MÄNNISKORNAS NIVÅER I FÖRHÅLLANDE TILL DERAS BÖN

1

Ibn al-Qayyim (må Allahs barmhärtighet vara över han) sade, "Och människorna, i förhållande till deras utförande av bönen är i fem nivåer.

Den Förste: Den slarviges nivå som gör orätt mot sin själ. Han är den som
misslyckas med att utföra tvagningen ordentligt, med att be bönen i tid och inom dess tidsgränser och med att uppfylla dess grundliga pelare.

Den Andre: Den som är aktsam om bönen i dess föreskrivna tid, som uppfyller
bönens grundläggande pelare och som utför tvagningen noggrant, dock går hans strävan att åstadkomma det ovannämnda förgäves p.g.a. att han är upptagen med olika tankar och idéer som djävulen viskar till honom.

1

Al-Waabilus-Sayyib, pp.23~24.

Den Tredje: Den som värnar om bönens specificerade tidsgräns, uppfyller
bönens grundläggande pelare och kämpar med sig själv för att avvisa viskningar, tankar och idéer. Han är upptagen med sin strävan emot sin fiende (satan) så att han inte lyckas stjäla från hans bön. På grund av detta är han engagerad både med bönen och Jihad.

Den Fjärde: Den som står för sin bön, kompletterar och fulländar bönens
rättigheter, dess grundläggande pelare, utför den inom dess specificerade tidsgräns och hans hjärta blir helt upptagen med att försöka bevara dess rättigheter och specificerade gränser, så att inget går förlorat. Hela hans angelägenhet är helt riktad mot dess etablering, dess komplettering och dess perfektion, som det bör vara. Hans hjärta är fördjupad i förslavandet framför sin herre, den Upphöjde.

Den Femte: Den som står för sin bön som den ovannämnda. Men ovanpå detta,
har han tagit och placerat sitt hjärta framför sin herre Den Mäktige, Majestätiske, ser förväntande fram emot Honom med sitt hjärta, fyllt av (Allahs) kärlek och makt som om han såg och vittnade Allah. Viskningarna, tankarna och idéerna har förintats och höljet som finns mellan honom och hans Herre har upphöjts. Skillnaden mellan denna person och andra vad gäller bönen är överlägsen och störren än vad som finns mellan himmel och jord. Denna person är upptagen och salig med sin Herre Den Mäktige, Majestätiske.

Den första typen kommer att straffas Den andra typen kommer att hållas till rätta Den tredje typen kommer att ha sina synder och brister sonade Den fjärde typen kommer att belönas Den Femte typen kommer att vara nära sin Herre p.g.a. att han kommer att erhålla det den som gör bönen till sin fröjd och ögonsten. Vem som än gör bönen till sin fröjd och ögonsten kommer att få närheten till sin Herre, Den Mäktige Majestätiske gjorde bönen för han salig och förtjusning i det nästkommande livet. Han kommer dessutom att bli en fröjd och ögonsten för alla andra eftersom den som gör Allah till sin fröjd i denna värld kommer varje öga att känna välbehag med honom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful