Memperkasakan keUsAhawanan Hawa

MUAH – MEMPERKSAKAN KEUSAHAWANAN WANITA
PENDAHULUAN
Program adalah satu program yang diadakan untuk membantu usahawan terutama usahanita yang berkecimpung dalam dunia perniagaan. Jika dulu program ini dinamakan Sesi Sembang-Sembang Utara dan telah ditukar kepada yang seiring dengan definisi yang lebih dekat kepada peserta program ini. Program ini telah berjaya diadakan sebelum ini dengan kerjasama Global Entrepreneurship Sdn Bhd dan Kedutaan US, bersama rakan kerjasama Dewanita, Dewan Perniagaan Melayu Pulau Pinang, Universiti Sains Malaysia dan International Telecomunication UnionUniversiti Utara Malaysia (ITU-UUM), Penang Development Corporation (PDC) dan Penang Cluster Aliance.

KEISTIMEWAAN MUAH!
Menekankan aktiviti rangkaian perniagaan dan pemadanan perniagaan Mempelajari antara satu sama lain secara spontan dan tidak formal Santai dan suasana yang ceria

DEFINISI
di dalam definisi Bahasa Melayu adalah “Memperkasakan Keusahawana Hawa”. Program adalah program memperkasakan keusahawanan di kalangan usahanita atau mana-mana wanita yang berkaitan dengan dunia keusahawanan. di dalam definisi Bahasa Inggeris pula didefinisikan sebagai berikut: M = Meeting, perjumpaan usahanita U = Unite, menyatukan usahanita dalam rangkaian kerjasama A = Accelerate, meningkatkan pencapaian para peserta H = Help, menolong antara satu sama lain

SASARAN PENYERTAAN
    Kepada wanita yang ingin mempelajari dunia keusahawanan Kepada usahanita yang ingin berkongsi pengetahuan dan pendidikan untuk menggalakkan para wanita lain turut menjadi usahawan Kepada usahanita yang ingin mencari rangkaian niaga Kepada sesiapa yang ingin mengetahui INFORMASI NIAGA terkini yang telah dijalankan oleh MENTOR berjaya

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful