You are on page 1of 8

Legi de compoziţie. Grupuri. Inele. Programa M2.

Exerciţii tipice pentru bacalaureat
1. Pe mulţimea numerelor reale definim operaţia
12 4 4 + + + · y x xy y x 
, pentru orice
R y x ∈ ,
.
a) Să se verifice că
4 ) 4 )( 4 ( − + + · y x y x 
pentru orice
R y x ∈ ,
.
b) Să se calculeze
). 4 (−  x
c) Ştiind că operaţia „

” este asociativă, să se calculeze
. ... ) ( ) ( 2012 2011 2011 20012     − −
2. Pe mulţimea numerelor reale definim operaţia pentru
21 6 6 2 + − − · y x xy y x 
pentru orice
R y x ∈ ,
.
a) Să se verifice că
3 ) 3 )( 3 ( 2 + − − · y x y x 
pentru orice
R y x ∈ ,
.
b) Să se rezolve, în mulţimea numerelor reale, ecuaţia . 11 · x x 
c) Ştiind că operaţia „

” este asociativă, să se calculeze
. 2012 ... 3 2 1    
3. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie
. 6 ) ( 2 + + − · y x xy y x 
a) Să se verifice că
2 ) 2 )( 2 ( + − − · y x y x 
b) Să se demonstreze că 2 2 ·  x ,
R y x ∈ ∀ ,
.
c) Ştiind că legea „

” este asociativă, să se calculeze valoarea expresiei
. ... ) ( ... ) ( ) ( E 2012 2011 2 1 0 1 2011 2012          − − − ·
4. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie
. 42 ) ( 7 + + + · y x xy y x 
a) Să se calculeze ). 2 ( 2 − 
b) Să se verifice că
7 7 7 − + + · ) y )( x ( y x 
pentru orice
R y x ∈ ,
.
c) Ştiind că legea „

” este asociativă, să se rezolve în mulţimea numerelor reale, ecuaţia
. x x x x ·  
5. Se consideră mulţimea
, ) ; [ R k M ⊂ +∞ ·
R k ∈ şi operaţia , ) (
2
k k y x k xy y x + + + − · ∗
. , R y x ∈ ∀
a) Să se determine R k ∈ astfel încât 2*3=2.
b) Pentru k=2, să se rezolve în M ecuaţia x*x=6.
c) Să se demonstreze că pentru
M y x ∈ ∀ ,
rezultă că
. M y x ∈ ∗
6. Pe mulţimea numerelor întregi se definesc legile de compoziţie
3 − + · ∗ y x y x
şi
. 3 ) 3 )( 3 ( + − − · y x y x 
a) Să se rezolve în mulţimea numerelor întregi ecuaţia
. x x x x ∗ · 
b) Să se determine numărul întreg a care are proprietatea
, 3 · a x 
oricare ar fi numărul întreg x.
c) Să se rezolve sistemul de ecuaţii
,
5 1 ) (
4 ) 1 (
¹
'
¹
· −
· + ∗
 y x
y x
unde
. , Z y x ∈
7. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie
. 30 ) ( 5 + + − · ∗ y x xy y x
a) Să se demonstreze că
5 ) 5 )( 5 ( + − − · ∗ y x y x
,
R y x ∈ ∀ ,
.
b) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie „∗ ”.
c) Ştiind că legea de compoziţie „∗ ” este asociativă să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
. x x x x · ∗ ∗
8. Se consideră legea de compoziţie pe R definită prin
. 2 + − − · y x xy y x 
a) Să se arate că legea „

” este asociativă.
b) Să se arate că
) ; 1 ( , +∞ ∈ y x
, dacă atunci
) ; 1 ( +∞ ∈ y x 
.
c) Să se determine Z a∈ cu proprietatea
a a x · 
, oricare ar fi Z x∈ .
9. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie 2 ) 2 )( 2 ( + − − · ∗ y x y x .
a) Să se rezolve ecuaţia
. x x x · ∗
b) Să se demonstreze că legea de compoziţie „∗ ” este asociativă.
c) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie „∗ ”.
BIBLIOGRAFIE Variantele pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT –,
publicate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi sportului.
1
Legi de compoziţie. Grupuri. Inele. Programa M2. Exerciţii tipice pentru bacalaureat
10. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie
1 2 + − − · ∗ y x xy y x
.
a) Să se arate că
) 1 )( 1 ( y x xy y x − − + · ∗
,
R y x ∈ ∀ ,
.
b) Să se arate că legea de compoziţie „∗ ” este asociativă.
c) Să se rezolve în R ecuaţia
. 0 ) 1 ( · − ∗ x x
11. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie
2 2 2 − + + − · ∗ y x xy y x
.
a) Să se rezolve în R ecuaţia . 10 4 · ∗ x
b) Să se determine R a∈ astfel încât
a x a a x · ∗ · ∗
, R x∈ ∀ .
c) Ştiind că legea de compoziţie „∗” este asociativă să se calculeze .
2012
2012
...
2
2012
1
2012
∗ ∗ ∗
12. Pe mulţimea Z se consideră legile de compoziţie
, 1 + + · ⊥ y x y x

, 1 − + · by ax y x 
cu
Z b a ∈ ,
şi funcţia
Z Z f → :
definită prin
. 2 ) ( + · x x f
a) Să se demonstreze că
, ) 1 ( ) 1 ( x x x · ⊥ − · − ⊥
Z x∈ ∀ .
b) Să se determine
Z b a ∈ ,
pentru care legea de compoziţie „

” este asociativă.
c) Dacă 1 · · b a să se arate că funcţia f este morfism între grupurile
) ; ( ⊥ Z
şi
) , (  Z
.
13. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie
y x
y x
+
· 2  .
a) Să se calculeze
) 2012 ( 2012 − 
.
b) Să se rezolve în R ecuaţia . 64
2
· x x 
c) Să se demonstreze că nu există
R z y x ∈ , ,
pentru care
z
2 z ) y x ( ·   .
14. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie
3
3 3
y x y x + · ∗ .
a) Să se calculeze . 0 ∗ x
b) Să se demonstreze că legea de compoziţie „∗ ” este asociativă.
c) Ştiind că Q x ∈
0
şi
,
1 0 −
∗ ·
n n
x x x
,

∈ ∀ N n să se arate că . Q x ∈
7
15. Se consideră mulţimea
) ; 2 ( +∞ · G
şi operaţia
, 6 ) ( 2 + + − · y x xy y x 

. , G y x ∈ ∀
a) Să se arate că
, 2 ) 2 )( 2 ( + − − · y x y x 

. , G y x ∈ ∀
b) Să se demonstreze că
, G y x ∈ 
pentru
. , G y x ∈ ∀
c) Să se afle elementele simetrizabile ale mulţimii G în raport cu legea „

”.
16. Se consideră mulţimea
} 1 { \ ) ; 0 ( +∞ · G
şi operaţia ,
ln 3 y
x y x · 
. , G y x ∈ ∀
a) Să se determine mulţimea soluţiilor reale ale ecuaţiei
, 1 · e x 
unde e este baza logaritmului natural.
b) Să se demonstreze că
, G y x ∈ 
pentru
. , G y x ∈ ∀
c) Să se că operaţia „

” este asociativă pe mulţimea G.
17. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie
, 21 6 4 2 + − − · ∗ y x xy y x
pentru
R y x ∈ ∀ ,
.
a) Să se arate că
, 3 ) 3 )( 3 ( 2 + − − · ∗ y x y x R y x ∈ ∀ ,
b) Să se rezolve în R ecuaţia . 11 5 5 · ∗
x x
c) Să se determine elementele simetrizabile în raport cu legea „∗ ”.
18. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie asociativă
. 1 + + · y x y x 
a) Să se calculeze . 2012 2011
b) Să se rezolve în R inecuaţia . 3
2
≤ x x 
c) Fie mulţimea { }. n C C şiC n | N n A
n n n
*
6 2
2 1 0
+ · ≥ ∈ ·  
Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
BIBLIOGRAFIE Variantele pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT –,
publicate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi sportului.
2
Legi de compoziţie. Grupuri. Inele. Programa M2. Exerciţii tipice pentru bacalaureat
19. Se consideră mulţimea
) 1 ; 1 (− · G
şi legea de compoziţie
,
1 xy
y x
y x
+
+
· ∗

. , G y x ∈ ∀
a) Să se rezolve în G ecuaţia .
5
4
· ∗ x x
b) Să se verifice egalitatea
,
) 1 )( 1 ( ) 1 )( 1 (
) 1 )( 1 ( ) 1 )( 1 (
− − + + +
− − − + +
· ∗
y x y x
y x y x
y x . , G y x ∈ ∀
c) Să se arate că pentru
G y x ∈ ∀ ,
rezultă că
G y x ∈ ∗
.
20. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie
, 6 3 3 + + + · y x xy y x 

R y x ∈ ∀ ,
.
a) Să se arate că
3 ) 3 )( 3 ( − + + · y x y x 
,
R y x ∈ ∀ ,
b) Să se determine elementul neutru, ştiind că legea de compoziţie „

” este asociativă şi comutativă.
c) Să se determine
, N n∈
2 ≥ n astfel încât . 13
2 2
·
n n
C C 
21. Pe mulţimea numerelor întregi definim legile de compoziţie
3 − + · ∗ y x y x
şi
12 ) ( 3 + + − · y x xy y x 
.
a) Să se rezolve în Z ecuaţia 12 · x x  .
b) Să se arate că
) 3 1 ( ) 2 1 ( ) 3 2 ( 1    ∗ · ∗
.
c) Să se rezolve în mulţimea ZXZ sistemul
¹
'
¹
· −
· ∗ −
10 4 ) (
2 ) 3 (
 y x
y x
.
22. Pe mulţimea numerelor întregi se defineşte legea de compoziţie
. 11 + + · y x y x 
a) Să se arate că legea de compoziţie „

” este asociativă.
b) Să se rezolve ecuaţia
. 1 ...
6
·
   
  
orix de
x x x
c) Să se demonstreze că
) ; (  Z
este grup comutativ.
23. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie
. 6 ) ( 2 + + − · y x xy y x 
a) Să se verifice că
2 ) 2 y )( 2 x ( y x + − − · 
,
R y x ∈ ∀ ,
b) Să se demonstreze că 2 2 x ·  , R x ∈ ∀ .
c) Ştiind că legea „

” este asociativă, să se calculeze valoarea expresiei
. ... ) ( ... ) ( ) ( E 2012 2011 2 1 0 1 2011 2012          − − − ·
24. Pe mulţimea
) 1 ; 1 (− · G
se consideră legea de compoziţie
.
1 xy
y x
y x
+
+
· ∗
Fie funcţia
) ; 0 ( ) 1 ; 1 ( : +∞ → − f
,
.
1
1
) (
x
x
x f
+

·
a) Să se calculeze .
2
1
2
1

b) Să se verifice că
) ( ) ( ) ( y f x f y x f ⋅ · ∗
,
R y x ∈ ∀ ,
.
c) Să se demonstreze că legea de compoziţie „∗ ” este asociativă.
25. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legile de compoziţie
6 y 2 x 2 xy y x + − − · ∗
şi
. 12 ) y x ( 3 xy y x + + − · 
a) Să se verifice că
, 1 ) 3 ( ) 2 ( − · − ∗ x x 
R x ∈ ∀ .
b) Ştiind că
1
e este elementul neutru în raport cu legea de compoziţie „∗ ” şi
2
e este elementul neutru în
raport cu legea de compoziţie „

” să se calculeze .
2 1 2 1
e e e e  + ∗
c) Se consideră funcţia
R R f → :
,
1 ) ( + · ax x f
. Să se determine R a∈ astfel încât
) y ( f ) x ( f ) y x ( f  · ∗
,
R y x ∈ ∀ ,
.
BIBLIOGRAFIE Variantele pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT –,
publicate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi sportului.
3
Legi de compoziţie. Grupuri. Inele. Programa M2. Exerciţii tipice pentru bacalaureat
26. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie
3 ) 3 )( 3 ( + − − · ⊥ y x y x
,
R y x ∈ ∀ ,
.
a) Să se arate că
4 3
1
) 3 ( ·

,
_

¸
¸
+ ⊥ +
x
x
,

∈ ∀ R x .
b) Să se arate că legea „ ⊥ ” are elementul neutru e=4.
c) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii R în raport cu legea „ ⊥ ”.
27. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie
, 3 b ay x xy y x + + + · ∗

R b a ∈ ,
.
a) Să se determine R a∈ astfel încât legea „∗ ” să fie comutativă.
b) Să se arate că pentru a=3 şi b=6 legea „∗ ” admite element neutru.
c) Să se determine a şi b astfel încât
, 3 ) 3 ( − · ∗ − x
pentru R x∈ ∀ .
28. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie
, 12 4 4 + + + · y x xy y x  R y x ∈ ∀ , .
a) Să se arate că
, ) ( ) ( z y x z y x     · R z y x ∈ ∀ , ,
.
b) Să se demonstreze că
, 4 ) 4 ( − · − y x   R y x ∈ ∀ ,
.
c) Să se calculeze
). 2012 ( 2011 ... ) 4 ( 3 ) 2 ( 1 − − −      
29. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie
, 14 − + · y x y x  R y x ∈ ∀ ,
.
a) Să se rezolve ecuaţia 2 · x x  .
b) Să se demonstreze că legea „

” este asociativă.
c) Să se demonstreze că
) ; (  R
este grup.
30. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie
110 ) ( 10 + + − · y x xy y x 
.
a) Să se verifice că
10 ) 10 )( 10 ( + − − · y x y x 
,
R y x ∈ ∀ ,
b) Să se calculeze .
1
20
1
10
C C 
c) Să se rezolve ecuaţia
, 10 ) 1 ( · − x x 
unde R x∈ .
31. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie
2 + − − · ∗ y x xy y x
.
a) Să se demonstreze că
, 1 ) 1 )( 1 ( + − − · ∗ y x y x

R y x ∈ ∀ ,
.
b) Să se demonstreze că legea „∗ ” este asociativă.
c) Să se calculeze
.
2
2012
...
2
2
2
1
∗ ∗ ∗
d)
32. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie
, 42 6 6 + − − · ∗ y x xy y x
pentru
R y x ∈ ∀ ,
.
a) Să se arate că
, 6 ) 6 )( 6 ( + − − · ∗ y x y x R y x ∈ ∀ ,
b) Să se rezolve în R ecuaţia
. x x x x x · ∗ ∗ ∗
c) Să se calculeze . 2012 ... 3 2 1 ∗ ∗ ∗ ∗
33. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie
, 2012 2012 ) y x ( 2012 xy y x + + + − · ∗
R y x ∈ ∀ ,
.
a) Să se arate că , 2012 ) 2012 y )( 2012 x ( y x + − − · ∗
R y x ∈ ∀ ,
.
b) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie „∗ ” pe mulţimea R.
c) Ştiind că legea „∗ ” este asociativă, să se calculeze
( ) ( ) ( ) ( ). 2012 2011 ... 0 ... 2011 2012 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ − ∗ −
BIBLIOGRAFIE Variantele pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT –,
publicate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi sportului.
4
Legi de compoziţie. Grupuri. Inele. Programa M2. Exerciţii tipice pentru bacalaureat
34. Pe Z se defineşte legea de compoziţie asociativă
14 7 7 3 + + + · ∗ y x xy y x
.
a) Să se determine elementul neutru al legii „∗ ”.
b) Să se rezolve în R inecuaţia . x x
3
7
− ≤ ∗
c) Să se determine elementele simetrizabile în raport cu legea „∗ ”.
35. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie
, 2 3 3 3 + + + · y x xy y x 

R y x ∈ ∀ ,
.
a) Să se verifice că
, 1 ) 1 )( 1 ( 3 − + + · y x y x 

R y x ∈ ∀ ,
.
b) Să se determine perechile
RXR y x ∈ ) , (
pentru care . 1 ) 10 ( ) 5 (
2 2
− · − − y x 
c) Să se determine două numere
, \ , Z Q b a ∈
astfel încât . N b a ∈ 
36. Pe mulţimea Z se consideră legile de compoziţie
2 + + · ∗ y x y x
şi respectiv
2 2 2 + + + · y x xy y x 
.
a) Să se demonstreze că
2 ) 2 )( 2 ( − + + · y x y x 
.
b) Să se determine elementele neutre ale fiecăreia dintre cele două legi de compoziţie.
c) Să se rezolve sistemul
¹
¹
¹
'
¹
·
· ∗
16
7
2 2
2 2
y x
y x

.
37. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie
36 8 8 2 + − − · y x xy y x 
.
a) Să se demonstreze că
4 ) 4 )( 4 ( 2 + − − · y x y x 
,
R y x ∈ ∀ ,
.
b) Să se rezolve ecuaţia 36 · x x  .
c) Ştiind că operaţia „

” este asociativă, să se calculeze
. 2012 ... 3 2 1    
38. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie
2 3 3 3 + + + · ∗ y x xy y x
.
a) Să se demonstreze că
1 ) 1 )( 1 ( 3 − + + · ∗ y x y x
,
R y x ∈ ∀ ,
.
b) Să se determine perechile
RXR y x ∈ ) , (
pentru care . 1 ) 5 ( ) 2 (
2 2
− · − ∗ − y x
c) Ştiind că legea „∗ ” este asociativă, să se calculeze valoarea expresiei
. 2012 2011 ... 2 1 0 ) 1 ( ... ) 2011 ( ) 2012 ( ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ − ∗ ∗ − ∗ −
39. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legile de compoziţie
3 + + · y x y x 
şi respectiv
12 ) ( 3 + + − · ∗ y x xy y x
.
a) Să se verifice că
3 ) 3 )( 3 ( + − − · ∗ y x y x
,
R y x ∈ ∀ ,
.
b) Să se rezolve în R ecuaţia
. 11 )) 1 ( ( )) 1 ( ( · + ∗ + + x x x x 
c) Să se rezolve sistemul de ecuaţii
. , ,
) 1 ( ) 1 (
0 ) 1 (
R y x
y x y x
y x

¹
'
¹
+ ∗ · ∗ +
· − 
40. Se consideră mulţimea
{ }, | Z x A G
x
∈ ·
unde matricea

,
_

¸
¸
·
1 0
0 1 0
0 0 1
x
A
x
, . Z x∈
a) Să verifice că
,
y x y x
A A A
+
· ⋅
unde
Z y x ∈ ,
.
b) Să se determine elementul neutru din grupul
) ; ( ⋅ G
.
c) Să se demonstreze că funcţia
, : G Z f →

x
A x f · ) (
este morfism de grupuri.
BIBLIOGRAFIE Variantele pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT –,
publicate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi sportului.
5
Legi de compoziţie. Grupuri. Inele. Programa M2. Exerciţii tipice pentru bacalaureat
41. Se consideră matricea

,
_

¸
¸
·
1 0
5 1
A
şi mulţimea
¹
;
¹
¹
'
¹
> ∈

,
_

¸
¸
· 0 , , |
0
a R b a
a
b a
M
şi
{ }. ), ( |
2
XA AX R M X X G · ∈ ·
a) Să se arate că dacă M X ∈ atunci . 0 det ≠ X
b) Să se arate că dacă G X ∈ atunci există
R y x ∈ ,
astfel încât

,
_

¸
¸
·
x
y x
X
0
.
c) Să se arate că G este grup comutativ în raport cu adunarea matricelor.
42. Se consideră matricea

,
_

¸
¸
·
1 0
0 1 0
0 0 2012
x
A
x
x
, pentru R x∈ şi mulţimea
{ } ). ( |
3
R M R x A G
x
⊂ ∈ ·
a) Să verifice că.
,
3
G I ∈
unde

,
_

¸
¸
·
1 0 0
0 1 0
0 0 1
3
I
.
b) Să demonstreze că
,
y x y x
A A A
+
· ⋅
unde
R y x ∈ ,
.
c) Să se arate că
{ } R x A G
x
∈ · |
este grup în raport cu înmulţirea matricelor.
43. Se consideră inelul
). , , (
6
⋅ + Z
a) Să se calculeze numărul elementelor inversabile în raport cu înmulţirea din inelul
). , , (
6
⋅ + Z
b) Se consideră S suma soluţiilor ecuaţiei
5
ˆ
1
ˆ
2
ˆ
· + x
şi P produsul soluţiilor ecuaţiei ,
2
x x · unde
.
6
Z x∈

Să se calculeze S+P.
c) Să se calculeze probabilitatea ca alegând un element din inelul
), , , (
6
⋅ + Z
acesta să fie soluţie a ecuaţiei
. 0
ˆ
3
· x
44. În mulţimea
) (
5 2
Z M
se consideră submulţimea
¹
;
¹
¹
'
¹

,
_

¸
¸
∈ ·
x y
y x
Z M X G
ˆ ˆ 2
ˆ
ˆ ˆ
| ) (
5 2
şi matricele

,
_

¸
¸
·
1
ˆ
0
ˆ
0
ˆ
1
ˆ
2
I
şi

,
_

¸
¸
·
0
ˆ
0
ˆ
0
ˆ
0
ˆ
2
O
.
a) Să se arate că G I ∈
2
şi G O ∈
2
.
b) Să se arate că dacă
G B A ∈ ,
atunci G B A ∈ + .
c) Să se verifice că mulţimea G împreună cu operaţia de adunare a matricelor este grup comutativ.
45. Se consideră
) , , (
8
⋅ + Z
inelul claselor de resturi modulo 8.
a) Să se calculeze în
8
Z
suma
. 7
ˆ
6
ˆ
5
ˆ
4
ˆ
3
ˆ
2
ˆ
1
ˆ
+ + + + + + · S
b) Să se calculeze în
8
Z
produsul elementelor inversabile ale inelului.
c) Să se rezolve în
8
Z
sistemul
¹
¹
¹
'
¹
· +
· +
5
ˆ
2
ˆ
3
ˆ
2
ˆ
5
ˆ
2
ˆ
y x
y x
.
46. Fie mulţimea { } 1 3 3
2 2
· − ∈ + · b a , Z b , a b a G
a) Să se verifice dacă 0 şi 1 aparţin mulţimii G.
b) Să se demonstreze că pentru
G y x ∈ ∀ ,
avem
. G y x ∈ ⋅
BIBLIOGRAFIE Variantele pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT –,
publicate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi sportului.
6
Legi de compoziţie. Grupuri. Inele. Programa M2. Exerciţii tipice pentru bacalaureat
c) Să se arate că dacă G x∈ atunci G
x

1
.
47. În mulţimea ) (
2
R M se consideră

,
_

¸
¸
·
1 0
0 1
2
I
,

,
_

¸
¸


·
3 2
6 4
A
şi , ) (
2
aA I a X + · unde R a∈ .
a) Să se calculeze
3
A
, unde
A A A A ⋅ ⋅ ·
3
.
b) Să se verifice dacă
) ( ) ( ) ( ab b a X b X a X + + · ⋅
,
. , R b a ∈ ∀
c) Să se calculeze suma
) 2012 ( X ... ) 3 ( X ) 2 ( X ) 1 ( X + + + +
.
48. Se consideră mulţimea
{ } Z x A G
x
∈ ·
, unde matricea
. ,
1 0
0 1 0
0 0 1
Z x
x
A
x

,
_

¸
¸
·
a) Să se verifice
,
y x y x
A A A
+
· ⋅
unde
Z y x ∈ ,
.
b) Să se determine elementul neutru din grupul
). ; ( ⋅ G
c) Să se arate că funcţia
, : G Z f →

x
A x f · ) (
este morfism între grupurile
) , ( + Z
şi
). , ( ⋅ G
49. Fie mulţimea
¹
¹
¹
;
¹
¹
¹
¹
'
¹

,
_

¸
¸
· · R a
a a
a a
a A M
0
0 0 0
0
) (
.
a) Să se verifice dacă
), 2 ( ) ( ) ( ab A b A a A · ⋅

. , R b a ∈ ∀
b) Să se arate că
,
_

¸
¸
2
1
A
este element neutru faţă de operaţia de înmulţire a matricelor pe M.
c) Să se determine simetricul elementului
M A ∈ ) 1 (
în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor pe
mulţimea M.
50. Se consideră mulţime
). ( 1 3 , ,
3
2
2 2
Z M b a Z b a
a b
b a
G ⊂
¹
;
¹
¹
'
¹
· − ∈

,
_

¸
¸
·
a) Să se verifice
G I ∈

,
_

¸
¸
·
1 0
0 1
2
şi
.
0 0
0 0
2
G O ∉

,
_

¸
¸
·
b) Să se arate că pentru
G B A ∈ ∀ ,
are loc egalitatea . A B B A ⋅ · ⋅
c) Să se demonstreze că inversa oricărei matrice din G aparţine mulţimii G.
51. Se consideră mulţimea
.
2
2
) (
¹
;
¹
¹
'
¹

,
_

¸
¸


· · R a
a a
a a
a A M
Pentru M A∈ se notează
   
denori
n
A A A A ⋅ ⋅ ⋅ · ...
, unde

∈N n .
a) Să se arate că ( ) ) ( ) (
2
a aA a A · , R a∈ ∀ .
b) Să se arate că dacă
, , M Y X ∈
atunci . M XY ∈
c) Să se determine R a∈ astfel încât ( ) ( ) ). ( 2 ) ( ) (
3 2
a A a A a A · +
52. Se consideră funcţia
), ( :
3
R M R f →

,
_

¸
¸ +
·
1 0 0
4 1 0
2 2 1
) (
2
x
x x x
x f
.
a) Să se calculeze
). 1 ( ) 0 ( f f +
BIBLIOGRAFIE Variantele pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT –,
publicate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi sportului.
7
Legi de compoziţie. Grupuri. Inele. Programa M2. Exerciţii tipice pentru bacalaureat
b) Să se arate că
3
) 1 ( ) 1 ( I f f · − ⋅
, unde

,
_

¸
¸
·
1 0 0
0 1 0
0 0 1
3
I
.
c) Să se demonstreze că
) ( ) ( ) ( y f x f y x f ⋅ · +
,
R y x ∈ ∀ ,
.
53. În mulţimea
) (
3
Z M
se consideră matricele

,
_

¸
¸
·
0 1 0
0 0 1
1 0 0
X
,

,
_

¸
¸
·
1 0 0
0 1 0
0 0 1
3
I
şi submulţimea
{ } { } 3 ; 2 ; 1 ∈ · n X G
n
unde

∈ ⋅ ⋅ ⋅ · N n X X X X
denori
n
, ...
   
.
a) Să se verifice că
3
3
I X · .
b) Să se calculeze ) det(
2
3
X X I + + .
c) Să se determine că, dacă
, G Y ∈
atunci G Y ∈
−1
.
54. Se consideră mulţimea
{ } 1 2 , , 2
2 2
· − ∈ + · b a Z b a b a G
.
a) Să se verifice că
G ∈ + 2 2 3
.
b) Să se demonstreze că
G y x ∈ ⋅
, pentru
G y x ∈ ∀ ,
.
c) Să se arate că orice element din mulţimea G are invers în G în raport cu înmulţirea numerelor reale.
BIBLIOGRAFIE
1. Variantele pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT –, publicate de MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI ŞI
SPORTULUI.
BIBLIOGRAFIE Variantele pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT –,
publicate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi sportului.
8