Ez az írás hangfelvételről készült.

Lektorálta: Farkas Pál

Három előadás, Budapest 1997 dec. 5-7.

TARAB TULKU RINPOCSE: ÉBEREN ÁLMODÁS

BEVEZETŐ A mai előadást meditációval kezdjük. Amikor együtt akarunk csinálni valamit, a nyitottság állapotába kell kerülnünk. Ezt néha megoldja a kölcsönös bemutatkozás, máskor egy bizonyos tudatállapot elérése szükséges ahhoz, hogy az emberek kapcsolatba tudjanak kerülni egymással. Mi ezt a tudatállapotot most meditációval közelítjük meg. Fénymeditációt fogunk csinálni bevezetésképpen. A tibeti hagyományban, mikor a meditációban vizualizációt végzünk, szintén színekkel és fényekkel van dolgunk. A különböző színű energiafények felidézése hatással van a tudatunkra. Ha ismeritek ezeket a meditációkat, tudjátok, hogy sok istenség is szerepel bennük. Ezek az istenségek különböző tipusú energiákat jelenítenek meg. Jelen meditációnkban a fehér energiafényt fogjuk használni. Ezt a fehér energiafényt vizualizáljuk úgy, hogy megjeleníti számunkra tudatunk alaptermészetének három minőségét: a szeretetteljes együttérzést, a bölcsességet és az erőt. A fény ezen há¬rom tulajdonság egysége. Egyidejűleg azt érezzük, hogy az energiafényből felénk árad a fény, és belénk áramlik. BEVEZETŐ GYAKORLAT Először összpontosítsunk a légzésünkre. Lélegezzünk a két orrlyukunkon keresztül. Érezzük a lélegzésünket. Most a térben magunk előtt vizualizáljuk a fehér energiafényt, gömb formájában. Hordozza a következő három minőséget: a szeretetteljes együttérzés, a bölcsesség és az erő energiáját. A fehér energiafény áramló sugárzó fénye beárad a fejünk tetején, és árad testünk közepén végig, a fejünkön, torkunkon, mellkasunkon át a hasunkig, több hullámban, egymás után. Folyamatos az energiaáramlás és felolvadása testünk tengelyében. ***************************************** Az energiafény-gömb fehér, felénk áramló sugárzása szintén fehér színű. Beáramlik a fejünk tetején és megtölti testünk középső részét. Folyamatosan áramlik és árad testünk közepébe. Ahogy a fénysugárzás árad, érezzük, ahogy végighalad a fejünkön, nyakunkon,

mellkasunkon, gyomrunkon és hasunkon. Folyamatos az energiaáramlás és felolvadása testünk tengelyében. A fehér energiafény beáramlik a fejünk tetején és feltölti az egész testünket, a sejteket, az ereket, az izmokat, a csontokat és a bőrt. A fény folyamatosan árad, és ahogy áramlik, megtölti egész testünket, míg testünk és tudatunk minden negativitása megszűnik. ***************************************** Most a sugárzás fehér energiaforrása közeledni kezd felénk, és a fejünk tetejére érve belénk áramlik, testünk közepén végighaladva a szívcsakránkba olvad. ***************************************** AZ ÁLOM JÓGA GYAKORLATA Először a három nap programja vázlatosan: Az álomjóga szerves része a tibeti hagyománynak. Két forrásból táplálkozik: a buddhizmus gyakorlatából, és a buddhizmust megelőző, álommal kapcsolatos hagyományból. Ez utóbbit nevezhetjük a sámánizmus gyakorlatának. Az Indiából érkező buddhizmus a nyolcadik században vált erőssé és elterjedtté Tibetben, és ezt követően nem húzhatunk merev választóvonalat a két forrás közé, az emberek együttesen használták őket. Jelen szemináriumunk anyagában a két hagyományt a buddhizmust megelőző samanisztikus eredetűt, és a buddhizmus gyakorlatait - együtt fogjuk használni. Az indiai buddhizmus álomjóga gyakorlatai három különböző ágon, a tizedik század körül érkeztek Tibetbe. A három átadás közül az egyik Nárópa hat jógájaként ismert. A másik két Indiából érkező álomjóga hagyomány a jóginiké, azaz női gyakorlóké: Nigu és Szukkhasziddhi vonala. Mindkét jógini hat jógát tanított, és mindkettőnél, mint Nárópánál is, szerepelt az álomjóga. A három hagyomány gyakorlatai nem különböznek lényegesen, tanítóik nagyjából ugyanabban az időben éltek. A tibetiek Indiában kapták meg ezeket a tanításokat. Az álomjóga buddhista gyakorlatai tehát a tizedik század óta vannak jelen Tibetben, és jelenleg is gyakorolják őket, ez ma is élő hagyomány. Az álomjóga gyakorlatai hozzásegítenek, hogy az álmainkkal közelebbi kapcsolatba kerüljünk, így azok hasznunkra legyenek.. Nyugaton vezették be az éberen álmodás kifejezését a nyelvhasználatba, ezt használom én is. Nyugati értelemben vett gyakorlatait körülbelül harminc éve végzik. Különösen az Egyesült Államokban számos helyen foglakoznak vele. A tibeti hagyományban a gyakorlatokban két fázist különböztetünk meg: először az éberen álmodás képességét alakítjuk ki, azután következnek a tulajdonképpeni álomjóga gyakorlatok, amelyek a tantra osztályaiba tartoznak. Jelen szemináriumunk során az éberen álmodás bevezető gyakorlataival és kifejtésével foglalkozunk. Az álomjóga kifejezés a tantrikus gyakorlatokban már arra a fázisra vonatkozik, amikor az éberen álmodás módszerét az ember illúzió-test kialakítására tudja használni. Ezt a fázist itt nem tudjuk érinteni, mivel odáig nehéz és hosszú út vezet. Az éberen álmodást előkészítő

Az illúzió testet a gyakorló ébrenléti állapotban használja. és ennek meg¬felelően működik. nehézségeket oldottak meg. amely mindennapi tudatosságunk számára hozzáférhetetlen. érzékeli a testét. Az utóbbiak rendelkeznek valamivel. Vallási gyakorlatba is kaphatott beavatást az ember így. szellemeket jelentett. nem ritkán egy szellemi erő segítségével. Az álomtestben az ember lát. A két állapot közötti különbséget átlátni nyugati gondolkodásunk jellege miatt nehéz lehet. Gyakorlat révén azonban az ember megtanul¬ja használni azt az energiát.tudatunk nem. ami nálunk is használható gyógyításra és problémák megoldására. különösen az álomtest oldaláról. Párhuzamosan haladva és összekapcsolódva a buddhizmus módszereivel a tibetiek körében nem volt ritka. szagol. vagy a jövőről szereztek tudomást. Segítségével rejtetten meglévő. problémamegoldás és tudásszerzés terén. ÉBRENLÉTI ÁLLAPOT . az álomtest szolgál alapul az illúzió-test kialakításához. . Az álomjóga gyakorlatában a hozzájuk való viszony hasonló. Nézzük meg. azok is továbbadták.ekkor beszélhetünk álomtestről. . A meditációs gyakorlatok technikáit az irodalom pontosan leírja. Ez az álomtudat. mire használhatjuk mi az éberen álmodás képességét. akik tanították őket. mi jellemzi az álomhelyzetet. Arról is fogunk beszélgetni. vagy olyan régen élt szent emberekkel. Itt Nyugaton kevésbé foglalkozunk szellemekkel. eddig megoldatlan problémáinknak jutunk nyomára. álomban lehetünk boldogok. Mi az álomtudat? Az ébrenléti állapothoz hasonló¬an. fizikai orrunkkal szagolunk. fizikai fülünkkel hallunk. míg álomtestünk és . Ébrenlétben szokásaink miatt testünk és tudatunk erősen korlátozott. Volt. mindenki ismerte őket. mint ébrenléti állapotban. Az éberen álmodás által olyan tudás feltárulása is lehetséges. többnyire öntörvényűén. utazik. A buddhista tanítások írásbeli háttere. és egyben feloldjuk őket. Évszázadokig folytatódott így. ízlelünk. tapintunk. és fizikai szemünkkel látunk. A tibeti ősi szellemiség álommal kapcsolatos módszereit az emberek élő hagyomány¬ként őrizték meg. mozog. szomorúak.gyakorlatok ugyanakkor megtanulhatók jelen helyzetünkben is. érezhetünk és gondolkodhatunk. Az álom csak megtörténik velünk. illetve istenség-lényekkel. a buddhizmusban istenséglényeket. Az álomtest energiatest. A szülők megtanították rá a gyerekeiket. találkoztak az istenség-lényekkel. Egy tudatminőség sokkal erősebb benne. hogy valamilyen égető kérdésükre kerestek és kaptak választ. az álomtestet álomban. ami a látást. Fizikai testünk és ébrenléti tudatunk térben és időben korlátozott.ÁLOMÁLLAPOT Ez a szellemi erő. de számtalan módszer van. hallást lehetővé teszi az álomban. Ébrenléti állapotban a fizikai test funkcionál. és ez a mai napig életük szerves ré¬szét alkotja. Álomban álomtestünk és álomtudatunk van. ami igen hatékony eszközzé teszi őket belső transzformáció. ha a sámánizmus szempontjából nézzük. hall. A buddhizmust megelőző tibeti hagyomány mód¬szereiről nem készültek leírások. Mindezt az álomtestben az álomtest érzékszerveivel tesszük. mivel nem tudjuk kézben tartani. Ahogy már említettem. hogy alkalmazásuk révén az emberek álmukban rendkívüli tudás birtokába jutottak. filozófiai indoklása azonban igen széleskörű.

Tapasztalásunkban fizikai testünk és ébrenléti tudatunk. Ezen kapcsolat kialakításában sok tényező játszik szerepet: kultúránk. Az álmokban ezek az alapminták gyakran megnyilvánulnak. Ha valaki ezen közös tapasztalási formától eltér. Ébrenléti tevékenységeink és tapasztalásunk jellegét meghatározza az a kapcsolat. személyesen kialakított hozzáállásaink. A buddhista hagyományban az ébrenléti állapotot is az álomhoz hasonlítják. Ezt a köztes létet bardó-testben éljük át. Általában úgy érzékeljük. Tapasztalásunkban vannak hasonlóságok. hogy az álomtestben végzett gyakorlatok révén képes az ember döntési helyzetben maradni a bardó-állapot körülményei között A buddhizmus tanítása szerint a fizikai testen kívül tehát három testet tudunk megkülönböztetni. Ennek következtében még ugyanazt a jelenséget is mindenki másnak érzékeli. foglalkoznunk kell ezekkel a mentális struktúrákkal. mint ahogy működik. Ha az álmok segítségével foglalkozunk velük. erősen függ testünk és tudatunk milyenségétől. ahol élünk. folyamatosan szennyezik ébrenléti tevékenységeinket. mi¬vel testünk és kultúránk hasonló. így érzékszervi tapasztalásuk is az. Az álom szintén nem végső igazság. Ha abszolút lenne az ébrenléti tapasztalás igazsága. Az álomban feljebb emelkednek. amely azzal foglalkozik. Ez vonatkozik ébrenléti és álomállapotunkra egyaránt. Természetesen az emberek tanulnak filozófiát és pszichológiát. hallanánk. Az emberi lények test¬felépítése hasonló. Érzet szinten azonban mégis ekként tapasztalják. Ha problémák alakulnak ki az életünkben. Ha testünk nem így működne. Elmondhatjuk tehát. másképp látnánk. és így is támaszkodunk rájuk. A három között kapcsolat . képzet formájában jelennek meg. az álom-testet. és az álom-gyakorlatok között van olyan. ezért sok közös vonásuk van. és amit velük tapasztalunk. azt nem tartjuk normálisnak. abszolút igazságként jelennek meg. Az álom-test és a bardó-test között is van hasonlóság.Életünk során különböző mentális struktúrákat alakítunk ki. és valóban van hasonlóság ébrenléti és álomhelyzetünk között. közvetlenebbül hozzáférhetünk a problematikus gócpontokhoz. és ha megkérdezzük őket. tapasztalásunk is más lenne. de ennek nem vagyunk tudatában. Alombéli megnyilvánulásuk pedig nyilvánvalóbb alakot ölt. az álom pedig illuzórikusabb. Ám ha már nagyon különböző kultúrákat hasonlítunk össze. Ébrenléti állapotban a tudatalatti szférájában maradnak. A buddhista hagyományban az előző kettőn kívül szó van még a bardó-testről is. közvetlen és tágabb környezetünk. hogy kapcsolatot hozzon létre az álom-test és a bardó-test között. mégis erős befolyással vannak ránk. mint ébrenléti állapotban. hogy az a mód. a bardó-testet és az illúzió-testet. amit testünkkel és tudatunkkal kialakítottunk. pedig sok hasonlóság van a kettő között. mindenkinek ugyanazt kellene megélnie. és meg akarjuk oldani őket. azt mondják ezek nem abszolút értékek. Nagyon különbözőnek tartjuk őket. ugyanazon jelenség érzékelésében is nagy különbségeket látunk Vegyük az emberi testet. a hely. Ezt úgy teszi. ahogy tapasztalunk. amelyet ezen test halála és a következő újjászületés között élünk meg. hogy az ébrenléti állapot igazabb. Bardónak nevezzük a köztes létet. valóságosabb.

korlátozott hozzáállásainkon. A tér és idő erősen behatárolja fizikai. és nem is tudunk másképpen létezni. amikor ismerjük és használni tudjuk az álomgyakorlatokat. ha az álommal akarunk gyakorolni. de legalább hozzászoktatjuk magunkat. A bardó-test akkor jelenik csak meg. hanem ébrenléti állapotban. Ha ezen kívül mást is akartok tudni. Az álom-test álomban jön létre. Ez nem azt jelenti. Nos. Megerősíthetjük magunkat. rövid vázlata. Erre utalnak azok a mágikus testről szóló történetek. ébrenléti létezésünket.van. amelyeket tantrikus gyakorlókról mondanak el. Az elkövetkezendő kurzus folyamán ezeket a gyakorlatokat fejtem ki és tanítom meg. Ezen módszer szerint az ember éppen nem álmodik. hanem felidézi ébrenléti állapotban valamelyik álmát. hanem energia. Funkciójuk szerint azonban ezek a testek különbözőek. és egy bizonyos módon. amely túlvisz minket mindennapi. hogy problémáink feloldására. mikor meghalunk. hogyan kell használni az álomtestet. Az egyik az. hogy korlátainkat ne lássuk annyira sziklaszilárdnak. fényenergia¬test. hogy megéljük álom-testünket. a képzeletünk erejé¬re alapozott gyakorlatokkal. nagyhatású lehet. valamint intuitív tudás meg¬szerzésére is használjuk. Ez erőteljes. Mi a hasonlóság a három test között? Egyiket sem kötik azok a korlátok. hogy az ember régebben álmodott álmait használja bizonyos problémák feloldásához. és a gyakorló képes energia-testben létezni. Az álom-test ebből egy lépés kifelé. kérdezzetek! . Ezeket az ébrenléti módszereket fogjuk használni. képes ébrenléti állapotban is mélyebben behatolni ebbe az állapotba. Az álommal kétféle módon tudunk foglalkozni. hogy az álomtestben való létezésre felkészüljünk. A másik mód. akár tudjuk valamire használni. Ezt ébrenléti állapotban a képzeletünkkel készíthetjük elő olymódon. hasonlóan az álomhoz. AZ ÉBER ÁLMODÁS GYAKORLATA Az éber álmodás gyakorlatával eljuthatunk oda. annak ismeretében. akkor valóban az álmaink folyamán kell vele foglalkoznunk. hogy nem szilárd anyagi test. A spirituális gyakorlás során azonban lassan ezek a korlátok feloldódnak. Ám az illúzió testet az ember csak magasabb tantrikus jóga-gyakorlatokkal tudja megszerezni. és pozitív irányban alakul önmagunkhoz való viszonyunk. Ők az illúzió-testet használják. hogy először intuitív állapotba juttatjuk magunkat. A képzelet erejével végzett gyakorlatok alkalmasak arra. hogy csak a képzeletében. Valójában először nem tudjuk létrehozni az energia-testet. és megtapasztaljuk a tér és idő által nem korlátozott állapotot. amit saját testünkként általában tapasztalunk. és valójában. és a tényleges álomállapot folyamán végezzük őket. Ezen kívül arra is. könnyebben meg tudjuk oldani problémáinkat. tudást szerezhetünk általa. Mindennapi körülményeink között fizikai testünk teljes mértékben korlátoz minket térben és időben. Mindegyikre jellemző. akár nem. amelyek fizikai testünket jellemzik. Ennyi volt a kurzus bevezetője.

Válasz:Az ilyen tudatos változtatás igen nehéz dolog. te hogyan csinálod. Válasz: A döntési helyzet kézbentartása nem azt jelenti. egy másikból viszont nem. Ha döntési helyzetünk birtokában vagyunk. tudatában van a pillanatnyi tapasztalásnak. változtatsz az álmodon. és minden elevenebbé és valóságosabbá válik. Ahogy már beszéltünk róla. aztán hirtelen váltással az . nem tudom megtartani. hogy felébrednél. Anélkül. hogy bármi is esetlegesen történjék. Álomban. hanem egy másik kimenetelt találok.. álmodik. Ha az álmunkon végigmegyünk. Az ember azt teszi. meg fog halni. hogy keletkezik egy kívánság valaminek a látására. és nekem kell segítenem neki. és emlékszünk is rá. Olyan gyakorlók. még ha tudjuk is hogy álmodunk. mégsem biztos. Ez éberen álmodás? Válasz:Az éberen álmodás első fázisa. hogy az ember döntési helyzetben van. Ha nem ez a helyzet. Nehéz megmondani. mert meg akarjuk nézni. akkor tudatában vagyunk. használja a testét. és azt álmodjuk. hogy egy rém¬álomban csak a menekülés és kiszolgáltatottság marad. hogyan kerülünk az új helyzetbe. Ebben az a legfontosabb elem. hogy megismerjük őket. az álom elragad bennünket. ez bizonyos szempontból működhet jól. Az elkövetkezendő napokban beszélni fogok arról. hogy meg kellene állítani a liftet. nem tudjuk. ez álom. a döntést kézben tartja. hogy másképp folyjék. volt egy olyan gondolatom. nem akarom úgy tovább csinálni. hogy tudom. akik az éberen álmodás képességével bírnak. mivel tudom a folytatást. és ekkor nem fordulhat elő. Mikor az ember az éber álmodás helyzetébe kerül.Kérdező(l): Nagyon sokszor álmodom úgy. hogy az álmunk nagyon világos. hogyan megyünk át az új helyszínre. Ehhez szükséges. az magától átalakul. minden öntörvényűén megy. ahol lifttel megyek valakivel lefelé. de pár másodperc után felébredek. kézbe veheti a szituációt. tudom. Kérdező(l): Úgy emlékszem. hogy egy darabig megvan. amit jónak lát. Sokkal inkább hasonlít az ébrenléti tudatállapothoz ebből a szempontból. de nem tettem meg. hogy rájövök. amelyben. például. megismerés által. Eleinte gyakran előfordul. Ha váltunk. amíg az ember az éber álmodást meg tudja valósítani. mint amikor televíziót vagy mozit nézünk. hogy az ember tudja. kicsiből nagyot tudnak létrehozni az álomhelyzetben. nagyból kicsit. vagy szituációba. Előfordul. nem kerül sor megismerésre és átlátásra. hogy pontosan a végigvitelben rejlik a kulcs. semmit nem tehetünk. sokból egyet. az álmoknak fontos és lényeges szerepük van. Válasz: Meglehetősen sok időbe telik a képzés. így megszűnésre sem. és megszűnjenek az átlátás. azért. Például visszatérő álmom mindig Dél-Amerikába visz. hogy éber álom volt. Kérdező(2): Van olyan visszatérő álmom. Kérdező(3): Álmomban előfordul. a helyszín és a körülmények egyik pillanatról a másikra megváltozhatnak. és együtt van vele. hogy álmodom. nem kell beavatkozással megváltoztatni. aki. hogy az ember ténylegesen az álom¬testben tartózkodjon. Álmaink felmutatják tudatunkat szennyező struktúráinkat.

Ez a test és egyéniség nem megy tovább. Mostanában gyakran a misztikus érdeklődés befolyásolja az emberek elmúlt és jövőbeli életekről kialakított elképzeléseit: Egyiptom. hogy furcsa módon csak ezekre az érdekes életekre emlékeznek. Amint már említettem. Ez a megjelenés . Az elmúlt és jövőbeli életek sora.. hogy szerzetes volt. Vannak akik egyéniségük továbbvitelében bíznak. Sokszor kiderül. kinek milyen tudomása van az életek soráról. Valószínűnek tartom. hogy amire elmúlt életként emlékszik. A TANÍTHATÓ MÓDSZER ÉS A TITKOS TANTRA Az elmúlt életről álomban szerzett tudással is ez a helyzet. akik az akaraterőre építenek. hogyan viszonyul az ember az elmúlt és jövőbeli életekhez. Nehéz tudni. Nyugaton szintén vannak. honnan van érdeklődése Tibet iránt. és a halál sem mindennek a vége. hogy végig meg tudjuk tartani. hogy szinte azonosulni akart Milarepával. de vannak olyanok is. a vörös indiánok. akik elektronikus eszközöket vesznek igénybe. ha¬nem minden élőlényre. de nem szakítottam többé félbe. Volt egy ember. Ezen felül a tantra két fázisa. és még a századot és a nevet is megmondta . Azt gondolom. azt tudata valahogy a könyvből dolgozta fel. Kérdező(3): Van-e álmunk elmúlt életekről? Válasz: Lehetséges álom révén különböző távoli helyekről és időkről tudást szerezni. másokra nem. vagy egy másik életszakaszból. Azt válaszolta. ha az elveszítette éberségét az álomban. valóban az elmúlt életből származik-e az információ.álom elragadja az embert. és kiderült. Ezután mondta. amelyhez sok más képzés és felhatalmazás szükséges. nem¬csak az emberekre vonatkozik a buddhizmusban. hiszen álomban képesek vagyunk időn és téren felülemelkedni. Az idő nem egyezik. aki tibeti életére emlékezett. többlettudását. amely egy impulzussal téríti vissza az álmodót. nevezhetjük energiaminőségnek. az egész világegyetemre. A születés nem mindennek a kezdete. Az ősi hagyomány szerint álmainkat kétféle módon dolgozhatjuk fel: használhatjuk különböző pozitív hatásait. másrészt hozzásegíthet bennünket rejtőző belső konfliktusaink feloldásához. Nagyon erős akaratot és elszántságot kell kifejleszteni ahhoz. Ennek oka az. hanem valami más.Milarepa volt a tizenhatodik században. használják az akaraterőt és az energiát. hogy az Egyesült Államokban létezik egy olyan. az álomjógát a tantra értelmében itt nem tudjuk érinteni. újabban sokszor Tibet. Milarepa pedig soha nem volt szerzetes. fejre helyez¬hető elektronikus szerkezet. Szertartásokat és meditációkat végeznek. hogy csak a tantra magasabb osztályaiban alkalmazható. és elvész a döntési helyzet. az egyéniség nem megy át a következő életbe. a vándorlás. hogy elolvasta Milarepa életrajzát. Sok múlik azon. a kifejlesztő. Ezután beszélgettünk erről. Mindannyiunknál folytatódik valami. az ehhez az élethez és testhez tartozik. Természetesen nem lehet kizárni. kjerim . Sok minden nem egyezett. Nemrég hallottam. hogy a könyv annyira megragadta a képzeletét. Végül megkérdeztem. és nagyon tetszett neki. Az elmúlt életek kérdése nehéz.áttűnés másképp megjelenés mindenre vonatkozik. Milarepa a tizenegyedik században élt. mivel nem könnyű megmondani. Ennek kifejlesztéséhez a tibeti hagyományban sok módszer létezik.

manapság az embernek csak ott kell lennie. hogy használja saját természetes képességeit. Azóta azonban nem. Van egy történet a tizenegyedik századból. és felerősödött a tizenhatodik századtól. és a gyakorlatot félreértve. Ugyanakkor sok nyilvános beavatást látunk. Mikor Nyugatra jöttem. és hosszú előkészítő periódus vezette be. a tanító. A tanítások leírása kezdetén csak kézírás volt lehetséges. A kezdeti időkben egyáltalán nem írták le a tantráról szóló tanításokat. bár még mindig elkülönítve őrizték. mert ha valaki nem talál rá a megfelelő emberre. Mikor még Tibetben voltam. Nyugat-Tibetből. Ez nagyon megváltozott. azaz a legfelső szinthez. ezt nem lehet nyilvánosan tenni. Nemet mondtam. melynek során a tanító és a tanítvány számára is ki kellett derülnie. hogy átadja a hibátlan tudást. hanem megvalósítási szint. dzogrim (Dzogs-rim) közül az utóbbihoz tartozik. pontosabban a tibeti szó. mivel a beavatás ezen módját nem látom működőképesnek. hogy a másik fél teljes mértékben alkalmas: a tanítvány. inkább árt neki. szon-nga (Gsong-sgogs) első tagja azt jelenti titkos. hiszen angolul is kaphatók ezek a szövegek. A tantrikus gyakorlatok lényege. Ezen beavatások áldásképpen működnek. és úgy vélte. nem kell az egészet feltétlenül értenie. és azt mondta tanítványának. és a kéziratokat nagyon titkosan kezelték. Aztán jött a fadúcnyomás. Módszerét pontosan kell ismerni. magának is és másnak is több kárt okoz. a második azt. és min¬den polcon megtalálhatók. mivel a tantra lényegesen megváltozott. azt mondja. Egy piac felé mentek. és elvéti vagy visszaél vele. akkor az nem jó a tanítónak. mélységesen megdöbbent. mert rossz munkát végzett. meghaladja mindennapi korlátozottságát. inkarnálódott tanítók már gyermekként is adnak beavatásokat. Ez a folyamat aztán tovább folytatódott. az emberek kértek. Az átadáshoz beavatásra volt szükség. és nem tanít tovább. adjak beavatásokat. tudatának magasabb szintjére emelkedjék. Ha valaki félreérti a módszert. Előtte nem. A tantrához való viszony Indiában és Tibetben is rendkívül különbözött a kezdeti időkben a jelenlegi helyzettől. nagy nyilvánosság előtt nem tanítható. hogy lehetővé teszi az ember számára. ami még él. hogy beavatás nélkül nem lehet gyakorolni. Manapság a nyomtatás minden határt átlépett. hogy befogadja. Bizonyára láttatok már szertartási táncot. Régen a beavatás nem áldás volt. és a falusiak előtt néhány tantrikus gyakorló szertartási táncot végzett. ha elteszi könyveit. Ez teszi a tantrát titkossá. tehát azt mondhatjuk. hogy valójában a titkos tantra elveszett. valamint a könyvekre is. és nem segít a tanítványon. amikor a tanító megpillantotta a jelenetet. egy tanítóról és tanítványáról. A történet szerint. hiszen már felvételek is készültek róla. Tömegesen jelennek meg kiadványok a tantráról. Vonatkozik ez a beavatásokra.(Bskyed-rim) és a beteljesülő. Idős ember lévén azt látta legjobbnak. és csak ezt követően gyakorolta a tanítvány a tantrát. A beavatás során a megvalósításnak meg kel¬lett történnie. mint hasznot. hogy a tantrát nem lehet már ugyanúgy tovább tanítani. enélkül nem volt beavatás. mantra. hibásan csinálja. és csak a megfelelő irányban lehet és szabad használni. Ezért így. Miért? Azért. ahol nagyon sok ember volt. Tibetben a tantrát titkos tantrának nevezik. Emiatt a régi időkben ezeket a tanításokat csak nagyon kevés embernek tanították. csak szóban adták át azokat. ami már sokkal szélesebb körbe vitte szét a titkos tanításokat. A hagyomány. és ennek . tehát jelentése titkos mantra. adtam beavatásokat.

formákat. hallott hangok. de van más megközelítés.ez az oka. kellemes tapasztalásra törekszünk. undorítónak tűnő lény kerülése. A meditációs gyakorlatok során a tudati tapasztalást erőteljesen kifejleszti az ember. Ugyanakkor vannak képzetek. Amire tudatunk irányul. melyeket a tudat hoz létre. lehet egészen jelentéktelen beszerzendő. hanem tudati szemmel. a fogalmakkal. Ezért az érzés az. ha valaki nagyon erős. negatív tudati képzeteket alakított ki. különös tekintettel az éber álmodásra. egyszerre. az érzet¬tapasztalást pedig erősen meghatározzák kialakított tudati . hanem összekeverednek a külső érzékeléssel. Az emberi lényeknek a három közül az érzettudat a legfontosabb. A második. számunkra fontosnak. szép környezet kívánsága. jól vagy rosszul érezzük magunkat. láthatunk formákat. Az érzet-tudatot természetesen kíséri a gondolat és a képzet. Életünkben mi emberi lények mindhárom típust működtetjük. azaz tudattárgyakkal foglalkozik. A három közül a gondolkodást ismerjük legjobban az újabb időkben. amely képzeteket fog fel. A harmadik. mert minden erőnkkel valamiféle kielégítő. veszélyesnek. tapintást. kellemes zene hallgatása. hangokat. és az ezzel ellentétes tulajdonságúakat elkerüljük. Nos. élénkebbek. Valójában tehát a tantra álomjógáját sem fogom tanítani. hogy folyama¬tosan a megfelelő érzés elérésére törekszünk. mindenképpen ezek az irányultságok mozgatnak minket egész nap. leírásokkal dolgozó. mivel ezt műveljük a legtöbbet. ami meghatározó az életünkben. amelyeket az érzékek által nyerünk: látott formák. és tisztábban képes tudatával érzet szinten tapasztalni. Az álomgyakorlatok során tudati képzetekkel fogunk foglalkozni. hogy bizonyos. minden ember tudatának három típusa van. tapintások. amelyeket nem a fizikai fülünkkel hallunk és nem a fizikai szemünkkel látunk. így. füllel. jónak tartott dolgokat keressünk. ízeket. megsemmisítése. minél élettelibbek. tapasztalásunk pozitív irányban fejlődik. Természetesen mindennapi életünkben is vannak működő tudati képzeteink. valamit. Az első az. A képzetek területén azok kézenfekvőek. ami kizárólag ezzel foglalkozik. nagyszerűnek tartott személlyel való találkozás. és érzünk. állandó rossz közérzetet és nyomasztó tapasztalást hoz létre. ízlelt ízek. vagy eltávolítandó tárgy. a csúnya és kellemetlen távoltartása. Mindez a másik oldalról is igaz: ha ezek a tudati képzetek megfelelőek. A tudati képzetek annál erősebb érzéseket keltenek. ezért tiszta. világos és élénk képzetekre van szükségűnk. Ez utóbbin alapul a meditáció vizualizációs módszere. az éber álmodás előkészítő gyakorlataira térünk rá. AZ ÉBEREN ÁLMODÁS ÉS A TUDAT Tudatunknak. egész életünkben. Születéstől halálig azzal foglalatoskodunk. amivel dolgozni tudunk. Összefoglalásul tehát elmondhatjuk. ami a testérzet szintjén is jelentkezik. Most Nyugaton nagyon sok ember foglalkozik az álommal. az érzettudat: tapasztalásunk során különböző érzések kelnek fel. és átszínezik érzékszervi tapasztalásunkat. szagolt illatok. gondolkodó tudat. fogalmak kelnek fel. mikor tapasztalásban vagyunk: képzeteink vannak. hasznosnak. szagokat. és a tibeti hagyományban gyökereznek. de ezek többnyire nem jelennek meg önállóan. Miért csináljuk mindezt? Azért. Még egy szervezet is van. hallhatunk hangokat. különösen pszichológusok és pszichiáterek. és konferenciákat rendez az álomról. melyek ősi eredetűek.

egy boldog. az érzékszervi tények kizárólagos érvényűnek tűnnek. Mindennapi gondolkodásunkban ezt nem így gondoljuk. és úgy látjuk. akkor mindent rossznak. kiegyensúlyozott lény föl se veszi. ellenségesnek. látszólag mind ugyanazt nézi. Meditációban építünk a tudat képzetalkotási képességére. hogy egy már álmodott álmot felidézünk és rá¬nézünk. mit tapasztalunk. Egy másik módszer szerint arra kérem az embere¬ket. ha ezek olyan erősek. Hagyni kell. idézzenek fel egy természeti képet. hogy igen világosan és tisztán tapasztaljuk őket tudatunkkal. hogy szinte újraéljük ébrenléti állapotban. akkor nem okoz problémát. Megismerésükhöz alkalmasabb. Mentálisan borult ember ezt a borús. betegségnek számít. aki cukrot. csupán az eredményét tapasztaljuk. mikor nem tudunk róla tudatosan. hogy csak a külső tárgytól függ. Ez a képzetalkotási képesség azonban akkor is működik. hogy az egyik ember ébrenléti állapotban is tapasztal¬ja őket. valamint akkor is. Ez utóbbi helyzet azonban sokszor már problémának. Az ilyen módon zavart ember egy másik lényben gonoszságot lát. Olyan módon idézzük fel. ködös. hogy elmeséljük valakinek. A tudati struktúrák felbukkanását mindennapi élet¬vitelünkben megfigyelni igen nehéz. Az álomban megjelenő tudati képzetek esetében talán nyilvánvalóbb azok fizikai szervektől való függetlensége. veszélyesnek tapasztal. hogy ezen képzet létrehozásában a saját tudata a ludas. hogy a tudat olyan természeti je¬lenséget hozzon fel. és nem tudja. A módszerek ismeretében pozitív módon segítenek hozzá minket rejtett belső konfliktusaink és intuitív tudásunk feltárásához. ha ébrenléti helyzetben a képzeletünket használjuk. Ha az eredményként megjelenő tudati forma egybehangzó azzal. olyannyira. és nem kell manipulálni azt: ekkor a képzetek élesebbek lesznek. Ugyanakkor lehetőségünk van a képzetek élességét. Megtehetjük.képzeteink. amire mindennapjainkban szükség van. életteliségét felidézve az álmot újra tapasztalni. mikor rizst főznek. hogy mit akarsz megjeleníteni. mert akkor nem látjuk igazán. Ez lesz az egyik kiindulási pontunk. mivel az érzék¬szervi tapasztalással keverve jelennek meg. Az álomhelyzet teremtette körülmények már nincsenek meg. így aztán a tapasztalás íze teljesen különböző lesz. alváskor pedig az álmot. hogy ez képzet formájában meg is jelenik számára. ami felmerül benne. Képzeteink feltárásához szükséges. a megfőtt étel ugyanazt a képet mutatja. Ha előre el-döntőd. ami ki is fejeződik számára a másik arcán. A kurzus folyamán a képzelet erejével fogjuk ezeket a tudati struktúrákat megközelíteni. a másik lekvárt vagy gyümölcsöt főz hozzá. van. és ez lehet kellemes . Ha több ember lát egy házat vagy egy embert. Ám főzés közben mindegyikőjük más fűszert tesz bele. A felidézés módját a tudatra kell bízni. van aki erőspaprikát. hiszen a gondolkodás erősen uralja ébrenlétünket. rémületes álomhelyzeteket teremtenek. Ez nem azt jelenti. Ha például valaki a világához nagyon negatív hozzáállást alakított ki. sötét időjárást borzasztónak élheti meg. mégis mindenki mást tapasztal házként.Talán a rizs hasonlata láttatja velünk legjobban a képzetek működését. ellenkező esetben igen. Az álomban pedig az a következménye torz tudati képzeteinknek. akkor nehezen megy. Az emberek. hogy közvetlen módon felbukkanva riasztó. míg a másik nem.

a modern kultúra racionális követelményeitől távol lévő népeknél a közvetlen képzet-tapasztalás. éhen marad és elégedetlen lesz. Ám ha csupán meséljük és leírjuk. de egy kortyot sem nyelünk le belőle és szomjan maradunk. mint ha valaki egy könyvet olvas Indiáról. gyakran történik. Ám mindennapi módon is rendelkezésünkre áll a csakrák energiájának lehetősége. hogy mondjuk a látástudat közvetlenül és teljességgel felvegye a kapcsolatot tárgyával. és elégedetlenséget halmoznak fel a tudatukban. lássunk. ami hozzátartozik. Valószínű. kora. hogy nem lesz stabil. minden. amikor azt javaslom. így az élmény elégtelensége kielégületlenséget hagy maga után. amiből az következik. Minél élesebb a képzet. hogy az emberek nem igazán nyitottak a tapasztalásban. ám fontos. Kultúránk alakulása miatt erős racionális tudatműködést fejlesztettünk ki. Természetközeiben élő. A könyv ehhez képest száraz és halott. A tisztaságot úgy értjük. A gondolati. eltűnhet. és a csupán gondolati fel-dolgozástól tényleg különböző lesz. racionális leírásokkal megakadályozzuk. hogy a közvetlen tapasztalást nyelvi fogalmainkkal. Önmagukat mélyebben élik át. ami felmerült. A különbség ahhoz hasonlatos. kellemetlen érzést kelt. emberek. A csakra kifejezése ne legyen félrevezető. Néha a szanszkrit csakra szót. mind a tudati. majd újra megjelenhet. Ha a képzet igazán életteli és élénk. akkor csak gondolatilag közelítünk. vagy el is megy oda.vagy nem. erezzünk. hogy élményünk kielégítő legyen. néha az energia-központ kifejezést használom. hogy a képzetek felmerüljenek. hogy a tapasztalásban megjelenő érzet táplálék a tudat számára. életteli képzet legyen. sokkal erősebb és élettelibb. mint a zeneszerző neve. a szívcsakra energiáját kell elérnünk. amennyire az Indiáról szóló könyv és az odautazás különbözhet. fogalmi befolyás nem ural mindent. A tapasztalás érzésének megjelenéséhez a tudatban lévő képzet is alkalmas. élénk tapasztalásban van részed: hangok. A mindennapi életben emellett az érzékszervi tapasztalás tisztaságára is szükség van ahhoz. Például. most nem a tantra csakrákra vonatkozó gyakorlatairól van szó. Erről a megközelítésről van szó. és nem tudjuk kezelni. elhalványítja. Beszéljünk arról is. erős érzet nem kel fel. Ez az érzettapasztalásunkat legyengíti. Ezután következik. vagy tanácstalanságot. hogy erős. hogy bizonyos képzetek megjelenésekor . mint amikor sok korsó italt kikészítünk az asztalra. és jobban érzik magukat. hogy nem a zenében olvadunk fel teljes figyelmünk odaadásával. Ennek az az oka. hogy a rendelkezésünkre álló képzettestben létezzünk. Ez tehát az első lépés. akkor érzetet is kelt. Előfordulhat. Ha nem kapja meg. ha egy jó zenét hallgatunk. hanem olyan gondolatok kötnek le. meg hogy majd elmondjuk az egészet a barátainknak. Ilyen szituációban a szívközpont. stílusjegyei. Indiába utazva összetett és sokoldalú. ha az ember képes megengedni. Erről a szintről indulhatunk tovább. Az érzékszervi képzet-tapasztalás teljessége ezért nagyon fontos. állatok. Sok oka lehet. mind az érzékszervi. próbáljuk megtartani. mi történik. annyira. A modern ember életérzésében ezt a kielégületlenséget lehet folytonosan látni. szagok. de az egyik minden valószínűség szerint az. hogy felmerül valami. szagoljunk Ekkor tapasztalásunk valóban intenzív. ami félelmet okoz. rendkívül sokféle képzet lehetséges. halljunk. annál élénkebb az érzet. Ez bizony nagy bosszúság. Olyan ez.

mélyebben magunkba ereszkedni. Lehet. hogy ott vagyunk. Lazítsuk el a nyakunkat és a vállunkat. akkor egy részletet vizsgáljunk meg tüzetesebben. és nagyon lágyan fújjuk ki az orrlyukunkon. belül helyezkedik el. és így tovább. ahogy szoktunk. Most engedjük. és mi benne vagyunk. aggodalmaink és félelme¬ink nagy része magától eloszlik. várjuk ki. lágyan szívjuk be a levegőt. Azonosuljunk ezzel az energiával. önmagunkról alkotott. és végül induljunk el felé. Fontos. megszilárdított képzetünket elengedni. Ébrenléti állapotban többnyire a fej csakráját. Pár percig ezt csináljuk. érezni a mellkasunk közepén a szívcsakra energiáját. Lazítsuk el a torkunkat és a mellkasunkat. és megéljük a fizikai szerv nélküli képzet¬tapasztalás erejét. fel¬bukkan pillanatokra. Lazítsuk el a homlokunkat és az állunkat. . hogy egy természeti kép felbukkanjon fel a tudatunkban. válasszunk ki egy részletet a földön. ebből kell a szív-központba kerülni. hanem itt és most van. hogy itt. aztán eltűnik. azonosulva vele. ELSŐ GYAKORLAT A gyakorlatot a légzésre összpontosítással és lazítással kezdjük. amely a mellkas közepén. hogy rövidebbhosszabb időre a tudat közvetlenül tapasztal.fellépő félelem idején a szívcsakra energájához forduljunk. és abbahagyni azt a pánikszerű kérdezősködést. *************************** Csukjuk be a szemünket és lélegezzünk mélyeket. ******************************* Próbáljuk megtapasztalni. Ezt követően engedjük. Most lélegezzünk. ami a kellemetlen képzettel való találkozáskor fellép: Miért van ez? Miért pont én? Ez elviselhetetlen. Mikor megvan. azt. hogy először nem lesz teljesen tiszta. hogy ezen energia belsejébe kerüljünk. Nem úgy gondolunk rá. és párhuzamosan próbáljuk a érezni a testünket. ne siettessük. nem kívülről nézzük. és lazítsuk el a lábunkat és a karunkat. mert csak így tudjuk más. váljunk eggyé vele. Lehet. ************************** Lazítsuk el a gyomrunkat és a hasunkat. hanem belülről. és tudati szemünk érzékelésével. mintha máshol és máskor lenne. Ha ezt tesszük. hogy egy természeti kép merüljön fel a tudatunkban. ***************************************** Ha körülöttünk a természeti környezet megjelent. energiáját használjuk. amihez a gondolatok elnyugtatása szükséges. de próbáljuk megtartani. most körülöttünk a természeti környezet megjelenjen.

Nyissuk ki a szemünket. szagolni. Képzetek alatt mindig képeket értünk. Lehet. és lélegezzünk az orrunkon keresztül. aztán létezzen benne úgy. Fokozatosan lehet egyre tartósabban megtartani. szagoljunk. összes tudati érzékszervével együtt. Ezért fontos. halljunk. majd eltűnik. lehet. Kérdező(2): Mit tegyünk. Nemcsak a képzettestben hanem a mindennapi élet körülményei között is ez az állandó gondolati tevékenység akadályozza tapasztalásunk közvetlenségét. tapintani. Arra ügyelnünk kell. ízlelni. Hagyjuk. nem sikerült. akadályozod azon képzet felmerülését. Ha a témával kapcsolatban kérdés merült fel. azután a képzettest érzete pedig határozott. hogy a képzet¬test összes érzékszervét használjuk: lássunk. ahogy ott. A folyamat lényege. látni. nem erőteljes és csak villanásnyi ideig marad. amit látni szeretnék. az éberen álmodás helyzetében képessé tesz minket. át tudjuk vinni az álomtestre is. hogy a képzet világos legyen. hanem szándékunk szerint. hogy határozott döntést hozunk: nem akarok sem a múlttal. amit a tudat szeretne megmutatni. mintha fátyol lett volna előttem. A gondolkodás megváltozik. ha a gondolati aktivitás olyan élénk. ízleljünk. hogy módot találjunk a gondolatok elcsendesítésére. vagy a jövőt tervezzük. próbáljunk hallani. Mi lehet ennek az oka? Válasz: Nem kell siettetni a kép megjelenését. Máskor mindig megjelenik előttem az a kép. Ha egy bizonyos képet akarsz előbányászni gondolati úton.Újra összpontosítsunk a légzésünkre. tapintsunk vele. minden érzékletével és nagyon élénken. hogy annak érzékszerveit használni tudjuk. mint a képzettestünket. De minden emberi lény tudatának megvan az a tulajdonsága. ez a kiindulási helyzet. ********************************* A képzet-gyakorlat tehát az előkészítő. hogy amikor a képzet először felmerül. hogy a képzet nem tud felmerülni? Válasz: Hiszen ez megszokott. neked több időre van szükséged. kérdezzetek! Kérdező(l): Mikor ezt a bizonyos természeti képet fel akartam idézni. hogy az álomtestet is tapasztaljuk. Mindezt nem esetlegesen elszenved¬ve. Általában a látás kezd működni először. Fontos. hogy a képzet felmerülését a . sőt át is változhat. majd ízt és tapintást érezni. olyannyira. ne próbáljunk valamit kitalálni. akkor a legmegfelelőbb. hogy a meg¬adott jelre felmutasson egy természeti képzetet. A KÉPZETTEST MOZGÁSA Az éberen álmodás helyzetében képesek lehetünk álomtestünket ugyanolyan élénken tapasztalni. hallani. Mivel általában azzal foglaljuk el magunkat. hogy vagy a múltat értékeljük. Az egyik lehetséges módszer. de ne álljunk meg ennél. majd újra felmerül. a jelenre irányul és egyben elcsendesedik. hogy a tapasztalás megjelenjen. és mozogni is tudunk benne. a jelen kicsúszik a kezünkből. sem a jövővel foglalkozni. várd ki és engedd el a gondolati tevékenységet. Ha ezt a képzet-gyakorlatot jól kifejlesztjük.

ha más testben tapasztaljuk magunkat. nincs egység önmagunkkal. ameddig az előző gyakorlatban tettük. vajon miért van ez. hallani. az ébrenléti helyzet miatt. Az első és legfontosabb lépés ez. Azt a szándékot fogalmazzuk csak meg. és a térdünket. nem vagyunk benne a testünkben. mert ha önmagunkra való rálátásunk nem megfelelő. Fontos egy dologra ügyelni. könnyebben el tudjuk fogadni. mint amikor mindennapi testünkben vagyunk. benne lenni a testben. Ezek a dolgok nem nehezek. mi következik ebből. füvek vagy kövek. A képzettestben való mozgás gyakorlása azonban arra nagyon alkalmas. egyre jobban erősödhet bennünk az érzés. lássuk. tehát a képzet-környezet élénk megjelenéséig. lehetőségeink körén belül vannak. mozgásban használni a testet. azután kivárunk. Képzettestünkben ha önmagunkra nézünk. meg is számolhatjuk őket. de nem erőltetetten. ha éppen állunk. vagy netán furcsa lábformát lát. ami éppen ott van. hogy ebben a testben vagyunk. szívjuk be és fújjuk ki lágyan az . igen világosan. és testünk alsó részét. míg a képzet-testnél nehéz az. kísérletet teszünk az érzékszervi tapasztalásra. Ez nem hasznos állapot. Ennek oka az. Ha erre rácsodálkozva magunkban azt kezdjük firtatni. azaz tudni. A gyakorlatban elmegyünk addig a pontig. hogy ténylegesen a képzet¬testünkbe helyezkedünk. tehát tudatosan. nem kell aggódni. A másik lehetséges eset. ahol vagyunk és ahogy vagyunk. Álomban mivel ez az ébrenléti állapottól különböző tudatállapot. A hallásunkra összpontosítunk. lélegezzünk mélyen. A harmadik lépés. tudatunk egy része nem mozog. akkor újra kiugrunk a képzettestből. akkor kezdjük magunkat kívülről látni. szagolni már könnyebb. amikor az ember elveszti a szituációt. hogy az egész testünket látjuk. mert a gondolkodás fogalmi szférájába tévedünk. Lenézünk magunk elé a földre. MÁSODIK GYAKORLAT Most próbáljuk meg a gyakorlatot. ha ülünk. tehát ha lenézünk. így tovább tudunk abban maradni. és láthatjuk. Légzéssel kezdjük és lazítással folytatjuk. hogy álmodsz és energia-tested van. mintha egy külső pontból figyelnénk. hogy a testben mozogjunk. ami azt jelenti.tudatunkra bízzuk. **************************** Összpontosítsunk a légzésünkre. hogy ugyanúgy történjen minden. Fogadjuk el. a képzelet és az álom gyakorlataiban is. ha az nem megy tökéletesen a képzeleti gyakorlat során. Ekkor a testünkre közelítünk. hanem valahol máshol. Mikor ezt látjuk. hogy az álom-testben mozogni tudjunk. A következő lépésünk. és akkor hallani fogunk valamit. Ha megvan ez a tapasztalás. hogy a képzettestben. láthatjuk a lábunkat. és gondolati szinten ne avatkozzunk be. csak a a lábunkat látjuk. Ezt követően látni. ami a képzet-testnél könnyű. hogy természeti környezetben legyünk. szükséges. a következő: a lábára lenézve nagyon különös lábbelit. mi történik. Ebben az esetben a képzet sokkal erőteljesebb és élénkebb lesz. ez ott könnyebben működik. ismét nehézségek elé állít minket. Ez azt jelenti. A gyakorlás teszi lehetővé. hogy az álom szituációjára felkészüljünk. Az álomtestnél tehát nehéz az. ami az álom-testnél könnyebb. nem működik. ami a tudatból felmerül. tudatosan. majd figyelmünkkel egyre inkább arra összpontosítunk.

**************************** Most összpontosítsunk arra. ********************************* Legyünk tehát a képzet-testünkben. tisztábban érzékelni. hogy érezzük a helyzetünket. ahogy ott állunk. ********************************* Lazítsuk el a homlokunkat és az állkapcsunkat. Ha látunk valamit. hogy ne az egész testet akarjuk látni. hogy ez a hely. természeti környezetté változik. ********************************* Lazítsuk el a nyakunkat és a vállunkat. ahogyan szoktunk. Létezzünk a testünkben. Azonosuljunk ezzel az energiával. és nézzünk le. aztán a szaglást. ******************************** Lélegezzünk. azaz meleget vagy hideget. és újra és újra térjünk vissza a szívcsakra energiájához. és érezzük. Ügyeljünk arra. lássuk a távolabbi. kezünket. és tapasztaljuk meg ezeket a testrészeket. a testérzést. halljunk valamit. Lehet a lábunkra. tapasztaljuk a végtagjainkat. Tapasztaljuk a levegő áramlását. ahol állunk. és így használjuk a testünket. érezzük a levegő áramlását és a testünket. ******************************Most próbáljunk mozogni. Egyidejűleg használjuk a képzettest érzékszerveit. és használjuk az érzékszerveinket. vagy a földre magunk előtt. hanem először mozgassuk a lábunkat. Most képzeljük el. ******************************* Lazítsuk el a gyomrunkat és a hasunkat. az ízlelési. Nem úgy. Fontos. ******************************** Lazítsuk el a torkunkat és mellkasunkat. próbáljuk egyre világosabban. és használjuk a tudati látást. aztán a hallást. Ezt követően közeledjünk tekintetünkkel ahhoz a helyhez.. és azt is lássuk minél tisztábban. ******************************* Most összpontosítsunk a szívközéppontra. ******************************** Újra összpontosítsunk a légzésünkre. váljunk eggyé vele. Először nézzünk a távolba. lazítsuk el a lábfejünket és a lábunkat. ahol most vagyunk. és tapasztaljuk meg ezeket testrészeket. és érezzük a szívcsakra energiáját. hogy nekiiramódunk valamilyen hely felé. és tapasztaljuk őket. majd a közelebbi dolgokat tudati szemünkkel. *************************** Nyissuk ki a szemünket! . és érezzük őket.orrunkon át a levegőt. és lazítsuk el a karunkat és a kezünket.

vagy nehéz problémánkra választ kapni az istenségen keresztül. tudatosan használjuk ezen test tudati érzékszerveit. menekülés helyett . ez már túl sok. Lehet. világosabb.a szívcsakra energiáját használva . egészséges születne. Ébrenléti állapotban a fogalmi gondolkodás elhomályosítja a közvetlen tudati tapasztalást. Megjelenésekor védekezésképpen a gondolkodó tudat lép működésbe. hogy a bennünk előzőleg elkülönült negativitás lendül támadásba. Ennek következtében elmenekülünk a képzettestből. és egy új.A RÖGZÜLT TUDATI MINTA FELOLDÁSA A képzet-gyakorlat során előfordul. A tudati képzetek ragyogó életteliségének felidézését gyakorolhatjuk az álom helyzetében és ébrenléti képzettestben. ami újabb negatív érzeteket kelt. ami azt jelenti. úgy érzi. Ott van először a zavaró tudati struktúra. ezt már nem lehet elviselni. hogy egy nagyon erős tudati minta kerül elő. a . az segítséget jelent. ebben álom-. aki vezetni tudja ezt a gyakorlatot. Fontos azonban. Segítséggel az ember elérheti. Ha tudati tapasztalásunk nem tiszta. mintha beteg és zavart énünk meghalna. és benne maradunk a szituációban. Önátélésünk olymódon változik meg. áldást. Ekkor bajaink megszaporodnak. hogy az istenség világosan megjelenjen. Félelmünk ellen használjuk a szívcsakra energiáját. és nem lesz mit támadni. azt fogjuk látni. aztán az erre aggódóan reagáló fogalmi tudat. hogy a gondolkodó tudat véleményező. Csak így tudunk igazán energiát. értékelő működését elkerüljük. és megszűnik az. ha az ember tudata nem túl erős. mind negatív tudati struktúrákkal. és semmi sem oldódik meg. Ha van valaki. hogy tudati érzékeink élénken és tisztán kell működjenek. hogy ez a másik személy pontosan ismerje. majd. az eredmény is homályos. és így könnyen elveszti egyensúlyát. különösen. A bevezető fázis után az ember élénk és életteli pozitív tudati képzettel veszi fel a kapcsolatot. Igen fontos. és akkor valóban sikerül a gyakorló belső problémáit feloldania. vagy képzet¬testben tapasztaljuk magunkat. Rendkívül fontos a gyakorlat során. hogy már régen zavar bennünket és menekülünk előle. mind pozitív. ha negativitás merül fel. Ez a folyamatban rejlő gyógyulási lehetőség. élettelisége erősebb. a negatív tudattartalmak feloldása. mikor a félelmet keltő tudati struktúra megjelenik. a gyakorlat hatása is erőteljesebb. Ha képesek vagyunk a fogalmi tudat beavatkozását elkerülni. életteli érzékelést nyerünk. Alomban a képzetek élénksége. Az történik. bármilyen riasztónak is tűnik sebessége és ereje. ami támad. A gyakorlat pozitív irányú használata is hasonlóképpen működik. a racionális tudat pedig védekezési reakcióként könnyen működésbe kezd. A vadzsrajána meditáció módszere erre épül. feloldódik és elnyugszik. Röviden áttekintve a folyamatot: először felmerül a tudat által teremtett helyzet. Az elkülönült negatív struktúrával együtt megszűnik rettegésünk is. A pozitív tudati képzet itt istenségek formájában jelenik meg. hogy az ő jelenlétük és képzetük is életteli. Mindez természetesen vonatkozik az álom helyzetére is. méltatlankodik. hogy a tudati struktúra magától átalakul. élénk legyen. zavaros lesz. A szívcsakra energiájában elnyugodva létrejön az egyesültség állapota. és jól a módszert.együtt maradunk vele: ezáltal a negatív minta átalakul. hogy nem folyamodik meneküléshez. élénk. és képesek legyünk tudati mintánkkal együtt maradni. melyet durvának és erőszakosnak tapasztalunk.

akihez fordul a bajban. Innen indulhat bármiféle meditáció. Törekvésünk arra irányul. intuitív ismeret. és az ősi kultúrában gyökerező sámánizmus eszközei. a magasabb szellemi megvalósítás hozzáférhetetlenné válik számunkra. hogy két forrása van az álomhelyzetben használható gyakorlatoknak. vizualizálják. transzformálja azt. Ha a felidézés életteli. amire pedig szükségünk lenne. Ahogy ma reggel szóba került. ha az ember vallási gyakorlatot követ. valamint az érzetet tapasztaló tudati működés. amellyel előző gyakorlata során már felvette a kapcsolatot.szituációból való kiugráshoz. a képzet élénk. akkor is felidézheti nehéz helyzetben a pozitív energiát a tudatában. és a tudat egyhegyűen időzzék rajta. hanem a leírt pozitív irányban. A következőkben nézzük meg. A hit. aki embernek született. Itt nagy szerepet játszik. olyan teljes. a képzetet. elnyugszik a mentális zavarodottság. akár élethelyzetben. A bevezetőben említettem. hogy az a lény. és a módszert negatív célokra használja? Válasz: Nehezen képzelhető el. mintha fizikai szemmel látnánk. ha a . mi következik az el¬mondottakból a buddhista meditációra vonatkoztatva. A gyermekek természetesen szüleiktől tanulják mindezt. azaz a belső meggyőződés alapján a gyakorló felidézi annak a pozitív energiának képzetét. a mélyebb. kicsi koruktól fogva. a tudat tisztítását kérik. intuitív tudás. hogy rendkívül élénk. amit az ellenséges szellemnek tulajdonítanak. mélyebb. Ez utóbbi használja elsősorban a segítő szellem védelmét az ártalommal szemben. tudatunk működésének három fő funkciója van: a gondolkodó. A tibeti buddhizmusban az istenségek gyakorlatát végzők nehezen feldolgozható helyzetben az istenség energiájához fordulnak. A védelem. hanem végigkövetve a negativitás kifejlődését. megvan a maga védőszelleme. Először is látnunk kell. amelyben hiszünk. belső fejlődés eléréséhez. problémátlan legyen. ha valakinek nincsenek ilyen megoldandó problémái. A fogalmi tudat mindent uraló működése a mindennapi életben is megfoszt bennünket a természetes. ha valaki éppen nem a bajai megoldásához. és ha a felidézés eléggé élénk. hogy a nehéz helyzetben kisegítse. Egy rémálom helyzetében hasonlóan tudunk segítségért folyamodni az istenséghez. az nem ártalmas. védelmet. Kérdező(l): Mi történik akkor. ahhoz az erőhöz. kétségbeesés. A három közül. közvetlen tapasztalás nagy részétől. és a segítségét kéri. erőt. életteli legyen a felidézett tudati képzet. ne veszítse el. hívják. Ha az embernek nincs semmilyen spirituális gyakorlata. Igen nagy jelentőségű az egészséges arányok kialakításában. legfeljebb lehetnek időszakai. a védettség biztosítására van más mód is. ha a gondolkodó. hogy jelen helyzetünkben meditációs állapotról a szó valóságos értelmében nem beszélhetünk. vagy egy kérdés tisztázásához használja a módszert. a buddhizmus által nyújtott módszerek. amikor nem szembesül velük. fogalmi tudat dominál. akár rém-álomban. jótékony hatása nem marad el. még a gyerekeknek is. ez maradjon meg. akkor a segítség is erősebb. Mindenkinek. Ugyanakkor. hogy ezt a tudatállapotot megvalósítsuk. A buddhista gyakorlat első lépésének az a feltétele.

majd onnan a köldök szintjén lévő csakrába: ekkor kerülünk a mélyalvás állapotába. hogy tudatosak akarunk lenni az álomban. meg akarjuk ismerni. Mind elalvás. Fontos hangsúlyozni. Mikor az energia a torokhoz ér. Fontos a hely. Amilyen tudatállapotban alszunk el. Vannak emberek. hogy először csak villanásnyi. hosszabb időbe is beletelhet. tudati érzékszervi tapasztalását fejlesztjük. Mikor elalszunk. a keleti és az északi irány megfelelő. például a vörös energiafény megidézését a torokcsakrában. megerősítjük elhatározásunkat arra vonatkozóan. hogy a tudat képzetlátási. pozitív beállítottságú lesz. álmodni kezdünk. vagy a sárgát. a nyugati és a déli nem. Ez utóbbi megfontolások már a buddhizmus álomjóga gyakorlásának velejárói. Az akaraterő segítségéhez is elalvás előtt fordulunk. Erőteljesebb hatása lehet. a köldöknél. mivel a torokcsakra energiája kapcsolatban van az álommal. aki nem foglalkozik az álom gyakorlatával. ágyát próbálja keleti irányba helyezni. amíg álmunkban tapasztaláshoz jutunk. vagy a szívcsakra szint¬jén a vörös fényre összpontosít. és változik tudatunk viszonyulása is hozzájuk. mind gyakorlás előtt teljességgel lazítsuk el testünket. három óra táján csökken a tudat mélyalvás¬igénye. amit alkalmazhatunk. Testünk tengelyében különböző szinteken különböző energiaminőségek vannak: más a fejben. kitartó akaratot fejlesztünk ki el¬érésére. a köldökig vihetik. Nehéz ételek vagy sok szeszes ital fogyasztása is akadályozó. ahol alszunk. ÉBEREN ÁLMODÁS Nem beszéltünk még arról. ők az energiát még mélyebbre. Az energiafény gyakorlatok közül is van. hogy a testi és tudati lazításnak milyen messzeható jelentősége van. rövid időre. törekvésünk erős. valamint a betegség is. a gáton. Ha elhatározásunk szilárd. mielőtt elalszunk. és így alszik el. túl hideg. Egyik eszközünk az akaraterőnk. Éjfél után. amikor éjszaka felébredünk. Tibetben még az is.túlságosan eluralkodó fogalmi működést úgy fogjuk vissza. Nem lehet azonnali gyors eredményre számítani. a torokban. ha akkor idézzük fel ezt az elhatározást. így ellazulván tudatunk is nyugodt. A buddhista hagyomány szerint a torokcsakra vörös energiájára összpontosítva könnyebben képes az ember az álommal bánni. tudatunkkal összpontosítva rá. A hagyományos gyakorlatok szerint a meditációt végző a torok-. ami a föld elem energiafénye a köldök szintjén. Használhatjuk a vörös fényt. olyan lesz az álombeli folytatás. az Á hangot rezegteti. és a fény felé fordul . akik nehezen tudnak elaludni. és lehet. miután a has terét teljesen ellazítottuk. de annak magas tantrikus gyakorlatai nélkül. a fejből az energia alászáll a mellkas közepén lévő szívközpontba. Az éjszaka különböző szakaszaiban az álmok változnak. amiket használhatunk. a szívközpontban. valamilyen egészségtelen körülmény jellemzi. ami bár¬milyen szempontból zavaró. Fejünk elhelyezkedésének iránya is számít. Olyan hely. de nem kerülünk teljesen éber állapotba. túl meleg. így többet tud aludni az álmatlanságban szenvedő. hogyan tudjuk az éberen álmodást megvalósítani. nem alkalmas az álomjógára. Ekkor vissza¬ereszkedve az álomba az elhatározás lehetővé teszi a tudatosság megtartását.

Légzéssel kezdjük. ha kint még nincs világos. bölcsesség és erő minőségével van jelen. több hullámban. a bölcsesség és az erő érzetét felidézi. Ezekkel a minőségekkel elvesztettük a kontaktust. a szirom kinyílik. tudatosítása szellemünk energiáját felerősíti. ********************************* Előttünk. így abban elnyugodva alszik el. és most így kerülünk velük kapcsolatba. A tradicionális gyakorlatok közé tartozik az is. akkor segítünk magunkon az álom gyakorlatával. amikor gyengének. **************************** A fehér energiafény sugárzó fénye beárad a fejünk tetején. majd tovább áradva megtölti az egész testünket. ami a tudatunkat jelenti. hogy minden olyan helyzetben alkalmazzuk. a test és a tudat ellazítását. fejét az istenség felé hajtja le. A test középső csatornájára összpontosítás. hogy az ember elalvás előtt felidézi az istenség képét. *************************** . kiszorul. a buddhista hagyomány szerint nagyobb a lehetősége. összpontosítást a torok. Ezért az a meditáció. a pozitív irányulást. Mivel az alvásra testi és tudati szempontból is szükség van. amit most és minden előadás kezdetén végzünk. amely fényt sugároz magából. a légzésünkre. akivel kapcsolata van. Ha ekkor foglalkozunk az éberen álmodás gyakorlatával. Mikor felébred. ami bennünk felhalmozódott. a sejteket és a sejtek közötti teret. az orrunkon keresztül lélegezzünk és tapasztaljuk a levegő áramlását. *************************** A fény megtölti a testünk középső részét. és minden negativitás. először egy fénytengelyt tapasztalunk.akkor is. nyitott hozzáállás. mellkasunkon át a hasunkig. Ezt követően képesek leszünk a tudati képzeteket élet¬telién tapasztalni és megmaradni vizualizációs tárgyunknál. a benne lévő energiaközpontok fénnyel érintése. mint egy gyermek védelmező szülője felé. Összpontosítsunk. és arra összpontosítva alszik el. igen alkalmas arra. illetve a szívközpontra. a kiegyensúlyozottság visszanyerése érdekében. a fejünkön. A szeretetteljes együttérzés. egymás után. A gyakorló azonosul ezzel az Á hanggal. és árad a testünk közepén végig. ha elvégezzük ezeket az előkészítő gyakorlatokat. a lótuszszirom lassan bezárul. rezgő A betű áll a szívcsakrában. eltávozik belőlünk. HARMADIK GYAKORLAT Meditációval kezdjük. fölöttünk a térben megjelenítjük a fehér energiafény-gömböt. torkunkon. hogy sikerül. kimerültnek érezzük magunkat. a szeretetteljes. Egy másik hagyományvonal szerint lótuszszirmon álló.

hanem minden élőlényre érvényes. bármilyen módon is követtük el. A karmikus nyomoknak sok rétege van. Tetteink. tudást érhet el az ember álmai közvetítésével. ahol visszatérő. A nyelv és a tudás. hogyan tudunk félelmünk ellen védelmet keresni a védelmezőkhöz és saját szívközpontunkoz fordulással. A tibetiek tanítást. melyeket mi alakítottunk ki. hogy elhatározzuk. életünk során alakulnak ki. amelyikkel nem. Említettük már. ezeket hívjuk a buddhizmusban karmának. Nyugaton művészekről. vagy negatív tudati minták feloldására. hogy egy költeményt kapnak meg átadásra. hogy megismerjük sok bajunk forrását. amely nem mer rátekinteni minderre. de folyamatosan színezik át mindennapi tapasztalásunkat. Különböző átélt életesemények. ébrenléti állapotban. karmikus mintának. és azért merülnek fel. pozitív irányban. de mivel összekeverednek az érzékszervi ingerekkel. körülmények. tudatáramunkban energia-lenyomatot hoznak létre. Vezetést. a középső csatornán keresztül a szívcsakráig száll alá és a szívközpontba olvad. közülük a felszínhez legközelebb lévők a jelen születésbe lépésünk után. gyakran teljesen más ismereteket mutat. hogyan törekedhetünk az éberen álmodásra. melyek igen sok szinten raktározódnak a tudatunkban. Sokszor az ember intuitív tudásra képes szert tenni álmai révén. Ezek között vannak kellemesek és borzalmasak. Rendkívül sokfélék. Nem emlékszünk az álmainkra. mint amit mindennapi életében az átvevő használ. A nyugati pszichológia a tudatalatti szférájába utalja őket. Ez indokolja. végig kívánjuk követni az álom történéseit. Tibetben az emberek használják ezt a módszert mindennapi életük segítésére. hogy az álmokban felmerülő képzetek olyan tudati struktúrák. már álmodott álmokkal gyakorol az ember. A karma igen sok szálon és szinten épül. s ezáltal képesek leszünk megoldani. Emellett van olyan módszer is a tibeti hagyományban. hogy megismerjük. nehéz leegyszerűsítve elmondani. Ezek a mentális stuktúrák szeretnének kifejeződni az álom képzetei között. esetenként segítséggel. amit más-nap éber állapotban leírnak. és az álom helyzetében tudatosságunk megtartásával azonosítani tudjuk őket. de akad. mélyebb tudás szerzésére. amit ez a vers tükröz. emellett a spirituális gyakorlatnak is szerves része. tudósokról hallani. Az akció által létrehozott energia-lenyomat ismétlődni akar az időben. akik így jutottak mélyebb tudás birtokába. Gyakran előfordul az is. minden létezőre a világegyetemben. Az éberen álmodás módszerét csak álomban lehet tehát használni. ******************************* Tegnap szó került arról.Most a fehér energiafény aláereszkedik a fejünk tetejére. Az energia-lenyomatok eredményei a kialakuló mentális struktúrák. külső hatások következtében keletkezett önátélési tapasztalataink formálják őket. összetettek. Nappali tudatosságunk is tapasztalja őket. A RÖGZÜLT TUDATI MINTA FELOLDÁSA II. szellemi irányítást kérnek és kapnak álmukban. . Ezen kívül mind álomban. mivel rejtetten. és ezáltal feloldjuk őket. Ez nemcsak az emberi lényekre. nem tudunk tiszta megkülönböztetést tenni. amelyet saját maga tár fel. mind ébrenléti állapotban akadályozza az embert a tudatnak az a része. nem akarunk szembesülni velük. Legtöbbjükkel zökkenők nélkül együtt tudunk élni.

belső bizonytalanságunk miatt. akár rossz az álom. A legtöbb álom tehát befejezetlen. és többnyire tudja. mert az túl szokatlan. hogy sorra vesszük. ott mindennapi dolog. megoldanánk. megvalósítanánk. ijesztő. Fontos emlékezni az álmainkra. hogy tovább vigye a történést. A történés egy pontján viszont tudatunk kiugrik belőle. akár rossz álomról van szó. ébrenléti állapotban is látható. A tibeti emberek sokszor beszélgetnek az álmaikról. . Lehet. hogy nem akarunk emlékezni rájuk. akár jó. bejárjuk képzeletünkkel a megálmodott részt. és elbeszélgetnek róla. Nem szimbólumok megfejtéséről van itt szó általában. A kultúra nem ad semmiféle támogatást arra. mivel a tudat egy része nem akar vele tovább foglalkozni. hogy megoldjuk. nem lényeges része az életnek és a gyakorlatnak. Sok ember mondja nekem Nyugaton. hogy álomból érkezik. Sok mindennel vagyunk így. tapasztalható számára. Azzal. a túl jó kifejlettől is visszahúzódik a tudat. Ez az álmok egyik fontos használati módja. hogy nem álmodik. de megváltoztatjuk az álom menetét. hogy elmesélik egymásnak. amelyeket ha nem oldunk meg életünkben.Az emberek gyakran úgy gondolják. hogy vannak rendkívül negatív karmikus mintáink. de nem fejezzük be ott. nincsenek álmai. ha módot találunk a befejezésre. egészséges folyamatot indítunk meg. meg nem is. akik általában nem tudnak visszaemlékezni az álmaikra. bár azt más nem látja. hogy álmodott. azért marad befejezetlen. hanem elengedés. Az álomban ezek a mentális képzetek nyilvánulnak meg. annál több nehézség forrása. következésképp. figyeljenek azokra a felébredésekre az éjszaka közepén. Minél erősebb a kétely. hagyni kell a tudatot. a haldoklás folyamán mindenképpen megmutatkoznak. vagy nem ébredünk fel. hiszen másképp kezelhetetlenné válik a szituáció. de reggelre már elfelejti a részleteket. Valójában tudatunk egy részével nem akarjuk tudni a végét. A legtöbb álommal az ember egyedül is elboldogul. annak mindig a végére járnánk. Akkor kezdenek komolyabban a mélyére nézni. A folytatás módja azonban nem akarati alapú fantáziálás. hanem folytatjuk. akár jó. mikor az ember olyan helyzettel találkozik. arra viszont emlékszik. amikor az ember nem ébred fel teljesen. Az álom befejezésének gyakorlatát ébrenléti állapotban végezzük úgy. meg is oldjuk őket. ám akadhat olyan. Ahol összejönnek. Többnyire ezt tesszük a nagyon kellemes álmokkal is. Az álom tehát mentális képzet formájában felhoz egy problémát. nem nagy ügy az álommal foglalkozni. Ekkor felébredünk. Altalában semmiben sem vagyunk biztosak. fel¬nőttek és gyerekek egyaránt. melyben a mentális képzet nappali. és ez nagyon megnehezítheti a dolgunkat. vált. nem fejezzük be az álmot. hanem az élmények közös feldolgozásáról. amelynél segítségre van szükség. Azok. hogy egyidejűleg akarjuk is. Itt pusztán arról van szó. Ekkor már kénytelenek foglalkozni vele. Vannak befejeződő és be nem fejeződő álmok A legtöbbet nem fejezzük be. hogy felidézzük egyik visszatérő álmunkat. hogy az emberek jól érezzék magukat az álmaikról szóló beszélgetések során. és mi megtanulhatjuk kezelni őket. Ha bárminek kétkedés nélkül oda tudnánk szentelni magunkat.

és most nem ezen hagyományok szorosan vett gyakorlatairól van szó.Emlékezzünk arra is. Félelmet okozó. külső visszaigazolásokra. mind a hindu hagyományban kiemelt szerepe van a szívcsakrának. Benne időzve a nem-kettősséget. mennyire támaszkodunk önazonosságainkban külsődleges dolgokra. Könnyebben azonosítjuk magunkat a testünkkel. mivel a támaszok változása. intuitív tudás megszerzésére. ez a veszély megszűnik. Fontos. hogy birtokába kerüljünk testünknek. az összeomlás érzetét kelti bennünk. Mindig elvégezhetjük. Kizárólag a testi azonosság fenntartásával képtelen. de mindennapi szinten is megközelíthető a test és tudat energiájának egyesültsége. sok kellemetlenséggel együtt. csak kitartó gyakorlással tudjuk tartósan megvalósítani. az egyesültséget tudjuk megtapasztal¬ni. hanem az energiáé is. a Mahámudrá állapota utal erre az igaz természetre. még inkább megszűnése. A test és a tudat harmonikus együttműködése adja meg azt a lehetőséget. amit a tanítások előtt csináltunk. hiszen ott mindezen beazonosítási késztetések már nem működnek. Mind a buddhista. hogy önátélésünk. ahhoz sok tanításra és gyakorlásra van szükség. tudatunk igaz természetét. a szívcsakra energiájával azonosulva. valamint a kettő egyesültségéből táplálkozó energiának. A tibeti buddhizmus gyakorlatában a Rigpa. a szívcsakra energiájával felvegyük a kapcsolatot. itt az ideje. funkcióinkra. körülményekre: képzettségünkre. hogy a fejből az energiát a szívbe akarjuk juttatni. s közben nyerjünk védettséget a szívcsakra energiájával való egyesülésből. aminek ártalmas következményei lehetnek. élettapasz¬tálasunk gazdag legyen. Alkalmas rá az a meditáció. amikor nem tartózkodunk tudatunk igaz természetében. Beszéltünk az éberen álmodás képességének kialakításáról. mivel . tudatunknak. hogy ezt az energiát a leginkább jótékony módon tapasztaljuk. amit ezen a szinten intuíciónak nevezhetünk Vizsgáljuk meg. A test a külső. Az energia feltárásával a spirituális ösvények nagy része foglalkozik. pedig lényegi természetünket a tudat hordozza. Mihelyt képesek vagyunk legbenső természetünk energiájával fel¬venni a kapcsolatot. jótékonyan tudjuk használni problémáink megoldására. hogy az erős negatív képzet megjelenésekor ne ugorjunk ki a szituációból. ami nem könnyű feladat. maradjunk együtt a negativitással. Fontos. de mindannyian ugyanarról beszélnek. hogy ekkorra tudatunk mélyebb természetével. nehéz helyzetben. Ám minden ember meg tudja közelíteni a szívcsakra energiáját a maga szintjén. ha tudatunk igaz természetében időzünk. Ám ha sikerült gyakorolni. Az ártalom csak akkor árthat nekünk. és az ártás lehetősége azonnal megszűnik. az álomban vagy az élet nehéz helyzeteiben. Ezen energia elérésére javasoltam a szívcsakra természetében való elidőzés gyakorlatát. Tudatunk nem csak a gondolkodás forrása. ha úgy érezzük. hogy összefoglalását adjuk az elhangzottaknak. Önmagunkon testünket és tudatunkat értjük. A tudat lénye¬gi természetének eléréséhez a Mahámudrá és a Dzogcsen más és más módszereket használ. lehetetlen helyzetbe hozzuk magunkat. megszűnik a félelem. a tudat a lényegi. pozíciónkra. Ezzel komoly bajt hozunk a fejünkre. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS ZÁRÓGYAKORLAT Most úgy érzem. más hagyományban ürességnek mondják. benső.

vagy a fekete holló Dániában rossz jel. A jelek és szimbólumok az álmodó kultúrájától függenek. az álom szimbólumainak értelmezése között. egy másik kultúra összefüggésében teljesen ellentétes jelentéssel bírhatnak. aztán elhallgatván tovább hallgatjuk az Á hang rezgését. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ . rezgése. ami a világegyetem létrejöttének és fennállásának hangja. a rezgés. de az Á hang nálunk hangsúlyosabb. A hindu és buddhista hagyomány mantrák formájában használja a hang erejét. A hang idézi fel a világegyetem létmódját. Először zengetjük a hangot. ebből alakul tovább minden. amikor egy régebbi álmot elevenítünk fel. lazítsuk el a testünket és összpontosítsunk a légzésünkre. Tibetben kifejezetten szerencsés jelnek számít. tehát a teremtés hanggal történik. Ébrenléti állapotban jobban használhatjuk a pszichoterápia módszerét akkor. Egyenesítsük ki a hátunkat. ami a mozgás. Szeretnék különbséget tenni az álom átélésének használata. Az ürességből megjelenik a hang. Például a fekete macska. Ahol megnyilvánulás. amelyben először megjelenik a mantra gyökérszótagja és hangja. aki segítségünkre lehet. érezvén a hang vibrációját. különösen a szívközpont körül. energia jelenik meg. Ez utóbbit meglehetősen félrevezetőnek tartom. mélyebb tudás birtokába jussunk. A hinduknál az OM a szakrális teremtés hangja. Az álom gyakorlatának az a lényege hogy általa tudatunk mélyebb természetének segítségével megoldjuk problémáinkat. A buddhista meditáció az üresség természetének felidézésével kezdődik.álmunkban senki nem tud segítségünkre jönni. ott jelen van az Á hang is. Ezen létezés alaphangja az Á. Az univerzumban minden létezőnek megvan a maga vibrációja. és az álomfejtés. ami a buddhizmusban is megvan. Hangmeditációval fejezzük be a tanítást. hacsak nem léptünk már kapcsolatba egy magasabb rendű lénnyel. Az Á hangot fogjuk zengetni. a mellkasban. és a képzeletünk segítségével továbbéljük.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful