Name ____________

хоризонтално
1. доаѓа
5. станува
6. дава
7. купува
8. јаде
9. паѓа
11. прави
12. наоѓа
13. зема
14. каснува
15. расте
16. може
18. има
20. слуша
22. пие
23. избира
24. да се биде

26. носи

вертикално
2. заборава
4. чувствува
7. гради

14.
17.
19.
21.
22.
25.

почнува
победува
крши
знае
вози
се бори

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful