[BLOOMBERGVN MARKET OVERVIEW

]
TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG TỪ 28/11/2102 đến 10/12/2012

1.

NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG CHUNG

1.1. Tín hiệu INDEX ngày 29/11
INDEX phát ra tín hiệu BUY ngày 29/11/2012

Hình 1.1. Tín hiệu Index 2 sàn ngày 29/11/2012

NHẬN XÉT:
- HNXINDEX: có tín hiệu BUY Signal T+2, Score = 2, UFO = -6
- VNINDEX: có tín hiệu BUY Signal T+2, Score = -1, UFO= -4

KẾT LUẬN: INDEX cả 2 sàn cho tín hiệu MUA đạt chuẩn ngày 29/11/2012,
HNXINDEX có Score = 2 > Score -1 của VNINDEX, nên HNX sẽ có nhịp sóng
hồi trước khỏe hơn HOSE.

1.2 Nhận xét thị trường qua Nhóm cổ phiếu N30 ngày 28/11/2012

Hình 1.3. Tín hiệu nhóm N30 ngày 28/11 trước đó đã cho tín hiệu xu thế tăng điểm bắt đầu
(Search N30 ngày 28/11)

NHẬN XÉT: Phần lớn các mã vốn hóa lớn 2 sàn có Score >=-1 ngày 28/11, tín
hiệu SELL (màu đỏ) giảm dần, đa số cổ phiếu trong nhóm N30 đều trong trend
tăng ( màu vàng), hoặc bắt đầu có tín hiệu MUA ( màu xanh), báo hiệu xu thế

tăng bắt đầu.
Với những Nhà đầu tư VIP đã dày dặn kinh nghiệm với thị trường và cách xử lý
với Hệ thống Pro Scanning 2.5 sẽ có thể nhận biết để vào hàng từ ngày
28/11/2012.

1.3. Nhận xét thị trường qua Nhóm cổ phiếu N30 ngày 29/11/2012

Hình 1.4. Tín hiệu nhóm N30 ngày 29/11 với phần lớn các mã vốn hóa lớn confirm xu hướng
tăng

NHẬN XÉT: Những mã cổ phiếu thuộc nhóm N30 gần như 100% đều trong
trend tăng ( màu vàng), hoặc đã có tín hiệu BUY vào ngày 29/11/2012.

2. PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN SÓNG
Sort cột Score ngày 29/11/2012 ta nhận thấy Top Score đầu phần lớn là các cổ
phiếu PENNY .

Kết luận: Sóng PENNY khởi động đầu tiên.

Hình 2.1. Danh sách các cổ phiếu sau khi sort cột score ngày 29/11/2012 nhận diện ra
sóng Penny

3. KẾT QUẢ TỔNG KẾT MUA/ BÁN THEO HỆ THỐNG PRO
SCANNING 2.5 TỪ NGÀY 19/11/2012 đến 10/12/2012
3.1. Index confirm BUY:
a) Index ngày 29/11/2012: Nhịp MUA 1

Hình 3.1. Tín hiệu Index ngày 29/11/2012

Kết luận: INDEX 2 sàn ngày 29/11 đạt chuẩn MUA
(Chi tiết tham khảo Mục 1.1. Nhận xét Index ngày 29/11/2102 )

b) Index ngày 5/12/2012:

Hình 3.2. Tín hiệu Index ngày 05/12/2012

Nhận xét: INDEX 2 sàn có Score đều tăng mạnh. Đây là chuyển biến rất tích
cực
- HNXINDEX có tín hiệu BUY T4, Score 7, UFO -4
- VNINDEX có tín hiệu BUY T+4, Score 8, UFO -2

Kết luận: INDEX 2 sàn ngày 05/12 tiếp tục confirm trend, xác nhận 1 xu hướng
dài hơn.

3.2. Lọc cổ phiếu theo nhịp INDEX từ ngày 29/11/2012 đến 5/12/2012
3.2.1. Phương pháp 1: (Phương pháp mang tính an toàn cao )
a) Phương pháp 1: MUA theo điều kiện chuẩn
- BUY signal T2, BUY Signal T4, hoặc Signal T2 và Signal T4 vàng ( Cổ phiếu
đã có tín hiệu BUY trước đó)
- Score >= -1 (Min Index Score = -1)
-UFO >= -6 (Min Index UFO = -6)
-Volume >= 20.000
(Giá sẽ được tính theo giá đóng cửa từng ngày, Nhà đầu tư hoàn toàn có thể
mua được giá tốt hơn trong phiên)

Hình 3.3. List Cổ phiếu lọc theo tiêu chí an toàn Score>= -1, UFO>= -6 ngày 29/11/2012

Để có cái nhìn bao quát hơn, Lợi nhuận của các Mã trong Danh mục được vẽ
theo Biểu đồ dưới đây:

Hình 3.4. Đồ thị lợi nhuận các mã đạt Điều kiện chuẩn theo tín hiệu 29/11/2012

b) So sánh với Index từ ngày 29/11/2012 đến 10/12/2012
Tính từ ngày 29/11/2012 đến 10/12/2012, Tỉ lệ tăng của Index 2 sàn lần lượt là:
- VNINDEX tăng từ 378.2 lên 386.69 tương đương tăng 2.24%
- HNXINDEX tăng từ 51.1 lên 52.71 tương đương tăng 3.15 %

NHẬN XÉT: So với mức độ tăng của Index, ta có thể thấy đậy là phương pháp
có độ an toàn cao với Danh mục MUA vào cùng nhịp với Index có lợi nhuận
( +4.8% , +5.3% ) tốt hơn Index. Danh mục luôn cho Lợi nhuận vượt trội
hơn Index.
Tỉ suất lợi nhuận trung bình theo Standard Deviation vẫn duy trì độ ổn định (4.8% - 5.3%)
như các tổng kết gần đây:
http://www.bloombergvn.com/chi-tiet-tin/bloombergvn-market-overview-tong-ket-thi-truongtu-16112102-den-27112012-1274.aspx
http://www.bloombergvn.com/chi-tiet-tin/bloombergvn-market-overview-tong-ket-thi-truongtu-7112102-den-16112012-1271.aspx

3.2.2. Phương pháp 2: MUA theo SÓNG
a) Diễn biến Index qua các ngày :

Hình 3.5. Bảng tín hiệu VNINDEX từ ngày 23/11/2012 đến ngày 10/12/2012

Hình 3.6. Bảng tín hiệu HNXINDEX từ ngày 29/11/2012 đến ngày 10/12/2012

b) Phương pháp 2: MUA theo Tín hiêu BUY ở cổ phiếu
Điều kiện:
- Khi Index đã buy T+2 đạt chuẩn Score >=-1, UFO >=-2
- Chọn cổ phiếu Volume > 20.000
- Chọn cổ phiếu có Signal BUY T+2 hoặc Signal BUY T+4

Danh sách các mã lọc và Biểu đồ Lợi nhuận theo từng ngày như sau:

Hình 3.7. Bảng Cổ phiếu được lọc dọc sóng theo BUY T2, BUY T4 ngày 28/11/2012

Hình 3.8. Đồ thị lợi nhuận theo Signal 28/11/2012

Hình 3.9. Bảng Cổ phiếu được lọc dọc sóng theo BUY T2, BUY T4 ngày 29/11/2012

Hình 3.10. Đồ thị lợi nhuận theo Signal 29/11/2012

Hình 3.11. Bảng Cổ phiếu được lọc dọc sóng theo BUY T2, BUY T4 ngày 30/11/2012

Hình 3.10. Đồ thị lợi nhuận theo Signal 30/11/2012

Kết luận:
Khi VNINDEX và HNXINDEX đều confirm tín hiệu BUY T+2 thì phương pháp
trading theo tín hiệu của BLOOMBERGVN cho kết quả tốt hơn Index.

3.2.3. Phương pháp 3: Chọn cổ phiếu theo nhóm Leader
Sau khi nhận diện được nhóm dẫn đầu là PENNY ta có phương pháp để nâng
hiệu quả đầu tư.
Điều kiện lọc:
- Giá <10
- Volume > 50.000
- Score >= min Score Index . Cụ thể là Score >=-1

Hình 3.11 Danh sách các cổ phiếu theo kết quả lọc Penny 29/11

Hình 3.12. Đồ thị lợi nhuận theo Signal Penny 29/11/2012

Kết quả là lợi nhuận trung bình theo Standard Deviation được cải thiện , biến
thiên trong khoảng 7.2% - 9.3%
Phương pháp đầu tư theo nhóm Leader sau khi lọc ra 1 danh mục ,có thể kết hợp
với các phương pháp khác như:
- Chọn Top cổ phiếu theo Sector
- Chọn cổ phiếu dòng tiền vào mạnh (giá gần trần và trần)
Để rút ngắn danh mục và chọn ra các cổ phiếu TOP HIT thị trường trong tương
lai gần.
Chú ý: Các cổ phiếu nóng sẽ bán khi có điều kiện Sell T+4 hoặc Score <-1

TOP HITs Cổ phiếu HOT trên thị trường
1. PTL

Hình 3.12. PTL nhịp MUA 27/11/2012

2. TTF

Hình 3.12. TTF nhịp MUA 29/11/2012

3. KSD

Hình 3.12. KSD nhịp MUA 30/11/2012

4. BGM

Hình 3.13. BGM nhịp MUA 16/11/2012

5. PVL

Hình 3.14. PVL nhịp MUA 03/12/2012

6. PXL

Hình 3.15. PXL nhịp MUA 04/12/2012

7. DLG

Hình 3.16. DLG nhịp MUA 05/12/2012

8. PPC

Hình 3.17. PPC nhịp MUA mới nhất 16/11/2012

9. PPS

Hình 3.18. PPS nhịp MUA 06/11/2012

10. KHB

Hình 3.19. KHB nhịp MUA 04/12/2012

11. PXA

Hình 3.20. PXA nhịp MUA 04/12/2012

12. KMR

Hình 3.21. KMR nhịp MUA 04/12/2012

13. SCR

Hình 3.22. SCR nhịp MUA 30/11/2012

14. DCS

Hình 3.23. DCS nhịp MUA 03/12/2012

15. PFL

Hình 3.24. PFL nhịp MUA 04/12/2012

and MORE....

Mọi thắc mắc chi tiết Nhà đầu tư có thể liên hệ Hot Line:
Website: http://BloombergVN.com
YM: bb_advisor/ bb_advisor1
Phone: 0916.18.4653

BLOOMBERGVN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful