Okvirni troškovnik opremanja prodajnog štanda (maksimalni iznosi - PDV uključen) rb Iznos 1. Izrada i postavljanje štanda 30000 2.

Rasvjeta i instalacija 10000 3. Mac ili 2 Pca 13000 4. Sublimacijska oprema Printer+1set boja 2500 Preše(šalice i plošna preša) 8000 5. Skener- Canon 1500 6. Printer/faks/kopirka 3000 7. Uvođenje interneta i telefona 1000 8. Potrošni materijal (sublimacija + uredski pribor) 1000 Ukupno 70000 Projekcija fiksnih troškova Najam Plade Internet i telefon Knjigovodstvo Projekcija prometa Slike na platnu Sublimacija Posteri , tapete , naljepnice, reklamni mat. Usluge fotografiranja

napomena

1. 2. 3. 4. Ukupno 1. 2. 3. 4. Ukupno

7500 10000 400 2000 19900 65000 10000 10000 8000 93000 cca. 7 kom dnevno/300kn

cca. Jedan session po 500kn svaka dva dana

napomena cca. 7 kom dnevno/300kn an session po 500kn svaka dva dana .