PERGAULAN ANTARA LELAKI DAN WANITA

Penyampai: Abdul Rahim Sahalan

Penghargaan: Ustaz Alias Osman
1

Kandungan
 Hukum dan hujjah

Batas pergaulan
 


 

Kerana darurat Kerana haajah Mengikut kebiasaan adat Kerana belajar Ziarah pesakit


Pergaulan dalam kehidupan kita Pergaulan sejantina
2

OBJEKTIF

Pengetahuan
  

Memahami maksud pergaulan mengikut perspektif syarak Mengetahui hujjah pengharaman pergaulan silang jantina ajnabi Mengetahui batas pergaulan silang jantina dalam keadaan biasa dan tak biasa Mampu mengamalkan kefahaman ini dalam kehidupan harian Boleh menjelaskan tajuk ini kepada orang lain Menyedari bahawa keimanan dan ketaatan kepada Allah adalah landasan kepada amalan ini
3

Amalan
 

Ruhi

Asas penting:
Islam adalah ad-Din – suatu kehidupan  Keseimbangan antara rohani, jasmani, aqal dan emosi  Manusia dicipta untuk menjadi abid kepada Allah dan khalifah di muka bumi

4

PERGAULAN
HUKUM DAN HUJJAH

5

MAKSUD PERGAULAN


  

Gaul: Bahasa Arab ‫خلط‬ Pergaulan: Bahasa Arab ‫اختالط‬ Maksudnya: bercampur silang jantina dalam satu tempat, berlaku pandang memandang, komunikasi, interaksi dan percakapan. Ia melibatkan 3 orang dan lebih, bukan 2 orang, 2 orang dikira khalwat. Fokus perbincangan: pergaulan silang jantina ajnabi Ajnabi: yang halal berkahwin, sekarang atau akan datang, setelah terhapus halangan.
6

HUKUM PERGAULAN SILANG JANTINA AJNABI
Hukum asal pergaulan silang jantina ajnabi adalah haram.  Pengharaman ini tidak sabit dengan nas soreh (langsung dan tepat), tetapi sabit secara tak langsung melalui hukumhukum lain yang dikhususkan kepada wanita.

7

HUJJAH PENGHARAMAN PERGAULAN SILANG JANTINA AJNABI
1. Larangan musafir tanpa mahram 2. Haram berkhalwat silang jantina ajnabi 3. Perempuan tidak wajib solat berjamaah 4. Wanita tidak wajib perang jihad 5. Wanita tidak wajib solat Jumaat. 6. Hukum khusus wanita melakukan haji 7. Tegahan wanita berjalan seiring dengan lelaki.

8

1. LARANGAN MUSAFIR TANPA MAHRAM
Maksud Hadis: “perempuan jangan musafir kecuali bersama mahram”.  Hadis ini secara langsung haramkan wanita musafir tanpa mahram.  Tidak secara langsung melarang pergaulan silang jantina ajnabi, kerana tanpa mahram perempuan akan bergaul dengan lelaki ajnabi semasa musafir.

9

2. LARANGAN BERKHALWAT SILANG JANTINA AJNABI

 

Maksud hadis: lelaki tidak harus masuk (dalam rumah) perempuan kecuali bersamanya ada mahram”. Maksud hadis: “lelaki tidak harus berkhalwat dengan perempuan kecuali bersama mahram”. Hadis-hadis ini secara langsung haramkan khalwat, secara tak langsung haramkan ikhtilat, kerana ikhtilat juga sejenis khalwat

10

3. PEREMPUAN TIDAK WAJIB SOLAT JAMAAH

 

Solat jamaah di masjid hanya digalakkan ke atas lelaki, ada pendapat mengatakan diwajibkan. Perempuan tidak wajib, tidak digalakkan solat jamaah dimasjid, Wanita diharuskan solat dimasjid, tetapi solat di rumah lebih afdal bagi wanita. Keharusan ini terikat dengan syarat: izin suami/wali, tidak memakai wangian, tidak campur gaul dengan lelaki dimasjid. Peraturan saf solat: wanita di belakang sekali

11

penghujjahan

Syarat-syarat wanita boleh berjamaah di masjid, kedudukan wanita dalam saf, dibelakang kanak-kanak mengisyaratkan pergaulan silang jantina ajnabi ditegah. Logiknya, kalau dalam solat yang suasana taqwanya amat tinggi pun ikhtilat ditegah, maka diluar solat, yang suasananya jauh lebih tidak taqwa, ikhtilat lebih ditegah, atas dasar qias aulawi.
12

Kesimpulan penghujjahan ini

Pengharaman pergaulan silang jantina ajnabi dirujuk kepada nas melarang wanita bergaul dalam satu saf solat dan persyaratan lain bagi keharusan wanita solat berjamaah di masjid. Boleh bergaul silang jantina ajnabi bergantung kepada syarat wanita boleh solat berjamaah dimasjid. Pergaulan silang jantina ajnabi hanya boleh dengan syarat.

13

4. WANITA TIDAK WAJIB PERANG JIHAD
 

Aisyah pernah minta izin turut serta dalam perang jihad, Rasulullah saw tidak izinkan. َّ Komentar al-Battal)‫ :( البطال‬wanita tidak wajib jihad kerana mereka wajib berhijab dan dilarang bergaul dengan lelaki. Logiknya, kalau dalam suasana perang yang amat kritikal wanita ditegah bergaul, maka di suasana lain yang tidak kritikal pergaulan lebih ditegah.
14

5. WANITA TIDAK WAJIB SOLAT JUMAAT

Fuqahak sepakat wanita tidak wajib solat Jumaat, kerana sibuk urusan rumah dan kerana larangan bergaul dengan kaum lelaki. Hukum ini menjelaskan pergaulan silang jantina dalam solat Jumaat ditegah, oleh itu wanita tidak wajib solat Jumaat. Logiknya, jika dalam solat jumaat pergaulan ini ditegah, maka diluar solat Jumaat ia lebih ditegah, berdasarkan qias aulawi.
15

6. HUKUM KHUSUS WANITA TUNAI IBADAT HAJI
Rasulullah saw arahkan Ummu Salamah tawaf di belakang kaum lelaki  Fuqaha berpendapat wanita tawaf jauh dari kaabah  Al-Karamani berpendapat: Rasulullah arahkan Ummu Salamah tawaf jauh dari lelaki kerana itulah sunnah wanita semasa tawaf jika lelaki ramai

16

7. TEGAHAN WANITA BERJALAN SEIRING DENGAN LELAKI

Hamzah Bin Usaid al-Ansari meriwayatkan sewaktu Rasulullah keluar dari masjid dan melihat wanita campur aduk di jalan Baginda bersabda: ‫استأخرن ، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ، عليكن‬ ‫ بحافات الطريق‬lalu kaum wanita beredar ketepi dan menyusuri tepi dinding bangunan sehingga ada pakaian mereka yang tersangkut kedinding. Hadis ini jelas melarang pergaulan silang jantina ajnabi.

17

KAEDAH ‫األصل فى األشياء اإلباحة‬ TIDAK BOLEH PAKAI
 

Telah dinyatakan tiada nas soreh haramkan pergaulan silang jantina ajnabi. Namun demikian kaedah di atas tidak boleh digunapakai bagi mengatakan hukum asal kes ini adalah harus, kerana telah ada nas yang tidak secara langsung mengharamkannya. Keharusan mutlak kes ini sudah tidak ada lagi.
18

BATAS PERGAULAN
 Kerana

darurat  Kerana ada keperluan  Mengikut kebiasaan adat  Kerana belajar  Ziarah pesakit

19

PERGAULAN SILANG JANTINA AJNABI KERANA DARURAT
Pergaulan silang jantina ajnabi kerana darurat diharuskan.  Contoh: bergaul kerana melindungi wanita yang bersendirian dalam perjalanan.  Kaedah: ‫الضرورة تبيح المحظورة‬

20

PERGAULAN SILANG JANTINA AJNABI KERANA HAAJAH
Pergaulan silang jantina ajnabi kerana haajah syar`iyah diharuskan.  Kaedah:‫الحاجة تنزل منزلة الضرورة‬  Keharusan ini dengan syarat: mematuhi hukum syarak dan adab-adab Islam.

21

KEPERLUAN (HAAJAH)
         

Urusan muamalat Tugas kehakiman Mengemukakan kesaksian Tugas penguatkuasaan Khidmat tetamu dengan kehadiran suami Menghormati tetamu Kenderaan awam Menunggu giliran dapatkan rawatan Perang jihad Mendapat khidmat nasihat dan bimbingan
22


  

Muamalat: jual beli dan lainnya Tugas kehakiman: Zahiri wanita boleh jadi hakim semua kes, Hanafi boleh dalam kes bukan hudud. Hakim perlu bergaul. Memberi kesaksian: ‫فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان‬ Tugas penguatkuasaan: `Umar lantik al-Syifa’ jawatan hisbah. Beri khidmat kepada tetamu dengan kehadiran suami: kisah isteri Abu Usaid beri khidmat kepada Rasulullah pada jamuan perkahwinan mereka.
23

Menghormati tetamu: kisah lelaki Ansari sanggup layan tetamu Rasulullah, isterinya turut sama beri layanan.  Menaiki kenderaan awam kerana urusan perlu  Menunggu giliran rawatan hospital awam atau swasta.  Jihad fi sabilillah: sahabiyat turut serta beri khidmat rawatan dan logistik  Dapatkan khidmat nasihat dan bimbingan: sahabiyat turut berada dalam majlis bersama Rasulullah

24

PERGAULAN SILANG JANTINA AJNABI MENGIKUT ADAT KEBIASAAN

Pergaulan silang jantina ajnabi dalam majlis teradat seperti walimah, masyuarat, majlis rasmi, sambutan peristiwa tertentu dibolehkan dengan syarat:
  

Menjaga adab-adab dan hukum Islam Menutup aurat, tidak tabarruj, menundukkan pandangan, bercakap dengan suara normal. Tiada percampuran melampau sebagai mengamalkan kaedah ‫سد الذريعة‬

25

PERGAULAN SILANG JANTINA AJNABI SEMASA BELAJAR

Kes rujukan: satu ketika sahabiyat mempertikaikan kaum lelaki lebih banyak masa bersama Rasulullah dan banyak peluang mendapat ajaran agama. Mereka meminta Rasulullah saw menentukan satu masa khusus untuk wanita. Baginda pun menentukannya.

26

Ada dua penafsiran terhadap kes ini sehingga memutuskan dua hukum yang berbeza: 1. Ditegah bergaul semasa belajar, kerana Rasulullah telah mengasingkan majlis lelaki dan wanita.
2.

Boleh bergaul semasa menuntut ilmu. Pemisahan majlis bukan kerana tidak boleh bergaul, tetapi kerana kaum wanita tidak banyak peluang bersama Rasulullah atas tabiat tugas masing-masing, mereka perlu majlis khas maka Rasulullah adakan

27

Bergaul Silang Jantina Ajnabi Semasa Ziarah Pesakit

 

Tidak bezakan jantina yang diziarahi: Wanita ziarah pesakit lelaki: Lelaki ziarahi wanita: Ibn Abbas minta izin ziarahi Aisyah di saat kematiannya. Aisyah mengizinkannya Semua nas ini menyatakan harus ziarah silang jantina ajnabi. Perlu pelihara adab dan hukum syarak.

28

Pergaulan dalam kehidupan kita:
Berbagai situasi; berbagai kaum dan agama Pergaulan dalam
Urusan umum  Urusan resmi  Belajar  Persatuan  Dakwah  Kerjaya  Mencari jodoh

29

Umum
Pergaulan  Sesama Muslim dan bukan - Islam  Dalam pergerakan kita harian
Membeli-belah  Menaiki kenderaan awam

30

Resmi

Pergaulan dengan seorang atau lebih seorang dalam urusan resmi

Berjumpa Dekan/ Pengarah Agensi kerajaan/ majikan/ doktor

31

Belajar
Pergaulan umum  Pergaulan yang ditentukan – kerja kumpulan/ kerja berpasangan  Latihan industri/ praktikal  Pergaulan dengan pensyarah

32

Persatuan
Pergaulan  Dalam jawatankuasa  Aktiviti persatuan antara pelajar  Aktiviti dengan dan bersama masyarakat

33

Dakwah
Dalam aktiviti merencana dan merancang – JK  Bersama mad’u / masyarakat/ kader  Bersama pemimpin/ pembimbing/ guru/

34

Kerjaya
Majikan/ ketua  Rakan sekerja – Muslim dan bukan-Islam  Orang bawahan  Klien  Masyarakat

35

Mencari jodoh
Mencari calon  Dengan bakal pasangan

36

PERGAULAN SE JANTINA

Pergaulan sesama lelaki biasa
 Boleh lihat dan sentuh anggota bukan aurat Haram lihat dan sentuh anggota aurat : ‫ال ينظر الرجل‬ ‫إلي عورة الرجل‬ Boleh tidur satu katil berasingan selimut, tidak boleh satu selimut, sekalipun adik beradik Tidak boleh selimut telanjang: ‫ال يفضي الرجل إلي الرجل‬ ‫في الثوب الواحد‬ Lelaki haram bertelanjang dihadapan lelaki lain, mandi telanjang bersendirian makroh Boleh kucup (pipi,dahi) jika lama tak bertemu
37

Lelaki dengan lelaki amrad/ lembut:
Boleh lihat dan sentuh tanpa syahwat, haram dengan syahwat dan hukum yang sama seperti lelaki biasa.  Boleh sentuh dan lihat kerana darurat dan haajat, termasuk zakar

Lelaki muslim dan kafir:

Sama dengan lelaki muslim

38

Sesama wanita muslimah:
Aurat sesama muslimah: anggota antara pusat dan lutut.  Bagi saya:anggota yang pada kebiasaannya terdedah sewaktu wanita dirumah  Boleh pandang dan sentuh anggota bukan aurat tanpa alas, tanpa syahwat, haram dengan syahwat  Haram lihat dan sentuh tanpa alas anggota aurat.  Boleh tidur satu katil berlainan selimut, tidak boleh satu selimut

39


Tidak boleh selimut telanjang: ‫ال تفضي المرأة إلي‬ ‫المرأة في الثوب الواحد‬ Haram telanjang dalam khalwat, makroh mandi telanjang sendirian

 Aurat

muslimah dengan kafirah,

khilaf:
1. Seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan 2. Seperti aurat muslimah dengan muslimah 3. Anggota yang biasanya terdedah semasa wanita dirumah

40

Pendapat pilihan: pendapat ketiga; paling sesuai untuk menjaga maruah, mengelak masyaqqah dan sesuai dengan rakyat Malaysia berbagai agama.  Muslimah boleh lihat dan sentuh tanpa alas, tanpa syahwat anggota kafirah, kecuali anggota antara pusat dan lutut, haram dengan syahwat  Muslimah haram lihat dan sentuh anggota kafirah antara pusat dan lutut, dengan syahwat atau tidak.

41

KESIMPULAN
Tingkah laku yang zahir adalah manifestasi iman dan praktik Islam sebagai ad-Din  Berusaha memelihara hukum dalam pergaulan adalah satu ibadah  Menjaga adab dan hukum dalam interaksi adalah satu tuntutan dan bertujuan menjaga kemaslahatan umat Semoga mendapat keberkatan Allah. ‫وهللا أعلم بالصواب‬

42

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful