DREPT URBANISTIC SI GESTIUNEA LOCALITATILOR

22.02.2002 – CURS 1 Norme de drept  obligatorii (acte normative)  neobligatorii (se refera la probleme morale; nu sunt scrise)  indivizi cu moralitate impecabila / discutabila DREPT – concept foarte general . Are doua explicatii : • drept obiectiv  totalitatea normelor (regulilor) obligatorii care reglementeaza, guverneaza raporturile dintre oameni - principii ale dreptului obiectiv : 1. dreptul reglementeaza faptele si activitatea oamenilor 2. dreptul reglementeaza numai manifestarile externe ale oamenilor 3. regulile de drept se aplica numai in caz de conflict (ciocnire de interese) 4. legea actioneaza numai in viitor (sau prezent) si nu in trecut  o lege nu poate fi retroactiva. O lege este o ordine prestabilita. Incepe in momentul in care apare legea 5. legea functioneaza din ziua in care a fost publicata in Monitorul Oficial  din acel moment nimeni nu mai poate invoca necunoasterea legii dreptul subiectiv  posibilitatea sau facultatea unei persoane de a face un anumit lucru, posibilitate care este recunoscuta de lege - dreptul subiectiv este format din sfera de drepturi personale pe care individul le are protejate juridic si la care poate face apel atunci cand doreste (dreptul de proprietate, de autor, de a practica o meserie aleasa)  omul este subiect de drept - Dreptul pozitiv – totalitatea normelor existente la un moment dat intr-o societate 1. Dreptul public  totalitatea reglementarilor care se aplica raporturilor dintre stat si particular a. dreptul constitutional  totalitatea reglementarilor pentru organizarea statului si institutiilor lui si care reglementeaza drepturile si indatoririle cetatenilor b. dreptul administrativ  totalitatea reglementarilor pentru modul de functionare a institutiilor statului (organele administrative), al serviciilor publice si modul de functionare a altor grupari de oameni (sindicate, partide, biserici) 2. Dreptul privat  totalitatea regulilor care se aplica raporturilor dintre particulari a. dreptul civil  reglementeaza raporturile dintre oameni in legatura cu viata lor particulara - raporturile dintre oameni si bunurile lor - intre bunurile pe care le poseda oamenii b. dreptul comercial c. dreptul international privat Dreptul urbanistic : -este in formare -se formeaza din parti ale dreptului administrativ+dreptul civil+actele normative din practica de proiectare si construire+ documentatia de urbanism (ca instrumente juridice inpun anumite lucruri) •

- pana in 1990 unele din regulile de drept erau inlocuite cu hotarari, acte de vointa Gestiunea localitatilor - gestiune  administrarea bunurilor unei persoane si raspunderea pentru pastrarea bunurilor persoanelor - obiectul gestiunii  ansamblul deciziilor si hotararilor care se iau pentru pastrarea bunurilor - gestiunea localitatilor  ansamblul de hotarari si decizii luate pentru administrarea tuturor bunurilor aflate intr-o localitate - gestiunea se decide (exercita) de fiecare proprietar in parte  de administratia publica care este aleasa intr-un teritoriu tocmai pentru a-i gestiona bunurile Impartirea administrativa a tarii - administrator (administratie)  este persoana angajata de un proprietar pentru a-i ingriji un bun - teritoriu administrativ  teritoriu in care administratorii isi exercita atributiunile - din Constitutie  Art. 3 : „teritoriul tarii este organizat sub aspect administrativ in comune, orase, judete ; in conditiile legii unele orase se pot declara municipii.”

FORMELE DE ASEZARI UMANE SI UNITATI ADMINISTRATIV - TERITORIALE
Forme de asezari umane Existenta legala Statutul adminstrativ localitatilor al Unitati administrativ teritoriale Judete 41 Municipiul Bucuresti (este tratat ca un judet) Orase Municipii resedinta de judet 41 Municipii „banale” 85 Oras Sate resedinta de comuna Sate - administrativ vorbind,Bucurestiul este tratat ca un judet - limitele unitatilor administrativ-teritoriale si denumirile acestora se stabilesc prin lege - municipiul Focsani  teritoriu administrativ al municipiului Focsani - statutul administrativ al localitatii – rangul acordat prin lege localitatii - sate  unul sau mai multe sate se pot grupa intr-o comuna ; unul dintre sate este resedinta de comuna - exista comune care au un singur sat  Mogosoaia - in Romania  2700 de comune  2700 de sate resedinta de comuna Sate Comune Municipii

Orase 180

- 10000 de sate - 300 de sate in teritoriul oraselor  sate apartinatoare

sate (fac parte din teritoriul administrativ al municipiului si nu din municipiu) apartinatoare municipiul Focsani teritoriu administrativ al municipiului Focsani - orasele – prin lege anumite localitati urbane pot deveni orase - comuna Otopeni  a devenit oras prin lege - 55% din populatie traieste in urban - 45% din populatie traieste in rural - Localitate  este o comunitate urbana cu nume si individualitate stabilite prin lege. Isi duce viata intr-un numar de locuinte si constructii de alta natura si se inscrie intr-un teritoriu administrativ stabilit prin lege.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful