1988-ban kommentálva az 1984-et, a valóságos és jelképes évszám között tûnõdõn botorkálva szü ténelmi rémképet illetõen érvényes

-e, érvényes maradt-e Orwell regénye? Nem és igen. Igen és nem. Nem, ha megkönnyebbülten nyugtázhatjuk, hogy az a totalitárius dik tatúra, amely az 1984-ben megjelenik, a regény megírása óta nem valósult meg a valóságos tört en, és a kommentár fogalmazása közben nincs jele - kopogjuk le, persze -, hogy a közeljövõben bármelyik nagyhatalom megvalósítani kívánná. Igen, ha a tegnapi történelem némely államalakza olunk. Nem a náci Németországra, nem a sztálini Szovjetunióra, hanem idõben közelebbi képzõdm : Enver Hodzsa Albániájára, Pol Pot Kambodzsájára. Hogy a jelen idejû államképzõdményeket a d i illem okából ne említsük. Röviden elmerengve ennyit mondhatunk ma az 1984 történetfilozófia yességérõl. És a regény? Ünnepelték és kiátkozták a hidegháború hosszú évei során. A sorompótól balra ezért, a sorompó elképpé és jelszóvá lett. Sorompó arra kell, hogy két oldalán ugyanazt a szöveget kétféleképp érteni és értelmezni. Regény azonban nem arra való, hogy jelkép és jelszó legyen. Regény arr hogy olvassák, hogy szabadon olvasható legyen. (Sükösd Mihály)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful