Comunicat de presă

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a acordat astăzi, 7 decembrie a.c., distincţii de stat unui grup de cetățeni în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite faţă de stat, pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniile respective de activitate şi înaltă măiestrie profesională. „Ordinul Republicii”: ROȘCA Tudor (post-mortem) - primul rector (comandant) al Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”;

Ordinul „Ștefan cel Mare”: CERBA Valeriu - colonel de poliție în rezervă; „Ordinul de Onoare”: GÂRNEȚ Vasile ROȘCA Petru - scriitor - profesor universitar la Universitatea Liberă Internațională din Moldova - judecător la Curtea Supremă de Justiție - director al Societății cu Răspundere Limitată „Lukoil-Moldova”; Ordinul „Gloria Muncii”: AMIHALACHIOAIE Tatiana BANARI Svetlana - șef al Oficiului Stare Civilă al mun. Chișinău - președinte al Comitetului de conducere al Băncii Comerciale „Moldinconbank” S.A.

URSACHE Petru YSAYEV Feyruz

BEREGOI Valeriu

- director general al Casei de Comerț „M. Hidromașexim”S.A.
- director al Filialei „Anenii Noi-gaz” a SRL „Ialoveni-gaz” - avocat în cadrul Uniunii Avocaților

CÎRLAN Vladimir

FEDIUC Ion GRECU Raisa

- conferențiar universitar la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” - avocat în cadrul Uniunii Avocaților - președinte al Consiliului de Administra ț ie al S.A. „Moldova-gaz” - mamă a zece copii, satul Susleni, raionul Orhei - director general al SRL „Grand Lift” - profesor universitar la Universitatea Liberă Internațională din Moldova - profesor universitar la Universitatea Liberă Internațională din Moldova - profesor universitar la Universitatea Liberă Internațională din Moldova - judecător la Curtea de Apel Bălți - adjunct al Procurorului General

GRIGORIU Gheorghe GUSEV Alexandru

HANGAN Nadejda

HÎRJĂU Victor MANOLI Ion

MAXIMILIAN Silvestru

PRUS Elena

SCUTELNIC Gheorghe SERBINOV Igor

SPÎNU Pavel

- prorector Moldovei

al

Universității

Tehnice

a

STASIEV Ștefan ȘPAC Alexandru VERMEIUC Emilia

- inspector principal Ecologic de Stat

al

Inspectoratului

- judecător la Curtea de Apel Chișinău - avocat în cadrul Uniunii Avocaților;

Medalia „Meritul Civic”: CIUCHITU Galina DIORDIȚA Zinaida EFRATOVA Dalila GABUJA Maria - avocat în cadrul Uniunii Avocaților - avocat în cadrul Uniunii Avocaților - avocat în cadrul Uniunii Avocaților - director al Liceului-Internat cu Profil Sportiv Republican

GARABA Iurii IVANOVA Nina

- șef de direc ț ie la Procuratura Generală - director al Liceului Seral nr.2 din mun. Chișinău - lăcătuș-controlor la Filiala „Anenii Noi-gaz” a SRL „Ialoveni-gaz” - membru al Curții de Conturi - președinte al Judecătoriei Ceadâr-Lunga;

MORARI Iurie

PAKNEHAD Ecaterina PENI Alexandra

Medalia „Mihai Eminescu”: IAVORSCHI Maria - profesor la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din or. Soroca;

CANAȘIN Iurie DUMITRAȘ Anatol

Titlul onorific „Artist al poporului”: - membru al Uniunii Artiștilor Plastici - compozitor și interpret de muzică ușoară;

HADÎRCĂ Petru TANMOȘAN Dumitru

Titlul onorific „Maestru în Artă”: - actor și regizor - coregraf la Teatrul Municipal „Satiricus Ion Luca Caragiale”;

BRIGHIDINA Tamara

Titlul onorific „Om Emerit”: - lector superior la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice - consilier la Universitatea Internațională din Moldova - director adjunct de la Universitatea Liberă din Moldova Liberă

GALBEN Antonina

PAȘA Natella

departament Internațională

ISTRATI Simeon

- director comercial al Societății Vânătorilor și Pescarilor.

Serviciul de presă al Preș edinț iei Republicii Moldova 7 decembrie 2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful