Programe de Cooperare Transfrontalieră: opţiuni de finanţare

1

Progrese de la TACIS CBC la ENPI CBC

Generaţia III: 2007-2013 Noul Instrument European de Vecinătate

şi Parteneriat
Program Operaţional Comun pentru Bazinul Mării Negre

Generaţia II: 2004-2006 Programe de Vecinătate

Program Operaţional Comun România – Ucraina -Moldova Program de Vecinătate România-Moldova Program de Cooperare Transnaţional pentru Europa de Sud-est
2

Generaţia I. 1996-2004 Programul TACIS

Program TACIS CBC si TACIS SPF

TACIS CBC 1996-2003

Programe de Vecinătate 2004-2006

CBC ENPI 2007-2013

1 licitaţie în curs de finalizare.
POC Ro-Ua-Md 2007-2013:

31 MEuro valorificaţi Proiecte axate pe infrastructura de frontieră: Leuseni,

Ungheni, Giurgiulest, pod Radauti-Lipcani

5 MEuro valorificate Solicitare de buget circa 20 MEuro 64 solicitări de finanţare recepţionate 13 proiecte implementate (promovarea turismului - 2, protecţia mediului - 5, Infrastructura de frontieră 1, dezvoltarea serviciilor sociale - 3 , conservarea patrimoniului naţional -2) 75 Parteneri implicaţi

126 mil Euro Fonduri atrase :

-11 mil Euro (licitatia 1)
-14 mil Euro (licitatia strategica)
POC BMN 207-2013 24 mil Euro

CBC SPF 11 proiecte aprobate: (mediu, promovarea
turismului, dezvoltarea economică locală)

Fonduri atrase :
- circa 1 mil Euro (1 licitatie)

Promovarea Euroregiunilor’ (Dunărea de
Jos & Prutul de Sus )

• • •

Buget comun: € 126.7 mil. Euro 3 state partenere: 1 SM şi 2 SP Aria de acoperire: România ( judeţele: Botosani, Suceava, Iasi, Vaslui, Galaţi, Tulcea )+regiune adiacentă (Brăila), Republica Moldova (întreg teritoriul), Ucraina (regiunile Chernivetska, Odesska)+ regiuni adiacente (Ivano-Frankivska, Ternopilska, Khmelnitska şi Vinnitska) Structuri de management: ACM (MDRT România), STC (Suceava si Iaşi) Oficii antene ale STC: Ucraina (Cernăuţi,Odessa) Republica Moldova (Chişinău)
4

Program Operaţional Comun Romania-Ucraina- Republica Moldova 2007-2013 Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră
• Îmbunătăţirea productivităţii şi competitivităţii în zonele urbane şi rurale (dezvoltarea potenţialului turistic: cultural, agroturism, tematic) • Iniţiative de cooperare în domeniul transportului şi reţelelor de energie
• Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, inclusiv pregătirea pentru situaţii de urgenţă • Managementul resurselor de apă şi al deşeurilor,

Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă

Promovarea activităţilor de la om-la-om

• Sprijin pentru administraţia locală şi regională, pentru societatea civilă şi comunităţi locale • Schimburi culturale, sociale şi în domeniul educaţiei
5

Joint Operaţional Comun ProgramOperational Programme Bazinul Black Sea Mării Negre 2007-2013 2007-2013

EU funded project

• Buget comun : € 21 mil. Euro • 8 ţări partenere : 3 SM, 1 stat candidat, 4 ţări terţe • Aria eligibilă: România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia,

• Structuri de management: - ACM (MTDR România), - JTS Bucureşti - PNC în fiecare stat partener
6

Program Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013
• Consolidarea accesibilităţii şi interconexiunilor (transport, Promovarea dezvoltării economice comunicaţii, comerţ) şi sociale în Bazinul • Crearea reţelelor de regionale de turism, producerii artizanale Mării Negre • Consolidarea politicilor de dezvoltare locală

Cooperare pentru depăşirea problemelor comune

• Consolidarea bazei informaţionale necesare pentru soluţionarea problemelor bazinelor fluviale şi maritime • Promovarea cercetărilor în domeniul conservării şi protejării ariilor naturale • Gestionarea sistemelor deşeurilor solide şi apelor reziduale

Promovarea activităţilor de la omla-om

• Promovarea reţelelor culturale şi schimburilor educaţionale în Bazinul Mării Negre

7

Criterii de eligibilitate: cine poate aplica?

Reprezentant al unei din categoriile
Autoritate publică regională/locală • Instituţie publică • Organizaţie non-profit • Asociaţie a autorităţilor publice

Localizat în aria eligibilă a programului

Responsabil de elaborarea şi gestionarea proiectului cu capacitate administrativă şi financiară adecvată
Notă: instituţiile private şi partidele politice nu sunt eligibile în contextul programelor . Excepţie: PCT SEE (Structurile private, pot participa ca parteneri sau subcontractori in proiecte)

8

Numar aplicantilor per tara Programul RO-UA-MD 2007-2013
1st call

LSP

No. of

Numar partenerilor per tara partners by country -1st call Programul RO-UA-MD 2007-2013

(RUM)

Rata de succes Success rate PC & MS -1st call (RUM) Programul RO-UA-MD 2007-2013

Situaţia curentă Programul RO-UA-MD 2007-2013

A doua licitaţie pentru propuneri de proiecte

1060 propuneri de proiect recepţionate
272 înaintate de aplicanţi din Republica Moldova (637 – Ro, 141- Ua)

- lansată:
noiembrie 2011

Anvelopa financiară 36 mil. Euro

12

Situaţia curentă Programul BMN 2007-2013

Prima licitaţie pentru propuneri de proiecte

170 propuneri de proiect recepţionate

- 10 înaintate de - lansată: iunie
2009
aplicanţi din Republica Moldova
- 64 parteneri implicaţi din Republica Moldova

Anvelopa financiară 5.3 mil. Euro

Rezultate 10 parteneri implicaţi (buget 906,8 mii Euro )
13

Numarul aplicatiilor per tara Programul BMN 2007-2013

Numarul partenerilor by tara Success rate of applicants percountry – Programul BMN 2007-2013 1st call (BSB)

Rata succesului a aplicantilor per tara