You are on page 1of 3

Th vin cu hi ng lc hc cht im - lp 10

TH VIN CU HI A2

NG LC HC CHT IM
Dng A2 Cu hi
Pht biu nh lut 1 Newton.

Cp nht ln cui: 05/12/2012 Tr li

Khi vt khng chu tc dng ca lc no hoc hp lc tc dng ln vt bng 0 th vt s gi nguyn trng thi chuyn ng. Nu vt ang ng yn th s tip tc ng yn. Nu vt ang chuyn ng th s tip tc chuyn ng thng u mi mi. Mt vt khi chu tc dng ca mt lc th s thu mt gia tc. Gia tc ny cng chiu vi lc tc dng, c ln t l thun vi ln ca lc v t l nghch vi khi lng ca vt. Khi vt 1 tc dng vo vt 2 mt lc th vt 2 cng tc dng tr li vo vt 1. Hai lc ny l cp lc v phn lc. Lc hp dn gia hai vt c ln t l thun vi tch khi lng ca hai vt v t l nghch vi bnh phng khong cch gia hai vt. Trong gii hn n hi, ln lc n hi t l thun vi bin dng ca l xo. Khi lng l i lng c trng cho mc qun tnh ca mt vt. Mt cht im cn bng khi tng hp lc tc dng ln n bng 0. Nu vt b bin dng qu gii hn n hi s khng th quay tr li hnh dng ban u c. Bin dng n hi l nhng bin dng m sau khi ngng tc dng lc, vt s quay tr li hnh dng ban u. - cng bn cht. - Xut hin v bin mt cng lc. - L cp lc trc i khng cn bng.

Pht biu nh lut 2 Newton. 2

Pht biu nh lut 3 Newton. 3 Pht biu nh lut vn vt hp dn. 4

5 6 7

Pht biu nh lut Hooke. ngha ca khi lng. iu kin cn bng ca mt cht im. Gii hn n hi l g?

8 Bin dng n hi l g? 9 Nu c im ca cp lc v phn lc? 10

1/3(

http://gocriengtrenban.blogspot.com

Th vin cu hi ng lc hc cht im - lp 10

Dng
11 12 13

Cu hi
Nh th no l cp lc cn bng? Nu c im ca lc n hi l xo. Nu c im ca lc cng dy. Nu c im ca lc ma st ngh.

Tr li
Cng im t, cng phng, cng ln, khc chiu. im t trn ton b l xo, phng bin dng, chiu ngc chiu bin dng. im t trn ton b dy, phng dc theo dy, chiu hng vo trong. im t mt tip xc, phng dc theo thnh phn Ox ca lc, chiu ngc chiu lc tc dng. im t mt tip xc, phng chuyn ng, chiu ngc chiu chuyn ng. im t trn vt, phng gia tc, chiu ngc chiu gia tc. im t trn vt, phng bn knh, chiu hng tm. Khi l xo b bin dng. Khi vt c xu hng trt/ln trn b mt vt khc. Khi vt trt/ln trn b mt vt khc. Khi vt chuyn ng qu o trn, cong. Lc qun tnh khng c phn lc, ch xut hin trong h quy chiu phi qun tnh. L hin tng trng lng ca vt thay i khi nm trong h quy chiu phi qun tnh. Ph thuc cht liu v trn nhn ca b mt tip xc, khng ph thuc din tch. Mt nhnh ca parabol. y = 2g/v02. X2

14 Nu c im ca lc ma st trt/ln. Nu c im ca lc qun tnh. Nu c im ca lc hng tm. Khi no th lc n hi xut hin? Khi no th lc ma st ngh xut hin? Khi no th lc ma st trt/ln xut hin? Khi no th lc hng tm xut hin? Lc qun tnh khc lc bnh thng nh th no? Hin tng tng, gim trng lng l g? H s ma st trt ph thuc v khng ph thuc vo nhng c im no ca mt tip xc? Qu o ca mt vt c nm ngang c dng nh th no? Vit phng trnh qu o ca mt vt c nm ngang. So snh ln lc ma st ngh cc i, lc ma st trt, lc ma st ln.

15 16 17 18 19 20 21 22 23

24

25 26 27

2/3(

http://gocriengtrenban.blogspot.com

Th vin cu hi ng lc hc cht im - lp 10

Dng

Cu hi
Nu 1 v d c li v 1 v d c hi ca lc ma st. Ti sao lc v phn lc l cp lc trc i khng cn bng? H qui chiu phi qun tnh l g? Ti sao lc qun tnh khng c phn lc?

Tr li

Khng cng im t. L h qui chiu gn vi vt chuyn ng c gia tc. Lc qun tnh xut hin gii thch nh lut 2 Newton. Lc qun tnh khng do vt no khc tc dng ln vt ang xt nn khng th c phn lc. Tng hp lc tc dng ln n bng 0 Thay nhiu lc bng mt lc tc dng tng ng Thay mt lc bng nhiu lc tc dng tng ng Chuyn ng thng u F = ma

iu kin cn bng ca mt cht im l g? Tng hp lc l g? Phn tch lc l g? Chuyn ng qun tnh l chuyn ng g? Vit biu thc ca nh lut 2 Newton. M t vect trng lc.

3/3(

http://gocriengtrenban.blogspot.com