BVSZOC_NAP3_2008-2009_2 Rendőrtiszti Főiskola Büntetés-végrehajtási Tanszék Büntetés-végrehajtási szociológia Témavázlat 2008/2009 tanév második

félév a nappali III. évfolyam számára A tanórák időpontjai: a hallgatók a tanszéken rendelkezésre álló órarend alapján tájékozódjanak. Témák 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Társadalmi börtönkép. A magyar és az európai börtönadatok elemzése. A börtöngépezet action research kutatása – gyakorlati óra Foucault vélekedése a börtönökről. Deleuze vélekedése a börtönökről. Kauzalitás és retribúció a jogelméletben és a szociológiában. Mediációs törekvések a büntetés-végrehajtásban.

Követelményrendszer A hallgatók az előző tanulmányaik során megismerkedhettek a szociálpszichológiai jellegű börtönkérdésekkel, a devianciával kapcsolatos témakörökkel, a klasszifikációs módszerekkel. Az államvizsga előtti félévben kifejezetten gyakorlatias témákkal találkozhatnak. A szociológia tudománya erősen összeforr a szociálpszichológia tudományával és az emberi jogokkal. Ajánlott irodalom (elektronikus formában klikkeléssel elérhető): http://bvpszichologiahirek.blogspot.com/2009/01/kik-is-ezekpedofilek-pusks-gyngyi.html http://bvpszichologiahirek.blogspot.com/2009/01/medici-s-bntetsvgrehajts.html http://bvpszichologiahirek.blogspot.com/2009/01/brutlis-rasszistaksels-brtnben-kilenc.html http://bvpszichologiahirek.blogspot.com/2009/01/james-b-jacobsbrtnelmlete.html http://bvpszichologiahirek.blogspot.com/2007/06/gilles-deleuzebntets-vgrehajtsrl.html Budapest, 2009. február „ Ellenjegyzem: „ Készítette:

BVSZOC_NAP3_2008-2009_2 Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. ezredes tanszékvezető Fliegauf Gergely bv. őrnagy tanársegéd

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful