You are on page 1of 18

[BLOOMBERGVN MARKET OVERVIEW]

TNG KT TH TRNG T 28/11/2102 n 10/12/2012

1.

NHN XT TH TRNG CHUNG

1.1. Tn hiu INDEX ngy 29/11


INDEX pht ra tn hiu BUY ngy 29/11/2012

Hnh 1.1. Tn hiu Index 2 sn ngy 29/11/2012

NHN XT:
- HNXINDEX: c tn hiu BUY Signal T+2, Score = 2, UFO = -6
- VNINDEX: c tn hiu BUY Signal T+2, Score = -1, UFO= -4

KT LUN: INDEX c 2 sn cho tn hiu MUA t chun ngy 29/11/2012,


HNXINDEX c Score = 2 > Score -1 ca VNINDEX, nn HNX s c nhp sng
hi trc khe hn HOSE.

1.2 Nhn xt th trng qua Nhm c phiu N30 ngy 28/11/2012

Hnh 1.3. Tn hiu nhm N30 ngy 28/11 trc cho tn hiu xu th tng im bt u
(Search N30 ngy 28/11)

NHN XT: Phn ln cc m vn ha ln 2 sn c Score >=-1 ngy 28/11, tn


hiu SELL (mu ) gim dn, a s c phiu trong nhm N30 u trong trend
tng ( mu vng), hoc bt u c tn hiu MUA ( mu xanh), bo hiu xu th

tng bt u.
Vi nhng Nh u t VIP dy dn kinh nghim vi th trng v cch x l
vi H thng Pro Scanning 2.5 s c th nhn bit vo hng t ngy
28/11/2012.

1.3. Nhn xt th trng qua Nhm c phiu N30 ngy 29/11/2012

Hnh 1.4. Tn hiu nhm N30 ngy 29/11 vi phn ln cc m vn ha ln confirm xu hng
tng

NHN XT: Nhng m c phiu thuc nhm N30 gn nh 100% u trong


trend tng ( mu vng), hoc c tn hiu BUY vo ngy 29/11/2012.

2. PHNG PHP NHN DIN SNG


Sort ct Score ngy 29/11/2012 ta nhn thy Top Score u phn ln l cc c
phiu PENNY .

Kt lun: Sng PENNY khi ng u tin.

Hnh 2.1. Danh sch cc c phiu sau khi sort ct score ngy 29/11/2012 nhn din ra
sng Penny

3. KT QU TNG KT MUA/ BN THEO H THNG PRO


SCANNING 2.5 T NGY 19/11/2012 n 10/12/2012
3.1. Index confirm BUY:
a) Index ngy 29/11/2012: Nhp MUA 1

Hnh 3.1. Tn hiu Index ngy 29/11/2012

Kt lun: INDEX 2 sn ngy 29/11 t chun MUA


(Chi tit tham kho Mc 1.1. Nhn xt Index ngy 29/11/2102 )

b) Index ngy 5/12/2012:

Hnh 3.2. Tn hiu Index ngy 05/12/2012

Nhn xt: INDEX 2 sn c Score u tng mnh. y l chuyn bin rt tch


cc
- HNXINDEX c tn hiu BUY T4, Score 7, UFO -4
- VNINDEX c tn hiu BUY T+4, Score 8, UFO -2

Kt lun: INDEX 2 sn ngy 05/12 tip tc confirm trend, xc nhn 1 xu hng


di hn.

3.2. Lc c phiu theo nhp INDEX t ngy 29/11/2012 n 5/12/2012


3.2.1. Phng php 1: (Phng php mang tnh an ton cao )
a) Phng php 1: MUA theo iu kin chun
- BUY signal T2, BUY Signal T4, hoc Signal T2 v Signal T4 vng ( C phiu
c tn hiu BUY trc )
- Score >= -1 (Min Index Score = -1)
-UFO >= -6 (Min Index UFO = -6)
-Volume >= 20.000
(Gi s c tnh theo gi ng ca tng ngy, Nh u t hon ton c th
mua c gi tt hn trong phin)

Hnh 3.3. List C phiu lc theo tiu ch an ton Score>= -1, UFO>= -6 ngy 29/11/2012

c ci nhn bao qut hn, Li nhun ca cc M trong Danh mc c v


theo Biu di y:

Hnh 3.4. th li nhun cc m t iu kin chun theo tn hiu 29/11/2012

b) So snh vi Index t ngy 29/11/2012 n 10/12/2012


Tnh t ngy 29/11/2012 n 10/12/2012, T l tng ca Index 2 sn ln lt l:
- VNINDEX tng t 378.2 ln 386.69 tng ng tng 2.24%
- HNXINDEX tng t 51.1 ln 52.71 tng ng tng 3.15 %

NHN XT: So vi mc tng ca Index, ta c th thy y l phng php


c an ton cao vi Danh mc MUA vo cng nhp vi Index c li nhun
( +4.8% , +5.3% ) tt hn Index. Danh mc lun cho Li nhun vt tri
hn Index.
T sut li nhun trung bnh theo Standard Deviation vn duy tr n nh (4.8% - 5.3%)
nh cc tng kt gn y:
http://www.bloombergvn.com/chi-tiet-tin/bloombergvn-market-overview-tong-ket-thi-truongtu-16112102-den-27112012-1274.aspx
http://www.bloombergvn.com/chi-tiet-tin/bloombergvn-market-overview-tong-ket-thi-truongtu-7112102-den-16112012-1271.aspx

3.2.2. Phng php 2: MUA theo SNG


a) Din bin Index qua cc ngy :

Hnh 3.5. Bng tn hiu VNINDEX t ngy 23/11/2012 n ngy 10/12/2012

Hnh 3.6. Bng tn hiu HNXINDEX t ngy 29/11/2012 n ngy 10/12/2012

b) Phng php 2: MUA theo Tn hiu BUY c phiu


iu kin:
- Khi Index buy T+2 t chun Score >=-1, UFO >=-2
- Chn c phiu Volume > 20.000
- Chn c phiu c Signal BUY T+2 hoc Signal BUY T+4

Danh sch cc m lc v Biu Li nhun theo tng ngy nh sau:

Hnh 3.7. Bng C phiu c lc dc sng theo BUY T2, BUY T4 ngy 28/11/2012

Hnh 3.8. th li nhun theo Signal 28/11/2012

Hnh 3.9. Bng C phiu c lc dc sng theo BUY T2, BUY T4 ngy 29/11/2012

Hnh 3.10. th li nhun theo Signal 29/11/2012

Hnh 3.11. Bng C phiu c lc dc sng theo BUY T2, BUY T4 ngy 30/11/2012

Hnh 3.10. th li nhun theo Signal 30/11/2012

Kt lun:
Khi VNINDEX v HNXINDEX u confirm tn hiu BUY T+2 th phng php
trading theo tn hiu ca BLOOMBERGVN cho kt qu tt hn Index.

3.2.3. Phng php 3: Chn c phiu theo nhm Leader


Sau khi nhn din c nhm dn u l PENNY ta c phng php nng
hiu qu u t.
iu kin lc:
- Gi <10
- Volume > 50.000
- Score >= min Score Index . C th l Score >=-1

Hnh 3.11 Danh sch cc c phiu theo kt qu lc Penny 29/11

Hnh 3.12. th li nhun theo Signal Penny 29/11/2012

Kt qu l li nhun trung bnh theo Standard Deviation c ci thin , bin


thin trong khong 7.2% - 9.3%
Phng php u t theo nhm Leader sau khi lc ra 1 danh mc ,c th kt hp
vi cc phng php khc nh:
- Chn Top c phiu theo Sector
- Chn c phiu dng tin vo mnh (gi gn trn v trn)
rt ngn danh mc v chn ra cc c phiu TOP HIT th trng trong tng
lai gn.
Ch : Cc c phiu nng s bn khi c iu kin Sell T+4 hoc Score <-1

TOP HITs C phiu HOT trn th trng


1. PTL

Hnh 3.12. PTL nhp MUA 27/11/2012

2. TTF

Hnh 3.12. TTF nhp MUA 29/11/2012

3. KSD

Hnh 3.12. KSD nhp MUA 30/11/2012

4. BGM

Hnh 3.13. BGM nhp MUA 16/11/2012

5. PVL

Hnh 3.14. PVL nhp MUA 03/12/2012

6. PXL

Hnh 3.15. PXL nhp MUA 04/12/2012

7. DLG

Hnh 3.16. DLG nhp MUA 05/12/2012

8. PPC

Hnh 3.17. PPC nhp MUA mi nht 16/11/2012

9. PPS

Hnh 3.18. PPS nhp MUA 06/11/2012

10. KHB

Hnh 3.19. KHB nhp MUA 04/12/2012

11. PXA

Hnh 3.20. PXA nhp MUA 04/12/2012

12. KMR

Hnh 3.21. KMR nhp MUA 04/12/2012

13. SCR

Hnh 3.22. SCR nhp MUA 30/11/2012

14. DCS

Hnh 3.23. DCS nhp MUA 03/12/2012

15. PFL

Hnh 3.24. PFL nhp MUA 04/12/2012

and MORE....

Mi thc mc chi tit Nh u t c th lin h Hot Line:


Website: http://BloombergVN.com
YM: bb_advisor/ bb_advisor1
Phone: 0916.18.4653

BLOOMBERGVN