You are on page 1of 5

Karty Magii: Domena Nehekhary SPIS TRECI:

DOMENA NEHEKHARY 2

by

PEPE

&

QC

2012

DOMENA NEHEKHARY

DOMENA NEHEKHARY

1-2. INKANTACJA KHEPRY AUTOMATYCZNIE


Licz wypowiadajc sowa inkantacji przywouje misoerne uki o pancerzach w ksztacie czaszki, ktre gromadz si w pobliu gotowe pore wrogw Nehekhary.

3. INKANTACJA KHSARA

8+

Okieznawszy moc Khsara, boga pustynnego wiatru, Licz przyzywa burz piaskow, ktra obejmuje nieumarych wojownikw Nehekhary i niesie ich przez pole bitwy.

To zaklcie musi zosta rzucone przed potyczk. Moc zaklcia przyzywa K3 Roje, ktre zostaj umieszczone w odlegoci do 12 od Licza. Roje, jeli przetrwaj potyczk rozpadaj si po zakoczeniu rozgrywki, ponadto oywiece nie s wliczane do limitu modeli w druynie oraz nie s brane pod uwag na potrzeby testu rozbicia.

Czar mona rzuci na dowoln sprzymierzon grup stronnikw podlegajc zasadzie specjalnej NIEUMARY, w odlegoci do 12 od Licza. Grupa stronnikw moe natychmiast wykona ruch jak w fazie ruchu. Ponadto, modele mog szarowa na wroga, jeli maj tak moliwo, a szar taka podlega bdzie zasadom, jak szare wykonywane w fazie ruchu.

DOMENA NEHEKHARY

DOMENA NEHEKHARY

4. INKANTACJA PTRY

8+

5. INKANTACJA USIRIARA

8+, PWG

Po zaintonowaniu przez Licza bogosawiestwa moc Ptry w jasnych byskach spowija ciaa Nieumarych niosc je na sonecznym rydwanie.

Na zew Licza kociane rce przebijaj si przez piach i wcigaj pod jego powierzchni tych, ktry walcz na grze by pogrzeba ich w imi Usiriana.

Licz moe rzuci zaklcie na samego siebie lub dowolny sprzymierzony model bohatera lub stronnika w odlegoci do 12, nawet jeli go nie widzi. Zaklcie mona rzuci na pieszy model wielkoci czowieka lub mniejszy (czar nie bdzie zatem dziaa na modele na podstawkach 40x40 mm i wikszych), rwnie zwizany walk wrcz. Udane rzucenie czaru oznacza, e model moe wykona zwyky ruch LOTU na 16, ktry moe by rwnie ruchem szary (szara ta podlega bdzie wszystkich zasadom szary). Model moe nawet, jeli gracz sobie tego yczy, przerwa walk, w ktrej bra udzia, ale w takim wypadku nie bdzie mg szarowa.

Inkantacja Usiriana moe by rzucona na dowolny obszar w odlegoci do 18 i w polu widzenia MAGA. Naley uy 3 okrgego wzornika i przykry nim wyznaczony obszar. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone), ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj automatycznie objte dziaaniem zaklcia, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dostaj si pod wpyw zaklcia na 4+. Do koca trwania zaklcia, teren przykryty wzornikiem naley traktowa jako teren bardzo trudny. Ponadto wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone), objte dziaaniem zaklcia nie mog rzuca czarw, strzela oraz atakowa w fazie walki wrcz.

DOMENA NEHEKHARY

DOMENA NEHEKHARY

6. INKANTACJA PHAKTHA

9+

7. INKANTACJA SOKTHA

9+

Staroytne wersy inkantacji piewanej przez Licza przywouj moc Phaktha, boga przestworzy o gowie jastrzbia, ktry razi wrogw moc swych szponw.

Kiedy wersety inkantacji zostan wypowiedziane, puste oczodoy Nieumarych rozbyskuj mocnym wiatem i z moc Soktha wojownicy ra wrogw z wiksz szybkoci i zaangaowaniem.

Inkantacja Phaktha jest magicznym pociskiem o zasigu 18. Po udanym rzuceniu zaklcia magiczny pocisk uderza w cel powodujc K3 trafienia o SILE 4 z cech ora PRZEBICIE PANCERZA.

Moc zaklcia dziaa na wszystkie sprzymierzone modele znajdujce si w odlegoci do 12 od MAGA. Objte dziaaniem zaklcia modele w czasie najbliszej fazy walki wrcz mog wykona dodatkowy +1 ATAK.

DOMENA NEHEKHARY

DOMENA NEHEKHARY

8. INKANTACJA DJAFA

10+, 10+, PWG

9. INKANTACJA NERU

11+

Kiedy Licz wygosi staroytn mantr, bro Nieumarych z Nehekhary spowije esencja Djafa, boga mierci o gowie szakala, ktry nade wszystko poda eru na duszach miertelnikw.

Po zaintonowaniu przez Licza tego bogosawiestwa, ciosy wrogw zostaj powstrzymane oto Neru, ona Ptry, bogini ochrony zstpuje z niebios, by chroni wojownikw Nehekhary przed zem nocy.

Moc zaklcia oddziauje na model MAGA i wszystkie sprzymierzone modele znajdujce si w odlegoci do 12" od Licza, rwnie takie, ktre walcz wrcz. Dopki zaklcie 'pozostaje w grze' bro objtych dziaaniem czaru modeli otrzymuje cech ora ZABJCZY CIOS.

Moc zaklcia oddziauje na model MAGA i wszystkie sprzymierzone modele znajdujce si w odlegoci do 12" od Licza, rwnie takie, ktre walcz wrcz. Do pocztku nastpnej fazy magii Licza objte dziaaniem zaklcia modele otrzymuje Ochron magiczn na 5+.

DOMENA NEHEKHARY

DOMENA NEHEKHARY

10. INKANTACJA USEKPHA

12+, PWG

11. INKANTACJA QUAPH

12+

Kiedy Licz intonuje kltw obumarcia, z kad jej sylab ciaa usychaj i uchodz z nich siy witalne.

Licz wypowiadajc sowa inkantacji zsya na swych wrogw gniew i furi Quapha, boga Kobr, ktry miady przeciwnikw potnymi kami.

Zaklcie moe zosta rzucone na dowolny model przeciwnika znajdujcy si w odlegoci do 18" i w polu widzenia MAGA. Po udanym rzuceniu zaklcia naley umieci obok ofiary czaru szeciocienn kostk, tak aby wskazywaa wynik 6. Dopki zaklcie 'pozostaje w grze', na pocztku kadej kolejnej fazy magii Licza naley obraca kostk tak, by wskazywaa wynik o -1 mniejszy. Nastpnie naley wykona rzut K6. Jeeli wynik rzutu jest rwny lub wyszy od wartoci wskazywanej przez umieszczon obok ofiary zaklcia kostk, to model zostaje natychmiast Wyczony z akcji!.

Inkantacja Quaph jest magicznym pociskiem o zasigu 18 i moe zosta rzucony na dowolny obszar w polu widzenia Licza. Naley uy 3 okrgego wzornika i przykry nim wyznaczony obszar. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone) ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj objte dziaaniem zaklcia automatycznie, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dostaj si pod dziaanie zaklcia na 4+. Objte dziaaniem zaklcia modele otrzymuj K3 trafienia o SILE 4 z cech ora DRUZGOCZCY.

DOMENA NEHEKHARY

DOMENA NEHEKHARY

12. INKANTACJA SAKHMETY

14+

1-2. INKANTACJA KHEPRY AUTOMATYCZNIE


Licz wypowiadajc sowa inkantacji przywouje misoerne uki o pancerzach w ksztacie czaszki, ktre gromadz si w pobliu gotowe pore wrogw Nehekhary.

Trba powietrzna czaszek przetacza si przez pole bitwy, poerajc wszystko, co stanie na jej drodze w imi bogini Sakhmet.

Moc zaklcia oddziauje na wszystkie wrogie modele znajdujce si w odlegoci do 12" od Licza, rwnie takie, ktre walcz wrcz. Objte dziaaniem zaklcia modele otrzymuj K3 trafienia o SILE 4 z cech ora DRUZGOCZCY bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza.

To zaklcie musi zosta rzucone przed potyczk. Moc zaklcia przyzywa K3 Roje, ktre zostaj umieszczone w odlegoci do 12 od Licza. Roje, jeli przetrwaj potyczk rozpadaj si po zakoczeniu rozgrywki, ponadto oywiece nie s wliczane do limitu modeli w druynie oraz nie s brane pod uwag na potrzeby testu rozbicia.