TV JOJ - Vysielacia štruktúra a cenník reklamy - 01.01.-06.01.

2013
5:45
6:00
6:30
7:00
7:20
7:30
7:40
8:05
8:30
8:45
9:05
9:10
9:30
9:45
9:50
10:25
10:30
11:05
11:15
11:20
11:30
11:40
12:15
12:25
12:35
12:40
12:55
13:00
13:25
14:05

UTOROK 01.01.
JOJ až do rána

Denník ľadovej princeznej
Break (STiV09)

V mene ľudu
Break (UTiV09)

1:25
360

Kde si?
Break (SViV09)

PIATOK 04.01
JOJ až do rána

1:40
360

Neskrotné kočky
Break (PIiV09)

1:30
360

Mickey´s once upon
a christmas
Break (SOiV09)

0:40

Break (UTiV17)

Mickey´s once upon
a christmas
Break (NEiV09)

Break (STiV13)

1:05

Silvestrovský Panelák 2010

1:05

760

Break (SViV13)

760

Silvestrovský Panelák 2010
Break (PIiV13)

1:05

Break (SOiV13)

1:25

1.Break (NEiV13)

760

760

2.Break (NEiV15)

760

760

1:30
1.320

Pištoľníčky

1:40

Cumlikátor R

1:50

1.Break (SViV17)

1.320

2.Break (SViV19)

1.610

Break (NEiV17)

Učiteľkin zločin

1:35

1.Break (STiV17)

1.320

1.Break (PIiV17)

1.320

2.Break (STiV19)

1.610

2.Break (PIiV19)

1.320

Krádež legendy
Break (SOiV17)

1.610

2.Break (UTiV25)

2.010

Zázračné psy
14 Hodín strachu
Break (STiV25)

1:30

Break (SViV25)

1:40
2.010

2.010

Dobrodružstvo na Aljaške

1.320

1.610

2.Break (PIiV25)

2.010

Cinderella R

Break (UTiV31)

Denník ľadovej princeznej

20:00

Hesov Haló novoročný
horoskop
UP

1:10
2.010

Mickey´s twice upon
a christmas
Break (STiV31)

1:15

Cinderella R
Break (SViV31)

1:20

Break (PIiV31)

3.240

2.Break (UTiV37)

3.240

Snežné psy
1.Break (STiV35)

3.240

2.Break (STiV37)

3.240

Everybody´s fine R

1:40

1.Break (SViV35)

3.240

2.Break (SViV37)

3.240

1:55

1.Break (UTiV39)

3.240

2.Break (UTiV41)

3.240

Láska na druhom konci

3.240

2.Break (STiV43)

3.240

Cinderella
Mickey, Donald, Golfy
Break (UTiV47)

1:15

1:35

1.Break (STiV41)

Break (STiV47)

1:20
3.240

Láska alebo trón

3.240

2.Break (SViV45)

3.240

Break (SViV47)

1.610

2.Break (SOiV25)

2.010

Aféra Thomasa Crowna
1.Break (NEiV31)

2.010

2.010

2.Break (NEiV35)

3.240

2.Break (SOiV33)

3.240

3.Break (SOiV35)
2.010

3.240

2.Break (PIiV35)

3.240

1:45

1.Break (PIiV39)

3.240

2.Break (PIiV41)

3.240

Traja v jednej posteli

3.240

2.Break (SOiV39)

3.240

Kde bolo,tam bolo 1+2 R

Pred (PNbD10)

Muž so železnou maskou

2:05

1.Break (NEiV37)

3.240

2.Break (NEiV39)

3.240

3.Break (NEiV41)

3.240

Mulan II

1:35

1:30

1.Break (SOiV43)

3.240

1:20

1.Break (PIiV45)

3.240

2.Break (SOiV45)

3.240

3.240

2.Break (PIiV47)

3.240

Taxi R

1:30

1.Break (NEiV47)

3.240

2.Break (NEiV49)

3.240

3.240
Break (SOiV49)

Najlepšie počasie

1:35

1.Break (SOiV37)

Fantastické torty
Krimi Noviny
Noviny TV JOJ

2:10

1:30

1.Break (SOiV31)

1:40

1.Break (SViV43)

Cinderella

2.010

1:30

1.Break (PIiV33)

Zamestnanec mesiaca

1.610

2.Break (NEiV25)

2:00

1.Break (SOiV23)

Christmas at castlebury hall

Absolventka

2:00

1.Break (NEiV23)

1:20

2.010

1:45

Smrtonosná pasca 2

2.010

2.010

1:40

1.Break (UTiV35)

Česká spojka

1:30

1.Break (PIiV23)

1:00
1.320

1:30

1:45

1.Break (UTiV19)

Mickey´s once upon
a christmas

360

1:25

760

Dr.Do Little
Traja muškatieri

1:50

360

Beyond sherwood forest

Mauglí a Balú
Iba prechádzka v parku

1:50

360

Rančer Mc Call

Break (UTiV13)

NEDEĽA 06.01.
JOJ až do rána

SOBOTA 05.01.
JOJ až do rána

1:25

Silvestrovský Panelák 2009
Silvestrovský Panelák 2008

14:10
14:15
14:20
14:55
15:15
15:45
15:50
15:55
16:00
16:25
17:30
17:40
17:45
18:00
18:10
18:40
19:00
19:30
19:40
19:55

20:15
20:30
21:00
21:15
21:10
21:45
22:00
22:20
22:30
22:45
22:50
23:00
23:05
23:30
23:40
23:45
0:00
0:20
0:30
0:40
1:00
1:30
1:40
2:00

ŠTVRTOK 03.01.
JOJ až do rána

STREDA 02.01.
JOJ až do rána

0:30
0:25
0:05
6.410

Krimi Noviny
Noviny TV JOJ
Šport
Pred (PNbD09)

0:30
0:25
0:05
6.410

Krimi Noviny
Noviny TV JOJ
Šport
Pred (PNbD09)

0:30
0:25
0:05
6.410

Krimi Noviny
Noviny TV JOJ
Šport
Pred (PNbD09)

0:30
0:25
0:05
6.410

Krimi Noviny
Noviny TV JOJ
Šport
Pred (PNbD09)

0:50
3.240

0:30
0:25
0:05
6.410

Krimi Noviny
Noviny TV JOJ
Šport
Pred (PNbD09)

0:30
0:25
0:05
6.410

0:10

Najlepšie počasie

0:05

Najlepšie počasie

0:05

Najlepšie počasie

0:05

Najlepšie počasie

0:05

Najlepšie počasie

0:05

1:45

Začarovaní

1:45

Absolventka

1:45

Christmas at Castlebury hall

1:30

Cumlikátor

1:45

Terranova

2:00

Pred (UTbV53)

5.740

Pred (STbV53)

5.740

Pred (SVbV53)

5.740

Pred (PIbV53)

5.740

Pred (SObV53)

5.740

Pred (NEbV53)

5.740

Break (UTiV55)

5.740

1.Break (STiV55)

5.740

Break (SViV55)

5.740

Break (PIiV55)

5.740

1.Break (SOiV55)

5.740

1.Break (NEiV55)

5.740

2.Break (STiV57)

5.070

2.Break (SOiV57)

5.070

2.Break (NEiV57)

5.070

3.Break (STiV59)

5.070

3.Break (NEiV59)

5.070

Pod povrchom
Snežné psy

1:40

Everybody´s fine

1:00

Kde bolo, tam bolo 1+2

5.070

1.Break (PIiV57)

5.070

2.Break (SViV63)

5.070

2.Break (PIiV63)

5.070

1.Break (SOiV63)

5.070

1.Break (NEiV61)

5.070

3.Break (PIiV65)

2.710

2.Break (SOiV65)

2.710

2.Break (NEiV63)

5.070

4.Break (PIiV67)

2.710

3.Break (SOiV67)

2.710

3.Break (NEiV65)

2.710

4.Break (SOiV69)

1.360

5.070

1.Break (STiV63)

5.070

2.710

2.Break (STiV65)

2.710

3.Break (STiV67)

2.710

4.Break (STiV69)

1.360

Ostrov smrti

1:40

1.Break (SViV65)

2.710

2.Break (SViV67)

2.710

3.Break (SViV69)

1.360

Smrtonosná pasca

Mŕtva zóna

1:50
1.360

Smrtonosná pasca

2.00

1.Break (STiV71)

1.360

2.Break (STiV73)

760

Rob roy

2:00

Na hrane temnoty

2:00

1.Break (SViV57)

2.Break (UTiV65)

Break (UTiV71)

Kráľ Artuš

1:45

1.Break (UTiV63)

Česká spojka

1:45

1:50

1.Break (PIiV69)

1.360

2.Break (PIiV71)

1.360

3.Break (PIiV73)

760

Taxi

1:40

Kšeftári

1:45

2:00

1.Break (SOiV71)

1.360

1.Break (NEiV71)

1.360

1.Break (SViV71)

1.360

2.Break (SOiV73)

760

2.Break (NEiV73)

760

2.Break (SViV73)

760

Kód Navajo

1:25

2:00

Krimi noviny R

0:30
JOJ až do rána

JOJ až do rána

JOJ až do rána

JOJ až do rána

Film

Seriál

Vlastná tvorba

JOJ až do rána

JOJ až do rána

TV JOJ - Vysielacia štruktúra a cenník reklamy - JANUÁR 2013
čas
6:00
6:30
7:00

PONDELOK
JOJ až do rána
Krimi Noviny R
Noviny TV JOJ R
Krimi R

UTOROK
JOJ až do rána
Krimi Noviny R

0:30
0:30
0:30

Noviny TV JOJ R
Krimi R

0:30

STREDA
JOJ až do rána
Krimi Noviny R

0:30

0:30
0:30

Noviny TV JOJ R
Krimi R

0:30
0:30

ŠTVRTOK
JOJ až do rána
Krimi Noviny R
Noviny TV JOJ R
Krimi R

0:30

PIATOK
JOJ až do rána
Krimi Noviny R

0:30

0:30
0:30

Noviny TV JOJ R
Krimi R

0:30
0:30

6:00

Animovaný seriál/1
Pred (SObF02)

7:20

Animovaný seriál/2
Pred (SObF04)

7:30
7:40
7:50
8:00
8:10
8:20
8:30
8:40
8:50
9:00

Noviny TV JOJ R

14:20
14:30

Súdna sieň

17:00
17:30

0:30

Noviny TV JOJ R

Break (SOiF05)

0:30

Súdna sieň

1:00

1:00

Súdna sieň

1:00

Súdna sieň

1:00

Súdna sieň

1:00

870

1.Break (PPiA10)

870

1.Break (PPiA10)

870

1.Break (PPiA10)

870

2.Break (PPiA12)

950

2.Break (PPiA12)

950

2.Break (PPiA12)

950

2.Break (PPiA12)

950

2.Break (PPiA12)

950

2.Break (PPiA18)

Dom snov R
1.Break (PPiA20)
2.Break (PPiB12)

Náš nový dom

Súdna sieň

950

1:00

1.Break (PPiA16)

950

950

2.Break (PPiA18)

610

1:00

1.Break (PPiA20)

610

2.Break (PPiA18)

Panelák R

610

2.Break (PPiB12)

1:00

2.Break (PPiB12)

Náš nový dom

Súdna sieň

950

1.Break (PPiA16)

950

1:00

1.Break (PPiA20)

610

Náš nový dom

1:00

1:00

1.Break (PPiA16)

950

Panelák R

1:00

Súdna sieň

2.Break (PPiA18)

Panelák R

610

2.Break (PPiB12)

Náš nový dom

Súdna sieň

950

2.Break (PPiA18)

Panelák R

610

1.Break (PPiA20)

610

1:00

1:00

1.Break (PPiA16)

950

1:00

1.Break (PPiA20)

610

1:00

1:00

2.Break (PPiB12)

Náš nový dom

950

290
290

0:20

520

2.Break (NEiF09)

520

Pred (SObF08)
Break (SOiF09)

Animovaný seriál/7
Pred (SObF14)

Zmena je život 1+2

550
550

0:20
620

0:20

2:00
590

2.Break (NEiF12)

590
780

9:00

780

9:20
10:00
10:40
10:50
11:00
11:20
11:45
12:00
12:20
12:30
13:00
13:20

620

3.Break (NEiF14)

1:40

4.Break (NEiG06)

2.Break (SOiG08)

800

Fantastické torty R

800

1:00

1:00

1.Break (NEiG08)

1.080

2.Break (NEiG10)

1.080

Najprísnejší rodičia na svete

1.Break (PPiB14)

670

1.Break (PPiB14)

670

1.Break (PPiB14)

670

1.Break (PPiB14)

670

1.Break (PPiB14)

670

1.Break (SOiG12)

1.160

2.Break (PPiB16)

670

2.Break (PPiB16)

670

2.Break (PPiB16)

670

2.Break (PPiB16)

670

2.Break (PPiB16)

670

2.Break (SOiG14)

1.160

1.Break (NEiG12)

1.420

1:00

2.Break (NEiG14)

1.420

Noviny o 12:00

1:00

Noviny o 12:00

1:00

Noviny o 12:00

1:00

Noviny o 12:00

1:00

Noviny o 12:00

1:00

Dom snov

1:00

1.Break (PPiB18)

670

1.Break (PPiB18)

670

1.Break (PPiB18)

670

1.Break (PPiB18)

670

1.Break (PPiB18)

670

1.Break (SOiG16)

1.160

2.Break (PPiB20)

670

2.Break (PPiB20)

670

2.Break (PPiB20)

670

2.Break (PPiB20)

670

2.Break (PPiB20)

670

2.Break (SOiG18)

1.160

1.Break (NEiG16)

1.520

1:00

2.Break (NEiG18)

1.520

Super mama

1:30

Super mama

1:30

Super mama

1:30

Super mama

1:30

Super mama

1:30

Geissenovci sú späť

1.Break (PPiB22)

760

1.Break (PPiB22)

760

1.Break (PPiB22)

760

1.Break (PPiB22)

760

1.Break (PPiB22)

760

1.Break (SOiG20)

1.200

2.Break (PPiB26)

760

2.Break (PPiB26)

760

2.Break (PPiB26)

760

2.Break (PPiB26)

760

2.Break (PPiB26)

760

2.Break (SOiG22)

1.200

X Factor USA
Film

1:30

Film

1:30

1.Break (PPiC08)
2.Break (PPiC10)

920
920

1.Break (PPiC08)
2.Break (PPiC10)

920
920

3.Break (PPiC12)

1.100

3.Break (PPiC12)

1.100

Riskni milión!
1.Break (PPiC14)
2.Break (PPiC16)

Noviny o 17:00

Riskni milión!

1:00
1.100
1.100

1:00

1.Break (PPiC08)
2.Break (PPiC10)

Kosti R

1:00

1:00

1.Break (PPiC08)
2.Break (PPiC10)

Kosti R

1:00

Súdna sieň R

920
920

1:00

1.Break (PPiC08)
2.Break (PPiC10)

Kosti R

1.980

2.Break (NEiG26)
3.Break (NEiH12)

1.980
2.320

1:00

4.Break (SOiH14)

1.270

4.Break (NEiH14)

2.320

1.100
1.100

1.Break (SOiH16)
2.Break (SOiH18)

1.720
1.720

1.Break (NEiH16)

2.320

1.100

1.Break (PPiC12)

1.100

1.100

2.Break (PPiC13)

1.100

2:00
Film

2:00

1:00

3.Break (SOiH22)

2.080

2.Break (NEiH18)

2.320

2.780

1.Break (PPiC20)

2.780

1.Break (PPiC20)

2.780

1.Break (PPiC20)

2.780

4.Break (SOiH24)

2.080

3.Break (NEiH22)

2.950

2.780

2.Break (PPiC22)

2.780

2.Break (PPiC22)

2.780

2.Break (PPiC22)

2.780
4.Break (NEiH24)

2.950

1:00

Súdna sieň

1:00

Noviny o 17:00

Film

2.Break (PPiC22)

Súdna sieň

1:00

1:00

1.Break (PPiC20)

1:00

Noviny o 17:00

1.Break (PPiC14)
2.Break (PPiC16)

2.780

Súdna sieň

1:00

Riskni milión!

2.780

1:00

Noviny o 17:00

1:00
1.100
1.100

2:00
1.Break (NEiG24)

1.200
1.270

2.Break (PPiC13)
1.Break (PPiC14)
2.Break (PPiC16)

Film

1.200

2.Break (SOiG26)
3.Break (SOiH12)

1.Break (PPiC12)

Riskni milión!

1.670
1.670

1.Break (SOiG24)

1.100

1:00

1:00

1.Break (NEiG20)
2.Break (NEiG22)

920
920

1.100

1.100
1.100

Geissenovci sú späť

1:00

2.Break (PPiC13)
1.Break (PPiC14)
2.Break (PPiC16)

2:00

1:00

2.Break (PPiC22)

Najlepšie počasie
Panelák

Noviny o 17:00

Súdna sieň R

920
920

1.Break (PPiC12)

Riskni milión!

1.100
1.100

1:00

Dom snov

1.Break (PPiC20)

20:10
20:30

1:00

1.Break (PPiC14)
2.Break (PPiC16)

Súdna sieň R

Súdna sieň

1:00

Fantastické torty

1:00

2.Break (PPiC24)

2.780

2.Break (PPiC24)

2.780

2.Break (PPiC24)

2.780

2.Break (PPiC24)

2.780

2.Break (PPiC24)

2.780

1.Break (SOiH26)

3.220

3.Break (PPiC26)

3.180

3.Break (PPiC26)

3.180

3.Break (PPiC26)

3.180

3.Break (PPiC26)

3.180

3.Break (PPiC26)

3.180

2.Break (SOiH28)

3.220

Pred (PNbD09)

0:30
0:30
0:10

Krimi
Noviny TV JOJ
Šport

6.980

0:05
1:10

Pred (PNbD09)

0:30
0:30
0:10

Krimi
Noviny TV JOJ
Šport

6.980

Najlepšie počasie
Panelák

0:05
1:10

Pred (PNbD09)

Najlepšie počasie
Castle

0:30
0:30
0:10

Krimi
Noviny TV JOJ
Šport

6.980

0:05
1:00

Pred (PNbD09)

Najlepšie počasie
Panelák

0:30
0:30
0:10

Krimi
Noviny TV JOJ
Šport

6.980

0:05
1:10

Pred (PNbD09)

Najlepšie počasie
Panelák

0:30
0:30
0:10

Krimi Noviny
Noviny TV JOJ
Šport

6.980

0:05
1:10

Pred (PNbD09)

Najlepšie počasie
Film

8:40

1.Break (NEiF10)

610

3.Break (SOiG10)

Česko Slovensko má talent

620

0:20

800

Najprísnejší rodičia na svete

7:20
7:30
7:45
7:50
8:00
8:20

0:20

1.Break (SOiF18)

610

1:00

1.Break (NEiF08)

1:00

1:00

Geissenovci sú späť

350

Animovaný seriál/4

950

0:20

350

Pred (SObF12)

1:00

290

Pred (SObF06)

Animovaný seriál/6
Súdna sieň

6:30
7:00

0:20

Break (SOiF07)

Pred (SObF10)

Krimi
Noviny TV JOJ
Šport

0:30
0:30
0:10

Experti

Krimi Noviny
Noviny TV JOJ
Šport

6.980

0:05
2:00

0:40
Pred (NEbH26)
Break (NEiH28)

Pred (PNbD09)

Najlepšie počasie
Film

3.650
3.650

0:30
0:30
0:10

14:20
14:30

15:25
15:15
16:00
16:20
17:00
17:30
18:00
18:20
18:30
19:00
19:30
20:00

6.980

0:05
2:10

20:10
20:30

Pred (PObD10)

6.560

Pred (UTbD10)

6.560

Pred (STbD10)

6.560

Pred (SVbD10)

6.560

Pred (PIbD10)

6.560

Pred (SObD10)

4.840

Pred (NEbD10)

4.840

Power Break (POiPB20)

8.650

Power Break (UTiPB20)

8.650

1.Break (STiD12)

6.380

Power Break (SViPB20)

8.650

Power Break (PIiPB20)

8.650

1.Break (SOiD12)

4.840

1.Break (NEiD12)

4.840

1.Break (POiD12)
2.Break (POiD16)

6.380
6.380

1.Break (UTiD12)
2.Break (UTiD16)

6.380
6.380

2.Break (STiD16)

6.380

1.Break (SViD12)
2.Break (SViD16)

6.380
6.380

1.Break (PIiD12)
2.Break (PIiD16)

6.380
6.380

2.Break (SOiD14)
3.Break (SOiD16)

4.540
4.540

2.Break (NEiD14)
3.Break (NEiD16)

4.540
4.540

20:50

2:00

4.Break (SOiD18)

3.600

4.Break (NEiD18)

3.600

21:30

2:00

22:00
22:30

1.Break (SOiD22)

3.180

1.Break (NEiD22)

3.180

20:50

Bučkovci - strašne milá rodina

22:00
22:30

1:30

Pod povrchom

1:00

Kosti

1:00

Pod povrchom

1:00

Film

1.Break (POiD18)

4.620

1.Break (UTiD18)

4.620

1.Break (STiD18)

5.020

1.Break (SViD18)

4.620

1.Break (PIiD18)

3.450

2.Break (POiD20)

3.200

2.Break (UTiD20)

4.620

2.Break (STiD20)

3.270

2.Break (SViD20)

4.620

2.Break (PIiD20)

3.450

3.Break (POiD22)

3.200

Film

The Killing

1:30
1.Break (POiD26)

2.170

2.Break (POiE04)

1.040

3.Break (POiE08)

1.040

1:00

1.Break (UTiD22)

3.200

2.Break (UTiD24)

1.790

1.Break (UTiD26)

1.040

2.Break (UTiE04)

1.040

Kosti

1:30

Film
Film

1:30
1.Break (POiE12)

1:30
1:40
2:30

Noviny TV JOJ R

1.Break (PPiA10)

19:00
19:30
20:00

0:15
0:30

0:30

870

Súdna sieň

23:00
23:30

Noviny TV JOJ R

1.Break (PPiA10)

18:00
18:20
18:30

21:30

0:30

Animovaný seriál/5

15:25
15:15
16:00
16:20

Noviny TV JOJ R

Animovaný seriál/3

1.Break (PPiA16)

9:20
10:00
10:40
10:50
11:00
11:20
11:45
12:00
12:20
12:30
13:00
13:20

0:30

čas

NEDEĽA
JOJ až do rána

SOBOTA
JOJ až do rána

The Killing

3.200

2.Break (STiD24)

1.790

1.Break (STiD26)

1.040

2.Break (STiE04)

1.040

Kosti

1:30

JOJ až do rána

Break (UTiE08)

430

CSI Las Vegas

430

Break (STiE06)

Ochrancovia
JOJ až do rána

1:00

3.Break (PIiD22)

3.200

1.Break (SViD22)

3.200

4.Break (PIiD24)

3.200

2.Break (SViD24)

1.790

2.Break (SOiD24)

3.180

2.Break (NEiD24)

3.180

2:00

3.Break (SOiD26)

1.880

3.Break (NEiD26)

1.880

1.Break (SViD26)

1.040

1.Break (PIiD26)

1.190

4.Break (SOiE04)

1.880

4.Break (NEiE04)

1.880

2.Break (SViE04)

1.040

2.Break (PIiE04)

1.190

3.Break (PIiE06)

430

Kosti

1:30

Film

1:00
430

Film

1:30
Break (SViE06)

1:00

Film

2:00

Film

430

2:00
Break (SOiE06)

Film

430

Film

2:00

Film
Break (NEiE06)

2:00

1:00
JOJ až do rána

Ceny platia pre 30" reklamný spot a sú uvedené bez DPH.

Film

The Killing

1:30

Castle R

TV JOJ si vyhradzuje právo programovej zmeny.
Vlastná tvorba

1:00

1.Break (STiD22)

Seriál

JOJ až do rána

JOJ až do rána

JOJ až do rána

JOJ až do rána

23:00
23:30

0:15
0:30

430

1:30
1:40
2:30

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful