ELEKTRIČNA MJERENJA Zadaća 1

Ime i Prezime: Br. Indeksa: Odsjek:

1. Vršeno je mjerenje električnog otpora pomoću digitalnog ommetra 105 puta. Pojedinačne vrijednosti mjerenog otpora R ( ) date su u tabeli. Tabela rezultata mjerenja otpora R ( )

a. Potrebno je napraviti tabelu učestanosti djeleći rezultate mjerenja u 6 grupa i nacrtati histogram. b. Odrediti srednju vrijednost mjerenog otpora i standardno odstupanje pojedinačnog mjerenja. Odrediti nepouzdanost srednje vrijednosti. c. Odrediti kvantitativno funkciju raspodjele rezultata mjerenja uz predpostavku da su rezultati mjerenja normalno raspore eni. d. Izračunati unutar kojih granica se nalazi mjerena vrijednost otpora sa vjerovatnoćom 80 %. e. Kolika je vjerovatnoća da mjereni otpor ima vrijednost unutar intervala1889,00 < R < 1894,00 .

2. Odredite iznos struje koji ćete očitati na skali univerzalnog instrumenta (instrument s pomičnim svitkom i punovalnim ispravljačem) na izmjeničnom mjernom području (baždaren za sinusoidalne struje) ako se kroz njega propusti trapezna struja s Im=300 mA!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful