Tajuk Objektif

: Piramid makanan : Mengetahui dan memahami dengan lebih jelas tentang kandungan makanan dalam piramid maknanan.

Bahan-bahan

: Kertas A4, alatulis, pensel warna, majalah lama, suratkhabar lama, gam, gunting.

Langkah-langkah : 1. Bentukkan kumpulan yang terdiri daripada tiga orang. 2. Murid membina piramid makanan berserta contoh gambar. 3. Murid menyenaraikan setiap zat yang terkandung.

Secara berkumpulan, jawab soalan-soalan bentangkan jawapan kamu di hadapan kelas.

berikut

dan

1. Senaraikan contoh makanan bagi setiap peringkat dalam piramid makanan. 2. Pada pendapat kamu, mengapakah kamu mesti mengambil makanan seperti yang terdapat dalam piramid makanan? 3. Bagaimanakah kamu dapat mengamalkan pemakanan yang seimbang dalam kehidupan kamu?

MERANCANG MENU MAKANAN
Merancang menu makanan yang berkhasiat adalah penting untuk memastikan kita mendapat zat makanan yang mencukupi. Secara berkumpulan, bincang dan rancang satu jadual menu makanan untuk satu minggu. MENU MAKANAN UNTUK SEMINGGU SARAPAN PAGI MENU TENGAH HARI ISNIN MAKAN MALAM

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

SABTU

AHAD