P. 1
ZNANOST BOGAĆENJA

ZNANOST BOGAĆENJA

|Views: 120|Likes:
Published by danicatu

More info:

Published by: danicatu on Dec 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

...... ....

...

...

...

.

... .. ii

.

..... ........ _

WALLACE D. WATTLES

ZNANOST BOGAĆENJ A

WALLACE D. WATTLES

ZNANOST BOGAĆENJA
S engleskog prevela: Zdenka Andrijić

ANDRIJI?I
ZAGREB

Biblioteka "Dvostruka sreča"— knjiga četvrta 1. izdanje 2005., 2. izdanje 2008. Naslov izvornika: Wallace D. Wattles: The Science of Getting Rich Copyright prijevoda: C), Zdenka Andrijić, 2005. Izdavač: "ANDRIJIĆI", Zagreb, Letovanićka 30 tel/fax 01/6131-688 www.andrij ici.hr infogandrijici.hr Kompjutorska priprema: "Globaldothr", Zagreb Tisak i uvez: "GIPA", Zagreb ISBN: 978-953-6196-61-6

ZNANOST BOGAĆENJ

A

SADRŽAJ
Predgovor
1.Pravo biti bogat 2.Postoji znanost bogaćenja 3.Je li prilika monopolizirana? 4.Prvo načelo znanosti bogaćenja 5.Povećanje života 6.Kako vam dolaze bogatstva 7.Zahvalnost 8.Misliti na pravi način 9.Kako koristiti volju 10.Daljnje korištenje volje 11.Djelovati na pravi način 12.Učinkovita akcija 13.Ući u pravi posao 14.Utisak povećanja 15.Čovjek koji napreduje 16.Neke opomene i zaključna zapažanja 0.Sažetak znanosti bogaćenja O autoru

7 9 13 17 22 28
35

41 45 50 56 62 68 73 78 83 88
93 96

PREDGOVOR
Ovo praktični je pragmatična a knjiga, ne ne filozofska; rasprava.

priručnik,

teoretska

Namijenjen je muškarcima i ženama čija je najhitnija potreba — novac. Onima koji prvo žele postati bogati, a onda će tek filozofirati o tome. Ona je za one koji do sada nisu našli ni vrijeme ni način ni priliku dubljeg uranjanja u metafizička učenja, ali koji žele rezultate i voljni su znanstvene zaključke prihvatiti kao temelj djelovanja, bez ulaženja u sve one postupke kojima su ti zaključci postignuti. Očekuje se kako će čitatelj vjerom prihvatiti temeljne tvrdnje, baš kao što bi prihvatio tvrdnje koje se odnose na djelovanje električne energije, kako su to objavili Marconi ili Edison. A prihvaćajući tvrdnje vjerom, njihova će se istinitost dokazati kad bude djelovao po njima, bez straha i oklijevanja. Svaki muškarac ili žena koji će tako činiti sigurno će se obogatiti, jer ovdje iznijeta znanost precizna je i nemoguće je pogriješiti. Međutim, za dobro onih koji žele uključiti filozofske teorije i tako osigurati logičnu bazu svojoj vjeri, citirat ću prave autoritete. Monistička teorija univerzuma kako je Jedno Sve, a Sve je Jedno, kako se jedna bit manifestira kroz privid mnogih elemenata materijalnog svijeta — hinduskog je porijekla i postupno je, u posljednjih dvije stotine godina, probila svoj put u misao zapada. Ona je temelj svih istočnih filozofija,
7

ali

i

filozofije

Descartesa,

Spinoze,

Leibnitza,

Schopenhauera,

Hegela i Emersona.

Čitatelj koji bi želio uroniti u filozofske temelje ove knjige, neka pročita Hegela i Emersona. Pišući se sve ovu moglo knjigu žrtvovao sam jasnoći i jednostavnosti stila sva druga razmatranja, kako bi razumjeti. Ovdje izložen plan djelovanja izvučen je iz filozofskih zaključaka; detaljno je isproban i položio je najviši test praktičnog pokusa; on djeluje. Ako želite znati kako smo stigli do ovih zaključaka, čitajte tekstove gore spomenutih autora, a ako želite ubrati plodove njihove filozofije u praksi stvarnosti, čitajte ovu knjigu i činite točno onako kako vam ona kaže da

činite.
Autor

1. Pravo biti bogat
Štogod da je rečeno u hvalu siromaštvu, ostaje činjenica kako nije moguće živjeti stvarno potpunim i uspješnim životom, ukoliko nismo bogati. Nijedan se čovjek ne može uzdići do svoje najviše moguće visine razvoja talenta ili duše ukoliko nema puno novca; jer za razvijanje duše i talenta mora upotrijebiti puno stvari, a ne može ih imati ukoliko nema novca kojim bi ih kupio. Čovjek razvija um, dušu i tijelo korištenjem stvari i društvo je organizirano tako da treba imati novaca kako bi se postalo posjednikom stvari; stoga bi temeljem svekolikog napredovanja čovjeka morala biti znanost bogaćenja. Predmet cjelokupnog života je razvoj; sve što živi ima neotuđivo pravo na sav razvoj koji je sposobno postići. Čovjekovo pravo na život podrazumijeva pravo na slobodnu i neograničenu upotrebu svih onih stvari koje su neophodne njegovom najpotpunijem mentalnom, da bude bogat. U ovoj knjizi neću figurativno govoriti znači o biti bogatstvima; biti stvarno bogat ne spiritualnom i fizičkom razvijanju, odnosno, drugim riječima, podrazumijeva njegovo pravo

zadovoljan s malo. Nijedan čovjek ne bi smio biti zadovoljan s malo, ako je sposoban koristiti i uživati u više. Namjera Prirode 9je napredovanje i razvoj

života; i svaki bi čovjek trebao imati sve što pridonosi moći, eleganciji, ljepoti i bogatstvu života. Biti zadovoljan s manje od toga je griješno.

Čovjek koji posjeduje sve što želi za živjeti sav onaj život koji je sposoban živjeti — bogat je; a nijedan čovjek koji nema puno novca ne može imati sve što želi. Život je toliko uznapredovao i postao tako složenim da čak i najobičniji muškarac ili žena zahtijevaju veliku količinu bogatstva kako bi mogli živjeti načinom koji se približava potpunosti. Svaka osoba prirodno želi postati sve što je sposobna postati; ta želja za ostvarenjem unutarnjih mogućnosti urođena je ljudskoj naravi; ne možemo ništa protiv htijenja da budemo sve što možemo biti. Uspjeh u životu znači postati ono što želiš biti; možeš postati što želiš samo korištenjem stvari, a možeš imati slobodno korištenje stvari samo ako postaneš dovoljno bogat kako bi ih mogao kupiti. Razumjeti znanost bogaćenja zbog toga je najbitnije od sveg znanja. Nema ničeg lošeg u htijenju da se bude bogat. Želja za bogatstvom u stvari je želja za bogatijim, punijim i obilnijim životom, a ta je želja hvale vrijedna. Čovjek koji ne želi živjeti u većem obilju nije normalan, pa je tako i onaj koji ne želi imati dovoljno novca kako bi kupio sve što hoće, nenormalan. Postoje tri motiva zbog kojih živimo: živimo za tijelo, živimo za um, živimo za dušu. Nijedno od ovo troje nije bolje niti svetije od ostalih; svi su podjednako poželjni i nijedno od ovo troje — tijelo, um ili duša — ne može živjeti potpuno ako je preostalo dvoje odrezano od punine
10

izražaja života. Nije pravilno niti plemenito živjeti samo za dušu i poricati um i tijelo, a pogrešno je i živjeti za intelekt i poricati tijelo ili dušu.

Svima su nam poznate odurne posljedice življenja za tijelo i poricanja i uma i duše. Shvaćamo kako stvarni život znači potpuno izražavanje svega onog što čovjek može dati kroz tijelo, um i dušu. Što god on mogao reći, nijedan čovjek ne može biti stvarno sretan ili zadovoljan dok svoje tijelo ne živi potpuno u svakoj funkciji, a isto je istinito i za njegov um i za njegovu dušu. Gdje god postoji neiskazana mogućnost ili neizvršena funkcija, tamo je i nezadovoljena želja. Želja je mogućnost koja traži svoj izražaj ili funkcija koja traga za izvođenjem. Čovjek ne može živjeti potpuno u tijelu bez dobre hrane, udobne odjeće i toplog skloništa, kao i bez slobode od pretjeranog rada. Odmor i rekreacija također su neophodni fizičkom životu. Ne može živjeti potpuno u umu bez knjiga i vremena za njihovo proučavanje, bez prilika za putovanje i promatranje ili bez intelektualnog druženja. Da bi živio potpuno u duši, čovjek mora imati ljubav, a siromaštvo poriče iskazivanje ljubavi. Čovjekova najviša sreća nalazi se u darivanju dobrima onih koje voli, ljubav pronalazi svoj najprirodniji i najspontaniji izražaj u davanju. Čovjek koji nema što dati ne može ispuniti svoje mjesto supruga ili oca, građanina ili muškarca. U upotrebi materijalnih stvari čovjek pronalazi puninu življenja svoga tijela, razvija svoj um i svoju dušu. Zbog toga je od najviše važnosti da bude bogat. Savršeno je u redu da želite biti bogati. Ako ste normalan muškarac ili žena,
11

ne

možete

drukčije.

Savršeno je u redu da

obratite najveću pažnju znanosti bogaćenja, jer je ona od najuzvišenijih i najpotrebnijih učenja. Ako zanemarite ovo učenje, zanemarili ste dužnost prema sebi, prema Bogu i prema čovječanstvu, jer ni Bogu ni čovječanstvu ne možete uzvratiti većim služenjem od onog u kojem ste napravili najviše moguće od sebe.

12

2. Postoji znanost bogaćenja
Postoji znanost bogaćenja i to je vrlo precizna znanost, poput algebre ili aritmetike. Određeni zakoni upravljaju postupkom stjecanja bogatstva, a kad su jednom ti zakoni naučeni i poslušani, čovjek će se obogatiti s matematičkom sigumošču. Vlasništvo nad novcem i imovinom proizlazi kao rezultat djelovanja određenim načinom. Oni koji obavljaju

poslove ovim određenim načinom, da li namjerno ili slučajno, bogate se, dok oni koji to ne rade ovim određenim načinom, ma kako teško radili i koliko bili sposobni, ostaju siromašni. Prirodni je zakon kako slični uzroci uvijek izazivaju slične učinke, a tako će i svaki muškarac ili žena koji nauče raditi stvari ovim određenim načinom,

nepogrešivo postati bogati. Da je gomja tvrdnja istinita pokazuju sljedeće činjenice: Bogaćenje nije pitanje okruženja, jer kad bi tako bilo svi bi ljudi u nekom susjedstvu postali bogati; ljudi nekog grada bili bi svi bogati, dok bi ljudi drugih gradova svi bili siromašni. Ili, stanovnici neke države valjali bi se u bogatstvu, dok bi oni države koja graniči s ovom, ostali u siromaštvu. Ali posvuda vidimo bogate i siromašne, žive jedni uz druge, u istom okruženju, često povezani istim

zanimanjima. Kad se dvoje ljudi nalazi na istom mjestu i u istom poslu, a jedan se obogati dok drugi ostane siromašan, to pokazuje kako bogaćenje ni u kojem 13

slučaju nije stvar okruženja. Neka okruženja mogu biti povoljnija od drugih, ali kad od dvoje ljudi u istom poslu i

u istom susjedstvu jedan postane bogat dok je drugi neuspješan, pokazuje se kako je bogaćenje rezultat

djelovanja određenim načinom. I dalje, sposobnost da se stvari obavljaju ovim određenim načinom ne ovisi samo o posjedovanju talenta, jer su mnogi ljudi velikog talenta ostali

siromašni, dok su se neki s vrlo malim talentom obogatili. Proučavajući ljude koji su se obogatili, ustanovili smo kako su prosječni u mnogočemu, ne posjeduju niti veće talente niti sposobnosti od drugih. Evidentno je kako se ne bogate zbog talenata i sposobnosti koje drugi nemaju, već zato što su stvari obavljali određenim načinom. Bogaćenje nije rezultat štednje ili ekonomičnosti, mnogi vrlo škrti ljudi su siromašni, dok su rasipnici često bogati. Bogaćenje nije ni posljedica nečeg što su drugi propustili učiniti, dva čovjeka u istom poslu često rade točno iste stvari, ali jedan se bogati dok drugi ostaje siromašan ili bankrotira. Iz svega ovog moramo zaključiti kako je

bogaćenje rezultat obavljanja posla određenim načinom. Ako je bogaćenje rezultat djelovanja po određenom načinu i ako slični uzroci uvijek proizvode slične učinke, onda svaki muškarac ili žena koji mogu na taj način obavljati stvari mogu postati bogati, pa se cijela stvar uvodi u područje prave znanosti.
14

Ovdje dolazimo do pitanja, da li je određeni način toliko težak da ga slijedi tek nekolicina. To ne može biti točno, kao što

smo vidjeli, barem što se tiče urođenih sposobnosti. Talentirani se ljudi bogate, ali i budale. Bogate se intelektualni genijalci, ali i vrlo glupi ljudi. Bogate se fizički jaki, ali i slabi i bolesni ljudi također se bogate. Naravno, potrebna je u nekoj mjeri i sposobnost razmišljanja i razumijevanja, ali što se toga tiče, svaki muškarac ili žena koji mogu pročitati i razumjeti ove riječi, mogu se sigurno i obogatiti. Također, vidjeli smo kako se ne radi o okruženju. Mjesto ima svoju važnost, ali ne pretjeranu. Ipak, ne bi trebalo ići u srce Sahare i očekivati tamo uspješan posao. Bogaćenje ukljjučuje potrebu ophođenja s

ljudima, odnosno da se bude tamo gdje su ljudi s kojima treba poslovati. A ako su ti ljudi skloni poslovati na način na koji vi to želite, još bolje. Toliko što se okruženja tiče. Ako se bilo tko u vašem gradu može obogatiti, možete i vi, a ako se bilo tko u vašoj državi može obogatiti, možete i vi. Ponovno, ne radi se o izboru nekog određenog posla ili profesije. Ljudi se bogate u svakom poslu i u svakoj profesiji, siromašni. Istina je kako ćete najbolje raditi u poslu kojeg volite i koji vam je primjeren, a ukoliko posjedujete neke talente i već ste ih razvili, najbolje ćete obavljati posao koji omogućuje vježbanje tih talenata. Također, najbolje ćete obavljati posao koji je dok susjedi u istom zanimanju ostaju

primjeren vašem mjestu boravka, proizvođač sladoleda bolje će uspjeti u
15

toploj klimi nego na Greenlandu, a ribar koji lovi losose prije na sjeverozapadu nego na Floridi, gdje uopće nema lososa. No, stavimo na stranu ova opća ograničenja.

Bogaćenje ne ovisi o vašem učešću u nekom određenom poslu, već o znanju obavljanja posla određenim

načinom. Ako ste sad u poslu i svatko se drugi u vašem mjestu uspijeva istim poslom obogatiti, samo ne vi, to je zato što ne obavljate stvari istim načinom. Nitko nije spriječen obogatiti se zbog nedostatka kapitala. Istina je, ako imate kapital povećanje ide lakše i brže, ali onaj koji ima kapital već je bogat i ne treba razmišljati kako da to postane. Nije važno koliko ste siromašni, ako počnete raditi stvari određenim načinom počet ćete se bogatiti, a time ćete i početi posjedovati kapital. Posjedovanje kapitala je dio postupka bogaćenja, a ujedno i dio rezultata koji neizostavno slijedi, ukoliko se stvari rade određenim načinom. Možete biti najsiromašniji čovjek na kontinentu, duboko u dugovima, ali možete ako biti bez prijatelja, utjecaja, ovim sredstava, počnete obavljati stvari

načinom, nepogrešivo ćete se početi bogatiti, jer slični uzroci moraju proizvesti slične učinke. Ako nemate nikakvog kapitala, dobit ćete ga. Ako ste u pogrešnom poslu, otići ćete u pravi posao. Ako ste na pogrešnom mjestu, ići ćete na pravo mjesto. A tako ćete činiti započinjući u svom sadašnjem poslu i na svom sadašnjem mjestu čineći stvari određenim načinom koji dovodi do uspjeha.

16

3. Je li prilika monopolizirana?
Nijedan čovjek ne ostaje siromašnim zato što mu je oduzeta prilika, jer su drugi ljudi monopolizirali

bogatstvo, stavili oko njega ogradu. Možete biti odvojeni od nekog posla na neki način, ali postoje drugi kanali koji su vam otvoreni. Vjerojatno bi vam bilo teško preuzeti kontrolu nekog željezničkog sustava, to je područje prilično dobro monopolizirano. Ali posao s električnim željeznicama još je u svom začetku i nudi pregršt područja poduzetništvu, a za svega nekoliko godina će promet i prijevoz zračnim putem postati jakom industrijom i u svim svojim granama zapošljavati će stotine tisuća ljudi, a možda i milijune. Zašto ne biste skrenuli svoju pažnju na razvoj zračnog transporta umjesto da se takmičite s J. J. Hillom i drugima u svijetu parne željeznice?* Prilično je točno da, ako ste radnik zaposlen u nekoj željezari, imate vrlo male šanse postati vlasnikom pogona u kojem radite, ali je također točno da ćete, ukoliko počnete djelovati određenim načinom, uskoro napustiti svoj posao u željezari, možda kupiti veliku farmu i započeti posao kao proizvođač hrane. Danas postoji velika prilika za one ljude koji žive na malim površinama zemlje intenzivno ih kultivirajući, takvi će se ljudi sigurno obogatiti. Možete reći kako je nemoguće kupiti zemlju, ali dokazat ću vam kako nije i kako sigurno možete doći do farme, ako ćete djelovati određenim načinom. U različitim razdobljima plima prilika kreće se u 17 različitim

* Na ovom se mjestu treba prisjetiti vremena u kojem je pisana ova knjiga — početka 20. st. (op. prev.)

smjerovima, prema potrebama cjeline i dosegnutom stupnju društvene evolucije. Danas je ta struja u Americi usmjerena prema poljoprivredi i njoj pridruženim industrijama i zanimanjima. Danas je otvorena i prilika ispred tvorničkog radnika. Otvorena je i ispred poslovnog čovjeka koji opskrbljuje seljaka, čak i više nego pred onim koji opskrbljuje tvorničkog radnika, ali i ispred profesionalca koji je okrenut prema seljaku čak i više nego pred onim koji služi radničku klasu. Postoji obilje prilika za čovjeka koji ide s plimom, umjesto da pokušava plivati protiv nje. Tako tvornički radnici, ni kao pojedinci, a niti kao klasa, nisu lišeni prilika. Radnici nisu pod pritiskom gospodara, trustovi i veliki kapital ne zadržavaju ih na zemlji ne dajući im poletjeti. Kao klasa tamo su gdje jesu jer ne rade stvari određenim načinom. Kad bi američki radnici izabrali činiti tako, oni bi slijedili primjere svoje braće u Belgiji i drugim zemljama, osnovali velike robne kuće i potrošačke zadruge, u urede bi izabrali ljude iz vlastite klase i izglasali zakone koji podržavaju razvoj takvih zadruga. Za nekoliko godina mogli bi tako mirnim načinom doći u posjedovanje industrije. Radnička klasa može postati vodećom klasom čim počne obavljati stvari određenim načinom. Zakon bogatstva isti je za njih kao i za sve druge. Ali to moraju naučiti, a do tada će ostati gdje jesu toliko dugo koliko nastavljaju činiti ono što sada čine. Pojedinačnog 18

radnika, međutim, ne zadržava neznanje niti mentalna lijenost njegove klase, on može slijediti plimu prilika

koja vodi k bogatstvu, a ova će mu knjiga reći kako. Nitko ne treba ostati siromašan zbog nestašice bogatstva; postoji više nego dovoljno za sve nas. Palača poput zgrade Kongresa u Washingtonu može se sagraditi za svaku obitelj na zemlji od građevnog materijala koji se nalazi samo u Sjedinjenim Državama. A pod intenzivnim kultiviranjem ova bi zemlja mogla proizvoditi dovoljno vune, pamuka, lana i svile da obuče svaku osobu na svijetu finije nego što je i sam Solomon bio ukrašen u svoj svojoj slavi, kao i takvu količinu hrane koja bi itekako bila dovoljna za sve nahraniti. Vidljiva zaliha praktično je neiscrpiva, a nevidljiva je ZAISTA neisrcpiva. Sve što vidimo na zemlji načinjeno je iz jedne početne supstance iz koje se sve stvari dal je nastavljaju. Stalno nastaju novi oblici, a stari nestaju, ali svi su preuzeti od jedne te iste stvari. Ne postoje ograničenja zaliha bezoblične tvari ili prvotne supstance. Od nje je načinjen svemir, ali nije cijela potrošena u stvaranju svemira. Prostori u, kroz i između oblika vidljivog svemira prožeti su i ispunjeni prvotnom supstancom, bezobličnom tvari, sirovom građom svih stvari. Deset tisuća puta onog što je načinjeno još može biti načinjeno, a čak i tada ne bismo iscrpili zalihu univerzalne sirove građe. Nijedan čovjek, stoga, nije siromašan zbog

siromaštva prirode ili zato što uokolo nema dovoljno bogatstva. Priroda je neiscrpivo skladište bogatstva, njezine se zalihe 19

nikad neće potrošiti. Prvotna supstanca

je živa i

kreativna energija koja stalno proizvodi nove oblike. Kad se potroši zaliha građevnog materijala, treba ga još proizvesti, kad se iscrpi tlo pa na njemu više ne rastu biljke iz kojih proizvodimo hranu ili materijale za odjeću, obnovit će se i još će ga više biti. Kad bi se svo zlato i srebro iskopalo iz zemlje, ako bi čovjek bio još na toj etapi društvenog razvoja da mu je zlato i srebro potrebno, još bi ga se više proizvelo iz bezobličnosti. Bezoblična tvar odgovara na potrebe čovjeka, ona ga neće ostaviti bez bilo kojeg dobra. Ovo je točno za ljudski kolektiv, vrsta kao cjelina uvijek ostaje obilno bogata, a ako su pojedinci siromašni to je zato što ne slijede određeni način na koji stvari treba činiti, kako bi se i pojedinac obogatio. Bezoblična tvar je inteligentna, to je misleća tvar. Ona je živa i uvijek je tjerana prema još više živom. Prirodni je i nerazdvojivi životni impuls tragati za još življim, u prirodi je inteligencije povećavati se i prirodi svjesnosti tragati za širenjem granica i pronalaženjem punog izražaja. Univerzum oblika načinjen je iz bezoblične žive tvari koja se uobličuje kako bi se potpunije izrazila. Univerzum je velika živa prisutnost koja se uvijek po svojoj naravi kreće prema još više života i potpunijem funkcioniranju. Priroda je oblikovana za napredak života, njezin je prinudni motiv povećanje života. Iz tog razloga sve što može služiti životu izdašno je opskrbljeno, stoga

nestašica ne postoji, jer bi Bog bio suprotstavljen

20

samom sebi poništavajući vlastito djelo.

Stoga niste siromašni zbog nedostatka bogatstva, to je činjenica koju ću nešto kasnije demonstrirati, jer su čak i zalihe bezoblične tvari pod upravom muškarca ili žene koji djeluju i misle određenim načinom.

21

4. Prvo načelo znanosti bogaćenja
Misao je jedina moć koja može proizvesti očigledno bogatstvo iz bezoblične tvari. Materijal iz kojeg je sve načinjeno je misleća tvar i misao o obliku te tvari proizvodi oblik. Prvotna supstanca kreće se u skladu sa svojim razmišljanjem, svaki oblik i postupak kojeg vidimo u prirodi vidljivi je izraz misli prvotne supstance. Kad bezoblična tvar razmišlja o obliku, ona uzima taj oblik; kad razmišlja o kretanju, kreće se. To je način na koji su sve stvari stvorene. Živimo u svijetu misli koji je dio mislećeg univerzuma. Misao kretajućeg univerzuma širi se kroz bezobličnu supstancu, a misleća tvar kreće se u skladu s tom mišlju i uzima oblik planetarnih sustava kojeg i zadržava. Misleća supstanca uzima oblik svojih misli i kreće se u skladu s njima. Držeći se ideje o kružećim sustavima sunaca i svjetova, ona uzima oblik tih tijela i pokreće ih kako misli. Razmišljajući o obliku sporo rastućeg drveta hrasta, ona se kreće u skladu s tim i proizvodi drvo, iako su joj za taj posao možda trebala stoljeća. Stvarajući, bezobličnost se, izgleda, kreće u skladu sa zacrtanim kretanjem. Misao o drvetu hrasta ne uzrokuje istovremeno oblikovanje drveta u punom rastu, već pokreće sile koje će stvoriti to drvo, u skladu s linijama njegovog rasta. Svaka misao o obliku nalazi se u mislećoj supstanci i uzrokuje stvaranje tog oblika, ali uvijek ili barem
22

općenito, u skladu s linijama rasta i već utemeljenim djelovanjem. Misao o kući utisnuta u neke određene konstrukcije,

bezobličnu supstancu ne bi uzrokovala istovremeno stvaranje kuće, ali bi pokrenula kreativne energije koje već djeluju u trgovini da rezultiraju brzom izgradnjom kuće. Ali, kad ne bi postojali kanali kroz koje bi kreativna energija mogla djelovati, onda bi kuća bila formirana izravno iz prvotne supstance, bez čekanja sporog procesa organskog i neorganskog svijeta. Nijedna misao o obliku ne može biti utisnuta u prvotnu supstancu, a da ne uzrokuje stvaranje tog oblika. Čovjek je misleće središte i može stvoriti misao. Svi oblici koje čovjek modelira svojim rukama, najprije moraju postojati u njegovim mislima. On ne može oblikovati stvar ukoliko o njoj nije razmišljao. I do sada je čovjek svoje napore ograničavao u potpunosti na rad svojih ruku, on je manualni rad primjenjivao na svijet oblika, nastojeći tako promijeniti ili modificirati ono što već postoji. Nikad nije pomišljao pokušati stvoriti nove oblike, utiskujući svoje misli u bezobličnu supstancu. Kad čovjek ima misao-oblik, on iz materijala koji su oblici prirode stvara sliku oblika kojeg ima na umu. Tako je do sada učinio mali ili nikakvi napor prema suradnji s bezobličnom inteligencijom, zajedničkom radu "s

Ocem". On nije ni sanjao kako može "učiniti što vidješe kako Otac čini". Čovjek preoblikuje i mijenja postojeće oblike ručnim radom, ne obraća nikakvu pažnju pitanju može li proizvesti stvari iz bezoblične supstance

komunicirajući s njom svojim mislima. Mi namjeravamo dokazati kako on to može, dokazati kako to 23

može svaki muškarac ili žena, i pokazati kako. Ali, prvi je korak navesti tri temeljne pretpostavke. Najprije, tvrdimo kako postoji jedna prvotna bezoblična tvar ili supstanca iz koje su sve stvari napravljene. Svi naizgled brojni elementi nisu drugo nego tek različita predstavljanja jednog elementa, svi oblici pronađeni u organskoj i neorganskoj prirodi tek su različiti oblici načinjeni od iste tvari. A ta je tvar misleća tvar, misao u njoj proizvodi oblik te inisli. Misao u mislećoj supstanci proizvodi oblike. Čovjek je središte mišljenja, sposoban za originalnu misao, ako može komunicirati svoju misao originalnoj mislećoj supstanci, onda može i prouzročiti stvaranje ili formiranje stvari o kojoj razmišlja. Ukratko, postoji misleća tvar iz koje su sve stvari načinjene i koja, u svom prvotnom stanju, prožima, prodire i ispunjava međuprostore

univerzuma. Misao, unutar te tvari, proizvodi stvar koja je zamišljena. Čovjek mišljenjem može i oblikovati misli stvari u svojim utiskujući bezobličnu

supstancu može prouzročiti stvaranje onoga o čemu misli. Ako se netko pita mogu li dokazati ove tvrdnje, bez ulaženja u detalje odgovaram kako mogu, i to i logikom i iskustvom. Gledajući unatrag od pojave oblika i misli dolazimo do jedne prvotne misleće supstance, a gledajući

unaprijed od te misleće supstance, stižemo do ljudske moći uzrokovanja formiranja stvari razmišljanjem o njoj. 24

I eksperimentirajući, točnim, a to

pronalazim

ovaj

zaključak

je moj najjači dokaz. Ako neki čovjek čita ovu knjigu i obogati se čineći ono što mu kažem da čini, to je dokaz koji podupire moju tvrdnju. Ali, ako se svaki čovjek koji čini ono što mu kažem obogati, to je pozitivan dokaz sve dok netko ne prođe kroz postupak i ne uspije. Ova je teorija istinita sve dok se ne dogodi greška u postupku, a ovaj postupak neće nikad pogriješiti, jer će se obogatiti svaki čovjek koji čini ono što mu ova knjiga kaže. Već sam rekao da se ljudi bogate čineći stvari određenim načinom, a kako bi to postigli moraju biti sposobni razmišljati određenim načinom. Način na koji netko nešto čini je izravan rezultat načina na koji razmišlja. Da biste činili stvari na način na koji to želite, morat ćete naučiti razmišljati onako kako želite, to je prvi korak prema bogaćenju. Misliti na ono što želite misliti, znači misliti ISTINU, bez obzira kako to izgledalo. Svaki čovjek ima prirodnu i urođenu moć misliti što želi misliti, ali zahtijeva više napora da bi se činilo tako nego mislilo misli koje su sugerirane vidljivim na površini. Misliti u skladu s pojavnošću je lako, misliti istinu bez obzira na pojavu je naporno i zahtijeva utrošak više moći nego što to ijedan drugi posao zahtijeva od čovjeka. Ne postoji napor od kojeg većina ljudi više zazire no što je to neprekidno i uzastopno razmišljanje, to je najteži posao
25

na svijetu. Ovo je posebno točno u slučajevima kad je istina suprotna pojavnosti. Svaka pojavnost u

vidljivom svijetu sklona je proizvesti odgovarajući oblik u umu koji je promatra, a to je moguće spriječiti samo zadržavanjem misli o ISTINI. Promatrati pojavnost bolesti, proizvest će oblik bolesti u vašem umu, a na kraju i u tijelu, ukoliko ne držite u sebi misao o istini, koja je sljedeća: ne postoji bolest, to je samo pojava, zdravlje je stvarnost. će

Promatrati

pojavnost

siromaštva

proizvest

odgovarajuće oblike u vašem umu, osim ukoliko se držite istine kako ne postoji siromaštvo, postoji samo obilje. Misliti zdravlje u okruženju pojavnosti bolesti ili misliti bogatstvo dok smo usred pojavnosti siromaštva, zahtijeva moć. Ali onaj koji stekne tu moć, postaje GOSPODAROM UMA. On može pobijediti sudbinu. Može imati sve što želi. Ovu je moć moguće steći prianjanjem uz temeljnu činjenicu koja se nalazi iza svih pojavnosti, a to je kako postoji jedna misleća supstanca iz koje i od koje je sve načinjeno. Zatim moramo zgrabiti istinu kako svaka misao zadržana u toj supstanci postaje oblikom i kako čovjek na taj način može utisnuti svoje misli u nju i prouzročiti da one uzmu oblik i postanu vidljive. Kad to shvatimo, gubimo svaku sumnju i strah jer znamo kako možemo stvoriti ono što želimo stvoriti i kako možemo imati što želimo imati i postati što želimo postati. 26

Prvi

korak

prema

bogaćenju

je

vjerovanje

u

tri

fundamentalne tvrdnje iznijete ranije u ovom poglavlju, a kako bi ih naglasio, ponavljam

ih: Postoji misleća tvar iz koje su sve stvari načinjene i koja u svom prvotnom stanju, prožima, prodire i ispunjava međuprostore univerzuma. Misao u toj supstanci proizvodi stvar koja je njome zamišljena. Čovjek može oblikovati stvari svojim mislima i utiskujući ih u bezobličnu supstancu može

prouzročiti stvaranje onoga o čemu razmišlja. Morate odložiti sve druge koncepte o univerzumu osim ovog monističkog i morate ustrajati na njemu sve dok vam se ne učvrsti u umu i postane stalna misao. Iščitavajte ova uvjerenja uvijek iznova, svaku riječ utisnite u pamćenje i meditirajte nad njima dok čvrsto ne povjerujete u ono što kažu. Ako se pojavi sumnja, odbacite je kao grijeh. Ne slušajte argumente protivne ovoj ideji, ne odlazite u crkve niti na predavanja gdje se podučava ili propovijeda suprotno. Ne čitajte magazine ni knjige koje uče drugoj ideji, ako im dopustite da se približe vašoj vjeri, svi će vam napori biti uzaludni. Ne pitajte zašto su ove stvari istinite niti ne pogađajte kako to mogu biti, jednostavno ih uzmite s povjerenjem. Znanost bogaćenja započinje s apsolutnim prihvaćanjem ove vjere.

27

5. Povećanje života
Morate napustiti i zadnje ostatke stare ideje kako postoji božanstvo čija je volja da budete siromašni ili čije su namjere držati vas u siromaštvu. Inteligentna supstanca koja je sve i u svemu i koja živi u svemu i živi u vama je svjesna živuća supstanca. A budući da je svjesna živuća supstanca, mora imati narav i urođenu želju za povećanjem života u svakoj živućoj inteligenciji. Svaka živa stvar mora stalno tragati za povećanjem svog života jer život, već po pukom činu življenja, povećava sam sebe. Sjemenka spuštena u zemlju juri u aktivnost i u činu življenja proizvodi još stotine sjemenki. Život se samim življenjem umnožava. Zauvijek postaje sve više i mora tako činiti ukoliko uopće želi nastaviti postojati. Inteligencija je pod istom ovom neophodnošću stalnog proizvodi povećavanja. Svaka misao koju druge mislimo misli.

neophodnost

mišljenja

Svjesnost se stalno širi. Svaka činjenica koju naučimo, odvodi nas k učenju druge činjenice, znanje se stalno povećava. Svaki talent kojeg kultiviramo, donosi umu želju za kultiviranjem drugog talenta, mi smo predmet nagona života koji traži svoj izraz, stalno nas goneći da znamo više, činimo više i budemo više. Stoga, kako bismo znali više, činili više i bili više, moramo imati više. Moramo imati stvari za upotrebu, jer učimo i činimo i postajemo samo upotrebom stvari. Moramo postati bogati kako bismo mogli živjeti više.
28

Želja za bogatstvom je jednostavno sposobnost većeg života koji traži ispunjenje. Svaka je želja napor neke neizražene mogućnosti da dobije priliku djelovanja. Radi se o moći koja traži mogućnost manifestiranja onoga što je prouzročilo želju. To što čini da želite više novca, isto je ono što biljci omogućuje rast. To je život koji traži potpuniji izraz. Jedna živuća supstanca mora biti predmetom ovog bitnog zakona cjelokupnog života. Ona je prožeta željom da se živi više i stoga je u temeljima neophodnosti stvaranja stvari. Ta jedna supstanca želi više živjeti u vama, stoga želi i da imate sve stvari koje možete koristiti. Božja je želja da budete bogati. On vas želi bogatima jer i On sam sebe može bolje izraziti kroz vas, ukoliko imate obilje stvari koje koristitite, dajući Njemu izražaj. On može više živjeti u vama, ukoliko imate neograničenu komandu nad sredstvima za život. Univerzum želi da imate sve što vi želite imati. Priroda je prijatelj vašim planovima. Sve je za vas prirodno. Odlučite kako je ovo istina. Bitno je, međutim, da se vaše namjere usklade s namjerama onoga što je u svemu. Morate željeti stvarni život, ne samo užitak čulnog veličanja. Život je izvedba funkcije i pojedinac stvarno živi tek kad bez pretjerivanja izvodi svaku funkciju za koju je sposoban — fizičku, mentalnu i spiritualnu. 29

Ne želite se obogatiti kako biste živjeli svinjski, veličajući životinjske želje, jer to nije život. Ali, izvođenje svake fizičke funkcije je dio života i nitko ne živi u potpunosti ukoliko niječe impulse tijela, koji su njegov normalan i zdrav izražaj. Ne želite se obogatiti samo kako biste mogli uživati mentalne užitke, sakupiti znanje, veličati ambiciju, zasjeniti druge i biti slavni. Sve su to legitimni dijelovi života, ali čovjek koji živi samo za užitke intelekta, živi samo djelomično i nikad neće u potpunosti biti

zadovoljan. Ne želite se obogatiti samo zbog dobra drugih, kako biste se izgubili spašavajući čovječanstvo,

iskušavajući radosti filantropije i žrtvovanja. Radosti duše samo su jedan dio života i nisu ni bolje ni plemenitije od drugih njegovih dijelova. Želite se obogatiti kako biste mogli jesti, piti i biti veseli kad je vrijeme za to, ali i kako biste se mogli okružiti prekrasnim stvarima, vidjeti daleke zemlje, nahraniti svoj um i razviti intelekt. Kako biste mogli voljeti ljude i činiti dobre stvari i biti sposobni igrati važnu ulogu u pomaganju svijetu da pronađe istinu. Ali, zapamtite kako ekstremni altruizam nije ništa bolji niti plemenitiji od ekstremne sebičnosti. Oboje je pogrešno. Napustite ideju kako Bog od vas želi da se žrtvujete za druge i kako ćete time zaslužiti Njegovu ljubav. Bog ne traži ništa slično. Ono što On hoće je da od sebe napravite najviše što 30

možete, ali i za sebe i za druge, jer drugima možete pomoći više ako ste

od sebe napravili najviše što ste mogli. A najviše od sebe možete napraviti samo bogaćenjem, stoga je pravilno i hvale vrijedno dati poslu stjecanja bogatstva svoje prve i najbolje misli. Međutim, zapamtite kako se želja supstance odnosi na sve i njezino kretanje mora biti prema više života za sve. Ne može se ništa učiniti što umanjuje život nekom, jer je supstanca jednako u svima i jednako traži bogatstvo i život. Inteligentna će supstanca za vas napraviti stvari, ali ih ona neće oduzeti nekom drugom, kako bi ih vama dala. Morate napustiti misli o takmičenju. Vaše je stvarati, a ne natjecati se za ono što je već stvoreno. Ne smijete nikome ništa oduzeti. Ne smijete se cjenkati. Ne smijete varati kako biste došli u prednost. Ne smijete nijednom čovjeku koji za vas radi, dati manje nego što je zaradio. Ne smijete žudjeti za imovinom drugih, niti je gledati željnim pogledima. Nijedan čovjek ne posjeduje nešto što i vi sami slično ne biste mogli imati, i to tako da njemu ne oduzmete njegovo. Trebate postati kreator, a ne takmičar. Dobit ćete ono što želite, ali tako da kad vi dobijete i svaki će drugi čovjek imati više od onoga što sada ima. Svjestan sam kako postoje ljudi koji dobivaju goleme količine novca ponašajući se izravno suprotno tvrdnjama u
3 1

gornjem

odlomku,

stoga

moram

dodati

neka

pojašnjenja. Ljudi plutokratskog tipa, koji postaju jako bogati, ponekad to postižu samo svojim izuzetnim sposobnostima na razini takmičenja, a ponekad nesvjesno uspostavljaju vezu sa Supstancom i njezinim velikim namjerama i kretanjima za opću nadogradnju vrste kroz industrijsku evoluciju. Rockefeller, Carnegie, Morgan i dr. nesvjesni radu su agenti i Svevišnjeg u neophodnom sistematiziranja organiziranja

proizvodnje, a u konačnici njihov rad jako pridonosi povećanju života kod sviju. Njihov je dan skoro završen, organizirali su proizvodnju i uskoro će ih naslijediti agenti mnoštva koji će organizirati mašineriju distribucije. doba. Oni igraju neophodnu ulogu u procesu evolucije, ali ista ona Moć koja ih je proizvela, i uklonit će ih. I dobro je imati na Multimilijunaši su poput čudovišnih reptila pretpovijesnog umu kako oni nikad nisu zaista bili bogati, jer privatni životi većine pripadnika ove klase pokazuju kako su, u stvari, bili pokvareni i oduzimali su siromašnima. Bogatstvo osigurano na takmičarskoj razini nikad nije zadovoljavajuće i trajno. Vaše je danas, sutra već nekog drugog. i Zapamtite, određenim ako postanete morate bogati se u

znanstvenim

načinom,

potpunosti izdići iznad misli o takmičenju. Nikad niti na trenutak ne smijete pomisliti kako je zaliha ograničena. Čim pomislite kako sav novac "stišću u kut" i

kontroliraju bankari i neki drugi i kako se morate 32

napregnuti kako biste zaustavili taj postupak, u tom trenutku upadate u

takmičarski um i vaša je moć stvaranja otišla za neko vrijeme. A što je još gore, vjerojatno ćete zatvoriti i kreativna kretanja koja ste već uspostavili. ZNAJTE kako u planinama zemlje postoji zlato vrijedno bezbroj milijuna dolara koje još nije izvađeno na površinu. I znajte da, kad ga ne bi bilo, onda bi ga, da zadovolji supstanca. ZNAJTE kako će novac kojeg trebate stići, čak i ako je neophodno da tisuće ljudi sutra otkriju nove rudnike zlata. Nikad ne gledajte vidljivu zalihu, uvijek gledajte neograničena bogatstva u bezobličnoj supstanci i ZNAJTE kako vam dolaze brzinom kojom ih možete primiti i koristiti. Nitko, zatvaranjem vidljive zalihe, ne može spriječiti da dobijete ono što je vaše. Zato sebi nikad ne dopuštajte, čak ni na trenutak, pomisliti kako će sav najbolji građevinski materijal biti potrošen prije nego vi budete spremni sagraditi svoju kuću. Nikad ne brinite za trustove i kombinate i ne bojte se kako će oni uskoro posjedovati cijelu zemlju. Nikad se ne bojte da ćete izgubiti ono što želite, samo zato što vas neka druga osoba može pobijediti. To se ne može dogoditi, vi ne tražite ništa što posjeduje netko drugi, vi ste uzrok stvaranja onoga što želite iz bezoblične supstance, a zaliha je bez ograničenja. Držite se već iznijete tvrdnje: Postoji misleća tvar iz koje su sve stvari načinjene i koja u svom prvotnom stanju prožima, vaše potrebe, još više stvorila misleća

33

prodire i ispunjava međuprostore univerzuma.

Misao u toj supstanci proizvodi stvar koja je mišlju zamišljena. Čovjek može oblikovati stvari svojom mišlju i utiskujući tu misao u bezobličnu supstancu može prouzročiti stvaranje onoga o čemu je mislio.

34

6. Kako vam dolaze bogatstva ?
Kad kažem da se ne cjenkate oštro, ne mislim kako se uopće ne morate cjenkati ili kako ste iznad

neophodnosti za dogovore s drugim ljudima. Mislim kako ne smijete s njima ništa nepošteno dogovarati, ne smijete dobiti nešto za ništa, ali možete dati svakom čovjeku više nego što od njega uzmete. Ne možete dati nekom više u gotovinskoj tržišnoj vrijednosti nego što ste uzeli od njega, ali možete mu dati više u upotrebnoj vrijednosti od gotovine koju ste od njega uzeli. Papir, tinta i drugi materijal ove knjige možda nije vrijedan novca kojeg ste za njega dali, ali ako vam ideje izložene ovdje donose tisuće dolara, onaj tko vam je prodao knjigu nije vas prevario. Dao vam je veliku upotrebnu vrijednost za malu vrijednost u gotovini. Pretpostavimo da posjedujem sliku nekog od velikih umjetnika koja je u svakom civiliziranom društvu vrijedna tisuće dolara. Ako je ponesem u Baffin Ray i trgovačkom vještinom nagovorim nekog Eskima da za nju da gomilu krzna vrijednu 500 dolara, prevario sam ga. Jer, za njega slika nema upotrebnu vrijednost, ona neće pridonijeti njegovom životu. Ali, pretpostavimo da sam mu u zamjenu za krzna dao pištolj vrijedan 50 dolara, bila bi to za njega dobra razmjena. Pištolj za njega ima upotrebnu vrijednost i donijet će mu još puno krzna i puno hrane. Pridodat će njegovom životu na svaki način i učiniti ga bogatim. Kad se izdignete od takmičarske do kreativne ravni, 35

možete

vrlo pomno ispitati svoje transakcije, pa ako nekome prodajete nešto što ne pridonosi njegovom životu više nego što vrijedi stvar koju vam je dao u zamjenu, možete si priuštiti prekidanje takvog posla. Ne smijete nikoga tući u poslu. A ako ste već u takvom poslu, odmah izađite iz njega. Dajte svakom čovjeku u upotrebnoj vrijednosti više od onoga što od njega uzimate u gotovini, tako svakom svojom poslovnom transakcijom pridonosite životu svijeta. Ako neki ljudi rade za vas, morate od njih uzeti više u gotovini nego što im dajete u plaći. Ali svoj posao možete organizirati tako da bude ispunjen s načelom napredovanja, pa da svaki zaposlenik koji to želi, može malo napredovati svakoga dana. Možete postići da vaš posao za vaše

zaposlenike čini ono što ova knjiga čini za vas. Možete tako upravljati poslom da on bude neka vrsta ljestvi kojima će se svaki zaposlenik moći, ukoliko se želi potruditi, i sam penjati k

bogatstvu. Prilika mu je pružena, ukoliko neće htjeti, to je njegova pogreška. I konačno, iako ćete uzrokovati stvaranje svoga bogatstva iz bezoblične supstance koja prožima cijelo vaše okruženje, to ne znači kako će bogatstvo uzeti oblik iz atmosfere i materijalizirati se pred vašim očima. Ako želite, na primjer, šivaći stroj, ne mislim vam reći kako ćete misao o šivaćem stroju utisnuti u misleću supstancu sve dok se stroj ne oblikuje bez nečijih ruku u sobi u kojoj sjedite ili negdje drugdje. Ali, ako želite šivaći stroj, njegovu mentalnu 36

sliku čuvajte uz najpozitivniju sigurnost u to kako će se stroj pojaviti ili je već na putu k vama. Nakon što jednom oblikujete misao, sačuvajte najapsolutniju i neupitnu vjeru o tome kako šivaći stroj stiže. Nikad o njemu ne razmišljajte niti ne govorite na bilo koji način osim kako ste sigurni u njegov dolazak. Vjerujte kako je već vaš. Stroj će vam biti donijet silom vrhovne inteligencije koja djeluje na umove ljudi. Ako živite u državi Maine, moguće je da stroj donese čovjek iz Texasa ili Japana, zaposlen nečim što će rezultirati time da vi dobijete ono što želite. Ako bude tako, cijela će stvar donijeti dobro i tom čovjeku, jednako kao i vama. Ne zaboravite ni na trenutak kako je misleća

supstanca u svemu i kroz sve, komunicira sa svima i može na sve utjecati. Želja misleće supstance za punijim i boljim životom uzrokovala je stvaranje svih već napravljenih šivaćih strojeva i može uzrokovati stvaranje još milijun istih. I hoće, svaki put kad je ljudi pokrenu željom i vjerom, te djelovanjem na određeni način. Sigurno imate šivaći stroj u svojoj kući, to je jednako sigurno kao i da imate bilo koju drugu stvar ili stvari koje želite i koje ćete koristiti za poboljšanje svog vlastitog života i života drugih. Ne smijete oklijevati u tome hoćete li tražiti nešto veliko. "Zadovoljstvo je tvoga Oca da ti da kraljevstvo", rekao je Isus. Prvotna supstanca želi u vama živjeti sve što je moguće, 37

ali i želi da imate sve što možete ili hoćete koristiti za življenje najobilnijeg života. Ako u svojoj svijesti učvrstite činjenicu kako je želja koju osjećate za posjedovanjem bogatstva u skladu sa željom Svemoćnog za potpunijim izražajem, vaša vjera postaje nepobjedivom. Jednom sam vidio dječaka kako sjedi za glasovirom i uzaludno pokušava izvući sklad iz njegovih tipki. Shvatio sam kako mu je žao i kako se ljuti zbog svoje nesposobnosti sviranja. Zapitao sam za uzrok ljutnje i on mi je odgovorio: "Osjećam u sebi glazbu, ali ne mogu natjerati ruke da se pravilno pokreću". Glazba u njemu imala je nagon prvotne supstance kojeg sadrže sve mogućnosti cjelokupnog života i sve što je od glazbe tražilo je svoj izražaj kroz ovo dijete. Bog, ta Jedna supstanca, pokušava živjeti i činiti i uživati u stvarima kroz čovječanstvo. On govori: "Želim ruke koje će sagraditi prekrasne građevine, svirati božanske harmonije, slikati veličanstvene slike. Želim noge koje će obavljati moje poslove, oči koje će gledati moje ljepote, jezike koji će govoriti moćne istine i pjevati čudesne pjesme", itd. Sve što postoji i što je moguće, traži svoj izražaj kroz ljude. Bog želi da oni koji mogu svirati imaju glasovire i sve druge instrumente i da imaju sredstva kojima će u najvećoj mogućoj mjeri kultivirati svoje talente. On želi da se oni koji mogu cijeniti ljepotu okruže lijepim stvarima. On želi da oni koji raspoznaju istinu imaju priliku putovati i promatrati. On želi da oni koji 38

cijene tkaninu budu prekrasno odjeveni, a oni koji cijene dobru hranu budu bogato nahranjeni. On želi sve to jer On je taj koji u svemu uživa i sve cijeni. Bog je onaj koji želi svirati, pjevati, uživati u ljepoti, obznanjivati istinu, nositi finu odjeću i jesti dobru hranu. "Bog je onaj koji je radio na vama da želite i činite", rekao je Pavle. Želja koju osjećate za bogatstvima je neograničena, ona kroz vas traži Njegovo izražavanje, kao što je tražila izražaj kroz dječaka uz glasovir. Stoga ne smijete oklijevati u tome hoćete li tražiti nešto veliko. Vaš je dio usmjeriti i izraziti želju Bogu. To je teško mjesto za većinu ljudi. Oni su se zadržali uz staru ideju kako siromaštvo i žrtvovanje gode Bogu. Oni siromaštvo promatraju kao dio plana, neophodnost prirode. Misle kako je Bog dovršio svoj rad i stvorio sve što može stvoriti i da većina čovječanstva mora ostati siromašnom jer uokolo nema dovoljno za sve. Oni se toliko drže te pogrešne misli da su posramljeni tražiti bogatstvo. Čak niti ne pokušavaju željeti više od vrlo umjerenog, tek toliko da se dobro osjećaju. Prisjetit ću se sada slučaja jednog učenika kojem je rečeno kako mora imati na umu jasnu sliku stvari koje želi, kako bi kreativna misao na njih bila utisnuta u bezobličnu supstancu. Bio je vrlo siromašan, živio je u iznajmljenoj kući i zarađivao tek toliko da preživi i nikako nije mogao prihvatiti činjenicu da mu pripada svo bogatstvo. Tako je, nakon puno razmišljanja,

39

odlučio kako bi mogao zatražiti nešto razumno, poput novog tepiha za pod svoje najbolje sobe, ali i peć na ugljen da zagrije kuću za hladnog vremena. Slijedivši upustva iz ove knjige pribavio je stvari za nekoliko mjeseci, a onda mu je svanulo kako je tražio nedovoljno. Prošao je kućom u kojoj je živio planirajući sve

poboljšice koje bi želio u njoj učiniti. Mentalno je dodao negdje prozorski otvor, na drugom mjestu sobu, sve dok u svom umu nije dovršio idealni dom za sebe. Zatim ga je planirao namjestiti. Držeći cijelu sliku u svom umu počeo je živjeti određenim načinom i kretati se prema onom što je želio. Danas posjeduje kuću koja je dograđena u skladu s oblikom njegove mentalne slike. I s još većom vjerom usmjerava se na druge stvari. Dato mu je u skladu s njegovom vjerom i jednako tako bit će dato vama i svima nama.

40

7. Zahvalnost
Primjer iz prošlog poglavlja dovest će čitatelja do činjenice kako je prvi korak prema bogaćenju prenošenje ideje o onome što želite u bezobličnu supstancu. To je točno i vidjet ćete kako, da biste tako postupili, postaje neophodno da se na skladan način odnosite prema bezobličnoj inteligenciji. Osiguravanje tog skladnog odnosa je od tako

primarne i životne važnosti da ću raspravi o tome ovdje dati prostor. Ujedno ću vam dati uputstva koja će vas sigurno, ukoliko ih budete slijedili, dovesti u savršeno jedinstvo uma s Bogom. Čitav postupak mentalne prilagodbe i usklađenja može se sažeti u jednu jedinu riječ: zahvalnost. Prvo, vjerujete kako postoji jedna inteligentna supstanca iz koje sve proizlazi. Drugo, vjerujete kako vam ta supstanca daje sve što želite. I treće, odnosite se prema njoj s osjećajem duboke i beskrajne zahvalnosti. Mnogi ljudi koji na sve druge načine žive pravilno, ostaju siromašni zbog nedostatka zahvalnosti. Primivši jedan dar od Boga, oni sijeku žicu koja ih povezuje s Njim, propuštajući izraziti zahvalnost. Lako je razumjeti da, što smo bliže izvoru bogatstva, to ćemo više bogatstva primiti. Stoga je također lako razumjeti da duša koja je uvijek zahvalna, živi u bližem dodiru s Bogom od one koja nikad na Njega ne gleda s izrazom zahvalnosti.
41

Što

zahvalnije

usmjerimo

svoje

umove

na

Svemoćnog kad nam dođu dobre stvari, to ćemo više dobrih stvari primiti i one će brže dolaziti. Razlog je jednostavno u tome da mentalni stav zahvalnosti vuče um u bliži dodir s izvorom iz kojeg blagoslovi dolaze. Ako je za vas novost kako vam zahvalnost dovodi um u sklad s kreativnim energijama univerzuma,

razmislite malo i shvatit ćete da je to istina. Dobre stvari su vam već pristigle linijom poslušnosti određenih zakona. Zahvalnost će vaš um odvesti na put kojim stvari pristižu i zadržat će vas u bliskom skladu s kreativnim mišljenjem, sprečavajući da pogriješite

upadanjem u takmičenje. Sama zahvalnost može vas držati usmjerenim

prema Svemu, ne dopuštajući da pogriješite misleći kako je zaliha ograničena, jer bi to bilo fatalno za vaša nadanja. Postoji zakon zahvalnosti i apsolutno je neophodno da ga promotrite, ukoliko želite postići tražene rezultate. Zakon zahvalnosti je prirodno načelo kako su akcija i reakcija uvijek jednake, ali u suprotnim smjerovima. Zahvalnost uma u pohvali Svemoćnom je

oslobađanje ili trošenje sile. Ne može propustiti dosegnuti ono k čemu je upućena, pa je stoga reakcija istovremeno kretanje prema vama. "Približi se k Bogu i On će se približiti tebi". Ova je tvrdnja psihološki istinita. Ako je vaša zahvalnost jaka i stalna, reakcija u bezobličnoj supstanci bit će jaka i stalna. Kretanje onoga 42

što želite uvijek će

biti prema vama. Pogledajte koji je zahvalni stav uzeo Isus, kako je uvijek govorio: "Hvala Ti, Oče, što me čuješ". Ne možete iskusiti puno moći bez zahvalnosti, jer zahvalnost je ono što vas drži povezanog s moći. Ali vrijednost zahvalnosti ne sastoji se samo u tome što vam u budućnosti donosi više blagoslova. Bez zahvalnosti ne možete dugo biti očuvani od

nezadovoljnih misli. Trenutak u kojem dopustite svom umu

nezadovoljstvo stvarima kakve jesu, počinjete gubiti uporište. Vaša se pažnja učvršćuje na običnom, općem, siromašnom, nečistom i beznačajnom, pa vaš um uzima oblik takvih stvari. A onda ćete prenijeti te oblike ili mentalne slike u bezobličnu supstancu, pa će vam stići obične, opće, siromašne, nečiste i beznačajne stvari. Dopustiti svom umu da se nastani u manje vrijednom znači postati manje vrijedan i okružiti se manje vrijednim stvarima. S druge strane, učvrstiti svoju pažnju na najbolje znači okružiti se s najboljim i postati najbolji. Kreativna moć unutar nas oblikuje nas po slici onoga čemu pridajemo pažnju. Mi smo misleća supstanca, a misleća supstanca uvijek uzima oblik onoga o čemu misli. Zahvalni je um stalno usmjeren na najbolje, stoga je sklon postati najboljim i preuzima oblik ili osobine najboljeg, pa će najbolje i primiti. Također, iz zahvalnosti se rađa vjera. Zahvalni um 43 stalno

očekuje dobro, a očekivanja postaju vjerom. Reakcija zahvalnosti proizvodi vjeru u umu, a svaki izlazeći val zahvalnosti povećava tu vjeru. Onaj koji nema osjećaja zahvalnosti ne može dugo zadržati živu vjeru, a bez žive vjere ne možete se obogatiti kreativnim načinom, kao što ćemo vidjeti u sljedećim poglavljima. Neophodno je, zato, kultivirati naviku da se bude zahvalan za svako dobro koje stigne, stalno se

zahvaljujući. A budući da su sve stvari pridonijele vašem

napretku, u svoju biste zahvalnost sve stvari i trebali uključiti. Ne gubite vrijeme razmišljajući ili govoreći o nestašicama ili pogrešnim akcijama plutokrata ili financijskih magnata. Njihova organizacija svijeta stvorila je vašu priliku, sve što vam stvamo dolazi je zbog njih. Ne bjesnite protiv korumpiranih političara, da nije političara bili bismo u anarhiji, pa bi i vaša prilika bila znatno smanjena. Bog je dugo radio i vrlo strpljivo kako bi nas doveo tu gdje jesmo u industriji i politici, a On dobro obavlja svoj posao. Ne postoji ni najmanja sumnja da će ukinuti plutokrate, magnate, industrijalce i političare čim ih se bude trebalo riješiti. Ali u međuvremenu, smatrajte ih dobrima. Sjetite se da svi oni pomažu urediti linije kojima će k vama stići vaša bogatstva i budite im zbog toga svima zahvalni. To će vas dovesti u skladne odnose s dobrom u svemu, a dobro u svemu kretat će se prema vama.

44

8. Misliti na pravi način
Vratite se u 6. poglavlje i ponovno pročitajte priču o čovjeku koji je oblikovao mentalnu sliku svoje kuće i dobit ćete pravu ideju o početnom koraku prema bogaćenju. Morate stvoriti jasnu i određenu mentalnu sliku onoga što želite, ne možete prenijeti ideju koju sami nemate. Morate je imati prije nego što ćete je dati, a mnogi ljudi propuštaju utisnuti tu sliku u misleću supstancu, jer sami imaju tek neodređen i maglovit pojam o stvarima koje žele raditi, imati ili postati. Nije dovoljno da imate tek općenitu želju za bogatstvom "da biste njime činili dobro", svatko ima takvu želju. Nije dovoljno da imate želju putovati, vidjeti nešto, živjeti punije itd. Svatko ima takve želje. Ako prijatelju pošaljete poruku, nećete mu poslati slova po abecednom redu i dopustiti da on sam za sebe konstruira tu poruku, niti ćete slučajnim izborom uzimati riječi iz rječnika. Poslat ćete suvislu rečenicu, koja nešto znači. Kad pokušavate utisnuti svoje želje u supstancu, sjetite se da to morate učiniti suvislom tvrdnjom. Morate znati što želite, biti određeni. Nikad se nećete obogatiti niti pokrenuti kreativnu moć, šaljući

neoblikovane žudnje i nejasne želje. Pregledavajte svoje želje baš kao što je čovjek kojeg sam opisao pregledavao svoju kuću. Gledajte to što želite i stvorite jasnu mentalnu sliku kako izgleda kad dobijete to što želite. Tu jasnu mentalnu sliku morate stalno imati na umu, poput 45

mornara koji na umu ima luku prema kojoj brod plovi, cijelo vrijeme budite okrenuti prema tome. Ne smijete izgubiti iz vida svoju želju, kao što kormilar ne gubi iz vida kompas. Nije neophodno vježbati koncentraciju niti odvojiti posebno vrijeme za molitvu i afirmaciju, niti "ulaziti u tišinu", i raditi neke okultne akrobacije. Sve je to dobro, ali ono što je potrebno je znati što želite i željeti to dovoljno jako da vam ostane u mislima. Provodite koliko možete svog slobodnog vremena u razmišljanju o slici, ali nema potrebe vježbati

koncentraciju uma na stvar koju zaista želite. Napor da biste zadržali svoju pažnju na nečemu, potreban je kod stvari za koje u biti ne marite. I ukoliko stvarno ne želite obogatiti se, tako da je ta želja dovoljno jaka da vam misli drži usmjerene na mogućnosti kao što magnetski pol drži usmjerenom iglu kompasa, teško da je vrijedno pokušavati iskoristiti

uputstva ove knjige. Metodi ovdje iznijeti su za ljude čija je želja za bogatstvom dovoljno jaka da nadvlada mentalnu lijenost i ljubav prema dokolici, i tjera ih raditi. Što jasnijom i određenijom napravite svoju sliku i što više se na njoj zadržavate, razmišljajući o prekrasnim detaljima, to jača će biti vaša želja. A što je jača vaša želja, lakše ćete um zadržati na slici koju želite. Međutim, još nešto je neophodno, osim jasnog viđenja slike. Ako je to sve što činite, tek ste sanjalica i imat ćete malo ili nimalo snage za postignuće.

46

Iza vaše jasne vizije, kako bi došlo do opipljivog izražavanja želje, mora stajati namjera ostvarenja. A iza te namjere mora biti nepobjediva i ustrajna VJERA kako je to što želite već vaše, pri ruci vam je i samo ga trebate uzeti. Živite u novoj kući, mentalno, sve dok ona oko vas ne dobije fizički oblik. U mentalnoj stvarnosti uđite u potpuno uživanje stvari koje želite. "Koje god si stvari zatražio dok si molio, vjeruj kako si ih primio i imat ćeš ih", rekao je Isus. Gledajte stvari koje želite kao da su svo vrijeme već zaista oko vas. Gledajte sebe kako ih posjedujete i koristite. U svojoj mašti upotrebljavajte ih baš kao što to činite kad su u vašem opipljivom posjedu. Zadržavajte svoju mentalnu sliku dok ne postane jasna i izrazita, a onda zauzmite mentalni stav vlasništva prema svemu u toj slici. Posjedujte je, u svom umu, u punoj vjeri kako je stvarno vaša. Držite se svog mentalnog vlasništva, ne odričite se niti na trenutak vjerovanja kako je stvaran. I zapamtite što je rečeno cijelo u prethodnom budite poglavlju o zahvalnosti: vrijeme

zahvalni onako kako biste bili zahvalni da se to već ostvarilo, Čovjek koji može iskreno zahvaliti Bogu za stvari koje posjeduje tek u mašti, ima stvarnu vjeru. On će se obogatiti, on će prouzročiti stvaranje bilo čega što želi. Nije potrebno da molite uvijek iznova za stvari koje nije neophodno o tome Bogu govoriti svakoga dana.

47

"Ne koristite isprazna ponavljanja kao što pogani rade", rekao je Isus svojim učenicima. "Jer vaš Otac zna što trebate prije nego što to od Njega zatražite". Vaš dio posla je inteligentno formulirati svoju želju za stvarima koje će vam uvećati život, kao i da te želje posložite u suvislu cjelinu, a onda tu Cijelu Želju utisnete u bezobličnu supstancu koja ima moć i volju donijeti vam ono što želite. To utiskivanje ne radite ponavljanjem nizova riječi, već ostajanjem uz viziju s nepokolobeljivom NAMJEROM njezinog ostvarenja i čvrstom VJEROM u njezino

ostvarenje. Odgovor na molitvu nije prema vjeri koju imate dok govorite, već prema vjeri dok djelujete. Ne možete se dojmiti uma Boga tako da odvojite posebne dane sabata kako biste Mu rekli što želite, a onda Ga u ostatku tjedna zaboravite. Ne možete Ga se dojmiti ako se u neke posebne sate zatvarate u osamu i molite, a onda nakon toga odbacite stvar iz svoga uma sve dok ponovno ne dođu sati molitve. Usmena je molitva dovoljno dobra i ima svoj učinak posebno na vas same kako biste pojasnili svoju viziju i ojačali vjeru, ali neće vam usmeno ponavljanje donijeti ono što želite. Kako biste se obogatili, ne trebaju vam "slatki sati molitve", potrebno vam je "moliti bez

prestanka". A pod molitvom podrazumijevam ostajanje uz viziju s namjerom da se dogodi stvaranje u čvrstom obliku, kao i vjeru da će se to dogoditi. "Vjeruj kako si primio". 48

Kad jednom jasno oblikujete svoju viziju, cijela se stvar

usmjerava na primanje. Kad ste je oblikovali, dobro je napraviti usmenu tvrdnju i s poštovanjem je uputiti Svevišnjem i od tog trenutka morate u umu primiti ono što ste zatražili. Živite u toj novoj kući, nosite finu odjeću, vozite se u atomobilu, idite na putovanja i s povjerenjem planirajte nova, još veća. Mislite i

govorite o svim stvarima koje ste zatražili kao da ih sad već posjedujete. Zamišljajte okruženje i

financijske uvjete točno onakvima kakve želite i svo vrijeme živite u tom zamišljenom okruženju i financijskoj situaciji. Držite na umu, međutim, da to ne radite zato što ste neki sanjar ili graditelj dvorca u zraku, vi se držite VJERE kako je to što zamišljate već ostvareno i NAMJERE da bude tako. Zapamtite kako su vjera i namjera u upotrebi mašte ono što čini razliku između znanstvenika i sanjara. A kad naučite tu činjenicu, počinje učenje odgovarajuće upotrebe volje.

49

9. Kako koristiti volju
Da biste se obogatili znanstvenim načinom, ne trebate snagu svoje volje primijeniti ni na što izvan sebe. Ionako nemate niti pravo to učiniti. Pogrešno je svoju volju iskazivati nad drugim muškarcima i ženama kako bismo od njih dobili ono što želimo. Jako je pogrešno primoravati ljude na nešto mentalnom snagom, baš kao što je pogrešno činiti to fizičkom snagom. Ako fizičkom snagom natjerate Ijude da rade ono što ih smanjuje do ropstva, natjeravati ih na to mentalnim sredstvima postiže potpuno istu stvar. Razlika je tek u načinu. Ako fizičkom silom oduzmete ljudima nešto — to je pljačka, a pljačka je ako to učinite i mentalnom silom, nema nikakve razlike. Nemate pravo koristiti snagu svoje volje nad

drugom osobom, čak "ni za njezino dobro", jer vi ne znate što je za njezino dobro. Znanost bogaćenja ne traži od vas primjenu moći ili sile na bilo koju drugu osobu, ni na koji način. Ne postoji ni najmanja potreba nečim takvim, u stvari, svaki pokušaj upotrebe volje nad drugima samo će poništiti vašu namjeru. Ne trebate primjenjivati svoju volju niti na stvari, kako biste ih nagovorili da k vama dođu. To bi jednostavno bilo poput prisiljavanja Boga, a to je glupo i beskorisno, a uz to i dokaz nepoštivanja. Ne morate nagovarati Boga da vam da dobre stvari, ništa više nego što morate koristiti snagu svoje volje da bi svanulo sunce.

50

Ne morate koristiti snagu svoje volje kako biste pobijedili neko neprijateljsko božanstvo ili uvjerili tvrdoglave i buntovne sile da se stave pod vašu zapovijed. Supstanca je vaš prijatelj i gorljivije vam hoće dati ono što želite, čak i od vas samih. Da biste se obogatili, snagu svoje volje trebate koristiti samo nad sobom. Kad znate što misliti i činiti, onda svoju volju morate upotrijebiti kako biste sebe primorali misliti i činiti prave stvari. To je legitimna upotreba volje u ostvarenju onog što želite — koristiti je zato da biste ostali na pravom putu. Upotrijebite svoju volju kako biste sebe zadržali misliti i djelovati određenim

načinom. Ne pokušavajte projicirati svoju volju ili misli ili um u vanjski prostor, kako bi "djelovali" na stvari ili ljude. Držite svoj um kod kuće, on tamo može postići više nego bilo gdje drugdje. Upotrijebite ga za oblikovanje mentalne slike onog što želite i tu viziju čuvajte s vjerom i namjerom. Upotrijebite svoju volju kako biste svoj um zadržali djelovati na pravi način. Što je čvršća i stalnija vjera i namjera, to ćete se brže obogatiti, jer ćete raditi samo POZITIVNE utiske u supstancu, nećete ih neutralizirati ili umanjivati negativnim utiscima. Slika vaših želja čuvana s vjerom i namjerom bit će preuzeta od bezoblične supstance i prožimat će je do velikih udaljenosti — kroz cijeli univerzum, koliko mi je
51

poznato.

Kako se ta impresija širi, sve se pokreće prema njezinom ostvarenju. Svaka živa stvar, svaka neživa stvar i stvari još nestvorene, udružuju se kako bi vam stvorile ono što želite. Sve se sile počinju naprezati u tom smjeru, sve se počinje kretati prema vama. Umovi ljudi, posvuda, pod utjecajem su onog što treba činiti kako bi se ispunile vaše želje, oni nesvjesno rade za vas. Ali ovo možete provjeriti ako počnete u bezobličnu supstancu utiskivati negativno. Sumnja ili nevjera

siguran je početak kretanja u smjeru suprotnom onom u kojem vjera i nakana guraju stvari prema vama. Zbog nerazumijevanja ovog, većina ljudi koja se nastoji obogatiti upotrebom "mentalne znanosti", doživljava neuspjeh.

Svaki sat i trenutak kojeg provedete obazirući se na sumnje i strahove, svaki sat kojeg provedete brinući se, svaki sat u kojem nevjerica zauzme vašu dušu, pokreće struju od vas, u području cijele inteligentne

supstance. Sva su obećanja samo za one koji vjeruju, samo za njih. Sjetite se koliko je Isus ustrajao na toj točci vjere, pa ćete shvatiti zašto je tako. Budući da je vjerovanje tako važno, pazite na svoje misli. Vaša će vjerovanja biti u najvećoj mjeri oblikovana stvarima koje promatrate i o kojima mislite, stoga je važno da upravljate svojom pažnjom. A sada dolazimo do upotrebe, jer svojom ćete voljom odrediti na koje će stvari biti usmjerena vaša pažnja. Ako želite postati bogati, ne smijete se baviti proučavanjem siromaštva. 52

Stvari

se ne realiziraju

razmišljanjem

o o

njihovim bolesti.

suprotnostima. Zdravlje se nikad ne može postići proučavanjem bolesti i razmišljanjem Pravednost se ne može promicati studiranjem grijeha i razmišljanjem o njemu. I nikad se nitko neće obogatiti proučavanjem siromaštva i razmišljanjem o siromaštvu. Medicina je znanost o bolesti i povećala je bolest. Religija kao znanost o grijehu, promiče grijeh. A ekonomija kao proučavanje siromaštva, ispunit će ovaj svijet bijedom i nestašicama. Ne pričajte o siromaštvu, ne ulažite u njega, niti se zabrinjavajte zbog njega. Nikad ne razmišljajte koji su mu uzroci, vi s time nemate nikakve veze. Ono što vas zanima je lijek. Ne trošite svoje vrijeme na dobrotvorni rad i I i dobrotvorne aktivnosti. Svo dobrotvorstvo sklono je samo u beskraj ponavljati bijedu koju želi iskorijeniti. Ne kažem kako biste trebali biti tvrdog srca ili neljubazni i odbijati čuti vapaje onih u nevolji, ali ne smijete pokušavati iskorijeniti siromaštvo ni na koji od

uobičajenih načina. Ostavite za sobom siromaštvo i sve što se na njega odnosi i "činite dobro". Obogatite se, to je najbolji način na koji možete pomoći siromašnima. I ne možete se mentalno zadržati na slici koja će vas obogatiti ako svoj um ispunite slikama siromaštva. Ne čitajte knjige niti novine koje govore o jadu stanovnika potleušica,
53

užasima dječjeg rada i tome sličnog. Ne čitajte ništa što bi vaš um moglo ispuniti mračnim slikama oskudice i patnje. Ne možete ni najmanje pomoći siromašnima doznavanjem o njihovom siromaštvu, a širenje tih informacija neće siromaštvo uništiti. Ono što će pomoći otklanjanju siromaštva nije čuvanje slika o njemu, već unošenje slika bogatstva u umove siromašnih. Ne prepuštate siromašne njihovoj mizeriji, ukoliko odbijete ispuniti svoj um slikama te mizerije. Siromaštvo se ne može odstraniti povećanjem

dobrih djela prema ljudima koji misle o siromaštvu, već povećanjem broja siromašnih čija je namjera obogatiti se s vjerom. Siromašni ne trebaju dobrotvorstvo, njima je potrebno nadahnuće. Dobrotvorstvo im samo šalje šnitu kruha koja će ih održati žive u njihovoj bijedi ili im daje zabavu kako bi na sat ili dva zaboravili, ali nadahnuće će ih podići iz njihovog jada. Ako želite pomoći siromašnima, pokažite im da i oni mogu postati bogati, dokažite to samim bogaćenjem. Jedini način na koji će siromaštvo zauvijek biti uklonjeno s ovog svijeta je zadobivanjem velikog i stalno rastućeg broja ljudi koji vježbaju učenja ove knjige. Ljudi moraju doznati kako postati bogat

stvaranjem, a ne takmičenjem. Svaki čovjek koji se obogati takmičenjem, baca iza sebe ljestve kojima se popeo, držeći tako druge na dnu. 54

Ali, čovjek koji se obogatio stvaranjem, otvara vrata tisućama da ga slijede

i nadahnjuje ih u tome. Ne radi se o tvrdoći srca niti o bezosjećajnom ponašanju kada odbijete žaliti siromaštvo, vidjeti

siromaštvo, čitati o siromaštvu ili misliti i razgovarati o njemu ili čak slušati one koji o njemu govore. Upotrijebite snagu volje da svoj um sačuvate IZVAN predmeta siromaštva, i čvrsto ga usmjerite na vjeru i nakanu vizije koju želite.

55

10. Daljnje korištenje volje
Ne možete zadržavati istinitu i jasnu viziju bogatstva ako vam je pažnja stalno okrenuta suprotnim slikama, bile one vanjske ili u mašti. Ukoliko ste imali financijskih nevolja u prošlosti, ne pričajte o njima. Uopće o njima ne razmišljajte. Ne pričajte o siromaštvu svojih roditelja i teškoćama svog ranog života. Bilo što od toga mentalno bi vas jedno vrijeme uvrstilo u siromašne i sigurno bi zakočilo kretanje stvari u vašem smjeru. Isus je rekao: "Neka mrtvi pokopaju svoje mrtve". Ostavite iza sebe siromaštvo i sve što njemu pripada. Prihvatili ste kao ispravnu određenu teoriju univerzuma i također je ispravno prepustiti joj sve svoje nade o sreći, pa što će vam, onda, obaziranje na protivne teorije? Ne čitajte religiozne knjige koje vam govore kako će uskoro smak svijeta, ne čitajte ni tekstove onih koji vole iznositi prljavštinu na površinu, niti pesimističnih filozofa koji vam kažu kako svijet ide k vragu. Ovaj svijet ide k Bogu, ne k vragu. Ovo je prekrasno Postajanje. Istina, ima poprilično toga u postojećim uvjetima s čime se ne možemo stvari koje složiti, će ali koja korist kad od to

proučavanja

sigurno

proći,

proučavanje može samo usporiti njihov prolazak? Zašto dati vrijeme i pažnju onom 56 uklanja što

evolucijski rast, kad možete ubrzati to uklanjanje samo promicanjem evolucijskog rasta, u mjeri u kojoj je to dio vašeg posla? Nije važno kako strašno mogu izgledati situacije u nekim zemljama, predjelima ili mjestima, gubite svoje vrijeme i uništavate vlastite prilike razmišljajući o tome. Trebali biste biti zainteresirani za to da svijet postane bogat. Mislite na bogatstva u koja ovaj svijet ulazi, umjesto na siromaštvo koje prerasta. Imajte na umu kako je jedini način na koji možete ovom svijetu pomoći da bude bogat, tako da se sami obogatite kreativnim načinom, ne onim takmičarskim. Svu svoju pažnju pridajte bogatstvu, zanemarite

siromaštvo. Kad god mislite ili govorite o onima koji su

siromašni, mislite i govorite o njima kao o onima koji postaju bogati, odnosno kao o onima kojima treba čestitati, a ne ih žaliti. Tada će i oni i drugi uhvatiti nadahnuće i početi tragati za izlazom. Iako govorim kako svo svoje vrijeme i um i misli trebate dati bogaćenju, iz toga ne proizlazi da trebate biti podli i zli. Postati bogatim najplemenitiji je cilj kojeg možete imati u životu, jer on u sebi uključuje sve drugo. Na takmičarskoj ravni, borba za bogaćenjem je bezbožna jagma za moći nad drugim ljudima, ali kad dođemo do kreativnog uma, sve je promijenjeno. 57

Sve što je moguće na putu veličine i razotkrivanja duše,

služenja uzvišenom poduhvatu, dolazi putem bogaćenja, jer sve je moguće upotrebom stvari. Ako vam nedostaje fizičko zdravlje, doznat ćete kako je i njegovo postignuće ovisno o vašem bogaćenju. Samo oni koji su slobodni od financijskih briga i koji imaju sredstva za život bezbrižne egzistencije, mogu imati i održavati zdravlje. Moralna i spiritualna veličina moguća je samo kod onih koji su iznad takmičarske borbe za egzistenciju i samo onih koji su postali bogati na planu kreativne misli i slobodni su od unizujućih utjecaja takmičenja. Ako vam je srce upućeno na domaću sreću, zapamtite kako ljubav cvjeta najbolje tamo gdje je uglađenost, visoka razina misli i sloboda od korumpirajućih utjecaja. A sve to moguće je naći samo tamo gdje je bogatstvo postignuto vježbanjem kreativnog mišljenja, bez sukoba i rivaliteta. Ponavljam, ne možete ostvariti ništa tako veliko i plemenito, poput bogaćenja. Morate učvrstiti svoju pažnju na mentalnu sliku bogatstva, isključujući sve što ima sklonost zamagliti ili zatamniti tu viziju. Morate naučiti vidjeti ispod površine ISTINU u svim stvarima. Morate vidjeti kako se pod prividno pogrešnim uvjetima onaj Veliki Život stalno pokreće unaprijed prema potpunijem izražaju i sreći. Istina je kako ne postoji nešto poput siromaštva, postoji samo bogatstvo. Neki ljudi ostaju u siromaštvu jer ne poznaju činjenicu
58

kako i za njih postoji bogatstvo, a tome ih je najbolje podučiti pokazujući im put k obilju u svom vlastitom životu. Drugi su siromašni jer su previše intelektualno lijeni potražiti izlaz, iako osjećaju kako on postoji. Najviše što za njih možete učiniti je da im podignete želju, pokazujući bogaćenja. Drugi su još siromašni jer su postali i tako izgubljeni u labirintu metafizičkih i okultnih teorija, iako nešto znaju i o znanosti, pa ne vide kojim putem krenuti. Oni iskušavaju mješavinu mnogih sistema, pa tako griješe u svima. Za njih je, ponovno, najbolje pokazati im pravi način našeg vlastitog bogaćenja. Jer, jedan gram djelovanja vrijedi kilogram teoretiziranja. Najbolje što možete učiniti za cijeli svijet je iz sebe izvući najviše moguće. Ne možete ni Bogu ni čovjeku služiti učinkovitije nego bogaćenjem. Uz uvjet da postanete bogati kreativnim, a ne takmičarskim načinom. Još nešto. Mi tvrdimo kako ova knjiga detaljno iznosi načela znanosti bogaćenja, pa ako je tako, ne trebate čitati nijednu drugu knjigu o istom predmetu. Ovo može zvučati uskogrudno i samoljubivo, ali razmislite: ne postoji više znanstvenih metoda računanja osim im sreću koja proizlazi iz pravilnog

zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja. Nikakav drugi metod nije moguć. Može postojati samo jedna najkraća udaljenost između dvije točke. Postoji samo jedan znanstveni način razmišljanja, a to je misliti
59

načinom koji najizravnijom i najjednostavnijom rutom vodi k cilju. Niti jedan

čovjek dosad nije formulirao kraći ili manje složen sustav od onog ovdje iznijetog, s njega je poskidano sve što je nebitno. Kad započnete djelovati po njemu, odložite sve ostale, potpuno ih odstranite iz svog uma. Svakoga dana čitajte ovu knjigu, nosite je sobom, zapamtite je i ne razmišljajte o drugim sistemima i teorijama. Ako biste razmišljali, počeli bi sumnjati i biti nesigurni i kolebljivi u svom razmišljanju, a onda biste počeli i griješiti. Nakon što uspijete i postanete bogati, smijete proučavati druge sisteme koliko god hoćete, ali sve dok niste potpuno sigurni kako ste zadobili ono što želite, ne čitajte ništa o ovoj temi osim ove knjige i nekog od autora spomenutih u Predgovoru. I čitajte samo najoptimističnije od svjetskih novosti, one koje su u skladu s vašom slikom. Također, praćakajte odložite istraživanje okultnog. Ne

se u teozofiji,

spiritualizmu

ili srodnim

učenjima. Vrlo je vjerojatno da mrtvi još žive i da su blizu, ali ako jesu, pustite ih na miru, bavite se svojim poslom. Bilo gdje se nalazili duhovi mrtvih, oni imaju za obaviti svoga posla i za riješiti vlastite probleme i nemamo nikakvog prava miješati im se u to. Ne možemo im pomoći i vrlo je dvojbeno mogu li oni pomoći nama i da li uopće imamo bilo kakvo pravo uzeti im vrijeme, čak i ako mogu pomoći. Ostavite mrtve i drugi svijet na miru i rješavajte svoj problem: obogatite se. Ako se počnete miješati s okultnim, pokrenut ćete mentalna strujanja koja će vaše nade sigurno odvesti u 60

brodolom. Dakle,

ovo i prethodna poglavlja doveli su nas do sljedećih temeljnih činjenica: Postoji misleća tvar iz koje su sve stvari načinjene prožima, univerzuma. Misao u toj supstanci proizvodi stvar koja je zamišljena tom mišlju. Čovjek može oblikovati stvari svojim mislima i utiskujući misli u bezobličnu supstancu može prouzročiti stvaranje stvari o kojoj razmišlja. Kako bi to učinio, čovjek mora prijeći s i koja, u i svom prvotnom stanju, prodire ispunjava međuprostore

takmičarskog na kreativni um, mora oblikovati jasnu mentalnu sliku stvari koje želi i čuvati tu sliku u svojim mislima s čvrstom NAKANOM da zadobije ono što želi i nepokolebljivom VJEROM da dobiva to što želi, zatvarajući pritom svoj um za sve što je sklono uzdrmati njegovu namjeru, zamagliti viziju ili ugasiti vjeru. I, da dodamo još, mora živjeti i djelovati

određenim načinom.

61

11. Djelovanje određenim načinom
Misao je kreativna moć ili moć koja kreativnu moć tjera na djelovanje. Razmišljanje određenim načinom donijet će vam bogatstvo, ali ne smijete se osloniti samo na misao, ne obraćajući pažnju osobnoj akciji. To je stijena na kojoj mnogi drugi znanstveni metafizičari doživljavaju brodolom — nepovezivanje misli s osobnom akcijom. Još uvijek nismo dosegnuli etapu razvoja, čak niti pretpostavku kako je takva etapa moguća, u kojoj čovjek može izravno iz bezoblične supstance stvarati bez prirodnih procesa prirode ili rada ljudskih ruku. Čovjek ne mora samo misliti, već njegova osobna akcija mora nadopunjavati njegove misli. Mišlju možete prouzročiti da zlato iz srca planina bude gurnuto prema vama, ali ono se neće samo otkopati, samo pročistiti, samo preobraziti u kovanice i dokotrljati vam se cestama nalazeći svoj put do vaših džepova. Pod tjerajućom silom Duha Svevišnjeg, ljudski će poslovi biti tako uređeni da će čovjek biti vođen do rudnika zlata. Poslovni poduhvati drugih ljudi bit će usmjereni na to da vam zlato bude donijeto, ali vi sami morate svoje poslove organizirati tako da budete sposobni primiti bogatstvo kad k vama dođe. Vaša misao čini da vam sve stvari, žive i nežive, donose ono što želite. Ali vaše osobno djelovanje mora biti takvo da možete
62

pravilno primiti ono što želite, kad stigne do vas. To ne uzimate kao milostinju, niti kao nešto ukradeno, svakom čovjeku morate dati

više u upotrebnoj vrijednosti nego što on vama daje u gotovini. Znanstvena upotreba misli sastoji se u oblikovanju jasne i zasebne mentalne slike onoga što želite,

vezivanju uz namjeru da dobijete ono što želite i u shvaćanju sa zahvalnom vjerom kako dobivate to što želite. Nemojte pokušavati prenositi svoje misli bilo kojim tajanstvenim ili okultnim načinom, s idejom da one izlaze iz vas i obavljaju vaš posao. To je uzaludan napor koji će k tome i oslabiti vašu moć zdravog rasuđivanja. Djelovanje .misli na bogaćenje potpuno je objašnjeno u prethodnim poglavljima. Vaša vjera i namjera pozitivno utiskuju vašu viziju u bezobličnu supstancu, koja ima ISTU ŽELJU ZA VEĆIM ŽIVOTOM, KAKVU I VI IMATE. A ta vizija, od vas primljena, pokreće na djelovanje sve kreativne sile U I KROZ NJIHOVE REDOVNE KANALE AKCIJE, ali usmjerene k vama. Nije vaš posao voditi niti nadgledati stvaralački proces. Sve što vam je činiti to je zadržavati svoju viziju, prianjati uz namjeru i čuvati vjeru i zahvalnost. Ali morate djelovati određenim načinom, tako da možete prisvojiti ono što je vaše kad to k vama dođe i da možete susresti stvari koje se nalaze u vašoj slici i kad stignu, postaviti ih na njihovo pravo mjesto. Istinitost ovoga možete prepoznati. Kad vas stvari dosegnu, bit će u rukama drugih ljudi, koji će za njih tražiti nešto odgovarajuće. 63

I možete dobiti ono što je vaše samo dajući drugima ono što je njihovo. Vaša se lisnica neće pretvoriti u lisnicu božice sreće, koja će uvijek biti puna novca, a da se vi nimalo ne morate potruditi. Ovo je ključna točka znanosti bogaćenja, ovdje se moraju spojiti misao i osobno djelovanje. Postoji jako puno ljudi koji, svjesno ili nesvjesno, pokreću djelovanje kreativnih sila snagom i upomošću svojih želja, ali ostaju siromašni jer nisu spremni primiti ono što žele, u trenutku kad im pristigne. Mišljenjem je stvar koju želite privučena k vama. Djelovanjem je primate. Kakva god bila vaša akcija, očito je kako morate djelovati SADA. Ne možete djelovati u prošlosti i bitno je za jasnoću vaše mentalne vizije da iz svog uma otpustite prošlost. Ne možete djelovati u budućnosti, jer budućnost još nije stigla. A ne možete reći ni kako ćete djelovati u možebitnoj budućnosti, sve dok ta možebitnost ne dođe. Budući da sada niste u pravom poslu, niti u pravom okruženju, ne pomišljajte na odgađanje djelovanja sve dok ne uđete u pravi posao ili okruženje. I ne provodite sadašnje vrijeme razmišljajući koji će biti najbolji smjer u mogućim budućim događajima. Imajte vjeru u svoju sposobnost da se suočite sa svakim nenadanim događajem, kad on stigne. Ako u sadašnjosti djelujete umom koji je već u budućnosti, vaša će sadašnja akcija biti s podijeljenim umom, a to znači — neučinkovita. 64

Sav svoj um unesite u sadašnje djelovanje. Nemojte prvotnoj supstanci dati kreativni impuls, a onda sjesti čekajući rezultate. Ako tako učinite, oni nikad neće doći. Djelujte sada. Ne postoji nikad nikakvo vrijeme osim sada, i nikad niti neće biti drugog vremena. Ako ikad namjeravate biti spremni primiti ono što želite, morate započeti sada. I vaše djelovanje, ma kakvo bilo, mora biti u vašem sadašnjem poslu ili zaposlenju i s osobama i stvarima iz vašeg sadašnjeg okruženja. Ne možete djelovati tamo gdje se ne nalazite, ne možete djelovati tamo gdje ste bili i ne možete djelovati tamo kuda idete. Jedino možete djelovati tu gdje ste sada. Ne zamarajte se time da li ste jučerašnji posao obavili dobro ili loše. Današnji posao obavljajte dobro. Ne pokušavajte sutrašnji posao obaviti sada. Bit će puno vremena za njegovo obavljanje kad do toga dođe. Ne pokušavajte okultnim ili mističnim sredstvima djelovati na ljude i stvari izvan svoga dosega. Ne čekajte na promjenu okruženja prije nego djelujete. djelovanjem. Možete tako djelovati na okruženje u kojem ste sada da prouzročite preseljenje u bolje okruženje. S vjerom i nakanom čuvajte viziju sebe u boljem okruženju, ali djelujte na sadašnje okruženje svim svojim srcem i svom svojom snagom i svim svojim umom. Ne trošite vrijeme na dnevna sanjarenja ili gradnju dvoraca 65 Promijenite okruženje vlastitim

u zraku, držite se jedne vizije onog što želite i djelujte SADA. Ne bacajte se na traganje za nečim novim što ćete raditi ili za nekom čudnom, neobičnom ili značajnom akcijom koju treba izvesti kao prvi korak prema bogaćenju. Vjerojatno će vaše akcije, barem neko sljedeće vrijeme, biti one koje ste obavljali i u prošlosti, ali sada ih počinjete raditi određenim načinom koji će vas sigurno učiniti bogatim. Ako ste već u nekom poslu za kojeg osjećate kako nije onaj pravi, ne odgađajte početak djelovanja do ulaska u pravi posao. Ne osjećajte se obeshrabreni i ne sjedite lamentirajući kako ste na pogrešnom mjestu. Nitko nikad nije bio na pogrešnom mjestu, a da nije mogao naći ono pravo i nijedan čovjek nikad nije bio toliko uvučen u pogrešan posao, da nije mogao izaći iz njega i otići u pravi. Čuvajte viziju sebe u pravom poslu s namjerom da u njega uđete i vjerom da ćete to učiniti i da to upravo činite, ali DJELUJTE u svom sadašnjem poslu. Upotrijebite svoj sadašnji posao kao sredstvo zadobivanja nekog boljeg i upotrijebite svoje sadašnje okruženje kao sredstvo da uđete u neko još bolje. Vaša vizija pravog posla, ako je čuvana s vjerom i namjerom, uzrokovat će da Svevišnji prema vama pokrene pravi posao, a vaše djelovanje, ukoliko je izvedeno određenim načinom, uzrokovat će da se sami pokrenete prema tom poslu.
66

Ako ste zaposlenik i radite za plaću, a osjećate kako morate promijeniti mjesto da biste dobili ono što želite, prenesite svoje misli u prostor i ne računajte kako će vam donijeti drugi posao.

Vjerojatno se to neće dogoditi. Držite viziju sebe u poslu kojeg želite dok DJELUJETE s vjerom i namjerom na posao kojeg imate, pa ćete sigurno dobiti onaj kojeg želite. Vaša vizija i vjera pokrenut će kreativne sile prema vama, a vaše će djelovanje uzrokovati da vas sile u vašem vlastitom okruženju pomaknu prema mjestu kojeg želite. Dovršavajući ovo poglavlje, dodat ćemo još jednu tvrdnju našem programu: Postoji misleća tvar iz koje su sve stvari načinjene i koja, u svom prvotnom stanju prožima, prodire i ispunjava međuprostore univerzuma. Misao u toj supstanci proizvodi stvar koja je zamišljena tom mišlju. Čovjek može u svojim mislima oblikovati stvari i utiskujući svoje misli u bezobličnu supstancu, prouzročiti stvaranje stvari o kojoj misli. Kako bi to učinio, čovjek mora prijeći s takmičarskog na stvaralački um. Mora oblikovati jasnu mentalnu sliku stvari koje želi i držati tu sliku u svojim mislima s čvrstom NAKANOM da dobije ono što želi i nepokolebljivom VJEROM da zaista dobiva ono što želi, zatvarajući svoj um svemu što može uzdrmati njegovu nakanu, zamagliti viziju ili ugasiti vjeru. Da bi mogao primiti ono što želi kad k njemu dođe, čovjek mora djelovati SADA na ljude i stvari u svom sadašnjem okruženju.

67

12. Učinkovita akcija
Morate koristiti svoje misli kako vas upućuju

prethodna poglavlja i početi činiti ono što možete tamo gdje ste. I morate činiti SVE što možete tamo gdje ste. Možete napredovati samo tako da postanete veći od svog sadašnjeg mjesta. A nijedan čovjek nije veći od svog sadašnjeg mjesta, ukoliko ostavi neobavljenim posao tog mjesta. Svijet napreduje samo s onima koji više nego ispunjavaju svoja sadašnja mjesta. Ako nijedan čovjek ne ispunjava u potpunosti svoje sadašnje mjesto, vidjet ćete kako sve mora ići unatrag. Oni koji ne ispunjavaju u potpunosti svoja sadašnja mjesta, teški su društvu, vladi, trgovini i industriji. Njih, uz veliki trošak, drugi moraju nositi. Napredak ovog svijeta usporavaju samo oni koji ne ispunjavaju mjesta na kojima se nalaze. Oni pripadaju bivšem dobu i nižim etapama ili razinama života i skloni su degeneraciji. Nijedno društvo ne može napredovati ako je svaki čovjek manji od svog mjesta. Društvena je evolucija vođena zakonima fizičke i

mentalne evolucije. U životinjskom svijetu, evolucija je uzrokovana krajnostima života. Kad neki organizam ima više života nego što ga može izraziti funkcijama na svojoj vlastitoj ravni, on razvija organe više ravni i tako nastaju nove vrste. Nikad ne bi bilo novih vrsta da nije bilo organizama koji su više nego ispunjavali svoja mjesta. Taj je zakon potpuno isti i za

68

vas, vaše bogaćenje ovisi o primjeni ovih načela na vaše vlastite poslove. Svaki je dan ili uspješan ili neuspješan. A uspješan je dan u kojem dobijete ono što želite. Ako je svaki dan neuspješan, nikad se nećete obogatiti. Ako je svaki dan uspješan, ne možete propustiti bogaćenje. Ako postoji nešto što se može učiniti danas, a vi to ne učinite, pogriješili ste što se tiče toga, a posljedice mogu biti strašnije nego što mislite. Ne možete predvidjeti rezultate čak ni najobičnijeg djela, ne znate djelovanje svih sila koje su pokrenute u vašu korist. Puno toga može ovisiti o jednom jednostavnom činu, možda baš onom koji vam otvara vrata prilika za jako velike mogućnosti. Nikad ne možete znati sve kombinacije koje za vas radi Svevišnja Inteligencija u svijetu stvari i svijetu ljudskih poslova. Vaše zanemarivanje i propuštanje neke male stvari može prouzročiti veliko odlaganje dobivanja onog što želite. Činite, svakog dana, SVE što može toga dana biti učinjeno. Postoji, međutim, ograničenje ili svojstvo gore rečenog koje morate uzeti u obzir. Ne pretjeravajte s radom, ne srljajte slijepo u svoj posao u naporu da učinite najveći mogući broj stvari u najkraćem mogućem vremenu. Ne pokušavajte danas obaviti sutrašnji posao, niti u jednom danu posao cijelog tjedna. Ne računa se broj stvari koje radite, već UČINKOVITOST svake pojedine akcije.
69

Svaki je čin, sam po sebi, ili uspjeh ili neuspjeh. Svaki je čin, sam po sebi, ili učinkovit ili neučinkovit. Svaki je neučinkovit čin neuspjeh, i ako cijeli život potrošite radeći neučinkovito, vaš će cijeli život biti neuspjeh. Što više stvari činite, to gore po vas ukoliko ih činite neučinkovito. S druge strane, svaki je učinkoviti čin sam po sebi uspjeh i ako je svaki čin vašeg života učinkovit, vaš cijeli život MORA biti uspjeh. Uzrok neuspjeha je raditi previše stvari

neučinkovitim načinom, i ne raditi dovoljno stvari učinkovitim načinom. Vidjet ćete kako je bjelodana tvrdnja da ukoliko ne radite ništa neučinkovito i ukoliko radite dovoljan broj učinkovitih djela, postat ćete bogati. Pa, ako je moguće da svako svoje djelovanje napravite učinkovitim, shvatit ćete ponovno kako je bogaćenje svedeno na egzaktnu znanost, poput matematike. Tu se stvar svodi na pitanje možete li svaki odvojeni čin napraviti uspješnim. Sigurno možete. Možete svaki čin napraviti uspješnim jer s vama radi SVA moć, a SVA moć ne može pogriješiti. Moć je u vašoj službi, pa da biste svaki čin napravili učinkovitim, morate u njega samo staviti moć. Svako je djelovanje ili jako ili slabo, a kad je jako, djelujete određenim načinom koji će vas obogatiti. Svaki čin može biti jak i učinkovit, ako se držite svoje vizije dok ga obavljate i ako stavljate cijelu moć 70

svoje VJERE i NAKANE u njega.

Na ovom mjestu griješe oni koji odvajaju mentalnu moć od osobne akcije. Oni koriste moć uma na jednom mjestu i u nekom trenutku, a onda na drugom mjestu i u drugo vrijeme djeluju. Tako njihovo djelovanje nije u njima uspješno, previše je neučinkovito. Ali ako SVA moć ide u svaki čin, bez obzira koliko običan, svaki će čin biti uspjehom sam po sebi. A u prirodi stvari je da svaki uspjeh otvara vrata drugim uspjesima, pa ćete i vi napredovati prema onome što želite i napredovanje onoga što želite prema vama bit će sve brže. Zapamtite kako je uspješna akcija kumulativna u svojim rezultatima. Budući da je želja za više života urođena svim stvarima, kad se čovjek počinje kretati prema većem životu, uz njega se priveže još više toga i onda je utjecaj njegove želje multipliciran. Svakoga dana učinite sve što možete učiniti toga dana i svaki čin neka bude učinjen učinkovitim načinom. Rekavši kako se morate držati svoje vizije cijelo vrijeme svog djelovanja, ma kako zvučalo trivijalno ili uobičajeno, nisam mislio reći kako je neophodno cijelo vrijeme vidjeti svoju viziju do najsitnijeg detalja. To bi trebao biti posao vašeg slobodnog vremena - koristiti maštu za detalje svoje vizije i duboko se zamisliti nad njima sve dok se čvrsto ne smjeste u pamćenju. Ako želite brze rezultate, praktično svo slobodno vrijeme provodite vježbajući ovo. Stalnim dubokim razmišljanjem dobit ćete sliku onoga što želite, čak u najsitnijim detaljima, čvrsto smještenu u umu i
71

potpuno prenijetu umu bezoblične supstance, pa ćete u vrijeme posla trebati samo mentalno pozvati sliku kako biste stimulirali svoju vjeru i namjeru i uzrokovali daljnje unošenje napora za najbolje. Razmišljajte o svojoj slici u vrijeme dokolice sve dok vam svijest ne postane tako njome ispunjena, da je možete odmah dosegnuti. Postat ćete tako oduševljeni njezinim sjajnim obećanjima da će sama pomisao na nju izvlačiti najjače energije iz cijelog vašeg bića. Ponovimo opet svoje tvrdnje i njihovim neznatnim promjenama dođimo do točke koju smo sada dosegnuli. Postoji misleća tvar iz koje su sve stvari načinjene i koja, u svom prvotnom stanju, prožima, prodire i ispunjava međuprostore univerzuma. Misao u toj supstanci proizvodi stvar koja je tom mišlju zamišljena. Čovjek može oblikovati stvari u svojim mislima i, utiskujući svoje misli u bezobličnu supstancu, može uzrokovati stva-ranje stvari o kojoj razmišlja. Kako bi to učinio, mora prijeći s takmičarskog na stvaralački um. Mora oblikovati jasnu mentalnu sliku stvari koje želi i s vjerom i nakanom činiti sve štoje moguće učiniti svakoga dana, čineći svaku stvar učinkovitim načinom.

72

13. Ući u pravi posao
USPJEH, u svakom pojedinačnom poslu, ovisi i o tome posjedujemo li dobro poznavanje vještine koju taj posao zahtijeva. Bez dobre glazbene sposobnosti nitko ne može uspjeti kao učitelj glazbe. Bez dobro razvijenih mehaničkih vještina, nitko ne može ostvariti veliki uspjeh ni u kojem od mehaničarskih zanata. Bez takta i trgovačkih vještina nitko ne Ali može uspjeti u komercijalnim .poslovima. posjedovanje dobro

razvijenih vještina koje zahtijeva vaš određeni posao, nije jamstvo bogaćenja. Postoje glazbenici izuzetnog talenta koji ipak ostaju siromašni. Postoje kovači, stolari i njima slični koji posjeduju izvrsne vještine, ali se ne bogate, kao što ima trgovaca koji znaju s ljudima, a ipak nisu uspjeli u svom poslu. Različite vještine su alati, bitno je imati dobre alate, ali također je bitno te alate koristiti pravim načinom. Jedan čovjek može uzeti oštru pilu, kutomjer i dobar nacrt te napraviti zgodan komad namještaja. Drugi će s istim alatima pokušati napraviti kopiju tog namještaja, ali njegov će proizvod biti loš. On ne zna uspješnim načinom koristiti dobre alate. Različite vještine uma su alati s kojima morate obavljati posao kojim ćete se obogatiti. Bit će vam lakše uspjeti ako uđete u posao za kojeg ste dobro opskrbljeni mentalnim alatima. Općenito govoreći, najbolje ćete obavljati posao u 73

kojem koristite svoje najjače vještine, onaj koji vam prirodno najbolje

odgovara. Ali, postoje i ograničenja ove tvrdnje. Nijedan čovjek ne bi se smio odnositi prema svom pozivu kao neopozivo usađenom sklonostima s kojima je rođen. Možete se obogatiti SVAKIM poslom, jer ukoliko neki talent ne posjedujete, možete ga razviti. To samo znači kako ćete tijekom rada napraviti svoje vlastite alate, umjesto da se ograničavate na upotrebu onih urođenih. Bit će vam LAKŠE uspjeti u zanimanju za koje već imate vrlo dobro razvijene talente, ali MOŽETE uspjeti u svakom pozivu, jer možete razviti svaki elementarni talent, jer ne postoji talent od kojeg nemate barem zametak. Naj lakše ćete se obogatiti, što se samog napora tiče, ako radite ono za što ste najbolje opremljeni, ali bit ćete najzadovoljniji bogaćenjem u kojem radite ono što ŽELITE raditi. Činiti ono što želite raditi je život, a nema pravog zadovoljstva u životu ako smo natjerani zauvijek raditi nešto što ne volimo raditi i ako nikad ne možemo raditi ono što želimo raditi. A sigurno je da možete raditi ono što želite raditi. Želja da to radite dokaz je da u sebi imate moć koja to može raditi. Želja je manifestacija moći. Želja za sviranjem glazbe je moć koja može svirati tragajući tako za izražajem i razvojem. Želja za izumom mehaničkih naprava je mehanički talent koji traži svoj izražaj i razvoj. Gdje nema moći, ni razvijene ni nerazvijene, da se nešto napravi, nikad nema ni želje to napraviti. A tamo gdje postoji jaka želja nešto napraviti, to je siguran dokaz kako je moć za to 74

napraviti jaka i traži samo da je se razvije i primijeni pravilnim načinom. Ako su sve stvari jednake, najbolje je izabrati posao za kojeg imate najrazvijeniji talent. Ali ako imate jaku želju uključiti se u neki određeni rad, trebali biste taj rad izabrati kao konačni cilj kojem težite. Možete raditi ono što želite raditi i vaše je pravo i privilegija slijediti posao ili poziv kojem ste najviše skloni i koji vam donosi najviše zadovoljstva. Niste obvezni raditi ono što ne volite raditi i ne biste to niti trebali činiti, osim kao sredstvo koje će vas dovesti k stvarima koje želite činiti. Ako su vas posljedice prošlih grešaka dovele u neželjeni posao ili okruženje, jedno ste vrijeme

obvezni činiti ono što ne volite činiti, ali taj biste posao mogli učiniti zadovoljavajućim znajući kako vam on omogućuje da dođete do onoga što želite raditi. Ako osjećate kako niste u pravom pozivu, nemojte previše naglo nastojati ga promijeniti. Najbolji je način, općenito gledano, posao ili okruženje promijeniti rastom. Ne bojte se iznenadnih i radikalnih promjena kad se radi o prilikama osjetite kako za koje, nakon su prave. Ali pažljivog razmatranja, nikad ne prihvaćajte

iznenadnu ili radikalnu akciju, ukoliko sumnjate u mudrost takvog čina. Na kreativnom planu nikad nema žurbe, kao što nema ni nedostatka prilika.

75

Kad izađete iz takmičarskog uma razumjet ćete kako nikad nema potrebe za naglim djelovanjem. Nitko vas neće potući u onome što želite činiti, ima dovoljno za sve. Ako je neko mjesto zauzeto, drugo i još bolje otvorit će vam se malo kasnije, postoji obilje vremena. Kad u nešto sumnjate, čekajte. Vratite se dubokom razmišljanju o svojoj viziji i povećavajte svoju vjeru i namjeru, te na svaki način u vremenima sumnje i neodlučnosti, njegujte zahvalnost. Dan ili dva provedena u razmišljanju o viziji onoga što želite i u najiskrenijem zahvaljivanju što to dobivate, vaš će um dovesti u tako bliski odnos sa Svevišnjim da nećete nimalo pogriješiti u svom djelovanju. Postoji um koji zna sve što je moguće znati i s tim umom možete doći u blisko jedinstvo svojom vjerom i namjerom napredovanja u životu, ukoliko posjedujete duboku zahvalnost. Pogreške proizlaze iz naglog djelovanja ili iz djelovanja u strahu i sumnji ili iz zaboravljanja pravog motiva koji je više života svima, manje nikome. Dok nastavljate određenim načinom, prilike će vam dolaziti u sve većem broju i trebat ćete ostati čvrsti u svojoj vjeri i nakani i zadržati bliski kontakt sa Sveopćim umom kroz poštovanje i zahvalnost. Učinite sve što možete savršenim načinom svakoga dana, ali učinite to bez naglosti, brige ili straha. Idite brzo koliko možete, ali nikad nemojte žuriti. 76

Zapamtite da u trenutku kad se počnete žuriti, prestajete biti kreatorom i postajete takmičar, vraćate se opet staroj razini.

Kad god sebe zateknete u žurbi, prizovite oprez. Usmjerite pažnju na mentalnu sliku stvari koju želite i počnite zahvaljivati što je već dobivate. Vježbanje ZAHVALNOSTI nikad neće propustiti da ojača vašu vjeru i obnovi nakanu.

77

14. Utisak povećanja
Bez obzira mijenjate li svoje zanimanje ili ne, vaše djelovanje za sada mora biti ono koje se odnosi na posao kojim se sada bavite. Možete ući u posao kojeg želite praveći

konstruktivnu upotrebu onog u kojem ste se već udomili, tako da svoj svakodnevni posao obavljate određenim načinom. I sve dok vaš posao sadrži odnose s drugim ljudima, bilo osobne bilo preko pisma, ključna misao svih vaših napora mora biti prenošenje utiska povećanja i njihovim umovima. Povećanje je ono što svi muškarci i žene traže, to je onaj nagon bezoblične inteligencije u njima, koji traži svoj puni izražaj. Želja za povećanjem urođena je cjelokupnoj prirodi. To je temeljni impuls univerzuma. Sve su ljudske aktivnosti zasnovane na želji za povećanjem, ljudi traže više hrane, više odjeće, bolje sklonište, više luksuza, više ljepote, više znanja, više užitka — povećanje svačega i više života. Svaka živuća stvar je pod tom neophodnošću stalnog napredovanja. Kad prestane povećanje života, stvara se rasulo i smrt. Čovjek to instinktivno zna i stoga uvijek traži više. Ovaj zakon neprekidnog povećanja iznio je Isus u paraboli o talentima. Samo oni koji dobiju više, zadržavaju nešto, od onoga tko nema bit će oduzeto čak i ono što
78

ima.

Normalna želja za povećanjem bogatstva nije zlo niti stvar vrijedna prijekora, jednostavno se radi o želji za obilnijim životom, to je težnja. I budući da se radi o najdubljim instinktima njihove

svi su muškarci i žene privučeni onome tko im može dati više sredstava za život.
naravi, Slijedeći određeni način kako je opisan na

prethodnim stranicama, dobivate stalno povećanje i istovremeno ga dajete svima s kojima ste u kontaktu. Vi ste kreativno središte iz kojeg se povećanje širi prema svima. Budite sigurni u to i ovu činjenicu prenesite svakom muškarcu, ženi i djetetu s kojim dođete u kontakt. Nije važno o kako malom prijenosu se radi, možda tek prodaji lizalice djetetu, u nju unesite misao o povećanju i uvjerite se kako je kupac pod utjecajem te misli. Prenesite utisak napredovanja preko svega što radite, tako da svi ljudi prime utisak kako ste Čovjek napredovanja i da potičete napredak sviju koji s vama imaju veze. Čak i ljudima koje susrećete u društvu bez ikakve primisli o poslu i kojima ne pokušavate ništa prodati, dajte misao povećanja. Ovaj utisak možete prenijeti držeći se neuzdrmane vjere kako ste baš vi na putu povećanja i dopuštajući da ta vjera nadahnjuje, ispunjava i prožima svaku akciju. Sve što činite, činite s čvrstim uvjerenjem kako ste

79

osobnost

u napredovanju i kako svakome dajete napredovanje.

Osjećajte kako se bogatite i kako čineći to i druge pravite bogatima, svima dijeleći dobrobit.
Ne hvalite se i ne veličajte svoj uspjeh, nemojte nepotrebno pričati o njemu. Prava se vjera nikad ne hvasta. Kad god naiđete na hvalisavu osobu, naišli ste na nekog prikriveno sumnjičavog i uplašenog.

Jednostavno, osjećajte vjeru i dopustite joj da djeluje u svakom poslu. Neka svaki čin i ton i pogled izraze mimu sigurnost kako se bogatite, kako ste već bogati. Riječi neće biti potrebne da biste drugima prenijeli taj osjećaj. Oni će u vašoj prisutnosti osjetiti povećanje i to će ih opet privlačiti k vama. Morate tako utjecati na druge da oni osjete kako druženjem s vama i sami dobivaju

povećanje. Gledajte kako im dajete upotrebnu vrijednost veću od gotovine koju od njih uzimate. Budite pošteni i ponosni čineći tako i neka to svatko dozna, pa vam kupaca neće nedostajati. Ljudi idu tamo gdje dobivaju više, a Svevišnji koji želi povećanje svega i koji zna sve, prema vama će pokrenuti muškarce i žene koji nikad nisu čuli za vas. Vaš će posao brzo rasti i bit ćete iznenađeni neočekivanim dobrima koja će vam dolaziti. Iz dana u dan bit ćete sposobni praviti veće kombinacije, osigurati veću korist i nastavit ćete ići prema poslu 80

kojem ste skloniji, ukoliko ćete to željeti. Ali čineći tako, nikad ne smijete iz vida ispustiti viziju onog što želite, niti vjeru i nakanu da dobijete ono što želite.
Dopustite ovdje još jednu riječ opreza u vezi s motivima.

Budite svjesni podmuklih iskušenja traganja za moći nad drugim ljudima. Ništa ne predstavlja takvo zadovoljstvo

neformiranom ili tek djelomično razvijenom umu kao vježbanje moći ili dominiranja nad drugima. Želja za vladanjem zbog sebičnog veličanja, kletva je ovog svijeta. Kroz brojna vremena kraljevi i gospodari natapali su zemlju krvlju iz bitaka koje su vođene zbog širenja njihovog utjecaja, ali ne zbog traganja za više života svima, već više moći samo njima. I danas je glavni motiv u poslu i svijetu industrije isti, jedni imaju vojske dolara dok se gube životi i srca milijuna u istoj, jednako ludoj, jagmi za moći nad drugima. Trgovački kraljevi, poput onih političkih, nadahnuti su pohotom za moći. Isus je u toj želji za vlašću vidio pokretački impuls zlog svijeta kojeg je težio srušiti. Pročitajte dvadeset i treće poglavlje Evanđelja po Mateju pa ćete vidjeti kako On ocrtava pohlepu farizeja koji žele biti oslovljavani s "gospodaru", sjediti na visokim mjestima, dominirati nad drugima i slagati terete na leđa manje sretnih. Zapazit ćete kako uspoređuje tu pohlepu za dominiranjem sa bratskim traganjem za običnim dobrom, čemu podučava svoje učenike. Čuvajte se iskušenja traženja autoriteta, postajanja "majstorom", da vas smatraju nekim tko je iznad obične gomile, da utječete na druge pomoću raskoši itd. Um koji traži majstorstvo nad drugima je takmičarski um, a takmičarski um nije kreativan. Kako biste ovladali
81

svojim

okruženjem i sudbinom, nije neophodno da vladate nad svojim drugovima i u stvari, kad upadnete u svjetsku borbu za viša mjesta, osvojila vas je sudbina i okruženje i vaše bogaćenje postaje predmetom slučaja i špekulacije. Oprezno s takmičarskim umom!! Nema bolje izjave o načelu kreativnog djelovanja od omiljene deklaracije

"Zlatnog pravila" Jonesa iz Toleda: "Što želim za sebe, želim za sve".
onomadnog

82

15. Čovjek koji napreduje
Ono što sam govorio u posljednjem poglavlju odnosi se jednako na profesionalca kao i na čovjeka koji radi za plaću ili onoga koji je zaposlen u trgovini. Nije važno jeste li liječnik, učitelj ili svećenik, ako možete pružiti povećanje života drugima i učiniti ih osjetljivim na tu činjenicu, privlačit ćete ih i vi ćete se obogatiti. Liječnik koji čuva viziju sebe kao velikog i uspješnog iscjelitelja i koji radi na potpunom ostvarenju te vizije s vjerom i nakanom, kao što je opisano u prošlim poglavljima, doći će u tako blizak dodir s Izvorom života da će biti fenomenalno uspješan. Pacijenti će mu dolaziti u navalama. Nitko nema veću priliku od medicinara, iskusiti učinke onog što ova knjiga podučava, bez obzira kojoj školi pripadali. Jer načela iscjeljivanja zajednička su svima i svi ih jednako mogu dosegnuti. Čovjek koji napreduje u medicini, koji čuva jasnu mentalnu sliku svog uspjeha i koji poštuje zakone vjere, nakane i zahvalnosti, izliječit će svaki izlječivi slučaj, bez obzira koje lijekove koristio. Na području religije, svijet vapi za svećenikom koji će svoje slušatelje podučavati pravoj znanosti obilnog života. Onaj koji savlada detalje znanosti bogaćenja, zajedno sa srodnim

znanostima o tome kako biti dobro, kako biti velik i kako zadobiti ljubav i koji te detalje podučava s propovjedaonice, nikad neće izgubiti svoje vjernike. Ovo je evanđelje koje treba svijetu, ono

83

će dati povećanje života i ljudi će ga rado slušati, podržavajući onoga koji im ga iznese. Sada je potrebna demonstracija znanosti o životu s propovjedaonice. Želimo propovjednike koji nam neće samo govoriti kako, već će nam to i osobno pokazati. Trebamo propovjednika koji će i sam biti bogat, zdrav, velik i voljen, da nas poduči kako steći te stvari, a kad on stigne, pronaći će brojne i odane sljedbenike. Isto je točno i za učitelja koji može nadahnuti djecu s vjerom i nakanom o životu koji napreduje. On nikad neće ostati bez posla. I svaki učitelj koji posjeduje tu vjeru i nakanu, može je prenijeti svojim učenicima, ali ne može im pomoći time ukoliko vjera i nakana nisu dio njegovog vlastitog života. Ono što je istinito za učitelja, propovjednika i liječnika, istinito je i za odvjetnika, zubara, trgovca nekretninama, agenta osiguranja — za svakog. Udružena mentalna i osobna akcija koje sam opisao, ne mogu pogriješiti. Svaki muškarac i žena koji čvrsto i upomo, do zadnjeg slova, slijede ova uputstva, obogatit će se. Znanost povećanja života matematički je točna u svojim operacijama jednako kao zakon gravitacije. Bogaćenje je egzaktna znanost. Zaposlenik će utvrditi točnost ovoga, jednako za sebe kao i za sve druge. Nemojte osjećati kako nemate šanse obogatiti se jer radite tamo gdje ne postoji vidljiva prilika za napredovanje, gdje su male plaće i visoki troškovi života. Oblikujte jasnu mentalnu viziju onog što želite i počnite djelovati sa vjerom 84 i nakanom.

Učinite svaki posao kojeg možete svakog dana i svaki djelić tog posla činite savršeno uspješnim načinom. Moć uspjeha i namjeru bogaćenja unesite u sve što radite. Ali, nemojte se samo ulagivati onom tko vas

zapošljava, u nadi da će on ili neki drugi iznad vas vidjeti kako dobro radite i podržati vaše napredovanje. Nije vjerojatno da će se to dogoditi. Čovjek koji je samo dobar radnik ispunjava svoje mjesto do kraja svojih sposobnosti i ako je zadovoljan time, dragocjen je svom poslodavcu. Tako nije u interesu poslodavca pomoći mu da napreduje, radnik mu je vredniji tamo gdje se nalazi. Da biste osigurali napredovanje, potrebno je nešto više nego biti prevelik za svoje mjesto. Čovjek koji će sigurno napredovati je onaj koji je prevelik za svoje mjesto, ali i koji ima jasni pojam o onome što želi biti. Koji zna da može postati ono što želi i koji je odlučan BITI to što želi. Ne pokušavajte više nego ispuniti sadašnje mjesto zadovoljavajući svog poslodavca, radite to s idejom kako ćete napredovati. Čuvajte vjeru i nakanu o napredovanju tijekom radnih sati, nakon njih i prije njih. Čuvajte je tako da svaka osoba koja s vama dođe u kontakt, bio to poslovođa, sudrug na poslu ili tek neki poznanik, osjeti moć nakane koja iz vas zrači. Pa će svaki od njih dobiti osjećaj vašeg napredovanja. Ljude ćete privlačiti i ukoliko nema mogućnosti za napredovanje na sadašnjem poslu, vrlo ćete brzo dobiti 85

priliku za neki drugi.

Postoji moć koja nikad ne propušta dati priliku čovjeku koji napreduje i koji se kreće slušajući zakon. Bog ne može ne pomoći vam, ukoliko djelujete određenim načinom. On mora tako učiniti kako bi pomogao Sebi. Ne postoji ništa u vašim okolnostima niti u industrijskoj situaciji što bi vas zadržalo na dnu. Ako se ne možete obogatiti radeći za trust željeza, obogatit ćete se na nekoj farmi. A ako se počnete kretati određenim načinom, sigurno ćete se izbaviti iz škripca željezare i otići na farmu ili gdje već želite biti. Kad bi nekoliko tisuća željezarinih radnika krenulo određenim načinom, željezara bi uskoro bila u teškom stanju. Morala bi svojim radnicima pružati više prilika ili se odreći posla. Nitko ne mora raditi za trustove, oni mogu zadržati ljude u tzv. beznadnim uvjetima samo dok postoje ljudi koji su prevelike neznalice i ne poznaju znanost bogaćenja ili su previše intelektualno lijeni da bi je prakticirali. Počnite ovako misliti i djelovati i vaša vjera i nakana učinit će da brzo otkrijete priliku za poboljšanje uvjeta u kojima se nalazite. Takve će prilike brzo doći jer će ih donijeti Svevišnji, koji radi u svima i koji radi za vas. Ne čekajte priliku koja će biti sve ono što želite. Kad dobijete priliku koja je više od onoga što sada imate i osjećate kako vas privlači, prihvatite je. To će biti prvi korak prema većoj prilici. Ne postoji u ovom univerzumu 86 nešto poput

nestašice prilika za čovjeka koji živi život napredovanja.

Ugrađeno je u sastav svemira kako će sve biti za njega i sve će zajedno raditi za njegovo dobro, pa se on sigurno mora obogatiti, ukoliko djeluje i misli određenim načinom. Zato, neka zaposleni muškarci i žene

proučavaju pažljivo ovu knjigu, kako bi stekli pouzdanje o smjeru djelovanja kojeg ona preporučuje. Tako će sigurno uspjeti.

87

16. Neke opomene i zaključna zapažanja
Mnogi će se ljudi narugati ideji kako postoji egzaktna znanost bogaćenja. Držeći se utiska kako je zaliha bogatstva ograničena, oni će ustrajati u tome kako institucije društva vlade moraju biti promijenjene, prije bilo kakvog razmišljanja o tome da bi veći broj ljudi mogao postići dovoljan prihod. Ali to nije točno. Točno je kako postojeće vlade drže mase u siromaštvu, ali to je stoga što mase ne razmišljaju niti ne djeluju određenim načinom. Kad bi se mase pokrenule kako predlaže ova knjiga, nijedna vlada niti industrijski sistem ne bi ih mogao zadržati. Svi bi sistemi morali biti promijenjeni, kako bi se prilagodili kretanju naprijed. Kad bi ljudi imali napredan um i vjeru kako mogu postati bogati i kad bi se kretali unaprijed s čvrstom nakanom da postanu bogati, ništa ih ne bi moglo zadržati u siromaštvu. Pojedinci mogu ući u ovaj određeni način u bilo koje vrijeme i pod bilo kojom vladom mogu se obogatiti. A kada znatan broj pojedinaca učini tako pod nekom vladom, sistem će se morati promijeniti i otvorit će se put i drugima. Što se više ljudi obogati na takmičarskoj razini, to gore po ostale. Što se više ljudi obogati na kreativnoj razini, to bolje za ostale.
88

Ekonomsko spašavanje masa može biti ostvareno samo

zadobivanjem

velikog

broja

ljudi

koji

će

djelovati

znanstvenim metodom iznijetim u ovoj knjizi i koji će se tako obogatiti. Oni će drugima pokazati put i nadahnuti ih željom za pravim životom, vjerom kako on može biti ostvaren i nakanom da se ostvari. Za sada, međutim, dovoljno je znati kako vas nijedna vlada pod kojom živite, niti bilo koji kapitalistički ili takmičarski sustav industrije, ne mogu zadržati od bogaćenja. Kad uđete na

kreativnu ravan razmišljanja, izdići ćete se iznad svih stvari i postati građaninom jednog drugog kraljevstva. Ali, zapamtite kako vaše misli moraju ostati na kreativnom planu. Nikada niti na trenutak ne smijete ih izdati razmišljanjem kako je zaliha ograničena ili djelovanjem na moralnoj razini takmičenja. Kad god upadnete u stare načine razmišljanja, odmah se ispravite. Jer dok ste u takmičarskom umu, gubite suradnju s Umom cjeline. Ne trošite vrijeme na planiranje kako ostvariti

moguće doživljaje u budućnosti, osim kao neophodnu politiku koja može imati utjecaja na vaša današnja djelovanja. Zaposleni ste današnjim poslom na savršeno uspješan način, a ne s događajima koji se iznenada mogu pojaviti sutra. S njima ćete se nositi kad dođu. Ne bavite se pitanjima poput kako savladati prepreke koje bi se mogle ukazati na vašem poslovnom horizontu, sve dok jasno ne vidite kako već danas trebate promijeniti svoj smjer, da biste ih sutra izbjegli.

89

Bez obzira koliko strašno izgledala neka zapreka, ustanovit ćete da ukoliko idete određenim načinom, ona nestaje s vašim približavanjem. Nijedna moguća kombinacija okolnosti ne može poraziti muškarca ili ženu koji se nastavljaju bogatiti strogo znanstvenim načinom. Nijedan muškarac niti žena koji poštuju ovaj zakon ne mogu ne uspjeti u bogaćenju, upravo kao što je nemoguće umnožiti dva sa dva, a ne dobiti četiri. Nikakvu misao ne pridajte mogućim nesrećama,

preprekama, panikama ili nepovoljnim kombinacijama okolnosti. Dovoljno je vremena za to kad se u sadašnjosti

kako svaka teškoća u sebi nosi ono što je nužno za njezino savladavanje.
s njima susretnete i ustanovit ćete Pazite na svoj govor. Nikad o sebi, svojim poslovima ili nečem drugom ne govorite malodušnim načinom. Nikad ne priznajte mogućnost neuspjeha, niti u svoj govor uključujte neuspjeh kao jednu od mogućnosti. Nikad ne govorite o tome kako su teška vremena ili sumnjivi poslovni uvjeti. Vremena mogu biti teška i posao sumnjiv onima koji su na takmičarskoj ravni, ali za vas nikad ne može biti tako. Vi stvarate ono što želite i iznad ste straha. Kad drugi imaju teška vremena i posao im ide slabo, vi ćete sresti svoje najveće prilike. Vježbajte razmišljati i gledati svijet kao nešto što je postajanje, rast, a zlo je u njemu nerazvijeno. Uvijek koristite izraze napredovanja, raditi drukčije značilo bi 90

poricati svoju

vjeru, a poricati vjeru isto je kao izgubiti je. Nikad sebi ne dopuštajte osjećaj razočaranja. Možete očekivati da ćete određene stvari imati u određeno vrijeme, pa ako se to ne dogodi učinit će vam se da niste uspjeli. Ali, ukoliko očuvate svoju vjeru, ustanovit ćete kako je neuspjeh samo prividan. Nastavite određenim načinom i ukoliko ne dobijete tu stvar, dobit ćete nešto puno bolje, pa ćete shvatiti kako je prividni neuspjeh u stvari bio veliki uspjeh. Jedan učenik ove znanosti pokrenuo je svoj um u određenu poslovnu kombinaciju koja mu se u to vrijeme činila vrlo poželjnom i neko je vrijeme, nekoliko tjedana, radio na tome. Kad je stigao ključni trenutak, stvar je propala na savršeno neobjašnjiv način. Kao da je neki nevidljivi utjecaj tajanstveno radio protiv njega. Nije bio razočaran, naprotiv, zahvalio je Bogu što je nadvladana njegova želja i čvrsto nastavio dalje zahvalnog uma. Za nekoliko tjedana, mnogo bolja prilika našla mu se na putu i shvatio je kako je Um koji zna više od njega spriječio da izgubi veće dobro, hvatajući se u mrežu manjeg. To je način na koji će svaki prividni neuspjeh djelovati i kod vas, ukoliko očuvate svoju vjeru, zadržite nakanu i zahvalnost i činite svakoga dana sve što toga dana može biti učinjeno, i to uspješnim načinom. Kad doživite neuspjeh, to je stoga što niste tražili dovoljno. Nastavite i veća stvar od one koju 91

ste tražili sigurno će vam doći. Zapamtite ovo.

Nećete

doživjeti

neuspjeh koji

zbog

nedostatka

potrebnog talenta za posao

želite raditi. Ako

nastavite kako vas usmjeravam, razvit ćete sve potrebne talente. U djelokrugu ove knjige nije baviti se znanošću kultiviranja talenta, ali to je jednako siguran i

jednostavan način poput postupka bogaćenja. Međutim, ne oklijevajte niti ne kolebajte se zbog straha kako ćete, kad dođete na neko mjesto, doživjeti neuspjeh zbog nedostatka sposobnosti. Nastavite ravno dalje, pa kad tamo dođete, sposobnosti će vam biti date. Isti onaj izvor sposobnosti koji je neškolovanog Lincolna osposobio za najveći posao u vladi ikad obavljen od nekog pojedinca, otvoren je i za vas. Možete izvući svu mudrost potrebnu za odgovornost koja se pred vas postavi. Nastavite dalje s punom vjerom. Proučavajte ovu knjigu. Neka vam bude stalno društvo sve dok ne savladate sve ideje koje sadrži. Dok se čvrsto smještate u toj vjeri, bit će najbolje da odustanete od većine rekreacija i užitaka i ostanete podalje od mjesta na kojem se nalaze ideje koje su u sukobu s ovima ovdje. Ne čitajte pesimističnu literaturu i ne upuštajte se u sukobe oko ovog. Malo čitajte, osim pisaca spomenutih u Predgovoru. Veći dio svog slobodnog vremena provodite razmišljajući o svojoj viziji i njegujući zahvalnost, te čitajući ovu knjigu. Ona sadrži sve što trebate znati o znanosti bogaćenja. Ustanovit ćete kako je ono najbitnije sažeto u sljedećem poglavlju.

92

17. Sažetak znanosti bogaćenja
Postoji misleća tvar iz koje su sve stvari načinjene i koja, u svom prvotnom stanju, prožima, prodire i ispunjava međuprostore univerzuma. Misao u toj supstanci proizvodi stvar koja je zamišljena tom mišlju. Čovjek može oblikovati stvari u svojim mislima i utiskujući misli u bezobličnu supstancu može prouzročiti stvaranje stvari o kojoj razmišlja: Kako bi to napravio, čovjek mora prijeći sa takmičarskog na stvaralački um, inače ne može biti u skladu s bezobličnom inteligencijom koja je po svom duhu uvijek stvaralačka, a nikad takmičarska. Čovjek može doći u puni sklad s bezobličnom supstancom živom i iskrenom zahvalnošću za blagoslove kojima ga ona obdaruje. Zahvalnost ujedinjuje um čovjeka s inteligencijom supstance, pa bezoblična prima njegove misli. Čovjek može ostati na stvaralačkoj ravni samo udruživanjem sa bezobličnom inteligencijom kroz dubok i trajan osjećaj zahvalnosti.
93

Čovjek mora oblikovati jasnu i određenu mentalnu sliku stvari koje želi posjedovati, činiti ili postati. Mora tu mentalnu sliku čuvati u svojim mislima, dok je duboko zahvalan Svevišnjem što su mu sve želje ispunjene. Čovjek koji se želi obogatiti mora svoje slobodne sate trošiti na razmišljanje o svojoj viziji i na iskrenu zahvalnost što mu je ona i u stvamost

data. Nikad nije previše naglašena važnost česte kontemplacije mentalne slike, zajedno sa nepokolebljivom vjerom i predanom zahvalnošću. To je postupak pomoću kojeg se stvara utisak u bezobličnoj i pokreću stvaralačke sile. Kreativna energija djeluje kroz ustanovljene kanale prirodnog rasta i industrijski i društveni poredak. Sve što je uključeno u njegovu mentalnu sliku sigumo će doći čovjeku koji slijedi ova uputstva i čija je vjera nepokolebljiva. Ono što želi doći će mu ustanovljenim putevima trgovine. Kako bi primio što je njegovo kad do toga dođe, čovjek mora biti aktivan. Ta aktivnost se sastoji u više nego ispunjavanju sadašnjeg mjesta. On mora držati na umu namjeru bogaćenja kroz realizaciju svoje mentalne slike. I mora svakoga dana činiti sve što je moguće toga dana učiniti, pazeći da svaki čin bude napravljen uspješno. Mora svakom čovjeku dati u upotrebnoj vrijednosti više od gotovinske vrijednosti koju je primio, tako da svaka transakcija stvara više života. I mora se tako
94

držati misli o napredovanju da utjecaj povećanja bude prepoznat od svih s kojima dolazi u kontakt. Muškarci i žene koji prakticiraju ova uputstva sigumo će se obogatiti, a bogatstva koja će primiti bit će u točnoj proporciji s određenoku njihove vizije, čvrstinom nakane, postojanošću vjere i dubinom njihove zahvalnosti.

Kraj

O autoru
Wallace D. Wattles napisao je više knjiga od kojih je ova, Znanost bogaćenja, najpoznatija i postala je klasikom na svom području. O njegovom se životu zna malo. Rođen je u Sjedinjenim Američkim Državama i u mladostije iskusio brojne teškoće i neuspjehe. Kasnije je proučavao različita religijska uvjerenja i filozofije,

posebno Descartesa, Spinoze, Leibnitza, Shopenhauera, Hegela i Emersona, na koje se i poziva u svojim knjigama. Načela koja je od njih prihvatio ugradio je u svoj vlastiti život. Stalnoje prakticirao tehnike kreativne vizualizacije. Njegova je kćer jednom rekla: "Pisao je gotovo stalno. Vidio je sebe kao uspješnog pisca, moćnu i utjecajnu osobu i stalno je radio na ostvarenju svoje vizije. Živio je svaku svoju stranicu i njegov je život bio zaista moćan." Znanost bogaćenja je praktični vodič koji sadrži mentalni i spiritualni pristup bogaćenju. Wallace D. Wattles umroje nedugo nakon ObjavIjivanja ove knjige, ali ona je imala, ijoš uvijek ima, izuzetan učinak na one koji je čitaju. A Napoleon Hill, Anthony Robbins i dr

poznati pisci sličnih knjiga, puno duguju ovom autoru.

1 1

.

..

.

........

.

. ...

.

..

ZNANOST BOGAĆENJA je vrlo jasan i praktičan vodič o tome kako se obogatiti mentalnim i spiritualnim pristupom. Knjiga je, prema autorovim riječima, namijenjena onima kojima je novac najhitnije potrcban, koji se najprije žele obogatiti, a kasnije će filozofirati. Stoga je tekst pragmatičan, ne filozofski. Jer, kako kaže Wattles, što god bilo rečeno u hvalu siromaštvu, ostaje činjenica kako nije moguće živjeti zaista potpunim i uspješnim životom, ukoliko nismo bogati. Jer, neimanje novca priječi upotrehu urodenth potencijala i talcnata uopće, a time i daljnji razvoj duše unutar ovozemaljskog života. Knjiga koja je prethodila slavnim knjigama o uspjehu i samorazvoju, a čiji autori poput Napolcona Hilla, Anthonyja Robbinsa i dr. puno duguju upravo ZNANOSTI BOGAĆENJAi njezinom piscu. Zapanjujuće jednostavna i učinkovita. "Najlakše ćete se obogatiti u smislu ulaganja napora, ako činite ono za što stc najboljc osposobljeni; ali bogac'enje ćc vam hiti najvece zadovoljstvo, ako činite ono što želite činiti". "Željajemanifestactja moci". Morate se dojmit i ljudi tako da oni osjete kako se u zajednici s vama i sami bogate. Stoga im pružitc veću upotrebnu vrijednost od onc u gotovini koju od njih uzimate".
-

"Ono što želite za sebe, želite i za sve dnuze ljude". Knjiga kopt treba čitati, ali i darivati svima kojima želitno blagostanje na Zendji!

ISBN978-953.6196.61-6 11 111111 11

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->