Cerinţe pentru candidaţi

:

• absolvenţi cu diplomă de licenţă ai unei facultăţi

din domeniul socio-uman: litere, limbi străine, jurnalism, știinţele comunicării, filosofie, sociologie, psihologie, istorie, bibliologie și știinţa informării;

• buna cunoaștere a limbii române; • cunoașterea unei limbi străine de circulaţie
internaţională (scris, citit, vorbit);

• familiaritatea cu cartea • o bună cultură generală • abilităţi de lucru la computer (minimum: un
program de editare de texte, navigare pe Internet, e-mail); Admiterea va consta într-un interviu pe baza bibliografiei orientative și a cerințelor de mai sus. Bibliografie orientativă:

• Pierre Bourdieu, Regulile artei. Geneza şi

structurile câmpului literar, trad. Bogdan Ghiu şi Toader Saulea, București, Univers, 1998, p. I, Trei stadii ale câmpului, cap. 2. Emergenţa unei structuri dualiste şi cap. 3. Piaţa bunurilor simbolice, pp. 161-244 speraţi că veţi scăpa de cărţi. Convorbiri moderate de Jean-Philippe de Tonnac, trad. Emanoil Marcu, București, Humanitas, 2010 București, Ed. Minerva, 1988. Ediţia a II-a, Iaşi, Editura Polirom, 1998, partea I. Condiţionările lecturii, pp. 1-117 (ediţia I) sau 13-102 (ediţia a II-a) limbii române, București, Editura Univers Enciclopedic, 2005

• Jean-Claude Carrière/ Umberto Eco, Nu

• Paul Cornea, Introducere în teoria lecturii,

Teoria Practica Editării
ș

• Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al
Coordonator: Conf. dr. Ioana Pârvulescu Persoană de contact: masterand Roxana Sahanagiu greencake7@yahoo.com

Str. Edgar Quinet, nr. 5-7 Sector 1, București Mai multe informații privind numărul de locuri și data examenului vor fi disponibile în curând la: www.litere.ro http://blog.litere.ro

MASTERATu G hidul c andi dat

012

Programul urmărește un scop practic, specializarea tinerilor absolvenți de facultate într-un domeniu tot mai dinamic - domeniul editorial. Absolvenţii vor dobândi competenţe de: corectură, redactare, stilizare, editare (inclusiv îngrijire de ediţii critice), PR și marketing, cărţi pe suport virtual, editare de manuale, noţiuni de copyright, legislaţie, politici culturale etc. Structura masteratului prevede parteneriate și practică în mari edituri românești (Humanitas, Polirom, Art, Sigma etc.), precum și punerea în relaţie a textului cu imaginea de tip cinematografic.

cursuri
• Editare de carte • Marketing, relaţii publice – cu aplicare la
domeniul editorial

***
Pregătirea presupune cursuri teoretice, ateliere, întâlniri cu specialiști (redactori, traducători, manageri în sistemul editorial) și practică în edituri, încercând să pună în valoare creativitatea studenţilor și cunoștinţele despre carte acumulate în facultate sau în experienţa cotidiană. Masteranzii se pregătesc să devină profesioniști ai cărţii, în cel mai concret mod cu putinţă. Posibilităţile de angajare ale absolvenţilor privesc în primul rând editurile, presa și spaţiul online, însă pot presupune și colaborări cu instituţii culturale sau participări la proiecte culturale.

• Teorii ale receptării • Presa culturală. Genuri și specii publicistice • Hypertext și formate multimedia • Retorică și argumentaţie • Introducere în sistemul mass-media • Istoria instituţiilor culturale • Practică în edituri și redacţii

Cursurile sunt asigurate de profesori cu experienţă editorială:

• • • • • • • • • • • •

Conf. dr. Mircea Vasilescu, Conf. dr. Adela Rogojinaru, Conf. dr. Ioana Pârvulescu, Conf. dr. Ion Manolescu, Prof. dr. Liviu Papadima, Prof. dr. Rodica Zafiu, Prof. dr. Andra Vasilescu, Lector dr. Florentina Sâmihăian, Conf. dr. Mircea Cărtărescu, Lector dr. Iulian Costache, Lector dr. Simona Popescu, Ada Roseti (profesor invitat).

s