You are on page 1of 2

Pemampat (compressor

)

Boleh dikatakan bahwa pemampat ibarat jantung kepada sebuah sistem penyejukan. Pemampat berfungsi sebagai pengepam dan pemampat bahan pendinginan atau refrigerant ke seluruh kitaran mekanikal sistem penyejukan tersebut. Pemampat akan memampat bahan pendinginan dalam bentuk wap yang bersuhu dan bertekanan tinggi ke pemeluwap melalui saluran kadar alir. Itu sebab kenapa saluran ini agak panas berbanding lain-lain bahagian pada sistem penyejukan.

Pemeluawp (Condenser)

Pemeluwap bertindak sebagai penyingklir atau pembuang haba sama ada ke udara sekeliling jika pemeluwap itu dari jenis sejukan udara, dan ke air jika pemeluwap itu jenis sejukan air. Soalnya ialah, bagaimana haba itu dibuang ke udara sekeliling? Sebaik sahaja bahan pendinginan yang bersuhu dan bertekanan tinggi memasuki pemeluwap, ia mula memeluwap. Proses pemeluwapan ini berlaku kerana adanya perbezaan suhu antara pemeluwap dan udara sekeliling, sekali gus haba yang ada di pemeluwap dipindahkan ke udara sekeliling. Prinsip pemindahan haba ialah, 'haba sentiasa mengalir dari panas ke sejuk" tidak kira apa jenis bahantara proses pemindahan haba yang digunakan. Berbalik kepada pemeluwapan tadi; pembuangan atau pemindahan haba yang berlaku di pemeluwap mengakibatkan penurunan suhu bahan pendinginan tersebut. Penurunan suhu ini mengakibatkan bahan pendinginan bertukar bentuk dari gas atau wap ke bentuk cecair yang masih bersuhu agak tinggi sementara ia melalui sepanjang gelongan pemeluwap.

. Penurunan suhu ini mengakibatkan persekitaran gelongan pencairwap turut menjadi sejuk ditambah dengan suhu didih bahan pendinginan(R-134a) yang cukup rendah iaitu -26. Persekitaran dinding pencairwap yang sejuk membolehkan haba yang ada disekeliling menyerap masuk ke bahan pendinginan yang berada di dalam gelongan pencairwap.Bahan pendinginan sepatutnya sudah menjadi 100% cecair dan masih bersuhu tinggi apabila sampai ke hujung pemeluwap menghala ke peranti pemeteran.3 °C di bawah takat beku. Ingat. dan bagi penyaman udara pula. haba sentiasa mengalir dari kawasan lebih panas ke kawasan lebih sejuk. Haba yang diserap di pencairwap akan di'angkut' oleh bahan pendinginan ke pemeluwap dimana sekali lagi haba itu dibuang dan operasi ini berlanjutan selagi sistem penyaman udara atau peti sejuk itu dalam keadaan ON. haba datangnya dari menusia dan mesin-mesin yang mengeluarkan haba dalam sesebuah sesebuah bilik. Haba datangnya dari bahan-bahan yang disimpan dalam kebinet peti sejuk. Pencairwap (Evaporator) Perubahan garispusat yang halus di hujung peranti pemeteran kepada garispusat yang besar di bukaan pencariwap mengakibatkan penurunan tekanan dan suhu kepada bahan pendinginan.