You are on page 1of 6

Rapport 2012-12-04

S sparar kvinnor och mn
Privatekonomi
Gunilla Nystrm
070-7621534
gunilla.nystrom@seb.se
www.seb.se/privatekonomen

Gunilla Nystrm r SEB:s privatekonom. Hon bevakar omvrlden utifrn privatpersoners perspektiv och frklarar,
kommenterar och ger rd i privatekonomiska frgor.Beskrivning av underskningen

DemosIop lar p uppdrag av SLB genomfrl 1 167 vebbinlervjuer inom ramen fr en
risIrepresenlaliv vebbpaneI. Respondenler r svensIa aIImnlelen frn 18 r ocl uppl.
ResuIlalel lar vgls samman med lnsyn liII In ocl Ider fr all spegIa befoIIningen.
Inlervjuerna genomfrdes i juni 2012.


Sammanfattning

Underskningen visar att mn ger mer, tjnar mer, sparar mer och
kan ka sitt sparande mer n kvinnor
=
Alla av lio lar ell mnalIigl sparande. Kvinnor ocl mn mnadssparar i samma
ulslrcIning.Mn sparar docI slrre beIopp n Ivinnor. Mn sparar i genomsnill 3 600 Ir
ocl Ivinnor 2 800 Ir per mnad.

I genomsnill svarar mn all de sIuIIe Iunna Ia sill sparande med cirIa 3 200 Ir i
mnaden. Kvinnor sIuIIe i genomsnill Iunna spara cirIa 2 000 Ir mer i mnaden.

Irmsla sparmIen fr bde mn ocl Ivinnor r i frsla land bufferl fr ofrulsedda
ulgifler ocl i andra land pensionen. I lredje pIals Iommer resa eIIer annal lydIigl
sparmI fr Ivinnor ocl fr mn sparande liII boende.

Mn lar i genomsnill 153 000 Ir i Ill lIomIiga sparpengar. Ir Ivinnor r siffran 100 000
Ir.

Av respondenler under 65 r svarar lv lredjedeIar av Ivinnorna ocl lIflen av mnnen all
deras framlida pension inle Iommer all rcIa liII en rimIig Ievnadsslandard om de gr i
pension vid 65 rs Ider.

Sex av lio oroar sig fr ofrulsedda ulgifler. InIomslborlfaII oroar mesl. InIomslborlfaII p
grund av arbelsIslel oroar mnnen mesl ocl fr Ivinnor r del inIomslborlfaII p grund
av sjuIdom som inger mesl oro.

Kvinnorna i undersIningen lar i genomsnill 21 000 Ironor i inIomsl efler sIall. Mns
inIomsl efler sIall uppgr i genomsnill liII 28 000 Ir.

BIand mnnen i undersIningen arbelar 58 procenl leIlid all jmfra med 46 procenl av
Ivinnorna.

Inle ovnlal visar undersIningen all Ivinnor ljnar mindre, ger mindre ocl lar mindre
mjIiglel all spara. Ocl fIer Ivinnor n mn rInar med aIIlfr Ig pension.

Samhllet mste informera bttre om konsekvenserna av deltidsarbete

Mnga Ivinnor arbelar deIlid under ell anlaI r av sill yrIesIiv. Del r sannoIiIl en av de
viIligare frIIaringarna liII sIiIInaderna meIIan mns ocl Ivinnors frmgenlel ocl
sparmjIigleler. Ocl ocIs den frmsla frIIaringen liII all belydIigl fIer Ivinnor n mn
lar anIedning all oroa sig ver den framlida pensionen.

Individen lar ell aIIl slrre ansvar fr sin egen vIfrd ocl framlida frsrjning. SamlIIels
informalion msle bIi mycIel bllre nr del gIIer all frIIara lur slor negaliv effeIl Inga
perioder av deIlidsarbele lar p individens framlida pension ocl eIonomisIa lrygglel.

2

Del r IiIa mnga mn som Ivinnor som lar ngon form av mnalIigl sparande ( 82 ).

8 av 10 har mnatligt sparande
e~====~=~=~~=E_b^hq^=sbk=bsbkqrbii^=^jloqbofkd^o=
m=ikF\==
=
=


(Bas: SamlIiga, 1167 inlervjuer)

Av dem som svaral all de lar ell mnadssparande Iigger medeIvrdel fr mn p cirIa
3 600 Ir per mnad ocl cirIa 2 800 Ir fr Ivinnor. 36 procenl av mnnen sparar meIIan
2 001-5 000 Ir per mnad. BIand Ivinnorna sparar 29 procenl s mycIel.

Mn sIuIIe i genomsnill Iunna Ia sill sparande med 3 240 Ir per mnad. Kvinnor sIuIIe i
genomsnill Iunna spara 1 995 Ir mer per mnad.

Mn har mjlighet att spara nstan dubbelt s mycket som kvinnor

3
(Bas: SamlIiga, 1167 inlervjuer)
De som svaral all de inle sparar ngol aIIs sIuIIe i genomsnill Iunna spara cirIa 2 000 Ir
per mnad. Mnnen sIuIIe Iunna spara i genomsnill cirIa 2 500 Ir ocl Ivinnor cirIa 1 400
Ir.

De som inte sparar skulle kunna spara 2 000 kr
(Bas: Mnadssparar ej, 213 inlervjuer)


SparmIen fr bde Ivinnor ocl mn r i frsla land bufferl fr ofrulsedda ulgifler ocl i
andra land frslrIning av pensionen. I lredje pIals Iommer sparande liII resor eIIer
annal lydIigl mI fr Ivinnor ocl sparande liII bosladen fr mn.

Kvinnor sparar i strre utstrckning till resa eller annat tydligt ml


(Bas: Mnadssparar, 952 inlervjuer)
4
10 procenl av den vuxna befoIIningen lar mindre n 5 000 Ir i IlllIomIigl sparIapilaI.
GenomsnillsbeIoppel fr Ill lIomIiga sparpengar r 153 000 Ir fr mn ocl 100 000 Ir fr
Ivinnor.

1 av 10 har mindre n 5 000 kr i sparat kapital
e====~~~====~=~=====~\=E_loqpb=cok=
bsbkqrbiiq=mbkpflkppm^o^kabF==
(Bas: SamlIiga, 1167 inlervjuer)

Tv av tre kvinnor rknar med fr dlig pension
=
BIand respondenler under 65 r svarar lv lredjedeIar av Ivinnorna ocl lIflen av mnnen
all pensionen inle Iommer all rcIa liII en rimIig Ievnadsslandard om de sIuIIe g i
pension vid 65 rs Ider.

Sex av lio oroar sig fr ofrulsedda ulgifler. InIomslborlfaII liII fIjd av arbelsIslel r den
ofrulsedda ulgifl som mn i frsla land oroar sig fr. InIomslborlfaII p grund av
sjuIsIrivning oroar Ivinnor mesl.

Inkomstbortfall strsta oron

5
6


Nstan hlften av kvinnorna och en tredjedel av mnnen r inte helt
skra p att klara en ofrutsedd utgift p 15=000 kr

Ln bred majorilel (86 procenl av mnnen ocl 81 procenl av Ivinnorna) rInar med all IIara
en ofrulsedd ulgifl p 15 000 Ir. HeIl sIra p all Iunna lanlera en sdan ulgifl r 67
procenl av mnnen ocl 55 procenl av Ivinnorna.

Sparande upplevs positivt

Ir de aIIra fIesla uppIevs sparandel som ngol posilivl. I frgan viIIa ord man
frInippar med sparande ser mn ocl Ivinnor vIdigl IiIa p del. MjIigleler, IngsiIligl,
ndvndigl, frilel ocl mogel r de ord som de fIesla frInippar med sparande.


Mn har strre frmgenhet

Mn lar ell slrre lolaIl sparIapilaI n Ivinnor. MedeIvrdel r 275 000 Ir fr mn ocl
198 000 Ir fr Ivinnor.

Mn har mer n 30 procent mer i inkomst efter skatt

Mn lar i genomsnill 28 000 Ir i inIomsl efler sIall. Kvinnornas nelloinIomsl r 21 000 Ir.

Av de liIIfrgade jobbar 46 procenl av Ivinnorna ocl 58 procenl av mnnen leIlid. Knappl
en fjrdedeI av de liIIfrgade r pensionrer.