1

00:01:36,280 --> 00:02:03,400
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ,
ἐλέησον μὲ τὸν ἁμαρτωλό.
2
00:02:03,400 --> 00:02:13,355
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ,
ἐλέησον μὲ τὸν ἁμαρτωλό.
3
00:04:49,800 --> 00:04:53,759
Δὲν εἶναι κανεὶς ἐδῶ.
4
00:05:12,920 --> 00:05:16,879
Μὴν πυροβολεῖς!
Παραδίνομαι.
5
00:05:20,280 --> 00:05:22,475
Μὴν πυροβολεῖς!
6
00:05:37,520 --> 00:05:40,680
-ἢ εἶναι
καπετάνιος;
- Τί;
7
00:05:40,680 --> 00:05:42,680
Τί;
8
00:05:42,680 --> 00:05:49,756
- ποῦ εἶναι ὃ καπετάνιος;
- Nc v! Δὲν καταλαβαίνω!
9
00:05:56,680 --> 00:06:00,639
Μή, κατάλαβα!
Ἐδῶ εἶναι!
10
00:06:01,040 --> 00:06:04,760
Μὴ μὲ χτυπᾶς!
11
00:06:04,760 --> 00:06:07,640
Θὰ σοὺ δείξω ποὺ εἶναι.
Εἶναι ἐδῶ.
12
00:06:07,640 --> 00:06:11,520
Εἶναι ἐδῶ.
Ἀκριβῶς ἐδῶ.
13
00:06:11,520 --> 00:06:15,479
Ἔ, Τύχων!
Τύχων, βγὲς ἔξω!

14
00:06:16,400 --> 00:06:18,520
Βγὲς ἔξω, τώρα!
15
00:06:18,520 --> 00:06:20,351
Αὐτὸς εἶναι.
16
00:06:32,760 --> 00:06:36,719
- Σὲ πόση ὥρα;
- Σὲ 20 λεπτά.
Αὐτοὶ εἶναι ἄχρηστοι. Ἐκτελέστε τους !
17
00:06:41,800 --> 00:06:46,640
- Ὄχι!
Μὴ μὲ σκοτώσετε, σᾶς παρακαλῶ!
18
00:06:46,640 --> 00:06:52,715
Μὴν πυροβολεῖτε!
Μὴ μὲ σκοτώσετε, σᾶς παρακαλῶ!
19
00:06:53,400 --> 00:06:57,359
Μὴ μὲ πυροβολεῖτε!
20
00:07:18,680 --> 00:07:22,639
- Σκότωσε τὸν. Δὲν εἶσαι ἄντρας;
Ρίξτου καὶ θὰ σ'ἀφήσουμε.
21
00:07:29,160 --> 00:07:34,359
Δὲ μπορῶ.
22
00:07:37,760 --> 00:07:43,630
Δὲ θὰ τὸ κάνω.
23
00:08:58,040 --> 00:09:06,357
Λέγατε ὅτι δὲ μπορῶ νὰ τὸ κάνω...
Ἀλλὰ τὸ ἔκανα. Ναί!
24
00:12:43,040 --> 00:12:46,640
Πάτερ, ποῦ εἶναι ὃ πατὴρ Ἀνατόλιος;
25
00:12:46,640 --> 00:12:50,599
- Κοιμᾶται.
26
00:12:50,760 --> 00:12:52,520
- Κατάλαβα.
27

00:12:52,520 --> 00:12:54,520
- Κοιμᾶται.
- Πόση ὤρα νὰ περιμένουμε; Εἴμαστε κουρασμένες.
28
00:12:54,520 --> 00:12:59,594
Περιμένετε λίγο,
θὰ βγεῖ ἔξω σύντομα.
29
00:14:12,040 --> 00:14:17,114
Τί;
Περισσότερα θὰ καταλάβεις
ἂν βάλεις ραδιόφωνο.
30
00:14:21,920 --> 00:14:25,879
- Ἔχεις πρόβλημα;
- Ναί.
31
00:14:26,280 --> 00:14:32,355
- Μεγάλο πρόβλημα.
Μὴν κλαῖς, θὰ τὸν ρωτήσω.
32
00:14:32,920 --> 00:14:39,996
Ἴσως κάνει ἀγάπη...
Ἀλλὰ εἶναι καὶ στὶς μαῦρες του σήμερα.
33
00:14:40,640 --> 00:14:46,640
- Δὲν θὰ σᾶς ἐπιβαρύνω.
- Βάλτο μέσα αὐτό, ἀνόητη.
34
00:14:46,640 --> 00:14:50,599
- Μὴν τὸ ξαναδῶ αὐτό.
- Συγνώμη.
35
00:15:30,800 --> 00:15:33,520
Λοιπόν...
36
00:15:33,520 --> 00:15:37,479
Θέλεις εὐλογία γιὰ ἕνα φόνο;!
37
00:15:39,760 --> 00:15:42,280
Πάρε αὐτὸ γιὰ εὐλογία.
38
00:15:42,280 --> 00:15:45,920
Σᾶς παρακαλῶ, πάτερ,
39
00:15:45,920 --> 00:15:49,879
ζητῆστε εὐλογία νὰ κάνω ἔκτρωση
ἀπ' τὸν ἅγιο ἄνθρωπο.

40
00:15:51,640 --> 00:15:57,715
Πορεύεσαι πρὸς τὴν κόλαση καὶ θὲς
νὰ μὲ παρασύρεις καὶ μένα;
41
00:16:00,800 --> 00:16:04,280
Ξέρω πολὺ καλὰ ὅτι
42
00:16:04,280 --> 00:16:08,239
ἂν γεννήσω ἕνα παιδὶ κανεὶς
δὲ θὰ μὲ παντρευτεῖ.
43
00:16:08,520 --> 00:16:14,040
- Ποιὸς θὰ μὲ θέλει μ'ἕνα παιδί;
- Κανεὶς δὲ θὰ σὲ θέλει χωρὶς αὐτό.
44
00:16:14,040 --> 00:16:17,999
Ἦταν προκαθορισμένο.
45
00:16:19,280 --> 00:16:23,239
Θὰ ἔχεις ἕνα μωρό...
Γιὰ παρηγοριά.
46
00:16:24,640 --> 00:16:28,520
Ἀλλιῶς θὰ καταριέσαι τὸν ἑαυτό σου
μιὰ ὁλόκληρη ζωὴ
47
00:16:28,520 --> 00:16:32,400
ποῦ σκότωσες ἕνα ἀθῶο παιδάκι.
48
00:16:32,400 --> 00:16:36,359
Ποῦ τὸ ξέρεις;
Δὲν εἶσαι ἅγιος.
49
00:16:37,040 --> 00:16:42,114
Ἴσως κι ἐγώ...
σκότωσα ἕναν ἄνθρωπο.
50
00:16:44,800 --> 00:16:47,760
Τέλοσπαντων, μὴ γονατίζεις μπροστά μου.
51
00:16:47,760 --> 00:16:53,630
Γονάτιζε ὅταν προσεύχεσαι στὸ Θεό.
52
00:16:57,400 --> 00:17:03,475
Θὰ κάνεις ἀγόρι.

Ἕνα χρυσὸ ἀγόρι.
53
00:17:07,760 --> 00:17:11,719
Τώρα ξεκουμπίσου ἀπ' τὸ νησί μου!
54
00:19:26,640 --> 00:19:29,996
Κύριε ἐλέησον...
55
00:20:34,920 --> 00:20:38,879
Δόξα Σοὶ Κύριε...
56
00:20:40,280 --> 00:20:44,239
Δόξα Σοί.
57
00:20:50,160 --> 00:20:56,235
Δόξα τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ
Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἷς
τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
58
00:20:56,640 --> 00:21:02,520
Εὐλογητὸς ὃ Θεὸς ἠμῶν πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ
καὶ εἷς τους αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
59
00:21:02,520 --> 00:21:05,160
Δόξα Σοὶ Κύριε
60
00:21:05,160 --> 00:21:10,680
Δόξα Σοὶ Κύριε, δόξα Σοί.
Δόξα τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ...
61
00:21:10,680 --> 00:21:13,920
Ἁγία Τριάς, ἐλέησον ἠμᾶς.
62
00:21:13,920 --> 00:21:19,400
- Κύριε ἰλάσθητι ταὶς ἁμαρτίαις ἠμῶν...
- Ἀνάπαυσον, Κύριε,
63
00:21:19,400 --> 00:21:25,400
τὴν ψυχὴ τοῦ κεκοιμημένου δούλου σου
Τύχωνα, τοῦ στρατιώτη.
64
00:21:25,400 --> 00:21:29,359
Πᾶν ἁμάρτημα αὐτοῦ συγχώρησον
65
00:21:29,520 --> 00:21:36,596
Χάρισέ του τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν

920 Μὴ μὲ ἐγκαταλείπεις.990 ἀκουτιεῖς μοὶ ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην.. .280 --> 00:22:26. 72 00:23:01.920 Ρύσαι τὴν ψυχή μου ἐκ τοῦ Ἅδου.520 --> 00:22:18.800 --> 00:22:07. 74 00:23:11. 69 00:22:22. 71 00:22:29. 77 00:23:24. ὃ Θεὸς ἠμῶν. μὴ μ'ἐγκαταλείπεις. 73 00:23:04.400 --> 00:23:17. βοήθησον μέ. ὃ Θεός.280 Μὴ μὲ ἐγκαταλείπεις.920 --> 00:22:29.800 --> 00:23:04.280 --> 00:23:20.920 --> 00:23:32. Υἱὲ τοῦ Θεοῦ. 78 00:26:40.280 πάσας τᾶς ἀνομίας μου ἐξάλειψον 76 00:23:17.680 Δι' εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἠμῶν.596 Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ.920 --> 00:22:33..400 ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ 75 00:23:14.520 --> 00:22:22.520 Κύριε. ὃ Θεός. καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.113 Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί. Κύριε 70 00:22:26. 67 00:22:15. 68 00:22:18.680 πλυνεῖς μέ.520 --> 00:23:14.καὶ τὴν πηγὴν τῆς αἰωνίου ζωῆς 66 00:21:48. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ.754 Ἐλέησον μέ.759 μὴ ἀπορρίψης μὲ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου .680 --> 00:23:07.680 --> 00:26:45. ἐλέησον τὸν ἁμαρτωλὸ δούλου σου .

.280 --> 00:27:17.280 . 88 00:27:23. Μπὲς μέσα καὶ δές.Δὲν πειράζει.79 00:26:45.639 .400 Ποιὸς μπορεῖ νὰ τὸ 'κάνε.Ἀμέσως. 84 00:27:06. 81 00:26:56.280 --> 00:27:33.920 --> 00:27:23.119 Ἔ.640 Δῶσε μου ἕνα κουρέλι νὰ καθαρίσω τὸ χέρι μου. 80 00:26:52. 87 00:27:17.640 . τοῦ πατρὸς Φιλαρέτου 89 00:27:27. 91 00:27:33.400 --> 00:26:59.640 --> 00:27:13. 86 00:27:13.400 --> 00:27:30. ἢ βρῶμα καὶ τὸ κάρβουνο.680 --> 00:26:50.Καθάρισε τό. Πρέπει νὰ 'ναι κακόψυχος.400 --> 00:27:03. 83 00:27:03.920 Ἀλήθεια.280 --> 00:27:09.400 Ἦρθα ἐκ μέρους τοῦ Ἡγουμένου μας.680 Ζώντας μ'ἕναν ἅγιο γίνεσαι κι ἐσὺ ἅγιος.Ἂν βέβαια Δὲν σὲ πειράζει ἢ κάπνα. .680 --> 00:27:37.400 κάποιος λέρωσε τὸ χερούλι.Δὲν ἔχω.280 Ἔχεις τὴν εὐχὴ τοῦ Πατρὸς Φιλαρέτου νὰ ζήσεις μαζί του ἓν εἰρήνη. 85 00:27:09. Πάτερ Ἀνατόλιε. 90 00:27:30. 82 00:26:59.280 . Δὲν ἔχω. .160 --> 00:26:56.640 --> 00:27:27.Δὲν σοὺ ἔχω δώσει κουρέλια γιὰ τὶς ἀνάγκες σου .754 ἐλέησον καὶ σῶσον ἠμᾶς.400 --> 00:27:06.

680 --> 00:28:13.760 γιὰ νὰ ἀναρρώσεις. .680 Κοίτα: 101 00:28:16. 95 00:27:51.Καὶ ποιὸς θὰ δουλεύει ἐδῶ.Ὃ λαϊκὸς ἀδελφὸς Νικόδημος. ξέρω τὰ πάντα γι' αὐτό. Πρέπει νὰ μαζέψω ἀπόθεμα.Δὲ διαβάζεις καὶ τὴν Ἁγία Γραφή.520 Ξέρεις γραφὴ κι ἀνάγνωση.Ὅλοι τρέμουμε τὴν Γέενα τοῦ πυρός.680 .Κάτι μου λές.920 Πατέρα Ἰώβ.680 --> 00:28:00. Ἔχω συνηθίσει. 94 00:27:45.920 --> 00:28:05. 103 00:28:24.520 --> 00:28:30.920 --> 00:27:45.680 --> 00:28:20. δὲ θὰ ἤμουν ἱερέας.760 --> 00:27:51. 92 00:27:38.Εἶναι χειμώνας. 102 00:28:20. τὴν ξέρω ἀπέξω.755 . 99 00:28:09.520 --> 00:28:24.639 Ὃ πατὴρ Φιλάρετός σου δείχνει τὴν καλοσύσυνή του! 100 00:28:14. . ἀλλὰ δὲν τὸ καταλαβαίνω.160 --> 00:27:41.Βέβαια. . .595 .280 --> 00:28:09.280 δώσμου τὴν εὐχή σου νὰ μείνω ἐδῶ. ἔτσι δὲν εἶναι.920 Ὃ πατὴρ Φιλάρετος δείχνει τὴν καλοσύσυνή του. Θέλει νὰ μείνεις μαζί του στὸ κελὶ ἡ 93 00:27:41.680 --> 00:28:16. 97 00:28:00. 96 00:27:58. 98 00:28:05.Δὲ μὲ ἄκουσες.680 .680 --> 00:27:57.Μὰ ἀφοῦ τρέμει τὴν φωτιά. .520 Ἂν δὲν ἤξερα.

040 Θύμισέ μου: 105 00:28:38. 115 00:30:46.800 --> 00:30:30. 107 00:28:49.Ὃ πατὴρ Ἀνατόλιος..280 --> 00:28:49.280 --> 00:30:11.760 --> 00:28:53.. 114 00:30:44.920 Εἶναι ὅλα γραμμένα ἐδῶ.920 Ἂν θές. .875 Ἂν ὅλοι φορᾶνε πέταλα θὰ γίνεται ἀφόρητη φασαρία! Σὰν σὲ ἱππόδρομο.760 Ὅλο ἀστεία εἶσαι.Ὃ πατὴρ Ἀνατόλιος.640 --> 00:30:15. Τί ἔχουμε. Καλύτερα νὰ καθαρίσεις τὸ χερούλι.! Σὲ μοναστήρι εἴμαστε.115 Γιατί ὃ Κάιν σκότωσε τὸν ἀδελφό του Ἄβελ...760 --> 00:30:40.040 --> 00:30:46.280 --> 00:30:20.760 --> 00:31:00.876 .800 Ἀστειεύεσαι.920 --> 00:30:24. . . 113 00:30:34.. 106 00:28:45. ὄχι σὲ στάβλο.800 --> 00:30:53. 112 00:30:24. Ἄντε πάλι! 116 00:30:57. πλακατζή.280 Ποῦ ἔμαθες νὰ περπατᾶς ἀθόρυβα.Μεγάλη εὐλογία..Ὅλο μὲ τρομάζεις! 109 00:30:11. 108 00:30:07.630 Νὰ ποντάρω σὲ σένα.640 .040 --> 00:28:38.040 --> 00:28:44.104 00:28:31.719 Κυλιέσαι στὴ βοῦρκο. 111 00:30:20.800 Θέλω ν' ἀναφέρω. 110 00:30:15. μπορῶ νὰ φτιάξω πέταλα γιὰ ν' ἀκούγομαι ἀπὸ μακριά.

680 --> 00:31:19.400 --> 00:31:48.680 Πρῶτον. μὲ ζάλισες.680 .400 --> 00:31:39. ὃ Ἀνατόλιος δὲν πλένει ποτὲ τὸ πρόσωπο καὶ τὰ χέρια του..680 --> 00:31:24.359 Εἰλικρινὰ αὐτὸ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ἀνεχθοῦμε ἄλλο.920 Στὶς πανηγύρεις ἔρχεται στὴν Ἐκκλησία 126 00:31:39. μόνο ἐπιδεικνύεται. 128 00:31:48. 127 00:31:43.040 --> 00:31:16.920 --> 00:31:43. 124 00:31:30.400 ἀλλὰ δὲν προσεύχεται.Ἀρκετά. ἢ ἀδελφότητα παραπονιέται. .680 Δεύτερον. 121 00:31:16. 125 00:31:36.τι ἔχεις νὰ πεῖς. 119 00:31:07..920 --> 00:31:34.117 00:31:00.800 --> 00:31:07.Ἀποκλείστηκε ἀπ' τὴν τράπεζα τῆς μονῆς. ἀργεῖ πάντα στὸ διακόνημα.680 --> 00:31:30.879 Πάτερ. 122 00:31:19.800 Τί θέλεις μὲ τὰ ὀρνιθοσκαλίσματά σου . 118 00:31:04.999 .400 Γιὰ νὰ τελειώνουμε μ' αὐτό.040 --> 00:31:55. Πὲς ὅ. 120 00:31:12.040 Ποῦ εἶναι τώρα.400 --> 00:31:11. 129 00:31:52..920 --> 00:31:04.755 μὲ μία τσόχινη μπότα στὸ ἕνα πόδι καὶ μὲ μιὰ κάλτσα στὸ ἄλλο κι ἄρχισε νὰ σιγοψέλνει.680 --> 00:31:52. ἔρχονται συνέχεια ἐπισκέπτες ἀπὸ τὴν στεριὰ γιὰ νὰ τὸν δοῦν Χθὲς ἐμφανίστηκε στὴν Ἐκκλησία 123 00:31:24.680 Τρίτον..

134 00:32:19. .040 --> 00:32:44.Ὄχι.Νὰ τὸν φωνάξω. 141 00:32:51.καὶ νὰ μετακομίσει στὸ κελί μου. σῶσον καὶ διαφύλαξον μέ. 142 .Προσπαθεῖς νὰ μὲ πειράξεις.800 --> 00:32:55. 137 00:32:33. γιατί. 136 00:32:29.680 --> 00:32:10.800 --> 00:32:23. . .τοῦ τὸ εἶπα. θὰ τὸ κανονίσω ἐγὼ μαζί του.874 ἂν ξέρω γιατί ὃ Κάιν σκότωσε τὸν Ἄβελ. 140 00:32:46..359 Πίνει τσάι μὲ λαϊκοὺς στὸ λεβητοστάσιο. πήγαινε. θὰ πάω ἐγώ.640 --> 00:32:50.Πήγαινε.280 --> 00:32:13.751 Ἀλήθεια..Πήγαινε. Μὲ ζάχαρη! 131 00:32:06.920 Τοῦ εἶπες νὰ παρατήσει τὴν ἐργασία του στὸ λεβητοστάσιο 133 00:32:13. 132 00:32:10.θὰ ἔλεγα.280 --> 00:32:05.760 --> 00:32:31.359 Καὶ συγχώρα μέ.Καί. . .μὲ συγχωρεῖς.800 .800 --> 00:32:42. καλέ μου ἄνθρωπε.800 --> 00:32:28.760 συγχώρησον τὸν ἁμαρτωλὸ δοῦλο σου .800 Μὲ ρώτησε 135 00:32:23. 138 00:32:36.599 Ὑπεραγία Θεοτόκε.520 --> 00:32:36. 139 00:32:43.875 .280 .Ποῦ ἀλλοῦ. .800 .920 --> 00:32:19. 130 00:31:56.

400 Ἓν ὅλη καρδία μου ἐξεζήτησα σέ.040 σὲ ὅλους ὅσους κοιμοῦνται 147 00:33:23. Κάτσε κάτω. 144 00:33:04.599 τιμιωτέρα τῶν Χερουβείμ.160 --> 00:33:20.800 --> 00:35:03.760 --> 00:32:58. Ἂς πιοῦμε λίγο τσάι. Ὑπερευλογημένη.879 Κάθισε. ἀμόλυντε. 148 00:33:29.479 Πάρε αὐτό. ἀδελφή.035 Πάτερ! 150 00:34:36.040 --> 00:33:29. Κύριε παράσχου ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν 146 00:33:20.920 --> 00:34:55.400 --> 00:33:23. 152 00:34:44. 143 00:32:58.920 --> 00:34:30.478 Εἴθε ἢ ἡμέρα ταύτη νὰ εἶναι χαρμόσυνη καὶ ἀναμάρτητος.680 --> 00:33:08. σὲ μεγαλύνομεν! 149 00:34:28. 151 00:34:41.640 --> 00:33:33. Εἶναι ὅλα σπιτικά.760 Σὲ παρακαλῶ προσευχήσου γιὰ τὸν μακαρίτη ἄντρα μου.680 Παράσχου μοὶ καὶ τοὶς ἀδελφοὶς ὑγεία καὶ δύναμη.719 Σκοτώθηκε στὸ Μεγάλο Πατριωτικὸ Πόλεμο.640 ἓν πίστει καὶ μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως. Κύριε.639 Συγχώρησε μέ.040 --> 00:34:44. Ὑπεραγία Θεοτόκε. 154 00:35:00.760 --> 00:34:48.680 --> 00:33:01.109 .00:32:55. καὶ ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ. Διατήρησε τὴν πίστην μου καὶ πολλαπλασίασε τὴν ἀγάπη μου πρὸς σέ. 145 00:33:14. 153 00:34:51. Ὑπεραγία Θεοτόκε.520 --> 00:34:40.

167 00:36:23. 165 00:36:12. Ἐσὺ κάτσε κεῖ κι ἄκου.639 .640 --> 00:35:49. 164 00:36:04. θὰ τὸν ἐνοχλήσω. Μπορεῖ νὰ μᾶς δώσει καμιὰ καλὴ συμβουλή.599 Εἶμαι χήρα ἐδῶ καὶ 30 χρόνια. 160 00:35:39.760 Θὰ πάω στὸν πατέρα Ἀνατόλιο.640 --> 00:35:45.920 --> 00:35:59.680 --> 00:36:23. Καὶ μετὰ στρατολογήθηκε.760 --> 00:36:11. 155 00:35:09. 156 00:35:13.Τίποτα.520 --> 00:35:26.τὸν ἀγαποῦσες.Γιὰ πές μου τὰ ὅλα τώρα.680 --> 00:36:27.119 Ἐμφανίζεται συνέχεια στὸν ὕπνο μου.479 Πρέπει νὰ νιώθει ἄσχημα ἐκεῖ πάνω.640 Εἴμασταν μαζὶ μόλις ἕξι μῆνες.680 --> 00:35:38.760 --> 00:36:04. 163 00:36:00.160 --> 00:35:13. Ἀφοῦ τὸν ἀγαπᾶς τόσο. . . 157 00:35:17. 159 00:35:34.Τί λέει.639 Μόνο νὰ 'σαι ἥσυχη. ἀλλὰ μορφωμένος.800 --> 00:35:17.632 Δὲν εἶναι ἅγιος.639 Μόνο γογγύζει.680 --> 00:35:21. 158 00:35:22.Ἀκόμα τὸν ἀγαπῶ. .995 Πολὺ καλά.680 Ὅσο τοῦ μιλάω θ'ἀνοίξω τὴν πόρτα. 162 00:35:53.680 .999 Ἔλα δῶ.040 --> 00:36:15. 161 00:35:45. 166 00:36:17.

169 00:36:44. τὴν ἀγαπημένη τοῦ σύζυγο πρὶν πεθάνει.760 --> 00:37:24. τοῦ Μιχαήλ.400 Πάτερ Ἀνατόλιε. Θέλει νὰ δεῖ τὴν πρώτη. 179 00:37:50.920 --> 00:37:28.920 --> 00:37:57.168 00:36:32. 175 00:37:17.400 --> 00:37:08.920 Δὲν ἔπαθε τίποτα.475 μία χήρα σου ζητᾶ νὰ προσευχηθεῖς γιὰ τὴν ἀνάπαυση ἑνὸς κεκοιμημένου στρατιώτη. 178 00:37:44. . ἀλλὰ ἀσθενῆς. Φύγε.280 --> 00:37:01. 171 00:36:55.471 . 180 . 176 00:37:24.Μιχαήλ.920 --> 00:37:17. 170 00:36:47.400 --> 00:37:50.400 --> 00:36:53.400 Δὲν ἄκουσες τί εἶπε.400 Καλὸ κι αὐτό! Προσευχὴ γιὰ ν'ἀναπαυθεῖ ἕνας ζωντανός! 172 00:37:01.879 Ἀκόμα ἐδῶ εἶσαι.Πῶς τὸν λένε.760 Γιὰ νὰ παρηγορήσεις τὸν ἄρρωστο πρὶν πεθάνει καὶ κλείσει τὰ μάτια του. 177 00:37:38. 173 00:37:09.520 --> 00:37:13.920 Ὃ ἄντρας σου εἶναι ζωντανός. Πιάστηκε αἰχμάλωτος. Πρέπει νὰ πᾶς στὴ Γαλλία. 174 00:37:13.640 --> 00:36:34.160 --> 00:37:44.280 --> 00:36:47.476 Λέει ὅτι ἔχασε τὴ ζωή του σὲ μιὰ μάχη τὸ '44.760 Μετὰ τὴ νίκη ἔμεινε στὴ Γαλλία.920 Εἶναι ἄρρωστος τώρα.

640 --> 00:38:50. 183 00:38:13.760 --> 00:38:01.640 --> 00:38:18.πούλα τὰ ὅλα. Καὶ στὴ Γαλλία ἄνθρωποι μένουν.231 .Ὅλα.Τὰ πάντα..520 --> 00:38:06.800 --> 00:38:29. Εἶναι πολὺ καλὸ γουρούνι.800 --> 00:38:23. Ἀφοῦ τὸ εἶπε ὃ πατὴρ Ἀνατόλιος θὰ σὲ ἀφήσουν. 186 00:38:29. 184 00:38:18. κάντο.160 Πρέπει ν'ἀστειεύεσαι. .00:37:57. Πρέπει νὰ σφάξω καὶ τὸ γουρούνι μου.800 Ἀδύνατον. Δὲ θὰ μὲ ἀφήσουν νὰ φύγω.475 .040 --> 00:38:44. Εἶναι καπιταλιστικὴ χώρα. 185 00:38:23.680 Θὰ πιάσει καλὰ λεφτὰ τὸ γουρούνι σου .160 --> 00:39:04.280 --> 00:38:13. 192 00:39:04.640 Πώλησε τὰ καὶ δὲ θὰ τὸ μετανιώσεις.680 Ἂν ἔτρωγα κρέας. τὴν ἀγελάδα.. Πάτερ.400 --> 00:38:35. θὰ τὸ ἀγόραζα.640 Ἀγαπᾶς τὸν ἄντρα σου .110 Τότε πήγαινε καὶ κάνε . 191 00:39:01. 182 00:38:06. Πάτερ. Ἀλήθεια. 190 00:38:57. .280 Δηλαδὴ τί μου λές.Ἐγώ.400 Μὰ ἔχω τὸ νοικοκυρὶό μου. Στὴ Γαλλία.680 --> 00:38:57. 189 00:38:50. 181 00:38:03. 188 00:38:44. .800 Μὴ φοβᾶσαι.719 Μὴ μὲ κοιτᾶς ἔτσι. 187 00:38:40.680 --> 00:39:01.Γιατί ὄχι.640 --> 00:39:08.

πήγαινε! 194 00:39:41.640 Τί κάνεις ἐκεῖ.. 198 00:40:27.640 Ἰλάσθητι μοὶ κι ἐλέησον μέ! 195 00:39:46.760 Στέλνω μιὰ αἴτηση τὸν Οὐράνιο Βασιλέα μας.355 Ἡ μπουγάδα σου εἶναι στὸ χῶμα.680 --> 00:40:48.640 --> 00:40:40. στὸ σῶμα καὶ στὴν ψυχή! 197 00:40:14. 201 00:40:46.710 γεμάτος ἁμαρτωλὰ πάθη φαῦλος δοῦλος ὅλο λάθη. 199 00:40:29.640 --> 00:40:51.680 --> 00:40:33. γνώρισον μοί! 196 00:40:09.400 --> 00:40:14.400 --> 00:41:02. φοβήθηκα ὅτι τρελάθηκες. Κύριε.760 --> 00:40:58.400 --> 00:40:29.. πλέει.400 . 205 00:41:04.359 Δόξα τῷ Θεῷ ποὺ ἀστειεύεσαι πάλι.640 --> 00:39:52.680 Δὲ μπορεῖς νὰ στερεώσεις τὴν κολώνα.599 Ὅπως κι ἄλλοι ἀπό σας σήμερα.. 202 00:40:48.αὐτὸ ποὺ εἶναι προκαθορισμένο.920 ὅτι ἀσθενῆς εἰμί..719 Κοίτα. 206 .715 Τᾶς ὁδούς σου .760 --> 00:41:08.νὰ βγάλω τὸ χειμώνα. 193 00:39:10.920 --> 00:40:19. 203 00:40:51.520 --> 00:39:15. 200 00:40:36.400 --> 00:39:46. 204 00:40:58.594 Μὴ μὲ ταράζεις. Εἶναι σκληρὸ γιὰ τοὺς ἀδελφοὺς νὰ σκάβουν τάφο ὅσο ἔχει παγετό.

217 00:43:12.160 Τὴ μιὰ λερώνεις τὸ χερούλι τῆς πόρτας.. 215 00:41:50.639 Προσευχήσου γιὰ μένα. τὴν ἄλλη παίζεις μὲ σκουπίδια.160 Δὲ μὲ συμπαθεῖς.235 Νομίζεις ὅτι δὲ γνωρίζω τὶς ἁμαρτίες μου χωρὶς τὶς ὑποδείξεις σου . Καὶ συγχώρησε μὲ τὸν ἁμαρτωλό.400 --> 00:42:08.040 --> 00:41:28. 219 . πατέρα Ἀνατόλιε.00:41:13.999 Τί θὲς νὰ μοῦ πεῖς. 216 00:42:01..680 --> 00:41:46.Ὄχι.119 . 210 00:41:34. 208 00:41:25. 212 00:41:42. .800 --> 00:41:50.640 --> 00:41:44. . .040 Ἐσὺ πρέπει νὰ προσευχηθεῖς γιὰ μένα.160 --> 00:43:23.476 Ἐντάξει.Κουράστηκες.Ὄχι. Εἶμαι τρισχειρότερος ἁμαρτωλὸς ἀπὸ σένα.239 προσπαθεῖς νὰ τὸν εὐχαριστήσεις.. ὄχι. 207 00:41:19.280 Ὃ Φιλάτερος μὲ συμπαθεῖ κι ἐσύ.680 --> 00:41:17.160 --> 00:41:37.280 --> 00:41:41.Ἄσε μὲ νὰ σὲ κουβαλήσω. Ξέχνα τό. μπορῶ νὰ τὰ καταφέρω. ἀδελφέ.760 --> 00:41:25.800 Ὅποτε περνᾶς ἀπ' τὸ κελί μου κάνεις φάρσες..239 .280 --> 00:43:16.680 Γιατί νὰ σ'ἀγαπῶ. 211 00:41:37. πατέρα Ἰώβ.Καλά.400 --> 00:41:34. 214 00:41:46. 209 00:41:30. 213 00:41:44.160 --> 00:41:56. 218 00:43:19.

.117 .800 --> 00:43:32.. 224 00:44:26. . 231 00:45:03.920 --> 00:44:54.920 --> 00:45:00.Πρόσεχε. 226 00:44:34..358 Προσεκτικά.Ζεσταίνομαι.800 --> 00:44:34.640 --> 00:45:08.920 .520 Τέσσερις ἐγχειρήσεις χωρὶς ἀποτέλεσμα.920 --> 00:43:41. .Μπορῶ.520 --> 00:44:39.920 --> 00:44:30. 225 00:44:30. μαμά. 227 00:44:39. . 222 00:43:37.Ὃ πατέρας θὰ μᾶς βοηθήσει.879 Κουράστηκες.359 . .400 --> 00:43:36.879 . . 221 00:43:34.Φυσικά.Βάνετσκα (Γιαννάκης). Ἔσπασε τὸ πόδι του. 229 00:44:50. 228 00:44:47.640 --> 00:44:26.920 Ἔπεσε ἀπὸ ἕνα ὑπόστεγο.879 Πρόσεχε τὸ πόδι του! 223 00:44:22.400 --> 00:44:50.00:43:25.356 Πρόσεχε.714 Αὐτὸς ὃ καλὸς ἄνθρωπος θὰ μᾶς βοηθήσει.Κανεὶς δὲ μπορεῖ νὰ βοηθήσει καὶ ὃ γοφὸς τοῦ εἶναι σὲ σήψη.520 Ἔχουμε γυρίσει σ'ὅλους τους καθηγητὲς καὶ χειρουργούς.800 Ὃ γοφὸς τοῦ σαπίζει.Πῶς τὸ λένε τὸ ἀγόρι.520 --> 00:44:45. 220 00:43:30.Κάθισε.400 --> 00:43:29. 230 00:44:56.

800 Εἶναι πανάγαθος.760 --> 00:46:21.800 --> 00:46:17. 233 00:45:26.355 Κράτησε τὸν. θὰ βοηθήσει. 244 00:46:17.Δὲ θὰ τὸν πονέσει.680 --> 00:45:29.280 --> 00:46:13. . 240 00:46:00.239 Ἂς ἀφήσουμε τὶς πατερίτσες.520 --> 00:45:54.. 234 00:45:29.760 Ψυχή μου. 239 00:45:54.876 μόνο στάσου φρόνιμος. 235 00:45:39. 237 00:45:46.232 00:45:17.520 Σήκω. 241 00:46:05.040 Θὰ τὸ κάνει.040 --> 00:46:19. 245 00:46:19..Μὴ φοβᾶσαι. τώρα θὰ προσευχηθῶ στὸν Θεό. 236 00:45:43.280 --> 00:45:21.680 --> 00:45:50.879 νὰ προσευχηθεῖς κι ἐσὺ μὲ δικά σου λόγια.280 --> 00:46:08.760 Ἀγγελάκι μου. 238 00:45:52.920 Βάνετσκα.520 --> 00:45:31.920 --> 00:46:04. 242 00:46:08.. 243 00:46:13.232 Βάλτον ἐπάνω στὸ κούτσουρο.160 --> 00:45:42.920 --> 00:45:46.636 Θὰ μετακινήσω λίγο τὸ κούτσουρο.. .680 .280 Ζήτα ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ θεραπεύσει τὸ πόδι σου.760 --> 00:46:00.

258 00:47:57.160 --> 00:47:04. 248 00:46:45. πάσα κάκωσιν καὶ χαλεπὴν ἀρρωστὶα κατάστειλον. Παράκλητε.599 Εἷς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός.680 --> 00:47:46. .800 --> 00:47:59. 250 00:46:58.040 Κύριε.119 Δόξα Σοί.359 Σὲ παρακαλῶ.520 --> 00:47:57.520 Ἐπὶ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ.400 συγχώρησον πάσας τᾶς ἀνομίας αὐτοῦ 255 00:47:46. εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς ἠμῶν. Ἀγαθέ. Καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.400 --> 00:47:51. τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.680 --> 00:47:38. δόξα Σοί.800 Σβέσον τὸ πῦρ.246 00:46:34.235 .280 --> 00:47:17. κάνε καλὰ τὸ πόδι μου.040 --> 00:47:42.καὶ σῶσον.638 Βασιλεῦ Οὐράνιε. 247 00:46:40.Προσευχήσου στὸν Κύριο. 257 00:47:54. τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας 249 00:46:51.160 --> 00:46:44. 253 00:47:38. 252 00:47:35.160 --> 00:47:54. βοήθα μέ. 254 00:47:42. .160 κατάπεμψον τὴν θεραπευτική σου δύναμη 256 00:47:51. Κύριε. 251 00:47:08.680 Κατάπεμψον τὴν Χάριν Σου ἐπὶ τὸν δοῦλο σου Ἰωάννη.640 --> 00:46:38.760 Ἴασον τὸν δοῦλο σου Ἰωάννη. καὶ καθάρισον ἠμᾶς ἀπὸ πάσης κηλίδος.400 --> 00:46:58.680 --> 00:46:48.160 ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἓν ἠμίν.

160 --> 00:49:27.800 --> 00:49:30.228 λύσον τὸν πόνον καὶ τὴν νόσον. 267 00:48:49.040 --> 00:49:02.Ναί. . μπορεῖ. .640 --> 00:48:21.Δοκίμασε.760 Παντοδύναμε Θεέ. 260 00:48:06. 269 00:48:59.400 .640 --> 00:49:23.Ἔλα.Ὄχι. 268 00:48:53. Βάνετσκα.800 --> 00:48:53.920 Ἐκδυσωπῶμεν Σέ. 265 00:48:40.259 00:47:59.800 .400 Ἐπανάγαγον αὐτὸν εἷς τὴν Ἐκκλησία Σου Ἴνα κατανοήσει τὸ θέλημά Σου 261 00:48:12.920 --> 00:48:12. πᾶμε μιὰ βόλτα. 272 00:49:27.760 --> 00:48:56.760 --> 00:48:06.999 Ἐπὶ Σοῖ Κύριε ἤλπισα. . 263 00:48:21.800 Δόξα Σοὶ Κύριε. Ἀγαθὲ Κύριε! Ἤγειρον αὐτὸν ἐκ κλίνης ἀσθενείας. λύτρωσε τὸν Ἰωάννη. 271 00:49:23.800 --> 00:48:47. 270 00:49:16. καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι. δὲ μπορεῖ.235 Νῦν καὶ ἀεί.680 --> 00:48:49.800 θεράπευσε τὸν πόδα αὐτοῦ. 262 00:48:18.160 Τώρα θα'σαὶ μιὰ χαρά.640 Δόξα Τῷ Πατρί. 264 00:48:38. 266 00:48:47.400 --> 00:48:18.160 --> 00:48:27.680 Κύριε.160 καὶ τῷ Υἱῷ.280 --> 00:48:40.

160 --> 00:49:57. 285 00:50:26.273 00:49:30.Προσεκτικά.Ἔχω ἀγοράσει εἰσιτήριο. . 284 00:50:17.160 --> 00:50:02.Φεύγουμε τώρα κι εὐχαριστοῦμε. ἔτσι.520 --> 00:50:11.Φεύγετε.760 Τί εἶναι πιὸ σημαντικὸ .476 .280 . 283 00:50:11. ἄγγελέ μου. χρυσό μου ἀγόρι. Πρέπει νὰ πάω στὴ δουλειά.160 . 280 00:49:57.879 Καλὸ παιδί.Νομίζεις ὅτι δὲν σοβαρολογῶ.160 --> 00:50:28. 277 00:49:47.400 --> 00:49:34. Κι αὔριο ὃ πατὴρ Φιλάρετος 282 00:50:07.400 --> 00:50:24. .920 θὰ κοινωνήσει τὸ ἀγόρι σου καὶ δὲ θὰ κουτσαίνει ποτὲ πιά. 281 00:50:02.Ἔτσι.160 Ἀγόρι μου.280 --> 00:50:07.920 --> 00:50:17.920 Κοίτα.680 Ξέχασε τές.280 --> 00:49:50. 275 00:49:36.520 Νὰ διανυκτερεύσετε στὸ μοναστήρι. 274 00:49:34. 276 00:49:41.400 Δὲ μπορῶ νὰ μείνω. .680 --> 00:49:52. 279 00:49:52.160 --> 00:49:36.920 --> 00:49:47. περπατάει.280 Δὲν χρειάζεσαι πιὰ τὶς πατερίτσες. 278 00:49:50.920 --> 00:49:40.160 Ἔλα σὲ μένα.

280 --> 00:51:07.640 Τί πᾶς νὰ κάνεις.Βάνια! . 297 00:51:38.280 --> 00:51:30. . Φύγε! 289 00:51:01.640 Ἔλα. 298 00:51:47.876 Χάσου ἀπὸ μπροστά μου. 296 00:51:27.640 --> 00:51:24.760 --> 00:50:31.280 . 288 00:50:34.040 --> 00:51:42. 299 00:51:52.800 Μὰ πρέπει νὰ πάω νὰ δουλέψω.680 Γύρνα πίσω! 291 00:51:07. 295 00:51:24. ἀγόρι μου.286 00:50:28.109 Περιμένετε! 293 00:51:20.280 Περίμενε! Περίμενε! 290 00:51:05.760 Τὴν λατρεύω.680 --> 00:51:52.520 ὃ γιός σου ἢ ἢ δουλειά σου .989 .Τί σκαρώνεις.800 --> 00:50:41. 287 00:50:31.640 --> 00:51:55. μὴ φοβᾶσαι. 294 00:51:22.θὰ μὲ ἀπολύσουν.680 --> 00:51:11. .040 --> 00:51:22. .640 --> 00:51:27.Ἂν δὲν λογαριάζεις τὸν ἑαυτό σου .640 .Σοὺ ἀρέσει ἢ δουλειά σου .520 --> 00:50:34.920 --> 00:51:05.400 --> 00:51:17.639 Ἔλα στὴ στεριά! 292 00:51:13.590 σκέψου τὸ ἀγόρι σου .Ἔλα Βάνια.

. .040 Δὲν λέω ψέματα.640 --> 00:52:28.Ναί. 303 00:52:09. 312 00:52:45.640 --> 00:52:39. γυναίκα.760 Πήγαινε. Ἀλλὰ ὅταν θὰ τὸ διαπιστώσεις θὰ 'ναι πολὺ ἀργά. Αὔριο ὃ πατὴρ Φιλάρετος θὰ τὸ κοινωνήσει.400 . καὶ τὸ προσωπικὸ ἔχει 3μερη ἄδεια ἄνευ ἀποδοχῶν.760 --> 00:52:00.760 --> 00:52:18.520 Μιὰ σωλήνα ἔσπασε ἐκεῖ.160 --> 00:52:06.400 βάλτο τὸ νὰ κοιμηθεῖ. 304 00:52:13.160 --> 00:52:37.640 --> 00:52:42. .400 --> 00:52:32. 306 00:52:18. 310 00:52:37.300 00:51:55.752 Ἔλα μαζί μου.800 .040 --> 00:52:15..160 Τὸ σχεδιαστικὸ γραφεῖο μας ἐκπονεῖ μία μελέτη κι ἐργαζόμαστε ὁλονυχτίς. .Γιατί λὲς ψέματα.400 --> 00:52:21. 302 00:52:06.Πάλι φασαρία.359 Ποιανοὺ εἶναι τὸ ἀγόρι.Δικό σου εἶναι τὸ ἀγόρι. 305 00:52:15. Δὲν ἔχω χρόνο γιὰ σένα.520 --> 00:52:09.640 πάρε τὸ ἀγόρι. 307 00:52:21. 308 00:52:28. 301 00:52:00.Κοίτα.680 --> 00:52:48.632 Ποῦ πᾶμε τώρα.640 Τί κάνουμε τώρα. . 309 00:52:34.640 .800 --> 00:52:13.Πῶς τὸ ξέρεις. 311 00:52:39.

325 00:54:48. οὒχ οὕτως.520 --> 00:53:56.800 ὂν ἐκρίπτει ὃ ἄνεμος ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.477 Διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἓν κρίσει.280 καὶ ἐπὶ καθέδρα λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν.114 Ἀλλ’ ἢ ἓν τῷ νόμῳ Κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ.520 --> 00:54:31.640 --> 00:53:53.479 Οὒχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς. 319 00:54:15.040 --> 00:54:15. 320 00:54:19. 314 00:53:49.640 Μακάριος ἀνήρ. 322 00:54:32.520 --> 00:54:26. 324 00:54:45. 318 00:54:09. 317 00:54:00. ὅσα ἂν ποιῆ. 323 00:54:35.160 Καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τᾶς διεξόδους τῶν ὑδάτων.160 --> 00:54:48.719 .680 --> 00:54:52.400 --> 00:53:49.280 --> 00:54:04.160 --> 00:54:19.680 καὶ ἓν ὀδῶ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη. ἀλλ’ ἢ ὡσεὶ χνούς.520 ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἓν βουλὴ ἀσεβῶν. 326 00:55:36.313 00:53:47. 321 00:54:27. 316 00:53:56. καὶ ὁδὸς ἀσεβῶν ἀπολεῖται.680 --> 00:54:00.400 --> 00:54:35.596 καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀπορρυήσεται καὶ πάντα.119 ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἓν καιρῶ αὐτοῦ.680 οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἓν βουλὴ δικαίων. 315 00:53:53.760 --> 00:55:40.639 Ὅτι γινώσκει Κύριος ὁδὸν δικαίων.800 --> 00:54:41. κατευοδωθήσεται.

330 00:55:52. 334 00:56:15.040 --> 00:56:13. 337 00:56:28. . 327 00:55:43. 328 00:55:47.759 Πρὸς τί τὸ μισοκαμένο ξύλο..400 Ὡς πνευματικὸς προϊστάμενός σου εἶναι καθῆκον μου νὰ σοὺ βάλω κανόνα. 336 00:56:24. 332 00:56:04.520 --> 00:56:28..680 Μοῦ ξέφυγε ἀπ'τὰ χέρια μου.920 --> 00:55:50.160 --> 00:56:30.Τί κάνεις ἐκεῖ.160 --> 00:56:10.Τίποτα δὲν κατάλαβες. .874 .Καθόμουν καὶ σὲ περίμενα.400 --> 00:56:34.680 --> 00:55:52. 329 00:55:50.999 Τί νομίζεις ὅτι θὰ κάνω γι'αὐτό.920 Κατάλαβα. 338 00:56:30. .520 Μαθαίνω ὅτι καλλιεργεῖς προλήψεις σκανδαλίζοντας ἀδελφοὺς καὶ λαϊκούς..Μοῦ κάνουν παράπονα γιὰ σένα. 339 . 333 00:56:10.400 Παράτα τὶς προσευχὲς καὶ φέρσου λογικά. εἶμαι μιὰ χαρὰ ἐδῶ.160 Λύτρωσαι μὲ ἀπὸ συκοφαντίας ἀνθρώπων.800 --> 00:56:24.800 --> 00:56:02. 335 00:56:18.Κατέβα κάτω.040 --> 00:56:18. Δὲν τὸ 'θελα.920 --> 00:55:56.800 --> 00:55:47.800 Μέγας εἶσαι Κύριε καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου .879 .040 Ἀλλότριοι ἐπανέστησαν ἐπ’ἐμὲ καὶ κραταιοὶ ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου. 331 00:55:57.Ὄχι. χωρατατζή.

348 00:58:55.00:56:34. .680 --> 00:56:46.639 Θὰ δρέψεις τοὺς καρποὺς τῶν πράξεών σου .400 --> 00:57:05.Ὃ πατὴρ Ἀνατόλιος κοιτᾶ πρὸς λάθος κατεύθυνση.Γύρνα τὸν σωστά. 346 00:57:11.040 --> 00:58:39.160 .920 --> 00:59:27. 350 00:59:20.Κάτσε καὶ θὰ δεῖς.400 --> 00:56:38. 343 00:56:55. .Μόνο ὃ Θεὸς ὃ παντογνώστης. 342 00:56:47.680 Κύριε κατεύθυνον τὰ διαβήματά μου! 345 00:57:05.640 --> 00:56:42.Ἤξερες γιὰ τὴ πυρκαγιά.160 --> 00:59:31.400 Φωτιά.236 Τρέξτε νὰ τὴ σβήσετε! -Τὴ σβήνουμε.280 Ἀσθενεῖ τὸ σῶμα. 347 00:58:33.755 ‘Εν τῷ Θεῷ ἢ σωτηρία καὶ ἢ παρηγορὶά μου.τίνα φοβηθήσομαι.680 --> 00:57:11. 351 00:59:27.520 . ἔτσι δὲν εἶναι.640 --> 00:58:58.355 Ἐγὼ εἰμὶ δοῦλος τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν. χωρατατζή.400 Ἰλάσθητι κι ἐλέησον μέ! 344 00:57:00. ἀσθενεῖ μου καὶ ἢ ψυχῆ.115 .680 --> 00:56:53.359 Κύριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου. φωτιά! 349 00:58:58. 340 00:56:38.040 --> 00:57:00. ἀδελφοί.400 --> 00:59:04.280 --> 00:57:17. 341 00:56:42.599 . .

Πολλοὶ θρηνοῦν γιὰ τὸν δίκαιο. 359 01:00:04.520 --> 01:00:07. 355 00:59:42. 352 00:59:31.800 Δι' εὐχῶν σου .Μοῦ ἔριξες μιὰ μισοκαμμένη σανίδα στὰ πόδια μου.280 --> 00:59:49.800 Κακαρίζεις σὰν τὴν κότα. .879 Ἀρκετά! 362 01:00:15. ἀλλὰ σώσαμε τὴ κότα.καὶ ὀνειδίσωσι ὑμᾶς ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.920 --> 01:00:14.400 --> 00:59:59. . 354 00:59:39.920 Τὸ κελί σου κάηκε λίγο.160 --> 00:59:51.400 --> 00:59:55. τότε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα σκηνώνει μέσα σου . 363 01:00:18.400 Εἶμαι ὃ ἀνώτερός σου ! 357 00:59:51.280 Δὲν τὰ καταλαβαίνω τὰ σημεῖα σου ..400 Μακάριοι ἔστε ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς 358 00:59:55. πατὴρ Φιλάρετε.680 --> 00:59:42.680 Γιατί αὐτὲς οἱ μισοκαμμένες σανίδες. ἀλλὰ στὸν Οἶκο τοῦ Θεοῦ! 364 . 361 01:00:10.520 --> 01:00:18.800 --> 01:00:21..Μὴ συνεχίζεις. 360 01:00:07.Ἐὰν συκοφαντεῖσαι γιὰ τὸν Χριστό. Πάτερ.920 --> 00:59:39. τὴ σβήσαμε τὴ φωτιά.920 Δὲν εἶσαι στὸ γραφεῖο σου .996 . Τὸ θυμᾶμαι.Ἀπάντησέ μου! 356 00:59:49.800 --> 01:00:10. . 353 00:59:35. Εἶμαι ἕνας συνηθισμένος ἄνθρωπος.920 .160 .520 --> 00:59:35.Γιατί δὲν τὸ 'λεγες καθαρά.

760 --> 01:01:52.160 Ποτὲ δὲν ἤθελα νὰ γίνω Ἡγούμενος.040 Ἦταν ὃ λαϊκὸς ἀδελφός σου . 369 01:00:41. 371 01:01:49.920 --> 01:00:37.640 --> 01:02:02.760 --> 01:00:29.040 --> 01:00:41.760 Ξέρεις κάτι. ἄναψε ἕνα σπίρτο καὶ τὸ 'ριξε. 377 . .760 --> 01:00:45.640 --> 01:01:49.Ἐσὺ τί λές.Κατάλαβα.Συγχώρα μέ.280 . δὲν ξέρω τίποτα.719 Θὰ τὸ ἐπισκευάσουμε σὲ χρόνο μηδέν. 366 01:00:30.280 Ἦρθα γιὰ νὰ μοιραστῶ τὸ κελλί σου μαζί σου 376 01:02:10.280 --> 01:02:14.680 --> 01:00:34.235 Ἤθελα νὰ ζήσω στὴν ἐρημιὰ ὡς ἀσκητὴς 373 01:01:58. πάτερ Ἀνατόλιε. 375 01:02:07.760 Ἂς μὴν συζητᾶμε ἐδῶ βιοτικὰ ζητήματα. 370 01:01:47.280 --> 01:02:10. Μὲ δέχεσαι.γέμισε μιὰ λάμπα μὲ λάδι.639 . 365 01:00:25.160 --> 01:01:58.239 ὅσο καιρὸ ἐπισκευάζεται τὸ δικό μου. Τὸ παράκανα 367 01:00:34.Ἅγιε Πάτερ! .599 Ἐκλαμβάνω τὴν φωτιὰ ὡς σημεῖο γιὰ μένα ὥστε νὰ γίνω ἐρημίτης: 374 01:02:02..920 --> 01:00:25..Δὲν εἶμαι μορφωμένος.719 Οἳ ναοὶ εἶναι γιὰ προσευχή.01:00:21. . 372 01:01:52. 368 01:00:37. ὃ Ἀμβρόσιος.680 --> 01:02:07. πατέρα Ἰώβ.760 .

239 . . 378 01:02:17.01:02:14.640 --> 01:02:59. Πάνω στὰ κάρβουνα.720 --> 01:02:44.750 Καὶ θὰ στοχαζόμαστε γιὰ τὸ Θεὸ καὶ τὴν αἰώνια ζωή.636 Ὡραία.760 Πρέπει νὰ προσεύχεσαι μὲ τὸν προδιαγεγραμμένο τρόπο. χωρατατζή.Τί.280 --> 01:04:11. πάνω στὰ κάρβουνα. Θὰ σωθοῦμε ἀπὸ κοινοῦ καὶ θὰ προσευχόμαστε μαζί.Ναί. 379 01:02:22.640 --> 01:04:03.714 τὰ μεσάνυχτα.160 --> 01:02:26.640 Ἄλλες φορὲς ξαφνικὰ θέλω νὰ ψάλλω 385 01:02:54.280 Ἔχε ὑπόψιν σου ὅτι εἶμαι δύσκολος συγκάτοικος. Ἔχω παροξυσμὸ βήχα.Ἐδῶ.280 Γιατί συμπεριφέρεσαι ἀπρεπῶς κατὰ τὴν θεία λειτουργία. 383 01:02:47. 384 01:02:52. 381 01:02:32. Σὲ πειράζει.280 Κάνε ὅπως νομίζεις.640 --> 01:02:38.400 --> 01:02:52. 387 01:04:03. 380 01:02:26.119 .280 --> 01:02:54.631 Κοιμήσου δίπλα μου. 389 01:04:11. 388 01:04:08. . 386 01:04:00.ποῦ κοιμᾶσαι.040 Ἐδῶ καὶ καιρὸ ἤθελα νὰ σὲ ρωτήσω κάτι.680 Ἂν ὃ καθένας ἀρχίσει νὰ προσεύχεται .040 --> 01:04:08.400 --> 01:02:29.280 --> 01:02:21. 382 01:02:38.400 --> 01:02:17.760 --> 01:04:14.

αὐτὸ τὸ πῆρα στὴν Ἑλλάδα ὅταν ὃ Μὴ τροπολίτης κι ἐγὼ εἴμασταν σὲ προσκύνημα στὸν Ἄθω. 396 01:04:39.280 Καὶ τὸ στρῶμα σου εἶναι ἀκόμα καλύτερο. 394 01:04:32.680 --> 01:04:27.ὡραῖες μπότες ἔχεις.359 Τί κάνεις.355 Ὄχι.040 --> 01:04:32. 391 01:04:17.400 --> 01:05:43.280 --> 01:04:54.239 Γνωρίζει ὅτι ἔχω πρόβλημα στὰ πόδια.Σοὺ ἀρέσουν. 393 01:04:27. 401 01:05:47..520 --> 01:04:35.040 --> 01:04:38.160 --> 01:05:51. . 399 01:04:56. . Ἡ Αὐτοῦ Μακαριότης κι αὐτό.. ἂς κοιμηθοῦμε. Ἡ Μακαριότης τοῦ (ὃ Ἐπίσκοπος) μοῦ τὶς χάρισε ἀπὸ καλοσύνη.680 --> 01:04:17.760 ποῦ θὰ καταντήσουμε.Δὲν εἶναι μαλακές. 397 01:04:43. 390 01:04:14.Πολύ. 400 01:05:39.520 .280 --> 01:05:00.040 .999 Εἶναι οἱ μόνες μπότες ποὺ μπορῶ νὰ φορέσω.719 Τί θὰ μείνει ἀπ' τὴν Ἐκκλησία.239 Καλά.760 --> 01:04:21.ὅπως θέλει. πάτερ Ἀνατόλιε.Βέβαια.119 Διαβάζω τὸ βιβλίο τῶν ἀνθρωπίνων ἁμαρτιῶν. 398 01:04:48.040 Πατέρα Φιλάρετε. .280 --> 01:04:43. .400 --> 01:04:48. 392 01:04:23. 395 01:04:35.

520 --> 01:06:17. κι ἢ ἁμαρτία θὰ χαθεῖ. 411 01:07:07.990 . 412 01:07:12.280 --> 01:06:34.400 --> 01:06:24.800 --> 01:07:33. 403 01:06:04. Μὰ αὐτὲς εἶναι οἱ μπότες μου. . 414 01:07:26. Νὰ κι ἄλλος.589 .875 Θὰ διαβάσω τὴ δεύτερη σελίδα.520 --> 01:06:30. θὰ τὸ πετάξω στὸ καμίνι. .040 --> 01:07:10.400 Ἔφυγε κι ἄλλη μία.402 01:05:51.876 . 405 01:06:13. 404 01:06:06. 413 01:07:19.800 Τί στὸ καλὸ κάνεις.160 --> 01:07:05. Δὲν τοὺς βλέπεις.160 --> 01:07:25.110 Στοὺς δαίμονες δὲν ἀρέσει ἢ κάπνα. 406 01:06:19.280 ὅτι οἱ περισσότερες ἁμαρτίες φωλιάζουν στὶς μπότες τῶν ἐπισκόπων.239 Γελοῖε! 410 01:07:04.800 --> 01:06:12.Ἄνοιξε ἀμέσως.520 Δὲν τὸ 'ξερες: 408 01:06:24.639 Γιατί εἶναι κλειδωμένα. 409 01:06:30. .Ἐσὺ ἔχεις δαιμόνιο.Αὐτοὺς ποὺ εἶναι γύρω μας.920 --> 01:06:06. 407 01:06:22.θὰ ξορκίσουμε τοὺς δαίμονες.716 Κι ὅταν τελειώσω.Κοίτα ποὺ πῆγε αὐτός. Θὰ τοὺς πνίξουμε στὸν καπνό..479 Σελίδα. .Ποιοὺς δαίμονες.640 --> 01:05:58..680 --> 01:07:15.280 --> 01:06:22.

040 --> 01:07:38.640 Γιατί μὲ κοιτᾶς ἔτσι.040 --> 01:07:58.415 01:07:35. 420 01:08:03. 427 01:09:37. ἀέρα! .280 --> 01:08:03.119 Μικρὸς μὰ πολὺ πονηρός.Φύγανε σχεδὸν ὅλοι. 421 01:08:10.239 .400 --> 01:08:25.Περίμενε.Μισὸ λεπτό.640 --> 01:09:42.920 --> 01:08:18.θὰ τοὺς ξεφορτωθοῦμε ὅλους.999 .920 .470 Τὰ καταφέραμε.999 Νάτοι! Ἐδῶ εἶναι.Γιατί ἔκλεισες τὸν ἐξαερισμό.400 --> 01:08:16. 425 01:08:31.400 --> 01:08:35.Μὰ θὰ πάθουμε ἀσφυξία. 417 01:07:52.920 --> 01:09:40. 424 01:08:23.400 Θέλεις νὰ πεθάνω! 422 01:08:13.599 Ἀνάθεμά τους . ξέχασα τὸν ἀρχιδαίμονα.040 Ἔξω.160 --> 01:08:44.596 .640 --> 01:07:50.478 Δρόμο.800 --> 01:07:55.Ἀέρα.359 Ὤχ. ὄξω.040 --> 01:08:13. 426 01:08:40.. .Σχεδὸν τελειώσαμε 419 01:07:59. .. .040 . ἔξω ὅλοι σας! 418 01:07:55.920 --> 01:08:10. Ὁλόκληρη φωλιά. 423 01:08:16. 416 01:07:46. . 428 01:09:40.θὰ δηλητηριαστοῦμε.

Θὰ συναντήσω τὸ θάνατο σ' αὐτὴ τὴν καμινοθυρίδα.400 --> 01:10:52.710 Αὐτὸς εἶμαι.640 --> 01:09:46.800 --> 01:09:53.680 --> 01:10:39.680 --> 01:10:59. 432 01:09:56.875 κι ἐσὺ τὰ ἀπομάκρυνες ἀπὸ μένα. 434 01:10:08. 435 01:10:16. 430 01:09:50.359 Φοβόμουν νὰ πεθάνω ἀνεξομολόγητος. ἀδελφέ. 431 01:09:53.800 Εἶχα προσκολληθεῖ ὄντως σ'αὐτὲς τὶς μπότες καὶ τὸ στρῶμα.759 Πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι δὲν εἶμαι ἕτοιμος νὰ συναντήσω τὸν Κύριό μας. Μὲ λύτρωσες ἀπὸ πράγματα ἐπιφανειακὰ καὶ ἄχρηστα. σκέφτηκα. 438 01:10:41.640 Εἰλικρινά.800 --> 01:10:45.800 --> 01:10:14.356 Καὶ μοῦ ἔδειξες ὅτι ἢ πίστη μου εἶναι ἀσθενική.800 --> 01:09:56.640 --> 01:10:08.639 Φοβήθηκα τὸ θάνατο γιατί εἶχα πολὺ λίγη πίστη. ἔ.754 Ἔχω πολὺ λίγη ἀρετὴ μέσα μου μὰ πολλὴ ἁμαρτία.Εἶμαι κακός.800 Δὲν μνησικακῶ ἐναντίον σου . ἀδελφέ. 436 01:10:25.640 --> 01:10:32. Σ' εὐχαριστῶ. 440 01:10:54. 439 01:10:48.716 Πραγματικὰ φοβήθηκα. 429 01:09:44. 433 01:10:03.520 Σοὺ εἶμαι εὐγνώμων. 437 01:10:35.280 --> 01:10:23. .520 --> 01:10:03.

640 γιατί ὃ Θεὸς μὲ διάλεξε νὰ καθοδηγῶ τὴν κοινότητα.040 --> 01:11:20. 453 01:12:44. .040 .Ναί.760 --> 01:12:54.680 .680 --> 01:12:57.θὰ σωθεῖς. 442 01:11:04.800 --> 01:11:10. 446 01:11:28. 455 01:12:54.520 Ἀντ'αὐτοῦ μὲ 'κάνε σχεδὸν ἅγιο.760 Μὲ ἀκοῦς.228 Δὲν ἔχω εἰρήνη στὴν καρδιά μου.Ὄντως μυρίζω τὴ βρῶμα.800 Ἀρετή.680 Γνωρίζεις ὅλη τη ζωή μου. 451 01:12:32.760 Ἀναρωτιέμαι γιατί ἐμένα.760 --> 01:11:50. μύρισε τὴν καὶ μέσα ἀπὸ αὐτή: 444 01:11:17. 447 01:11:34.920 --> 01:11:17.680 --> 01:12:36.760 --> 01:11:34.999 . 443 01:11:10.640 --> 01:11:28. 450 01:11:47.599 Θα'πρεπε νὰ μὲ κρεμάσουν γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου 448 01:11:38. 454 01:12:49.. 449 01:11:42.920 Οἳ ἀρετές μου ζέχνουν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.116 Τύχων! 452 01:12:41.520 --> 01:11:44.760 --> 01:11:04.680 --> 01:12:44.590 Εἶναι τίποτα ἅγιο πάνω μου..441 01:11:01.640 Τύχων Πέτροβιτς.800 --> 01:11:42. 445 01:11:22.640 --> 01:11:38.640 --> 01:12:49.

632 Κουβαλῶ αὐτὴ τὴν ἁμαρτιὰ χρόνια Δὲ μὲ ἀφήνει ἥσυχο ποτέ.680 --> 01:13:29.760 --> 01:13:19.639 Ναί.479 Τὸ πνεῦμα μου ἦταν εὐάλωτο.280 --> 01:13:25. 467 01:14:16.520 --> 01:13:12.639 νὰ πάρει αὐτὸ τὸ βάρος ἀπ' τὸ στῆθος μου. 468 01:14:26. . 459 01:13:19. μὲ κοίταξες.680 --> 01:14:00. κινούμαστε.920 --> 01:13:56.920 --> 01:14:33.920 Δὲ μ'ἀγαπᾶς καθόλου.Ὑποφέρω φοβερὰ βασανιστήρια. 469 01:14:29.680 Προσευχήσου ὃ Θεὸς 461 01:13:25. 466 01:14:13. κοριτσάκι μου.640 --> 01:14:08.Ναί.760 Καὶ βέβαια σ'ἀγαπῶ. 458 01:13:12. οὔτε γι' ἕνα δευτερόλεπτο.680 Τὸ ποτήρι κάνει θόρυβο. 463 01:13:56.920 --> 01:13:23. 460 01:13:23.520 --> 01:14:29.680 --> 01:13:02.160 Δὲ θέλω τὸ τσάι σου . 457 01:13:08. . 465 01:14:08.280 Μὲ συγχώρησες.800 --> 01:14:22.Δὲν σὲ κοίταξα.160 --> 01:14:12. 462 01:13:52. 464 01:14:04.800 Γιατί μὲ κοίταξες ἔτσι. 456 01:12:57.875 . μπαμπά.754 Δὲ μπορῶ νὰ ζήσω καὶ δὲ μπορῶ νὰ πεθάνω.920 --> 01:14:16.119 Ἐγὼ τὸ θέλω.

Δὲ μ'ἀγαπᾶς.Τί συμβαίνει.160 --> 01:15:01. 478 01:15:55.Τί θές.470 01:14:33.115 .640 --> 01:15:05.400 --> 01:16:00.280 --> 01:15:09.920 --> 01:14:55.239 Συγνώμη.119 Γιατί μὲ κρατᾶς κλειδωμένη. 482 01:16:21. 480 01:16:00. . 476 01:15:05. 472 01:14:50..920 Δὲ μπορῶ νὰ κάτσω ἐδῶ.239 Νομίζεις ὅτι εἶμαι ἄρρωστη. 471 01:14:48.920 --> 01:14:52..Σύντροφε Ναύαρχε.280 --> 01:15:55. .Τί εἶναι.400 Ὄχι βέβαια. .520 --> 01:16:12. κοριτσάκι.800 --> 01:16:23. 475 01:15:01.760 --> 01:14:37. 473 01:14:52.589 Μὰ εἶμαι ἄρρωστη.400 --> 01:15:58.920 --> 01:16:05. 479 01:15:58. 474 01:14:57.920 Εἶσαι κουρασμένη.400 --> 01:14:50..280 .. .280 --> 01:17:03. 477 01:15:51.Δὲ θέλω νὰ κάτσω ἐδῶ.870 Πολὺ ἄρρωστη.719 Λὲς ψέματα. 483 01:16:56.920 Δὲ μπορῶ νὰ κάτσω ἐδῶ.356 Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησον ἠμᾶς.994 χρειάζεσαι ἀνάπαυση. ἐγώ. 481 01:16:11.

115 Οὔτε νὰ πεθάνεις ἀξιοπρεπὼς δὲ μπορεῖς. Τὸ κουτί.999 Γιατί μου ἔστειλες αὐτὸ τὸ θυμίαμα.ποῦ εἶναι.484 01:17:04.520 .040 Θὰ σοὺ φέρω ἕνα φέρετρο.760 --> 01:18:00.520 --> 01:17:41. Τί προτιμᾶς. 493 01:18:07. 492 01:18:04.920 --> 01:17:38. Κυπαρίσσι.Ποιανού.760 προέφθασαν μὲ παγίδες θανάτου.040 Θέλω αὐτὸ τὸ κουτί.710 Ἀμήν. 489 01:17:46.640 --> 01:17:06. 486 01:17:34.680 --> 01:17:52.280 --> 01:17:46. 496 01:18:22.Δὲν θὰ χρειαστεῖ.θὰ γίνει μιὰ κηδεία τὴν Τετάρτη. Πάτερ.639 Στὴν αὐλή.474 Θέλεις πραγματικὰ νὰ πεθάνεις. Ἔχω.520 --> 01:18:11.719 Γιατί νὰ μὴν παραγγείλουμε ἕνα κατάλληλο φέρετρο. 488 01:17:44.680 Ὠδίνες ἅδου περιεκύκλωσαν μέ.520 Ἀπὸ τί θέλεις νὰ εἶναι.280 --> 01:18:31.040 --> 01:17:32. .040 --> 01:18:07.760 --> 01:18:04. 490 01:17:52. . . 495 01:18:16.760 --> 01:18:26.680 --> 01:18:15. 487 01:17:38. 494 01:18:11.353 Αὐτοῦ ποὺ διάλεξε ὃ Κύριος.479 . 485 01:17:29.040 --> 01:18:22. Βλέπεις αὐτὸ τὸ κουτὶ ἐκεῖ πέρα. 491 01:18:01. 497 01:18:27. Ὀξιά.

Θὰ σοὺ πῶ. 499 01:18:35.280 --> 01:18:40.110 Ματαιότητα! 506 01:19:01. 502 01:18:42.594 ἔτσι δὲν εἶναι.498 01:18:31.160 --> 01:18:56. πατέρα Ἰώβ.875 Δὲ μπορῶ νὰ σὲ χωνέψω.800 --> 01:19:20.160 --> 01:19:09.479 ἀλλὰ ὃ ὁ Κύριος δὲ δεχόταν τὴ θυσία μου.280 Τί σόι ἄνθρωπος εἶσαι.640 --> 01:18:46.040 --> 01:18:58.400 --> 01:18:50.520 --> 01:19:28.640 Μὲ ρώτησες γιατί ὃ Κάιν σκότωσε τὸν Ἄβελ.520 --> 01:19:36.160 Ἀλλὰ αὐτὸς θέλει ἕνα κουτὶ μὲ σχοινιά.400 --> 01:18:38.520 Προσπάθησα νὰ βοηθήσω κι ἄλλους σὰν κι ἐσένα.640 Οὔτε νὰ πεθάνεις δὲ μπορεῖς χωρὶς κόλπα.640 --> 01:18:42. 504 01:18:50. 500 01:18:38. 507 01:19:07.040 --> 01:18:34.999 Αὐτὴ εἶναι ἢ ἐπιθυμία μου. 509 01:19:22. 512 . 501 01:18:40. 505 01:18:56. γέροντα.040 Αὐτὸ εἶναι ματαιότητα.400 ἀκόμα καὶ οἳ σεπτοὶ ἅγιοι. 503 01:18:46.640 --> 01:19:32.680 --> 01:19:05. 510 01:19:28. 508 01:19:14.639 Τελικὰ μὲ συμπαθεῖς. 511 01:19:32.640 Ὅλοι οἳ ἄνθρωποι θάφονται σὲ φέρετρα.

ξέχασε τό. 523 01:22:34. Νάστια.719 Τί ἔπαθες. 515 01:21:42. 525 01:22:42.280 --> 01:19:54. 520 01:22:24.640 --> 01:22:40. θὰ κλάψεις γιὰ μένα. Ἀποκλείεται.879 Περνᾶς καλά.040 --> 01:22:31.680 --> 01:22:28. 526 .520 --> 01:22:48.233 Περίμενε.640 Τί ἐννοεῖς.040 --> 01:22:16. 518 01:22:16.040 Ἔζησα μιὰ κοσμικὴ ζωὴ παράβλεψα τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ 524 01:22:40.040 Ἀναρωτιέμαι 521 01:22:28.040 --> 01:22:42.760 --> 01:22:19.01:19:41.239 Ὅταν πεθάνω.920 --> 01:21:59. 517 01:22:13. 513 01:19:45. 522 01:22:32.999 Ἐὰν θὰ ἔπρεπε νὰ σοὺ κάνω κουρά.760 Ἄκουσα ὅτι ὃ χωρατατζής μας ἑτοιμάζεται νὰ πεθάνει.280 --> 01:22:34.760 --> 01:21:46. πάτερ Ἀνατόλιε. Γιὰ ποιὸ πράγμα μιλᾶς.470 Μά.520 καὶ τώρα πρέπει νὰ τ'ἐγκαταλείψω ὅλα.599 Δὲ θέλω νὰ σὲ χάσω.640 --> 01:22:23.040 Πάτερ. 519 01:22:19. 516 01:21:55.640 Ὥστε σου τὸ εἴπανε.800 --> 01:19:47. 514 01:19:50. τί κάθομαι καὶ σοὺ μιλάω.400 --> 01:19:43.

750 Ἀρκετά..680 --> 01:23:25.400 --> 01:23:04.μὲ τὸν πατέρα μου. Εἶναι ναύαρχος.400 --> 01:24:12. 532 01:23:47.. ἀδελφέ.119 . 537 01:24:20.160 Ναύαρχος.01:22:48.160 . 538 01:24:28.160 --> 01:24:04. 528 01:22:57. 527 01:22:54. 539 01:24:30. 530 01:23:37.040 --> 01:24:00.040 --> 01:22:54.359 Μπορεῖς νὰ κάνεις βόλτα ἐδῶ γύρω. 536 01:24:08. 531 01:23:43.520 Τί ἔχεις πάθει. Ἁμαρτίες ποὺ καῖνε. 534 01:23:57.119 Χαίρομαι ποὺ εἶναι ναύαρχος.640 --> 01:24:30. τοῦ πατέρα σου.040 Μπορῶ νὰ σὲ βοηθήσω. 529 01:23:23.040 Τύχων Πέτροβιτς. ἐκεῖ πέρα.. 533 01:23:53.160 Δὲν ἦρθες μόνη σου .280 --> 01:23:43.520 --> 01:24:34. Ἔκαψαν τὴν καρδιά μου. 535 01:24:00.160 Ἁμαρτίες.160 --> 01:22:57. Θὰ γυρίσω.160 --> 01:23:57.400 --> 01:24:26. . εἶναι ἄρρωστη.400 Πάλι μιλᾶς μ' αἰνίγματα.475 Ζητῶ συγνώμη. Τίποτα Δὲν εἶναι ἀδύνατο γι' Αὐτόν.Νάστια. .476 Δὲν ὑπάρχει ἀσυγχώρητη ἁμαρτία γιὰ τὸν Κύριο.Ὄχι τὸ δικό σου . .280 --> 01:23:53.Καὶ τὸ ὄνομα. ἔτσι δὲν εἶναι..160 --> 01:23:47.

640 Ἦταν ναύτης σὲ ὑποβρύχιο στὴ θάλασσα τοῦ Μπάρεντς.Τότε τί ἔχει. 543 01:24:48.640 --> 01:25:13.540 01:24:34.680 Μπορεῖ νὰ θεραπεύσει τὴν τρέλα. 552 01:25:20. Μπορεῖ ὃ ἅγιός σας 550 01:25:14.520 .Δὲν εἶναι τρελή. 546 01:24:59.400 εἶναι ἀγνώριστη. .920 --> 01:24:55.599 Πές μου. 551 01:25:16.Τεσσεράμισυ χρόνια.359 .680 --> 01:25:20.680 Ὄχι.520 --> 01:25:06. Ἄγγελοι ψέλνουν στὴν καρδιά μου.920 --> 01:24:59. .680 --> 01:24:44. 548 01:25:06.160 Τὴν πῆγα στοὺς καλύτερους γιατρούς. 544 01:24:50. εὐχαριστῶ.920 Ἄκουσα ὅτι ὑπάρχει ἕνας ἅγιος στὸ μοναστήρι.400 --> 01:25:03.160 --> 01:24:50.Πόσο καιρὸ εἶναι ἔτσι. 542 01:24:44. 547 01:25:04.640 Εἶναι δαιμονισμένη.920 Δὲ μπόρεσαν νὰ τὴ βοηθήσουν.400 Ἂν δὲ μπορεῖ κι αὐτὸς νὰ τὴ βοηθήσει Δὲν ξέρω μπορεῖ κανένας ἄλλος. Συγνώμη: 541 01:24:41.520 --> 01:25:22.040 --> 01:24:41. 549 01:25:09.160 --> 01:25:16. Ὡς τὴ Μόσχα φτάσαμε. 545 01:24:55.680 --> 01:25:09.680 ἀπὸ τότε ποὺ πέθανε ὃ σύζυγός της.400 --> 01:24:48. .

400 --> 01:25:33.680 --> 01:27:44.Ὄχι.920 --> 01:27:34.Δὲν ἔρχομαι μαζί σου . . ποῦ εἶσαι. . .879 Δὲν ἔρχομαι μαζί σου . 563 01:27:32. Φτάσαμε.400 Ὑπάρχει ἕνα δαιμόνιο μέσα της ποῦ τὴ βασανίζει. 556 01:25:40.Τὸν γνωρίζω προσωπικά.520 . 561 01:27:19.Πῶς τὸ ξέρεις. ἐγὼ θὰ μείνω ἐδῶ. 557 01:25:44.870 Τὸ δαιμόνιο. 562 01:27:23.760 Δὲν ἔρχομαι μαζί σου . 564 01:27:39.800 --> 01:25:35. Εἶμαι κουρασμένη.280 --> 01:27:41.553 01:25:22.520 --> 01:27:23.800 .990 Εἶσαι πολὺ διεστραμμένος.719 Ἔ.350 Καὶ τὸ νησί σου εἶναι διεστραμμένο. Μὲ συγχωρεῖς. . 554 01:25:28.920 Νάστια. .640 --> 01:25:28. 555 01:25:33.160 --> 01:27:13.920 --> 01:25:44. ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι παράλογο.760 --> 01:26:03.920 --> 01:25:48. 565 01:27:43.920 --> 01:27:27.280 --> 01:27:19. 558 01:25:59.Ποιόν.Πρέπει. γλυκιά μου.479 Πήγαινε ἐσύ. 560 01:27:13.754 Νάστια! Πᾶμε νὰ φύγουμε.119 Ἔλα ἔξω. Νάστια! 559 01:27:09.

568 01:27:51.040 --> 01:29:26.115 Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ.280 --> 01:27:54.920 --> 01:29:21.599 Εἷς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός.160 Δυνάμει τοῦ Παναγίου καὶ . 570 01:28:55. 571 01:29:17..640 --> ὡς τήκεται κηρὸς οὕτως ἀπολοῦνται ἀπὸ προσώπου τοῦ 01:29:31.. .566 01:27:44.θὰ 'σαι μιὰ χαρά.040 --> 01:29:57. γεννηθήτω τὸ θέλημά Σου.160 Τίμιε καὶ ζωοποιὲ Σταυρὲ 577 01:29:40. Μὴν φοβᾶσαι. 573 01:29:24.400 --> 01:29:24.Πρέπει.590 Δὲν θέλω νὰ ἔρθω.Δὲν ἔρχομαι.040 καὶ διασκορπισθήτωσαν οἳ ἐχθροὶ Αὐτοῦ. οἱ ἁμαρτωλοὶ Θεοῦ.160 --> 01:29:45. καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 572 01:29:21. 569 01:28:42.280 .520 --> 01:29:40.520 ἔμπροσθεν τῶν τυπούντων τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ καὶ ψάλλοντες χαρμοσύνως 576 01:29:36.920 --> 01:29:36. 578 01:29:54. 575 01:29:31.920 ἀπὸ προσώπου πυρός.640 ὡς ἐκλείπει καπνός. 567 01:27:47. ἐκλειπέτωσαν 574 01:29:26.996 δι'οὐ δαίμονες φυγαδεύονται.520 . .040 --> 01:29:01.760 --> 01:27:47.640 --> 01:28:46.Πρέπει.400 Ἀναστήτω ὃ Θεός.520 --> 01:27:51.

Ἀμήν.400 --> 01:34:34.800 --> 01:34:40.040 --> 01:32:46.ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου.640 --> 01:34:45.875 Κανεὶς δὲ θὰ ἀμφισβητήσει τὴν νομιμοφροσύνη σου στὸ Κόμμα.Δὲν θὲς κι ἐσὺ νὰ ἐξομολογηθεῖς. 579 01:29:57. . 587 01:34:07.230 Πᾶμε. 580 01:31:15.800 Μὴ φοβᾶσαι.800 --> 01:34:04.Δὲν καταλαβαίνω.236 δι'εὐχῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἷς τους αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἡ Νάστια πρέπει νὰ ἐξομολογηθεῖ καὶ νὰ κοινωνήσει.520 --> 01:33:53.920 --> 01:31:23. Ναύαρχε. 588 01:34:16. 589 01:34:32.520 Ἡ Νάστια λάμπει. 583 01:33:43.999 Τώρα εἶσαι καλά. θὰ σοὺ ἐξηγήσω.800 Τὸν Κύριο πρέπει νὰ εὐχαριστοῦμε.160 --> 01:34:18.400 --> 01:34:16.719 Κλάψε μὲ τὴν ἡσυχία σου . 590 01:34:34.160 --> 01:30:04. Ἀμήν. 581 01:32:43.280 Δὲ φοβᾶμαι κανέναν .760 --> 01:33:00. 586 01:33:57.634 Κύριε.640 --> 01:33:50. 584 01:33:50. Δὲν ξέρω πὼς μπορῶ νὰ στὸ ἀνταποδώσω.520 --> 01:33:57.160 . 591 01:34:41. 582 01:32:56.520 Σ' εὐχαριστῶ.876 Τώρα πήγαινε στὴν Ἐκκλησία. 585 01:33:53. ἴασε τὴ δούλη σου .

475 ..632 Ἦταν μεγαλύτερος ἀπὸ μένα.996 . στὸ Βόρειο Στόλο. 598 01:35:22.Δὲ θυμᾶμαι.Πῶς λεγόταν ὃ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.800 Γιατί δὲ μὲ ρωτᾶς ἂν τοῦ ἔριξα.800 --> 01:35:47. 599 01:35:27.640 --> 01:36:00.Γιατί μου τὸ εἶπες αὐτό.160 --> 01:35:22.760 Τὸ 1942 μ' ἔπιασαν αἰχμάλωτο.. 595 01:35:03.640 --> 01:35:03.760 --> 01:35:34. .160 --> 01:35:27. τοῦ ἔριξες.160 . . ἒμ ἂν πυροβολοῦσα τὸν συνάδελφό μου. 597 01:35:15.Ἐδῶ. 600 01:35:40. 604 01:36:06. 602 01:35:56.599 Καὶ ἀπὸ τότε δὲ μπορῶ νὰ ζήσω μ' αὐτὸ τὸ βάρος. Ἤμουν ἀκόμα στὴν ἐφηβεία. 601 01:35:47.Ναί.592 01:34:45.400 --> 01:35:12.920 --> 01:36:13.759 Οὔτε κι ἐγώ. 594 01:34:57.400 Οἱ Γερμανοί μου ὑποσχέθηκαν: 596 01:35:06. . 593 01:34:50.ὅτι σὲ ἀντάλλαγμα.800 --> 01:36:05.800 --> 01:35:54. . 603 01:36:01.Ποῦ ὑπηρέτησες.760 .876 .760 --> 01:35:06.239 Ἔχω βιώσει τὸν φόβο..115 Ἀλλὰ δὲν καταλαβαίνω περὶ τίνος πρόκειται.Λοιπόν..040 --> 01:34:56. Καπετάνιος σὲ ρυμουλκό.280 --> 01:34:49.

615 01:37:15. 618 01:39:08.640 --> 01:37:08.754 Τὸν βρῆκαν καὶ τὸν περιέθαλψαν τὸ ἄλλο πρωί.599 Συγχώρα μέ.280 καὶ φοβᾶμαι νὰ πεθάνω μ'αὐτὴ τὴν ἁμαρτία.479 Ἤμουν βέβαιος ὅτι δὲν εἶχες ἐπιβιώσει.879 Σᾶς εὐχαριστῶ πατέρες..800 --> 01:36:46. 617 01:37:33. Πάτερ. 613 01:37:04.Εἶμαι γέρος 605 01:36:14. 607 01:36:30. 609 01:36:38.119 Τὸν γνωρίζω τὸν ἄνθρωπο αὐτό. 608 01:36:34.920 --> 01:39:12.920 --> 01:36:42. Τρομάζω.400 --> 01:37:33.680 Μετὰ ἔγινε μιὰ ἔκρηξη. 612 01:36:54. ἤπαγε ἐν εἰρήνῃ.759 .680 --> 01:37:15.στὸ μπράτσο.760 --> 01:36:21.520 --> 01:37:19.520 --> 01:36:54.680 --> 01:36:59. 606 01:36:21. ἔπεσε στὴ θάλασσα καὶ ἔπιασε ἕνα μαδέρι.160 --> 01:36:34.990 Ὃ Θεὸς νὰ σ'εὐλογεῖ.475 Τύχων.. 614 01:37:12. Ἀναπαύσου ἓν εἰρήνη.. 611 01:36:48. .879 Μὴ φοβᾶσαι.800 --> 01:36:38.280 --> 01:36:27.520 Συγχωρεμένος. 616 01:37:27.800 Τὸν πυροβόλησες 610 01:36:42.920 --> 01:37:35.759 Ἔζησε.

680 --> 01:39:22. .355 Φέρετρο χρειάζομαι. 626 01:40:00.Τελείωσε. . τὸν Κάιν καὶ γι' αὐτὴ τὴ σκευοθήκη. . Θὰ τὸ κάνω μὲ χαρὰ γιὰ σένα. 628 01:40:13.680 --> 01:40:07.Ὃ γέγονε γέγονε.619 01:39:16.Ὃ Θεὸς νὰ σὲ συγχωρέσει. 621 01:39:29.680 --> 01:39:55.Σὲ ἀδίκησα.280 --> 01:40:13. . καὶ μετὰ τὸ βερνικώσαμε. συγχώρα μέ.599 Τίποτα δὲ σ'εὐχαριστεῖ.280 Πατέρα Ἰώβ.Ἐσὺ συγχώρησε μέ.680 Πές μου τί θέλεις.520 Κάναμε καλὴ δουλειά.280 Θὰ μποροῦσες νὰ τὸ χρησιμοποιήσει κι ὡς σκευοθήκη. .280 --> 01:39:35.640 --> 01:40:16.040 --> 01:39:42. τὸ γεροξεκούτη. ὄχι σκευοθήκη.800 .Συγχώρα μὲ στ' ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.640 Προσπάθησα νὰ σ'εὐχαριστήσω.520 --> 01:39:29. 630 01:40:21.Συγχώρα μὲ στ' ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Τὸ τρίψαμε μὲ γυαλόχαρτο πρῶτα. 622 01:39:37.520 .800 --> 01:40:21. Σοὺ ἀρέσει. 627 01:40:07. 625 01:39:55. 629 01:40:16.Συγχώρα μὲ γιὰ τὸ χερούλι. 624 01:39:49.355 .640 --> 01:40:00. 620 01:39:22.800 . 623 01:39:42.800 --> 01:40:26.640 --> 01:39:46.640 Μποροῦμε νὰ πάρουμε λίγο γυαλόχαρτο καὶ νὰ τὸ ξετρίψουμε ἢ νὰ τὸ πασαλείψουμε μὲ τὸ κάρβουνό σου .

760 --> 01:41:33.800 --> 01:41:58. 643 01:42:00.995 Φοβᾶμαι νὰ ἀντικρύσω τὸν Κύριο.630 ὃ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Ἀνατόλιος ἀναχώρησε ἀπὸ τὴν παροῦσα ζωή.714 Πάτερ Ἀνατόλιε.920 Τὸ βλέπεις.631 01:40:26.594 Δὲ φοβᾶμαι νὰ πεθάνω.920 Ἁπλῶς προσπάθησε νὰ μὴν ἁμαρτάνεις πάρα πολύ.760 Ἐδῶ εἶμαι. θὰ πάρω ἕνα κάρβουνο. 641 01:41:48. 635 01:40:55. 634 01:40:37.400 Κοίτα. 636 01:41:20.520 --> 01:41:48.520 --> 01:40:28..756 Πῶς πρέπει νὰ ζήσω. μὲ συνθλίβουν.920 --> 01:41:54.040 --> 01:40:32.760 Πὲς στὸν πατέρα Φιλάρετο 638 01:41:27.040 --> 01:42:03.640 --> 01:41:42.160 --> 01:42:07. 642 01:41:56..040 Δόξα Σοί. . Ζῆσε ὅπως μπορεῖς. 633 01:40:32.160 --> 01:40:59. Οἱ ἁμαρτίες μου. 640 01:41:43.760 --> 01:41:22. Κύριε.119 Πατέρα Ἰώβ. 644 01:42:04..999 Ὅλοι ἁμαρτωλοὶ εἴμαστε. 639 01:41:37. 632 01:40:28..920 --> 01:40:40. βοήθησε μέ. Δὲ φοβᾶσαι νὰ πεθάνεις.753 Ὅπως τὸ θέλεις.400 --> 01:40:37.760 --> 01:41:27. 637 01:41:22.

920 --> 01:43:03. .520 --> 01:42:15.231 Ὃ Θεὸς μαζί σου . Τὰ λόγια τέλος.520 Λοιπὸν ἀρκετά.920 --> 01:42:12.995 Κύριε. δέξου τὴν ἁμαρτωλὴ ψυχή μου.. Πήγαινε: 646 01:42:12. 648 01:42:57.645 01:42:07. πήγαινε.400 --> 01:42:17.. 647 01:42:15.400 ..καλέ μου..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful