe asszony megtrsasgbanszinte soha. Az lltlag olyannyira rzkeny bizonyult gyermekeivel szemben. lepen rzketlennek Igaz, amikor fit, Rudolfot egy szadista sostoba tiszt gondjairabzegy tk, 1865-benhatrozott ultimtumban szltottafel frjt rij nevelo kivlasztsra: ,,Az a kvnsgom,hogy korltlan hatalmam legyenminrinti,A k rnyezet k, tartzkodsi hely k denben,ami a gyermekeket szval mindenben egszen irny t s ban, egy an, Iasztsb nevelsiik megv joga, Tovbb az az hajom, hogy legyena d nts nagykor sgukigenym tartzkodsi helyem minden, ami szemlyesgyeimet illeti, k rnyezetern, a hzban ttjrtnminden vItoztatsstb, stb' egyed l az megvlasztsa, semtl f ggjiin.,,(Brigitte Hamann : Rudolf tr n rokos.Bp. 2008. nd nt valban konnytett 3l. Eurpa. R. Szilgyi vafordtsa. o.) E levelvel a fia helyzetn.De azrt,,a mind ijntudatosabb v l anya a gyermek de trnijrtikijsszmra valamifeleszp, gyakran hnapokon t l thatatlan

225

t ndrvolt.Amikor szmos utazasai egyikrlhazatrt Bcsbe, csak megzavarta a gyerekeket. SzeszIyes hangulatainak megfelel en egyikpercben maghoz ijlelte,a kijvetkezijben eltasztotta ket anlk l, hogy a gyerekek (Ugyanott,33. o.) rtettk volna, mirt.', Ha figyelmesen elolvassuk ezt a hreslevelet, amelyet ,,Erzsbet ftiggetlensgi nyilatkozatnak'' neveztek, is kideriil belle, hogy a csszrn nemcsak arra torekedett, hogy Rudolfot megmenthesse ostoba neveltjtl,hanem arra is, hogy rezek utn azt csinlhasson, amit akar.Ferenc lzsef pedig engedettneki, mert hallosan szerelmesvolt a felesgbe. Br nem rtette, hogy Brzsbetnek mirt kell fogykrrvalgycit<irnie magt, mirt tolt flveket tvol a csaldjtl,smirt hoz|treedzi|termeta Hoburgban o imdta a felesgt,minden szesz|yte|nzte s neki. gy aztn a csszrn l860-as vekre az, mr ki is vvta azt abizonyos, sokat emlegetett szabadsgot, amelyt<l lltlagaz udvari k<itele. zettsgek megbsztottk. Dozsa Katalin tallan fogalmazott Amikor F] :,, mr kiharcoltaszabadsgt, nem tettsemmit.Se a szegnyekrt, se msokrt,Nem tijrdijtt igazn gyermekeivel,unokival, a politikval, csupn szerencstlenl bolyongott egyik helyrl a msikra.,,(Rubicon, 200712. kiilcinszm.34. o.) Az embernekaz az rzse tmad, hogy nem nagyon tudott mit kezdeni magval.s9evissza utazgatottEurpban, lovagolt, vvott, verseket rt, seffleleveleket rogatotthaza tvoli szigetekr<l: a a ,,A legszvesebben parton ld gIek nagy kijveken,a kutyk belefekszeneka vzbe,snbmulom a szp holdfnyben sz tengert.,'(Ugy*ott,26.o.) Csszrnifeladataitcsak nagy ritkn volt hajland elltni, t 867 utn pedig vgleg elfordult a politiktl. Idejt rgytolt<itte, mint minden id<k gazdagsunatkoz szpasszonyai: koltekezett, szptkezett, sportolt s imdtatta onmagt. Kt marokkal szrta a pnzt:nhnyhetes angliai srorszgi utazsra ttibb mint 160 000 forintot kolt tt el, csaknem feleakkora osszeget,mint amennyibe a trnorciktis, Rudolf tizenhrom vent tart neveltetse keriilt. (Brigitte Hamann: Rudolf trn rijkijs,,. 100. o.) Ha meg akart szerezni valamit, semmire sem volt tekintettel. 1866nyarn, pr httelazutn,hogy frje hadseregeveresget szenvedett

volna l.lev<rtlultak a poroszoktl,amikora porosz tiszteklegszvesebberr sem kotottek' il csclr tartomnyok Bcsbe,Olaszorszggalmgbkt puszttotta, szorultak,a katonkata kolera sa tirsz lelmiszerseglyre Saroltit,hogy a Mexikbl sgorncje, f'|(riilt s radsul megrkezett a cz,c|<lrcttttapokban Miksa szmra - Erzsbet frje, krjen segtsget kasa megvsr<l|rli gilc|ii|l(ii rtameg Ferenc |zsefnek,hogy szeretn tlt|aIl.rzsi'betltek. vgiila magyar kormny ajndkozta A tlyt. kastlyt creA magyarokatminden jel szerint valban szeretlc.li vrlttza|ttrrr l.i\,t,'t.it:. lllilg,yil ,,A csaBrigitte Hamann a kovetkezckppell azonban dett rz ir pusztn az t)regf hercegn nli cllttts!4cs szrnbizonyosnzetei a ttttttly rnlyen gyantikleriklis belltottsti1itt, magyarzhatk, letvel yonzdsu ttz c1iysztri ncphcz, a vallsosf hercegnt vgs(ikigfelingerelte, s vg llt Zsfia arisztokratikusftt.|gil|l|t.!s/twil, l ellenttben ami szi)ges a a egyenesen Erzsbet fanatikus szeretete magyarok, ntittilt'ntktl(|ttfor(s Afuldlrctetlenl irnt, akiket anysa ppilyen radalmrok fanatikusan l gy iil lt.,,(Ugyanott, 20. o.) Magyar orszgon ter rrli.s7,ccscll k i z r lag bolnki egy feltinoenszpassztltly|, ||trlag rajongssalfogadhattak Mr dogtalan, smindig a magyaroknak fogja prtjt itz ttt|vitrl.laIr. Irrlgyn cssz.rn terjedtekaz orszgbatr, hresztelsek 1858-banolyan ki 1866-banF.ercttc |lzsc is lrasz,nlta killt a magyarok vdelmben. sa koniggrtzi veresg trtlr Magyartlrszgra npszertsgt, felesge Iirz,sbet pilr k(lz,ti ltt'ltta1tllirlr s kiildte ot. Azosztrkveresg a kiegyezs ni.nli prllitikaijclclrttisge, sutoljrav<llt eltjszor letben fellpsnek A politiktrsrlkkiiz,iitt. kicgyezs s frje a magyarvezetc mivel kozvettett vttlna. nlkiilis |i.trcj(itt az o fellpse azonban minden bizonnyal arra, Gyakrart 1ratraszktlt|rltt hogy Kit szeretettvaljban Erzsbet? t(lltik.Kedves iit de flvekerr tvtll tttaritt|l s hinyoljafrjt gyermekeit, volt Ferenc |zsefhez,de llandan magiira lragyta(tt' |;ivalhidegen rezte bnt: amikor Rudolf megltogattartArrglilibarr,stlkkal j<rbtran rrrint sajt anyjrlnl.Apja, magt Viktria kirlyn csaldja kcirlrcrr' cl pedig Erzsbct sc t|taz()lt. Miksa hercegtemetsre .fitninak, sajt magt szcrctte.Verseitren A jelek szerint |<lzro|ag ismert ttindrkirlyShakespeareSzentiv njilom cmidaratljbt1l 227

22.6

ncjnek nevezte magt. (Hdolit ennek megfelelen szamaraknak tekintette.) Mskor sirlyhoz hasonltottamagt, se szavakkal indokolta meg, hogy kptelen huzamosabbid<t eltoltenilegkozelebbirokonaival: ,,A fecskefeszek nem illik a tengerisiralyhoz, a boldog snyugodt csaldiIetet szmomrateremtettk',, Idzett nem (B|ed: mtj,563.o.)Kizrlag sajt szpsge rdekelte,s kizrlag a szpsget tudta rtkelni msokban is. 1862-benkrirlevlben krtefel az osztrknagykoveteket, hogy gytjtsenek fnykpeket ktilf<jldi a vrosok hresszpsgeirl csa szrnszmra.l867-ben,harmincves korban, amikor III' Napleon sfelesge, Eugniafrancia csszrn Salzburgbaltogatott,Hans von Wilczek grf vletleniilbelpett egy szobba,ahol a ktszpsges cs-

amikor ezek majd hallosan meg volt srtve, egyesfrfiakkal, levelezett Rajons meghzasodtak, nem ot imdtk tovbba tvolbl, nrindhalIig. s gitlelvrta a minden testi vgytol mentes,elvont h<iclolatot,teljesen ( viszonzskpsenl htlgy ez,rt senrI-trit rryrjt tekintette, termszetesnek pen. megcgyrc rl(ivekv vonsaaz,cgszviliig iriirrti, Msik meghatroz irnt rr,ett,az arttit ki volt.Mivel nem fejezhetle rlyltarr, kilrrtyczctc vets irirntilenaz. rt vcrscille ittlrlltlritt.tg<ltctttlrcrc|< utkor szmratartogatott iitlrltitglit ii|talkilltcrrrcrryckllcrt ktlttvctrcitrrtiiIis E meglehetosen zsnek. tagjait cs llc, |l1tl(ittlil csa|r|ja ttclvara ttindrkirlyrr(inck ban magnyos brszirrrriirk('rrt llcrcttc hasrltrltg,atla. Irizst.Ict llatokhoz gyakran viszont 0l! / Dc l clhagy. Mt.|14rsttttlo,t tt ktlrl]),|l, bor. / reggelre zo|ta: ,,,,,A bjvijlet 2()07 nyottt!,,(l{trllictllt, l2. tttctttt11tirt az zadyarzem, nagy/ SzamarJbjc hcrcegntit Mt'ttcrrtich rrliatt 45' ktiltinszm o.) A szellemessgc rti.1rszcr(i ju . tnitmondjak, |titsrrItlltlllit: ,,()n majonrhtrz (ahres menyt) kancellr _ vu,lultun / n l,,t,.s/r,l.srtt|l, szaz majont/ izttt| Mintha odabent valban? / trje clItitgylttrrtt vgtil (Ugyanott, rl.)Arrrikrlr 54' gy egyrecsak lthatom.'' s sziv(i, kcrlvcs barttaIiilt szemIyben szer.ct(i Katalinsznszno Schratt veli.ik, cgyiitt ttrttlitlkrlz,tltt t(illbsziir magnak,Erzsbet sgoslettrsat Verseiben tcgyc viszrlttyttkat' elfogadhatriv hogy a trsasgszemben tc|rrrknt k(ivd'r Sclr a nem volt kegyelem szmukrit: rirttKatirlirlt azonban hasonlkirrilylttlz pedig egy ntcscbcliirrtlirri be, mutatta FerencIzsefet vrrll szcrelmes. cgy rttgis tchi:rrlrc totta, akinek tiindrvolt a felesge, Arrclrssyt tte szattritrrtak vczi vcrscilrcrt, ki.iliigyminisztert Klnoky Gusztv 348, (BrigitteHanlatttt: |{rrtlrlll.(rtirriirtik(js... lnak, Stefnittevnek. vi|az rlrcgvcti cgsz ntctrtlyirc ismtelgette, 444. Kros makacssggal o.) villjt' cl Itcvcz,tc kor.ui Akhi|leusz,rtil got.Amikor az goroghroszrl, (jl, gyorslbu, eros,s is rIa:,,Azrt szeretem rnartttlyun gynyilatkozott s a annyira megvetette kirIyokat meg a hagytlrn ny<lkat, a t megetsem (Rubicon,2007.z. kiil nsznr5t].oldal.) semmire.,, tartotta utn csak mgjol.lbarrrrlagba zrkozot.FogyFia <ingyilkossga gy volt, k rival tonkretetteegszsgt,odms clepresszios, bolyongott a vilgban. Nemcsak idegen kirlyi udvarokba,de idegenekhzaiba is

Naponta rkat toIt tt szptkezssel, a legktiltinbozbbkozmetikumokka| polta nragt,shreshajkoronjnak mossa egsz napokat emsztett Elkpesztc fe|. energitfordtottarra, hogy lete vgig megirizze legerrds, centimteres 50 derkbcsgt. miutn mindent Majd megtett azrt,hogy rdemeslegyen megbmulni t, hisztrikusan kertilte, hogy megbmulhassk. Ferenc|zseftrnra lpsnek vfor25. dulojn zrt hintban ksrte nphdolatt nyitott hintban fogad a fit sfrjt, mert irtzott a rszegez,ldt pillantsoktl. Az esti tinnepi vacsort pedig negyedoramrlvaotthagyta,fradtsgra hivatkozva. Mg egy versetis rtarrl, mennyire gploli csodlit:,,. '.Mindjrt epe mlst kapok, / Ha megbmulnak tijbben;/ Csigahzba bujnk legott,/ Megpukkadnkd hijmben./ Ha ramszegeziltcsijvtBrki Inok, merszen: / / Vessz,r t szerszm! _ vistank. A gazdd, az se ljen!,,(Brigitte /_ Hamann: Erzsbet kirlyn.Bp. 1988,rkdia' 2O5.o. Tandori Dezs fordtsa.)lete vgn mr lland an|egyez m<ig rejtett az arct. e Vilgszemlletnek egyik meghatroz vonsa az onimdat volt. Harmincht ves korban, amikor mr unoki voltak, kpesvolt larcosan el|togatniegy bcsiblba, s rij hdolkat szereznimagnak. vekent

2.2&

229

benyitott meghvsnlktil, s nem volt hajland kozolni, mit kvn. AZ anarchista Luigi Lucheni mr egy idegbeteg,kiiiresedett Ietr, elmagnyosodott, sajtoregsgtl rettegc asszony szurt le Genfben a tparton, kihegyezett reszeljvel.

hborrban,mert a prizsi tovbb harcoljon egy teljesenremnytelen radiklisok hallani sem akartak a kapitulcirl. Elobb 1870.oktber a majd 1871'janur 22-nhangoztat"kttintetok az j jellszot: 31-n,

73. Aprizsi kommin az els pro|etrdiktatrira vo|t


Lenin a modern proletrdiktat ra megvalstsratett elso ksrletnek nyilvntotta a prizsikommiint. Rgebbitankonyveinkb<l ezrto|yankpbontakozott ki, hogy az 187l -es prizsikommtin avi|gtortnelem nagy forradalmaiktiztartozik,az j sszocialistatrsadalmi rend kiptsre jobb sorsra mlt ksrletek tett, kozott a helye. Valjban a prizsi kommtin mindcisszeegy sokat szenvedett vros teljesen remnyte|en rovid lzadsavolt, amely csak pusztulstskeses rtemlkeket hagyottmaga utn. Prizs vrosnak |795 ota nem volt egysges kozsgtancsa vagyis kommiinje. Magnak a fcvrosnak nem, csak h sz keriiletnekvolt egy-egypolgrmestere, a vgrehajt s hatalmatSzajnamegyeprefektusa gyakorolta. Forradalmak idejnazonban jra meg rijra felmeri.iltaz igny'hogy hozzk ltrea vros forradalmi kozsgtancst. t<irvny A srend konzervatvhveinekazonban ezt mindig sikertilt megakadlyozniuk. A porosz_franciahborriban( 1870-7l ) a sedaniveresg hrre cisszeomlott a msodik csszrsg. l870. szeptember 4-naprizsivroshzn kozfelkiltssal ki neveztka nem zetvdelmikormny tagjait,a k<izsgtancsi vlasztsokraazonban a hborri miatt nem kertilhetettsor. Fellltottakviszont egy inkbb lelkes,mint katonailaghatkony nemzetrsget,amely hamarosan elrtea 3o0 00o ft. Szeptember 2o-n a francia fvrost mr kciriil is zrtk a porosz csapatok,smegkezdcdcitt egy 135 napig tart ostrom,hnsggel gy zssal.A nemzetvdelmi s kormnyknos helyzetbekertilt: politikai okokbl arra knyszeriilt, hogy

utat a komm nnek!,, a ,,IJtat npnek, A nemzetvdelmikormny trgyalsokat folytatott Bismarckkal, s az hirdettek meg, hogy nregvlaszthassk j nemzetfegyversztinetet megt<irAhogy ez nlr nenle8ys7,er a amely megk<itheti bkt. gyilst, nemzetint, konzervatvfrancia vidkujra egy jobboldali tobbsgti " s a gytlo|te prizsi ,yorcisoket'', hvottossze,amely mlysgesen gplst volt harcrakelni elleniik' A XIX. szzad ze|sadand alkalommal ksz Adolphe Thiers lett ves politikusa,a hetvenngy egyik legtapasztaltabb kirlypraki krmnyf<, konzervatv republiknusokbl smrskelt felzudulst okoznagy kormnyt. A bkefelttelek tiakbl lltotta<issze frank hadisarc (melybol Thiers-nek sikertilt tak Prizsban:hatmillird

g elkobozza a nemzettrs gyuit. Az I87I. mrcius 18-ra virrad jszakna kormny csendorei s hatalpontjait,shajnali ngyre stratgiai katoni megszIltka f<vros az mukba kertettk gykat. Prizs npe azonban az utckra tdult' bartkozni kezdett a katonkkal, akik megtagadtk a ttizparancsot.

fovrost hatalmba kertette. egsz kormnyoztk' KijelenPrizst egy htent a nemzetorokkpviselci tettk,hogy csak az ru]rkormny ellen fogtak fegyvert, hamarosan 237

23il

megvlasztjk a torvnyes vrosi eloljrosgot,a kommi'int, addig azonban a Vroshznmaradnak. Nem ismertkfel, hogy Versailles szmra, ahol egyesek kommunistknak, msok bonapartistknak vagy pperr porosz brenceknekneveztk ciket,mr a puszta lti.ik okot szolgltat is a polgrhborrira.A felkel<k felmilli frank k<ilcs<int vettekfel Rothschild brtl, a Francia Banktl pedig hromszz-otvenezret.Ebbtl fizettka nemzetrcik napi 30 sol <isszegt zsoldjt.Kstbb marxistk sokat brla tk a kommtin vezetcit, mert nem sajttottk az egsznemzeti ki bankot. Csakhogy k egyltaln nem vallottk a kapitalizmus sa magntulajdon megsemmistsnek a programjt, s radsul mgabban remnykedtek, hogy leglis selismert vrosi kormnyzatot hozhatnak ltre.A bankok aranykszletnek kisajttsval pedig csak mg jobban magukra haragtottk volna a versailles-i kormnyt sa francia vidket.Mit rtekvolna a kisajttott bankokkal a poroszok ssajtnemzeti kormnyuk hadseregnek gytrtjben? francia trsadalom trlnyomtobbsge A vrta a bkt, poroszok tvozst,sgytilciltea prizsiakat, akik ezt ksleltetik. a A prizsi komnrtin megvlasztsra187l. mrcius 26-n kertilt sor. A 484 569 szavazatijoggal rendelkezci szemlyb<l 167 vett rszta 229 vlasztson.Mivel egyeseket tobb helyenis megvlasztottak, szemly 85 kertilt be a kommi'inbe, de csak ritkn tilsezett egytitt hawannl tobb. Paris,2004,Seuil. 145-146.o.) EgyflacquesRougerie:Paris libre 1871. harmaduk munks volt, a tobbi rtelmisgi, vagy kistulajdonos.A t<irtnelem sorn ilyen nagy arnybanmgsohasemkertiltekbe munksok egy fovros vezetsgbd,eazrttrilzs e, lenne, ha a kommtint a munkshatalom vagy aproletrdiktat ra megvalsulsnak tekintennk. Ezeket az e|nevezseket ktilonben a kommi'in tagjai nem is hasznltk, ckk<iztrsasginakvallottkmagukat.Politikai szempontbla tobbsgtik neojakobinus segykori negrvennyolcas forradalmr volt, akik inkbb radiklis politikai reformokat koveteltek,mint trsadalmi talakulst. Csak egy 15_20 ftskisebbsgvolt szocialista, stk is csupn a munksok helyzetnszerettekvolna javtani. Kezdettl bizonytalan volt, hogy a kommtin vrosi ktizigazgatsi feladatokatlt-e el, vagy nemzeti kormnyknttevkenykedik'Tagjai nha

vlasztsokat. gytIsi szntk el magukata kommtjn vezetiii a renMilyen intzkedsekre az ll delkezstikre 54 nap alatt?Haladkotadtak a lakossgrral< ados-

rj triz,tlttsrgnevelsi Az talannvlt csaldokatkoltoztettek. oktat/rstigyi oktats vilrigi cs k(itclezt ho torvnyt zottaz ingyctles, terveketksztett, ugyanugy tcrIrtsz,ctcscn az,tlnl.latr ezek bevezetsrol, az intzkedsek mint az llam s k(lz,cpette, nem valsulhattak me|azadott visz,onytrk vagy az lland lradscreg .clszmolsa. egyhz szw|asztsa val i'letk<lrtilrnnyeire toreka Az antiklerikalizmus, munksclk1tlbb szere. reformistaszindikalizIlrus(a szakszervezetek vssa mrskelt, Marxizmusrl hatroztameg ezeketaz illtzkedseket. pneker<stse) nem lehetettsz, hiszen Marx tanai ebberra korszakbanmgegyltaln nem szociIis,hanem nem teriedtekel' A komm n tagjainaktobbsge aZ politikai kategrikban gondolk ozot, 1793-as francia forradalmi radiklis, hazafiasnemernyes, tcirekedett, bevezetsre intzkedsek alkot szocialistk egy rsze A ltrehozsra. kisebbsget zetkozossg pedig Proudhon hve maradt, federalista Franciaorszgot kpzeltel, a a*elybe.' a kozpontostottllam helyt kis, autonm lakhelyi smun-

432

733

kahelyi kcizossgek szabad fcidercija sgazdasgi koopercija veszi t. Alfred Cobban brit t<irtnsz szerint a k<izsgtan?csnaklegfelj.uu tagjt lehet marxistnak nevezni (alighanem a magyar "gy Frankel Lera gondolt),maga Marx pedig azt jerentette hogy a kommtin ki, mindoszsze,,egylzad vros volt, rendkv li k ri)lmnyek kijztjtt,egyltal n nent volt szocialista, snem is lehetettaz',, A mrske|tek kiegyezsiksrletei sorra kudarcot vallottak. A versailles-i kormny prilis 2-nmegkezdte az ostromot. A k<ilcscinos meg. torlsok egyre errteljesebb kegyetlenebb s vltak; mindkt fleljutott a fegyvertelenek, a versailles-iak a foglyok, a kommtinrok pedig a triszok spap ok meggyilkol sig' Az ltalnos zir zav ar kovetkeztb en artemzetcrcik egysgei pontosan nyolc hatsgtl kaphattak egymsnak olykor teljesenellentmond parancsokat.A l30 000 ftskorm.,ycsapatokaz n. ,yres ht'' folyamn (mjus2|_28.) foglaltkvis szaPrizst a mintegy 900 barikdon vdekezc, IO_2O 000 fre cs<ikkent nemzetcrsgttl.vd<k A ktiziiI ki.sebb terroristacsoportokkb. l00 triszt kivgeztek.A kormnycsapatokkb. 3500 halottat ssebesiiltet vesztettek, ellenfeleikkozril visz.ontttibb nri't l0 000 fegyverest megoltek,s mint_ eg]y 000 foglyot ejtettek. ha1coksorn keletkezett +0 A ttizek sa szndkosgyujtogatskovetkeztben legett tobb minisztrium,a Louvre konyrtra, a Tuilerik, a flPa|ais-Royal, a Yroshza,a rend<rprefektura, az igazsgigyi palota, az llamtancs ptilete, kt sznhz, kt laktanya, kt ruhz sktplyau dvar' |2 soo ftit brsg ellltottak, 95.cithallra tltek' 23-atkivgeztek, mintegy 400o-el1-rcaledonis ba deportltak' Paradox mdon aprizsi kommtin legfontosabb ttirtnelmi k<ivetkezmnye a mrskelt k<iztrsasg..goil.dulsa volt: a mrskelt republiknusok ugyanis a megtorlssal bizonytottk be a konzervatvabb trsadalmi rtegeknek,hogy kpesek fenntartani a rendet sa tulajdon biztonsgt' Ezzel |ezrtk a.francia forradalom ta visszavisszatrpolitikai zavargsokat,a jakobinus tpusti forradalmi mozgalmak megszintek,a szocialista mozgalom pedig hrisz vrevisszaszorult. A szocialistk egy rszeazt a ktivetkeztetst vonta le a prizsikommiin 234

esemnyeibl, hogy eroszakkalnem lehetmegvalstani szocializmust, a ms rsze viszontazt,hogy sokkal tobb er<szakra sztiksg. prizsi van A kommiin emlkt ezrta XX. szzadbana szlscba|o|dala kommus nistk sajttottkki'

74.Mjuselsejt vrbe egy fojtotttiintets emlkre iinnepeljiik


A munksok nemzetkcizirinnepnek megsztiletsre sok o|y mtoszslegenda rakdott, hogy az igazsgotalig lehet kisni alluk. Annyi viszont bizonyos,hogy 1886.mjus elsejn semmilyenvrontsra nem keriilt sor Chicagban. Minden azza|kezdd<itt,hogy az Amerikai Munkaszovetsg (AFL) egyik elcfutra, Egyesiilt llamok sKanada SzervezettIpargainak az sMunks Egyestileteinek Szovetsgefelhvst tett kozz, amelyben 1886.mjus L-jttizte hatridnek a nyolcrs munkanap elfogadki sra. A legnagyobb munksszerYezet, aMunka Lovagjai nem csatlakozott,csak kisebb trsszervezeteik, amelyek 1886.mjus 1-rea nyolcrs munkanap rdekben ltalnos sztrjkothirdettek meg. A munkaadk a korabeli szoksnak megfeleloen sztrjktorket vetettekbe' s ennek kovetkeztben termszetesen jabb tiintetsekttirtek ki. 1886.mjus 3-nachicagi McCormick mezgazd,asgi gpgyr elttt a rendrok a sztrjktorokre tmad, ttinteto munksok koz ltttek. Egyes k<inyvekben kettc, msokban hat ldozatro| olvashatunk.Msnapra'4-re ezrt nagyszabsri ti|takozogytlst hirdettekmeg a chicagi Haymarkettrre. Mintegy ezrengytiltekcissze, tribbbeszdet vgigs is hallgattak.Fl tizenegy tjban a szntlklatok vgetrtek,a rend<rok felszltottk a tiintetket, hogy tvozzanak. Az osz|anikezd tomegbtl azonban egy ismeretlenszemly dinamitta|tolt tt cscbombt dobott a rend<rtik kciz. Hat ttintet segy rendor meghalt,s rengetegen megsebestiltek.A jelen lvt rendr k l<ivcildtizni kezdtek, s nhnymunks

235

viszonozta a ttizet. Az Ldozatok szma vitatott, egyesek szerint ngy munkst l ttek le, msok szerint vagy titven halott ssebestiltmaradt a helysznen. Mig nem sikertilt meggyz(5enmegllaptani, hogy ki dobta a bombt. Egyesekktilf<ildianarchistkat,msok a Pinkerton-tigynoksg detektvjeitvdoltk a mernylettel. A vrosban hisztria tort ki. A ttintetsszervezili k<izi.il nyolc anarchistt tartztattak le, br semmi bizonytknem volt arra, hogy kapcsolatban lltak a bombamernylettel. oten nmetbevndorlk voltak, a hatodik pedig nmetbevndorlk gyermeke, vagyis a megtorlsnak tagadhatatlanulbevndorlellenes jellegevolt. Mgezv nyarn brsg ellltottk ket. A brk saz eskiidtek rgyvlekedtek,hogy az ersszakos eszmketterjeszt anarchistkatvd' a| lehet helyezni cisszeesktivsrt. Oscar Neebe-t 15 vbtirtonbiintetsre tltk, Albert Parsonst,Adolph Fischert,George Engelt,August Spiest,Samuel Fieldent, Michael SchwabotsLouis Linggt pedig halrlra. utbbi eltlt Ez 1887. november 10-n, egy nappal a kivgzse eltt ongyilkossgotkovetett el a bortonben: szjbavett egy becsempszett, a kisebb bombt, s felrobbantotta. Illinois kormnyzja, Richard |amesoglesby letfogytiglani bortonbi.intetsre mrskplte Fielden sSchwabhallos tlett. Spiest,Parsonst,Fischert sEngelt azonban 1887.november 11-n felakasztottk. A kozvlemny nem tudta eldcinteni,hogy a bombamernyletvolt-e vresebb igazsgtalanabb,vagy a megtorls. Illinois llam k<ivetkez s kormnyzja, fohn Peter Altgeld 1893nyarn megkegyelmezett Fieldennek sSchwabnak.Mivel ilyen btran szembeszllt egy igazsg1alannak tartott tlettel, k<ivetkezkormnyzvlasztst elvesztette, pr v a s mulva elszegnyedve meg. halt Az Amerikai Munkaszcivetsg 1888-asSaint Louis-i konvencija azt javasolta, hogy mjus |-jn a tortntekemlkre folytassk a harcot a nyolcrs munkanaprt. A k<ivetkez vben az.lrFL elnoke, Samuel Gompers ezt levlbenis megrtaa Prizsban megalakul II. Internacionlnak,amely Raymond Lavigne francia kiild<ittjavaslatraelfogadta, hogy mjus 1-je legyen a munksosztIy nemzetktizi tinnepe. lltlag

az is szerepetjtszotta dtum kivlasztsban, hogy az egyik legkorbbi keriilt sor. azitIiai Luccban 1531.mjus 1-jn munksttintetsre, Magyarorszgon(akr a tobbi europai orszgban)eltszor1890.ben a lltolag60 000 fo vett rszt vrosligeti meg mjus elsejt' tinnepeltk s gylsen,a Magyarorszgi SzocildemokrataMunksprt (MSZDP) kimondta, hogy minden vbenmeg kell innepelniezt I. kongresszusa Budapesten. el<szor a napot. A felvonulst1899.benengedlyeztk br elterjedt, Angliban s fokozatosan Az iinnep az 1890-esvektol egy ideig a felvasrnapjratettk nhnyms orszgban mjus els< problmt.Az Egyesiilt ne vonulst, hogy a munkabesziintets okozzon mjus l-je, hanem 1894-t l mgsem llamokban sKanadban vgi.il vilghborri utn Mjus L-je azelst szeptember1-jelett a munka napja. tobb orszgban llami munkaszi'ineti napp vlt. Mind a fasiszta,mind a kommunista prtok skormnyok kihasznltk ezt az tinnePet Pros pagandjuk terjesztsre,Hitler llamban ugyanrigy megiinnepeltk, mint Sztlinban. renKtlztudott, hogy a Magyar Tancskoztrsasgnagy tinnepsget hagyomnyok szerint azonban dezett19 19' mjus l -j n.A kommunista szabad mjus elsejnekiEbben az 1945.mjus l.jt tekintik ,,az elsc vbenv|teza nap hivatalosmunkasztinetinapp. Csakhogy meglehebizon1'ult,hogy mr az e|so szabad mjus elsejn baljs el<jelnek tcsen sem volt mindenki szabad. Demny Pl, a nem Moszkvbl irnytott, hanem ftiggetlenmagyar kommunista mozgalom vezetojeekkor mr le tudjuk, hogy egykori ,,harcostrsa'', volt tartztatva' Azoelbeszlseibl politikai Pter Gbor, aki ekkor mg csak a budapesti f<kapitnysg t a celljbl' sodavolt, kihozatta rendszetiosztlynak vezet(5je hogyan trnekvissza a felaz ablakhoz, hogy megnzhesse, tesskelte vonulk a Hscik terrl.Rz vo majdani rettegetettirnytja furcsa mdon rgyvlte,hogy ennyi azrtjr Demny Plnak. Eafin visszavitette a borttinbe, ahonnan csak t956-ban szabadulhatottki.

237

75.A szocialista mozgalom munksosztly a vlasza a kapitalista kizskmnyoIsra


Ha ez a tteligaz, akkor iparosodottabb orszgban, amelyben a kapitalizmus fejlettebb,a szocialista mozgalom is ersebb lenne. A tcirtnelemazonban nem igazolta ezt aZ elkpzelst: ipari forradalom az hazjban, Nagy-Britanniban egyltaln nem alakult ki ercs szocialista mozgalom.A gpromlrolk trben idben is igen korltozottmozs galmt vagy Robert owen szocialista agitciojt ossze sem lehet mrni a francia szocialistk tevkenysgvel - holott Franciaorszga|aposan elmaradt az iparoso<liis tern Nagy-Britannia m<igott. Martin Malia amerikai tortnsz teljesjoggalhvjafel a figyelmetegy ellentmondsra,anrc|y felett a legtobb tortnsz elsiklott: mirt nem azokban az orszgtlkbanertis dcittfel a szocialistamozgalom,amelyekben fellendtiltaz ipartlsttds? Mirt kellett mr Marxnak sEngelsnek is olyan megllaptsokat tennic' hogy ,,apolgrsggazdasgifejlodsre Anglia a tipikus orszg,a politikai fejltdsre pedig Franciaorszg,,? Mirt kellett E. ). Hosbbawmnak is ,,kettosforradalomrl'' rnia,elktilonweegymstl afranciapolitikai s angol ipari forradalmat? az Mirt van a modern tcirtnelembn eltrs gazdasgisideolgiai fejlds a k<iztitt? ,,kettcs A forradalom'' elmlete nem magyarzza meg. ez,t A teljes trsadalmi egyenlcsg eszmjemr az korban felmertilt, s utpiaknt,iderlknt tobben is rtak rla - de mindig csak aftle szp lomknt, amelyms idbenvagyms helyenmegvalsulhat. mivilA gunkban megvalsthat programnak azonban csak a francia forradalom ta tekintettk. felvilgosods egyik vonulata felerstettea szeA gnyek irnti egytittrzst, megalapozott egy j, demokratikus s rze|emvi|got, amelen mindenki testvr polgrtrs. olykor Rouss seau is felvetette, hogy az egyenltlensg btn a termszet ellen, s a magntulajdon minden rossz forrsa. De mg is megvalsthatatlannak tartotta az egyen|(5sg trsadalmt' A trsadalmi szerz dsbenezt olvashatjuk ,,Ha volna np, amely csupa istenb l IIna,az a npdemokratikus kormnyzat alatt lne. embereknek Az azonban nem val ilyen

It)iH,lvlllp,fitr I11l' tijkIeteskormanyzat.,'(rtekezseksfilozjtailcl,rlck' Helikon. 533.o. Kis Jnos fordtsa.) lt'lrr'l:,rip',r",ttt'1. rtrirttlt'tt Anagyfranciaforradalombanviszonthirtelen h ir tii s egyenlsg testvrisgrsat| l rl r.irr.r trrt.p. ltszott,mga szabadsg, vt.zr.llr.h. csalttllis|rrlz elvrsokhatalmas is. valsulsa A megnovekedett rttt,p, kidertilt,hogyanptovbbrasemlehetegyenlatulajclrllttlsrlkli;r|,

keIIelgednieajogiegyenlsggel.Ekkormeri.iltfela,,teljcscllIr.i,,iy,,rzt. l Ballt'tr vrlIl .tz programja.Frangois-Nol megvalstsnak egyenltsg felszrrttllirslirl;rk a magntulajdon els politikus,aki 1795-t(rlhozzJrtott cgl.sz francia szocialistlil< felben sa elksztshez, XIX. szzadels< egy olyan ,,szociIis kiiz,t1rr hadseregekcivettect,tervezeteketksztve A egyenlcsg. szocialistlil< amelyben megvalsul a tnyleges sasgrl'', a republikanizmustl, mert rgyltltik, azrttvolodtak el fokozatosan hogy azltaluk kovetelt ltalnos vlasztjog nem elegend a harnroniegyenlsgenalapul trsadalomhoz. Szerintik az kus, fejld<kpes, is g g egyenls szocilis k<iztrsas hoz a gazdasgiletet meg kell szerveztli, a tulajdonviszonyokat is meg kell vltoztatni. Vagyis a szocializmus nem a munksosztly ideolgija, nem a fejlett kapitalizmus problmiraadott vlasz, hanem a nagy francia forradalom politikai sideolgiai hagyomnyaibl kinttt eszmerendszer,amelyet forradalmrok terjesztettekel. (A munksok korbenjva| rtelmisgi nagyobb sikere volt a nacionalizmusnak.) Mg a ,,szocializmus''elnevezssem Nagy-Britanniban sztiletettmeg, hanem Franciaorszgban, vagy 1834-ben. 1833-ban szerintPierre Leroux hasznltaelcszor egyesek ksobbsztiletettmeg. Egyesek hogy a ,,kapitalizmus'' fogalma rdekes, de szerint Louis Blanc hasznltaelszor 1850-ben, nem terjedtel, s mg vagy ,,kapitalistatermelsi Marx is inkbb ,,burzso termelsimdrl'' mdrl'' rt. A ,,kapitalizmus'' elnevezscsak 1869 tjnkezdett elterjedni, f<leg nmetfilozfusok skozgazdszokmivei nyomn. egy Ha ttekintji'ika szocialista mozgalmak ttlrtnett, furcsa szab|yNagy-Britanniel<szor Az fedezhettink fe]r, ipari forradalom szertisget a a ban zajlott le _ de nem itt tcirekedtek leghatrozottabban szocializmus elmaradottabbFranciaorhanem az ipari szempontbl megvalstsra, k3%

238

szgban. angliaimunksmozgalmat chartizmuskpviselte: neIrt Az a ami volt ms,mint bks politikai ktizdelemaz ltalnosvlasztjogrt, annak remnyben, hogy a parlamentarizmus eszkcizvel lehetjutni a trsa el dalmi reformokig. A brit gazdasgifejltds XIX. szzadkozepre a rezheten javtotta munkssg helyzetn, egymstkovettk vlasztjogi s a reformok. A szocialista mozgalom Franciaorszgbanersodott fel az 1840-es vekre. vtized'mlva, a francia ipari forradalom gyzelmvel, Pr a francia munkssg is elfogadta a fejlett piacgazdase eredmnyeit,a magasabbletsznvonalat a bkston bevezetettszocilis reformokat. s A rendkviili tortnelmihelyzetben kialakult prizsikommiin vresepizdja utn a munkssg tobbsge reformista szocialistkat tmogatta, a akik lemondtak a forradalomrl, sa parlamentben harcoltak a szervez. kedsszabadsgrt a szocilis reformokrt. szocialistamozgalom s A kozpontja tkeri.iltNmetorszgba, majd a nmet kapitalizmus gyors gyzelmvel nmetszocia|istkis lemondtak avi|gforradalmi talakta srl. A szzadfordul n mr a nmetmunkssg is megelgedett kapia talizmus vvmnyaival, jobb letktirtilmnyekkel, a a szabad szervezkedsse| a pirrlamentris ki.izdelmekkel.A forradalmi szocializmus s kozpontjar,ijra e|toldott keletfeli, s az oroszforradalmrok vltak a mozgalom legradiklisabbvezetoiv. Vagyis a radiklis szocialistaeszmk mindig a gazdasgilag elmaradottabb trsadalmakban terjedtek - majd el amikor a gazdasgifejlods megemeltea munkssg letsznvonalt, a trsada|om tobbsge beltta, hogy a szocialista (jobbletktirtilmclokat nyek, szocil is reformok, nagyobb egyenlsg,szervezkedsi szabadsg stb.)az adott rendszerenbeliil is meg lehetvalstani,nem kell forradalmi eszkcizcikkel vilgot srjembert ltrehozni. uj oroszorszgba mind a gazdasgi fejlcds, mind a parlamentarizmus megksverkezettmeg. Az otosz rtelmisg pedig elfogadtaa marxizmust, mert a narodnyik mozgalom csdje utn sztiksgevolt egy rijabb forradalmi elmletre, hiszen az autokrcia mgazoktl a politikai jogoktl is megfosztotta, amelyet nyugaton a legmtveletlenebb osztlyok is megkaptak. Az europai szocialistkat a gazdasgifejlcds meggyzte arrl, hogy a munkssg helyzetna kapitalizmuson beliil is lehet iavtani,s ezrta

mozgalom eredeti,humanista cljaihozhtien lemondtak a forradalmi eszkiizokrl, a kapitalizmus felszmolsnak prograrnjrl. Lenin s oZ viszont a kapitalizmus felszmolsnakprogramjh ragaszktivet<i kodtak- mgazonazronis, hogy a mozga|omeredeticljairl (absgle rcl, szabadsgrlsaz egyenltsgrtl)kellett mondaniuk. a Nenr sz,tlcializ,nrus? egy sajtos Csakhogy mi is az a sokat em|egetett A szologikus 1.lr<lc|ttkttrIrra' gazdasgitervezet, nem azipari .ejlrds s a kvrrja lralatlrli jc|cn trsadalnri amely rrreg cializmusolyan tervezet, sz jvilgot s j cnrlrcrtli.trelroz,va.,,Ms vul, a sz<lrendjt, teljesen a vugy ltezik val di vil gban: cializmus nem olyan valami, ami ltczatt kethogya kapitalizmus.sz<lcializmus Ebbl az kvetkezik, ez egyutpia, a t ssge, ktellenttes fogalom, amelyet a modern politik rI vitazva nem szimmetrikusak,nem egyenlaz ontolgiaisttuszuk. hasznlunk, rends Nem a trsadalmi szeryezetijsszehasonlthat egym ssal versengo politikai vlasztasokat,alterjel lik, nem egyarnt megvalsthat szereit ltez (s natvkat' lnkbb arrl van sz, hogy az egyik a tnylegesen jelenlegirendreutal, a masikpedig egyelkpzelt termszetesen zjrzavaros) (stermszetesen idelis) elj vend alternatvra' Az elm lt ktszzv ugy sorn, s fleg a huszadik szzadban mgis beszltnk, mintha a kapi. alakulat lenne,ameszocializmus egyformanrelis tijrtnelmi talizmus s Malia: History\ Locomoti. lyek k z tt a tarsadalomvlaszthat.,,(Martin ves.New Haven, London, 2006,Yale University Press.226. o')

volt 76.Viktria kirlyn priid asszony


Viktria, Nagy-Britannia srorszgkirlynoje ( l 8 l 9- l 90 l ) amitvolrl sem volt olyan korltolt, puritn shisztrikusura|k<ldo, jo egszsges,kedly , Inkbb testileg-lelkileg lyenneksokan lefestettk' onmagt' sem msokat nem onll gondolkods asszonyvolt,aki sem j ki oromeitol' ,,Nagyon leszek!,,-jelentette kvnt megfosztaniaz |et korban trnra lpett. ves tizennyolc kislnyosbjjal,amikor 1837-ben, 241

244

Br alacsony volt, barna b<jrt cs nycska, egyszerisgvel kedves. s s sgvel mindenkit meghdtott.,, Meglehetsen aprk vagyunk kirly nnek!',- llaptotta meg sajnlkozva,az angolok pedig ortiltek, hogy egy rtilt (III.Gy<irgy), kicsapong (IV Gyorgy) segy modortalan, egy nevetsges (IV.Vi|mos) utn vgre alak olyan uralkodjuklett, akit tisztelni sszeretnilehetett.szinte volt, terms zetes,egYszert jindus lat . Amikor a koronzsi i'inneplyena nyolcvankt vesLord Rolle cisszeesett, felsegtse mgismegindult a trn lpcsti de utn fel, hogy tisztelett tegye, if ri kir|yno felllt,selsietett,hogy ne kelljen vaaz lamennyi lpcs<n felkapaszkodnia. Az utkor ltal ,,viktorinus magatarts'' nven emlegetett rideg,prtd slszentviselkeds nagyontvol llott ttle. Egyltalnnem rtett egyet azokkal,akik csokkerrterri akartka vasrnapi szorakozslehetsgt. Szeretettnevetni,sbordoi lr<lrt szesztilalomhveinekfelhborodsra a olykor egy kis whiskyvelkcvertc.Ki|encedikgyermeke megsztiletse utn diszkrten megkrdezte szrilszt, a hogyan keriilhetn a tovbbi gyerel mekIdst. Viktrinl jrval A orvosaztfelelte ,,viktorinusabb' neki,hogy az onmegtartoztats egyetlen az ttirvnyes erkcilcsos s megolds. Felsges pciense erre lltlaga k<ivetkezc szavakkaladott hangot felhborodsnak,, doktor!Ht nem lelhetel7tijbb ijrijmetaz gyban?!,, Simon Schama joggal tettefel a krdst egyik cikkben ,,Volt-e valaki kevsb viktori nusabb Viktrinl?,,(The New Yorker,1997 aug' l l. 38.o') ' Br azgyban |czro|agimdott frjvel ,,leltriromet']Viktoria egsz letben ignyelte eros,j ktilsejtsmegbzhatfrfiaktrsasgt. az Ta|n azrt,mert egyves korban elvesztette apjt?'Az els ,,apaaz ptlk' a nagybtyjavolt, I. Lipt belga kirly, a msodik Lord Melbourne whig prti minisztereln<ik1834,1835_4l), aki bevezette a poli( ot tikai letrejtelmeibe'A kovetkezc Szsz-Koburg-Gothai Albert volt, akivel 1840-benhzasodott cissze,s akivel teljesenmegvltoztattka kirlyi csaldrl kialaktott,hagyomnyos elkpzelseket. Kormnyzs shatalomgyakorls helyett megelgedtek politikai lettigyesbefolya solsval, el<deik kicsapong sbotrnyos letstlust szeret, meleg a csaldiasletmddal vltottk fel - sezze!rend|<tvtil npszeriv vltak. 242

cgy rrc1lsz,cri| Az uralkod mr nem valamelyik prt tmogat ja, rtcrtt i'|ct hanem a prtok i.s a 1rrlliti|<iri len miniszterelnokprtfogjavolt, ki'1l mindennapjai felettll, a hagyomnyokatsa nemzeti cg,ys('gct jele, htlgy lt sz,iiz,itt| viselo llamf. A fordulatnak az volt a legbiztosabb hborogtak'hogy trr.irII<tlt|ri az msodik felben angolok mr nem azrt lrlsli halla rrtiirt jukbeleszl apolitikai letbe, frje hanem azrt,hogy jelenttsgt is lrizrr az Viktria szemlynek gosan is visszavonultt<le' mernyletetellene _ szeretrcsi'rc meg nytja, hogy htszerksreltek toltetlen fegyverrel. legtobbszor flbolond szemlyisgek, mert kilenc gyermeketsziilt. Hat, Eurpa nagymamjnakneveztk, negyven unokja sztiletett,s leszrmazottai maradt gyermekttl letben eurpai llamok trnusaira. koziil igen sokan kertiltek a legktilonboz<bb lett, Legidtsebb gyermeke,Viktria III. Frigyes nmetcsszr felesge valamint Zsofra,akit Konstantin az gyermektikvolt II. Vilmos csszr, firi, gorog kirlyhoz adtak. A legid<sebb aki a legtobb gondot okozta lpett Nagy-Britanniatrnjra anyjahalla VII. Edward nven sztileinek, brit utn. Egyik fia V. Gyorgy nvenrigyszintn uralkod lett ( II. Erzsbet nagyapja),egyik lnyt, Maudot pedig VII. Haakon norvgkirlyhoz a nagyhercegnek adtk.A harmadik gyermek,Aliz Hessen-Darmstadt Alekszandra Fjodofelesge lett, s az gyermeke volt AIiz, orosz nevn Viktria negyedikgyerII. rovna' az utols orosz crn, Mikls felesge. meknek,Alfrdnek Mria nevlenyt Ferdinnd romniai kirlyhoz, adtk. Arhrnak, a kirlyn hetedik gyermeknekMargit nevt lnya Beatrix pedig XI||. lett, VI. Gusztv svdkirly felesge a legfiatalabb, lr<lgy a Alfonz oldaln lpett spanyoltrnra' ArrI mr ne is beszljtink, Vikt ria Icsz,irrFtilop hercegugyancsak a ma uralkod II. Erzsbetfrje, mazottja,mert anyai nagyanyjanem volt ms, mint Alekszarrclra|;jtld<l A|iz lenya... rovna novre, a De brmennyire is rajongottViktria a csaldi orcin |<i'rt' kiivctlrrrya lcvc|l, kez jozan strgyilagos szavakkal fogadta legidosebll ,,Azt amikor az lelkendezve tudatta vele terhessgt: tttorulod,bijszkc rc adhatsz egy halhatatlan lleknak, tngyott sz1l vagy arra, hogy letet inkbb ugy dolog drgm, de nezzel nem tudok mit kezdani'.Srltkrl/ 243

ltom, hogy ilyen pillanatokban, amikor szegny szervezet nk llatiasstt snem ppen rajongsra mltv vlik, jobban hasonltunka tehenekht,,.. vagy a kutykhoz.,,(SimonSchama:A History of Britain. The Fate o| Empire. 1776-2000.London, 2002,88C.149. o.) Szsz-Koburg.Gothai Albert herceggel l86l decemberben, negy venktveskorban vgzetta tfusz.A kirlyn veken kereszttil gy szolta ct, ngyvreszinte teljesene|zrkzotta nyilvnossgtl' s Frjc halla utn mgktferfi vlt fontoss Viktria leten: ahogy ellenfelei rosszindulat an elneveztk tket, a,,zsidd, sa,,skt''. el<bbi az Disraeli konzervatvprti miniszterelncikvolt (1868, 1874-80), aki meg tudta gyi5zni az ids kirlynt, hogy sziiksgevan r a kormnyzsho-z, s aki 1877-benmegszerezteszmraaz India csszrnje cmet. A msik az inasa volt, |ohn Brown. Neki megengedte,hogy pipzzon jelenltben, a vagy megrja divatjamrlt ciltcizkodsrt,amikor egyszer rszegen s sszeesett, kirlynkomolyan lltotta, a hogy inasa egy ltala is rzett, tvoli ftildrengs miatt vesztette az egyensrilyt. alkalmazottaival el Az mindig ilyen nagylelkr volt: amikor egy llandan rszeg ajtnll kis hjnttzvszt okoz,ott windsori kastlyban, a Viktria koibenjrt, hogy ne bocssske| ,,ezta szegny embeit'l A ki r|yn tegyetrtett szavazatijog kiterj esztsvel, a tolerns volt a ms vallsriakkalszemben's nem ismerte a faji eltleteket sem. Amikor lovagg i'itcittea zsid Moses Montefiort, sokan megdcibbentek, Viktria viszont eztrtaa napljba: ,,Nagyon tjr lijk, hog|ekknt tettem meg,ami szerintem teljesenhelynval',' (Stanley Weintraub: Vicorla. New York, 1987,Truman Talley Books / E. p. Dutton. l l0. o.) Hat_ vannyolc ves korban nekillt hindi surdu nyelvettanulni egyik indiai szolgjtl, Abdul Karimtl. Amikor udvartartsnak tagjai aria krtk, hogy ne vigye magval dl-franciaorszgi nyaralsra ezt azindiait, Viktria olyan dtihosen tiltakozott, hogy egyetlen karmozdulattal lestipcirt mindent rasztalrl, s kozcilte,hogy Abdul Karim ,,t<ikIetes gentlemani 1880-banlevlben figyelmeztette Gladstoneminiszterelnokot arra, hogy a soradval ppena legszegnyebbeket srijtja,akik nem tudnak drgbb italokatvsrolni. regkorbanis nha iie| egyigd,ol7,&4

gozott, s gyakran rt leveleket ismeretlen ozvegyeknek,akik frjeelesett Nagy-Britannia szolglatban.Egyltaln nem valamelyik csatatren, volt olyan rideg sszigorri gyermekeivel'ahogy ezt egyeseklltottk, is mgkeringtz,ott egyet.Unoki lnya kedvrt 1878-banlegfiatalabb politikt csszrks bb britellenes Vilmos nmet rte: II. br rajongtak tiregaszrrrhatrtaz irrrclott hrre folytatott,nagyanyja betegsgnek [)c ntc||(|. tlerrlcsak vr halligaz,gyzt szonyhoz,sel sem mozdult |t]77-ben az szerinti unoki tekintettknagyanyjuknak: at.lrikt>r vezetsvel sziri indinok egy csoportjaUl(Bika Icnok szak-amerikai Kanadba meneki.ilt, azt hangoztattk,hogy a ,,Nagymama foldjn'' majd biztonsgosanlhetnek. me8 az uralkod karcsonyi szerint ci teremtette Egyes tortnszek 60. is, amikor trnra lpsnek vforduljn hagyomnyt i.izeneteinek (gymntjubileumn) sajt keztlegktildte el tvrn az iizenettbironpemet! kijszijntiimszeretett a: dalma minden tartomnyb ,,Szvembl Isten ldja meg ket!,,Nem ppenmlyensznt politikai tizenet - de s ta\n ezillik a legjobbanEurpa sa vilg egyik leghresebb legjobban szeretettnagymamjhoz.

meggazdagodtak nagyhata|mak 77.Azeupai gyarmataikbl


valtibana rninl A XVI. szzadbanmegindulo gyarmatostst inditott/rkmeg. A horemrrybcn megszerzsnek nagyobb nyeresg hitt azonban tszintn abban,hogy kotedtk trsadalmnak egy rsze a hitre trteni tvoli orszgok npeit.Hamarosan keresztny lessge szempolrtokis: ha egy ||amnem vesz eltrbekeriiltek a nagyhatalmi fogjaercisteni. s rivlisai teszikmeg he|yette, tket birtokba egy tertiletet, olyan gyarmatokra is szert tett, amelyek gy aztn tobb nagyhatalom nem sok hasznot hajtottaka szmukra, sot, amelyekrer is fizettek,de szempontbolnem mondhatnak le roluk. stratgiai ugy reztk,hogy 245

A xIX. szzadels felben Eurpa rendkvtilitechnikai,gazdasgis katonai folnyre tett szert,amely risi lehet<sgeket a gyarmali knlt terjeszkedsre. liberlis kcizgazdasgi A eszmk hveirgyvltk, min| nagyobb teriletrekell kiterjesztenia szabad kereskedelemldsait. a tudsok meg akartk ismerni minden kontinens foldrajzt,llat- s novnyvilgt,a hittrtck pedig kszenlltak a keresztnysg onfell dozo terjesztsre. David Livingstone, a nagy fe|fed,ezi5 emlegette, azt hogy a hrom ,,C''rtkeivel megismertetni kell ms kontinenseknpeit: a civilisation, christianity,Commerce,vagyis civi],izci,akeresztnysg a sa kereskedelemldsaival. Ha a felerstidc nagyhatalmi rivalizls szempontjaitis figye|cnrl.le vesszik, akkor tulajdonkppen osszeis foglaltuk a gyarmatositais indtkait. Vajon va|<lban rrregrtc? |}izonyos kereskedks bizonyosvllalkozk szmra a gyarmatok nyilviin hasznot hajtottak.De vajon elmondhatjuk-e, hogy a gyarmatokrtiI szrnrazbevtelek osszege nemzeti szinten is megha|adtaa kiadsokt?tigyeseuropai tortnszek ebben tvolrl sem biztosak. Lssuk pldula tiancia gyarmatbirodalomsaz anyaor szgkapcsolatainaknrrlegt ! facques Marseille francia tcirtnsz szerint hazja meglehetsen hdtotta meg gyarmatait, nagyjiibol egymillird fiankrt, az .olcsn 19I3-asvllami kiadsainak egy tridrt. n-reghdtott A tartomnyokat azonban meg is kellett szllni, s az 1850 s 1913 kozcitti katonai kiadsok mr t bb mint nyolcmillird frankot tettekki, csaknemktv teljesllami kiadsainak <isszegt. francia llam kevesetruhzott be A gyarmataiba, l850 s1930kozott nagyjbl ngymillird1914-es franknak megfelel osszeget.l900 prilisban mgegy torvnytis hoztak, amely kimondta, hogy a gyarmatoknak cinelltknak kell lenniiik' az anyaorszgnaknem lenne szabad koltenie rjuk. gyis lett:a msodik vilgh b orr az ||ami kiadsoknak mind ssze 6_7 o/o fordtottk a ig -t gyarmatokra. Ugyanakkor j iizletnek is bizonyultak 1896-ra a francia gyarmatbirodalom az anyaorszg msodik legfontosabb kereskedelmi partnerv Nagy-Britannia mogtitt, I928-rapedig Nagy-Britannit vlt is megelzte. 1930-bana gyarmatokra exportltk az anyaorszgban 246

sziirtlrlki's a cement6Oo/o-t,gpck' szt.t gyrtottpamutsz<ivetS)o/o-t,a ;tz iittltsz';iglrlt autk egyharmadt. Ugyanakkor innen kerrlt Ilrattt il, Vi||it|||itll kakari azo|ivao|aj65o/o-a,a 5()1%) rizs importltbors 807o.a, senr A francia rszvnyesek parlirsz|<rrtlIllrttir|<: a gabonaflk4Oo/o-a. volt. profitja69,57o-os 1913-banaz IndoknaiBank rrriIliiirtl .}2,|, Csakhogy a msodik vilghborri utn Franciaorsz,ilg atttryi,Ittittllt ami ktszer hitelezettgyarmatainak, aranyfrankrtkben Radsula gyarrttit osszege. amerikaiseglyek nyrjtott Franciaorszgnak tairl importlt kaucsukot, rizst, foldimogyort, kakat skvi't rrls pccligcgy volna. 1963-ban orszgokblsokkalolcsbbanmegvsrolhatta hogy a gyarmatoknaksznt francia iparcikkck bizotisg megllaptotta, a ujtsokra gyrtt'lkal. hanyatlott,a biztos piac nem ksztette minosge hogy a francia ipar lekiizdje a gyarmatok rltal volt sziiksg, Hosszti vekre oktober'59. o.) hatst.(IjHistoire,2005. knltbiztos piac kedvezttlen tekintett frans Ami pedig az egyik|egrgebbi legjovedelmez<bbnek Franciaorborkivitel 50o/o-a cia gyarmatot illeti, 1959-benaz a|griai dr."ajb" irnyult, abba az orszgba, amely a vilgpiaci rn|25o/o-kal nem is volt gribban vette meg azt a bort, amelyre tulajdonkpPen termelt. Az Algribankitermelt hiszen maga is rengeteget sztiksge, volnir olajatlehetett sem rtemegazrt,sokkaljobb minsgt nyersolaj Algria hamarosan tcljcbeszerezni a Ktizel-Kele trol az r egyt\zedrt. 196 kerii{t az anyaorszg gazdasgiseglyeit<l. 1-ben A l g sen ftiggsbe rut ria 42I millird frank rtkt vsrolt Franciaorszgto|,anrcly .}t| s millird frankkal segtettekoltsgvetsnek fizetsinrrlcgi'rrck lz, serkenteniAlgriaiparostlcllst, prbltk kiegyensrilyozst.Hiba ra tinkoltsgi itt joval nagyobbvolt, mint t..rancia<lrszg ipaii termkek irl mint helyben legyrtrt rri. A z ban, solcsbb volt onnan behozni ezeket, vrll|,tttg' dijaa,5 anyaorszgblrkeztaclrukiljnakszlltsi .rartk kilnknt 6 frankba kertilt' az ornbl Algrba szlltott tette 1961.prilis l l-i.rr:,, k,.g/ic. De Gaulle a kovetkez kijelentst kcriil nckilnk, amit el lehet mondani, hogy Algria tiibb 1lnzlx, vesebb, ().)A l<iiz.tif rsa(tHistoire, 1997,miijtts,16. j mint amennyit vedelmez." sgi elnok tudta,hogy mit beszl. 247

78.A bolsevikok oroszszoci|demokrcia az seltk tiibbsgt kpvi


a olvashatjuk a MunksmozgaA bolsevik nvr<l kovetkez<t lom-tijrtneti Lexikonban:,, leninizmus galmn ak szinonimja. . . Az A fo elnevezs oroszorszgi Szocildemokrata Munksprt II' (London, az ahol a megalkuv llspontot elfugad 1903)kongresszusnkeletkezett, (mensinsztvo_ kisebbsg) maradt, a kijvetkezetesen csoportkisebbsgben (boIsinsztvo) kapott. Innen szr mazik get fo r r adalmi ir nyzat p edigt bbs (Bp' a bolsevik sa mensevikelnevezs.,, 1976,Kossuth Kiad. 83. o.) Hasonlkat olvashatunk egy amerikai kiadvnyban is: ,, bolsevikokat, a vagyis a t bbsget voltak...', Lenin vezette, menseyikeka kisebbsgiek (|ohn Paxton:Companionto RussianHistory.New York, 1983,Facts On File Publications.61. o.) Arrl mr egyetlenszt sem olvashatunkegyik utn a leninista csoport egszen kotetben sem, hogy e nv felvtele 1917-igkisebbsgben maradt. Az Oroszorszgi Szoci|demokrataPrt II. kongresszusatulajdonkppen az elso kongresszttsltaknevezhet gyiils volt. Ugyanis az I. kongresszuson, 1898 mrciusban, Minszkben mindossze kilenc egy valamennyit letarmarxista gyilt<!ssze,pr hten'beli.il kivtellel s tztattk' A II. kongresszusonmr mintegy otvenenvettek rszt,Igaz, a helyeket ktilonosen osztottk el: rendkvtil kevsktildottet, mindzsid munksszerveossze otot kiildhetett a t<ibbezer tagot tomortc, zet, a Bund, akrcsak a szentptervri szocialistk ktizott nagy tmoV,. gatstlvezrigynevezett,,cikonomist Az Iszkra cmiemigrnsrijsg kortomrirtilt csoport viszont, melynek Lenin is tagja volt, 33 fttdeleglhatott. Itt lezdott ki a prt kt irnyzatnak vitja: Lenin a vezetsg hatalmt kvnta megersteni, ellenfelei valamivel nyitottabb prtot szavazsn|Lenint 28 :22 arnyban szerettekvolna ltrehozni.Az els< |eszavaztk. Azt ezt kovet vitk sorn viszont a Bund ktild<itteisaz ,,cikonomistk''elhagytk a kongresszust. Csak ennek koszonhette Lenin' hogy a prt lapjnak,az Iszkrnak szerkesztsgi tisszettelrl 244

el l<czclte hasz19 folytatott szavazstmegnyerte : 17 arnyban. liz,trtrr vagyis bolsevik |]cvcl,s Julij ()szinini sajtcsoportjraa,,tobbsg'', povics Martov kortil tomortil ellenfeleit ,,kisebbsi'g''rrc|i,ttlctrsevikeknek nevezte. Ami ezutn tortnt,azt AdamB. Ulam foglalta iisszc a Icgtiirrrtircbltlsztt llk, s gunyolt,1dtu ezeketa neveketkijlcsijnsen ben.. ,,Kezdetben

25L o.) jiitt Az 1903-askongresszusontulajdonkppenIlcI])cl{y 1riir-t |i.trc'

I,ninc' vikokelleni,ks(jbbiki)zdelmeikben.,'(Hle\rrc(]arrc\rcc|'ll,ncattssc: FaYard.116-117'o.) Paris, 1998,

249

79.MataHarimindenidk legnagyobb kmnje vott


Az igysz nevezte igy t tltz -ben a hallos tlettel vgzijdii per folyamn, sezt igen sokan elhittkneki' Legends szemlyisgge vlt, a ,ygzetasszonyinak a frfiakat btnrecsbt,ksrtc ] n<szem|y nek a megtestesttjv - pedig tnylegeshirszerz plpfutsa meglc. hetsen rovidnek srendkvtil sikertelennek bizonyult' Margaretha Geertruida Zelle nvenltta meg a napvilgot,1876. augusztus7-n,a hollandiai Leeuwardenvrosban, egy mdos tizletember gyermekeknt. Sotthajval, karcsri termetvelkittnt a szke s testeshollandok ktizi.il,apja elknye ztettet,s a kislny mr az iskolban fantasztikus tcirtneteket tallt ki elckelt szrmazsrl. Tizenhrom veskorban azonban apja t nkrement, anyja depresszis lett, majd meghalt,Margarethaa keresztsztileihez kertilt,majd egyleydeni tantkpz<be. Ittazigazgato megkornykezte rendkvtil magas sfeltrnen a vonzo lnyt, majd amikor viszonyukkoztudottvlt,termszetesen nem a kozpkorr frfinak,hanem a flrva,kiszolgltatottlnynak kellett elhagyniaaz iskolt. Hgai nagybtyjhoz koltoztitt,s hzassgihirdetsritjn ismerkedett meg a nla hrszwel id<sebb, Campbell Macleod nevi katonatiszttel.1895-benmegkot<itt hzassgukutn azonban a ferfi nemcsak hitlennek salkoholistnak bizonyult, hanem fltkenynek sgyakis, ran megverte t. |vra, majd Szumtrra k<iltciztek, ahol frjehelyrsgiparancsnok lett. Itt mr az asszony a trsasgiletkozpontjba kertilt, s idegen nyelvekben val jrtassga miatt szalonjt igen sokan ltogattk. 1899-ben azonban ismeretlen tettesek mindkt gyermekt megmrgeztk, csak a kislnyt sikertilt megmenteni. Valsznileg a s frjeltal brutlisan kezelt szolglk egyikneklehet tulajdontani a mernyletet.Ezutn a hzassguk teljesen tcinkrement. Hollandiba va]'hazatrstik utn elvltak, de Macleod nem volt hailand tartsdjatfizetni' Margaretha ott llt egy fillr nlktil, rokonai tmogatsra utalva. Ekkor d<intott gy, hogy Prizsban prbl szerencst. 1905.mrcius

Egy fel l3-n a Guimet Mrzeumbanlpett elszor keleti tncosnoknt. pedig a m zeum keleti gy jteaz Siva-szoborvolt a sznpadon, asszony s mnybl szrmazokszereket ruhkat viselve,ngyksrtjvel,lnsr,|riptiz,szeri, erotikus tnctlt|ejtett. Mata gol kandelberekkozott egy hogy ,,a hajnal Hariknthirdettka plaktok: a ktsz,oazt jelerrtcttc, terjesztette Malj nyelvena Naptlt ncvczt('kigy.Az tij ,'sztiir''az,t szeme'i pccligtemPsziirIttaz,tltt, pap,irrryja apja magrl,hogy indiai csalcltrril nevelkepcdig |ltrilag tcttt1ll<rrttbalt Sivlr volt. o maga Iomi tncosnt (lt clics(it(i, sz,enaz, rtus<lknak crtltiktts dett,saz isten szolglatnak, telte lett. rllirtt|cttcsclrc a a mtsot<it|trIlk(lz'<irrsg Hittkis, nem is, pr vig' ()|asz,<lrszgban, MrtttIc( ]itr|rlbatt, raira.Fellphetett Spanyo|orsziigllitrt, is' Bulgriban,Ausztriban i's Ni'rlrcltlrszgllittt Sikcrc val<iszntleg il l)la8i| krlrllatt rcrr<|kvi'iI erotikushogy annakvoltk sz<inhetr, tlrcai tetcs<lltascttt vctklziitt it szrtpadon: lc nak szmtottak. Pedig teljeserr i'ksze r.ckkc| t|sz|ctt, nre||tartit tnr s t l talpigtestsznli trik bortotta, l<d.s(lrr, csaktrclrt lrarmincves is mindig magn hagyta.Meglchct(iscrr piilyairt itztllllrittt ncm tarthatott srr korban megkezdetttncosnoi ('s kurtiznok it tlr(ivc|t ig('nyes sokig'I9I2-remr a luxusprostitr'ritlta|<, katonatiszt, k(iz,i' tartrlztrtt liillll lj.anciir knyszeriilt. Szeretci letmdjra is. nmetherceg,sot, a csszrsgtr<'lrriiriikiisc li.pctt |L'l, alttl|a L.|hborodott 1914 mjusban Nmetorszgban igye|nrt. Egyes a vonta trrirgiira rcttt|ilrsc(g nzokfeljelentettk'Ezze| lctt a sz,eretoje, cgyik vczct(|jc Ietrajziroi szerint a nmetkmszervcz,ct btntisAz,ttk, akik ksobb Franciaorsz,glran. s bztameg kmkedssel is hrlgy cgy nmetkmiskolba nek tartottkMata Harit, azt lltottrk' jrt Antwerpenben, amelyet egy Elsbeth Schragnri.illernevt hillgy' ||t lag l5 hetettolt tt itt, s Tigris'' Vezetett. ismertebbnevn,,Voros s lett a H-21-es iigynok. Mindezt azonbalrMargarethatagadta, sohanmet kmszolghogy a Nehzelkpz,elni, sem sikertiltbebizonytani. kelt, a lat ppenegy Eurpa-szerte kozismert, rnindenhol feltinst maga korban kifejezetten idcsodonekszmt, harmincnyolc ves volna idejt pnzt. s vesztegette asszonykikpzsre

250

251

Margaretha a hborri kitorseutn pr nappal trtvissza Franciaor szgba,Korbban termszetesnek tnt,hogy sokat utazgat,sa legkti. lonbtizbb nemzetisgt frfiakkal tart fenn kapcsolatot. Az els vilghborr ltal megvltoztatott vilgban azonban gyanakodni kezdtek r. Pedig ppenarra kszi.ilt' hogy vget vndorlsainak sszakta kitarvet tott nk letvel. Most tallta meg ugyanis letenagy szerelmt,egy huszonegyves orosz tiszt, Vlagyimir Maszlov szem$ben' A ferfi megsrtilt,egy hborris zonban fekv<, katonai krhzban poltk. Margaretha engedlyt krt,hogy megltogassa' ezze|magravontaa francia s kmelhrts egyik kapitnynak, Georges Ladoux-nak a figyelmt. Nmetorszgbljott, nmetszereti vannak, most pedig a hborris znba akar utazni? Ladoux kihallgatta az asszonyt,majd megkrdezte, hajland lenne-e kmkedni Franciaorszg szmra.Margaretha nem vllalta el azonnal a feladatot,de a felknlt egymilli frank tril nagy ksrts Vgiiligent mondott, s ezzelvgzetesen volt. belebonyoldotta .kiilonbciz< kmszolglatok ltal szctt hlokba,amelyekekkoribankezdtkelbortaniEurpt. Az volt a francik terve,hogy elkiildik Brtisszelbe, bizonyosWurfegy beinhez,aki lelmet szlltott nmethadseregnek. BrtisszelbeSpaDe a nyolorszgon,Anglin sHollandin kereszttilprblt eljutni, s a bri. teknek ugyanolyan gyanris lett, mint a nmetekneksa franciknak. Falmouthban letartztattk az asszonyt, azza| vdo|va, hogy t Clara Bendix, a hresnmetkmn<. Scotland Yard kivallatta t, majd levelet A rtak Ladoux-nak, aki azt tancsolta, kildjkvissza Margaretht Spanyolorszgba. Madridban lltlag egy Arnold Kalle nevi nmethadnaggyal volt viszonya. Csak annyit tudott meg tole, hogy tengera|attjrva|nmet s t<iroktiszteket akarnak partra tenni Marokkban. Siirg<sen Prizsba tovbbtottaaz informcikat' ott azonban mr tudtak errl. Radsul Kalle is rjott,hogy s zeretje francia km'Margarethavisszatrt Prizsba, de Ladoux nem akart frzetni,mert azinformcit rtktelennek tartotta. A francia kmelhrts ekkoriban fejtettemeg a madridi nmetkatonai attas Berlinbe ki'ild tt, kdolt tizenett, amelyben egy asszonyrl, a 25?'

H-21-es iigyn<ikrl van sz' aki lltlag 5000 |.ritrtlirls 1|1 t..r.|.lit.I ki||11 H aM ar gar ethava lb annm etiig y ncik v olt,ak k rlr.t.||< ;' 7 1 .1 1lt.' Ht.t 1 ,.1 .,. nmet titkosszolglat szndkosan juttatta el az i'izt'rlclt.|,t I t .ttt, |,t Itrrr. l. hogy megszabaduljon a ketts tigynokkvlt assztlrtytri|.)t' .rr ir lr.Itc| l sges, hogy a nmet i'igynok<ikaz ckompromittlstiva I lr|ilrr t.i|i r.l t'rrtttl I a francia kmelhrts figyelmt a Prizsban tevkenykctlii, v.r|r'r.It rlgt,

nok<ikrl.

A franciakmelhrts mindenesetre megriadt,s19 l 7. It.|rr t I l .itt tt:t Prizsban |etartztattkaz egykori tncosn<t. Hotelsz,tlllii;iilr;tlt 'l(XX) frankos csekket talrItaks egy (lltlag)lthatatlan tintl littlaltlt.tlr'r tge|yt A kmelhritstizenhtszer is. hallgattaki. Az assz()llyirzl ii||i totta,hogy rtatlan,a csekketszerelmi szo|g|atairt kapta a nclrlrt.|t.|<ti| a tinta pedig kozonsges fertrtlentszer' A katonai tcirvnyszk 1917.jrilius 24-niJrltossze,az Igazsiigiigyi Palotban.A kvncsiakt<imege mga kornyez utckat is megtiilt(iltc' Margarethaigen elegnsanciltcizcitt kkruht vett, csipkefty<l||a|, fel, ir nyfuiidojrs ellenre kesztyrt h zott.A brsgels dtintse vrl|l, is az hogy zrt trgyalst rendelt el, skitereltk a nzokozonsget. vrt| kpviseltje, Andr Mornet hadnagy olyannyira elragadtattamagt,h<lgy Messalinnak nevezte az asszonyt,,,aki rajongi hordjt vonsztllta a kocsija utn'..'' A vdoa hetvenngy ves Edouard Clunet, Margaretlra egykori szeretcje Mindent elkovetett volt. volna az asszonyvdelmbcrr, csakhogy inkbb agazdasgi szerzcdsek szakemberevolt, mint a biirrtet<perek.katonai t<lrvnyszken A pedig a vd nemcsak a vd tanrJri hoz, de mgsajt tanrihozsem intzhetett krdseket. A vdlott tagadott.Amikor szajhnakneveztk, lltlag gy vgrltl vissza:,,Szajha? Igen. De rul? Soha!'' A tanriknt kihallgatott l|crlri Robert de Margurie, kiiltigyminisztriumtisztjeis vdte ass7,()tly|, a az Neki is viszonya volt vele a k<izelmriltban, vallomsa szerint cgy szr.l| de sem beszltek hborrisi.igyekrl. a Amikor azigyszhangotadtlttktc| kedsnek, Marguriekij elentette: - Nagyon elfoglaltember vagyok,jjel nappal a hborrvlrl s |irglirl kozom. ppenezrtnagy megkonnyebbiils szmomra rJrgy volt lrl||t.tti 253

hrom napot, hogy csak a fr|ozfirol, az indiai mrvszetrl a szere s Taln valsznitlen az onok szmra, de ez al, lemrl beszlgetttink. igazsg' Semmi sem vltoztathatja meg e holgyr<I alkotott j vlem - stvozsa eltttmgmeghajolt a vdlott el<tt' nyemet! A bizonytkokma mr aligha gyoznnekmegegy prtatlan brsgot. 1917-benazonban a hbor kedveztlentil alakult Franciaorszg szmra, A keleti front az orosz forradalommal megsemmistilt, s nyilvnval volt, hogy a nmetekegsz hadseregeketktildhetnek nyugatra, mieltt mg a hbor ba rijonnan belpettnagyhatalom, az Egyestilt A Clellamok elegend< szmri katont juttat a trsgbe. kormrnyft, menceaubejelentette: clom: fenntartania francia npmorl,,Egyetlen jt tortnelmnek legnagyobbvlsga idejn!'' morl fenntartshoz E az is hozztartozott, hogy a kmgyanris szemIyek mranincs kegyesz lem. A kmelhrtsnak btnbakokravolt sztiksge, bizonytania is s kellett munkja eredmnyessgt. A brosgezrta vdlottat hallra s (!) megfizetsre tlte. vdosrt,s kscbb javasolta A a perkoltsgek azt jelentseki' hogy teherbeesetttcle, akkor elhalasztjka vdencnek, s kivgzst. Margaretha ezt haragosanelutastotta. benne, Sokig remnykedett hogy kegyelmetkap,de hiba. I917.oktber 15-ehajna|nazza| bresztette fel lmbol Bouchardon kapitny' hogy kegyelmi krvnyt koza trsasgi elncik elutastotta, eljott a kivgzs s ideje. Az asszo.ny btran fogadtaa hallt. Gy<ingysztirke ruhba oltozott, nagy szalmakalapot tett afejre,legszebb cip<jbe lpett, kesztyijt felhrizta.A vincennes-i s is kaszrnyhoz vittk.Nem k<itoztk oszlophoz, skrsre kototaz nem tkbe a szemtsem. A sorttzazonnal vgzett vele, de az elrsoknak megfelelen mghalntkonis lttk. Kivgzsrol rengeteglegenda sz{iletett.A leghihet<bb tcirtnet szerint utols gesztusvalcskot hintett a kivgzosztagtizenktkatonja fel. Msok azt ||itjk,hogy a ttzparancsnlsztrntotta ruhjt, s meztelentil fogadta a golyokat. A legabszurdabb legenda szerint be kellett kotni a katonk szemt,nehogy ldozatul essenek a negyvenegy ves kmnbjainak.(Vajonakkor hogyantalltkel...?)Msok szerint azrt 254

fognak tiizelni: volt olyan btor, mert tudta,hogy a katonk vaktoltnnyel A a egyik szeretje megvesztegette kivgz<osztagot. csel azonban nem a puskkba. Ez a legenda valsznrleg loszer keriilt sikerti'lt,s mgisles azon a korabeli szokson alapult, hogy a kivgzosztag egy katonja mindig vaktoltnytkapott. A sortiz utn valamennyien azza\ nylg}atpuskjukba keriilt hattk meg lelkiismeretiiket, hogy taln ppenaz < vaktoltny. A legenda terjesztoi,rgyltszik, elkpzelnisem tudtk, hogy egy a volt btran szembenzni asszonyminden hiri remnynlktilis kpes I<tvgzosztagga|.

keriiltek tmogatsval a 80.A bo|sevikok ttimegek hatalomra


t vtizedeken prblta bebizonytani, A szovjettcirtnetrs kertilhetettsor, mert a npaz,rt hogy a bolsevikok hatalomtvtelrc melljiiklltak. Csakhogy a s elfogadtka cljaikat tuclatosan t<imegek az csricsptlntjtr, aIkotmnyozonemzetbolsevikokmgnpszertsgi'ik vlasztsaiidejnis csak a npiszavagplsI9I7 vgnmegszervezett megszerezni.(Ile|is oszlattk a gplstosszeiilse zatok24o/o-ttudtk msnapjn.) A npi tmogatsra hivatkoz megllaptsugyanolyan hamis, mint az ellenkezje,mely szerint az orosznprtatlanspasszv skiivsnek. volt a leninistk o sszee Ldozata vilghborri az Az orosztrsadalom egyltaln nem volt passzv: elst tobb nagyszabsti s az ebbl kovetkez gazdasgi vlsg hatsra egy ttimegmozgalombontakozott ki az orszgban.Az els< risi parasztirnyult, fiildjeik kisajttfelkelsvolt, amely a nagybirtokosok ellen akik A snak cljval. msodik tomegmozgalmat a katonk hoztk ltre, felbomlasztottk I9I7 -remegtagadtka harcot, tisztjeik ellen fordultak, a hadsereget,s tomegesentrtekhaza avrosokba sfalvakba - termkpvi. cseklyszzalkt A szetesenfeg1rueresen. harmadik a npessg

255

sel, de annl aktvabbmunkssg volt, amely a gazdasgi(bremeld.s) s szocilis kovetelsekrtl (trsadalombiztosts) fokozatosan tti'rt olyan politikai kovetelsekre, mint a termels munksellenrzst.' A negyedik mozgalom a birodalom nemzetisgeinek korbenvlt egyrt, erteljesebb, cljaaz cinrendelkezsi elismertetse s jog volt. A ms sms cllalmegindul tomegmozgalmakkozos eredmnyc volt a cri hatalom megbuktatsa, minden llami szeryezetsintz mny osszeomlsa, minden tekintly megsemmistilse.A februri forradalom utn ltrejott ideiglenes kormny komolyan vette sajr jellegt, a nemzetgyrllsi ,,ideiglenes'' s vlasztsokignem volt hajlandtl meghozni egyetlen dontstsem a legfontosabb krdsekrl,a hbor(r

intzmnyi iirben, 1917 szn,amikor mr minden Ilami tekintly megsztint,stadta helytegsz sereg bizottsgnak, szovjetnek sms csoportocskknak, elgvolt egy jl szervezett, elsznt mag hatrozott hogy r gt n valsgoserejh'ez f llpse, kpest arnytalanil nagy tekin. tIyt vvjon ki magnak. Ht ppen futtea bolsevikprt.,,(l kombzt munizmus fekete k nyve' Bp. 2000, Nagyvilg. 54. o. Benyhe fnos fordtsa.) A ttimegmozgalom rsztvevinektrlnyom tobbsge nem ismerte, s nem is fogadtavolna el a bolsevikok tvolabbi cljait. parasztok foldet A akartak, a katonk bkt, munksok magasabb brt sbeleszlst a a vllalat irnytsba,a nemzetisgekcinrendelkezst. mivel e kciveteS lsek teljestst ideiglenes kormny ltal kpviselt demokratikus az

hajlandomegosztania hatalmategyetlenms prttal sem. Ezrtrvette fegytrsait,hogy a Petrogrdi Forradalmi Katonai Bizottsg nevben koraz icleiglenes verestmogatik 1917.november 7-ndontskmeg el mnyt, s ajnljk fel a hatalmata ksztnyek lltottk<lttgresszusnak. bevlt:a ttibbi baloldali prt ktildottei tiltakoz,laka tortntek Szmtsa a ellen,s elhagytka kongresszust, bolsevikok pedig a npncka felkels ( okttjn |ufejezettakaratra hivatkozva kormnyt alakthatta|<.A clerrr is nhnybaloldaliszocilforrada|ntlirt bcfilgadratikus|tszatkedvrt tak maguk koz.) it|cigIcnes sz, Az j kormny vezetoipedig sorra szembefordultal< i Bilr a |crrlristknak vetsgeseikkel, tomegmozgalmak rsztvevciivel. a egyclirctiirvcIrycsvolt a cljuk, hosszabbtvon a foldek llamostsa .cltlsza rrag,ylrirttlktlk eredmnyeit, a tettk vidkentortntfelkelsek tst, s csak tizenktv mrilva trtekvissza eredcti clkpz,cli'seikhez. po|de bkrcl, po|itikjtrkkalt.illllves Hatrozatothoztak az azonna]' e|ttyrltttiist puszs grhbor t robbantottakki,amellyelsoha nem |itt<llt clsz'rrroltk, s ttstzudtottaka vidkiekre.A munksok sz,trjkjait vcz,cttck a gy. llc helyettszigorrillami ellcIr(irzi.s| a munksellenrzs jlvalilrrtrlsabbjogiirrii|1rct|ig onrendelkezsi rakban. A nemzetisgek s clkoveti.rt|ckcit, tttilttlctt| s llamuk gazdasgi kat<lnai nak tartottik tek, hogy az egykori cri birodalom npcitrc lcltcssctlcksz.crtti.rry|eges fiiggetlensgre' lcrrt|tiIct(.t a boltcht ttlttIatti A trsadalmimozgalmaktobb iriirrylla rrrcg|L'lc|tlrolsevik a sevikok tudtk kihasznlni. Az, ercdrrrd.rry 1rct|ig sa a program kozvetlencljainak: kapitalista 1riacgitzt|asgrtt dcmok. (.ppclr itz crcc|trri'ny ()sa|< |esen cz felszm<lltk. ratikusintzmnyeket tvu,eredeti, lrtlsszalrlr rtt<lz,galtttak az ellentmondott eurpai sztlcia|ista szabadsga nagyrllrlr morlis cljainak a trsadalmi igaz,sigtlssgttak, sa az biztostsnak, egyerrl(isgIrck testvrisgnek. nak, a bosg

relatvtcibbsgik volna, s ha ez a testiilet d<inta hatalomtvtelrl, lett csak koalcis kormny alakulhatott volna. Lenin azonban nem volt 256 257

81.Ptervronfelkelk rohammal a bevettk a Tli Palott


A szovjet tortnetrsszerint az agynevezett ,,nagy oktberi szocialista forradalom'' dont pillanatra l917. november 7-n (az' oroszorszgbanhasznlatos|ulianus-naptrszerint oktber 25-n) este 9 ra 40 perckor keri.ilt sor. Ekkor eldordtilt az Aurora cirkl gyul vse, mire a vorosgrdistk,katonk stengerszek ezrei rohamra indultak Ptervron(a nrai Szentptervron) TliPalota,az utols pi.ia Iet ellen, amely mgazideigleneskormny keznvolt. Lssuk, mit rt errt| szovjettcirtnetrs a reprezentatv, osszefoglal mtve,a tzkcitetes Vilgliirtnetl, forradalom hsi, gy ny ri,feledhe,,"A tetlenpillanata volt ez _ rja visszaemlkezseiben I' Podvojszkij, _ Az N. jszakais ttsgben, amclyet a kiltjvsek halvny, gomolygf stje,fnyei vijrsvillanasai vilgtollak maq{, k rnyez utckbl s s a zugokblflelmetes, rnyakknt v riisgardistk, matrzok, katonk csatrfenyeget l ncai vonultak;meg-megbotlottak, elestek ismt s felkeltek,de egypillanatra sem hagytk abba sebes,orkanszeru el renyomulsukat,.. Egy pillanat _ s barikdok, a vdijk tmadk egyetlen a s sijtt, vulknknt kavarg,forr t megg olvadtak ssze,a k vetkezpillanatban pedig mr a barik dok tuk oldalrl harsantfel a gyt)zelmiki lt s. Az emberradat mr elijzijnlijttea palotafeljaratat, kapuit,lpcs hzt'<Az jszaka,ly* mn a forradalmi csapatok elfuglalt k a TliPalot t. oktber 26-n (november8- n) hajnali 2 ra 10perckor letartztattk az ideigleneskormany ott tartzkod tagjait.'. A npnagyszerij,vrtelen gyzelmetaratott aburzsoziaf l tt,,,(Vilgtijrtnet. kijtet'Bp. l965, Kossuth KcinyvVIII. kiad. 33_34. o. Gll vafordtsa.)Errcl a hres rohamrl szmtalan rajz, metszet sfestmnykszi.ilt, amelyeket k<itetekben, rijsgokban, kpeslapokon, plaktokon s blyegeken szmtalanszorsokszorostottak. Egykori kozpiskolai tankonyvemben mg egy fenykp is lthat, amelyen a fe|kel<k palota felrohannak. (Balogh Endre: Tijrtnelem a a gimnziumok IV. oszt lya szmra. Bp. I97I, Tankonywkiad.68. o.) Akkoriban nem nagyon gondolkodtam el azon, hogyan lehetettilyen j

kszteni hrestmadsrl novemberben,este 9 mintsgt fnykpet a ora 40 koriil, amikor Ptervron nyilvn mr egszen besottedett. a Ez tobb kcitetbenis felbukkan kpazonban nem 19l7-ben, hanem tizenegy wel ksbbkszi.ilt,SzergejMihajlovics Eizenstein Oktber cimi s jelenett filmjnek egyik brzolja.Ennek el|enre nrinden kommentr nlki.il bekertilt a Magyar Szocia|istaMunksprt Politikai Foiskolja _ ltal szerkesztett, nemzetkijzimunksmozgalomtiirtne l 830 1945 A te cmt kotetbeis. (Bp. l974, Ktlssuth Konyvkiad , a l2t]-l29. oldalak kozti fnykpek k<izott. ) A tortnetrs azota bebizonytotta, hogy semmiflerohamra nem kertilt sor' November 7 -ehajna|n a felkel<k ksrletet tettek egy erctlen lovsek hallatn meghtrltak.Egsz az ostromra, de az elsc nap a Tli Palotakortil rostokoltak,mikozben a vrosbanfolyt a megszokott, mindennapi let.Kerenszkij miniszterelnok mgdlelttt frontra ment, de a nem sikeriilt kormnya vdelmre katonkat toboroznia. Miniszterei ks< vrtk az ercistst palotban. Lenin diih<isensi.irgette forestig a a radalmi katonai bizottsg vezet<it, hogy tartztassk le vgrea kormny tagjaita szovjetekII' kongresszusnak estre tervezettmegnyitsael<tt. mozik sttermek programjasemmit sem vltozott,a A sznhzak, esti Marinszkij Sznhzban el<adtkB orisz Godunovot,egy msik sznhza ban pedig Saljapin lpettfel zsrifolt nz treltt a Don Carlos egylk jelad Az foszerepben. Aurrn nem volt les loszer,ezrt csak egyetlen a lovstadott le vaktoltssel, Pter-Pl-erdblkil<tt gyrigolyk t<ibbpedig a Nva-folyba hullott. ,,A TIi Palota vdoi, akiketelbtortasge lantott' hogy nem rkeztekmeg a felmentt) erk, kezdtek sztszIedni. prti erok mr nem tkijztekellenllasba, Ermitzs Amikor a bolsevik az felIi oldalon a nyitottablakokon,a Nvaranz oldalonpediga be nem a zrt kapukon t behatoltakaz p letbe.Aztn elijzijnlijttk hatalmas palott,fosztogattak vandl puszttst s vgeztek. junkerek,akikvgig A nem akarkitartottak,hajlandaklettekvolna harcolni,de a miniszterek (Richard tak vrontst,sutastottk ket, hogy adj k meg maguka.'' Pipes: Az oroszforradalom tijrtnete. |997, Eurpa Konyvkiad. Bp, 208. o. SzappanosGbor fordtsa.)

25&

z$p

Aki attl tart, hogy egy mai, amerikai tortnsztaln elfogultan mutatjabe Lenin forradalmnak esemnyeit, annak csak azt tancsolhatjuk, hogy olvassa el annak az amerikai kommunista rjsgrnaka beszmoljt, akit olyannyira tiszteltek Lenin illamban,hogy a teljes nevt egyesekkeresztnvknt hasznltk. |ohn Reedrtlvan sz, akijelen volt Ptervron a forradalom napjaiban, s igy idzi fel a t<irtnteket: ,,>Tudjk,hogyanfoglaltuk el a TliPalott?<_ krdezte harmadik, egy egymatrz' >Ugytizenegyra tjban megtudtuk,hogy a Nva-partonmr nincsenek tiszti iskolsok. Akkorfelt rt k a kapukat,s behatoltunk egyenkntvagy kis csoportokban'Amikor a lpcsin felrt nk, a tiszti iskol sok benn nket, s elvettk pusknkat. De a mieink egyrej ta feltartztattak tek, svg l mi voltunk t bbsgben. Akkor megfordult a helyzet, smi vett k eI a tiszti iskolsokpuskit.''<,,(|ohnReed: Tz nap, amely megrengette vilgot.Bp' |967,KossuthKiad. I44. o. Nyilas Vera fordtsa') a Vajon hnyan olvastk e| haznkban |ohn Reed tcibbszoris kiadott, s nagy pldnyszmbanmegjelentriportkonyvt?Attl tartok, nagyon kevesen,pedig megd<ibbent<en hiteleskpetfest a forradalom esemnyeircl, semmit sem szpt tortnteken. s a Hnyan vehettek rszt Teli Palota,,ostromban'? a Trockij 25-30000-re becsi.iltea forradalom rsztvevinekszmt, de ezek tobbsge termszetesen a vros ms pontjain teljestettszolglatot' A Tli Palota koriil 10-l5 000 emberjelenhetettmeg, a,,rohamban'termszetesen de ezek kozi.il sem vett rsztmindenki. Amikor az l93o-as vekbena prt felmrstksztetta vetern vorciskatonk korben, a megkrdezettek I2o/o-a, mintegy 46 000 szemly lltottamagirl,hogy fegyveresenharcolt a Tli Palotnl. orlando Figes brit tortnsz ehhez a kovetkez szarkasztikus megjegyzstfizte:,,rdekes lenne egy hasonl felmrst vgeznia moszkvai rtelmisg ktjrben arrl, hogy hnyan vettek rszt 199 1-ben a p arlament p letn v ek delmb Val sznilegszzezrek en. lltank magukrl, hogy ott lltak Jelcin mellett A tAnkon.',(orlando Figes: People\ Tragedy. The RussianRevolution 1891-1924, London, I996,Pimlico.493.o.)

ksrletet volt' a kommunista 82.Leninhumanista Sztlintettetiinkre


ASztlinkormnyzataidejnelkovetettbiinokegyrsztNyiKomHruscsov ( l 894- l97 l ) elso titkr a Sz,ovjetunio kita Szergejevics ( l956) nyilvntlsan is elismerte. munista Prtjnak XX. kongrcssz,usn meg. icleologusaiarrll pr<lb|tk Ezek utn a kommunista moz,galonr rendaZ ne|nl 1rtllitikai alatttortnt, gy znia vilgot,hogy ami Sz,tlirl rn I szt c h kovetkez,ctt,atrettrplu 1tn gyctlcrrsz,c ly,oszif Jzer sajtossgaibl crl<iilcstclensgSztlin ( l87t]-|953)lratalorrrviigyra, Visszrionovics brlatt p<llitika A vissz,a. l<rlllrltrtttristir vezetlrer(t revailyparanoijra lrrlgyszcnrbe|litotta nlcg,, tlgalrrraz,lratta mindenki csak olyan mt'rcl<ltr (l870l|jics l,crlillr(l Vlirgyirrrir. az,ala1rt(rrr!|, gyakorlatot a tnyleges megcgy is idealizltkppcl. rrhtlgy ittrtcrikai jsgr kialaktott, 1924) czttliittl,cttincgyszerretoltotte kommunista orsz.itgokbatt fogalmazta:a T volt a c{s be Jez.'sKrisztus,George Washirlgttllt ir Miktrls szerept'

meg' diktaturtvalstott a Sztlin ,,letrt lenini trl': Lenin ilrradalnri knyldozatokra l-enincsaka sztiksges zsarnoksgot, Sztlintotalitrius Ennekbizonytsraazt Sztlin szi.iksc(gtclenekre' razorszgot, szertette sSztlin kozott kialakult a konfliktustis fel szoktk hozni, ame|yl,enin

a rdekben legembertelenebbeszkozokhoz kellett folyamodni? fedezi fel Lenin gondolkodsmdjban Ma mr egyre ttibb tortnsz bizonytis skorbbi rsmtveiben a totlis diktatrirra val torekvs 261

260

kait. Richard Pipes tallan jellemezte t: ,,Azok ktjzaz embere kijz tartozott,akikrI egyfrancia r egysz zaddalkorbban azt mondta,hogy mindent tudnak, kivveazt, amit az ember mond nekik, Vagy egyetrtett veleaz ember,vagy harcolt ellene.EbbIfakadt az egsz totatlittiiiusmentalit s,,,(Az oroszforradalom tijrtnete' Bp. 1997,Eurpa Ktinyvkiad. l49. old. Szappanos Gbor fordtsa.)Lenin a XIX' szzad,tudomnykultusznak vakbuzg kcivetcjeknt volt gyzdverla, hogy a marmeg xizmus az egyetlen tudomnyos v1|gnzet, amelyet kizrlag kpes megfelelen rtelmezni.Biztos volt benne, hogy egyetlenhalao osztly van, a munksosztly - a t<ibbioszt|yreakcis, s ezrtmegrett a PusZtulsra. Ha viszont ez a halad oszt|ynem teszi meg azt,amit a tudomnyos vilgnzet szeril.lt tennie kell, akkor nem e vilgnzettei van a baj, hanem egy prtot kell az osztlytudatkpviseljv nyilvntani, amely a munksoszt|yhetyre lpve mindent megtehet, amit csak a forradalom rdekei megkvnnak. Mivel pedig mindig kpes volt arra,hogy sajtakarattrknyszertseprt vezetcsgre, gondolatait sajt e sajt s elgondolsaitmindig sikertilt az egyetlenhelyestantss nyilvntania. ,,A kollgaialkalmassgt megkrd jelezo di)hijdt brlatokm g tt az az llt s rejlett,hogy egyed l benneyan meg a K zponti Bizotts irnyt[ shoz sz ksges tehetsg.,, ls szernysge K gyakran elbjvijlvolt; afelszn alatt azonban egy olyan szemlyisg arrogancija tapinthat ki, aki meg van gyzdve termszet adta jogrl, hogy legyena legfek vezet.,, (Robert Service:Lenin. Bp. 2006,park Krinyvkiado. 5zg -530.o. soproni Andrs fordtsa.)Kezdettl azt hirdette, hogy csak az kovetritilleti megaz ideolgia,a szervezkeds a hatalom monoplium a.,,Mtirpedig s a monoplium _ valaminek kiz rlagos birtokl sa, pldul az igazsg monop lium a _ a totalit r ius gondolkod sm d j ellegzeessge,,, (Stephane t paris,2009,perrin.7I. o.) Courtois: Communismeet totalitarisme. A vgtelen tigyessggel leplezett nagykptsg mellett az erktilcsi rzketlensg, rzelemmentessg a msik szembetitl tulajdonsga.Ha volt a prt pnzze|val elltsrl volt sz, semmi kivetnivalt .". t"llt abban, hogy megbzottai gazdagciroktisnket csbtsanakel vagy postai szlltmnyokat raboljanak ki. A k<inyveiben l< fanatiku s io|I, ,,aki

tartotta,hogyszemtan ja legyena vals gbnttlotnlnl Jirfeleslegesnek hallat a t rttntlttti lnlads radalmi erszaknak,.,Az rtatlan egynek elkeriilhetetlen mocsknak tudta be... Sz mthatottra, lrugy sok olyun ember is az esemnyek Idozatul esik, mint az unokatcslvtrt,, t l)c u (Robert Service:Idzett nem zavarta.', mij, 433.o.) Ha a n1r rtcrttkrt tartottaa lgitmadsokat, krtlllstaclt a forradalmbl, termszetesnek i gz bevetst el|enll parasztokcllcn' lzado matrzok sa mrges az Gyakran hivatkoznak arra, hogy a forradalom elotti cri kormttyz,itt sem volt t lontril humnus hatalom, sez igaz. A ktkormnyzat nlegazonban jl rzkelteti adal 1825 sl 9 l 7 kt torlsainak nagysgrendjt hallra politikai okokbl' a kozott a cri hatalom 632I szemlyttlt legalbb 15 000 ember hallrt bolsevik prt pedig uralma els vben felels. Lenin kormnyzatnak vei idejn pedig a szakrttkhatmillira mij, 120., 125. o.) Igaz, becstilik az ldozatok szmt. (Courtois: Idzett zajlott le Oroszorszgban, s tvolekkoriban nagyszabs polgrrhborr rl sem csak a leninistk bizonyultak kegyetlennek. Ugyanakkor azt is hangsrilyozni kell, hogy a polgrhbor nem afflevletlenszertivelejrja volt a lenini hatalomtvtelnek, amelyet akr mentsgknt felis A hozhatunk Lenin vdelmben. bolsevik vezeto tudatosan tcirekedett hiszenmr 1914-15-ben kiadta a je|sz<lt: a polgrhborrikirobbantsra, Az ,Vltoztassukpolgrhborv az imperialistahborrt!'' szemlren a polgrhborri a hatalom megragadsnakfteszkoze vo|t, trlrens amelybenminden eszkcizmegengcdctt. idben korltlan ki.izdelem, Lenin ptette ,,SzlIinu ki. A sztlinista rendszert tulajdonkppen rendszerminden elemt Lenint l lunulta,az<lkat is, ksbb rla elnevezett bineinektartunk: a kollcktiviaLlslsu tiimcgamelyeketlegsulyosabb (Pipes: Mihajlrlvics Mo|tlttlvtlt Idzettmu,566,old.) Vjacsesz|av terrort.,, (1890-1986), kol|gjt e8ys7,cr ntcgkrc|eztk, hogy Sztlinlegktizelebbi () vagy Lenin volt-e a kegyetlenetrlr. gtlndtl|k<lds n|ktiI kije|enSztrlin vo|t.A hlrhcdt rrt d csak kiteljeshogy Lenin sokka|kemnyebb tette, is tnindazt, alrritaz aIaptt5 beveatya tettesa prttagokra kiterjesz,tette terrorjt,a lgcrek rclrclszert, szellemi let a zetett:a titkosrendorsg 263

262

megbntst, minden emberi jog, s legftikppen |ethez az val jog tokletes semmibevtelt.Szovjet-Oroszorszgban I92O vgnmr nyolcvanngykoncentrcis tbor mikcidott,hrom vm lva, vagyis mgLenin letben mr hromszztizenot. A szovjet llam mr ekkor tudatosanhasznltaa ,,kiirtani''igttrsadalmi setnikai csoportokkal kapcsolatban, semmi sem mond tobbet a rendszerlltlagoshumas nizmusrl, mint Lenin 1922.mrcius 19-i feljegyzse: ,,Most scsakis most,amikor az hnsgtl sujtott teriileteken feliitijtte a fejta kannibalizmus saz utckon holttestek szzai vagy inkbb ezrei heyernek,csakis most tudjuk folytatni _ ennIfogva is folytatnunk _ a legvadabbuls kell legkmletlenebbiil egyhzi rtktrgyak (Pipes:ldzettmii, az gytijtst,,.,, 477. old.\ Ami a szemlyi kultuszti||eti, Alekszandr Lozovszkij (I878-1933) mr I9l7. november l7.n tiltakozott Lenin diktatrikus mdszerei ellen,s kijelentette, hogy a k riiltjttekibontakoz hskultusz lett a prtfegyelemalapja.(Courtois:Idzctt ,85. o.) Lenin tiltattabe a prt X. m kongresszusn a prton beltili frakcikat, o i.iltette f titkri szkbe a Sztlint,aki teljespolitikai karrierjt Lenin tmogatsnak koszcinhette. de ,,Sztlin nem csupn trvnyes, egyetlenutdja volt Leninnek.Az, hogy az atya Iete vgn megsrtdik gye|mekre megprbIja megfosztani s r ksgt nem oly ritka eset.,,(MihailHeller-Alekszandr Nyekrics: l, A Szovjetunitijrtnete.Bp' 1996,Osiris Kiad_2000. 134.o' Kiss Ilona fordtsa.) Kseikonfliktusuknak semmi jelent<sge, hiszen Lenin lltlagos ,ygrendeletbol'' az deri'ilt ki, hogy felismertevolna Sztlin nem igazi termszett, hanem az,hogy onmagn kviil egyltalnsenkit sem tartott alkalmasnak prtjavezetsre. Sokan fe|hozzkazta meglehetcsen gyengervet, hogy a kapitalizmus is sok brntkovetett el, mirt nem ezekkel hasonltjuk cisszea kommunizmus bineit?Erre elssorbanazt vlaszolhatjuk, hogy egyetlen rendszer brneit sem lehet kisebbteni egy msik rendszerben elkovetett binokrehivatkozva' Msodsorban pedig azt,hogy a|ighavolt mgolyan rendszer a tortnelemben,amely fennllsnak nhny vtizedealatt tcibbtzmilli ldozatot puszttottvolna el. A harmadik vlasz pedig tigy

a hangzik,hogy a kommunizmust nem lehet tisszehasonltarrikapitalizszcrves trsadalmi .ejl(idi.s mussal,mert ez utbbi a szabad gazdasgis cgy sikertelcrrl<si.rlct nye,az elbbi pedig nem ms, mint kovetkezm Mgpedignern egy ,,szi1lcszmegvalstsra. utpisztikus elkpzels mert hibs el |.eltcvsckcIr hanem egy tves, mnek'az elfogadtatsra, tiirti'A alapul elgondolsnaka megvalstsra. kommunizmus tvcs jelensgg i Irry tortneti nelemfilozfin (a magntulajdonmulkony vntsn) stvesantropolgiai, pszicholgia nzeteken(az enlbcri gyokerestalakthatsgnaktantsn)alapult. Ezrtkizr termszet emberi szenveds rettenetes erszakosmdszerekkels lag szlssgesen megvalstani.Ezt tette rn lehetettegy rovidebb tortnelmiidszakra Lenin. sezt kpviselte

forradalom szocia!ista Magyarorszgon 83.1919.ben zajlottle


volt A cmben foglalt llts megkrdjelezhetetlenalapttele 1917-benazoroszkommunistk Ha a marxistatortnetrsnak. egyszer jutottak hatalomra, akkor ktvm |va a maszocialista forradalommal trr gyar kommunistk hatalomwteleis kizrlag szocialista forraclal <r nc szintz,isbc gy legterjedelmesebb nak tekinthet. Tortnetrsunk fejezeta Szociali sta for radalom M agyarorszgon cnl at kap ta (Mrr. egsz iai 19 gyarorsz g tijrtnete. 18_191g, 19 19_ 1945. Bp. |976, Akaclrl Ki.rdti. gy|zclA tg t ' o.),majd egy kisebb a\fe)ezet szocialista Jorradulontbt|ks olvaslratjuk: korl98. mecmet.(Ugyanott, o.)Ebbena kovetkcz,(iket ',A llup{thul. mtgalgadssal mcr msnapi,marcius22-i ijlse mnyztancs tcrulclnbksen, tlrszt|{1 hogy a szocialista ta meg} forradalom az egt|sz MrnIkIgy(jziitt',. s vronts, t jelent sebbrcndzavarsok ellenllss mint olyan kit rseivel, s cius 21-e nemjrt az egyni tmegszanvedlyek (Ugyanott.) els 19 18 novembernek napjai.,, 265

2&e

Ne krdezziik, hogy lehet ,,az egszorszg teriiletn' gyzedelmesked forradalomra utalni' ha egyszer koztudott, hogy e tortnelmi pillanatban Magyarorszg tobb mint fele a szerb, romn scseh csapatok megszllsa alatt llt. Inkbb azt a krdst rdemesfeltenni, forradalom-e egy olyan fordulat, amely nem jr a ,,tomegszenvedlyek kitorseivel''? Az 19 18-ban kikiltott koztrsasg kormnya azrtbomlott fel' mert a prizsi bkekonferenciaelfogadhatatlankovetelsekkelllt el, olyanokkal, amelyek eltrejeleztk az orszg vglegesfeldarabolst. A budapesti szcivetsges n-risszivezet(5je,Fernand alezredesmrcius Vix 2O-ntnyujtotta a magyar kormnynak jegyzkt, amelyben az Arad_ Nag1wrad-Szatmrnmeti vonalon kialaktandsemleges znrl volt sz. Nyilvnval volt, hogy a francia diplomcia ezt tekinti majdani magyar-romn hatrIrak.A kormny msnapra igrtv|aszt,s valamennyi politikai csoport keresni kezdte a lehetsges szovetsgeseket, akikkel meg lehet akad|yoz i az <lr rr szgfelszabdalst' Mivel a nyugati hatalmak a szomszdos llamok kovetelseit tmo. gattk,a nemzeti vdelem szempontjaiazt diktltk, hogy meg kell prblni szovetsgre lpni aZ ooszVortisHadsereggel.Krolyi Mihly koztrsasgi elnok ugyan trgyalt a jobboldal vezet, szemlyisgvel, Bethlen Istvnnal is, de o nem kvnt bekapcsolodni a kormnyzat tevkenysgbe. Krolyi ezrtazttervezte,hogy tobbsgben szocildemokratkbl ll, nhny kommunistval kiegsztett kormnyt hoz |tre, abban a remnyben,hogy szcivetsgre lphetneka szovjet korminnyal. Csakhogy egyesszocildemokrata politikusok mr rgyvlekedtek, hogy a kommunista vezetkkel kialaktott szovetsget sokkal konnyebben ltrehozhatj Krolyi Mihly nlkiil.Ezrta p rtvezets k felhatalmazsa nlktiltrgyalni kezdtek a Gytjtfoghzba zrt Kun Blval,a kommunistk letart oztatottvezetjvel, Krolyi Mihly hta mogott egyezss get kot ttek vele a kt prt egyestilsrl a szovjet tpusrpolitikai s rendszer ltrehozsrl.Krolyi Mihly tagadta,hogy alrta volna azt a lemondsi nyilatkozatot, amely az o nevben jelent meg a lapokban. Ormos Mria hangsu|yozza,mennyire ,,egyed lll volt,.,. hogy egy hatalmon Iv prt kpviseli koalciskormnyzsijavaslatot tegyenek k66

politikusoknttk, ttkikr..q Alsr'l,/r knyszertett az prtjuk ltal bijrttjnbe t, (Vilghbor s l q l ,l l()l (/.|l|r. prtot kpviselnek.,, sgi forradulrruft, t.piyt.rlrrI irz 2009,KossuthKiad. 75.o.) Ezt a furcsapolitikai filrcltrlittrrl idzhette elo' Csaklrrlgy cgy lill<rrs orszg feldarabolsnaka veszlye IralirIrlrrtlil megvaltisttltt trgyals rtjn,csellel sviszonylag bksen ()rtlrtls Mlir'il: aligha nevezhettinkforradalomnak.Idzztikujra vtelt a ets eI ,,A lakossg szmra a hatalom tvtel meglep erejv hal otl . A tttt rl ilyen fordulatrl nem esettszti, liitttt,g el z kommunista t ntetseken tilokbut s mozgalomnemalakult ki az rdekben,a megel z trgyalsok zajlottak. A fordulat nhnyvezetijpolitikus megllapodsa rtelmbcn zajlott le, vagyis kimertetteaz dllamcsny fogalmt.,'(Ugyanott, 80. o.)

az 84.A trianonibkekiitsnek volt az oka' hogy nem szeetik magyarokat a


s Nehztrgyilagosan'nem az rze|mek nem az indulatok Nem ltal meghatrozottmdon rni a trianoni bkeszerzdsr<jl. a tmg voli mrltbanrtk al, hanem ddsztileink,nagysztileink letben, Alain dc mrpedig, ahogy ezt az rsze l nemzedkekemlkezetnek, Benoist megfogalmaztaKommunizmus sncizmus cmrkonyvbcrr, valjban a m lthoz val viszonyulaskl s ,,az emlkezet a tijrtnelem csatorn.jt E viszonynak,amikor az emlkezs antagonisztikus formaja. azt nincs mit kezdenie a tijrtnelmiigazs ggal' EIg rnon. veszi ignybe, . szc|tvl, k titkosrejtekn lnleges . az dani neki:emlkezz!..s emlkezet pratlanoknak vl,egyszer en csak azrt,nu,rl amelyeket dsekighatol, pp azokat, holott a tijrtnszrtek' azonosul azokkal, akik elszenvedtk ntindcn kell a szubjektivits ellenkezlegamennyirecsak tud, szaktania |,)z, jval.,'(Bp.2000,EuropaAuthentica. Gazdaglstviirrilrclltsa.) form prtlblrrlk sziirtlrazti hiszen a bkeszerzdsbol pedig ma sem konny, ('|(l orszg<lklran lrragyarok egyltalnnem olddtak meg,a szomszdos mirradl' j ogainakvdelme napjainkig aktulis krds 267

Az osztrk-Magyar Monarchia 1914 elctt nem volt sem a ,,npek b<irtone'] a,,boldogbkeidck' sem idillikus vilga. Szmtalanmegoldatlan problmvalktiszk<idc, ugyanakkor azonban m kodkpes slaki szmra emberi letkoriilmnyeket biztost birodalom volt. Politikai berendezkedsvel mgis egyre tobben kezdtek elgedetlenkedni a huszadik szzadelejn. mr elg Ma nehz megrteni ennek okait - taln ppenazrt,mert tudjuk, hogy a monarchia buksa utn ,,csakrosszabb jott': A viszonylag tolerns sbks birodalom helytegyms ellen skld, nemzetllamnak |czott,apr birodalmakvettk t, amelyek sokkal jobban elnyomtknemzetisgeiket, a Habsburgokmonarchija, mint s amelyekvgi.il nem tudtak ellenllni sem a nmetnyomsnak,sem a szovjethdtsnak' Az Osztrk-Magyar Monarchia szmraaz jelentettea legnagyobb fenyegetst, hogy a XIX. szzad vgre Eurpban radiklisan megvltoztak az llamrol alkotott e|kpzelsek' emberek immr nem rigy Az tekintettek orszgukra, mint tartomnyok tortnelmivletleneknek k<iszonhet<en ltrejtitt mozaikjra,amelyetegy uralkod a dinasztikus vletleneklottjtkn meg<iroktilt,s ezrtctartja fenn a bkt, < s a legfels<bb d<intbr,hanem rigy, mint az e1yazon nyelv, kult rjri, nemzetisgt npek<sidk lakott tertiletre, ta amely kizrlragaz <ivk, ssenki ms.Kozp-Eurpbanazonban t lsgosanis sok nplakta ta'' ugyanazta ter{iletet ahhoz, hogy igazsgosanfel lehessen ,,sidck osztani kisebb nemzetllamokra. Amikor pedig az elst vilghborri ltal megkoveteltrettenetesldozatok soha nem ltott mrtkben felerstettkaz idegengy loletet, s azuj llamok onjelrilt alapti radsul mga nyugati hatalmak tmogatsra is szmthattak, legszvesebben mindent elvettekvolna azoktl a npektl,amelyekkel korbban egyutt ltek. Az egykor kivltsgos helyzetben lvomagyarsgnak egy ilyen helyzetben csakis a binbak szerePejuthatott. ormos Mria tallan fogalmazott:,,A MonArchia kt egymst f, erst t nyezo hatsra bomlottfel: a belsfeszt tendencik tetzses az ennek nemcsak megfelel,de el is segt, lendt s sz mos vonatezt kozsban gyakorlatilag is tmogat nagyhatalmi tijrekvsek egybeestek.

Nemcsak a nemzeti mozgalmak ny jtottak az antantnak lelrct sget a gl a, defordtva: az antant ll sfo uIusui, p oIi ti kai Mo narchia bomlasztsr is skatonai lpsei szrnyakat adtak a nemzeti mozgalmakrutk,s cz! a (PadovatI,liianonig'||,y.l. tettk.,, vg l is megfordthatatlann tendencit 1983,KossuthKiad. 13.o.) Az osztrk-Magyar Monarchia ttctrrz,clivolna bels auton(lnrival sgei els vilghborri eltt megelgedtek az 1914 utn azonban lrrr a vagy a birodalom foderalistatalaktsval. elszakadsratorekedtek. nyugati tmogatssalvgrehajtott Az elsrvilghbor ban ugyanis az antanthatalmak ktflekppen kapcsolhattkvolna ki a harcokbl az osztrk-Magyar Monarchit: vagy vagy segtsgvel, ktil<inbkt kotnek vele. felbomlasztjka nemzetisgek volt katonai szcivetsigen nagy sztiksg A hborris szempontok szerint gesekrea ktizponti hatalmak ellen, s ezrtelbb rsbanem foglalt nyigrtekosztrk s latkozatokkal, majd rsos, titkos szerz<dsekben magyar teri'ileteket Szerbinak, Olaszorszgnak s Romninak. helyzett l918-ban oroszorszg kilpetta hborrbl,s a nemzetisgek alaposan megktinnytette, hogy Franciaorszg knytelennvlt rij gondoskodni. Mivel a ktiltinbke lehettkelet-eurpai szovetsgesekrl sgeis meghirisult ebben az vben, a francia kormrny szmra az osztrk-magyar birodalom feldarabolsatint a legjobb megoldsnak. Ekkorra mr Wilson amerikai elnok is elismerte a lengyel,cseh,szlovk jogt. Mindebben nagy sz,cnpekelszakadsisegyestilsi sdlszlv repe volt a lengyel scseh emigrns politikusok vekta tart propa. politikai bzisainak, a bc|.olysos s nyugatonmegszervezett gandjnak, alig, magyar rszrl tmogatk biztostsnak,melynek ,,osztrkrszri|I viszontegyltalannem volt ellens lya. Magyar politikai cmigrci ncm k<lrmnyokhoz, ltezett, magyar politikus nem jutott el a sz vetsges a jelcnl meg nern tan h bor lezrsnakmdjrit elijksz{ttJ cskozsokbun szmljra Ez a magyar igny. a hiny alighanem a vczet cstlpclrtok korban. rhat',,(ormos Mria: Magyarorszg a kt vilclghcboru 1998,Csokonai Kiad , 21.o.) Debrecen, 1914-1945. a hogy a bkt nemzetitinrende|kezs elfogadtk, Az antanthatalmak a kijztt elve alapjn ktitik meg. Csakhogy ,,afegyversz net s bkekijts

Nmetorszgesetben hnap, Magyarorszg esetben hnap telt el, 9 19 S mr amikor a bkekonferencia 1919janurjban tjssze lt, addigra a katonk egy sor ijvezetben>vgleges helyzeteket< alaktottakkl.,'(Ormos Mria: Etnikum snemzetkijzipolitika az els vilghboru utn.In: GIyav ri estk, 1984, RTv-Minerva. 362. o.) A Krolyi-kormny Bp. pedig azzal k<innftettemeg ellenfelei dolgt,hogy 1918<szn hibt tobb is elkovetett.A legnagyobbaz volt, hogy feloszlattaa magyar hadsereget. A szerb,cseh sromn katonk ennek koszonheten hatalmas teriileteket szllhattak meg, hogy megfelel alkupozcit biztostsanakrijonnan megalaptottorszgaik szmra. A msik hiba az volt, hogy a Krolyikormny nem vette figyelembe, milyen gyorsan eltvolodott a bkekonferencia a nemzeti onrendelkezs szpelvtl.A nagyhatalmak elszor kimondtk, hogy ms elbnsban rszesiilneka legyzott orszgok saz antant szcivetsgesei. Majd az etnikai elvek mellett megjelenteka gazdasgiszempontok: magyarlakta tertileteketadtak az rjllamoknak, hogy gazdasgilagletkpesebb vljanak. Ezutn a biztonsgi sstra' tgiai szempontokszerint rijabbtertileteket csatoltakhozzjuk, majd sor kertilt a tortneti elveksa jogi alapok hangoztatsra. Vgtilletbe lptek a kompenzcis eljrsok, ami azt jelentette,hogy ha egy llam valahol krt szenvedett,akkor mshol kell krtrtst kapnia, s erre a leg. tcibbsztirMagyarorszg rovsra kertilt sor' Radsul a nagyhatalmaknak figyelembe kellett vennitik az orosz bolsevizmus ltal kpviseltfenyegetstis. Vagyis tryy reztk, tertiletileg is meg kell errstenitik azokat az orszgokat, amelyek tjt llhatjk a kommunizmus terjedsnek. A nemzeti onrendelkezs elve gyvgtilteljesen a httrbeszorult. Krolyi Mihly kormnya tagadhatatlanul sikertelen volt. A kiili.igyi propaganda sa vdelmi ertmegszervezse lehet legrosszabb, leg,,a gyetlenebbmdon zajlott, mr amennyiben egyItaln beszlni lehetett k liigyi propagandrI. Rszbenazrt, mert Krolyi ti)bbnyire rosszul vIasztottaki kijveteit,rszben pedig azrt,mert _ elssorban taln bel_ azintegerter leti llomny lhispontjrahelyezkedett, politikai okokbl ami teljesen sszeegyeztethetetlen volt.'' a bkekonferencia alapelveivel',, (Ormos Mria: Magyarorszg...a8, o.) Ms tortnszek szerint is,,fel-

ut ls ttelezhet ,hogy abkeelttelekkezdettegyrtalmil u ttt,tttzt'list|gi ki vItottvoltttt u tliinlselvbl kiindul kritikja nagyobbrokonszenvet ltalaban, s kitliiliisrtt l kijvetelse hozk ktjrben, mint a npszavazs ( |(trttt jogra s f ldrajzi-gazdasgi egysgre hivutkozli's.'' val a t rtnelmi Osiris Kiacl(ll tt2.rl.)|girz,, ds.Bp.2001, sicsIgnc: Atrianonibkeszerz csehszlovkkiivclal( is el kell ismerntink,hogy,,a dlszlvromn s azt t s sekre a mr ktelen g a k veteI seketaltm aszt argum ent ci oru 1l d ig t (Ugyalrrltl, volt lszentsg jellemz.,' sa szemforgat a kvetkezetlensg a 110.o.) A nyugati nagyhatalmak llspontjt pedig egyrtelmten ,,rt|sz hatrozta meg' (Ugyan ott, I27 . o.) rehajls seltIet,, teht nem valamilyen magyarellenesosszcA trianoni b keszerzds hanem egy egsz hosszri,kozp.s sor volt a kovetkezmnye, eskiivsnek lehertivid tV tortnelmifolyamatnak. Magyar rszr | termszetesen azonban politizlni 1918-19-ben,a ttirtnszek tett volna tigyesebben arra hvjk fel a figyelmet, hogy a ma1yat mozgstrrendkvtil csekly nagy Az volt ezekbenaz vekben. orszgfelszabdalsrairnyul dontst sm vonalaiban kialaktottk Krolyi Mihly korm nyzataidejn,,,megi szemben,fenntartottk a hatalmi tmenet Kun BIarendszervel teltk tt s eltk 920-ban, 192 I -ben, feluj to k a msodik v ilg1 i dejn,megpecst szemlyektl rendszerektl s teht egyhelyzetektt|l, hboru utn. Trianon fejez ki, ami sokkal f ggetlen l ismtld , hosszti tv knyszerhelyzetet gg tt s gg szemlyektl smagyarpolitikktI, mintsem vlkevsb f f mgisnagy szilrdsgot elrul nemzetk zi rtk_ toz, de e krdsben (Ormos Mria: Magyarorsz g.'' 49. o.) A binbakok kererendszertl." nincs. S hogy mit tehet a magyarsg.l.riatrtltr teht sok rtelme ssnek cgyutn s mit nem, arrlpedig a magyarpolitikai gondolkodso|yarr, mstl meglehetsentvol ll kpviseli,mint SzekftGyula c(sl|i[rt'l El Istvn, meglepen egyformn vlekedtek. kell keri'ilni ,'a k lcs(ilr(is k<iziitti pldt kell adni ,,akisnpck gytl<ilkods orvnyeit'] sfeneketlen s mindent meg kell tenni a hatrokttnt li mrtktartsra'] loyalitsras Mg akkor is, ha cz cgyltaln nem magyarsgjogainak biztostsra. ktinnyt.

x?&

271

85.AlCaponele|kt rtatlan sok emberhallaterhe|i


A leghresebbamerikai gengszter plyafutsa meglehetsen r<ividvolt: 1926 elott Chicagn kvi.il mg szinte senki sem ismerte a nevt,ot vm lva pedig mr btirt<inbeis kertilt. Az alvilgms vezregynisgei, mint Meyer Lansky, Frank Costello, ,,Dutch'' Schultz vagy Luciano jval tovbb irnytottk binszovetkezeteiket- csak,,Lucky'' hogy k keriiltk a feltinst, nyilvnossgot, s nem nyilatkoztak|pa ten-nyomon a sajt kpviselinek. Capone ugyanannakkoszonhette Al hrnevt, mint viszonylag gyors bukst: imdta, ha foglalkoznak vele. Feltin<en oltozk<id<itt, bkezien szrtaapnzt, sszvesen adott interjakat az rijsgrknak' Szi.ilei 1893-banvndoroltak ki egy Npoly k<irnyki falubl New Yorkba. Alphonso Capone itt ltta meg a napvilgot egy htgyermekes, szegny borblynegyedik fiugyermekeknt 1899.janur 17-n. Tizenngyveskorban otthagytaaz iskolt, s a dl-broo|dyni Rippers (fe|metszck), majd a Forty Thieves banda lunior (negyvenif tolvai) nev tagjalett. Kapcsolatbakertilt a nagy m ltri, s a Nep York band i cimi Scorcese-filmltal felidzett, dl-rnanhattani Five Point szervezettel is (a neviik ot utcra utal, amelyek.egytrenfutnak ossze).Az idosebb ,,fonokok'kozi'ilelobb Frankie Yale, majd |ohn Torrio ,,karoltae|,, az gretes fiatalembert. Tizennyolc veskorban egy kocsmai verekeds sorn szerezte azt a kt vgst arca bal oldalra, amelyeknek ks<bbi grnynevt ktiszonhette,br egy|talnnem <irtiltneki, amikor az ujsgokban Scarface azaz,,SebhelyesArcr'' nvenemlegettk. t919-benkoltozott Chicagba, abbanaz vben, amelybenaz llamok ktharmadaelfogadtaaz alkoholtilalmat bevezet tizennyolcadik alkot. mnykiegsztst. Ennek kovetkeztben 1920' janur I6-n jfIti5| tiloss v|t a flszzalkosnI t<ibbalkoho|t tarta|maz italok ksztse, eladsa sszlltsa.A kiilonbciz reformmozgalmak mr vtizedekta koveteltkAmerikban a szesztilalom bevezetst. alvilg vezet(5i Az viszont azonnal felismertk, hogy milyen buss haszonra tehetnek szert az illeglis alkoholkereskedelemmel.Titkos brok (speakeasyk) jelentek

irlkrl. meg a nagyvrosokban,Kanadbl sa karib-tengerisz,igctckril irz, holt csempsztekazEgyestilt llamokba, s divatossii viiltal< cl|.llc rr!'' vdelnrbc egyeta szabadsg pohrkoszontk,,Igyunk Chicagban, hogy a biilrsziivctl<c Iohn Torrio hirdettemeg elscknt rr nem az alkoholszlltmnyok elrablsra kel| t(irc|<ctli ii |<, zeteknek s hanem a gyrts,a szlltssaz eladslehetlegbks nagyszirllsr vo azonban elgedettek l tak lragytl A bandaf<nokok ezsre. meBszev irz,lct s mnyos bevteleikkel, nem lehetettegy csapsra megbzhat<i tnevelni ket. Csak egyetlenfiatalemberbizonyult tarrtt|('emberekk Al konynak a New Yorkbl rkezo Capone. binesetekkovettkegymst, anrchamarosan rejtlyes Chicagban mernyletekldoza vltak feg1rueres lyekben kiilonb <izbandavezrek s taiv. I922-re A1 Capont mr Torrio elstembernektekintettk, amikor kt vmrilva Torrio olaszorszgba utazott, rbizta binszcivet. hrzott 25-507o-osrszesedst Ekkor mr a ,,cg,, irnytst. kezetnek jtkkaszininak Chicago sa szomszdoski'ilvrosok italmrseinek, kiszllt az ,,uz|etbordlyhzainakhasznbl. 1925-benTorrio vgleg s kapott, immr senki sem bI', s br lltlag tovbbra is rszesedst Capone vezeto szerept. krdjeleztemeg fnokiiket. Ha emberei engedetA ,,cg,, tagjai tiszteltksszerettk (Big Fellow) kpesvolt a ftili'iknlfogva fellenkedtek, ,,a Nagy Fickd' emelni, a foldhoz vgni sosszerugdalni oket, ha viszont megbzhatoan viselkedtek, rendkvtrlnagylelkrenbnt veltik. Karcsonykor t<ibbmirrt munkatrsainak sznt ajndkokra. 1oo000 dollrt koltott a bartainak s s ltalban 100dollr borravalotacl<ltt, zenszeknek A pincreknekvagy Akadt o|yarr a ruhatroslnyok sem kaptaktle 10 dollrnl kevesebbet. lapot 20 dollrrt,hogy lramaralrb az cisszes rijsgrusfiri, akitol megvette Megbzhatforrsok lltjk,hogy egy laksribtllkitett hazamehessen. egy szllsra, s holmijt kocsirarakatta, elvitette rj szegnyes oregasszony lelrnclt, ruhzatot szenet, ki. amelyetmagafizetett A nlki'ilozckkorben vlsg kirobbansakor pedig rt nyittatta meg a osztatott szt, gazdasgi panaszkonhaaz,rt az elso ingyenkonyhtChicagban. A rendorsg Robin Hoodnak tekintik Al Capont. affle dott, hogy a szegnyebbek

472

273

Miel<tt azonban mgtrilsgosanmeghatdnnk e binoz jtkony. kodsn, rdemesfelidzni egy hres jelenetet Brian De Palma ki legytizte Capont (The IJntouchables,l987) Al cmifilmjbl,amelyben a cmszerepl baseballiitvel veri agyon egyik embert'A lwnyos s izgalmas, t<irtnelmileg azonban teljesenmegbzhatatlan film rendezje alaposan eltulozta a szovetsgi iigyntik<ikre leselked veszlyeket. A baseballiitsjelenetbenazonban kifejezettenmegszptettetortna teket.Al Capone ugyanis l929. mjus 7 -nazindianai Hammond kozelben, aThe Plantationnevikaszinbannem egy'hanemhrom embertverte sajtkezileghallra egy baseballiitvel.Veszedelmesvadember maradt, aki jl jtszotta a bks iizletember szerept, valszniileg s sohasem tudjuk meg, hogy a bandahborrik sorn hny ember meggyilkolsra adott utastst. Viszont az s igaz,amitletrajzrja, Robert Schoenbergmegllaptott: J. hogyCaponenem ijlt megolyan ,,Valsznii, embereket, nem is rendelte olyanokmeg lst, s el akiknekahalh miatt szegnyebb volna a vilg.',(Schoenberg, Robert, |.:Mr. Capone. The lett Real - and Complete - Story of Al Capone. New york, 1992, euill. 264.o.) A szesztilalom veisorn Chicagban mintegy 7OO|dozatavolt a bandk harcainak. I922-ben, a legbksebb vbenlltlag 37 embert <iltek meg, a kovetkezben azonban mr 57-et,s e szm L926-ra76-ra emelkedett. A legtobb brgyilkos nem tudott clbalni, a mernyletek tobbsgt ezrtkozvetlen kozelrl kovettkel. A hriszas vekk<izepn azonban a gengszterek felfedeztk a Thompson-gppisztolyt, amely feleslegess tettea Pontos clzst. golyokkal megt lt tt ,,Tommy-gud' A mind<isszetz kilt nyomott, egy perc a|att ezer golt tudott kilni, engedlynem kellett hozz,s postai riton is meg lehetett rendelni. Az rij fegyvernek kosz<inhetena mernyletekijesztbbvltak, de tvolrl sem lettek hatkonyabbak.|926. szeptember20-n pldul dlutn negyed kettkor Al Capone ellenfelei tiz autva| elhajtottak a Hawthorne Szlloda eltt, s gppisztolysorozatokkal rasztottk el annak ttermt, amelyben a,,SebhelyesArcli'' kv zgatott.Arendrtik szerint mintegy ezer lcivs adtak le, harmincot autt rongiltak meg, de senkit 274

k sem sikeri.ilt megolnitik,mindosszengyjrkelcszenvcdett nrryebb is Capone eztltta| nagyvonalunak bizonyult. ligy assz,ony sriilseket. 5000 dollrt fordtott, majd az auttiklrarrs kezelsre szemsrtilsnek Ahogy egyik alirelrc|cltje a boltokban esett krokat is megtrtette. megllaptotta:,,A Nagy Fick nem akarja, hogy a kv lalkik megst|riiljenek." tomeggyilkossgraChicagban l929. februr l4-n, A leghresebb Szent Valentin napjn kertilt sor. A North Clark rt2l22-es szm alatli ht garzsban,George Moran bandjnak egyik rejtekhelyn embcrt a lltottak a falhoz svgeztekki gppuskatzze| rendregyenruht visel< tmadk. Az Ldozatokvalamennyien a rivlis banda btnoz<i voltak, mg|ohn May is, akit ksbb megprbltak rtatlanul betvedt jrkel<nek felttintetni. Mig sem tudjuk biztosan, ki rendelte e| ezt a Al s bintnyt.Aze|i5ksztsevgrehajtsa Capone mdszereire emlkeztet, az |dozatok pedig a vele szemben ll banda tagjai voltak. Capone azonban sohasem rendelt el ekkora mszrlst,mert tisztban mozgstjk volt vele, hogy azilyen akcik felzaklatjk a kozvlemnyt, A mikodst. legvalsznibb megneheztik,,cgnek' a hatsgokat, s felttelezs szerint Capone csak a bandaftnokmeggyilkolst rendelte i utas voltak pontosanvgrehajtan azonban kptelenek el, brgyilkosai tsait. kormnyzatot egyre jobban bosszantotta,hogy egy A szovetsgi nagyobb vilghrre tett szert szmtalan alnerikai kozonsges btnoz< kihlvlarr Ha vllalkoznl, tudsnl smtvsznl. AI Capone kevsb jsgr knak, val s nem nyilatkozik oly sokszor az, |vezigazdagsgt, jval tovbb szabadlbonmaradhatottvolna. szntIeg keltett,s orszgttsfe|hbtlroc|st A Szent Valentin-napi msz,rls esz.kozzel hogy minclent(irvrryes rigy dtintottek, hatsgok a szovetsgi ,,el kell kapniuk' Capont.A chicagi gyilkossgokkal kapcsolatban nem lehetetttan kat tallni' Ezrtegyrettibb sztiazonban egyszerien Ha vetsgialkalmazott vetette fel az ad per |ehettsgt' nem |ehet mert vr tapacl akezhez - akkor azza| az ,,elkapni'' Capont azrt, tiriiggyelkell rcs mogjuttatni,hogy nem fizetjovedelemadt. 275

Eltszor1930' prilis 17-n hallgattkki az adhivatal tiszMseli, s tigyvdje,Lawrence P. Mattingly elkovette a legnagyobb hibt: nem koz<ilte hatsgokkal,hogy tigyfelekizrlag az adtigyi ki egyezs a rdekbentesz nyilatkozatokat, s ezrtezeket nem lehet majd felhasznlni ellene ms tigyben. Valsznleg abban bzott,hogy polgri per sorn megegyezs sztilethetmajd, Capone fizet nmiadt, s ezutnbkn hagyjk. Nem vette szre, hogy a szcivetsgi hatsgok mr nem pnzt akarnak, hanem tletet, nem adtigyben, hanem bntigyben indtottakvizsglatot,s el vannak s znva,hogy rcs mcig juttatjk Amerika hressgt. Ellenfelei koziil nhnyemlkiratnakshollywoodi filmnek koszonheten Eliot Ness szovetsgi tigynok vlt a leghresebb, ltrehozott aki egy megvesztegethetetlen fiatalemberekbl ll, tzfs csoportot' Veltik csapottle a kiil<inb<izt titkos italmrsekre raktrakra. A sajt ,,rints hetetlenek''nvenemlegette tlket (The IJntouchables ez volt De Palma filmjnekeredeti cme).Munkjuk nem volt mentes minden veszedelemt<l, maguk is tisztban voltak azza|,hogy Al Capone, aki oly de kegyetlentilbnt a rivlis bandk tagjaival, sohasemrtott egyetlenszci. vetsgi iigynokneksem.Mi rtelme volna?Megolstik lett csak felsztotta volna a hatsgok bosszrvgyt, azonnal msok lpneka helytikre' s Eliot Ness csapatbl |lzro|aga sof<r gyilkossg |dozatv, de t vlt sem a gengszterekoltkmeg. S brmilyen hress Ness a titkos ital. vlt mrsek elleni akciival - Al Capone megbuktatsban mgsem jtszotta a fszerepet. Inkbb egy szorgalmas srendkvtil kitart k<inyvelrl, Frank Wilsonrl mondhatjuk el, hogy ovolrtaz,,,akilegyzteAl Capont'' mgpedig nem fegyverrel a kzben,hanem rasztal mog<itt tilve, tengernyi szmla wizsglsva|. 1931j niusra elkszi'ilt Az vdirat szerint1924t6| I929-ig Al Caponnak 1 o38 660,84dollr jcivedelme volt, s ebb<l 215 080 dollr s48 cent adt kellett volna befizetnie.Ez persze csak a jghegy csticsa volt, a szerencsejtkbl szrmaz jovedelem, amit a hatsgok bizonytani tudtak. Edwin olson tigyszbecslseiszerint 1926 fo|yamn 70 milli dollrt kereshetett,a k<ivetkezvbenpedig tobb mint 100 millit.

a 1931.oktber Z4-nmondtaki }amesH. Wilkersonbiro az tletet: bortonben, egyet megyei kell letoltenie szovetsgi vdlottnak tz vet bortonben, ki ketl fizetnie 50 000 dollr brsgot,valamint az e|jrs nyugodger-rgszterfcnoke Chicago rettegett 7 692,29dollros kdltsgeit. is elismertebuksnakegyik tartva A tan fogadtaazit|etet. borttin fel legfontosabbtnyez(5jt: nhib m volt.A nyilvnossg., ezzelkap,,Az ' tak el." el, bortonbenhelyeztk nrajda San Franegy El<bb atlantaiszcivetsgi Hamarosan er<idjben' cisco kozelbenfekvci' Alcatraz, bortonsziget s idegrendszert,l939. kidertilt,hogy szifiliszeegyrejobban t<inkreteszi sorvosainak. november I6-n a hatsgok tadtk csaldtagjainak vlt, s ngy teljess Floridban telepedtekle, ahol mentlisan lepi'ilse 1947. janur 25-na floutn, nappal negyvennyolcadik szi.iletsnapja ridai Palm Islandencsaldjakorbenmeghalt. Plyafutsa azt igazo|ja,hogya hatsgok a legagyafiirtabbbinozket is flretlthatjktorvnyes ton, amennyiben komolyan e|sznjk magukat erre. S ha mr semmilyen ms eszkoz sem ll a rendelkezstikre eredvagyonosodsi vizsglat meglep<en vgigvitt - egy kovetkezetesen mnvesnekbizonyulhat.

Rmbavonulsval fasisztinak 86.Mussolini meg a hatalmat szerezte


szemlyisgBenito Mussolininak, az olasz fasizmus vezet, fenyeget nek sikertilt meggyznie a vilgot arrl, hogy feketeingesei jutott hatalomra.Mga szovjettzktitetes felvonulsnakkosz<inheten (|922) oktber27-n pais ViI gt rtnefben ezt olvashatjuk..,,Mussolini Msnap, okrancsotadott a "Rm ba vonulsran(>Marciasu Roma<). Rmba, anlkijl tber 28- n a felfegyverzett fasiszta band k behatoltak ellenllsba is a hogy a katonas g sa rendrsgrszrl legcseklyebb olasztkijztek volna. A kirly Mussolinit nevezteki miniszterelnijkk.

276

277

orsz?ban kezdett vetteafasiszta diktat ra.'(VIII. ktitet.Bp. l965, Kossuth Kiad. 361.o.) A dolog nem egszengy t<irtnt. szocialistk rltal A meghirdetett ltalnos sztrjk 1922 ju\usban tirtigyvolt Mussolini j szmlra,hogy akciba lpjen'A kormnyt a baloldali sfasiszta kpviselk kcizos szavazata buktatta meg' s az j kormny megalaktshozvezet, trgya|sok elhrizdtak. Mussolini erdemonstncira szntael magt, hogy megakadlyozza az j kormny megalakulst' Ngyquadrurt|vir nven emlegetett alvezrve|,Emilio Bonval, Italo Balbval, de Cesare Maria De Vecchivel sMichele Bianchival hrom mozgstsi kozpontot alaktottki Anconban, ortban sCivitavecchiban. Ezek utn a fasisztk npolyi tomeggylsn Mussolini 60 000 ember eltt bejelentette, hogy csapatai el fogjk foglalni az o|aszftvrost. feketeinge,sek(squadristi) A tobb szakiolasz vros kozptileteit megszlltk. RJma elfoglalasra azonbansemmi eslytik nem volt,mert csak26 000 fasisztt vontak cissze hrom gytilekezsi pontra, akiknek a fele sem volt felfegyverezve. Rmt viszont 28 400 fts, felszerelthadseregvdte' fvrosba j| A val bevo' nuls megakadlyozsraelglett vo|na felfi.iggeszteni vasriti k<izlekea dst, kihirdetni az ostromllapotot., s Luigi Factaminiszterelnokazonbana jelek szerintbzott abban,hogy a-fasisztkmegelgednek nhnyhellyel a kormnyban. oktb er 28-n el<bb ostromllapot bevezetst az tervezte, majd Rmba hvta Mussolinit trgyalni. III. Viktor Emnuel kirly ugyanilyen hatrozatlanvolt, s(taln a hadseregvezetinek befolysra)nem rta al az ostromllapot elrendelst. Inkbb felkrteAntonio Salandrt ew uj kormny megalaktsra,Mussolinivel koz<isen.A fasisz tk vezre azonban ezI sem fogadtael, semmilyen kormnynak sem kvnta tagjalenni' amelyet nem vezethet. A kirly ezutn meghvta t Rmba. oktber 30-n rkezeLt meg, trgyalt III. Viktor Emnuellel, s este mr t is njtotta neki kormnya tervezett. parlament pedig bizalmat A szavazttaz ui kormnynak. ',Mg e politikai fordulatok lezajlottak, rja Ormos Mria, az ijsszegy lekezett sztk ttlen)l orogtak a mozgstsi top fasi csompontokon...

Semmikppen sem akartak lemondani a menetelsrol. Mussolini beleegyezettabba, hogy a fasiszta osztagoka rmai bevonuls helyett nnepIyes felvonul st tarthassanak,A kormny megalakulsa utn, oktber 31-nsor is kerijlt erre az l >Marcia su Rom<-ra.Azutn Mussolini ignybe vetteaz olasz vasut minden rendelkezsre kapacittist,hogy lt legnyeit aznaP s 3 ] -re kijvetkezij mg a (Mussolini. jszakn hazak ldje.,, Bp. 1987,KossuthKonyvkiad. |76_177.o.)

87.1929-ben tiinkrement sok milliomosvetetteki magtNewYorkbanaz ablakon


New Yorkban |929 sz,eptemberben mutatkoztak a tzsdekrach els jelei.oktober 23-n t bb mint 6 milli rszvny cserlt gazdt egyre olcsbb ron, mintegy 4 rnillird dollr rtkvesztssel. Msnap, 24-n, ,,fekete a cstit<irtktin,,|2 894650 rszvnyt adtak el, 9 millird dollros vesztesggel. oktber 29-n pcdig,a ,,fekete kedden' 16 410 0oo rszvny cser|t gazdt.Az rak rtrlrartttlsan estek,s novemberkozepre mintegy 26 millird dollrnyi rtc(k sentntisti|t meg. Sok konyv ezt az esemnyt nevezi a nagy gazdasgivilgvlsg c|{|futrnak, a szbes szdszerint a t<inkrement millionlosok egyms utn ugrltak ki a Wa|l Streetrea felhkarcolk ablakaib l. Az Egyestiltllamokban valban srlkan lettek tingyilkosok rszvnyeik rtknek megsemmisi.ilse miatt, br okttlberbensnovemberben kevesebbenvgeztek magukkal, nrint a nyr fo|yamn,amikor az rak mgnem indultak essnek. leghresebb A esetreKansas Cityben ker{ilt sor. |ohn Schwitzgebel biztostsi tigyntik a klubjban tild<iglve elejtetterijsgjt, amelynek a pnzljrgyi rovatt nzegette, felkiltott: s ,,Mondjtok meg a fi knak, hogy nem tudom megfizetni nekik, amivel tartozom!,,Ezutnsikeriilt ktszer mellbe l<nie is magt. A Wall Streetre azonban csak egyetlen ringyilkos vetette ki magt: Hulda Browaski. Az citvenegyves asszonynovember 7-eregge|nugrott 279

278

le a Wall Street fela Broadway 120.szrn ptiletnek, negyvenngy a emeletesEquitable Buildingnek a tetejr l. Rokonai sbartai szerint erre nem a tzsdekrac| sznta el magt,mert megtakartott pnzt Tl.l. a biztonsgos sz<ivetsgi helyhatsgi s iowenyekben helyezte el. Egy brkercg alkalmazottja volt, s a' napok megfesztett munkja "lmrilt miatt ideg<isszeomlst kapott. Taln ezrtterjedt a a nj1 a tomegesongyilkossgnak? Egyesek szerint inkbb azrt,merta,,fekete kedden'eiy munkai jelent meg a Wall Streetegyik ptiletnek tetejn, akit a jrel,kiingyilkosjeloltnleknztek.Msok s zerint aWall'Street40. szm ptiletri zuhani le egyjkora vakolatdarab, kis hjn hallos balesetet oko"u". (Harold Evans: The American Century. London, 199g,Jonathan Cape / pimlico. 22g.o.) Amerikt ktilonben tvolrl sem rzta meg annyira a tzsdekrach, ahogy ezt a korabeli riporterek lltottk. A lakossgnak ugyanis mindossze 2,5o/o-a rendelkezett rszvnyel.kelA mai gazdasgtortnszek mgaztis tagadjk,hogy a t<zsdekrach k<izvetlen oka lett volna a nagy gazdasgi vilgvlsgnak.(David M. Kenngdy : FreedomfromFear.New York, Oxford, 1999,Oxford University press. 36_42.o.)

A legenda azonban alaposan elterjedt, s ebben egy msodik vilgToby O'Brien brit hbor s grnydal is szerepet jtszhatott. A sztivegt tijsgr rta 1939-ben a Bogey Ezredes Induljnak (Colonel Bogey van, a legMarch) 1914-bensztiletettdallamra' Ttibb szovegv|tozata inkbb elterjedt gy hangzik: Hitler has only got one ball, G ring has two but verYsmall, Himmler is somewhatsim'lat has Poor Goebbels no balls at all. Sz szerinti magyar fordtsaa kovetkez<: Hitlernek csak egygolyja van, Giiringnek kett, de nagyon kicsi, Himmlerrel hasonl a helyzet, pedig egyltaln nincs. SzegenyGoebbelsnek A dallam ttibbsztirelhangzik a Hd a l(wai folyn cmufiImben.A sztiidpontjban, 1957-ben trilsgosan vegtazonban a film ksztsnek illetlennek talltk, s ezrta katonk nem nekelnek,csak fiitytilnek. A film hatsra a dallam jra kozkedvelt slger lett, s az angol nyelvtehogy voltakppenmire is utalt az rtileten kvtil nem is vrilt k<izismertt, indul a vilghborri idejn.

88.Hit|ernek csakegy herje volt


Ezt a legendt Hitler valamennyi Ietrajzrojacfolja. nci A mozgalom alaptjnak elgzavaros visznyai voltak az asszonyokkal, ltalban tartozkodott a fizikai kapcsolatoktol, s mindkt n<ioniyitkos lett, aki kcizelebbkerilthozz.A hinyz here legendja azonban Hitler egyik letraj ziroja,Ian Kershaw verint,,c51p n jszicholgiai spekulciIyn s a Hitler ftig elgettholttesttB",li,b,, megszerz szovjetek krboncnokainak korntsem meggyz bizonytkainalapul.,, (Hitler. 1889_1936. Hybris' Bp.,2003,Szukits K<inyvkiad .67. o.FazekasIstvrn fordtsa.) szakrttk A szerint a holttest a.,yi.a elgett, hogy ilyen apr szervek hinyt lehetetlenvolt megllaptani.

89.Hitlerszobafestvolt
Ez az egyiklegrgebbilegenda Hitlerrel kapcsolatban. Mr a msodik vilghbor eltt Eurpa-szerte elterjedt,s Magyarorszgon is emlegettk. Jean Effel francia karikaturistnak kt rajza is ismert felszerelve 1938-bl, amelyeken Hitler pemzlivel sfestkesvtidrokkel 241

azon mesterkedik, hogy barnra fesse Eurpt. A Vendredi cmlap februrr25 -i szmban megjelent r aj zon Hitl er azza|pr ob | kedvesked ni a Nmetorszgot megtestest nalaknak, hogy tfesti Ausztrit. A rajzo| nyilvn a hamarosan bekovetkezcAnschlussta,Ausztria Nmetorszghozval csatolsrautalt' A Le Canard Enchaincmtlap szeptember 28-i szimnak egyik karikatrirjn Ausztria trkpn mr egy ,,Frissen mzolva'' feliratu tbla dszeleg,s a szomszdosCsehszlovkibl Edvard Bene amiatt tiltakozik, hogy a festktfolyikhozz. Akt rajz megtekinthet Frangois Robichon |ean EffeI _ I]homme d la marguerite cmii albumban (Paris, 1997,ditions Hobeke.20. o.),saz egyik (az elcbbi) megtallhat egy magyar nyelvtkiadvnyban is, Ren Andrieu s|ean Effe| Kpes a francia tijrtnelem npfronttlnapjainkig (Bp. 1971,Gondolat Kiad). Mgmanapsgis szmtalan cm kotetben internetes honlapon olvashat a magabiztosmegllapts,hogy ,,Hitler eredetileg szobafestc volt''. Igaz,ezt ltalbannem tortnszek jelentikki. Valamennyi |etrajzbo| megllapthatjuk,hogy Hitler sohasem volt szobafest<. ttibb, Hitler soha letben Mi nem vgzettsemmilyenhasznos tevkenysget valamilyen cMl intzmny alkalmazottjaknt. fizeA tett, mindennapos munka irnti megvetsvel mg dikttorkortrst, Sztlint is feltilmrlta' Sztlinnak ugyanis legalbb letben egyszer' huszonegy vesen,1899 decemberttl 1900 mrciusig volt llsa: a tbiliszi Fizikai Intzetobszervatriumnakalkalmazottjaknt ellenrizte a csapadkmrket, nhatakartottaz intzet s udvarn. Hitlerviszont jrsztcsellengssel operba jrssal t ltotte el BcsbensMtinchens ben a tanulmnyaibefejezse az els vilghborri kitorse s kozott eltelt idt. A legenda valsznrlegazon az |etrajzi tnyenalapult, hogy Hitler fiatalkorban akvarelleketksztett. Fest szeretettvolna lenni, s ktszer is sikertelentil felvtelizetta bcsi kpzmivszeti akadmira (I9O7, l908). Szneskpeslapokrl festettele BcssMi'inchen hresptileteit, s ksztett tjkpeket,csendleteketsportrkat is' T<ibbfestmnt sikertilt is olcs ron rtkestenie' Mg az els vilghbor lovszrkaiban is festegetett nha. Bellk Gbor mtvszettortnsz szerint

ma darabosratehetletmiivbtjl mintegy700 mii ismertk ltjn,,2_3000 (A Szerk. Rcz gyi)jtemnyekben',, Hitler- rejtly. bijztj archvumokbans szerint az ptileterpd. Bp. 2006,Rubicon Kiad. 67' o.) A szakrttk s le, ket kivlan festette tjkpei portriazonban sokkal gyengbbek. vzlatokat s utn mr csak plaktterveket ptszeti Az elsovilghborri ,,bogrde ksztett, 1932.benovzo|tafel a Volkswagenaut k<izismert, htri'formjt. utn, 1935.benvlt koztudott,hogy Csak ktwel hatalomra,iutsa A is ksztett. jelek szerint az eurpaiak nagy Hitler valaha festmnyeket s az volt <isszeegyeztetni ercszakos agresszv ekkor mr kptelen rsze gy tevkenysggel. lett brmilyen szpmtvszeti dikttor szemlyisgt kifinomult a festb<l jval kevsb a koztudatban az egykori amat<r s munkt vgz ,,szobafesto mzolo''.

perenDimitrovbtranszembesz|lt 90.A |ipcsei a ncikkal


A ,,lipcseiper'' valaha olyan hresvolt, hogy onll cmszknt lexikonba.A kovetkezoket olvaskertilt be a Munksmozgalom-ti)rtneti per (19j3' szePt. hatjuk roLa ,,...a hitleristk ltal rendezettkoncepcis 2l_dec. 2j.). Afasisztk 1933. felgy jtott k a birodalmigy ls febr.27-n A ss'., per vdlottaivoltak: amirtakommunistkattettkfelel p lett, Borisz Popov sVaszil Tanev,tovbb a fasisztk E. Torgler G. Dimitroy, pervdlt eszk ze: aholland Marinus van der Lubbe' A nevezetess lipcsei a ben G. Dimitrov a fasiszta rendszervdljv vlt. Leleplezte bijntett jellegt, perben A a s igazi httert bebizonytotta vd hazug,provokatv a kommunizmuseszmjt, a vdelmezte nagyszeriien felszltotta nmet A lipcseiper a megteremtsre,,. egysgfront antifasiszta munksosztlyt lett. veresge A nemzetkijzi szolidaritsi mozhitlerizmus nagy politikai a kiknyszertettevdlottakfelmentst. galom, G' Dimitrov b torfellpse (Bp, s kivgeztk',, I976, Kossuth Kiad. hattlratltk M, van der Lubbt

282

283

350. o.) A ncik sa kommunistk kolcsonosen egymst vdoltk a gytijtogatssal, ma mr a legtobb tortnsz de egyetrt abban, hogy Marinus van der Lubbe magnyos tettesvolt, senki nem llt mogtte.Dimitrov tekintlyepedig rendkvtil megnovekedett,Milovan Dilas mg l948-ban is rigy tekintett r, mint ,,a lipcseiper oroszlnjra, aki a vdlottak padjn is szembeszeglt a hatalma cs cspontjn ll Gtiringgel s (Tal lkozdsokSztlinnal' Bp,t989' Magvet Konyvkiad. a ncizmussal,,. 162. o. Radics Viktria fordtsa.) A tcirtnetnek csak egy szpsghibja Georgi Mihajlov Dimitrov van. (1882-1949), a bolgr kommunista mozgalom egyik vezetje soha letben nem bizonyultktilon<isebben btor embernek.Szabadonbocstsa utn a Kommunista Internacionl fotitkra(|935_t943),vagyisa kommunista vilgmozgalom ltszlagos vezettjelett, s hten vgrehajtotta Sztlin valamennyiutastst. Kommunista Internacionl kongA VII. (l935) thirdettemegaz j sztlini irnyvonalat, antifasiszta resszusn az egysgfront politikjt, az |939-es nci-szovjet paktum utn Sztlin utastsra vget vetettminden fasisztaellenes agitcinak,majd zol<szo nlktilktizremrkridcitt szervezetfelszmolsbanis. A bolgr kommua nista prt fttitkraknt( 1948- l 94l) sBulgria miniszterelncikeknt (1946-1949) pedig h sgesen benyrijtottakormnya listjt jvhagysra a szovjetvezetkhoz' Egyszer volt egy onll lpse, amikor Titval egytitt egy balkni llamsz<ivetsgr<l sz<ttek terveket - de amikor a diihos Sztlin fecseg vnasszonyh majd komszomolista klyokh<iz oz, hasonltotta,gyorsan meggondolta magt. (Ugyanott, 161., 163. o.) Vajon mitl volt ppenLipcsben olyan btor? A ncik magatartsa is rthetetlen,ha meggondoljuk, hogy nem sokat teketriztak azokkal, akiket el akartak tenni lb all. Ruth Fischer (1895-196l), az egykori nmet kommunista mr 1952-benelmondta,hogy Dimitrov felmentse annakvolt koszonhet, hogy a szovjet sa nmetpolitikai rendrsg, a Gestapo sa GPU titkos egyezmnytkotott a hrom bolgr vdlott szabadon bocstsrl. Fischernek azonban senki sem akart hinni, mert 1925-bena Kommunista Internacionl levltotta vezet, tisztsgeibl, egy v m lva a 284

prtbl is kizrtk, s cFranciaorszgba,majdaz Egyestiltllamokba emigrlt. 1997-benazonban Bulgriban kiadtk Dimitrov naplojt,amelyet hamarosannmetre lefordtottak(Tageb is cher ]943' Berlin, 2000,Aufbau-Verlag). Ebbl megtudhatjuk, hogy Ruth llisclrcrnek igaza volt. Dmitrov megkiilonbtiztetett bnsm dban rszeslt a (icstapo b<irto. nben, megkaptaa neki ktiId tt Ievclcket, tviratokat,'valanrint a nemzetkzi lapokat,anyja sntivre rrrcg|togathatta, s llrtlgilis csak ,,erkcilpanaszk<ldtrtt amerikai rjsgirtirrak. hrom csi szenvedsekre'' egy A bolgrvdlottatl934. februr l3-rrllrcg|irsz,ttlttk brllgrllarnptllgrsgtl,hogy ktnap mu|va nregkapjk sztlvjct||urrpo|grsgot, n s 27-nrepi|rgpen Konigsbergbc,lrrirjtl sz,l|ttrttk Mrlsz,kvl.lit ket. Rudolf Diels, a Gestapo fontikc gy ll(rcs(rz'tllt t(i|tik:,,J<| ku1lt.solatokat akarunk a Szovjetunival'Ha nct| (z le,,W il lrclyzet,ncnt k ldennk magukatMoszkvba.,,(tHistoire.2()()|.t|ccclttllcr'2|'rl')Asztlvjctfdvrosban pedig termszetesen nagy p()|-tlJ)iivrrl lilgrrc|tr|k ktlmmunista u mozgalom hseit, a lipcsei per vd|tlttjait, itz<lknt, ukikct cgy csp<s nyelvtmai francia tortnsz teljesjoggal llcvc7'clt,,lIitlcr kis kommunista vdenceinek'.

vezet szor3p.t|tszottak 91.A kommunistk az antifasiszta klizdelmekben


Amikor a bcsi kongresszus<rnSttdtlrtlrtlszcr azz,a|vdo||. ta a szsz kirlyt, hogy Napleonnal szrivetkezvc clrulta l:,urpt, TaIleyrand francia kiiltigyminiszter a kovetkez<l szavakka|intettemrskez A cr |etre: .,.Fekg dtum krdse!,, nyi|vnnyeltegy nagyot, ,,-ruls? kot sarra gondolt, hogy 1807-benmaga is szovetsget tt a francik csszrval. Ugyanez av|asz adhat a cmbenmegfogalmazott lltsra: koma munistk antifasizmusadtum krdse. Mert a Kommunista Interna285

cionl(Komintern) hatodik kongresszusn1928-bannem a ncikat, hanem a szocildemokratkat jeloltkki a nmetmunksok ftellensgnek.Kimondtk, hogy a f feladat:,,az elpolgarosodott szocildemokrcia sztverse, amelynek ideolgija, az osztIyokegy ttmiik dse, sok ponton rintkezik fasizmussal.''(Heinrich August WinHer: Nmetorszg a tijrtnete modern korban.I. kotet. Bp' 2005, osiris Kiad. 429. o. a D. Molnr |udit fordtsa.)Azon lehet vitatkozni, hogy a nmetkommunistk s szocialistk osszefogsval valban el lehetett volna-e keriilni Hitler hatalomra jutst, annyi azonban bizonyos, hogy a Komintern llsfoglalsa megkonnftette a ncik gyzelmt. A fordulat 1935-ben kovetkezett a Komintern VII. kongresszusn. be, A Szovjetuni az e|z vbencsatlakozotta Npsz<ivetsghez, ellene s az ellen irnprl nmetsjapn fenyegets miatt a ,,kollektvbiztonsg'' |ett az rij jelsz. Georgi Mihajlov Dimitrov f<titkr kongresszuson a meghirdettea npfrontpolitikt, vagyisazt,hogy afiiveszly,a fasizmus ellen a kommunistknak ossze kell fogniuk valamennyi nem fasiszta prttal smozgalommal. 1936.prilis 17-nszIalt meg elszor egy kommunistavezeto, Maurice Thorez a Radio-Paris nevtadlloms mikrofonjai e|,tt:,,Mi, akikfelekezetenkv liek vagyunk,kez nket nyujtjuk feld,katolikus munks, alkalmazott, iparos s paraszt, mert a testvrijnkvagy!,,(Idzi: tHistoire,2006, prilis. 34. o.) 1939-benkovetkezettbe az rijabb fordulat, a szovjet-nmetmegnemtmadsi szerzdssel. Szovjetuni ezutinktvent rengetegnyersA anyaggalltta el Nmetorszgot: olajjal,gyapottal,mangnnal, krmmal sgabonval, s kozvettokntsegtetta vilgpiacon megkertilni a brit blokd rendeleteit. Mg egy Murmanszk ktizelbenfekv< kikott is a nmettengeralattjrk rendelke zsre bocstottak, de Norvgia megszllsa miatt a nmeteknekerre nem volt sztiksgtik. Tt'bb szz nmet kommunistt adtak t a nci hatsgoknak' A propagandaanyagokbl ugyanrgyeltinteka fasizmust tmad rszletek, mint a ktinyvesboltokbl a nciellenes k<in1ruek. kommunistknak minden orszgban azt A kellett hangoztatniuk, hogy a kirobbant hborri imperialista hbor , ame$rt a brit sa francia kormnyt terheli a felelssg. Nagy-Britan-

niban a kommunistk kampnyt indtottak a bkerdekben, egyik s teoretikusuk,Palme Dutt konyvet kezdett rni For a People\Peace(Anp bkjrt) cmmel. A francia kommunista vezetckazt hangoztattk, hogy a hbor t a francia sbrit plutokratk (azaz politikai befolyssal megszllsa br nagyt<ksek) indtottkmegHitler ellen.Prizs nmet a utn |acquesDuclos-nak kis hjn sikeri.iltengedlyeztetniemegszla lkkal a ljHumanitkiadst.A tagsgsemmit sem rtett fordulatbl, osszetagktinyvt. Errt|a fordulatrl mg 270 0o0 francia prttagtpte az amerikai Julius Rosenbergsogora is azt nyilatkozta,hogy ,,ezaz id De szak bizony prbra tetteaz embereklelkt. amikor hinni akarunk, Robert,az interju kszt<je ennyit jegyakkor hinni akarunk.,,Sam csak zett meg:,,Aki tugrottaezt az idcolgiaiszakadkot, annak mr brmijelantktelen lyen ks bbi kijvetkezetlensg barzdnak tiint',,(Idzik:New YorkReview Books,2002. prilis ll.4l. o') of A Szovjetuni e|len megindul nmettmads 1941 nyarn rijabb fordulatot idzette|<. brit Palme Dutt nem jelentette meg emltett A konyvt,helyette egy msikat publiklt, amelyben konytirtelen harcra szltottafel a brit kommunistkat Hitler ellen. A francia tHumanit felhvst szabadharcosai, illeglis kiadsa a kovetkezt tettekozz: ,,1941 talpra, hogy eliizztekaz ellensget haza szentfoldjrl!,,(Idzi:Maria anne, Hors srie,novembre-dcembre2009.35. o.) Ezutn a francia harcoltak az ellenllsban,hogy elfeledkommunistk valban hcsiesen bizonyultak a ncik irnt az elmult ktvben. tessk, milyen megrt<nek Az ellenlls rsztvevi s tmogati koztil 30 000 ft agyonl<ttek, 20 60 000-etfogolpborba zrtak,s 000-enestekeIharc kozben. A Francia Kommunista Prt teht alaposan t lzott, amikor a felszabadulsutn prtjnak nevezte magt' A kozos fegyweres harc ,,a 75 000 agyonl<tt'' irntuk a nem kommunista ellenlazonban mgistiszteletre ksztette lkat is, akik kcizi'ila negyedik koztrsasg vezetopolitikusai kikertiltek. 1945 utn aztnujramegvltozott a Propaganda irnya, sa szovjet lapok Sztlin korbbi nyugati sztivetsgeseit nyilvntottk imperialista sneofasiszta szornyetegeknek' Titt hitlerista renegtnak neveztk, miatt a kommumajd l952_53-ban a Rosenberg hzaspr hallos tlete

246

2&7

nista szvivk az Egyestilt llamokat nyilvantottk fasiszta santiszemita orszgnak. Vagyis a kommunistk hol meghirdettk- hol pedig megtiltottk az kommuantifasiszta kiizdelmet. A francia, gortig sms nemzetisgi nista ellenllk termszetesen nem csak a Szovjetuni szolglatban kockztattk az lettiket hbor idejn.Moszkvbl irnltott prtjaik a azonban csak akkor engedlyeztk szmukra a harcot, ha ezzel a sztIinista Szovjetuni rdekeitis szolgltk.

kszii| 92.Rooseve|t tudotta PearlHarbore||en japntmadsrl


1941' december7-na japn lgier< tmadst intzett Haa waii-szigetek Pearl Harbor nevikikottjben llomsoz amerikai hadihajk e|len. Tizennyolc hadihaj stillyedt el vagy rongldott meg srilyosan, ttibb mint l80 reptilcgp megsemmistilt,2403 amerikai meghalt, 1178 megsebestilt.Ngy nap m(rlva a Kongresszus Franklin Delano Roosevelt koztrsasgi elnok indwnyra hadat iizent |apnnak' Az Egyesiilt llamok belpett msodik vilghbor ba. a Mr a vilghborri vgn terjednikezdettaz a mendemonda,'hogy az eln<iktudott a Pearl Harbor ellen irnyul tmads szndkrl,de nem jelentseit, tettekozza hrszerzs mert mindenkppen akart lpnia be hbor ba, s egy ilyen tmadssal biztosthatta,hogy a felhborodott amerikai trsadalom mell lljon. Roosevelt valban rigy rezte, hogy hazjnak elbb-utbb szembe kell szllnia a nci Nmetorszggal. Mr 1937-bengysznokolt egy chicagi gy lsen: s ,,rtatlan npeket drtatlan nemzeteketldoznak fel a hatalomhsg oltrn,.. Ha ilyen dolgok jtszdnak le a vilg ms rszein, senki se gondolja, hogy Amerika nnegmenek l, hogy Amerika kegyelmetvrhat, hogy a nyugatiflg mbiit nem tmadjk meg,snyugodtanlhet bkben!'' Csakhogy az Egyesiilt Ilamokban rendkvtil erosvolt az izolacionizmus, azameggyzds, hogy 288

az amerikai npnek tvol kell maradnia Eurpa zavaros tigyeitI. Kis hjn sikeri.ilt elfogadtatni egy olyan abszurd alkotmnykiegsztst, a tettevolna fiiggtv hadiizenetet.A Kpvise|i\hz amely npszavazstl utastottae| ezt ajavaslatot. mind<issze209 : l88 arnyban elkertilheRoosevelttisztbanvolt vele,hogy a hbor el<bb-utbb hogy az amerikai trsadalom trilnyom tcibbsge tetlen, de azt is tudta, nem kvn rsztvenni benne. Egyik levelben gy irt William Allen blcsi)regbartom, az a problmm,hogyan White-nak ,,Ennlfugva, hogy nzzenszembea valsznjkijvetkezvegyemr az amerikai npet, meg hogy bele akarjk vonanlk l hogy azzal rmtenm mnyekkel, szolni a hbor ba.,,(DavidM. Kennedy: Freedom from Fear. The Ameand in War. 1929-1945.New York, Oxford, rican Peoplein Depression 1999,oxford University Press.434. o') 1939.janur 4-i ,,unis tizene. arra tben' vetette fe| az izo|acionizmus megtagadsnak lehet<sgt, senkit sem vd megaz honfitrsait,hogy a semlegessg figyelmeztetve sfel novelni kell a katonai k<lltsgvetst, agresszitl.Kimondta, hogy kell szmolni a fegyverembargt. A vilghborr kirobbansakor az hogy tettelehetv, torvnyelfogadtatsval elnok egy j semlegessgi Franciaorszg sNagy- Br i tan n ia hadianyagotvsroljon az Egyesiilt fizetnek sa sajt hogy kszpnzben llamoktl _ azza|a felttellel, (izse utn l 940.ben Roosevelt hajikon szlltjk el. F ranc i aor szg |egy s 37 millird dollrt a lgiflotta hogy fordtstln rvettea Kongresszust, alrtaa soroz,sitorvnyt,majd nyolc fejlesztsre, a haditengerszet ktildcittNagy-Britanrepi.iIgpeket atlanti-cenitengeribzis fejben niba. van 1940.janur 4-i iizenete gy hangzott:,,Nagyk l nbsg akz tt, hogy azt sznlelj k, a hbor nem a mi hogykimaradunk ahbor bl, s gy nk. Saj t j v nkre is hatssal lesz,ha a vilg kis nemzeteit l elrabolj k szabads gukat... Egyre vilgosabb,hogy az elj vend vilg zavaros s az hely lesz _ igen,mg amerikaiak szmra is - ha az az er veszedelmes hogy egyre ir nytja,amely kevesekkezben sszpontosul.'.Remlem, a mg struccok szmra sem kevesebbamerikai strucc lesz ktjzijtt nk; s 1940-benvezettk hossztit 'von,hafej ket a homokbadugjk.,, egszsges 249

be a sorozsl 16 milli 2I s25 v k<iztifiatal ferfit vettek jegyzkbe. Csakhogy Roosevelt meg akarta nyerni az L940-es elnokvlasztst, s ezrt brmennyire is meg volt gy<z(5dve ahborri elkertilhetetlensgrl, mgis sznokolt a kampny idejn,1940.oktber 30-n Bostonban: gy ,,Fiaitokat nemfogj k k lfbldre k ldeni hbor zni!,, Harmadik vlasztsi gyiize|meutn Roosevelt folytatta a felksztilst. I94I.janur 6-n egy kesszl beszdben ,,ngy (a a szabadsg'' szlsszabadsg,a vallsszabadsg,a flelemtlval szabadsg saz nsgtl val szabadsg) megvdelmezsre h\'tafel a Kongresszust, majd elterjesztettea kolcsonbrletittirvnyt,amely lehetvtette,hogy felszerelstjuttasson azon orszgokba, amelyek vdelmefontos az Egyestilt llamok szmra' (19a5-ig 50 millird dollr rtk hadianyagot szlltottak.)Ezzel a kormnyzattulajdonkppenfeladtaa semlegessg elvt. Brit samerikai vezrkaritisztek hamarosan koz<js stratgit dolgoztak ki, majd Roosevelts Churchill j-Fundland partjaikozelben hadiegy hajn alrtaa nyolc pontbl ll Atlanti Chartt.Ebben eltltk a hdtsokat, s gretet tettek egy rij nemzetkozi szervezet ltrehozsra a hborr utn. A tengereken hadtizenet nlktili hadillapot jott ltreaz amerikai snmethadihajkkoztitt. I Rooseveltet teht azza| megvdolhatjuk, hogy rigy tette meg a sziiksgesnektartott lpseket hborri fel,hogy kozben f|revezette a az amerikai trsadalmat, smindvgig azt hangoztatta,hogy orszga nem fog rsztvenni a hborriban. Mindebbcl azonban egyltaln nem kcivetkezih hogy tudott volna a Pearl Harbor elleni japn trmadsrl,sfelldozta volna flottja egy rszt, hogy belphessen hborriba. Ezt eddig a mgsenkinek sem sikertilt bebizonytani. A japrnokegytinteten vallottk, hogy a tmadsrl semmifele azt rditizenetet nem adtak le. Ha Roosevelt megprblt volna eltitkolni effle adst, brmelyik hrszerzictiszt kiszivrogtathatta volna az informcit. Az elnok egszletben rajongott a haditengerszetrt, ha s |apnrakvnt volna rtimadni,aligha kezdi el a hborrit ppenannak a hadiflottnak a felldozsval, amelyet fel akar hasznlni. Radsul nem az ldozatok szma sa hajk rtke okozott nagy felz dulst az

Egyestilt llamokban, hanem a tmads vratlansga'Vagyis Rooseveltekkora csapsra,hogy harcra knyszertse nek nem lett volna sztiksge Amerikt. Ha tudott volna a tmadsrl, konnyen megtehettevolna, s hogy az utols percben kirendeli a flottt az obolb<l, hagyja, hogy a japnok megbombzzanak pr elavult csatahajt. vezrkarval egytittnem a csendesCsakhogy Rooseveltkormnyvals kvnt koncents ceni, hanem az at|antt-oceni eurpai hadszntrre s r|ni. ,,Haditengerszeti katonai tancsadi meg voltak gyz(jdve rla, _ ellenfl,, az hogy nem |apn, hanem Nmetorszg igazn veszedelmes _ ,,Valamennyien gy vlerta David M. Kennedy amerikai tortnsz. kedtek,hogy egy nyltkonJliktuslap nnal ne|na hbor hoz vezetijhts (Idzett mii,524_525. o.) Ha |apnnallpnek ajt, hanem zavar tnyez.,, volna, hogy Nmetorszggalis hadba, ebbI egyltaln nem kcivetkezett hadillapotba kertilnek. A tengelyhatalmak ugyanis csak arra az esetre grtek tmogatst egymsnak, ha valamelyiktiket megtmadjk _ arta az esetrenem, ha ok tmadnak meg valakit.Hitler viszont bzotta japn gyzelemben, elkertilhetetlennektartotta a hborrit Amerikval, st Ezrto tizent hadat december l1-n akarta megtenni az e|scilpst. a nagy szvessget ezz'e| Roosevelt-kormnyzatnak,amely arrl mr tve az aligha tudta volna meggytz,ni amerikai trsadalmat,hogy a Pearl ellen kell fordulni. Harbor elleni tmads miatt Nmetorszg

93.Jaltbanosztottkfel a vilgot
Az L945'februr 4-tol l l -ig tartojaltai konferencina szovetsges nagyhatalmak hrom legends vezetjevett rsztki'iltigyminisztereik svezrkarifnokeik trsasgban:Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt s|oszif Visszarionovics Sztlin. Gyakran elhangzik a vd, mely szerint a hallos beteg sszellemileg is hanyatl Roosevelt kommunistabart tancsadi hatsra tril sok engedmnyttett Sztlinnak, tadta neki Kelet-Eurpt, elrulta Lengyelorszgot s Csang 291

Kaj-sek knai korminyzatt.Mg a Magyar Nagylexikonbanis azt olvashatjuk, hogy ,,ajaltai konferencinhozott dtjntsek alapveten meghatroztk a msodik vilghbor utni Eurpa arculatt,,' David M. Kennedy amerikai tcirtnsz err<l vlekedett: gy ,,Ha Jalta az amerikai diplomcia cs djt jelentette, nem Franklin Roosevelt ez 1945. gyengesgeinekvolt februri szellemi stesti tulajdonthat,s nem Iltlagos bomlaszt tancsadi machinciinak, hanem a tijbb mint ijt ve tart hbor{t tiirvnyszeriisgeinek, amelyek kevsvIasztsi lehetsget hagytak az amerikai elnijk szmra.,, (Freedom from Fear. New York, oxford, 1999,oxford UniversityPress. 807.o') Mr a quebecis teherni konferencin (1943)hozott dcintsekkel megeltlegezikjaltai donta seket,sRoosevelt korbban sem hallgatott Churchill javaslataira.A brit miniszterelntik ugyanis felvetette,hogy azza|lehetnemegelzni a Szovjetuni Kelet-Eurpbaval benyomulst,ha azOlaszorszgbl szakkelet felhatol angol-amerikai katonk szabadtank Szlovnit, fel Magyarorszgotsa Balkrrt.Rooseve|tskatonai tancsadi azonban nem bztak egy ilyen hadmozdulat sikerben'nem akartak eltrni a szovjetekkelegyi.ittkialaktottstratgitl, attl tartottak,hogy s belpolitikai ttimadsoknaklennnek kitve, egyescsapatokKelet-Eurha pba va| i rrrytsval meggyengtena nyugat-eurpai partraszllsra felksztett hadsereget. Churchill is beltta,hogy a g"lkane't nem kockztathatjkNyugat-Eurpa gyors scseklyebb ldozatokkal jr felszabadtst' Tulajdonkppen a dtints ez jutatta Sztlin kezreKeletEurpt. |altban Churchill volt a leggyengbbtrgyalsi helyzetben, szinte tehetetlenrilfigyelte Roosevelt s Sztlin egyezkedsi. amerikai Az eln<ikmindenkppenmeg akarta nyerni Sztlin egytittmtkodst |apn legyt5zshez, tett vrszomjasmegjegyzseket nmettisztekre' ezrt a s ezrtgrinyolta Sztlin elttta francikat sa briteket. Ebben az idszakban ugyanis katonai szempontbl minden titkrtya Sztlin kezben volt mr, hadseregei lerohantk Romnit, Bulgrit, Magyarorszgot s Lengyelorszgot. A nyugati szcivetsgesek viszont mgnem keltek t a Rajnn sem, sppenaz ardenneki csatt prbltk kiheverni. 292

alkottk. RooseveltbeleAz els f< tmtaz ENSZ szervezetikrdsei egyetlen nagyhatalom is egyezett,hogyaz ENSZ biztonsgi tancsban s a megvtzhassa dontseket, a Szovjetunio mellett Sztlin krsre a Ukrajnnak sBelorusszinak is helyetbiztostott vilgszervezetben. Kelet-Europasorsavolt - amelymr orosz megszlls A msodik krds mr Tehernban alattllt. Lengyelorszghatrainakmegvltoztatsrol hogy nem tmogat szovjetelmegegyeztek.Roosevelt arra tett gretet, pedig a szabadvlasztsokmegtartlenesideigleneskormnyt, Sztlin azonban st fogadtael. A Churchill ltal javasoltnemzetkozi ellenorzst majdani ,,szabad''v|aszts elvetettk, ezrtnyilvnval volt, hogy a sokra a szovjet hatsgok irnytsa alatt kertil sor. Sztlin kpesvolt arra hivatkozni, hogy a lengyelek szmra nagyon megalzo lenne a vlasztsoknemzetkozi ellenrzse... hogy vajon tehetettvolna valamit Nehz vlaszolni arra a krdsre, azon kvtil, hogy az amerikai Roosevelt Kelet-Eurpa megmentsre csapatok elcrenyomulsvalkiszortja ket a rgibl' Egy ilyen hadtorekv amerikai mozdulatot ebben az idoszakban a hborri befejezsre azonvolna. Azza|az grettel trsadalom semmikppensem tmogatott ban feleslegesvolt Jaltban Sztlint btortania,hogy az amerikai katonkat ktvenbeltil kivonjk majd Europbl. Nmetorszggalkapcsolatban Rooseveltnek nem volt semmilyen hogy a szovjethatsgok terve.Ezrtelvben elfogadta, elksztett elrre a ipari felszerelst, elszllthatnakazorszgbl10 millird dollr rtkt ki, hogy az iparilag legfejmegszllsi znkat viszont rigy alaktottk nyugati fennhatosgal kertiltek' lettebborszgrszek cI, Az amerikaikormny szmraaz volt a legfontosabb hogy a SzovAz atombomba jetuni hozzjru|jon Japn mielbbi legyzshez. Rooseveltabban bzott, ekkor mgnem ksziiltel, hatsa ismeretlen volt. elvonhatjk a figyelmt hogy ha a Szovjetuni hadat izen, ezze\egyrszt a rendkvtil vresharcokat Eurprl, msrszthamarabb befejezhetik is keleten. Ezrt elfogadta Sztlin valamennyi tvol-keleti kovetelst (Kuril-szigetek,Dl-Szahalinstb.).

293

Sztrlinnak azonban mr megvolt a maga kialaktott llspontja. I942-ben e szavakkal foglalta ossze Molotovnak: ,,A hatrok krdst az (Simon SebagMontefiore:Szt lin. A VijrijsCtir udvara. er dijnti majd eI.,, Pcs,2009, Alexandra . 477. o. Kirrly Rbert fordtsa.)|altban pedig Sztlin a kovetkez viccet meslte ,,Churchill,Roosevelt Sztlin elment el.. s vadsznLElejtettekegymedvt. Churchill gyszlt: >Enym b re!A htison a osztozzonRoosevelt SztIin!< s Roosevelt mondta:>>Nem, ezt enym btjre! a A h son osztozzon Churchill sSztIin!<Szt lin egy szt sem szlt, gy Churchill s Rooseveltmegkrdezte: >Sztlin,mi az ijn vlemnye?< Sztlin >A medveaz enym, gy elvgre ejtettemel.<"(IJgyartott, n felelt: 485. o.) Titval pedig a kovetkezket kozolte 1945prilisban.',,Ez a h bor eltr a m ltbeli h bor ktl; ha valaki ter leteket foglal el, ezekrea teri)letekre rknyszerti sajt trsadalmi rendszert. a Ahov a hadserege eljut, otta sajt rendszernek szerezrvnyt,,,(M1|ovan Tal lkozsokSzt linnal' Dilas: Bp.1989, Magvett K<inyvkiad. l05. o. RadicsViktria fordtsa.) igen Ez meggyzen hangzik, csak ppenNyugat-Eurpra nem kellett erszakkal,,rknyszerteni''parlamentrisdemokrcit. a Sztlin llspontjt a rgi szovjet viccnek megfelelen foglalhatjuk <issze: Ami az enym, az enym, ttibbirtltrgyalhatunk. Hatrozott az a hdtsi szndkainakismeretben jaltai gretek egyezmnyek a s nem tintekktilontisebben megbzhatnak.Ugyanannyit rtek,mint az e|iiz voktberbenChurchillel vgrehajtott egyezkedse Kelet-Eurpa befolysi znkra val felosztsrl - semmit. Ahov a szovjet hadsereg eljutott, ott kommunista rendszert hozott ltre,ahov nem jutott el, (Gortigorszg) vagy ahonnan visszavonult (Ausztria), ott szabad v|asztsokat tarthattak. A vilgot teht nem |altban osztottk fel - ott csak elfogadtk a korbbi lpsek sorn kialakult rendszert' Az amerikai kormnyzat vezet<it legfeljebb azrttehetjiikfelelss, hogy nem ismertkfel korbban, hov vezetnek a hbor sorn megtett lpseik. |altban mr nem sok vlasztsuk maradt. ,,Az eurpai hbor ezen szakasz ban a politikai dijntsek mr csak a katonai realit sokat ratifklhatt k'. (David M. Kennedy:Idzett mi,802-803.o.)

ki vgeztk hzasprtrtatlanu| 94.A Rosenberg


()ssinirrg a 1953.jrinius 19-n New York llamban ta|lhat<t kivgeztk a btirtonben, Sing Singbenvillamosszkkel vros szovetsgi k sEthel Rosenberget. voltak az tlt miatt hallra a kmkeds Julius a vgrehajtottk hallos tletet. els amerikai civilek, akiken kmkedsrt az Egyestiltllamok Kommunista PrtjMivel mindketten nak a tagjai voltak, a kommunista vilg nagyszabsri tiltakozsi kampnyt kezdemnyezett.Picasso megrajzolta a hzaspr portrit, )eanPaul Sartre pedig gy mennydorgott a Libration cimi francia lap ami vrrelmocskol be lincsels, hasbjain: ,,Ez nem ms, mint tiirvnyes lelepleziaz Atlanti Szijs npet, egyszer mindenkorrafnyesen s egyegsz .. niik alkalmatlanok a nyugati vilg vezetsre. azt, hogy cs vetsg djts Ne lepdjenek meg ha Eurpt telek rtiilj k a hrrel:vigyzat, Amerika e megv szett! Szaktsunkmegvele minden kapcsoIatot!'' (Annie Cohen- So |a|:Sartre.Bp' 2001,Eurpa Konyvkiad. 538. o. Vajda Lrinc fordtsa.) Budapesten a belvrosi Hold utca 1953 s1990 kiiztitt a Rosenberg hez zaspt utca nevetviselte. (Valszntleg volt az egyetlen utca, amelyet hanem egyhzasprrlneveztekel...) A kivgzetnem egy szemlyrl, tek rtatlansga olyannyira belevsdott a koztudatba, hogy mgaz ltal 1998-bankiadott, A nemzetkijzi MTA TortnettudomnyiIntzete letkrnikja cimu kotetben is arrl olvashattunk, hogy ,,nem bebizomaj ki t nyto t,,vd alapjn v geztk <ket, d egy szemelvnyttal |hatun k benne ,,a vdkoholsanatmijrl,,(48. o'). Nyikita SzergejevicsHruscsov azonban mr az' l970-es vekben irnt, akik segtkifejezteh|5tRosenbergk kiadott emlkirataiban An elksz,tshez, amerikai sgetnyrjtottaka szovjet atombomba tartotta ket,de miutn ttanu|. rtatlannak Ronald Radoshkezdetben konyvben is 000 oldalas dossz,ijt, mnyozta selemeztea per 200 New York, l983, Ho|t, Riner^ile, brnosnektartja oket (The Rosenberg az hart and Winston)' Az amerikai hlrszerz,snek ugynevezettVenonarditizeneterejtjelezett a sikeriilt megfejtenie sz,ovjet akci keretben KGB amerikai llomsaira,s ezek ket, amelyeketMoszkvbl ki'ildteka

is a hzaspr bin<issgt igazoltk. Csakhogy a per idejnezt nem tehettkmgkozz,mert akkor a szovjetek megvltoztattk volna a kdot. A,,Venona-tviratokat'' csak l995-ben hoztk nyilvnossgra. Alekszand Felikszovnak, a KGB egykori tisztjnek 1999-ben megjelent emlkiratai az utols ktsgeket eloszlathattk megerstette, is hogy rengeteginformcit kapott fulius Rosenbergtcl, akinek a szervezett a hrom legfontosabb nyugati kmszervezetegyiknek nyilvntotta. (Serguei Kostine-Alexandre Felikssov: Confessions d,un agent sovietique. Monaco, 1999,Le Rocher.)2008-banpedig, miutin vtizedekig sztileik rtatlans gthangoztattk, a kivgzettekktgyermeke is sajnlattal elismerte, hogy apjuk km volt. (New York Times, 2Oo8. szeptember16.) Julius Rosenberg 1942 tavasznkezdett hozz igyn ki tevkenysghez: sgora szerint bement a szovjet konzultusra sfelknlta szolg|atait. Felikszov szerint ,,olyanember volt, akit mindig vissza kellett fogni." Ethel Rosenbergoccse,David Greenglass L943-banaz j-mexiki Los Alamos-i laboratriumban kapott munkt, ahol az atombombvalkapcsolatoskutatsokfolytak.N<vre sgora arrl prbltkmeggyzni, s hogy az Egyestilt llamoknak meg kellneosztani minden atomtitkot a szovetsges Szovjetunival' Greenglass vgiil vzlatokat sa laboratrium munkatrsainaknvsort bocstottaRosenbergk rendelkezsre. |ulius Rosenbergpedig tisszehozta sgort egy szovjetiigynokkel, majd 1945-benellopott az Emerson Radio Corporationtl egy gyrijtkszii. lket,stadta a szovjeteknek.Kmszolglataszpenb vtilt, egyre tobben nyrjtottakinformcikat neki raktatechnolgiaieljrsokrl. 1943 s1945koz<itt tobb mint 9000 oldal terjedelmidokumentumot juttatott el a szovjethatsgokhoz. A lebuksok egy Klaus Fuchs nevi brit atomfizikus tuds leleplezsvel kezd<dtek meg, aki 1950'februr 3-n beismertea brit elhrtsnak, hogy tzvea szovjeteknekkmkedik.Az vallomsa alapjn jutott el az FBI az amerikai Harry Goldig, majd Greenglassig.Ethel Rosenberg occse nem volt hajland Mexikba menektilni, ahogy sgora tancsolta neki' inkbb mindent bevallott. |uliust 1950.j lius |7-n,a felesgt 288

hogy augusztus11-ntartztattkle - eredetilegcsakazza|a szndkkal' szra brjk. a fr1et pedig btirriikbeismemindent tagadtaka brosgelctt, Rosenbergk Meg vclltak gy(iztdverla, volna a halIbi.intetst. elkerti{hettk rsvel kitor visz,orrt hogy azEgyestiltllamok hamarosanfasisztallam Iesz,, jon majd a harmadik vilghborri, sAmerikban szovjetkoztrsasg ket, s br az tallta btnosnek ltre.1951.mrcius 29-naz esktidtszk prilis 5-nIrving R. Kaufman bro kimolrdta a nem krteezt, i.igysz olvasott,mg is A hallbtintetst. br abszurditsokat a vdlottak fejre a koreai hborirrtis oket vdolta. Eisenhower elnok pedig nem adott kegyelmet nekik, arra hivatkozva,hogy tettiikkel tobb tzmillio rtatlan ember hallt okozhattk volna. A frjminden bizonnyal btnosvolt, mg akkor is, ha igazi,,atombocstani. Felesge titkokat'' nem tudott a szovjetek rendelkezsre vagyis az viszont csak btnprtolstkovetett el, pnzszlltott sgpelt, o biintetsearnytalannak ttnik. Az FBI nem is kivgeztetni,hanem szerettevolna ket, s mga villamosszkmell vallomsra knyszerteni az is elhelyeztek egy telefont,hogy a hallra tltek utols percben meghogy vallomst tesznek.Ezzel gondolhassk magukat, s bejelenthessk, elkeriilhettkvolna a hallt. Valamennyi bntrsukvallott, s ezrtcsak azonban mgazt is tagadtk, ket. Rosenbergk tltk bortonbtintetsre rtatlannaknyilpedig tokletesen hogy kommunistk a kmkedsben vntottk magukat. A mrtrhallt vllalva alighanem nagyobb segtsget nyujtottak a kommunista vilgnak, mint korbbi kmtevkenysgiikke|. ,,De azrt k lijntjs mrtrok azok, jegyezte meg jogosan Sam Tanenhaus, akik nem v llalj k, hanem letagadjk elveiket,saz igazsg (New York Raview oJ.tsooks,2002, ragaszkodnak.,, helyetta hazugsghoz prilis 11.44' o.) Mivel a Rosenberghzasprzsid szrmazs volt, a moszkvai veze. ts,amely 1949 ota antiszemitapolitikt folytatott,sppenaz oroszaz megragadta lecsapni,ksztjr<imest ksztilt orszgi zsid rtelmisgre s alkalmat' hogy antiszemitizmussal fasizmussalvdolja meg az Egyesi.iltllamokat. Ezze| a prgai koncepcis perekrol, Slnsky szsid

wa?

vdlott-trsai kivgzsrl remektil el lehetettvonni a figyelmet. Belis giumban, Hollandiban, a skandinv orszgokban, Svjcban sAngli. ban ,,Mentstik meg a Rosenbergeket!''elnevezsi szervezeteknttek ki a foldbl a szovjet propagandnak s szervezsnek koszonheten. Franciaorszgbl 80 000 tiltakoz levelezclap rkezetta FehrHzba. A francia baloldal elkpeszthwel vetettebele magt a kampinyba,s mga jobboldalis a kegyelmetjavasolta,a ppva|az|en.A ktelked k sztmrapedig a kommunista |acques Duclos a ljHumanif hasbjain kszsgesen is magyarzta, mir,| van sz: ,,Julius sEthel Rosenberg el atomkmek eltlse antiszemitizmuspld ja, yiszont nyolc zsid kivgaz zse Csehszlovkiban nem az!,,(Idzi: IjHistoire,1994.okl 12.o.) Magyarits Tams gy foglalta tissze a tortnteket:,,A kommunista propaganda termszetesen azonnal mrtrokat faragott a vlasztott hazjukat el rul emberekbl - szmos olyan nyugati >trsutas< rtelmisgikszsges ttmiik dsvel, egy akik mga sztlini terror nyilv nossgraker lse n is hittek a >vilgmegvlt"eszmkben.,,(Rubicon, ut 2005. 9' sz,, 57, o') Rosenbergkktsgkvtil brnosok voltak - de ha pertikre nem a hideghbor csricspontjn snem a koreai hborr idejn keriil sor, hanem ot wel elbb vagy ksbb, valszn leg nem tltk volna tkethallra. Az ember rosszkedvenfordul el a t<irtnet szereplittl.Vdlottak, a|<lkhozzjrultak a sztlinista rendszer tomegpusztt fegyverekkel val elltshoz, brk, akik elfogultak voltak, Amerika.ellenes baloldali tiintet<k, akik megkonnyeztka kmekhallt, de tigyet sem vetettek a sztlini perek rtatlan aldozataira,jobboldali amerikaiak, akik zlstelen viccel<dssel koveteltka kivgzst...Andr Kaspinak volt (I}Histoire,1994.okt. igaza .Ez az gy senkineksem v It a becs letre.,, 15.o.)

l|amokegy|k vo|taz Egyesiilt 95.Kennedy elniike legnagyobb


mig a legnagyobb clrr(ik(rkkiiz,iitt Az amerikaiak tobbsge tartja szmon }ohn FitzgeraldKennedyt (I9I7 _1963),aki l 96 l t|s l9 3 kozott tolt tte be az elnki hivatalt. Korai halla miatt cl jclkpcz.iaz. s be 1960-as vekelejnek nem vltott greteit, gyorsan megscnl rltisii lt lttl. azonbancsak egy szeretetre tobbsge optimizmust.A tortnszek t playboynak tekinti, akinek a nevhezegyetlen jelents kormnyz,ati eredmnysem fizhet. Multimilliomos apja, |oseph Patrick Kennedy sajt politikai kudar' cainak kompenzIsra mindenkppen elniikk szerettevolna vlasz,nevelte fel oket' a lgkorben tatni egyik fit. A kmletlenvetlkeds s minden veszllyelszembe kellett elrnitrk, legkivlbb eredmnyeket sikertilt, akkor apjukvagyona szllniuk. Ha pedigvalami mgsem kellett mgmindigbiztosthatta szmukra a siker |tszatt.A mdiafelhasznmert ebben a a lsval ltalban sikertilt megtveszteni kozvlemnyt, sa televzi mgkszsgeWatergate-elottikorszakban a sajt, a rdi sen tmogatta a vezet politikusokat. vlt korban mr hress |ohn Fitzgerald Kennedy huszonhrom ves Why England Slept?(1940,Mirt aludt Anglia?) cmikonyvvel,mely. angol kiilpolitikjt elemezte.A sikerben ben a harmincas vekvgnek az is szerepet jtszott, hogy apja harmincezer pldnyt felvsroltatott rIa recenzitaNew YorkTimesban' a ktetbl, s egyikbartjvalratott A msodik vilghboruban Kennedy egy csendes-ceni torpednaszdparancsnoka volt, amit a japrnok 1943-ban elstillyesztettek.Sikeegy rtilt egy szigetre sznia katonival, s a bennsziiltittek segtsgvel A trivilis kkuszdira vsetttizenetet eljuttatni az amerikaiakhoz. majd hollywoodi frlm sztiletett(1963-ban,PT 109 kalandbl kittintets, Ezutn cmmel), s a Reader\ Digestcmilap is ismertette a tortnteket. Kennedy Pulitzer-djat kapott Profiles in Courage (Arckpek btrakrl, amelyet nem rt, hanem Theodore Sorensen 1956) cmtkonyvrt, sJulesDavids. 299

299

A Kennedyk tortnetben igen nehzelvlasztani a mdia ltal kozvettettcsillogst a kibrndt valsgtl. A fiatalsgot, egszsget s jkedvet sugrzopolitikus az Egyesiilt llamok egyik legt<ibbet betegesked< politikusa volt. Gyermekkorban tesett asztmn, skarlton s diftrin,serdtilkorban pedig srgasgbanbetegedettmeg. Egyik lba hosszabbvolt, mint a msik, lland htfjs, krnikus vastagblgyullads sAddison-kr knozta,ezrtemelt sarkri cipttsfrztkellett visel. nie, radsul naponta szedte a ktilonbozt gygyszereket.A hbor ban malrit kapott. Szemtivegetviselt, de nem hagyta,hogy lefenykpezzk vele. l954-ben egy gerincmttt utn az utols kenetet is felvette,majd egy vmrilva msodszor is megoperltk' A sajt abban is cinkosnak bizonyult, hogy eljtszhatta a szeret< szvtcsaldapa szereptgyony<irisintelligens felesge, |acqueline Bouvier sktgyermeki'ik mellett. Valjban o volt a legtobbszor flrelpamerikai elnok.Szeretcit elkpeszten feleltlenmdon vlasztotta ki, olyan hressgek kcizjtik is tartoztak,mint Inga Arvad dn jsgr, a|<ttaz nci kmnektartott,s Judith Campbell Exner,aki Sam GianFBl cana maffiaftnoknekis a bartntjevolt. Az eln<ikteht kitette magt annak a veszlynek, hogy a maffiamegzsarolhatja. Eltszorkpvisel (1947-53), majd szentor lett (1953-61). A torvnyhozi munka nem ktitottele, els szentori id<szakban jrsztcsak betegeskedett, a msodikban pedig mr elnokvlasztsi kampnyt ksztette Apja vagyonnak s el. befolysnak k<isz<inheten l960-ban (miutn htllami elvlasztson gyzelmet aratott) sikertilt elnokjel<iltt nyilvnttatnia magt. A msik eln<ikjel<ilttel, Nixonnal televzis vitban mrtk osszeerejtiket, br a vlasztstnem ez dontotteel, a j s fellpst vonz frfinagyobb sikert aratottjobban felksz.ilt, frads de tabb ellenfelnl. vlasztst minden id<k A egyik legminimlisabb tobbsgvel nyerte meg, elglett volna 8900 illinois-i s46 000 texasi szavazatahhoz, hogy a republiknus prti Nixon gyi|zzon. Belpolitikai trennem sok eredmnytsikertilt elrnie.Elnoksgeels hnapjaiban ugyan rengetegi.izenetetktildott a Kongresszushoz, amelyekben torvnyeket stirgetetta gazdasgifejl< meggyorstsa, kcirds a

s rgikfejlesztse az adreform rdeaz nyezewdelem, elszegnyedett kben. Bfu a Kongresszus mindkt hzban a demokratk voltak befolya a tobbsgben, demokrataprti elnok nem rtett torvnyhozs olyan sikeressolshoz,amelybenalelntike,Lyndon B. |ohnsonks<bb (l96l)' a vdelmi s programjt csak nekbizonyult.letben irkutatsi torvnyt(|'962) sikertilt elfogadtatnia.t 96 1 a kereskedelemfejlesztsi A 20 a mrciusbanKennedy ltrehozta l]kehadtestet.kovetkezt vben oktati e mintegy 85 000 amerikai vgzett kornlnyszervtmogatsval csokkentsre orszgaiban.A jcivedelemado munkt a vilg ki.ilonboz<j (l963. jan.) csak halla utn (1964.febr.) vonatkoz t<irvnyjavaslatt fogadtattael utda, |ohnson elncik,akrcsak a polgrjogi torvnyekre vonatkoz indtvnyait. egymst.1961.prifelsikerekk<ivettk kudarcok s A ki.ilpolitikban Castro-ellenes lis 17-na kubai Diszn-obolben a CIA ltal kikpzett, kubai fegyveresek szlltak Partra. A hadmiiveletet mg az e|ozo korvele, majd az utols pillaelo, mnyzat ksztette Kennedy egyetrtett gatst. natban mgiskorlt oztaaz amerikai hadseregltal nyrijthat trmo engeTaln ennek ellensrilyozsira F.zze|azegsz akciot kudarcra tlte. hallgatlagosan, hogy a CIA a legabszurdabb mernyleteket d,|yezte is ksztse Fidel Castro ellen - mg szivarjainak megmrgezst elc hogy szoroa Ezze|arraksztettk kubai vezetst, komolyan felvetettk. sabbra fonja a Szovjetunihoz f zodo szlakat. hogy a Szovjetuni bebizonytotta, 1962-benaz amerikai felderts atomtoltettraktkatkiliiv<bzisokat ptKubban. Nukleris hborrvalfenyeget,sulyos vIsgbontakozott ki. Kennedy blokd aI vonta visszaforhatsra a szovjet vezets a szigetet,s fenyeget fellpsnek halad szllthajkat.A bzisokat felszmoltk, Kendtottaa Kuba fel pedig gretet tett, hogy nem tmadja meg Kubt. ,,Farkasszemet nedy azt ki nzt nk,,,je|entette Rusk kiiliigyminiszter, ,,s hiszem,a m sikfick sorn pislogottegyet." Csak azt nem hangoztattk,hogy a kiegyezs ppen az Egyestilt llamok visszavonta raktitTorokorszgb|'Igaz, ezt mr rgebbenelterveztk,ahelyzet azonban mgiscsak gy festett,hogy a raktkatoda, ahol utn a Szovjetuni nem teleptett kubai raktavlsg

30

korbban nem voltak rakti,az Egyestilt llamok pedig visszavonta a raktitonnan' ahol korbban voltak' Ezpedigaligha nevezhet stratgiai gy zelemnek. ( 1961)eltlte, szp gesztusokon de Kennedy a berlini fal megptst kvtil semmit sem tudott tennellene. 1963 j rniusb az e|zrt vr osba an reptilt, stmogatsrl biztostottalakit: ,,Minden szabad emben brhol is Ijen, Berlin polgara, s ezrt szabad emberknt, szknmondom: b lch Bin ein Berliner!'' Azt akarta mondani, hogy < berlini, de a nmet is nyelvben val jratlansgamiatt kijelentse hangzott,hogy egy fnkrigy nak tartja magt. Berlin laki termszetesen szndkaszerint rtelmeztkszavait, shlsan tapsoltak. Ebben az vbenltestettek kozvetlen telefonkapcsolatot (,,forrdrtot'') Moszkva sWashington kcizott, s ekkor sikeriilt alrni a szovjetekkel sms orszgokkal a lgi atomksrletek megsztintetsrcl szerzdst,aZ ,,atomcsendegyezmnyt''. szl Ezenkvtil egyetlen jelentsebb sikere az vo|t, hogy alirtk a latin(Alliance for Progress) amerikai orszgokkal a Sz<ivetsg fejltdsrt a elnevezsi szerzdst,amely tobbmillirdos amerikai seglyt biztostott az oktatssa szocilis fejl<ds tmogatsra. A ks<bbi esemnyekszempontjhl vgzetesnekbizon1rult,hogy Kennedy trlb ecstilte a kommunista szak-Vietnam r szr fenyeget< | veszlyt, a vilghborri egyik kulcsfontossg csataternek s tekintette Indoknt. 1963 vgig 7 000-re emelte a Dl-Vietnamba kiildqtt ame1 rikai katonrkszmt.Ez ahhoz nem volt elegendc, hogy egyszer s mindenkorra elvegye a kommunista partiznok sszakitmogatik harci kedvt,csak ahhoz, hogy lassan hozzszoktassa ket a hborrihoz sa gerilla-hadviselshez. CIA legalbb 200 000 katona azonnali mozgoA ststjavasolta, Kennedy azonban nem hallgatott a szakrtkre.Abban bzott,hogy a dl-vietnamihadsereg cseklyebb amerikai segtsggel is kpeslesz megvdeni orszgt.Hosszan elhrzd, vreshborIett az mert Kennedy nem a teljes erbedobssal kivvott azonnali eredmny, gyze|emretorekedett, hanem a mielcbbi politikai megoldsbanremnykedett. Semmi alapja sincs annak a legendnak, hogy halla eltt az amerikai csapatok visszavonst tervezte. Egy elnokvlasztsi vben

harcias hagyoilyesmire aligha szntavolna el magt, s csaldja frfias, A a beismerse. tormnyaihoz sem illett volna a visszavonuls, veresg hogy cis novelte volna a csatobbsge szerint biztosra vehet<, tnszek hogy patok ltszmtVietnamban. Mint ahogy az is biztosra vehet<, a a nem tudta volna elfogadtatni polgrjogi torvnyeket Kongresszussal, ahogy ezt Lyndon B. fohnson megtette. ossze|amesT. szavakkalfogla|ta a kcivetkezt Kennedy teljestmnyt nem onginak llt saival ellenttben Pattersonamerikai tortnsz:,,Raj (Grand E xpectations, The U nited States nagyon nt tfel a feladatokhoz' . .,, 1945-1974.New York, Oxford, 1996,Oxford University Press.517. o.)

96.Mig nemlehettudni,ki iilte meg Kennedyt


A Kennedy-gyilkossg vfordulinak alkalmbl tijra meg jelentek meg az rijsgok hasbjain. A torjraa legabszurdabbfeltevsek megtjkoztatsmakacsul nem hajland tudomsul venni azt a tnyt, mra mr elfogadott:|ohn Fitzgerald Kentobbsge amit a tortnszek nedy elnok halalrl szinte mindent tudunk. Earl Warren fobir vezetsvel kormnyzativizsg|obizottsg 552 tan t hallgatott ki, az FBI egy pedig mintegy 25 ezet kihallgatstrendelt el. A Warren-bizottsg1964 kozztettjelentseszerint Lee Harvey oswald volt az szeptemberben elnok gyilkosa, stetttegyediil kovette el. Szmtalan amatcrdetektv, jsgr stortnsz prblta megcfolni a bizottsg eredmnyeit,azt llt kori osszeesktivs a gyilkossg htterben. bizonygatva, hogy szles kutatsok eredms Az osszeesktivs-elmleteket az rijabban elvgzett is nyeit ttibb tortnsz osszefoglaltaa ktizelmriltban. Elbb Gerald Poskonyvben(NewYork' 1993, ner Case Closed,vagyis ,,Lezrtiigy'' cmt szerint a szerzo kovetkeztRandom House), s a trgyilagos szakrt<k seit azta sem sikertilt megcfolni' Vincent Bugliosi, aki egy 1648oldalas konyvben foglalta ossze kutatsai eredmnyeit(Reclaiming History: The Assasination of President Iohn F. Kennedy. New York, 2007, W. W.

3&3

Norton & Company), ugyanazokra a kovetkeztetsekrejutott, mint Posner.

287o-ukszerint tudta megmondani,honnan jotteka lovsek, 44o/o-anem szerint egy ftvelfedett dombocs. a tankonyvraktr piiletbol,I2o/o-uk hvei kro|, 2o/o-ukszerint tobb irnyb o|. hz osszeeskiivs-elmletek alavlemnyre mindkt esetbenaz utbbi, kisebbsgi termszetesen negyedik (Az egyik rendor rdiadjbl hallhat, poztk elmleteiket. egy 1982-esszakrtivizsglat megcfolta.) iovsrlszl elmleteket Igen sokan lttak puskacsciveta tankon}ruraktrotodik emeleti ablakEgyikiik, Howard Brennan vallomst ban, s szltak is a rendcr<iknek. volt, hvei, az flre osszeeskiivs-elmlet hogy szemtiveges azzal soportk Csakhogy Brennan nem rcivid-, s aznap nem volt rajta a szemtivege. hanem tvollto volt! A tankonyvraktrhrom dolgozja pedig, akik a azt a negyedik emeleti ablakbl nztk kocsisort, egyontetten vallottk, padlra hull hogy a lovsek a folotttik lv ab|akbl jottek, s mg a

valit ugyanaz volt, rajta voltak Oswa|d ujjlcrrytlrrratiri, csomagolpapr titt.lttltit. amelybenotthtlna It'gyvcrt mint annak a takarnak a szlacski, lttlt szt.tltI sz'c oswaldot, aki ti;bb keresnivrosszerte Ezutn kezdtk (.s maghozvettepisz,trr|yt' a tvrll. rint feld lt llapotbanhazarohant, cgy alapjrr Amikor a szemlylcrirsa fel sgibusz-plyaudvar igyekezett. szclllc tatt(t oswald tobb mint tz, .Lttraaiyo.'lott" J. b. rippit nev rendr meglltotta, majd egy moziba nrcrrckiilt'it|rrll t. Egy cip<boltba, aki felesgt, a garzsbavczctlc (lkct, elfogtklA rendrok felkerestk Amikor a puska trctttvrlll it me,-ttudta, hogy frjeott tartja fegyvert. ntiir lriz.trls helyn,az asszony,az orosz szrmazsu Marina Pruszakova volt benne, hogy frjekovette el a gyilkossgot. ilyen gytlr Sokan lltottk,hogy oswald puskjbl nem lehetett a gyilkossg san hrom lovstleadni'A Dealey PLazn510 fot ksztilt Ez,ekct idejn, valamint egy Zapruder nevi szemtanu filmfelvtele. hogy a hrom arta az eredmnyre jutottak, kielemez,," a szakrt<k lovs8-8,4msodpercalattdordtiltel.Ezbsgesenelegendoid s leadjon ahhoz, hogy valaki ktszer visszahuzza a puska zvrzatt, el, a msoegy hrom ltivst.Az els golyt feltehet<leg fagtrtette az elotte i.il dik az elnok nyaknak aljt tallta el, s kereszttilhaladt (sppenhtrafordul,kicsavarttartsbantil)JohnConnally'Texas virl kormnyz;amelln,csukljnslbn.Szmtgpesanimci rkezo gtllyri azota bebizonytottk, hogy az t'tt'dik emeleti ablakbl bejrhattaeztazutat.Aharmadikgo|yoazelntlkfejbecsap(ldott,s jobb oldalt. Mirt htrafelmozdult el az elntik cjc, szinte letpte hato|t be|? ha tettkfel utet"lk"dok a krdst, egyszer a goly htulrl hogy cliisz,tir Ha Zapruder filmjt lasswa vizsgljuk meg, lthatjuk, elremozdulelegyegszenkicsitKennedyfeje,majdhevescnlriitrn. a f.cjbtllcl{ire Vagyis a htulrl tehtol goly elrelokte a fejet, majd hi|tjval hevcselrlreIr kirobban vrsagyvel ,,raktaeffektus''-knt senr s cz'rt ralokte. Kennedy radsul beteg hta miatt ftzotviselt, ktivctkez.tctsrc eshetett elre. A specilis vizsglatok mind arra a ment t, s ez,ck()swald pus. jutottak, hogy a testekencsak ktgoly kibl szrmaztak. 305

Az hagytk, s tovbb rohantak felfel' munkatrsaikoztartozik, bkn felszerelt,Mannlicher-C arcano tt'dik emeleten megtalltk a tvcs<ivel

hozta be reggel autjban Oswaldot, akinlegy paprbacsavart,hosszrihoz. Ilyesks trgy volt. oswald azt mondta neki, hogy fi.iggonyrudakat mlt az egszptiletben nem talltak, viszont a puska mellett hever 394

De ki volt oswald? Egyvgtelentilmagnyos, srtett, tudatlan sgnl lk d ember. 1939-ben sztiletettNew orleansban, apja meghalt, s idegbeteganyja neveltefel. Tizenhtves korig huszonegy alkalommal kolt<iztek lakhelyre, s hromves rij kortl kt vetrvaizban is eltoltott. Anyja lebeszlte iskolba jrsrl. Mr tizenhrom vesen az kssel fenyegette meg sgornjt,aki csak arra krte,halktsale a tvt,amint s egy pszicholgusnak elismerte,tobbsz<ir megverte az any1tis.Kamaszkorban arrl mesltegy firinak, milyen j lenne meg<iiniEisenhower elntiktit, s azza| idegestette k<irnyezett, hogy kommunistnak vallotta magt, br nem volt tagja a prtnak. Pr veteltoltotta haditengerszetnl (1956-59),de trsai nem szerettk, leszereltettemagt. Minden jel szerint sehol sem tallta a helyt. s 1959-bena Szovjetunibadisszidlt,ahol mintegy h sz tigyn<ik tartotta megfigyelsalatt, de semmi gyan sat sem talltak viselkedsben. A KGB tisztjei (mind a ks<bbi emigrnsok,mind a hazjukbanmaradk) egyarnt azt vallottk, hogy oswaldot teljesen,,hasznlhatatlan'' alaknaktalltk.Egy minszki rdigyrbankapottllst,a munkt azonban megunta,s l962-ben orosz felesgvel egytittvisszatrt Egyesi'ilt az llamokba' (Egyesek azt firtattk, mirt is ment hozzegy hJ,,apos ismeretsg utn egy von z, fiata|,orosz nci.A szakrtkerre csak annyit szoktak vIaszolni, hogy az amerikaiak el sem tudjk kpzelni, milyen j partinak tinhetettegy orosz kisvrosban egy olyan frfi'aki nem ivott, ssajtlaksa volt.) Amerikban nagycsalds rte: Itazarkezse senki sem rdekutn ldott irnta, pedig mr meg is rta nyilatkozatt az tijsgrknak. Mindig hres szeretett volna lenni, felesgnek arr| fantzialt, hogy egyszer 3 |esz az Egyestilt llamok miniszterelncike. (Vagyis mg azt sem tudta, hogy ilyen hivatal nem ltezik ahazjban,ahol az elncik egy szemlybenrllamftiskormnyft...) AzFBI termszetesen megfigyelsalatt tartottaoswaldot, de csak rendszertelentil nztekutna, hogy mit mivel. Rosszul fizetett, alkalmi munkkbl tartotta el csaldjt, felesgt akkor is verte, amikor az asszony terhes volt, s a szerencstlen, magnyos, angolul rosszul beszl Marint egyszer az tingyilkossgi 306

egyontettenazt vallottk, hogy nincs ksrletigis eljuttatta.Ismercsei olyan titkos szervezet, amely brmilyen feladatot is rbzott volna Oswaldra. vsrolta meg az emltettpuskt, valamint egy Smith d" 1963 elejn Wesson tpusti revolvert. Mrcius 31-n feketbeolttizve, fegyvereit Az mutogatva lefotztatta magt a felesgvel. egyiket kislnynak ajrnmirttesz paptl,,, Amikor megkrdeztk, lotta,s felrtar:,,Iunie-nak, egyszera papra!,, A hrom ilyesmit, ezt felelte:,,Hogy majd emlkezzen vizsglgatta, s valamennyien fnykpet hetvenes vekben22 szakrtt5 a rigy vlekedtek,hogy egyik sem hamiswny. prilis 10-e jszakjn Edwin Walkert, a kozismerten megproblta az ablakon keresztiil lel<ni jobboldali, nyugalmazotttbornokot. A golyo clttvesztett, rasszista, nem talltk meg. Oswald azonban elmondta a tortnteket a mernyl<t (Errl s felesgnek,azt is, hogy kthnapon ttervezte a mernyletet. megmegalkot szvesen az a bizonytottesetrcl <tsszeesktivs-elmletek feledkeznek,s tobb hreskonyvben meg sem emltik.)Ezutn Kuba-prti prblta rbeszlni, roplapokat osztogatott,s elbb llapotos felesgt el hogy koztisen trtsenek egy reptilogpetKubba, majd Mexikvrosba utazott, hogy vzumot szerezzen.Diihongve szaladglt a kubai s azoroszkovetsgkozott, de mindkettrol elktildtk.(Az ekkor kszttetett sbeadott vzumkpekhitelesek,valban ot brzoljrk.) utn oktber 15-tI llst kapott a dallasi tankonyvrakVisszatrse Ekkor mg egyItaln nem dlt el, hogy erre fog haladni a trban. el vrosba ltogat eln<ikautja. Aligha kpzelhetr egy olyan cj,sszeesktivs,amelynek egyarnt tagja oswald korbbi munkaadja, aki ppen megfelel idtpontban bocstja el a frfit,az j munkaad, aki felveszi ct, a bartok, akik az llst ajnlottk. Radsul csak november 19-n s kozciltka lapok, hogy az elnoki autk erre haladnak majd el. A jelek szerint oswald egy lwnyos gyilkossggal akart bosszrit llni rtelmet. minden pnzt |963. november 22-e reggeln len ssikertelenletrt. is, szmta,s levettea jegygy rijt pedig korbfelesge otthon hagyta ban ilyesmit sohasem tett. Majd a hosszriks csomaggal a kezbenbevitette magt munkahelyre.

307

Elfogsa utn pntek dlutntl vasrnap reggelig legalbb otszcir kihallgattk, s mosolyogva lveztea figyelmet, amelyben korbban sohasem rszesiilt. Mindent tagadott,de elbb-utbb rbizonltottk volna a gyilkossgot. Csakhogy vasrnap dleltt 11 ra 2l perckor leksrtk rendrsg lpcscjn, a hogy wigyk a sheriff hivatalba, s ekkor egy Jack Ruby nev frfigyomron ltte, s a krhzba szlltsutrn meghalt.Ez volt az a gyilkossg,amely miatt egyretcibbenkezdtek osszeesktivsre gyanakodni - pedig a kortilmnyek nem erre utaltak. Ruby ugyanolyancltalan }ack lett' nagykpr volt, mint Lee Haralak vey oswald. Chicagi szegny, ortodox zsid csaldbl szrmazott,az utcn ntttfel, adott-vett, i'izletelt,de nem volt btnozr. 1947 taltDallasban, ahol nvrnek brjtvezette.t is affle szi.iletett vesztesnektekintettk,aki szeretett volna jelentcsszemlyisgnek ltszani. Kennedyt nagyon tisztelte,mert katolikusokat szsidkat is kinevezettfontos hivatalokba.A gyilkossg utn ott nyrizsgtittmindenhol: elrohant akorhzba, s az jsgrk kcizotttis jelen volt oswald egyik pnteki kihallgatsrn. Ha brki megbzsbol kellettvolna hallgattatnia gyilkost,ekkor kellett el a

hvei vele.Az cisszeesktivs-elmletek rgus szemekkelfigyelrk vgzett tk,kik haltak megaz elnokgyilkossg utn, sminden hallesetben az felfedezni. Az tiggyel kiilonbozr vltk osszeeskiivs jabb bizonytkt kozi.il 1984-ig101 mdon kapcsolatbakertilo, mintegy 10 000 szemly okokbl. De egyik sem volt jelentts termszetes halt meg, ttibbsgtik kapcsolatosvdakat hangoztat jsg. Az szemlyisg. cisszeesktivssel vagy rkat,vizsglbiztosokat sfilmrendezoket,mint Garrison iigyszt Oliver Stone filmrendezot,senki sem bntotta.A Kennedy kocsijban korban. til iigyntik pldull984-ben ha|t meg, 69 ves Oswald magkovetkeztetst: El kell fogadnunk a leghihetetlenebb vele pedig egy hozz hasonloan nyos gyilkoskntkovette el a tettt, alak vgzett. magnyos, korltolt sagresszv meglehetsengyakoriak a magnyosgyilegybknt A tcirtnelemben mernyletek.Gondoljunk csak IV. Henrik, kosok ltal vgrehajtott |ean-Paul Marat, Abraham Lincoln vagy Erzsbet kirlyn hallra. sem A Kennedy-gyilkossg ta eltelt vtizedeksorn egyetlenbizonytk kertilt el arra nzve,hogyaz amerikai, a szovjet,a kubai titkosszolglat, mogott. Pedig rengetegkubai vagy ppena maffia llt volna a mernylet sszovjet tigynok szokott t az Egyestilt llamokba, s a maffia tagjainak rtigkeresztiil titkos mikrofonok segtsgvel az beszlgetseit FBI veken Az jsgok millikat fizettek volna egy felhasznlhatodokumenztette. tumrt- egyetlenegy sem kertilt el. A Kennedy-gyilkossgrlsztt elmki s viszont nagyszabsri jl fizetettiparggn<tte magt: letek,,gyrtsa'' lehet rtkesteni. egy-egy uj fantazmagritmgmindig j pnzrt

nem azon a kapun vezetik ki oswaldot, s ha oswald nem vlt pulvert az utols percben indulsa eltt, akkor sohasemtallkoztak volna.

volt szabadsghs 97.CheGuevararomantlkus


Valszn leg Ernesto Rafael ,che'' Guevara de la Serna forradalmra. n(1928_1967)volt a XX. szzad egyik legnpszerrbb humanista forratekintettk, felldoz, Krisztus.szerszemlyisgnek rij minden formjtl megszabadult, ember. dalmrnak,az elidegeneds

30s

nek. |ean-Paul Sartre gyrt rla: ,, volt alegmiveltebb, Castro szerint s a forradalom legtiszt nltbb szelleme.,,Atrilzsokra hajlamos filozfus mg,,kor legteljesebbembernek,, elnevezte.Az 1960-as s1970-es unk is vekradiklis dikmozgalm ainak rsztvevtjimindenhov |<ttiiztk az Alberto Korda ltal ksztett fnykpt, amely egyesekszerint a XX. szzad legismertebb fotja. Az emlkt idz Hasta Siempre (A vgs< gyzelemig) cmidal az egyklegnpszeribblatin-amerikai indul lett. Tcibbmint hrisz film idzte Che Guevara alakjt, s mgaz Evita cimi fel musicalban is megjelent. Ahogy Konok Ptermegfoga|mazta:,,posztmodern ikon, politikai mtoszs depolitiztilt ruvdjegy,'lett belle. (Rubicon,2006.8. szm,26,o.) Argentnban szi.iletett, polgri csaldban, s orvosi diplomt szerzett. A beatnemzedk hagyomnyainak megfelelen fiatalkorban nagy utazsokattettLatin -Amerikban (I9 5 | _ |9 52,|953_ 1954).Amikor a hadseregamerikai segtsggel megdontotte |acoboArbenz Guzmn demokratikus kormnyt Guatemalban, egyik levelezpartnernek bejelentette: ,,Brmi t rtnjenis, a kijvetkezfegyveresltizadsban rszt venni'''1955-benMexikban megismerkedettFidel Castrval, s fogok v ezet szerePet jtszott gerillamozgalrnb an. Olyannyira, hogy meg kapta a legelkelbb cmet:commandanfnak, parancsnoknak neveztk. A kubai forradalom gylzelme ( 1959)utn a nemzetibank elntike( 1960), majd ipari miniszter lett (1961).Tobb tanulmnyt tett kozz ageri||ahbor elmletrtl gyakorlatrl, de azokafiatalok, akik Latin-Ames rikban megprbltk ktivetni a pldjt, valamennyien kivgzosztagok eltr vagy bortoncellk mlyn vgeztk. A trockistkhoz hasonlan azt vallotta, hogy a forradalmat el kell vinni ms orszgokba is. ,,Pldnkaz egsz kontinensenmeghozzamajd gy mi)lcseit!'' jelentette 1965-benlemondott minden tisztsgrrl, ki. s egy vet kongi polgrhboruz(irzavarban t ltott. 1966-banBolviba a ment, hogy affle gerillaiskolt alaptsona szomszdos orszgok felkeli szmra.A bolviai hadseregazonban bekertette, fogl1ul ejtettesmeggyilkoltatta.Tobb hresfnykp jrta be a vilgot, amelyen a halott Krisztusra emlke ztet(jheVzetben fekszik.

megveta btorsgnak, mindennaposknyelem Vonz kilsejnek, sneksa btirokratikus rutin irnti utIatnak kosz<inhetenritkn hogy vonsait.Amerikt annyira gytIolte, sottebb idzikfel jellemnek arnerikaiimperializmus mga Mikulst is betiltottaKubban, mint ,,az, bnt. paz,arl15an Gondolkomeglehetosen im|ortjt''.Az emberletekket azokat,akiket besrigoknaktartott,vagy akik szeds nlktilkivgeztette rsaietika' ellen.Nyugodtanbevallotta a rinte vtkeztek ,,forradalmi ban, hogy egyes fiatalokat azzal fegyelmezett meg, hogy bektitott ztag szemmel lkivgz<os e|llttattatket.Naplojban kozombosen parasztokat. megbzhatatlan jegyeztefel,hogyan lott agyon sajtkeztIeg erd bortonnekparancsnoka utn a cabanai A forradalom gy<zelme ki. s (1959.janur-jrinius),ahol igen sok rendcrt katont vgeztek lett elsietetteljrsok voltak, s a Az itt megrendezett "perek'' meglehetcsen maga Guevara brlta el. 14 szemlyneve ismert, akiket fellebbezseket akiket Santa ki, a kubai gerillahborr idejn vgeztetett 21 szemly, akiket hromnapos Parancsnoksgaalatt,s164-, Clara-i, mind<issze

a borttinben ltivetett agyon. (Lsd: http://www.cubaarchive.org/downloads/CA08.pdf) Msok szerint a bortonben agyonlovetett ldozatok szma elrtea f|ezret, A kubai raktavlsgidejn jval harciasabb volt Castrnl, saz biiszkn lltotta,hogy ha vgig atomraktkelindtststirgette.lete eltttelett volna az indtgomb, cmegnyomta volna, s tnak indtja a hve A rakttNew York fel. totalitrius diktatrirk meggyoz(Sdses volt. Moszkvai ltogatsasorn ragaszkodotthozz,hogy megtekintseSztlin mauzleumt. Hruscsov sBrezsnyev Szovjetunija trilsgoselpuhult rendszervoltaszmra,sokkal jobban kedvelteMao Ce-tung Knjts tagjai Kim lr-szen Korejt. Mao irnti rajongstmgkornyezetnek sem osztottk. A kubai diktatrira tobb ezer kivgzett|dozata, a jval nagyobb ltszmribebortonzottek sszmtztitteknem zavartk a lelkilijvetniis illeti, ismerett. ,,Atni Akivgzseket igen,lijvett nk,l vet nk s ki 1964-benbiiszknaz ENSZ lesz!,, fogunk, amgszi)l<sges -jelentette Azok koza forradalmrok koz tartozott, akik felsobbkiizgyulsn. hogy magukat, s meg voltak ro|a gyi5zodve, rend embernek tekintettk 311

310

a ',felszabadts'' nevbenbrmit megtehetnek mgazokat is elpusztthatjk, akikrt lltlag harcolnak. .Az lcsapat ideolgiailagfejlettebb, mint a tijmeg,irta A szocializmus s emberKubban cmikonyvben. az Az utbbi megismerkedett r az j rtkekkel, mgnem kell mrm de tkben. Amg az elbbiben egy miniisgiv ltozas zajlott le,amely lehetv teszi,hogy lcsaPatjellegnek megfelel ldozatokathozzon,az utbbi nem l t jl, sezrtintenzvksztetseknek nyomsnak kell kitenni. A pros letaritusdiktat r jt nemcsak alegy z tt oszttlyalkell reztetni,hanem a {yztes oszt ly egyneivel (Idzi: ls'', Robert Conquest: Reflectionson a Ravaged Century. London, New York, 2000, W. W Norton & Company. 39. o' Magyaru|: Kegyetlenvsz zad. Bp. 2003,XX. Szzad Intzet-Kairosz Kiad.) Vajon a vietnami hbor ellen Guevara kpeivel ttintet amerikai fiatalok tudtak arrl, hogy Guevara szerint ,,kt, hrom, szimtalanVietnamot'' kellett volna ltrehozni?

Oxford, 1996,Oxford University Press.719. o.) Intelligensvolt, dolgos, kosztinhetoen valeltoltott nyolc vnek sEisenhower aleln<ikeknt politikus. l gyorstotta leginkbb felksztilt sznilegovo|tazeln<iksgre felszmolst:1969-bena feketegyerekek fel az iskolk szegregciojnak |972-ben mr 907o-uk.Az a fehrekkel, kozos iskolba 5,2o/o-ajrt ki javaslatrasziintettk meg a sorozst (|97|), sptettk a hivatsos csak az tib lhborri sorn vlt nyilvnsikere E hadsereget. rendelkezs tmogatst.Theodore szovetsgi ezteamtivszetek valv. Megngysze kiterjesztette a k<irnyezetvdelemrt: Rooseveltutn ttettea legt<ibbet idejn), s (642 t park jott ltreelnoksge a nemzeti parkok tertilett ( a alaptott l 970).Megindttatta Hboru iigynoksget kornyezetvdelmi kontrolbtntizst orvosi Programot.A szervezett a r ik ellenelnevezsui sirjtottakle, storvnythoztak a kbtszerek e| ll torvnny az avi\gra biztonsgitorvnyetermkek ellen (I97o).A fogyasztsi kereskedelme (L972) j kormnybizottsgot alaptottak,amely kitilthatta a vesze. vet 2I delmes rucikkeket a piacrl. A XXVI. alkotmnykiegsztssel vri5| joggal rendelkezk korhatrt (I97I), |e 18 vreszlltottrk a szavazati Mgegy csaldtmogatsitervezetetis kidolgoztatott,de ezt a Kongreszszus nem tmogatta. Ktilpolitikai cljaitegy Guam szigetntartott sajtfogadson fogaltevkenymaztameg]nem akarta,hogy Amerika ,,avilg csendoreknt'' maguk oldlehettleg kedjen. Inkbb arra t rekedett,hogy szovetsgesei s jk meg problmikat.,,Amerika nem kpes nem is akar a vilg szabad kialaktani,minden minden tervezetet rdekben nemzeteivdelmnek Csak s dijntst v llalkoz st vgrehajtani, programotfelyzolni, minden van, s ahol ez rdekeinksz ahol erre tnylegesen ksg ottfogunk segteni, Nixon-elvnek. Ehhez azonban elbb be kellett ben ll.,,Ezt neveztk volna fejezni a vietnami hbor t, amelynek az e|htpodsa elvonta a figyelmet Nixon valamennyi bel- sktilpolitikai sikerrol. Nixon rendelte el, hogy bombzzk me1aZ szak-vietnamihadsereg hogy kiterjeszti a hbor t, kambodzsai bzisait. Ellenfelei azza|vdohtk, Vietnam mr kiterj esztetteazt, ha egy. megfeledkezvearrl, hogy szakltreKambodzsban. Arrl is megfeledkeztek, szer bzisokat hozott

98.Nixonvolt az Egyesiilt llamok|egrosszabb elniike


Az amerikaiak egy rszemgmanapsg is indulatos lesz, ha a trsalgs sorn fe|mertil Richard M. Nixon neve. Tobbsgtikszemben az Egyestiltllamok 37. elnoke (|969-|974) nem ms, mint,,Titikk<!s Dick] egyv$elentil agresszv erk<ilcstelen s gazember,affle politikai gonosztev. Pedig mgAz Egyes lt Allamok tz legrosszabb elnijke cimii k<itet szerzje is elismerte, hogy ,,a Watergate- gy saz ebbI ktjvetkez(j ellensgeskeds l Nixon nem is lett volna olyan rosszeln k.,,(Nathan nlk Miller: Star-spangledMen. Americab Ten worst presidents.New york, 1998'Scribner.15.o.) De azrtasor vgn helyeztee|,s ezze|t nyilvntottaminden id<k legrosszabbelnoknek. JamesT. Patterson amerikai t<irtnsz viszont gy fogalmazott, hogy Rooseveltut n volt a XX. sz zad legliberlisabbrepubliknus ,,Theodore elnijke".(Grand Expectations. The united states,jg4s-1924. New york,

312

313

hogy Nixon visszavont 25 000 katont, smr eln ksgeels napjaiban bkeajnlatot tett:killcsonos csapatkivonst grt, nemzetkozi ellens rzsselmegrendezettvilasztsokat. 1970 prilisban ujabb 150 000 katona kivonst rendelte el, a prizsi bketrgyalsokonazonban nem sikeriilt haladst elrni, sknytelenvolt rijabb tmadst elrendelni a Kambodzsban llomsoz szak-vietnamihaderk ellen. Ms vlasztsa nem volt vagy tengedi Dl-Vietnamot az sza|<tkommunista vezetsnek, vagy harcol a ,,becstiletes bke''rdekben. k<izvlemny-kuA tatsok szerint az amerikaiak 74o/o-a fontosnak tartotta, hogy Dl-Vietnam ne kertiljon kommunista uralom al. A kambodzsai beavatkozsnak komoly eredmnyevolt: annyi fegyvert slszert foglaltak le, hogy 74 dl-vietnami zszla|jat sikertilt fe\fegyverezni.Az elnok azonban albecstilte intzkedseinek bels< hatst: az egyetemeken t<imeges tiltakoz megmozdulsokra keriilt sor. Nixon legjelent<sebb kiilpol itikai kezdem ny ezseI972-es pekingi Itogatsa v o|t, Ezze| nemcsak egy negyedszzados ellensgeskedsnek vetettvget, rij, nagy fontossg nemzetkozi kapcsolatrendszertptett s ki, de a nemzetkozi hatalmi egyensrilytis mdostotta,stabilizlta. Knai ltogatsval sikeri.ilt felgyorstaniaa Szovjetunival folytatott fegyverkorltozsi trgyalsokat is. I972 mjuiban Moszkvba utazott (Rooseveltta vo|taz els elnok' aki szovjetfcildretettea lbt), sBrezsnyewel alrtk a hadszati raktarendszerek korltozsrl szl megllapodst (SALT). Mr korbban szerzi5dst ttek a 4i*leris kot fegyvereknek a nemzetkozi vizek alatti cenfenkrtlval kitiltsrl (1970) sa vegyi fegyverek tovbbi fejlesztsnek eltiltsrl (1971)' I97 2 mjusra bizonyo ss vlt, ho gy rijra fogjk vlasztani : az inflciot leszortotta2,7o/o-ra, ilssznemzeti termk 6,3o/o-ka|, reljvedelem az a 4o/o-ka| novekedett elnoksgeidejn,az adokpedig tlagosan 207o-kal cs<ikkentek.Nixon elsopr gyi5ze|metaratott az l972-es eln<ikvrlasztson: elnyertea npi szavazatokIo/o-t Massachusettskivtelvel s valamennyi llam elektori szavazatait.Az amerikaiak ,,csendestobbsge'' rigy ltszik, a hangos kisebbsg minden megmozdulsa ellenreis tmogatta az elnok<it.

sikertilt ,,attgyaloEnnlis nagyobb siker volt, hogy 1972 vgre st. vezet Az l97 2-es,,karcsonyi bombzni'' az szak-itetnami asztalhoz voltak, de nlkiiltik nem kertilhetettvolna sor bombzsok' rettenetesek arra, hogy 1973.janur 27 -nPrizsbanalrjk a feg1ruersztinetegyezmnyta ktVietnam saz Egyesi.iltllamok kozott. Az l973-as arabkelt. izrae|i hbor idejnpedig Nixon hatrozottan Izrael vdelmre nap alatt amelyen harminckt Hetvenktrn beli'il lgihidatltestett, juttatott el a vgveszlybe mint napi 1000tonna katonai felszerelst tobb szerint Nixon a megsemmiskeriil zsid llamnak. Egyes t<irtnszek tstolmentette meg Iztae|t. valamennyi sikeaz A Watergate-iigyazonban elhomlyostotta eln<ik politikai ptyafutsttonkretette.1972.jnius17-ehajnaln rt,segsz felszereltbetorket fogtak el a Demokrata Prt lehallgatksziilkekkel a orszgos bizottsgnak f<hadiszllsn, washingtoni Watergateelne. kidertilt, bogy az Elnok jrairodakomplexumban. Az egyikr<l vezsi Bizottsgnak alkalmazottja.Nixon semmit sem tudott a bet<ivlasztsi rsrl, de elkovette azt a rettenetes hibt, hogy fedezni prblta a tetteseket, nem pedig megtallni smegbtintetni ket. ldst adta azigazsgszolgltatsi eljrs akadlyoztatsra' a btntisok fedezsre, a kideriilt, 1974 jriniusanak vgn Kongresszus konzervatv Amikor ez hogy nem ellenzik az elnok vd al helyerepubliknusai is bejelentettk, l-jn ezrt Nixon rigy dontott, hogy lemond. Ezt Augusztus zst. augusztus 9-ntette meg. |ames J. Kilpatrick e szavakkal bricsirztattaa jobb sorsra rdemeselnokot a National Review hasbjain: ,,A hazugsgok, a hazugsgok,a hazugsgok!.,.Milyen k r, milyen kr! Volt egyelnt)k, aki kijuttatott minket Vietnambl, befejeztea sorozst, visszalltottaa az konzervatvegyens lyt, megindtotta j LegfektibbBrs g sz lcsges a Vijrijs kezdemnyezsre programjait,s mersz federalizmus remnykelt Kna j utakat nyitott meg a vilgbke vezet ton' smost minden fel Giant' (|amesT. Patterson:Resfless j is eltjnika rosszromhalmaza alatt.,, The Ilnited Statesfrom Watergateto Bush v' Gore' Oxford, New York, 2005, Oxford University Press. 2. o.)

314

315

99.BillClinton MonicaLewinskyszerelme s jelentktelen epizd volt


Bill Clinton, az Egyesiilt llamok 42. elnoke 1995.november l5-n felfigyelta FehrHzbanegy huszonktves gyakornok lrny, Monica Lewinsky rajong pillantsaira,spr perc mulva mr az irodjban cskolztak, 1997 mr ciusnak vgig alkalommal keriilt sor kdzttik tz futlagos szexulis rintkezsre, ajrndkokat adtak egymsnak, s nha telefonszexet folytattak. Lewinsky ezltn llst kapott a Pentagonban, ahol lete nagy titkt megosztottaegy otven koriili kollgan<jvel, Linda Trippel. Tripp magnra rgztette Monica Lewinskyval folytatott telefonos beszlgetseit, majd eljutatta ezeket az elnok politikai ellenfeleihez, akik nagyon ortiltek, hogy vgrebizonytkot talltak Clinton erkolcstelensgre. Amikor Clinton egy msik iigyben tett vallomst a brsg elttt, teljesenvratlanul felhoztk Lewinskyval folytatott kaps csolatt, nyilvnosan letagadta azt, l998.janur 2I-nazonban a lapok kozztettk Monica Lewinsky vallomst, sez az vClinton szmta a Lewinsky-botrny (,,Monicagatd') jegybentelt el. Az amerikai trsadalom felhborodva szerzett tudomst arrl, hogy elnoke sorozatosan olyasmit mvelta Fehr Hz nyugati szrnynak irodriban egy nla huszonht wel fiatalabb lnnyal, amirt minden amerikai frfit kirrgnnak a munkahelyerl. Clinton tagadott, de augusztus 17-nknytelenvolt a nyilvnossg eltt beismernfu hogy s ,,nem megfelel<i' ,,intim'' kapcsolatot tartott fenn Lewinslcrval. Br az amerikaiak kziil egyre tiibben vlekedtekrigy' hogy egy szerelmi botrny miatt mgsemkellene alkotmnyos vlsgot okozni, s megbntani a vilgvezet< nagyhatalma allamgpezetnek kodst,998. decemm 1 ber 19-na Kpviselhz mgis elfogadta a vdiratot Clinton ellen. Hamis eskiivel saz igazsgszolgltats akadlyoztatsvalvdoltk meg. A Szentus 1999.jamt 7-nkezdte meg a pert, sfebrur 12-nkidertilt, hogy egyik vdpont sem kapta meg az elntik elmozdtshoz elegend, ktharmadost<ibbsget. Clintont az mentette meg, hogy ellenfelei t lsgosan nagy iigyet csinltak sznalmas kis romncbl, s oly 316

ahogyan az mr senkit sem rderszletesen trtk a nyilvnossg eL, elegelett a republiknusok szemforgakelt. Az amerikaiak egy rsznek nem elegend ok egy elntik hogy az elkovetettvtsg tsbl, s gy vlte, elmozdtsra. epizd volt Clinton tekintve is jelentktelen Vajon a k<ivetkezmnyeit sLewinsky viszonya? legtobbetvita2000-ben kertilt sor az Egyestilt llamok tortnetnek Al Gore-t, Bill Clinton alelnotott elnokvlasztsra.A Demokrata Prt kt szerette volna a Fehr Hzba juttatni, a Republiknus Prt pedig George W. Busht, a 41. elnok fit. A vlasztsra jogosultaknak alig t<ibb mint a fele ment el szavazni, arra hivatkozva,hogy egyik jeloltet sem ktizttik, s ez nem Bush sGore kiizdelme, kedvelik, nincs nagy kiiLl<inbsg s hanem Gush(iimlengs) Bore-(unalom).Bush a npiszavazatok 48o/o-t kapta meg, Gore sa Zo|d Prt tmogatsval indul Ralph Az a Nader viszont koztisen megszerezte szavazatok 5L,I%o-t. 538 eleka gyzelemhez. Floridban tori szavazatbllegalbb 270 -re vo|tsztiksg Gore 267 elektori vitatott maradt, de az orszgtobbi rszn az eredmny volt, hogy aki Florida szavazatot,Bushpedig 246-otkapott. Nyilvnval vitatott 25 elektori szavazatt megkapja, az|esz az Egyesiilt llamok kovetkez elnoke. De hogy ki lesz az' azt csak tobb mint egy hnapos jogi spolitikai vita utn lehetett megllaptani. krhetett volna a lekAl A vilasztsikampny sorrn Gore segtsget szerint mg ekkor is szon elnoktl, Bill Clintontl, aki a felmrsek orvendett, mint brmelyik elnok 1945 utn. nagyobb npszerrsgnek sikertilt volna Gore Ha ezt megteszi, Clintonnak nagy valsznsggel mell lltani legalbb sajt llamrnak,Arkansasnak a szavazit, ahol kapott tobbet. Arkansasnak gy megBush csak 50 l72 npiszavazattal szerz.ett6 elektori szavazatva|Gore-nak meglett volna a gyozelemhez Ezek utn mr hiba tltk a273 e|e|<toriszavazat. tobbsge, sztiksges volna Bushnak Florida 25 elektori szavazatt,gy is lemaradt volna. Al Radsul konnyen elkpzelhet,hogy Clinton segtsgvel Gore-nak sikeriilt volna megszereznie sajt llamrnak,Tennesseenek 11 elektori szavazattis.Itt ugyanis a tobb mint ktmilJ.iszavaz koziil mindossze 317

Clinton bekapcso80 229 szavazattalkapott tobbet Bush. Ha a npszer ms lett volna az eredmny. ldik a kampnyba, valoszntleg Ki tudja, mi minden vltozott volna meg a kozelmrlttortnelmben, ha 2001-tl George W. Bush helyettAl Gore lett volna az Egyestiltllas mok elnoke?Az al-Kaida szeptember1l-i mernyletre az ezt koveto afganisztni hborrra minden bizonnyal akkor is sor keriilt volna, ha Az Gore keri'il a kormnyzat lre. iraki hbor ra sennek kovetkezmnyeire viszont mr nem, mert ezt a hbor t Gore nem tmogatta. smirtnem folyamodottGore 2000-benBillClintonhoztmogatrigy nmitrlzssal fogalmaztak,hogy Clinton tettre srt? Egyes rjsgrk Egykori alelnoke kszen iilt a telefon mellett, vrva Gore felkrst. azonbana Lewinsky.tigy miatt nem akarta,hogy Clinton aktvszerepet vllaljon elnokvlasztsi kampnyban. Monica Lewinsky szerelmi affrjateht ugyancsak s lyos vilgpolitikai kovetkezmnyeket vont maga utn' Egy apr fordulat rijabb fordulatokat eredmnyezett,egy megl<ikottdomin egyre nagyobb dominkat bortott fel, s vgtilnem az a szem|y keriilt nyolc vrea vilg vezeto nagyhatalmnak elnoki meglettvolna' szkbe, akinek erre minden eslye

indtotta meg Ilamokaz olairt 100.Az Egyesiilt a msodikirakihbor t


Vilgszerte rengetegenhangoztatjk, hogy az Egyesiilt llaindtotta meg 2003' mok kizrlag a kcolajlelhelyekbirtokbavtelrt mrcius 20-namsodik iraki hborrit. Ehhez nem is kell kiilonosebben Amerika-ellenesnek vagy lzrael-ellenesnek lennii.ik. Ahogy Edward N. mentes,rtelmes gyas Luttwak megfogalmazta:,,Az effeleel tletektl kormnyzatok ugyanolyan gyakorlatias emberekazt hiszik, hogy egsz ezrtsszerunek, bizonyos mdon megnyugtas korlatiasak, mint k, s tnak vlik, ha az olajjal magyarzzk meg hogy mirt is szntk el magukataz amerikaiak nmivr ldozattalj r, hatalmaskiadsokra a 314

(TimesLiterarySupplement,2008. K zp-Keleten.,, szept.l9. l0. o.) Hasonl dologtortnt 1982-ben, amikor a Falklarrd-hbor idejn vilga sajt azt hresztelte, hogy Nagy.I]ritanIria vaIt,ljrban a szigctckkoriili, az cenbantallhatolajlelohe|yck nliatt irrtlttltta a |riilrtlrrt.koztttcg A hiedelemszerinta nagyhatalrrrak tiltalban anyagirclcl<cik vclelmben sznjkel magukat a kemrty lpsekre' embcrck t(ilrlrsge Az egyszerti magyarzatokat keres,svan-e anrt|egyszertbb, |rogy ztz <lt.tl,(1 gzlz,da. gok shatalmasokmgttibb gazdagsgra hatalomra vgynak? s Valjban semmi bizonytka nincs annak, hogy Arnerika az o\aj miatt kezdteel az iraki hborut. Nem vettebirtokba az olajkutakat, nem fordtottgondot az olajmez(5kvdelmrefo sztogatsVagy a szabotzsa cselekmnyek ellen,s az amerikaiolajtrsasgok kifejezetten panaszkodnak amiatt, hogy az rij iraki kormnyzat inkbb a knaiakkal kcit szerzdseket,mint veli'ik. Irak a hborr utn kevesebb kcolajattermelt ki, mint a hborri elctt igaz, az osszeesktivs-elmletek kedvel<i nyilvn rigyvlekednnek, hogyvalamilyen okbl pontosan ez ll Amerika rdekben. Minden komolyabb szakrtegyetrt abban, hogy azamerikai sbrit kormnyzat szintnelhitte, hogy Szaddm Huszein iraki elnok tomegpusztt fegyverekgyrtsratorekszik, shogy rendszernek megdontseeltsegtheti Kozel-Kelet demokratizldst, valamint a tarts a izraeli-palesztin bkeltrejottt. Azon termszetesen lehet vitatkozni, hogy vajon valban az irakikormny megdtintse volt-e a legstirgosebb lps nemzetkoziterrorizmusfelszmolsa a rdekben. sem vilgos, Az mib<l gondoltk az amerikai dontshozk,hogy Irakban olyan konnyt lesz ltrehozni parlamentrisdemokrcit.Abban viszont minden jel a szerint hittek, hogy tomegpuszttfegyvereket fognak tallni. Ha nem gylett volna, selre tudjk,hogy nem tallhatnaktomegpusztt fegyverek gyrtsra utal jeleket az iraki {izemekben, konnyen odacsempszhettek volna olyan felszerelst, amellyel orszg-vilg el tt bebizonythatjk Huszein brntjstevkenysgt. Maga az jraki elnrik siettette sajtbukst, mert tekintlye vdelmben nem volt hajland elismerni shatkonyan bebizonytani, hogy nincsenek t megpusztt fegyverei. 319

Ha beengedi orszgtbaaz amerikai szakrtket, sbiztostja szabad vizsgldsukat, valsznilegnem robbant volna ki a hbor . De talrn fenyet I mega|znaktallta, hogy elismerje:tvolrl sem olyan ers s get<, mint amennyire ezt a nyugati hatalmak sa szomszdosrllamok gondoljk rla. gy is mondhatnnk rabja lett a sajt hatalmrl sztt brrndjainak,sez okozta bukst. A msodik iraki hborri vgs mrlegt mgkorai lenne fellltani, annyi azonban bizonyos, hogy kirobbanst nem magyarzhatjuk azEgyestilt llamok kormnynak kolaj utni v gyva|.Ne feledjiik az Egyestilt Allamok magais a vilg hrom legnagyobb kolaj-kitermeli koztartozik. Igaz,ktszerannyit fogyaszt, mint amennyit kitermel, de tortnelmesorn mindeddig hborri nlktilis biztostanitudta sztiksgleteit.