KERTAS CADANGAN PEMBANGUNAN PROJEK MULTIMEDIA 1.0 1.

1 PENGENALAN Tajuk perisian: “Mengenal Anggota Badan’’

1.2 Sinopsis: Projek pembinaan perisian multimedia yang bertajuk mengenal anggota badan yang telah dirancang dengan rapi ini adalah bertujuan untuk memberi maklumat yang berguna kepada kanak-kanak. Secara khasnya, kepada pelajar prasekolah. Menerusi perisian ini kanak-kanak diperkenalkan dengan pelbagai bahagian anggota badan. Kami pecahkan konsep anggota badan kepada tiga bahagian iaitu kepala, badan dan kaki. Adalah diharapkan menerusi perisian multmedia ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kanak-kanak tentang bahagian anggota badan dan fungsifungsi setiap bahagian anggota badan. 2.0 MATLAMAT PROJEK Projek pembinaan bahan multimedia ini adalah bermatlamatkan untuk:1) Membina kaedah baru bagi memudahkan pembelajaran kanakmengenal anggota badan mereka sendiri. 2) Untuk menarik minat kanak-kanak supaya pembelajaran menjadi menarik dan seronok. 3) Mendedahkan kanak-kanak dengan penggunaan teknologi. 4) Menjadikan pembelajaran lebih bermakna kepada kanak-kanak. 5) Memberi peluang kepada kanak-kanak berinteraksi secara terus perisian yang dibina. 3.0 1. 2. 3. OBJEKTIF PROJEK Kanak-kanak dapat mengenal anggota badan dengan lebih mudah. Kanak-kanak dapat mengenal bahagian-bahagian anggota badan mereka. Kanak-kanak dapat memahami setiap fungsi anggota badan yang berbeza. Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar secara berdikari. Kanak-kanak mendapat pendedahan awal tentang teknologi dan aplikasi kanak dalam lebih

dengan

4. 5. baru. 6. Memberi pendedahan mengenai asas kemahiran menggunakan komputer secara langsung dan tidak langsung kepada kanak- kanak. 7. Menyampaikan maklumat pelbagai ciri dan bentuk media seperti grafik, bunyi, animasi dan lain-lain. 8. Memupuk kebolehan dan kecerdasan kanak-kanak dengan kepelbagaian aktiviti. 4.0 TINJAUAN PENULISAN

Penggunaan komputer telah menjadi agenda penting di dalam pendidikan kita di Malaysia dalam era teknologi maklumat yang serba mencabar ini. Bukan sahaja pelajar-pelajar Sekolah Menengah malahan juga kanak-kanak prasekolah juga telah didedahkan dengan penggunaan komputer di dalam bilik darjah. Seiring dengan itu, penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran kini telah diiktiraf sebagai salah satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas prasekolah di samping pendekatan-pendekatan “ Belajar Melalui Bermain, Bertema dan Bersepadu”.

Penggunaan elemen perisian multimedia yang baik memberi rangsangan pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang menyeronokkan dan berkesan. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPM ,2003)menyarankan bahawa salah satu daripada pendekatan yang harus digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah pendekatan penggunaan TMK (Teknologi dan Komunikasi) yang termasuk pengintegrasian komputer di dalam prasekolah.Menurut Rohani dan Rosazizi (2003) penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran sememangnya menjadi salah satu agenda penting dalam system pendidikan kini bagi melahirkan generasi celik komputer. Oleh itu, usaha ini seharusnya bermula daripada peringkat prasekolah lagi. Kajian mendapati kanak-kanak memperolehi banyak faedah daripada penggunaan komputer. Di antara aspek-aspek perkembangan yang terdapat peningkatan ialah kognitif, bahasa dan juga sosial (Clements, 1994; Haugland, 1992).Dapatan kajian menunjukkan kesan posotif dari penggunaan komputer ke atas pembelajaran kanakkanak dan perkembangan mereka. Menurut Haugland (2000), kanak-kanak yang berumur 3-4 tahun memperolehi banyak peningkatan dari segi perkembangan berbanding kanakkanak yang tidak mempunyai pengalaman menggunakan komputer. Peningkatan ini adalah dari aspek kecerdasan, kemahiran non-verbal, ingatan, kemahiran lisan dan pembentukan konsep. ebagai guru prasekolah yang kreatif, guru boleh menggunakan perisian Microsoft Word kepada kanak-kanak prasekolah ini untuk melukis dan mewarna pelbagai objek menggunakan “Autoshapes” seperti “Melukis”. Selain itu, dengan perisian Microsoft Word juga guru boleh memberi peluang kepada kanak-kanak prasekolah untuk melaksanakan aktiviti yang berkaitan seperti padan-memadan pelbagai jenis bentuk mengikut saiz dan warna. NAEYC menyarankan bahawa perisian yang harus digunakan ialah perisian yang boleh menyumbang kepada perkembangan kanakp-kanak dari segi literasi, kemahiran menyelesaikan masalah dan yang boleh mempertingkatkan pemikiran dan daya kreativiti kanak-kanak. Perisian yang dimaksudkan harus berdasarkan prinsip ABP (Amalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak), iaitu: bersesuaian kebolehan kanak-kanak dapat menarik kanak-kanak bersifat “open-ended” kanak yang dalam kawalan kanak boleh membina sesuatu memerangsangkan kanak-kanak berfikir, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Perisian yang sesuai boleh memberi peluang kepada kanak-kanak mempraktikkan kemahiran berfikir, kemahiran membuat keputusan dan kemahiran menyelesaikan masalah. Kanak-kanak ini mempraktikkan dalam suasana yang menyeronokkan. 5.0 MODEL REKABENTUK

Analisis keperluan : ciri-ciri pelajar – kanak-kanak 4 hingga 6 tahun – Menentukan matlamat dan objektif – Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian

6.0 6.1 Nama

PEMBAHAGIAN TUGAS Mengikut subtopik Tajuk

Norrazifah Saharom Fahimalatol Jalilah Azhar Mawar Ayu Jamal Ros Faizah Abdullah semua ahli mengenal anggota badan bahagian anggota badan fungsi anggota badan lagu ”Anggota Badan” Kuiz celik Minda 6.2 Nama Merekabentuk Tajuk

Norrazifah Saharom Fahimalatol Jalilah Azhar Mawar Ayu Jamal Ros Faizah Abdullah halaman pengenalan halaman menu halaman keluar dan bantuan halaman peta halaman dan carian

7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

PERKAKASAN komputer Printer Burner Kertas Cd, DVD Thumbdrive Dakwat PERISIAN Macromedia Flash 9 Adobe Photoshop CS Grafik Animasi Micromedia MX Microsoft Words

8.7 8.8

Micromedia Authorware SwishMax

9.0

KOS

Perkara Kos (RM) Kos perisian i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Macromedia Flash 9 Adobe Photoshop CS Animasi Micromedia MX Microsoft Words Micromedia Authorware SwishMax

RM 494.00 RM 1200.00 RM 360.00 RM 980.00 RM 430.00 RM 1250.00 RM 460.00 Kos Perkakasan Kos Alat Tulis Kos Cetakan RM Kos Binding RM Lain-lain Kos Jumlah RM

RM RM

4110.00 50.00

140.00 40.00 RM 100.00

9574.00

10.0 BIL

PERANCANGAN TUGASAN MAC m2 m3 MULA m4 AKHIR TEMPOH m1 m2 m3 JANUARI m4 m1 m2 FEBRUARI m3 m4 m1

1 2 3 4 5 6 7

Fasa Awal

14/1/2008

19/1/2008

6 hari 10 hari 9 hari 5/3/2008 13 hari

Fasa Analisis Fasa Rekabentuk

23/1/2008 10/2/2008

1/2/2008 18/2/2008

Fasa Pembangunan dan Implimentasi Fasa operasi dan Sokongan Pembentangan Kumpulan Hantar Projek

22/2/2008

8/3/2008

12/3/2008

5 hari

17/3/2008

21/3/2008

5 hari

24/3/2008

28/3/2008

5 hari

11.0

REKABENTUK PERISIAN PAPAN CERITA KESIMPULAN

12.0

Kesimpulannya melalui perisian ini ia dapat membantu kanak-kanak mempelajari dan mengenali anggota badan. Perisian ini juga secara tidak langsung dapat mendekatkan diri kanak-kanak dengan penggunaan teknologi. Perisian ini juga dapat membantu guru mengajar kanak-kanak dengan lebih mudah dan berkesan selain menggunakan kaedah lama. Dorongan dan bimbingan guru dalam menggunakan perisian ini pula dapat memudahan murid-murid menguasai teknologi yang cuba diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan awal kanak-kanak.

RUJUKAN Amir Hasan Dawi (2002). Penteorian Sosiologi Dan Pendidikan. Tanjung Malim: Quantum Books. Chandra Devi (2007). Getting teachers hooked on technology. News Straits Times, 24-25. Chandra Devi (2007). Electronic learning centres for schools. News Straits Times, 11. Gan Siowck Lee (2001). The rhetoric and reality of e-learning. News Straits Times, 18-20. Suraya (2001). Teaching methods for online classroom. News Straits Times, 21-22. Dipetik daripada www.cikgu.net.my , Di luar lingkaran: Melahirkan ‘E-Pembaca’ sebagai pilihan pada 17 Januari 2008.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful