MINGGU

1,2,3,4,5 Minggu6,7 08/02/09 19/02/09 Minggu8 22/02/09 26/02/09

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

ISI PELAJARAN

AKTIVITI

Pelajar Tingkatan 4 belum mendaftar
Pendaftaran Pelajar dan Minggu Orientasi [ 31 Januari hingga 04 Februari 2007
Surah Al-An’am Ayat 1 – 17 Surah Ad-Dhuhaa Hukum Nun Mati @ Tanwin - Ikhfa’ Hakiki - Idgham Maal Ghunnah - Idgham Bila Ghunnah Surah Al-An’am Ayat 18 – 29 Surah Asy-Syarh Hukum Nun Mati @ Tanwin Iqlab Izhar Halqi Pelajar dapat : 1. Membaca ayat 1 – 17 Surah Al-An’am dengan fasih , lancar dan mengikut hukum Tajwid

Ayat 1 – 17 Surah Al-An’am Ayat 1-11 Surah Ad-Dhuhaa

Guru memperdengarkan bacaan contoh.

2.

Pelajar membaca dan menghafaz ayat 111Surah Ad-Dhuhaa dengan lancar dan fasih

Pelajar membaca dalam kumpulan.

Pelajar membaca secara berpasangan.

Minggu9 01/03/09 05/03/09

Pelajar dapat :

1. 2.

Membaca ayat 18 - 29 Surah Al-An’am dengan fasih , lancar dan mengikut hukum Tajwid Pelajar membaca dan menghafaz ayat 1-8 Surah Asy-Syarh dengan lancar dan fasih

Ayat 18 – 29 Surah Al- An’am Ayat 1-8 Surah Asy-Syarh

Minggu 10 08/03/09 12/03/09

Surah Al – An’am Ayat 30 – 35 Surah At-Tiin Hukum Mim Mati Ikhfa’ Syafawi Idgham Mislain Izhar Syafawi

Pelajar dapat :

1. 2.

Membaca ayat 30 - 35 Surah Al-An’am dengan fasih , lancar dan mengikut hukum Tajwid Pelajar membaca dan menghafaz ayat 1-8 Surah At-Tiin dengan lancar dan fasih

Ayat 30 - 35 Surah Al- An’am Ayat 1-8 Surah At-Tiin

MINGGU
Minggu 11 22/03/09 26/03/09

TAJUK
Surah Al-Alaq Mad Wajib Muttasil Mad Jaiz Munfasil

HASIL PEMBELAJARAN
1. Mengenal Mad Wajib Muttasil dan Mad Jaiz Munfasil. 2. Menyatakan perbezaan antara Mad Wajib dan Mad Jaiz 3. Pelajar membaca dan menghafaz ayat 1-19 Surah Al-Alaq dengan lancar dan fasih

ISI PELAJARAN
Keratan – keratan Ayat Al-Quran yang mengandungi hukum Mad Wajib dan Mad Jaiz Surah Al-Alaq ayat 1-19

AKTIVITI
Menanda Ayat Al-Quran yang mengandungi hukum mad wajib dan Mad Jaiz.

Minggu 12 Minggu 13 05.04.09 09.04.09

UJIAN BULAN MAC ( 29 MAC HINGGA 2 APRIL 2009 )
Surah Al-Bayyinah Mad Silah : • Qasirah • Tawilah 1. Menyatakan cara mengenal mad Lin dan Mad Silah. 2.Menyenaraikan bahagian-bahagian Mad Silah Surah Al-Bayyinah ayat 1-8 3. Pelajar membaca dan menghafaz ayat 1-8 Surah Al-Bayyinah dengan lancar dan fasih Pelajar dapat : Guru memperdengarkan bacaan contoh. Pelajar membaca dalam kumpulan. Pelajar membaca secara berpasangan. Pelajar dapat : Keratan – keratan Ayat Al-Quran yang mengandungi hukum Mad Lin dan Mad Silah Menanda Ayat Al-Quran yang mengandungi hukum mad Lin dan Mad Silah.

Minggu 14 12/04/09 16/04/09

Surah Al-An’am Ayat 36 – 52 Surah Al-Zalzalah Hukum Mad: Mad Asli Mad Lin

1. 2.

Membaca ayat 36 - 52 Surah Al-An’am dengan fasih , lancar dan mengikut hukum Tajwid Pelajar membaca dan menghafaz ayat 1-8 Surah Al-Zalzalah dengan lancar dan fasih

Ayat 36 - 52 Surah Al- An’am Ayat 1-8 Surah Al-Zalzalah

Minggu 15 19/04/09 23/04/09

Surah Al-An’am Ayat 53 – 59 Surah Al-‘Aadiyat Qalqalah: • Sughra Kubra

1. 2.

Membaca ayat 53 - 59 Surah Al-An’am dengan fasih , lancar dan mengikut hukum Tajwid Pelajar membaca dan menghafaz ayat 111Surah Al-Adiyat dengan lancar dan fasih

Ayat 53 - 59 Surah Al- An’am Ayat 1-11 Surah Al-‘Aadiyat

Minggu 16 26/04/09 30/04/09

1. Menerangkan cara mengenal Mad Arid Lisukun. Mad Arid Lisukun 2. Menyatakan cara bacaan Mad Arid Lisukun.

Keratan – keratan Ayat Al-Quran yang mengandungi hukum Mad Arid Lisukun

Menanda Ayat Al-Quran yang mengandungi hukum mad Arid Lisukun

MINGGU
Minggu 17 03/05/09 07/05/09

TAJUK
Surah Al-An’am Ayat 59 – 65 Surah Al-Qaari’ah

HASIL PEMBELAJARAN
Pelajar dapat :

ISI PELAJARAN

AKTIVITI
Guru memperdengarkan bacaan contoh. Pelajar membaca dalam kumpulan. Pelajar membaca secara berpasangan.

1. 2.

Membaca ayat 59 - 65 Surah Al-An’am dengan fasih , lancar dan mengikut hukum Tajwid Pelajar membaca dan menghafaz ayat 111 Surah Al-Qaariah dengan lancar dan fasih

Ayat 59 - 65 Surah Al- An’am Ayat 1-11 Surah Al-Qari’ah

Minggu 18,19,20 Minggu 21 14/06/09 18/06/09
Surah AtTakatsur Surah Al-‘Ashr

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN ( 12 MEI HINGGA 28 MEI 2009 ) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL ( 29 MEI HINGGA 13 JUN 2009 )

1. 2.

Pelajar membaca dan menghafaz ayat 18Surah At-Takathur dengan lancar dan fasih Pelajar membaca dan menghafaz ayat 13 Surah Al-Ashr dengan lancar dan fasih

Ayat 1-8 Surah At-Takatsur Ayat 1-3 Surah Al-‘Ashr

Guru memperdengarkan bacaan contoh. Pelajar membaca dalam kumpulan

Minggu 22 21.06.09 25.06.09

Surah Al-An’am Ayat 161 – 165

Pelajar dapat : 1. Membaca ayat 161 – 165 Surah Al-An’am dengan fasih , lancar dan mengikut hukum Tajwid. 2. Menghafaz Ayat 162 – 163 surah Al – An’am dengan fasih dan lancar.

Ayat 161 – 165 Surah Al-An’am

Guru memperdengarkan bacaan contoh. Pelajar membaca dan menghafaz ayat – ayat hafazan dalam kumpulan.

Minggu 23 28/06/09 02/07/09

Al – Mukminun Ayat 1 - 11

Pelajar dapat : 1. Membaca ayat 1 – 11 Surah Al-Mukminun dengan fasih , lancar dan mengikut hukum Tajwid. 2. Menghafaz Ayat 1 – 11 surah Al – Mukminun dengan fasih dan lancar.

Al – Mukminun Ayat 1 - 11

Pelajar membaca dan menghafaz ayatayat hafazan secara berpasangan.

Minggu 24 05/07/09 09/07/09

Pelajar dapat : Al – Mukminun Ayat 12 – 22 Surah Al-Humazah Al – Mukminun Ayat 12 – 22

1.

Membaca ayat 12 – 22 surah Al Mukminun dengan fasih , lancar dan mengikut hukum Tajwid

Guru memperdengarkan bacaan contoh. Pelajar membaca dalam kumpulan. Pelajar membaca secara berpasangan.

Ayat 1-5 Surah Al-Humazah

2. Pelajar membaca dan menghafaz ayat 1-9 Surah Al-Humazah dengan lancar dan

MINGGU
Minggu 25 12.07.09 16.07.09 Minggu 26 19/07/09 23/07/09 27 Minggu 28 02.08.09 06.08.09

TAJUK
Al – Mukminun Ayat 23 - 35

HASIL PEMBELAJARAN
Pelajar dapat : 1. Membaca ayat 23 - 35 surah Al - Mukminun dengan fasih , lancar dan mengikut hukum Tajwid 1. Menerangkan cara mengenal Mad Badal dan Mad Asli. 2. Menyatakan perbezaan antara mad Badal dan Mad Asli.

ISI PELAJARAN

AKTIVITI
Guru memperdengarkan bacaan contoh. Pelajar membaca dalam kumpulan. Pelajar membaca secara berpasangan.

Al – Mukminun Ayat 23 - 35

• •

Mad Badal

Keratan – keratan Ayat Al-Quran yang mengandungi hukum Mad badal dan Mad Asli.

Menanda Ayat Al-Quran yang mengandungi hukum Mad Badal dan Mad Asli.

UJIAN BULAN JULAI ( 26 JULAI HINGGA 30 JULAI 2009 )
Surah Luqman Ayat 1 - 11 Pelajar dapat : 1. Membaca ayat 1 - 11 surah Luqman dengan fasih , lancar dan mengikut hukum Tajwid Pelajar dapat : 1. Membaca ayat 12 - 19 Surah Luqman dengan fasih , lancar dan mengikut hukum Tajwid. 2. Menghafaz Ayat 12 -19 Surah Luqman dengan fasih dan lancar. Surah Luqman Ayat 1 - 11 Guru memperdengarkan bacaan contoh. .

Minggu 29 09.08.09 13.08.09

Surah Luqman Ayat 12 - 19

Pelajar membaca dan menghafaz ayat – ayat hafazan dalam kumpulan. Surah Luqman Ayat 12 - 19 Pelajar membaca dan menghafaz ayatayat hafazan secara berpasangan

Minggu 30 16.08.09 20.08.09

Pelajar dapat : Surah Luqman Ayat 20 - 21 Surah Luqman Ayat 20 - 21 1. Membaca ayat 20 - 21 surah Luqman dengan fasih , lancar dan mengikut hukum Tajwid Guru memperdengarkan bacaan contoh.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II ( 21 OGOS HINGGA 29 OGOS 2009 ) Minggu 31 01.09.09 03.09.09
Surah Al-Fiil Mad Iwad 2. Menerangkan cara mengenal Mad Iwad 3. Menyatakan cara bacaan Mad Iwad. 1. Pelajar membaca dan menghafaz ayat 1-5 Surah Al-Fiil dengan lancar dan fasih Ayat 1-5 Surah Al-Fiil Keratan – keratan Ayat Al-Quran yang mengandungi hukum Mad Iwad . Guru memperdengarkan bacaan contoh. Pelajar membaca dalam kumpulan Menanda Ayat Al-Quran yang mengandungi hukum Mad Iwad

MINGGU
Minggu 32 06.09.09 10.09.09

TAJUK
Ayat 162 – 163 Surah Al – An’am Ayat 1 – 11 Surah Al – Mukminun Ayat 12 – 19 Surah Luqman • • • •

HASIL PEMBELAJARAN
Pelajar di harap dapat : Menghafaz Ayat – ayat hafazan secara tadwir. Menulis semula Ayat-ayat hafazan dengan cara : Membaris ayat Isi tempat kosong Menyusun ayat

ISI PELAJARAN
Ayat 162 – 163 Surah Al – An’am

AKTIVITI
Menulis semula ayat –ayat hafazan. Membaris ayat dengan sempurna Mengisi tempat kosong dengan kalimah yang tepat Menyusun ayat mengikut susunan yang betul

Minggu 33 13.09.09 17.09.09

Surah Quraish Surah Al-Maa’uun

1. 2.

Pelajar membaca dan menghafaz ayat 1-4 Surah Quraish dengan lancar dan fasih Pelajar membaca dan menghafaz ayat 1-7 Surah Al-Maa’uun dengan lancar dan fasih

Ayat 1-4 Surah Quraish Ayat 1-7 Surah Al-Maa’uun

Guru memperdengarkan bacaan contoh. Pelajar membaca dalam kumpulan

Minggu 34 20.09.09 24.09.09

Surah Al-Kauthar Surah Al-Kaafirun

1. 2.

Pelajar membaca dan menghafaz ayat 1-3 Surah Al-Kauthar dengan lancar dan fasih Pelajar membaca dan menghafaz ayat 1-6 Surah Al-Kaafirun dengan lancar dan fasih

Ayat 1-3 Surah Al-Kauthar Ayat 1-6 Surah Al-Kaafirun

Guru memperdengarkan bacaan contoh. Pelajar membaca dalam kumpulan

Minggu 35 27.09.09 01.10.09

Surah An-Nashr Surah Al-Lahab

1. 2.

Pelajar membaca dan menghafaz ayat 1-3 Surah An-Nashr dengan lancar dan fasih Pelajar membaca dan menghafaz ayat 1-5 Surah Al-Lahab dengan lancar dan fasih

Ayat 1-3 Surah An-Nashr Ayat 1-5 Surah Al-Lahab

Guru memperdengarkan bacaan contoh. Pelajar membaca dalam kumpulan

Minggu 36 04.10.09 08.10.09

Surah Al-Ikhlas Surah Al-Falaq Surah An-Naas

1. 2. 3.

Pelajar membaca dan menghafaz ayat 1-4 Surah Al-Ikhlas dengan lancar dan fasih Pelajar membaca dan menghafaz ayat 1-5 Surah Al-Falaq dengan lancar dan fasih Pelajar membaca dan menghafaz ayat 1-6 Surah Al-Falaq dengan lancar dan fasih

Ayat 1-4 Surah Al-Ikhlas Ayat 1-5 Surah Al-Falaq Ayat 1-6 Surah An-Naas

Guru memperdengarkan bacaan contoh. Pelajar membaca dalam kumpulan

4.

Minggu 37,3839

UJIAN DIAGNOSTIK TINGKATAN EMPAT ( 12-31.10.09 )

MINGGU
Minggu 40,41,42

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

ISI PELAJARAN

AKTIVITI

UJIAN HAFAZAN AYAT-AYAT LAZIM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful