Μια φυσιολογική µέρα

πάνω από την Μάγχη

Και την
Ιταλία

Πειράµατα
ελέγχου του
κλίµατος πάνω
από την Μάγχη

Αγγλία

Γαλλία

Χηµικά ίχνη

Αγγλία

Χηµικά ίχνη

Γαλλία

Χηµικά ίχνη

…και πάνω από την
Ιταλία (Σαρδηνία)

Χηµικά ίχνη

Νότια Ιταλία
Χηµικά ίχνη

Τι είναι οι χηµικές γραµµές ;
Είναι γραµµές εναιωρήµατος από :
βάριο
αλουµίνιο
και πολυµερή ( ινίδια ) πυριτίου
που απελευθερώνονται κατά χιλιάδες τόνους σε όλους τους ουρανούς του
κόσµου από αεροπλάνα µε κατάλληλο εξοπλισµό

Εξοπλισµός απελευθέρωσης των χηµικών
ουσιών

Αεροπλάνα που ψεκάζουν τις χηµικές ουσίες

Άλλα
παραδείγµατα

Δεν είναι αεροσκάφη αερογραµµών.
Τα αεροσκάφη αερογραµµών δεν πετάνε σε σχηµατισµούς , ούτε ακολουθούν τέτοιες πορείες .

Δεν κάνουν σχέδια …

Δεν σβήνουν και επανεκκινούν
τους κινητήρες …

Οι κυβερνήσεις , όταν ρωτήθηκαν από πολίτες ή οργανώσεις :
 γενικά αγνόησαν το ερώτηµα ( Ιταλία , Γαλλία , ... )
 όταν απάντησαν, έδωσαν αόριστες απαντήσεις, όπως
 ότι είναι µέρος των ερευνών για το φαινόµενο του
θερµοκηπίου (USA)
 ότι είναι µέρος των ερευνών για την αντιµετώπιση της
τροµοκρατίας ( Γερµανία )

Στην πραγµατικότητα ερευνούν τον τρόπο ελέγχου του κλίµατος κατά
βούληση.

Παρεµπόδιση
βροχής πάνω από
την Αδριατική

Προσπάθεια
ελέγχου ενός
κυκλώνα

Η ικανότητα ελέγχου του κλίµατος ισοδυναµεί µε την κατοχή ενός όπλου
µαζικής καταστροφής απείρως πιο ισχυρού και αποτελεσµατικού από τα
πυρηνικά όπλα :
 τα πυρηνικά όπλα καταστρέφουν και µολύνουν µε ακτινοβολία
τα πάντα στην περιοχή δράσης τους : τα έµβια όντα , το έδαφος
και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές ( πετρέλαιο , µεταλλεύµατα
κλπ. )
 η ξηρασία , οι πληµµύρες , οι κυκλώνες καταστρέφουν «µόνο» τα
έµβια όντα , αλλά αφήνουν ανέγγιχτες τις πλουτοπαραγωγικές
πηγές , στην διάθεση των « κυρίαρχων του κλίµατος »
 επίσης , µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς την συγκατάθεση
της κοινής γνώµης ( η δράση του όπλου δεν µπορεί να διακριθεί
από µια φυσική καταστροφή ) . Αν πχ. ξηρασία πλήξει µια
περιοχή , αυτή θα αποδοθεί σε φυσικά αίτια και όχι σε ένα κράτος
που θέλει να οικειοποιηθεί τον πλούτο της περιοχής αυτής .

Εικόνες από το
έδαφος, λίγο µετά
τον ψεκασµό των
χηµικών ουσιών

Στην συνέχεια ο άνεµος τα διασκορπίζει , και σε λίγες
ώρες ( 3 - 4 ) …

.. σχηµατίζονται
τεχνητά σύννεφα
από σκόνη , που
κρύβουν τον ήλιο

Τα τεχνητά σύννεφα
ιριδίζουν εξαιτίας της
σκόνης που τα
δηµιούργησε

Έχουν σχήµα και σύσταση
διαφορετική από τα φυσικά
σύννεφα …

…ανάλογα µε τις ουσίες που
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή
τους

…και της επεξεργασίας στην οποία
υποβάλλονται
(σύννεφα βοµβαρδισµένα µε
µικροκύµατα – Project H.A.A.R.P)

Σύννεφα µε τρύπες…

...από τις οποίες τι
πέφτει ;

Ίχνη χηµικής σκόνης που
σχηµατίζουν σκιές οι οποίες
δεν θα έπρεπε να υπάρχουν

Σύννεφα που σχηµατίζουν :

σφαίρα !!
γωνίες !!!

;;;

Τα χηµικά προϊόντα για την παραγωγή των τεχνητών σύννεφων µπορούν να
αγοραστούν ελεύθερα από το διαδίκτυο…

…και µπορείτε να βρείτε εξειδικευµένες συµβουλές !!!

Προφανώς , οι σκόνες αυτές απελευθερούµενες στην ατµόσφαιρα είναι
πάρα πολύ επικίνδυνες για την υγεία . Αυτό συµβαίνει διότι :
 Όλες προκαλούν αναπνευστικά προβλήµατα
 Τα πολυµερή είναι ινίδια πυριτίου, και η εισπνοή πυριτίου
προκαλεί την σιλίκωση
 Η σκόνη αλουµινίου

βραχυπρόθεσµα , επιδρά αρνητικά στην µνήµη και στην
ικανότητα συγκέντρωσης

µακροπρόθεσµα , προκαλεί συµπτώµατα παρόµοια µε την
νόσο Alzheimer

 Η σκόνη βαρίου προκαλεί
 χρόνια κόπωση ( µέσω χρόνιας αύξησης του µυικού τόνου )
 καταστολή του ανοσοποιητικού συστήµατος , αυξάνοντας την
πιθανότητα νόσησης

Για να µάθετε περισσότερα µπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο
χρησιµοποιώντας τις λέξεις Scie chimiche και Chemtrail .
Στο YouTube υπάρχουν πολλά σχετικά film και ειδικότερα ένα που
διδάσκει τον τρόπο διάκρισης των απλών και αθώων σύννεφων
συµπύκνωσης (Contrail), που παράγονται από τα αεροσκάφη σε
συγκεκριµένες ατµοσφαιρικές συνθήκες , από τα χηµικά ίχνη (Chemtrail)
που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο του κλίµατος .
Καλές ιστοσελίδες εισαγωγής στο αντικείµενο είναι :
στα
ιταλικά:

www.sciechimiche.org/
συµπληρωµατική ιστοσελίδα αφιερωµένη στα χηµικά ίχνη

στα
αγγλικά :

www.rense.com/politics6/chemdatapage.html
περιέχει µια µεγάλη συλλογή links πάνω στο αντικείµενο

Παρακαλώ να διαδώσετε το ντοκουµέντο αυτό !!