Ανεξάρτητη Τοπική Αυτοδιοίκηση

πολυτέλεια ή αδήριτη ανάγκη;
Ποιος είναι ο λόγος ή οι λόγοι που ωθούν τους ψηφοφόρους σήμερα να ψηφίζουν
τους κομματικώς χρισμένους υποψήφιους; Ενδεικτικά θα ανέφερα τους
παρακάτω:

Πειθαρχούν στις επιλογές του κόμματος, αναμένοντας κάποια στιγμή να
ξεπληρωθούν για την υπακοή τους.

Στηρίζουν την επιλογή του κόμματος, ούτως ώστε εάν εκλεγεί να ενδυναμώσουν
(την ούτως ή άλλως εκφυλισμένη) αξιοπιστία του κόμματος.

Να δείξουν ότι η κομματική τους τοποθέτηση αποτελεί ενδυναμωμένη επιλογή
από όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μερίδα των ψηφοφόρων.
Η εκλογή ενδεχομένως ενός κομματικού υποψηφίου, του δίνει την δυνατότητα
για κομματική ανέλιξη και στον ψηφοφόρο που τον στήριξε, πρόσβαση στην κεντρική
Κυβέρνηση (τουλάχιστον έτσι νομίζει)

Οι δε λόγοι που δικαιολογούν (αν δεν επιβάλλουν) την αναγκαία ύπαρξη της
Ανεξάρτητης, Αδέσμευτης και Ακηδεμόνευτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι:
Αξιοποίηση αξιόλογων προσώπων από διάφορους κομματικούς χώρους που δεν
θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε έναν Δημοτικό Συνδυασμό με «κομματικό
χρίσμα».

Σε μια Ανεξάρτητη Τοπική Αυτοδιοίκηση, η ενασχόληση με τα κοινά, δεν
αποτελεί σκαλοπάτι, εργαλείο ή αυτοσκοπός για πολιτική ανέλιξη και καριέρα.

Δεν δίνει περιθώρια για ποδηγέτηση ή καθοδήγηση και πολιτική εκμετάλλευση.

Τα ίδια τα κόμματα υπερασπίζονται τον ρόλο μιας αδέσμευτης Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην ύπαρξη των κομμάτων των οποίων η
οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του
δημοκρατικού πολιτεύματος (είναι δε άλλωστε και Συνταγματική επιταγή σύμφωνα με
το άρθρο 29). Τα κόμματα όμως δεν θα πρέπει στο πλαίσιο ασκήσεως της πολιτικής
τους να εμπλέκουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και να ποδηγετούν τους εκλεγμένους
αιρετούς.

Θα ενεργήσει για τα συμφέροντα του τόπου ή θα πειθαρχήσει στις κομματικές επιταγές. Δημήτριος Α. Πλαταράς Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής «ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» .Ως επίλογο θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα: Όταν η «χρισμένη» Τοπική Αυτοδιοίκηση κληθεί να πειθαρχήσει στις «κομματικές γραμμές» κι αυτές συγκρούονται με τα συμφέροντα του τόπου μας. τι άραγε θα πράξει.