CURS 4 – 15.03.

2002 BUNURI, PROPRIETATE, DREPTUL DE PROPRIETATE Bun  un lucru care are o valoare economica si in privinta caruia pot exista Patrimoniu  bunuri care pot crea averea unei persoane (definitia economica)  ansamblul drepturilor si obligatiilor care revin unei persoane dupa urma bunurilor pe care le detine (definitia juridica) - din punct de vedere juridic patrimoniul are 2 aspecte: 1. Activ patrimonial – este format din drepturile persoanei in urma detinerii unor bunuri exprimate baneste (+) 2. Pasiv patrimonial – exprimarea in bani a indatoririlor care decurg in urma detinerii acestor bunuri (-)  suma algebrica 1 + 2  poate fi + sau (+) (-) - Aceasta intelegere judiciara introduce si notiunea de timp. Suma algebrica se face in fiecare an sau trimestru (se poate castiga sau pierde  expresie contabila a patrimoniului) - Din punct de vedere juridic, patrimoniul este variabil + sau - patrimoniul in sens juridic este diferit de bunuri (reale). Ptrimoniul este o notiune abstracta care nu se confunda cu bunurile - bunurile sunt de mai multe feluri Criteriul stabilitatii si asezarii bunurilor (dupa lege) - categorii bunuri: 1. Bunuri imobile  acele bunuri cu asezare fixa si stabila. Nu pot fi mutate fara a-si pierde identitatea sau destinatia initiala. 2. Bunuri mobile  pot fi mutate fara sa-si piarda identitatea sau destinatia initiala 1. Bunuri imobile (dupa lege): A. Prin natura lor – sunt acelea care corespund intru totul definitiei 1. - Din Codul civil :  1. Fondul de pamant (terenul). Toata probema bunurilor porneste de la pamant  2. Cladirile  3. Morile  4. Recoltele si fructele neculese  5. Arborii netaiati  6. Statuile fixe  B. Prin destinatie – sunt bunuri mobile pe care legea le fixeaza pe un bun imobil (ca facand parte dintr-un bun imobil) - sunt indispensabile folosirii bunului imobil  1. Obiectele puse de propietar pe un lot de pamant pentru utilizarea lui : garduri, instalatii de irigatii, lucrari de imbunatatire a terenului, alei, platforme (parcari), drumuri  2. Procesul tehnologic implantat in pamantul respectiv  3. Instrumentele de munca sau de cultura: pluguri, semanatori, tractoare, camioane, automobile, vapoare, avioane, vagoane, locomotive (autoturismul este legat de domiciliul proprietarului)

 4. Semintele (care urmeaza sa fie plantate in pamantul respectiv)  5. Animalele folosite pentru munca campului  6. Mobilele (efectele mobiliare) – legate de un inventar de un bun imobil  7. Tevile si conductele care servesc pentru aducerea apei sunt imobile si fac parte din propietatea pe care o servesc 2. Bunuri mobile  nu se distrug prin mutare A. Prin natura – corespund intru totul definitiei - “atat cele ce se misca de la sine cat si cele ce sunt miscate de altii”  1. Animale (oile, porcii, caprele, gainile)  2. Mobile, haine, bijuterii, carti B. Prin determinarea (puterea legii) – acele bunuri care fara a avea o valoare intrinseca primesc prin puterea legii o anumita valoare  1. Banii  2. Actiunile (valoarea unei parti din societatea respectiva)  3. Politele PROPRIETATEA  este capacitatea unei persoane de a exercita direct si nemijlocit drepturile sale asupra unui bun. Este un drept subiectiv (al unui subiect  persoana). Genereaza relatia patrimoniala (venituri/cheltuieli) • Drepturi reale  acele drepturi subiective si patrimoniale in temeiul carora o persoana (titular al dreptului) isi exercita atributiunile 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dreptul de propietate Dreptul uz Dreptul de uzufruct Dreptul de servitute Dreptul de habitatie Dreptul de superficie

1. Dreptul de propietate  principalul drept real - Constituia art 41  “Dreptul de propietate este garantat; lilitele si continutul acestui drept sunt stabilite prin lege”  Propietatea este publica sau privata - propietatea publica apartine statului sau unitatilor administrativ teritoriale - propietatea privata apartine persoanelor fizice si juridice - propietatea privata este ocrotita de lege indiferent de propietar, titular - cetatenii straini sau apatrizii nu pot fi propietari ai terenurilor • Expropierea nu se poate face decat pentru cauze de utilitate publica conform legii sau ca pedeapsa pentru pagubele pricinuite cuiva (conform legii) - “Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire” - art 41  Dreptul de propietate obliga la respectarea sarcinilor (protectia mediului, asigurarea bunei vecinatati, sarcinile ce revin propietarului potrivit legii sau obiceiurilor) - Dreptul de propietate este un drept subiectiv, este o entitate, o totalitate

- pentru utilizarea lui se poate imparti in 3 atribute ale dreptului de propietate: A. Dreptul de posesie  consta in prerogativa propietarului de a stapani bunul respectiv in interes propiu - Prerogativa  drept pe care legea il ofera in primul rand cuiva B. Dreptul de folosinta  propietarul are puterea de a utiliza un bun in propriul lui interes (“dobandind in propietate fructele si veniturile pe care le obtine de pe urma bunului”) - “fructe”  rezultate (latina) C. Dreptul de dispozitie  prerogativa propietarului sa instraineze bunul sau constituie asupra bunului alte drepturi in favoarea cui doreste. La limita inseamna si distrugerea bunului - Dreptul de propietate  primordial in drepturile reale - Bunurile sunt de mai multe feluri  Cel mai important  bunurile imobiliare dintre care cel mai important este pamantul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful