SUMAR

EvEnimEnt Noi lansãri pe piaøa de utilaje......................................................................... 10 Komatsu - 90 de ani de istorie, calitate, dedicare ši performanøã......................................................................................... 16 Grupul Bosch doneazã un milion de euro cãtre Crucea Rošie japonezã........................................................................... 44

Simpozionul 2011 – “Experimenteazã progresul”....................... 54 BAUER GROUP – soluøii complete în tehnologia fundaøiilor speciale ............................................................................... 58

mEgAtEhnic Procedee ši echipamente de demolare primarã a construcøiilor........................................................................................... 22

noutãøi Noi produse Ridgid..................................................................................................... 36 O nouã staøie de sortare mobilã de la Sandvik QA331........................................................................................................................................ 46 TERRA România – primãvara a venit cu noutãøi ši cu promoøii excelente........................................................................................ 66 Compresorul de categorie ušoarã care vine în întâmpinarea cerinøelor sectorului de închirieri.........................72 EchipAmEntE dE lucru Instalaøii performante pe šenile de concasat ši sortat – construcøie, funcøionare, principii generale de calcul (III)....................................................................... 38 DUMPERE: concepøie ši realizare............................................................... 50

FinAnciAr AdvErtoriAl În perioada 13-15 aprilie 2011 are loc Infrastructura româneascã ar putea deveni sugativã de bani europeni................................................................................... 76

20. procedee ši echipamente de demolare primarã a construcøiilor
Demolarea primarã a construcøiilor este procesul tehnologic în urma cãruia, prin aplicarea diferitelor procedee de lucru, acestea sunt tãiate, decupate, dezmembrate sau prãbušite. În urma demolãrii primare ...

46. o nouã staøie de sortare mobilã de la Sandvik - QA331
QA331 este cel mai nou model de staøie de sortare de la Sandvik cu 3 sorturi de agregate, al cãrui con cept are la bazã „liderul” mondial în domeniu, mo delul QA330. Noul model are o capacitate de sortare îmbunãtãøitã, fiind un echi pament robust ...

50. dumpErE: concepøie ši realizare
Mediul economic din øãrile dezvoltate, în domeniul echipamentelor tehnologice pentru construcøii ši al sistemelor de mecanizare a lucrãrilor, se caracterizeazã prin consecvenøã în asigurarea calitãøii ridicate, a flexibilitãøii ši a eficienøei - asociate cu costuri atractive ...

72. compresorul de categorie ušoarã care vine în întâmpinarea cerinøelor sectorului de închirieri
Compresorul Atlas Copco XAS 87 Kd a fost special proiectat pentru a veni în întâmpinarea industriilor de construcøii ši închirieri, fiind ušor de transportat între šantiere ...

4 Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011

Publisher: Viorica Iorgulescu redactor-šef: Ema Brumãreanu art-director: Iulian Filache redactor colaborator: Viorica Moraru consiliul štiinøific: prof. univ. dr. ing. Gh. P. Zafiu (coordonator) 0721-784.914 prof. univ. dr. h.c. Štefan Mihãilescu conf. univ. dr. ing. Ioan Petrea prof. univ. dr. ing. Mircea Alãmoreanu prof. dr. ing. Laurenøiu Sârbu conf. univ. dr. ing. Ion Ionescu drd. ing. Oana Tonciu corecturã texte: Marius Iancu advertising sales Manager: Bogdan Toma Marketing Manager: Cristina Vlãducu revista unelte ši echiPaMente este o publicaøie lunarã a hiparion Publishers,

Produse ši tehnologii îmbunãtãøite

parte a sc Media gaMMa Publishers director general: Adrian Rus director vânzãri Publicitate: Radu Gãvruš director vânzãri Publicitate gruP: Cezar Burlan director editorial: Diana Ionescu director de Producøie: Mihai Voivod Prelucrare iMagine: Daniel Dragomir abonaMente: Mariana Gheorghe Tel: 021-202.82.70; O.P. 33, C.P. 52, Bucurešti coresPondenøã: O.P. 33, C.P. 52, Bucurešti e-mail: rue@hiparion.com www.hiparion.com adresa: Bucurešti, Str. Nerva Traian nr. 3, Bl. M 101, Et. 9, sector 3; Tel.: 021-202.82.70, Fax: 021-202.82.69 MeMbru fondator: Cãtãlin Berari tiPar: Mega Press holdings s.a. Tel: 021/461.08.08; Fax: 021/461.08.09 distribuøie prin: RAuTAKIRjA ROMANIA TuTuN ŠI ZIARE MILLENIuM PRESS HACHETTE DISTRIBuTION NIMSOC MEDIA TEL.: 021-409.29.31, FAX: 021-409.29.32 revista de unelte ši echipamente este marcã înregistratã

de profil desfãšurate de la începutul anului pânã acum, o serie de lansãri de noi produse cu performanøe îmbunãtãøite ši cu tehnologii noi, mai puøin po luante. Marii producãtori, nu puøini la numãr, se întrec în îmbunãtãøirea performanøelor ši a fiabilitãøii echipamentelor pe care le produc prin alocarea unor bugete importante pentru cercetare ši testarea produselor în laboratoarele proprii. În numãrul nostru de aprilie puteøi citi care sunt cele mai noi lansãri de produse, atât la nivel internaøional, cât ši pe piaøa localã. Amintim aici lansarea unui nou încãrcãtor electric de cãtre Liebherr, actualizarea liniei de multiprocesoare CAT, lansarea a trei concasoare noi aparøinând Inertia Machine sau mãrirea cu douã modele noi a liniei de foarfece demolatoare Rotar. Cât privešte lansãrile ce includ ši piaøa autohtonã, menøionãm lansarea unei noi staøii de sortare mobile de la Sandvik - QA331, precum ši lansarea compresorului Atlas Copco XAS 87 Kd, care vine în întâmpinarea industriilor de construcøii ši închirieri. Dincolo de aceste noutãøi mai puteøi citi o analizã a procedeelor ši echipamentelor de demolare primarã a construcøiilor, precum ši contribuøia ingineriei tehnologice a unor firme de prestigiu în conceperea ši realizarea dumperelor, dar ši alte subiecte de interes cu privire la piaøa de profil.

d

eši criza îši face încã simøitã prezenøa – cu atât mai mult pe piaøa româneascã –, marile companii internaøionale din domeniul echipamentelor tehnologice pentru construcøii au anunøat deja, la diversele târguri

issn 1582-4217
copyright Media gaMMa Publishers Media gaMMa Publishers este parte a grupului de firme

Ema Brumãreanu

Reproducerea integralã sau parøialã a textelor sau ilustraøiilor din Revista de unelte ši Echipamente este posibilã numai cu acordul prealabil scris al MEDIA GAMMA PuBLISHERS. Întreaga rãspundere privind corectitudinea informaøiilor revine semnatarilor articolelor ši firmelor care îši fac publicitate.

În perioada 13-15 aprilie 2011. alãturi de partenerii sãi Atlas Copco. în incinta spaøiului expoziøional Liebherr. aflat pe Autostrada Bucurešti-Pitešti. Genco ’93. Fayat ši Hiarom. între orele 10-18. utilaje ši echipamente expuse ši puteøi beneficia de suportul informaøional oferit de specialištii noštri. are plãcerea de a vã invita sã participaøi la Simpozionul 2011 – “Experimenteazã progresul”. calitatea ši mobilitatea diferitelor tipuri de mašini. pulverizatorul DP 2000 ši ciocanele hidraulice SB 552 ši MB 700. puteøi certifica randamentul. Vã ašteptãm cu interes! 8 Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 .A D V E R TO R I A L STiMAøi COLABORATORi. Printre exponatele marca Atlas Copco se vor regãsi echipamentul de foraj ROC T15. destinat aplicaøiilor din domeniul construcøiilor. Liebherr. graiferul MG 2700.

A D V E R TO R I A L Foto: Atlas Copco Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 9 .

Pentru a se preveni o posibilã deteriorare a încãrcãtorului ER 934 C atunci când este mutat. 10 Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 .3 tone.5 m ši are o capacitate de ridicare de pânã la 3. acesta dispune de un un cablu de ghidare ši de un cablu suplimentar. De aici provine ši descrierea fãcutã de Liebherr. potrivit cãreia utilajul este „semi-staøionar”. Faptul cã încãrcãtorul are un cablu atašat aratã limitele acestuia referitor la cât de mult sau cât de departe poate fi deplasat. Totodatã. Potrivit Liebherr. Încãrcãtorul este acøionat de un motor electric de 160 kW. cerinøele de întreøinere sunt mai mici la astfel de utilaje.E V E N I M E N T Liebherr a Lansat încãrcãtorul electric er 934 C iebherr a scos pe piaøã încãrcãtorul electric ER 934 C. iar la aceasta se mai adaugã o serie de avantaje pre cum reducerea nivelului de zgomot. utilajul fiind totuši mobil. de emisii poluante ši de praf. costurile de bazã pentru mašinile electrice sunt mai mici decât la cele L cu motoare diesel. acøionarea electricã asigurând cicluri de lucru mai rapide ši performanøe mai înalte. pe care îl descrie ca fiind „semistaøionar”. Utilajul de 38 de tone beneficiazã de o razã de lucru de 15.

MP20. În ceea ce privešte carcasa. noul design al învelišului permite accesul mai ušor la pãrøile inferioare ale echipamentului. creând un nou design al me canismului de forfecare ši realizând câteva modificãri ale carcasei. MP30 ši MP40). astfel încât echipamentele sã poatã fi întreøinute ši manevrate mai ušor.E V E N I M E N T Caterpillar ši-a aCtualizat linia de multiprocesoare at a actualizat patru modele din linia sa de multiprocesoare (MP15. C 12 Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 . Cilindrul hidraulic este acum protejat de un capac. iar echipamentul dispune de un numãr de piese care sunt comune pentru toate multiprocesoarele de la Cat. Modificarea mecanismului de forfecare a fost realizatã cu scopul de a asigura o tãiere mai rapidã ši mai eficientã a metalului.

având o capacitate de pânã la 700 t/h. transportoare rabatabile ši un alimentator cu bandã de 1.5 x 5.7 m. alimentat de un motor John Deere. Inertia Machine a expus trei concasoare mobile noi. Un alt model nou este 620 Spec Maker. La Conexpo.8 x 6. Unitatea cu circuit închis 4048 a fost proiectatã pentru aplicaøiile de reciclare a asfaltului. Printre caracteristici se numãrã o barã de încãrcare de 10. 5066 este un concasor cu impact cu ax orizontal destinat aplicaøiilor primare. Acesta dispune de o axã detašabilã care asigurã un transport facil ši costuri de transport eficiente. un concasor cu impact ši un ciur vibrant cu douã site.7 m3 ši un bun- n cãr de 1. În partea cealaltã a concasorului existã un transportor de evacuare cu o lãøime de 1.E V E N I M E N T InertIa MachIne 3 concasoare noi la conexpo oul model 4048 aparøinând Inertia Machine a fost proiectat pentru aplicaøiile de reci clare a asfaltului. fãrã a fi nevoie de remorci sau camioane. Puterea vine de la un motor John Deere. buncãr ši ciur.07 m ši o lungime de 11.1 m.2 m. o unitate electricã montatã pe un šasiu cu trei osii. Dispune de un ciur înclinat cu douã site de 1. Aceasta este do tatã cu un buncãr de 1.2 x 3. iar unitatea este montatã pe un šasiu cu roøi cu trei osii. Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 13 .6 m.5 m.

însã. ši RSS 50. care sunt ušor de manevrat. cu o masã de 6. acestea din urmã fiind lansate anul trecut la Bauma. lame rotative ši šurub adaptor. îmbinat cu o supapã de vitezã integratã. Aceste modele.650 kg. care s-au alãturat celor din linia RSS 40 pentru excavatoare de 25-38 tone (4. Rotar intenøioneazã sã completeze gama ši cu alte modele. momentan. Potrivit companiei. cu o masã de 3. noile foarfece de molatoare dispun de un cilindru puternic care. R 14 Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 . oferã o forøã de tãie re mai puternicã ši un ciclu de tãiere mai rapid.350 kg.440 kg). compania nu oferã detalii în aceastã privinøã. Noile modele sunt RSS 30. asemãnãtoare cu RSS 20 ši RSS 100. care se atašeazã la utilaje ce au între 20 ši 32 de tone. care se atašeazã la utilaje ce au între 30 ši 50 de tone. fiind prevãzute cu margini de tãiere moderne. permit o rotaøie continuã de 360°.E V E N I M E N T RotaR a mãRit gama de foarfece demolatoare otar International BV a adãugat douã modele noi liniei sale de foarfece demolatoare (RSS).

Întreaga istorie de 90 de ani ridicã astãzi brand-ul Komatsu. siguranøã ši protecøia mediului pen tru aceastã industrie. Komatsu produce uti laje care se preteazã celor mai di versificate aplicaøii din construcøii. primul buldozer D50-1. Komatsu este unul dintre cei mai mari ši renumiøi producãtori la nivel mondial de utilaje de construcøii. Acestuia i-a urmat. dedicare ši performanøã 13 mai 1921 . industria minierã ši din domeniul 16 Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 . Astãzi.astãzi Cine este Komatsu? Fondat în anul 1921. la cele mai înalte standarde când vine vorba de performanøã. tehnologie. clã dit ši crescut întotdeauna pe principiul „calitate ši încredere”. minerit ši industriale. de la începuturi Experienøa Komatsu în producøia de utilaje a început în anii ´30.E V E N I M E N T Komatsu 90 de ani de istorie. calitate. în 1947. oda tã cu producerea primului tractor pentru activitãøi agricole.

E V E N I M E N T În România. unic distribuitor Komatsu este firma MARCOM RMC `94 din Otopeni.ro Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 17 . Otopeni.352.21.67 E-mail: marketing@marcom. Ilfov Tel/fax: 021. Drumul Odãii nr.64 / 021.ro Web: www.marcom. 14 A.21. Contact: MARCOM RMC `94 SRL Str. jud.352.

iar în România. buldozere ši basculante. concasoare mobile ši echipamente Mining de mare capacitate . buldoexcavatoare. Komtrax este ši astãzi cel mai performant sistem de monitorizare ši gestionare a datelor descãrcate prin intermediul satelitului de la echipamentele KOMATSU. echipamente Construction . aproximativ 1. Gama de utilaje Komatsu se împarte în 3 categorii principale de produse: echipamente Utility . de carierã. mai mult de 210. care permite efectuarea o peraøiunilor fãrã operatori. motostivuitoare ši electrostivuitoare. Încã din 1948.200 sunt excavatoare hidraulice. Komatsu a început producøia primelor motoare diesel. în anul 1999. A urmat apoi. Komatsu Ltd. Komtrax. Komatsu a revoluøionat piaøa de profil prin introducerea primului sistem de monitorizare prin satelit al utilajelor. introducerea pe piaøã a tehnologi ei “ecot3” de emisii poluante. basculante rigide ši basculante articulate. în 1995. iar în 2008. a celei mai mari basculante din lume Komatsu 930E. încãrcãtoare frontale com pacte.000 de echipamente folosesc sistemul Komtrax. …pânã la unul dintre cele mai puternice brand-uri de renume mondial! În prezent. Activitatea Komatsu nu se oprešte însã aici. Numai în ultimii 7 ani. Totodatã. buldozere. Komatsu a livrat în întreaga lume nu mai puøin de 460.mini ši midi excavatoare.000 de echipamente furnizeazã zilnic informaøii cãtre posesorii lor. mini încãrcã toare multifuncøionale. numãrã a proximativ 40. care promoveazã ši co aprilie 2011 mercializeazã aceste echipamente ši care lucreazã împreunã la consolidarea ši îmbunãtãøirea permanentã a tuturor produselor ši serviciilor de sub umbrela brand-ului Komatsu. precum: producerea. încãrcãtoare frontale. Nu e de mirare de ce Komatsu este liderul mondial în producøia de excavatoare hidraulice. În nenumãrate rânduri. în condi øii de maximã siguranøã ši produc tivitate. modelul WA1200. cifrã la care se ada ugã angajaøii firmelor distribuitoare Komatsu din întreaga lume. în anul 2005. În lume.600 de utilaje. 220. introducerea pe piaøã a primului excavator hibrid pe šenile PC200. implementarea siste mului AHS (autonomous haulage system) pe basculantele mari. n 18 Revista de Unelte ši Echipamente n .000 de angajaøi în în treaga lume. încãrcãtoare frontale. împãrøite pe toate conti nentele. astfel cã astãzi marea majoritate a utilajelor sunt dotate cu motoare Komatsu de ultimã generaøie.excavatoare hidraulice pe šenile ši pe pneuri. În gru pul Komatsu sunt 144 de companii proprii. Komatsu a fost un promotor în crearea de tehnologii performante pentru industria utilajelor de construcøii.excavatoare hi draulice. în anul 2000. Dintre acestea. în acest moment. chiar înainte ca aceasta sã fie adoptatã drept standard de CE.E V E N I M E N T industrial. producerea primului ši celui mai mare încãrcãtor frontal din lume acøionat mecanic.

Acesta a fost gândit sã înlocuiascã clasicul ferãstrãu folosit de cãtre instalatori pentru tãierea tubu rilor. Marele avantaj al utilizãrii acestuia constã în înlãtura rea bavurilor care pot ciupi garniturile r ši care mai departe afecteazã etanšeitatea. De la începutul anului ši pânã în prezent. specifice Europei de Est. vânzãrile de noi echipamente depãšesc 35% din cifra de afaceri.care detecteazã temperaturi între -50 ši 800 ˚C -. p-TeC 3240 este un cutter pentru tuburi de scurgere din propilenã. un telemetru ši o nouã versiune a camerei de microinspecøie micro seesnake-CA 100. În fiecare an. Dispozitivul Ridgid realizeazã o tãiere dreaptã.N O U T ã ø I Noi produse ridgid idge Tool îši lãrgešte portofoliul cu un produs 100% original. datoritã geometriei unice a cuøitului. Ridge Tool România a lansat patru noi produse: un termometru noncontact cu raze infrarošii . un detector de gaze combustibile. Produsele cu cel mai mare impact asupra pieøei sunt cele din gama video de inspecøie a canalizãrilor. Preøul cu care va fi comer cializat este de 25 de euro. Compania lucreazã în România la dezvoltarea unor produse din zona mentenanøei canalizãrilor ši a prelucrãrii øevilor din oøel. P-TEC 3240 36 Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 .

pri mul Centru Regional RIDGID din Europa Centralã ši de Est. HVAC/R.N O U T ã ø I Camil Aliman.este lider în producøia de scule de mânã ši electrice. tãiere ši alte scule pentru filetarea øevilor) ši sã venim în fiecare an cu produse noi ši inovative care sã ofere soluøii la noile probleme ale clienøilor noštri. în mašini unelte cu comandã numericã pentru producøia de mašini de filetat ši bacuri de filetare. canelare. Subsidiarã a Emerson Professional Tools™. mašini de filetat ši pentru curãøat conducte. RIDGID® .” Ridge Tool a investit pânã în prezent peste 1. Mai exact. declarã: “Øinta este sã extindem la maximum perioada de tranziøie pentru produsele tradiøionale (filetare. un Centru de Training ši Suport Tehnic. unde a început activitatea de producøie în anul 2008. compania Ridge Tool este prezentã în România din 2005. în cadrul Campusului Emerson™ din Cluj-Napoca. Area Manager Regional România ši Ungaria al Rigde Tool.brand deøinut de Ridge Tool Company . dar ši peste 300 de tipuri de scule utilizate în domeniul instalaøiilor sanitare. incluzând o Unitate de Producøie. energie.5 milioane de dolari în utilarea ši dotarea fabricii sale din Cluj- Napoca. petrol. de asemenea. un Showroom ši un centru de Customer Service. n SeeSnake-CA 100 Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 37 . în portofoliul sãu intrând. utilitãøi publice ši domeniul comercial. sectoare industriale. Ridge Tool a inaugurat în urmã cu doi ani.

în 36 de locaøii. Compania germanã anunøã cã urmeazã sã ia ši alte mãsuri de ajutor. Grupul Bosch a anunøat faptul cã va trimite un ajutor imediat de un milion de euro. menite sã comunice continuu ši sã rãspundã la toate întrebãrile asociaøilor. prešedintele Consiliului de Administraøie al companiei Bosch "Suntem profund îngrijoraøi de amploa rea catastrofei din Japonia. concernul german a alcãtuit douã echipe de sprijin în caz de calamitate.E V E N I M E N T GRupul BosCh doneAzã un milion de euRo cãtre Crucea Rošie japonezã Vineri. se poate doar ghici amploarea realã a distrugerilor. clienøii. Tehnicã industrialã ši Bunuri de larg consum ši echipa mente pentru construcøii. cât ši pen tru poporul japonez. Conform datelor deøinute pânã în prezent de grupul german. stabilite în Germania ši Japonia. Aceastã donaøie este un semn al celei mai profunde simpatii pe care o avem faøã de poporul japonez”. imediat ce va avea o imagine mai clarã asupra întinderii prejudiciului ši a lucrãrilor de reconstrucøie necesare. care a fost foarte afectat de tot ce s-a întâmplat. a spus Franz Fehrenbach. a explicat el. a continuat Franz Fehrenbach. Bosch este prezent în Japonia de peste 100 de ani. suntem foarte îngrijoraøi atât pentru asociaøii noštri. în sprijinul victimelor cutremurului ši tsunamiului care au lovit Japonia. Aceštia dezvoltã ši fabricã produse pentru diviziile de Tehnologie auto. Compania are actualmente a proximativ 8000 de asociaøi în øarã. prešedintele Consiliului de Administraøie al companiei Bosch. furni zorii ši partenerii Bosch. niciun asociat Bosch nu a fost ucis sau rãnit în 44 Revista de Unelte ši Echipamente n . Banii sunt meniøi sã sprijine activitatea desfãšuratã de Crucea Rošie japonezã. El a adãugat cã. Bosch a decis sã amâne orice decizie cu privire la modul în care ar putea ajuta cel mai bine øara ši poporul japonez în activitatea de reconstrucøie a øãrii. cauzatã de cutremurul masiv ši de tsunami". "În urma situaøiei extrem de grave care a apãrut cu privire la centralele nu cleare. C Franz Fehrenbach. 18 martie 2011. în prezent. Din acest motiv. atastrofa din Japonia ne-a šocat pe toøi." aprilie 2011 Imediat dupã štirea cutremurului.

cu denumirea „Atelier de mecanicã finã ši electrotehnicã”. Japonia cea de-a 125-a aniversare.800 de patente pe plan interna øional.com www.bosch. Muløi dintre aceštia au fost trišti sã plece ši extrem de reticenøi în a-ši pãrãsi colegii japonezi”. Japonia Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 45 . Pagubele exacte asupra clãdirilor sunt încã în curs de eva luare. n Informaøii suplimentare sunt disponibile la adresele de Internet www. Cu toate acestea. oferind soluøii care sunt atât inovatoare.125bosch. un trust industrial. tehnologiei industriale. Grupul Bosch este un lider global în furnizarea de tehnologii ši servicii. Structura specialã a proprietarilor Robert Bosch GmbH garanteazã libertatea antreprenorialã a Grupului Bosch. care deøine ši majoritatea voturilor. fapt ce permite companiei sã facã planuri pe termen lung ši sã efectueze investiøii iniøiale importante pentru protecøia viitorului sãu. cât ši utile. în anul fiscal 2010. „Bosch a repatriat deja cei aproximativ 300 de expaøi care lucrau în Japonia ši pe membrii familiilor acestora. Funcøiile de conducere ale Grupului sunt îndeplinite de Robert Bosch Industrietreuhand KG.bosch-presse. bunurilor de larg consum ši echipamentelor pentru construcøii.E V E N I M E N T niciuna din locaøiile Bosch din Japonia. în domeniile construcøiei de autovehicule. concernul german a suspendat pentru moment toate cãlãtoriile de afaceri ale angajaøilor sãi în Japonia. Grupul Bosch cuprinde Robert Bosch GmbH ši cele peste 300 de filiale ši companii regionale din peste 60 de øãri. circa 283. a încheiat Fehrenbach. Acøiunile rãmase sunt deøinute de familia Bosch ši de Robert Bosch GmbH. Bosch este reprezentatã în aproximativ 150 de øãri. pro ducøie ši vânzare reprezintã fundaøia crešterii concernului german. o organizaøie caritabilã. Conform rezultatelor preliminare. Prin toate produsele ši ser viciile sale. Compania a fost înfiinøatã în Stuttgart în 1886 de cãtre Robert Bosch (18611942). Aceastã reøea internaøionalã de dezvoltare.500 de angajaøi au generat vânzãri de aproximativ 47. Bosch sporešte calitatea vieøii.3 miliarde de euro. Prin includerea partenerilor comerciali ši de service. Firma germanã anunøã însã cã nicio clãdire nu s-a prãbušit ši nu au existat incendii la niciuna din locaøiile sale.de www. Bosch îši sãrbãtorešte Bosch in Tochigi.com Bosch in Odawara. În anul 2011. Capitalul social al Robert Bosch GmbH este deøinut în proporøie de 92% de cǎtre Fundaøia Robert Bosch. Bosch a cheltuit în 2010 aproximativ 4 mili arde de euro pentru cercetare ši dezvoltare ši a înregistrat aproxima tiv 3.

modelul QA330. Noul model are o capacitate de sortare îmbunãtãøitã. al cãrui concept are la bazã „liderul” mondial în domeniu. Productivitatea sporitã ši calitatea sortãrii vor asigura satisfacerea tuturor cerinøelor clienøilor. foarte durabil ši rezistent. fiind un echipament robust.QA331 QA331 este cel mai nou model de staøie de sortare de la Sandvik cu 3 sorturi de agregate.N O U T ã ø I O NOuã StAøie de SOrtAre mObilã de la Sandvik . conceput atât pentru activitãøi de reciclare. 46 Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 . cât ši pentru producøii de masã.

îmbunãtãøesc considerabil eficienøa ši capacitatea de sortare ale echipamentului. împreunã cu suprafaøa de sortare mare ši cu amplitudinea sporitã a vibraøiilor. prevãzutã cu 2 lagãre. cu un unghi de înclinare la partea inferioa rã a cutiei majorat cu 6˚ faøã de mo delul anterior.52 m. Aceste caracteristici. Cele mai importante ši valoroase caracteristici ale noii staøii de sor tare QA331 sunt: . a frecvenøei înalte de lucru ši a unghiului reglabil al cutiei de sortare cu 2 niveluri.capacitatea mare de producøie. da - toritã suprafeøei mari de sortare. care produce efectul de „bananã”.27 x 1. dar ši a unghiului suplimentar de înclinare cu 6˚ al pãrøii inferioare a cutiei.N O U T ã ø I Q A331 este dotat cu o cutie de sortare de 4. Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 47 .

conceptul de fabricaøie a echipa mentului. pentru a asigura o utilizare optimã a echipamentului.21.construcøii de drumuri.exploatãri în cariere de piatrã.64 / 021. . Ilfov. în 2010.capabilitatea ši adaptabilitatea mul tiplã în lucru: în cariere – „în front”. . Otopeni. Sistemul de transport cu suspendare pe roøi îi asigurã o mobilitate de excepøie.67. Distribuitor autorizat în România al echipamentelor mobile de sortare ši concasare Sandvik este MARCOM RMC’94 SRL.050 mm.352. care asigurã o durabilitate foarte mare pentru cele mai grele con diøii de lucru. .šasiul modern cu profile metalice tip „I”.N O U T ã ø I controlat prin radiocomandã.21. .suport post-vânzare la nivel global.marcom. šenilele au o lãøime de 500 mm ši permit astfel accesul echipamentului în cele mai variate condiøii de teren.exploatãri miniere de suprafaøã. QA330/1 se preteazã la numeroase aplicaøii. Printre caracteristicile standard ale noii staøii de sortare Sandvik QA331 trebuie inclusã ši pasarela pliabilã. jud.producøii de agregate. Transportorul principal este prevãzut cu o bandã tip heavy duty cu lãøime de 1. Tel/fax: 021. E-mail: marketing@marcom. 14 A. în centre de reciclare ši în activitãøi de construcøie ši dezvoltare urbanã. De la pre-lansarea la Hillhead. Contact: MARCOM RMC’94 SRL Šos. SANDVIK considerã cã noua staøie de sortare QA331 va deveni o referinøã în rândul echipamentelor mobile de sortare pentru 3 sorturi de agregate ši îi va contura profilul de prim producãtor mondial de echipamente mobile de sortare ši concasare. Mai mult. . din jurul cutiei de sortare. precum: . incluzând un stoc al pieselor de schimb uzuale. QA331 a stârnit un interes deosebit în rândul clienøilor din întreaga lume.ro www. buncãrul are o capacitate de 8 m3 ši este însoøit de un grãtar basculant pentru pre-sortare.352. care asigurã accesul ušor al operatorului pentru realizarea activitãøilor de întreøinere. Drumul Odãii nr. . .activitãøi de reciclare a materialelor de construcøii.ro 48 Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 . . orientat cãtre un consum cât mai redus de combustibil ši cãtre costuri de operare reduse.

vibratoare de adâncime ši toatã gama de scule ši accesorii pentru foraje.A D V E R TO R I A L BAUER GROUP . cu sediul central în localitatea bavarezã Schrobenhausen.construcøii de fundaøii speciale (BAUER Spezialtiefbau GmbH).prospectarea ši exploatarea resurselor naturale (BAUER Resources GmbH). unitãøi cu graifãre ši cu freze pentru execuøia de pereøi diafrag mã. Aresing ši Edelshausen. având trei direcøii principale de activitate: . . ce are în componenøã mai mult de 100 de companii subsidiare. 58 Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 . B BAUER Maschinen Group este li der de piaøã în dezvoltarea ši pro ducerea de utilaje specifice tehno logiei fundaøiilor speciale ši explo atãrii resurselor minerale.soluøii complete în tehnologia fundaøiilor speciale AUER GROUP este un concern internaøional. În fabricile sale din Schrobenhausen. cotat la bursã din 2006.fabricaøie de utilaje pentru teh nologia fundaøiilor speciale (BAUER Maschinen Group). . macarale pentru fundaøii speciale. BAUER Maschinen GmbH produce seria BG de utilaje de foraj rotativ pentru piloøi. în întreaga lume.

specializate pentru instalarea de palplanše prin intermediul unor capete hidraulice vibratoare. pe fabricarea de utilaje hidraulice de foraj pentru cariere ši exploatãri miniere la suprafaøã. De curând. Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 59 . firma KLEMM a dezvoltat ši o gamã de utilaje de foraj pentru captarea energiei geotermale. sau pentru injecøii de beton la presiuni înalte. fiind acøionate de la instalaøia hidraulicã a acestuia.A D V E R TO R I A L Ciocanele diesel PILECO sunt montate pe mastul unei mašini de foraj BG sau pe mašini pentru palplanše RTG. Energia dezvoltatã de ciocanul diesel este transferatã pilotului metalic pentru înfigerea acestuia în sol. sau sunt suspendate în cârligul unei macarale. HAUSHERR System Bohrtechnik GmbH este specializatã. în princi pal. Tot la Schrobenhausen îši desfãšoarã activitatea ši firma RTG Rammtechnik GmbH. Ciocanele hidraulice FAMBO se pot monta prin intermediul unui mast propriu pe braøul unui excavator. KLEMM Bohrtechnik GmbH este unul dintre cei mai cunoscuøi producãtori de utilaje pentru foraje de ancorare. foraje de micropiloøi. producãtoare a utilajelor din seria RG.

apã sau canalizare. De asemenea. montate pe šasiuri de camion. vã rugãm sã contactaøi firma TRACTOR PROIECT COMERØ din Brašov. amestec. prin tragerea prin interiorul acestora a conductelor noi. n 60 Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 .10 mai. Dacã doriøi sã participaøi. MAT Mischanlagentechnik este specializatã pe dezvoltarea ši producerea unei game complete de instalaøii ši echipamente pentru pre parare. injectare ši denisipare a fluidelor de foraj. PRAKLA Bohrtechnik GmbH este specializatã pe fabricarea de uti laje de foraj mobile.A D V E R TO R I A L captare a energiei geotermale. sistemele RBS asigurã înlocuirea rapidã ši sigurã a vechilor conducte de gaz. au fost dezvoltate câteva modele pentru foraje de Aveøi ocazia de a vedea ultimele realizãri ale firmelor enumerate mai sus “LA BAUER ACASÔ – expoziøie ši demonstraøii practice. la sediul BAUER din Schrobenhausen . fãrã a fi necesarã decopertarea lor.Germania. ce se organizeazã în perioada 7 . destinate forajelor la mare adâncime pentru execuøia de puøuri de apã sau pentru prelevare de probe pentru studii geotehnice. reprezentanta comercialã a BAUER în România. Firma ABS Trenchless GmbH pro duce mašini ši echipamente pentru foraje orizontale ši pentru reabilitarea reøelelor de conducte subterane: utilajele ABS executã foraje de subtraversare pentru instalarea conductelor noi de gaz sau apã ši a reøelelor de cabluri electrice.

N O U T ã ø I Denumiri noi care vor facilita Diferenøierea între variatele modele de echipamente de foraj atlas copco 62 Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 .

de asemenea.N O U T ã ø I Foto: Atlas Copco Divizia Echipamente de Foraj de Suprafaøã a Atlas Copco modificã structura denominativã a echipamentelor de foraj din cadrul clasei tip ROC. în vederea distingerii avantajelor oferite de fiecare categorie ši a identificãrii mai facile a segmentului ši aplicaøiei cãrora le sunt destinate. Procesul de implementare a fost demarat ši se va finaliza pânã la sfâršitul anului 2012. Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 63 . Noile denumiri vor facilita diferenøierea între variatele modele de echipamente de foraj ši vor evidenøia. diferitele caracteristici ale acestora. când toate echipamentele tip ROC vor purta noua denumire.

Aceastã diferenøiere nu este utilã numai în cazul delimitãrii celor 4 categorii. faptul cã Atlas Copco oferã soluøia adecvatã pentru fiecare tip de aplicaøie în parte. cu urmãtoarele denumiri: AirROC. în vederea minimizãrii costului specific de forare ši pušcare. acøionate manual. asocierea fiind evident marcatã prin desemnãrile individua le din cadrul denumirii echipamentului.atlascopco. PowerROC. specific acestui tip de echipament: 3 inch.ama de echipamente de foraj la suprafaøã tip ROC a fost divizatã în 4 serii distincte. cu nivel mediu de complexitate. la nivel general de clasã de echipamente. G lipsit de disfuncøionalitãøi. Seria PowerROC reprezintã gama de echipamente hidraulice cu design fiabil ši un sistem hidraulic Pentru mai multe informaøii vã invitãm sã accesaøi site-ul www. ušor de operat graøie designului simplu ši structurii robuste din oøel. FlexiROC ši SmartROC.com sau sã vizitaøi reprezentanøa localã Atlas Copco România SRL. n În denumirea AirROC sunt incluse echipamente pneumatice. cum ar fi FlexiROC T30 R. Grupa de echipamente FlexiROC cuprinde echipamente de înaltã tehnologie. ciocan de fund ši tip COPROD se utilizeazã în funcøie de categoria de echipamente. Foto: Atlas Copco 64 Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 . caz în care T reprezintã varianta de foraj cu ciocan de suprafaøã. cu un nivel înalt de complexitate. iar 30 – dia metrul optim de gaurã. în timp ce SmartROC este denumirea sub care se regãsesc echipamentele de înaltã tehnologie. ci reliefeazã. Metodele de foraj cu ciocan de suprafaøã. dotate cu componente opøionale de ultimã generaøie.

încurajând vânzãrile de utilaje. piese ši accesorii prin oferirea unor avantaje importante la achiziøionarea acestora. 66 Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 .N O U T ã ø I TERRA ROMÂNIA – primãvara a venit cu noutãøi ši cu promoøii excelente Terra România Utilaje de construcøii SRL nu îši dezamãgešte clienøii nici în aceastã primãvarã.

ši de a-ši achiziøiona un utilaj JCB din gama sus-menøionatã. începând cu luna februarie. pentru TERRA România a devenit din ce în ce mai importantã orientarea clienøilor sãi cãtre achiziøia de utilaje noi sau se cond hand. n Revista de Unelte ši Echipamente aprilie 2011 67 . ai cãror producãtori respectã cele mai stricte norme impuse de Uniunea Europeanã (spre exemplu. Tot în acest sens. în aša fel încât factorii nocivi pentru mediu sau care pot periclita siguranøa sã fie reduši la minimum ši sã se în cadreze în cerinøele stricte europene. sã fie verificate ši corect evaluate de cãtre speciališti. TERRA România deruleazã.N O U T ã ø I T ERRA România promoveazã din ce în ce mai mult orienta rea cãtre un mediu mai curat. nou. prin care se oferã clienøilor posibilitatea de a-ši vinde vechiul buldoexcavator indiferent de marca acestuia. o campanie de buy-back pentru gama de buldoexcavatoare tip 3CX ši 4CX. În acest scop. Sennebogen promoveazã chiar „filozofia verde”). care sã funcøioneze la parametri optimi. punând accent în primul rând pe ca litatea utilajelor ši echipamentelor dis tribuite. ecologic ši la cele mai înalte standarde de eficienøã ši fiabilitate.

indiferent de marca acestuia. iar beneficiile sunt cu adevãrat majore pentru orice utilizator care dorešte sã se bazeze efectiv pe principalul sãu instrument de lucru. dar ši parametri de lucru net superiori. TERRA do rešte sã contribuie major la našterea unei pieøe cu adevãrat profesioniste a utilajelor SH. iar alte economii importante se pot face prin faptul cã un utilaj nou are cu totul alte cerinøe privind mentenanøa.N O U T ã ø I Spaøiu de expunere utilaje DN1 Oferta este generoasã prin faptul cã TERRA oferã o evaluare gratuitã a vechiului utilaj. nu ne limitãm la vânzarea utilajelor proprii. La un calcul simplu de eficienøã se poate con stata cã suma investitã pe care o implicã schimbul unui utilaj vechi cu unul nou se poate amortiza într-o perioadã mai scurtã. noul buldoexcavator.pot lua legãtura cu departamen tul de vânzãri al companiei ši înaprilie 2011 cepe demersurile necesare pentru evaluare. Aceastã promoøie de buy-back de la TERRA România mai este va labilã doar în luna aprilie. însã cei interesaøi . utilizatorul economiseš te peste 4000 de euro într-o perioa - dã de 3 ani. iar clientul are posibilitatea sã achiziøioneze în leasing. avansul putând fi constituit de contravaloarea vechiului utilaj. Este de notorietate faptul cã numai din punctul de ve dere al consumului.care vor sã demareze o achiziøie pe baza acestei oferte . Turda sau Timišoara. prin achiziøio narea unui buldoexcavator JCB din gama ECO. datoritã spaøiilor deøinute. al amplasamente lor deosebit de favorabile ale acestora ši al logisticii excelente de care dispunem. unde fiecare tran zacøie sã fie monitorizatã de spe- 68 Revista de Unelte ši Echipamente n . cu o dobândã preferenøialã. Prin acest nou concept. ci oferim posibilitatea celor care vor sã îši vândã utilajul. sã îl aducã într-una dintre locaøiile noastre pentru a fi expus ši promovat spre vânzare. Un concept nou introdus de TERRA România pe piaøa utilajelor de con strucøii SH este faptul cã. o duratã de viaøã mult mai lungã ši costuri re duse cu consumul de combustibil ši mentenanøa. respectiv la Brašov. Aceasta poa te fi consideratã o modalitate exce lentã ši foarte avantajoasã de a de veni posesorul unui utilaj care sã ofere utilizatorului beneficiile inovaøii lor tehnice ale prezentului.

N O U T ã ø I ciališti ši fãcutã în condiøiile cele mai sigure ši de calitate.dupã ce am devenit distribuitori ai anvelopelor de construcøii Michelin . care se adreseazã utilizatorilor de buldoexcavatoare. unul dintre cei mai ieftini furnizori de piese ši consumabile originale JCB pentru piaøa din România. O mare realizare pe partea de orga nizare a distribuøiei de piese ši con sumabile JCB este faptul cã. identice. cu siguranøã. considerãm cã orice utilizator trebuie sã investeascã în anvelope premium ši sã întâmpine sezonul „fierbinte” în construcøii cu buldoexcavatorul echipat corespun zãtor. în aša fel încât acestea se pot achiziøiona de la orice dealer din Europa. valabile între 15 aprilie ši 15 iunie 2011. la nivel european. anul acesta TERRA România revine cu aceastã campanie. Astfel. ajutându-i sã achiziøioneze aceste anvelope ši sã se bu cure de un discount cu adevãrat avantajos. de 10% faøã de preøurile din lista unicã europeanã. ECHIPEAZÃ-ØI BULDOEXCAVATORUL CU ANVELOPELE MICHELIN. utili zatorii de buldoexcavatoare îši pot achiziøiona de la TERRA România un set de anvelope Michelin. începând din data de 28 februarie. la preøuri fixe. promoøia curentã de la TERRA România vine în spri jinul utilizatorilor. n Revista de Unelte ši Echipamente aprilie 2011 69 . beneficiind ca bonus de o anvelopã-faøã cu dimensiunile potrivite pentru tipul JCB 3CX sau.am desfãšurat cu succes o campanie la nivel naøional de echipare a utilajelor terasiere pe pneuri cu aceastã marcã de anvelope. s-a implementat. primind un discount egal cu contravaloarea anvelopei-faøã 3CX. o listã unicã de preøuri la piesele ši consumabilele JCB. Datã fiind importanøa majorã a calitãøii anvelopei. în România fiind oferit ši un discount. TERRA va deveni. în medie. PERFECTE PENTRU ORICE COMPETIØIE! În cadrul acestei promoøii. fãrã riscuri ulterioare pentru cumpãrãtor. în cazul în care este vorba de un buldoexcavator 4CX sau similar. mai ales la un utilaj de construcøii. Întrucât ši în anul precedent . De aceea.

e-mail office@terra-românia. de Centurã.7301/2/3. str. care constã într-o garanøie (suplimentarã faøã de cea normalã de 1 an) acordatã pentru par- tea mecanicã (motor. semnând un contract de service. Morii. nr. 11.N O U T ã ø I „ASIGURÃ SÃNÃTATEA UTILAJULUI TÃU PRIN PLANUL DE PROTECØIE „ASSET CARE”. iar clientul poate opta. nr. ši nu la vechimea utilajului. 780 70 Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 . pentru un anumit numãr de ore de funcøio nare pe care considerã cã îl va efectua în viitor. suplimentarã.ro sau la sediile noastre din: ILFOV – Šos. nr. la numerele de telefon 031. fax 031. cutie de viteze. jud. de aceea garanøia acordatã în ore de funcøionare este un beneficiu real oferit clienøilor noštri. CLUJ – Comuna Sãndulešti. 275/4. cât ši datoritã faptului cã TERRA oferã cea mai lungã periodã în care clientul sã poatã opta pentru acest plan de protecøie (6 luni de la achiziøie).730. se acordã la un numãr de ore de funcøionare. punøi). Feldioara. Cluj (lângã municipiul Turda). comuna Tunari. OFERIT DE TERRA ROMÂNIA PENTRU UTILAJELE JCB” JCB împreunã cu TERRA România dezvoltã o campanie similarã cu un program de garanøie extinsã. TIMIŠ – Comuna Giarmata. BRAŠOV – Calea Feldioarei. com. Sat Copãceni. Aceastã ofertã de ASSET CARE este extrem de avantajoasã. atât din punctul de vedere al costului. Oferta pentru programul ASSET CARE este valabilã pânã în luna octombrie 2011 exclusiv pentru utilajele care nu au depãšit šase luni de la data achiziøionãrii. transmisia hidraulicã ši šasiu. n Informaøii detaliate despre toate promoøiile noastre puteøi obøine de la departamentul de vânzãri TERRA România. însã termenul normal de garanøie conti nuã sã curgã. 555. în funcøie de gradul de satisfacøie pe care îl resimte cu privire la calitatea serviciilor post-vânzare oferite de TERRA. Avantajul major constã în faptul cã aceastã garanøie extinsã. Clientul care achiziøioneazã un utilaj JCB de la TERRA România are la dispoziøie 6 luni de la data achiziøiei pentru a opta sã beneficieze de acest program de protecøie a utilajului – ASSET CARE. conceputã însã mai mult pe ideea unui plan de protecøie a utilajului – o nou- tate în domeniul serviciilor post-vânzare prin flexibilitatea de care dispune. nr.7307. în care majoritatea utilajelor nu lucreazã. Se štie cã în construcøii existã „sezoane moarte”.730.

N O U T ã ø I MOTOCOMPreSOrul de CATegOrie ušOArã care vine în întâmpinarea cerinøelor sectorului de închirieri Motocompresorul Atlas Copco XAS 87 Kd a fost special proiectat pentru a veni în întâmpinarea industriilor de construcøii ši închirieri. fiind ušor de transportat între šantiere (versiunea full option are o greutate sub 750 kg). cu 4 cilindri. carnetul standard fiind suficient. rãcit cu apã. noul compresor are un design robust ši este ušor de operat. Rãspunzând cerinøelor din sectorul construcøiilor ši închirierilor. P rin designul compact. Combinaøia motor-compresor este particularizatã printr-o unitate de 72 Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 . acest motocompresor de categorie ušoarã eliminã necesitatea unui carnet de conducere special. Motocompresorul XAS 87 Kd este prevãzut cu un motor diesel Kubota V1505 turbo charged de 33 kW.

Portable Air este o divizie a Atlas Copco Compressor Technique. fiind astfel ideal pentru cerinøele de bazã din construcøii. Carcasa HardHat™ Modelul este disponibil ši cu pornire la rece. Aceasta dezvoltã. produce ši comer cializeazã în întreaga lume compresoare portabile. XAS 87 Kd este echipat standard cu un rezervor de combustibil compact de 40 litri. având un nivel de zgomot de 98 dB(A). din polietilenã liniarã de densitate medie. Compresorul are un debit FAD (free air delivery) de 5 m3/min (83 l/s) la 7 bar. special proiectatã pentru a-i crešte considerabil eficienøa. Cuplajul cu roøi dinøate eliminã transmisia prin curele. boostere pentru gaze Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 73 . compresie de dimensiuni reduse. Motocompresorul XAS 87 Kd este disponibil în varianta standard cu carcasã compactã din oøel sau cu carcasã HardHat™. având un interval de func øionare între -20 °C ši 50 °C. asigurând astfel valori de revânzare excelente.N O U T ã ø I a fost conceputã pentru a elimina problemele cauzate de coroziune ši pentru a se adapta condiøiilor de lucru dure de pe šantier. Motocompresorul este insonorizat. polizoare ši compactoare. de exemplu 3 scule pneumatice. pentru a asigura necesarul de combustibil pentru minimum 8 ore de lucru. cum ar fi ciocane de spargere. Aceastã nouã carcasã este semnificativ mai ušoarã decât alternativa convenøionalã din metal ši oferã un aspect mai atractiv. Este astfel capabil sã funcøioneze la temperaturi de pânã la -20 °C. asigurând necesarul pentru ac øionarea simultanã a 3 unelte.

Atlas Copco este lider mondial în furnizarea de soluøii pentru producti vitate industrialã. precum ši servicii postvânzare ši de închiriere. domeniului de închirieri ši industriilor generale sub mai multe mãrci. ex tinderea globalã a Grupului implicã peste 160 de pieøe. În strânsã colaborare cu clienøii ši partenerii de afaceri. Aflaøi mai multe vizitând site-ul: www. unelte industriale ši sisteme de asamblare. echipamente pentru construcøii ši mi nerit. ši cu 135 de ani de experien øã. Belgia. Având se diul central în Stockholm. Sediul central al diviziei ši centrul principal de producøie sunt situate în Anvers. Produsele se adreseazã industriei de construcøii. Atlas Copco inoveazã pentru o productivitate superioarã.atlascopco. Produsele ši serviciile includ echipamente pentru aer comprimat ši gaz.com 74 Revista de Unelte ši Echipamente n aprilie 2011 . generatoare.naturale ši generatoare de curent electric ca sursã primarã sau unitate de stand by. Suedia.

POZA LUNII Foto: Atlas Copco .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful