Ser xeneroso é o don máis grande que un pode ter, vai unido á amabilidade, empatía… é a única maneira de vivir

e facer á paz. https://www.youtube.com/watch?v=HNT8NfSB-TU

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful