You are on page 1of 24

Fluesmkkeren

nr.\2 decem,ber .77


Nu er
det jul
Igen.
.
'
i
..
GOD KAFFE DET ER HER
S.KJRSGAARD NRREGADE
BRD, IS-
OG
K O ~ F E K T U E
ELLEN JRGENSEN
NRREGADE
Vi glade for den store I har
vist for Fluesmkkeren.
Vi takker for de indlg der er kommet,og
hber der stadig vil komme flere, s vi kan
udkomme nummer efter nummer.
Vi har fet en henvendelse fra en elev der
synes at vi skal lade en s ide vre blank til
- -
lsningskuponer,det synes v i ikke er nd-
., vendigt, .for hvis man vil undg a t klippe i
bladet kan man bare skrive kuponen af.
l
SE HER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Evis :0U vil lette redaktionen for
l
skriver du DIT indlg p et
i o l .
, -:;;a mas clne.
O f

VINDER.
JJs heldige vinder af konkurrencen om navnet til sko-
blev Jens og Mette
Re sultat et blev "Fluesmkkerenn med 32 stemmer efter-
l
ful s t af "11rreg,.des S1perblad'' med 12 stemmer. l
_ red. __j
skriv
t il FLUESMKKEREN
Jfw-
FR '-'UL

f t
J
,Jeg c;2.::::::5.<C.: r i denne tid,
nu falde r julesneen .hvid,
o d. . . l m"'r
sa ve Jeg, JU-en
: ,i n .: ar l:.,er da:?.; i en g:':,.r,
han hjem, jeg str
os hans lommer.
\
r& hans t ord forleden dag
.: siJ. et ;m-::.i ::t lille fla;; ,
i t.e glemmer.
l
;
:a; ir med en saks, '
men, jeg kommer ind, han straks
sin stads i skuffen gemmer.
(fra Peters Jul).
--- \
BLOD
Et par oply&ninger om
Blodet kommer fra nsen og er rdtOgs tommel-
totten indeholder blod, som kommer frem, nr
man skrer sig p en skarp kniv& Der skal efter
signende vre _blod i hjertet, selvom man ikke
kan se det$ Blod bruges ofte mnder krige, til
at forsvare landet med, samt i blodplse og bl
blod buddinger.Heste har tit meget blod, og s
kaldes de fuldblods. De mennesker der har det
bedste blod, hedder grever og adelsmand.Deres
blod er meget tykt og blt. Fr i tiden brugte
man blod til at bade i, i stedet for vand
0
eks. var der en badeanstalt der hed Stokholms
blodbad. Blod er meget uhyggeligt at se, og fine
damer besvimer altid nr de ser blod.Mennesker
..
der ikke er bange, kaldes altid helte, og
de har gerne en medalie p brystet, eller ogs
kun et ben eller en Blodet bruges ogs .
til at rdme med nr unge mnd taler til piger
om krlighed.
Berit 9.a
rtmrD==---

6
'
Til U.L.J.
I sidste - frste - nummer af det nye skole-
blad var der en - hvem? - der mente, at det
var noget "mj" , at cykler, der blev stillet
udenfor stativerne, blev
Grunden til at vi - grdvagterne- gr det, e r
at det srligt ved hovedindgangen i Nrregade
og mellem den "store" og den "Lille" grd var
ved at blive en epidemi, at nogle - bestemte-
stillede deres cykler uderfor stativerne, s 8-
ledes at dem, der havde stillet deres cykler
korrekt, ikke kunne f dem ud, uden frst at
fjerne de "ulovligt stillede" cykler. Den me d
at cyklerne bliver vde, nr vi fjerner dem,
er nu lidt uheldig, for de cykler, der indtil
nu er blevet fjernet, er blevet lst sammen i
klderen! - Der bliver de nu vist ikke s vde,
vel.
Som grdvagt synes jeg, at vi skulle "slutte
fred".- Vi skal nok love ikke at fjerne cykler
hvis I til gengld s stiller dem i stativerne!
. -
Rosenda1 .
. \

,\
Een vi fer : er.
Jeg .::::; er drli:.;s, m&YJ.[;;e r-;a:-... P;" e
tasterne ud, o;:::; r::c:.n tan sJ.tid vre _
sikker r at der kommer et tal nr man
tr;ykker p knapperne .Jeg ved at det ikke
kun er mig der er utilfreds med dem, men
ogsh andre.Derfor S?crger jeg, er det lykken
at have en
anonym.
...... =-----=--. -
.,

, ____ _. ..., __ _:
JEG KAN MODST ALT UNDTAGEN FRISTELSER!!!!!!
._ --- -- --- . -- -
DELSBANKEN
med i billedet
: .. .
__ ,_:_ - :_, __ ",.
,,
.
..
A.
'.:. .
..

"
,.
1-
-: .;--
'
l
l
GRUPPE PR f: S.
. ..
1
<.': h10dder Jane oe; g?tr i loc, men de fleste af
j .. r i ; ,rFlt-: r mig jo nok, det er mi g d e r i jeres jne
l punkrocker, rLipper, kommunist og mP-get, meget
.l\' 1: \.i l gerne for tlle j er l id t om hvordan der var
: :_, J C {_'; }<;om til denne skole og hvordan det siden
t 1.. r '"'-'; c, t o c; e r i d n. G J e g k o m i m i d t e n a f o t t e n d e


frn en i en mindre by hvor jeg havde
;,! 1!' n:n. jeg var hen ddsens
t! l ;i,"li,". O\r a i s kull e s kift e s kol e, men v idste
.1t . iPL \dr nod verldigt"'
Li" v;1.r jeg f:;pndt p at mde mine n ye::
Jec kom ind i klassen og ull sad og
':t !rrt.<ii:: pt m:i
1
:_;-l J kan veJ tnke :Jer hvordan man
\lil! fjor' terl{irir_: :flte det, f ' or. i (ie11 eT' mart
nlo<itagelit; l1vad .k.anunc:raLcrrte t nkex ...
U'li r.:.ri .. Cftei' et pG:-c dages f 'orllj f'a.l1d.t jeg ud. af'
ln.n: iet 1Ltvcie ledersk<:.bet j_ og det var
Ht skulle glide ind i denne
-truktur OG rette mig efter ledcrskaLet.
lir;,t vi.J le i.kke og dermed var det mening-en at
Jfef:r sku.ll e og holdes ud.enf'or, en ove r gang
l0 der holdt samm0n og som nsten alle de
var i. mod f vi blev ikke indbudt t-il fest e r
.on afhoJdte og s&dan gik det i e t styk-
c
'<t .t<l, 1!1 BLf:V :3TTTLT AF 1i:N STAENDE
Vi blev stottet e n de l ud enforstende
,;)HJr ::; oner og u:'l.en h a vue v i nok i kke i
. ;, rw t. t ; a t mod s t preset, men det lykkedes al t -
S: tinc; forandrede sig selv:flgeli.g ogs,
''e; j c i"'. v t l l i e: e p o i e n t e r e a t f o r h o l d e t m e l l e m d e
:' "r s on<?r ( , i F-erne) der var involvere t er total t
J(, g har i hvert tilflde fet et helt
: ndeL syn pii dem, og jeg tror ogs at det mo:rlsat-
1e :'I' tilf;rldet.
Jeg vil nu g over til de navne.visse.per-
,n , r bf't.egner mig med. Jeg v1l gerne v1de .hv1lke
. , IH l<
1
gr jer kornpetente til at kalde m1g dette.
. f o( i i Jt>g ikke gr 1 den samme "uni:form
19
som jer, eller har en anderledes mening end i? J
kom f.eks en dag i et par rde bukser op, en rod k ;
sket og mange gik fuldst<rmdig amok og kom med ud-
talelser om at nu var bunden n2.et, og s {! dan nuc,et
tj kunne man ikke tage p,; i ' sii:ole, du er rent
grin! Kan i ikke forst at i v eJ s&danne u dtalel-
ser provokerer mig til at provokere jer, og jeg
vil lice gre det klart for jer,at det for mic
fuldstndig ligegyldift, hvad i tnke r og mener
om mig. Desuden er det df'ter rrdn meninc umuli r: t e11
bedmme mennesker udfra det tj de gr io
T i r s bk J u c
Kloltken seks on1 aftenen da.gen Sa.:n.kt-
hans aften er troldemor ved at kogR, stege
og bage for- i more en skc:d_ der vre fe st.
Det dufter frr troldehjen udover hele s koven
og de fleste af dyrene gik og slikkede sic oE
munden, for de vidste hvilken dejlis r:;ad
troldemor kunne lave. Ile havde Of!Sf.:. WJ?r e +
festen mange gange.
Foruden troldemor boede troldefar og to
brn, troldepigen Tip og drengen Top ocsA i trol-

N, troldemor er alts ved at l Hve mad. og_
Top hjlper hende, men er troldemor lk,: e sa
glad Nr Top skal put t e i, putter
han chokoladeklumper i, og hvis 'l' i p sks l putt.e
sukker i, putter Top sukkeret i og :;--rlttE:I
Tip ogs sukkeret i, og s er der for megP-t i,
s m de begynde forfra igen. Til sidst smider
trolkdemor dem ud fra kkkenet og sb begynder '
de at i stenet for.
Da troldemor er frdie; , e2"' klokker. ved f.: t
ni og da det bliver sent i morgen aften,
e alle i sent;.
fortsc.s tte.s
.:numme.::' ,
Elevrdet.
Alle her p skolen ved forhbentligt at der er
et e levrd. Men ved i ogs hvad elevrdet str for
l mange r har vi get og snakket om elevrd og det
skal bare kre, men jeg syntes ikke det gr godt.
Elevrdet er et udvalg der bestr af elever
fra 7.-lo. klasse hvor der er en udvalgt elev fra
hvP r klasse. Vi holder mde engang imellem nr der
er noget at snakke omQ Vi diskuterer tingene igen-
nem, men det er alt for sjldent at vi nr frem
t1l et ordentligt resultat Grunden til dette er
at enkelte personer har for meget at sige. Efter
min mening, skal et sted hvor sam-
er det vsentligste. Det er ikke kun re-
prsentanterne der skal have noget at sige, men
ogs den enkelte elev. S ville der mikkert ikke
vr R s mange misforstelser
.. l e t. r de t str for at skabe sammenhold p skolen
Jer er i sportsklubberne I er med i.
Vi. skal have alles meninger og ikke bare
.ccte t s skal frem ved lrermder og skolenvns

Grunden til at jeg ikke syntes -et
er at der er for mange der er passive p
net skal ikke bare et sted man tager hen om
c.
rr
11
lrgenen, lrer noget og s hjem igen om eftermidda
g en . Jeg kunne tnke mig at i alle brndte inde
ao.
1 t1'l t1'ng der kunne
itgl.e ideer og .1. ors ag

' . .. ..
G e rn 9.:'1 ::;
. ''

jeres ;om je3 bar her, skriv :
veJ at der er e:rh o:; skriv ellers LvaC: I :n <.-:; Pr.
Knallert reservedele
til Honda cd so
/ '
Fuch zv 5o(stor)
ITelo,')adexi og
'l:': onni.
Sren E.Jensen ?.a.
uesue_r 1"1 s-ewm{J . .rane
,q 9 sua f J\ v.aE
o6
TA uasTJd axr.1 ap
epuawpJON : B)lJa-Jrt
+Znl re,
1Stre.rJ,
aJ. i:_&. leH; .:h. L o.) . .
----.teie;e_ --F c
c.JCL3KLIFE-3f)p._r].
i.1.1 =. havde suspenderet
al t il fordel for elevernes arrance-
men t !! ippedag'J .
.'
E.fter flere henvend'elser tog elevrdet udfordringen
op, og fik nogle l r ere med p ideen. Efter
m,je og ::esvr me d. bagninr; af bleskiver, peberndder
og sndet endelig.
P ;;rrund ,._ .... i festsalen blev skolens ele-
1
l2r 4_el t O
r
'
i to grupper.
Ane var i festsalen for at se
og gik de andre rundt i de 20
. l t . l' t
JU pa lVe ls.
f:-:- (' .-\1-. -l o .ldasse::'ne havde n.dop teret ele-
klasserne. Fornlet med
vsr skabe et bedre blandt eleverne
' .. " "':. .e - ?verne :-:.o.vde t underholdningr:m i .fest-
s::J : t i , e ... f ble;:>:iver og peter-
:-::: .J :::::l .. . "Jar alle festlighederrte
: i c l se :o r bes;:::e -;:,arte-r. De t var dejligt
der o-stod mellem
..... -= .. - ""l
.......... -.
"'
. -... -..
... ~ - .
- --- . -
11Cf
/ eA, k Me:t n de. r1
/kie .-,a. ckt
--------
- i
! .. :
r:-,
!
'
..
i
-t
.i.
-
.,
~
l ,
l .
'
l
l
.j
'
.. l
li
...
l
Fl
l.
.,
.
-
!.
l!.\
~
i
l
l
P-klassen hvorfor?
Vi er to drenge der syne det er noget pjat,
at larerne bruger P-klassen og akoleinapektr-
en til at true eleverne med, nAr de synes at
de har gjort noget galt, Cor eleverne har ikke
noget at true lrerne med.Hvia man a kommer i
P-klasen m man ikke foravare eig, hvia man
mener at man er behandlet.Vi hber
at det vil blive taget op.
Jens 6.b
Thoma S.a

i
i
. l
l
Politiske definitioner:
Soci alisme:
Du har to ker og giver den ene tii na-
boen.
Komm<.Jnisme:
Du hil r to ker, staten tager derr, l;;egge
og giver dig mlken.
,
'
'
\
i
'
J Fascisme:
Du har to ker, .stateil tager dem begge
' .
l
og slger mlken.
; Nazisme; -
Du har to kel6 stten.tager dem begge
og skyder dig.
8 ureaukratisme:
Du har to ker, staten tager dem begge,
'skyder den ene, malker den anden og
hlder vk.
i
i Kt::;:>italisme:
Du har to Kzer. slger den cno og kbor
on tyr.
i redal::ti


.l v . ... . ....... .. .l - ' i l
, r
c:
. ,_ .....
A'f.XJNYM,
1.-.-----------\
1-Iv <Jd er 111en i.ngen med gymn< s tik i skolen?
Er meninuen den, at eleverneskal f' motion?
Hvis den er det, er det en helt f'orkert
man har gymni'lst ik p;1 .
F'or d e "t kan man ikke n & noget p 45
lllin., n Ar m<1n ogs <'' skal kJ<t' d e om og bruse.
er der i h v ert fald kun J5 minutter til-
bag e til a t l a ve gymnastik i.
For det andet nAr der kun er J5 minutter
S< er det l>egr;l!nset, hvad man kan n, nr
der er ca. 25 personer, der allesammen skal
have det mest positive ud af' timeri. Derf'or
synes jeg, det er meget f'orkert at sl to
klasser sammen, godt nok bliver der ikke f'ler
end normalt, der er piGer/drenge hver
:for sig.
Det m ogs vre svrt at vre lrer med ca.
25 elever, og svrt at holde dem igang. Det
er f'or eksempel umuligt at spille yollBy-
eller basket-ball. Derfor er man nd til at
dele holdet op i 2, og dvs. at en gymnastik-
time er ca. et kvarter. Derf'or er den ikke
meget vrd.
Det med at skoleelever godt af' motion,
mener jeg, de liges godt f'r ved at cykle
i skole!
Jeg har ogsA hrt noget om, at gymnastiktimer
ne er :for at ge interessen inden f'or sport.
Men er f'olk ikke begyndt inden de har prvet
: et i skolen, s tror jeg ikke, de begynder
p c d e t.
Jeg mener, at gymnastikken l skolen kun (Siver
f'orkerte Oj ; lysnj n[; e r om Sport
Helle Pedersen 8 B.
Hvis der er nogle .LPrere/elever, de r mener
noget andet, vil J eG gerne hore jeres mening!
'FUGL
DRIK
IT A-
u EN
KU-
REDE
FRED
BE:-
FLOD KRli.F LEV-
TELSE NlNG
STA
ST
A. LTS i-----1
NORD
l!
HOLDT
MUND
-.')
VRE
GAL
GUD
OPER
SVE
RIGE.
I e r.: e f 1. f.:--. r . T ;.: .-. ;-. : ,.._t
G f or ::tt"d3::: i })OE7J .. .. -rp(l,.

ABCD
Kritik til Mette's artikel om LOE,
Hage til subjektiv og smalsporret artikel skal man da
vist lede meget lnge efter.Hvis Hette havde givet ar-
tiklen overskriften "Hin mening om LOE" havde det vret
acceptabelt,men som overskriften ld "Hvad er LOE" var
artiklen ikke i overensstemmelse med overskrifteneFor
hvad er LOE ? Det er nemlig en politisk organisation
der kun nsker at dreje og manipulere eleverne i en
retning,Det postulat at LOE skulle vre en tvr-politisk
organisation er jo det rene galskab !.Forstr man da
slet ikke,at man mister sin selvstndighed og frihed
nr man er i LOE.
Er man i LOE kommer man,som p arbejdsmarkedet,under
"fagforeningens" magt !.Det betyder at ledelsen i fag-
foreningen kan bestemme hvilken struktur medlemmerne s
flge,og ved at lokke med nogle fortrskede slagord som:
Kollektiv mand !,solidaritet,demokrati,social og fri
medbestemmelsesret i skolen,s fr man de unge revet
med,njagtig i den retning man nsker,Og hvilken ret-
ning nsker man s i LOE ? Ja,eftersom det rygtes at
nogle af ledelsens medlemmer er medlemmer af DKP ( det
Danske Kommunist Parti ),SF ( Socialistisk Folkeparti ),
VS (Venstre Socialisterne ) og somvi alle ved er
disse tre katagerier strkt venstreorienterede,s
s.
kan vi hurtigt se retningeneDisse oplysninger har jeg
bl. a. fra Dansk Tidskrift Index og
kilder.
..
r
l
l
i
t
f
l .
l
Denne artikel er langt fra objektiv,men jeg skal
rligt indrmme at jeg har forbistret svrt ved at
se noget possitivt ved LOE.Hvorfor skal alting vre
s forbandet kollektivt og socialt ? ( Undskyld min
jargon ).Idag er det nrmest en forbrydelse at lave
et stykke selvstndigt arbejde,for s er man jo
egoist (!).Dem der er tilhngere af LDE m,efter min
mening,vre under gruppepres og tr derfor ikke sige
nej til Loe.Det at sige sin mening idag er asocialt
og man er bange for at st udenfor gruppen !.Jeg kan
imidlertid sige at flgerne af en sdan handling kan
umuligt vre vrre end frihedsbervelse.
Derfor er min mening den, at hvis du er friheds- /
elskende og kan lide at vre uafhngig af andre,s
_skal du sige NEJ til LOE.Det er kun og intet andet
end en venstreorienteret organisation der kun nsker
at dreje dig i en retning,og derfor hber jeg ogs
at de elever der ikke gr op i politik,vil vise
bde Mette's og min artikel til deres forldre s
de kan tage stilling til sagen.Det er DIG det gr
ud over,s red din fremtid og sig NEJ til LOE,for
jeg kan jo vre ligeglad,jeg er jo frdig her til
sommer.
/
-
Teaternyt.
I disse dage opfre.r Team Teatret "Modstandsmanden",
e l ler da. danskeren v&gned' med et Z. Det er et teater-
stykke, som handler om den politiske udvikling fra
befrielsen til i <lag. Man f0lger de to hovedpersoner
,\. s.rl og Per igennem denne periode. Karl bliver efter
b3frielsen Per tager arbejde en mindre
ri rkso:nhe.i. De to venner fra modstandskampen (Per og
--
Karl 1 er .1enise politisk set, Per er medlem af
OJ Karl er medlem af Venstre.


s ;.t
:: : i_;ennem So' erne er forholdene for den lille ::;;..;
l a: ,_.-nand blevet kraftigt forringet, derfor bliver Karl
n i t il at s>elge sin jord og tage arbejde p en
fabrik. B'de Per (som nu er SF'er) og Karl bliver skuf-
fet over den politik, som deres partier hver isr prak-
tiserede,da de var v:ed magten hver for sig. Pludselig
der en protestbev!P.gelse, som protestere mod alle
5amle 9olitiske retninger l';vel socialistiske som
liberale. Denne bevgelse lgger skylden for alle de
,"k:onomiske problemer over de store skatter. Frern-
skridtspartiet gr til modstand mod parpirnusseriet,

og vil lese landets problemer ved at sk'llre drastisk
ned pli finansbudgettet. Disse ting fnger hos bde
Per og de melder sig begge ind i fremskridts-
DP.. !'tiet. Per bliver opstillet som kandidat, og_ bliver
v-:cu.6t inr: i folketineet.
09dager imidlertid efterh&nden hvad fremskridts-
t""t .le t e;re:1. tlig st1tr for, og hvilken befolkningsgrup-
l varetager, -iesuden er Karls tro
fre:n:.;!.cTiC.ts;?arti<3i. at vskle.
l.
Igennem dygtigt skuespil, historiske koJJmenta"er,.
fine tekster, virkningsfulde lys- og lydeffekter .- ;;ra
sjove sange,skildre Team. dette stykke politisk
Team vil med stykket klargre hvilke er
sag til,at mange forskellige mennesker mener,at
skridtspartiet vil lse landets problemer til alles
l ars
FORGANGS . PYNTNING
Som :t'olk nok har bemarket hnger der nogle nye
billeder nede i forgangen.
Det :t'rte hold billeder der hang der-
nede var blevet udvalgt lo K. Det andet hold
er udvalgt a:t' 'j/6AH .&g i/6B de vil hnge til
5 januar hvor en ny klasse vil udvlge nye bil-
leder.
Billederne er udvalgt fra NikoleJ
kun tmuseum.
Billederne har ud:t'yldt en alt for lange
tom plad i torgangen og skolen kan kun vare
glad ror at de hanger dernede.
ROBERT 9A
,l
l
r/
Jnsker en ; od jul et rigti s t
s 1::ndende at se om du l1ar
....... , ./
or:f0r t di:; ordentligt i iet forlbne t-r, for du
ved j o jule-
::-.ar d"v:;:r::t lrr.tig ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !T!! !
for 3.lle fristelser
o
s as om
cr.::l er:;:l,..,!."':r, eller dovenskab. Du br
: for tiden til noget fornuftigt
sox f.eks. at tidligt op om morgnen, regne
no/le ezstra matematikopgaver og hllpe din mor
ov far nage nyttigt arbejde.
Pas p alle godterne! De ser indbydene ud, men
er rene gift9 Si dste jul dde tre drenge da
1e tavde s pist 5 poser rde bolsjer.
vil vi dig en jul.
Hvorfor, mor?
- Moar - hvorfor har elefan-
ten en snabel?
- Det ved jeg ikke, stump.
- Moar - hvorfor er
brandbiler rde?
- Aner det ikke!
- Moar - hvordan kom-
mer lyden ud af radioen?
- Tja ... nej, det kan jeg
faktisk ikke huske.
- Generer det dig, at jeg
sprger s meget, mor?
- Overhovedet ikke,
stump. Ellers fik du jo al-.
.,td:a. .
red ..
..
DAKsl"lONr..!N o-.
Mett a Mathi asen (kasserer) 9.a

Helle Hindkjr
Robert Simonaen .. 9.a
Lara Kirkegrd
Madsen
Brit
Cha rlotte Mll e r J a n sen 8 . b
Charlot t e .. 8 . d
oa:::smz
Stof t il 1: 2"' !"' +; p
ind.en d.l3.1.' S . i
t d ko"'mer c"' d l" - "':--
' . ... ... ....... l ..L l - li1o-. ,:J
J. Gu..
! ! ! ! ! ! ! ! TYVERIER ! ! ! ! ! !
7..
. .!.
Hvem er det stjler
Efter hvad jeg har hrt bliver der stjlet meget
her p skolen. Men hvem er det ???. Jeg ha r selv
prvet at komme: hjem uden handsker elJ e r htH ,
Derfor anmoder jeg dig og din lrer om nt passe
p jeres tj
1
snak med jeres lrer 0111 d 0t og E-0
om i kan lse
Thomas 5 . a
o
-----sa
en s o t spare!
l
l
IIII
1,'
-spurt he
s areka sen .
l l
1 SPARE
j\ . : l
l l l ltigtlge l
l SkO
1 tilhele
:
1
l familien l

DK 7400HEANINGBREDG.131STlf.071255,.
o ........ 1 11C. n.,.,- -
N. P. Eriksen
Skotjsforretning
stergade 16
r
BREDGADE 23 HERNING TLF. 07- 22 15 91