You are on page 1of 157

Ürün Kataloğu

2012

4

Hatırlatmalar, Kısaltma ve Semboller

5

Çelik Kaliteleri

İçindekiler
Genel Bilgiler

14
18

Kalite Dizini

32

Çelik Kaliteleri

89

Üretim Limitleri

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

130

Toleranslar

148

Genel Bilgiler

152

Kalite Dizini

156

Çelik Kaliteleri

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler
Genel Bilgiler

1965’ten bugüne...
İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız.

184

Toleranslar

190
194

Kalite Dizini

198

Çelik Kaliteleri

Üretim Limitleri

217

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

230

Toleranslar

240

Kalite Dizini

242

Çelik Kaliteleri

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

235

189

236

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

173

Üretim Limitleri

147

13

248

Üretim Limitleri

253

Toleranslar

262

Kalite Dizini

264

Çelik Kaliteleri
Toleranslar

272
282

Uzun Ürünler

284

Yararlı Bilgiler
Yan Ürünler
Paketleme

Etiketleme

287
292
304

261

Giriş

Giriş

Çelik Kaliteleri

Hatırlatma, Kısaltma ve Semboller
r,BUBMPHUBCVMVONBZBOEJþFSFCBUMBSJÉJO MÛUGFOJMHJMJTBUāCJSJNJOFCBāWVSVOV[
r¬FMJLLBMJUFMFSJWFÛSÛOMFSJNJ[JOUFLOJLTQFTJàLBTZPOMBSIBLLOEBEBIBGB[MBCJMHJBMNBLJÉJOMÛUGFOJMHJMJ 
TBUāCJSJNJOFCBāWVSVOV[

Kimyasal Elementler için
Kullanılan Kısaltma ve Semboller
Sembol

Element

C

Karbon

Mn

Mangan

P

'PTGPS

S

Kükürt

Si

Silisyum

Al

Alüminyum

Cu

Fiziksel Testlerde Kullanılan Kısaltma ve Semboller
Sembol
Re

Akma mukavemeti

Rm

Çekme mukavemeti

RQ

Yüksek sıcaklıkta akma mukavemeti

BH2

Isıtmadan sonra akma
NVLBWFNFUJOEFLJBSUāNJLUBS

A

Uzama (%)

Bakır

A5

Uzama (L0 = 5.65x√S0)

N

Azot

A50

O

Oksijen

H

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

Ürün Grubu

4BZGB/P

TSG3100G

SPC270C

120

SOĞUK

158

TSG3100G

SPC270C

121

SOĞUK

158

11-04-013

XES

130

SOĞUK

161

TSG3100G

SPC270D

131

SOĞUK

161

TSG3100G

SPC270D

132

SOĞUK

161

11-04-002

XE-320DR

250

SOĞUK

167

WSB-M1A215

Gr. 300

251

SOĞUK

167

11-04-002

XE-360DR

260

SOĞUK

167

FA-52811

FEE 340 F

261

SOĞUK

167

WSD-M1A333

A2 DC05

311

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

199

11-04-013

XE

312

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

199

WSD-M1A333

A3 DC06

323

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

199

11-04-013

XES

324

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

199

B53 3106

XSG

325

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

199

52806/9.52873

FEP04-ZNT/F/2S

326

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

199

52806/9.52873

FEP05-ZNT/F/2S

327

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

199

52806/9.52873

FEP05-ZNT/F/2S

328

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

199

Uzama (L0 = 50 mm)

11-04-002

XE 280 D

331

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

209

A80

Uzama (L0 = 80 mm)

WSB-M1A215-F1

Gr. 250

355

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

205

Hidrojen

A100

Uzama (L0 = 100 mm)

52811/9.52873

FEE 270 F - ZNT/F/2S

360

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

208

Ca

Kalsiyum

A200

Uzama (L0 = 200 mm)

11-04-002

XE-320D

366

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

208

Ti

Titanyum

S0

Test çubuğunun kesit alanı (mm2)
Test çubuğunun ilk ölçü uzunluğu

WSB-M1A215-F1

Gr. 300

367

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

208

52811/9.52873

FEE 340 F - ZNT/F/2S

368

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

208
208

V

Vanadyum

L0

11-04-002

XE-360D

372

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

Cr

Krom

d

Nominal kalınlık (mm)

52814/9.52873

FEE 220 BH-ZNT/F/2S

380

("-7"/ÿ;& ;OLBQM
'*3*/4&35-&Ā.&-ÿ

211

Ni

Nikel

t

Ton

52815/9.52873

FE 600 DP F ZNT/F/2S

390

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

215

Mo

Molibden

r

Kalıcı uzama oranı

TSG3109G

SCGA 270C

410

("-7"/ÿ-& ;O 'FBMBāNLBQM

202

Nb

Niyobyum (Kolombiyum)

n

6[BNBTFSUMFāNFTJÛTTÛ

TSG3109G

SCGA 270C

411

("-7"/ÿ-& ;O 'FBMBāNLBQM

202

B

Bor

Ra

:Û[FZQÛSÛ[MÛþÛ •N

TSG3109G

SCGA 270D

430

("-7"/ÿ-& ;O 'FBMBāNLBQM

202

Sn

Kalay

Darbe

Darbe testi

TSG3109G

SCGA 270D

431

("-7"/ÿ-& ;O 'FBMBāNLBQM

202

Fe

Demir

KVc

Darbe enerjisi, joule (J)

HES C071

JAC270F

432

("-7"/ÿ-& ;O 'FBMBāNLBQM

202

Zn

Çinko

Sıc.

TSG3109G

SCGA 340BH

482

("-7"/ÿ-& ;O 'FBMBāNLBQM 
'*3*/4&35-&Ā.&-ÿ

212

HES-HC

700

SICAK

37

Pb

,VSāVO

Katlama

11-04-013
DBL 8492

StW24H

720

SICAK

43

As

Arsenik

kmy

,BUMBNBNBOESFMZBSÉBQ

B105-10 / SAE J403-2009

1022 Özel

735

SICAK

53

W

7PMGSBN 5VOHTUFO

kmç

,BUMBNBNBOESFMÉBQ

11-04-002 / DIN EN 10149-2 S315MC

HE-320 DR / S315MC

800

SICAK

58

Zr

Zirkonyum

Test sıcaklığı (˚C)
Katlama testi

en.

Enine test çubuğu

boy.

Boyuna test çubuğu

HRB

Rockwell-B sertliği

min.

En az

maks.

4

Anlam

Standart

En çok

=

&āJU

<

Küçük

,ÛÉÛLWFZBFāJU

>

Büyük

#ÛZÛLWFZBFāJU

www.erdemir.com.tr

WSS-M1A346

A3 Gr.300

801

SICAK

58

11-04-002 / DIN EN 10149-2 S355MC

HE-360 DR / S355MC

810

SICAK

58

WSB-M1A215-E1

Gr.350

811

SICAK

58

WSS-M1A346

A4 Gr.350

812

SICAK

58

FA-52812

FEE 340

813

SICAK

58

WSB-M1A215-E1

Gr.400

820

SICAK

58

DIN EN 10149-2:1995

S500MC Özel

835

SICAK

58

DIN EN 10346:2009

HX180BD+Z

1118

("-7"/ÿ;& ;OLBQM
'*3*/4&35-&Ā.&-ÿ

210

DIN EN 10346:2009

HX220BD+Z

1122

("-7"/ÿ;& ;OLBQM
'*3*/4&35-&Ā.&-ÿ

210

WSS-M1A341

A7

1124

("-7"/ÿ;& ;OLBQM
'*3*/4&35-&Ā.&-ÿ

211

www.erdemir.com.tr

5

Giriş

Giriş

Çelik Kaliteleri

6

Çelik Kaliteleri

Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

Ürün Grubu

4BZGB/P

Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

Ürün Grubu

DIN EN 10346:2009

HX260BD+Z

1126

("-7"/ÿ;& ;OLBQM
'*3*/4&35-&Ā.&-ÿ

210

DIN EN 10202:2001

TS230

2023

5&/&,& LBMBZLBQM

242

DIN EN 10346:2009

HX300BD+Z

1130

("-7"/ÿ;& ;OLBQM
'*3*/4&35-&Ā.&-ÿ

210

DIN EN 10202:2001

TS260

2026

5&/&,& LBMBZLBQM

242

DIN EN 10346:2009

HX180BD+ZF

1218

("-7"/ÿ-& ;O 'FBMBāNLBQM
'*3*/4&35-&Ā.&-ÿ

213

DIN EN 10202:2001

TS520

2052

5&/&,& #" %3 LBMBZLBQM

247

DIN EN 10346:2009

HX220BD+ZF

1222

("-7"/ÿ-& ;O 'FBMBāNLBQM
'*3*/4&35-&Ā.&-ÿ

213

DIN EN 10202:2001

TS550

2055

5&/&,& #" %3 LBMBZLBQM

247

DIN EN 10346:2009

HX260BD+ZF

1226

("-7"/ÿ-& ;O 'FBMBāNLBQM
'*3*/4&35-&Ā.&-ÿ

213

DIN EN 10202:2001

TS245

2104

5&/&,& LSPNLBQM

243

DIN EN 10346:2009

HX300BD+ZF

1230

("-7"/ÿ-& ;O 'FBMBāNLBQM
'*3*/4&35-&Ā.&-ÿ

213

DIN EN 10202:2001

TS275

2105

5&/&,& LSPNLBQM

243

DIN EN 10346:2009

DX53D+Z

1303

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

198

DIN EN 10202:2001

TS415

2106

5&/&,& LSPNLBQM

243

4BZGB/P

DIN EN 10346:2009

DX51D+Z

1311

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

198

DIN EN 10202:2001

TS230

2123

5&/&,& LSPNLBQM

243

DIN EN 10346:2009

DX52D+Z

1312

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

198

DIN EN 10202:2001

TS260

2126

5&/&,& LSPNLBQM

243

DIN EN 10346:2009

DX53D+Z

1313

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

198

DIN EN 10202:2001

TH230

2223

5&/&,& LBMBZLBQM

244

DIN EN 10346:2009

DX54D+Z

1314

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

198

DIN EN 10202:2001

TH245

2225

5&/&,& LBMBZLBQM

244

DIN EN 10346:2009

DX56D+Z

1315

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

198

DIN EN 10202:2001

TH260

2226

5&/&,& LBMBZLBQM

244

DIN EN 10346:2009

S220GD+Z

1322

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

204

DIN EN 10202:2001

TH275

2228

5&/&,& LBMBZLBQM

244

DIN EN 10346:2009

S250GD+Z

1325

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

204

DIN EN 10202:2001

TH415

2242

5&/&,& LBMBZLBQM

244

DIN EN 10346:2009

S280GD+Z

1328

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

204

DIN EN 10202:2001

TH435

2244

5&/&,& LBMBZLBQM

244

DIN EN 10346:2009

S320GD+Z

1332

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

204

DIN EN 10202:2001

TH520

2252

5&/&,& $" %3 LBMBZLBQM

246

DIN EN 10346:2009

S350GD+Z

1335

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

204

DIN EN 10202:2001

TH550

2255

5&/&,& $" %3 LBMBZLBQM

246

DIN EN 10346:2009

DX51D+ZF

1411

("-7"/ÿ-& ;O 'FBMBāNLBQM

201

DIN EN 10202:2001

TH580

2258

5&/&,& $" %3 LBMBZLBQM

246

DIN EN 10346:2009

DX52D+ZF

1412

("-7"/ÿ-& ;O 'FBMBāNLBQM

201

DIN EN 10202:2001

TH620

2262

5&/&,& $" %3 LBMBZLBQM

246

DIN EN 10346:2009

DX53D+ZF

1413

("-7"/ÿ-& ;O 'FBMBāNLBQM

201

DIN EN 10202:2001

TH230

2323

5&/&,& LSPNLBQM

245

DIN EN 10346:2009

DX54D+ZF

1414

("-7"/ÿ-& ;O 'FBMBāNLBQM

201

DIN EN 10202:2001

TH245

2325

5&/&,& LSPNLBQM

245

DIN EN 10346:2009

DX56D+ZF

1415

("-7"/ÿ-& ;O 'FBMBāNLBQM

201

DIN EN 10202:2001

TH260

2326

5&/&,& LSPNLBQM

245

DIN EN 10346:2009

S220GD+ZF

1422

("-7"/ÿ-& ;O 'FBMBāNLBQM

206

DIN EN 10202:2001

TH275

2328

5&/&,& LSPNLBQM

245

DIN EN 10346:2009

S250GD+ZF

1425

("-7"/ÿ-& ;O 'FBMBāNLBQM

206

DIN EN 10202:2001

TH415

2342

5&/&,& LSPNLBQM

245

DIN EN 10346:2009

S280GD+ZF

1428

("-7"/ÿ-& ;O 'FBMBāNLBQM

206

DIN EN 10202:2001

TH435

2344

5&/&,& LSPNLBQM

245

DIN EN 10346:2009

S320GD+ZF

1432

("-7"/ÿ-& ;O 'FBMBāNLBQM

206

SAE J403-2009

1008

3008

SICAK

85

DIN EN 10346:2009

S350GD+ZF

1435

("-7"/ÿ-& ;O 'FBMBāNLBQM

206

SAE J403-2009

1010

3010

SICAK

85

DIN EN 10346:2009

HX220YD+Z

1522

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

214

SAE J403-2009

1012

3012

SICAK

85

DIN EN 10346:2009

HX 260LAD+Z

1626

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

207

SAE J403-2009

1015

3015

SICAK

85

DIN EN 10346:2009

HX 300LAD+Z

1630

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

207

ASTM A 283-03(2007)

C

3018

SICAK

39
85

DIN EN 10346:2009

HX 340LAD+Z

1634

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

207

SAE J403-2009

1020

3020

SICAK

DIN EN 10346:2009

HX 380LAD+Z

1638

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

207

SAE J403-2009

1026(Mod)/25Mn5

3026

SICAK

85

DIN EN 10346:2009

HCT600X+Z

1660

("-7"/ÿ;& ;OLBQM

215

SAE J403-2009

1030

3030

SICAK

85

ERDEMİR-04

1718

1718

SICAK

34

DIN EN 10083-2

28Mn6

3031

SICAK

88

ERDEMİR-04

1722

1722

SICAK

34

SAE J403-2009

1018 Özel

3037

SICAK

88

ERDEMİR-04

1726

1726

SICAK

34

DIN EN 10025-2:2004

S235JR

3137

SICAK

41

ERDEMİR-04

1822

1822

SICAK

34

DIN EN 10111:2008

DD11

3222

SICAK

36

ERDEMİR-04

1825

1825

SICAK

34

DIN EN 10025-2:2004

S235JR

3237

SICAK

41

ERDEMİR-04

1828

1828

SICAK

34

ASTM A 36-08

A36

3241

SICAK

40

ERDEMİR-04

1832

1832

SICAK

34

DIN EN 10025-2:2004

S275JR

3244

SICAK

41

ERDEMİR-04

1835

1835

SICAK

34

CSA G40.21-04

300W

3245

SICAK

40

DIN EN 10202:2001

TS245

2004

5&/&,& LBMBZLBQM

242

DIN EN 10025-2:2004

E295

3250

SICAK

49

DIN EN 10202:2001

TS275

2005

5&/&,& LBMBZLBQM

242

DIN EN 10025-2:2004

S355JR

3252

SICAK

41

DIN EN 10202:2001

TS415

2006

5&/&,& LBMBZLBQM

242

DIN EN 10025-2:2004

E335

3260

SICAK

49

ERDEMİR-01

2008

2008

SICAK

38

DIN EN 10025-2:2004

S235JR (Cu)

3281

SICAK

41

ASTM A 53-10

A

2009

SICAK

38

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

7

Giriş

Giriş

Çelik Kaliteleri

8

Çelik Kaliteleri

Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

Ürün Grubu

4BZGB/P

Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

Ürün Grubu

4BZGB/P

DIN EN 10217-1:2002+A1:2005

P235TR1

3285

SICAK

78

DIN EN 10149-2:1995

S460MC

4946

SICAK

57

ASTM A 1011-10

SS 30

3330

SICAK

45

DIN EN 10149-2:1995

S500MC

4950

SICAK

57

ASTM A 1011-10

SS 33

3333

SICAK

45

DIN EN 10149-2:1995

S550MC

4955

SICAK

57

ASTM A 1011-10

445JQ

3336

SICAK

45

SAE J403-2009

1035

5035

SICAK

85

DIN EN 10025-2:2004

S235JR

3337

SICAK

41

SAE J403-2009

1040

5040

SICAK

85

ASTM A 1011-10

SS 40

3340

SICAK

45

SAE J403-2009

1045

5045

SICAK

85

ASTM A 1011-10

445JQ

3345

SICAK

45

SAE J403-2009

1050

5050

SICAK

85

ASTM A 1011-10

SS 50

3350

SICAK

45

SAE J403-2009

1060

5060

SICAK

85

ASTM A 1018-10

SS 30

3430

SICAK

46

SAE J403-2009

1070

5070

SICAK

85

ASTM A 1018-10

SS 33

3433

SICAK

46

SAE J403-2009

1080

5080

SICAK

85

ASTM A 1018-10

445JQ

3436

SICAK

46

ERDEMİR-05

5105

5105

SOĞUK

168

ASTM A 1018-10

SS 40

3440

SICAK

46

SAE J403-2009

1030

5130

SOĞUK

170

2661

DP600

3660

SICAK

67

SAE J403-2009

1040

5140

SOĞUK

170

ABS-P2-11

A

3701

SICAK

68

SAE J403-2009

1045

5145

SOĞUK

170

ABS-P2-11

B

3702

SICAK

68

ERDEMİR-01

5155

5155

SOĞUK

170

ABS-P2-11

AH32

3732

SICAK

69

ASTM A 709-11 

'5JQ

5246

SICAK

56

ABS-P2-11

AH36

3736

SICAK

70

DIN EN 10025-2:2004

S355J0

5252

SICAK

41

ASTM A36-ABS

A36-Gr.A

3741

SICAK

39

DIN EN 10025-2:2004

E360

5270

SICAK

49

DIN EN 10111:2008

DD11

3922

SICAK

59

ASTM A 829-06

1345

5345

SICAK

85

DIN EN 10111:2008

DD12

3923

SICAK

59

ASTM A 829-06

5160

5360

SICAK

85

ERDEMİR - 01

3936

3936

SICAK

60

DIN 17350

75Cr1

5375

SICAK

86

DIN EN 10025-2:2004

S235JRC

3937

SICAK

61

DIN EN 10025-2:2004

S235JR

5437

SICAK

41

DIN EN 10025-2:2004

S275JR

3938

SICAK

61

ERDEMİR-09

5536

5536

SICAK

35

1937-02

3940

3940

SICAK

63

ERDEMİR-07

5541

5541

SICAK

35

DIN EN 10025-2:2004

S275JRC

3944

SICAK

61

ERDEMİR-09

5542

5542

SICAK

35

ERDEMİR - 01

3945

3945

SICAK

60

ERDEMİR-07

5548

5548

SICAK

35

1937-03

3946

3946

SICAK

64

ERDEMİR-07

5549

5549

SICAK

35

ERDEMİR-03

3949

3949

SICAK

60

ERDEMİR-07

5554

5554

SICAK

35

DIN EN 10149-2:1995

S355MC

3955

SICAK

65

ERDEMİR-07

5555

5555

SICAK

35

DIN EN 10149-2:1995

S420MC

3957

SICAK

65

ERDEMİR-07

5561

5561

SICAK

35

6000-2

3960

3960

SICAK

66

ERDEMİR-07

5562

5562

SICAK

35

ERDEMİR-01

3995

3995

SICAK

87

ERDEMİR-07

5571

5571

SICAK

35

ASTM A 53-07

A

4009

SICAK

38

ERDEMİR-07

5572

5572

SICAK

35

DIN EN 10025-2:2004

S275JRC

4044

SICAK

47

ERDEMİR-07

5581

5581

SICAK

35

SAE J403-2009

1012

4112

SOĞUK

170

ERDEMİR-07

5582

5582

SICAK

35

DIN 1623:2009

S215G

4137

SOĞUK

169

DIN EN 10083-3:2006

20MnB5

5620

SICAK

86

DIN EN 10111:2008

DD11

4222

SICAK

36

DIN EN 10083-3:2006

30MnB5

5630

SICAK

86

DIN EN 10025-2:2004

S235JR

4237

SICAK

41

DIN EN 10083-3:2006

30MnB5 Özel

5631

SICAK

86

DIN EN 10025-2:2004

S275JR

4244

SICAK

41

ABS-P2-11

EH32

5732

SICAK

69

DIN EN 10025-2:2004

S355J2

4252

SICAK

41

ABS-P2-11

EH36

5736

SICAK

70

DIN EN 10025-2:2004

S235JR

4437

SICAK

41

SAE J403-2009

1006

6006

SICAK

85

ABS-P2-11

DH32

4732

SICAK

69

SAE J403-2009

1006 Özel

6007

SICAK

33

ABS-P2-11

DH36

4736

SICAK

70

SAE J403-2009

1018

6018

SICAK

85

DIN EN 10149-2:1995

S315MC

4932

SICAK

57

ASTM A 1011-10

445JQ

6035

SICAK

45

DIN EN 10149-2:1995

S355MC

4936

SICAK

57

ASTM A 1018-10

445JQ

6036

SICAK

46

DIN EN 10149-2:1995

S420MC

4942

SICAK

57

DIN EN 10025-2:2004

S235J2C+N /
S235J2+N

6037

SICAK

47

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

9

Giriş

Giriş

Çelik Kaliteleri

10

Çelik Kaliteleri

Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

Ürün Grubu

4BZGB/P

Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

Ürün Grubu

ASTM A 500-10a

B

6040

SICAK

38

ERDEMİR-01

6523

6523

SICAK

35

DIN EN 10025-2:2004

S275J2C+N /
S275J2+N

6044

SICAK

47

DIN EN 10130:2006

DC01

6612

SOĞUK

156

DIN EN 10111:2008

DD13

6624

SICAK

36

JIS G 3106:2008

SM 490 A

6050

SICAK

44

ABS-P2-11

D

6704

SICAK

68

DIN EN 10025-2:2004

S355J2C+N /
S355J2+N

6052

SICAK

47

ABS-P2-11

E

6705

SICAK

68

SAE J403-2009

1006

6106

SOĞUK

170

ABS-P2-11

FH32

6732

SICAK

69

SAE J403-2009

1008

6108

SOĞUK

170

ABS-P2-11

FH36

6736

SICAK

70

ERDEMİR-01

6109

6109

SOĞUK

168

JIS G 3101:2004

SS 400

6741

SICAK

44

SAE J403-2009

1010

6110

SOĞUK

170

DIN EN 10120:2008

P245NB

6837

SICAK

71

JIS G 3141:2009

SPCCT

6111

SOĞUK

172

ASTM A 285-03 (2007)

C

6838

SICAK

73

DIN EN 10130:2006

DC01

6112

SOĞUK

156

DIN EN 10120:2008

P265NB

6842

SICAK

71

DIN EN 10130:2006

DC03

6113

SOĞUK

156

DIN EN 10120:2008

P310NB

6847

SICAK

71

DIN EN 10130:2006

DC04

6114

SOĞUK

156

LR-P2-07

490 FG

6850

SICAK

74

DIN EN 10120:2008

P355NB

6852

SICAK

71

ASTM A 516-10

55

6855

SICAK

75

ASTM A 516-10

60

6860

SICAK

75

ASTM A 516-10

65

6865

SICAK

75

ASTM A 516-10

70

6870

SICAK

75

DIN EN 10268:2006

HC220Y

7022

SOĞUK

164

DIN EN 10268:2006

HC260Y

7026

SOĞUK

164

DIN EN 10130:2006

DC01

7111

SOĞUK

156

DIN EN 10130:2006

DC04

7114

SOĞUK

159

DIN EN 10130:2006

DC05

7115

SOĞUK

159

DIN EN 10130:2006

DC06

7116

SOĞUK

159

DIN EN 10130:2006

DC01

7122

SOĞUK

159

DIN EN 10130:2006

DC03

7123

SOĞUK

159

DIN EN 10130:2006

DC04

7124

SOĞUK

160

DIN EN 10268:2006

HC260 LA

7125

SOĞUK

166

DIN EN 10268:2006

HC300 LA

7128

SOĞUK

166

DIN EN 10268:2006

HC340 LA

7132

SOĞUK

166

DIN EN 10268:2006

HC380 LA

7136

SOĞUK

166

DIN EN 10268:2006

HC420 LA

7140

SOĞUK

166

DIN EN 10111:2008

DD11

7222

SICAK

36

DIN EN 10111:2008

DD14

7224

SICAK

36

DIN EN 10025-2:2004

S355K2

7252

SICAK

41

DIN EN 10130:2006

DC04

7314

SOĞUK

160

DIN EN 10130:2006

DC05

7315

SOĞUK

160

DIN EN 10130:2006

DC06

7316

SOĞUK

160

ERDEMİR-04

7414

7414

SICAK

32

ERDEMİR-04

7416

7416

SICAK

32

DIN EN 10209:1996

DC01 EK

7512

SOĞUK

162

DIN EN 10209:1996

DC04 EK

7513

SOĞUK

162

DIN EN 10209:1996

DC06 ED

7516

SOĞUK

162

ERDEMİR-01

7524

7524

SICAK

35

SAE J403-2009

10B08

7608

SOĞUK

170

DIN EN 10130:2006

DC01

7612

SOĞUK

156

DIN EN 10130:2006

DC05

6115

SOĞUK

156

SAE J403-2009

1018 Özel

6118

SOĞUK

170

DIN 1623:2009

S215G

6137

SOĞUK

169

DIN EN 10130:2006

DC01 (Cu)

6182

SOĞUK

156

DIN EN 10111:2008

DD11

6222

SICAK

36

DIN EN 10111:2008

DD12

6223

SICAK

36

DIN EN 10111:2008

DD13

6224

SICAK

36

DIN EN 10025-2:2004

S235J2

6237

SICAK

41

DIN EN 10025-2:2004

S275J2

6244

SICAK

41

DIN EN 10025-2:2004

S355J2

6252

SICAK

41

DIN EN 10111:2008

DD11 (Cu)

6282

SICAK

36

DIN EN 10025-2:2004

S355J2 (Cu)

6284

SICAK

41

ERDEMİR-04

6314

6314

SICAK

32

ERDEMİR-04

6315

6315

SICAK

32

DIN EN 10028-2:2009

P235GH

6335

SICAK

79

DIN EN 10207:2005

P275SL

6340

SICAK

72

DIN EN 10028-2:2009

P265GH

6341

SICAK

79

DIN EN 10028-2:2009

16Mo3

6345

SICAK

80

DIN EN 10028-2:2009

P295GH

6347

SICAK

79

DIN EN 10028-2:2009

P355GH-Özel

6350

SICAK

76

DIN EN 10028-2:2009

P355GH

6352

SICAK

79

DIN EN 10028-3:2009

P355NH

6353

SICAK

77

DIN EN 10028-3:2009

P355NL1

6355

SICAK

77

SAE J403-2009

1006

6406

SICAK

33

SAE J403-2009

1008

6408

SICAK

33

DIN 1614-P1-86

St22

6412

SICAK

33

DIN 1614-P1-86

RRSt 23

6413

SICAK

33

DIN 1614-P1-86

St22

6422

SICAK

33

DIN 1614-P1-86

RRSt 23

6423

SICAK

33

DIN 1614-P1-86

St24

6424

SICAK

33

DIN EN 10209:1996

DC01 EK

6512

SOĞUK

162

DIN EN 10209:1996

DC04 EK

6513

SOĞUK

162

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

4BZGB/P

11

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Giriş

Çelik Kaliteleri

12

Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

Ürün Grubu

4BZGB/P

DIN EN 10338:2010

HCT600X

7660

SOĞUK

165

ERDEMİR-06

7726

7726

SOĞUK

163

DIN EN 10083-3:2006

51 CrV 4

8412

SICAK

87

DIN EN 10269:2006

21 CrMoV 5-7

8414

SICAK

87

ERDEMİR-04

8416

8416

SICAK

86

DIN - 1.7263

30 CrMo 5-2

8430

SICAK

87

DIN EN 10083-3:2006

34 CrMo 4

8434

SICAK

87

DIN EN 10083-2:2006

C45E Özel

8440

SICAK

87

ERDEMİR-03

8613

8613

SICAK

86

API 5L-07 PSL1

L210 / A

9030

SICAK

81

API 5L-07 PSL1 / PSL2

L245N / BN

9035

SICAK

81

API 5L-07 PSL1 / PSL2

L290N / X42N

9042

SICAK

81

API 5L-07 PSL1 / PSL2

L320N / X46N

9046

SICAK

81

API 5L-07 PSL1 / PSL2

L360M / X52M

9052

SICAK

81

API 5L-07 PSL1 / PSL2

L390M / X56M

9056

SICAK

81

API 5L-07 PSL1 / PSL2

L415M / X60M

9060

SICAK

81

API 5L-07 PSL1 / PSL2

L450M / X65M

9065

SICAK

81

API 5L-07 PSL1 / PSL2

L485M / X70M

9070

SICAK

81

JIS G 3125:2004

SPA - C

9160

SOĞUK

171

API 5CT-05

H40

9240

SICAK

83

API 5CT-05

J55

9255

SICAK

83

API 5CT-05

J55 (Özel 1)

9256

SICAK

83

API 5CT-05

J55 (Özel 2)

9257

SICAK

83

API 5CT-05

/5JQ

9280

SICAK

83

ASTM A 572-07 

5JQ

9329

SICAK

50

ASTM A 572-07 

5JQ

9335

SICAK

50

ASTM A 572-07 

5JQ

9338

SICAK

50

ASTM A 572-07 

5JQ

9342

SICAK

50

DIN EN 10025-3:2004

S355N

9355

SICAK

51

DIN EN 10025-3:2004

S355NL

9356

SICAK

51

ASTM A 656-10 

5JQ

9435

SICAK

52

ASTM A 656-10 

5JQ

9442

SICAK

52

ASTM A 656-10 

5JQ

9449

SICAK

52

ASTM A 656-10 

5JQ

9455

SICAK

52

DIN EN 10025-3:2004

S460N

9460

SICAK

51

ERDEMİR-05

9500

9500

SICAK

84

DIN EN 10025-5:2004 / ASTM A 709-11

S355J2W / 50 WF
(345WF)

9952

SICAK

54

JIS G 3125:2004

SPA-H

9960

SICAK

55

www.erdemir.com.tr

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

www.erdemir.com.tr

13

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler
Genel Bilgiler
Genel Uygulama Alanları
&OEÛTUSJZFMBMBOEBGBBMJZFUHÕTUFSFOWFIFSCJSJGBSLMJTUFLWF
CFLMFOUJJÉFSJTJOEFPMBONÛāUFSJMFSJNJ[JOUBMFQMFSJOFLBSāML
WFSNFLJÉJOTDBLIBEEFMFONJāÉFMJLÛSÛOMFSJNJ[JOVZHVMBNB
BMBOMBSOHFOJāCJSBMBOBZBZNBLUBZ[
#ÛLNFWFTPþVLāFLJMMFOEJSNFVZHVMBNBMBSOEB
NÛLFNNFMCJSQFSGPSNBOTHÕTUFSFO EFSJOÉFLJMFCJMJSÉFMJL
kaliteleri ve yüksek mukavemet gerektiren uygulamalarda
NÛLFNNFMTPOVÉMBSWFSFONJLSPBMBāNMZÛLTFL
mukavemetli çelik kaliteleri, otomotiv endüstrisinin
LVMMBONOBTVOVMNVāUVS
+BOUWFāBTJÉFMJLMFSJPUPNPUJWJOUFNFMHJSEJTJPMBOIFN
ZÛLTFLNVLBWFNFUIFNEFÛTUÛOāFLJMMFOFCJMJSMJLHFSFLUJSFO
KBOUWFāBTJQBSÉBMBSOOÛSFUJNJOEFLVMMBOMS

4DBLIBEEFMFONJāCPSVÉFMJLMFSJZÛLTFLNVLBWFNFU
mükemmel tokluk ve iyi kaynaklanabilirlik özellikte olan ve
JÉFSJTJOEFOTVZBþWFZBHB[QFUSPMOBLMJZBQNOBVZHVO
boruların üretiminde kullanılmaktadır.
#BTOÉMLBQMBSWFLB[BOJNBMBUOEB CBTODBWFCVIBSB
maruz kalan boruların üretiminde, endüstriyel termal
LBQMBSEBWFTFāBOKÕSMFSJJNBMBUOEBNÛLFNNFM
āFLJMMFOEJSNFWFLBZOBLMBOBCJMJSMJLÕ[FMMJLMFSJOFEFOJZMF
yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan
çelikleri kullanılmaktadır.

Mekanik özellikleri garanti edilerek süneklik ve tokluk
PQUJNJ[BTZPOVTBþMBOBO LPOWBOTJZPOFMZÕOUFNMFSMF
LBZOBLMBOBCJMFOHFOFMZBQÉFMJLMFSJ ÉPþVOMVLMBJOāBBU
NBLJOFMFSJWFJāNBLJOFMFSJJNBMBUOEB HFOFMLPOTUSÛLTJZPO
levhalarında, kara ve demiryolu araçları imalatında,
EFQPMBNBUBOLMBSWFLPOUFZOSJNBMBUOEBLVMMBOMNBLUBES

5ÛQÉFMJLMFSJZÛLTFLāFLJMMFOEJSJMFCJMNF NÛLFNNFM
kaynaklanabilirlik ve tokluk özellikleri ile, yüksek sıcaklık ve
CBTODOPMVāUVþV-1(UÛQMFSJJNBMBUOEBLVMMBOMNBLUBES
Üstün kaynaklanabilirlik ve istenilen tokluk değerlerini
TBþMBZBOPSUBWFZÛLTFLNVLBWFNFUMJHFNJZBQNÉFMJLMFSJ 
gemi içi ve omurgasında kullanılmaktadır.

Sürekli döküm yöntemiyle üretilen dikdörtgen kesitli yarı ürünün (Slab), belirli
bir sıcaklığa ısıtılarak haddelenmesi ile elde edilen yassı çelik ürünlerdir.
3VMPZBEBSVMPEBOTBD,BMOMLMBSNNBSBTOEBEFþJāFOSVMP
ÛSÛOMFSWFZBSVMPEBOCPZBLFTJMNJāEJMJONJāTBDÛSÛOMFSEJS
-FWIB,BMOMLMBSNNWFHFOJāMJLMFSJNNBSBTOEB
olan ürünler ise levha ürünlerdir.

14

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

15

Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünlerle İlgili Genel Bilgiler;

Genel Teknik Bilgiler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Genel Teknik Bilgiler

Kaynaklanabilirlik:
4DBLIBEEFMFONJāÉFMJLMFSJOHFOFMPMBSBLLBZOBLMBOBCJMJSMJþJIBLLOEBCJSCJMHJWFSNFLJÉJOMJUFSBUÛSEFZBZHOPMBSBLLVMMBOMBO
LBSCPOFāEFþFSJ $&@**8 
GPSNÛMBTZPOVLVMMBOMBSBL GPSNÛMTPOVÉMBSBāBþEBLJāFLJMEFZPSVNMBOBCJMJS"ODBLÉFMJLMFSJOHFSÉFL
anlamda kaynaklanabilirliğinin belirlenmesi için C ve CE değerlerinin beraberce değerlendirilmesi gereklidir.
r$&õ ,BZOBLMBOBCJMNFLBCJMJZFUJÉPLJZJIFSIBOHJCJSJāMFNZBQMNBLT[OLBZOBLMBOBCJMJS
r0,30 < % CE < 0,55: Uygun kaynak malzemesi ve uygun sıcaklık kullanılarak kaynaklanabilir.
r$&ö ¸[FMLBZOBLQSBUJLMFSJJMFLBZOBLMBOBCJMJS

Ürünler:
4DBLIBEEFMFONJāÛSÛOMFSJNJ[BāBþEBCFMJSUJMFOEVSVNWFāFLJMMFSEFÛSFUJMFCJMJS

r3VMP SVMPEBOCPZBLFTJMNJāTBD LBMOMFWIBWFZÛ[FZJLVNMBONāWFCPZBONāMFWIBāFLMJOEF
r,FOBSMBSLFTJMNJāWFZBLFTJMNFNJāEVSVNEB TDBLIBEEFMFONJāWFZBZÛ[FZEFLJPLTJUUBCBLBTBTJUMFUFNJ[MFONJāEVSVNEB
r#PCJOIB[SMBNBQSPTFTJOEFOUFNQFSMFNF TLJOQBTT 
JāMFNJHÕSFSFLWFZBLPOUSPMBNBÉM SFDPJM 
UFNQFSTJ[PMBSBLHFÉNJā
durumda,

r/PSNBMJ[FZBQMNāEVSVNEB SVMPEBOMFWIB MFWIBWFCPZBMMFWIBÛSÛOMFS

r%BNMBNPUJáJ LBCBSUNBM 
ZÛ[FZFTBIJQEVSVNEB 

Yüzey Kaplamaya Uygunluk:
%*/&/TUBOEBSELBQTBNOEB4+3 4+3 4+3OPUBTZPOMBSJMFÛSFUJMFOLBMJUFMFS $MBTTWFZB$MBTT
PMBSBLTDBLEBMESNBZÕOUFNJZMFHBMWBOJ[LBQMBNBZBVZHVOPMBSBLUBTBSMBONāPMVQ HFSFLMJEJþFSCJMHJMFSTDBLÛSÛOMFS
JÉFSJTJOEFZFSBMBOLBMJUFUBCMPMBSOEBWFSJMNJāUJS
(BMWBOJ[LBQMBNBZBVZHVOÛSÛOUBMFQMFSJOJOTJQBSJāBāBNBTOEBCFMJSUJMNFTJHFSFLNFLUFEJS

Ölçüler:
r"LTJCFMJSUJMNFEJLÉFLBMOML HFOJāMJLWFV[VOMVLEFþFSMFSJOPNJOBMEJS
r,FOBSMBSLFTJMNFNJāSVMPÛSÛOMFSJÉJOJÉÉBQNN 

r,FOBSMBSLFTJMNJāSVMPÛSÛOMFSJÉJOJÉÉBQNN 

r"TJUMFONJā LFOBSMBSLFTJMNFNJāSVMPÛSÛOMFSJÉJOJÉÉBQNN 

r"TJUMFONJā LFOBSMBSLFTJMNJāSVMPÛSÛOMFSJÉJOJÉÉBQNN 

rNFUSFMJLTMBCUBOÛSFUJMFOSVMPEāÉBQNBLTNNEJS
rNFUSFMJLTMBCUBOÛSFUJMFOSVMPEāÉBQNBLTNNEJS

Markalama:
-FWIBIBEEFIBOFTJOEFÛSFUJMFOUÛNMFWIBMBSCPZBWFZBNFUBMNBSLFSJMFPLVOBLMCJSāFLJMEF MFWIBOVNBSBT LBMJUF FCBUWT
CJMHJMFSJJÉFSFDFLāFLJMEFNBSLBMBOBCJMNFLUFEJS
"ZSDB UBMFQFEJMNFTJEVSVNVOEBMFWIBÛSÛOMFSFNNLBMOMþBLBEBS[NCB EJFTUBNQJOH 
JMFBZOCJMHJMFSJJÉFSFDFLāFLJMEF
NBSLBMBNBZBQMBCJMNFLUFEJS

Yüzey Koruma:
r :BþMBNB"TJUMFZÛ[FZJUFNJ[MFONJāÛSÛOMFSJOZÛ[FZJ BLTJCFMJSUJMNFEJLÉFLPSVZVDVZBþJMFZBþMBONBLUBES
r &3%&.ÿ3 BTJUMFONJāÛSÛOMFSEFLPSP[ZPOSJTLJOJB[BMUNBLJÉJOFOB[iOPSNBMZBþMuTFWJZFEFLPSVNBÕOFSNFLUFEJS
r :BþT[WFB[ZBþMÛSÛOUBMFQFEJMNFTJEVSVNVOEB ZÛ[FZEFPMVāBCJMFDFLLPSP[ZPOSJTLJOEFO&3%&.ÿ3TPSVNMVPMNBZBDBLUS
r "TJUMJWFOPSNBMZBþMÛSÛOMFSEFLPSP[ZPOPMVāNBNBHBSBOUJTÛSFTJIB[SCJMEJSJNUBSJIJOEFOJUJCBSFOBZES
r "TJUMJWFOPSNBMZBþMÛSÛOMFSEF&3%&.ÿ3LBZOBLMPMNBZBOTUPLMBNBWFTFWLJZBUOFEFOJZMFPMVāBCJMFDFLLPSP[ZPOSJTLJOEFO
ERDEMİR sorumlu olmayacaktır.

Yüzey Kalitesi:
r4DBLIBEEFMFONJāÛSÛOMFSEFZÛ[FZLVTVSMBSJÉJO %*/&/ $MBTT#4VCDMBTT 
TUBOEBSEHBSBOUJFEJMJS

16

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

17

4UBOEBSU,BSāMþ
(FOFM,VMMBON"MBOWF#BāMDB¸[FMMJLMFSJ
Standart

4PþVLIBEEFMFNFTPOSBTZþOUBWMBNBQSPTFTJOEFOHFÉJSJMNFL
āBSUZMBTPþVLNBNVMÛSFUJNJOFVZHVOTDBLIBEEFMFONJāEÛāÛL
mukavemetli çelikler

4PþVLIBEEFMFNFTPOSBTTÛSFLMJUBWMBNBQSPTFTJOFVZHVOTDBL
IBEEFMFONJāEÛāÛLNVLBWFNFUMJÉFMJLMFS
4PþVLIBEEFMFNFTPOSBTTÛSFLMJUBWMBNBQSPTFTJOFVZHVOÉPLEÛāÛL
LBSCPOMVTDBLIBEEFMFONJāÉFMJLMFS
4PþVLIBEEFMFNFTPOSBTTÛSFLMJUBWMBNBQSPTFTJOEFOHFÉJSNFLāBSU
JMFTDBLEBMESNBWFFMFLUSPMJUJLZÕOUFNJMFHBMWBOJ[MFNFZFWFGSOEB
TFSUMFāFCJMJSÉFMJLMFSJOÛSFUJNJOFVZHVOTDBLIBEEFMFONJāÉFMJLMFS

4PþVLIBEEFMFNFTPOSBTTÛSFLMJUBWMBNBQSPTFTJOEFOHFÉJSNFLāBSU
JMFTDBLEBMESNBWFFMFLUSPMJUJLZÕOUFNJMFHBMWBOJ[MFNFZFWFZBQ
ÉFMJLMFSJOJOÛSFUJNJOFVZHVOTDBLIBEEFMFONJāÉFMJLMFS

4PþVLIBEEFMFNFTPOSBT&MFLUSJLÉFMJþJZBQNOBVZHVOZÛLTFL
TJMJTZVNJÉFSJLMJTDBLIBEEFMFONJāÉFMJLMFS

4PþVLāFLJMMFOEJSNFZFVZHVOTDBLIBEEFMFONJāÉFMJLMFS

4PþVLāFLJMMFOEJSNFZFWFEFSJOÉFLNFZF
uygun çelikler
:BāMBONBZBEBZBOLMFLTUSBEFSJOÉFLNF
çelikler
4PþVLIBEEFMFNFTPOSBTOEBFNBZFLBQMBNBZBVZHVOTDBL
IBEEFMFONJāÉFMJLMFS
%ÛāÛLWF0SUBNVLBWFNFUMJLBSCPOÉFMJLMFSJ
0UPNPUJWTBOBZJ CPSV QSPàMWFNVIUFMJG
NBLJOFQBSÉBTJNBMBU

18

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

SAE J403-2009

1006

6406

SAE J403-2009

1006 Özel

6007

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Kalite Dizini
Sıcak Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

Kalite Dizini
Sıcak Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

#FO[FS4UBOEBSU,BSāMLMBS(1)
Malzeme
No

Eski

"WSVQB

Amerikan

+BQPO

4BZGB
No
33
33

SAE J403-2009

1008

6408

DIN 1614-1:1986

St22

6422

1.0320

33

DIN 1614-1:1986

RRSt 23

6423

1.0359

33

DIN 1614-1:1986

St24

6424

1.0327

33

DIN 1614-1:1986

St22

6412

33

DIN 1614-1:1986

RRSt 23

6413

33

ERDEMİR-04

6314

6314

32

ERDEMİR-04

6315

6315

32

ERDEMİR-04

7414

7414

32

ERDEMİR-04

7416

7416

32

ERDEMİR-04

1718

1718

34

ERDEMİR-04

1722

1722

34

ERDEMİR-04

1726

1726

34

ERDEMİR-04

1822

1822

34

ERDEMİR-04

1825

1825

34

ERDEMİR-04

1828

1828

34

ERDEMİR-04

1832

1832

34

ERDEMİR-04

1835

1835

34

ERDEMİR-09

5536

5536

35

ERDEMİR-07

5541

5541

35

ERDEMİR-09

5542

5542

35

ERDEMİR-07

5548

5548

35

ERDEMİR-07

5549

5549

35

ERDEMİR-07

5554

5554

35

ERDEMİR-07

5555

5555

35

ERDEMİR-07

5561

5561

35

ERDEMİR-07

5562

5562

35

ERDEMİR-07

5571

5571

35

ERDEMİR-07

5572

5572

35

ERDEMİR-07

5581

5581

ERDEMİR-07

5582

5582

11-04-013

HES-HC

700

DIN EN 10111:2008

DD11

3222

1.0332

DIN 1614-P2 StW22

DIN EN 10111:2008

DD11

4222

1.0332

DIN 1614-P2 StW22

DIN EN 10111:2008

DD11

6222

1.0332

DIN 1614-P2 StW22

DIN EN 10111:2008

DD11

7222

1.0332

DIN 1614-P2 StW22

DIN EN 10111:2008

DD12

6223

1.0398

DIN 1614-P2 RRStW23

DIN EN 10111:2008

DD13

6224

1.0335

DIN 1614-P2 StW24

DIN EN 10111:2008

DD13

6624

1.0335

DIN 1614-P2 StW24

DIN EN 10111:2008

DD14

7224

1.0389

ERDEMİR-01

6523

33

35
35
DD13

JIS G3131 SPHC

37

"45."$45JQ#

JIS G3131 SPHC

36

"45."$45JQ#

JIS G3131 SPHC

36

"45."$45JQ#

JIS G3131 SPHC

36

JIS G3131 SPHC

36

"45."%45JQ"

JIS G3131 SPHD

36

"45."%45JQ#

JIS G3131 SPHD

36

6523

JIS G3131 SPHD

36

JIS G3131 SPHE

36
35

ERDEMİR-01

7524

7524

SAE J403-2009

1006

6006

"45."$45JQ"

85

SAE J403-2009

1008

3008

"45."$45JQ%

85

SAE J403-2009

1010

3010

85

SAE J403-2009

1012

3012

85

SAE J403-2009

1015

3015

85

www.erdemir.com.tr

35

www.erdemir.com.tr

19

4UBOEBSU,BSāMþ
(FOFM,VMMBON"MBOWF#BāMDB¸[FMMJLMFSJ

#PSVWFQSPàMZBQNOBVZHVOÉFMJLMFS

4PþVLāFLJMMFOEJSNFJāMFNMFSJOFVZHVOPSUBWFZÛLTFLNVLBWFNFUMJ
EÛāÛLBMBāNM Õ[FMMJLMFāBTJ HÛWFOMJLCBSJZFSJ SÕNPSL WJOÉ
ZBQNOEBLVMMBOMBOÉFMJLMFS

,BUMBNBZBVZHVOZÛLTFLEBZBONMEÛāÛL
BMBāNMEBNQFSWFJOāBBUJāNBLJOFMFSJZBQNOEBLVMMBOMBOÉFMJLMFS
4DBLIBEEFMFONJāEÛāÛLCBTOÉBMUOEBLVMMBONBVZHVOPSUB
mukavemetli çelik
,BZOBLMBCJSMFāUJSJMNJāCBTOÉMHB[TJMJOEJSMFSJÛSFUJNJOFVZHVOÉFMJLMFS
-1(UÛQÉFMJLMFSJ

0SUBWFEÛāÛLTDBLMLMBSEBWFCBTOÉBMUOEB
kullanıma uygun karbon çelikleri

Kalite Dizini
Sıcak Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

#FO[FS4UBOEBSU,BSāMLMBS(1)
Malzeme
No

Amerikan

+BQPO

4BZGB
No

Kalite

ERDEMİR-01

2008

2008

38

ASTM A 53-10

A

2009

38

ASTM A 53-10

Eski

"WSVQB

Standart

A

4009

ASTM A 500-10a

B

6040

DIN EN 10149-2:1995

S315MC

4932

1.0972

"45.")4-"4(S4OG

38
57

DIN EN 10149-2:1995

S355MC

4936

1.0976

"45.")4-"4(S4OG

57

DIN EN 10149-2:1995

S420MC

4942

1.0980

"45.")4-"4(S4OG

57

DIN EN 10149-2:1995

S460MC

4946

1.0982

"45.")4-"4(S4OG

57

DIN EN 10149-2:1995

S500MC

4950

1.0984

"45.")4-"4(S4OG

57

DIN EN 10149-2:1995

S550MC

4955

1.0986

ASTM A1011 HSLAS-F Gr.80

57

DIN EN 10149-2 / 11-04-002

S315MC / HE-320 DR

800

1.0972

38

58

WSS-M1 A346

A3 Gr.300

801

DIN EN 10149-2 / 11-04-002

S355MC / HE-360 DR

810

S315MC

58

WSB-M1 A 215-E1

Gr.350

811

S355MC

58

WSS-M1 A346

A4 Gr.350

812

S355MC

58

1.0976

58

FA-52812

FEE 340

813

S315MC

58

WSB-M1 A 215-E1

Gr.400

820

S420MC

58

DIN EN 10149-2:1995

S500MC Özel

835

58

ASTM A 656-10 

5JQ

9435

52

ASTM A 656-10 

5JQ

9442

52

ASTM A 656-10 

5JQ

9449

52

ASTM A 656-10 

5JQ

9455

DIN EN 10207:2005

P275SL

6340

1.1100

DIN EN 10120:2008

P245NB

6837

1.0111

JIS G3116 SG255

71

DIN EN 10120:2008

P265NB

6842

1.0423

JIS G3116 SG295

71

DIN EN 10120:2008

P310NB

6847

1.0437

JIS G3116 SG325

71

DIN EN 10120:2008

P355NB

6852

1.0557

JIS G3116 SG365

ASTM A 516-10

55

6855

ASTM A 516-10

60

52
72

71
75

6860

75

ASTM A 516-10

65

6865

75

ASTM A 516-10

70

6870

75

DIN EN 10028-2:2009

P235GH

6335

1.0345

DIN 17155 H I

79

DIN EN 10028-2:2009

P265GH

6341

1.0425

DIN 17155 H II

79

DIN EN 10028-2:2009

16Mo3

6345

1.5415

DIN EN 10028-2:2009

P295GH

6347

1.0481

DIN 17155 17Mn4

DIN EN 10028-2:2009

P355GH

6352

1.0473

DIN 17155 19Mn6

#BTOÉBMUOEBLVMMBONBVZHVOBMBāNT[ÉFMJL

DIN EN 10028-2:2009

P355GH Özel

6350

Basınç altında kullanıma uygun ince taneli
OPSNBMJ[FZBQMNāÉFMJLMFS

DIN EN 10028-3:2009

P355NH

6353

1.0565

DIN 17102 WStE355

77

DIN EN 10028-3:2009

P355NL1

6355

1.1106

DIN 17102 EStE355

77

DIN EN 10217-1:2002+A1:2005

P235TR1

3285

1.0254

ABS-P2-11

A

3701

ABS-P2-11

B

ABS-P2-11

D

ABS-P2-11

Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma
uygun kazan çelikleri

Basınç altında kullanıma uygun kaynaklı boru üretiminde kullanılan
CBLSBMBāNMÉFMJL
(FNJZBQNOBVZHVOPSUBNVLBWFNFUMJ
çelikler

(FNJZBQNOBVZHVOZÛLTFLNVLBWFNFUMJ
çelikler

20

ERDEMİR
Kalite No

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Kalite Dizini
Sıcak Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

80
79
79
76

78
ASTM A 131 Gr.A

68

3702

ASTM A 131 Gr.B

68

6704

ASTM A 131 Gr.D

68

E

6705

ASTM A 131 Gr.E

68

ABS-P2-11

AH32

3732

69

ABS-P2-11

AH36

3736

70

ABS-P2-11

DH32

4732

69

ABS-P2-11

DH36

4736

70

ABS-P2-11

EH32

5732

69

ABS-P2-11

EH36

5736

70

ABS-P2-11

FH32

6732

69

ABS-P2-11

FH36

6736

70

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

21

4UBOEBSU,BSāMþ
(FOFM,VMMBON"MBOWF#BāMDB¸[FMMJLMFSJ

)FSUÛSNBLJOFWFNBLJOFQBSÉBTJNBMBU HFOFMLPOTUSÛLTJZPO LBSB
WFEFNJSZPMVBSBÉMBSJNBMBUOEBLVMMBOMBOZÛLTFLNVLBWFNFUMJZBQ
çelikleri

:ÛLTFLLBSCPOMVBMBāNT[ZBQÉFMJLMFSJ

ÿOāBBUNBLJOFMFSJJNBMBU JāNBLJOFMFSJJNBMBU
HFOFMLPOTUSÛLTJZPOMFWIBMBS NVIUFMJGNBLJOF
QBSÉBTJNBMBU LBSBWFEFNJSZPMVBSBÉMBS
JNBMBUJÉJOHFOFMZBQÉFMJLMFSJ

Kalite Dizini
Sıcak Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

#FO[FS4UBOEBSU,BSāMLMBS(1)

4BZGB
No

Malzeme
No

Eski

3252

1.0045

DIN 17100 St52-3

ASTM A 1011 SS Gr.50

41

4252

1.0577

DIN 17100 St52-3

ASTM A 1011 SS Gr.50

41

S355J2

6252

1.0577

DIN 17100 St52-3

ASTM A 1011 SS Gr.50

41

DIN EN 10025-2:2004

S355J0

5252

1.0553

DIN 17100 St52-3

ASTM A 1011 SS Gr.50

41

DIN EN 10025-2:2004

S355K2

7252

1.0596

DIN 17100 St52-3

ASTM A 1011 SS Gr.50

41

DIN EN 10025-2:2004

E295

3250

1.0050

DIN 17100 St50-2

49

DIN EN 10025-2:2004

E335

3260

1.0060

DIN 17100 St60-2

49

DIN EN 10025-2:2004

E360

5270

1.0070

DIN 17100 St70-2

Standart

Kalite

SAE J403-2009 / B105-10

1022 özel

735

DIN EN 10025-2:2004

S355JR

DIN EN 10025-2:2004

S355J2

DIN EN 10025-2:2004

"WSVQB

Amerikan

+BQPO

53

49

DBL 8492

StW24H

720

DIN EN 10025-2:2004

S235JR

3237

1.0038

DIN 17100 St37-2

"45."44(S5JQ

DIN EN 10025-2:2004

S235JR

3137

1.0038

DIN 17100 St37-2

"45."44(S5JQ

ASTM A 36-08

A36

3241

S235JR

43
41
41
40

CSA G40.21-04

300W

3245

DIN EN 10025-2:2004

S235JR

3337

1.0038

DIN 17100 St37-2

DIN EN 10025-2:2004

S235JR

4237

1.0038

DIN 17100 St37-2

ASTM A 1011 SS Gr.33

41

DIN EN 10025-2:2004

S235JR

4437

1.0038

DIN 17100 St37-2

ASTM A 1011 SS Gr.33

41

DIN EN 10025-2:2004

S235JR

5437

1.0038

DIN 17100 St37-2

ASTM A 1011 SS Gr.33

41

DIN EN 10025-2:2004

S235J2

6237

1.0117

DIN 17100 St37-3

DIN EN 10025-2:2004

S275JR

3244

1.0044

DIN 17100 St44-2

ASTM A 1011 SS Gr.40

41

DIN EN 10025-2:2004

S275JR

4244

1.0044

DIN 17100 St44-2

ASTM A 1011 SS Gr.40

41

DIN EN 10025-2:2004

S275J2

6244

1.0145

DIN 17100 St44-3

ASTM A 283-03 (2007)

C

3018

39

SAE J403-2009

41

41

41

6018

85

1020

3020

85

SAE J403-2009

1026(Özel)/25Mn5

3026

85

SAE J403-2009

1030

3030

85

SAE J403-2009

1035

5035

85

SAE J403-2009

1040

5040

85

SAE J403-2009

1045

5045

JIS G 3101:2004

SS 400

6741

%VBMTFSUJàLBUBMFCJOFZÕOFMJLHFMJāUJSJMNJā BMBāNT[HFOFMZBQWFHFNJ
ZBQNOBVZHVOÉFMJL

ASTM A36-08/ABS2-P2-11

A36-Gr.A

3741

"UNPTGFSJLLPSP[ZPOBEJSFOÉMJTDBLIBEEFMFONJāZBQÉFMJþJ

DIN EN 10025-5:2004 / ASTM
A 709-11

S355J2W / 50 WF (345WF)

9952

54

0UPNPUJWTBOBZJJOEFÉPþVOMVLMBKBOUEJTLJZBQNOEBLVMMBOMBOZÛLTFL
NVLBWFNFUMJÉJGUGB[MÉFMJL

2661

DP600

3660

67

DIN EN 10111:2008

DD11

3922

1.0332

DIN 1614-P2 StW22

JIS G3131 SPHC

59

DIN EN 10111:2008

DD12

3923

1.0398

DIN 1614-P2 RRStW23

JIS G3131 SPHD

59

0UPNPUJWTBOBZJJOEFÉPþVOMVLMBKBOUEJTLJZBQNOEBLVMMBOMBOPSUBWF
yüksek mukavemetli çelikler

,ÕQSÛZBQNOEBLVMMBOMBOZBQÉFMJLMFSJ

1018

40

SAE J403-2009

0UPNPUJWTBOBZJJOEFÉPþVOMVLMBKBOULBTOBþZBQNOEBLVMMBOMBO
EÛāÛL PSUB ZÛLTFLNVLBWFNFUMJÉFMJLMFS

22

ERDEMİR
Kalite No

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Kalite Dizini
Sıcak Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

85
ASTM A 36

44
39

ERDEMİR - 01

3936

3936

DIN EN 10025-2:2004

S235JRC

3937

1.0122

DIN 17100 St37-2

61

DIN EN 10025-2:2004

S275JR

3938

1.0144

DIN 17100 St37-3

61

1937-02

3940

3940

ERDEMİR-03

3949

3949

DIN EN 10149-2:1995

S420MC

3957

6000-2

3960

3960

DIN EN 10025-2:2004

S275JRC

3944

ERDEMİR - 01

3945

3945

1937-03

3946

3946

DIN EN 10149-2:1995

S355MC

3955

ASTM A 709-11 

'5JQ

5246

www.erdemir.com.tr

60

63
60
65

1.0980

66
1.0128

DIN 17100 St44-2

61
60
JIS G3113 SAPH
440

1.0976

65
"45."(S5JQ

www.erdemir.com.tr

64

56

23

4UBOEBSU,BSāMþ
(FOFM,VMMBON"MBOWF#BāMDB¸[FMMJLMFSJ

ÿODFUBOFMJ LBZOBLMBOBCJMJSZBQÉFMJLMFSJ

İnce taneli, kaynaklanabilir, normalize
FEJMNJāZBQÉFMJLMFSJ
Sıcak hadd. yüksek mukavemetli otomat
kasası çelikleri

,BUMBNBZB6ZHVO:BQ¬FMJLMFSJ

Kalite Dizini
Sıcak Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

#FO[FS4UBOEBSU,BSāMLMBS(1)
Malzeme
No

Eski

"WSVQB

Amerikan

+BQPO

4BZGB
No

Standart

Kalite

ASTM A 572-07 

5JQ

9329

ASTM A 572-07 

5JQ

9335

ASTM A 572-07 

5JQ

9338

50

ASTM A 572-07 

5JQ

9342

50

DIN EN 10025-3:2004

S355N

9355

1.0545

DIN EN 10113-2 S355N

"45.")4-"4(S4OG

51

DIN EN 10025-3:2004

S355NL

9356

1.0546

DIN EN 10113-2 S355NL

"45.")4-"4(S4OG

51

DIN EN 10025-3:2004

S460N

9460

1.8901

DIN EN 10113-2 S460N

"45.")4-"4(S4OG

51

ERDEMİR-05

9500

9500

84

ASTM A 1011-10

SS 30

3330

45

50
"45."(S'5JQ

50

ASTM A 1011-10

SS 33

3333

45

ASTM A 1011-10

445JQ

3336

45

ASTM A 1011-10

445JQ

6035

45

ASTM A 1011-10

SS 40

3340

45

ASTM A 1011-10

445JQ

3345

45

ASTM A 1011-10

SS 50

3350

45

ASTM A 1018-10

SS 30

3430

46

ASTM A 1018-10

SS 33

3433

46

ASTM A 1018-10

445JQ

3436

46

ASTM A 1018-10

445JQ

6036

46

ASTM A 1018-10

SS 40

3440

46

DIN EN 10025-2:2004

S275JRC

4044

1.0128

DIN 17100 St44-2

47

DIN EN 10025-2:2004

S235J2C+N

6037

1.0119

DIN 17100 QSt37-3N

47

DIN EN 10025-2:2004

S275J2C+N

6044

1.0142

DIN 17100 QSt44-3N

47

DIN EN 10025-2:2004

S355J2C+N

6052

1.0579

DIN 17100 QSt52-3N

47

JIS G 3106:2008

SM 490 A

6050

44

ASTM A 285-03 (2007)

C

6838

73

,B[BOMBS CBTOÉMLBQMBSWFCBSBKDFCSJCPSVTVZBQNOBVZHVOZÛLTFL
mukavemetli çelik

LR-P2-07

490 FG

6850

74

Orta mukavemetli döküm slabı

ERDEMİR-01

3995

3995

DIN EN 10025-2:2004

S235JR (Cu)

3281

1.0038

DIN 17100 St37-2 (Cu)

DIN EN 10111:2008

DD11 (Cu)

6282

1.0332

DIN 1614-P2 StW22 (Cu)

DIN EN 10025-2:2004

S355J2 (Cu)

6284

1.0570

DIN 17100 St52-3 (Cu)

JIS G 3125:2004

SPA-H

9960

#BTOÉMLBQMBSOÛSFUJNJOEFLVMMBONBVZHVOPSUBNVLBWFNFUMJÉFMJL

"UNPTGFSJLLPSP[ZPOBEBZBOLM
EÛāÛLWFPSUBNVLBWFNFUMJZBQÉFMJLMFS

"MBāNMZBQÉFMJLMFSJ
Takım Çeliği
:ÛLTFLNVLBWFNFUMJWFBMBāNT[ ZÛLTFL
karbonlu çelik levhalar.
.BLJOFQBSÉBTJNBMBU [JSBBUBMFUMFSJ WC

:Û[FZTFSUMFāUJSNFZFVZHVOTJMJTZVNJMFEVSHVOMBāUSMNāWBMGÉFMJþJ
4PþVLIBEEFMFNFWFTMJāMFNTPOSBTÉFNCFSJNBMBUOBVZHVOTDBL
IBEEFMFONJāLBSCPOÉFMJþJ
Ziraat aletleri ve özel uygulamalar için
su vermeye uygun borlu çelikler

*TMJāMFNFVZHVOBMBāNMTMBIÉFMJLMFSJ

Savunma sanayi için kullanıma uygun çelikler

24

ERDEMİR
Kalite No

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Kalite Dizini
Sıcak Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

87
41
"45."$45JQ#

36
41
55

ASTM A 829-06

1345

5345

85

ASTM A 829-06

5160

5360

85

DIN 17350

75Cr1

5375

SAE J403-2009

1050

5050

85

SAE J403-2009

1060

5060

85

SAE J403-2009

1070

5070

85

SAE J403-2009

1080

5080

85

SAE J403-2009

1018 Özel

3037

88

DIN EN 10083-2:2006

28Mn6

3031

1.1170

88

DIN EN 10083-3:2006

20MnB5

5620

1.5530

86

1.5531

86

DIN EN 10083-3:2006

30MnB5

5630

1.2003

86

DIN EN 10083-3:2006

30MnB5

5631

DIN EN 10083-3:2006

51 CrV 4

8412

1.8159

87

DIN EN 10269:2006

21 CrMoV 5-7

8414

1.7709

87

86

DIN - 1.7263

30 CrMo 5-2

8430

DIN EN 10083-3:2006

34 CrMo 4

8434

DIN EN 10083-2:2006

C45E Özel

8440

87

ERDEMİR-04

8416

8416

86

ERDEMİR-03

8613

8613

86

www.erdemir.com.tr

87
1.7220

www.erdemir.com.tr

87

25

4UBOEBSU,BSāMþ
(FOFM,VMMBON"MBOWF#BāMDB¸[FMMJLMFSJ

1FUSPMTPOEBKCPSVTVZBQNOBVZHVOPSUBWFZÛLTFL
mukavemetli çelikler

)BNQFUSPMWFEPþBMHB[IBUMBSJÉJOCPSVJNBMBUOBVZHVOÉFMJLMFS

ERDEMİR
Kalite No

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Kalite Dizini
Sıcak Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

Kalite Dizini
Sıcak Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

#FO[FS4UBOEBSU,BSāMLMBS(1)
Malzeme
No

Eski

"WSVQB

Amerikan

+BQPO

4BZGB
No

Standart

Kalite

API 5CT-05

H40

9240

83

API 5CT-05

J55

9255

83

API 5CT-05

J55 (Özel 1)

9256

83

API 5CT-05

J55 (Özel 2)

9257

83

API 5CT-05

/5JQ

9280

83

API 5L-07 PSL1

L210 / A

9030

EN 10208-1 L210GA

81

API 5L-07 PSL1 / PSL2

L245N / BN

9035

EN 10208-1 L245GA

81

API 5L-07 PSL1 / PSL2

L290N / X42N

9042

EN 10208-1 L290GA

81

API 5L-07 PSL1 / PSL2

L320N / X46N

9046

-

81

API 5L-07 PSL1 / PSL2

L360M / X52M

9052

EN 10208-2 L360MB

81

API 5L-07 PSL1 / PSL2

L390M / X56M

9056

-

81

API 5L-07 PSL1 / PSL2

L415M / X60M

9060

EN 10208-2 L415MB

81

API 5L-07 PSL1 / PSL2

L450M / X65M

9065

EN 10208-2 L450MB

81

API 5L-07 PSL1 / PSL2

L485M / X70M

9070

EN 10208-2 L485MB

81

 
5BCMPEBCFMJSUJMFOi#FO[FS4UBOEBSU,BSāMLMBSuNBM[FNFMFSJOUBNWFZBCFO[FSLBSāMLMBSPMBCJMJSCVOFEFOMF CFMJSMFOFOÛSÛOÛOEJþFS
TUBOEBSEBVZHVOMVþVHBSBOUJFEJMNFNFLUFEJS%JþFSTUBOEBSULBSāMLMBSOBHÕSFTFÉJMFONBM[FNFOJOLVMMBONBMBOOBUBNPMBSBLVZHVOMVþV 
BODBLiEFOFNFÛSFUJNJuOFUJDFTJOEFCFMJSMFOFCJMJS
26

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

27

4UBOEBSU,BSāMþ
(FOFM,VMMBON"MBOWF#BāMDB¸[FMMJLMFSJ
Standart
4PþVLāFLJMMFOEJSNFZFWFEFSJOÉFLNFZF
uygun çelikler
:BāMBONBZBEBZBOLMFLTUSBEFSJOÉFLNF
çelik

%ÛāÛLWF0SUBNVLBWFNFUMJLBSCPOÉFMJLMFSJ
0UPNPUJWTBOBZJ CPSV QSPàMWFNVIUFMJG
NBLJOFQBSÉBTJNBMBU

,BUMBNBZBVZHVOZÛLTFLEBZBONMEÛāÛL
BMBāNMEBNQFSWFJOāBBUJāNBLJOFMFSJZBQNOEBLVMMBOMBOÉFMJLMFS

0SUBWFEÛāÛLTDBLMLMBSEBWFCBTOÉBMUOEB
kullanıma uygun karbon çelikleri

Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma
uygun kazan çelikleri

Basınç altında kullanıma uygun ince taneli
OPSNBMJ[FZBQMNāÉFMJLMFS

(FNJZBQNOBVZHVOPSUBNVLBWFNFUMJ
çelikler

(FNJZBQNOBVZHVOZÛLTFLNVLBWFNFUMJ
çelikler

)FSUÛSNBLJOFWFNBLJOFQBSÉBTJNBMBU HFOFMLPOTUSÛLTJZPO LBSB
WFEFNJSZPMVBSBÉMBSJNBMBUOEBLVMMBOMBOZÛLTFLNVLBWFNFUMJZBQ
çelikleri

:ÛLTFLLBSCPOMVBMBāNT[ZBQÉFMJLMFSJ

28

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Kalite Dizini
Levha Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

Kalite Dizini
Levha Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

#FO[FS4UBOEBSU,BSāMLMBS(1)
Malzeme
No

Eski

DIN EN 10111:2008

DD13

6224

1.0335

DIN 1614-P2 StW24

DIN EN 10111:2008

DD13 (B)

6624

1.0335

DIN 1614-P2 StW24

DIN EN 10111:2008

DD14

7224

1.0398

"WSVQB

Amerikan

+BQPO

"45."%45JQ#

JIS G3131 SPHD

4BZGB
No
36

JIS G3131 SPHD

36

JIS G3131 SPHE

36

SAE J403-2009

1006

6006

"45."$45JQ"

85

SAE J403-2009

1008

3008

"45."$45JQ%

85

SAE J403-2009

1010

3010

85

SAE J403-2009

1012

3012

85

SAE J403-2009

1015

3015

85

ASTM A 656-10 

5JQ

9435

52

ASTM A 656-10 

5JQ

9442

52

ASTM A 656-10 

5JQ

9449

52

ASTM A 656-10 

5JQ

9455

52

ASTM A 516-10

55

6855

75

ASTM A 516-10

60

6860

75

ASTM A 516-10

65

6865

75

ASTM A 516-10

70

6870

DIN EN 10028-2:2009

P235GH

6335

1.0345

DIN 17155 H I

DIN EN 10028-2:2009

P265GH

6341

1.0425

DIN 17155 H II

DIN EN 10028-2:2009

16Mo3

6345

1.5415

DIN EN 10028-2:2009

P295GH

6347

1.0481

DIN 17155 17Mn4

79

DIN EN 10028-2:2009

P355GH

6352

1.0473

DIN 17155 19Mn6

79

DIN EN 10028-3:2009

P355NH

6353

1.0565

DIN 17102 WStE355

77

DIN EN 10028-3:2009

P355NL1

6355

1.1106

DIN 17102 EStE355

ABS-P2-11

A

3701

ASTM A 131 Gr.A

ABS-P2-11

B

3702

ASTM A 131 Gr.B

68

ABS-P2-11

D

6704

ASTM A 131 Gr.D

68

ASTM A 131 Gr.E

68

75
79
79
80

77
68

ABS-P2-11

E

6705

ABS-P2-11

AH32

3732

69

ABS-P2-11

AH36

3736

70

ABS-P2-11

DH32

4732

69

ABS-P2-11

DH36

4736

70

ABS-P2-11

EH32

5732

69

ABS-P2-11

EH36

5736

70

ABS-P2-11

FH32

6732

69

ABS-P2-11

FH36

6736

DIN EN 10025-2:2004

S355JR

3252

1.0045

DIN 17100 St52-3

ASTM A 1011 SS Gr.50

41

DIN EN 10025-2:2004

S355J2

6252

1.0577

DIN 17100 St52-3

ASTM A 1011 SS Gr.50

41

DIN EN 10025-2:2004

S355J0

5252

1.0553

DIN EN 10025-2:2004

S355K2

7252

1.0596

DIN EN 10025-2:2004

E295

3250

1.0050

DIN 17100 St50-2

49

DIN EN 10025-2:2004

E335

3260

1.0060

DIN 17100 St60-2

49

DIN EN 10025-2:2004

E360

5270

1.0070

DIN 17100 St70-2

49

www.erdemir.com.tr

70

www.erdemir.com.tr

41
41

29

4UBOEBSU,BSāMþ

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Kalite Dizini
Levha Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

Kalite Dizini
Levha Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

#FO[FS4UBOEBSU,BSāMLMBS(1)

4BZGB
No

Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

ÿOāBBUNBLJOFMFSJJNBMBU JāNBLJOFMFSJJNBMBU
HFOFMLPOTUSÛLTJZPOMFWIBMBS NVIUFMJGNBLJOF
QBSÉBTJNBMBU LBSBWFEFNJSZPMVBSBÉMBS
JNBMBUJÉJOHFOFMZBQÉFMJLMFSJ

DIN EN 10025-2:2004
ASTM A 36-08
DIN EN 10025-2:2004
DIN EN 10025-2:2004
DIN EN 10025-2:2004
ASTM A 283-03 (2007)
SAE J403-2009
SAE J403-2009
SAE J403-2009
SAE J403-2009
SAE J403-2009
SAE J403-2009
JIS G 3101:2004

S235JR
A36
S235J2
S275JR
S275J2
C
1018
1020
1030
1035
1040
1045
SS 400

3237
3241
6237
3244
6244
3018
6018
3020
3030
5035
5040
5045
6741

%VBM4FSUJàLBUBMFCJOFZÕOFMJLHFMJāUJSJMNJā BMBāNT[HFOFMZBQWFHFNJ
ZBQNOBVZHVOÉFMJL

ASTM A36-08/ABS2-P2-11

A36-Gr.A

3741

39

S355J2W 50 WF (345WF)

9952

54

5246
9329
9335
9338
9342
9355
9356
6036

JIS G 3106:2008
ASTM A 285-03 (2007) 

'5JQ 
5JQ 
5JQ 
5JQ 
5JQ
S355N
S355NL
445JQ
S235J2C+N (d ≤ 25mm )
S235J2+N (d > 25mm )
S275J2C+N (d ≤ 25mm )
S275J2+N (d > 25mm )
S355J2C+N (d ≤ 25mm )
S355J2+N (d > 25mm )
SM 490 A
C

LR-P2-07

490 FG

6850

74

ERDEMİR-01
DIN EN 10025-2:2004
JIS G 3125:2004
ASTM A 829-06
ASTM A 829-06
DIN 17350
SAE J403-2009
SAE J403-2009
SAE J403-2009
SAE J403-2009
DIN EN 10083-3:2007
DIN EN 10083-3:2007
DIN EN 10083-3:2007
DIN EN 10083-3:2006
DIN EN 10269:2006
DIN - 1.7263
DIN EN 10083-3:2006
DIN EN 10083-2:2006
ERDEMİR-04
ERDEMİR-03

3995
S355J2 (Cu)
SPA-H
1345
5160
75Cr1
1050
1060
1070
1080
20MnB5
30MnB5
30MnB5
51 CrV 4
21 CrMoV 5-7
30 CrMo 5-2
34 CrMo 4
C45E Özel
8416
8613

3995
6284
9960
5345
5360
5375
5050
5060
5070
5080
5620
5630
5631
8412
8414
8430
8434
8440
8416
8613

87
41
55
85
85
86
85
85
85
85
86
86
86
87
87
87
87
87
86
86

(FOFM,VMMBON"MBOWF#BāMDB¸[FMMJLMFSJ

"UNPTGFSJLLPSP[ZPOBEJSFOÉMJTDBLIBEEFMFONJāZBQÉFMJþJ
,ÕQSÛZBQNOEBLVMMBOMBOZBQÉFMJþJ
ÿODFUBOFMJ LBZOBLMBOBCJMJSZBQÉFMJLMFSJ
İnce taneli, kaynaklanabilir, normalize
FEJMNJāZBQÉFMJLMFSJ

DIN EN 10025-5:2004 / ASTM
A 709-11
ASTM A 709-11
ASTM A 572-07
ASTM A 572-07
ASTM A 572-07
ASTM A 572-07
DIN EN 10025-3:2004
DIN EN 10025-3:2004
ASTM A 1018-09
DIN EN 10025-2:2004

,BUMBNBZB6ZHVO:BQ¬FMJLMFSJ

DIN EN 10025-2:2004
DIN EN 10025-2:2004

#BTOÉMLBQMBSOÛSFUJNJOEFLVMMBONBVZHVOPSUBNVLBWFNFUMJÉFMJL
,B[BOMBS CBTOÉMLBQMBSWFCBSBKDFCSJCPSVTVZBQNOBVZHVOZÛLTFL
mukavemetli çelik
Orta mukavemetli döküm slabı (yanlızca döküm slabı olarak)
"UNPTGFSJLLPSP[ZPOBEBZBOLM
EÛāÛLWFPSUBNVLBWFNFUMJZBQÉFMJLMFS
"MBāNMZBQÉFMJLMFSJ
Takım Çeliği
:ÛLTFLNVLBWFNFUMJWFBMBāNT[ ZÛLTFL
karbonlu çelik levhalar.
.BLJOFQBSÉBTJNBMBU [JSBBUBMFUMFSJ WC

Ziraat aletleri ve özel uygulamalar için
su vermeye uygun borlu çelikler

*TMJāMFNFVZHVOBMBāNMTMBIÉFMJLMFSJ

Savunma sanayi için kullanıma uygun çelikler

Malzeme
No

Eski

"WSVQB

Amerikan

1.0038

DIN 17100 St37-2

"45."44(S5JQ

1.0117
1.0044
1.0145

DIN 17100 St37-3
DIN 17100 St44-2
DIN 17100 St44-3

ASTM A 1011 SS Gr.40

ASTM A 36

"45."(S5JQ
"45."(S'5JQ

"45.")4-"4(S4OG
"45.")4-"4(S4OG

+BQPO

41
40
41
41
41
39
85
85
85
85
85
85
44

56
50
50
50
50
51
51
46

1.0545
1.0546

DIN EN 10113-2 S355N
DIN EN 10113-2 S355NL

6037

1.0119

DIN 17100 QSt37-3N

47

6044

1.0142

DIN 17100 QSt44-3N

47

6052

1.0579

DIN 17100 QSt52-3N

47

6050
6838

44
73

1.0570

1.2003

1.5530
1.5531
1.8159
1.7709
1.7220

DIN 17100 St52-3 (Cu)

 
5BCMPEBCFMJSUJMFOi#FO[FS4UBOEBSU,BSāMLMBSuNBM[FNFMFSJOUBNWFZBCFO[FSLBSāMLMBSPMBCJMJSCVOFEFOMF CFMJSMFOFOÛSÛOÛOEJþFS
TUBOEBSEBVZHVOMVþVHBSBOUJFEJMNFNFLUFEJS%JþFSTUBOEBSULBSāMLMBSOBHÕSFTFÉJMFONBM[FNFOJOLVMMBONBMBOOBUBNPMBSBLVZHVOMVþV 
BODBLiEFOFNFÛSFUJNJuOFUJDFTJOEFCFMJSMFOFCJMJS

30

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

31

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Soğuk Haddeleme Sonrası Sürekli Tavlama Prosesine Uygun
Çok Düşük Karbonlu Sıcak Haddelenmiş Çelikler

Soğuk Haddelemeye Uygun Sıcak Haddelenmiş Çelikler

Standart: ERDEMİR

Standart: DIN 1614-1:1986

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

4UBOEBSU,BSāMþ

C

Mn

P

S

Si

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

min.

maks.

6314 (1) (2)

0.005

0.25

0.015

0.015

0.030

0.020

60

0.03-0.07

6315

6315 (1) (2)

0.004

0.20

0.015

0.010

0.030

0.020

60

0.02-0.06

ERDEMİR-2004

7414

7414 (1) (3)

0.006

0.25

0.015

0.015

0.035

0.020

60

0.04-0.09

ERDEMİR-2004

7416

7416 (1) (3)

0.004

0.20

0.015

0.010

0.030

0.020

50

0.04-0.09 

Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

ERDEMİR-2004

6314

ERDEMİR-2004

Açıklamalar
1) .FLBOJLUFTUZBQMNB[ 

4PþVLIBEEFMFNFWFTÛSFLMJUBWMBNBTPOSBTOEBHBMWBOJ[MFNFJāMFNJOFVZHVOEVS 

4PþVLIBEEFMFNFTPOSBTOEBTÛSFLMJUBWMBNBQSPTFTJOFVZHVOEVS

Al

N 

Ti

Nb

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

C

Mn

P

S

N(1)

Al

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

min.

0.005-

DIN 1614-1

St 22

6412 (2) (4)

0.10

0.45

0.035

0.035

0.007

-

0.025

DIN 1614-1

RRSt 23

6413 (2) (4)

0.10

0.45

0.030

0.030

-

0.020

0.005-

DIN 1614-1

St 22

6422 (2) (3)

0.10

0.45

0.035

0.035

0.007

-

0.025

DIN 1614-1

RRSt 23

6423 (2) (3)

0.10

0.45

0.030

0.030

-

0.020

0.005

DIN 1614-1

St 24

6424 (2) (3)

0.08

0.40

0.025

0.025

-

0.020

maks.
0.005
maks.

Açıklamalar
1) ¬FMJþJOLJNZBTBMCJMFāJNJOEFNJO"MPMEVþVUBLEJSEF /ÛTUTOSEFþFSJVZHVMBONB[
2) .FLBOJLUFTUZBQMNB[ 

:þOUBWMBNBQSPTFTJOFVZHVOEVS 

4ÛSFLMJUBWMBNBQSPTFTJOFVZHVOEVS  

Standart: SAE J403-2009
Kimyasal Bileşim (%)
4UBOEBSU,BSāMþ

Mn

Ni

Cu

Cr

P

S

Si

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

C

Standart

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

SAE J403

1006 Özel

6007 (1) (2)

0.08

0.45

-

-

-

0.030

0.035

-

SAE J403

1006

6406 (2)

0.08

0.45

-

-

-

0.030

0.035

0.10

SAE J403

1008

6408 (2)

0.10

0.50

-

-

-

0.030

0.035

0.10

Açıklamalar 

 $V $S /J 
UPQMBNNBLTEJS 

.FLBOJLUFTUZBQMNB[

32

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

33

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Soğuk Haddelemeye, Sürekli Tavlama Prosesine ve Sıcak Daldırma Yöntemi ile Galvanize
Fırın Sertleşmeli (Bake-Hardening) Çeliklerin Üretimine Uygun Sıcak Haddelenmiş Çelikler

Elektrik Çeliği Yapımı için Soğuk Haddelemeye Uygun, Sıcak Haddelenmiş Çelikler

Standart: ERDEMİR

Standart: ERDEMİR

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

4UBOEBSU,BSāMþ

C

Mn

maks.

maks.

P

Standart

Kalite

ERDEMİR
(1)
Kalite No

Hedeflenen
Nihai Ürün
Kalitesi

maks.

0.020

ERDEMİR-2009

5536

5536

M350-50A

0.025

0.15-0.35

2.20-2.50

0.05-0.08

0.008

0.40 - 0.55

0.0065

0.020

ERDEMİR-2007

5541

5541

M400-50A

0.025

0.15-0.35

1.80-2.10

0.05-0.08

0.012

0.35 - 0.50

0.0065

ERDEMİR-2009

5542

5542

M400-65A

0.025

0.15-0.35

2.50-2.80

0.05-0.08

0.008

0.40 - 0.55

0.0065

ERDEMİR-2007

5548

5548

M470-50A

0.035

0.20-0.40

1.30-1.60

0.02 max

0.012

0.30 - 0.45

0.0065

ERDEMİR-2007

5549

5549

M470-65A

0.025

0.20-0.40

1.80-2.10

0.07-0.11

0.010

0.35 - 0.50

0.0065

ERDEMİR-2007

5554

5554

M530-50A

0.035

0.20-0.40

1.00-1.30

0.06-0.10

0.012

0.20 - 0.40

0.0065

ERDEMİR-2007

5555

5555

M530-65A

0.025

0.20-0.40

1.40-1.70

0.05-0.08

0.010

0.30 - 0.45

0.0065

ERDEMİR-2007

5561

5561

M600-50A

0.035

0.20-0.40

0.90-1.20

0.10-0.13

0.012

0.10 - 0.25

0.0065

ERDEMİR-2007

5562

5562

M600-65A

0.025

0.40-0.60

1.20-1.40

0.11-0.15

0.010

0.20 - 0.30

0.0065

ERDEMİR-2007

5571

5571

M700-50A

0.035

0.35-0.50

0.70-0.90

0.07-0.10

0.012

0.10 - 0.25

0.0065

ERDEMİR-2007

5572

5572

M700-65A

0.025

0.50-0.70

1.00-1.20

0.11-0.15

0.012

0.15 - 0.25

0.0065

ERDEMİR-2007

5581

5581

M800-50A

0.035

0.40-0.55

0.50-0.70

0.09-0.12

0.012

0.12 - 0.25

0.0065

ERDEMİR-2007

5582

5582

M800-65A

0.025

0.50-0.70

0.75-0.95

0.09-0.12

0.012

0.10 - 0.25

0.0065 

S

Si

Al

N

Ti

Nb

maks.

maks.

min.

maks.

maks.

maks.

Standart

Kalite

ERDEMİR
(1)
Kalite No

ERDEMİR-2004

1718

1718

0.0060

0.30

0.02 maks.

0.015

0.035

0.020

0.0060

0.020

ERDEMİR-2004

1722

1722

0.0050

0.65

0.02-0.06

0.015

0.035

0.020

0.0060

0.030

ERDEMİR-2004

1726

1726

0.0065

0.65

0.05-0.10

0.015

0.035

0.020

0.0060

0.020

0.020

Açıklamalar
1) .FLBOJLUFTUZBQMNB[

Soğuk Haddelemeye, Sürekli Tavlama Prosesine ve Sıcak Daldırma Yöntemi ile
Galvanize Yapı Çeliklerinin Üretimine Uygun, Sıcak Haddelenmiş Çelikler

4UBOEBSU,BSāMþ

Açıklamalar 

.FLBOJLUFTUZBQMNB[

Standart: ERDEMİR 

C 

Mn

Si

P

S

Al

N

maks.

maks. 

Kimyasal Bileşim (%)
4UBOEBSU,BSāMþ

C

Mn

P

S

Si

Al

N

V

Nb

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

min.

maks.

maks.

maks.

1822

0.13

0.75

0.025

0.025

0.035

0.020

0.0120

-

0.008

1825

0.18

0.85

0.025

0.025

0.035

0.020

0.0120

-

0.008

1828

1828

0.20

1.25

0.025

0.025

0.035

0.020

0.0120

-

0.008

1832

1832

0.10

0.85

0.020

0.015

0.035

0.020

0.0090

0.060

0.070

1835

1835

0.12

1.10

0.020

0.015

0.035

0.020

0.0090

0.070

0.070

Standart

Kalite

ERDEMİR
(1)
Kalite No

ERDEMİR-2004

1822

ERDEMİR-2004

1825

ERDEMİR-2004
ERDEMİR-2004
ERDEMİR-2004

Soğuk Haddeleme Sonrası Emaye Kaplamaya Uygun, Sıcak Haddelenmiş Çelikler
Standart: ERDEMİR
Kimyasal Bileşim (%)
4UBOEBSU,BSāMþ

Açıklamalar
1) .FLBOJLUFTUZBQMNB[

C

Mn

P

S

Si

Ti

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

ERDEMİR-2001

6523(1)(2)

6523

0.05

0.20

0.020

0.015

0.035

-

ERDEMİR-2001

7524(1)(3)

7524

0.01

0.025

0.025

0.030

0.035

0.15

Açıklamalar 

.FLBOJLUFTUZBQMNB[ 

:þOUBWMBNBTPOSBTFNBZFLBQMBNBZBVZHVOEVS 

4ÛSFLMJUBWMBNBTPOSBTFNBZFLBQMBNBZBVZHVOEVS

34

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

35

Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Düşük Karbonlu, Sıcak Haddelenmiş Çelikler

Standart: ERDEMİR

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)(2)
C

Mn

P

S

maks.

maks.

maks.

maks.

-

0.12

0.60

0.045

0.045

4222(2)

-

0.12

0.60

0.045

0.045

6222

-

0.12

0.60

0.045

0.045

Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

Deoksidasyon Yöntemi

DIN EN 10111

DD11

3222(2)

DIN EN 10111

DD11

DIN EN 10111

DD11

DIN EN 10111

DD11

6282(1)

-

0.12

0.60

0.045

0.045

DIN EN 10111

DD11

7222

-

0.12

0.60

0.045

0.045

DIN EN 10111

DD12

6223

Tam durgun çelik

0.10

0.45

0.035

0.035

DIN EN 10111

DD13

6224(3)

Tam durgun çelik

0.08

0.40

0.030

0.030

DIN EN 10111

DD13

6624(4)

Tam durgun çelik

0.08

0.40

0.030

0.030

DIN EN 10111

DD14

7224

Tam durgun çelik

0.08

0.35

0.025

0.025

4UBOEBSU,BSāMþ

Mekanik Özellikler
Re

Standart

Kalite

DIN EN 10111

DD11

DIN EN 10111

DD11

1.5 ≤ d < 2

DIN EN 10111
DIN EN 10111

DD13
DD14

3 ≤ d ≤ 11

Garanti(3)
Süresi

A5
min.

min.

23

24

28

-

170 - 360
(17.3-36.7)

170 - 340
(17.3-34.7)

440
(44.9)

23

24

28

-

(2)

170 - 360
(17.3-36.7)

170 - 340
(17.3-34.7)

440
(44.9)

23

24

28

-

(2)

170 - 360
(17.3-36.7)

170 - 340
(17.3-34.7)

440
(44.9)

23

24

28

-

(2)

7222

170 - 360
(17.3-36.7)

170 - 340
(17.3-34.7)

440
(44.9)

23

24

28

-

6223

170 - 340
(17.3-34.7)

170 - 320
(17.3-32.6)

420
(42.8)

25

26

30

6 ay

6224

170 - 330
(17.3-33.7)

170 - 310
(17.3-31.6)

400
(40.8)

28

29

33

6 ay

6624

170 - 330
(17.3-33.7)

170 - 310
(17.3-31.6)

400
(40.8)

28

29

33

6 ay

7224

170 - 310
(17.3-31.6)

170 - 290
(17.3-29.6)

380
(38.8)

31

32

36

6 ay

4222

6282

DD13

2≤d<3

A80
min.

(2)

6222

DIN EN 10111

1.5 ≤ d < 2

440
( 44.9 )

DD11

DD12

maks.

170 - 340
(17.3-34.7)

DD11

DIN EN 10111

2 ≤ d ≤ 11

170 - 360
(17.3-36.7)

DIN EN 10111

DD11

N/mm
( kg/mm2 )

(2)

3222

DIN EN 10111

DIN EN 10111

2

N/mm
( kg/mm2 )

ERDEMİR
Kalite No

Kalite

11-04-013

HES-HC

Benzer Standart / Kalite
DIN EN 10111 / DD13

ERDEMİR
Kalite No
700

C

Mn

P

S

Si

Al

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

min.

CE(1)
(%)
maks.

0.07

0.40

0.020

0.020

0.040

0.020

0.16

Mekanik Özellikler
4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

Kalite

11-04-013

HES-HC

A
(%)

Rm(1)
2

Standart

Açıklamalar 

$&$ .O 4J 
GPSNÛMÛOFHÕSFIFTBQMBOS 

#VUBCMPEBCFMJSUJMFOLBMJUF NÛāUFSJMFSMFZBQMBOBOMBāNBMBSÉFSÉFWFTJOEFÛSFUJMNFLUFEJS

Açıklamalar
1) Cu = % 0.20 - 0.40. 

 LBMJUFMFSTBEFDFÿ4%&.ÿ3EFÛSFUJMNFLUFEJS 

ĀFLJMMFOEJSNFÕ[FMMJþJOJOBSUUSMNBTBNBDZMBNBLTJNVNQQNFLBEBSCPSJMBWFTJZBQMNBLUBES   

.ÛāUFSJUBMFCJOFCBþMPMBSBLLJNZBTBMBOBMJ[PMVāUVSVMNVāPMVQLBSCPONJLUBS CPSNJLUBSQQNBSBMþOEBÛSFUJMNFLUFEJS

4UBOEBSU,BSāMþ

Çelik Kaliteleri

Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Düşük Karbonlu, Sıcak Haddelenmiş Çelik

Standart: DIN EN 10111:2008

4UBOEBSU,BSāMþ

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

ERDEMİR
Kalite No

Benzer Standart / Kalite
DIN EN 10111 / DD13

(2) (3)

700

Re

Rm(1)

N/mm2

N/mm2

( kg/mm2 )

( kg/mm2 )

220 - 280
(22.4 - 28.6)

320-390
(32.7 - 39.8)

A
(%)
A80

A5

d<3

3 ≤ d ≤ 11

min.

min.

31

37

Açıklamalar 

¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) Re/Rm: maks. 0.86 

5BCMPEBCFMJSUJMFONFLBOJLEFþFSMFS NBM[FNFOJOÛSFUJMEJþJWFTFWLFIB[SPMEVþVCJMEJSJMEJþJUBSJIUFOCBāMBNBLÛ[FSFBZJÉJOHBSBOUJFEJMJS

Açıklamalar 

¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS 

)B[SCJMEJSJNUBSJIJOEFOJUJCBSFOIBGUBJÉJOEFLVMMBOMNBTÕOFSJMJS 

5BCMPEBCFMJSUJMFOHBSBOUJTÛSFTJ NBM[FNFOJOÛSFUJMEJþJWFTFWLFIB[SPMEVþVCJMEJSJMEJþJUBSJIUFCBāMBS

36

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

37

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Boru Çelikleri

Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Yapı Çeliği

Standart : ERDEMİR , ASTM A53-10, ASTM A500-10a

Standart: ASTM A 283-2003 (2007)

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

C

ERDEMİR
Kalite No

Kalite

Mn

P

S

maks.

maks.

Si

Cu(1)

Ni(1)

Cr(1)

Mo(1)

V(1)

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

ERDEMİR - 2001

2008

2008

0.06-0.12

0.35-0.60

0.025

0.020

0.15-0.30

0.15

0.15

0.12

0.05

0.02

ASTM A53

A

2009(4)

0.25 maks.

0.95 maks.

0.050

0.045

-

0.40

0.40

0.40

0.15

0.08

ASTM A53

A

4009

0.25 maks.

0.95 maks.

0.050

0.045

-

0.40

0.40

0.40

0.15

0.08

ASTM A500

B

6040(2)(3)

0.26 maks.

1.35 maks.

0.035

0.035

-

-

-

-

-

-

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

ASTM A 283

C

3018

C

Mn

P

S

maks.

maks.

maks.

maks.

0.24

0.90

0.035

Si(1)

0.040

0.15-0.40

Açıklamalar
1) 40 mm ve daha ince kalınlıklar için, min. % 0.15 olan Si değeri geçerli değildir.

Mekanik Özellikler
Açıklamalar 

WFLBMJUFMFSJJÉJO$V /J $S .P 7FMFNFOUMFSJOJOUPQMBNNBLTPMNBMES 

LBMJUFJÉJO TUBOEBSUUBCFMJSUJMFONBLT$EFþFSJOEFLJIFSB[BMNBZBLBSāML .OEFþFSJNBLTPMNBTLPāVMVZMB
tabloda belirtilen maks. Mn değeri % 0.06 artırılabilir.
3) 6040 kalite için Cu istenmesi durumunda min. Cu değeri % 0.20 olmalıdır. 

4JMJTZVNMBEFPLTJEFFEJMNJāÉFMJLUJS

ERDEMİR
Kalite No

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart
ASTM A 283

Kalite

Re

Rm(1)

N/mm2

N/mm2

( kg/mm2 )

( kg/mm2 )

A
(%)

min.

C

205
(20.9)

3018

A50

A200

min.

min.

23

20

380 - 515
(38.8 - 52.5 )

Açıklamalar 

¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS

Mekanik Özellikler

Standart

Kalite

ERDEMİR - 2001

2008

ASTM A53
ASTM A53
ASTM A500

Re

Rm(1)

A50

N/mm2

N/mm2

(%)

( kg/mm2 )

( kg/mm2 )

Dual Sertifika Talebine Yönelik Geliştirilen Alaşımsız Genel Yapı ve Gemi
Yapımına Uygun Çelik

min.

min.

min.

Standart : ASTM A36-08/ABS2-P2-11

2008

205
(20.9)

330
(33.7)

31

2009

205
(20.9)

330
(33.7)

(2)

4009

205
(20.9)

330
(33.7)

(2)

6040

290
(29.6)

400
(40.8)

23

ERDEMİR
Kalite No

4UBOEBSU,BSāMþ

A
A
B

Açıklamalar 

¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJACPZVOBUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS 

" 
46 4,FTJUBMBO NN6.JOJNVNÉFLNFNVLBWFNFUJ /NN 

3) Belirtilen uzama değeri, kalınlığı 4.57 mm ve daha kalın olan ürünlerde uygulanır. Kalınlığı 4.57 mm ince ürünler için 
iV[BNBE uGPSNÛMÛLVMMBOMS

Kimyasal Bileşim (%)
4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

Kalite

ASTM A36-08/ABS2-P2-11 A36-Gr.A

(3)

ERDEMİR
Kalite No
3741

C(1)
maks.

P

Mn(1)

0.21

0.80 - 1.20

Açıklamalar
1) C+(Mn/6) ≤ % 0.40 olmalıdır. 

,BMOMþNNOJOÛTUÛOEFPMBONBM[FNFMFSJÉJO4JNJLUBSNJOPMNBMES

maks.

S
maks.

Si(2)
maks.

0.035

0.035

0.15-0.40 

Mekanik Özellikler 

Rm(1)

Re
ERDEMİR
Kalite No

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

Kalite

ASTM A36-08/ABS2-P2-11

A36-Gr.A

N/mm2

N/mm2

2

2

( kg/mm )

( kg/mm )

3741

250
(25.5)

(%)
d (Kalınlık, mm) min.

min.
400 - 520
(40.8 - 53.0 )

Darbe(3)
(Boyuna)

A200 (2)

22

Sıcaklık

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

J

20

Açıklamalar 

¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS 

5BCMPEBCFMJSUJMFOV[BNBEFþFSMFSJ E LBMOML
õNNPMBOMFWIBÛSÛOMFSWFSVMPEBOZBQMNāÛSÛOMFSJÉJOHFÉFSMJEJS 
-FWIBÛSÛOMFSEF NNWFBMUOEBLJLBMOMLMBSJÉJOV[BNBEFþFSJLBMOMþBCBþMPMBSBLBāBþEBWFSJMNJāUJS 

30<d≤40 mm kalınlık aralığında min. % 21
25<d≤30 mm kalınlıklar aralığında min. % 20
20<d≤25 mm kalınlıklar aralığında min. % 19
d≤20 mm kalınlıklar için min. % 18 olmalıdır. 

%BSCFUFTUJJTUFþFCBþMPMBSBLZBQMSNNLBMOMþOBMUOEBEBSCFUFTUJZBQMNB[
38

KVC (min.)

°C

34  

39

Sıcak Haddelenmiş, Alaşımsız Yapı Çeliği

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Sıcak Haddelenmiş, Alaşımsız Yapı Çelikleri

Standart: ASTM A 36-08

Standart: DIN EN 10025-2:2004

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

ASTM A 36

A 36

3241 (3)

C(2)

Mn(1)(2)

P

maks.
0.25

0.80-1.20

Si(4)

S

maks.

maks.

maks.

0.040

0.050

0.40

C
4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

Açıklamalar
1) Kalınlığı 20 mm ve daha ince olan 3241 kalite malzemeler için Mn sınırı gerekli değildir. 

4UBOEBSUUBCFMJSUJMFONBLT$EFþFSJOEFLJIFSB[BMNBZBLBSāML.OEFþFSJNBLTPMNBLLPāVMVZMB
tabloda belirtilen maks. Mn değeri % 0.06 artırılabilir.
3) İsteğe bağlı olarak min. % 0.20 Cu bulunabilir. 

,BMOMþNNOJOÛTUÛOEFPMBOLBMJUFNBM[FNFMFSJÉJO4JNJLUBSNJOPMNBMES

Mekanik Özellikler
4UBOEBSU,BSāMþ

Re
N/mm2
( kg/mm2 )

ERDEMİR
Kalite No

Standart

Kalite

ASTM A 36

A 36

A
(%)

Rm(1)
N/mm2
( kg/mm2 )

min.
250
(25.5)

3241(3)

400-550
(40.8-56.1)

Darbe
(Boyuna)
KVc

A80

A200

Sıcaklık

min.

min.

°C

J

21

18

-20

40

min.

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) %BSCFUFTUJJTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOEBSCFUFTUJZBQMNB[

Standart: CSA G40.21-04
Kimyasal Bileşim (%)
4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

CSA G40.21-04

300W

3245

C
maks.
0.22

Mn

0.50-1.50

P

S

Si(1)

Al (2)

maks.

maks.

maks.

min.

0.040

0.050

0.40

-

Açıklamalar 

NNEFOLBMOÛSÛOMFSEF4J  PMNBMES 

5PQMBNBMÛNJOZVNNJLUBSNJO PMEVþVOEB 4JJMFJMHJMJNJOJNVNEFþFSTOSMBNBTVZHVMBONB[

Mekanik Özellikler
4UBOEBSU,BSāMþ

ERDEMİR
Kalite No

Standart

Kalite

CSA G40.21-04

300W

3245

Re
N/mm2
( kg/mm2 )
d ≤ 65
min.
300
(30.6)

65 < d ≤ 100
min.
280
(28.6)

A
(%)

Rm(1)
N/mm2
( kg/mm2 )
d ≤ 100
450-620
(45.9-63.2)

A50
min.

A200
min.

21

18

ERDEMİR
Kalite No

Kalite

≤16

40

www.erdemir.com.tr

P

S

Si

Cu

CE(IIW) (4)(5)
maks. (%)

N(1)

d (mm)

16<d≤40 40<d≤100

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

≤30

30<d≤40 40<d≤100

DIN EN 10025-2

S235JR

3137

0.17

0.17

0.20

1.40

0.035

0.035

-

0.55

0.012

0.35

0.35

0.38

DIN EN 10025-2

S235JR

3237 (11)

0.17

0.17

0.20

1.40

0.035

0.035

-

0.55

0.012

0.35

0.35

0.38

DIN EN 10025-2

S235JR

3281 (11)(7)

0.17

0.17

0.20

1.40

0.035

0.035

-

0.55

0.012

0.35

0.35

0.38

DIN EN 10025-2

S235JR

3337(8)

0.17

0.17

0.20

1.40

0.035

0.035

-

0.55

0.012

0.35

0.35

0.38

DIN EN 10025-2

S235JR

4237 (10)

0.17

0.17

0.20

1.40

0.035

0.035

-

0.55

0.012

0.35

0.35

0.38

DIN EN 10025-2

S235JR

4437 (6)(10)

0.17

-

-

1.40

0.035

0.035

-

0.55

0.012

0.35

0.35

0.38

DIN EN 10025-2

S235JR

5437(8)(9)

0.17

0.17

0.20

1.40

0.035

0.035

-

0.55

0.012

0.35

0.35

0.38

DIN EN 10025-2

S235J2

6237 (11)

0.17

0.17

0.17

1.40

0.025

0.025

-

0.55

-

0.35

0.35

0.38

DIN EN 10025-2

S275JR

3244 (3)(11)

0.21

0.21

0.22

1.50

0.035

0.035

-

0.55

0.012

0.40

0.40

0.42

DIN EN 10025-2

S275JR

4244 (3)(10)

0.21

0.21

0.22

1.50

0.035

0.035

-

0.55

0.012

0.40

0.40

0.42

DIN EN 10025-2

S275J2

6244 (3)(11)

0.18

0.18

0.18

1.50

0.025

0.025

-

0.55

-

0.40

0.40

0.42

DIN EN 10025-2

S355JR

3252 (3)(11)

0.24

0.24

0.24

1.60

0.035

0.035

0.55

0.55

0.012

0.45

0.47

0.47

DIN EN 10025-2

S355J0

5252(2)(3)(11)

0.20

0.20

0.22

1.60

0.030

0.030

0.55

0.55

0.012

0.45

0.47

0.47

DIN EN 10025-2

S355J2

4252 (3)(10)

0.20

-

-

1.60

0.025

0.025

0.55

0.55

-

0.45

0.47

0.47

DIN EN 10025-2

S355J2

6252(2)(3)(11)

0.20

0.20

0.22

1.60

0.025

0.025

0.55

0.55

-

0.45

0.47

0.47

DIN EN 10025-2

S355J2

6284(2)(3)

0.20

0.20

0.22

1.60

0.025

0.025

0.55

0.55

-

0.45

0.47

0.47

DIN EN 10025-2

S355K2

7252(2)(3)(11)

0.20

0.20

0.22

1.60

0.025

0.025

0.55

0.55

-

0.45

0.47

0.47

Açıklamalar
1) ¬FMJþJOLJNZBTBMCJMFāJNJOEFNJO"MPMEVþVUBLEJSEF /ÛTUTOSEFþFSJVZHVMBONB[
2) ,BMOMþNNOJOÛTUÛOEFPMBOÛSÛOMFSJÉJO$EFþFSJNBLTEJS
3) .BLT$FāEFþFSJ $& 
4JõJÉJO 4JõJÉJOBSUSMS
4) .BLT$FāEFþFSJ $& 
$VBSBTOEBJTFBSUSMS
5) CFāEFþFSJ $& **8 
$ .O $S .P 7 
/J $V 
GPSNÛMÛOFHÕSFIFTBQMBOS
6) $WF.OEFþFSJLBMJUFZFHÕSFGBSLMMLHÕTUFSNFLUFEJS
7) % Cu: 0,25 - 0,35 içerir.
8) $WF.OEFþFSJLBMJUFZFHÕSFGBSLMMLHÕTUFSNFLUFEJS
9) $ .OWF4JEFþFSJLBMJUFZFHÕSFGBSLMMLHÕTUFSNFLUFEJS
10) i$MBTTuPMBSBLHBMWBOJ[LBQMBNBZBVZHVOEVS
11)   LBMJUFMFSEFEõNN LBMJUFMFSEFEõNNLBMJUFEFEõNN 
LBMOMLBSBMLMBSOEBi$MBTTuPMBSBLHBMWBOJ[LBQMBNBZBVZHVOEVS   

i$MBTTuWFi$MBTTuHBMWBOJ[LBQMBNBZBVZHVOMVLTOáBSBāBþEBLJUBCMPZBHÕSFVZHVMBOS
Elementler (%)

Sınıflar

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJiFOJOFuUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS

Mn

d(kalınlık, mm)

Si

Si+2.5P

Class 1

≤ 0.030

≤ 0.090

-

Class 3

0.14 ≤ Si ≤ 0.25

-

≤ 0.030

www.erdemir.com.tr

P

41

Standart

ERDEMİR
Kalite No

Kalite(7)
(8)

S235JR

3137

DIN EN 10025-2

S235JR

3237

S235JR

(5)

3281

DIN EN 10025-2

S235JR

3337(4)

DIN EN 10025-2

S235JR

4237(5)

DIN EN 10025-2

DIN EN 10025-2

DIN EN 10025-2

S235JR

S235J2

S275JR

4437(4)

6237

3244

DIN EN 10025-2

S275JR

4244(5)

DIN EN 10025-2

S275J2

6244

DIN EN 10025-2

S355JR

3252

DIN EN 10025-2

S355J0

5252

DIN EN 10025-2

S355J2

4252(6)

DIN EN 10025-2

S355J2

6252

DIN EN 10025-2

S355J2

6284

DIN EN 10025-2

S355K2

7252

Re

Rm(1)

N/mm2
( kg/mm2 )

N/mm2
( kg/mm2 )

d(kalınlık, mm)
>16
>40
>63
≤16

DIN EN 10025-2

DIN EN 10025-2

235

≤40

≤63

≤80

A (%) min.

d(kalınlık, mm)
>80
≤100

<3

≤100

≤1.5

≤2

≤2.5

<3

16

17

18

19

24

-

16

17

18

19

24

23

360-510

360-510

-

-

(36.7-52.0)

(36.7-52.0)

235

225

215

215

215

360-510

360-510

(24.0)

(23.0)

(21.9)

(21.9)

(21.9)

(36.7-52.0)

(36.7-52.0)

235

225

360-510

360-510

(24.0)

(23.0)

(36.7-52.0)

(36.7-52.0)

360-510

360-510

(36.7-52.0)

(36.7-52.0)

(24.0)

-

235

225

(24.0)

(23.0)

235

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360-510

360-510

(36.7-52.0)

(36.7-52.0)

360-510

360-510

(36.7-52.0)

(36.7-52.0)

-

-

-

-

235

225

215

215

215

360-510

360-510

(24.0)

(23.0)

(21.9)

(21.9)

(21.9)

(36.7-52.0)

(36.7-52.0)

275

265

255

245

235

430-580

410-560

(28.1)

(27.0)

(26.0)

(25.0)

(24.0)

(43.9-59.2)

(41.8-57.1)

(24.0)

275

265

(28.1)

(27.0)

-

-

-

430-580

410-560

(43.9-59.2)

(41.8-57.1)

275

265

255

245

235

430-580

410-560

(28.1)

(27.0)

(26.0)

(25.0)

(24.0)

(43.9-59.2)

(41.8-57.1)

355

345

335

325

315

510-680

470-630

(36.2)

(35.2)

(34.2)

(33.2)

(32.2)

(52.0-69.3)

(47.9-64.2)

355

345

335

325

315

510-680

470-630

(36.2)

(35.2)

(34.2)

(33.2)

(32.2)

(52-69.3)

(48.0-64.2)

510-680

470-630

(52.0-69.3)

(47.9-64.2)

355
(36.2)

-

-

-

-

A5
≥3 >40

>1

-

235

A80
>1.5 >2 >2.5

≥3

-

(24.0)

Darbe (3)
(Boyuna)

d(kalınlık, mm)

355

345

335

325

315

510-680

470-630

(36.2)

(35.2)

(34.2)

(33.2)

(32.2)

(52.0-69.3)

(47.9-64.2)

355

345

335

325

315

510-680

470-630

(36.2)

(35.2)

(34.2)

(33.2)

(32.2)

(52.0-69.3)

(47.9-64.2)

355

345

335

325

315

510-680

470-630

(36.2)

(35.2)

(34.2)

(33.2)

(32.2)

(52-69.3)

(48.0-64.2)

Sıc.

KVc

°C

J(min.)

-

+20

27(2)

22

+20

27(2)

(2)

>63

≤40 ≤63 ≤100

16

17

18

19

24

-

-

+20

27

16

17

18

19

24

-

-

+20

27(2)

16

17

18

19

24

-

-

+20

27(2)

16

17

18

19

24

-

-

+20

27(2)

16

17

18

19

24

23

22

-20

27

14

15

16

17

21

20

19

+20

27(2)

14

15

16

17

21

20

19

+20

27(2)

14

15

16

17

21

20

19

-20

27

13

14

15

16

20

19

18

+20

27(2)

13

14

15

16

20

19

18

0

27

13

14

15

16

20

-

-

-20

27

13

14

15

16

20

19

18

-20

27

13

14

15

16

20

19

18

-20

27

13

14

15

16

20

19

18

-20

40

Açıklamalar 

¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS 

%BSCFUFTUJÿTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS 

,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOEBSCFUFTUJZBQMNB[
4) Maks. 8 mm kalınlığa kadar üretilir.
5) Maks. 25 mm kalınlığa kadar üretilir.
6) Maks. 16 mm kalınlığa kadar üretilir. 

+3OPUBTZPOVJÉFSFOLBMJUFMFSi"3uPMBSBLÛSFUJMJS  

+ +OPUBTZPOVJÉFSFOLBMJUFMFS OPSNBMJ[FMJWFZBOPSNBMJ[FFāEFþFSIBEEFMFNFJMFÛSFUJMFCJMJS 
,OPUBTZPOVJÉFSFOLBMJUF OPSNBMJ[FMJWFZBOPSNBMJ[FFāEFþFSIBEEFMFNFJMFÛSFUJMJS  

LBMJUFTJTBEFDFCPSVÛSFUJNJTJQBSJāMFSJJÉJOWFNBLTNNZFLBEBSÛSFUJMJS
42

Çelik Kaliteleri

Sıcak Haddelenmiş, Alaşımsız Yapı Çeliği

Mekanik Özellikler

4UBOEBSU,BSāMþ

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri  

Standart: ERDEMİR
Kimyasal Bileşim (%)(1)
4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

Kalite

DBL 8492

StW24H

Benzer Standart / Kalite

ERDEMİR
Kalite No

C

Mn

P

S

Si

Al

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

min.

720

0.12

0.70

0.020

0.020

0.040

0.020

DIN EN 10025-2 / S235JR

Açıklamalar
1) #VUBCMPEBCFMJSUJMFOLBMJUF NÛāUFSJMFSMFZBQMBOBOMBāNBMBSÉFSÉFWFTJOEFÛSFUJMNFLUFEJS

Mekanik Özellikler
4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

Kalite

DBL 8492

StW24H

ERDEMİR
Kalite No
Benzer Standart / Kalite
DIN EN 10025-2 / S235JR

720(3)

Re

Rm(1)

N/mm2

N/mm2

( kg/mm2 )

( kg/mm2 )

260-340
(26.5-34.7)

370-450
(37.7-45.9)

A80

A (%)
A5

1.5≤d<3 3≤d≤ 8
min.
min.

25

30

Katlama(2)
Enine,
180°

kmy
3d

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) ,BUMBNBUFTUJJTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS
3) Maks. 8.00 mm kalınlıkta üretilir. 

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

43

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Genel Amaca Göre Üretilen, Sıcak Haddelenmiş Yapı Çelikleri

Katlamaya Uygun, Sıcak Haddelenmiş Yapı Çelikleri

Standart: JIS G 3106:2008, JIS G 3101:2004

Standart: ASTM A 1011-10

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

4UBOEBSU,BSāMþ
Kalite

ERDEMİR
Kalite No

JIS G 3106

SM 490 A

JIS G 3101

SS 400

Standart

C

P

Mn

maks.

maks.

6050

0.20

1.65

6741

-

-

S

maks.

4UBOEBSU,BSāMþ

Si

Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

C(1)

Mn(1)

P

S

Cu(2)

Ni

Cr

Mo

V

Nb

Ti(3)

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

0.035

0.035

0.55

ASTM A 1011

SS30

3330

0.25

0.90

0.035

0.040

0.20

0.20

0.15

0.06

0.008

0.008

0.025

0.050

0.050

-

ASTM A 1011

SS33

3333

0.25

0.90

0.035

0.040

0.20

0.20

0.15

0.06

0.008

0.008

0.025
0.025

ASTM A 1011

445JQ

3336

0.25

0.90

0.035

0.040

0.20

0.20

0.15

0.06

0.008

0.008

ASTM A 1011

445JQ

6035(1)

0.25

1.35

0.035

0.040

0.20

0.20

0.15

0.06

0.008

0.008

0.025

ASTM A 1011

SS40

3340

0.25

0.90

0.035

0.040

0.20

0.20

0.15

0.06

0.008

0.008

0.025

ASTM A 1011

445JQ

3345(1)

0.25

1.35

0.035

0.040

0.20

0.20

0.15

0.06

0.008

0.008

0.025

ASTM A 1011

SS50

3350(1)

0.25

1.35

0.035

0.040

0.20

0.20

0.15

0.06

0.008

0.008

0.025

Mekanik Özellikler
Re
4UBOEBSU,BSāMþ

Standart
JIS G 3106
JIS G 3101

A (%, min.)

N/mm2
ERDEMİR
Kalite No

SS400

( kg/mm2 )

R
N/mm2
( kg/mm2 )

Katlama
Boyuna,
180°

d (kalınlık, mm)
A200

A50

A50

kmy

d≤16

16<d≤40

40<d≤100

min.

min.

min.

6050

325
(33.2)

315
(32.1)

295
(30.1)

490-610
(50.0-62.2)

22

17

21

-

-

6741

245
(25.0)

235
(24.0)

215
(21.9)

400-510
(40.8-52.0)

21

17

21

23

1.5d

Kalite
SM490 A

(1)
m

(2)

≤5

5<d≤16 16<d≤50 50<d≤100

d: kalınlık

Açıklamalar
1) 4UBOEBSUUBCFMJSUJMFONBLT$EFþFSJOEFLJIFSB[BMNBZBLBSāML .OEFþFSJNBLTPMNBTLPāVMVZMB
tabloda belirtilen maks. Mn değeri 0.06 artırılabilir.
2) ¬FMJþJOLJNZBTBMCJMFāJNJOEFi$VuJTUFOEJþJUBLEJSEF UBCMPEBCFMJSUJMFOTUBOEBSU$VEFþFSJiNJOJNVNuPMBSBLLBCVMFEJMFDFLUJS
Aksi takdirde, tabloda belirtilen maks. Cu değeri geçerlidir.
3) % Ti (maks.): 3.4N+1.5S veya maks. % 0.025 olabilir.

Mekanik Özellikler
Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJACPZVOBUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) Maks. 50 mm kalınlığa kadar üretilir.

ERDEMİR
Kalite No

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

Kalite

ASTM A 1011

SS30

Re
N/mm2

Rm(1)
N/mm2

2

2

( kg/mm )

( kg/mm )

min.
3330

205
(20.9)

340 min.
(34.7)
360 min.
(36.7)

A (%)
A50 d (mm)
1.6<d≤2.5
2.5<d≤6.0

Katlama(2)
A200 d (mm) (Enine, 180°)
d≤6.0
kmy

min.

min.

min.

(d: kalınlık)

24

25

19

1d

ASTM A 1011

SS33

3333

230
(23.5)

22

23

18

1d

ASTM A 1011

445JQ

3336

250
(25.5)

365 min.
(37.3)

21

22

17

1.5 d

ASTM A 1011

445JQ

6035

250
(25.5)

400-550
(40.8-56.0)

20

21

16

2d

3340

275
(28.1)

380 min.
(38.8)

20

21

16

2d

3345

310
(31.6)

410 min.
(41.8)

18

19

14

2d

3350

340
(34.7)

450 min.
(45.9)

16

17

12

2.5 d

ASTM A 1011
ASTM A 1011
ASTM A 1011

SS40
445JQ
SS50

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJACPZVOBUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) ,BUMBNBUFTUJÿTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS

44

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

45

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Katlamaya Uygun, Sıcak Haddelenmiş Yapı Çelikleri

Katlamaya Uygun, Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Yapı Çelikleri

Standart: ASTM A 1018-10

Standart: DIN EN 10025-2:2004

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)
Mn(3)

P

S

Cu(1)

Ni

Cr

Mo

V

Nb

Ti(2)

N

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

C(3)

Standart

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

ASTM A 1018

SS30

3430

0.25

1.50

0.035

0.040

0.20

0.20

0.15

0.06

0.008

0.008

0.025

0.014

ASTM A 1018

SS33

3433

0.25

1.50

0.035

0.040

0.20

0.20

0.15

0.06

0.008

0.008

0.025

0.014

4UBOEBSU,BSāMþ

ASTM A 1018

445JQ

3436

0.25

1.50

0.035

0.040

0.20

0.20

0.15

0.06

0.008

0.008

0.025

0.014

0.035

0.040

0.20

0.20

0.15

0.06

0.008

0.008

0.025

0.014

ASTM A 1018

445JQ

6036

0.25

(3)

ASTM A 1018

SS40

3440

0.25

1.50

0.035

0.040

0.20

0.20

0.15

0.06

0.008

0.008

0.025

Açıklamalar
1) ¬FMJþJOLJNZBTBMCJMFāJNJOEFi$VuJTUFOEJþJUBLEJSEF UBCMPEBCFMJSUJMFOTUBOEBSU$VEFþFSJiNJOJNVNuPMBSBLLBCVMFEJMFDFLUJS
Aksi takdirde, tabloda belirtilen maks. Cu değeri geçerlidir.
2) % Ti (maks.): 3.4N+1.5S veya maks. % 0.025 olabilir.
3) ,BMOMþNNOJOÛTUÛOEFPMBOÛSÛOMFSJÉJO .ONJLUBSBSBTOEBES#FMJSUJMFONBLT$EFþFSJOEFLJIFS
B[BMNBZBLBSāML CFMJSUJMFO.OÛTUMJNJUJOEFNBLTPMNBTLPāVMVZMBBSUāZBQMBCJMJS

C
4UBOEBSU,BSāMþ 

d (kalınlık, mm)

Mn

≤ 16

16<d≤40

40<d≤60

maks.

maks.

maks.

P

S

Si

Cu

N(1)

CE(IIW) (2)(3)
maks. (%)
d (kalınlık, mm)

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

DIN EN 10025-2

S275JRC

4044(2)(4)

0.21

-

-

1.50

0.035

0.035

-

0.55

0.012

0.40

0.40

0.42

DIN EN 10025-2

S235J2C+N

6037

0.17

0.17

0.17

1.40

0.025

0.025

-

0.55

-

0.35

0.35

0.38

DIN EN 10025-2

S275J2C+N

6044(2)(5)

0.18

0.18

0.18

1.50

0.025

0.025

-

0.55

-

0.40

0.40

0.42

DIN EN 10025-2

S355J2C+N

6052(2)(5)

0.20

0.20

0.22

1.60

0.025

0.025

0.55

0.55

-

0.45

0.47

0.47

Kalite

Standart

0.014

ERDEMİR
Kalite No

≤ 30

30<d≤40 40<d≤60

Açıklamalar 

¬FMJþJOLJNZBTBMCJMFāJNJOEFNJO"MPMEVþVUBLEJSEF /ÛTUTOSEFþFSJVZHVMBONB[ 

.BLT$FāEFþFSJ $& 
4JõJÉJO 4JõJÉJOBSUSMS 

$FāEFþFSJ $& **8 
$ .O $S .P 7 
/J $V 
GPSNÛMÛOFHÕSFIFTBQMBOS 

i$MBTTuPMBSBLHBMWBOJ[LBQMBNBZBVZHVOEVS 

LBMJUFEõNNLBMJUFEõNNLBMOMLBSBMLMBSOEBi$MBTTuPMBSBLHBMWBOJ[LBQMBNBZBVZHVOEVS

i$MBTTuWFi$MBTTuHBMWBOJ[LBQMBNBZBVZHVOMVLTOáBSBāBþEBLJUBCMPZBHÕSFVZHVMBOS

Mekanik Özellikler(3)

4UBOEBSU,BSāMþ

ERDEMİR
Kalite No

Standart

Kalite

ASTM A 1018

SS30

ASTM A 1018
ASTM A 1018

SS33
445JQ

Elementler (%)

Sınıflar
Re
N/mm2

Rm(1)
N/mm2

( kg/mm2 )

( kg/mm2 )

min.

Darbe(2)
(Boyuna)

A (%)
A50
d (mm)

A200
d (mm)

Sıcaklık

min.

min.

°C

KVc

≤ 0.030

≤ 0.090

-

(Enine,180°)

Class 3

0.14≤ Si ≤0.25

-

≤ 0.030

kmy

J (min.) (d: kalınlık)

340 min.
(34.7)

22

17

+20

40

1d

3433

230
(23.5)

360 min.
(36.7)

22

16

+20

40

1d

3436

250
(25.5)

365 min.
(37.2)

21

15

+20

40

1.5 d

400-550
(40.8-56.1)

21

18

+20

40

2d

380 min.
(38.8)

19

14

+20

40

2d

ASTM A 1018

445JQ

6036

SS40

3440

275
(28.1)

P

Class 1

205
(20.9)

ASTM A 1018

Si+2.5P

Katlama(2)

3430

250
(25.5)

Si

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) %BSCFWFLBUMBNBUFTUMFSJÿTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS
3) 6-25 mm kalınlık aralığında üretilir.

46

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

47

Standart

Çelik Kaliteleri

Sıcak Haddelenmiş, Yüksek Karbonlu Alaşımsız Yapı Çelikleri

Mekanik Özellikler

4UBOEBSU,BSāMþ

ERDEMİR
Kalite No

Kalite(5) (6)

Re (min.)

Rm(1)

N/mm2
( kg/mm2 )

N/mm2
( kg/mm2 )

16<d≤40

A80

40<d≤60

<3

3≤d≤60

≤1.5

S275JRC

4044

280-400
(28.6-40.8)

-

-

430-520
(43.9-53.0)

420-520
(42.9-53.0)

DIN EN 10025-2

S235J2C+N

6037

235
(24.0)

225
(23.0)

215
(21.9)

360-510
(36.7-52.0)

360-510
(36.7-52.0)

16

(4)

≤2

A5
>2

>2.5

≥3

>40 Sıcaklık

≤2.5

<3

≤40

≤60

°C

23-37

-

+20

24

23

-20

>1 >1.5

d (kalınlık, mm)

d (kalınlık, mm)
≤16

Darbe(3)
(Boyuna)

A (%) min.
d (kalınlık, mm)

DIN EN 10025-2

23-37
17

18

19

KVc

Standart: DIN EN 10025-2:2004
Kimyasal Bileşim (%)

J(min.)
27

4UBOEBSU,BSāMþ

27

S275J2C+N

6044

275
(28.1)

265
(27.0)

255
(26.0)

430-580
(43.9-59.2)

410-560
(41.8-57.1)

14

15

16

17

21

20

-20

27

DIN EN 10025-2

S355J2C+N

6052

355
(36.2)

345
(35.2)

335
(34.2)

510-680
(52.0-69.3)

470-630
(47.9-64.2)

13

14

15

16

20

19

-20

27

maks.

maks.

maks.

DIN EN 10025-2

E295

3250

0.045

0.045

0.012

DIN EN 10025-2

E335

3260

0.045

0.045

0.012

DIN EN 10025-2

E360

5270

0.045

0.045

0.012

Açıklamalar 

¬FMJþJOLJNZBTBMCJMFāJNJOEFNJO"MPMEVþVUBLEJSEF /ÛTUTOSEFþFSJVZHVMBONB[

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) %BSCFUFTUJÿTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS
3) ,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOEBSCFUFTUJZBQMNB[
4) Maks. 8 mm kalınlığa kadar üretilir.
5) +3OPUBTZPOVJÉFSFOLBMJUFMFSi"3uPMBSBLÛSFUJMJS+OPUBTZPOVJÉFSFOLBMJUFMFSi /uJMBWFOPUBTZPOVJMFÛSFUJMMJSi /uJMBWF 
OPUBTZPOVOEBÛSFUJNāFLMJ OPSNBMJ[FMJWFZBOPSNBMJ[FFāEFþFSIBEEFMFNFāFLMJOEFPMBCJMJS
6) 25 mm kalınlığa kadar J2C+N notasyonu, 25 mm kalınlığın üzerinde J2+N notasyonu ile üretilir.

Mekanik Özellikler

4UBOEBSU,BSāMþ

Katlama Testi

Standart

Kalite

DIN EN 10025-2

E295

DIN EN 10025-2
DIN EN 10025-2

(1)

ERDEMİR
Kalite No

Katlama ( Enine, kmy )
d ( mm )
>6
>7
>8

>1

>1.5

>2.5

>3

>4

>5

>10

>12

>14

>16

>18

>20

≤1.5

≤2.5

≤3

≤4

≤5

≤6

≤7

≤8

≤10

≤12

≤14

≤16

≤18

≤20

≤25

4044

2

3

4

5

8

10

12

16

-

-

-

-

-

-

-

S235J2C+N

6037

1.6

2.5

3

5

6

8

10

12

16

20

25

28

36

40

50

S275J2C+N

6044

2

3

4

5

8

10

12

16

20

25

28

32

40

45

55

S355J2C+N

6052

2.5

4

5

6

8

10

12

16

20

25

32

36

45

50

65

Standart

Kalite

DIN EN 10025-2

S275JRC

DIN EN 10025-2
DIN EN 10025-2
DIN EN 10025-2

N(1)

S

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

P

Standart

(2)

DIN EN 10025-2

4UBOEBSU,BSāMþ

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

E335
E360

ERDEMİR
Kalite No
≤16

Re

Rm(1)

N/mm2
( kg/mm2 )
d (kalınlık, mm)

N/mm2
( kg/mm2 )
d (kalınlık, mm)

>16

>40

>63

>80

≤40

≤63

≤80

≤100

<3

A (%) (min.)
d (kalınlık, mm)
A80
≥3

>1

>1.5

>2

>2.5

>3

A5
>40

>63

≤100

≤1.5

≤2

≤2.5

≤3

≤40

≤63

≤100

3250

295
(30.1)

285
(29.1)

275
(28.1)

265
(27.1)

255
(26.0)

490 - 660
(50.0 - 67.3)

470 - 610
(47.9 - 62.2)

11

12

13

14

18

17

16

3260

335
(34.2)

325
(33.2)

315
(32.1)

305
(31.2)

295
(31.2)

590 - 770
(60.2 - 78.6)

570 - 710
(58.2 - 72.4)

7

8

9

10

14

13

12

5270

360
(36.7)

355
(36.2)

345
(35.2)

335
(34.2)

325
(33.2)

690-900
(70.4-91.8)

670-830
(68.4-84.7)

4

5

6

7

10

9

8

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS

Açıklamalar 

%FþFSMFS WFEBIBLÛÉÛLBɏMBSEBZBQMBOLBUMBNBUFTUMFSJOFVZHVMBOS

48

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

49

Çelik Kaliteleri

İnce Taneli, Kaynaklanabilir, Sıcak Haddelenmiş Yapı Çelikleri

İnce Taneli, Kaynaklanabilir, Normalize Edilmiş Yapı Çelikleri

Standart: ASTM A 572-07

Standart: DIN EN 10025-3:2004

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

4UBOEBSU,BSāMþ

ERDEMİR
Kalite No

C(1)

Mn (1)

(4)(5)

0.01-0.15

0.20

DIN EN 10025-3

S355N

9355

0.20

0.50

0.90-1.65

0.030

0.025

0.02

0.30

0.55

0.10

0.05

0.50

0.05

0.12

0.015

-

0.01-0.15

0.20

DIN EN 10025-3

S355NL

9356

0.18

0.50

0.90-1.65

0.025

0.020

0.02

0.30

0.55

0.10

0.05

0.50

0.05

0.12

0.015

0.43

0.25

0.80-1.35

0.04

0.05

0.40

-

0.01-0.15

0.20

DIN EN 10025-3

S460N

9460(1)(3)

0.20

0.60

1.00-1.70

0.030

0.025

0.02

0.30

0.55

0.10

0.05

0.80

0.05

0.20

0.025

0.53

0.26

0.80-1.35

0.04

0.05

0.40

0.005-0.050

0.01-0.15

0.20 

5JQ

9342 

Standart 

Mekanik Özellikler

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

Ni

V(3)

-

ASTM A 572

(min.) maks. maks. maks. maks. maks. maks. maks.

N

CE(IIW)

maks.

Açıklamalar
1) Maks. 20 mm kalınlığa kadar üretilir. 

¬FMJþJOLJNZBTBMCJMFāJNJOEFZFUFSMJNJLUBSEB/CBþMBZDFMFNFOUMFSPMEVþVUBLEJSEF NJO"MEFþFSJVZHVMBONB[ 

7 /C 5JõWF.P $SõEVS 

.BLT$FāEFþFSJ $& 
4JõJÉJO 4JõJÉJOBSUSMS 

$FāEFþFSJ $& **8 
$ .O $S .P 7 
/J $V 
GPSNÛMÛOFHÕSFIFTBQMBOS

Mekanik Özellikler

ERDEMİR
Kalite No

Re (min.)
N/mm2

Rm(1)
N/mm2

2

2

A
(%)

Darbe (2)(3)
Boyuna
Sıcaklık KVc (min.)

( kg/mm )

( kg/mm )

A50

A200

(min.)

(min.)

(min.)

(min.)

°C

J

9329

290
(29.6)

415
(42.3)

22

18

+20

27 

5JQ

9335

345
(35.2)

450
(45.9)

19

16

+20

27 

5JQ

9338(4)

380
(38.8)

485
(49.5)

18

15

+20

27

415
(42.3)

520
(53.1)

15 

5JQ

Ti(3)

0.40

9338(3)

ASTM A572

Nb(3)

0.40

min.

Cu

Mo(3)

0.05 

5JQ

ASTM A572

Cr(3)

0.05

ASTM A 572

ASTM A572

Al(2)

0.04

0.23 

5JQ

S
maks.

0.04

0.21

9335(3)

ASTM A572

P
maks.

0.80-1.35

9329(3) 

5JQ

Kalite

Mn

0.80-1.35 

5JQ

ASTM A 572

Standart

Si
maks.

maks.
%
0.43

ASTM A 572

4UBOEBSU,BSāMþ

C
maks.

Si
maks.

maks.

V

4UBOEBSU,BSāMþ

S
maks.

Kalite

Nb

Cu(2)

P
maks.

Standart

Açıklamalar 

4UBOEBSUUBCFMJSUJMFONBLT$EFþFSJOEFLJIFSB[BMNBZBLBSāML .OEFþFSJNBLTPMNBTLPāVMVZMBUBCMPEB
belirtilen maks. Mn değeri % 0.06 artırılabilir. 

¬FMJþJOLJNZBTBMCJMFāJNJOEFi$VuJTUFOEJþJUBLEJSEF UBCMPEBCFMJSUJMFONJOJNVNEFþFSMFSHFÉFSMJEJS 

 LBMJUFMFSEFNNÛ[FSJOEFLJLBMOMLMBSJÉJONJO4JEFþFSJEJS

9342(4)

13

+20

Re
N/mm2

4UBOEBSU,BSāMþ

Standart
DIN EN 10025-3

ERDEMİR
Kalite No

Rm(1)
N/mm2
( kg/mm2 )

A5
(%)

( kg/mm )
16<d<40

40<d<60

min.

min.

min.

9355

355
(36.2)

345
(35.2)

335
(34.2)

470 - 630
(47.9 - 64.3 )

345
(35.2)

335
(34.2)

470 - 630
(47.9 - 64.3)

22

440
(44.9)

-

540 - 720
(55.1 - 73.4)

17

DIN EN 10025-3

S355NL

9356

355
(36.2)

DIN EN 10025-3

S460N

9460(1)

460
(46.9)

Katlama(3)(4)

Darbe(2)
( Boyuna )
Sıc.

d<16

Kalite
S355N

2

( Enine , 180° )

KVc
min.

kmy

min.

°C

J

( d: kalınlık )

22

-20

40

2d

-40

31

2d

-20

40

4d

27

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) %BSCFUFTUJÿTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS
3) ,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOEBSCFUFTUJZBQMNB[ 

 LBMJUFMFSJÉJONBLTÛSFUJNLBMOMLMBSTSBTZMBNNWFNNEJS

50

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) ,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOEBSCFUFTUJZBQMNB[
3) ,BMOMþNNOJOÛTUÛOEFPMBOÛSÛOMFSJÉJOLBUMBNBUFTUJZBQMNB[
4) ,BUMBNBUFTUJÿTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

51

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Katlamaya Uygun, Yüksek Dayanımlı Düşük Alaşımlı Çelikler

Yüksek Dayanımlı, Sıcak Haddelenmiş Yapı Çelikleri

Standart : ASTM A 656-10

Standart: SAE J403-2009 / B105-10 ERDEMİR EE01

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)(1)
Mn (1)

P

S

Al

Si

V(2)

N

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

C(1)

Standart

maks.

maks.

maks.

maks.

min.

maks.

maks.

maks.

ASTM A 656 

5JQ

9435

0.18

1.65

0.025

0.035

0.020

0.60

0.08

0.020

ASTM A 656 

5JQ

9442

0.18

1.65

0.025

0.035

0.020

0.60

0.15

0.020

ASTM A 656 

5JQ

9449

0.18

1.65

0.025

0.035

0.020

0.60

0.15

ASTM A 656 

5JQ

9455

0.18

1.65

0.025

0.035

0.020

0.60

0.15

4UBOEBSU,BSāMþ

Nb(2)

Ti(2)

4UBOEBSU,BSāMþ

maks.

Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

0.008-0.100

-

SAEJ403 / B105-10

1022 Özel

735

0.10 Maks.

0.15

0.020

0.10 Maks.

0.15

0.020

0.10 Maks.

0.15

C

0.17-0.22

Si

Mn

maks.

maks.

0.55

1.60

Al

V
maks.

0.02-0.05

0.005

Açıklamalar
1) #VUBCMPEBCFMJSUJMFOLBMJUF NÛāUFSJMFSMFZBQMBOBOMBāNBMBSÉFSÉFWFTJOEFÛSFUJMNFLUFEJS

Açıklamalar 

 LBMJUFÛSÛOMFSJÉJONBLT.OEFþFSJ LBMJUFÛSÛOMFSJÉJONBLT.OEFþFSJPMNBTLPāVMVZMB 
NBLT$EFþFSJOEFLJIFSB[BMNBZBLBSāMLUBCMPEBCFMJSUJMFONBLT.OEFþFSJBSUSMBCJMJS 

5JQPMBSBLÛSFUJMFOLBMJUFMFSEF /C 7 5JPMNBMES

Mekanik Özellikler

4UBOEBSU,BSāMþ

Mekanik Özellikler

4UBOEBSU,BSāMþ

ERDEMİR
Kalite No

A
(%)

Re
N/mm2
( kg/mm2 )

Rm(1)
N/mm2
( kg/mm2 )

A50

A200

Katlama(2)
(Enine,180°)
kmy

(min.)

(min.)

(min.)

(min.)

(d: kalınlık)

21

18

1,5 d

Standart

Kalite(3)

ASTM A 656 

5JQ

9435

345
(35.2)

415
(42.3)

ASTM A 656 

5JQ

9442

415
(42.3)

485
(49.5)

17

14

1,5 d

ASTM A 656 

5JQ

9449

485
(49.5)

550
(56.1)

14

11

1,5 d

ASTM A 656 

5JQ

9455

550
(56.1)

620
(63.3)

12

9

1,75 d

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) ,BUMBNBUFTUJÿTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS
3) .BLTÛSFUJNLBMOMLMBSLBMJUFJÉJONN LBMJUFJÉJONN WFLBMJUFJÉJONBLTNNEJS

52 

ERDEMİR
Kalite No

Standart

Kalite

SAEJ403 / B105-10

1022 Özel

735(5)

Re
N/mm2

Rm(1)
N/mm2

( kg/mm2 )

( kg/mm2 )

Darbe(2)(3)
(Boyuna)

A5
(%)

Sıcaklık

min.

min.

min.

°C

345
(35.2)

517
(52.7)

20

-20

KVc

Katlama(4)
(Enine, 180°)
kmy

min.
J

(d: kalınlık)

27

2d

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) %BSCFUFTUJÿTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS
3) ,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOEBSCFUFTUJZBQMNB[
4) ,BUMBNBUFTUJÿTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS
5) Max. 16 mm kalınlığa kadar üretilir. 

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

53

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Atmosferik Korozyona Dirençli, Sıcak Haddelenmiş Yapı Çeliği

Atmosfer Korozyonuna Dayanıklı Çelik

Standart : DIN EN 10025-5:2004, ASTM A 709-11

Standart: JIS G 3125:2004

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

C
ERDEMİR
Kalite No maks.

Kalite

DIN EN 10025-5

S355J2W(1)(2)(3)

ASTM A 709 

8' 8' 
5JQ#(6)

9952

Mn

P

S

maks.

maks.

Si

N

Al

Cr

Cu

Ni

min.

4UBOEBSU,BSāMþ

V

maks.

0.16

0.50-1.50

0.030

0.030

0.50 max

(4)

0.020

0.40-0.80

0.25-0.55

0.65

(1)

0.20(5)

0.75-1.35(5)

0.040

0.050

0.15-0.50

-

-

0.40-0.70

0.20-0.40

0.50

0.01-0.10

Açıklamalar
1) 355J2W kalitesinde Al total ≥ % 0,20 Nb: % 0.015-0.060, V: % 0.02-0.12, Ti: % 0.02-0.10 elementlerinden biri kullanılabildiği gibi, bunların 
LPNCJOBTZPOVāFLMJOEFEFLVMMBOMBCJMJS#VEVSVNEBCVFMFNFOUMFSEFOFOB[OEBOCJSUBOFTJNJOJNVNEFþFSEFPMNBMES
2) S355J2W kalite maks. % 0.30 Mo ve maks. % 0.15 Zr içerebilir. 

4+8LBMJUFEF i$& **8 
$ .O $S .P 7 
/J $V 
uGPSNÛMÛOFHÕSFQPUBBOBMJ[JOEFOIFTBQMBOSi$&iEFþFSJUÛN
kalınlıklar için maks. % 0.52 olmalıdır. 

&þFSUPQMBN"MJÉFSJþJEFOGB[MBJTF/MBJMHJMJNBLTJNVNEFþFSTOSMBNBTVZHVMBONB[ 

8' 8' 
LBMJUFTJOEF .OEFþFSJNBLTPMBDBLāFLJMEF NBLT$EFþFSJOEFLJIFSB[BMNBZBLBSāML NBLT.OEFþFSJ
% 0.06 artırılabilir. 

"45."TUBOEBSELBQTBNOEBCVMVOBOi(SBEF#uLBMJUFJMFFāEFþFSEJS    

Standart

Kalite

JIS G 3125

SPA-H

4UBOEBSU,BSāMþ

Standart
DIN EN 10025-5

ERDEMİR
Kalite No
≤16

Kalite
(1)(2)

S355J2W

(4)(5)

355
(36.2)

9952
ASTM A 709

Re (min.)
N/mm2

R
N/mm2

( kg/mm2 )
d (kalınlık, mm)

( kg/mm2 )
d (kalınlık, mm)

>16

>40

>63

>80

≤40

≤63

≤ 80

≤100

345
(35.2)

335
(34.2)

325
(33.2)

315
(32.2)

<3
510-680
(52-69.3)

345
(35.2) 

8' 8' 
5JQ#(2)

Darbe
(Boyuna)

A (%) (min.)
d (kalınlık, mm)
A80
A5

≥3

>2

≤100

≤2,5

≤3

≤40 ≤63 ≤100

470-630
(48.0-64.2)

15

16

20

485 min.
(49.5) min

>2,5 ≥3 >40 >63

19

A50

A200

19

16

18

Sıc.

KVc
min.

°C

J

-20

27

-12

34(3)

Si

0.12

Mn(1)

P

maks.
0.20-0.75

S

Cu

Cr

maks.

0.60

0.070-0.150

0.035

Ni
maks.

0.25-0.55

0.30-1.25

0.65

Mekanik Özellikler

Standart
(2)
m

9960

C
maks.

Açıklamalar 

"OMBāNBZBCBþMPMBSBL.OÛTUTOSPMBCJMJS

4UBOEBSU,BSāMþ

Mekanik Özellikler

ERDEMİR
Kalite No

JIS G 3125

ERDEMİR
Kalite No

Malzeme
Kalınlığı (d)

Rm(1)
N/mm2

( kg/mm2 )

( kg/mm2 )

min.

(Boyuna, 180°)
kmy

A50

A200

min.

min.

(d: kalınlık)

355
(36.2)

490
(50.0)

22

-

0.5 d

6.0 < d ≤ 16.0

355
(36.2)

490
(50.0)

-

15

1.5 d

9960

min.

Katlama

A
(%)

d ≤6.0

Kalite

SPA-H

Re
N/mm2

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJACPZVOBUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS

Açıklamalar 

,BUMBNBUFTUJJTUFþFCBþMPMVQTJQBSJāBāBNBTOEBCFMJSUJMNFTJEVSVNVOEB õEõNNLBMOMLBSBMLMBSOEBLBUMBNBBɏT 
õžPMBDBLāFLJMEFZBQMS¸OFSJMFOLBUMBNBÉBQBāBþEBWFSJMNJāUJS
2) ¬FLNFUFTUJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
3) ,BMOMþNNOJOÛ[FSJOEFPMBONBM[FNFMFSJÉJO NJOJNVNEBSCFEFþFSJ+EJS
4) Min. 8 mm kalınlıkta üretilir.
5) i"3uWFZBi /uPMBSBLÛSFUJMFCJMJS

Kalite

S355J2W

54

Katlama Yönü

/PNJOBM,BMOMLMBSÿÉJO¸OFSJMFO,BUMBNB¬BQ(1)
d (kalınlık, mm)
>6
>7
>8
>10
=6

>12

>14

>16

>18

≤7

≤8

≤10

≤12

≤14

≤16

≤18

≤20

Enine

10

12

16

20

25

32

36

45

50

Boyuna

12

16

20

25

32

36

40

50

63

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

55

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Köprü Yapımında Kullanılan Yapı Çelikleri

Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Yüksek Akma Dayanımlı, Sıcak Haddelenmiş Çelikler

Standart : ASTM A 709-11

Standart: DIN EN 10149-2:1995

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

Kalite

ASTM A 709 

'5JQ

ERDEMİR
Kalite No
5246(3)

C(1)

Mn(1) (2)

maks.
0.23

0.80-1.35

P

S

maks.

maks.

0.04

0.05

Si (4)

0.15-0.40

Si

Mn

P

S

Al

Nb(2)

Ti(2)

V(2)

Kalite

ERDEMİR
Kalite No(1)

C

Standart

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

min.

maks.

maks.

maks.

DIN EN 10149-2

S315MC

4932

0.12

0.50

1.30

0.025

0.020

0.015

0.09

0.15

0.20

DIN EN 10149-2

S355MC

4936

0.12

0.50

1.50

0.025

0.020

0.015

0.09

0.15

0.20

DIN EN 10149-2

S420MC

4942

0.12

0.50

1.60

0.025

0.015

0.015

0.09

0.15

0.20

DIN EN 10149-2

S460MC

4946

0.12

0.50

1.60

0.025

0.015

0.015

0.09

0.15

0.20

DIN EN 10149-2

S500MC

4950

0.12

0.50

1.70

0.025

0.015

0.015

0.09

0.15

0.20

DIN EN 10149-2

S550MC

4955

0.12

0.50

1.80

0.025

0.015

0.015

0.09

0.15

0.20

4UBOEBSU,BSāMþ

V

0.01-0.15

Açıklamalar 

4UBOEBSUUBCFMJSUJMFONBLT$EFþFSJOEFLJIFSB[BMNBZBLBSāML .ONJLUBSOONBLTPMNBTLPāVMVZMBUBCMPEBCFMJSUJMFO
maks. Mn değeri % 0.06 artırılabilir.
2) %Mn miktarı , 10 mm ve altındaki kalınlıklar için min %0.50 olmalıdır. 

$VJMBWFTJUBMFQFEJMNFTJEVSVNVOEBNJO$VPMNBMES    

4) 40 mm ve altındaki kalınlıklarda Si için minimum % değer sınırlaması yoktur. 

Açıklamalar 

#ÛUÛOLBMJUFMFSiUFSNPNFLBOJLIBEEFMFNFuZÕOUFNJJMFÛSFUJMNFLUFEJS
2) Nb + Ti + V ≤ % 0,22

Mekanik Özellikler
Re (min.)
4UBOEBSU,BSāMþ

Standart

Kalite

ASTM A 709 

'5JQ

ERDEMİR
Kalite No

5246

A (%)

Rm(1)

N/mm2

N/mm2

( kg/mm2 )

( kg/mm2 )

min.
345
(35.2)

Darbe (Boyuna)(2)(3)
Minimum Test Değeri
Minimum Ortalama Enerji
Enerji
(J)
Sıcaklık
KVc
Sıcaklık
min.

A50

A200

min.

min.

min.

°C

J

21°C

4°C

-12°C

450
(45.9)

19

16

-30

27

34

34

34

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) ,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOEBSCFUFTUJZBQMNB[
3) 50 mm üzerindeki kalınlıklarda min. darbe değeri 33 J olmalıdır.

Mekanik Özellikler

4UBOEBSU,BSāMþ

ERDEMİR
Kalite No

Re

Rm(1)

N/mm2

N/mm2

( kg/mm2 )

( kg/mm2 )

min.

Katlama

KVc
(Boyuna)

(Enine, 180°)

d<3
A80

d≥3
A5

Sıcaklık = -20°C

kmç

min.

min.

min.

(d: kalınlık)

Kalite

DIN EN 10149-2

S315MC

4932

315
( 32.1 )

390 - 510
( 39.8 - 52.0 )

20

24

40 J

0

DIN EN 10149-2

S355MC

4936

355
( 36.2 )

430 - 550
( 43.9 - 56.1 )

19

23

40 J

0.5 d

DIN EN 10149-2

S420MC

4942

420
( 42.9 )

480 - 620
( 49.0 - 63.2 )

16

19

40 J

0.5 d

4946

460
( 46.9 )

520 - 670
( 53.1 - 68.4 )

14

17

40 J

1d

550 - 700
( 56.1 - 71.4 )

12

14

40 J

1d

600 - 760
( 61.20 - 77.5 )

12

14

40 J

1.5 d

S460MC

DIN EN 10149-2

S500MC

4950

500
( 51.0 )

DIN EN 10149-2

S550MC

4955

550
( 56.1 )

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJACPZVOBUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) ,BMOMþNNWFÛTUÛOEFPMBOÛSÛOMFSJÉJOÿTUFþFCBþMPMBSBLEBSCFUFTUJZBQMS

www.erdemir.com.tr

Darbe(2)

Standart

DIN EN 10149-2

56

A
(%)

www.erdemir.com.tr  

57

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Yüksek Akma Dayanımlı, Sıcak Haddelenmiş Çelikler

Düşük Dayanımlı Jant Çelikleri

Standart: ERDEMİR, DIN EN 10149-2:1995

Standart: DIN EN 10111:2008

(5)

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

Kalite

Benzer Standart/
Kalite

ERDEMİR
Kalite No

DIN EN 10149-2 /
11-04-002

S315MC /
HE-320 DR

-

800

DIN EN 10149-2 /
S315MC

WSS-M1 A346

A3 Gr.300

DIN EN 10149-2 /
11-04-002

S355MC /
HE-360 DR

-

Gr.350

DIN EN 10149-2 /
S355MC

WSS-M1 A346

A4 Gr.350

DIN EN 10149-2 /
S355MC

52812

FEE 340

DIN EN 10149-2 /
S315MC

WSB-M1 A
215-E1

Gr.400

DIN EN 10149-2 /
S420MC

DIN EN 10149-2

S500MC
Özel

-

WSB-M1 A
215-E1

Mn

C

0.10
maks.

P

01.10
maks.

S

Al

maks. maks.

0.030

0.025

801(1)

0.10
maks.

0.60
maks.

810

0.11
maks.

1.40
maks.

811

0.11
maks.

1.30
maks.

812

0.09
maks.

0.90
maks.

0.020

0.015

813

0.12
maks.

1.50
maks.

0.030

0.030

820

0.12
maks.

1.60
maks.

0.020

0.015

835(1)(2)(4)

0.10
maks.

0.60-1.70

0.020

0.008

(3)

Si

maks.

0.020
0.030
0.020

0.010
0.025
0.015

Nb

Ti

V

4UBOEBSU,BSāMþ

maks.

0.20

0.10
maks.

0.10
maks.

0.015-0.080

0.10

Standart
DIN EN 10149-2 /
11-04-002
WSS-M1 A346

0.020-0.070

0.06

0.12

0.020-0.070

0.05
maks.

0.05
maks.

0.02

0.50

0.015 min.

0.015-0.040

-

-

0.12

0.020-0.070

0.07
maks.

0.05
maks.

0.07

Standart

Kalite

0.25

0.015-0.070

0.10
maks.

0.15
maks.

0.20

DIN EN 10111

DD11

DIN EN 10111

DD12 

Darbe(3)

A80
(%)

A5
(%)

Benzer Standart/
Kalite

( kg/mm2 )

( kg/mm2 )

min.

min.

min.

min.

min.

S315MC / HE-320 DR

-

800(2) (4)

320-390
(32.7-39.7)

410-480
(41.8-49.0)

-

24
(d<3)

28
(d≥3)

-

-

A3 Gr.300

DIN EN 10149-2 /
S315MC

801

300-350
(30.6-35.7)

400 min.
(40.8)

28

-

-

-

-

360-440
(36.7-44.8)

445-520
(45.4-53.1)

Rm(1)
N/mm2
( kg/mm2 )

d (kalınlık, mm)
1.5≤d<2

2≤d≤8

3922

170 - 360
(17.3-36.7)

170 - 340
(17.3-34.7)

3923(2)

170 - 340
(17.3-34.7)

170 - 320
(17.3-32.6)

maks.

A(%)
d (kalınlık, mm)
A80
1.5≤ d<2 2≤d<3

Katlama
(Enine, 180°)

A5
3≤d≤8

kmy

min.

min.

min.

(d: kalınlık)

440
( 44.9 )

23

24

28

1d

420
( 42.8 )

25

26

30

0

Açıklamalar 

¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS 

5BCMPEBCFMJSUJMFONFLBOJLÕ[FMMJLMFS NBM[FNFOJOÛSFUJMEJþJWFTFWLFIB[SPMEVþVCJMEJSJMEJþJUBSJIUFOCBāMBNBLÛ[FSF
6 ay için garanti edilir.

27
(d≥3)

-

-

-

-

-

KVc(Boyuna)
(Enine,180°) D/a
Sıc. = -20°C NBOESFMÉBQLBMOML

S355MC / HE-360 DR

-

-

23
(d<3)

WSB-M1 A 215-E1

Gr.350

DIN EN 10149-2 /
S355MC

811

350-450
(35.7-45.9)

430 min.
(43.9)

25

-

WSS-M1 A346

A4 Gr.350

DIN EN 10149-2 /
S355MC

812

350-400
(35.7-40.8)

430 min.
(43.9)

25

-

-

-

-

52812

FEE 340

DIN EN 10149-2 /
S315MC

813

340-420
(34.7-42.8)

410 min.
(41.8)

-

23
(d<3)

23
(d>3)

-

0.5

WSB-M1 A 215-E1

Gr.400

DIN EN 10149-2 /
S420MC

820

400-500
(40.8-51.0)

460 min.
(46.9)

22

-

-

-

-

835

500-600
(51.0-61.2)

550-680
(56.1-69.4)

-

20(5)

-

40 J

-

-

Re
N/mm2
( kg/mm2 )

ERDEMİR
Kalite No

Katlama

A50
(%)

S500MC Özel

Mekanik Özellikler

4UBOEBSU,BSāMþ 

DIN EN 10149-2 /
11-04-002

DIN EN 10149-2

0.045
0.035

0.10

Rm(1)

810

0.045
0.035

0.04
maks.

N/mm2

(2) (4)

0.60
0.45

0.05
maks.

Re

Kalite

0.12
0.10

0.015-0.080

N/mm2

ERDEMİR
Kalite No

3922
3923

0.05 

S
maks.

DD11

0.10
maks. 

P
maks.

DD12

0.05
maks.

Mekanik Özellikler

Mn
maks.

DIN EN 10111

0.10
maks.

0.12

C
maks.

DIN EN 10111

0.04
maks.

0.50

ERDEMİR
Kalite No

Kalite

0.020-0.070

0.12

Açıklamalar
1) Maks. 8 mm kalınlıkta üretilir.
2) 2- N ≤ % 0.010 , Cu ≤ % 0.25 , Cr ≤ % 0.15 , Ni ≤ % 0.15 , Mo ≤ % 0.10 olmalıdır.
3) % Nb+Ti+V ≤ 0.20 olmalıdır.
4) % Nb+Ti+V ≤ 0.22 olmalıdır. 

#VUBCMPEBCFMJSUJMFOLBMJUFMFS NÛāUFSJMFSMFZBQMBOBOMBāNBMBSÉFSÉFWFTJOEFÛSFUJMNFLUFEJS

4UBOEBSU,BSāMþ

Standart

Açıklamalar 

¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJACPZVOBUFTUOVNVOFMFSJVZHVMBOS
2) Re / Rm maks. 0.88 olmalıdır. 

%BSCFUFTUJ LBMOMþNNWFÛ[FSJOEFPMBOÛSÛOMFSJÉJOWFÿTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS 

5BCMPEBCFMJSUJMFONFLBOJLEFþFSMFS NBM[FNFOJOÛSFUJMEJþJWFTFWLFIB[SPMEVþVCJMEJSJMEJþJUBSJIUFOCBāMBNBLÛ[FSFBZJÉJOHBSBOUJFEJMJS
5) Ag ≥ 9
58

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

59

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

ERDEMİR Standardına Göre Üretilen Jant Çelikleri

Orta Dayanımlı Jant Çelikleri

Standart: ERDEMİR

Standart: DIN EN 10025-2:2004

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

C

P

S

Si

maks.

maks.

maks.

Mn

Al

V

Nb

maks.

Ti

maks. maks.

Sn

N

maks.

maks.

ERDEMİR-2001

3936

3936

0.06 - 0.12

0.25 - 0.65

0.020

0.015

0.05

0.020 - 0.060

-

-

-

-

-

ERDEMİR-2001

3945

3945

0.12 - 0.18

0.60 - 0.90

0.020

0.010

0.10

0.020 - 0.060

-

-

-

-

-

ERDEMİR-2003

3949

3949(1)(2)

0.13 - 0.18

1.30 - 1.60

0.020

0.015

0.30

0.025 - 0.065

-

0.05

0.05

0.010

0.009

Açıklamalar 

/C 5J 7UPQMBNNBLTPMNBMES  

$V $S /JUPQMBNNBLTPMNBMES

4UBOEBSU,BSāMþ

ERDEMİR
Kalite No

C
d (kalınlık. mm)

Mn

P

S

Cu

N(1)

CE (IIW)(3)
d(kalınlık, mm)
≤ 25
maks. (%)

Standart

Kalite

≤ 16
maks.

16<d≤25
maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

DIN EN 10025-2

S235JRC

3937

0.17

0.17

1.40

0.035

0.035

0.55

0.012

0.35

DIN EN 10025-2

S275JR

3938 (2)(4)

0.21

-

1.50

0.035

0.035

0.55

0.012

0.40

DIN EN 10025-2

S275JRC

3944 (2)

0.21

0.21

1.50

0.035

0.035

0.55

0.012

0.40

Açıklamalar 

¬FMJþJOLJNZBTBMCJMFāJNJOEFNJO"MPMEVþVUBLEJSEF /ÛTUTOSEFþFSJVZHVMBONB[ 

.BLT$FāEFþFSJ $& 
4JõJÉJO 4JõJÉJOBSUSMS 

$FāEFþFSJ $& **8 
$ .O $S .P 7 
/J $V 
GPSNÛMÛOFHÕSFIFTBQMBOS 

i$MBTTuPMBSBLHBMWBOJ[LBQMBNBZBVZHVOEVS

Mekanik Özellikler
Re
4UBOEBSU,BSāMþ

ERDEMİR
Kalite No

Standart

Kalite

ERDEMİR - 2001

3936

3936(1)

A (%)

Rm(2) (3)

N/mm2

N/mm2

2

2

Katlama
d≥3

( Enine, 180°)

( kg/mm )

( kg/mm )

d<3
A80

A5

kmy

d≤16 mm

d≤16 mm

min.

min.

(d: kalınlık)

225 min.
( 23.0 )

343 - 441
( 35.0 - 45.0 )

21

25

1d

ERDEMİR - 2001

3945

3945(2)(3)

305 - 390
( 31.1 - 39.8 )

450 - 510
( 45.9 - 52.0 )

21

25

0

ERDEMİR - 2003

3949

3949(1)

330 - 410
( 33.7 - 41.8 )

480 - 570
( 49.0 – 58.2 )

-

25(4)

2 d(5)

i$MBTTuWFi$MBTTuHBMWBOJ[LBQMBNBZBVZHVOMVLTOáBSBāBþEBLJUBCMPZBHÕSFVZHVMBOS
Elementler (%)

Sınıflar
Si

Si+2.5P

Class 1

≤ 0.030

≤ 0.090

P
-

Class 3

0.14≤ Si ≤0.25

-

≤ 0.030

Açıklamalar
1) WFLBMJUFMFSJÉJOCFMJSUJMFOÉFLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) LBMJUFJÉJOCFMJSUJMFOÉFLNFUFTUJEFþFSMFSJACPZVOBUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
3) Maks. 5 mm kalınlığa kadar üretilir.
4) 16 mm ve daha ince malzemelere uygulanır.
5) ,BUMBNBNBOESFMÉBQ LNÉ 
PMBSBLVZHVMBOS

60

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

61

Re
ERDEMİR
Kalite No

Rm(1)

N/mm2

N/mm2

2

2

( kg/mm )
d≤16
16<d≤25

>2

>2.5

≥3

≤2

≤2.5

<3

≤40

°C

J

360 - 510
(36.7 - 52.0)

16

17

18

19

24

+20

27(2)

430 - 580
(43.9 - 59.2)

410 - 560
(41.8 - 57.1)

14

15

16

17

21

+20

27(2)

430 - 580
(43.9 - 59.2)

410 - 560
(41.8 - 57.1)

14

15

16

17

21

+20

27(2)

360 - 510
(36.7 - 52.0)

S275JR

3938(4)(5)(6)

275
( 28.1 )

-

S275JRC

3944(6)

275
( 28.1 )

265
( 27.0 )

DIN EN 10025-2

min.

>1.5

225
( 23.0 )

DIN EN 10025-2

KVc

>1

235
( 24.0 )

S235JRC

Sıc.

A5

≤1.5

3937(6)

DIN EN 10025-2

A80

d<3

min.

Kalite

Darbe(2)(3)
Boyuna

A(%, min.)
d (kalınlık, mm)

( kg/mm )

min.

Standart

Çelik Kaliteleri

Orta Dayanımlı Jant Çelikleri

Mekanik Özellikler

4UBOEBSU,BSāMþ

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

3≤d≤25

Standart: ERDEMİR
Kimyasal Bileşim (%)
4UBOEBSU,BSāMþ

Si

Mn

P

S

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

C

Standart

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

1937-02

3940

3940(1) (2)

0.10

0.05

0.80

0.020

0.015

Al

N
maks.

0.015-0.070

0.009

Açıklamalar 

$V $S /JUPQMBNNBLTPMNBMES 

#VUBCMPEBCFMJSUJMFOLBMJUF NÛāUFSJMFSMFZBQMBOBOMBāNBMBSÉFSÉFWFTJOEFÛSFUJMNFLUFEJS

Açıklamalar 

¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS 

%BSCFUFTUJÿTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS 

,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOEBSCFUFTUJZBQMNB[
4) Jant imalatı için disk malzemesi olarak üretilmektedir.
5) Maks. 5 mm kalınlığa kadar üretilir. 

+3LBMJUFOPUBTZPOVJÉFSFOLBMJUFMFSi"3uPMBSBLÛSFUJMJS

Mekanik Özellikler
Katlama (Enine, 180°, kmy)(1)
4UBOEBSU,BSāMþ

>1

> 1.5

>2.5

>3

>4

>5

>6

>7

>8

>10

>12

>14

≤6

≤7

≤8

≤10

≤12

≤14

≤16

Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

≤1.5

≤2.5

≤3

≤4

≤5

DIN EN 10025-2

S235JRC

3937

1.6

2.5

3

5

6

8

10

12

16

20

25

28

DIN EN 10025-2

S275JRC

3944

2

3

4

5

8

10

12

16

20

25

28

32

ERDEMİR
Kalite No

Standart

Kalite

1937-02

3940

3940(3)

Re

Rm(1)(2)

N/mm2

N/mm2

( kg/mm2 )

( kg/mm2 )

280-350
(28.6-35.7)

390-460
(39.8-46.9)

Katlama

A5
(%)

(Enine, 180°)

min.

(d: kalınlık)

28

0.5

kmç

Açıklamalar 

¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS 

"OJ[PUSPQJGBSLMMþJÉJO NFLBOJLEFþFSMFSIBEEFMFNFZÕOÛOFHÕSFiCPZVOB FOJOF uZÕOMFSJOEFBMONāPMBOOVNVOFMFSJO 
IFQTJOFVZHVMBOS
3) Max. 5 mm kalınlığa kadar üretilir.

Açıklamalar 

%FþFSMFS žWFEBIBLÛÉÛLBɏMBSEBZBQMBOLBUMBNBUFTUMFSJOFVZHVMBOS

62

4UBOEBSU,BSāMþ

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

63

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Yüksek Dayanımlı Jant Çelikleri

Yüksek Dayanımlı Jant Çelikleri

Standart: ERDEMİR

Standart: DIN EN 10149-2:1995

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

4UBOEBSU,BSāMþ

Mn

P

S

Si

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

C

Standart

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

1937-03

3946

3946(1) (2) (3)(4)

0.18

1.25

0.020

0.015

0.10

Al

0.020-0.070

N

Nb

Ti

Sn

maks.

maks.

maks.

maks.

0.009

0.09

0.22

0.010

Açıklamalar
1) Bu ürün JIS G3113-2006 SAPH 440 kalitesine benzer olarak üretilir. 

$V $S /JUPQMBNNBLTPMNBMES 

7 /C 5JUPQMBNNBLTPMNBMES 

#VUBCMPEBCFMJSUJMFOLBMJUF NÛāUFSJMFSMFZBQMBOBOMBāNBMBSÉFSÉFWFTJOEFÛSFUJMNFLUFEJS

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No(1)

C

Si

Mn

P

S

Al

Nb(2)

Ti(2)

V(2)

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

min.

maks.

maks.

maks.

DIN EN 10149-2

S355MC

3955

0.12

0.50

1.50

0.025

0.020

0.015

0.09

0.15

0.20

DIN EN 10149-2

S420MC

3957

0.12

0.50

1.60

0.025

0.015

0.015

0.09

0.15

0.20

Açıklamalar 

#ÛUÛOLBMJUFMFSiUFSNPNFLBOJLIBEEFMFNFuJMFÛSFUJMNFLUFEJS 

/C 5J 7UPQMBNNBLTPMNBMES

Mekanik Özellikler
Mekanik Özellikler

4UBOEBSU,BSāMþ

ERDEMİR
Kalite No

Standart

Kalite

1937-03

3946(2)

3946

Re (min.)
N/mm2
(kg/mm2)
d<5 mm

Rm(1)
N/mm2
(kg/mm2)

305-420
(31.1-42.8)

440-500
(44.9-51.0)

A50(%)

Katlama
( Enine, 180°)

min.
≥1.6

d (kalınlık, mm)
≥2
≥2.5
≥3.15

≥4

kmç
(d: kalınlık)

<2

<2.5

<3.15

<4

<5

d<2

d≥2

29

30

32

33

34

1.0 d

1.5 d

Açıklamalar 

¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) Max. 5 mm kalınlığa kadar üretilir.

64

4UBOEBSU,BSāMþ

ERDEMİR
Kalite No

Re
N/mm2
(kg/mm2)

Rm(1)
N/mm2
(kg/mm2)

min.

A
(%)
d<3

d≥3

A80

A5

min.

min.

Darbe(2)(3)
(Boyuna)
KVc
Sıcaklık
min.
°C

J

Katlama
(Enine, 180°)
kmç
(d: kalınlık)

Standart

Kalite

DIN EN 10149-2

S355MC

3955

355
( 36.2 )

430 - 550
( 43.9 - 56.1 )

19

23

-20

40

0.5 d

DIN EN 10149-2

S420MC

3957

420
( 42.9 )

480 - 620
( 49.0 - 63.3 )

16

19

-20

40

0.5 d

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJACPZVOBUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) %BSCFUFTUJÿTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS
3) ,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOEBSCFUFTUJZBQMNB[

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

65

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Yüksek Dayanımlı Jant Çelikleri

Jant Üretiminde Kullanılan, Çift Fazlı Çelikler

Standart: ERDEMİR

Standart: ERDEMİR

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%) (2)(3)(4)(5)

4UBOEBSU,BSāMþ

C

Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

maks.

6000-2

3960

3960 (1) (2) (3) (4)

0.11

Mn

1.20-1.60

P

S

Si

maks.

maks.

maks.

0.020

0.008

0.15

Al

0.020-0.060

Nb

Ti

Sn

N

Si

Mn

P

S

maks.

maks.

maks.

Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

C

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

0.09

0.22

0.01

0.010

2661

DP600

3660(1)

0.12

0.50

1.40

0.085

0.008

Açıklamalar 

$V $S /JUPQMBNNBLTPMNBMES 

/C 5J 7UPQMBNNBLTPMNBMES 

¾SÛOi."(uWFi3FTJTUBODF#VUUuLBZOBLMBSOBVZHVOEVS 

#VUBCMPEBCFMJSUJMFOLBMJUF NÛāUFSJMFSMFZBQMBOBOMBāNBMBSÉFSÉFWFTJOEFÛSFUJMNFLUFEJS

4UBOEBSU,BSāMþ

Al

0.020-0.060

N

Nb

Ti

Cr

maks.

maks.

maks.

maks.

0.009

0.09

0.22

0.9

Açıklamalar 

¾SÛOi."(uWFi3FTJTUBODF#VUUuLBZOBLMBSOBVZHVOEVS 

/C 5J 7UPQMBNNBLTPMNBMES 

$V $S /JUPQMBNNBLTPMNBMES
4) Sn maks. % 0.01 olmalıdır. 

#VUBCMPEBCFMJSUJMFOLBMJUF NÛāUFSJMFSMFZBQMBOBOMBāNBMBSÉFSÉFWFTJOEFÛSFUJMNFLUFEJS

Mekanik Özellikler(2)
Mekanik Özellikler(2)
4UBOEBSU,BSāMþ

ERDEMİR
Kalite No

Standart

Kalite

6000-2

3960

3960

Re
N/mm2
(kg/mm2)

Rm(1)
N/mm2
(kg/mm2)

A5
(%)

Katlama
( Enine, 180°)
kmç

d≤16 mm

d≤16 mm

min.

(d: kalınlık)

450-550
(45.9-56.1)

550-650
(56.1-66.3)

24

0

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJACPZVOBUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) "OJ[PUSPQJGBSLMMþJÉJO NFLBOJLEFþFSMFSIBEEFMFNFZÕOÛOFHÕSFiCPZVOB FOJOF žuZÕOMFSJOEFBMONāPMBOOVNVOFMFSJO 
IFQTJOFVZHVMBOS    

66

www.erdemir.com.tr

4UBOEBSU,BSāMþ

Standart

Kalite

2661

DP600

ERDEMİR
Kalite No

Re
N/mm2
(kg/mm2)

R
N/mm2
(kg/mm2)

3660(5)

300-470
(30.6-48.0)

580-670
(59.2-68.4)

(1)
m

A5
(%)

Darbe(3)(4)
(Boyuna)
Sıcaklık

Katlama
(Enine, 180°)
KVc
min.

min.

°C

J

24

-20

40

kmç
(d: kalınlık)

1.0 d

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJACPZVOBUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) "OJ[PUSPQJGBSLMMþJÉJO NFLBOJLEFþFSMFSIBEEFMFNFZÕOÛOFHÕSFiCPZVOB FOJOF žuZÕOMFSJOEFBMONāPMBOOVNVOFMFSJO 
IFQTJOFVZHVMBOS
3) %BSCFUFTUJÿTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS
4) ,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOEBSCFUFTUJZBQMNB[
5) ¾SÛO iTPþVLIBEEFMFNFuWFiTPþVLāFLJMMFOEJSNFuJāMFNMFSJOFVZHVOEVS

www.erdemir.com.tr

67

Çelik Kaliteleri

Gemi Yapım Çelikleri

Yüksek Dayanımlı Gemi Yapım Çelikleri

Standart: ABS-Part 2-2011

Standart: ABS-Part2-2011

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)
4UBOEBSU,BSāMþ

ERDEMİR
Kalite No

C

Mn

P

S

Si

Al

Kalite

maks.

min.

maks.

maks.

maks.

min.

ABS - P2

A

3701(1)

0.21

2.5 x C

0.035

0.035

0.50

-

ABS - P2

AH32

3732

0.18

0.50

0.90-1.60

0.035

0.035

0.020

0.20

0.35

0.08

0.02 - 0.05

0.40

0.02

0.05 - 0.10

ABS - P2

B

3702(1)

0.21

0.60

0.035

0.035

0.35

-

ABS - P2

DH32

4732

0.18

0.50

0.90-1.60

0.035

0.035

0.020

0.20

0.35

0.08

0.02 - 0.05

0.40

0.02

0.05 - 0.10

ABS - P2

D

6704(1)

0.21

0.60

0.035

0.035

0.35

-

ABS - P2

EH32

5732

0.18

0.50

0.90-1.60

0.035

0.035

0.020

0.20

0.35

0.08

0.02 - 0.05

0.40

0.02

0.05 - 0.10

ABS - P2

E

6705(1)

0.18

0.70

0.035

0.035

0.35

0.020

ABS - P2

FH32

6732(2)

0.16

0.50

0.90-1.60

0.025

0.025

0.020

0.20

0.35

0.08

0.02 - 0.05

0.80

0.02

0.05 - 0.10

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

Açıklamalar
1) C+(Mn/6) maks. % 0.40 olmalıdır.

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

Kalite
A

ABS - P2
ABS - P2
ABS - P2

Kalite

C

ERDEMİR
Kalite No

Si

Mn

maks. maks.

P

S

Al(1)

maks.

maks.

min.

Cr

Cu

Mo

Nb(1)

maks. maks. maks.

Ni

Ti

V(1)

maks. maks.

Mekanik Özellikler
Re
N/mm2
(kg/mm2)

ERDEMİR
Kalite No

ABS - P2

Standart

Açıklamalar
1) Al, Nb ve V elementlerinden sadece birinin kullanılması halinde, tabloda belirtilen kimyasal limitler uygulanacaktır. 

LBMJUFJÉJO/NJLUBSNBLTEJS

Mekanik Özellikler
Rm(1)
N/mm2
(kg/mm2)

A200(2)

min.

B
D
E

3701

235
(24.0)

400 - 520
( 40.8 - 53.0 )

3702

235
(24.0)

400 - 520
( 40.8 - 53.0 )

6704

235
(24.0)

400 - 520
( 40.8 - 53.0 )

235
(24.0)

6705

Darbe (Boyuna)(1)(2)
KVc (J)
Min.
Sıcaklık (°C)

4UBOEBSU,BSāMþ

(%)
min.

Standart

Kalite

22

ABS - P2

AH32

400 - 520
( 40.8 - 53.0 )

Re
N/mm2
(kg/mm2)

ERDEMİR
Kalite No

A200(2)
(%)

Rm(1)
N/mm2
(kg/mm2)

min.

min.

3732

315
(32.2)

440-590
(44.9-60.1)

22

440-590
(44.9-60.1)

22

22

ABS - P2

DH32

4732

315
(32.2)

22

ABS - P2

EH32

5732

315
(32.2)

440-590
(44.9-60.1)

22

6732

315
(32.2)

440-590
(44.9-60.1)

22

22

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) 5BCMPEBCFMJSUJMFOi6[BNBuEFþFSMFSJ LBMOMþEõPMBONBM[FNFMFSJÉJOEJSEõNNJÉJOEõNN 
JÉJOEõNNJÉJOEõNNJÉJOEõNNJÉJOEõNNJÉJOEõNNJÉJOEÛS

Kalite

ERDEMİR Kalite No

d(mm)≤50

50<d(mm)≤60

A

3701

20

-

34

B

3702

0

27

34

D

6704

-20

27

34

E

6705

-40

27

34

ABS - P2

FH32

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) 5BCMPEBCFMJSUJMFOi6[BNBuEFþFSMFSJ LBMOMþEõPMBONBM[FNFMFSJÉJOEJSEõNNJÉJOEõNN 
JÉJOEõNNJÉJOEõNNJÉJOEõNNJÉJOEõNNJÉJOEõNNJÉJOEÛS 

Darbe (Boyuna)(1)(2)
KVc (J)
Min.
Sıcaklık (°C)

Kalite

ERDEMİR Kalite No

AH32

3732

0

d(mm)≤50
31

38

DH32

4732

-20

31

38 

50<d(mm)≤60

EH32

5732

-40

31

38

FH32

6732

-60

31

38

1) Ebadı 10 x 10 mm (Full size) olan numuneler için darbe dayanımı değerleridir.
Kalınlığı daha ince olan malzemeler için, darbe dayanımı değerleri kalınlığa göre azalmaktadır.
2) ,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOEBSCFUFTUJZBQMNB[

1) Ebadı 10 x 10 mm (Full size) olan numuneler için darbe dayanımı değerleridir.
Kalınlığı daha ince olan malzemeler için, darbe dayanımı değerleri kalınlığa göre azalmaktadır.
2) ,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOEBSCFUFTUJZBQMNB[

68

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

69

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Yüksek Dayanımlı Gemi Yapım Çelikleri

LPG Tüp Çelikleri

Standart: ABS-Part2-2011

Standart: DIN EN 10120:2008

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

4UBOEBSU,BSāMþ

C

Si

P

S

Al(1)

maks.

maks.

min.

0.90-1.60

0.035

0.035

0.020

0.20

0.35

0.08

0.02 - 0.05

0.40

0.02

0.90-1.60

0.035

0.035

0.020

0.20

0.35

0.08

0.02 - 0.05

0.40

0.02

0.50

0.90-1.60

0.035

0.035

0.020

0.20

0.35

0.08

0.02 - 0.05

0.40

0.50

0.90-1.60

0.025

0.025

0.020

0.20

0.35

0.08

0.02 - 0.05

0.80

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

ABS - P2

AH36

3736

0.18

0.50

ABS - P2

DH36

4736

0.18

0.50

ABS - P2

EH36

5736

0.18

ABS - P2

FH36

6736(2)

0.16

Standart

Mn

maks. maks.

Cr

Cu

Mo

Nb(1)

maks. maks. maks.

Ni

Ti

V(1)

4UBOEBSU,BSāMþ

Si

Mn

P

S

Al

N(2)

Nb

Ti

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

C

Standart(1)

maks.

maks.

min.

maks.

maks.

min.

maks.

maks.

maks.

0.05 - 0.10

DIN EN 10120

P245NB

6837

0.16

0.25

0.30

0.025

0.015

0.020

0.009

0.050

0.03

0.05 - 0.10

DIN EN 10120

P265NB

6842

0.19

0.25

0.40

0.025

0.015

0.020

0.009

0.050

0.03

0.02

0.05 - 0.10

DIN EN 10120

P310NB

6847

0.20

0.50

0.70

0.025

0.015

0.020

0.009

0.050

0.03

0.02

0.05 - 0.10

DIN EN 10120

P355NB

6852

0.20

0.50

0.70

0.025

0.015

0.020

0.009

0.050

0.03

maks. maks.

Açıklamalar
1) Al, Nb ve V elementlerinden sadece birinin kullanılması halinde, tabloda belirtilen kimyasal limitler uygulanacaktır.
2) 6736 kalite için N miktarı maks. % 0.012 dir.

Açıklamalar 

#VTUBOEBSU#4 #4 #4 #4LBMJUFMFSJOJOZFSJOFHFÉFO/'&/TUBOEBSEOOLBSāMþES 

"M/ 
öJTFWFZB/CWF5JJMBWFMFSJZBQMNāTB /NJLUBSNBLTPMBCJMJS

Mekanik Özellikler

4UBOEBSU,BSāMþ

Re
N/mm2
(kg/mm2)

ERDEMİR
Kalite No

Standart

Kalite

ABS - P2

AH36

A200(2)
(%)

Rm(1)
N/mm2
(kg/mm2)

min.

min.

3736

355
(36.2)

490-620
(50.0-63.2)

21

490-620
(50.0-63.2)

21

ABS - P2

DH36

4736

355
(36.2)

ABS - P2

EH36

5736

355
(36.2)

490-620
(50.0-63.2)

21

ABS - P2

FH36

6736

355
(36.2)

490-620
(50.0-63.2)

21

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) 5BCMPEBCFMJSUJMFOi6[BNBuEFþFSMFSJ LBMOMþEõPMBONBM[FNFMFSJÉJOEJSEõNNJÉJOEõNN 
JÉJOEõNNJÉJOEõNNJÉJOEõNNJÉJOEõNNJÉJOEõNNJÉJOEÛS
(1)(2)

Darbe (Boyuna)
KVc (J)
Min.
Sıcaklık (°C)

Mekanik Özellikler

4UBOEBSU,BSāMþ

Kalite

ERDEMİR Kalite No

d(mm)≤50

50<d(mm)≤60

3736

0

34

41

DH36

4736

-20

34

41

EH36

5736

-40

34

41

FH36

6736

-60

34

41

Rm(1)
N/mm2
(kg/mm2)

A
(%)
d<3
A80

3≥d≥5
A5

min.

min.

Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

DIN EN 10120

P245NB

6837

245
( 25.0 )

360 - 450
( 36.7 - 45.9 )

26

34

DIN EN 10120

P265NB

6842

265
( 27.0 )

410 - 500
( 41.8 - 51.0 )

24

32

DIN EN 10120

P310NB

6847

310
( 31.6 )

460 - 550
( 46.9 - 56.1 )

21

28

6852

355
( 36.2 )

510 - 620
( 52.0 - 63.2 )

19

24

DIN EN 10120

AH36

Re
N/mm2
(kg/mm2)

P355NB

min.

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS

1) Ebadı 10 x 10 mm (Full size) olan numuneler için darbe dayanımı değerleridir.
Kalınlığı daha ince olan malzemeler için, darbe dayanımı değerleri kalınlığa göre azalmaktadır.
2) ,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOEBSCFUFTUJZBQMNB[

70

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

71

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Düşük Basınç Altında Kullanıma Uygun Çelik

Amerikan (ASTM) Standardına Göre Üretilen, Basınçlı Kap Çeliği

Standart: DIN EN 10207:2005

Standart: ASTM A 285-03 (2007)

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

4UBOEBSU,BSāMþ

Si

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

C

Standart

maks.

maks.

DIN EN 10207

P275SL

6340

0.16

0.40

Mn

0.50-1.50

P

S

Al(1)

maks.

maks.

min.

Standart

Kalite

0.025

0.020

0.020

ASTM A285

C

4UBOEBSU,BSāMþ

ERDEMİR
Kalite No
6838

C

Mn

P

S

maks.

maks.

maks.

maks.

0.28

0.90

0.035

0.035

Açıklamalar 

¬FMJþJOLJNZBTBMCJMFāJNJOEF/C 5JWFZB7PMEVþVUBLEJSEF "MBMUTOSEFþFSJVZHVMBONB[

Mekanik Özellikler

Mekanik Özellikler
Re

4UBOEBSU,BSāMþ

Standart

Kalite

DIN EN 10207

P275SL

Rm(1)

N/mm2
ERDEMİR
Kalite No

6340(4)

A80
(%)

N/mm2

(kg/mm2)

A5
(%)

Darbe(3)
(Boyuna)

2

(kg/mm )

d≤16

16<d≤40

40<d≤60

min.

min.

min.

275
(28.1)

265
( 27.0 )

255
( 26.0 )

2<d≤2.5 2.5<d<3 3≤d≤60

390 - 510
(39.8 - 52.0)

Sıc.

R
N/mm

(1)(2)
Q
2

KVc

(kg/mm2)
Sıc.=300°C

min.

d≤60

min.

min.

min.

°C

J

min.

17

18

22

-50

28

132
(13.5)

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) 4DBLÉFLNFUFTUJÿTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS
3) ,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOEBSCFUFTUJZBQMNB[
4) Maks. 8 mm kalınlıkta üretilir.

72

4UBOEBSU,BSāMþ

ERDEMİR
Kalite No

Standart

Kalite

ASTM A285

C

Re
N/mm2
(kg/mm2)

Rm(1)
N/mm2
(kg/mm2)

min.
6838

205
(20.9)

380-515
(38.8-52.5)

A
(%)
A50

A200

min.

min.

27

23

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

73

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Basınç Altında Kullanıma Uygun Çelikler

Orta ve Düşük Sıcaklıklarda Basınçlı Kullanıma Uygun, Sıcak Haddelenmiş, Karbon Çelikleri

Standart: LRS-Part2-2008 (Lloyd’s Register of Shipping)

Standart : ASTM A 516-10

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart
LRS - P2

C(2)

ERDEMİR
Kalite No

Kalite
490FG

Si

6850

0.20

0.10-0.50

P

S

Al(3)

Cr(1)

Cu(1)

Mo(1)

maks.

maks.

min.

maks.

maks.

maks.

Mn

maks.
0.90-1.60

0.035

0.035

0.018

0.25

0.30

0.10

Açıklamalar
1) Cr + Cu + Mo + Ni ≤ % 0.70 

,BMOMþNNOJOÛTUÛOEFPMBONBM[FNFMFSJÉJO$NJLUBSNBLTEJS
3) Al yerine veya ilaveten Nb, V ve benzeri uygun tane inceltici elementler kullanılabilir.

Re

Rm(1)

N/mm2
ERDEMİR
Kalite No

Standart

Kalite

LRS-P2

490FG

6850

12.5<d≤50

50<d≤100

d≤12.5

Mn(1)(5)
d>12.5

P

S

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

C(1)
ERDEMİR d≤12.5
Kalite No
maks.

Si

Cu(2)

Ni(2)

Cr(2)(3) Mo(2)(3)

V(4)

Nb(4)

Ti(4)

Standart

Kalite

maks. maks. maks. maks. maks. maks. maks.

ASTM A 516

55

6855

0.18

0.20

0.22

0.60-0.90

0.60-1.20

0.025

0.025

0.15-0.40

0.40

0.40

0.30

0.12

0.03

0.02

0.03

ASTM A 516

60

6860

0.21

0.23

0.25

0.60-0.90

0.85-1.20

0.025

0.025

0.15-0.40

0.40

0.40

0.30

0.12

0.03

0.02

0.03

ASTM A 516

65

6865

0.24

0.26

0.28

0.85-1.20

0.85-1.20

0.025

0.025

0.15-0.40

0.40

0.40

0.30

0.12

0.03

0.02

0.03

ASTM A 516

70

6870

0.27

0.28

0.30

0.85-1.20

0.85-1.20

0.025

0.025

0.15-0.40

0.40

0.40

0.30

0.12

0.03

0.02

0.03

Açıklamalar
1) $JÉJOCFMJSUJMFONBLTEFþFSEFLJIFSQVBOB[BMNBZBLBSāML NBLTPMNBTLPāVMVZMB.OJÉJOCFMJSUJMFONBLTEFþFS 
QVBOBSUSMBCJMJS
2) $V /J $S .PUPQMBNNBLTPMNBMES
3) $S .PUPQMBNNBLTPMNBMES
4) "OMBāNBZBCBþMPMBSBL 7 /CWF5JJÉJOCFMJSUJMFOEÕLÛNBOBMJ[JEFþFSMFSJTSBTZMB WFPMBSBLEFþJāUJSJMFCJMJS
5) ,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBOLBMJUFÛSÛOMFSJOLJNZBTBMCJMFāJNJOEFPSBOOEB.OCVMVOBCJMJS
(Ürün analizi: % 0.79-1.30 Mn)

Mekanik Özellikler

4UBOEBSU,BSāMþ

4UBOEBSU,BSāMþ

N/mm2

2

(kg/mm )
3<d≤40

40<d≤50

min.

min.

315
(32.1)

305
(31.1)

(kg/mm2)

490-610
(50.0-62.2)

RQ(2)
A5
(%)

N/mm2
(kg/mm2)
Sıcaklık =300°C

min.

min.

21

192
(19.6)

Mekanik Özellikler(2)
Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) 4DBLÉFLNFUFTUJÿTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS

Darbe(3)
4UBOEBSU,BSāMþ

ERDEMİR
Kalite No

Re
N/mm2

Rm(1)
N/mm2

(kg/mm2)

(kg/mm2)

A

(Enine)

(%)
A50

A200

Sıcaklık

KVc
min.

Standart

Kalite

min.

min.

°C

J

ASTM A 516

55

6855

205
(20.9)

380-515
(38.8-52.6)

27

23

-40

30

ASTM A 516

60

6860

220
(22.4)

415-550
(42.3-56.1)

25

21

-40

30

6865

240
(24.5)

450-585
(45.9-59.7)

23

19

-40

30

6870

260
(26.5)

485-620
(49.5-63.3)

21

17

-40

30

ASTM A 516
ASTM A 516

65
70

min.

Açıklamalar
1) .FLBOJLUFTUEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJVZHVMBOS
2) ,BMOMþNNOJOÛTUÛOEFPMBOMFWIBMBSi/PSNBMJ[FuFEJMJS%BSCFUFTUJJTUFOFO LBMOMþNNWFBMUOEBPMBOÛSÛOMFS BMD 
UBSBGOEBOBLTJCFMJSUJMNFEJLÉFi/PSNBMJ[FuFEJMFDFLUJS
3) %BSCFUFTUJÿTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS

74

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

75

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Basınç Altında Kullanıma Uygun, Alaşımsız Çelik

Basınç Altında Kullanıma Uygun, İnce Taneli, Normalize Edilmiş Çelikler

Standart: DIN EN 10028-2:2009

Standart: DIN EN 10028-3:2009

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

DIN EN 10028-2

P355GH Özel

6350

C

Si

Mn

maks.
0.10-0.22

0.60

1.10-1.70

P

S

Al

maks.

maks.

min.

0.025

0.010

0.020

Cr(1)

Cu(1)

maks. maks.
0.30

0.30

Mo(1)

Nb

Ni(1)

Ti

V

maks.

maks. maks. maks.

maks.

0.080

0.040

0.020

0.30

0.030

Açıklamalar 

$S $V .P /JUPQMBNNBLTPMNBMES

Standart
DIN EN 10028-2

ERDEMİR
Kalite No

C

Si

P

S

Al(1)(4)

N

Cr(2)

Cu(2)

Mo(2)

Nb(3)

maks.

maks.

min.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

Mn

maks. maks.

Ni

Ti(3)

V(3)

maks. maks. maks.

DIN EN 10028-3

P355NH

6353

0.18

0.50

1.10-1.70

0.025

0.010

0.020

0.012

0.30

0.30

0.08

0.050

0.50

0.03

0.10

DIN EN 10028-3

P355NL1

6355

0.18

0.50

1.10-1.70

0.020

0.008

0.020

0.012

0.30

0.30

0.08

0.050

0.50

0.03

0.10

Mekanik Özellikler
ERDEMİR
Kalite No

Re
N/mm2
( kg/mm2 )
min.

Rm(1)
N/mm2
( kg/mm2 )

A5
(%)
min.

Re
N/mm2
4UBOEBSU,BSāMþ

d (mm) ≤ 16

Kalite
P355GH Özel

Kalite

Açıklamalar
1) ¬FMJþJOLJNZBTBMCJMFāJNJOEFJMBWFUFO/C 5JWFZB7PMEVþVUBLEJSEF "MBMUTOSEFþFSJVZHVMBONB[
2) $S $V .PUPQMBNNBLTPMNBMES
3) /C 5J 7UPQMBNNBLTPMNBMES
4) Al / N ≥ 2 oranı uygulanır.

Mekanik Özellikler (Hedef)

4UBOEBSU,BSāMþ

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

6350

350
(35.7)

510-650
(52.0-66.3)

20

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS

Rm(1)
N/mm2
(kg/mm2)

2

(kg/mm )
d (mm)

ERDEMİR
Kalite No
d≤16

16<d≤40

min.

min.

A
(%)

RQ(1)(2)
N/mm2

Darbe(3)
(Enine)

(kg/mm2)
Sıcaklık= 300°C

KVc
Sıc.

40<d≤60

d≤16

16<d≤40

40<d≤60

min.

°C

J

min.

min.

min.

490 - 630
( 50.0 - 64.3 )

22

-20

30

232
(23.7)

225
(22.9)

219
(22.3)

490 - 630
( 50.0 - 64.3 )

22

-40

27

-

-

-

min.

Standart

Kalite

DIN EN 10028-3

P355NH

6353

355
( 36.2 )

345
( 35.2 )

335
( 34.2 )

DIN EN 10028-3

P355NL1

6355

355
( 36.2 )

345
( 35.2 )

335
( 34.2 )

min.

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) 4DBLÉFLNFUFTUJÿTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS
3) ,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOEBSCFUFTUJZBQMNB[

76

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

77

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Basınç Altında Kullanıma Uygun, Kaynaklı Boru Üretiminde Kullanılan, Bakır Alaşımlı Çelik

Yüksek Sıcaklık ve Basınç Altında Kullanıma Uygun Alaşımsız Kazan Çelikleri

Standart: DIN EN 10217-1:2002+A1:2005

Standart: DIN EN 10028-2:2009

(1)

Kimyasal Bileşim (%)

ERDEMİR
Kalite No

C

Mn

Si

P

S

Cu

Kalite

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

P235TR1

3285

0.16

1.20

0.35

0.025

0.020

0.30

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart
DIN EN 10217-1

Kimyasal Bileşim (%)

Açıklamalar 

$S $V .P /JUPQMBNNBLTPMNBMES

Re

Standart
DIN EN 10217-1

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

C

Si

Mn

maks.

P

S

Al

N(3)

maks.

maks.

min.

maks.

Cr(1)

Cu(1)

Mo(1)

Nb

maks. maks. maks. maks.

Ni(1)

Ti

V

maks. maks. maks.

DIN EN 10028-2

P235GH

6335(2)

0.16 maks.

0.35

0.60-1.20

0.025

0.010

0.020

0.012

0.30

0.30

0.08

0.020

0.30

0.03

DIN EN 10028-2

P265GH

6341(2)

0.20 maks.

0.40

0.80-1.40

0.025

0.010

0.020

0.012

0.30

0.30

0.08

0.020

0.30

0.03

0.02

DIN EN 10028-2

P295GH

6347(2)

0.08 - 0.20

0.40

0.90-1.50

0.025

0.010

0.020

0.012

0.30

0.30

0.08

0.020

0.30

0.03

0.02

DIN EN 10028-2

P355GH

6352

0.10 - 0.22

0.60

1.10-1.70

0.025

0.010

0.020

0.012

0.30

0.30

0.08

0.040

0.30

0.03

0.02

0.02

Açıklamalar
1) $S $V .P /JUPQMBNNBLTPMNBMES
2) NNEFOJODFLBMOMLMBSEB NJOJNVN.ONJLUBSMBSPSBOOEBB[BMUMBCJMJS
3) Al / N ≥ 2 oranı uygulanır.

Mekanik Özellikler (2)
Rm(1)
N/mm2

N/mm2

4UBOEBSU,BSāMþ

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

ERDEMİR
Kalite No

(kg/mm2)
1.50≤d≤16

16.0<d≤40

Kalite

min.

min.

P235TR1

235
(24.0)

225
(23.0)

3285

(kg/mm2)

A5
(%)

Mekanik Özellikler

min.
360-500
(36.7-50.9)

23

Açıklamalar 

¬FLNFUFTUEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS 

2) .FLBOJLEFþFSMFSTDBLIBEEFMFONJāCBOUÛ[FSJOEFHBSBOUJFEJMJS

4UBOEBSU,BSāMþ

Standart

Kalite

DIN EN 10028-2

P235GH

Re
N/mm2
(kg/mm2)

ERDEMİR
Kalite No

Rm(1)
N/mm2
(kg/mm2)

A5
(%)

Sıc.

(kg/mm2)
Sıcaklık= 300°C

KVc
min.

d≤16

16<d≤40

40<d≤50

min.

°C

J

min.

min.

min.

24

-20

27

153
(15.6)

147
(15.0)

140
(14.3)

-20

27

173
(17.6)

166
(16.9)

160
(16.3)

d≤16

16<d≤40

min.

min.

6335

235
( 24.0 )

225
( 22.9 )

215
( 21.9 )

360 - 480
( 36.7 - 49.0 )

255
( 26.0 )

245
( 25.0 )

410 - 530
( 41.8 - 54.1 )

22

40<d≤50
min.

RQ(1)(2)
N/mm2

Darbe(3)(4)
(Enine)

DIN EN 10028-2

P265GH

6341

265
( 27.0 )

DIN EN 10028-2

P295GH

6347

295
( 30.1 )

290
( 29.6 )

285
( 29.1 )

460 - 580
( 46.9 - 59.2 )

21

-20

27

192
(19.6)

189
(19.3)

186
(19.0)

DIN EN 10028-2

P355GH

6352

355
( 36.2 )

345
( 35.2 )

335
( 34.2 )

510 - 650
( 52.0 - 66.3 )

20

-20

27

232
(23.7)

225
(22.9)

219
(22.3)

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) 4DBLÉFLNFUFTUJÿTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS
3) ,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOEBSCFUFTUJZBQMNB[
4) "OMBāNBZBCBþMPMBSBLNJOJNVNEBSCFFOFSKJTJEFþFSJ+UBMFQFEJMFCJMJS

78

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

79

Çelik Kaliteleri

Yüksek Sıcaklık ve Basınç Altında Kullanıma Uygun Alaşımlı Çelik

Petrol Borusu Çelikleri

Standart: DIN EN 10028-2:2009

Standart: API 5L-2007

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart
DIN EN 10028-2

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

16Mo3

6345

C

0.12-0.20

Mn

0.40-0.90

P

S

Si

N

Cr

Cu

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

0.025

0.010

0.35

0.012

0.30

0.30

Mo

Ni

4UBOEBSU,BSāMþ

Standart

Kalite

DIN EN 10028-2

16Mo3

Re
N/mm2
(kg/mm2)

0.25-0.35

0.30

ERDEMİR
Kaite No

6345

RQ(1)(2)
N/mm2

(3)(4)

d≤16

16<d≤40

40<d≤60

min.

min.

min.

275
( 28.1 )

270
( 27.6 )

260
( 26.5 )

Rm(1)
N/mm2
(kg/mm2)

440 - 590
( 44.9 - 60.2 )

A5
(%)

Darbe
(Enine)
Sıc.

(kg/mm2)
Sıcaklık= 300°C

KVc

4UBOEBSU,BSāMþ

maks.

Mekanik Özellikler

min.

d≤16

16<d≤40

40<d≤60

min.

°C

J

min.

min.

min.

22

20

31

194
( 19.8 )

190
( 19.4 )

183
( 18.7 )

Açıklamalar 

¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) 4DBLÉFLNFUFTUJÿTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS
3) ,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOEBSCFUFTUJZBQMNB[
4) "OMBāNBZBCBþMPMBSBLNJOJNVNEBSCFFOFSKJTJEFþFSJ+UBMFQFEJMFCJMJS

80

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

www.erdemir.com.tr

ERDEMİR
Kalite No

C(2)

Si

Mn(2)

P

S

V

Nb

Ti

Diğer

Karbon(1)
&āEFþFSJ 

CEQDN
CEııw

4QFTJàLBTZPO
Seviyesi
PSL 1

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

API 5L

L210 / A

9030

0.22

-

0.90

0.030

0.030

-

-

-

-

-

-

API 5L

PSL1 / PSL2

L245N / BN

9035

0.24

0.40

1.20

0.025

0.015

(8)

(8)

0.040

(5)

0.43

0.25

API 5L

PSL1 / PSL2

L290N / X42N

9042

0.24

0.40

1.20

0.025

0.015

0.06

0.05

0.040

(5)

0.43

0.25

API 5L

PSL1 / PSL2

L320N / X46N

9046

0.24

0.40

1.40

0.025

0.015

0.07

0.05

0.040

(3) (5)

0.43

0.25

API 5L

PSL1 / PSL2

L360M / X52M

9052

0.22

0.45

1.40

0.025

0.015

(3)

(3)

(3)

(5)

0.43

0.25

API 5L

PSL1 / PSL2

L390M / X56M

9056

0.22

0.45

1.40

0.025

0.015

(3)

(3)

(3)

(5)

0.43

0.25

API 5L

PSL1 / PSL2

L415M / X60M

9060

0.12(7)

0.45(7)

1.60(7)

0.025

0.015

(4)

(4)

(4)

(6)

0.43

0.25

API 5L

PSL1 / PSL2

L450M / X65M

9065

0.12(7)

0.45(7)

1.60(7)

0.025

0.015

(4)

(4)

(4)

(6)

0.43

0.25

API 5L

PSL1 / PSL2

L485M / X70M

9070

0.12(7)

0.45(7)

1.70(7)

0.025

0.015

(4)

(4)

(4)

(6)

0.43

0.25

Standart

Kalite

maks.

maks.

Açıklamalar 

¾SÛOBOBMJ[JOEF$õ JTF$FāEFþFSJ $&QDN$ 4J
.O
$V
/J
$S
.P
7 
# 
GPSNÛMÛOFHÕSFCFMJSMFOJS 
&þFSEÕLÛNBOBMJ[JOEF# EFOEBIBB[JTF ZVLBSEBLJGPSNÛMEF#EFþFSJEJLLBUFBMONBNBMWF$&QDNGPSNÛMÛOEF 
TGSPMBSBLEÛāÛOÛMNFMJEJS 
¾SÛOBOBMJ[JOEF$ JTF$FāEFþFSJ $&X$ .O
$S .P 7 
/J $V 
GPSNÛMÛOFHÕSFCFMJSMFOJS
2) 4UBOEBSUUBCFMJSUJMFO$EFþFSJOEFLJIFSB[BMNBZBLBSāML .OEFþFSJBSUSMS#VEVSVNEB.OEFþFSJ  
9052 kaliteler için, maks. % 1.65, 9056, 9060, 9065 kaliteler için, maks. % 1.75, 9070 kalite için,
maks. % 2.00 olabilir.
3) /C 7WF5JNJLUBSMBSOOUPQMBNNBLTPMNBMES
4) "LTJCFMJSUJMNFEJLÉF /C 7WF5JNJLUBSMBSOOUPQMBNNBLTPMNBMES
5) Aksi belirtilmedikçe, 9035, 9042, 9046, 9052, 9056 kalitelerde % Cu: maks. 0.50, % Ni: maks. 0.30, % Cr: maks. 0.30,
% Mo: maks. 0.15 olmalıdır.
6) Aksi belirtilmedikçe, 9060, 9065, 9070 kalitelerde % Cu: maks. 0.50, % Ni: maks. 0.50, % Cr: maks. 0.50,
% Mo: maks. 0.50 olmalıdır.
7) Aksi belirtilmedikçe bu değerler geçerlidir.
8) "LTJCFMJSUJMNFEJLÉF/C 7UPQMBNNBLTPMNBMES

www.erdemir.com.tr

81

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Standart: API 5CT-2005

Mekanik Özellikler(8)

Petrol Sondaj Boru Çeliği
4UBOEBSU,BSāMþ

Re
N/mm2
(kg/mm2)

ERDEMİR
Kalite No

Akma
Çekme

Rm(1)
N/mm2
(kg/mm2)

Oranı

A50(2)
(%)

Darbe(3) Enerjisi
Sıcaklık

Rt05/Rm

KVc

Standart

Kalite

min.

maks.

min.

maks.

maks.

min.

°C

J

API 5L

PSL 1

L210/ A

9030

210
(21.5)

-

335
(34.2)

-

-

36

-

-

API 5L

PSL1 / PSL2

L245N / BN

9035

245
(25.0)

450
(45.9)

415
(42.3)

760
(77.5)

0.93

30

0

40

9042

290
(29.6)

495
(50.6)

415
(42.3)

760
(77.5)

0.93

30

0

40

525
(53.6)

435
(44.4)

760
(77.5)

0.93

28

0

40

API 5L

PSL1 / PSL2

L290N / X42N

API 5L

PSL1 / PSL2

L320N / X46N

9046

320
(32.6)

API 5L

PSL1 / PSL2

L360M / X52M

9052

360
(36.7)

530
(54.1)

460
(46.9)

760
(77.5)

0.93

27

0

40

9056

390
(39.8)

545
(55.6)

490
(50.0)

760
(77.5)

0.93

25

0

40

565
(57.6)

520
(53.1)

760
(77.5)

API 5L

PSL1 / PSL2

L390M / X56M

API 5L

PSL1 / PSL2

L415M / X60M

9060

415
(42.3)

0.93

24

0

40

API 5L

PSL1 / PSL2

L450M / X65M

9065

450
(45.9)

600
(61.2)

535
(54.6)

760
(77.5)

0.93

24

0

54

API 5L

PSL1 / PSL2

L485M / X70M

9070

485
(49.5)

635
64.8)

570
(58.2)

760
(77.5)

0.93

22

0

54

Mn

P

S

Si

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

C

Standart

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

API 5CT

H40

9240

-

-

0.030

0.030

-

API 5CT

J55

9255

-

-

0.030

0.030

-

API 5CT

J55 (Özel 1)

9256

0.23-0.28

1.60

0.025

0.020

API 5CT

J55 (Özel 2)

9257

0.25-0.30

1.60

0.025

API 5CT

/5JQ

9280

-

-

0.030

4UBOEBSU,BSāMþ

Al

Nb

Cr

maks.

maks.

-

-

-

-

-

-

0.50

0.015-0.080

0.040

0.30

0.020

0.50

0.015-0.080

0.040

0.30

0.030

-

-

-

-

Mekanik Özellikler

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) 5BCMPEBWFSJMFOZÛ[EFV[BNBEFþFSMFSJE LBMOML 
ö NNLBMOMLMBSJÉJOHFÉFSMJEJS#VOVOBMUOEBLJLBMOMLMBSEBZÛ[EFV[BNBEFþFSJ"50
(%) = 1940 Axc0.2/U0.9 (Axc,FTJUBMBO NNã6.JOJNVNÉFLNFEBZBON /NNã 
GPSNÛMÛOFHÕSFIFTBQFEJMJS
3)  LBMJUFMFSEFEBSCFUFTUJZBQMNBNBLUB BODBLHBSBOUJFEJMNFLUFEJS
4) 14-TQFTJàLBTZPOVOBHÕSFUBMFQFEJMFOLBMJUFMFSNBLTNNLBMOMþBLBEBSÛSFUJMJSNNLBMOMþOÛ[FSJOEFUBMFQFEJMFO 
LBMJUFMFSTBEFDF14-TQFTJàLBTZPOVOBVZHVOPMBSBLÛSFUJMJS
5) 14-TQFTJàLBTZPOVOBVZHVOPMBSBLÛSFUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTBEFDFNJOBLNBNVLBWFNFUJ NJOÉFLNFNVLBWFNFUJWF
min. yüzde uzama değerleri garanti edilir.
6) 14-TQFTJàLBTZPOVOBVZHVOPMBSBLUBMFQFEJMFOLBMJUFMFSEFNJOJNVNPSUBMBNBTÛOFLLSMNBZÛ[FZBMBOIFTBQMBNBT 
JTUFþFCBþMPMBSBLWFž$EFTÛOFLLSMNBZÛ[FZBMBOHBSBOUJFEJMFSFLZBQMNBLUBWFTPOVÉMBSUFTUSBQPSVOEBO
ayrı olarak verilmektedir.
7) 14-TQFTJàLBTZPOVOBVZHVOPMBSBLUBMFQFEJMFOLBMJUFMFSEF%85UFTUJJTUFþFCBþMPMBSBLWF‚$EFTÛOFLLSMNBZÛ[FZ 

BMBOHBSBOUJFEJMFSFLZBQMNBLUBWFTPOVÉMBSUFTUSBQPSVOEBOBZSPMBSBLWFSJMNFLUFEJS
8) :BQMBDBLPMBOCPSVUJQJ ÉBQWFCPSVEBOZBQMBOUFTUJOZÕOÛOFCBþMPMBSBL SVMPJMFCPSVEBOZBQMBOÉFLNFUFTUMFSJTPOSBTOEB  

GBSLMMLMBS B[BMNBWFZBBSUāMBS 
PMBCJMNFLUFEJS    

#VOFEFOMF NÛāUFSJMFSJNJ[JOCVEVSVNVHÕ[ÕOÛOFBMBSBLÛSFUFDFþJCPSVZBHÕSFFOVZHVOLBMJUFZJTFÉNFTJÕOFSJMNFLUFEJS 
&3%&.ÿ3 "1*TQFTJàLBTZPOMBSOEBCFMJSUJMFONFLBOJLÕ[FMMJLMFSJTBEFDFTDBLIBEEFMFONJāCBOUUBFOJOFZÕOEFZBQMBOUFTUMFSEF
garanti etmektedir.

82

Kimyasal Bileşim (%)

min.

4QFTJàLBTZPO
Seviyesi(4)(5)(6)(7)

www.erdemir.com.tr

Re
ERDEMİR
Kalite No

4UBOEBSU,BSāMþ

Rm

Sıc.

min.

min.

°C

N/mm2

2

2

(kg/mm )

Darbe(4)

A50
(%)

N/mm2

(kg/mm )

KVc
J
min.

Standart

Kalite

API 5CT

H40

9240(1)

276-552
(28.2-56.3)

414
(42.2)

(3)

-

-

API 5CT

J55

(2)

9255

379-552
(38.7-56.3)

517
(52.8)

(3)

-20

27

API 5CT

J55 (Özel 1)

9256(1)

400-570
(40.8-58.1)

550
(56.0)

28

0

27

9257(1)

400-570
(40.8-58.1)

550
(56.0)

28

0

27

(1)

552-758
(56.3-77.3)

689
(66.8)

(3)

0

27

API 5CT

J55 (Özel 2)

API 5CT

/5JQ

9280

Açıklamalar
1) ¬FLNFWFEBSCFUFTUJEFþFSMFSJACPZVOBUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) ¬FLNFWFEBSCFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
3) A50 (%) = 1944 S00.2 / U0.9 (S0,FTJUBMBO NNã6¬FLNFEBZBON /NNã 

,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOEBSCFUFTUJVZHVMBONB[ 

www.erdemir.com.tr 

83

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Sıcak Haddelenmiş Yüksek Dayanımlı Otomat Kasası Çeliği

Sıcak Haddelenmiş Karbon Çelikleri

Standart: ERDEMİR

Standart: SAE J403-2009

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

4UBOEBSU,BSāMþ

Si

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

C

Standart

maks.

maks.

Mn

ERDEMİR-2005

9500

9500

0.16

0.50

1.50-2.00

P

S

Al

Cr

Cu

Mo

Nb

Ni

Ti

maks.

maks.

min.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

0.020

0.010

0.02

0.20

0.20

0.25

0.10

0.30

0.05

Re
4UBOEBSU,BSāMþ

ERDEMİR
Kalite No

Standart

Kalite

ERDEMİR-2005

9500

9500(4)

(2)(3)

R
2

2

N/mm

N/mm

(kg/mm2)

(kg/mm2)

min.

min.

500
( 51.0 )

690
( 70.4 )

Darbe

C

ERDEMİR
Kalite No(1)

Kalite

Mn

P

S

maks.

maks.

Si

SAE J403

1006

6006

0.08 maks.

0.25 - 0.40

0.030

0.035

0.10 maks.

SAE J403

1008

3008

0.10 maks.

0.30 - 0.50

0.030

0.035

0.10 maks.

SAE J403

1010

3010

0.08 - 0.13

0.30 - 0.60

0.030

0.035

0.10 maks.

SAE J403

1012

3012

0.10 - 0.15

0.30 - 0.60

0.030

0.035

0.10 maks.

SAE J403

1015

3015

0.13 - 0.18

0.30 - 0.60

0.030

0.035

0.10 maks.

SAE J403

1018

6018

0.15 - 0.20

0.60 - 0.90

0.030

0.035

0.10 maks.

SAE J403

1020

3020

0.18 - 0.23

0.30 - 0.60

0.030

0.035

0.15 - 0.35

Katlama
(Enine , 180°)

SAE J403

1026(Özel)/25Mn5

3026

0.22 - 0.28

1.10 - 1.50

0.025

0.015

0.15 - 0.35

J

kmy

SAE J403

1030

3030

0.28 - 0.34

0.60 - 0.90

0.030

0.035

0.15 - 0.35

SAE J403

1035

5035

0.32 - 0.38

0.60 - 0.90

0.030

0.035

0.15 - 0.35

SAE J403

1040

5040

0.37 - 0.44

0.60 - 0.90

0.030

0.035

0.15 - 0.35

SAE J403

1045

5045

0.43 - 0.50

0.60 - 0.90

0.030

0.035

0.15 - 0.35

SAE J403

1050

5050

0.48 - 0.55

0.60 - 0.90

0.030

0.035

0.15 - 0.35

SAE J403

1060

5060

0.55 - 0.65

0.60 - 0.90

0.030

0.035

0.15 - 0.35

SAE J403

1070

5070

0.65 - 0.75

0.60 - 0.90

0.030

0.035

0.15 - 0.35

SAE J403

1080

5080

0.75 - 0.88

0.60 - 0.90

0.030

0.035

0.15 - 0.35

Si

Mekanik Özellikler
(1)
m

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

(Boyuna)
KVc

(3)

A5
(%)

Sıc.

min.

°C

min.

(d: kalınlık)

18

-20

30

4d

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) ,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOEBSCFUFTUJZBQMNB[
3) %BSCFWFLBUMBNBUFTUMFSJÿTUFþFCBþMPMBSBLZBQMS
4) Maks. 20 mm kalınlığa kadar üretilir.

Açıklamalar 

.FLBOJLUFTUZBQMNB[

Alaşımlı Yapı Çelikleri
Standart: ASTM A 829-06
Kimyasal Bileşim (%)
4UBOEBSU,BSāMþ

C

Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

ASTM A 829

1345

5345(1)(2)

0.43 - 0.48

ASTM A 829

5160

5360(1)(3)

0.56 - 0.64

Mn

P

S

maks.

maks.

Cr

1.60-1.90

0.030

0.040

0.15-0.35

-

0.75-1.00

0.030

0.040

0.15-0.35

0.70-0.90

Açıklamalar
1) .FLBOJLUFTUZBQMNB[
2) 4"&+(SLBMJUFTJOFFāEFþFSEJS
3) 4"&+(SLBMJUFTJOFFāEFþFSEJS

84

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

85

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Takım Çeliği

Isıl İşleme Uygun Düşük Alaşımlı Sıcak Haddelenmiş Çelikler

Standart: DIN 17350:1980

Standart: DIN EN 10083-3:2007, DIN EN 10269:2006, DIN – 1.7263, DIN EN 10083-2:2006

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

Kalite

DIN 17350

75Cr1

Mn

C

ERDEMİR
Kalite No
5375(1)

0.70 - 0.80

0.60 - 0.80

P

S

maks.

maks.

0.030

0.030

Si

4UBOEBSU,BSāMþ

Cr

0.25 -0.50

0.30 - 0.40

Açıklamalar
1) .FLBOJLUFTUZBQMNB[

C

Mn

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

DIN EN 10083-3

51CrV4

8412(1)

0.47 - 0.55

DIN EN 10269

21CrMoV5-7

8414(1)

0.17 - 0.25

Standart

P

S

Al

maks.

maks.

maks.

0.70-1.10

0.025

0.025

-

0.40 maks.

0.90-1.20

-

0.10 - 0.25

-

0.40-0.80

0.025

0.030

0.030

0.40 maks.

1.20-1.50

0.60

0.20 - 0.35

0.55-0.80

0.050

0.10-0.30

DIN - 1.7263

30CrMo5-2

8430(1)

0.27 - 0.32

0.50-0.80

0.010

0.010

DIN EN 10083-3

34CrMo4

8434(1)(3)

0.30 - 0.37

0.60-0.90

0.025

0.035

DIN EN 10083-2

C45E (Özel)

8440(1)(2)

0.42 - 0.48

0.95-1.30

0.030

0.035

-

Si

Cr

Ni

V

Mo

maks.

0.10-0.40

1.00-1.50

-

-

0.40 maks.

0.90-1.20

-

-

0.15-0.30

0.40 maks.

0.20-0.40

0.20

-

0.05 maks.

Açıklamalar
1) .FLBOJLUFTUZBQMNB[
2) $S .P /JUPQMBNNBLTPMNBMES
3) 1 4UPQMBNNBLTPMNBMES

Isıl İşleme Uygun Bor Alaşımlı Sıcak Haddelenmiş Çelikler
Standart: DIN EN 10083-3:2007
Kimyasal Bileşim (%)
4UBOEBSU,BSāMþ
Kalite

Standart

Mn

C

ERDEMİR
Kalite No

P

S

Si

maks.

maks.

maks.

Cr

Ti

B

DIN EN 10083-3

20MnB5

5620(1) (2)

0.17 - 0.23

1.10 - 1.40

0.025

0.035

0.40

0.05 - 0.30 0.015-0.060 0.0008-0.0050

DIN EN 10083-3

30MnB5

5630(1) (2)

0.27 - 0.33

1.15 - 1.45

0.025

0.035

0.40

0.05 - 0.30 0.015-0.060 0.0008-0.0050

DIN EN 10083-3

30MnB5

5631(1) (2)

0.27 - 0.33

1.15 - 1.45

0.025

0.035

0.40

0.20 - 0.60 0.015-0.060 0.0008-0.0050

Döküm Slabı Olarak Üretilen Çelik
Standart: ERDEMİR

Açıklamalar
1) .FLBOJLUFTUZBQMNB[ 

QQN$BJÉFSNFLUFEJS

Kimyasal Bileşim (%)
Mn

P

S

Si

Ti

Nb

Nb

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

C

Standart

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

ERDEMİR-2001

3995

3995(1)(2)

0.20

1.65

0.025

0.020

0.55

0.05

0.10

0.012

4UBOEBSU,BSāMþ

Savunma Sanayi için Kullanıma Uygun Çelikler
Açıklamalar
1) #VÉFMJLLBMJUFTJ TBEFDFiEÕLÛNTMBCuPMBSBLÛSFUJMNFLUFEJS
2) .FLBOJLUFTUZBQMNB[

Standart: ERDEMİR
Kimyasal Bileşim (%)
4UBOEBSU,BSāMþ

C

Standart

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

ERDEMİR-2004

8416

8416(1)

0.27 - 033

ERDEMİR-2003

8613

8613(1)

0.11-0.15

Mn

P

S

maks.

maks.

0.45-0.65

0.025

0.020

0.60-0.90

0.025

0.015

Si

Al

Cu

maks.

maks.

Cr

Mo

Vi

0.55-0.75

0.030

0.35

1.00-1.50

0.40-0.60

0.20-0.30

0.25

0.30-0.50

0.02-0.07

0.20

0.20 maks.

-

-

0.60-0.90

Ni
maks.

Açıklamalar
1) .FLBOJLUFTUZBQMNB[

86

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

87

Yüzey Sertleştirmeye Uygun Silisyum ile Durgunlaştırılmış Valf Çeliği

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Üretim Limitleri

/PU¾SFUJMFCJMJSMJLMJNJUMFSJNFWDVUTJQBSJāMFSWFIBEEFIBOFÛSFUJNāBSUMBSOBHÕSFTJQBSJāÕODFTJEFþFSMFOEJSJMFDFLUJS

Ürün Kodları

Standart: SAE J403-2009
Kimyasal Bileşim (%)

Sıcak Haddelenmiş Ürünler
4UBOEBSU,BSāMþ

C

Mn

P
maks.

maks.

min.

Ürün

Ürün Açıklaması

0.14-0.21

0.60-0.90

0.040

0.050

0.10

RKK

4DBLIBEEFMFONJā LFOBSMBSLFTJMNFNJāSVMP

90

KRKK

4DBLIBEEFMFONJā LFOBSMBSLFTJMNFNJā LBMOSVMP

92

BRKK

4DBLIBEEFMFONJā CPCJOIB[SMBNBEBOHFÉNJā LFOBSMBSLFTJMNFNJā SVMP

93

HCKK

4DBLIBEEFMFONJā LFOBSMBSLFTJMNFNJā TPþVLIBEEFMFNFZFVZHVOSVMP

95

BCKK

4DBLIBEEFMFONJā CPCJOIB[SMBNBEBOHFÉNJā LFOBSMBSLFTJMNFNJā TPþVLIBEEFMFNFZFVZHVOSVMP

96

TCKK

4DBLIBEEFMFONJā UFNQFSMFONJā LFOBSMBSLFTJMNFNJā TPþVLIBEEFMFNFZFVZHVOSVMP

96

RKKM

4DBLIBEEFMFONJā NPUJáJ LFOBSMBSLFTJMNFNJāSVMP

97

R

4DBLIBEEFMFONJā LFOBSMBSLFTJMNJāSVMP

98

TR

4DBLIBEEFMFONJā UFNQFSMFONJā LFOBSMBSLFTJMNJāSVMP

99

TRKK

4DBLIBEEFMFONJā UFNQFSMFONJā LFOBSMBSLFTJMNFNJāSVMP

99

HRU

4DBLIBEEFMFONJā LFOBSMBSLFTJMNJāSVMPEBOLFTJMNJāTBD

100

HRUKK

4DBLIBEEFMFONJā LFOBSMBSLFTJMNFNJāSVMPEBOLFTJMNJāTBD

101

FHRUK

4DBLIBEEFMFONJā LFOBSMBSLFTJMNFNJāSVMPEBOEJSFLCPZBLFTJMNJāTBD

102

THRU

4DBLIBEEFMFONJā UFNQFSMFONJā LFOBSMBSLFTJMNJāSVMPEBOLFTJMNJāTBD

103

HRP

4DBLIBEEFMFONJā BTJUJMFZÛ[FZJUFNJ[MFONJā LFOBSMBSLFTJMNJāSVMPEBOLFTJMNJāTBD

104

HRPKK

4DBLIBEEFMFONJā BTJUJMFZÛ[FZJUFNJ[MFONJā LFOBSMBSLFTJMNFNJāSVMPEBOLFTJMNJāTBD

104

THRP

4DBLIBEEFMFONJā UFNQFSMFONJā BTJUJMFZÛ[FZJUFNJ[MFONJā LFOBSMBSLFTJMNJāSVMPEBOLFTJMNJāTBD

105

THRPK

4DBLIBEEFMFONJā UFNQFSMFONJā BTJUJMFZÛ[FZJUFNJ[MFONJā LFOBSMBSLFTJMNFNJāSVMPEBOLFTJMNJāTBD

105

RP

4DBLIBEEFMFONJā BTJUJMFZÛ[FZJUFNJ[MFONJā LFOBSMBSLFTJMNJāSVMP

106

BRP

4DBLIBEEFMFONJā CPCJOIB[SMBNBEBOHFÉNJā BTJUMFONJā LFOBSMBSLFTJMNJāSVMP

107

RPKK

4DBLIBEEFMFONJā BTJUJMFZÛ[FZJUFNJ[MFONJā LFOBSMBSLFTJMNFNJāSVMP

108

BRPKK

4DBLIBEEFMFONJā CPCJOIB[SMBNBEBOHFÉNJā BTJUMFONJā LFOBSMBSLFTJMNFNJāSVMP

110

TRP

4DBLIBEEFMFONJā UFNQFSMFONJā BTJUJMFZÛ[FZJUFNJ[MFONJā LFOBSMBSLFTJMNJāSVMP

111

TRPKK

4DBLIBEEFMFONJā UFNQFSMFONJā BTJUJMFZÛ[FZJUFNJ[MFONJā LFOBSMBSLFTJMNFNJāSVMP

112

RD

4DBLIBEEFMFONJā EJMJONJāSVMP

*

RPD

4DBLIBEEFMFONJā BTJUJMFZÛ[FZJUFNJ[MFONJāEJMJONJāSVMP

*

TRPD

4DBLIBEEFMFONJā UFNQFSMFONJā BTJUJMFZÛ[FZJUFNJ[MFONJā EJMJONJāSVMP

LP

4DBLIBEEFMFONJā BTJUJMFZÛ[FZJUFNJ[MFONJā LFOBSMBSLFTJMNJāSVMPEBOLFTJMNJāTBD

ERDEMİR
Kalite No

Standart

Kalite

SAE J403

1018 Özel

3037

S

Si

Mekanik Özellikler (Hedef)
Rm(1)

4UBOEBSU,BSāMþ
Standart

Kalite

SAE J403

1018 Özel

ERDEMİR
Kalite No

Psi / (N/mm2)
(kg/mm )
58000-65000 / (400-448)
(40.8-45.7)

(2)

3037

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUEFþFSMFSJAFOJOFUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS
2) Hedeflenen ostenit tane boyutu (ASTM E112) 2-8 arasındadır. 

Sertlik (HRB)

2

65-80 

Soğuk Haddeleme Sonrası Isıl İşleme ve Çember İmalatına Uygun,
Sıcak Haddelenmiş Karbon Çeliği
Standart: DIN EN 10083-2:2006
Kimyasal Bileşim (%)
4UBOEBSU,BSāMþ
Standart
DIN EN 10083-2

Kalite

ERDEMİR
Kalite No

28Mn6

3031

C

Mn

0.26-0.32

1.30-1.60

P

S

maks.

maks.

0.030

0.020

Si

Al

N

0.25-0.40

0.020-0.080

0.010

maks.

Açıklamalar
1) .FLBOJLUFTUZBQMNB[
2) % (Cr+Mo+Ni) ≤ % 0.63 olmalıdır.

4BZGB/P

*
113

LPKK

4DBLIBEEFMFONJā BTJUJMFZÛ[FZJUFNJ[MFONJā LFOBSMBSLFTJMNFNJāSVMPEBOLFTJMNJāTBD

114

TLP

4DBLIBEEFMFONJā UFNQFSMFONJā BTJUJMFZÛ[FZJUFNJ[MFONJā LFOBSMBSLFTJMNJāSVMPEBOLFTJMNJāMFWIB

115

TLPKK

4DBLIBEEFMFONJā UFNQFSMFONJā BTJUJMFZÛ[FZJUFNJ[MFONJā LFOBSMBSLFTJMNFNJāSVMPEBOLFTJMNJāMFWIB

115

LR

4DBLIBEEFMFONJā LFOBSMBSLFTJMNJāSVMPEBOLFTJMNJāMFWIB

116

LRKK

4DBLIBEEFMFONJā LFOBSMBSLFTJMNFNJāSVMPEBOLFTJMNJāMFWIB

117

FLRKK

4DBLIBEEFMFONJā LFOBSMBSLFTJMNFNJāSVMPEBOEJSFLCPZBLFTJMNJāMFWIB

L

4DBLIBEEFMFONJā LFOBSMBSLFTJMNJā LBMOMFWIB

119-121

LKK

4DBLIBEEFMFONJā LFOBSMBSLFTJMNFNJā LBMOMFWIB

119-121

DS

4DBLIBEEFMFONJā EÕLÛNTMBC FLTUSBLBMOMFWIB

123

PLR

4DBLIBEEFMFONJā LFOBSMBSLFTJMNJā LVNMBONāWFCPZBONāSVMPEBOLFTJMNJāMFWIB

124

PLRKK

4DBLIBEEFMFONJā LFOBSMBSLFTJMNFNJā LVNMBONāWFCPZBONāSVMPEBOLFTJMNJāMFWIB

PL

4DBLIBEEFMFONJā LFOBSMBSLFTJMNJā LVNMBONāWFCPZBONāLBMOMFWIB

125-127

PLKK

4DBLIBEEFMFONJā LFOBSMBSLFTJMNFNJā LVNMBONāWFCPZBONāLBMOMFWIB

125-127

118

124 

ÿMHJMJÛSÛOLPEMBSOBBJUÛSFUJMFCJMJSMJLMFSJÉJOTBUāUFNTJMDJTJOFCBāWVSVOV[

88

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

89

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Üretim Limitleri

RKK
Sıcak Haddelenmiş, Kenarları Kesilmemiş - Rulo
Ebatlar
Kalınlık (mm)

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

1,20 - 1,39

1200

1200

1000

1000

1,40 - 1,49

1325

1325

1250

1250

1,50 - 1,79

1400

1400

1280

1,80 - 1,99

1550

1550

1400

2,00 - 2,09

1610

1610

2,10 - 2,29

1750

2,30 - 2,49

Notlar
1) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 ( Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

4DBLāBSK[PSVOMVPMBO    LBMJUFMFSEFTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

,BMOMþNNWFEBIBJODFPMBOWFHSVQLBMJUFMFSJÉJOiSVMPLSþOFEFOJZMFāJLBZFUFEJMNFNFTJiLPāVMVZMBTJQBSJāLBCVMFEJMJS3VMPLSþ  

JTUFONFNFTJEVSVNVOEBNNWFEBIBJODFLBMOMLMBSEB53,,ÛSÛODJOTJOEFOTJQBSJāLBCVMFEJMJS 

LBMOMLUPMFSBOTJMF3,,ÛSÛODJOTJOEFOLÛÉÛLSVMPTJQBSJāLBCVMFEJMNF[ õNN 
#VLBMOMLBSBMþOEB#3,,ÛSÛODJOTJOEFOTJQBSJā
kabul edilir. 

WFHSVQLBMJUFMFSEFNNOJOÛ[FSJOEFSVMPPMBSBLWFSJMFOTJQBSJāMFSEFCPZBLFTNF EJMNF BTJUMFNF CPSVJNBMBUWCÿāMFNMFSJÉJOIBUUBBɏMBO 

CPCJOMFSEFPMVāBCJMFDFLSVMPLSþāJLBZFUMFSJLBCVMFEJMNF[#VUÛSLVTVSVLVMMBONZFSJBɏTOEBOTBLODBMCVMBONÛāUFSJMFSJNJ[JOCPZBLFTJMNJā 
PMBSBLWFZBHSVQUBOTFÉFDFLMFSJCJSLBMJUFEFTJQBSJāWFSNFMFSJVZHVOPMBDBLUS 

4JQBSJāFEJMFOCPCJOMFSJO NÛāUFSJMFSJNJ[JOLFOEJJNLBOMBSZMBVZHVOEPþSVMUNBFLJQNBOWFQSBUJþJLVMMBONBEBOCPZBLFTJQLFTUJSJQLVMMBONBMBSIBMJOEFEBMHB 
LVTVSVJMFJMHJMJāJLBZFULBCVMFEJMNFZFDFLUJS#VBNBÉMB NÛāUFSJMFSJNJ[JOCPZBLFTJMNJāÛSÛOMFSJNJ[EFOTJQBSJāWFSNFTJVZHVOPMBDBLUS  

¾SFUJMFCJMJSMJLMJNJUMFSJNFWDVUTJQBSJāMFSWFIBEEFIBOFÛSFUJNāBSUMBSOBHÕSFTJQBSJāÕODFTJEFþFSMFOEJSJMFDFLUJS 

+BOUJNBMBUOEBLVMMBOMBO wwwHJCJLBMJUFMFSEFIFSJLJLFOBSEBONNMJLCÕMHFEFEÕLÛNWFZBIBEEFLBZOBLMJODF 
ÉJ[JLZBEBLBCVLUÛSÛLVTVSMBSPMBCJMNFLUFEJS#VUJQLVTVSMBSOZBSBUBCJMFDFþJTPSVOMBSEBOLBɏONBLJÉJO3WF-3ÛSÛOHSVCVOBHJSFOLBMJUFMFSEF 
WFFCBUMBSEBTJQBSJāWFSJMNFTJHFSFLNFLUFEJS,FOBSLFTNFTJ[TJQBSJāWFSJMNFTJEVSVNVOEBUBāMBNBZMBHJEFSJMFCJMFDFLCVUJQLVTVSMBSEBO 
LBZOBLMBOBOāJLBZFUMFSLBCVMFEJMNFZFDFLUJS      

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS    

(SVQ

(SVQ

1280

1200

1200

1400

1350

1350

1500

1500

1400

1400

1750

1550

1550

1430

1430

1800

1800

1600

1600

1500

1500

2.50 - 2.79

1850

1850

1650

1650

1565

1565

2.80 - 2.99

1950

1950

1750

1750

1655

1655

3,00 - 3,19

2000

2000

1800

1800

1710

1710

Kalite

4JQBSJā,BMOMþ

3,20 - 3,49

2050

2050

1850

1850

1765

1765

3938, 3940, 3945, 3946, 6837, 6842, 6847, 6852

Maks. 5,00 mm

3,50 - 3,59

2050

2050

1900

1900

1850

1850

3330, 3333, 3336, 3340, 3345, 3350, 6035

Maks. 6,00 mm

3,60 - 3,99

2050

2050

1925

1925

1865

1865

3660

.BLT NN (ÕSÛāNFZFUBCJEJS

4,00 - 4,19

2050

2050

2000

2000

1915

1915

720, 801, 835, 3137, 3337, 4044, 6340

Maks. 8,00 mm

4,20 - 4,49

2050

2050

2050

2050

1945

1945

3430, 3433, 3436, 3440, 6036, 6624

Min. 6,01 mm

4,50 - 4,99

2050

2050

2050

2050

1985

1985

9257, 9952

Min. 8,01 mm

5,00 - 10,00

2050

2050

2050

2050

2050

2050

Çelik Kaliteleri

90

(SVQ/P

Kaliteler

1

700, 720, 3008, 3222, 3137, 3237, 3281, 3333, 3337, 3922, 3923, 4009, 4222, 4237, 4437, 5437, 6006, 6037, 6222, 6223, 6224, 6282, 6624,
6837, 7222

2

2008, 2009, 3010, 3012, 3015, 3018, 3285, 3330, 3430, 3433, 3936, 3937, 3938

3

3020, 3037, 3241, 3244, 3336, 3340, 3345, 3436, 3440, 3701, 3702, 3741, 3940, 3944, 4044, 4244, 6018, 6035, 6036, 6040, 6044, 6237, 6244,
6335, 6340, 6341, 6741, 6838, 6842, 9240, 9329

4

3245, 3945, 3946, 6847, 6852, 9255, 9256, 9960

5

800, 801, 810, 811, 812, 813, 3955, 4932, 4936

6

735, 820, 835, 3026, 3030, 3031, 3245, 3250, 3252, 3260, 3350, 3660, 3732, 3736, 3949, 3957, 3960, 4252, 4732, 4736, 4942, 4946, 4950, 4955,
5035, 5040, 5045, 5050, 5060, 5246, 5252, 5270, 5620, 5630, 5631, 6050, 6052, 6252, 6284, 6345, 6347, 6350, 6352, 6353, 6355, 6704, 6850,
6855, 6860, 6865, 6870, 7252, 9257, 9280, 9335, 9338, 9342, 9355, 9356, 9435, 9442, 9449, 9455, 9460, 9952

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

91

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Üretim Limitleri

KRKK

BRKK

Sıcak Haddelenmiş, Kenarları Kesilmemiş, Kalın - Rulo

Sıcak Haddelenmiş, Kenarları Kesilmemiş, Bobin Hazırlamadan Geçmiş - Rulo

Ebatlar

Ebatlar
.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

7,00 - 7,99

2050

2050

2050

2050

2050

2050

Kalınlık (mm)

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

(SVQ

(SVQ

1,50 - 1,79

1137

1037

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

8,00 - 10,00

2050

2050

2050

2050

2050

2050

1,80 - 1,99

1237

1137

837

10,01 - 12,99

2050

2050

2050

2050

1625

1625

2,00 - 2,09

1237

1237

1037

937

13,00 - 14,00

2050

2050

2050

2050

1525

1525

2,10 - 2,19

1337

1237

1037

937

837

14,01 - 15,00

2050

2050

2050

2050

1525

1525

2,20 - 2,29

1337

1237

1037

937

837

937

15,01 - 16,00

2050

2050

1925

1850

1525

1525

2,30 - 2,39

1437

1337

1137

1037

937

1037

16,01 - 18,00

2050

2050

1525

1525

1525

1525

2,40 - 2,49

1437

1337

1137

1037

937

1037

18,01 - 20,00

2050

2050

1525

1525

1525

2.50 - 2.59

1537

1437

1237

1137

1037

1137

20,01 - 22,00

2050

2050

1525

1525

2.60 - 2.69

1537

1437

1237

1137

1037

1137

22,01 - 25,00

1525

1525

1525

2.70 - 2.79

1537

1537

1237

1137

1037

1137

2,80 - 2,94

1537

1537

1337

1237

1037

1237

2,95 - 2,99

1537

1537

1337

1237

1037

1237

3,00 - 3,19

1537

1537

1437

1337

1137

1237

3,20 - 3,29

1537

1537

1437

1337

1137

1337

3,30 - 3,49

1537

1537

1437

1337

1137

1337

Çelik Kaliteleri
(SVQ/P

Kaliteler

937
937

1

700, 720, 3008, 3222, 3237, 3281, 3337, 3922, 3923, 4009, 4222, 4237, 4437, 5437, 6006, 6037, 6222, 6223, 6224, 6282

3,50 - 3,59

1537

1537

1537

1437

1237

1337

2

2008, 2009, 3010, 3012, 3015, 3018, 3285, 3430, 3433, 3936, 3937

3,60 - 3,89

1537

1537

1537

1437

1237

1437

3

800, 801, 810, 811, 812, 3020, 3037, 3241, 3244, 3436, 3440, 3701, 3702, 3732, 3741, 3940, 3944, 4044, 4244, 4732, 4932, 6018, 6036, 6040,
6044, 6237, 6244, 6335, 6340, 6341, 6741, 6838, 9240, 9329

3,90 - 3,99

1537

1537

1537

1437

1237

1437

4,00 - 4,19

1537

1537

1537

1537

1337

1537

735, 820, 835, 3026, 3030, 3031, 3245, 3250, 3252, 3260, 3736, 3949, 3955, 3957, 3960, 4252, 4736, 4936, 4942, 4946, 4950, 4955, 5035, 5040,
5045, 5050, 5246, 5252, 5270, 5620, 5630, 5631, 6050, 6052, 6252, 6284, 6345, 6347, 6350, 6352, 6353, 6355, 6704, 6850, 9255, 9256, 9257,
9335, 9338, 9435, 9960

4,20 - 4,49

1537

1537

1537

1537

1337

1537

4,50 - 4,99

1537

1537

1537

1537

1437

1537

5

5060, 5070, 5080, 5360, 5375, 6855, 6860, 6865, 6870, 9342,9355, 9356, 9460, 9952

5,00 - 6,50

1537

1537

1537

1537

1537

1537

6

9449, 9455

4

Çelik Kaliteleri
Notlar
1) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 (Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

4DBLāBSK[PSVOMVPMBO      LBMJUFMFSEFOBMOBDBLTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZF 
UBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

WFHSVQLBMJUFMFSEFNNOJOÛ[FSJOEFSVMPPMBSBLWFSJMFOTJQBSJāMFSEFCPZBLFTNF EJMNF BTJUMFNF CPSVJNBMBUWCJāMFNMFSWFBɏMBO 
CPCJOMFSEFPMVāBCJMFDFLSVMPLSþāJLBZFUMFSJLBCVMFEJMNF[#VUÛSLVTVSVLVMMBONZFSJBɏTOEBOTBLODBMCVMBONÛāUFSJMFSJNJ[JOCPZBLFTJMNJā 
PMBSBLWFZBHSVQUBOTFÉFDFLMFSJCJSLBMJUFEFTJQBSJāWFSNFMFSJVZHVOPMBDBLUS 

.BLTNNLBMOMþBLBEBSTJQBSJāFEJMFOCPCJOMFSJONÛāUFSJMFSJNJ[JOLFOEJJNLÄOMBSZMBCPZBLFTUJSJMJQLVMMBOMNBTIBMJOEFEBMHBLVTVSVJMFJMHJMJ 
āJLBZFULBCVMFEJMNFZFDFLUJS#VBNBÉMB NÛāUFSJMFSJNJ[JOCPZBLFTJMNJāÛSÛOMFSJNJ[EFOTJQBSJāWFSNFTJVZHVOPMBDBLUS 

¾SFUJMFCJMJSMJLMJNJUMFSJNFWDVUTJQBSJāMFSWFIBEEFIBOFÛSFUJNāBSUMBSOBHÕSFTJQBSJāÕODFTJEFþFSMFOEJSJMFDFLUJS 

+BOUJNBMBUOEBLVMMBOMBO wwwHJCJLBMJUFMFSEFIFSJLJLFOBSEBONNMJLCÕMHFEFEÕLÛNWFZBIBEEFLBZOBLMJODFÉJ[JL 
ZBEBLBCVLUÛSÛLVTVSMBSPMBCJMNFLUFEJS#VUJQLVTVSMBSOZBSBUBCJMFDFþJTPSVOMBSEBOLBɏONBLJÉJO-3ÛSÛOHSVCVOBHJSFOLBMJUFMFSEFWF 
FCBUMBSEBTJQBSJāWFSJMNFTJHFSFLNFLUFEJS,FOBSLFTNFTJ[TJQBSJāWFSJMNFTJEVSVNVOEBUBāMBNBZMBHJEFSJMFCJMFDFLCVUJQLVTVSMBSEBOLBZOBLMBOBO 
āJLBZFUMFSLBCVMFEJMNFZFDFLUJS      

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS   

92

Kalite

4JQBSJā,BMOMþ

720 , 801 , 835 , 3337 , 4044 , 6340

Maks. 8,00 mm

9257

Min. 8,01 mm  

www.erdemir.com.tr

(SVQ/P

Kaliteler

1

700, 3008, 3922, 3923 , 6006, 6222, 6223, 6224, 6282, 6624, 7222

2

720, 2008, 2009, 3010, 3012, 3015, 3018, 3137, 3237, 3281, 3330, 3333, 3336, 3337, 3340, 3430, 3433, 3701, 3702, 3936, 3937, 3938, 3940,
4009, 4237, 4437 5437, 6037

3

3020, 3037, 3241, 3244, 3285, 3345, 3436, 3440, 3944, 4044, 4244, 6018, 6035, 6036, 6040, 6044, 6237, 6244, 6335, 6340, 6341, 6741, 6837,
6838, 6842, 9030, 9035, 9042, 9046, 9240

4

3245, 3945, 3946, 6847, 6852, 9052, 9255, 9256, 9960

5

735, 835, 3030, 3031, 3245, 3250, 3252, 3350, 3660, 3732, 3736, 3949, 3957, 3960, 4252, 4732, 4736, 4946, 5035, 5246, 5252, 5620, 5630,
5631, 6050, 6052, 6252, 6284, 6347, 6350, 6352, 6353, 6355, 6704, 6850, 6852, 6855, 6860, 6865, 6870 , 7252, 9052, 9255, 9256, 9257, 9335,
9338, 9342, 9355, 9356, 9435, 9442

6

800, 801, 810, 811, 812, 813, 820, 4932, 4936, 4942

www.erdemir.com.tr

93

Notlar
1) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 ( Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJJLBCVMFEJMJS 

4DBLāBSK[PSVOMVPMBO LBMJUFMFSEFTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJEJS    

,BMOMþNNWFEBIBJODFPMBOHSVQLBMJUFMFSJÉJOiSVMPLSþOFEFOJZMFāJLBZFUFEJMNFNFTJiLPāVMVZMBTJQBSJāLBCVMFEJMJS3VMPLSþJTUFONFNFTJ 
EVSVNVOEBNNWFEBIBJODFLBMOMLMBSEB53,,ÛSÛODJOTJOEFOTJQBSJāLBCVMFEJMJS 

+BOUJNBMBUOEBLVMMBOMBO wwwHJCJLBMJUFMFSEFIFSJLJLFOBSEBONNMJLCÕMHFEFEÕLÛNWFZBIBEEFLBZOBLMJODF 
ÉJ[JLZBEBLBCVLUÛSÛLVTVSMBSPMBCJMNFLUFEJS#VUJQLVTVSMBSOZBSBUBCJMFDFþJTPSVOMBSEBOLBɏONBLJÉJOLFOBSLFTNFMJÛSÛOUJQMFSJOEFTJQBSJā 
WFSJMNFTJHFSFLNFLUFEJS,FOBSLFTNFTJ[TJQBSJāWFSJMNFTJEVSVNVOEBUBāMBNBZMBHJEFSJMFCJMFDFLCVUJQLVTVSMBSEBOLBZOBLMBOBOāJLBZFUMFSLBCVM
edilmeyecektir. 

4JQBSJāFEJMFOCPCJOMFSJO NÛāUFSJMFSJNJ[JOLFOEJJNLBOMBSZMBVZHVOEPþSVMUNBFLJQNBOWFQSBUJþJLVMMBONBEBOCPZBLFTJQLFTUJSJQLVMMBONBMBSIBMJOEFEBMHB 
LVTVSVJMFJMHJMJāJLBZFULBCVMFEJMNFZFDFLUJS#VBNBÉMB NÛāUFSJMFSJNJ[JOCPZBLFTJMNJāÛSÛOMFSJNJ[EFOTJQBSJāWFSNFTJVZHVOPMBDBLUS  

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS   

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Üretim Limitleri

HCKK
Sıcak Haddelenmiş, Soğuk Haddelemeye Uygun, Kenarları Kesilmemiş - Rulo
Ebatlar
.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)

(SVQ

(SVQ

(SVQ

1,20 - 1,39

1200

1000

1,40 - 1,49

1325

1250

1,50 - 1,79

1400

1280

1,80 - 1,99

1550

1400

(SVQ

(SVQ

(SVQ

1200
1350

Kalite

4JQBSJā,BMOMþ

2,00 - 2,09

1610

1500

937

1400

3660

.BLT NN 4JQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJJEJS

2,10 - 2,19

1750

1550

937

1430

3938, 3940, 3945, 3946, 6837, 6842, 6847, 6852

Maks. 5,00 mm

2,20 - 2,29

1750

1550

1037

1430

3330, 3333, 3336, 3340, 3345, 3350, 6035

Maks. 6,00 mm

2,30 - 2,39

1800

1600

1137

1500

3430 , 3433 , 3436 , 3440 , 6036

Min. 6,01 mm

2,40 - 2,49

1800

1600

1137

1500

937

2,50 - 2,59

1850

1650

1137

1565

1037

2,60 - 2,69

1850

1650

1137

1565

1037

2.70 - 2.79

1850

1650

1137

1565

1137

2,80 - 2,94

1950

1750

1237

1655

1237

2,95 - 2,99

1950

1750

1237

1655

1237

3,00 - 3,19

2000

1800

1237

1710

1237

3,20 - 3,29

2050

1850

1337

1765

1337

3,30 - 3,49

2050

1850

1337

1765

1337

3,50 - 3,59

2050

1900

1437

1850

1337

3,60 - 3,99

2050

1925

1437

1865

1437

4,00 - 4,19

2050

2000

1537

1915

1537

4,20 - 4,49

2050

2050

1537

1945

1537

4,50 - 4,99

2050

2050

1537

1985

1537

5,00 - 6,00

2050

2050

1537

2050

1537

Çelik Kaliteleri
(SVQ/P

Kaliteler

1

1822, 1825, 6007, 6406, 6408, 6412, 6413, 6422, 6423, 6424, 6523

3

1828

4

5536, 5541, 5542, 5548, 5549, 5554, 5555, 5561, 5562, 5571, 5572, 5581, 5582

5

1832, 1835

6

1718, 1722, 1726, 6314, 6315, 7414, 7416

Notlar
1) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 (Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

LBMJUFEFOTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJJPMBSBLBMOS 

)$,,ÛSÛODJOTJOEFLJTJQBSJāLBMJUFMFSJOEFOÛSFUJMFDFLTPþVLIBEEFMFONJāÛSÛOMFSJOFNBZFLBQMBNBZBVZHVOMVþVHBSBOUJFEJMNF[  

.FLBOJLUFTUZBQMNB[ 

4JQBSJāFEJMFOCPCJOMFSJONÛāUFSJMFSJNJ[JOLFOEJJNLBOMBSZMBCPZBLFTUJSJMJQLVMMBOMNBTIBMJOEFEBMHBLVTVSVJMFJMHJMJāJLBZFULBCVMFEJMNFZFDFLUJS#V 
BNBÉMB NÛāUFSJMFSJNJ[JOCPZBLFTJMNJāÛSÛOMFSJNJ[EFOTJQBSJāWFSNFTJVZHVOPMBDBLUS 

¾SFUJMFCJMJSMJLMJNJUMFSJNFWDVUTJQBSJāMFSWFIBEEFIBOFÛSFUJNāBSUMBSOBHÕSFTJQBSJāÕODFTJEFþFSMFOEJSJMFDFLUJS 

4LJOQBTTJāMFNJZBQMNBNBTOFEFOJZMFSVMPLSþāJLBZFUJLBCVMFEJMNF[ 

94

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

95

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Üretim Limitleri

TCKK

RKKM

Sıcak Haddelenmiş, Soğuk Haddelemeye Uygun, Bobin Hazırlamadan Geçmiş,
Temperlenmiş, Kenarları Kesilmemiş - Rulo

Sıcak Haddelenmiş, Motifli, Kenarları Kesilmemiş - Rulo
Ebatlar

BCKK
Sıcak Haddelenmiş, Soğuk Haddelemeye Uygun, Bobin Hazırlamadan Geçmiş,
Kenarları Kesilmemiş - Rulo

Kalınlık (mm)

Ebatlar

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

(SVQ

(SVQ

(SVQ

4,00 - 4,99

1237

1237

5,00 - 5,99

1337

1337

6,00 - 10,00

1437

1437

(SVQ

(SVQ

(SVQ

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)

(SVQ

(SVQ

1,50 - 1,79

1137

1037

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

1,80 - 1,99

1237

1137

837

2,00 - 2,09

1237

1237

1037

2,10 - 2,29

1337

1237

1037

937

837

(SVQ/P

2,30 - 2,39

1437

1337

1137

1037

937

2

3237, 4237

2,40 - 2,49

1437

1337

1137

1037

937

937

3

3241, 3244, 4244, 6237, 6244

2.50 - 2.69

1537

1437

1237

1137

1037

1037

2.70 - 2.79

1537

1537

1237

1137

1037

1137

2,80 - 2,99

1537

1537

1337

1237

1037

1237

3,00 - 3,19

1537

1537

1437

1337

1137

1237

3,20 - 3,49

1537

1537

1437

1337

1137

1337

3,50 - 3,59

1537

1537

1537

1437

1237

1337

3,60 - 3,89

1537

1537

1537

1437

1237

1437

3,90 - 3,99

1537

1537

1537

1437

1237

1537

4,00 - 4,49

1537

1537

1537

1537

1337

1537

4,50 - 4,99

1537

1537

1537

1537

1437

1537

5,00 - 6,50

1537

1537

1537

1537

1537

1537

Çelik Kaliteleri
937
Kaliteler

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

%JþFSLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBCVMÛHÕSÛāNFZFUBCJEJS 

&OB[TJQBSJāNJLUBSUPOPMVQ LBCVMÛHÕSÛāNFZFUBCJEJS 

i#¾:¾,36-0uUBMFCJLBCVMFEJMNF[ 

&3%&.ÿ3EFVZHVMBOBOTUBOEBSUNPUJGāFLMJ&3%&.ÿ3ÛSÛOLBUBMPþVOEBWFSJMNJāUJS   

Çelik Kaliteleri
(SVQ/P

Kaliteler

1

6007, 6406, 6408, 6412, 6413, 6422, 6423, 6424, 6523

2

1822, 1825

3

1828, 1832

4

5541, 5548, 5549, 5554, 5555, 5561, 5562, 5571, 5572, 5581, 5582

5

1835

6

1718, 1722, 1726, 6314, 6315, 7414, 7416

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

LBMJUFEFOTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

5$,, #$,,ÛSÛODJOTJOEFLJTJQBSJāLBMJUFMFSJOEFOÛSFUJMFDFLTPþVLIBEEFMFONJāÛSÛOMFSJOFNBZFLBQMBNBZBVZHVOMVþVHBSBOUJFEJMNF[ 

.FLBOJLUFTUZBQMNB[
5) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 ( Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

4JQBSJāFEJMFOCPCJOMFSJO NÛāUFSJMFSJNJ[JOLFOEJJNLBOMBSZMBVZHVOEPþSVMUNBFLJQNBOWFQSBUJþJLVMMBONBEBOCPZBLFTJQLFTUJSJQLVMMBONBMBSIBMJOEFEBMHB 
LVTVSVJMFJMHJMJāJLBZFULBCVMFEJMNFZFDFLUJS#VBNBÉMB NÛāUFSJMFSJNJ[JOCPZBLFTJMNJāÛSÛOMFSJNJ[EFOTJQBSJāWFSNFTJVZHVOPMBDBLUS  

#$,,ÛSÛOMFSJÉJOTLJOQBTTJāMFNJZBQMNBNBTOFEFOJZMFSVMPLSþāJLBZFUJLBCVMFEJMNF[

96

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

97

Üretim Limitleri

R

TR

Sıcak Haddelenmiş, Kenarları Kesilmiş - Rulo

Sıcak Haddelenmiş, Temperlenmiş, Kenarları Kesilmiş - Rulo

Ebatlar

TRKK
Sıcak Haddelenmiş, Temperlenmiş, Kenarları Kesilmemiş - Rulo
Ebatlar

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

1,50 - 1,79

1112

1012

1,80 - 1,99

1212

1112

812

2,00 - 2,09

1212

1212

1012

2,10 - 2,29

1312

1212

1012

912

2,30 - 2,49

1412

1312

1112

1012

2.50 - 2.69

1512

1412

1212

2.70 - 2.79

1512

1512

2,80 - 2,99

1512

1512

(SVQ

(SVQ
.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)
912

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

912

1,50 - 1,79

1137

1037

812

912

1,80 - 1,99

1237

1137

837

912

1012

2,00 - 2,09

1237

1237

1037

937

2,10 - 2,29

1337

1237

1037

937

837

937

1112

1012

1112

2,30 - 2,39

1437

1337

1137

1037

937

1037

1212

1112

1012

1112

2,40 - 2,49

1437

1337

1137

1037

937

1037

937

1312

1212

1012

1212

2.50 - 2.69

1537

1437

1237

1137

1037

1137

1037

2.70 - 2.79

1537

1537

1237

1137

1037

1137

1137

2,80 - 2,99

1537

1537

1337

1237

1037

1237

1237

3,00 - 3,19

1537

1537

1437

1337

1137

1237

1237

937

3,00 - 3,19

1512

1512

1412

1312

1112

1212

3,20 - 3,49

1512

1512

1412

1312

1112

1312

3,50 - 3,59

1512

1512

1512

1412

1212

1312

3,20 - 3,49

1537

1537

1437

1337

1137

1337

1337

3,60 - 3,99

1512

1512

1512

1412

1212

1412

3,50 - 3,59

1537

1537

1537

1437

1237

1337

1337

4,00 - 4,49

1512

1512

1512

1512

1312

1512

3,60 - 3,89

1537

1537

1537

1437

1237

1437

1437

4,50 - 4,99

1512

1512

1512

1512

1412

1512

3,90 - 3,99

1537

1537

1537

1437

1237

1437

1537

5,00 - 6,50

1512

1512

1512

1512

1512

1512

4,00 - 4,49

1537

1537

1537

1537

1337

1537

1537

4,50 - 4,99

1537

1537

1537

1537

1437

1537

1537

5,00 - 6,50

1537

1537

1537

1537

1537

1537

1537

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

(SVQ/P

Kaliteler
(SVQ/P

1

700, 3008, 3922, 3923 , 6006, 6222, 6223, 6224, 6282, 6624, 7222

2

720, 2008, 2009, 3010, 3012, 3015, 3018, 3137, 3237, 3281, 3330, 3333, 3336, 3337, 3340, 3430, 3433, 3701, 3702, 3936, 3937, 3938, 3940,
4009, 4237, 4437, 5437, 6037

3

3020, 3037, 3241, 3244, 3285, 3345 , 3436, 3440, 3944 , 4044, 4244, 6018, 6035, 6036, 6040, 6044, 6237, 6244, 6335, 6340, 6341, 6741, 6837,
6838, 6842, 9030, 9035, 9042, 9046, 9240

4

3945, 3946, 3955, 6847 , 9329

5

3245, 3252, 3949, 4252, 5252, 6050, 6052, 6252, 6284, 6347, 6352, 6353, 6355, 6852, 9355, 9356

6

800, 801, 810, 811, 812, 813 , 4932, 4936

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

,BMOMþNNWFEBIBJODFPMBOHSVQLBMJUFMFSJÉJOiSVMPLSþOFEFOJZMFāJLBZFUFEJMNFNFTJiLPāVMVZMBTJQBSJāLBCVMFEJMJS3VMPLSþ 
JTUFONFNFTJEVSVNVOEBNNWFEBIBJODFLBMOMLMBSEB53ÛSÛODJOTJOEFOTJQBSJāLBCVMFEJMJS   

3) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 ( Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

4JQBSJāFEJMFOCPCJOMFSJO NÛāUFSJMFSJNJ[JOLFOEJJNLBOMBSZMBVZHVOEPþSVMUNBFLJQNBOWFQSBUJþJLVMMBONBEBOCPZBLFTJQLFTUJSJQLVMMBONBMBSIBMJOEFEBMHB 
LVTVSVJMFJMHJMJāJLBZFULBCVMFEJMNFZFDFLUJS#VBNBÉMB NÛāUFSJMFSJNJ[JOCPZBLFTJMNJāÛSÛOMFSJNJ[EFOTJQBSJāWFSNFTJVZHVOPMBDBLUS  

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS   

98

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Kalite

4JQBSJā,BMOMþ

3938, 3940, 3945, 3946, 6837, 6842, 6847, 6852

Maks. 5,00 mm

3330, 3333, 3336, 3340, 3345, 6035

Maks. 6,00 mm

3430, 3433, 3436, 3440, 6036

Min. 6,01 mm

www.erdemir.com.tr

Kaliteler

1

700, 3008, 3922, 3923, 6006, 6222, 6223, 6224, 6282, 6624, 7222

2

720, 2008, 2009, 3010, 3012, 3015, 3018, 3137, 3237, 3281, 3330, 3333, 3336, 3337, 3340, 3430, 3433, 3701, 3702, 3936, 3937, 3938, 3940,
4009, 4237, 4437, 5437, 6037

3

3020, 3037, 3241, 3244, 3285, 3345, 3436, 3440, 3944 , 4044, 4244, 6018, 6035, 6036, 6040, 6044, 6237, 6244, 6335, 6340, 6341, 6741, 6837,
6838, 6842, 9030, 9035, 9042, 9046, 9240

4

3945, 3946, 3955, 6847 , 9329

5

3245, 3252, 3949, 4252, 5252, 6050, 6052, 6252, 6284, 6347, 6352, 6353, 6355, 6852, 9355, 9356

6

800, 801, 810, 811, 812, 813, 4932, 4936

8

7224, 7524

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

53ÛSÛODJOTJJÉJOVZHVMBOBOHFOJāMJLÛTUMJNJUMFSJ IFSCJSLBMOMLBSBMþJÉJOCFMJSUJMFOHFOJāMJLÛTUMJNJUMFSJOEFONNɏLBSUMBSBLCVMVOBDBLUS
3) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 (Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

+BOUJNBMBUOEBLVMMBOMBO wwwHJCJLBMJUFMFSEFIFSJLJLFOBSEBONNMJLCÕMHFEFEÕLÛNWFZBIBEEFLBZOBLMJODFÉJ[JLZBEBLBCVL 
UÛSÛLVTVSMBSPMBCJMNFLUFEJS#VUJQLVTVSMBSOZBSBUBCJMFDFþJTPSVOMBSEBOLBɏONBLJÉJOLFOBSLFTNFMJÛSÛOUJQMFSJOEFTJQBSJāWFSJMNFTJHFSFLNFLUFEJS,FOBS 
LFTNFTJ[TJQBSJāWFSJMNFTJEVSVNVOEBUBāMBNBZMBHJEFSJMFCJMFDFLCVUJQLVTVSMBSEBOLBZOBLMBOBOāJLBZFUMFSLBCVMFEJMNFZFDFLUJS 

4JQBSJāFEJMFOCPCJOMFSJONÛāUFSJMFSJNJ[JOLFOEJJNLBOMBSZMBVZHVOEPþSVMUNBFLJQNBOWFQSBUJþJLVMMBONBEBOCPZBLFTJQLFTUJSJQLVMMBONBMBSIBMJOEFEBMHB 
LVTVSVJMFJMHJMJāJLBZFULBCVMFEJMNFZFDFLUJS#VBNBÉMB NÛāUFSJMFSJNJ[JO NNLBMOMþBLBEBS5)36ÛSÛODJTJOEFO  NNLBMOMLBSBMþOEBEB 
CPZBLFTJMNJāEJþFSÛSÛOMFSJNJ[EFOTJQBSJāWFSNFTJVZHVOPMBDBLUS    

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS   

Kalite

4JQBSJā,BMOMþ

3938 , 3940 , 3945 , 3946 , 6837 , 6842 , 6847 , 6852

Maks. 5,00 mm

3330 , 3333 , 3336 , 3340 , 3345 , 6035

Maks. 6,00 mm

3430 , 3433 , 3436 , 3440 , 6036

Min. 6,01 mm

www.erdemir.com.tr

99

Üretim Limitleri

HRU

HRUKK

Sıcak Haddelenmiş, Kenarları Kesilmiş - Sac

Sıcak Haddelenmiş, Kenarları Kesilmemiş - Sac

Ebatlar

Ebatlar

Kalınlık (mm)

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

1,50 - 1,79

1112

1012

1,80 - 1,99

1212

1112

812

2,00 - 2,09

1212

1212

1012

912

2,10 - 2,29

1312

1212

1012

912

2,30 - 2,49

1412

1312

1112

2.50 - 2.69

1512

1412

2.70 - 2.79

1512

2,80 - 2,99

(SVQ

Kalınlık (mm)

(SVQ

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

1,20 - 1,39

1200

1200

1000

1000

(SVQ

(SVQ

1,40 - 1,49

1325

1325

1250

1250

912

1,50 - 1,79

1400

1400

1280

1280

1200

1200

812

912

1,80 - 1,99

1550

1550

1400

1400

1350

1350

1012

912

1012

2,00 - 2,09

1610

1610

1500

1500

1400

1400

1212

1112

1012

1112

2,10 - 2,29

1750

1750

1550

1550

1430

1430

1512

1212

1112

1012

1112

2,30 - 2,49

1800

1800

1600

1600

1500

1500

1512

1512

1312

1212

1012

1212

2.50 - 2.79

1850

1850

1650

1650

1565

1565

3,00 - 3,19

1512

1512

1412

1312

1112

1212

2,80 - 2,99

1950

1950

1750

1750

1655

1655

3,20 - 3,49

1512

1512

1412

1312

1112

1312

3,00 - 3,19

2000

2000

1800

1800

1710

1710

3,50 - 3,59

1512

1512

1512

1412

1212

1312

3,20 - 3,49

2050

2050

1850

1850

1765

1765

3,60 - 3,99

1512

1512

1512

1412

1212

1412

3,50 - 3,59

2050

2050

1900

1900

1850

1850

4,00 - 4,49

1512

1512

1512

1512

1312

1512

3,60 - 3,99

2050

2050

1925

1925

1865

1865

4,50 - 4,99

1512

1512

1512

1512

1412

1512

4,00 - 4,19

2050

2050

2000

2000

1915

1915

4,20 - 4,49

2050

2050

2050

2050

1945

1945

4,50 - 4,99

2050

2050

2050

2050

1985

1985

Çelik Kaliteleri
(SVQ/P

Kaliteler

Çelik Kaliteleri

1

700, 3008, 3922, 3923, 6006, 6222, 6223, 6224, 6282, 6624, 7222

2

720, 2008, 2009, 3010, 3012, 3015, 3018, 3237, 3281, 3330, 3333, 3336, 3337, 3340, 3701, 3702, 3936, 3937, 3938, 3940, 4009, 4237, 4437,
5437, 6037, 4437, 5437, 6037

3

3020, 3037, 3241, 3244, 3285, 3345, 3944, 4044, 4244, 6018, 6035, 6040, 6044, 6237, 6244, 6335, 6340, 6341, 6741, 6837, 6838, 6842, 9030,
9035, 9042, 9046, 9240

4

3945, 3946, 3955, 6345, 6847, 9329, 9960

5

735, 835, 3030, 3031, 3245, 3250, 3252, 3260, 3350, 3660, 3732, 3736, 3949, 3957, 3960, 4252, 4732, 4736, 4946, 4950, 4955, 5035, 5040, 5045,
5050, 5060, 5246, 5252, 5270, 5620, 5630, 5631, 6050, 6052, 6252, 6284, 6347, 6350, 6352, 6353, 6355, 6704, 6850, 6852, 6855, 6860, 6865,
6870, 7252, 8412, 8414, 8416, 8430, 8434, 8440, 8613, 9052, 9255, 9256, 9257, 9335, 9338, 9342, 9355, 9356, 9435, 9442, 9449, 9455, 9460

6

800, 801, 810, 811, 812, 813, 820, 4932, 4936, 4942

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

4DBLāBSK[PSVOMVPMBO       LBMJUFEFOTJQBSJāMFS 
iHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS    

LBMJUFEFOTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

HSVQLBMJUFMFSJÉJOiSVMPLSþOFEFOJZMFāJLBZFUFEJMNFNFTJuLPāVMVZMBTJQBSJāLBCVMFEJMJS3VMPLSþJTUFONFNFTJEVSVNVOEB5)36ÛSÛO 
DJOTJOEFOTJQBSJāLBCVMFEJMJS    

B 
,BMOMLõNNJTFTJQBSJāV[VOMVþVNJONN NBLTNNEJS 
C 
,BMOMLNNJTFTJQBSJāV[VOMVþVNJONN NBLTNNEJS 

B 
4JQBSJāV[VOMVþVõNNJTFQBLFUBþSMþNBLTUPOEVS 
C 
4JQBSJāV[VOMVþVNNJTFQBLFUBþSMþTOSMBNBTZPLUVS   

7) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 ( Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir.

100

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri 

(SVQ/P 

www.erdemir.com.tr

Kaliteler

1

700, 720, 3008, 3222, 3237, 3281, 3333, 3337, 3922, 3923, 4009, 4222, 4237, 4437, 5437, 6006, 6037, 6222, 6223, 6224, 6282, 6624, 6837, 7222

2

2008, 2009, 3010, 3012, 3015, 3018, 3285, 3330, 3936, 3937, 3938

3

3020, 3037, 3241, 3244, 3336, 3340, 3345, 3701, 3702, 3940, 3944, 4044, 4244, 6018, 6035, 6040, 6044, 6237, 6244, 6335, 6340, 6341, 6741,
6838, 6842, 9240, 9329

4

3245, 3945, 3946, 6847, 6852, 9255, 9256, 9960

5

800, 801, 810, 811, 812, 813, 3955, 4932, 4936

6

735, 820, 835, 3030, 3031, 3245, 3250, 3252, 3260, 3350, 3660, 3732, 3736, 3949, 3957, 3960, 4252, 4732, 4736, 4942, 4946, 4950, 4955, 5035,
5040, 5045, 5050, 5060, 5246, 5252, 5270, 5620, 5630, 5631, 6050, 6052, 6252, 6284, 6345, 6347, 6350, 6352, 6353, 6355, 6704, 6850, 6855,
6860, 6865, 6870, 7252, 8412, 8414, 8416, 8430, 8434, 8440, 8613, 9335, 9338, 9342, 9355, 9356, 9435, 9442, 9449, 9455, 9460

Notlar 

4DBLāBSK[PSVOMVPMBO       LBMJUFEFOTJQBSJāMFS 
iHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS    

LBMJUFEFOTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS
3) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 (Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

¾SFUJMFCJMJSMJLMJNJUMFSJNFWDVUTJQBSJāMFSWFIBEEFIBOFÛSFUJNāBSUMBSOBHÕSFTJQBSJāÕODFTJEFþFSMFOEJSJMFDFLUJS

www.erdemir.com.tr

101

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Üretim Limitleri

FHRUK

THRU

Sıcak Haddelenmiş , Kenarları Kesilmemiş , Rulodan Direk Boya Kesilmiş - Sac

Sıcak Haddelenmiş, Temperlenmiş, Kenarları Kesilmiş - Sac

Ebatlar

Ebatlar

Kalınlık (mm)

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

1,50 - 1,79

1137

1037

1,80 - 1,99

1237

1137

837

2,00 - 2,09

1237

1237

1037

937

2,10 - 2,29

1337

1237

1037

937

2,30 - 2,49

1437

1337

1137

2.50 - 2.69

1537

1437

1237

2.70 - 2.79

1537

1537

2,80 - 2,99

1537

1537

3,00 - 3,19

1537

3,20 - 3,49

(SVQ

Kalınlık (mm)

(SVQ

937

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

(SVQ

(SVQ

(SVQ

1,50 - 1,79

1112

1012

1,80 - 1,99

1212

1112

812

2,00 - 2,09

1212

1212

1012

912

2,10 - 2,29

1312

1212

1012

912

812

912

912

1012

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

912

837

937

2,30 - 2,39

1412

1312

1112

1012

1037

937

1037

2,40 - 2,49

1412

1312

1112

1012

912

1012

912

1137

1037

1137

2.50 - 2.69

1512

1412

1212

1112

1012

1112

1012

1237

1137

1037

1137

2.70 - 2.79

1512

1512

1212

1112

1012

1112

1112

2,80 - 2,99

1512

1512

1312

1212

1012

1212

1212

1337

1237

1037

1237

3,00 - 3,19

1512

1512

1412

1312

1112

1212

1212

1537

1437

1337

1137

1237

3,20 - 3,49

1512

1512

1412

1312

1112

1312

1312

1537

1537

1437

1337

1137

1337

3,50 - 3,59

1512

1512

1512

1412

1212

1312

1312

3,50 - 3,59

1537

1537

1537

1437

1237

1337

3,60 - 3,89

1512

1512

1512

1412

1212

1412

1412

3,60 - 3,99

1537

1537

1537

1437

1237

1437

3,90 - 3,99

1512

1512

1512

1412

1212

1412

1512

4,00 - 4,49

1512

1512

1512

1512

1312

1512

1512

4,00 - 4,49

1537

1537

1537

1537

1337

1537

4,50 - 4,99

1512

1512

1512

1512

1412

1512

1512

4,50 - 4,99

1537

1537

1537

1537

1437

1537

Çelik Kaliteleri
(SVQ/P

Çelik Kaliteleri

Kaliteler

1

700 , 3008 , 3922 , 3923 , 6006 , 6222 , 6223 , 6224 , 6282 , 6624 , 7222

2

720 , 2008 , 2009 , 3010 , 3012 , 3015 , 3018 , 3237 , 3281 , 3330 , 3333 , 3336 , 3337 , 3340 , 3701 , 3702 , 3936 , 3937 , 3938 , 3940 , 4009 ,
4237 , 4437 , 5437 , 6037

3

Kaliteler

1

700, 3008, 3922, 3923, 6006, 6222, 6223, 6224, 6282, 6624, 7222

3020 , 3037 , 3241 , 3244 , 3285 , 3345 , 3944 , 4044 , 4244 , 6018 , 6035 , 6040 , 6044 , 6237 , 6244 , 6335 , 6340 , 6341 , 6741 , 6837 , 6838 ,
6842

2

720, 2008, 2009, 3010, 3012, 3015, 3018, 3237, 3281, 3330, 3333, 3336, 3337, 3340, 3701, 3702, 3936, 3937, 3938, 3940, 4009, 4237, 4437,
5437, 6037

4

3245, 3945, 3946, 6847, 6852, 9960

3

3020, 3037, 3241, 3244, 3285, 3345, 3944, 4044, 4244, 6018, 6035, 6040, 6044, 6237, 6244, 6335, 6340, 6341, 6741, 6837, 6838, 6842, 9030,
9035, 9042, 9046, 9240

5

735, 835, 3030, 3031, 3245, 3250, 3252, 3260, 3350, 3660, 3732, 3736, 3949, 3957, 3960, 4252, 4732, 4736, 4946, 4950, 4955, 5035, 5040, 5045,
5050, 5060, 5246, 5252, 5270, 5620, 5630, 5631, 6050, 6052, 6252, 6284, 6347, 6350, 6352, 6353, 6355, 6704, 6850, 6852, 6855, 6860, 6865,
6870, 7252, 8412, 8414, 8416, 8430, 8434, 8440, 8613, 9052, 9255, 9256, 9257, 9335, 9338, 9342, 9355, 9356, 9435, 9442, 9449, 9455, 9460

4

3945, 3946, 3955, 6847, 9329

5

3245, 3252, 3949, 4252, 5252, 6050, 6052, 6252, 6284, 6347, 6352, 6353, 6355, 6852 , 9355, 9356

800, 801, 810, 811, 812, 813, 820, 4932, 4936, 4942

6

800, 801, 810, 811, 812, 813 , 4932, 4936

8

7224, 7524

6

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

4DBLāBSK[PSVOMVPMBO       LBMJUFEFOTJQBSJāMFS 
iHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS   

LBMJUFEFOTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

HSVQLBMJUFMFSJÉJOiSVMPLSþOFEFOJZMFāJLBZFUFEJMNFNFTJiLPāVMVZMBTJQBSJāLBCVMFEJMJS3VMPLSþJTUFONFNFTJEVSVNVOEB5)36ÛSÛO 
DJOTJOEFOTJQBSJāLBCVMFEJMJS    

B 
,BMOMLõNNJTF TJQBSJāV[VOMVþVNJONN NBLTNNEJS 
C 
,BMOMLNNJTF TJQBSJāV[VOMVþVNJONN NBLTNNEJS 

B 
4JQBSJāV[VOMVþVõNNJTF QBLFUBþSMþNBLTUPOEVS 
C 
4JQBSJāV[VOMVþVNNJTFQBLFUBþSMþTOSMBNBTZPLUVS   

7) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 (Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

+BOUJNBMBUOEBLVMMBOMBO wwwHJCJLBMJUFMFSEFIFSJLJLFOBSEBONNMJLCÕMHFEFEÕLÛNWFZBIBEEFLBZOBLMJODF 
ÉJ[JLZBEBLBCVLUÛSÛLVTVSMBSPMBCJMNFLUFEJS#VUJQLVTVSMBSOZBSBUBCJMFDFþJTPSVOMBSEBOLBɏONBLJÉJOLFOBSLFTNFMJÛSÛOUJQMFSJOEFTJQBSJā 
WFSJMNFTJHFSFLNFLUFEJS,FOBSLFTNFTJ[TJQBSJāWFSJMNFTJEVSVNVOEBUBāMBNBZMBHJEFSJMFCJMFDFLCVUJQLVTVSMBSEBOLBZOBLMBOBOāJLBZFUMFSLBCVM
edilmeyecektir. 

#VÛSÛO TDBLIBEEFMFONJāSVMPOVOTBEFDFCBāWFTPOLTNMBSOEBLJLVZSVLVDVOVOBZLMBOBSBLCPZBLFTJMNJāIBMJEJS

102

(SVQ/P 

www.erdemir.com.tr

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

B 
,BMOMLõNNJTFTJQBSJāV[VOMVþVNJONN NBLTNNEJS   

C 
,BMOMLNNJTFTJQBSJāV[VOMVþVNJONN NBLTNNEJS 

B 
4JQBSJāV[VOMVþVõNNJTFQBLFUBþSMþNBLTUPOEVS    

C 
4JQBSJāV[VOMVþVNNJTFQBLFUBþSMþTOSMBNBTZPLUVS    

 LBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþNJONNEJS    

i/03."-ÿ;&uJTUFOFOTJQBSJāLBCVMFEJMNF[   

6) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 (Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir.

www.erdemir.com.tr 

103

Üretim Limitleri

HRP

THRP

Sıcak Haddelenmiş, Asit İle Yüzeyi Temizlenmiş, Kenarları Kesilmiş - Sac

Sıcak Haddelenmiş, Temperlenmiş, Asit İle Yüzeyi Temizlenmiş, Kenarları Kesilmiş - Sac

HRPKK

THRPK

Sıcak Haddelenmiş, Asit İle Yüzeyi Temizlenmiş, Kenarları Kesilmemiş - Sac

Sıcak Haddelenmiş, Temperlenmiş, Asit İle Yüzeyi Temizlenmiş, Kenarları Kesilmemiş - Sac

Ebatlar
Kalınlık (mm)

Ebatlar
.BLTJNVN(FOJāMJL NN

(SVQ

(SVQ

1,50 - 1,79

1137

1037

(SVQ

(SVQ

1,80 - 1,99

1237

1137

2,00 - 2,09

1237

1237

1037

937

2,10 - 2,29

1337

1237

1037

937

2,30 - 2,49

1437

1337

1137

2.50 - 2.69

1537

1437

2.70 - 2.79

1537

1537

2,80 - 2,99

1537

3,00 - 3,19

1537

3,20 - 3,49

(SVQ

(SVQ

Kalınlık (mm)

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

(SVQ

(SVQ

1,50 - 1,79

1137

1037

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

1,80 - 1,99

1237

1137

837

937

2,00 - 2,09

1237

1237

1037

937

837

937

2,10 - 2,29

1337

1237

1037

937

837

937

1037

937

1037

2,30 - 2,39

1437

1337

1137

1037

937

1037

1237

1137

1037

1137

2,40 - 2,49

1437

1337

1137

1037

937

1037

937

2.50 - 2.69

1537

1437

1237

1137

1037

1137

1037

1237

1137

1037

1137

2.70 - 2.79

1537

1537

1237

1137

1037

1137

1137

1537

1337

1237

1037

1237

2,80 - 2,99

1537

1537

1337

1237

1037

1237

1237

1537

1437

1337

1137

1237

3,00 - 3,19

1537

1537

1437

1337

1137

1237

1237

1537

1537

1437

1337

1137

1337

3,20 - 3,49

1537

1537

1437

1337

1137

1337

1337

3,50 - 3,59

1537

1537

1537

1437

1237

1337

1337

3,50 - 3,59

1537

1537

1537

1437

1237

1337

3,60 - 3,89

1537

1537

1537

1437

1237

1437

1437

3,60 - 3,99

1537

1537

1537

1437

1237

1437

3,90 - 3,99

1537

1537

1537

1437

1237

1437

1537

4,00 - 4,49

1537

1537

1537

1537

1337

1537

4,00 - 4,49

1537

1537

1537

1537

1337

1537

1537

4,50 - 4,99

1537

1537

1537

1537

1437

1537

4,50 - 4,99

1537

1537

1537

1537

1437

1537

1537

Çelik Kaliteleri

937

Çelik Kaliteleri

(SVQ/P

Kaliteler

(SVQ/P

Kaliteler

1

700, 3008, 3922, 3923, 6006, 6222, 6223, 6224, 6282, 6523, 6624, 7222

1

700 , 3008 , 3922 , 3923 , 6006 , 6222 , 6223 , 6224 , 6282 , 6523 , 6624 , 7222

2

720, 2008, 2009, 3010, 3012, 3015, 3018, 3237, 3281, 3330, 3333, 3336, 3337 , 3340, 3701, 3702, 3936, 3937, 3938, 3940, 4009, 4237, 4437,
5437, 6037

2

720 , 2008 , 2009 , 3010 , 3012 , 3015 , 3018 , 3237 , 3281 , 3330 , 3333 , 3336 , 3337 , 3340 , 3701 , 3702 , 3936 , 3937 , 3938 , 3940 , 4009 ,
4237 , 4437 , 5437 , 6037

3

3020, 3037, 3241, 3244, 3285, 3345, 3944, 4044, 4244, 6018, 6035, 6040, 6044, 6237, 6244, 6335, 6340, 6341, 6741, 6837, 6838, 6842, 9030,
9035, 9042, 9046, 9240

3

3020 , 3037 , 3241 , 3244 , 3285 , 3345 , 3944 , 4044 , 4244 , 6018 , 6035 , 6040 , 6044 , 6237 , 6244 , 6335 , 6340 , 6341 , 6741 , 6837 , 6838 ,
6842 , 9030 , 9035 , 9042 , 9046 , 9240

4

3945, 3946, 3955, 6345, 6847, 9329, 9960

4

3945 , 3946 , 3955 , 6847 , 9329

5

735, 835, 3030, 3031 . 3245, 3250, 3252, 3260, 3350, 3660, 3732, 3736, 3949, 3957, 3960, 4252, 4732, 4736, 4946, 4950, 4955, 5035, 5040,
5045, 5050, 5060, 5246, 5252, 5270, 5620, 5630, 5631, 6050, 6052, 6252, 6284, 6347, 6350, 6352, 6353, 6355, 6704, 6850 , 6852, 6855, 6860,
6865, 6870, 7252, 9052, 9255, 9256, 9257, 9335, 9338, 9342, 9355, 9356, 9435, 9442, 9449, 9455, 9460

5

3245 , 3252 , 3949 , 4252 , 5252 , 6050 , 6052 , 6252 , 6284 , 6347 , 6352 , 6353 , 6355 , 6852 , 9355 , 9356

6

800 , 801 , 810 , 811 , 812 , 813 , 4932 , 4936

800, 801, 810, 811, 812, 813, 820, 4932, 4936, 4942

8

7224 , 7524

6

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

4DBLāBSK[PSVOMVPMBO    LBMJUFEFOTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

)31ÛSÛODJOTJJÉJOVZHVMBOBOHFOJāMJLÛTUMJNJUMFSJ IFSCJSLBMOMLBSBMþJÉJOCFMJSUJMFOHFOJāMJLÛTUMJNJUMFSJOEFONNɏLBSUMBSBLCVMVOBDBLUS 

HSVQLBMJUFMFSiSVMPLSþOFEFOJZMFāJLBZFUFEJMNFNFTJuLPāVMVZMBTJQBSJāLBCVMFEJMJS3VMPLSþJTUFONFNFTJEVSVNVOEB5)31WFZB5)31, 
ÛSÛODJOTJOEFOTJQBSJāLBCVMFEJMJS 

4JQBSJāV[VOMVþVNJONN NBLTNNEJS 

B 
4JQBSJāV[VOMVþVõNNJTFQBLFUBþSMþNBLTUPOEVS 
C 
4JQBSJāV[VOMVþVNNJTFQBLFUBþSMþTOSMBNBTZPLUVS
7) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 (Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

+BOUJNBMBUOEBLVMMBOMBO wwwHJCJLBMJUFMFSEFIFSJLJLFOBSEBONNMJLCÕMHFEFEÕLÛNWFZBIBEEFLBZOBLMJODF 
ÉJ[JLZBEBLBCVLUÛSÛLVTVSMBSPMBCJMNFLUFEJS#VUJQLVTVSMBSOZBSBUBCJMFDFþJTPSVOMBSEBOLBɏONBLJÉJOLFOBSLFTNFMJÛSÛOUJQMFSJOEFTJQBSJā 
WFSJMNFTJHFSFLNFLUFEJS,FOBSLFTNFTJ[TJQBSJāWFSJMNFTJEVSVNVOEBUBāMBNBZMBHJEFSJMFCJMFDFLCVUJQLVTVSMBSEBOLBZOBLMBOBOāJLBZFUMFSLBCVM
edilmeyecektir. 

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS   

104

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Kalite

4JQBSJā,BMOMþ

3660

.BLT NN (ÕSÛāNFZFUBCJJEJS 

www.erdemir.com.tr

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

5)31ÛSÛODJOTJJÉJOVZHVMBOBOHFOJāMJLÛTUMJNJUMFSJ IFSCJSLBMOMLBSBMþJÉJOCFMJSUJMFOHFOJāMJLÛTUMJNJUMFSJOEFONNɏLBSUMBSBLCVMVOBDBLUS 

4JQBSJāV[VOMVþVNJONN NBLTNNEJS    

B 
4JQBSJāV[VOMVþVõNNJTFQBLFUBþSMþNBLTUPOEVS    

C 
4JQBSJāV[VOMVþVNNJTFQBLFUBþSMþTOSMBNBTZPLUVS    

i/03."-ÿ;&uJTUFOFOTJQBSJāLBCVMFEJMNF[   

6) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 (Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

+BOUJNBMBUOEBLVMMBOMBO wwwHJCJLBMJUFMFSEFIFSJLJLFOBSEBONNMJLCÕMHFEFEÕLÛNWFZBIBEEFLBZOBLMJODF 

ÉJ[JLZBEBLBCVLUÛSÛLVTVSMBSPMBCJMNFLUFEJS#VUJQLVTVSMBSOZBSBUBCJMFDFþJTPSVOMBSEBOLBɏONBLJÉJOLFOBSLFTNFMJÛSÛOUJQMFSJOEFTJQBSJā 
WFSJMNFTJHFSFLNFLUFEJS,FOBSLFTNFTJ[TJQBSJāWFSJMNFTJEVSVNVOEBUBāMBNBZMBHJEFSJMFCJMFDFLCVUJQLVTVSMBSEBOLBZOBLMBOBOāJLBZFUMFSLBCVM
edilmeyecektir.

www.erdemir.com.tr 

105

Üretim Limitleri

RP

BRP

Sıcak Haddelenmiş, Asit İle Yüzeyi Temizlenmiş, Kenarları Kesilmiş - Rulo

Sıcak Haddelenmiş , Bobin Hazırlamadan Geçmiş , Asitlenmiş , Kenarları Kesilmiş - Sac

Ebatlar

Ebatlar

Kalınlık (mm)

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

1,50 - 1,79

1112

1012

1,80 - 1,99

1212

1112

812

2,00 - 2,09

1212

1212

1012

912

2,10 - 2,29

1312

1212

1012

912

2,30 - 2,49

1412

1312

1112

2.50 - 2.69

1512

1412

2.70 - 2.79

1512

1512

2,80 - 2,99

1512

3,00 - 3,19

(SVQ

Kalınlık (mm)

(SVQ

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

(SVQ

(SVQ

1,50 - 1,79

1112

1012

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

1,80 - 1,99

1212

1112

812

912

2,00 - 2,09

1212

1212

1012

912

812

912

2,10 - 2,29

1312

1212

1012

912

812

912

1012

912

1012

2,30 - 2,49

1412

1312

1112

1012

912

1012

1212

1112

1012

1112

2.50 - 2.69

1512

1412

1212

1112

1012

1112

1212

1112

1012

1112

2.70 - 2.79

1512

1512

1212

1112

1012

1112

1512

1312

1212

1012

1212

2,80 - 2,99

1512

1512

1312

1212

1012

1212

1512

1512

1412

1312

1112

1212

3,00 - 3,19

1512

1512

1412

1312

1112

1212

3,20 - 3,49

1512

1512

1412

1312

1112

1312

3,20 - 3,49

1512

1512

1412

1312

1112

1312

3,50 - 3,59

1512

1512

1512

1412

1212

1312

3,50 - 3,59

1512

1512

1512

1412

1212

1312

3,60 - 3,99

1512

1512

1512

1412

1212

1412

3,60 - 3,99

1512

1512

1512

1412

1212

1412

4,00 - 4,49

1512

1512

1512

1512

1312

1512

4,00 - 4,49

1512

1512

1512

1512

1312

1512

4,50 - 4,99

1512

1512

1512

1512

1412

1512

4,50 - 4,99

1512

1512

1512

1512

1412

1512

5,00 - 8,00

1512

1512

1512

1512

1512

1512

5,00 - 6,50

1512

1512

1512

1512

1512

1512

Çelik Kaliteleri

912

Çelik Kaliteleri

(SVQ/P

(SVQ/P

Kaliteler

Kaliteler

1

700, 3008, 3922, 3923, 6006, 6222, 6223, 6224, 6282, 6523, 6624, 7222

720 , 2008 , 2009 , 3010 , 3012 , 3015 , 3018 , 3237 , 3281 , 3330 , 3333 , 3336 , 3337 , 3340 , 3430 , 3433 , 3701 , 3702 , 3936 , 3937 , 3938 ,
3940 , 4009 , 4237 , 4437 , 5437 , 6037

2

720, 2008, 2009, 3010, 3012, 3015, 3018, 3237, 3281, 3330, 3333, 3336, 3337, 3340, 3701, 3702, 3936, 3937, 3938, 3940, 4009, 4237, 4437,
5437, 6037

3020 , 3037 , 3241 , 3244 , 3285 , 3345 , 3436 , 3440 , 3741 , 3944 , 4044 , 4244 , 6018 , 6035 , 6036 , 6040 , 6044 , 6237 , 6244 , 6335 , 6340 ,
6341 , 6741 , 6837 , 6838 , 6842 , 9030 , 9035 , 9042 , 9046 , 9240

3

3020, 3037, 3241, 3244, 3285, 3345, 3944, 4044, 4244, 6018, 6035, 6040, 6044, 6237, 6244, 6335, 6340, 6341, 6741, 6837, 6838, 6842, 9030,
9035, 9042, 9046, 9240

4

3945, 3946, 3955, 6847 9329, 9960

5

735, 835, 3030, 3031, 3245, 3250, 3252, 3350, 3660, 3732, 3736, 3949, 3957, 3960, 4252, 4732, 4736, 4946, 5035, 5246, 5252, 5620, 5630,
5631, 6050, 6052, 6252, 6284, 6345, 6347, 6350, 6352, 6353, 6355, 6704, 6850, 6852 , 6855, 6860, 6865, 6870, 7252, 9052, 9255, 7252, 9052,
9255, 9256, 9257, 9335, 9338, 9342, 9355, 9356, 9435, 9442

6

800, 801, 810, 811, 812, 813, 820, 4932, 4936, 4942

1

700 , 3008 , 3922 , 3923 , 6006 , 6222 , 6223 , 6224 , 6282 , 6523 , 6624 , 7222

2
3
4

3945 , 3946 , 3955 , 6345 , 6847 , 9329 , 9960

5

735 , 835 , 3030 , 3031 , 3245 , 3250 , 3252 , 3260 , 3350 , 3660 , 3732 , 3736 , 3949 , 3957 , 3960 , 4252 , 4732 , 4736 , 4946 , 4950 , 4955, 5035
, 5040 , 5045 , 5050 , 5246 , 5252 , 5620 , 5630 , 5631 , 6050 , 6052 , 6252 , 6284 , 6347 , 6350 , 6352 , 6353 , 6355 , 6704 , 6850 , 6852 , 6855 ,
6860 , 6865 , 6870 , 7252 , 9052 , 9255 , 9256 , 9257 , 9335 , 9338 , 9342 , 9355 , 9356 , 9435 , 9442 , 9449 , 9455 , 9460

6

800 , 801 , 810 , 811 , 812 , 813 , 820 , 4932 , 4936 , 4942

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

4DBLāBSK[PSVOMVPMBO   LBMJUFEFOTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

¸[FMCPCJOBþSMþUBMFQFEJMFOTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS   

,BMOMþNNOJOÛ[FSJOEFPMBOÛSÛOMFSJÉJOi,¾¬¾,36-0uUBMFCJLBCVMFEJMNF[ 

,BMOMþNNWFEBIBJODFPMBOHSVQLBMJUFMFSJÉJOiSVMPLSþOFEFOJZMFāJLBZFUFEJMNFNFTJiLPāVMVZMBTJQBSJāLBCVMFEJMJS3VMPLSþ 
JTUFONFNFTJEVSVNVOEBNNWFEBIBJODFLBMOMLMBSEB531ÛSÛODJOTJOEFOTJQBSJāLBCVMFEJMJS  

6) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 (Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

4JQBSJāFEJMFOCPCJOMFSJO NÛāUFSJMFSJNJ[JOLFOEJJNLBOMBSZMBVZHVOEPþSVMUNBFLJQNBOWFQSBUJþJLVMMBONBEBOCPZBLFTJQLFTUJSJQLVMMBONBMBSIBMJOEFEBMHB 
LVTVSVJMFJMHJMJāJLBZFULBCVMFEJMNFZFDFLUJS#VBNBÉMB NÛāUFSJMFSJNJ[JOCPZBLFTJMNJāÛSÛOMFSJNJ[EFOTJQBSJāWFSNFTJVZHVOPMBDBLUS  

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS   

106

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

4DBLāBSK[PSVOMVPMBO LBMJUFEFOTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

¸[FMCPCJOBþSMþUBMFQFEJMFOTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS   

HSVQLBMJUFMFSJÉJOiSVMPLSþOFEFOJZMFāJLBZFUFEJMNFNFTJuLPāVMVZMBTJQBSJāLBCVMFEJMJS3VMPLSþJTUFONFNFTJEVSVNVOEB531ÛSÛO  

DJOTJOEFOTJQBSJāLBCVMFEJMJS   

5) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 ( Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

4JQBSJāFEJMFOCPCJOMFSJO NÛāUFSJMFSJNJ[JOLFOEJJNLBOMBSZMBVZHVOEPþSVMUNBFLJQNBOWFQSBUJþJLVMMBONBEBOCPZBLFTJQLFTUJSJQLVMMBONBMBSIBMJOEFEBMHB 
LVTVSVJMFJMHJMJāJLBZFULBCVMFEJMNFZFDFLUJS#VBNBÉMB NÛāUFSJMFSJNJ[JOCPZBLFTJMNJāÛSÛOMFSJNJ[EFOTJQBSJāWFSNFTJVZHVOPMBDBLUS  

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS
Kalite

4JQBSJā,BMOMþ

Kalite

4JQBSJā,BMOMþ

3660

.BLT NN (ÕSÛāNFZFUBCJJEJS

3660

.BLT NN (ÕSÛāNFZFUBCJJEJS

3330 , 3333 , 3336 , 3340 , 3345 , 3350 , 6035

Maks. 6,00 mm

3330, 3333, 3336, 3340, 3345, 3350, 6035

Maks. 6,00 mm

3938 , 3940 , 3945 , 3946 , 6837 , 6842 , 6847 , 6852

Maks. 5,00 mm

3938, 3940, 3945, 3946, 6837, 6842, 6847, 6852

Maks. 5,00 mm

3430, 3433, 3436, 3440, 6036

Min. 6,01 mm

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

107

RPKK
Sıcak Haddelenmiş, Asit İle Yüzeyi Temizlenmiş, Kenarları Kesilmemiş - Rulo
Ebatlar
Kalınlık (mm)

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Üretim Limitleri

Notlar 

NNWFBMUOEBLJLBMOMLMBSEB NJOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNHFOJāMJLBSBMþOEBLJTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBL 
LPāVMVZMBLBCVMFEJMJS    

NNLBMOMLBSBMþOEBNJOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNHFOJāMJLBSBMþOEBLJTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBL  

LPāVMVZMBLBCVMFEJMJS    

4DBLāBSK[PSVOMVPMBO    LBMJUFEFOTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

¸[FMCPCJOBþSMþUBMFQFEJMFOTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS   

,BMOMþNNOJOÛ[FSJOEFPMBOÛSÛOMFSJÉJOi,¾¬¾,36-0uUBMFCJLBCVMFEJMNF[   

,BMOMþNNWFEBIBJODFPMBOHSVQLBMJUFMFSJÉJOiSVMPLSþOFEFOJZMFāJLBZFUFEJMNFNFTJiLPāVMVZMBTJQBSJāLBCVMFEJMJS3VMPLSþ 
JTUFONFNFTJEVSVNVOEBNNWFEBIBJODFLBMOMLMBSEB531,,ÛSÛODJOTJOEFOTJQBSJāLBCVMFEJMJS  

7) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 (Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

+BOUJNBMBUOEBLVMMBOMBO wwwHJCJLBMJUFMFSEFIFSJLJLFOBSEBONNMJLCÕMHFEFEÕLÛNWFZBIBEEFLBZOBLMJODF 
ÉJ[JLZBEBLBCVLUÛSÛLVTVSMBSPMBCJMNFLUFEJS#VUJQLVTVSMBSOZBSBUBCJMFDFþJTPSVOMBSEBOLBɏONBLJÉJOLFOBSLFTNFMJÛSÛOUJQMFSJOEFTJQBSJā 
WFSJMNFTJHFSFLNFLUFEJS,FOBSLFTNFTJ[TJQBSJāWFSJMNFTJEVSVNVOEBUBāMBNBZMBHJEFSJMFCJMFDFLCVUJQLVTVSMBSEBOLBZOBLMBOBOāJLBZFUMFSLBCVM
edilmeyecektir. 

4JQBSJāFEJMFOCPCJOMFSJO NÛāUFSJMFSJNJ[JOLFOEJJNLBOMBSZMBVZHVOEPþSVMUNBFLJQNBOWFQSBUJþJLVMMBONBEBOCPZBLFTJQLFTUJSJQLVMMBONBMBSIBMJOEFEBMHB 
LVTVSVJMFJMHJMJāJLBZFULBCVMFEJMNFZFDFLUJS#VBNBÉMB NÛāUFSJMFSJNJ[JOCPZBLFTJMNJāÛSÛOMFSJNJ[EFOTJQBSJāWFSNFTJVZHVOPMBDBLUS 

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS    

(SVQ

(SVQ

1,50 - 1,79

1137

1037

1,80 - 1,99

1237

1137

837

2,00 - 2,09

1237

1237

1037

937

2,10 - 2,29

1337

1237

1037

937

837

937

2,30 - 2,49

1437

1337

1137

1037

937

1037

2.50 - 2.69

1537

1437

1237

1137

1037

1137

2.70 - 2.79

1537

1537

1237

1137

1037

1137

2,80 - 2,99

1537

1537

1337

1237

1037

1237

3,00 - 3,19

1537

1537

1437

1337

1137

1237

3,20 - 3,49

1537

1537

1437

1337

1137

1337

Kalite

4JQBSJā,BMOMþ

3,50 - 3,59

1537

1537

1537

1437

1237

1337

3660

.BLT NN (ÕSÛāNFZFUBCJJEJS

3,60 - 3,99

1537

1537

1537

1437

1237

1437

3330, 3333, 3336, 3340, 3345, 3350, 6035

Maks. 6,00 mm

4,00 - 4,49

1537

1537

1537

1537

1337

1537

3938, 3940, 3945, 3946, 6837, 6842, 6847, 6852

Maks. 5,00 mm

937

4,50 - 4,99

1537

1537

1537

1537

1437

1537

720, 801, 835, 3337, 4044, 6340

Maks. 8,00 mm

5,00 - 10,00

1537

1537

1537

1537

1537

1537

9035, 9042, 9046, 9052, 9255, 9256, 9960

Maks. 10,00 mm

10,01 - 16,00

1525

1525

1525

1525

1525

1525

(SVQLBMJUFMFSJ IBSJÉ 
WF(SVQLBMJUFMFSJ

Maks. 10,00 mm

3430, 3433, 3436, 3440, 6036, 6624

Min. 6,01 mm

9257

Min. 8,01 mm

Çelik Kaliteleri
(SVQ/P

108

Kaliteler

1

700, 3008, 3922, 3923 , 6006, 6222, 6223, 6224, 6282, 6523, 6624, 7222

2

720, 2008, 2009, 3010, 3012, 3015, 3018, 3237, 3281, 3330, 3333, 3336, 3337, 3340, 3430, 3433, 3701, 3702, 3936, 3937, 3938, 3940, 4009,
4237, 4437, 5437, 6037

3

3020, 3037, 3241, 3244, 3285, 3345, 3436, 3440, 3741, 3944, 4044, 4244, 6018, 6035, 6036, 6040, 6044, 6237, 6244, 6335, 6340, 6341, 6741,
6837, 6838, 6842, 9030, 9035, 9042, 9046, 9240

4

3945, 3946, 3955, 6345, 6847, 9329, 9960

5

735, 835, 3030, 3031, 3245, 3250, 3252, 3260, 3350, 3660, 3732, 3736, 3949, 3957, 3960, 4252, 4732, 4736, 4946, 4950, 4955, 5035, 5040,
5045, 5050, 5060, 5246, 5252, 5270, 5620, 5630, 5631, 6050, 6052, 6252, 6284, 6347, 6350, 6352, 6353, 6355, 6704, 6850, 6852, 6855, 6860,
6865, 6870, 7252, 9052 , 9255, 9256, 9257, 9335, 9338, 9342, 9355, 9356, 9435, 9442, 9449, 9455, 9460

6

800, 801, 810, 811, 812, 813, 820, 4932, 4936, 4942

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

109

Üretim Limitleri

BRPKK

TRP

Sıcak Haddelenmiş , Bobin Hazırlamadan Geçmiş , Asitlenmiş , Kenarları Kesilmemiş - Rulo

Sıcak Haddelenmiş, Temperlenmiş, Asit İle Yüzeyi Temizlenmiş, Kenarları Kesilmiş - Rulo

Ebatlar

Ebatlar

Kalınlık (mm)

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

(SVQ

(SVQ

1,50 - 1,79

1137

1037

1,80 - 1,99

1237

1137

837

2,00 - 2,09

1237

1237

1037

(SVQ

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

1,50 - 1,79

1112

1012

1,80 - 1,99

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

1212

1112

812

2,00 - 2,09

1212

1212

1012

937

2,10 - 2,29

1312

1212

1012

912

812

912

837

937

2,30 - 2,39

1412

1312

1112

1012

912

1012

2,40 - 2,49

937

912

(SVQ

912

2,10 - 2,29

1337

1237

1037

937

2,30 - 2,49

1437

1337

1137

1037

937

1037

1412

1312

1112

1012

912

1012

912

2.50 - 2.69

1512

1412

1212

1112

1012

1112

1012

2.50 - 2.69

1537

1437

1237

1137

1037

1137

2.70 - 2.79

1512

1512

1212

1112

1012

1112

1112

2.70 - 2.79

1537

1537

1237

1137

1037

1137

2,80 - 2,99

1512

1512

1312

1212

1012

1212

1212

2,80 - 2,99

1537

1537

1337

1237

1037

1237

3,00 - 3,19

1512

1512

1412

1312

1112

1212

1212

3,20 - 3,49

1512

1512

1412

1312

1112

1312

1312

3,50 - 3,59

1512

1512

1512

1412

1212

1312

1312

3,60 - 3,89

1512

1512

1512

1412

1212

1412

1412

3,00 - 3,19

1537

1537

1437

1337

1137

1237

3,20 - 3,49

1537

1537

1437

1337

1137

1337

3,50 - 3,59

1537

1537

1537

1437

1237

1337

3,90 - 3,99

1512

1512

1512

1412

1212

1412

1512

3,60 - 3,99

1537

1537

1537

1437

1237

1437

4,00 - 4,49

1512

1512

1512

1512

1312

1512

1512

4,00 - 4,49

1537

1537

1537

1537

1337

1537

4,50 - 4,99

1512

1512

1512

1512

1412

1512

1512

4,50 - 4,99

1537

1537

1537

1537

1437

1537

5,00 - 6,50

1512

1512

1512

1512

1512

1512

1512

5,00 - 6,50

1537

1537

1537

1537

1537

1537

Çelik Kaliteleri
(SVQ/P

Çelik Kaliteleri
(SVQ/P

Kaliteler

1

700, 3008, 3922, 3923, 6006, 6222, 6223, 6224, 6282, 6523, 6624, 7222

2

720, 2008, 2009, 3010, 3012, 3015, 3018, 3237, 3281, 3330, 3333, 3336, 3337, 3340, 3701, 3702, 3936, 3937, 3938, 3940, 4009, 4237, 4437 ,
5437, 6037

Kaliteler

1

700, 3008, 3922, 3923, 6006, 6222, 6223, 6224, 6282, 6523, 6624, 7222

2

720, 2008, 2009, 3010, 3012, 3015, 3018, 3237, 3281, 3330, 3333, 3336, 3337, 3340, 3430, 3433, 3701, 3702, 3936, 3937, 3938, 3940 , 4009,
4237, 4437, 5437, 6037

3

3020, 3037, 3241, 3244, 3285, 3345, 3436, 3440, 3944, 4044, 4244, 6018, 6035, 6036, 6040, 6044, 6237, 6244, 6335, 6340, 6741, 6837, 6838,
6842, 9030, 9035, 9042, 9046, 9240

4

3945, 3946, 3955, 6847 , 9329

3

3020, 3037, 3241, 3244, 3285, 3345, 3944, 4044, 4244, 6018, 6035, 6040, 6044, 6237, 6244, 6335, 6340, 6341, 6741, 6837, 6838, 6842, 9030,
9035, 9042, 9046, 9240

5

3245, 3252, 3949, 4252, 5252, 6050, 6052, 6252, 6284, 6347, 6352, 6353, 6355, 6852, 9355, 9356

4

3945, 3946, 3955, 6345, 6847, 9329, 9960

6

800, 801, 810, 811, 812, 813, 4932, 4936

8

7224, 7524

5

735, 835, 3030, 3031, 3245, 3250, 3252, 3350, 3660, 3732, 3736, 3949, 3957, 3960, 4252, 4732, 4736, 4946, 5035, 5246, 5252, 5620, 5630,
5631, 6050, 6052, 6252, 6284, 6347, 6350, 6352, 6353, 6355, 6704, 6850, 6852, 6855, 6860, 6865, 6870, 7252, 9052, 9255, 9256, 9257, 9335,
9338, 9342, 9355, 9356, 9435, 9442

6

800, 801, 810, 811, 812, 813, 820, 4932, 4936, 4942

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

4DBLāBSK[PSVOMVPMBO LBMJUFEFOTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

¸[FMCPCJOBþSMþUBMFQFEJMFOTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS   

HSVQLBMJUFMFSEFiSVMPLSþOFEFOJZMFāJLBZFUFEJMNFNFTJiLPāVMVZMBTJQBSJāLBCVMFEJMJS3VMPLSþJTUFONFNFTJEVSVNVOEB531,,ÛSÛO 
DJOTJOEFOTJQBSJāLBCVMFEJMJS
5) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 ( Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

+BOUJNBMBUOEBLVMMBOMBO wwwHJCJLBMJUFMFSEFIFSJLJLFOBSEBONNMJLCÕMHFEFEÕLÛNWFZBIBEEFLBZOBLMJODFÉJ[JLZBEBLBCVL 
UÛSÛLVTVSMBSPMBCJMNFLUFEJS#VUJQLVTVSMBSOZBSBUBCJMFDFþJTPSVOMBSEBOLBɏONBLJÉJOLFOBSLFTNFMJÛSÛOUJQMFSJOEFTJQBSJāWFSJMNFTJHFSFLNFLUFEJS,FOBS 
LFTNFTJ[TJQBSJāWFSJMNFTJEVSVNVOEBUBāMBNBZMBHJEFSJMFCJMFDFLCVUJQLVTVSMBSEBOLBZOBLMBOBOāJLBZFUMFSLBCVMFEJMNFZFDFLUJS 

4JQBSJāFEJMFOCPCJOMFSJO NÛāUFSJMFSJNJ[JOLFOEJJNLBOMBSZMBVZHVOEPþSVMUNBFLJQNBOWFQSBUJþJLVMMBONBEBOCPZBLFTJQLFTUJSJQLVMMBONBMBSIBMJOEFEBMHB 
LVTVSVJMFJMHJMJāJLBZFULBCVMFEJMNFZFDFLUJS#VBNBÉMB NÛāUFSJMFSJNJ[JOCPZBLFTJMNJāÛSÛOMFSJNJ[EFOTJQBSJāWFSNFTJVZHVOPMBDBLUS  

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS

110

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Kalite

4JQBSJā,BMOMþ

3360

.BLT NN (ÕSÛāNFZFUBCJJEJS

3330 , 3333 , 3336 , 3340 , 3345 , 3350 , 6035

Maks. 5,00 mm

3938 , 3940 , 3945 , 3946 , 6837 , 6842 , 6847 , 6852

Maks. 5,00 mm

www.erdemir.com.tr

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

¸[FMCPCJOBþSMþUBMFQFEJMFOTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS
3) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 ( Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

4JQBSJāFEJMFOCPCJOMFSJONÛāUFSJMFSJNJ[JOLFOEJJNLBOMBSZMBVZHVOEPþSVMUNBFLJQNBOWFQSBUJþJLVMMBONBEBOCPZBLFTJQLFTUJSJQLVMMBONBMBSIBMJOEFEBMHB 
LVTVSVJMFJMHJMJāJLBZFULBCVMFEJMNFZFDFLUJS#VBNBÉMB NÛāUFSJMFSJNJ[JO NNLBMOMþBLBEBS5)36ÛSÛODJTJOEFO  NNLBMOMLBSBMþOEBEB 
CPZBLFTJMNJāEJþFSÛSÛOMFSJNJ[EFOTJQBSJāWFSNFTJVZHVOPMBDBLUS 

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS

Kalite

4JQBSJā,BMOMþ

3330 , 3333 , 3336 , 3340 , 3345 , 6035

Maks. 6,00 mm

3938 , 3940 , 3945 , 3946 , 6837 , 6842 , 6847 , 6852

Maks. 5,00 mm

3430 , 3433 , 3436 , 3440 , 6036

Min. 6,01 mm

www.erdemir.com.tr

111

Üretim Limitleri

TRPKK

LP

Sıcak Haddelenmiş, Temperlenmiş, Asit İle Yüzeyi Temizlenmiş, Kenarları Kesilmemiş - Rulo

Sıcak Haddelenmiş, Asit İle Yüzeyi Temizlenmiş, Kenarları Kesilmiş - Rulodan Levha

Ebatlar

Ebatlar
.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)

(SVQ

(SVQ

1,50 - 1,79

1137

1037

(SVQ

1,80 - 1,99

1237

1137

837

2,00 - 2,09

1237

1237

1037

937

2,10 - 2,29

1337

1237

1037

937

837

937

2,30 - 2,39

1437

1337

1137

1037

937

1037

2,40 - 2,49

1437

1337

1137

1037

937

1037

937

2.50 - 2.69

1537

1437

1237

1137

1037

1137

1037

2.70 - 2.79

1537

1537

1237

1137

1037

1137

1137

2,80 - 2,99

1537

1537

1337

1237

1037

1237

1237

3,00 - 3,19

1537

1537

1437

1337

1137

1237

1237

3,20 - 3,49

1537

1537

1437

1337

1137

1337

1337

3,50 - 3,59

1537

1537

1537

1437

1237

1337

1337

3,60 - 3,89

1537

1537

1537

1437

1237

1437

1437

3,90 - 3,99

1537

1537

1537

1437

1237

1437

1537

4,00 - 4,49

1537

1537

1537

1537

1337

1537

1537

4,50 - 4,99

1537

1537

1537

1537

1437

1537

1537

5,00 - 6,50

1537

1537

1537

1537

1537

1537

1537

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ/P

Kaliteler
700, 3008, 3922, 3923, 6006, 6222, 6223, 6224, 6282, 6523, 6624, 7222

2

720, 2008, 2009, 3010, 3012, 3015, 3018, 3237, 3281, 3330, 3333, 3336, 3337, 3340, 3430, 3433, 3701, 3702, 3936, 3937, 3938, 3940, 4009,
4237, 4437, 5437, 6037

3

3020, 3037, 3241, 3244, 3285, 3345, 3436, 3440, 3944, 4044, 4244, 6018, 6035, 6036, 6040, 6044, 6237, 6244, 6335, 6340, 6341, 6741, 6837,
6838, 6842, 9030, 9035, 9042, 9046, 9240

4

3945, 3946, 3955, 6847, 9329

5

3245, 3252, 3949, 4252, 5252, 6050, 6052, 6252, 6284, 6347, 6352, 6353, 6355, 6852, 9355, 9356

6

800, 801, 810, 811, 812, 813, 4932, 4936

8

7224, 7524

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

¸[FMCPCJOBþSMþUBMFQFEJMFOTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS  

3) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 (Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

+BOUJNBMBUOEBLVMMBOMBO wwwHJCJLBMJUFMFSEFIFSJLJLFOBSEBONNMJLCÕMHFEFEÕLÛNWFZBIBEEFLBZOBLMJODFÉJ[JLZBEBLBCVL 
UÛSÛLVTVSMBSPMBCJMNFLUFEJS#VUJQLVTVSMBSOZBSBUBCJMFDFþJTPSVOMBSEBOLBɏONBLJÉJOLFOBSLFTNFMJÛSÛOUJQMFSJOEFTJQBSJāWFSJMNFTJHFSFLNFLUFEJS,FOBS 
LFTNFTJ[TJQBSJāWFSJMNFTJEVSVNVOEBUBāMBNBZMBHJEFSJMFCJMFDFLCVUJQLVTVSMBSEBOLBZOBLMBOBOāJLBZFUMFSLBCVMFEJMNFZFDFLUJS 

4JQBSJāFEJMFOCPCJOMFSJONÛāUFSJMFSJNJ[JOLFOEJJNLBOMBSZMBVZHVOEPþSVMUNBFLJQNBOWFQSBUJþJLVMMBONBEBOCPZBLFTJQLFTUJSJQLVMMBONBMBSIBMJOEFEBMHB 
LVTVSVJMFJMHJMJāJLBZFULBCVMFEJMNFZFDFLUJS#VBNBÉMB NÛāUFSJMFSJNJ[JO NNLBMOMþBLBEBS5)36ÛSÛODJTJOEFO  NNLBMOMLBSBMþOEBEB 
CPZBLFTJMNJāEJþFSÛSÛOMFSJNJ[EFOTJQBSJāWFSNFTJVZHVOPMBDBLUS     

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS   

4JQBSJā,BMOMþ

3330 , 3333 , 3336 , 3340 , 3345 , 6035

Maks. 6,00 mm

3938 , 3940 , 3945 , 3946 , 6837 , 6842 , 6847 , 6852

Maks. 5,00 mm

3430 , 3433 , 3436 , 3440 , 6036

Min. 6,01 mm

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

5,00 - 10,00

1512

1512

1512

1512

1512

1512

10,01 - 15,00

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Çelik Kaliteleri

1

Kalite

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)

937

Çelik Kaliteleri

112

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

www.erdemir.com.tr

(SVQ/P

Kaliteler

1

700, 3008, 3922, 3923 , 6006, 6222, 6223, 6224, 6282, 6523, 6624, 7222

2

720, 2008, 2009, 3010, 3012, 3015, 3018, 3237, 3281, 3330, 3333, 3336, 3337, 3340, 3430, 3433, 3701, 3702, 3936, 3937, 3938, 3940, 4009,
4237, 4437, 5437, 6037

3

3020, 3037, 3241, 3244, 3285, 3345, 3436, 3440, 3944, 4044, 4244, 6018, 6035, 6036, 6040, 6044, 6237, 6244, 6340, 6741, 6837, 6838, 6842,
9030, 9035, 9042, 9046, 9240

4

3945, 3946, 3955, 6847, 9329, 9960

5

735, 835, 3030, 3031 ,3245, 3250, 3252, 3260, 3350, 3660, 3732, 3736, 3949, 3957, 3960, 4252, 4946, 4950, 4955, 5035, 5040, 5045, 5246,
5252, 5620, 5630, 5631, 6050, 6052 , 6284, 6852, 6855, 6860, 6865, 6870, 7252, 9052, 9255, 9256, 9257, 9335, 9338, 9342, 9355, 9356, 9435,
9442, 9449, 9455, 9460

6

800, 801, 810, 811, 812, 813, 820, 4932, 4936, 4942

Notlar 

NNWFBMUOEBLJLBMOMLMBSEB NJOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQNNHFOJāMJLBSBMþOEBLJTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBL 
LPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

NNLBMOMLBSBMþOEBNJOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQNNHFOJāMJLBSBMþOEBLJTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBL 
LPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

4DBLāBSK[PSVOMVPMBO  LBMJUFEFOTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

  LBMJUFMFSEFEBSCFUFTUJUBMFQFEJMFOTJQBSJāMFSLBCVMFEJMNF[ 

,BMOMþNNWFEBIBJODFPMBOHSVQLBMJUFMFSJÉJOiSVMPLSþOFEFOJZMFāJLBZFUFEJMNFNFTJiLPāVMVZMBTJQBSJāLBCVMFEJMJS3VMPLSþ 
JTUFONFNFTJEVSVNVOEBNNWFEBIBJODFLBMOMLMBSEB5-1ÛSÛODJOTJOEFOTJQBSJāLBCVMFEJMJS   

4JQBSJāV[VOMVþVNJONN NBLTNNEJS 

B 
4JQBSJāV[VOMVþVõNNJTFQBLFUBþSMþNBLTUPOEVS 
C 
4JQBSJāV[VOMVþVNNJTFQBLFUBþSMþTOSMBNBTZPLUVS
8) Yüzey kusurları için DIN EN 10163-2 (Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS   

Kalite   

4JQBSJā,BMOMþ

3660

.BLT NN (ÕSÛāNFZFUBCJJEJS

3330 , 3333 , 3336 , 3340 , 3345 , 3350 , 6035

Maks. 6,00 mm

3938 , 3940 , 3945 , 3946 , 6837 , 6842 , 6847 , 6852

Maks. 5,00 mm

720 , 801 , 835 , 3337 , 4044 , 6340

Maks. 8,00 mm

9035, 9042, 9046, 9052, 9255, 9256 , 9257 , 9960

Maks. 10,00 mm

(SVQLBMJUFMFSJ IBSJÉ 
WF(SVQLBMJUFMFSJ

Maks. 10,00 mm

3430 , 3433 , 3436 , 3440 , 6036

Min. 6,01 mm

www.erdemir.com.tr 

113

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Üretim Limitleri

LPKK

TLP

Sıcak Haddelenmiş, Asit İle Yüzeyi Temizlenmiş, Kenarları Kesilmemiş - Rulodan Levha

Sıcak Haddelenmiş, Temperlenmiş, Asit İle Yüzeyi Temizlenmiş, Kenarları Kesilmiş - Rulodan Levha

Ebatlar

TLPKK
Sıcak Haddelenmiş, Temperlenmiş, Asit İle Yüzeyi Temizlenmiş, Kenarları Kesilmemiş - Rulodan Levha

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

5,00 - 10,00

1537

1537

1537

1537

1537

1537

10,01 - 15,00

1525

1525

1525

1525

1525

1525

Ebatlar

Çelik Kaliteleri
Kalınlık (mm)
(SVQ/P

Kaliteler

5,00 - 6,50

1

700, 3008, 3922, 3923, 4009, 6006, 6222, 6223, 6224, 6282, 6523, 6624, 7222

2

720 , 2008 , 2009 , 3010 , 3012 , 3015 , 3018 , 3237 , 3281 , 3330 , 3333 , 3336 , 3337 , 3340 , 3430 , 3433 , 3701 , 3702 , 3936 , 3937 , 3938 ,
3940 , 4009 , 4237 , 4437 , 5437 , 6037

3

3020 , 3037 , 3241 , 3244 , 3285 , 3345 , 3436 , 3440 , 3944 , 4044 , 4244 , 6018 , 6035 , 6036 , 6040 , 6044 , 6237 , 6244 , 6340 , 6741 , 6837 ,
6838 , 6842 , 9030 , 9035 , 9042 , 9046 , 9240

4

3945 , 3946 , 3955 , 6847 , 9329 , 9960

5

735 , 835 , 3030 , 3031 , 3245 , 3250 , 3252 , 3260 , 3350 , 3660 , 3732 , 3736 , 3949 , 3957 , 3960 , 4252 , 4946 , 4950 , 4955, 5035 , 5040 , 5045
, 5246 , 5252 , 5620 , 5630 , 5631 , 6050 , 6052 , 6252 , 6284 , 6350 , 6852 , 6855 , 6860 , 6865 , 6870 , 7252 , 9052 , 9255 , 9256 , 9257 , 9335 ,
9338 , 9342 , 9355 , 9356 , 9435 , 9442 , 9449 , 9455 , 9460

6

800 , 801 , 810 , 811 , 812 , 813 , 820 , 4932 , 4936 , 4942

114

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

1537

1537

1537

1537

1537

1537

1537

Çelik Kaliteleri
(SVQ/P

Notlar 

NNWFBMUOEBLJLBMOMLMBSEB NJOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQNNHFOJāMJLBSBMþOEBLJTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBL 
LPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

NNLBMOMLBSBMþOEBNJOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQNNHFOJāMJLBSBMþOEBLJTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBL 
LPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

4DBLāBSK[PSVOMVPMBO  LBMJUFEFOTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

  LBMJUFMFSEFEBSCFUFTUJUBMFQFEJMFOTJQBSJāMFSLBCVMFEJMNF[ 

,BMOMþNNWFEBIBJODFPMBOHSVQLBMJUFMFSJÉJOiSVMPLSþOFEFOJZMFāJLBZFUFEJMNFNFTJiLPāVMVZMBTJQBSJāLBCVMFEJMJS3VMPLSþ 
JTUFONFNFTJEVSVNVOEBNNWFEBIBJODFLBMOMLMBSEB5-1,,ÛSÛODJOTJOEFOTJQBSJāLBCVMFEJMJS   

4JQBSJāV[VOMVþVNJONN NBLTNNEJS 

B 
4JQBSJāV[VOMVþVõNNJTFQBLFUBþSMþNBLTUPOEVS 
C 
4JQBSJāV[VOMVþVNNJTFQBLFUBþSMþTOSMBNBTZPLUVS
8) Yüzey kusurları için DIN EN 10163-2 (Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

+BOUJNBMBUOEBLVMMBOMBO wwwHJCJLBMJUFMFSEFIFSJLJLFOBSEBONNMJLCÕMHFEFEÕLÛNWFZBIBEEFLBZOBLMJODF 
ÉJ[JLZBEBLBCVLUÛSÛLVTVSMBSPMBCJMNFLUFEJS#VUJQLVTVSMBSOZBSBUBCJMFDFþJTPSVOMBSEBOLBɏONBLJÉJOLFOBSLFTNFMJÛSÛOUJQMFSJOEFTJQBSJā 
WFSJMNFTJHFSFLNFLUFEJS,FOBSLFTNFTJ[TJQBSJāWFSJMNFTJEVSVNVOEBUBāMBNBZMBHJEFSJMFCJMFDFLCVUJQLVTVSMBSEBOLBZOBLMBOBOāJLBZFUMFSLBCVM
edilmeyecektir. 

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS   

Kalite

4JQBSJā,BMOMþ

3660

.BLT NN (ÕSÛāNFZFUBCJJEJS

3330 , 3333 , 3336 , 3340 , 3345 , 3350 , 6035

Maks. 6,00 mm

3938 , 3940 , 3945 , 3946 , 6837 , 6842 , 6847 , 6852

Maks. 5,00 mm

720 , 801 , 835 , 3337 , 4044 , 6340

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

(SVQ 

Maks. 10,00 mm

(SVQLBMJUFMFSJ IBSJÉ 
WF(SVQLBMJUFMFSJ

Maks. 10,00 mm

3430 , 3433 , 3436 , 3440 , 6036

Min. 6,01 mm

700, 3008, 3922, 3923, 4009, 6006, 6222, 6223, 6224, 6282, 6523, 6624, 7222

2

720 , 2008 , 2009 , 3010 , 3012 , 3015 , 3018 , 3237 , 3281 , 3330 , 3333 , 3336 , 3337 , 3340 , 3430 , 3433 , 3701 , 3702 , 3936 , 3937 , 3938 ,
3940 , 4009 , 4237 , 4437 , 5437 , 6037

3

3020 , 3037 , 3241 , 3244 , 3285 , 3345 , 3436 , 3440 , 3944 , 4044 , 4244 , 6018 , 6035 , 6036 , 6040 , 6044 , 6237 , 6244 , 6335 , 6340 , 6341 ,
6741 , 6837 , 6838 , 6842 , 9030 , 9035 , 9042 , 9046 , 9240

4

3945 , 3946 , 3955 , 6847 , 9329

5

3245 , 3252 , 3949 , 4252 , 5252 , 6050 , 6052 , 6252 , 6284 , 6347 , 6352 , 6353 , 6355 , 6852 , 9355 , 9356

6

800 , 801 , 810 , 811 , 812 , 813 , 4932 , 4936

8

7224 , 7524 

Maks. 8,00 mm

9035, 9042, 9046, 9052, 9255 , 9256 , 9257 , 9960

Kaliteler

1

www.erdemir.com.tr

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQNNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

5-1ÛSÛODJOTJJÉJOTJQBSJāHFOJāMJþJNBLTNNEJS    

4JQBSJāV[VOMVþVNJONN NBLTNNEJS    

B 
4JQBSJāV[VOMVþVõNNJTFQBLFUBþSMþNBLTUPOEVS    

C 
4JQBSJāV[VOMVþVNNJTFQBLFUBþSMþTOSMBNBTZPLUVS   

5) Yüzey kusurları için DIN EN 10163-2 (Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

+BOUJNBMBUOEBLVMMBOMBO wwwHJCJLBMJUFMFSEFIFSJLJLFOBSEBONNMJLCÕMHFEFEÕLÛNWFZBIBEEFLBZOBLMJODF 
ÉJ[JLZBEBLBCVLUÛSÛLVTVSMBSPMBCJMNFLUFEJS#VUJQLVTVSMBSOZBSBUBCJMFDFþJTPSVOMBSEBOLBɏONBLJÉJOLFOBSLFTNFMJÛSÛOUJQMFSJOEFTJQBSJā 
WFSJMNFTJHFSFLNFLUFEJS,FOBSLFTNFTJ[TJQBSJāWFSJMNFTJEVSVNVOEBUBāMBNBZMBHJEFSJMFCJMFDFLCVUJQLVTVSMBSEBOLBZOBLMBOBOāJLBZFUMFSLBCVM
edilmeyecektir. 

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS   

Kalite

4JQBSJā,BMOMþ

3938, 3940, 3945, 3946, 6837, 6842, 6847, 6852

Maks. 5,00 mm

3330, 3333, 3336, 3340, 3345, 6035, 7224, 7524

Maks. 6,00 mm

3430, 3433, 3436, 3440, 6036

Min. 6,01 mm

www.erdemir.com.tr

115

Üretim Limitleri

LR

LRKK

Sıcak Haddelenmiş, Kenarları Kesilmiş - Rulodan Levha

Sıcak Haddelenmiş, Kenarları Kesilmemiş - Rulodan Levha

Ebatlar

Ebatlar
.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

5,00 - 10,00

1512

1512

1512

1512

1512

1512

10,01 - 15,00

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Kalınlık (mm)

Çelik Kaliteleri
(SVQ/P

Kaliteler

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

5,00 - 10,00

2050

2050

2050

2050

2050

2050

10,01 - 12,99

2050

2050

2050

2050

1625

1625

13,00 - 14,00

2050

2050

2050

2050

1525

1525

14,01 - 15,00

2050

2050

2050

2050

1525

1525

15,01 - 16,00

2050

2050

1925

1850

1450

1450

16,01 - 22,00

2050

2050

1

700, 3008, 3922, 3923, 4009, 6006, 6222, 6223, 6224, 6282, 6624, 7222

2

720, 2008, 2009, 3010, 3012, 3015, 3018, 3237, 3281, 3330, 3333, 3336, 3337, 3340, 3430, 3433, 3701, 3702, 3936, 3937, 3938, 3940, 4009,
4237, 4437, 5437, 6037

3

3020, 3037, 3241, 3244, 3285, 3345, 3436, 3440, 3741, 3944, 4044, 4244, 6018, 6035, 6036, 6040, 6044, 6237, 6244 ,6335, 6340, 6341, 6741,
6837, 6838, 6842, 9030, 9035, 9042, 9046, 9240

4

3945, 3946, 3955, 6345, 6847, 9329, 9960

1

700, 720, 3008, 3222, 3237, 3281, 3333, 3337, 3922, 3923, 4009, 4222, 4237, 4437, 5437, 6006, 6037, 6222, 6223, 6224, 6282, 6624, 6837, 7222

5

735, 835, 3030, 3031, 3245, 3250, 3252, 3260, 3660, 3732, 3736, 3949, 3957, 3960, 4252, 4732, 4736, 4946, 4950, 4955, 5035, 5040, 5045,
5050, 5246, 5252, 5620, 5630, 5631, 5732, 5736, 6050, 6052, 6252, 6284, 6347, 6350, 6352, 6353, 6355, 6704, 6705, 6732, 6736, 6850, 6852,
6855, 860, 6865, 6870, 7252, 9052, 9255, 9256, 9257, 9335, 9338, 9342, 9355, 9356, 9435, 9442, 9449, 9455, 9460, 9952

2

2008, 2009, 3010, 3012, 3015, 3018, 3285, 3330, 3430, 3433, 3936, 3937, 3938

3

3020, 3037, 3241, 3244, 3336, 3340, 3345, 3436, 3440, 3701, 3702, 3741, 3940, 3944, 4044, 4244, 6018, 6035, 6036, 6040, 6044, 6237, 6244,
6335, 6340, 6341, 6741, 6838, 6842, 9240, 9329

4

3245, 3945, 3946, 6847, 6852, 9255, 9256, 9960

5

800, 801, 810, 811, 812, 813, 3955, 4932, 4936

6

735, 820, 835, 3030, 3031, 3245, 3250, 3252, 3260, 3350, 3660, 3732, 3736, 3949, 3957, 3960, 4252, 4732, 4736, 4942, 4946, 4950, 5035, 5040,
5045, 5050, 5060, 5070, 5080, 5246, 5252,5270, 5360, 5375, 5620, 5630, 5631, 5732, 5736, 6050, 6052, 6252, 6284, 6345, 6347, 6350, 6352,
6353, 6355, 6704, 6705, 6732, 6736, 6850, 6855, 6860, 6865, 6870, 7252, 8412, 8414, 8416, 8430, 8434, 8440, 8613, 9257, 9280, 9335, 9338,
9342, 9355, 9356, 9435, 9442, 9449, 9455, 9460, 9952

6

Çelik Kaliteleri
(SVQ/P

800, 801, 810, 811, 812, 813, 820, 4932, 4936, 4942

Notlar 

NNWFBMUOEBLJLBMOMLMBSEB NJOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQNNHFOJāMJLBSBMþOEBLJTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBL 
LPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

NNLBMOMLBSBMþOEBNJOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQNNHFOJāMJLBSBMþOEBLJTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBL 
LPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

4DBLāBSK[PSVOMVPMBO  LBMJUFEFOTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

4JQBSJāV[VOMVþVNJONN NBLTNNEJS    

B 
4JQBSJāV[VOMVþVõNNJTFQBLFUBþSMþNBLTUPOEVS    

C 
4JQBSJāV[VOMVþVNNJTFQBLFUBþSMþTOSMBNBTZPLUVS    

i/03."-ÿ;&uUBMFCJ BāBþEBLJTJQBSJāLPāVMMBSJÉJOLBCVMFEJMJS   

B 
4JQBSJāLBMOMþNJONNEJS    

C 
4JQBSJāV[VOMVþVNJONN NBLTNNEJS    

D 
,BMOMþNJONNPMBO       LBMJUFMFSJÉJOZBQMBO 
TJQBSJāMFS OPSNBMJ[BTZPOJāMFNJOJOOPSNBMJ[BTZPOGSOOEBZBQMNBTLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS   

E  
LBMJUFJÉJOZBQMBOTJQBSJāMFS %BSCF¸[FM5BMJNBUMHJSJMNFTJIBMJOEFOPSNBMJ[BTZPOJāMFNJOJOOPSNBMJ[BTZPOGSOOEB 
ZBQMNBTuLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS    

F 
%JþFSLBMJUFMFSEF LBMOMþNJONNPMBOTJQBSJāMFSJÉJOi/03."-ÿ;&uUBMFCJLBCVMFEJMJS 

,BMOMþNJONNPMBOÛSÛOMFSJÉJOi6-53"40/ÿ,5&45uUBMFCJLBCVMFEJMJS6MUSBTPOJLUFTU "45."TUBOEBSEOBVZHVOPMBSBLZBQMS
8) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 (Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS   

116

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Kalite

4JQBSJā,BMOMþ

3660

.BLT NN (ÕSÛāNFZFUBCJJEJS

3330 , 3333 , 3336 , 3340 , 3345 , 3350 , 6035

Maks. 6,00 mm

3938 , 3940 , 3945 , 3946 , 6837 , 6842 , 6847 , 6852

Maks. 5,00 mm

720 , 801 , 835 , 3337 , 4044 , 6340

Maks. 8,00 mm

3430 , 3433 , 3436 , 3440 , 6036

Min. 6,01 mm

5732 , 5736 , 6705 , 6732 , 6736 , 9952

Min. 8,00 mm  

Kaliteler

Notlar 

LBMJUFEFOTJQBSJāMFSNBLTNNLBMOMLUBWFHÕSÛāNFZFUBCJPMBSBLBMOS   

4DBLāBSK[PSVOMV          
LBMJUFMFSEFOBMOBDBLTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS   

 LBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþNJONNEJS   

4) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 (Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

¾SFUJMFCJMJSMJLMJNJUMFSJNFWDVUTJQBSJāMFSWFIBEEFIBOFÛSFUJNāBSUMBSOBHÕSFTJQBSJāÕODFTJEFþFSMFOEJSJMFDFLUJS 

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS       

www.erdemir.com.tr

Kalite

4JQBSJā,BMOMþ

3938, 3940, 3945, 3946, 6837, 6842, 6847, 6852

Maks. 5,00 mm

3330, 3333, 3336, 3340, 3345, 3350, 6035

Maks. 6,00 mm

720, 801, 835, 3337, 4044, 6340

Maks. 8,00 mm

3430, 3433, 3436, 3440, 6036

Min. 6,01 mm

www.erdemir.com.tr

117

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Üretim Limitleri
Normalize İşlemi Uygulanmayan Kaliteler İçin Üretim Limitleri

FLRKK

L

Sıcak Haddelenmiş, Kenarları Kesilmemiş - Rulodan Direk Boya Kesilmiş Levha

Sıcak Haddelenmiş, Kenarları Kesilmiş - Levha

Ebatlar

LKK
Sıcak Haddelenmiş, Kenarları Kesilmemiş - Levha

Kalınlık (mm)

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

5,00 - 10,00

1537

1537

1537

1537

1537

1537

10,01 - 15,00

1525

1525

1525

1525

1525

1525

Ebatlar

6,00-6,99

Çelik Kaliteleri
(SVQ/P

Kaliteler

1

700 , 3008 , 3922 , 3923 , 6006 , 6222 , 6223 , 6224 , 6282 , 6624 , 7222

2

720 , 2008 , 2009 , 3010 , 3012 , 3015 , 3018 , 3237 , 3281 , 3330 , 3333 , 3336 , 3337 , 3340 , 3430 , 3433 , 3701 , 3702 , 3936 , 3937 , 3938 ,
3940 , 4009 , 4237 , 4437 , 5437 , 6037

3

3020 , 3037 , 3241 , 3244 , 3285 , 3345 , 3436 , 3440 , 3944 , 4044 , 4244 , 6018 , 6035 , 6036 , 6040 , 6044 , 6237 , 6244 , 6335 , 6340 , 6741 ,
6837 , 6838 , 6842
3945 , 3946 , 3955 , 6345 , 6847 , 9329 , 9960

5

735 , 835 , 3030 , 3031 , 3245 , 3250 , 3252 , 3260 , 3660 , 3732 , 3736 , 3949 , 3957 , 3960 , 4252 , 4732 , 4736 , 4946 , 4950 , 5035 , 5040 , 5045
, 5050 , 5060 , 5070 , 5080 , 5246 , 5252 , 5270 , 5360 , 5375 , 5620 , 5630 , 5631 , 6050 , 6052 , 6252 , 6284 , 6347, 6350 , 6352 ,6353 , 6355
, 6704 , 6850 , 6852 , 6855 , 6860 , 6865 , 6870 , 7252 , 8412 , 8414 , 8416 , 8430 , 8434 , 8440 , 8613, 9335 9338 , 9342 , 9355 , 9356 , 9435 ,
9442 , 9449 , 9455 , 9460
800 , 801 , 810 , 811 , 812 , 813 , 820 , 4932 , 4936 , 4942

118

4JQBSJā,BMOMþ

3660

.BLT NN (ÕSÛāNFZFUBCJJEJS

3938, 3940, 3945, 3946, 6837, 6842, 6847, 6852

Maks. 5,00 mm

3330, 3333, 3336, 3340, 3345, 3350, 6035

Maks. 6,00 mm

720, 801, 835, 3337, 4044, 6340

Maks. 8,00 mm

3430, 3433, 3436, 3440, 6036

Min. 6,01 mm

6335, 6341, 6345, 6347, 6352, 6353, 6355, 6704, 6850

Maks. 7,99 mm

6855, 6860, 6865, 6870

Maks. 7,99 mm (Darbe Testi kabul edilmez)

(SVQ

(SVQ

1600 - 2450

1600 - 2450

1600 - 2200

1600 - 2200

(SVQ

7,00-7,99

1600 - 2450

1600 - 2450

1600 - 2450

1600 - 2450

1600 - 3050

1600 - 3050

1600 - 3050

1600 - 2600

1600 - 2000

10,00-11,99

1526 - 3200

1526 - 3200

1526 - 3200

1526 - 3050

1526 - 2600

12,00-15,00

1526 - 3600

1526 - 3600

1526 - 3600

1526 - 3200

1526- 3200

15,01-18,00

1000 - 3600

1000 - 3600

1000 - 3600

1000 - 3200

1000 - 3200

18,01 - 100,00

1000 - 3600

1000 - 3600

1000 - 3600

1000 - 3600

1000 - 3200

Kalınlık (mm)

10001525

15261599  

www.erdemir.com.tr

16001699
10

8,00 - 9,99

Kalite

(SVQ

8,00-9,99

6,00 - 7,99

Notlar 

NNWFBMUOEBLJLBMOMLMBSEB NJOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQNNHFOJāMJLBSBMþOEBLJTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBL 
LPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

NNLBMOMLBSBMþOEBNJOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQNNHFOJāMJLBSBMþOEBLJTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBL 
LPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

4DBLāBSK[PSVOMV          
LBMJUFMFSEFOBMOBDBLTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS    

4JQBSJāV[VOMVþVNJONN NBLTNNEJS    

B 
4JQBSJāV[VOMVþVõNNJTFQBLFUBþSMþNBLTUPOEVS    

C 
4JQBSJāV[VOMVþVNNJTFQBLFUBþSMþTOSMBNBTZPLUVS    

i/03."-ÿ;&uUBMFCJLBCVMFEJMNF[    

i6-53"40/ÿ,5&45iUBMFCJLBCVMFEJMNF[
8) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 ( Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

+BOUJNBMBUOEBLVMMBOMBO wwwHJCJLBMJUFMFSEFIFSJLJLFOBSEBONNMJLCÕMHFEFEÕLÛNWFZBIBEEFLBZOBLMJODF 

ÉJ[JLZBEBLBCVLUÛSÛLVTVSMBSPMBCJMNFLUFEJS#VUJQLVTVSMBSOZBSBUBCJMFDFþJTPSVOMBSEBOLBɏONBLJÉJOLFOBSLFTNFMJÛSÛOUJQMFSJOEFTJQBSJā 
WFSJMNFTJHFSFLNFLUFEJS,FOBSLFTNFTJ[TJQBSJāWFSJMNFTJEVSVNVOEBUBāMBNBZMBHJEFSJMFCJMFDFLCVUJQLVTVSMBSEBOLBZOBLMBOBOāJLBZFUMFSLBCVM
edilmeyecektir. 

#VÛSÛO TDBLIBEEFMFONJāSVMPOVOTBEFDFCBāWFTPOLTNMBSOEBLJLVZSVLVDVOVOBZLMBOBSBLCPZBLFTJMNJāIBMJEJS   

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS

(SVQ

Ebatlar

4

6

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)

(FOJāMJþJNN"SBTOEB0MBO-FWIBMBSÿÉJO.BLTJNVN4JQBSJā6[VOMVLMBS NFUSF

1700180019002001210022002300245125011799
1899
2000
2099
2199
2299
2450
2500
2600
10

10

10

10

10

10

26012699

27003200

32013600

10

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

10,00 - 11,99

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12,00 - 15,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25
12.25

15,01 - 18,00

12.25

18,01 -22,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

22,01 - 25,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

11

11

11

25,01 - 27,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

10

10

10

27,01 - 30,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12

11

9

9

9

30,01 - 35,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

10.5

10

9

7.5

7.5

7.5

35,01 - 40,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

11

10

9

9

8

8

6.5

6.5

6.5

40,01 - 45,00

12.25

12.25

12.25

12.25

11

10

9

9

8

8

7

6.5

6

5.5

5.5

45,01 - 50,00

12.25

12.25

11

10

9

9

8

8

8

7

6

5.5

5.5

5

5

50,01 - 55,00

12.25

11

10

9

9

8

7

7

6

6

5.5

5

4.5

4.5

4.5

4.5

4

4

4

55,01 - 60,00

12.25

10

9

8

8

7

7

6

5

5

4.5

60,01 - 65,00

12.25

9.5

9

7.5

7

6.5

6

5.5

4.5

4.5

4.5

65,01 - 70,00

12.25

8.5

8

7

6.5

6

5.5

5

4

4

4

70,01 - 75,00

12.25

8

7.5

6.5

6

5.5

5

4.5

4

4

4

75,01 - 80,00

12.25

7.5

7

6

5.5

5

4.5

4.5

4

4

80,01 - 90,00

12.25

6.5

6

5

5

4.5

4

4

90,01 - 100,00

12.25

5

5

4.5

4.5

4

www.erdemir.com.tr

119

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri
Normalize İşlemi Uygulanmayan Kaliteler İçin Üretim Limitleri

Üretim Limitleri
Normalize İşlemi Uygulanan Kaliteler İçin Üretim Limitleri

L

Çelik Kaliteleri

Sıcak Haddelenmiş, Kenarları Kesilmiş - Levha
(SVQ/P

Kaliteler

1

3008, 6006, 6224, 6624, 7224

LKK

2

3010, 3012, 3015, 3018, 3237, 3701, 3702, 6018, 6838

Sıcak Haddelenmiş, Kenarları Kesilmemiş - Levha

3

3020, 3241, 3244, 3741, 6036, 6741, 9329

4

3245, 3252, 3732, 3736, 9335, 9435

5

3030, 3250, 3260, 5035, 5040, 5045, 5050, 5060, 5070, 5080, 5270, 5345, 5360, 5375, 5620, 5630, 5631, 8412, 8414, 8416, 8430, 8434, 8440,
8613, 9338, 9342, 9442, 9449, 9455, 9960

Ebatlar
.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)

Notlar 

NNLBMOMþOBMUOEBLJTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS     

4DBLāBSK[PSVOMVPMBO          
LBMJUFMFSEFTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJEJS"ZSDBCVLBMJUFMFSEFNNLBMOMþOBMUOEB NNEFOEBSTJQBSJāMFSLBCVMFEJMNF[  

         LBMJUFMFSJÉJOi-uÛSÛO 
DJOTJOEFZBQMBOUBMFQMFSLBCVMFEJMNF[      

i-uÛSÛOHSVCVOEBLJTJQBSJāMFSNNLBMOMLBSBMLMBSOEBWFTBEFDFNNHFOJāMJLBSBMþOEBLBCVMFEJMJS  

NNLBMOMLBSBMþOEBi-,,uÛSÛODJOTJOEFOTJQBSJāMFSBāBþEBWFSJMFOLPāVMMBSEBLBCVMFEJMJS 
B 
(FOJāMJLUPMFSBOT TJQBSJāHFOJāMJþJ NNNBYPMBCJMJS 
C 
#VTJQBSJāMFSEFZV[FZLVTVSVJÉJOZBQMBDBLÕMÉÛNMFSMFWIBOOOPSNBMFCBUMBSOBLFTJMNFTJTPOSBTOEBZBQMBDBLÕMÉÛNMFSEJS   

-,,ÛSÛOMFSEFHFOJāMJLUPMFSBOTMBS&3%&.ÿ3ÛSÛOLBUBMPþVOEBCFMJSUJMNJāUJS     

(FOJāMJþJNNOJOBMUOEBPMBOMFWIBMBSJÉJOTJQBSJāV[VOMVþVNJONN NBLT NNEJSNNWF 
Û[FSJOEFLJHFOJāMJLMFSEF NJOTJQBSJāV[VOMVþVNNPMNBLÛ[FSFÛSFUJMFCJMFDFLNBLTV[VOMVLMBSZVLBSEBLJUBCMPEBWFSJMNJāUJS 

,BMOMþNNOJOÛ[FSJOEFWFNBLTNNHFOJāMJþFLBEBS       
         LBMJUFMFSEFTJQBSJāMFSLBCVMFEJMJS 

i6-53"40/ÿ,5&45uUBMFCJ"45." %*/&/WF"45."TUBOEBSUMBSOBVZHVOPMBSBLWFBāBþEBWFSJMFOLBMOMLBSBMLMBSOEBLBCVMFEJMJS 
"45."TBUBOEBSEOBVZHVOPMBSBLNNLBMOMLBSBMþOEBLBCVMFEJMJS "45."TUBOEBSEOEBiTFWJZF"uWFiTFWJZF#uNN 
LBMOMLBSBMþOEB iTFWJZF$uNNLBMOMLBSBMþOEBLBCVMFEJMJS%*/&/TUBOEBSEOBHÕSFVZHVMBOBOTOGWFLBMOMLBSBMLMBSBāBþEBLJ 
UBCMPZBHÕSFEJS6-5(SVQJÉJO NNLBMOMLBSBMþHÕSÛāNFZFUBCJEJS
Kalınlık
Ağırlığı (mm)
4OG

6,00-6,99

(SVQ

(SVQ

(SVQ

1600 - 2450

1600 - 2450

1600 - 2200

(SVQ

7,00-7,99

1600 - 2450

1600 - 2450

1600 - 2450

8,00-9,99

1600 - 3050

1600 - 3050

1600 - 2600

1600 - 2000

10,00-11,99

1526 - 3050

1526 - 3050

1526 - 3050

1526 - 2600

12,00-15,00

1526 - 3050

1526 - 3050

1526 - 3050

1526 - 3050

15,01-18,00

1000 - 3050

1000 - 3050

1000 - 3050

1000 - 3050

18,01 - 60,00

1000 - 3050

1000 - 3050

1000 - 3050

1000 - 3050

Ebatlar

Kalınlık (mm)

10001525

15261599

16001699

(FOJāMJþJNN"SBTOEB0MBO-FWIBMBSÿÉJO.BLTJNVN4JQBSJā6[VOMVLMBS N

170018001900200121002200230024511799
1899
2000
2099
2199
2299
2450
2500

6,00 - 7,99

10

10

10

10

10

10

10

8,00 - 9,99

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

25012600

26012699

27003050

10
12.25

12.25

12.25

10,00 - 11,99

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

6-5(SVQ

6-5(SVQ

6-5(SVQ

12,00 - 15,00

8.00-50.00

8.00-40.00

8.00-20.00

15,01 - 18,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

S1E1, S1E0, S0E1
S0E0

S2E2 , S2E1 , S2E0
S1E2 , S0E2

S3E3 , S3E2 , S3E1 , S3E1
S2E3 , S1E3 , S0E3

18.01 - 22,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

22,01 - 25,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

11

11

25,01 - 27,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

10

10

27,01 - 30,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12

11

9

9

30,01 - 35,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

10.5

10

9

7.5

7.5

35,01 - 40,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

11

10

9

9

8

8

6.5

6.5

40,01 - 45,00

12.25

12.25

11.5

11

10

9.5

9

9

7.5

8

7

6.5

6

5.5

45,01 - 50,00

12.25

11

10

9.5

9

8

8

7.5

6.5

7

6

5.5

5.5

5

50,01 - 55,00

12.25

10

9.5

9

8.5

8

7

7

6

6

5.5

5

4.5

4.5

55,01 - 60,00

12.25

9

8.5

8

7.5

7

6.5

6

5

5

4.5

4.5

4

4 

&3%&.ÿ3EFUÛNMFWIBMBSBCPZBJMFNBSLBMBNBZBQMNBLUBES .BLJOFWFZBFMJMF  

1VODIJMFNBSLBMBNBJTUFZFONÛāUFSJMFSJNJ[TJQBSJāHJSJāMFSJTSBTOEBi5FNQFS(SVCVuBMBOOBi1uLPEVOVLVMMBOBSBLHJSJāZBQNBMES 

1VODIJMFNBSLBMBNBNNLBMOMLBSBMþOEBZBQMS#VLBMOMLMBSOEāOEBNBSLBMBNB FMJMFCPZBWFZBNFUBMNBSLFSLVMMBOMBSBL 
PLVOBLMāFLJMEFZBQMS
13) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 ( Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS  

120

(SVQ

Kalite

4JQBSJā,BMOMþ

6838, 9435, 9338

Maks. 50,00 mm

9442

Maks. 40,00 mm

9342

Maks. 32,00 mm

9449

Maks. 25,00 mm

9455

Maks. 20,00 mm

9960

Maks. 16,00 mm  

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

121

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Üretim Limitleri

Normalize İşlemi Uygulanan Kaliteler İçin Üretim Limitleri

DS

Çelik Kaliteleri

Ekstra Kalın Levha, Döküm Slabı, Slab - Levha/Slab
(SVQ/P

Kaliteler

2

6037, 6237, 6335, 6704, 6705

3

6044, 6244, 6341

4

4732, 4736, 5246, 5252, 5732, 5736, 6050, 6052, 6252, 6345, 6347, 6352, 6353, 6732, 6736, 7252

5

6284, 6355, 6850, 6855, 6860, 6865, 6870, 9355, 9356, 9952

Ebatlar
.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)
101,00 - 200,00

Notlar 

NNLBMOMþOBMUOEBLJTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS 

NNOJOBMUOEBLJCÛUÛOLBMJUFMFSEFOPSNBMJ[BTZPOJāMFNJOPSNBMJ[FIBEEFMFNFTJZBQMBSBLVZHVMBOS 

i-uÛSÛOHSVCVOEBLJTJQBSJāMFSTBEFDFNNLBMOMLBSBMþOEBWFTBEFDFNNHFOJāMJLBSBMþOEBLBCVMFEJMJS  

iNNLBMOMLBSBMþOEBiu-,,uuÛSÛODJOTJOEFOTJQBSJāMFSBāBþEBWFSJMFOLPāVMMBSEBLBCVMFEJMJS 
B 
(FOJāMJLUPMFSBOT TJQBSJāHFOJāMJþJ NNNBYPMBCJMJS 
C 
#VTJQBSJāMFSEFZV[FZLVTVSVJÉJOZBQMBDBLÕMÉÛNMFSMFWIBOOOPSNBMFCBUMBSOBLFTJMNFTJTPOSBTOEBZBQMBDBLÕMÉÛNMFSEJSu  

(FOJāMJþJNNOJOBMUOEBPMBOMFWIBMBSJÉJOHFOJāMJLUPMFSBOTHBSBOUJFEJMNF[ 

(FOJāMJþJNNOJOBMUOEBPMBOMFWIBMBSJÉJOTJQBSJāV[VOMVþVNJONN NBLTNNEJSNNWFÛ[FSJOEFLJHFOJāMJLMFSEF NJO 
TJQBSJāV[VOMVþVNNPMNBLÛ[FSFÛSFUJMFCJMFDFLNBLTV[VOMVLMBSZVLBSEBLJUBCMPEBWFSJMNJāUJS
7) 6353, 6360, 6865, 6870 kalitelerde 16 mm nin altındaki kalınlıklarda malzeme yüzeyinde kızıl oksit görülebilir. Bu nedenden dolayı 
NÛāUFSJāJLBZFUJLBCVMFEJMNF[ 

/PSNBMJ[FFEJMFDFLÛSÛOMFSJÉJOTJQBSJāV[VOMVþVNNEJS
9) a) Kalınlığı minimum 8 mm olan, 4732, 4736, 5732, 5736, 6335, 6341, 6345, 6347, 6352, 6353, 6355, 6704, 6705, 6732, 6736, 6850, 9952 
LBMJUFMFSJÉJOZBQMBOTJQBSJāMFSOPSNBMJ[BTZPOJāMFNJOJOOPSNBMJ[FGSOOEBZBQMNBTLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 
C 
,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBO  LBMJUFMFSEFTJQBSJāMFSi%BSCF5FTUJ¸[FM5BMJNBUiJMFHJSJMNFTJIBMJOEF OPSNBMJ[BTZPO 
JāMFNJOJOOPSNBMJ[FGSOOEBZBQMNBTLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 
D 
,BMOMþNNOJOÛ[FSJOEFPMBO  LBMJUFMFSEFTJQBSJāMFSOPSNBMJ[BTZPOJāMFNJOJOOPSNBMJ[FGSOOEBZBQMNBTLPāVMVZMB
kabul edilir. 
E 
,BMOMþNNOJOÛ[FSJOEFPMBO  LBMJUFMFSEFTJQBSJāMFSi/PSNBMJ[BTZPOÿāMFNJOJO/PSNBMJ[F'SOOEBuZBQMNBT 
LPāVMVZMBLBCVMFEJMJS      

F 
,BMOMþNNOJOÛ[FSJOEFPMBO    LBMJUFMFSEFOTJQBSJāMFSOPSNBMJ[BTZPO 
JāMFNJOJOOPSNBMJ[FGSOOEBZBQMNBTLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

i6-53"40/ÿ,5&45iUBMFCJ"45." %*/&/WF"45."TUBOEBSUMBSOBVZHVOPMBSBLWFBāBþEBWFSJMFOLBMOMLBSBMLMBSOEB
kabul edilir.
ASTM A 435 standardına uygun olarak 8.00-70.00 mm kalınlık aralığında kabul edilir. 
"45."TUBOEBSEOEBiTFWJZF"uWFiTFWJZF#uNNLBMOMLBSBMþOEB iTFWJZF$uNNLBMOMLBSBMþOEBLBCVMFEJMJS 
%*/&/TUBOEBSEOBHÕSFVZHVMBOBOTOGWFLBMOMLBSBMLMBSBāBþEBLJUBCMPZBHÕSFEJS6-5(SVQJÉJO NNLBMOMLBSBMþ 
HÕSÛāNFZFUBCJEJS      

Kalınlık
Ağırlığı (mm)
4OG

6-5(SVQ

6-5(SVQ

8.00-50.00

8.00-40.00

8.00-20.00

S1E1, S1E0, S0E1
S0E0

S2E2 , S2E1 , S2E0
S1E2 , S0E2

S3E3 , S3E2 , S3E1 , S3E1
S2E3 , S1E3 , S0E3

122

4JQBSJā,BMOMþ

6335, 6341, 6345, 6347, 6352, 6353, 6355

Maks. 50,00 mm

5732, 5736, 6732, 6736, 9952

Min. 8,00 mm

(SVQ

1000 - 1510

1000 - 2000

Ebatlar 

Kalınlık (mm)

(FOJāMJþJNN"SBTOEB0MBO¾SÛOMFSÿÉJO.BLTJNVN4JQBSJā6[VOMVLMBS NN

101,00 - 110,00

10000

110,01 - 120,00

9000

120,01 - 130,00

8000

130,01 - 150,00

7000

150,01 - 200,00

6000

Çelik Kaliteleri
(SVQ/P  

Kaliteler

1

3030, 5035, 5040, 5045

2

3008, 3010, 3012, 3015, 3020, 3995, 6006, 6018, 6224

Notlar 

(SVQWFHSVQEāOEBLBMBOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

(FOJāMJþJNNOJOÛ[FSJOEFPMBOTJQBSJāMFSJÉJOZBQMBOUBMFQMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMBSBLLBCVMFEJMJS 

(FOJāMJþJNNOJOBMUOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOTJQBSJāV[VOMVþVNJONN NBLTNNEJSNNV[VOMVþVOBMUTJQBSJāV[VOMVþV 
HÕSÛāNFZFUBCJPMNBLLPāVMVZMB TJQBSJāV[VOMVþVNJONNEJS 

,JNZBTBMCJMFāJNWFFCBUIBSJDJOEFLJÕ[FMMJLMFS NFLBOJLÕ[FMMJLMFS JÉZBQ ZÛ[FZLVTVSMBSWT 
HBSBOUJFEJMNF[   

.BM[FNFZBQTEÕLÛNZBQTOEBPMNBTOFEFOJZMFJÉZBQEBEÕLÛNLBZOBLMTÛSFLTJ[MJLMFSCVMVOBCJMJS  

6) Normalize talebi kabul edilmez.
7) Ultrasonik test talebi kabul edilmez. 

6-5(SVQ 

;WF;UFTUMFSJNBYNNLBMOMþBLBEBSWFVMUSBTPOJLUFTUTFWJZFTJFOB[%*/&/BHÕSFi4&uWFZB"45."FHÕSFiTFWJZF#u 
PMNBLāBSUZMBLBCVMFEJMJS       

/PSNBMJ[FZBQMBDBL-FWIBBþSMþNBLTUPOEVS      

NNWFBMUOEBLJLBMOMLMBSEBLJUÛNMFWIBTJQBSJāMFSJJMFHFOJāMJþJNNWFÛ[FSJOEFLJMFWIBTJQBSJāMFSJOEFHFOJāMJLUPMFSBOTMBSPMBSBL %*/ 
&/UPMFSBOTTUBOEBSEOEBLJHFOJāMJLUPMFSBOTOONNGB[MBTVZHVMBOS -,,ÛSÛODJOTJJÉJO    

&3%&.ÿ3EFUÛNMFWIBMBSBCPZBJMFNBSLBMBNBZBQMNBLUBES .BLJOFWFZBFMJMF 
    

1VODIJMFNBSLBMBNBJTUFZFONÛāUFSJMFSJNJ[TJQBSJāHJSJāMFSJTSBTOEBi5FNQFS(SVCVuBMBOOBi1uLPEVOVLVMMBOBSBLHJSJāZBQNBMES 

1VODIJMFNBSLBMBNBNNLBMOMLBSBMþOEBZBQMS#VLBMOMLMBSOEāOEBNBSLBMBNB FMJMF NBOVBM 
CPZBWFZBNFUBMNBSLFS 
LVMMBOMBSBLPLVOBLMCJSāFLMJEFZBQMS      

4JQBSJāMFSJ 1VODINBSLBMBNBJMFWFSJMNFZFOOPSNBMJ[FMJMFWIBWFCPZBMMFWIBÛSÛOMFSEFQMBLBCB[OEBNBSLBMBNBHBSBOUJTJWFSJMNF[
18) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 ( Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS

Kalite

(SVQ  

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

123

Üretim Limitleri
Boyalı Levha Ürünler - Normalize İşlemi Uygulanmayan Kaliteler İçin Üretim Limitleri

PLR

PL

Sıcak Haddelenmiş Rulodan, Kenarları Kesilmiş, Kumlanmış ve Boyanmış - Rulodan Levha

Kenarları Kesilmiş, Kumlanmış, Boyanmış - Kalın Levha

PLRKK

PLKK

Sıcak Haddelenmiş Rulodan, Kenarları Kesilmemiş, Kumlanmış ve Boyanmış - Rulodan Levha

Kenarları Kesilmiş, Kumlanmış, Boyanmış - Kalın Levha

Ebatlar

Ebatlar

Kalınlık (mm)

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

7,00 - 10,00

1537

1537

1537

1537

1537

1537

10,01 - 15,00

1525

1525

1525

1525

1525

1525

Çelik Kaliteleri
(SVQ/P

Kaliteler

1

700, 3008, 3922, 3923, 6006, 6222, 6223, 6224, 6282, 6624, 7222

2

720, 2008, 2009, 3010, 3012, 3015, 3018, 3237, 3281, 3330, 3333, 3336, 3337, 3340, 3430, 3433, 3701, 3702, 3936, 3937, 3938, 3940 , 4009,
4237, 4437, 5437, 6037

3

3020, 3037, 3241, 3244 , 3285, 3345, 3436, 3440, 3741, 3944, 4044, 4244, 6018, 6035, 6036, 6040, 6044, 6237, 6244, 6335, 6340, 6341, 6741,
6837, 6838, 6842, 9030, 9035, 9042, 9046, 9240

4

3945, 3946, 3955, 6345, 6847, 9329, 9960

5

735, 835, 3030, 3031, 3245, 3250, 3252, 3260, 3660, 3732, 3736, 3949, 3957, 3960, 4252, 4732, 4736, 4946, 4950, 4955, 5035, 5040, 5045,
5050, 5060, 5070, 5080, 5246, 5252, 5270, 5360, 5375, 5620, 5630, 5631, 5732, 5736, 6050, 6052, 6252, 6284, 6347 ,6350, 6352, 6353, 6355,
6704, 6705, 6732, 6736, 6850, 6852, 6855, 6860, 6865, 6870, 7252, 9052, 9255, 9256, 9257, 8412, 8414, 8416, 8430, 8434, 8440, 8613, 9335
9338, 9342, 9355, 9356, 9435, 9442, 9449, 9455, 9460, 9952

6

800, 801, 810, 811, 812, 813, 820, 4932, 4936, 4942

124

Kalite

4JQBSJā,BMOMþ

720, 801, 835, 3337, 4044, 6340

Maks. 8,00 mm

5732 , 5736 , 6705 , 6732 , 6736, 9257, 9952

Min. 8,00 mm

www.erdemir.com.tr

(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)
7,00-7,99

(SVQ

(SVQ

(SVQ

(SVQ

1600 - 2450

1600 - 2450

1600 - 2450

1600 - 2450

(SVQ

8,00-9,99

1600 - 3050

1600 - 3050

1600 - 3050

1600 - 2600

1600 - 2000

10,00-11,99

1526 - 3200

1526 - 3200

1526 - 3200

1526 - 3050

1526 - 2600

12,00-15,00

1526 - 3200

1526 - 3200

1526 - 3200

1526 - 3200

1526 - 3200

15,01-22,00

1000 - 3200

1000 - 3200

1000 - 3200

1000 - 3200

1000 - 3200

22,01-50,00

1000 - 3200

1000 - 3200

1000 - 3200

1000 - 3200

1000 - 3200

50,01-60,00

1000 - 2500

1000 - 2500

1000 - 2500

1000 - 2500

1000 - 2500

60,01-80,00

1000 - 2000

1000 - 2000

1000 - 2000

1000 - 2000

1000 - 2000

80,01-100,00

1000 - 1600

1000 - 1600

1000 - 1600

1000 - 1600

1000 - 1600

Ebatlar

Kalınlık (mm)

Notlar 

NNWFBMUOEBLJLBMOMLMBSEB NJOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNHFOJāMJLBSBMþOEBLJTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBL 
LPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

NNLBMOMLBSBMþOEB NJOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNHFOJāMJLBSBMþOEBLJTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMNBL 
LPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

4DBLāBSK[PSVOMVPMBO          
LBMJUFMFSEFO1-3,,ÛSÛODJOTJOEFBMOBDBLTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS   

       LBMJUFMFSJÉJO1-3ÛSÛODJOTJOEFTJQBSJāLBCVMFEJMNF[  

1-3ÛSÛODJOTJJÉJOTJQBSJāHFOJāMJþJNBLTNNEJS 

4JQBSJāV[VOMVþVNJONN NBLTNNEJS
7) Paket ağırlığı sınırlaması yoktur. 

/PSNBMJ[FUBMFCJ BāBþEBLJTJQBSJāLPāVMMBSJÉJOLBCVMFEJMJS 
B4JQBSJāLBMOMþNJONNEJS 
C,BMOMþNJONNPMBO       LBMJUFMFSJÉJOZBQMBO 
TJQBSJāMFS OPSNBMJ[BTZPOJāMFNJOJOOPSNBMJ[BTZPOGSOOEBZBQMNBTLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 
D  LBMJUFJÉJOZBQMBOTJQBSJāMFS %BSCF¸[FM5BMJNBUMHJSJMNFTJIBMJOEFOPSNBMJ[BTZPOJāMFNJOJOOPSNBMJ[BTZPOGSOOEB 
ZBQMNBTLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 
E%JþFSLBMJUFMFSEF LBMOMþNJONNPMBOTJQBSJāMFSJÉJOOPSNBMJ[FUBMFCJLBCVMFEJMJS 

6MUSBTPOJLUFTUUBMFCJ LBMOMþNJONNPMBOTJQBSJāMFSJÉJOLBCVMFEJMJS6MUSBTPOJLUFTU"45."TUBOEBSEOBVZHVOPMBSBLZBQMS
10) Levhalar ISO 8501-1 Sa 2½ kalitesine göre kumlanmaktadır.
11) Levhalar alt ve üst yüzeyden 15 - 25 mikron kalınlığında, kırmızı veya gri renkli boya ile boyanmaktadır.
12) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 ( Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri
Boyalı Levha Ürünler

10001525

15261599

16001699

(FOJāMJþJNN"SBTOEB0MBO-FWIBMBSÿÉJO.BLTJNVN4JQBSJā6[VOMVLMBS NFUSF

1700180019002001210022002300245125011799
1899
2000
2099
2199
2299
2450
2500
2600

7,00 - 7,99

10

10

10

10

10

10

10

10

8,00 - 9,99

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

26012699

27003200

12.25

12.25

10,00 - 11,99

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12,00 - 15,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

15,01 - 22,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

22,01 - 25,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

11

11

25,01 - 27,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

10

10

27,01 - 30,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12

11

9

9

30,01 - 35,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

10.5

10

9

7.5

7.5

35,01 - 40,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

11

10

9

9

8

8

6.5

6.5

40,01 - 45,00

12.25

12.25

12.25

12.25

11

10

9

9

8

8

7

6.5

6

5.5

45,01 - 50,00

12.25

12.25

11

10

9

9

8

8

8

7

6

5.5

5.5

5

50,01 - 55,00

12.25

11

10

9

9

8

7

7

6

6

5.5

55,01 - 60,00

12.25

10

9

8

8

7

7

6

5

5

4.5

60,01 - 65,00

12.25

9.5

9

7.5

7

6.5

65,01 - 70,00

12.25

8.5

8

7

6.5

6

70,01 - 75,00

12.25

8

7.5

6.5

6

5.5

75,01 - 80,00

12.25

7.5

7

6

5.5

5

80,01 - 90,00

12.25

6.5

90,01 - 100,00

12.25

5

www.erdemir.com.tr

125

Üretim Limitleri
Boyalı Levha Ürünler - Normalize İşlemi Uygulanan Ürünler İçin Üretim Limitleri

PL

Çelik Kaliteleri
(SVQ/P

Kenarları Kesilmiş, Kumlanmış, Boyanmış - Kalın Levha

Kaliteler

1

3008, 6006, 6224, 6624, 7224

PLKK

2

3010, 3012, 3015, 3018, 3237, 3701, 3702, 6018, 6838

Kenarları Kesilmiş, Kumlanmış, Boyanmış - Kalın Levha

3

3020, 3241, 3244, 3741, 6036, 6741, 9329

4

3245, 3252, 3732, 3736, 9335, 9435

5

3030, 3250, 3260, 5035, 5040, 5045, 5050, 5060, 5070, 5080, 5270, 5345, 5360, 5375, 5620, 5630, 5631, 8412, 8414, 8416, 8430, 8434, 8440,
8613, 9338, 9342, 9442, 9449, 9455, 9960

Ebatlar
(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)

Notlar 

NNLBMOMþOBMUOEBLJTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS 

4DBLāBSK[PSVOMVPMBO          
LBMJUFMFSEFTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJEJS"ZSDBCVLBMJUFMFSEFNNLBMOMþOBMUOEB NNEFOEBSTJQBSJāMFSLBCVMFEJMNF[
3) 3260 , 5035 , 5040 , 5045 , 5050 , 5060 , 5070 , 5080 , 5270 , 5345 , 5360 , 5375 , 8412 , 8414 , 8416 , 8430 , 8434 , 8440 , 8613 kaliteler için PL ürün 
DJOTJOEFZBQMBOUBMFQMFSLBCVMFEJMNF[ 

i1-uÛSÛOHSVCVOEBLJTJQBSJāMFSNNLBMOMLBSBMLMBSOEBWFTBEFDFNNHFOJāMJLBSBMþOEBLBCVMFEJMJS 

iNNLBMOMLBSBMþOEBiu1-,,uuÛSÛODJOTJOEFOTJQBSJāMFSBāBþEBWFSJMFOLPāVMMBSEBLBCVMFEJMJS 
B 
(FOJāMJLUPMFSBOT TJQBSJāHFOJāMJþJ NNNBYPMBCJMJS 
C 
#VTJQBSJāMFSEFZV[FZLVTVSVJÉJOZBQMBDBLÕMÉÛNMFSMFWIBOOOPSNBMFCBUMBSOBLFTJMNFTJTPOSBTOEBZBQMBDBLÕMÉÛNMFSEJSu 

1-,,ÛSÛOMFSEFHFOJāMJLUPMFSBOTMBS&3%&.ÿ3ÛSÛOLBUBMPþVOEBCFMJSUJMNJāUJS 

(FOJāMJþJNNOJOBMUOEBPMBOMFWIBMBSJÉJOTJQBSJāV[VOMVþVNJONN NBLTNNEJSNNWFÛ[FSJOEFLJHFOJāMJLMFSEF NJOTJQBSJā 
V[VOMVþVNNPMNBLÛ[FSFÛSFUJMFCJMFDFLNBLTV[VOMVLMBSZVLBSEBLJUBCMPEBWFSJMNJāUJS 

,BMOMþNNOJOÛ[FSJOEFWFNBLTNNHFOJāMJþFLBEBS       
        LBMJUFMFSEFTJQBSJāMFSLBCVMFEJMJS 

i6-53"40/ÿ,5&45iUBMFCJ"45." %*/&/WF"45."TUBOEBSUMBSOBVZHVOPMBSBLWFBāBþEBWFSJMFOLBMOMLBSBMLMBSOEBLBCVMFEJMJS
ASTM A 435 standardına uygun olarak 8.00-70.00 mm kalınlık aralığında kabul edilir. 
"45."TUBOEBSEOEBiTFWJZF"uWFiTFWJZF#uNNLBMOMLBSBMþOEB iTFWJZF$uNNLBMOMLBSBMþOEBLBCVMFEJMJS 
%*/&/TUBOEBSEOBHÕSFVZHVMBOBOTOGWFLBMOMLBSBMLMBSBāBþEBLJUBCMPZBHÕSFEJS6-5(SVQJÉJO NNLBMOMLBSBMþHÕSÛāNFZF
tabidir.
Kalınlık
Ağırlığı (mm)
4OG

(SVQ

7,00-7,99

(SVQ

(SVQ

(SVQ

1600 - 2450

1600 - 2450

1600 - 2450

(SVQ

8,00-9,99

1600 - 3050

1600 - 3050

1600 - 2600

1600 - 2000

10,00-11,99

1526 - 3050

1526 - 3050

1526 - 3050

1526 - 2600

12,00-15,00

1526 - 3050

1526 - 3050

1526 - 3050

1526 - 3050

15,01-22,00

1000 - 3050

1000 - 3050

1000 - 3050

1000 - 3050
1000 - 3050

22,01-50,00

1000 - 3050

1000 - 3050

1000 - 3050

50,01-60,00

1000 - 2500

1000 - 2500

1000 - 2500

Ebatlar

Kalınlık (mm)

10001525

15261599

7,00 - 7,99

(FOJāMJþJNN"SBTOEB0MBO-FWIBMBSÿÉJO.BLTJNVN4JQBSJā6[VOMVLMBS NFUSF

1700180019002001210022002300245125011799
1899
2000
2099
2199
2299
2450
2500
2600
10
10
10
10
10
10
10

26012699

27003200

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

6-5(SVQ

6-5(SVQ

10,00 - 10,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

8.00-50.00

8.00-40.00

8.00-20.00

10,01 - 20,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

S1E1, S1E0, S0E1
S0E0

S2E2 , S2E1 , S2E0
S1E2 , S0E2

S3E3 , S3E2 , S3E1 , S3E1
S2E3 , S1E3 , S0E3

20,01 - 22,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

22,01 - 25,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

11.5

11

25,01 - 27,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

10

10

27,01 - 30,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

11

9

9

30,01 - 35,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

10.5

10

9

7.5

7.5

35,01 - 40,00

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

12.25

11

10

9

9

8

8

6.5

6.5

40,01 - 45,00

12.25

12.25

11.5

11

10

9.5

9

9

7.5

7.5

7

6.5

6

5.5

45,01 - 50,00

12.25

11

10

9.5

9

8

8

7.5

6.5

6.5

6

5.5

5.5

5

50,01 - 55,00

12.25

10

9.5

9

8.5

8

7

7

6

6

5.5

55,01 - 60,00

12.25

9

8.5

8

7.5

7

6.5

6

5

5

4.5

Kalite

4JQBSJā,BMOMþ

6838, 9435, 9338

Maks. 50,00 mm

9442

Maks. 40,00 mm

9342

Maks. 32,00 mm

9449

Maks. 25,00 mm

9455

Maks. 20,00 mm

9960

Maks. 16,00 mm

www.erdemir.com.tr

8,00 - 9,99

16001699
10

6-5(SVQ

10) Levhalar ISO 8501-1 Sa 2½ kalitesine göre kumlanmaktadır. 

1VODIJMFNBSLBMBNBJTUFZFONÛāUFSJMFSJNJ[TJQBSJāHJSJāMFSJTSBTOEBi5FNQFS(SVCVuBMBOOBi1uLPEVOVLVMMBOBSBLHJSJāZBQNBMES 

1VODIJMFNBSLBMBNBNNLBMOMLBSBMþOEBZBQMS#VLBMOMLMBSOEāOEBNBSLBMBNB FMJMF NBOVBM 
CPZBWFZBNFUBMNBSLFSLVMMBOMBSBLPLVOBLM 
CJSāFLMJEFZBQMS 

&3%&.ÿ3EFUÛNMFWIBMBSBCPZBJMFNBSLBMBNBZBQMNBLUBES .BLJOFWFZBFMJMF 

14) Levhalar alt ve üst yüzeyden 15 - 25 mikron kalınlığında, kırmızı veya gri renkli boya ile boyanmaktadır.
15) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 ( Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS

126

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri
Boyalı Levha Ürünler - Normalize İşlemi Uygulanmayan Kaliteler İçin Üretim Limitleri

www.erdemir.com.tr

127

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri
Boyalı Levha Ürünler - Normalize İşlemi Uygulanan Ürünler İçin Üretim Limitleri

Üretim Limitleri
Konsolide - Petrol & Doğalgaz Boru Çelikleri (API 5L)

RKK & KRKK

Çelik Kaliteleri

Sıcak Haddelenmiş, Kenarları Kesilmemiş - Rulo
(SVQ/P

Kaliteler

Ebatlar

2

6037, 6237, 6335, 6704, 6705

3

6044, 6244, 6341

4

4732, 4736, 5246, 5252, 5732, 5736, 6050, 6052, 6252, 6345, 6347, 6352, 6353, 6732, 6736, 7252

5

6284, 6355, 6850, 6855, 6860, 6865, 6870, 9355, 9356, 9952

Çelik Kaliteleri
Kalınlık (mm)

9030

9035, 9042, 9046, 9052, 9056

9060, 9065

9070

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Notlar 

NNLBMOMþOBMUOEBLJTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS 

NNOJOBMUOEBLJCÛUÛOLBMJUFMFSEFOPSNBMJ[BTZPOJāMFNJOPSNBMJ[FIBEEFMFNFTJZBQMBSBLVZHVMBOS 

i1-uÛSÛOHSVCVOEBLJTJQBSJāMFSNNLBMOMLBSBMLMBSOEBWFTBEFDFNNHFOJāMJLBSBMþOEBLBCVMFEJMJS   

iNNLBMOMLBSBMþOEBiu1-,,uuÛSÛODJOTJOEFOTJQBSJāMFSBāBþEBWFSJMFOLPāVMMBSEBLBCVMFEJMJS 
B 
(FOJāMJLUPMFSBOT TJQBSJāHFOJāMJþJ NNNBYPMBCJMJS 
C 
#VTJQBSJāMFSEFZV[FZLVTVSVJÉJOZBQMBDBLÕMÉÛNMFSMFWIBOOOPSNBMFCBUMBSOBLFTJMNFTJTPOSBTOEBZBQMBDBLÕMÉÛNMFSEJSu   

1-,,ÛSÛOMFSEFHFOJāMJLUPMFSBOTMBS&3%&.ÿ3ÛSÛOLBUBMPþVOEBCFMJSUJMNJāUJS    

(FOJāMJþJNNOJOBMUOEBPMBOMFWIBMBSJÉJOTJQBSJāV[VOMVþVNJONN NBLTNNEJSNNWFÛ[FSJOEFLJHFOJāMJLMFSEF NJO 

TJQBSJāV[VOMVþVNNPMNBLÛ[FSFÛSFUJMFCJMFDFLNBLTV[VOMVLMBSZVLBSEBLJUBCMPEBWFSJMNJāUJS   

/PSNBMJ[FFEJMFDFLÛSÛOMFSJÉJOTJQBSJāV[VOMVþVNNEJS    

8) a) Kalınlığı minimum 8 mm olan, 4732, 4736, 5732, 5736, 6335, 6341, 6345, 6347, 6352, 6353, 6355, 6704, 6705, 6732, 6736, 6850, 9952 
LBMJUFMFSJÉJOZBQMBOTJQBSJāMFSOPSNBMJ[BTZPOJāMFNJOJOOPSNBMJ[FGSOOEBZBQMNBTLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS   

C 
,BMOMþNNOJOBMUOEBPMBO  LBMJUFMFSEFTJQBSJāMFSi%BSCF5FTUJ¸[FM5BMJNBUuJMFHJSJMNFTJIBMJOEF OPSNBMJ[BTZPO  

JāMFNJOJOOPSNBMJ[FGSOOEBZBQMNBTLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 
D 
,BMOMþNNOJOÛ[FSJOEFPMBO  LBMJUFMFSEFTJQBSJāMFSOPSNBMJ[BTZPOJāMFNJOJOOPSNBMJ[FGSOOEBZBQMNBTLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 
E 
,BMOMþNNOJOÛ[FSJOEFPMBO  LBMJUFMFSEFTJQBSJāMFSi/PSNBMJ[BTZPOÿāMFNJOJO/PSNBMJ[F'SOOEBuZBQMNBT 
LPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 
F 
,BMOMþNNOJOÛ[FSJOEFPMBO    LBMJUFMFSEFOTJQBSJāMFSOPSNBMJ[BTZPOJāMFNJOJO 

OPSNBMJ[FGSOOEBZBQMNBTLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS      

i6-53"40/ÿ,5&45uUBMFCJ"45." %*/&/WF"45."TUBOEBSUMBSOBVZHVOPMBSBLWFBāBþEBWFSJMFOLBMOMLBSBMLMBSOEB  

LBCVMFEJMJS"45."TUBOEBSEOBVZHVOPMBSBLNNLBMOMLBSBMþOEBLBCVMFEJMJS"45."TUBOEBSEOEBiTFWJZF"uWFiTFWJZF#u 
NNLBMOMLBSBMþOEB iTFWJZF$uNNLBMOMLBSBMþOEBLBCVMFEJMJS%*/&/TUBOEBSEOBHÕSFVZHVMBOBOTOGWFLBMOML 

BSBMLMBSBāBþEBLJUBCMPZBHÕSFEJS6-5(SVQJÉJO NNLBMOMLBSBMþHÕSÛāNFZFUBCJEJS   

Kalınlık
Ağırlığı (mm)
4OG

1125

1025

1,50 - 1,79

1225

1025

1,80 - 1,99

1425

1225

1025

1025

2,00 - 2,09

1525

1325

1125

1125

2,10 - 2,29

1525

1325

1225

1225

2,30 - 2,49

1625

1525

1225

1225

2.50 - 2.79

1625

1525

1425

1425

2.80 - 2.99

1725

1625

1425

1425

3,00 - 3,19

1825

1625

1525

1525

3,20 - 3,49

1925

1725

1625

1625

3,50 - 3,59

1925

1725

1625

1625

3,60 - 3,99

2000

1825

1625

1625

4,00 - 4,19

2000

1825

1725

1725

4,20 - 4,49

2000

1925

1725

1725

4,50 - 4,99

2000

2000

1825

1825

5,00 - 7,99

2000

2000

1925

1925

8,00 - 10,00

2000

2000

1925

1925

10,01 - 12,99

2000

1925

1625

1625

13,00 - 14,00

2000

1825

1525

1525

14,01 - 15,00

1925

1825

1525

1525

6-5(SVQ

6-5(SVQ

6-5(SVQ

15,01 - 16,00

1925

1725

1525

1525

8.00-50.00

8.00-40.00

8.00-20.00

16,01 - 18,00

1925

1525

1525

1525

S1E1, S1E0, S0E1
S0E0

S2E2 , S2E1 , S2E0
S1E2 , S0E2

S3E3 , S3E2 , S3E1 , S3E1
S2E3 , S1E3 , S0E3

18,01 - 20,60

1925

1525

1525

1425

20,61 - 22,00

1525

1525 

;WF;UFTUMFSJNBYNNLBMOMþBLBEBSWFVMUSBTPOJLUFTUTFWJZFTJFOB[%*/&/BHÕSFi4&uWFZB"45."FHÕSFiTFWJZF#u 
PMNBLāBSUZMBLBCVMFEJMJS 

/PSNBMJ[FZBQMBDBL-FWIBBþSMþNBLTUPOEVS 

&3%&.ÿ3EFUÛNMFWIBMBSBCPZBJMFNBSLBMBNBZBQMNBLUBES .BLJOFWFZBFMJMF  

1VODIJMFNBSLBMBNBJTUFZFONÛāUFSJMFSJNJ[TJQBSJāHJSJāMFSJTSBTOEBi5FNQFS(SVCVuBMBOOBi1uLPEVOVLVMMBOBSBLHJSJāZBQNBMES 

1VODIJMFNBSLBMBNBNNLBMOMLBSBMþOEBZBQMS#VLBMOMLMBSOEāOEBNBSLBMBNB FMJMF NBOVBM 
CPZBWFZBNFUBMNBSLFSLVMMBOMBSBLPLVOBLM 
CJSāFLMJEFZBQMS 

4JQBSJāMFSJ 1VODINBSLBMBNBJMFWFSJMNFZFOOPSNBMJ[FMJMFWIBWFCPZBMMFWIBÛSÛOMFSEFQMBLBCB[OEBNBSLBMBNBHBSBOUJTJWFSJMNF[
16) Levhalar ISO 8501-1 Sa 2½ kalitesine göre kumlanmaktadır.
17) Levhalar alt ve üst yüzeyden 15 - 25 mikron kalınlığında, kırmızı veya gri renkli boya ile boyanmaktadır.
18) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 ( Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

#FMJSUJMFOLBMJUFMFSJÉJOTJQBSJāLBMOMþLPāVMMBSBāBþEBLJUBCMPEBHÕSÛMNFLUFEJS    

128

1,40 - 1,49

Kalite

4JQBSJā,BMOMþ

6335, 6341, 6345, 6347, 6352, 6353, 6355

Maks. 50,00 mm

5732, 5736, 6732, 6736, 9952

Min. 8,00 mm

www.erdemir.com.tr

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNEJS NNNNHFOJāMJLBSBTIBSJÉ  

 NN EBIJM 
LBMOMLBSBMþOEBLÛÉÛLWFCÛZÛLSVMPTJQBSJāMFSJLBCVMFEJMJS#VLBMOMLBSBMþOEBCÛZÛLSVMPBþSMþNBLTUPOEVS 

LBMJUFJÉJOiSVMPLSþOFEFOJZMFāJLBZFUFEJMNFNFTJiLPāVMVZMBTJQBSJāLBCVMFEJMJS 

LBMOMLUPMFSBOTJMF3,,ÛSÛODJOTJOEFOLÛÉÛLSVMPTJQBSJāLBCVMFEJMNF[ õNN  

%855UFTUJ     
JTUFOFCJMFOLBMJUFMFSEFTJQBSJāUBMFQMFSJiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBNBLLPāVMVJMFLBCVMFEJMJS 

NNHFOJāMJþF EBIJM 
LBEBSCÛZÛLSVMPTJQBSJāJLBCVMFEJMJS#ÛZÛLSVMPBþSMþNBLTUPOEVS 

NNOJOÛ[FSJOEFLJHFOJāMJLMFSEFTBEFDFLÛÉÛLSVMPUBMFCJLBCVMFEJMJS#VHFOJāMJþJOÛ[FSJOEFLÛÉÛLSVMPBþSMþNJOUPONBLTUPOEVS
8) Yüzey kusurları için, DIN EN 10163-2 ( Class B, Subclass 3) standardı garanti edilir. 

4JQBSJāFEJMFOCPCJOMFSJONÛāUFSJMFSJNJ[JOLFOEJJNLBOMBSZMBCPZBLFTUJSJMJQLVMMBOMNBTIBMJOEFEBMHBLVTVSVJMFJMHJMJāJLBZFULBCVMFEJMNFZFDFLUJS#VBNBÉMB 
NÛāUFSJMFSJNJ[JOCPZBLFTJMNJāÛSÛOMFSJNJ[EFOTJQBSJāWFSNFTJVZHVOPMBDBLUS 

LBMJUFEF%855UFTUJNNLBMOMþBLBEBSž$EFNJO PSU 
NNLBMOMLBSBMþOEBž$EFNJO PSU 
NN 
LBMOMLBSBMþOEBž$EFNJO PSU 
HBSBOUJFEJMJMJSNNEFOEBIBLBMONBM[FNFMFSEF%855UFTUJHBSBOUJFEJMNF[%JþFS"1*-TUBOEBSEOBVZHVO 
LBMJUFMFSEF%855UFTUJTJQBSJāBMNOEBHÕSÛāNFZFUBCJEJS

www.erdemir.com.tr

129

Sıcak Haddelenmiş Rulo,Rulodan Kesilmiş Sac Ve Levha, Rulodan Dilinmiş Bant
Toleransları
Tolerans Standardı: DIN EN 10051:2011-02
Uygulanan ERDEMİR Ürün Cinsleri

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Toleranslar

Toleranslar

Minimum akma mukavemeti Re≤300 N/mm2 olan çelik kaliteleri için kalınlık toleransları (Kategori A):
720, 801, 1822, 1825, 1828, 2008, 2009, 3008, 3010, 3012, 3015, 3018, 3020, 3037, 3237, 3241, 3244, 3245, 3250, 3281, 3285, 3330, 3333, 3336, 3337, 3340,
3430, 3433, 3436, 3440, 3660, 3701, 3702, 3741, 3936, 3937, 3938, 3940, 3944, 4009, 4044, 4237, 4244, 4437, 5437, 5554, 5555, 5561, 5562, 5571, 5572,
5581, 5582, 6018, 6035, 6036, 6037, 6040, 6044, 6237, 6244, 6335, 6340, 6341, 6345, 6347, 6408, 6704, 6705, 6837, 6838, 6842, 6855, 6860, 6865, 6870,  
ÉFMJLLBMJUFMFSJJÉJO5BCMPEFWFSJMFOLBMOMLUPMFSBOTMBSVZHVMBOS
Tablo 2: Kategori A için kalınlık toleransları (Re≤300 N/mm2)

R , RKK , BRKK , KRKK , RP , BRP , RPKK , BRPKK, HCKK , BCKK , TCKK , RD , RPD , TRPD, TR , TRKK , TRP , TRPKK , TLP , TLPKK , THRP , THRPK ,
HRU, THRU , HRUKK, FHRUK , HRP , HRPKK , LP , LPKK , LR , LRKK , FLRKK , PLR , PLRKK
Tolerans (mm)
(FOJāMJL NN

>1200

>1500

≤1200

≤1500

≤1525

Nominal Kalınlık
(mm)

Genel Uygulama
r#VUPMFSBOTTUBOEBSE TÛSFLMJTDBLIBEEFMFONJāBMBāNM BMBāNT[ÉFMJLMFSWFTPþVLIBEEFMFNFZFVZHVOTDBLIBEEFMFONJāāFSJUMFSJEFLBQTBZBOZBTT
ürünlere uygulanır.
r#VUPMFSBOTTUBOEBSENNWFBMUOEBLJLBMOMLMBS NNHFOJāMJLBSBMþOEBLJÛSÛOMFSFVZHVMBOS  

r#VUPMFSBOTTUBOEBSE NNHFOJāMJþJOBMUOEBLJTDBLIBEEFMFONJāāFSJUMFSFVZHVMBONB[  

r#VTUBOEBSUEBCFMJSUJMFOUPMFSBOTMBSBBJUCÛUÛOEFþFSMFS VÉMBSLFTJMNFNJāSVMPMBSOCBāWFTPOMBSOEBLJUPQMBNiLBMOML NN 
iNFUSFV[VOMVþVOEBLJ
kısmına uygulanmaz. Ancak bu uzunluk maksimum 20 metre olabilir.

≥1.50 ≤ 2.00

± 0.17

± 0.19

± 0.21

>2.00 ≤ 2.50

± 0.18

± 0.21

± 0.23

>2.50 ≤ 3.00

± 0.20

± 0.22

± 0.24

>3.00 ≤ 4.00

± 0.22

± 0.24

± 0.26

>4.00 ≤ 5.00

± 0.24

± 0.26

± 0.28

>5.00 ≤ 6.00

± 0.26

± 0.28

± 0.29

>6.00 ≤ 8.00

± 0.29

± 0.30

± 0.31

>8.00 ≤ 10.00

± 0.32

± 0.33

± 0.34

>10.00 ≤ 12.50

± 0.35

± 0.36

± 0.37

>12.50 ≤ 15.00

± 0.37

± 0.38

± 0.40

>15.00 ≤ 25.00

± 0.40

± 0.42

± 0.45

Kalınlık Toleransları
4ÛSFLMJTDBLIBEEFMFONJā TPþVLāFLJMWFSNFZFVZHVOEÛāÛLLBSCPOMVÉFMJLLBMJUFMFSJJÉJOLBMOMLUPMFSBOTMBS
r               
ÉFMJLLBMJUFMFSJJÉJO5BCMPEFWFSJMFOLBMOMLUPMFSBOTMBSVZHVMBOS

Minimum akma mukavemeti 300<Re≤360 N/mm2 aralığında olan çelik kaliteleri için kalınlık toleransları(Kategori B):
735, 800, 810, 811, 812, 813, 1832, 1835, 3030, 3252, 3260, 3345, 3350, 3732, 3736, 3945, 3946, 3949, 3955, 4252, 4732, 4736, 4932, 4936, 5035, 5040, 5045,
5050, 5246, 5252, 5270, 5536, 5541, 5542, 5548, 5549, 5732, 5736, 6050, 6052, 6252, 6284, 6350, 6352, 6353, 6355, 6732, 6736, 6847, 6850, 6852, 7252,    
ÉFMJLLBMJUFMFSJJÉJO5BCMPEFWFSJMFOLBMOMLUPMFSBOTMBSVZHVMBOS  

5BCMP4PþVLāFLJMWFSNFZFVZHVO EÛāÛLLBSCPOMVÉFMJLLBMJUFMFSJJÉJOLBMOMLUPMFSBOTMBS 
Tablo 3: Kategori B için kalınlık toleransları (300<Re≤360 N/mm2)
Tolerans (mm)
(FOJāMJL NN

>1200

Nominal Kalınlık
(mm)

>1500

>1500

≤1200

≤1500

≤1525

≤1200

≤1500

≤1525

≥1.50 ≤ 2.00

± 0.13

± 0.14

± 0.16

>2.00 ≤ 2.50

± 0.14

± 0.16

± 0.17

≥1.50 ≤2.00

± 0.20

± 0.22

± 0.24

>2.50 ≤ 3.00

± 0.15

± 0.17

± 0.18

>2.00 ≤2.50

± 0.21

± 0.24

± 0.26

>3.00 ≤ 4.00

± 0.17

± 0.18

± 0.20

>2.50 ≤3.00

± 0.23

± 0.25

± 0.28

>4.00 ≤ 5.00

± 0.18

± 0.20

± 0.21

>3.00 ≤4.00

± 0.25

± 0.28

± 0.30

>5.00 ≤ 6.00

± 0.20

± 0.21

± 0.22

>4.00 ≤5.00

± 0.28

± 0.30

± 0.32

>6.00 ≤ 8.00

± 0.22

± 0.23

± 0.23

>5.00 ≤6.00

± 0.30

± 0.32

± 0.33

>8.00 ≤ 11.00

± 0.24

± 0.25

± 0.25

>6.00 ≤8.00

± 0.33

± 0.35

± 0.36

≤10.00

± 0.37

± 0.38

± 0.39

>10.00 ≤12.50

± 0.40

± 0.41

± 0.43

>12.50 ≤15.00

± 0.43

± 0.44

± 0.46

>15.00 ≤25.00

± 0.46

± 0.48

± 0.52

>8.00

130

Tolerans (mm)
(FOJāMJL NN

>1200

Nominal Kalınlık
(mm)

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

131

Minimum akma mukavemeti 360<Re≤420 N/mm2 aralığında olan çelik kaliteleri için kalınlık toleransları(Kategori C):      
ÉFMJLLBMJUFMFSJJÉJO5BCMPEFWFSJMFOLBMOMLUPMFSBOTMBSVZHVMBOS
Tablo 4: Kategori C için kalınlık toleransları (360<Re≤420 N/mm2)

Tolerans (mm)
(FOJāMJL NN

>1200

>1500

≤1200

≤1500

≤1525

Nominal Kalınlık
(mm)

≥1.50 ≤2.00

± 0.22

± 0.25

± 0.27

>2.00 ≤2.50

± 0.23

± 0.27

± 0.30

>2.50 ≤3.00

± 0.26

± 0.29

± 0.31

>3.00 ≤4.00

± 0.29

± 0.31

± 0.34

>4.00 ≤5.00

± 0.31

± 0.34

± 0.36

>5.00 ≤6.00

± 0.34

± 0.36

± 0.38

>6.00 ≤8.00

± 0.38

± 0.39

± 0.40

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Toleranslar

Toleranslar

r,FOBSMBSLFTJMNJāÛSÛOMFSEFLBMOMLÕMÉÛNÛ LFOBSEBONJOJNVNNNJÉFSJEFOWFIFSIBOHJCJSOPLUBEBOZBQMS
r,FOBSMBSLFTJMNFNJāÛSÛOMFSEFLBMOMLÕMÉÛNÛ LFOBSEBONJOJNVNNNJÉFSJEFOWFIFSIBOHJCJSOPLUBEBOZBQMS
r¸[FMLBMOMLUPMFSBOTEFþFSMFSJTJQBSJāBāBNBTOEBCFMJSUJMNFMJEJS
r#PCJOCPZVODBLBMOMLEFþJāJNJLBEFNFMJPMNBM LFTJOUJMJPMNBNBMES
r3VMPCPZVODBLBMOMLEFþJāJNJ SVMPOVOV[VOMVþVCPZVODBLFOBSEBO LFOBSLFTNFTJ[ÛSÛOMFSJÉJONJOJNVNNNWFLFOBSLFTNFMJÛSÛOMFSJÉJONJOJNVN 
NNV[BLMLUBLJOPLUBMBSEBOLBMOMLÕMÉÛNÛZBQMBSBLUFTCJUFEJMJS
r4PþVLIBEEFMFNFZFVZHVOTDBLIBEEFMFONJāÉFMJLLBMJUFMFSJJÉJOCPCJOCPZVODBNBLTJNVNLBMOMLEFþJāJNJEFþFSMFSJ5BCMPEBWFSJMNJāUJS
5BCMP#PCJOCPZVODBNBLTJNVNLBMOMLEFþJāJNJEFþFSMFSJ  

Tolerans (mm)
(FOJāMJL NN

>1200

>1500

≤1200

≤1500

≤1525

≥1.50 ≤2.00

0.2

0.24

0.28

>2.00 ≤3.00

0.22

0.27

0.33

Nominal Kalınlık
(mm)

≤10.00

± 0.42

± 0.43

± 0.44

>3.00 ≤4.00

0.28

0.32

0.4

>10.00 ≤12.50

± 0.46

± 0.47

± 0.48

>4.00 ≤8.00

0.28

0.32

0.4

>12.50 ≤15.00

± 0.48

± 0.49

± 0.52

>15.00 ≤25.00

± 0.52

± 0.55

± 0.59

>8.00

Genişlik Toleransı
Minimum akma mukavemeti 420<Re≤900 N/mm2 aralığında olan çelik kaliteleri için kalınlık toleransları(Kategori D):

r(FOJāMJLÕMÉÛNÛ CÛUÛOÛSÛOMFSEFV[VOLFOBSBEJLPMBSBLZBQMS

835, 3031, 3960, 4946, 4950, 4955, 5070, 5080, 5345, 5360, 5375, 5620, 5630, 5631, 8412, 8414, 8416, 8430, 8434, 8440, 8613, 9060, 9065, 9070, 9080, 9280,  
ÉFMJLLBMJUFMFSJJÉJO5BCMPEFWFSJMFOLBMOMLUPMFSBOTMBSVZHVMBOS  

5BCMP(FOJāMJLUPMFSBOTMBS   

Tablo 5: Kategori D için kalınlık toleransları (420<Re≤900 N/mm2)

132 

Tolerans (mm)
,FOBSMBS,FTJMNJā

(FOJāMJL NN

Tolerans (mm)
(FOJāMJL NN

>1200

Nominal Kalınlık
(mm) 

>1500

≤1200

≤1500

≤1525

≥1.50 ≤2.00

± 0.24

± 0.27

± 0.29

>2.00 ≤2.50

± 0.25

± 0.29

± 0.32

>2.50 ≤3.00

± 0.28

± 0.31

± 0.34

>3.00 ≤4.00

± 0.31

± 0.34

± 0.36

>4.00 ≤5.00

± 0.34

± 0.36

± 0.39

>5.00 ≤6.00

± 0.36

± 0.39

± 0.41

>6.00 ≤8.00

± 0.41

± 0.42

± 0.43

>8.00 ≤10.00

± 0.45

± 0.46

± 0.48

>10.00 ≤12.50

± 0.49

± 0.50

± 0.52

>12.50 ≤15.00

± 0.52

± 0.53

± 0.56

>15.00 ≤25.00

± 0.56

± 0.59

± 0.63

www.erdemir.com.tr

,FOBSMBS,FTJMNFNJā

Alt

Üst

Alt

≤1200

0

3

0

Üst
20

>1200

0

5

0

20

r,FOBSMBSLFTJMNJāÛSÛOMFSJÉJOHFOJāMJLUPMFSBOTMBS LBMOMþNBLTJNVNNNPMBOÛSÛOMFSFVZHVMBOS  

r,FOBSMBSLFTJMNJāÛSÛOMFSEFLBMOMþNNOJOÛTUÛOEFPMBOÛSÛOMFSJÉJO UPMFSBOTÛTUMJNJUEFþFSMFSJTJQBSJāBāBNBTOEBCFMJSUJMNFMJEJS"LTJCFMJSUJMNFEJLÉF 
&3%&.ÿ3EF NNPMBSBLVZHVMBOS  

www.erdemir.com.tr 

133

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Toleranslar

Toleranslar

Uzunluk Toleransı

Köşe Dikliği Toleransı

r#PZVOBZÕOEFLJIFSJLJLFOBSOLTBPMBOOOCPZVMFWIBOOV[VOMVþVEVS

r,ÕāFEJLMJþJ V 
FOJOFLFOBSOCPZVOBLFOBSÛ[FSJOEFPSUPHPOBMJ[EÛāÛNÛJMFUFTCJUFEJMFOTBQNBNJLUBSES
r,ÕāFEJLMJþJUPMFSBOT ÛSÛOÛOHFSÉFLHFOJāMJþJOJONBLTJNVNAJEJS    

Tablo 8: Uzunluk toleransları
Tolerans (mm)

Nominal Uzunluk
(mm)

Alt

Üst

0

+ 10

≥ 2000 < 8000

0

+ 0.005 x uzunluk

≥ 8000

0

+ 40

< 2000

Yüzey Düzgünlüğü Toleransı
r:Û[FZEÛ[HÛOMÛþÛUPMFSBOT EÛ[HÛOCJSZÛ[FZÛ[FSJOFZFSMFāUJSJMFOTBDWFZBMFWIBOOBMUZÛ[FZJJMFEÛ[HÛOZÛ[FZBSBTOEBLJNBLTJNVNLBCVMFEJMFCJMJS
uzaklıktır.
r:Û[FZEÛ[HÛOMÛþÛUPMFSBOT CPZBLFTJMFSFLÛSFUJMFO TBDMFWIB 
ÛSÛOMFSJÉJOHBSBOUJFEJMJS
r&3%&.ÿ3EāOEBCPZBLFTJMFOÛSÛOMFSEF ZÛ[FZEÛ[HÛOMÛþÛUPMFSBOTMBSHBSBOUJFEJMNF[
r.JOJNVNBLNBNVLBWFNFUJ3Fõ/NNPMBOLBMJUFMFSJÉJO LBUFHPSJ" 
ZÛ[FZEÛ[HÛOMÛþÛUPMFSBOTEFþFSMFSJ5BCMPEBCFMJSUJMNJāUJS 

Tablo 9: Kategori A için yüzey düzgünlüğü toleransları (Re≤300 N/mm2)
A Kategorisindeki Kaliteler İçin
Normal Toleranslar (mm)
(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)

>1200

≤1200

ĀFLJM,ÕāFEJLMJþJÕMÉÛNÛ

1
2
3
a

Dar Toleranslar (mm)
(FOJāMJL NN

>1500

≤ 1200

>1200

≤1500

> 1500

≤1500

≥1.50 ≤2.00

18

20

25

9

10

13

>2.00 ≤25.00

15

18

23

8

9

12

r:Û[FZEÛ[HÛOMÛþÛJÉJOiEBSUPMFSBOTEFþFSMFSJiUFNQFSMFONJāWFWFZB&3%&.ÿ3EFCPZBLFTJMNJāÛSÛOMFSEFiHÕSÛāNFZFUBCJiPMBSBLLBCVMFEJMJS
r.JOJNVNBLNBNVLBWFNFUJ3Fõ/NNPMBOLBMJUFMFSJÉJO LBUFHPSJ# $ % 
ZÛ[FZEÛ[HÛOMÛþÛUPMFSBOTEFþFSMFSJ5BCMPEBCFMJSUJMNJāUJS

Kenar Eğriliği Toleransı
r,FOBSFþSJMJþJ V[VOLFOBSOJLJVDVOVCJSMFāUJSFOEÛ[CJSÉJ[HJJMFCVV[VOLFOBSBSBTOEBLJNBLTJNVNV[BLMLNJLUBSES
r,FOBSFþSJMJþJÕMÉÛNÛ ÛSÛOÛOJÉCÛLFZ LPOLBW 
LFOBSOEBZBQMS
r,FOBSFþSJMJþJUPMFSBOT V[VOMVþVNNAEFOLTBPMBOTBDWFZBMFWIBOOHFSÉFLV[VOMVþVOVONBLTJNVNAEJS
Tablo 11: Kenar eğriliği toleransları

Tablo 10: Kategori B,C ve D için yüzey düzgünlüğü toleransları (300 Re≤900 N/mm2)

Kalınlık ≤25 mm

Ürün Cinsi

B , C, D Grubu Kaliteler İçin
Tolerans (mm)

(SVQMBS

: Köşe dikliği (u)
: Dik açı
: Boyuna kenar
: Haddeleme yönü

Ürün Boyutları

Ölçü Uzunluğu

Tolerans (mm)

(FOJāMJL NN

Uzunluk (mm)

Uzunluk (mm)

,FOBSMBS,FTJMNFNJā

≥600

≥5000

5000

20

,FOBSMBS,FTJMNJā
15

≥600

<5000

Gerçek uzunluk (L)

+ 0.005 x L

+ 0.005 x L

RULO

≥600

-

5000

20

15

%ÿ-ÿ/.ÿĀ36-0

≤600

-

SAC – LEVHA

(FOJāMJL NN

≤1200

>1200 ≤ 1500

>1500

B

18

23

28

C

23

30

38

4JQBSJāBāBNBTOEBCFMJSUJMNFMJEJS

4JQBSJāBāBNBTOEBHÕSÛāÛMFSFLLBSBSMBāUSMS

D

r# $WF%HSVCVLBMJUFMFSJÉJOiEBSZÛ[FZEÛ[HÛOMÛþÛiUPMFSBOTEFþFSMFSJJMFTJQBSJāLBCVMFEJMNF[  

1
2
3
a

: Kenar eğriliği
: Ölçüm kenarı (konkav)
: Düz kenar
: Haddeleme yönü

ĀFLJM,FOBSFþSJMJþJÕMÉÛNÛ
ĀFLJM:Û[FZEÛ[HÛOMÛþÛÕMÉÛNÛ

134

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

135

Bombe

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Toleranslar

Toleranslar

Rulo İç Çap Toleransı

r$SPXOEFþFSJ ÛSÛOÛOÛOPSUBOPLUBTOEBLJLBMOMLJMFLFOBSLFTNFMJÛSÛOMFSJÉJOLFOBSEBONN LFOBSLFTNFTJ[ÛSÛOMFSJÉJOLFOBSEBONNJÉFSJEFIFSIBOHJ 
CJSOPLUBEBLJLBMOMLBSBTOEBLJGBSLPMBSBLÕMÉÛMÛS
r#VUPMFSBOT iTPþVLIBEEFMFNFZFVZHVOTDBLIBEEFMFONJāÛSÛOiDJOTMFSJ )$,, #$,, 5$,, 
JÉJOHFÉFSMJEJS
r¸[FMDSPXOEFþFSMFSJTJQBSJāBāBNBTOEBCFMJSUJMNFMJEJS
r4PþVLIBEEFMFNFZFVZHVOTDBLIBEEFMFONJāÉFMJLLBMJUFMFSJJÉJONBLTJNVNDSPXOEFþFSMFSJ5BCMPEFWFSJMNJāUJS

r3VMPJÉÉBQUPMFSBOTMBSJÉJO i%*/muTUBOEBSEFTBTBMONāUS
r4JQBSJāBāBNBTOEBJÉÉBQUPMFSBOTEFþFSJCFMJSUJMNFNJāFBāBþEBLJUBCMPEBWFSJMFOSVMPJÉÉBQUPMFSBOTZÛ[EFMFSJVZHVMBOS
5BCMP3VMPWFEJMJONJāSVMPMBSJÉJOJÉÉBQUPMFSBOTMBS
Tolerans (mm)

Tablo 12: Maksimum crown değerleri

(FOJāMJL NN

Ürün Cinsi
Crown (mm)
Kategori

/PNJOBM(FOJāMJL NN

A

B

C

D

≤1200

0.1

0.12

0.13

0.14

>1200 ≤1500

0.13

0.15

0.17

0.18

>1500 ≤1525

0.16

0.18

0.21

0.22

,FOBSMBS,FTJMNFNJā

,FOBSMBS,FTJMNJā

RULO

≥600

± %7

± %3

%ÿ-ÿ/.ÿĀ36-0

<600

± %7

± %3

Sıcak Haddelenmiş Levha Ürünler İçin Ebat Ve Şekil Toleransları
r4PþVLāFLJMWFSNFZFVZHVOEÛāÛLLBSCPOMVTDBLIBEEFMFONJāÛSÛOMFSJÉJO5BCMPEFLBUFHPSJ"EBCFMJSUJMFODSPXOEFþFSMFSJVZHVMBOS
r4DBLIBEEFMFONJāHFOJāSVMPEBOEJMJONJāTPþVLIBEEFMFOFDFLSVMPMBSEBDSPXOEFþFSJB[BMUMS   

Tolerans Standardı: “DIN EN 10029:2011-02

EN 10029:2010 ( E )”

Uygulanan ERDEMİR Ürün Cinsleri
Rulo Şekil Toleransı (Teleskopi)
L, LKK, PL, PLKK
r3VMPāFLJMUPMFSBOTMBSJÉJO i%*/muTUBOEBSEFTBTBMONāUS
r3VMPTBSHMBSOOCFMJSMJCJSZÕOEFLFOBSEBOEāBSUBāNBTPMBOi5FMFTLPQJuJÉJOVZHVMBOBOāFLJMUPMFSBOTMBSBāBþEBWFSJMNJāUJS

Kalınlık Toleransları

5BCMP3VMPWFEJMJONJāSVMPMBSJÉJONBLTJNVNUFMFTLPQJUPMFSBOTMBS

Tablo 1 : Kalınlık toleransları
Ürün Cinsi

(FOJāMJL NN

Tolerans (mm)
,FOBSMBS,FTJMNFNJā

,FOBSMBS,FTJMNJā

RULO

≥600

60

40

%ÿ-ÿ/.ÿĀ36-0

<600

35

25

Toleransları (mm)

i/PNJOBM,BMOML 
T
NN
u

Alt

Üst

Alt

Üst

Alt

Üst

Alt

Üst

5≤t<8

-0.4

+0,8

-0.3

+0,9

0

+1,2

-0.6

+0,6

4OG"

4OG#

4OG$

4OG%

8 ≤ t < 15

-0.5

+0,9

-0.3

+1,1

0

+1,4

-0.7

+0,7

15 ≤ t < 25

-0.6

+1,0

-0.3

+1,3

0

+1,6

-0.8

+0,8

25 ≤ t < 40

-0.7

+1,3

-0.3

+1,7

0

+2,0

-1.0

+1,0

40 ≤ t < 80

-0.9

+1,7

-0.3

+2,3

0

+2,6

-1.3

+1,3

80 ≤ t < 150

-1.1

+2,1

-0.3

+2,9

0

+3,2

-1.6

+1,6

r.ÛāUFSJUBSBGOEBOLBMOMLUPMFSBOTTOGCFMJSUJMNFEJþJEVSVNMBSEBi"iTOGLBMOMLUPMFSBOTVZHVMBOS
r%*/&/TUBOEBSELBQTBNOEBÛSFUJMFO   LBMJUFMFS BLTJCFMJSUJMNFEJLÉFi#uTOG
kalınlık toleranslarına göre üretilir. Üretimde hedeflenen kalınlık, (+) kalınlık toleransından (-) kalınlık toleransının çıkarılması 
TPOVDVOEBCVMVOBOSBLBNOJLJZFCÕMÛOFSFLTJQBSJāLBMOMþOBFLMFONFTJJMFCVMVOBOLBMOMLUS
r,FOBSMBSLFTJMNJāMFWIBMBSOLBMOMLÕMÉÛNÛ LFOBSEBONJONNJÉFSJEFOWFIFSIBOHJCJSOPLUBEBOZBQMS
r,FOBSMBSLFTJMNFNJāMFWIBMBSOLBMOMLÕMÉÛNÛ LFOBSEBONJONNJÉFSJEFOWFIFSIBOHJCJSOPLUBEBOZBQMS
r-¾SÛOHVSVCVOEBLJTJQBSJāMFSmNNLBMOMLWFNNHFOJāMJLBSBMþOEBLBCVMFEJMJS
r1-¾SÛOHVSVCVOEBLJTJQBSJāMFSmNNLBMOMLWFNNHFOJāMJLBSBMþOEBLBCVMFEJMJS
r:Û[FZLVTVSMBSJÉJO%*/&/ DMBTT# TVCDMBTT 
TUBOEBSEHBSBOUJFEJMJS  

136

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr  

137

Genişlik Toleransı

r:Û[FZEÛ[HÛOMÛþÛUPMFSBOTJÉJOOPSNBMUPMFSBOTMBS DMBTT/ 
UBCMPEFWFSJMNJāUJS
r:Û[FZEÛ[HÛOMÛþÛUPMFSBOT EÛ[HÛOCJSZÛ[FZÛ[FSJOFCSBLMBOMFWIBOOBMUZÛ[FZJJMFEÛ[HÛOZÛ[FZBSBTOEBLJNBYLBCVM 
FEJMFCJMJSV[BLMLWFZBTBQNBES&þFSEBMHBV[VOMVþVNNWFZBEBIBB[JTF NNEÛ[LFOBSMÕMÉÛV[VOMVþVLVMMBOMS
r%BIBV[VOEBMHBCPZMBSJÉJONNMJLEÛ[LFOBSMÕMÉÛV[VOMVþVLVMMBOMS
r:Û[FZEÛ[HÛOMÛþÛOEFOTBQNBNJLUBSõNNJTFEBMHBPMBSBLEFþFSMFOEJSJMNF[WFEJLLBUFBMONB[

,FOBSMBS,FTJMNJā-FWIBMBS
Tolerans (mm)
Alt

Üst

≥1000<2000

0

+ 20

≥3000

0

+ 25

Tablo 4 : Yüzey düzgünlüğü toleransları (Class N)

5BCMPC,FOBSMBSLFTJMNFNJāMFWIBMBSJÉJOHFOJāMJLUPMFSBOTMBS

Belirtilen Ölçü Uzunluğu için Yüzey Düzgünlüğü Toleransı (mm)
¬FMJL5JQJ¬FMJL5JQJ)

,FOBSMBS,FTJMNFNJā-FWIBMBS
Tolerans (mm)
(FOJāMJL NN

Alt

i/PNJOBM,BMOML 
T
NN
u

Üst

ii4VWFSJMNJāuWFiTVWFSJMNJā UFNQFSMFONJāuÛSÛOMFSEāOEB 
standartda belirtilen min. Akma mukavemeti 
õ/NNãPMBOLBMJUFMFSu

i4VWFSJMNJāuWFiTVWFSJMNJā UFNQFSMFONJāuCÛUÛOÛSÛOMFSEBIJM 
standartda belirtilen min. Akma mukavemeti > 460 N/mm2 olan
kaliteler

≥ 1000 ≤ 1200

0

+ 80

> 1200 ≤ 1500

0

+ 50

1000 mm

2000 mm

1000 mm

2000 mm

> 1500 ≤ 3000

0

+ 60

5≤t<8

8

12

11

15

> 3000 ≤ 4000

0

+ 100

8 ≤ t < 15

7

11

10

14

15 ≤ t < 25

7

10

10

13

25 ≤ t < 40

6

9

9

12

40 ≤ t < 250

5

8

8

12

r(FOJāMJLÕMÉÛNÛ MFWIBOOBOBFLTFOJOFEJLPMBSBLZBQMS  

rNNLBMOMLBSBMþOEBLFOBSLFTJMNFNJāMFWIBTJQBSJāMFSJOEFHFOJāMJLUPMFSBOT NNEJS
rNNLBMOMLBSBMþOEBLFOBSLFTJMNFNJāMFWIBTJQBSJāMFSJOEFHFOJāMJLUPMFSBOT NNEJS        

r-FWIBOOEÛ[HÛOZÛ[FZFUFNBTFEFOOPLUBMBSBSBTOEBLJV[VOMVL mNNBSBTOEBJTFUBCMPEFWFSJMFOZÛ[FZEÛ[HÛOMÛþÛUPMFSBOTEFþFSMFSJOJO 
BāMNBNBTLPāVMVJMFTBQNBNJLUBS-UJQJÉFMJLMFSJÉJOCVV[VOMVþVONBYJWF)UJQJÉFMJLMFSJÉJOCVV[VOMVþVONBY VPMBCJMJS 

r:Û[FZEÛ[HÛOMÛþÛOÛOÕMÉÛNÛJÉJOMFWIBEÛ[HÛOCJSZÛ[FZÛ[FSJOFCSBLMS
r:Û[FZEÛ[HÛOMÛþÛOEFOTBQNB NNWFZBNNEÛ[HÛOLFOBSMÕMÉÛV[VOMVþVOVOIFSIBOHJCJSZÕOEFZFSMFāUJSJMNFTJ 
TPOSBTOEBÕMÉÛV[VOMVþVOVOEÛ[LFOBSJMFMFWIBBSBTOEBLJNFTBGFOJOÕMÉÛMNFTJZMFCFMJSMFOJS
r4BEFDFÕMÉÛV[VOMVþVOVOEÛ[LFOBSJMFMFWIBZBEFþFOOPLUBMBSBSBTOEBLJCÕMÛNEJLLBUFBMOS:Û[FZEÛ[HÛOMÛþÛÕMÉÛNÛ 
NBM[FNFOJOV[VOLFOBSOEBNJONNJÉFSJTJOEFO LTBLFOBSOEBNJONNJÉFSJTJOEFOZBQMS

Uzunluk Toleransı
Tablo 3 : Uzunluk toleransları
i6[VOMVL NN
u
l <4000

Tolerans (mm)
Alt

Üst

0

+ 20

4 000 ≤ l < 6 000

0

+ 30

6 000 ≤ l < 8 000

0

+ 40

8 000 ≤ l < 10 000

0

+ 50

10 000 ≤ l < 15 000

0

+ 75

15 000 ≤ l ≤ 20 000

0

+ 100

r#PZVOBZÕOEFLJIFSJLJLFOBSOLTBPMBOOOCPZVMFWIBOOV[VOMVþVEVS

138

Toleranslar

Yüzey Düzgünlüğü Toleransı

5BCMPB,FOBSMBSLFTJMNJāMFWIBMBSJÉJOHFOJāMJLUPMFSBOTMBS
i/PNJOBM,BMOML 
T
NN
u

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Toleranslar   

a : Normal tolerans (class N) için 200 mm. 

ĀFLJM:Û[FZEÛ[HÛOMÛþÛOÛOÕMÉÛNÛ 

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

139

Toleranslar

Sıcak Haddelenmiş Motifli Rulo Ürünler İçin Ebat Ve Şekil Toleransları

Kenar Eğriliği Ve Köşe Dikliği Toleransı

Tolerans Standardı: DIN 59220: 2000-04

r4JQBSJāUFMFWIBJÉJOOPSNBMLFOBSFþSJMJþJWFLÕāFEJLMJþJOJOUBONMBONBT UFTMJNFEJMFOMFWIBOOÕMÉÛMFSJOJOJÉJOFTJQBSJāFEJMFO 
MFWIBFCBUMBSOEBCJSEJLEÕSUHFOZFSMFāUJSJMFCJMNFTJOJOUBONMBONBTES4OSMLFOBSFþSJMJþJWFLÕāFEJLMJþJOFTBIJQMFWIBTJQBSJāMFSJ 
JÉJO NBLTJNVNLFOBSFþSJMJþJWFLÕāFEJLMJþJEFþFSMFSJTJQBSJāBāBNBTOEBHÕSÛāNFZFUBCJPMBSBLCFMJSMFOJS
r,FOBSFþSJMJþJOJOÕMÉÛNÛ,FOBSFþSJMJþJEFþFSJR CPZVOBLFOBSJMFCVLFOBSOJLJVDVOBEFþFOEÛ[ÉJ[HJBSBTOEBLJNBLTJNVN 
TBQNBES

Uygulanan ERDEMİR Ürün Cinsleri
RKKM, LRKKM, HRUKM

Genel Uygulama

1 : Kenar eğriliği q
2 : Ölçüm kenarı (konkav)
3 : Düz kenar
a : Haddeleme yönü
ĀFLJM,FOBSFþSJMJþJOJOÕMÉÛNÛ
r,ÕāFEJLMJþJOJOÕMÉÛNÛ,ÕāFEJLMJþJEFþFSJV FOJOFLFOBSOCPZVOBLFOBSÛ[FSJOFPSUPHPOBMJ[EÛāÛNÛJMFUFTQJUFEJMFOTBQNBNJLUBSES

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Toleranslar

r/PNJOBMLBMOMþNNBSBTOEBWFOPNJOBMHFOJāMJþJNNBSBTOEBPMBOTDBLIBEEFMFONJāNPUJáJSVMP TBDWFZBMFWIBÛSÛOMFSF 
VZHVMBOSNNLBMOMLBSBMþOEBLJTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJPMBSBLÛSFUJMJS 

Yüzey Motifi
r&3%&.ÿ3EFÛSFUJMFOTUBOEBSUNPUJGUJQJWFSFTNJāFLJMWFāFLJMEFWFSJMNJāUJS 

,ÕāFEJLMJþJV
2 : Dik açı
3 : Boyuna kenar
a : Haddeleme yönü
ĀFLJM,ÕāFEJLMJþJOJOÕMÉÛNÛ

Malzeme
r%*/&/TUBOEBSEOEBNJOJNVNBLNBNVLBWFNFUJõ/NN2 ( 36,2 kg/mm2 
ZFLBEBSPMBOPMBONBM[FNFMFSFVZHVMBOS 
%JþFSLBMJUFMFSEFOTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLBMOS

Kalınlık Toleransı
r/PNJOBMLBMOML EFTFOPMNBZBOZFSEFOÕMÉÛMFOLBMOMLUS,BMOMLÕMÉÛNÛLFOBSEBOFOB[NNV[BLMLUBZBQMS

Tablo 1: 
4DBL)BEEFMFONJā.PUJáJ4BD-FWIB,BMOML5PMFSBOTMBS
Nominal Kalınlık (mm)

140

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

Tolerans (mm)

Belirtilen kalınlık için aynı ürün içindeki maks.
TBQNB NN

3

-0,40 / +0,80

0,80

4

-0,40 / +0,80

0,80

5

-0,40 / +1.10

0,90

6

-0,40 / +1.10

0,90

7

-0,40 / +1,10

0,90

8

-0,50 / +1,20

0,90

9

-0,50 / +1,20

0,90

10

-0,50 / +1,20

0,90

141

Genişlik Toleransı

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Toleranslar

Toleranslar

Yüzey Düzgünlüğü Toleransı

r(FOJāMJL ÛSÛOÛOCPZVOBFLTFOJOFEJLPMBSBLÕMÉÛMÛS
rNNBSBMþOEB ÕMÉÛMFOHFSÉFLHFOJāMJL TJQBSJāHFOJāMJþJOEFONNEBIBHFOJāPMBCJMJS BODBLEBIBEBSPMBNB[

r#JSQMBLBWFZBMFWIBOOZÛ[FZEÛ[HÛOMÛþÛÕMÉÛNÛJÉJO UFLQMBLBWFZBMFWIBZBUBZCJSZÛ[FZFLFOEJBþSMþZMBCSBLMS:Û[FZEÛ[HÛOMÛþÛOEFLJ 
EFþJāJN WFZBNNV[VOMVþVOEBLJCÕMHFEF EÛ[HÛOZÛ[FZJMFQMBLBOOBSBTOEBLJNBLTJNVNNFTBGFEJS¸MÉÛN CPZVOBLFOBSMBSEBO 
NNB[PMNBZBOV[BLMLUB QMBLBVÉMBSOEBOEBNNEFOB[PMNBZBOV[BLMLUBOBMOS%Û[HÛOZÛ[FZWFQMBLBBSBTOEBTBEFDFJLJEFþNF
noktaları arasındaki bölge dikkate alınır.

Uzunluk Toleransı
Tablo 3:

r6[VOMVL EJLEÕSUHFOāFLMJOEFLJQMBLBWFZBMFWIBOOV[VOLFOBSOOEFþFSJEJS
r5BCMPV[VOMVLUBLJEFþJāJNMFSJOÛTUTOSMBSOHÕTUFSNFLUFEJS)JÉCJSUFLQMBLBWFZBMFWIB OPNJOBMV[VOMVLEFþFSJOEFOEBIBLTBPMBNB[

4DBL)BEEFMFONJā.PUJáJ4BD-FWIB:Û[FZ%Û[HÛOMÛþÛ5PMFSBOTMBS
Nominal Kalınlık (mm)

Tablo 2:
4DBL)BEEFMFONJā.PUJáJ4BD-FWIB6[VOMVL5PMFSBOTMBS

Maks. Yüzey Düzgünlüğü Toleransı (mm)
Ölçü Uzunluğu: 1000 mm(*)

Ölçü Uzunluğu: 2000 mm

3

9

14

4

9

14

Nominal Uzunluk (mm)

Uzunluk Toleransı (mm)

5

8

12

L< 4000

20

6

8

12

4000 ≤ L < 6000

30

8

7

11

6000 ≤ L < 8000

40

10

7

11

8000 ≤ L < 10000

50

10000 ≤ L < 15000

75


%Û[HÛOZÛ[FZFEFþFOJLJOPLUBBSBTNFTBGFNNBSBTOEBJTF ZÛ[FZEÛ[HÛOMÛþÛTBQNBT CVNFTBGFOJOJOJHFÉNFNFMJEJS

142

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

143

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Toleranslar

Toleranslar

ERDEMİR Döküm Slabı (DS)-2001

Kenar Eğriliği Toleransı

Uygulanan ERDEMİR Ürün Cinsleri

r,FOBSFþSJMJþJ QMBLBOOCPZVOBLFOBSJMFLFOBSOJLJVDVOBEFþFOEÛ[HÛOÉJ[HJJMFBSBTOEBLJNBLTJNVNNFTBGFEJS¸MÉÛNJÉCÛLFZLFOBSEBZBQMS
r,FOBSFþSJMJþJUPMFSBOTNBLTJNVNMFWIBCPZVOVO TJLBEBSES
DS

Köşe Dikliği Toleransı
Kalınlık Toleransı

r,ÕāFEJLMJþJUPMFSBOTV V[VOLFOBSEBOHFOJāMJLCPZVODBÉJ[JMFOEJLÉJ[HJOJO TBQNBNFTBGFTJEJS(FSÉFLHFOJāMJþJONBLTJNVNJLBEBSPMBCJMJS

Tolerans (mm)

Kalınlık (mm)

Alt

Üst

100.01 - 189.99

- 4.00

+ 7.00

190.00 - 200.00

- 7.00

+ 7.00

Açıklamalar
r,BMOMLÕMÉÛNÛ LFOBSEBONJONNJÉFSJEFOWFIFSIBOHJCJSOPLUBEBOZBQMS

Genişlik Toleransı
Motif ve Form
r¾SFUJMFDFLNPUJGUJQJWFSFTNJāFLJMEFWFSJMNJāUJS  

r.PUJGFCBUMBSJMFJMHJMJUBWTJZFFEJMFO SFGFSBOT 
EFþFSMFSāFLJMEFWFSJMNJāUJS 

r.PUJGLBCBSUNBMBS MFWIBOOLFOBSMBSOBQBSBMFMPMNBZBDBLUS  

r.PUJáJÛSÛOMFSTDBLIBEEFMFONJāIBMEF ZÛ[FZJāMFNJHÕSNFNJāWFLFOBSLFTNFTJ[PMBSBLÛSFUJMJS      

Tolerans (mm)

(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)
100.01 - 189.99  

190.00 - 200.00 

Alt

Üst

- 30

+ 50

- 50

+ 50

1000 -1525 

Açıklamalar
r(FOJāMJLÕMÉÛNÛ V[VOLFOBSBEJLPMBSBLZBQMS

Uzunluk Toleransı
Tolerans (mm)
Alt

Uzunluk (mm)
Kalınlık
100.01 - 189.99

ĀFLJM&3%&.ÿ3EFÛSFUJMFONPUJGUJQJWFSFTNJ

I .PUJGZÛLTFLMJþJ 
vNN
M .PUJGWWWWW
MVþV 
vNN
X .PUJGHFOJāMJþJ 
v NN
Y .PUJGÛTUHFOJāMJþJ 
vNN
iL #JSCJSJOFEJLJLJNPUJàONFSLF[MFSJ
BSBTOEBLJV[VOMVL 
v™ NNi

Üst
Kalınlık
190.00 - 200.00

Kalınlık
100.01 - 189.99

Kalınlık
190.00 - 200.00

2000 - 8000

- 50

- 100

+ 50

+ 100

8001 - 12000

- 100

- 250

+ 100

+ 250

Açıklamalar
r%ÕLÛNTMBCOEBCVMVOBOFOCÛZÛLEJLEÕSUHFOJOV[VOLFOBSOOV[VOMVþV ÛSÛOV[VOMVþVPMBSBLÕMÉÛMÛS

ĀFLJM.PUJGÕMÉÛMFSJ SFGFSBOTEFþFSMFS

144

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

145

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Toleranslar

Yüzey Düzgünlüğü Toleransı
Açıklamalar
r:Û[FZEÛ[HÛOMÛþÛUPMFSBOTNNBSBTJÉJONBYNNEJSNNEFOEBIBLBMONBM[FNFJÉJOZÛ[FZEÛ[HÛOMÛþÛHBSBOUJFEJMNFNFLUFEJS

r:Û[FZEÛ[HÛOMÛþÛUPMFSBOT EÛ[HÛOCJSZÛ[FZÛ[FSJOFCSBLMBOEÕLÛNTMBCOOBMUZÛ[FZJJMFEÛ[HÛOZÛ[FZBSBTOEBLJNBY
kabul edilebilir uzaklıktadır.
r%Û[HÛOZÛ[FZFEFþNFOPLUBMBSBSBTOEBLJV[VOMVLNNEFOB[JTF V[BLMLNJLUBSZÛ[FZEÛ[HÛOMÛþÛUPMFSBOT 

EFþFSMFSJOJOBāMNBNBTLPāVMVJMFCVV[VOMVþVOVONBYVPMBCJMJS   

r:Û[FZEÛ[HÛOMÛþÛÕMÉÛNÛ NBM[FNFOJOV[VOLFOBSOEBNJONNJÉFSEFO LTBLFOBSOEBNJONNJÉFSEFOZBQMS      

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Ağırlık Toleransı
Kalınlık (mm)
100.01 - 200.00

"þSML4BQNBT 

6.5

Açıklamalar
r"þSMLTBQNBT EÕLÛNTMBCOOUFPSJLBþSMþJMFHFSÉFLBþSMþBSBTOEBLJGBSLOUFPSJLBþSMþBHÕSFZÛ[EFTJ 
PMBSBLJGBEFFEJMNFLUFEJS

Kenar Eğriliği Toleransı
Açıklamalar
r%ÕLÛNTMBCJÉJOLFOBSFþSJMJþJHBSBOUJFEJMNFNFLUFEJS

Köşe Dikliği Toleransı
Açıklamalar
r%ÕLÛNTMBCJÉJOLÕāFEJLMJþJHBSBOUJFEJMNFNFLUFEJS

146

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

147

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler
Genel Bilgiler

Genel Uygulama Alanları
Soğuk şekillendirmeye uygun derin çekilebilir kaliteler,
otomotiv sektöründe, dayanıklı ev aletleri sektöründe,
mutfak eşyaları, radyatör ve havalandırma ekipmanları
imalatında, mukavemet, tokluk ve sünekliğin istendiği
uygulamalarda kullanılmaktadır.
Yaşlanmaya dayanıklılık, üstün şekillenebilirlik ve iyi
kaynaklanabilirlik özellikleri ile ön plana çıkan ekstra derin
çekme işlemine uygun kaliteler (IF), otomotiv ve beyaz eşya
sektörlerinde, özel beklentileri sağlamaya yönelik
uygulamalarda kullanılmaktadır.

İyi şekillendirilebilirliğin yanında geliştirilmiş
kaynaklanabilirliği kombine eden, düşük karbonlu ve
mikroalaşımlandırma yöntemi ile üretilmiş yüksek
mukavemetli-düşük alaşımlı çelik kaliteleri, otomotiv
sektörü ve yan sanayinde kullanılmaktadır.
Derin çekilebilirlik özelliklerine sahip, tek/çift kat veya
tek/çift pişirim yapılarak kullanılan emaye kaplamaya uygun
çelikler, mutfak eşyaları imalatında (tencere, fırın ızgaraları
vb.) kullanılmaktadır.

Sıcak haddelenmiş yassı çeliklerin, ısıtma işlemi yapılmadan
haddelenmesi ile üretilen ve kalınlıkları 0.20-2.00 mm aralığında
değişen rulo veya sac şeklindeki yassı çelik ürünlerdir. Üretilen
malzemelerin fiziksel özellikleri rulo boyunca homojen olurken,
yüzey düzgünlüğü, genişlik ve kalınlık değerleri de beklentileri en üst
seviyede karşılamaktadır.

148

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

149

ERDEMİR’de Üretilen Soğuk Ürünlerle İlgili Genel Bilgiler;

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Genel Teknik Bilgiler

Genel Teknik Bilgiler

Yüzey Görünümü:
Ürün yüzeyi parlak, yarı-parlak, normal veya pürüzlü görünümde olabilir. Aksi belirtilmedikçe ürün yüzeyi normal görünümdedir.
Diğer pürüzlük değerleri görüşmeye tabidir.
rYüzey görünümü ve pürüzlük değerleri:

Ürünler:

Yüzey Görünümü

Sembol

Pürüzlük Değeri Cut Off: 0.8 mm

Parlak

b

Ra ≤ 0.40 μm

Yarı Parlak

g

Ra ≤ 0.90 μm

Normal

m

0.6 μm < Ra ≤ 1.9 μm

Pürüzlü

r

Ra > 1,6 μm

Soğuk haddelenmiş ürünlerimiz aşağıda belirtilen şekil ve yapıda üretilebilir.

rRulo, dilinmiş rulo veya makasta boya kesilmiş şekilde
rKenarları kesilmiş veya kesilmemiş durumda
rSürekli veya yığın tavlama sonrasında temper haddelenmiş yapıda
rTavlama ve temper hadde işlemi görmeden tam-sert (full-hard) yapıda

Kaynaklanabilirlik:
Soğuk ürünlerimiz standart kaynak proseslerine uygundur. Ancak kullanılacak kaynak yöntemleri özellikle gaz kaynağı metodu
kullanılacak olması durumunda sipariş aşamasında belirtilmelidir.

Ölçüler:
rAksi belirtilmedikçe kalınlık, genişlik ve uzunluk değerleri nominaldir.
rBobin iç çapı isteğe bağlı olarak 508 veya 610 mm (+/- 20 mm) olabilir

Yüzey Kaplamaya Uygunluk:
Yüzey Koruma:

Soğuk ürünlerimiz çoğunlukla, sıcak daldırma veya elektrolitik yöntemlerle metalik veya organik kaplama veya diğer kaplama
yöntemlerine uygun olarak tasarlanmıştır. İstenen kaplama yöntemi ve buna uygun yüzey kalitesi ve yüzey görünümü sipariş
aşamasında belirtilmelidir.

r:BþMBNB 0 
¾SÛOZÛ[FZJOEFLPSVZVDVZBþBāBþEBLJPSBOMBSEBCVMVONBLUBES UPQMBNJLJZÛ[FZ 
"LTJCFMJSUJMNFEJLÉF
normal yağlama değerleri uygulanır. Özel, az yağlı, ağır yağlı talepler görüşmeye tabi olarak kabul edilebilir.
Az Yağlı
: 500-1000 mg/m2
Normal Yağlı : 1000-2000 mg/m2
Ağır Yağlı
: 1500-3000 mg/m2 (İhracata verilen ürünler için normal yağlama değeridir)
r&OB[iOPSNBMZBþMuTFWJZFEFZÛ[FZJLPSVONVāPMBOTPþVLÛSÛOMFSEFLPSP[ZPOPMVāNBNBHBSBOUJTVSFTJIB[S
bildirim tarihinden itibaren 6 aydır.
r&3%&.ÿ3 ZÛ[FZJZBþT[WFZBOPSNBMEFOB[ZBþMTPþVLÛSÛOÕOFSNFNFLUFEJS:Û[FZLPSVNBT[WFZBB[ZBþM 
ÛSÛOUBMFQFEJMNFTJEVSVNVOEB ZÛ[FZEFPMVāBCJMFDFLLPSP[ZPOSJTLJOEFO&3%&.ÿ3TPSVNMVPMNBZBDBLUS
r&3%&.ÿ3LBZOBLMPMNBZBOTUPLMBNBWFTFWLJZBUOFEFOJZMFPMVāBCJMFDFLLPSP[ZPOSJTLJOEFO&3%&.ÿ3TPSVNMV
olmayacaktır.

Bazı soğuk ürünlerimizin üzerine, korozif olmayan ve kolayca silinebilen mürekkeple, kalite ve ebat vs. bilgileri
markalanmaktadır.

Markalama:

Yüzey Kalitesi:
%*/&/TUBOEBSEOBHÕSF"WF#ZÛ[FZLBMJUFTJTBþMBONBLUBES"LTJCFMJSUJMNFEJLÉF"ZÛ[FZÕ[FMMJLMFSJOFVZHVOPMBSBL
üretilir.
rA yüzey: Gözenek, hafif batık, küçük izler, minör çizikler ve hafif renklenme gibi şekillendirmeyi ve yüzey kaplamayı
etkilemeyecek kusurlara müsade edilir.
rB yüzey: Bir yüzeyi, boya veya elektrolitik kaplama sonrasında düzgün yüzey görünümünü etkileyecek kusurları
içermemelidir. Diğer yüzey ise en az A yüzey kalitesinde olmalıdır.

150

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

151

Standart Karşılığı
Genel Kullanım Alanı ve Başlıca Özellikleri

Soğuk şekillendirmeye uygun genel uygulama
(Galvaniz kaplama, büro eşyası, aydınlatma gereçleri, vs.)

Çekme işlemine uygun genel uygulama
(Otomotiv sanayi, buzdolabı, çamaşır makinesi,
mutfak eşyası, vs.)

Yaşlanmaya dayanıklı ekstra derin çekmeye uygun çelikler
(Çok düşük karbonlu IF çelikleri)

152

Amerikan

Japon

Sayfa
No

6106

G10060

1008

6108

G10080

170

4"&+

10B08

7608

G10081

170

4"&+

1010

6110

G10100

170

4"&+

1012

4112

G10120

170

4"&+

1018 Özel

6118

170

JIS G 3141:2009

SPCCT

6111

172

%*/&/

DC01

6112

1.0330

St12

"45."$45JQ#

JIS G3141 SPCC

156

%*/&/

DC03

6113

1.0347

RRst13

"45."$45JQ#

JIS G3141 SPCD

156

+*4(41$&/

156

"45."$45JQ"

170

%*/&/

DC04

6114

1.0338

St14

"45."$%%%2",

%*/&/

DC05

6115

1.0312

FeP05

"45."%%4

%*/&/

DC01

7111

1.0330

St12

"45."$3$2

JIS G3141 SPCC

156

%*/&/

DC01

6612

1.0330

St12

"45."$3$2

JIS G3141 SPCC

156

%*/&/

DC01

7612

1.0330

St12

"45."$3$2

JIS G3141 SPCC

156

TSG3100G

SPC270C

120

"45."$3$2

JIS G3141 SPCD

158

RRst13

DC03

RRst13

DC03

156

"45."$3$2

JIS G3141 SPCD

158

"45."%45JQ"

+*4(41$&/

159

TSG3100G

SPC270C

121

%*/&/

DC04

7114

1.0338

St14

%*/&/

DC05

7115

1.0312

FeP05

"45."%%4

159

%*/&/

DC06

7116

1.0873

FeP06

"45."&%%4

159

11-04-013

9&4

130

St14

DC04

"45."$3%%2",

+*4(41$&/

161

TSG3100G

SPC270D

131

St14

DC04

"45."$3%%2",

+*4(41$&/

161

TSG3100G

SPC270D

132

St14

DC04

"45."$3%%2",

+*4(41$&/

161

%*/&/

DC01

7122

"45."$3$2

JIS G3141 SPCC

159
159

1.0330

St12

7123

1.0347

RRst13

"45."$3%2

JIS G3141 SPCD

7124

1.0338

St14

"45."$3%%2",

+*4(41$&/

160

7314

1.0338

St14

"45."%45JQ"

+*4(41$&/

160

DC05

7315

1.0312

FeP05

"45."%%4

160

DC06

7316

1.0873

FeP06

"45."&%%4

160

DC03

%*/&/

DC04

%*/&/
%*/&/

Soğuk şekillendirmeye uygun yüksek mukavemetli çelikler

Avrupa

1006

DC04

Yüksek akma dayanımlı ve soğuk şekillendirme işlemine
uygun soğuk haddelenmiş çelikler

&TLJ

4"&+

%*/&/

Yüksek akma dayanımlı ve soğuk şekillendirme işlemine
uygun soğuk haddelenmiş çelikler

Benzer Standart Karşılıkları (1)
.BM[FNF
No

4"&+

%*/&/

Yüksek akma dayanımlı ve soğuk şekillendirme işlemine
uygun soğuk haddelenmiş fırın sertleşmeli çelik

Soğuk Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

Kalite

Otomotiv sektöründe filtre yapımına uygun çelik

&NBZFLBQMBNBZBVZHVOÉFMJLMFS

Kalite Dizini

Standart

Beyaz eşya üretimi için yaşlanmaya dayanıklı ve ekstra
derin çekmeye uygun çelikler

Yaşlanmaya dayanıklı ultra derin çekme kalite otomotiv
endüstrisinde kullanıma uygun çelikler

&3%&.ÿ3
Kalite No

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Kalite Dizini
Soğuk Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

%*/&/

%$&,

7512

1.0390

%*/&,

162

%*/&/

%$&,

6512

10,390

%*/&,

162

%*/&/

%$&,

6513

1.0392

%*/&,

"45."5JQ

162

%*/&/

%$&,

7513

1.0392

%*/&,

"45."5JQ

162

%*/&/

%$&%

7516

1.0872

FeD6

"45."5JQ

162

%*/&/

HC260B

7726

1.0400

163

%*/&/

HC220Y

7022

1.0925

164

%*/&/

HC260Y

7026

1.0928

164

%*/&/

HCT600X

7660

1.0941

165

%*/&/

HC260 LA

7125

1.0480

4&8;4U&

"45."44(S

166

%*/&/

HC300 LA

7128

1.0489

4&8;4U&

"45."44(S

166

%*/&/

HC340 LA

7132

1.0548

4&8;4U&

"45.")4-"4(S$MBTT

166

%*/&/

HC380 LA

7136

1.0550

4&8;4U&

"45.")4-"4(S$MBTT

166

%*/&/

HC420 LA

7140

1.0556

11-04-002

9&%3

250

4&8;4U&
4&8;4U&

HC340LA

"45.")4-"4(S$MBTT

166

"45."(S

167

84#."'

Gr. 300

251

4&8;4U&

HC340LA

"45."(S

167

11-04-002

9&%3

260

4&8;4U&

HC380LA

"45."(S

167

FA-52811

'&&'

261

www.erdemir.com.tr

HC380LA

www.erdemir.com.tr

167

153

Standart Karşılığı
Genel Kullanım Alanı ve Başlıca Özellikleri

:ÛLTFLNVLBWFNFUMJi'VMMIBSEuZBQÉFMJLMFSJ

Yüksek karbonlu özel çelik

&3%&.ÿ3
Kalite No

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Kalite Dizini
Soğuk Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

Kalite Dizini
Soğuk Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

Benzer Standart Karşılıkları (1)
.BM[FNF
No

&TLJ

Avrupa

Amerikan

Japon

Sayfa
No

Standart

Kalite

4"&+

1030

5130

G10300

170

4"&+

1040

5140

G10400

170

4"&+

1045

5145

G10450

&3%&.ÿ3

5155

5155

170
170

&MFLUSJLNPUPSVZBQNOBVZHVOSFGPTGPSJ[FÉFMJL

&3%&.ÿ3

5105

5105

168

&MFLUSJLNPUPSVZBQNOBVZHVOMBNJOBTZPOÉFMJþJ

&3%&.ÿ3

6109

6109

168

Orta mukavemetli yapı çeliği

DIN 1623:2009

S215G

4137

1.0116G

St 37-3 G

"45."44(S5JQ

Çember yapımına uygun çelik

DIN 1623:2009

S215G

6137

1.0116G

St 37-3 G

"45."44(S

%*/&/

DC01 (Cu)

6182

1.0330

St12

"45."$3$2

JIS G 3125:2004

SPA - C

9160

Atmosfer korozyonuna dayanıklı çelikler

169
169
JIS G3141 SPCC

156
171

 
5BCMPEBCFMJSUJMFOi%JþFSTUBOEBSULBSāMLMBSuNBM[FNFMFSJOUBNWFZBCFO[FSLBSāMLMBSPMBCJMJSCVOFEFOMF CFMJSMFOFOÛSÛOÛO
diğer standarda uygunluğu garanti edilmemektedir. Diğer standart karşılıklarına göre seçilen malzemenin kullanım alanına tam
PMBSBLVZHVOMVþV BODBLiEFOFNFÛSFUJNJuOFUJDFTJOEFCFMJSMFOFCJMJS

154

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

155

Çekme İşlemine Uygun Soğuk Haddelenmiş Çelikler

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

P

S

.O

maks.

maks.

maks.

maks.

%*/&/

DC01

6112

0.12

0.045

0.045

0.60

%*/&/

DC01

6182(1)(2)

0.12

0.045

0.045

0.60

%*/&/

DC01

7111(3)(4)

0.12

0.045

0.045

0.60

%*/&/

DC01

6612(2)(3)(5)

0.12

0.045

0.045

0.60

%*/&/

DC01

7612(3)(6)

0.12

0.045

0.045

0.60

%*/&/

DC03

6113

0.10

0.035

0.035

0.45

%*/&/

DC04

6114(2)

0.08

0.030

0.030

0.40

%*/&/

DC05

6115(2)

0.06

0.025

0.025

0.35

Açıklamalar
1) % Cu = % 0.15 - 0.35
2) i:þO5BWMBNBuZÕOUFNJJMFÛSFUJMNFLUFEJS
3) &MFLUSJLEJSFOÉLBZOBþOBVZHVOEVS
4) .OWF"MEFþFSJLBMJUFZFHÕSFGBSLMMLHÕTUFSNFLUFEJS
5) #"PMBSBLÛSFUJMNFLUFPMVQ$WF.OEFþFSJ#"PMBSBLÛSFUJMFOLBMJUFZFHÕSFGBSLMMLHÕTUFSNFLUFEJS
6) % B değeri 6112 kaliteye göre farklılık göstermektedir.

156

Garanti Süreleri(7)

Standart Karşılığı

Kimyasal Bileşim (%)

Standart

Çelik Kaliteleri

Mekanik Özellikler

Standart: DIN EN 10130:2006

Standart Karşılığı

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

www.erdemir.com.tr

&3%&.ÿ3
Kalite No

Yüzey Kalitesi

A
B

Re(2)(5)
N/mm2

Rm(1)
N/mm2

A80(3)
(%)

r90(4)

n90(4)

min.

min.

min.

28

-

-

270-410
(27.5-41.8)

28

-

-

280
(28.6)

270-410
(27.5-41.8)

28

-

-

270-410
(27.5-41.8)

28

-

-

2

(kg/mm2)

Akma İzi

.FLBOJL

(kg/mm )

Oluşmaması

Değerler

maks.

3 ay

-

280
(28.6)

270-410
(27.5-41.8)

3 ay

-

280
(28.6)

-

Standart

Kalite

%*/&/

DC01

6112(6)

%*/&/

DC01

(6)

6182

A
B

%*/&/

DC01

7111(6)

A
B

3 ay

DC01

(6)

A
B

3 ay

-

280
(28.6)

3 ay

270-410
(27.5-41.8)

%*/&/

6612

%*/&/

DC01

7612

A
B

-

280
(28.6)

28

-

-

%*/&/

DC03

6113

A
B

6 ay

6 ay

240
(24.5)

270-370
(27.5-37,7)

34

1.3

-

%*/&/

DC04

6114

A
B

6 ay

6 ay

210
(21.4)

270-350
(27.5-35.7)

38

1.6

0.18

6115

A
B

6 ay

180
(18.4)

270-330
(27.5-33.7)

40

1.9

0.20

%*/&/

DC05

(6)

6 ay

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘enine’ test numunelerine uygulanır.
2) Akma dayanımı değerleri, 0.5 mm < d ≤ 0.7 mm kalınlık aralığında 20 N/mm2 (2,0 kg/mm2 
EõNNLBMOMLBSBMþOEBJTF
40 N/mm2 (4,1 kg/mm2) artırılır.
3) V[BNBEFþFSMFSJ NNEõNNLBMOMLBSBMþOEBCJSJNEõNNLBMOMLBSBMþOEBJTFCJSJNB[BMUMS
4) r90 ve n90 değerleri, kalınlığı 0.5 mm ve üstünde olan malzemelere uygulanır.
5) Tasarım amaçlı kullanımlar için, akma dayanımı minimum değeri 140 N/mm2 (14.3 kg/mm2) olarak kabul edilir.
6) DC01 notasyonuna sahip kaliteler için akma mukavemeti üst sınırı olan 280 N/mm2, malzemenin üretildiği ve sevke hazır
olduğu bildirildiği tarihten başlamak üzere 8 gün için garanti edilir ve 6 hafta içinde kullanılması önerilir.
7) Tabloda belirtilen garanti süreleri, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihte başlar.

www.erdemir.com.tr

157

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Derin Çekme İşlemine Uygun, Düşük Karbonlu Soğuk Haddelenmiş Çelikler

Derin Çekme İşlemine Uygun, Çok Düşük Karbonlu, Beyaz Eşya Üretimine Yönelik,
Soğuk Haddelenmiş Çelikler

Kimyasal Bileşim (%)

Standart: DIN EN 10130:2006
.O

P

S

Si

Al

Kalite

Benzer Standart/Kalite

&3%&.ÿ3(1)
Kalite No

C

Standart

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

min.

TSG3100G

SPC270C

%*/&/%$

120

0.05

0.25

0.020

0.015

0.040

0.02

TSG3100G

SPC270C

%*/&/%$

121

0.05

0.20

0.020

0.015

0.035

0.02

Standart Karşılığı

Açıklamalar
1) Bu tabloda belirtilen kaliteler, müşterilerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde üretilmektedir.

Kimyasal Bileşim (%)
P

S

.O

Ti

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

Standart

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

%*/&/

DC01

7122

0.12

0.045

0.045

0.60

-

%*/&/

DC03

7123

0.10

0.035

0.035

0.45

-

%*/&/

DC04

7114

0.08

0.030

0.030

0.40

-

%*/&/

DC05

7115

0.06

0.025

0.025

0.35

-

%*/&/

DC06

7116

0.02

0.020

0.020

0.25

0.30

Standart Karşılığı

Mekanik Özellikler

Standart Karşılığı
Standart

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

Kalınlık

Re
N/mm2
2

Rm(1)
N/mm2

(kg/mm )

270
(27.6)

38

45

270
(27.6)

40

47

min.

Benzer Standart/Kalite

TSG3100G

SPC270C

%*/&/%$

120

0.40≤d<1.00

165-225
(16.8-23.0)

TSG3100G

SPC270C

%*/&/%$

121(2)

1.00≤d<1.40

165-225
(16.8-23.0)

(2)

Mekanik Özellikler

A80
(%)

(kg/mm2)

d (mm)

min.

maks.

Garanti Süreleri(7)

Standart Karşılığı

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘enine’ test numunelerine uygulanır.
2) Tabloda belirtilen mekanik değerler, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihten başlamak üzere 3 ay için
garanti edilir.

&3%&.ÿ3
Kalite No

Yüzey Kalitesi

Re(2)
N/mm2

Rm(1)
N/mm2
(kg/mm2)

Akma İzi

.FLBOJL

(kg/mm2)

A80(3)
(%)

r90(4)

n90(4)

Standart

Kalite

Oluşmaması

Değerler

maks.

min.

min.

min.

%*/&/

DC01

7122(5)

A
B

3 ay

3 ay

280
(28.6)

270-410
(27.5-41.8)

28

-

-

%*/&/

DC03

7123(5)

A
B

6 ay

6 ay

240
(24.5)

270-370
(27.5-37.7)

34

1.3

-

DC04

7114(5)

A
B

6 ay

210
(21.4)

270-350
(27.5-35.7)

38

1.6

0.18

DC05

(5)

6 ay

180
(18.4)

270-330
(27.5-33.7)

40

1.9

0.20

6 ay

170
(17.3)

270-330
(27.6-33.7)

41

2.1

0.22

%*/&/
%*/&/
%*/&/

DC06

7115

(6)

7116

A
B
A
B

6 ay
6 ay
Sınırsız

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘enine’ test numunelerine uygulanır.
2) Akma dayanımı değerleri, 0.5 mm < d ≤ 0.7 mm kalınlık aralığında 20 N/mm2 (2.0 kg/mm2 
EõNNLBMOMLBSBMþOEBJTF
40 N/mm2 (4,1 kg/mm2) artırılır.
3) V[BNBEFþFSMFSJNNEõNNLBMOMLBSBMþOEBCJSJNEõNNLBMOMLBSBMþOEBJTFCJSJNB[BMUMS
4) r90 ve n90 değerleri, kalınlığı 0.5 mm ve üstünde olan malzemelere uygulanır.
5) Tasarım amaçlı kullanımlar için, akma dayanımı minimum değeri 140 N/mm2 (14.3 kg/mm2) olarak kabul edilir.
6) Tasarım amaçlı kullanımlar için, akma dayanımı minimum değeri 120 N/mm2 (12.2 kg/mm2) olarak kabul edilir.
7) Tabloda belirtilen garanti süreleri, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihte başlar.

158

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

159

Ekstra Derin Çekme İşlemine Uygun, Çok Düşük Karbonlu, Otomotiv Endüstrisine
Yönelik, Soğuk Haddelenmiş Çelikler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Derin Çekme İşlemine Uygun, Çok Düşük Karbonlu, Otomotiv Endüstrisine Yönelik,
Soğuk Haddelenmiş Çelikler

Standart: DIN EN 10130:2006

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

.O

Si

P

S

Ti

Nb

$&(1) %

P

S

.O

Ti

Standart

Kalite

Benzer Standart/Kalite

&3%&.ÿ3(2)
Kalite No

C

C

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

11-04-013

9&4

%*/&/%$

130

0.080

0.50

0.04

0.025

0.025

-

-

0.16

0.08

0.030

0.030

0.40

-

TSG3100G

SPC270D

%*/&/%$

131

0.020

0.22

0.02

0.015

0.012

-

-

-

-

TSG3100G

SPC270D

%*/&/%$

132

0.020

0.22

0.02

0.015

0.012

-

-

-

Standart Karşılığı
Standart Karşılığı
Standart

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

%*/&/

DC04

7124

%*/&/

(1)

DC04

0.08

0.030

0.030

0.40

(1)

7314

%*/&/

DC05

7315

0.06

0.025

0.025

0.35

-

%*/&/

DC06

7316(1)

0.02

0.020

0.020

0.25

0.30

Açıklamalar
1) Punta kaynağına uygundur.

Mekanik Özellikler

&3%&.ÿ3
Kalite No

.FLBOJL

Rm(1)
N/mm2

(kg/mm2)

(kg/mm2)

Değerler

maks.

7124(5)

6 ay

6 ay

210
(21.4)

DC04

7314(5)

6 ay

6 ay

DC05

(5)

Kalite

%*/&/

DC04

%*/&/

%*/&/

Akma İzi

Re(2)
N/mm2

Oluşmaması

Standart

%*/&/

Mekanik Özellikler
Garanti Süreleri(7)

Standart Karşılığı

DC06

7315

(6)

7316

6 ay
Sınırsız

A80(3)
(%)

r90(4)

n90(4)
Standart Karşılığı

min.

min.

min.

270-350
(27.5-35.7)

38

1.6

0.18

210
(21.4)

270-350
(27.5-35.7)

38

1.6

0.18

6 ay

180
(18.4)

270-330
(27.5-33.7)

40

1.9

0.20

6 ay

170
(17.4)

270-330
(27.5-33.7)

41

2.1

0.22

Standart

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘enine’ test numunelerine uygulanır.
2) Akma dayanımı değerleri, 0.5 mm < d ≤ 0.7 mm kalınlık aralığında 20 N/mm2 (2.0 kg/mm2 
EõNNLBMOMLBSBMþOEBJTF
40 N/mm2 (4,1 kg/mm2) artırılır.
3) V[BNBEFþFSMFSJNNEõNNLBMOMLBSBMþOEBCJSJNEõNNLBMOMLBSBMþOEBJTFCJSJNB[BMUMS
4) r90 ve n90 değerleri, kalınlığı 0.5 mm ve üstünde olan malzemelere uygulanır.
5) Tasarım amaçlı kullanımlar için akma dayanımı minimum değeri 140 N/mm2 (14.3 kg/mm2) olarak kabul edilir.
6) Tasarım amaçlı kullanımlar için akma dayanımı minimum değeri 120 N/mm2 (12.2 kg/mm2) olarak kabul edilir.
7) Tabloda belirtilen garanti süreleri, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihte başlar.

160

Açıklamalar
1) $&$ .O 4J 
GPSNÛMÛOFHÕSFCFMJSMFOJS
2) Bu tabloda belirtilen kaliteler, müşterilerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde üretilmektedir.

www.erdemir.com.tr

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite
No

Kalınlık

Rp0.2
N/mm2

d (mm)

(kg/mm2)

Benzer Standart/Kalite

Rm(1)
N/mm2

A80
(%)

2

(kg/mm )
min.

_
r

r90

_
n

n90

Garanti
Süreleri

min.

maks.

min.

min.

min.

min.

.FLBOJL
Karşılığı

280-350
(28.6-35.7)

37

-

-

1.80

-

0.19

6 Ay

11-04-013

9&4

%*/&/%$

130(2)(3)

d ≤ 1.50
d > 1.50

160-200 (16.320.4)
160-210 (16.321.4)

TSG3100G

SPC270D

%*/&/%$

131(3)

0.40 ≤ d < 1.00

145-190 (14.819.4)

270
(27.6)

41

48

1.40

-

0.20

-

12 Ay

%*/&/%$

(3)

1.00 ≤ d < 1.40

145-190 (14.819.4)

270
(27.6)

43

50

1.40

-

0.20

-

12 Ay

TSG3100G

SPC270D

132

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘enine’ test numunelerine uygulanır.
2) Rp0.2 / Rm: maks. 0.66
3) Tabloda belirtilen garanti süreleri, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihte başlar.

www.erdemir.com.tr

161

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Soğuk Haddelenmiş Emaye Çelikleri

Yüksek Akma Dayanımlı ve Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Soğuk Haddelenmiş
Fırın Sertleşmeli Çelik

Standart: DIN EN 10209:1996

Standart: DIN EN 10268:2006

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)
&3%&.ÿ3
Kalite No

C

Ti

Si

.O

P

S

Al

maks.

Standart

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

min.

%$&,

7512

0.08

-

%*/&/

HC260B

7726

0.08

0.50

0.70

0.10

0.025

0.015

%$&,

6512(1)

0.08

-

%*/&/

%$&,

6513(1)

0.08

-

%*/&/

%$&,

7513

0.08

-

%*/&/

%$&%

7516

0.02

0.30

Standart Karşılığı
Standart

Kalite

%*/&/
%*/&/

Standart Karşılığı

Açıklamalar 

WFLBMJUFÛSÛOMFSiZþOUBWMBNBuZÕOUFNJJMFÛSFUJMNFLUFEJS

Mekanik Özellikler
Mekanik Özellikler
Standart Karşılığı
Re
N/mm2

R
N/mm2

(kg/mm2)

(kg/mm2)

(3)

Standart Karşılığı
Standart

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

%*/&/

%$&,

7512(5)
(5)

(1)
m

maks.

Garanti Süreleri(7)

A80(4)
(%)

r_(2)
(%)

Akma İzi

.FLBOJL

min.

min.

Oluşmaması

Değerler

270
(27.5)

270-390
(27.5-39.8)

30

-

3 ay

6 ay

270
(27.5)

270-390
(27.5-39.8)

30

-

3 ay

6 ay

220
(22.4)

270-350
(27.5-35.7)

36

-

3 ay

6 ay

270-350
(27.5-35.7)

36

-

3 ay

6 ay

270-350
(27.5-35.7)

38

1.6

6 ay

6 ay

%*/&/

%$&,

6512

%*/&/

%$&,

6513(5)

%*/&/

%$&,

(5)

7513

220
(22.4)

%*/&/

%$&%

7516(6)

190
(19.4)

Standart

Kalite

%*/&/

HC260B

&3%&.ÿ3
Kalite No

7726

Re
N/mm2
(kg/mm2)
260-320
(26.5-32.6)

BH2
N/mm2
(kg/mm2)
min.

Rm (1)
N/mm2
(kg/mm2)

A80(2)
(%)
min.

Garanti Süresi(3)

35
(3,57)

360-440
(36.7-44.9)

29

6 ay

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJi&OJOFuUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS 

2) % Uzama değerleri, 0.5 mm < d ≤ 0.7 mm kalınlık aralığında 2 birim azaltılır.
3) Tabloda belirtilen garanti süresi, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihte başlar.

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘enine’ test numunelerine uygulanır.
2) r (ortalama) değeri, kalınlığı 0.5 mm ve üstünde olan malzemelere uygulanır.
3) Akma dayanımı değerleri, 0.5 mm < d ≤ 0.7 mm kalınlık aralığında 20 N/mm2 (2.0 kg/mm2 
EõNNLBMOMLBSBMþOEBJTF
40 N/mm2 (4,1 kg/mm2) artırılır.
4) V[BNBEFþFSMFSJNNEõNNLBMOMLBSBMþOEBCJSJNEõNNLBMOMLBSBMþOEBJTFCJSJNB[BMUMS
5) Tasarım amaçlı kullanımlar için akma dayanımı minimum değeri 140 N/mm2 (14.3 kg/mm2) olarak kabul edilir.
6) Tasarım amaçlı kullanımlar için akma dayanımı minimum değeri 120 N/mm2 (12.2 kg/mm2) olarak kabul edilir.
7) Tabloda belirtilen garanti süreleri, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihte başlar.

162

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

163

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Yüksek Akma Dayanımlı ve Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Soğuk
Haddelenmiş Çelikler

Yüksek Akma Dayanımlı ve Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun, Soğuk
Haddelenmiş Çift Fazlı Çelikler

Standart: DIN EN 10268:2006

Standart: DIN EN 10338:2010

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

Standart Karşılığı
Standart

&3%&.ÿ3
Kalite No

Kalite

C

Si

.O

P

S

Al

Ti

Si

.O

P

S

Al

$S .P

Nb+Ti

V

B

maks.

maks.

maks.

maks.

min.

maks.

Standart

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

%*/&/

HCT600X

7660

0.17

0.80

2.20

0.08

0.015

2.0

1.00

0.15

0.20

0.005

%*/&/

HC220Y

7022(1)

0.01

0.30

0.90

0.08

0.025

0.01

0.12

%*/&/

HC260Y

7026(1)

0.01

0.30

1.60

0.10

0.025

0.01

0.12

Standart Karşılığı

Açıklamalar
1) Nb, V, Ti ve B ilavesi yapılabilir. (Nb+V+Ti+B ≤ 0.22 olmalıdır.)

Mekanik Özellikler

Standart Karşılığı

Mekanik Özellikler

Standart Karşılığı
Standart

Kalite

%*/&/

HC220Y

%*/&/

HC260Y

A80(2)
(%)

r90(3)

n90(3)

min.

min.

min.

350-420
(32.7-40.8)

34

1.6

0.18

6 ay

380-440
(38.8-44.9)

32

1.4

0.17

6 ay

Rp0.2/Re
N/mm2

Rm(1)
N/mm2

(kg/mm2)

(kg/mm2)

7022

220-270
(22.4-28.6)

7026

260-320
(26.5-32.6)

&3%&.ÿ3
Kalite No

Kalite
HCT600X

7660(3)

Rp0.2 / Re
N/mm2

BH2
N/mm2

2

2

(kg/mm )

340-420
(34.7-42.8)

(kg/mm )

Rm(1)
N/mm2
(kg/mm2)

min.

min.

30
(3.1)

600
(61.2)

A80(2)
(%)

n6&

min.

min.

20

0.14

Garanti Süresi(4)

Açıklamalar
1) Test değeri ‘enine’ test numunelerine uygulanır.
2) % Uzama değerleri, 0.5 mm < d ≤ 0.7 mm kalınlık aralığında 2 birim azaltılır.
3) r90 ve n90 değerleri, kalınlığı 0.5 mm ve üstünde olan malzemelere uygulanır.
4) Tabloda belirtilen garanti süresi, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihte başlar.

164

Standart
%*/&/

&3%&.ÿ3
Kalite No

www.erdemir.com.tr

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘enine’ test numunelerine uygulanır.
2) % Uzama değeri, 0.50 mm < d ≤ 0.70 mm kalınlık aralığında olan ürünler için 2 birim, d ≤ 0.50mm altında olan ürünler için
4 birim azaltılır.
3) Tabloda belirtilen mekanik özellikler, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihten başlayarak 3 ay için
garanti edilir.

www.erdemir.com.tr

165

Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Yüksek Akma Dayanımlı, Soğuk Haddelenmiş Çelikler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Yüksek Akma Dayanımlı, Soğuk Haddelenmiş Çelikler

Standart: DIN EN 10268:2006

Kimyasal Bileşim (%)(3)

Kimyasal Bileşim (%)

.O

P

S

Si

Nb

V

$&(1) %

Si

.O

P

S

Al

V

B

Nb(1)

Ti(1)

Standart

Kalite

Benzer Standart/Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

C

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

min.

maks.

maks.

maks.

maks.

11-04-002

9&%3

%*/&/)$-"

250

0.10

1.00

0.020

0.015

0.04

0.08

0.06

0.28

Standart Karşılığı
Standart Karşılığı
Standart

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

%*/&/

HC260LA

7125

0.10

0.50

0.60

0.025

0.025

0.015

-

-

-

0.15

84#."'

Gr. 300

%*/&/)$-"

251

0.10

0.80

0.020

0.015

0.04

0.08

0.06

-

%*/&/

HC300LA

7128

0.10

0.50

1.00

0.025

0.025

0.015

-

-

0.090

0.15

11-04-002

9&%3

%*/&/)$-"

260

0.11

1.20

0.020

0.015

0.04

0.08

0.08

0.31

%*/&/

HC340LA

7132

0.10

0.50

1.10

0.025

0.025

0.015

-

-

0.090

0.15

52811

'&&'

%*/&/)$-"

261(2)

0.12

1.50

0.030

0.030

0.50

0.065

-

-

%*/&/

HC380LA

7136

0.10

0.50

1.60

0.025

0.025

0.015

-

-

0.090

0.15

%*/&/

HC420LA

7140

0.10

0.50

1.60

0.025

0.025

0.015

-

-

0.090

0.15

Açıklamalar
1) Nb + Ti + V + B ≤ % 0.22.

Açıklamalar
1) $&$ .O 4J 
GPSNÛMÛOFHÕSFCFMJSMFOJS
2) % Nb+Ti+V ≤ 0,22 olmalıdır.
3) Bu tabloda belirtilen kaliteler, müşterilerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde üretilmektedir.

Mekanik Özellikler
&OJOF(1)(4)
Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3
Kalite No

Standart

Kalite

%*/&/

HC260LA

Rp0.2/ReL
N/mm2

Rm
N/mm2

2

2

(kg/mm )
7125

Mekanik Özellikler

Boyuna(2)(4)

(kg/mm )

A
(%)

(3)
80

min.

260-330
(26.6-33.6)

350-430
(35.7-43.8)

26

Re
N/mm2

Rm
N/mm2

2

2

(kg/mm )

(kg/mm )

A80
(%)

(3)

240-310
(24.5-31.6)

340-420
(34.7-42.8)

27

HC300LA

7128

300-380
(30.6-38.7)

380-480
(38.7-48.9)

23

280-360
(28.6-36.7)

370-470
(37.8-47.9)

24

%*/&/

HC340LA

7132

340-420
(34.7-42.8)

410-510
(41.8-52.0)

21

320-410
(32.7-41.8)

400-500
(40.8-51.0)

22

380-480
(38.7-48.9)

440-560
(44.9-57.1)

19

360-460
(36.7-46.9)

430-550
(43.9-56.0)

20

420-520
(42.8-53.0)

470-590
(47.9-60.1)

17

400-500
(40.8-51.0)

460-580
(46.9-59.1)

18

%*/&/

HC380LA
HC420LA

7136
7140

84#."'
11-04-002
52811

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘enine’ test numunelerine uygulanır.
2) Talep edilmesi durumunda anlaşmaya bağlı olarak, çekme testi değerleri ‘boyuna’ test numunelerine uygulanır.
3) % uzama değeri, 0.5 mm < d ≤ 0.7 mm kalınlık aralığında olan ürünler için 2 birim azaltılır.
4) Tabloda belirtilen mekanik özellikler, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihten başlayarak 6 ay için
garanti edilir.

166

Standart
11-04-002

%*/&/

%*/&/

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3
Kalite No

min.

www.erdemir.com.tr

'&&'

(kg/mm2)

(kg/mm2)

r90

n90

n

min.

A80
(%)

Katlama
&OJOF $ 

%B.BOESFM
Çapı / Kalnlık)

min.

min.

min.

415-480
(42.3-49.0)

0.50

0.13

-

-

24

-

%*/&/)$-"

251(3)

300-400
(30.6-40.8)

400 min.
(40.8 min.)

-

-

-

23

-

-

%*/&/)$-"

(3)

360-440
(36.7-44.8)

450-530
(45.9-54.1)

0.50

0.13

-

-

21

-

340-420
(34.7-42.8)

410 min.
(41.8)

-

-

0.13

-

20

0.5

%*/&/)$-"

260

(3)

261

min.

A50
(%)

320-390
(32.7-39.8)

Benzer Standart/Kalite
%*/&/)$-"

9&%3

Rm(1)
N/mm2

250(2)(3)

Kalite
9&%3
Gr. 300

Rp0.2 / ReL
N/mm2

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘boyuna’ test numunelerine uygulanır.
2) Rp0.2 / Rm: maks. 0.85.
3) Tabloda belirtilen mekanik değerler, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihten başlamak üzere 6 ay için
garanti edilir.

www.erdemir.com.tr

167

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Elektrik Motoru Yapımına Uygun, Soğuk Haddelenmiş, Refosforize Çelikler

Soğuk Haddelenmiş Yapı Çelikleri

Standart: ERDEMİR

Standart: DIN 1623:2009

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

Standart Karşılığı

.O

C

Standart

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

maks.

&3%&.ÿ3

5105

5105(1)

0.05

P

S

Si

Al

maks.
0.30-0.65

0.03-0.15

0.015

0.10-0.25

0.020-0.060

.O

P

S

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

Standart

maks.

maks.

maks.

maks.

DIN 1623

S215G

4137

0.18

1.50

0.030

0.025

DIN 1623

S215G

6137

0.18

1.50

0.030

0.020

Standart Karşılığı

Açıklamalar
1) .FLBOJLUFTUZBQMNB[

Mekanik Özellikler

Elektrik Motoru Yapımına Uygun, Soğuk Haddelenmiş, Laminasyon Çelikleri

Standart Karşılığı

Standart: ERDEMİR
Kimyasal Bileşim (%)
.O

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

Standart

maks.

maks.

&3%&.ÿ3

6109

6109(1)

0.025

1.00

Standart Karşılığı

P

S

Si

maks.
0.01-0.03

0.020

0.10-0.30

Al

N

min.

maks.

0.020

0.009

&3%&.ÿ3
Kalite No

Rp0.2 / ReH
N/mm2

Rm(1)
N/mm2

(kg/mm2)

(kg/mm2)

A80
(%)

Garanti Süresi(2)

min.

min.

Standart

Kalite

DIN 1623

S215G

4137

215
(21.9)

360-510
(36.7-52.0)

20

6 ay

DIN 1623

S215G

6137

215
(21.9)

360-510
(36.7-52.0)

20

6 ay

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘enine’ test numunelerine uygulanır.
2) Tabloda belirtilen garanti süresi, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihte başlar.

Açıklamalar
1) .FLBOJLUFTUZBQMNB[

168

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

169

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Soğuk Haddelenmiş Karbon Çelikleri

Atmosfer Korozyonuna Dayanıklı Çelikler

Standart: SAE J403-2009

Standart: JIS G 3125: 2004

(2)

Kimyasal Bileşim (%)
Standart Karşılığı
Standart

Kalite

Kimyasal Bileşim (%)
&3%&.ÿ3
Kalite No

.O

C

P

S

maks.

maks.

Si

B

4"&+

1006

6106

0.08 maks.

0.45 maks.

0.030

0.035

0.10 maks.

-

4"&+

1008

6108

0.10 maks.

0.50 maks.

0.030

0.035

0.10 maks.

-

4"&+

10B08

7608

0.10 maks.

0.50 maks.

0.030

0.035

0.10 maks.

0.002-0.005

4"&+

1010

6110

0.08-0.13

0.30-0.60

0.030

0.035

0.10 maks.

-

4"&+

1012

4112

0.10-0.15

0.30-0.60

0.030

0.035

0.10 maks.

-

4"&+

1018 Özel

6118(1)

0.15-0.20

1.20-1.70

0.030

0.030 

.BLT

-

4"&+

1030

5130(1)

0.28-0.34

0.60-0.90

0.030

0.035

0.15-0.35

-

4"&+

1040

5140(1)

0.37-0.44

0.60-0.90

0.030

0.035

0.15-0.35

-

4"&+

1045

5145(1)

0.43-0.50

0.60-0.90

0.030

0.035

0.15-0.35

-

Standart Karşılığı
Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

maks.

JIS G 3125

SPA-C

9160

0.12

.O(1)

Si

P

S

maks.
0.20-0.75

0.60

Cu

Cr

Ni

maks.
0.070-0.150

0.035

maks.
0.25-0.55

0.30-1.25

0.65

Açıklamalar
1) .OÛTUTOSOOPMNBTJÉJOBOMBāNBZBQMBCJMJS

Mekanik Özellikler

Standart Karşılığı

Açıklamalar
1) Tam sert (full hard) olarak üretilmektedir.
2) .FLBOJLUFTUZBQMNB[

C

Standart

&3%&.ÿ3
Kalite No

Standart

Kalite

JIS G 3125

SPA-C

9160(2)

Katlama
(Boyuna, 180°)

Re
N/mm2

Rm(1)
N/mm2

(kg/mm2)

(kg/mm2)

min.

min.

min.

(d: kalınlık)

315
(32.1)

450
(45.9)

26

0.5 d

A50
(%)

kmy

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘boyuna’ test numunelerine uygulanır.
2) .JOJNVNNNLBMOMLUBÛSFUJMJS

Soğuk Haddelenmiş, Yüksek Karbonlu, Özel Çelikler
Standart: ERDEMİR
Kimyasal Bileşim (%)
Standart Karşılığı
Standart

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

&3%&.ÿ3

5155

5155

.O

C

0.52-0.60

0.70-0.90

P

S

maks.

maks.

0.020

0.010

Si

0.15-0.30

Mekanik Özellikler

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3
Kalite No

Standart

Kalite

&3%&.ÿ3

5155

Re
N/mm2

Rm(1)
N/mm2

(kg/mm2)

(kg/mm2)

maks.

maks.

min.

360
(36.7)

530
(54.1)

15

5155

A80
(%)

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘boyuna’ test numunelerine uygulanır.

170

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

171

Japon Standardına Göre Üretilen, Ticari Kalite Soğuk Haddelenmiş, Karbon Çeliği

Üretim Limitleri

Not: Üretilebilirlik limitleri mevcut siparişler ve haddehane üretim şartlarına göre sipariş öncesi değerlendirilecektir.

Ürün Kodları

Standart: JIS G 3141: 2009
Kimyasal Bileşim (%)
Standart Karşılığı

Soğuk Haddelenmiş Ürünler
C

.O

P

S

Standart

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

maks.

maks.

maks.

maks.

JIS G 3141

SPCCT

6111

0.15

0.60

0.10

0.05

Mekanik Özellikler
Re
&3%&.ÿ3
Kalite No

Standart

Kalite

JIS G 3141

SPCCT

6111

A50

Rm (min)

(1)

2

Standart Karşılığı

2

Ürün

Ürün Açıklaması

CR

Soğuk haddelenmiş, yığın tavlama yapılmış rulo

Sayfa No
174

CRK

Soğuk haddelenmiş, yığın tavlama yapılmış, kenarları kesilmiş rulo

174

CRS

Soğuk haddelenmiş, yığın tavlama yapılmış, rulodan kesilmiş sac

174

CRSK

Soğuk haddelenmiş, yığın tavlama yapılmış, kenarları kesilmiş rulodan kesilmiş sac

174

CRD

Soğuk haddelenmiş, yığın tavlama yapılmış, dilinmiş rulo

175

CCRD

Soğuk haddelenmiş, sürekli tavlama yapılmış, dilinmiş rulo

176

CRF

Soğuk haddelenmiş, 1. Soğuk haddehanede üretilmiş, tavlama yapılmamış rulo

177

N/mm
(kg/mm2)

N/mm
(kg/mm2)

CRFS

Soğuk haddelenmiş, 1. Soğuk haddehanede üretilmiş, tavlama yapılmamış rulodan kesilmiş sac

177

d (mm)

d (mm)

≥0.25

≥0.30

≥0.40

≥0.60

≥1.00

≥1.60

ICCR

Soğuk haddelenmiş, sürekli tavlama yapılmış, ince rulo

178

≥0.25

≥0.25

<0.30

<0.40

<0.60

<1.00

<1.60

< 2.00

CCR

Soğuk haddelenmiş, sürekli tavlama yapılmış rulo

179

-

270
(27.6)

28

31

34

36

37

38

CCRS

Soğuk haddelenmiş, sürekli tavlama yapılmış, rulodan kesilmiş sac

179

CCRK

Soğuk haddelenmiş, sürekli tavlama yapılmış kenarları kesilmiş rulo

180

CCRSK

Soğuk haddelenmiş, sürekli tavlama yapılmış, kenarları kesilmiş rulodan kesilmiş sac

180

CCRF

Soğuk haddelenmiş, 2. Soğuk haddehanede üretilmiş, tavlama yapılmamış rulo

181

CCRFS

Soğuk haddelenmiş, 2. Soğuk haddehanede üretilmiş, tavlama yapılmamış rulodan kesilmiş sac

181

CCRKB

Soğuk haddelenmiş, sürekli tavlama yapılmış, kenarları kesilmiş B yüzeyli rulo

182

CCRB

Soğuk haddelenmiş, sürekli tavlama yapılmış, B yüzeyli rulo

183

(%)
d (mm)

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘boyuna’ test numunelerine uygulanır.

172

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

173

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Üretim Limitleri

CRD
Soğuk Haddelenmiş, Yığın Tavlama Yapılmış - Dilinmiş Rulo

CR
Soğuk Haddelenmiş, Yığın Tavlama Yapılmış - Rulo

CRK

Ebatlar

Soğuk Haddelenmiş, Yığın Tavlama Yapılmış, Kenarları Kesilmiş - Rulo
CRS
Soğuk Haddelenmiş, Yığın Tavlama Yapılmış - Sac
CRSK
Soğuk Haddelenmiş, Yığın Tavlama Yapılmış, Kenarları Kesilmiş - Sac

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)

Ebatlar

Grup - A

Grup - B

0,30 - 0,50

592

492

0,51 - 0,59

617

542

0,60 - 0,80

642

592

0,81 - 1,20

692

642

1,21 - 2,00

742

692

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)

Grup - A

Grup - B

Çelik Kaliteleri

0,20 - 0,29

1000

0,30 - 0,50

1200

1000

0,51 - 0,59

1250

1100

0,60 - 0,80

1300

1200

A

6106 , 6108 , 6111 , 6112 , 6113 , 6114 , 6115, 6182 , 6512 , 6513 , 6612

0,81 - 1,20

1400

1300

B

4112 , 6110

1,21 - 2,00

1500

1400

Grup Kodu

Çelik Kaliteleri
Grup Kodu

2005 , 6106 , 6108 , 6111 , 6112 , 6113 , 6114 , 6115, 6182 , 6512 , 6513 , 6612

B

4112 , 6110

¸;&-

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNEJSNNHFOJāMJLBSBTOEBLJTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJEJS
2) Aksi belirtilmedikçe tüm siparişler 0.61-1.90 μm aralığında yüzey pürüzlülüğünde üretilir. Özel Ra değerleri görüşmeye tabidir. 

3VMPBþSMLMBSJÉJOZBQMBOUBMFQMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS
4) Dilim sayısı, sipariş genişliğine bağlı olarak maks. 2 dilimdir. CRD ürünler pakette 2 dilim olacak şekilde üretilir.
5) 0.55 mm ve altındaki kalınlarda, ICCR üretim limitleri içerisinde yer alan kalitelerde ve ebatlarda siparişler öncelikli olarak CCRD ürün cinsinden kabul edilir.
6) Grup A ve Grup B kalitelerde, 1,20 mm üzeri kalınlıklar veya 1200 mm üzeri genişliklerdeki siparişlerde, temizleme hattından geçmemesi nedeniyle
yüzey kirliliği şikayetleri kabul edilmez. (Kalıntı yağ miktarı maksimum 7 mg/m2 olarak hedeflenmekle birlikte herhangi bir değer garanti edilmez.)
7) 6512 ve 6513 kalite ürünler için sipariş kalınlığı min. 0.40 mm’dir.
8) Yüzey pürüzlülüğü (Ra≤0.40 μm) olan parlak siparişler, maksimum 0.60 mm kalınlığa kadar ve 6106, 6108, 6111, 6112, 6182, 6612 kalitelerde kabul edilir.
9) Yağlama 0,5-4,0 g/m2 aralığında yapılmaktadır. Özel yağlama değeri talep edilen siparişler kabul edilmez. 

i# 
ZÛ[FZuLBMJUFTJOEFTJQBSJāLBCVMFEJMNF[

Kaliteler

A

4137 , 5155 , 6109 , 6137 , 9160

Özel Grup Çelik Kaliteleri İçin Sipariş Koşulları
Kalite

Ürün Cinsi

Kalınlık (mm)

6109

CR , CRS

0,50

4137 , 6137
5155

CR , CRS
CR , CRS

0,90 - 1,20
1,00

9160

CR , CRS

1,00 - 1,20

Kaliteler

Genişlik (mm)
700 - 899
900 - 1000
900 - 1200
700 - 800
700 - 899
900 - 900

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNHFOJāMJLBSBMþOEBTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS
2) Kalınlığı 0.40 mm’den ince olan ürünler için yapılan talepler, sadece CR ürün cinsi için kabul edilir. 0,30 mm-0,39 mm kalınlık 
BSBTOEBLJ$34WF$34,ÛSÛOTJQBSJāMFSJiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLÛ[FSFLBCVMFEJMJS   

3VMPBþSMLMBSJÉJOZBQMBOUBMFQMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS   

 NNÛ[FSJLBMOMLMBSEBLJUÛN$3WF$3,ÛSÛOMFSJTBEFDFiLÛÉÛLSVMPuPMBSBLÛSFUJMJS NNWFBMUOEBLJLBMOMLMBSEB 
NBLTJNVNNNHFOJāMJþFLBEBSiCÛZÛLSVMPuUBMFQMFSJHÕSÛāNFZFUBCJPMBSBLLBCVMFEJMJS
5) Aksi belirtilmedikçe tüm siparişler 0.61-1.90 μm aralığında yüzey pürüzlülüğünde üretilir. Özel Ra değerleri görüşmeye tabidir.
6) 0.55 mm ve altındaki kalınlıklarda grup A ve grup B kalitelerinden, ICCR üretim limitleri içerisinde yer alan kalitelerde ve ebatlarda siparişler
öncelikli olarak ICCR, CCRK, CCRS ve CCRSK mamul cinslerinden kabul edilir.
7) Grup A ve Grup B kalitelerde, 1,20 mm üzeri kalınlıklar veya 1200 mm üzeri genişliklerdeki siparişlerde, temizleme hattından geçmemesi
nedeniyle yüzey kirliliği şikayetleri kabul edilmez. (Kalıntı yağ miktarı maksimum 7 mg/m2 olarak hedeflenmekle birlikte herhangi bir değer garanti edilmez.)
8) 6512 ve 6513 kalite ürünler için sipariş kalınlığı min. 0.40 mm’dir.
9) Kalınlığı 0,40 mm’den ince olan 6113 ve 6114 , 6115 kalite ürünler için yapılan talepler kabul edilmez.
10) CRK ve CRSK ürün cinsleri için genişlik üst limiti, yukarıdaki tabloda belirtilen sipariş kalınlıklarına karşılık gelen genişliklerden 15 mm çıkartılarak hesaplanır.
11) Sipariş uzunluğu min. 914 mm , max. 4880 mm’dir.
12) Sac şeklindeki ürünler için paket ağırlığı max. 6 ton’dur.
13) Yüzey pürüzlülüğü (Ra≤0.40 μm) olan parlak siparişler, maksimum 0.60 mm kalınlığa kadar ve 2005, 6106, 6108, 6111, 6112, 6182, 6612
kalitelerde kabul edilir.
14) Yağlama 0,5-4,0 g/m2 aralığında yapılmaktadır. Özel yağlama değeri talep edilen siparişler kabul edilmez. 

,BMOMþNNWFEBIBJODFPMBOÛSÛOMFSJÉJOZBQMBOUBMFQMFS TBEFDFiZBþT[uÛSÛOMFSJÉJOLBCVMFEJMJS  

16) CR ürünü sadece 508 mm iç çap olarak üretilir. 

i# 
ZÛ[FZuLBMJUFTJOEFTJQBSJāLBCVMFEJMNF[ 

UFOFLFLBMJUFTJOEFBMOBDBLTJQBSJāMFSTBEFDFLJNZBTBMLPNQP[JTZPOHBSBOUJTJZMFWFNBLTJNVN NNLBMOMþBLBEBSi$3uÛSÛO
cinsinde üretilir.
19) Sipariş edilen bobinlerin, müşterilerimizin kendi imkanlarıyla uygun doğrultma ekipmanı ve pratiği kullanmadan boya kestirip kullanmaları
halinde dalga kusuruile ilgili şikayet kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, müşterilerimizin boya kesilmiş ürünlerimizden sipariş vermesi uygun olacaktır.

174

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

175

Soğuk Haddelenmiş, Sürekli Tavlama Yapılmış - Dilinmiş Rulo
Ebatlar
.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Grup - 1

Grup - 2

0,40 - 0,44

502

0,45 - 0,48

552

0,49 - 0,49

Grup - 3

Üretim Limitleri

CRF
Soğuk Haddelenmiş, Tavlama Yapılmamış - Rulo
CRFS
Soğuk Haddelenmiş, Tavlama Yapılmamış - Sac

CCRD

Kalınlık (mm)

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Ebatlar

Grup - 4

Grup - 5

Grup - 6

Grup - 7

502

427

427

477

477

552

427

427

477

477

567

567

442

442

492

492

Grup - 8
.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)

Grup - A

0,20 - 0,29

1000

0,50 - 0,50

592

592

492

442

442

492

492

0,30 - 0,50

1200

1000

0,51 - 0,60

642

642

542

442

442

492

492

442

0,51 - 0,59

1200

1100

0,61 - 0,70

642

642

592

442

442

542

542

442

0,60 - 2,00

1200

1200

0,71 - 0,80

692

692

642

442

442

592

592

492

0,81 - 0,90

692

692

692

492

492

642

642

492

0,91 - 0,99

692

692

692

542

542

642

642

492

1,00 - 1,00

740

740

740

542

542

642

642

492

1,01 - 1,10

740

740

740

592

592

692

692

542

Grup Kodu

1,11 - 1,20

740

740

740

592

592

692

692

542

1,21 - 2,00

740

740

740

592

592

740

740

592

A
B
¸;&-

Çelik Kaliteleri
Kaliteler
6106 , 6108 , 6111 , 6112 , 6113 , 6114 , 6115 , 6182 , 6612
4112 , 6110
5130 , 5140 , 5145
Özel Grup Çelik Kaliteleri İçin Sipariş Koşulları

Çelik Kaliteleri
Grup Kodu
1
2
3
4
5
6
7
8

Kaliteler
120, 121, 6106, 6108, 6111, 6112, 6113, 6182, 7111, 7608, 7612
7512, 7513
130, 131, 132, 7022, 7026, 7114, 7115, 7116, 7122, 7123, 7124, 7314, 7315, 7316, 7516, 7726
250, 251, 7132
260, 261, 7136, 7140
4112, 4137, 5105, 6110
6137, 7125, 7128
7660

Kalite

Ürün Cinsi

Kalınlık (mm)

5130

CRF , CRFS

1,50 - 1,70

5140 , 5145

CRF , CRFS

1,70

Genişlik (mm)
700 - 899
900 - 900
700 - 899
900 - 900

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNHFOJāMJLBSBMþOEBTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

 NNLBMOMþOÛ[FSJOEFLJ"WF#HSVCVLBMJUFTJQBSJāMFSJiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS
3) Kalınlığı 0.40 mm’den ince olan ürünler için yapılan talepler, sadece CRF ürün cinsi için kabul edilir. 0,30 mm-0,39 mm kalınlık arasındaki CRFS 
ÛSÛOTJQBSJāMFSJiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLÛ[FSFLBCVMFEJMJS 

3VMPBþSMLMBSJÉJOZBQMBOUBMFQMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS
5) Tüm kalitelerde bobin baş ve sonlarında oluşan kalınlık farkından dolayı şikayet kabul edilmez.
6) 5130, 5140, 5145 kalitelerden siparişler aşağıda verilen özelliklerde kabul edilir.
a) Bobinlerin teleskopik üretilmesi durumunda, paketlenebilen bobinler teleskopik olarak paketlenecek ve sevkiyatları sonrasında şikayet kabul edilmeyecektir.
b) Teleskopik olarak üretilmiş ancak paketlenemeyen bobinler, makasta müşterimizin belirteceği uygun boyda kesilerek paketlenecek ve bu
paketler bobin CRF siparişlerine mahsuben firma tarafından satın alınacaktır.
7) Sipariş uzunluğu min. 914 mm , max. 4880 mm’dir.
8) Sac şeklindeki ürünler için paket ağırlığı max. 6 ton’dur.
9) CRF ürünler, aksi belirtilmedikçe daha sonra yığın tavlama (BA) yapılacak şekilde üretilir.
10) Sipariş edilen bobinlerin, müşterilerimizin kendi imkanlarıyla uygun doğrultma ekipmanı ve pratiği kullanmadan boya kestirip kullanmaları halinde
dalga kusuru ile ilgili şikayet kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, müşterilerimizin boya kesilmiş ürünlerimizden sipariş vermesi uygun olacaktır.

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNEJSNNHFOJāMJLBSBTOEBLJTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJEJS 

3VMPBþSMLMBSJÉJOZBQMBOUBMFQMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

(SVQWF(SVQLBMJUFMFSEF  NNLBMOMLBSBMþOEBLJTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS
4) Dilim sayısı, sipariş genişliğine bağlı olarak maks. 2 dilimdir. CCRD ürünler pakette 2 dilim olacak şekilde üretilir.  

LBMJUFMFSJÉJOiNNõLBMOMLNNuBSBTOEBTJQBSJāLBCVMFEJMJS  

LBMJUFMFSJÉJOiNNõLBMOMLNNuBSBTOEBTJQBSJāLBCVMFEJMJS

176

Grup - B

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

177

ICCR
Soğuk Haddelenmiş, Sürekli Tavlama Yapılmış, İnce - Rulo

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Üretim Limitleri

CCR
Soğuk Haddelenmiş , Sürekli Tavlama Yapılmış A Yüzey - Rulo
CCRS
Soğuk Haddelenmiş , Sürekli Tavlama Yapılmış - Sac

Ebatlar

Ebatlar

Kalınlık (mm)

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Grup - A

0,20 - 0,29

1000

0,30 - 0,39

1200

0,40 - 0,44

1200

0,45 - 0,55

1050

Grup - B

Kalınlık (mm)

Grup - 2

0,40 - 0,44

1050

910

0,45 - 0,49

910

Çelik Kaliteleri
Grup Kodu
A
B

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Grup - 1

Kaliteler
4112 , 6106 , 6108 , 6111 , 6112 , 7512 , 7612
7114 , 7122 , 7123, 7124

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNHFOJāMJLBSBMþOEBTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS
2) Yüzey pürüzlülüğü 0.61 - 1.0 mm dışında kalan değerler görüşmeye tabi olarak kabul edilir. 

i# 
ZÛ[FZuLBMJUFTJOEFTJQBSJāLBCVMFEJMNF[ 

,BMOMþNNWFEBIBJODFPMBOTJQBSJāMFSTBEFDFiZBþT[uWFiB[ZBþMuÛSÛOMFSJÉJOLBCVMFEJMJS 

,BMOMþNNEFOJODFPMBOÛSÛOMFSiLÛÉÛLSVMPuPMBSBLÛSFUJMJS
6) Rulo ağırlık sınırlaması yoktur.
7) Rulo iç çapı 508 mm’dir.
8) Sipariş edilen bobinlerin, müşterilerimizin kendi imkanlarıyla uygun doğrultma ekipmanı ve pratiği boya kestirip kullanmaları halinde dalga kusuru
ile ilgili şikayet kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, müşterilerimizin boya kesilmiş ürünlerimizden sipariş vermesi uygun olacaktır.

Grup - 3

Grup - 4

Grup - 5

Grup - 6

Grup - 7

Grup - 8

1050

900

900

1000

1000

800

1150

1150

900

900

1000

1000

800

0,50 - 0,50

1200

1200

1000

900

900

1000

1000

800

0,51 - 0,60

1300

1300

1100

900

900

1000

1000

900

0,61 - 0,70

1300

1300

1200

900

900

1100

1100

900

0,71 - 0,80

1400

1400

1300

900

900

1200

1200

1000

0,81 - 0,90

1400

1400

1400

1000

1000

1300

1300

1000

0,91 - 0,99

1400

1400

1400

1100

1100

1300

1300

1000

1,00 - 1,00

1500

1500

1500

1100

1100

1300

1300

1000

1,01 - 1,10

1500

1500

1500

1200

1200

1400

1400

1100

1,11 - 1,20

1500

1500

1500

1200

1200

1400

1400

1100

1,21 - 2,00

1500

1500

1500

1200

1200

1500

1500

1200

Çelik Kaliteleri
Grup Kodu
1
2
3
4
5
6
7
8

Kaliteler
120 , 121 , 6106 , 6108 , 6111 , 6112 , 6113 , 6182 , 7111 , 7608 , 7612
7512 , 7513
130 , 131 , 132 , 7022 , 7026 , 7114 , 7115 , 7116 , 7122 , 7123 , 7124 , 7314 , 7315 , 7316 , 7516 , 7726
250 , 251 , .7132
260 , 261 , 7136 , 7140
4112 , 4137 , 5105 , 6110
6137 , 7125 , 7128
7660

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNHFOJāMJLBSBMþOEBTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

3VMPBþSMLMBSJÉJOZBQMBOUBMFQMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

(SVQWF(SVQLBMJUFMFSEF  NNLBMOMLBSBMþOEBLJTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS 

(SVQLBMJUFMFSEF  NNLBMOMLCBOEOEBNNHFOJāMJLBSBMþOEBTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS 

 LBMJUFMFSJÉJOiNNõLBMOMLNNuBSBTOEBTJQBSJāLBCVMFEJMJS 

 LBMJUFMFSJÉJOiNNõLBMOMLNNuBSBTOEBTJQBSJāLBCVMFEJMJS
7) Sipariş uzunluğu min. 914 mm , maks. 4880 mm’dir.
8) Sac şeklindeki ürünler için paket ağırlığı maks. 6 ton’dur.
9) Yüzey pürüzlülüğü ( Ra≤ 0.40 μm ) olan parlak siparişler kabul edilmez.
10) 0,55 mm ve altındaki kalınlıklarda grup 1, grup 2, grup 3 kalitelerinden, ICCR üretim limitleri içerisinde yer alan kalitelerde ve ebatlarda CCR
ürün cinsinden sipariş kabul edilmez. CCR ürün yerine, ICCR ürün cinsinden sipariş kabul edilir.
11) Sipariş edilen bobinlerin, müşterilerimizin kendi imkanlarıyla uygun doğrultma ekipmanı ve pratiği kullanmadan boya kestirip kullanmaları
halinde dalga kusuru ile ilgili şikayet kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, müşterilerimizin boya kesilmiş ürünlerimizden sipariş vermesi uygun
olacaktır.

178

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

179

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Üretim Limitleri

CCRF
Soğuk Haddelenmiş, Tavlama Yapılmamış - Rulo
CCRFS
Soğuk Haddelenmiş, Tavlama Yapılmamış - Sac

CCRK
Soğuk Haddelenmiş , Sürekli Tavlama Yapılmış , Kenarları Kesilmiş A Yüzey - Rulo
CCRSK
Soğuk Haddelenmiş , Sürekli Tavlama Yapılmış , Kenarları Kesilmiş - Sac
Ebatlar

Ebatlar

Kalınlık (mm)

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Grup - 1

Grup - 2

Grup - 4

Grup - 5

Grup - 6

Grup - 7

Grup - 8

0,40 - 0,44

1050

1050

Grup - 3

885

885

1000

1000

785

0,45 - 0,48

1150

1150

885

885

1000

1000

785

0,49 - 0,49

1150

1150

885

885

1000

1000

800

0,50 - 0,50

1185

1185

975

885

885

1000

1000

800

0,51 - 0,60

1285

1285

1075

885

885

1000

1000

900

0,61 - 0,70

1300

1300

1175

900

900

1100

1100

900

0,71 - 0,80

1400

1400

1275

900

900

1200

1200

1000

0,81 - 0,90

1400

1400

1400

1000

1000

1300

1300

1000

0,91 - 0,99

1400

1400

1400

1100

1100

1300

1300

1000

1,00 - 1,00

1485

1485

1475

1100

1100

1300

1300

1000

1,01 - 1,10

1485

1485

1475

1185

1185

1400

1400

1100

1,11 - 1,20

1485

1485

1475

1200

1200

1400

1400

1100

1,21 - 2,00

1485

1485

1475

1200

1200

1485

1485

1200

Kalınlık (mm)

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Grup - 1

Grup - 2

Grup - 3

Grup - 4

Grup - 5

Grup - 6

Grup - 7

Grup - 8

0,40 - 0,50

1300

1300

1200

900

900

1000

1000

800
900

0,51 - 0,60

1300

1400

1200

900

900

1000

1000

0,61 - 0,70

1400

1500

1300

900

900

1100

1100

900

0,71 - 0,80

1500

1500

1400

900

900

1200

1200

1000

0,81 - 0,90

1500

1500

1400

1000

1000

1300

1300

1000

0,91 - 0,99

1500

1500

1400

1100

1100

1300

1300

1000

1,00 - 1,00

1500

1500

1500

1100

1100

1300

1300

1000

1,01 - 1,20

1500

1500

1500

1200

1200

1400

1400

1100

1,21 - 2,00

1500

1500

1500

1300

1200

1500

1500

1200

Çelik Kaliteleri
Grup Kodu

Çelik Kaliteleri
Grup Kodu
1
2
3
4
5
6
7
8

Kaliteler
120 , 121 , 6106 , 6108 , 6111 , 6112 , 6113 , 6182 , 7111 , 7608 , 7612
7512 , 7513
130 , 131 , 132 , 7022 , 7026 , 7114 , 7115 , 7116 , 7122 , 7123 , 7124 , 7314 , 7315 , 7316 , 7516 , 7726
250 , 251 , .7132
260 , 261 , 7136 , 7140
4112 , 4137 , 5105 , 6110
6137 , 7125 , 7128
7660

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNHFOJāMJLBSBMþOEBTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

3VMPBþSMLMBSJÉJOZBQMBOUBMFQMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

(SVQWF(SVQLBMJUFMFSEF  NNLBMOMLBSBMþOEBLJTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS 

(SVQLBMJUFMFSEF  NNLBMOMLCBOEOEBNNHFOJāMJLBSBMþOEBTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS 

 LBMJUFMFSJÉJOiNNõLBMOMLNNuBSBTOEBTJQBSJāLBCVMFEJMJS 

 LBMJUFMFSJÉJOiNNõLBMOMLNNuBSBTOEBTJQBSJāLBCVMFEJMJS
7) Sipariş uzunluğu min. 914 mm , maks. 4880 mm’dir.
8) Sac şeklindeki ürünler için paket ağırlığı maks. 6 ton’dur.
9) Yüzey pürüzlülüğü ( Ra≤ 0.40 μm ) olan parlak siparişler kabul edilmez.
10) Sipariş edilen bobinlerin, müşterilerimizin kendi imkanlarıyla uygun doğrultma ekipmanı ve pratiği kullanmadan boya kestirip kullanmaları halinde
dalga kusuru ile ilgili şikayet kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, müşterilerimizin boya kesilmiş ürünlerimizden sipariş vermesi uygun olacaktır.

180

www.erdemir.com.tr

1
2
3
4
5
6
7
8
Özel

Kaliteler
6106 , 6108 , 6111 , 6112 , 6113 , 7111 , 7608 , 7612
7512 , 7513
7022 , 7026 , 7114 , 7115 , 7116 , 7122 , 7123 , 7124 , 7314 , 7315 , 7316 , 7516 , 7726
7132
7136 , 7140
4112 , 4137 , 5105 , 6110
6137 , 7125 , 7128
7660
6118

Özel Grup Çelik Kaliteleri İçin Sipariş Koşulları
Kalite

Ürün Cinsi

6118

CCRF, CCRFS

Kalınlık (mm)
0,40 - 0,49
0,50 - 0,78
0,79 - 2,00

Genişlik (mm)
700 - 899
900 - 900
700 - 899
900 - 1000

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNHFOJāMJLBSBMþOEBTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

3VMPBþSMLMBSJÉJOZBQMBOUBMFQMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS
3) Sipariş uzunluğu min. 914 mm , maks. 4880 mm’dir.
4) Sac şeklindeki ürünler için paket ağırlığı maks. 6 ton’dur.
5) CCRF ürünler, aksi belirtilmedikçe daha sonra sürekli tavlama (CA) yapılacak şekilde üretilir.
6) Sipariş edilen bobinlerin, müşterilerimizin kendi imkanlarıyla uygun doğrultma ekipmanı ve pratiği kullanmadan boya kestirip kullanmaları
halinde dalga kusuru ile ilgili şikayet kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, müşterilerimizin boya kesilmiş ürünlerimizden sipariş vermesi uygun
olacaktır.

www.erdemir.com.tr

181

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Toleranslar

CCRKB
Soğuk Haddelenmiş , Sürekli Tavlama Yapılmış, Kenarları Kesilmiş B Yüzey - Rulo

CCRB
Soğuk Haddelenmiş , Sürekli Tavlama Yapılmış B Yüzey - Rulo

Ebatlar

Ebatlar
Kalınlık (mm)
0,40 - 0,44
0,45 - 0,49
0,50 - 0,50
0,51 - 0,60
0,61 - 0,70
0,71 - 0,80
0,81 - 0,90
0,91 - 0,99
1,00 - 1,00
1,01 - 1,10
1,11 - 1,20
1,21 - 2,00

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Grup - 1
1050
1150
1185
1285
1300
1400
1400
1400
1485
1485
1485
1485

Grup - 2
1050
1150
1185
1285
1300
1400
1400
1400
1485
1485
1485
1485

Kalınlık (mm)

Grup - 3

0,40 - 0,44
0,45 - 0,49
0,50 - 0,50
0,51 - 0,60
0,61 - 0,70
0,71 - 0,80
0,81 - 0,90
0,91 - 0,99
1,00 - 1,00
1,01 - 1,20
1,21 - 2,00

975
1075
1175
1275
1400
1400
1475
1475
1475
1475

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Grup - 1
1050
1150
1200
1300
1300
1400
1400
1400
1500
1500
1500

Grup - 2
1050
1150
1200
1300
1300
1400
1400
1400
1500
1500
1500

Grup - 3

1000
1100
1200
1300
1400
1400
1500
1500
1500

Çelik Kaliteleri
Çelik Kaliteleri
Grup Kodu
1
2
3

Grup Kodu
Kaliteler
120 , 121 , 6106 , 6108 , 6111 , 6112 , 6113 , 6182 , 7111 , 7608 , 7612
7512 , 7513
130 , 131 , 132 , 7022 , 7026 , 7114 , 7115 , 7116 , 7122 , 7123 , 7124 , 7314 , 7315 , 7316 , 7516 , 7726

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNHFOJāMJLBSBMþOEBTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

3VMPBþSMLMBSJÉJOZBQMBOUBMFQMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

(SVQWF(SVQLBMJUFMFSEF  NNLBMOMLBSBMþOEBLJTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS 

(SVQLBMJUFMFSEF  NNLBMOMLCBOEOEBNNHFOJāMJLBSBMþOEBTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS
5) 250, 251, 260, 261, 7125, 7128, 7132, 7136 ve 7140 kalitelerde B Yüzey siparişleri CCRK üretim limitlerinde belirtilen şartlar geçerli 
PMNBLLBZEZMBiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS 

 LBMJUFMFSJÉJOiNNõLBMOMLNNuBSBTOEBTJQBSJāLBCVMFEJMJS 

 LBMJUFMFSJÉJOiNNõLBMOMLNNuBSBTOEBTJQBSJāLBCVMFEJMJS
8) Yüzey pürüzlülüğü ( Ra ≤ 0.40 μm ) olan parlak siparişler kabul edilmez.
9) Sipariş edilen bobinlerin, müşterilerimizin kendi imkanlarıyla uygun doğrultma ekipmanı ve pratiği kullanmadan boya kestirip kullanmaları halinde
dalga kusuru ile ilgili şikayet kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, müşterilerimizin boya kesilmiş ürünlerimizden sipariş vermesi uygun olacaktır.

182

www.erdemir.com.tr

1
2
3

Kaliteler
120 , 121 , 6106 , 6108 , 6111 , 6112 , 6113 , 6182 , 7111 , 7608 , 7612
7512 , 7513
130 , 131 , 132 , 7022 , 7026 , 7114 , 7115 , 7116 , 7122 , 7123 , 7124 , 7314 , 7315 , 7316 , 7516 , 7726

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNHFOJāMJLBSBMþOEBTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

3VMPBþSMLMBSJÉJOZBQMBOUBMFQMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMBLBCVMFEJMJS 

(SVQWF(SVQLBMJUFMFSEF  NNLBMOMLBSBMþOEBLJTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS 

(SVQLBMJUFMFSEF  NNLBMOMLCBOEOEBNNHFOJāMJLBSBMþOEBTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS
5) 250, 251, 260 , 261 , 7125 , 7128 , 7132 , 7136 ve 7140 kalitelerde B Yüzey siparişleri, CCR üretim limitlerinde belirtilen şartlar geçerli 
PMNBLLBZEZMBiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS 

 LBMJUFMFSJÉJOiNNõLBMOMLNNuBSBTOEBTJQBSJāLBCVMFEJMJS 

 LBMJUFMFSJÉJOiNNõLBMOMLNNuBSBTOEBTJQBSJāLBCVMFEJMJS
8) Yüzey pürüzlülüğü ( Ra≤ 0.40 μm ) olan parlak siparişler kabul edilmez.
9) Sipariş edilen bobinlerin, müşterilerimizin kendi imkanlarıyla uygun doğrultma ekipmanı ve pratiği kullanmadan boya kestirip kullanmaları
halinde dalga kusuru ile ilgili şikayet kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, müşterilerimizin boya kesilmiş ürünlerimizden sipariş vermesi uygun olacaktır.

www.erdemir.com.tr

183

Soğuk Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler İçin Ebat ve Şekil Toleransları

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Toleranslar

Toleranslar

A) Minimum akma mukavemeti Re< 260 N/mm2 olan kaliteler için kalınlık toleransları

Tolerans Standardı: DIN EN 10131 - 2006
Genişlik (w) (mm)
Tolerans (mm)

Nominal Kalınlık (t)

Uygulanan ERDEMİR Ürün Cinsleri

w≤1200

CR, CCR, CCRB, ICCR, CRS, CCRS, CRF, CRFS, CCRF, CCRFS, CRK, CCRK, CCRKB, CRSK, CCRSK, CRD, CCRD

Genel Uygulama
r#VTUBOEBSE OPNJOBMLBMOMþ NNJMF NNBSBTOEBPMBOÛSÛOMFSFVZHVMBOS

1200<w≤1500

w>1500

0,35 ≤ t ≤ 0,40

± 0,03

± 0,04

± 0,05

0,40 < t ≤ 0,60

± 0,03

± 0,04

± 0,05

0,60 < t ≤ 0,80

± 0,04

± 0,05

± 0,06

0,80 < t ≤ 1,00

± 0,05

± 0,06

± 0,07

1,00 < t ≤ 1,20

± 0,06

± 0,07

± 0,08

1,20 < t ≤ 1,60

± 0,08

± 0,09

± 0,10

1,60 < t ≤ 2,00

± 0,10

± 0,11

± 0,12

Kalınlık Toleransları
r,BMOMLÕMÉÛNÛ LFOBSMBSEBONJONNV[BLMLUBLJIFSIBOHJCJSOPLUBEBOZBQMS
r(FOJāMJþJõNNPMBOEJMJONJāSVMPWFZBCPZBLFTJMNJāÛSÛOMFSEFLBMOMLÕMÉÛNÛFLTFOJOPSUBTOEBOZBQMS
r,BMOMLUPMFSBOTMBS LBZOBLMBVDVDBFLMFONJāSVMPWFZBEJMJONJāSVMPMBSONV[VOMVþVOEBLJCÕMHFTJOEFNBLTBSUSMS
rWFLBMOMLUPMFSBOTMBS™ NNEFOB[PMNBNBLLBZEZMBBāBþEBLJāBSUMBSEBVZHVMBOS

B) Minimum akma mukavemeti 260 ≤ Re < 340 N/mm2 olan kaliteler için kalınlık toleransları
Genişlik (w) (mm)
Tolerans (mm)

Nominal Kalınlık (t) 

$$3 $$3, $$3% $$34 $$34, $$3' $$3'4 $$3# $$3,#ÛSÛOMFSEFLBMOMLUPMFSBOTJÉJO

w≤1200

w>1500

0,35 ≤ t ≤ 0,40

± 0,04

± 0,05

± 0,06

< 340

% 93

0,40 < t ≤ 0,60

± 0,04

± 0,05

± 0,06

≥ 340

% 90

ICCR, CR, CRK, CRD, CRS, CRSK, CRF, CRFS ürünlerde,
rLBMOMLUPMFSBOTVZHVMBONB[
rLBMOMLUPMFSBOTJÉJO

Nominal Kalınlık (mm)

0,60 < t ≤ 0,80

± 0,05

± 0,06

± 0,07

0,80 < t ≤ 1,00

± 0,06

± 0,07

± 0,08

1,00 < t ≤ 1,20

± 0,07

± 0,08

± 0,10

1,20 < t ≤ 1,60

± 0,09

± 0,11

± 0,12

1,60 < t ≤ 2,00

± 0,12

± 0,13

± 0,14

Garanti Kapsamı

t ≤ 0,70

% 90

0,71 ≤ t

Uygulanmaz

C) Minimum akma mukavemeti 340 ≤ Re < 420 N/mm2 olan kaliteler için kalınlık toleransları
Genişlik (w) (mm)
Tolerans (mm)

Nominal Kalınlık (t)
w≤1200

184

1200<w≤1500

Garanti Kapsamı

.JOJNVN"LNB.VLBWFNFUJ /NN2)

www.erdemir.com.tr

1200<w≤1500

w>1500

0,35 ≤ t ≤ 0,40

± 0,04

± 0,05

± 0,06

0,40 < t ≤ 0,60

± 0,05

± 0,06

± 0,07

0,60 < t ≤ 0,80

± 0,06

± 0,07

± 0,08

0,80 < t ≤ 1,00

± 0,07

± 0,08

± 0,10

1,00 < t ≤ 1,20

± 0,09

± 0,10

± 0,11

1,20 < t ≤ 1,60

± 0,11

± 0,12

± 0,14

1,60 < t ≤ 2,00

± 0,14

± 0,15

± 0,17

www.erdemir.com.tr

185

Genişlik Toleransı

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Toleranslar

Toleranslar

Yüzey Düzgünlüğü Toleransı

r(FOJāMJLÕMÉÛNÛ ÛSÛOÛOCPZVOBFLTFOJOFEJLPMBSBLZBQMS

r:Û[FZEÛ[HÛOMÛþÛUPMFSBOT EÛ[HÛOCJSZÛ[FZÛ[FSJOFCSBLMBOTBDOBMUZÛ[FZJJMFEÛ[HÛOZÛ[FZBSBTOEBNBLTLBCVMFEJMFCJMJSV[BLMLUS
r:Û[FZEÛ[HÛOMÛþÛUPMFSBOTTBEFDFTBDÛSÛOMFSFVZHVMBOS
r¾SÛODJOTJ$3'4 $$3'4 'VMMIBSE 
PMBOTBDMBSJÉJOZÛ[FZEÛ[HÛOMÛþÛUPMFSBOTVZHVMBONB[

a) Genişliği 600 mm ve Daha Geniş Olan Rulo ve Saclar İçin
Genişlik Tolerans (mm)
Normal Toleranslar

Nominal Genişlik (w)
Alt

A) Minimum akma mukavemeti Re < 260 N/mm2 olan kaliteler için yüzey düzgünlüğü toleransı

Özel Toleranslar (S)
Üst

Alt

Üst

600 ≤ w ≤ 1200

0

+4

0

+2

1200 < w ≤ 1500

0

+5

0

+2

w >1500

0

+6

0

+3

Nominal kalınlık t için maks. dalga yüksekliği
Tolerans Sınıfı

r¸[FMHFOJāMJLUPMFSBOT 4 
NNWFEBIBHFOJāPMBOLFOBSMBSLFTJMNJāWFEJMJONJāÛSÛOMFSFVZHVMBOSNNEFOEBIBEBSHFOJāMJLMFSJÉJO
özel genişlik toleransı uygulanmaz.

Normal

b) Genişliği 600 mm‘ den Dar Olan Dilinmiş Rulo ve Saclar İçin
Genişlik Tolerans (mm)
w<125

Nominal Kalınlık (mm) (t)

125≤w<250

250≤w<400

400≤w<600

Alt

Üst

Alt

Üst

Alt

Üst

Alt

Üst

t < 0,6

0

+ 0,4

0

+ 0,5

0

+ 0,7

0

+ 1,0

0,6 ≤ t < 1,0

0

+ 0,5

0

+ 0,6

0

+ 0,9

0

+ 1,2

1,0 ≤ t < 2,0

0

+ 0,6

0

+ 0,8

0

+ 1,1

0

+ 1,4

Nominal Genişlik (w)

t<0,7

0,7≤t<1,2

w <600

7

6

t≥1,2
5

600 ≤ w < 1200

10

8

7

1200 ≤ w < 1500

12

10

8

w ≥ 1500

17

15

13

w < 600

4

3

2

600 ≤ w < 1200

5

4

3

1200 ≤ w < 1500

6

5

4

w ≥ 1500

8

7

6

Özel (FS)
w < 1500

200 mm’nin üstündeki dalga boyu uzunluklarında, dalga yüksekliği, dalga boyu uzunluğunun %
1’inden az olmalıdır

w ≥ 1500

200 mm’nin üstündeki dalga boyu uzunluklarında, dalga yüksekliği, dalga boyu uzunluğunun %
1,5’inden az olmalıdır.
200 mm’nin altındaki dalga boyu uzunluklarında dalga yüksekliği maks. 2 mm’dir.

Uzunluk Toleransı
r6[VOMVLTBDOV[VOLFOBSCPZVODBÕMÉÛMÛS

B) Minimum akma mukavemeti 260 ≤ Re < 340 N/mm2 olan kaliteler için yüzey düzgünlüğü toleransı
Normal Toleranslar (mm)

Nominal Uzunluk (mm) (L)

Alt

Üst

< 2000

0

+6

≥ 2000

0

% 0,3xL

Nominal kalınlık t için maks. dalga yüksekliği
Tolerans Sınıfı

Normal

Özel (FS)

Nominal Genişlik (w)

t<0,7

0,7≤t<1,2

600 ≤ w < 1200

13

10

t≥1,2
8

1200 ≤ w < 1500

15

13

11
17

w ≥ 1500

20

19

600 ≤ w < 1200

8

6

5

1200 ≤ w <1500

9

8

6

w ≥ 1500

12

10

9

C) Minimum akma mukavemeti Re ≥ 340 N/mm2 olan kaliteler için yüzey düzgünlüğü toleransı
r#VLBMJUFMFSEFZÛ[FZEÛ[HÛOMÛþÛUPMFSBOTTJQBSJāBāBNBTOEBCFMJSMFOJS

186

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

187

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Soğuk Haddelenmiş
Yassı Çelik Ürünler

Toleranslar

Kenar Eğriliği Toleransı
r,FOBSFþSJMJþJ V[VOLFOBSOJLJVDVOVCJSMFāUJSFOEÛ[CJSÉJ[HJJMFCVV[VOLFOBSBSBTOEBLJNBLTV[BLMLNJLUBSES
r,FOBSFþSJMJþJÕMÉÛNÛ ÛSÛOÛOJÉCÛLFZLFOBSOEBZBQMS
r,FOBSFþSJMJþJÕMÉÛV[VOMVþV LFOBSEBOIFSIBOHJCJSOPLUBEBOJUJCBSFOÕMÉÛMFOV[VOMVLUVS
r,FOBSFþSJMJþJJÉJOÕ[FMUPMFSBOTMBSVZHVMBONB[
Ürün Boyutları (mm)
Ürün Cinsi
Sac

Genişlik
≥ 600

Uzunluk

Ölçü Uzunluğu (mm)

≥ 2000

2000

Tolerans (mm)
5

< 2000

Gerçek uzunluk (L)

+ 0,0025 L

Rulo

≥ 600

-

2000

5

Dilinmiş Rulo

< 600

-

2000

5

Köşe Dikliği Toleransı (mm)

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

r,ÕāFEJLMJþJ FOJOFLFOBSOCPZVOBLFOBSÛ[FSJOFPSUPHPOBMJ[EÛāÛNÛJMFUFTQJUFEJMFOTBQNBNJLUBSES
r,ÕāFEJLMJþJUPMFSBOTTBDOHFSÉFLHFOJāMJþJOJONBLTJPMBCJMJS

188

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

189

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile Yassı Çelik Ürünler
Genel Bilgiler

Atmosfere açık alanlarda malzemede oluşacak korozyonu engellemeye ve malzeme ömrünü
artırmaya yönelik yapılan bu kaplama işlemi ile üretilen galvanizlenmiş malzemeler, özellikle
otomotiv sektörü ve dış yüzey kaplama yapan sektörlerin en önemli girdisini oluşturmaktadır.
Galvanize/galvanile çelikler kromatlama ve/veya yağlama ile pasive edilerek, yüzeyde
oluşturulan çinko kaplamanın korunumu sağlanmaktadır.
Galvanizlenmiş malzemelerin yüzey kaliteleri, uluslararası standartlar baz alınarak A, B ve C
(en iyi) yüzey olmak üzere, 3 farklı yüzey kalitesinde üretilmektedir.

Avantajları
Korozyon direnci: Kaplamadaki çinkonun doğasında
bulunan metali korozif elementlere karşı bariyer kurarak
korunması nedeniyle, mükemmel bir korozyon direnci
sağlamaktadır. En iyi kullanım ömrü kaplamanın kalınlığına
ve ortamın şiddetine (nem, tuzlu vb.) bağlıdır.
Mükemmel yüzey görünümü: C yüzey kalitesi görünür
yüzey uygulamalarında sorunsuz olarak kullanılmaktadır.
Şekillendirilebilirlik: Galvanizli çelikler ekstra derin
çekilebilirlik ve bükme istenen parça üretimlerinde rahatlıkla
kullanılır.
Boyanabilirlik: Doğru ön işlemlerin (yüzey işlemleri, yağ
alma vb.) yapılması akabinde boyanabilir haldedir.
Kaynaklanabilirlik: Birçok bilinen kaynak prosesleri ile
kaynaklanabilir. Galvanile ürünler galvanizli ürünlere göre
daha geliştirilmiş punta kaynaklanabilirliğine sahiptir.

Genel Uygulama Alanları
Otomotiv sektörünün geliştirilmiş korozyon direnci ve boya
adhezyonu gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayan
galvanize/galvanile ürünlerin, otomotiv endüstrisindeki
kullanımı özellikle son yıllarda çok artmıştır. Günümüzde
çoğu otomobil üreticileri hem iç yüzey hemde dış yüzey
parça üretimlerinde galvanize/galvanile saclar kullanarak,
ürettikleri araçlara korozyona karşı ömür boyu garanti
verebilmektedir. Sıcak daldırma galvanize/galvanile çelikler
araç gövdesinin çeşitli parçalarında kullanılmaktadır.

Galvanize yassı çelikler, soğuk haddelenmiş metalin sıcak daldırma
prosesi ile, her iki yüzeyinin de çinko tabakası ile kaplanması sonucu
üretilirler. Çelik yüzeyinde çinko kaplamanın oluşturulmasından
sonra, indüksiyon ile ısıtma sonucunda ara yüzeydeki kaplamanın
çinko-demir alaşım tabakasına dönüştürülmesi ile galvanile yassı
çelikler üretilir.

190

Yapı sektöründe sıcak daldırma galvanize/galvanile çelikler
geniş bir kullanım alanına sahiptir. Uygulanacak alanın
atmosferik şartlarına ve istenilen korozyon direncine
bağlı olarak değişik kaplama kalınlıklarında çatı, kapı, fens,
profil gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Beyaz eşya sektöründe görünmeyen (iç) yüzeylerde
kullanılan galvanizli saçların, görünür (dış) yüzeylerde de
kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, beyaz eşya ürünleri
parçalarının büyük bir bölümü galvanizli saclardan
üretilmeye başlanmıştır.

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

191

ERDEMİR’de Üretilen Galvaniz/Galvanile Ürünlerle İlgili
Genel Bilgiler;
ERDEMİR’de üretilen galvaniz/galvanile ürünlerle ilgili genel bilgiler
aşağıda verilmiştir.

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Genel Teknik Bilgiler

Genel Teknik Bilgiler

Yüzey Kalitesi:
%*/&/TUBOEBSEOBHÕSF" #WF$ZÛ[FZLBMJUFTJTBþMBONBLUBES"LTJCFMJSUJMNFEJLÉF"ZÛ[FZÕ[FMMJMLMFSJOF
uygun olarak üretilir.
r A yüzey : Kaplanmış yüzey
Batık, çizik, oyuklar, yüzey görünümündeki değişmeler, siyah noktalar, hafif pasivasyon lekeleri gibi kusurlara
izin verilebilir. Ayrıca tension leveller kırık izi ve duruş kaynaklı izler görülebilir.     

r B yüzey : İyileştirilmiş yüzey

Ürünler:

Temper haddeleme işlemi ile elde edilen yüzeydir. Çok küçük ölçülerde hafif çizikler, temper hadde kaynaklı izler,
tension leveller kırık izi , çinko akış izi, duruş kaynaklı izler ve hafif pasivasyon lekeleri gibi kusurlara izin verilir.

¬JOLPLBQMBONā ; 
HBMWBOJ[FWFÉJOLPEFNJSBMBāNLBQMBONā ;' 
HBMWBOJMFÛSÛOMFSJNJ[BāBþEBCFMJSUJMFOāFLJMWFZBQEB
üretilebilir.
r3VMP EJMJONJāSVMPWFZBNBLBTUBCPZBLFTJMNJāPMBSBL
r,FOBSMBSLFTJMNJāWFZBLFTJMNFNJāEVSVNEB

r $ZÛ[FZ&OJZJLBMJUFEFZÛ[FZ    

Temper haddeleme işlemi ile elde edilen yüzeydir. Yüksek kalitede boyama işlemine uygun homojen yüzey
kalitesine sahip olmalıdır. Diğer yüzey de en az B yüzey özelliklerine sahip olmalıdır.

Kaplama Görünümü:
Ölçüler:

4BEFDFÉJÉFLTJ[ NJOJNJ[FETQBOHMF . 
HÕSÛOÛNÛOEFÛSFUJNZBQMNBLUBES

rKalınlıklar, nominal ve kaplama sonrası kalınlıktır.
rBobin iç çapı isteğe bağlı olarak 508 veya 610 mm (+/- 20 mm) olabilir.

Yüzey Görünümü: 

5FNQFSIBEEF TLJOQBTT 
JāMFNJVZHVMBONBZBOÉJOLPLBQM ; 
HBMWBOJ[FÛSÛOMFSQBSMBLHÕSÛOÛNEFEJS

Yüzey Koruma:
r Yağlama (O)

: Ürün yüzeyinde koruyucu yağ aşağıdaki oranlarda bulunmaktadır (toplam iki yüzey). Aksi belirtilmedikçe
normal yağlama değerleri uygulanır. Özel, az yağlı, ağır yağlı talepler görüşmeye tabi olarak kabul edilebilir.
Az Yağlı
:100-250 mg/m2
Normal Yağlı :250-500 mg/m2
Ağır Yağlı
:500-1000 mg/m2
Çok Ağır Yağlı :1500-3000 mg/m2
r ,JNZBTBM1BTJWBTZPO $ 
%FQPMBNBWFUBāNBFTOBTOEB ÛSÛOZÛ[FZJOEFLPSP[ZPOPMVāVNVOVFOHFMMFNFLJÉJOVZHVMBOS
r ,JNZBTBM1BTJWBTZPOWF:BþMBNB $0 
¾SÛOZÛ[FZJOJOLPSP[ZPOBLBSāLPSVZVDVMVþVOVBSUSNBLJÉJOCVLPNCJOBTZPO
kullanılabilir.
r :Û[FZ,PSVNBT[ 6 
&3%&.ÿ3ZÛ[FZLPSVNBT[HBMWBOJ[MJÛSÛOÕOFSNFNFLUFEJS:Û[FZLPSVNBT[ÛSÛOUBMFQFEJMNFTJ 
EVSVNVOEB ZÛ[FZEFPMVāBCJMFDFLLPSP[ZPOSJTLJOEFO&3%&.ÿ3TPSVNMVPMNBZBDBLUS
r ,PSP[ZPOJÉJOHBSBOUJTÛSFTJIB[SCJMEJSJNUBSJIJOEFOJUJCBSFOBZES
r &3%&.ÿ3LBZOBLMPMNBZBOTUPLMBNBWFTFWLJZBUOFEFOJZMFPMVāBCJMFDFLLPSP[ZPOSJTLJOEFO&3%&.ÿ3TPSVNMVPMNBZBDBLUS
r ,JNZBTBMQBTJWBTZPO LPSP[ZPOSJTLJOJB[BMUNBLMBCJSMJLUFEFQPMBNBWFUBāNBLPāVMMBSOEBUBNFULJOPMNBZBCJMJS%PMBZTJMF 
TJQBSJāMFSJO OPSNBMZBþMWFZBiLSPNBUMB[ZBþMuWFSJMNFTJÕOFSJMNFLUFEJS
r "LTJCFMJSUJMNFEJþJUBLEJSEFāFLJMMFOEJSNFZFVZHVOEÛāÛLLBSCPOMVÉFMJLMFSWF)4-"ÉFMJLMFSiLSPNBUT[ZBþMu ZBQÉFMJLMFSJ 
JTFiLSPNBUMZBþT[uPMBSBLÛSFUJMNFLUFEJS

192 

www.erdemir.com.tr

Markalama:
Galvanize/galvanile(yüzey koruma yapılmış) ürünlerimize korozif olmayan ve kolayca silinebilen mürekkeple
LBMJUFWFFCBUWCCJMHJMFSJNBSLBMBONBLUBES.BSLBMBNBJTUFONFNFTJIBMJOEFTJQBSJāBāBNBTOEBCFMJSUJMNFMJEJS

www.erdemir.com.tr

193

Standart Karşılığı
Genel Kullanım Alanı ve Başlıca Özellikleri
Standart

Soğuk şekillendirmeye uygun düşük karbonlu
iÉJOLPJMFLBQMBONāuHBMWBOJ[FÉFMJLMFS

Soğuk şekillendimeye uygun düşük karbonlu
iÉJOLPEFNJSBMBāNJMFLBQMBONāuHBMWBOJMFÉFMJLMFS

Çinko ile kaplanarak
iHBMWBOJ[FFEJMNJāuGSOTFSUMFāNFMJÉFMJLMFS

Çinko-demir alaşımı ile kaplanarak
iHBMWBOJMFuFEJMNJāGSOTFSUMFāNFMJÉFMJLMFS

¬JOLPJMFLBQMBOBSBLiHBMWBOJ[FFEJMNJāu
IF çeliği
:ÛLTFLBLNBEBZBONMWFTPþVLāFLJMMFOEJSNFJāMFNJOFVZHVOiHBMWBOJ[FFEJMNJāuÉJGUGB[MÉFMJLMFS

194

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Kalite Dizini
Galvanize ve Galvanile Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

Kalite Dizini
Galvanize ve Galvanile Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

Benzer Standart Karşılıkları (1)
.BM[FNF
No

&TLJ

Avrupa

Amerikan

Japon

Sayfa
No

%*/&/

%9% ;

1311

1.0226

%*/&/'F1(;

"45."$45JQ$

JIS 3302 SGCC

198

%*/&/

%9% ;

1312

1.0350

%*/&/'F1(;

"45."$45JQ#

JIS 3302 SGCD1

198

%*/&/

%9% ;

1313

1.0355

%*/&/'F1(;

"45."'45JQ#

JIS 3302 SGCD2

198

%*/&/

%9% ;

1303

1.0355

%*/&/'F1(;

"45."'45JQ#

JIS 3302 SGCD3

198

JIS 3302 SGCD3

%*/&/

%9% ;

1314

1.0306

%*/&/'F1(;

"45."%%45JQ"

%*/&/

%9% ;

1315

1.0322

%*/&/'F1(;

"45."&%%4

84%."

A2 DC05

311

%9% ;

11-04-013

9&

312

%9% ;

84%."

A3 DC06

323

%9% ;

199

11-04-013

9&4

324

%9% ;

199

B53 3106

XSG

325

%9% ;

199

52806/9.52873

'&1;/5'4

326 

%9% ;

199

52806/9.52873

'&1;/5'4

327

%9% ;

199

52806/9.52873

'&1'&1;/5'4

328

%9% ;

%*/&/

%9% ;'

1411

1.0226

198
198
199

"45."'4

199

199

%*/&/'F1(;'

"45."$45JQ$

JIS 3302 SGCC

201

%*/&/

%9% ;'

1412

1.0350

%*/&/'F1(;'

"45."$45JQ#

JIS 3302 SGCD1

201

%*/&/

%9% ;'

1413

1.0355

%*/&/'F1(;'

"45."'45JQ#

JIS 3302 SGCD2

201

JIS 3302 SGCD3

%*/&/

%9% ;'

1414

1.0306

%*/&/'F1(;'

"45."%%45JQ"

%*/&/

%9% ;'

1415

1.0322

%*/&/'F1(;'

"45."&%%4

201

TSG3109G

SCGA 270C

410

%9% ;'

"45."%2

202

TSG3109G

SCGA 270C

411

%9% ;'

"45."%2

202

TSG3109G

SCGA 270D

430

%9% ;'

202

TSG3109G

SCGA 270D

431

%9% ;'

202

)&4$

JAC270F

432

%9% ;'

%*/&/

)9#% ;

1118

1.0354

%*/&/)9-"% ;

"45."#)4(S

%*/&/

)9#% ;

1122

1.0356

%*/&/)9-"% ;

"45."#)4(S

210

844."

A7

1124

"45."#)4(S

211

%*/&/

)9#% ;

1126

1.0433

%*/&/)9-"% ;

"45."#)4(S

210

%*/&/

)9#% ;

1130

1.0445

%*/&/)9-"% ;

"45."#)4(S

52814/9.52873

'&&#);/5'4

380

201

202 

)9#% ;

210

210
210

%*/&/

)9#% ;'

1218

1.0354

%*/&/)9#% ;'

"45."#)4(S

213

%*/&/

)9#% ;'

1222

1.0356

%*/&/)9#% ;'

"45."#)4(S

213

%*/&/

)9#% ;'

1226

1.0433

%*/&/)9#% ;'

"45."#)4(S

213

%*/&/

)9#% ;'

1230

1.0445

%*/&/)9#% ;'

"45."#)4(S

TSG3109G

SCGA 340BH

482

)9#% ;'

%*/&/

)9:% ;

1522

1.0923

%*/&/

)$59 ;

1660

1.0941

FA-52815/9.52873

'&%1';/5'4

390

www.erdemir.com.tr

%*/&/)9:% ;

"45."4)4(S

214
215

)$59 ;

www.erdemir.com.tr

213
212

215

195

Standart Karşılığı
Genel Kullanım Alanı ve Başlıca Özellikleri

Soğuk şekillendirme işlemine uygun yüksek mukavemetli, düşük
alaşımlı, sürekli sıcak daldırma yöntemiyle çinko kaplanmış (galvanize) çelikler

¬JOLPJMFLBQMBOBSBLiHBMWBOJ[FFEJMNJāu
yapı çelikleri

Çinko-demir alaşımı ile kaplanarak
iHBMWBOJMFuFEJMNJāZBQÉFMJLMFSJ

Standart

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Kalite Dizini
Galvanize ve Galvanile Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

Kalite Dizini
Galvanize ve Galvanile Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

Benzer Standart Karşılıkları (1)
.BM[FNF
No

&TLJ

Avrupa

Amerikan

Japon

Sayfa
No

%*/&/

)9-"% ;

1626

%*/&/)9-"% ;

207

%*/&/

)9-"% ;

1630

%*/&/)9-"% ;

207

%*/&/

)9-"% ;

1634

%*/&/)9-"% ;

207

%*/&/

)9-"% ;

1638

%*/&/)9-"% ;

11-04-002

9&%

331

)9-"% ;

209

F-52811/9.52873

'&&';/5'4

360

)9-"% ;

208

11-04-002

9&%

366

)9-"% ;

208

84#."'

Gr. 300

367

)9-"% ;

208

F-52811/9.52873

'&&';/5'4

368 

)9-"% ;

208

11-04-002

9&%

372 

)9-"% ;

%*/&/

4(% ;

1322

1.0241

207

%*/&/'F&(;

208
"45."44(S

204

%*/&/

4(% ;

1325

1.0242

%*/&/'F&(;

"45."44(S

JIS SGC 340

204

%*/&/

4(% ;

1328

1.0244

%*/&/'F&(;

"45."44(S

JIS SGC 400

204

%*/&/

4(% ;

1332

1.0250

%*/&/'F&(;

"45.")4-"4(S

JIS SGC 440

204

%*/&/

4(% ;

1335

1.0259

%*/&/'F&(;

"45.")4-"4(S$MBTT

JIS SGC 490

204

1.0241

%*/&/'F&(;'

84#."'

Gr. 250

355

%*/&/

4(% ;'

1422

4(% ;

205
"45."44(S

206

%*/&/

4(% ;'

1425

1.0242

%*/&/'F&(;'

"45."44(S

JIS SGC 340

206

%*/&/

4(% ;'

1428

1.0244

%*/&/'F&(;'

"45."44(S

JIS SGC 400

206

%*/&/

4(% ;'

1432

1.0250

%*/&/'F&(;'

"45.")4-"4(S

JIS SGC 440

206

%*/&/

4(% ;'

1435

1.0259

%*/&/'F&(;'

"45.")4-"4(S$MBTT

JIS SGC 490

206

 
5BCMPEBCFMJSUJMFOi%JþFSTUBOEBSULBSāMLMBSuNBM[FNFMFSJOUBNWFZBCFO[FSLBSāMLMBSPMBCJMJSCVOFEFOMF CFMJSMFOFOÛSÛOÛO
diğer standarda uygunluğu garanti edilmemektedir. Diğer standart karşılıklarına göre seçilen malzemenin kullanım alanına tam
PMBSBLVZHVOMVþV BODBLiEFOFNFÛSFUJNJuOFUJDFTJOEFCFMJSMFOFCJMJS

196

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

197

Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Düşük Karbonlu Çinko ile Kaplanmış (Galvanize) Çelikler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Düşük Karbonlu, Çinko İle Kaplanmış (Galvanize) Çelikler

Standart: DIN EN 10346 : 2009
Kimyasal Bileşim (%)(3)

Kimyasal Bileşim (%)
Si

.O

P

S

Ti

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

Standart

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

%*/&/

%9% ;

1311

0.18

0.50

1.20

0.12

0.045

0.30

%*/&/

%9% ;

1312

0.12

0.50

0.60

0.10

0.045

0.30

Standart Karşılığı

Standart Karşılığı

%*/&/

%9% ;

1313

0.12

0.50

0.60

0.10

0.045

0.30

%*/&/

%9% ;

1303

0.12

0.50

0.60

0.10

0.045

0.30

%*/&/

%9% ;

1314

0.12

0.50

0.60

0.10

0.045

0.30

%*/&/

%9% ;

1315

0.12

0.50

0.60

0.10

0.045

0.30

Mekanik Özellikler

Standart
%*/&/
%*/&/

Re
Rp0.2/ReL

Garanti Süreleri(6)

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3
Kalite No
Kalite

%9% ;
%9% ;

1311
1312

(4)

2

.FLBOJL

Akma İzi

N/mm

Değerler

Oluşmaması

(kg/mm2)

1 ay

-

-

1 ay

Rm(1)
N/mm2

A80(2)
(%)

r90

min.

n90

(kg/mm2)
min.

min.

270-500
(27.6-51.0)

22

-

-

(3)

-

140-300
(14.3-30.6)

270-420
(27.6-42.8)

26

-

-

-

140-260
(14.3-26.5)

270-380
(27.6-38.7)

30

-

-

30

-

%*/&/

%9% ;

1313

1 ay

%*/&/

%9% ;

1303

6 ay

140-260
(14.3-26.5)

270-380
(27.6-38.7)
260-350
(26.5-35.7)
260-350
(26.5-35.7)

%*/&/

%9% ;

1314

6 ay

6 ay

120-220
(12.2-22.4)

%*/&/

%9% ;

1315

6 ay

6 ay

120-180
(12.2-18.4)

Standart

Kalite

84%."

A2 DC05

Benzer Standart/
Kalite
%*/&/
%9% ;

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

.O

Si

P

S

Ti

Nb

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

$&

AI

maks.

311

0.004

0.20

0.04

0.015

0.010

0.07

0.03

-

0.21(1)

%*/&/
%9% ;

312

0.050

0.25

0.04

0.020

0.015

0.03

0.01

-

0.16(2)

11-04-013

9&

84%."

A3 DC06

%*/&/
%9% ;

323

0.004

0.15

0.04

0.010

0.010

0.06

0.03

-

0.21(1)

9&4

%*/&/
%9% ;

324

0.005

0.25

0.04

0.015

0.015

0.07

0.03

-

0.16(2)

B53 3106

XSG

%*/&/
%9% ;

325

0.005

0.25

0.030

0.015

0.015

0.07

0.03

-

0.14(2)

52806/9.52873

'&1
;/5'4

%*/&/
%9% ;

326

0.01

0.50

0.10

0.03

0.03

0.10

-

0,0200,060

-

52806/9.52873

'&1
;/5'4

%*/&/
%9% ;

327

0.01

0.50

0.10

0.03

0.03

0.10

-

0,0200,060

-

52806/9.52873

'&1
'&1
;/5'4

%*/&/
%9% ;

328

0.01

0.50

0.10

0.03

0.03

0.10

-

0.10

-

11-04-013

Açıklamalar 

$&$ .OGPSNÛMÛOFHÕSFIFTBQMBOS    

$&$ .O 4J 
GPSNÛMÛOFHÕSFIFTBQMBOS  

3) Bu tabloda belirtilen kaliteler, müşterilerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde üretilmektedir  

-

36

(5)

1.6

0.18

39

1.9(5)

0.21

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri “Enine” test numunelerine uygulanır.
2) “Min. % uzama” değerleri, kaplama dahil 0.50 mm < d ≤ 0.70 mm kalınlık aralığında olan ürünler için 2 birim, d ≤ 0.50 mm
kalınlık aralığında olan ürünler için 4 birim azaltılır.
3) Akma dayanımı değeri, temper haddesi yapılmış (B ve C yüzey) ürünlere uygulanır.
4) Garanti süresi, B ve C yüzey kalitesi istenen ürünlere uygulanır.
5) Kalınlığı 1.5 mm’nin üstünde olan ürünler için r90 değeri 0.2 birim azaltılır.
6) Tabloda belirtilen garanti süreleri, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihte başlar.

198

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

199

Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Düşük Karbonlu, Çinko İle Kaplanmış (Galvanize) Çelikler
Mekanik Özellikler

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

Benzer Standart/Kalite

Re
N/mm2

Rm(1)
N/mm2

Re/Rm

A80
(%)

r90

n90

(kg/mm2)

(kg/mm2)

maks.

min.

min.

min.

Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Düşük Karbonlu, Çinko-Demir Alaşımı İle Kaplanmış
(Galvanile) Çelikler

A2 DC05

%*/&/
%9% ;

311(2)(3)(4)(8)

140-180
(14.3-18.4)

270-330
(27.6-33.7)

-

38

1.80

0.20

11-04-013

9&

%*/&/
%9% ;

312(8)

180-230
(18.4-23.5)

300-370
(30.6-37.7)

0.74

34

1.30

0.17

A3 DC06

%*/&/
%9% ;

323(2)(3)(4)(8)

120-165
(12.2-16.8)

270 - 350
(27.6-35.7)

-

11-04-013

9&4

%*/&/
%9% ;

324

160-200
(16.3-20.4)

280-350
(28.6-35.7)

0.66

37

1.80

0.19

B53 3106

XSG

%*/&/
%9% ;

325(6)(7)(8)

160-200
(16.3-20.4)

280-340
(28.6-34.6)

-

37

1.80

0.19

52806/9.52873

'&1;/5
F/2S

%*/&/
%9% ;

326(8)

140-210
(14,3-21,4)

270-350
(27,5-35,7)

-

1.6

0.18

52806/9.52873

'&1;/5
F/2S

%*/&/
%9% ;

327(8)

140-180
(14,3-18,4)

270-330
(27,5-33,7)

-

1.9

0.20

52806/9.52873

'&1'&1
;/5'

%*/&/
%9% ;

328(8)(9)

140-170
(14,3-17,3)

270-350
(27,5-35,7)

-

1.9

0.20

(5)(8)

Kimyasal Bileşim (%)
Si

.O

P

S

Ti

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

Standart

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

%*/&/

%9% ;'

1411

0.18

0.50

1.20

0.12

0.045

0.30

%*/&/

%9% ;'

1412

0.12

0.50

0.60

0.10

0.045

0.30

%*/&/

%9% ;'

1413

0.12

0.50

0.60

0.10

0.045

0.30

%*/&/

%9% ;'

1414

0.12

0.50

0.60

0.10

0.045

0.30

%*/&/

%9% ;'

1415

0.12

0.50

0.60

0.10

0.045

0.30

Standart Karşılığı

84%."

84%."

Çelik Kaliteleri

Standart: DIN EN 10346: 2009

Standart Karşılığı
Standart

40

2.10

d<0,70 d>=0,70
36

38

d<0,70 d>=0,70
38

40
38

0.22

Mekanik Özellikler

Standart

Açıklamalar 

¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJi&OJOFuUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS   

2) Akma dayanımı değerleri, d ≤ 0.50 mm kalınlık aralığı için 40 N/mm2, 0.50 mm < d < 0.70 mm kalınlık aralığındaki ürünler
2
için 20 N/mm artırılabilir.
3) % uzama değeri, 0.50 mm < d < 0.70 mm kalınlık aralığındaki ürünler için 2 birim azaltılabilir.
4) r90 ve n90 değerleri, d > 0.50 mm’ den kalın olan olan ürünlere uygulanır.
5) d > 1.5 mm’ den kalın olan ürünler için akma dayanımı max. değeri 210 N/mm2 dir.
6) a) d(kalınlık, mm) ≤ 1.47 mm için, akma mukavemeti 160-200 N/mm2 ve r90 değeri min. 1.80 olmalıdır..
b) 1.47 < d(kalınlık, mm) < 1.95 için, akma mukavemeti 160 - 210 N/mm2 ve r90 değeri min. 1.60 olmalıdır.
c) d(kalınlık, mm) ≥ 1.95 için, akma mukavmeti 160-210 N /mm2 ve r90 değeri min. 1.50 olmalıdır.
7) Sertlik değeri 50 max. HRB
8) Tabloda belirtilen mekanik özellikler, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihten başlamak üzere 6 ay için
garanti edilir. 

#VLBMJUF'&1'&TFSJTJLBMJUFMFSJOEFLSJUJLLBMQMBSJÉJOUBTBSMBONāUS   

www.erdemir.com.tr

&3%&.ÿ3
Kalite No

Standart Karşılığı

%*/&/

200

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

%*/&/

Kalite
%9% ;'
%9% ;'

1411
1412

Garanti Süreleri(7)

Re
Rp0.2/ReL

Rm(1)
N/mm2

(kg/mm2)

(kg/mm2)

-

-

270-500
(27.6-51.0

22

-

140-300(3)
(14.3-30.6)

270-420
(27.6-42.8)

26

270-380
(27.6-38.7)

30

-

-

34

1.4(5)

0.18

37

1.7(5)(6)

0.20(6)

.FLBOJL

Akma İzi(4)

Değerler

Oluşmaması

1 ay
1 ay

%*/&/

%9% ;'

1413

1 ay

-

140-260
(14.3-26.5)

%*/&/

%9% ;'

1414

6 ay

6 ay

120-220
(12.2-22.4)

260-350
(26.5-35.7)

%*/&/

%9% ;'

1415

6 ay

6 ay

120-180
(12.2-18.4)

260-350
(26.5-35.7)

A80(2)
(%)

r90

n90

min.

min.

min.

-

-

-

-

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘enine’ test numunelerine uygulanır.
2) .JOV[BNBEFþFSMFSJ LBQMBNBEBIJMNNEõNNLBMOMLBSBMþOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOCJSJNEõNN
kalınlık aralığında olan ürünler için 4 birim azaltılır.
3) Akma dayanımı değeri, temper haddesi yapılmış (B ve C yüzey) ürünlere uygulanır.
4) Garanti süresi, B ve C yüzey kalitesi istenen ürünlere uygulanır.
5) Kalınlığı 1.5 mm’nin üstünde olan ürünler için r90 değeri 0.2 birim azaltılır.
6) Kalınlığı 0.7 mm ve daha ince olan ürünler için r90 değeri 0.2 birim ve n90 değeri 0.01 birim azaltılır.
7) Tabloda belirtilen garanti süreleri, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihte başlar.

www.erdemir.com.tr

201

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Düşük Karbonlu, Çinko-Demir Alaşımlı (Galvanile) Çelikler

Soğuk Şekillendirmeye Uygun, Düşük Karbonlu, Çinko-Demir Alaşımlı
(Galvanile) Çelikler

Kimyasal Bileşim (%)(1)

Mekanik Özellikler

Standart Karşılığı
Standart

Kalite

Benzer Standart/Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

.O

P

S

Ti

Nb

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

Standart Karşılığı

TSG3109G

SCGA 270C

%*/&/%9% ;'

410

0.050

0.25

0.020

0.015

0.01

0.01

TSG3109G

SCGA 270C

%*/&/%9% ;'

411

0.050

0.25

0.020

0.015

0.01

0.01

Standart

TSG3109G

SCGA 270D

%*/&/%9% ;'

430

0.004

0.20

0.010

0.010

0.06

0.03

)&4$

TSG3109G

SCGA 270D

%*/&/%9% ;'

431

0.004

0.20

0.010

0.010

0.06

0.03

)&4$

JAC270F

%*/&/%9% ;'

432

0.005

0.15

0.010

0.010

0.06

0.03

Kalite
JAC270F

Benzer Standart/Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

%*/&/%9% ;'

432(2)

Re
N/mm2

Rm(1)
N/mm2

2

2

(kg/mm )

110-175
(11.2-17.9)

A50
(%)

A80
(%)

_r

(kg/mm )
min.

min.

maks.

min.

maks.

min.

270
(27.6)

46

56

38

47

1.50

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘boyuna’ test numunelerine uygulanır.
2) Tabloda belirtilen mekanik değerler, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihten başlamak üzere 12 ay
için garanti edilir.

Açıklamalar
1) Bu tabloda belirtilen kaliteler, müşterilerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde üretilmektedir.

Mekanik Özellikler

Standart Karşılığı
Standart
TSG3109G

Kalite
SCGA 270C

&3%&.ÿ3
Kalite No

Re
N/mm2

%*/&/%9% ;'

410

r_

n_

Garanti
Süreleri

2

(kg/mm2)

(kg/mm )
min.

min.

maks.

min.

min.

.FLBOJL
Değerler

180-235
(18.4-24.0)

270
(27.6)

36

43

-

-

3 ay

270
(27.6)

Benzer Standart/Kalite
(2)(3)

A80
(%)

Rm(1)
N/mm2

TSG3109G

SCGA 270C

%*/&/%9% ;'

411

180-235
(18.4-24.0)

39

46

-

-

3 ay

TSG3109G

SCGA 270D

%*/&/%9% ;'

430(2)(3)

140-180
(14.3-18.4)

270
(27.6)

41

47

1.40

0.20

12 ay

TSG3109G

SCGA 270D

%*/&/%9% ;'

431(2)(3)

140-180
(14.3-18.4)

270
(27.6)

44

51

1.40

0.20

12 ay

(2)(3)

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘enine’ test numunelerine uygulanır.
2) .FLBOJLÕ[FMMJLMFSEFHBSBOUJFEJMEJþJLBMOMLBSBMLMBS E NN 
BāBþEBWFSJMNJāUJS 
 LBMJUFMFSJÉJOõELBMJUFJÉJOõELBMJUFJÉJOõE
3) Tabloda belirtilen garanti süreleri, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihte başlar.

202

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

203

Çinko ile Kaplanarak Galvanize Edilmiş Yapı Çelikleri

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Çinko İle Kaplanarak Galvanize Edilmiş Yapı Çelikleri

Standart: DIN EN 10346: 2009
Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)
Si

.O

P

S

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

Standart

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

%*/&/

4(% ;

1322

0.20

0.60

1.70

0.10

0.045

%*/&/

4(% ;

1325

0.20

0.60

1.70

0.10

0.045

Standart Karşılığı

%*/&/

4(% ;

1328

0.20

0.60

1.70

0.10

0.045

%*/&/

4(% ;

1332

0.20

0.60

1.70

0.10

0.045

%*/&/

4(% ;

1335

0.20

0.60

1,70

0.10

0.045

Mekanik Özellikler(4)

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3
Kalite No

Rp0.2/ReH
N/mm2

Rm(1)(3)
N/mm2

(kg/mm2)

(kg/mm2)

S

Nb

V

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

Gr. 250

%*/&/4(% ;

355(1)

0,17

0,90

0,020

0,020

0,02

-

Açıklamalar
1) Bu tabloda belirtilen kalite, müşterilerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde üretilmektedir.

Standart Karşılığı
Standart

min.

min.

min.

1322

220
(22.4)

300
(30.6)

20

%*/&/

4(% ;

1325

250
(25.5)

330
(33.6)

19

%*/&/

4(% ;

1328

280
(28.6)

360
(36.7)

18

%*/&/

4(% ;

1332

320
(32.6)

390
(39.8)

17

1335

350
(35.7)

420
(42.8)

16

Kalite

4(% ;

84#."'

A80(2)
(%)

4(% ;

%*/&/

P

maks.

Mekanik Özellikler

%*/&/

Standart

.O

Benzer Standart/Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

Kalite

Standart Karşılığı
Standart

84#."'

&3%&.ÿ3
Kalite No

Kalite

Benzer Standart/Kalite

Gr. 250

%*/&/4(% ;

355

Rp0.2
N/mm2

Rm(1)
N/mm2

Rp0.2/Rm

A50
(%)

A80
(%)

(kg/mm )

(kg/mm2)

maks.

min.

min.

250-350
(25.5-35.7)

350 min.
(35.7)

-

25

-

2

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJi#PZVOBuUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘boyuna’ test numunelerine uygulanır.
2) .JOV[BNBEFþFSJEõNNLBMOMLBSBMþJÉJOCJSJNNNEõNNLBMOMLBSBMþJÉJOCJSJNB[BMUMS
3) Çekme dayanımı aralığının 140 N/mm2 (14.3 kg/mm2) olması beklenir.
4) Tabloda belirtilen mekanik özellikler, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihten başlamak üzere 1 ay için
garanti edilir.

204

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

205

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Çinko-Demir Alaşımı ile Kaplanarak Galvanile Edilmiş Yapı Çelikleri

Soğuk Şekillendirmeye Uygun Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı (HSLA) Sürekli
Sıcak Daldırma Yöntemi ile Çinko Kaplanmış (Galvanize) Çelikler

Standart: DIN EN 10346: 2009

Standart: DIN EN 10346: 2009

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)
Si

.O

P

S

.O

P

S

Si

Al Total

Nb

Ti

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

Standart

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

Standart

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

min.

maks.

maks.

%*/&/

4(% ;'

1422

0.20

0.60

1.70

0.10

0.045

%*/&/

)9-"% ;

1626

0.11

0.6

0.03

0.025

0.5

0.015

0.09

0.12

%*/&/

4(% ;'

1425

0.20

0.60

1.70

0.10

0.045

%*/&/

)9-"% ;

1630

0.11

1.00

0.03

0.025

0.5

0.015

0.09

0.15

%*/&/

4(% ;'

1428

0.20

0.60

1.70

0.10

0.045

%*/&/

)9-"% ;

1634

0.11

1.00

0.03

0.025

0.5

0.015

0.09

0.15

%*/&/

4(% ;'

1432

0.20

0.60

1.70

0.10

0.045

%*/&/

)9-"% ;

1638

0.11

1.40

0.03

0.025

0.5

0.015

0.09

0.15

%*/&/

4(% ;'

1435

0.20

0.60

1,70

0.10

0.045

Standart Karşılığı

Standart Karşılığı

Mekanik Özellikler(3)

Standart Karşılığı

Mekanik Özellikler(4)

Standart
%*/&/

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3
Kalite No

Rp0.2/ReH
N/mm2

Rm(1)(3)
N/mm2

(kg/mm2)

(kg/mm2)

%*/&/

)9-"% ;

min.

)9-"% ;

min.

%*/&/

4(% ;'

1422

220
(22.4)

300
(30.6)

20

%*/&/

4(% ;'

1425

250
(25.5)

330
(33.6)

19

%*/&/

4(% ;'

1428

280
(28.6)

360
(36.7)

18

%*/&/

4(% ;'

1432

320
(32.6)

390
(39.8)

17

1435

350
(35.7)

420
(42.8)

16

%*/&/

4(% ;'

)9-"% ;

%*/&/

min.

%*/&/

Rm(1)
N/mm2

2

2

)9-"% ;

A80(2)
(%)

(kg/mm )

(kg/mm )
min.

min.

1626

260-330
(26.6-33.6)

350-430
(35.7-43.8)

26

1630

300-380
(30.6-38.7)

380-480
(38.7-48.9)

23

1634

340-420
(34.7-42.8)

410-510
(41.8-52.0)

21

1638

380-480
(38.8-48.9)

440-560
(44.8-57.1)

19

Kalite

A80(2)
(%)

Kalite

Standart

Re
N/mm2

&3%&.ÿ3
Kalite No

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSMFSJi&OJOFuUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS    

.JOV[BNBEFþFSJ LBQMBNBEBIJMEõNNLBMOMLBSBMþOEBPMBOÛSÛOMFSJÉJOCJSJN EõNNLBMOML
aralığında olan ürünler için 4 birim azaltılır.
3) Tabloda belirtilen mekanik değerler, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu tarihten başlamak üzere 6 ay için garanti edilir.

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘boyuna’ test numunelerine uygulanır.
2) .JOV[BNBEFþFSMFSJEõNNLBMOMLBSBMþJÉJOCJSJNNNEõNNLBMOMLBSBMþJÉJOCJSJNB[BMUMS
3) Çekme dayanımı aralığının 140 N/mm2 (14.3 kg/mm2) olması beklenir.
4) Tabloda belirtilen mekanik özellikler, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihten sonraki 1 ay için garanti
edilir.

206

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

207

Soğuk Şekillendirmeye Uygun Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı (HSLA) Sürekli
Sıcak Daldırma Yöntemi ile Çinko Kaplanmış (Galvanize) Çelikler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Düşük Alaşımlı Yüksek Mukavemetli (HSLA), Sürekli Sıcak Daldırma Yöntemiyle Çinko
Kaplanmış Galvanize Çelik

Kimyasal Bileşim (%)(3)
Standart Karşılığı

Kimyasal Bileşim (%)

C

.O

P

S

Si

Nb

V

Ceq(1)

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

0.030

0.030

0.50

0.0150.04

-

-

Standart
11-04-002

Standart

Kalite

Benzer Standart/Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

52811/9.52873

'&&'
;/5'4

%*/&/)9-"% ;

360(2)

0.12

1.00

11-04-002

9&%

%*/&/)9-"% ;

366

0.10

1.10

0.020

0.015

0.20

0.08

0.07

0.28

84#."'

Gr. 300

%*/&/)9-"% ;

367

0.10

0.85

0.020

0.015

-

0.08

0.06

-

52811/9.52873

'&&'
;/5'4

%*/&/)9-"% ;

368(2)

0.12

1.50

0.03

0.03

0.50

0.040.06

-

-

11-04-002

9&%

%*/&/)9-"% ;

372

0.11

1.40

0.020

0.015

0.50

0.08

0.08

0.31

Açıklamalar
1) Ceq$ .O 4J 
GPSNÛMÛOFHÕSFIFTBQMBOS
2) % Nb + % Ti + % V ≤ 0,22 olmalıdır.
3) Bu tabloda belirtilen kaliteler, müşterilerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde üretilmektedir.

Standart Karşılığı
Kalite
Benzer Standart/Kalite
9&%

Benzer Standart/Kalite

Rm(1)
N/mm2

(kg/mm2)

(kg/mm2)

Rp0.2/Rm A50
(%)

A80
(%)

r90

n90

min.

min.

min.

maks.

min.

330 min.
(33.7)

-

-

24

-

0.15(2)

320-390
(32.7-39.7)

415-480
(42.3-49.0)

0.85

-

24

0.50

0.13

400 min.
(40.8)

Standart

Kalite

52811/9.52873

'&&'
;/5'4

%*/&/)9-"% ;

360

270-350
(27.6-35.6)

11-04-002

9&%

%*/&/)9-"% ;

366

P

S

Si

maks.

maks.

maks.

maks.

331

0.08

0.60

0.030

0.025

0.10

Standart Karşılığı

11-04-002
Rp0.2
N/mm2

.O

maks.

AI
0.0150.080

$&(1)

Nb

Ti

maks.

maks.

maks. maks. (%)

V

0.100

0.100

0.100

0.28

Açıklamalar
1) $&$ .O 4J 
GPSNÛMÛOFHÕSFIFTBQMBOS
2) Bu tabloda belirtilen kalite, müşterilerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde üretilir.

Standart

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

Kalite No

Mekanik Özellikler

Mekanik Özellikler(3)
Standart Karşılığı

%*/&/
)9-"% ;

&3%&.ÿ3

84#."'

Gr. 300

%*/&/)9-"% ;

367

300-400
(30.6-40.8)

-

23

-

-

-

52811/9.52873

'&&'
;/5'4

%*/&/)9-"% ;

368

340-420
(34.7-42.8)

410
(41.8)

-

-

20

-

0.13 (2)

11-04-002

9&%

%*/&/)9-"% ;

372

360-440
(36.7-44.8)

450-530
(45.9-54.1)

0.85

-

21

0.50

0.13

Kalite
9&%

&3%&.ÿ3
Kalite No
Benzer Standart/Kalite
%*/&/
)9-"% ;

(2)

331

Rp0.2
N/mm2

Rp0.2/Rm

2

(kg/mm )
280-340
(28.6-34.6)

Rm(1)
N/mm2

A80
(%)

r90

n90

2

maks.
0.85

(kg/mm )
375-440
(38.3-44.9)

min.

min.

min.

28

0.60

0.15

Açıklamalar
1) Test değerleri ‘boyuna’ test numunelerine uygulanır.
2) Tabloda belirtilen mekanik değerler, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihten başlamak üzere 6 ay için
garanti edilir.

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘boyuna’ test numunelerine uygulanır.
2) iOuPSUBMBNBEFþFSEJS
3) Tabloda belirtilen mekanik değerler, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihten başlamak üzere 6 ay
için garanti edilir.

208

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

209

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Yüksek Akma Dayanımlı ve Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun, Sürekli Sıcak Daldırma
Yöntemiyle Çinko Kaplanarak Galvanize Edilmiş, Fırın Sertleşmeli (Bake-Hardening) Çelikler

Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Sürekli Sıcak Daldırma Yöntemiyle Kaplanarak
Galvanize Edilmiş Fırın Sertleşmeli (Bake- Hardening) Çelikler

Standart: DIN EN 10346: 2009

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)

Standart Karşılığı
Kalite

Benzer Standart/Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

'&&#)
;/5'4

%*/&/)9#% ;

380(1)(2)

Standart
Si

.O

P

S

Al

Ti

Nb

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

Standart

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

%*/&/

)9#% ;

1118

0.10

0.50

0.70

0.06

0.025

0.10

0.12

0.09

%*/&/

)9#% ;

1122

0.10

0.50

0.70

0.08

0.025

0.10

0.12

0.09

%*/&/

)9#% ;

1126

0.10

0.50

0.80

0.10

0.025

0.10

0.12

0.09

%*/&/

)9#% ;

1130

0.11

0.50

0.80

0.12

0.025

0.10

0.12

0.09

Standart Karşılığı

52814/9.52873

.O

C

0.0070.06

P

0.15-0.70

0.05-0.09

S

Si

maks.

maks.

AI

0,03

0,5

0.020-0,070

Açıklamalar
1 
/J $V $S .Põ 
2) % C + % P ≤ 0,16

Mekanik Özellikler
Mekanik Özellikler
Standart Karşılığı

Standart Karşılığı
Standart

Kalite

%*/&/

)9#% ;

Garanti Süreleri(5)
&3%&.ÿ3
Kalite No

1118

Rp0.2/ReL
N/mm2

BH2
N/mm2

Rm(1)
N/mm2

(kg/mm2)

(kg/mm2)

(kg/mm2)

A80(4)
(%)

r90(3)

min.

min.

n90

.FLBOJL

Akma İzi(2)

Değerler

Oluşmaması

3 ay

3 ay

180-240
(18.4-24.5)

35
(3.6)

290-360
(29.6-36.7)

34

1.5

0.16

35
(3.6)

320-400
(32.6-40.8)

min.

%*/&/

)9#% ;

1122

3 ay

3 ay

32

1.2

0.15

%*/&/

)9#% ;

1126

3 ay

3 ay

260-320
(26.5-32.6)

35
(3.6)

360-440
(36.7-44.9)

28

-

-

3 ay

300-360
(30.6-36.7)

35
(3.6)

400-480
(40.8-49.0)

26

-

-

)9#% ;

1130

3 ay

Kalite

52814/9.52873

'&&#)
;/5'4

Benzer Standart/
Kalite
%*/&/
)9#% ;

380(2)

Re
N/mm2

Rm(1)
N/mm2

2

2

(kg/mm )

A80
(%)

r90

n90

BH(3)
N/mm2

min.

min.

min.

min.

32

1.6

0.15

80
(8.15)

(kg/mm2)

(kg/mm )

200-270
(20.4- 27.5)

305-400
(31.1- 40.7)

min.

220-280
(22.4-28.6)

%*/&/

Standart

&3%&.ÿ3
Kalite No

Açıklamalar
1) Test değeri ‘enine’ test numunelerine uygulanır.
2) Stoklama ortam sıcaklığının 50°C’nin altında olduğu durumlarda geçerlidir.
3) .JOJNVNS90 değeri, d > 1.5 mm için 0.2 birim azaltılır.
4) .JOV[BNBEFþFSMFSJ EõNNLBMOMLBSBMþJÉJOCJSJNWFNNEõNNLBMOMLBSBMþJÉJOCJSJNB[BMUMS
5) Tabloda belirtilen garanti süreleri, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihte başlar.

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘enine’ test numunelerine uygulanır.
2) Tabloda belirtilen mekanik değerler, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihten başlamak
üzere 6 ay için garanti edilir.
3) BH = BH2 8)UPQMBNES

Yüksek Akma Dayanımlı ve Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun, Sürekli Sıcak Daldırma
Yöntemiyle Çinko Kaplanarak Galvanize Edilmiş, Fırın Sertleşmeli (Bake-Hardening) Çelik
Standart: ERDEMİR
Kimyasal Bileşim (%)
Si

.O

P

S

Al

Ti(1)

Nb(1)

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

Standart

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

min.

maks.

maks.

844."

A7

1124

0.005

0.03

0.55

0.080

0.010

0.02

0.020

0.005

Standart Karşılığı

Açıklamalar
1) Ti + Nb + V ≤ % 0.22.

Mekanik Özellikler(2)
Standart Karşılığı

&SEFNJS
Kalite No

Standart

Kalite

844."

A7

Rp0.2/Re
N/mm2

BH2
N/mm2

Rm(1)
N/mm2

(kg/mm2)

(kg/mm2)

(kg/mm2)

234-280
(23.9-28.6)

35
(3.6)

min.
1124

A80
(%)
min.

350-479
(35.7-48.9)

26

Açıklamalar
1) Test değeri ‘enine’ test numunelerine uygulanır.
2) Tabloda belirtilen mekanik özellikler, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihten sonraki 3 ay için garanti edilir.

210

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

211

Yüksek Akma Dayanımlı ve Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun, Sürekli Sıcak Daldırma
Yöntemiyle Çinko-Demir Alaşımı Kaplanarak Galvanile Edilmiş, Fırın Sertleşmeli
(Bake-Hardening) Çelik

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Yüksek Akma Dayanımlı ve Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun, Sürekli Sıcak
Daldırma Yöntemiyle Çinko-Demir Alaşımı Kaplanarak Galvanile Edilmiş, Fırın
Sertleşmeli (Bake-Hardening) Çelikler
Standart: DIN EN 10346: 2009

Kimyasal Bileşim (%)(1)

Kimyasal Bileşim (%)
.O

P

S

Ti

Nb

Si

.O

P

S

Al

Ti

Nb

Benzer Standart/Kalite

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

Standart

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

Standart

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

TSG3109G

SCGA 340BH

%*/&/)9#% ;'

482

0.005

0.70

0.080

0.015

0.03

0.03

%*/&/

)9#% ;'

1218

0.10

0.50

0.70

0.06

0.025

0.10

0.12

0.09

%*/&/

)9#% ;'

1222

0.10

0.50

0.70

0.08

0.025

0.10

0.12

0.09

%*/&/

)9#% ;'

1226

0.10

0.50

0.80

0.10

0.025

0.10

0.12

0.09

%*/&/

)9#% ;'

1230

0.11

0.50

0.80

0.12

0.025

0.10

0.12

0.09

Standart Karşılığı

Açıklamalar
1) Bu tabloda belirtilen kalite, müşterilerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde üretilmektedir.

Mekanik Özellikler

Mekanik Özellikler(4)

Standart Karşılığı
Standart
TSG3109G

Kalite
SCGA 340BH

&3%&.ÿ3
Kalite No

Re
N/mm2

Rm(1)
N/mm2

(kg/mm2)

(kg/mm2)
min.

Benzer Standart/Kalite
%*/&/)9#% ;'

482(4)(5)

195-295
(19.9-30.1)

340
(34.7)

BH2(2)(3)
N/mm2

A80
(%)
min.
34

r_

(kg/mm2)
maks.
41

min.
30
(3.1)

min.
1.40

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘enine’ test numunelerine uygulanır.
2) BH2 değeri, 170°C’de ve 20 dakikada elde edilir.
3) BH2 değeri 40 N/mm2 (4.1 kg/mm2) olarak hedeflenir.
4) Fiziksel özellikler, 0.70 mm kalınlık için garanti edilmiştir.
5) Tabloda belirtilen mekanik değerler, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihten başlamak üzere 3 ay için
garanti edilir.

212

Standart Karşılığı

www.erdemir.com.tr

Standart Karşılığı

Garanti Süreleri(5)
&3%&.ÿ3
Kalite No

.FLBOJL

Akma İzi(2)

Rp0.2/ReL
N/mm2

BH2
N/mm2

Rm(1)
N/mm2

(kg/mm2)

(kg/mm2)

(kg/mm2)

A80(4)(6)
(%)

r90(3)(6)

n90

Değerler

Oluşmaması

min.

min.

%*/&/

)9#% ;'

1218

3 ay

3 ay

180-240
(18.4-24.5)

35
(3.6)

290-360
(29.6-36.7)

34

1.5

0.16

%*/&/

)9#% ;'

1222

3 ay

3 ay

220-280
(22.4-28.6)

35
(3.6)

320-400
(32.6-40.8)

32

1.2

0.15

3 ay

260-320
(26.5-32.6)

35
(3.6)

360-440
(36.7-44.9)

28

-

-

3 ay

300-360
(30.6-36.7)

35
(3.6)

400-480
(40.8-49.0)

26

-

-

Standart

%*/&/
%*/&/

Kalite

)9#% ;'
)9#% ;'

1226
1230

3 ay
3 ay

min.

min.

Açıklamalar
1) Test değeri ‘enine’ test numunelerine uygulanır.
2) Stoklama ortam sıcaklığının 50°C’nin altında olduğu durumlarda geçerlidir.
3) .JOJNVNS90 değeri, d > 1.5 mm için 0.2 puan azaltılır.
4) .JOV[BNBEFþFSMFSJ EõNNLBMOMLBSBMþJÉJOCJSJNWFNNEõNNLBMOMLBSBMþJÉJOCJSJNB[BMUMS
5) Tabloda belirtilen garanti süreleri, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihte başlar.
6) .JO"80 değeri 2 birim, min. r90 değeri 0.2 birim azaltılır.

www.erdemir.com.tr

213

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Yüksek Akma Dayanımlı ve Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun, Sürekli Sıcak
Daldırma Yöntemiyle Çinko Kaplanarak Galvanize Edilmiş Çelik

Yüksek Akma Dayanımlı ve Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun, Sürekli Sıcak
Daldırma Yöntemiyle Çinko Kaplanarak Galvanize Edilmiş, Çift Fazlı (DP) Çelik

Standart: DIN EN 10346: 2009

Standart: DIN EN 10346:2009

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)
Si

.O

P

S

Al

Ti

Nb

Si

.O

P

S

Al

$S .P

Nb+Ti

V

B

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

Standart

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

Standart

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

%*/&/

)9:% ;

1522(1)

0.01

0.20

0.90

0.08

0.025

0.10

0.12

0.09

%*/&/

)$59 ;

1660

0.14

0.80

2.00

0.08

0.015

2.0

1.0

0.15

0.20

0.005

Standart Karşılığı

Açıklamalar
1) IF çeliğidir.

Standart Karşılığı

Mekanik Özellikler(2)

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3
Kalite No

Mekanik Özellikler
Standart

Standart Karşılığı
Standart
%*/&/

Garanti Süreleri(4)
&3%&.ÿ3
Kalite No

Kalite
)9:% ;

1522

.FLBOJL

Akma İzi(5)

Değerler

Oluşmaması

6 ay

6 ay

Rp0.2/ReL
N/mm2

R
N/mm2

(kg/mm2)

(kg/mm2)

220-280
(22.4-28.6)

340-420
(34.7-42.8)

(1)
m

A80(2)
(%)

r90(3)

n90

min.

min.

min.

32

1.50

0.17

Açıklamalar
1) Test değeri ‘enine’ test numunelerine uygulanır.
2) .JOV[BNBEFþFSMFSJ EõNNLBMOMLBSBMþJÉJOCJSJNWFNNEõNNLBMOMLBSBMþJÉJOCJSJNB[BMUMS
3) .JOJNVNS90 değeri d > 1.5 mm için 0.2 birim azaltılır.
4) Tabloda belirtilen garanti süreleri, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihte başlar.
5) Garanti süresi, B ve C yüzey kalitesi istenen ürünlere uygulanır.

%*/&/

Rp0.2/Re
N/mm2

BH2
N/mm2

Rm(1)
N/mm2

(kg/mm2)

(kg/mm2)

(kg/mm2)

Kalite
)$59 ;

340-420
(34.7-42.8)

1660

A80(3)
(%)

n6&

min.

min.

min.

min.

30
(3.1)

600
(61.2)

20

0.14

Açıklamalar
1) Çekme testi değeri ‘enine’ test numunelerine uygulanır.
2) Tabloda belirtilen mekanik özellikler, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihten sonraki 3 ay için garanti edilir.
3) .JOV[BNBEFþFSMFSJ EõNNLBMOMLBSBMþJÉJOCJSJNWFNNEõNNLBMOMLBSBMþJÉJOCJSJNB[BMUMS

Yüksek Akma Mukavemetli, Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Sürekli Sıcak
Daldırma Yöntemiyle Çinko Kaplanarak Galvanize Edilmiş Çift Fazlı (DP) Çelik
Kimyasal Bileşim (%)
Standart Karşılığı
Standart

&3%&.ÿ3
Kalite No

Kalite
'&%1' 
;/5'4

52815/9.52873

390(1)(3)

C(2)

Si

.O

P

S

Al

Cu

B(2)

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

min.

maks.

maks.

2.0

3.3

0.090

0.010

0.20

0.006

0.23

0.015

Açıklamalar 
/J $S .PõPMNBMES  

2- %C < 0.015 olması durumunda minimum % 0.0003(3 ppm) bor içermelidir.
3- Bu tabloda belirtilen kalite, müşterilerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde üretilmektedir.

Mekanik Özellikler(4)

Standart Karşılığı
Standart
52815/9.52873

&3%&.ÿ3
Kalite No

Re
N/mm2
(kg/mm2)

Rm (1)
N/mm2
(kg/mm2)
min.

390(1)(3)

340-440
(34.7-44.8)

590
(60.1)

Kalite
'&%1' 
;/5'4

BH2
N/mm2
(kg/mm2)
min.
30
(3.1)

A80(2)
(%)
min.

n(3)
10-20 %
min.

20

0.14

Açıklamalar
1) ¬FLNFUFTUJEFþFSJi#PZVOBuUFTUOVNVOFMFSJOFVZHVMBOS     

i.JOV[BNBuEFþFSMFSJ ENNLBMOMLBSBMþJÉJOCJSJNWFNNõEõNNLBMOMLBSBMþJÉJOCJSJNB[BMUMS
3) Uzama değeri %20 den düşükse, n değeri %10 uzama değeri ile ölçülen maksimum % uzama değeri arasından ölçülür.
4) Tabloda belirtilen mekanik özellikler, malzemenin üretildiği ve sevke hazır olduğu bildirildiği tarihten başlamak üzere 3 ay
için garanti edilir.
214

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

215

2

ÿLJ:Û[FZ.JO
Kaplama Ağırlığı (g/m2)

Üretim Limitleri

Not: Üretilebilirlik limitleri mevcut siparişler ve haddehane üretim şartlarına göre sipariş öncesi değerlendirilecektir.

Çinko ile Kaplanmış (Galvanize, Z) Ürünler İçin Geçerli Kaplama Özellikleri
İki Yüzey(2)
Toplam Kaplama Ağırlığı

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Çelik Kaliteleri

Yüzey Kalitesi

Ürün Kodları

Triple Spot Test

Single Spot Test

1VMTV[,BQMBNB5JQJ .

;

100

85

A, B, C

;

140

120

A, B, C

;

200

170

A, B, C

Ürün

Ürün Açıklaması

;

225

195

A, B, C

(;3

Soğuk haddelenmiş, çinko kaplı, galvanize rulo

218

;

275

235

A, B, C

(;34

Soğuk haddelenmiş, çinko kaplı, galvanize rulodan kesilmiş sac

218

;(1)

350

300

A(1)

GFR

Soğuk haddelenmiş, çinko-demir alaşımı kaplı, galvanile rulo

218

;(1)

450

385

A(1)

GFRS

Soğuk haddelenmiş, çinko-demir alaşımı kaplı, galvanile rulodan kesilmiş sac

218

;(1)

500

A(1)

(;3,

Soğuk haddelenmiş, çinko kaplı, kenarları kesilmiş, galvanize rulo

220

;(1)

600

A(1)

GFRK

Soğuk haddelenmiş, çinko-demir alaşımı kaplı, kenarları kesilmiş, galvanile rulo

220

(;3%

Soğuk haddelenmiş, çinko kaplı, galvanize dilinmiş rulo

222

GFRD

Soğuk haddelenmiş, çinko-demir alaşımı kaplı, galvanile dilinmiş rulo

222

(;3#

Soğuk haddelenmiş, çinko kaplı , B yüzeyli galvanize rulo

223

(;3,#

Soğuk haddelenmiş, çinko kaplı ,kenarları kesilmiş, B yüzeyli galvanize rulo

224

(;3$

Soğuk haddelenmiş, çinko kaplı , C yüzeyli galvanize rulo

225

(;3,$

Soğuk haddelenmiş, çinko kaplı , kenarı kesilmiş C yüzeyli galvanize rulo

226

(g/m )

Açıklamalar
1) Görüşmeye bağlı olarak sipariş alınır.
2) Tabloda belirtilmeyen diğer kaplama ağırlıkları için görüşmeye bağlı olarak sipariş alınır.

Galvanize/Galvanile Ürünler
Sayfa No

Çinko-Demir Alaşımı ile Kaplanmış (Galvanile, ZF) Ürünler İçin Geçerli Kaplama Özellikleri
İki Yüzey(1)
Toplam Kaplama Ağırlığı
2

Yüzey Kalitesi

ÿLJ:Û[FZ.JO
Kaplama Ağırlığı (g/m2)

&āJU%BþMNM.BU(SJ

Triple Spot Test

Single Spot Test

Görünüşlü Kaplama Tipi

;'

100

85

A, B, C

;'

120

100

A, B, C

(g/m )

Açıklamalar
1) Tabloda belirtilmeyen diğer kaplama ağırlıkları için görüşmeye bağlı olarak sipariş alınır.

216

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

217

GZR
Soğuk Haddelenmiş , Çinko Kaplanmış A Yüzey - Rulo

GFR
Soğuk Haddelenmiş , Çinko-Demir Alaşımı Kaplanmış - Rulo

GZRS
Soğuk Haddelenmiş , Çinko Kaplanmış - Sac

GFRS
Soğuk Haddelenmiş , Çinko-Demir Alaşımı Kaplanmış - Sac
Ebatlar
Kalınlık (mm)

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Grup - 1

0,30 - 0,35

1000

Grup - 3

Grup - 4

Grup - 5

Grup - 6

Grup - 7

Grup - 8

0,36 - 0,39

1100

0,40 - 0,44

1200

1000

900

900

1000

1000

800

0,45 - 0,49

1250

1000

900

900

1000

1000

800

0,50 - 0,50

1300

1100

900

900

1000

1000

800

0,51 - 0,60

1300

1100

900

900

1000

1000

900

0,61 - 0,70

1400

1300

900

900

1100

1100

900

0,71 - 0,75

1400

1400

900

900

1200

1200

1000

0,76 - 0,80

1500

1400

900

900

1200

1200

1000

0,81 - 0,90

1500

1400

1000

1000

1300

1300

1000

0,91 - 0,99

1500

1400

1100

1100

1300

1300

1020

1,00 - 1,00

1500

1500

1100

1100

1300

1300

1020

1,01 - 1,10

1500

1500

1200

1200

1400

1400

1100

1,11 - 1,20

1500

1500

1200

1200

1400

1400

1100

1,21 - 2,00

1500

1500

1200

1200

1500

1500

1200

Çelik Kaliteleri
Grup Kodu
1
3
4
5
6
7
8

218

Ürün Cinsi
(;3 (;34

Kaliteler
312 , 1311 , 1312 , 1313

GFR , GFRS

410 , 411 , 1411 , 1412 , 1413

(;3 (;34

311 , 323 , 324 , 325 , 326 , 327 , 328 , 380 , 1118 , 1122 , 1124 , 1126 , 1130 , 1303 , 1314 , 1315, 1522

GFR , GFRS

430 , 431 , 432 , 482 , 1218 , 1222 , 1226 , 1230 , 1414 , 1415

(;3 (;34

366 , 367 , 1634

(;3 (;34

368 , 372 , 1335 , 1638

GFR , GFRS

.1435

(;3 (;34

1322 , 1325

GFR , GFRS

1422 , 1425

(;3 (;34

331 , 355 , 360 , 1328 , 1332 , 1626 , 1630

GFR , GFRS

1428 , 1432

(;3 (;34

390 , 1660

www.erdemir.com.tr

Üretim Limitleri

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Notlar
1) .JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMB
kabul edilir.
2) 3VMPBþSMþJÉJOZBQMBOUBMFQMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuEJS
3) (;3WF(;34ÛSÛOMFSEFUPQMBNLBQMBNBBþSMþNBLTJNVNHN2 dir. 275 g/m2 üzerindeki kaplama ağırlığındaki 
TJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS
4) Sipariş genişliği kaplama ağırlığına bağlı olarak değişebileceği için , her grup için belirlenen kaplama ağırlığı tablosu dikkate
alınarak sipariş genişliği bulunmalıdır. (Bknz. sayfa 227/228/229).
5) Sipariş uzunluğu min. 914 mm , maks. 4880 mm’dir.
6)  LBMJUFMFSJÉJOiNNõLBMOMLNNuBSBTOEBTJQBSJāLBCVMFEJMJS
7) LBMJUFJÉJOiNNõLBMOMLNNuBSBTOEBTJQBSJāLBCVMFEJMJS
8) LBMJUFJÉJOiNNõLBMOMLNNuBSBTOEBTJQBSJāLBCVMFEJMJS
9) 482 kalite için sadece 0.70 mm kalınlığında sipariş kabul edilir.
10) Sac şeklindeki ürünler için paket ağırlığı maks. 6 ton’dur.
11) GFR, GFRS ürünlerde toplam kaplama ağırlığı maksimum 120 g/m2 dir.
12) 6 ve 7. grupta bulunan yapı çeliği kaliteleri normalde kromatlı ve yağsız üretilir. Diğer kalite gruplarındaki kaliteler normalde
yağlı ve kromatsız üretilir. Yüzey koruması için kromat ve 
ZBþOCJSJWFZBIFSJLJTJOJOWBSMþJTUFOFCJMEJþJHJCJIFSJLJTJOJOEFPMNBNBTJTUFOFCJMJS&3%&.ÿ3LSPNBUT[ ZBþT[JTUFOFO
ürünlerin yüzeyindeki korozyon riskinden sorumlu değildir.
13) 1311 ve 1411 kalitelere aşağıdaki şartlarda temper işlemi (skin-pass) uygulanır. Bu şartlar dışında temper işlemi uygulanmaz.
1311 kalitede temper işlemi uygulanmayan yüzeyler parlak görünümdedir, ayrıca akma izi oluşmaması garanti edilmez.
- Temper yapılması istendiğinde.
- Yüzey kalitesi B veya C olması istendiğinde.
- Özel yüzey pürüzlülüğü (Ra) istendiğinde.
14) (;3 (;34ÛSÛOMFSJOIBSJDJOEFLJLBMJUFMFSJOEFEFiQBSMBLZÛ[FZHÕSÛOÛNÛuJTUFOEJþJEVSVNMBSEBUFNQFSV[BNBT 
VZHVMBONB[i1BSMBLZÛ[FZHÕSÛOÛNÛuJTUFOFOTJQBSJāMFSJOBLNBNVLBWFNFUJEFþFSJ 3F 
WFBLNBJ[JPMVāNBNBTHBSBOUJ
edilmez.
15) .BSLBMBNBNÛāUFSJUBSBGOEBOZBQMNBTJTUFONFEJþJOEFWFZBZÛ[FZLPSVNBTJTUFONFEJþJOEF LSPNBUT[ ZBþT[ 
ZBQMNB[
Bu durumlar haricinde markalama yapılır.
16) Yüzey pürüzlülüğü (Ra) maksimum 0,40 μm (parlak) olan siparişler kabul edilir. 0,30-0,39 μm arasındaki yüzey pürüzlülük
siparişleri görüşmeye tabidir.
17) Sipariş edilen bobinlerin, müşterilerimizin kendi imkanlarıyla uygun doğrultma ekipmanı ve pratiği kullanmadan boya kestirip
kullanmaları halinde dalga kusuru ile ilgili şikayet kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, müşterilerimizin boya kesilmiş
ürünlerimizden sipariş vermesi uygun olacaktır.

www.erdemir.com.tr

219

GZRK
Soğuk Haddelenmiş , Çinko Kaplanmış , Kenarları Kesilmiş A Yüzey - Rulo

GFRK
Soğuk Haddelenmiş , Çinko-Demir Alaşımı Kaplanmış , Kenarları Kesilmiş - Rulo
Ebatlar
.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)

Grup - 1

0,30 - 0,35

1000

Grup - 3

Grup - 4

Grup - 5

Grup - 6

Grup - 7

Grup - 8

0,36 - 0,39

1100

0,40 - 0,44

1185

975

885

885

1000

985

785

0,45 - 0,48

1235

975

885

885

1000

985

785

0,49 - 0,49

1235

975

885

885

1000

985

785

0,50 - 0,50

1285

1085

885

885

1000

985

785

0,51 - 0,60

1285

1085

885

885

1000

985

885

0,61 - 0,70

1385

1285

885

885

1100

1085

885

0,71 - 0,75

1400

1385

885

885

1200

1185

985

0,76 - 0,79

1485

1385

885

885

1200

1185

985

0,80 - 0,80

1485

1385

885

885

1200

1185

985

0,81 - 0,90

1485

1385

985

985

1300

1285

985

0,91 - 0,99

1485

1400

1085

1085

1300

1285

1005

1,00 - 1,00

1485

1475

1085

1085

1300

1285

1005

1,01 - 1,10

1485

1475

1185

1185

1400

1385

1085

1,11 - 1,20

1485

1475

1185

1185

1400

1385

1085

1,21 - 1,80

1485

1475

1200

1200

1485

1485

1190

1,81 - 2,00

1485

1475

1200

1200

1485

1485

1200

Üretim Limitleri

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJJLBCVMFEJMJS 

2) Rulo ağırlığı için yapılan talepler görüşmeye tabidir. 

(;3,ÛSÛOMFSEFUPQMBNLBQMBNBBþSMþNBLTJNVNHN2 dir. 275 g/m2 üzerindeki kaplama ağırlığındaki siparişler 
iHÕSÛāNFZFUBCJPMBSBLLBCVMFEJMJS    

4) Sipariş genişliği kaplama ağırlığına bağlı olarak değişebileceği için , her grup için belirlenen kaplama ağırlığı tablosu dikkate
alınarak sipariş genişliği bulunmalıdır. (Bknz. sayfa 227/228/229). 

 LBMJUFMFSJÉJOiNNõLBMOMLNNuBSBTOEBTJQBSJāLBCVMFEJMJS   

LBMJUFJÉJOiNNõLBMOMLNNuBSBTOEBTJQBSJāLBCVMFEJMJS    

LBMJUFJÉJOiNNõLBMOMLNNuBSBTOEBTJQBSJāLBCVMFEJMJS   

8) 482 kalite için sadece 0.70 mm kalınlığında sipariş kabul edilir.
9) GFRK ürünlerde toplam kaplama ağırlığı maksimum 120 g/m2 dir.
10) 6. ve 7. grupta bulunan yapı çeliği kaliteleri normalde kromatlı ve yağsız üretilir. Diğer kalite gruplarındaki kaliteler normalde
yağlı ve kromatsız üretilir.Yüzey koruması için kromat ve yağın biri veya her ikisinin varlığı istenebildiği gibi her ikisinin de 
PMNBNBTJTUFOFCJMJS&3%&.ÿ3LSPNBUT[ ZBþT[JTUFOFOÛSÛOMFSJOZÛ[FZJOEFLJLPSP[ZPOSJTLJOEFOTPSVNMVEFþJMEJS
11) 1311 ve 1411 kalitelere aşağıdaki şartlarda temper işlemi (skin-pass) uygulanır. Bu şartlar dışında temper işlemi uygulanmaz.
1311 kalitede temper işlemi uygulanmayan yüzeyler parlak görünümdedir, ayrıca akma izi oluşmaması garanti edilmez.
- Temper yapılması istendiğinde.
- Yüzey kalitesi B veya C olması istendiğinde.
- Özel yüzey pürüzlülüğü (Ra) istendiğinde. 

(;3,ÛSÛOMFSJOIBSJDJOEFLJLBMJUFMFSJOEFEFiQBSMBLZÛ[FZHÕSÛOÛNÛuJTUFOEJþJEVSVNMBSEBUFNQFSV[BNBT 
VZHVMBONB[iQBSMBLZÛ[FZHÕSÛOÛNÛuJTUFOFOTJQBSJāMFSJOBLNBNVLBWFNFUJEFþFSJ 3F 
WFBLNBJ[JPMVāNBNBTHBSBOUJ
edilmez. 

.BSLBMBNBNÛāUFSJUBSBGOEBOZBQMNBTJTUFONFEJþJOEFWFZBZÛ[FZLPSVNBTJTUFONFEJþJOEF LSPNBUT[ ZBþT[ 
ZBQMNB[
Bu durumlar haricinde markalama yapılır.
14) Yüzey pürüzlülüğü (Ra) maksimum 0,40 μm (parlak) olan siparişler kabul edilir.0,30-0,39 μm arasındaki yüzey pürüzlülük
siparişleri görüşmeye tabidir.
15) Sipariş edilen bobinlerin, müşterilerimizin kendi imkanlarıyla uygun doğrultma ekipmanı ve pratiği kullanmadan boya kestirip
kullanmaları halinde dalga kusuru ile ilgili şikayet kabul edilmeyecektir.

Çelik Kaliteleri
Grup Kodu
1
3
4
5
6
7
8

220

Ürün Cinsi
(;3,

Kaliteler
312 , 1311 , 1312 , 1313

GFRK

410 , 411 , 1411 , 1412 , 1413

(;3,

311 , 323 , 324 , 325 , 326 , 327 , 328 , 380 , 1118 , 1122 , 1124 , 1126 , 1130 , 1303 , 1314 , 1315 , 1522

GFRK

430 , 431 , 432 , 482 , 1218 , 1222 , 1226 , 1230 , 1414 , 1415

(;3,

366 , 367 , 1634

(;3,

368 , 372 , 1335 , 1638

GFRK

.1435

(;3,

1322 , 1325

GFRK

1422 , 1425

(;3,

331 , 355 , 360 , 1328 , 1332 , 1626 , 1630

GFRK

1428 , 1432

(;3,

390 , 1660

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

221

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Üretim Limitleri

GZRD

GZRB

Soğuk Haddelenmiş, Çinko Kaplanmış - Dilinmiş Rulo

Soğuk Haddelenmiş , Çinko Kaplanmış B Yüzey - Rulo

GFRD
Ebatlar

Soğuk Haddelenmiş, Çinko-Demir Alaşımı Kaplanmış - Dilinmiş Rulo
Ebatlar

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)
Kalınlık (mm)

Grup - 1

0,30 - 0,35
0,36 - 0,39
0,40 - 0,44
0,45 - 0,48
0,49 - 0,49
0,50 - 0,50
0,51 - 0,60
0,61 - 0,70
0,71 - 0,75
0,76 - 0,79
0,80 - 0,80
0,81 - 0,90
0,91 - 0,99
1,00 - 1,00
1,01 - 1,10
1,11 - 1,20
1,21 - 1,80
1,81 - 2,00

500
550
592
617
617
642
642
692
699
699
699
699
699
699
699
699
699
699

Grup - 3

487
487
487
542
542
642
692
692
692
692
699
699
699
699
699
699

Grup - 4

442
442
442
442
442
442
442
442
442
492
542
542
592
592
600
600

Grup - 5

442
442
442
442
442
442
442
442
442
492
542
542
592
592
600
600

Grup - 6

500
500
500
500
500
550
600
600
600
650
650
650
699
699
699
699

Grup - 7

492
492
492
492
492
542
592
592
592
642
642
642
692
692
699
699

Grup - 8

442
442
492
492
492
492
502
502
542
542
592
600

1
3
4
5
6
7
8

Ürün Cinsi
(;3%
GFRD
(;3%
GFRD
(;3%
(;3%
GFRD
(;3%
GFRD
(;3%
GFRD
(;3%

Kaliteler
312 , 1311 , 1312 , 1313
410 , 411 , 1411 , 1412 , 1413
311 , 323 , 324 , 325 , 326 , 327 , 328 , 380 , 1118 , 1122 , 1124 , 1126 , 1130 , 1303 , 1314 , 1315 , 1522
430 , 431 , 432 , 482 , 1218 , 1222 , 1226 , 1230 , 1414 , 1415
366 , 367 , 1634
368 , 372 , 1335 , 1638
.1435
1322 , 1325
1422 , 1425
331 , 355 , 360 , 1328 , 1332 , 1626 , 1630
1428 , 1432
390 , 1660

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNEJSNNHFOJāMJLBSBTOEBLJTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJEJS   

(;3%ÛSÛOMFSEFUPQMBNLBQMBNBBþSMþNBLTJNVNHN2 dir. 275 g/m2 üzerindeki kaplama ağırlığındaki siparişler 
iHÕSÛāNFZFUBCJPMBSBLLBCVMFEJMJS    

3) Sipariş genişliği kaplama ağırlığına bağlı olarak değişebileceği için , her grup için belirlenen kaplama ağırlığı tablosu
dikkate alınarak sipariş genişliği bulunmalıdır. (Bknz. sayfa 227/228/229). 

 LBMJUFMFSJÉJOiNNõLBMOMLNNuBSBTOEBTJQBSJāLBCVMFEJMJS   

LBMJUFJÉJOiNNõLBMOMLNNuBSBTOEBTJQBSJāLBCVMFEJMJS    

LBMJUFJÉJOiNNõLBMOMLNNuBSBTOEBTJQBSJāLBCVMFEJMJS   

7) 482 kalite için sadece 0.70 mm kalınlığında sipariş kabul edilir.
8) GFRD ürünlerde toplam kaplama ağırlığı maksimum 120 g/m2 dir. 

 NNOJOBMUOEBLJLBMOMLMBSEBi$uZÛ[FZLBMJUFTJJÉJOTJQBSJāJLBCVMFEJMNF[   

10) 6. ve 7. grupta bulunan yapı çeliği kaliteleri normalde kromatlı ve yağsız üretilir. Diğer kalite gruplarındaki kaliteler normalde
yağlı ve kromatsız üretilir. Yüzey koruması için kromat ve yağın biri veya her ikisinin varlığı istenebildiği gibi her ikisinin de 
PMNBNBTJTUFOFCJMJS&3%&.ÿ3LSPNBUT[ ZBþT[JTUFOFOÛSÛOMFSJOZÛ[FZJOEFLJLPSP[ZPOSJTLJOEFOTPSVNMVEFþJMEJS
11) 1311 ve 1411 kalitelere aşağıdaki şartlarda temper işlemi (skin-pass) uygulanır. Bu şartlar dışında temper işlemi uygulanmaz.
1311 kalitede temper işlemi uygulanmayan yüzeyler parlak görünümdedir, ayrıca akma izi oluşmaması garanti edilmez.
- Temper yapılması istendiğinde.
- Yüzey kalitesi B veya C olması istendiğinde.
- Özel yüzey pürüzlülüğü (Ra) istendiğinde. 

(;3%ÛSÛOMFSJOIBSJDJOEFLJLBMJUFMFSJOEFEFiQBSMBLZÛ[FZHÕSÛOÛNÛuJTUFOEJþJEVSVNMBSEBUFNQFSV[BNBTVZHVMBONB[ 
i1BSMBLZÛ[FZHÕSÛOÛNÛuJTUFOFOTJQBSJāMFSJOBLNBNVLBWFNFUJEFþFSJ 3F 
WFBLNBJ[JPMVāNBNBTHBSBOUJFEJMNF[  

.BSLBMBNBNÛāUFSJUBSBGOEBOZBQMNBTJTUFONFEJþJOEFWFZBZÛ[FZLPSVNBTJTUFONFEJþJOEF LSPNBUT[ ZBþT[ 
ZBQMNB[
Bu durumlar haricinde markalama yapılır.
14) Yüzey pürüzlülüğü (Ra) maksimum 0,40 μm (parlak) olan siparişler sadece A yüzey kalitesinde kabul edilir.
222

0,30 - 0,35

1000

Grup - 3

Grup - 4

Grup - 5

Grup - 6

Grup - 7

Grup - 8

0,36 - 0,39

1100

0,40 - 0,44

1200

1000

900

900

1000

1000

800

0,45 - 0,49

1250

1000

900

900

1000

1000

800

0,50 - 0,50

1300

1100

900

900

1000

1000

800

0,51 - 0,60

1300

1100

900

900

1000

1000

900

0,61 - 0,70

1400

1300

900

900

1100

1100

900

0,71 - 0,75

1400

1400

900

900

1200

1200

1000

0,76 - 0,80

1500

1400

900

900

1200

1200

1000

0,81 - 0,90

1500

1400

1000

1000

1300

1300

1000

0,91 - 0,99

1500

1400

1100

1100

1300

1300

1020

1,00 - 1,00

1500

1500

1100

1100

1300

1300

1020

1,01 - 1,10

1500

1500

1200

1200

1400

1400

1100

1,11 - 1,20

1500

1500

1200

1200

1400

1400

1100

1,21 - 2,00

1500

1500

1200

1200

1500

1500

1200

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri
Grup Kodu

Grup - 1

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

www.erdemir.com.tr

Grup Kodu

Ürün Cinsi

Kaliteler

1

(;3#

312 , 1311 , 1312 , 1313

3

(;3#

311 , 323 , 324 , 325 , 326 , 327 , 328 , 380 , 1118 , 1122 , 1124 , 1126 , 1130 , 1303 , 1314 , 1315 , 1522

4

(;3#

366 , 367 , 1634

5

(;3#

368 , 372 , 1335 , 1638

6

(;3#

1322 , 1325

7

(;3#

331 , 355 , 360 , 1328 , 1332 , 1626 , 1630

8

(;3#

390 , 1660

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMB
kabul edilir. 

3VMPBþSMþJÉJOZBQMBOUBMFQMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuEJS
3) Sipariş genişliği kaplama ağırlığına bağlı olarak değişebileceği için , her grup için belirlenen kaplama ağırlığı tablosu dikkate
alınarak sipariş genişliği bulunmalıdır. (Bknz. sayfa 227/228/229). 

(;3#ÛSÛOEFUPQMBNLBQMBNBBþSMþNBLTJNVNHN2 dir.
5) 6. ve 7. grupta bulunan yapı çeliği kaliteleri normalde kromatlı ve yağsız üretilir. Diğer kalite gruplarındaki kaliteler normalde
yağlı ve kromatsız üretilir. Yüzey koruması için kromat ve yağın biri veya her ikisinin varlığı istenebildiği gibi her ikisinin de 
PMNBNBTJTUFOFCJMJS&3%&.ÿ3LSPNBUT[ ZBþT[JTUFOFOÛSÛOMFSJOZÛ[FZJOEFLJLPSP[ZPOSJTLJOEFOTPSVNMVEFþJMEJS 

.BSLBMBNBNÛāUFSJUBSBGOEBOZBQMNBTJTUFONFEJþJOEFWFZBZÛ[FZLPSVNBTJTUFONFEJþJOEF LSPNBUT[ ZBþT[ 
ZBQMNB[
Bu durumlar haricinde markalama yapılır.
7) Yüzey pürüzlülüğü (Ra) maksimum 0,40 μm (parlak) olan siparişler kabul edilmez.
8) Sipariş edilen bobinlerin, müşterilerimizin kendi imkanlarıyla uygun doğrultma ekipmanı ve pratiği kullanmadan boya kestirip
kullanmaları halinde dalga kusuru ile ilgili şikayet kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, müşterilerimizin boya kesilmiş
ürünlerimizden sipariş vermesi uygun olacaktır.
9) Bütün kaliteler temperli olarak üretilmektedir. Parlak yüzey görünümlü talepler kabul edilmez.

www.erdemir.com.tr

223

Üretim Limitleri

GZRKB

GZRC

Soğuk Haddelenmiş , Çinko Kaplanmış , Kenarları Kesilmiş B Yüzey - Rulo

Soğuk Haddelenmiş , Çinko Kaplanmış C Yüzey - Rulo

Ebatlar

Ebatlar
.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)

Grup - 1

0,30 - 0,35

1000

Grup - 3

Grup - 4

Grup - 5

Grup - 6

Grup - 7

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)

Grup - 8

Grup - 1

0,30 - 0,35

1000

0,36 - 0,39

1100

Grup - 3

0,36 - 0,39

1100

0,40 - 0,44

1185

975

885

885

1000

985

785

0,40 - 0,44

1200

0,45 - 0,48

1235

975

885

885

1000

985

785

0,45 - 0,49

1250

1000

0,49 - 0,49

1235

975

885

885

1000

985

785

0,50 - 0,50

1285

1085

885

885

1000

985

785

0,51 - 0,60

1285

1085

885

885

1000

985

885

0,61 - 0,70

1385

1285

885

885

1100

1085

885

0,71 - 0,75

1400

1385

885

885

1200

1185

985

0,76 - 0,79

1485

1385

885

885

1200

1185

985

0,80 - 0,80

1485

1385

885

885

1200

1185

985

0,81 - 0,90

1485

1385

985

985

1300

1285

985

0,91 - 0,99

1485

1400

1085

1085

1300

1285

1005

1,00 - 1,00

1485

1475

1085

1085

1300

1285

1,01 - 1,10

1485

1475

1185

1185

1400

1385

1,11 - 1,20

1485

1475

1185

1185

1400

1385

1085

1,21 - 1,80

1485

1475

1200

1200

1485

1485

1190

1,81 - 2,00

1485

1475

1200

1200

1485

1485

1200

Grup Kodu
1

0,50 - 0,50

1300

1100

1300

1100

0,61 - 0,70

1400

1300

0,71 - 0,75

1400

1400

0,76 - 0,80

1500

1400

0,81 - 0,90

1500

1400

0,91 - 0,99

1500

1400

1,00 - 1,00

1500

1500

1005

1,01 - 1,20

1500

1500

1085

1,21 - 2,00

1500

1500

Çelik Kaliteleri
Grup Kodu

Ürün Cinsi
(;3,#

Kaliteler
312 , 1311 , 1312 , 1313

3

(;3,#

311 , 323 , 324 , 325 , 326 , 327 , 328 , 380 , 1118 , 1122 , 1124 , 1126 , 1130 , 1303 , 1314 , 1315 , 1522

4

(;3,#

366 , 367 , 1634

5

(;3,#

368 , 372 , 1335 , 1638

6

(;3,#

1322 , 1325

7

(;3,#

331 , 355 , 360 , 1328 , 1332 , 1626 , 1630

8

(;3,#

390 , 1660

1000

0,51 - 0,60

Çelik Kaliteleri

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSHÕSÛāNFZFUBCJJLBCVMFEJMJS
2) Rulo ağırlığı için yapılan talepler görüşmeye tabidir.
3) Sipariş genişliği kaplama ağırlığına bağlı olarak değişebileceği için , her grup için belirlenen kaplama ağırlığı tablosu dikkate
alınarak sipariş genişliği bulunmalıdır. (Bknz. sayfa 227/228/229). 

(;3,#ÛSÛOEFUPQMBNLBQMBNBBþSMþNBLTJNVNHN2 dir.
5) 6. ve 7. grupta bulunan yapı çeliği kalitelerinde normalde kromatlı ve yağsız üretilir. Diğer kalite gruplarındaki kaliteler
normalde yağlı ve kromatsız üretilir.Yüzey koruması için kromat ve yağın biri veya her ikisinin varlığı istenebildiği gibi her 
JLJTJOJOEFPMNBNBTJTUFOFCJMJS&3%&.ÿ3LSPNBUT[ ZBþT[JTUFOFOÛSÛOMFSJOZÛ[FZJOEFLJLPSP[ZPOSJTLJOEFOTPSVNMV
değildir. 

.BSLBMBNBNÛāUFSJUBSBGOEBOZBQMNBTJTUFONFEJþJOEFWFZBZÛ[FZLPSVNBTJTUFONFEJþJOEF LSPNBUT[ ZBþT[ 
ZBQMNB[
Bu durumlar haricinde markalama yapılır.
7) Yüzey pürüzlülüğü (Ra) maksimum 0,40 μm (parlak) olan siparişler kabul edilmez.
8) Sipariş edilen bobinlerin, müşterilerimizin kendi imkanlarıyla uygun doğrultma ekipmanı ve pratiği kullanmadan boya kestirip
kullanmaları halinde dalga kusuru ile ilgili şikayet kabul edilmeyecektir.
9) Bütün kaliteler temperli olarak üretilmektedir. Parlak yüzey görünümlü talepler kabul edilmez.

224

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

www.erdemir.com.tr

Ürün Cinsi

Kaliteler

1

(;3$

312 , 1311 , 1312 , 1313

3

(;3$

311 , 323 , 324 , 325 , 326 , 327 , 328 , 380 , 1118 , 1122 , 1124 , 1126 , 1130 , 1303 , 1314 , 1315 , 1522

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMNBLLPāVMVZMB
kabul edilir. 

3VMPBþSMþJÉJOZBQMBOUBMFQMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuEJS 

%JþFSLBMJUFMFSEFLJ$ZÛ[FZUBMFQMFSJ (;3NBNVMÛSFUJNMJNJUMFSJHFÉFSMJPMNBLLBZEZMBiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS
4) Toplam kaplama ağırlığı maksimum 140 g/m2 dir. 141-160 g/m2BSBTOEBLJLBQMBNBBþSMLMBSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBL
kabul edilir.
5) Sipariş genişliği kaplama ağırlığına bağlı olarak değişebileceği için , her grup için belirlenen kaplama ağırlığı tablosu dikkate
alınarak sipariş genişliği bulunmalıdır. (Bknz. sayfa 227/228/229). 

.BSLBMBNBNÛāUFSJUBSBGOEBOZBQMNBTJTUFONFEJþJOEFWFZBZÛ[FZLPSVNBTJTUFONFEJþJOEF LSPNBUT[ ZBþT[ 
ZBQMNB[
Bu durumlar haricinde markalama yapılır.
7) Yüzey pürüzlülüğü (Ra) maksimum 0,40 μm (parlak) olan siparişler kabul edilmez.
8) Sipariş edilen bobinlerin, müşterilerimizin kendi imkanlarıyla uygun doğrultma ekipmanı ve pratiği kullanmadan boya kestirip
kullanmaları halinde dalga kusuru ile ilgili şikayet kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, müşterilerimizin boya kesilmiş
ürünlerimizden sipariş vermesi uygun olacaktır.
9) Bütün kaliteler temperli olarak üretilmektedir. Parlak yüzey görünümlü talepler kabul edilmez.

www.erdemir.com.tr

225

GZRKC

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Üretim Limitleri

GALVANİZLİ VE GALVANİLE ÜRÜNLERDE HERHANGİ BİR SİPARİŞ KALINLIĞI İÇİN KAPLAMA KALINLIĞINA BAĞLI OLARAK KABUL
EDİLEBİLİR SİPARİŞ GENİŞLİĞİNİ BULMA TABLOSU
1. GRUP KALİTELER

Soğuk Haddelenmiş , Çinko Kaplanmış , Kenarları Kesilmiş C Yüzey -Rulo

Nominal Sipariş Kalınlık Aralığı (mm)

Ebatlar

Kaplama Kodu

Grup - 1

0,30 - 0,35

1000

0,36 - 0,39

1100

0,40 - 0,44

1185

1,20 ≤ t < 1,50

t ≥ 1,50

4JQBSJā,BMOMþOEBO¬LBSUMBDBLWFZB&LMFOFDFL%FþFS NN

Grup - 3

975

51

100

-0.01

0

+0,01

52

120

-0.01

0

+0,01

53

140

-0.01

0

+0,01

200

-0.02

-0.01

0

0,45 - 0,49

1235

975

54

0,50 - 0,50

1285

1085

55

225

-0.02

-0.01

0

0,51 - 0,60

1285

1085

0,61 - 0,70

1385

1285

56

275

-0.03

-0.02

-0.01

0,71 - 0,75

1400

1385

0,76 - 0,79

1485

1385

0,80 - 0,80

1485

1385

0,81 - 0,90

1485

1385

0,91 - 0,99

1485

1400

1,00 - 1,00

1485

1475

1,01 - 1,10

1485

1475

1,11 - 1,20

1485

1475

1,21 - 2,00

1485

1475

Çelik Kaliteleri
Ürün Cinsi

Kaliteler

1

(;3,$

312 , 1311 , 1312 , 1313

3

(;3,$

311 , 323 , 324 , 325 , 326 , 327 , 328 , 380 , 1118 , 1122 , 1124 , 1126 , 1130 , 1303 , 1314 , 1315 , 1522

Notlar 

.JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNPMVQ NNBSBTOEBLJHFOJāMJLMFSEFTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS
2) Rulo ağırlığı için yapılan talepler görüşmeye tabidir. 

%JþFSLBMJUFMFSEFLJ$ZÛ[FZUBMFQMFSJ(;3,NBNVMÛSFUJNMJNJUMFSJHFÉFSMJPMNBLLBZEZMBiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS
4) Toplam kaplama ağırlığı maksimum 140 g/m2 dir. 141-160 g/m2BSBTOEBLJLBQMBNBBþSMLMBSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBL
kabul edilir.
5) Sipariş genişliği kaplama ağırlığına bağlı olarak değişebileceği için , her grup için belirlenen kaplama ağırlığı tablosu dikkate
alınarak sipariş genişliği bulunmalıdır. (Bknz. sayfa 2/3/4). 

.BSLBMBNBNÛāUFSJUBSBGOEBOZBQMNBTJTUFONFEJþJOEFWFZBZÛ[FZLPSVNBTJTUFONFEJþJOEF LSPNBUT[ ZBþT[ 
ZBQMNB[
Bu durumlar haricinde markalama yapılır.
7) Yüzey pürüzlülüğü (Ra) maksimum 0,40 μm (parlak) olan siparişler kabul edilmez.
8) Sipariş edilen bobinlerin, müşterilerimizin kendi imkanlarıyla uygun doğrultma ekipmanı ve pratiği kullanmadan boya kestirip
kullanmaları halinde dalga kusuru ile ilgili şikayet kabul edilmeyecektir.
9) Bütün kaliteler temperli olarak üretilmektedir. Parlak yüzey görünümlü talepler kabul edilmez.

226

t ≤ 1,19

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Kalınlık (mm)

Grup Kodu

Toplam Kaplama Ağırlığı (g/m2)

www.erdemir.com.tr

57

350

-0.04

-0.03

-0.02

58

450

-0.05

-0.04

-0.03

59

500

-0.06

-0.05

-0.04

60

70

0

+0,01

+0,02

61

90

0

+0,01

+0,02

62

80

0

+0,01

+0,02

63

180

-0.02

-0.01

0

64

250

-0.02

-0.01

0

65

300

-0.03

-0.02

-0.01
+0,02

66

60

0

+0,01

67

400

-0.05

-0.04

-0.03

68

75

0

+0,01

+0,02

69

150

-0.01

0

+0,01

70

110

-0.01

0

+0,01

71

130

-0.01

0

+0,01

72

160

-0.01

0

+0,01

73

106

-0.01

0

+0,01

Örnek
1311 Kalite 0,78 mm kalınlık ve kaplama ağırlığı 500 g/m2PMBO(;3ÛSÛOÛJÉJOÛSFUJMFCJMJS.BLTJNVNHFOJāMJLāVāFLJMEF
belirlenir.
1. Adım: Yandaki tablodan 500 g/m2 kaplama ağırlığına karşılık gelen çıkartılacak değer 0,06 mm olarak tespit edilir. 2. Adım:
Tespit edilen bu değer ürünün nihai kalınlığından çıkartılarak üretilebilirlik kontrolünde dikkate alınacak kalınlık hesaplanır.
(0,78-0,06=0,72 mm )
3.Adım: 1311 kalitenin yer aldığı 1. Grup ile ilgili tabloda 0,72 mm’nin yer aldığı kalınlık aralığı (0,71-0,75 mm ) için üretilebilir
maksimum genişlik 1400 mm olarak belirlenir.

www.erdemir.com.tr

227

GALVANİZLİ VE GALVANİLE ÜRÜNLERDE HERHANGİ BİR SİPARİŞ KALINLIĞI İÇİN KAPLAMA KALINLIĞINA BAĞLI OLARAK KABUL
EDİLEBİLİR SİPARİŞ GENİŞLİĞİNİ BULMA TABLOSU
3. GRUP KALİTELER

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Üretim Limitleri

Üretim Limitleri

GALVANİZLİ VE GALVANİLE ÜRÜNLERDE HERHANGİ BİR SİPARİŞ KALINLIĞI İÇİN KAPLAMA KALINLIĞINA BAĞLI OLARAK KABUL
EDİLEBİLİR SİPARİŞ GENİŞLİĞİNİ BULMA TABLOSU
4 ila 8. GRUP KALİTELER

Nominal Sipariş Kalınlık Aralığı (mm)
Kaplama Kodu

Toplam Kaplama Ağırlığı (g/m2)

t ≤ 1,19

1,20 ≤ t < 1,80

Nominal Sipariş Kalınlık Aralığı (mm)
t ≥ 1,80

Kaplama Kodu

Toplam Kaplama Ağırlığı (g/m2)

4JQBSJā,BMOMþOEBO¬LBSUMBDBLWFZB&LMFOFDFL%FþFS NN

t ≥ 1,80

4JQBSJā,BMOMþOEBO¬LBSUMBDBLWFZB&LMFOFDFL%FþFS NN

51

100

-0.01

0

+0,01

51

100

-0.01

0

52

120

-0.01

0

+0,01

52

120

-0.01

0

53

140

-0.01

0

+0,01

53

140

-0.01

0

54

200

-0.02

-0.01

0

54

200

-0.02

-0.01

55

225

-0.02

-0.01

0

55

225

-0.02

-0.01

56

275

-0.03

-0.02

-0.01

56

275

-0.03

-0.02

57

350

-0.04

-0.03

-0.02

57

350

-0.04

-0.03

58

450

-0.05

-0.04

-0.03

58

450

-0.05

-0.04

59

500

-0.06

-0.05

-0.04

59

500

-0.06

-0.05

60

70

0

+0,01

+0,02

60

70

0

+0,01

61

90

0

+0,01

+0,02

61

90

0

+0,01

62

80

0

+0,01

+0,02

62

80

0

+0,01

63

180

-0.02

-0.01

0

63

180

-0.02

-0.01

64

250

-0.02

-0.01

0

64

250

-0.02

-0.01

65

300

-0.03

-0.02

-0.01

65

300

-0.03

-0.02

66

60

0

+0,01

+0,02

66

60

0

+0,01

67

400

-0.05

-0.04

-0.03

67

400

-0.05

-0.04

68

75

0

+0,01

+0,02

68

75

0

+0,01

69

150

-0.01

0

+0,01

69

150

-0.01

0

70

110

-0.01

0

+0,01

70

110

-0.01

0

71

130

-0.01

0

+0,01

71

130

-0.01

0

72

160

-0.01

0

+0,01

72

160

-0.01

0

73

106

-0.01

0

+0,01

73

106

-0.01

0

Örnek
Örnek : 1314 Kalite 0,76 mm kalınlık ve kaplama ağırlığı 500 g/m2PMBO(;3ÛSÛOÛJÉJOÛSFUJMFCJMJS.BLTJNVNHFOJāMJLāV
şekilde belirlenir.
1. Adım: Yandaki tablodan 500 g/m2 kaplama ağırlığına karşılık gelen çıkartılacak değer 0,06 mm olarak tespit edilir.
2. Adım: Tespit edilen bu değer ürünün nihai kalınlığından çıkartılarak üretilebilirlik kontrolünde dikkate alınacak kalınlık
hesaplanır. (0,76-0,06=0,70 mm )
3.Adım: 1314 kalitenin yer aldığı 3. Grup ile ilgili tabloda 0,70 mm’nin yer aldığı kalınlık aralığı (0,61-0,70 mm ) için üretilebilir
maksimum genişlik 1200 mm olarak belirlenir.

228

t < 1,80

www.erdemir.com.tr

Örnek
Örnek: 1332 Kalite 0,81 mm kalınlık ve kaplama ağırlığı 500 g/m2PMBO(;3ÛSÛOÛJÉJOÛSFUJMFCJMJS.BLTJNVNHFOJāMJLāV
şekilde belirlenir.
1. Adım: Yandaki tablodan 500 g/m2 kaplama ağırlığına karşılık gelen çıkartılacak değer 0,06 mm olarak tespit edilir.
2. Adım: 2. Adım: Tespit edilen bu değer ürünün nihai kalınlığından çıkartılarak üretilebilirlik kontrolünde dikkate alınacak
kalınlık hesaplanır. (0,81-0,06=0,75 mm )
3.Adım: 1332 kalitenin yer aldığı 7. Grup ile ilgili tabloda 0,75 mm’nin yer aldığı kalınlık aralığı (0,71-0,75 mm ) için üretilebilir.
maksimum genişlik 1200 mm olarak belirlenir.

www.erdemir.com.tr

229

Sürekli Sıcak Daldırma Yöntemiyle Çinko Veya Çinko - Demir Alaşımı İle
Kaplanmış Olan, Galvanize veya Galvanile Ürünler İçin Toleranslar

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Toleranslar

Toleranslar

C) Minimum Akma Mukavemeti 360 ≤ Re < 420 N/mm2 Olan Kaliteler İçin Kalınlık Toleransları

Tolerans Standardı: DIN EN 10143 - 2006

Genişlik (w) (mm)
Tolerans (mm)

Nominal Kalınlık (t)

Uygulanan ERDEMİR Ürün Cinsleri 
(;3 (;3, (;3% (;34 ('3 ('3, ('3% ('34 (;3# (;3,# (;3$ (;3,$

Genel Uygulama
r#VTUBOEBSE OPNJOBMLBMOMþ NNJMF NNBSBTOEBPMBOÛSÛOMFSFVZHVMBOS

w≤1200

1200<w≤1500

0,35 ≤ t ≤ 0,40

± 0,05

± 0,06

w>1500
± 0,07

0,40 < t ≤ 0,60

± 0,06

± 0,07

± 0,08

0,60 < t ≤ 0,80

± 0,07

± 0,08

± 0,09

0,80 < t ≤ 1,00

± 0,08

± 0,09

± 0,11

1,00 < t ≤ 1,20

± 0,10

± 0,11

± 0,12

1,20 < t ≤ 1,60

± 0,13

± 0,14

± 0,16

1,60 < t ≤ 2,00

± 0,16

± 0,17

± 0,19

Kalınlık Toleransları
r,BMOMLÕMÉÛNÛ LFOBSMBSEBONJONNV[BLMLUBLJIFSIBOHJCJSOPLUBEBOZBQMS
r(FOJāMJþJõNNPMBOEJMJONJāSVMPWFZBCPZBLFTJMNJāÛSÛOMFSEFLBMOMLÕMÉÛNÛFLTFOJOPSUBTOEBOZBQMS
r,BMOMLUPMFSBOTMBS LBZOBLMBVDVDBFLMFONJāSVMPWFZBEJMJONJāSVMPMBSONV[VOMVþVOEBLJCÕMHFTJOEFNBLTBSUSMS
r;WF;UPQMBNLBQMBNBBþSMLMBSOEBOPSNBMWFÕ[FMLBMOMLUPMFSBOTMBS™ NNBSUSMS
r NNWFBMUOEBLJOPNJOBMTJQBSJāLBMOMLMBSOEBLBMOMLUPMFSBOTVZHVMBONB[
rWFLBMOMLUPMFSBOTMBS™ NNEFOB[PMNBZBDBLāFLJMEFVZHVMBOS
rLBMOMLUPMFSBOTBāBþEBLJāBSUMBSEBVZHVMBOS
.JOJNVN"LNB.VLBWFNFUJ /NN2)

% 95

≥ 360

% 90

a) Genişliği 600 mm ve Daha Geniş Olan Rulo ve Saclar İçin
Genişlik Tolerans (mm)
Normal Toleranslar

Nominal Genişlik (w)

Garanti Kapsamı

< 360

Genişlik Toleransı
r(FOJāMJLÕMÉÛNÛ ÛSÛOÛOCPZVOBFLTFOJOFEJLPMBSBLZBQMS

600 ≤ w ≤ 1200

Özel Toleranslar (S)

Alt

Üst

Alt

Üst

0

+5

0

+2

1200 < w ≤ 1500

0

+6

0

+2

1500 < w

0

+7

0

+3

A) Minimum Akma Mukavemeti Re < 260 N/mm2 Olan Kaliteler İçin Kalınlık Toleransları
Genişlik (w) (mm)
Tolerans (mm)

Nominal Kalınlık (t)
w≤1200

r¸[FMHFOJāMJLUPMFSBOTNNWFEBIBHFOJāPMBO(;3, ('3, (;3% ('3%ÛSÛOMFSFVZHVMBOS

1200<w≤1500

w>1500

0,20 < t ≤ 0,40

± 0,04

± 0,05

± 0,06

0,40 < t ≤ 0,60

± 0,04

± 0,05

± 0,06

0,60 < t ≤ 0,80

± 0,05

± 0,06

± 0,07

0,80 < t ≤ 1,00

± 0,06

± 0,07

± 0,08

1,00 < t ≤ 1,20

± 0,07

± 0,08

± 0,09

1,20 < t ≤ 1,60

± 0,10

± 0,11

± 0,12

1,60 < t ≤ 2,00

± 0,12

± 0,13

± 0,14

B) Minimum Akma Mukavemeti 260 ≤ Re < 360 N/mm2 Olan Kaliteler ve DX51D İçin Kalınlık Toleransları

b) Genişliği 600 mm’den Dar Olan Dilinmiş Rulo ve Saclar İçin
Genişlik Tolerans (mm)
w<125

Nominal Kalınlık (mm) (t)

125≤w<250

250≤w<400

400≤w<600

Alt

Üst

Alt

Üst

Alt

Üst

Alt

Üst

t < 0,6

0

+ 0,4

0

+ 0,5

0

+ 0,7

0

+ 1,0

0,6 ≤ t < 1,0

0

+ 0,5

0

+ 0,6

0

+ 0,9

0

+ 1,2

1,0 ≤ t < 2,0

0

+ 0,6

0

+ 0,8

0

+ 1,1

0

+ 1,4

Uzunluk Toleransı
r6[VOMVLTBDOV[VOLFOBSCPZVODBÕMÉÛMÛS

Genişlik (w) (mm)
Tolerans (mm)

Nominal Kalınlık (t)
w≤1200

230

Normal Toleranslar

1200<w≤1500

w>1500

Nominal Uzunluk (mm) (L)

Alt

Üst

0,20 < t ≤ 0,40

± 0,05

± 0,06

± 0,07

< 2000

0

+6

0,40 < t ≤ 0,60

± 0,05

± 0,06

± 0,07

≥ 2000

0

% 0,3 x L

0,60 < t ≤ 0,80

± 0,06

± 0,07

± 0,08

0,80 < t ≤ 1,00

± 0,07

± 0,08

± 0,09

1,00 < t ≤ 1,20

± 0,08

± 0,09

± 0,11

1,20 < t ≤ 1,60

± 0,11

± 0,13

± 0,14

1,60 < t ≤ 2,00

± 0,14

± 0,15

± 0,16

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

231

Yüzey Düzgünlüğü Toleransı

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile
Yassı Çelik Ürünler

Toleranslar

Toleranslar

Kenar Eğriliği Toleransı

r:Û[FZEÛ[HÛOMÛþÛUPMFSBOT EÛ[HÛOCJSZÛ[FZÛ[FSJOFCSBLMBOTBDOBMUZÛ[FZJJMFEÛ[HÛOZÛ[FZBSBTOEBNBLTLBCVMFEJMFCJMJSV[BLMLUS
r:Û[FZEÛ[HÛOMÛþÛUPMFSBOTTBEFDFTBDÛSÛOMFSFVZHVMBOS

r,FOBSFþSJMJþJ V[VOLFOBSOJLJVDVOVCJSMFāUJSFOEÛ[CJSÉJ[HJJMFCVV[VOLFOBSBSBTOEBLJNBLTV[BLMLNJLUBSES
r,FOBSFþSJMJþJÕMÉÛNÛ ÛSÛOÛOJÉCÛLFZLFOBSOEBZBQMS
r,FOBSFþSJMJþJÕMÉÛV[VOMVþV LFOBSEBOIFSIBOHJCJSOPLUBEBOJUJCBSFOÕMÉÛMFOV[VOMVLUVS
r,FOBSFþSJMJþJJÉJOÕ[FMUPMFSBOTMBSVZHVMBONB[
Ürün Boyutları (mm)
Ürün Cinsi

A) Minimum Akma Mukavemeti Re < 260 N/mm2 Olan Kaliteler İçin Yüzey Düzgünlüğü Toleransı
/PNJOBM,BMOML U 
ÿÉJO.BLT%BMHB:ÛLTFLMJþJ NN

Tolerans Sınıfı
Normal

Özel (FS)

Nominal Genişlik (w)

t<0,7

0,7≤t<1,6

1,6≤t<3,0

w < 1200

10

8

1200 ≤ w < 1500

12

10

1500 ≤ w

17

w < 1200

5

4

3

1200 ≤ w < 1500

6

5

4

1500 ≤ w

8

7

6

Sac

Genişlik
≥ 600

Uzunluk

Ölçü Uzunluğu (mm)

Tolerans (mm)

≥ 2000

2000

5

< 2000

Gerçek uzunluk (L)

+ 0,0025 L

Rulo

≥ 600

-

2000

5

Dilinmiş Rulo

< 600

-

2000

5

15

Köşe Dikliği Toleransı
r,ÕāFEJLMJþJ FOJOFLFOBSOCPZVOBLFOBSÛ[FSJOFPSUPHPOBMJ[EÛāÛNÛJMFUFTQJUFEJMFOTBQNBNJLUBSES
r,ÕāFEJLMJþJUPMFSBOTTBDOHFSÉFLHFOJāMJþJOJONBLTJPMBCJMJS

B) Minimum Akma Mukavemeti 260 ≤ Re < 360 N/mm2 Olan Kaliteler ve DX51D
İçin Yüzey Düzgünlüğü Toleransı
/PNJOBM,BMOML U 
ÿÉJO.BLT%BMHB:ÛLTFLMJþJ NN

Tolerans Sınıfı

Nominal Genişlik (w)

t<0,7

Normal

w < 1200

13

10

1200 ≤ w <1500

15

13

1500 ≤ w

20

w < 1200

8

6

5

1200 ≤ w < 1500

9

8

6

1500 ≤ w

12

10

9

Özel (FS)

0,7≤t<1,6

1,6≤t<3,0

19

C) Minimum Akma Mukavemeti Re ≥ 360 N/mm2 Olan Kaliteler İçin Yüzey Düzgünlüğü Toleransı
r:Û[FZEÛ[HÛOMÛþÛUPMFSBOTTJQBSJāBāBNBTOEBHÕSÛāNFZFUBCJEJS BLTJCFMJSUJMNFEJLÉFi#uHSVCVOEBCFMJSUJMFOZÛ[FZEÛ[HÛOMÛþÛUPMFSBOT
değerlerinin % 50 fazlası uygulanır.

232

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

233

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

234

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

235

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Kalay/Krom Kaplı Yassı Çelik Ürünler (Teneke)
Genel Bilgiler

Genel Uygulama Alanları
:PþVOPMBSBLNFUBMBNCBMBKTBOBZJTJOEFFOEÛTUSJZFMZBþ 
boya vb. kimyasal maddelerin kutularının, 2 parçalı ve 3
parçalı konserve, salça, yağ, peynir vb. gıda kutularının,
içecek kutularının, kavanoz, taç/meşrubat ve kolay açılır
kapakların, aerosol kutularının, dekoratif kutuların, oyuncak
ve kırtasiye gereçleri gibi birçok endüstriyel ürünün
imalatında kullanılır.
5FOFLFCÛOZFTJOEFEJþFSCJSÉPLNBM[FNFEFCVMVONBZBO
r İnsan sağlığına uygunluk, non-toksik olma
r Hafiflik
r Kolayca şekillenebilirlik/sıvanabilirlik
r Kaynaklanabilirlik
r Korozyona direnç
r Çekici/parlak yüzey görüntüsü
r &NBZFWFCBTLZBQMBCJMJSMJL 

r Geri dönüşüm ve çevre dostu olma gibi özellikleri

barındırmaktadır.
Kalay/Krom Kaplı (Teneke) Çelikler aşağıdaki proses
aşamalarından geçerek
ÛSFUJMNFLUFEJSMFS
Asitleme: Sıcak haddelenmiş çelik ruloların yüzeyinde
haddeleme sırasında oluşan tufal ve oksit tabakasının
yaklaşık 80 °C’deki HCI banyosundan geçirilerek
giderilmesi işlemidir.
Soğuk Haddeleme: Asitleme hattında yüzeyi temizlenen
soğuk yarı mamulün tandem haddede genişliğinde bir
değişim olmadan boyu uzayarak nihai kalınlığa
haddelenmesi işlemidir.
Temizleme: Soğuk haddeleme sırasında bobin yüzeyine
yapışan ince yağ tabakasının alkali ortamda temizlenmesi
işlemidir.
Tavlama: Soğuk haddeleme sırasında oluşan iç gerilimlerin
giderilmesi amacıyla malzemelerin redüktif (oksitlenmesini
önleyici) atmosfer içerisinde rekristalizasyon noktasının
üzerine ısıtılması ve soğutulması işlemidir. Kutu (Batch) ve
sürekli (Continuous) olmak üzere iki tip tavlama metodu
uygulanmaktadır.

Temperleme: Yarı mamulün istenilen sertliği, yüzey tipini,
yüzey kalitesini ve mekanik özelliklerini elde edebilmesi için
malzemenin çok düşük miktarlarda ezme verilerek
haddelenmesi işlemidir. Ayrıca temper hadde hattında DR
teneke üretimi için gerekli olan ikincil soğuk haddeleme
işlemi yapılabilmektedir.
Kalay/Krom Kaplama: Temperlenmiş soğuk bobinlerin
elektrolitik kalay veya krom kaplanması işlemidir.
.BM[FNFOJO,BMBZLSPNLBQMBNBIBUUOEBTSBTZMB
temizleme, asitleme, elektrolitik kalay veya krom kaplama,
indüksiyon ısıtma, pasivasyon, yağlama aşamalarından
geçmesiyle nihai kalay/krom kaplı (teneke) rulo üretilir.
&3%&.ÿ3,BMBZ,BQM:BTT¬FMJL UFOFLF 
ÛSÛOMFSJ5FL
&[NFMJ 43 
WF¬JGU&[NFMJ %3 
PMNBLÛ[FSFJLJBOBTOGUB
ÛSFUJMNFLUFEJS&3%&.ÿ3,SPN,BQM¬FMJL UFOFLF 
ÛSÛOMFSJ
JTF5FL&[NFMJPMBSBLÛSFUJMNFLUFEJS
Tek Ezme (SR) Tenekeler: Çelik ruloların nihai kalınlığa
tandem haddede tek bir haddeleme operasyonu ile
indirildikten sonra tavlanması, temperlenmesi ve kalay veya
krom kaplanması yoluyla üretilen teneke tipidir.
Genel Kullanım Alanları: Çelik kalitesi ve tavlama tipine
bağlı olarak, köşeli kutu gövde, dip ve kapakları, 2 ve 3
parçalı yuvarlak kutu gövde ve kapakları, içecek kutuları,
kolay açılır kapaklar, kavanoz kapağı ve taç kapaklar,
aerosol kutularında kullanılır.
Çift Ezme (DR) Tenekeler: Çelik rulonun bir kez soğuk
haddelenmesi (ezme) ve tavlanması sonrası, temper
haddeleme yerine yaklaşık %10-30’lar seviyelerinde ezme
verilerek ikinci kez soğuk haddelenmesi ve daha sonra
kalay kaplanması yoluyla üretilen teneke tipleridir.
Genel Kullanım Alanları: Çelik kalitesi ve tavlama tipine
bağlı olarak, 2 ve 3 parçalı yuvarlak konserve kutu
gövdeleri ve dipleri, köşeli kutu dipleri, kolay açılır kapaklar,
kavanoz kapakları, aerosol gövdelerinde kullanılır.

Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu, yumuşak yassı çeliğin
elektroliz yöntemiyle krom veya çeşitli ağırlıklarda kalay kaplanması
ile üretilen ve kalınlıkları 0.12-0.60 mm aralığında değişen rulo veya
sac şeklindeki yassı çelik ürünlerdir.

236

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

237

ERDEMİR’de Üretilen Teneke Ürünlerle İlgili Genel Bilgiler;

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Genel Teknik Bilgiler

Genel Teknik Bilgiler

Yüzey Tipi:
r&3%&.ÿ3EFUFLF[NFMJUFOFLFÛSÛOMFSFVZHVMBOBOZÛ[FZUJQMFSJWFZÛ[FZQÛSÛ[MÛMÛLEFþFSMFSJBāBþEBWFSJMNJāUJS

Ürünler:
Teneke ürünlerimiz aşağıda belirtilen şekil ve yapıda üretilebilir:

r&MFLUSPMJUJLPMBSBLLBMBZWFLSPNLBQMBONā EÛāÛLLBSCPOMVZVNVāBLÉFMJL
rSürekli veya yığın tavlama sonrasında temperlenmiş yapıda,
rTek ezme veya çift ezme yapılmış durumda,
rRulo veya makasta boyuna kesilmiş şekilde,

Yüzey Tipi

Product Finish

Parlak

Bright

Yüzey Pürüzlüğü Ra (μm)
Ra≤ 0.35

Yarı Parlak

Fine Stone

0.25≤Ra≤0.45

Az Parlak

Stone

0.35≤Ra≤0.60

.BU/PSNBM

.BUU/PSNBM

0.60≤Ra≤1.90

:BS.BU (ÛNÛā

Silver

Ra≥ 0.90 

4BEFDFLBMBZLBQMÛSÛOMFSEFZBQMNBLUBES,SPN,BQMÛSÛOMFSEFVZHVMBOBNB[
r&3%&.ÿ3EFÉJGUF[NFMJUFOFLFÛSÛOMFSFVZHVMBOBZÛ[FZUJQMFSJWFZÛ[FZQÛSÛ[MÛMÛLEFþFSMFSJBāBþEBWFSJMNJāUJS

Ölçüler:
rAksi belirtilmedikçe kalınlık, genişlik ve uzunluk değerleri nominaldir.
rRulo iç çapı 420 mm (+/- 20 mm) olabilir.

Yüzey Tipi

Product Finish

Az Parlak

Stone

Yüzey Pürüzlüğü Ra (μm)
0.35≤Ra≤0.60

Yarı Parlak

Fine Stone

0.25≤Ra≤0.45

Markalama:
Aksi belirtilmedikçe farklı kaplama ağırlığı istenen durumlarda, kaplama miktarı fazla olan yüzey üst yüzey olup,
sürekli paralel çizgi ile markalanmaktadır.

Yüzey Koruma:
rYağlama: Ürün yüzeyinde koruyucu yağ aşağıdaki oranlarda bulunmaktadır. (Toplam iki yüzey) Aksi belirtilmedikçe normal
yağlama değerleri uygulanır. Diğer yağlama istekleri görüşmeye tabidir.
Normal Yağlı
: 3.4 - 8.0 mg/m2
Ağır yağlı
: 10 - 18 mg/m2

r&3%&.ÿ3 ZÛ[FZJZBþT[WFZBOPSNBMEFOEBIBB[ZBþMUFOFLFÛSÛOÕOFSNFNFLUFEJS&þFSZÛ[FZLPSVNBT[WFZBB[ZBþM 
ÛSÛOJTUFOJSJTFZÛ[FZEFPMVāBCJMFDFLLPSP[ZPOSJTLJOEFO&3%&.ÿ3TPSVNMVPMNBZBDBLUS
r &3%&.ÿ3LBZOBLMPMNBZBOTUPLMBNBWFTFWLJZBUOFEFOJZMFPMVāBCJMFDFLLPSP[ZPOSJTLJOEFO&3%&.ÿ3TPSVNMVPMNBZBDBLUS

238

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

239

Standart Karşılığı
Genel Kullanım Alanı ve Başlıca Özellikleri
Standart

Tek ezme ve yığın tavlama yapılmış, ambalaj, teneke kutu ve konTFSWFDJMJLZBQNOBVZHVOiLBMBZLBQMuÉFMJLMFS

Tek ezme ve yığın tavlama yapılmış, ambalaj, teneke kutu ve konTFSWFDJMJLZBQNOBVZHVOiLSPNLBQMuÉFMJLMFS

5FLF[NFWFTÛSFLMJUBWMBNBZBQMNāiLBMBZLBQMuÉFMJLMFS

¬JGUF[NFWFZþOUBWMBNBZBQMNāiLBMBZLBQMuÉFMJLMFS

¬JGUF[NFWFTÛSFLMJUBWMBNBZBQMNāiLBMBZLBQMu
çelikler

5FLF[NFWFTÛSFLMJUBWMBNBZBQMNāiLSPNLBQMuÉFMJLMFS

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Kalite Dizini
Teneke Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

Kalite Dizini
Teneke Ürünlerin Kullanım Alanları ve Standart Karşılıkları

Benzer Standart Karşılıkları (1)
.BM[FNF
No

&TLJ

Amerikan

Japon

Sayfa
No

%*/&/

TS245

2004

1.0372

%*/&/5

"45."5

JIS G 3303

242

%*/&/

TS275

2005

1.0375

%*/&/5

"45."5

JIS G 3303

242

%*/&/

TS415

2006

1.0377

%*/&/5

"45."5

JIS G 3303

242

%*/&/

TS230

2023

1.0371

%*/&/5

"45."5

JIS G 3303

242

%*/&/

TS260

2026

1.0379 

%*/&/5 

"45."5

JIS G 3303

242

%*/&/

TS245

2104

1.0372

%*/&/5

"45."5

JIS G 3315

243

%*/&/

TS275

2105

1.0375

%*/&/5

"45."5

JIS G 3315

243

%*/&/

TS415

2106

1.0377

%*/&/5

"45."5

JIS G 3315

243

%*/&/

TS230

2123

1.0371

%*/&/5

"45."5

JIS G 3315

243

%*/&/

TS260

2126

1.0379 

%*/&/5 

"45."5

JIS G 3315

243

%*/&/

TH230

2223

1.0371

%*/&/5

"45."5

JIS G 3303

244

%*/&/

TH245

2225

1.0372

%*/&/5

"45."5

JIS G 3303

244

%*/&/

TH260

2226

1.0379 

%*/&/5 

"45."5

JIS G 3303

244

%*/&/

TH275

2228

1.0375

%*/&/5

"45."5

JIS G 3303

244

%*/&/

TH415

2242

1.0377

%*/&/5

"45."5

JIS G 3303

244

%*/&/

TH435

2244

1.0378

%*/&/5

"45."5

JIS G 3303

244

%*/&/

TS520

2052

1.0384

%*/&/%3 

"45."%3 

JIS G 3303

247

%*/&/

TS550

2055

1.0373

%*/&/%3

"45."%3

JIS G 3303

247

%*/&/

TH520

2252

1.0384

%*/&/%3 

"45."%3 

JIS G 3303

246

%*/&/

TH550

2255

1.0373

%*/&/%3

"45."%3

JIS G 3303

246

%*/&/

TH580

2258

1.0382

%*/&/%3 

"45."%3 

JIS G 3303

246

%*/&/

TH620

2262

1.0374

%*/&/%3

"45."%3

JIS G 3303

246

%*/&/

TH230

2323

1.0371

%*/&/5

"45."5

JIS G 3315

245

%*/&/

TH245

2325

1.0372

%*/&/5

"45."5

JIS G 3315

245

%*/&/

TH260

2326

1.0379 

%*/&/5 

"45."5

JIS G 3315

245

%*/&/

TH275

2328

1.0375

%*/&/5

"45."5

JIS G 3315

245

%*/&/

TH415

2342

1.0377

%*/&/5

"45."5

JIS G 3315

245

%*/&/

TH435

2344

1.0378

%*/&/5

"45."5

JIS G 3315

245

 
5BCMPEBCFMJSUJMFOi%JþFSTUBOEBSULBSāMLMBSuNBM[FNFMFSJOUBNWFZBCFO[FSLBSāMLMBSPMBCJMJSCVOFEFOMF CFMJSMFOFOÛSÛOÛOEJğer standarda uygunluğu garanti edilmemektedir. Diğer standart karşılıklarına göre seçilen malzemenin kullanım alanına tam olarak
VZHVOMVþV BODBLiEFOFNFÛSFUJNJuOFUJDFTJOEFCFMJSMFOFCJMJS

240

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

241

Çelik Kaliteleri

Kalay Kaplı Teneke (Tek Ezme ve Yığın Tavlama Yapılmış)

Krom Kaplı Teneke (Tek Ezme ve Yığın Tavlama Yapılmış)

Standart: DIN EN 10202:2001

Standart: DIN EN 10202:2001

Kimyasal Bileşim (%)

Kimyasal Bileşim (%)(1)

Standart Karşılığı

.O

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

Standart

P

S

Si

maks.

maks.

maks.

%*/&/

TS230

2023

0.01-0.04

%*/&/

TS245

2004

0.03-0.06

%*/&/

TS260

2026

%*/&/

TS275

%*/&/

TS415

Al

0.10-0.30

0.020

0.020

0.020

0.15-0.35

0.020

0.020

0.020

0.05-0.09

0.20-0.40

0.020

0.020

2005

0.05-0.09

0.20-0.40

0.020

2006

0.09-0.12

0.30-0.50

0.020

N

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

%*/&/

TS230

2023

%*/&/

TS245

%*/&/

TS260

P

S

Si

maks.

maks.

maks.

0.10-0.30

0.020

0.020

0.020

0.020-0.070

0.008

0.15-0.35

0.020

0.020

0.020

0.020-0.070

0.008

0.05-0.09

0.20-0.40

0.020

0.020

0.020

0.020-0.070

0.008

2105

0.05-0.09

0.20-0.40

0.020

0.020

0.020

0.020-0.070

0.008

2106

0.09-0.12

0.30-0.50

0.020

0.020

0.020

0.020-0.070

0.008

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

0.020-0.070

0.008

%*/&/

TS230

2123

0.01-0.04

0.020-0.070

0.008

%*/&/

TS245

2104

0.03-0.06

0.020

0.020-0.070

0.008

%*/&/

TS260

2126

0.020

0.020

0.020-0.070

0.008

%*/&/

TS275

0.020

0.020

0.020-0.070

0.008

%*/&/

TS415

Al

N
maks.

Açıklamalar
1) Tablodaki kimyasal limit değerleri referans değerler olup, sadece bilgi olarak verilmiştir.

Mekanik Özellikler(1)(2)
Re, Rp0.2
N/mm2

Standart

.O

C

Standart

Mekanik Özellikler(1)(2)

Standart Karşılığı

Standart Karşılığı

maks.

Açıklamalar
1) Tablodaki kimyasal limit değerleri referans değerler olup, sadece bilgi olarak verilmiştir.

(kg/mm2)

Hedef Değerler
N/mm2
(kg/mm2)

Rm
N/mm2
(kg/mm2)

Önceki
Standartlarda

Sertlik Değerleri
(HR 30 Tm)

Belirtilen

d (mm)

Standart Karşılığı

0.21<d≤0.28

d>0.28

Standart

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

T1

53 maks.

52 maks.

51 maks.

%*/&/

TS230

2123

T2

49-57

48-56

47-55

%*/&/

TS245

Rm

180-280
(18.4-28.6)

230
(23.5)

325
(33.2)

275-375
(28.1-38.3)

T50

2004

195-295
(19.9-30.1)

245
(25.0)

340
(34.7)

290-390
(29.6-39.8)

T52

2026

210-310
(21.4-31.6)

260
(26.5)

360
(36.7)

310-410
(31.6-41.8)

275
(28.1)

375
(38.3)

325-425
(33.2-43.4)

T57

T3

54-62

53-61

52-60

%*/&/

415
(42.3)

435
(44.4)

385-485
(39.3-49.5)

T61

T4

58-66

57-65

56-64

%*/&/

%*/&/

TS275

2005

225-325
(23.0-33.2)

%*/&/

TS415

2006

365-465
(37.2-47.4)

Rumuzlar

T55

Re, Rp0.2
N/mm2

d≤0.21

Re, Rp0.2

T 2.5

52-60

51-59

50-58

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘boyuna’ test numunelerine uygulanır.
2) Tablodaki bütün mekanik değerler referans değerler olup, sadece bilgi olarak verilmiştir.

242

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Çelik Kaliteleri

%*/&/

(kg/mm2)

Hedef Değerler
N/mm2
(kg/mm2)

Rm
N/mm2
(kg/mm2)

Önceki
Standartlarda

Sertlik Değerleri
(HR 30 Tm)

Belirtilen

d (mm)

Re, Rp0.2

Rm

180-280
(18.4-28.6)

230
(23.5)

325
(33.2)

275-375
(28.1-38.3)

T50

2104

195-295
(19.9-30.1)

245
(25.0)

340
(34.7)

290-390
(29.6-39.8)

2126

210-310
(21.4-31.6)

260
(26.5)

360
(36.7)

310-410
(31.6-41.8)

TS275

2105

225-325
(23.0-33.2)

275
(28.1)

375
(38.3)

325-425
(33.2-43.4)

T57

T3

54-62

53-61

52-60

TS415

2106

365-465
(37.2-47.4)

415
(42.3)

435
(44.4)

385-485
(39.3-49.5)

T61

T4

58-66

57-65

56-64

TS260

d≤0.21

0.21<d≤0.28

d>0.28

T1

53 maks.

52 maks.

51 maks.

T52

T2

49-57

48-56

47-55

T55

T 2.5

52-60

51-59

50-58

Rumuzlar

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘boyuna’ test numunelerine uygulanır.
2) Tablodaki bütün mekanik değerler referans değerler olup, sadece bilgi olarak verilmiştir.

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

243

Çelik Kaliteleri

Kalay Kaplı Teneke (Tek Ezme ve Sürekli Tavlama Yapılmış)

Krom Kaplı Teneke (Tek Ezme ve Sürekli Tavlama Yapılmış)

Standart: DIN EN 10202:2001

Standart: DIN EN 10202:2001

(1)

Kimyasal Bileşim (%)(1)

Kimyasal Bileşim (%)
Standart Karşılığı

.O

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

Standart

P

S

Si

maks.

maks.

maks.

%*/&/

TH230

2223

0.004 maks.

%*/&/

TH245

2225

0.004 maks.

%*/&/

TH260

2226

%*/&/

TH275

%*/&/
%*/&/

Al

0.10-0.25

0.020

0.015

0.020

0.10-0.25

0.020

0.015

0.020

0.006 maks.

0.20-0.35

0.020

0.020

2228

0.02-0.05

0.10-0.25

0.020

TH415

2242

0.03-0.08

0.20-0.35

TH435

2244

0.03-0.08

0.20-0.40

N

&3%&.ÿ3
Kalite No

0.020-0.070

0.005

0.020

0.020-0.070

0.005

0.006 maks.

0.20-0.35

0.020

0.020

0.020

0.020-0.070

0.006

2328

0.02-0.05

0.10-0.25

0.020

0.020

0.030

0.030-0.080

0.005

TH415

2342

0.03-0.07

0.20-0.40

0.020

0.020

0.030

0.020-0.070

0.015

TH435

2344

0.04-0.08

0.25-0.45

0.020

0.020

0.030

0.020-0.070

0.015

0.004 maks.

0.020

0.020-0.060

0.006

%*/&/

TH260

2326

0.020

0.030

0.030-0.080

0.005

%*/&/

TH275

0.020

0.020

0.030

0.020-0.070

0.009

%*/&/

0.020

0.020

0.030

0.020-0.070

0.015

%*/&/

Al

N
maks.

Açıklamalar
1) Tablodaki kimyasal limit değerleri referans değerler olup, sadece bilgi olarak verilmiştir.

Re, Rp0.2
N/mm2

Hedef Değerler
N/mm2
2

(kg/mm )

Rm
N/mm2
(kg/mm2)

Önceki
Standartlarda

195-295
(19.9-30.1)

245
(25.0)

340
(34.7)

290-390
(29.6-39.8)

TH260

2226

210-310
(21.4-31.6)

260
(26.5)

360
(36.7)

TH275

2228

225-325
(23.0-33.2)

275
(28.1)

%*/&/

TH415

2242

365-465
(37.2-47.4)

%*/&/

TH435

2244

385-485
(39.3-49.5)

Sertlik Değerleri
(HR 30 Tm)

Belirtilen

2225

%*/&/

0.020

0.015

0.004 maks.

2325

T50

%*/&/

0.015

0.020

2323

TH245

275-375
(28.1-38.3)

TH245

0.020

0.10-0.25

TH230

%*/&/

325
(33.2)

%*/&/

0.10-0.25

%*/&/

0.005

230
(23.5)

2223

Si
maks.

0.005

180-280
(18.4-28.6)

TH230

S
maks.

0.020-0.070

Rm

%*/&/

P

0.020-0.070

Re, Rp0.2

Kalite

C

Kalite

Mekanik Özellikler(1)(2)

(kg/mm2)

Standart

.O

maks.

&3%&.ÿ3
Kalite No

Standart

Mekanik Özellikler(1)(2)

Standart Karşılığı

Standart Karşılığı

maks.

Açıklamalar
1) Tablodaki kimyasal limit değerleri referans değerler olup, sadece bilgi olarak verilmiştir.

Standart Karşılığı

d (mm)

&3%&.ÿ3
Kalite No

Re, Rp0.2
N/mm2
(kg/mm2)

Hedef Değerler
N/mm2
2

(kg/mm )

Rm
N/mm2
(kg/mm2)

Önceki
Standartlarda

Sertlik Değerleri
(HR 30 Tm)

Belirtilen

d (mm)

Re, Rp0.2

Rm

180-280
(18.4-28.6)

230
(23.5)

325
(33.2)

275-375
(28.1-38.3)

2325

195-295
(19.9-30.1)

245
(25.0)

340
(34.7)

290-390
(29.6-39.8)

T52

T2

49-57

48-56

47-55

TH260

2326

210-310
(21.4-31.6)

260
(26.5)

360
(36.7)

310-410
(31.6-41.8)

T55

T2,5

52-60

51-59

50-58

TH275

2328

225-325
(23.0-33.2)

275
(28.1)

375
(38.3)

325-425
(33.2-43.4)

T57

T3

54-62

53-61

52-60

TH415

2342

365-465
(37.2-47.4)

415
(42.3)

435
(44.4)

385-485
(39.3-49.5)

T61

T4

58-66

57-65

56-64

TH435

2344

385-485
(39.3-49.5)

435
(44.4)

460
(46.9)

410-510
(41.8-52.0)

T65

T5

61-69

61-69

60-68

d≤0.21

0.21<d≤0.28

d>0.28

Standart

Kalite

T1

53 maks.

52 maks.

51 maks.

%*/&/

TH230

2323

T52

T2

49-57

48-56

47-55

%*/&/

TH245

310-410
(31.6-41.8)

T55

T2,5

52-60

51-59

50-58

%*/&/

375
(38.3)

325-425
(33.2-43.4)

T57

T3

54-62

53-61

52-60

%*/&/

415
(42.3)

435
(44.4)

385-485
(39.3-49.5)

T61

T4

58-66

57-65

56-64

%*/&/

435
(44.4)

460
(46.9)

410-510
(41.8-52.0)

T65

T5

61-69

61-69

60-68

%*/&/

Rumuzlar

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘boyuna’ test numunelerine uygulanır.
2) Tablodaki bütün mekanik değerler referans değerler olup, sadece bilgi olarak verilmiştir.

244

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Çelik Kaliteleri

Rumuzlar
T50

T1

d≤0.21

0.21<d≤0.28

d>0.28

53 maks.

52 maks.

51 maks.

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘boyuna’ test numunelerine uygulanır.
2) Tablodaki bütün mekanik değerler referans değerler olup, sadece bilgi olarak verilmiştir.

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

245

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Kalay Kaplı Teneke (Çift Ezme ve Sürekli Tavlama Yapılmış)

Kalay Kaplı Teneke (Çift Ezme ve Yığın Tavlama Yapılmış)

Standart: DIN EN 10202:2001

Standart: DIN EN 10202:2001

(1)

Kimyasal Bileşim (%)(1)

Kimyasal Bileşim (%)

.O

P

S

Si

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

Standart

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

%*/&/

TH520

2252

0.08

0.35

0.020

0.020

0.030

%*/&/

TH550

2255

0.08

0.35

0.020

0.020

0.030

%*/&/

TH580

2258

0.08

0.35

0.020

0.020

%*/&/

TH620

2262

0.08

0.40

0.020

0.020

Standart Karşılığı

.O

P

S

Si

Standart

Kalite

&3%&.ÿ3
Kalite No

C

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

0.025-0.070

0.009

%*/&/

TS520

2052

0.09

0.40

0.020

0.020

0.020

0.020-0.065

0.009

0.025-0.070

0.009

%*/&/

TS550

2055

0.09

0.40

0.020

0.020

0.020

0.020-0.065

0.009

0.030

0.025-0.070

0.009

0.030

0.025-0.070

0.015

Al

N

Standart Karşılığı

Al

N
maks.

Açıklamalar
1) Tablodaki kimyasal limit değerleri referans değerler olup, sadece bilgi olarak verilmiştir.

Açıklamalar
1) Tablodaki kimyasal limit değerleri referans değerler olup, sadece bilgi olarak verilmiştir.

Mekanik Özellikler(1)(2)
Mekanik Özellikler(1)(2)
Standart Karşılığı

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3
Kalite No

Re, Rp0.2
N/mm2

Hedef Değerler
N/mm2
2

(kg/mm )

2

(kg/mm )

Rm
N/mm2
(kg/mm2)

Standartlarda
Belirtilen
Farklı Rumuzlar
Önceki

"45."

DR520

DR7.5

Re, Rp0.2

Rm

470-570
(48.0-58.2)

520
(53.1)

540
(55.1)

490-590
(50.0-60.2)

2255

500-600
(51.0-61.2)

550
(56.1)

570
(58.2)

520-620
(53.1-63.3)

DR550

TH580

2258

530-630
(54.1-64.3)

580
(59.2)

590
(60.2)

540-640
(55.1-65.3)

DR580

TH620

2262

570-670
(58.2-68.4)

620
(63.3)

625
(63.8)

575-675
(58.7-68.9)

DR620

DR9

Standart

Kalite

%*/&/

TH520

2252

%*/&/

TH550

%*/&/
%*/&/

Standart

Sertlik Değerleri
(HR 30 Tm)

%*/&/

min.

Hedef

maks.

67

71

75

DR8

68

72

76

DR8.5

69

73

77

71

75

79

%*/&/

&3%&.ÿ3
Kalite No

TS550

Hedef Değerler
N/mm2
2

(kg/mm )

2

(kg/mm )

Rm
N/mm2
2

(kg/mm )

Standartlarda
Belirtilen

Sertlik Değerleri
(HR 30 Tm)

Farklı Rumuzlar

Re, Rp0.2

Rm

Önceki

"45."

min.

Hedef

maks.

2052

470-570
(48.0-58.2)

520
(53.1)

540
(55.1)

490-590
(50.0-60.2)

DR 520

DR 7.5

67

71

75

2055

500-600
(51.0-61.2)

550
(56.1)

570
(58.2)

520-620
(53.1-63.3)

DR 550

DR 8

68

72

76

Kalite
TS520

Re, Rp0.2
N/mm2

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘boyuna’ test numunelerine uygulanır.
2) Tablodaki bütün mekanik değerler referans değerler olup, sadece bilgi olarak verilmiştir.

Açıklamalar
1) Çekme testi değerleri ‘boyuna’ test numunelerine uygulanır.
2) Tablodaki bütün mekanik değerler referans değerler olup, sadece bilgi olarak verilmiştir.

246

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

247

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Üretim Limitleri

Üretim Limitleri

DTNR

Not: Üretilebilirlik limitleri mevcut siparişler ve haddehane üretim şartlarına göre sipariş öncesi değerlendirilecektir.

Çift Ezmeli, Kalay Kaplı Teneke - Rulo

Ürün Kodları

DTNRS
Çift Ezmeli, Kalay Kaplı Teneke - Sac

Kalay ve Krom Kaplı Teneke Ürünler

Ebatlar
Ürün Rumuzu

Ürün Açıklaması

Sayfa No

DTNR

Çift ezmeli, kalay kaplı teneke rulo

249

DTNRS

Çift ezmeli, kalay kaplı teneke sac

249

TNR

Tek ezmeli, kalay kaplı teneke rulo

250

TNRS

Tek ezmeli, kalay kaplı teneke sac

TFR
TFRS

Kalınlık (mm)

.BLTJNVN(FOJāMJL NN

Grup-CA1

Grup-CA2

0,120 - 0,125

860

860

Grup-BA1
860

Grup-BA2
860

250

0,130 - 0,145

910

910

910

910

Tek ezmeli, krom kaplı teneke rulo

250

0,150 - 0,155

960

960

960

960

Tek ezmeli, krom kaplı teneke sac

250

0,160 - 0,300

1032

1016

1032

1016

Çelik Kaliteleri
Grup Kodu

Ürün Cinsi

Tavlama Tipi

CA1

DTNR

Sürekli

2252, 2255, 2258, 2262

Kaliteler

CA2

DTNRS

Sürekli

2252, 2255, 2258, 2262

BA1

DTNR

Yığın

2052, 2055

BA2

DTNRS

Yığın

2052, 2055

Notlar
1) .JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNEJS
2) #ÛUÛOLBMJUFMFS %*/&/TUBOEBSEOBVZHVOPMBSBLÛSFUJMJSMFS
3) DTNR üründe 0,12-0,15 mm kalınlık aralığında sadece yarı parlak (fıne stone) yüzey tipi üretilir. Diğer yüzey tiplerindeki
siparişler görüşmeye tabi olarak kabul edilir.
4) DTNRS ürününde 0,15-0,30 mm kalınlık aralığında sipariş kabul edilir. 

&3%&.ÿ3 - 2052 ve 2252 kaliteler T72 temper sertliğinde üretilir.
&3%&.ÿ3 - 2055 ve 2255 kaliteler T73 temper sertliğinde üretilir.
&3%&.ÿ3 - 2258 kalite T74 temper sertliğinde üretilir.
&3%&.ÿ3 - 2262 kalite T76 temper sertliğinde üretilir.
6) DTNRS ürününde max. 1016 mm. genişlik için sipariş kabul edilir.
7) Sipariş uzunluğu: min. 450 mm, maks. 1168 mm’dir.
8) Rulo ağırlığı: min 3.000 kg, maks. 20.500 kg’dır.
9) Paket ağırlığı: maks. 2.700 kg’dır.
10) 3VMPJÉÉBQNNEJSNNSVMPJÉÉBQUBMFQFEJMFOTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS
11) Sipariş edilen bobinlerin, müşterilerimizin kendi imkanlarıyla uygun doğrultma ekipmanı ve pratiği kullanmadan boya
kestirip kullanmaları halinde dalga kusuru ile ilgili şikayet kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, müşterilerimizin boya kesilmiş
ürünlerimizden sipariş vermesi uygun olacaktır.
12) Pürüzlülük değerlerine göre malzemelerin yüzey tipi aşağıda verilmiştir:
Yüzey Tipi
Türkçe

248

www.erdemir.com.tr

İngilizce

Yüzey Pürüzlüğü (Ra, mikron)

Uygulanan Ürünler

";1"3-",

450/&

0.35 ≤ Ra ≤ 0.60

DTNR , DTNRS

YARI PARLAK

'*/&450/&

0.25 ≤ Ra ≤ 0.45

DTNR , DTNRS

www.erdemir.com.tr

249

TNR/TNRS
Tek Ezmeli, Kalay Kaplı Teneke - Rulo/Sac

TFR/TFRS
Tek Ezmeli, Krom Kaplı Teneke - Rulo/Sac
Ebatlar
Kalınlık (mm)

.BLTJNVN(FOJāMJL NN
(6)
Grup-CA1

Grup-CA2

Grup-BA

0,160 - 0,175

860

860

860

0,180 - 0,195

910

910

910

0,200 - 0,215

960

925

960

0,220 - 0,245

1032

975

1032

0,250 - 0,555

1050

1050

1050

0,560 - 0,600

1050

Çelik Kaliteleri
Grup Kodu
CA1

CA2

BA

250

Ürün Cinsi

Tavlama Tipi

TNR, TNRS

Sürekli

2223, 2225, 2226, 2228, 2242

Kaliteler

TFR, TFRS

Sürekli

2323, 2325, 2326, 2328, 2342

TNR, TNRS

Sürekli

2244

TFR, TFRS

Sürekli

2344

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Üretim Limitleri

Üretim Limitleri

Notlar
1) .JOJNVNTJQBSJāHFOJāMJþJNNEJS
2) #ÛUÛOLBMJUFMFS %*/&/WF54&/TUBOEBSUMBSOBVZHVOPMBSBLÛSFUJMJSMFS
3) &3%&.ÿ3  LBMJUFMFSJ5 5 
UFNQFSTFSUMJþJOEFÛSFUJMJSMFS 
&3%&.ÿ3  LBMJUFMFSJ5 5 
UFNQFSTFSUMJþJOEFÛSFUJMJSMFS 
&3%&.ÿ3  LBMJUFMFSJ5 5 
UFNQFSTFSUMJþJOEFÛSFUJMJSMFS 
&3%&.ÿ3  LBMJUFMFSJ5 5 
UFNQFSTFSUMJþJOEFÛSFUJMJSMFS 
&3%&.ÿ3  LBMJUFMFSJ5 5 
UFNQFSTFSUMJþJOEFÛSFUJMJSMFS 
&3%&.ÿ3 LBMJUFMFSJ5 5 
UFNQFSTFSUMJþJOEFÛSFUJMJSMFS
4) 2223, 2225, 2226, 2323, 2325, 2326 kaliteler için sipariş kalınlığı min. 0.220 mm’dir.
5) LBMJUFMFSJÉJONNLBMOMþOBMUOEBLJTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS
6) TNRS ve TFRS ürünlerde maks. 1016 mm genişlik için sipariş kabul edilir.
7) Sipariş uzunluğu: min. 450 mm, maks. 1168 mm’dir.
8) Rulo ağırlığı: min 3.000 kg, maks. 20.500 kg’dır.
9) Paket ağırlığı: maks. 2.700 kg’dır.
10) 3VMPJÉÉBQNNEJSNNSVMPJÉÉBQUBMFQFEJMFOTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS
11) Sipariş edilen bobinlerin, müşterilerimizin kendi imkanlarıyla uygun doğrultma ekipmanı ve pratiği kullanmadan boya kestirip
kullanmaları halinde dalga kusuru ile ilgili şikayet kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, müşterilerimizin boya kesilmiş
ürünlerimizden sipariş vermesi uygun olacaktır.
12) Pürüzlülük değerlerine göre malzemelerin yüzey tipleri aşağıda verilmiştir:

Yüzey Tipi

TNR, TNRS

Yığın

2004, 2005, 2006, 2023, 2026

TFR, TFRS

Yığın

2104, 2105, 2106, 2123, 2126

www.erdemir.com.tr

Türkçe

İngilizce

PARLAK

BRIGHT

Ra ≤ 0.35

TNR, TFR, TNRS, TFRS

YARI PARLAK

'*/&450/&

0.25 ≤ Ra ≤ 0.45

TNR, TFR, TNRS, TFRS

";1"3-",

450/&

0.35 ≤ Ra ≤ 0.60

TNR, TFR, TNRS, TFRS

."5 /03."-

."55 /03."-

0.60 < Ra ≤ 1.90

TNR, TNRS

:"3*."5 (¾.¾Ā

4*-7&3

Ra ≥ 0.90

TNR, TFR, TNRS, TFRS

www.erdemir.com.tr

Yüzey Pürüzlüğü (Ra, mikron)

Uygulanan Ürünler

251

Teneke Kalay Kaplama Kodu Tablosu

Toleranslar

Kalay/Krom Kaplı Yassı Çelik Ürünler İçin Toleranslar
g/m2

LB/BB
Kod

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Üretim Limitleri

Alt Yüz

Üst Yüz

"45."F
göre Kaplama
Kodu

Alt Yüz

Üst Yüz

"45."F
göre Kaplama
Kodu

Tolerans Standardı: DIN EN 10202:2001
Uygulanan ERDEMİR Ürün Cinsleri
DTNR, DTNRS, TNR, TNRS, TFR, TFRS

01

0.050

10

0.050

10

1.12

1.12

02

0.100

20

0.100

20

2.24

2.24

03

0.063

12

0.125

25

1.40

2.80

04

0.125

25

0.089

18

2.80

2.00

05

0.089

18

0.125

25

2.00

2.80

06

0.089

18

0.223

45

2.00

5.00

07

0.179

35

0.179

35

4.00

4.00

11

0.125

25

0.125

25

2.80

2.80

12

0.125

25

0.250

50

2.80

5.60

13

0.125

25

0.375

75

2.80

8.40

14

0.125

25

0.500

100

2.80

11.20

21

0.250

50

0.125

25

5.60

2.80

22

0.250

50

0.250

50

5.60

5.60

23

0.250

50

0.375

75

5.60

8.40

24

0.250

50

0.500

100

5.60

11.20

31

0.125

25

0.375

75

2.80

8.40

33

0.375

75

0.375

75

8.40

8.40

Ürün Yüzeyi

Kalay veya Krom Kaplı

34

0.375

75

0.500

100

8.40

11.20

Parlak

Kalay

≤ 0.35

44

0.500

100

0.500

100

11.20

11.20

Yarı Parlak

Kalay / Krom

0.25-0.45

99

0.089

18

0.089

18

2.00

2.00

0.35-0.60

88

Her iki yüzeyde 80 mg/m2 krom kaplama

Notlar
1) 5.6 gr/m2 -### 
Û[FSJOEFLJLBQMBNBBþSMLMBSOEBUBMFQFEJMFOTJQBSJāMFSiHÕSÛāNFZFUBCJuPMBSBLLBCVMFEJMJS
2) 900 mm üzerindeki genişliklerde 11.2 gr/m2 (0.50 LB/BB) kaplama ağırlığında sipariş kabul edilmez.

Genel Uygulama
5FOFLFÛSÛOMFS UFLWFZBÉJGUF[NFZBQMNā FMFLUSPMJUJLPMBSBLLBMBZ UJOQMBUF 
WFZBLSPN &$$4 
LBQMBONāEÛāÛLLBSCPOMVZVNVāBLÉFMJLMFSEJS
Çift ezmeli (double reduced) teneke ürünler, tek ezmeli (single reduced) teneke ürünlere göre daha az şekillendirilebilirlik özelliğine ve haddeleme
yönüne göre değişen mekanik özelliklere sahiptir. Bu nedenle, örneğin üç parçalı teneke kutu gövdesi gibi kullanım yerleri için haddeleme yönü
özellikle belirtilmelidir.

Yüzey Tipi
¬JGUF[NFMJÛSÛOMFSTBEFDFiB[QBSMBLu TUPOF 
WFiZBSQBSMBLu àOFTUPOF 
ZÛ[FZUJQJOEFÛSFUJMJS
Yüzey Pürüzlüğü Ra (μm)

Az Parlak

Kalay / Krom

:BS.BU (ÛNÛā

Kalay

≥ 0.90

.BU /PSNBM

Kalay

Değişken

Pasivasyon
r/PSNBMOBLMJZBUWFEFQPMBNBLPāVMMBSOEB UFOFLFÛSÛOMFSiMBLMBNBWFCBTLZBQNBuHJCJZÛ[FZJāMFNMFSJOFVZHVOPMBDBLUS
rKrom kaplı ürünlere pasivasyon işlemi uygulanmaz.
rYaygın olarak kullanılan iki türlü pasivasyon prosesi vardır: 
,PE)FSCJSZÛ[FZJÉJOi5PQMBN,SPNuEFþFSJNHN2 arasındadır. 
,PE)FSCJSZÛ[FZJÉJOi5PQMBN,SPNuEFþFSJNHN2 arasındadır.
r"LTJCFMJSUJMNFEJLÉF OPSNBMPMBSBLi,PEuLVMMBOMBDBLUS 

252

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr   

253

Kaplama

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Toleranslar

Toleranslar

Kalınlık Toleransları

Kalay Kaplama

Anma Kaplama Rumuzları

,BMBZ,BQMBNBÿÉJOi4JOHMF4QPUu%FþFSMFSJ
Yüksek Hız Kaynağı Uygulamaları(1)

Kalınlık (mm)

Tolerans (mm)

Kalınlık (mm)

Tolerans (mm)

Kalınlık (mm)

0.13

± 0.006

0.26

± 0.013

0.39

Tolerans (mm)
± 0.019

0.14

± 0.007

0.27

± 0.013

0.40

± 0.020

Diğer Uygulamalar

g/m2

LB/BB

min.

maks.

min.

maks.

1.0

0.09

0.75

1.80

0.75

-

0.15

± 0.007

0.28

± 0.014

0.41

± 0.020

0.16

± 0.008

0.29

± 0.014

0.42

± 0.021

1.4

0.13

1.10

2.30

1.10

-

0.17

± 0.008

0.30

± 0.015

0.43

± 0.021

2.0

0.18

1.60

3.00

1.60

-

0.18

± 0.009

0.31

± 0.015

0.44

± 0.022

2.8

0.25

2.30

3.90

2.30

-

4.0

0.36

3.35

5.30

3.35

-

5.0

0.45

4.20

6.50

4.20

-

5.6

0.50

4.70

7.20

4.70

-

8.4

0.75

7.15

-

7.15

-

11.2

1.00

9.55

-

9.55

-

rKalay kaplama için kullanılacak kalayın saflığı min. % 99.85 olacaktır.
(1)Her bir yüzey için belirlenmiş olan kalay kaplama ağırlıkları, yüksek hızda kaynak uygulamaları (30 m/dak’dan daha yüksek hızlarda uygulanan
sürekli elektrik direnç kaynağı) için kullanılacaktır.

rÿLJZÛ[FZJGBSLMBþSMLUBLBMBZMBLBQMBONāÛSÛOMFSJO FāJUBþSMLUBLBQMBONāPMBOMBSEBOBZSUFEJMNFTJJÉJOGBSLMBþSMLUBLBMBZLBQMBONā
ürünlerin bir yüzeyi yaklaşık 1 mm genişliğinde düz paralel çizgilerle işaretlenecektir.

rÜrünün farklı ağırlıkta kalay kaplanmış olduğunu gösteren ve 75 mm aralıklarla yapılan işaretleme, tam ağırlığın bilinmesini sağlamaz. 
.ÛāUFSJUBSBGOEBOBLTJCFMJSUJMNFEJLÉF OPSNBMPMBSBLEBIBBþSLBQMBNBZBQMNāPMBOZÛ[FZiTÛSFLMJÉJ[HJMFSuāFLMJOEFJāBSFUMFOFDFLUJS

Krom/Krom Oksit Kaplama

0.19

± 0.009

0.32

± 0.016

0.45

± 0.022

0.20

± 0.010

0.33

± 0.016

0.46

± 0.023

0.21

± 0.010

0.34

± 0.017

0.47

± 0.023

0.22

± 0.011

0.35

± 0.017

0.48

± 0.024

0.49

± 0.024

0.23

± 0.011

0.36

± 0.018

0.24

± 0.012

0.37

± 0.018

0.25

± 0.012

0.38

± 0.019

Açıklamalar
r Kalınlık, uygun bir mikrometre kullanılarak 0.001 mm hassaslığında ölçülecektir.
rBir noktadaki kalınlık ölçümü, kenardan min. 6 mm içeriden ölçülecektir.
rÜrün kalınlığının aşağıdaki koşullara uygun olması gerekmektedir:
- Rulonun ekseninde ölçülen belirli bir kalınlık değerinden sapma ± % 5 tolerans değerini geçmeyecektir.
- Kenardan min. 6 mm içerideki herhangi bir noktada ölçülen belirli bir kalınlık değerinden sapma ± % 5, -% 8 tolerans
değerlerini geçmeyecektir. 
.JLUBSBEFUQMBLBEBO SVMPJTFN 
GB[MBPMBOTFWLJZBUMBSEB ÛSÛOMFSJOPSUBMBNBLBMOMþOO BONBLBMOMþOEBO
sapma miktarı ± % 2 tolerans değerini geçmeyecektir.

rToplam Krom ve Krom Oksit Kaplama ağırlığı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Krom/Krom Oksit Kaplama Ağırlıkları
Her Bir Yüzey İçin Krom Kaplama Ağırlığı (mg/m2

Krom Yapısı

min.

maks.

Toplam Krom

50

140

Krom Oksit

7

35

Kenar İncelmesi (Enine Kalınlık Dağılımı)
r Kenar incelmesi, rulonun kenarı boyunca ölçülen ürün kalınlığının rulonun eksenine göre azalmasıdır. Plaka ve rulolar için,
kenardan min. 6 mm içeriden ölçülen kalınlık değerinin, bu ölçüm noktasına dik açıdaki eksende ölçülen kalınlık değerinden
sapması % 6 tolerans değerini geçmeyecektir.

 
#VEFþFSMFS BEFUiTJOHMFTQPUuÕMÉÛNÛOÛOPSUBMBNBTOBVZHVMBOBDBLUS

254

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

255

Genişlik ve Uzunluk Toleransı

Toleranslar

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Toleranslar

Kısa Ölçü Kenar Eğriliği (Yan Kaçıklığı)
Tolerans (mm)

Ürün Tipi
Rulo

&CBU NN

Alt

Üst

Genişlik

0

+3

Genişlik

0

+3

Uzunluk

0

+3

Plaka

Açıklamalar
r Genişlik ve uzunluk ölçümü, düz bir yüzey üzerine yerleştirilen plakanın merkezinden geçen ve kenarlara dik olan -iki kenar
arasındaki- uzaklığın ölçülmesidir.
rHer bir plaka, içinde sipariş ebadında bir dikdörtgenin mevcut olduğu ölçülerde olacaktır.
r%BSHFOJāMJLUPMFSBOTWFEBSV[VOMVLUPMFSBOTHÕSÛāNFZFUBCJEJS
W: Ürün genişliği
L: Yay uzunluğu
D: Sapma

Köşe Dikliği Toleransı

Açıklamalar
r Rulolarda belirlenen kısa ölçü kenar eğriliği, rulo kenarının oldukça kısa bir mesafesinde, yay oluşturan düz bir çizgi ile bu
kenar arasında tespit edilen maks. sapma miktarıdır.
rRulonun 1 metrelik yay uzunluğunda, makasta kesmeden önce-ölçülen kısa ölçü kenar eğriliği, maks. 0.3 mm olacaktır.

Kenar Dalgası

Köşe Dikliği (%) =

Sapma (A)
Plaka Genişliği veya Uzunluğu (B)

x 100

Açıklamalar
r Köşe dikliği, plakanın bir kenarının diğer kenarı üzerine ortogonal izdüşümü ile belirlenen sapma miktarıdır.
rKöşe dikliği toleransı, her bir plaka için maks. % 0.15 olabilir.

256

Herhangi bir noktada ölçülen dalga yüksekliği (h) maks. 2.5 mm olacaktır. Rulonun 1 metrelik ölçü uzunluğunda, yüksekliği
1.5 mm’den fazla olmayan maks. 6 dalga olacaktır.

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

257

Eğiklik

Toleranslar

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Kalay/Krom Kaplı
Yassı Çelik Ürünler
(Teneke)

Toleranslar

Çapak
Çapak, ürüne uygulanacak işlemleri olumsuz olarak etkilemeyecek derecede bulunabilir.

Kaynak
Bir ruloda bulunan kaynak sayısı, 10000 m uzunluk için maks. 3 adet olacaktır. Ruloda bulunan her bir kaynağın yeri, zımba
delikle işaretlenmiş ve ayrıca gözle görülebilir derecede belirgin olacaktır. Herhangi bir kaynağın toplam kalınlığı, kaynağı
şekillendiren malzemenin anma kalınlığının 1.5 mislinden fazla olmayacaktır. Herhangi bir bindirme kaynakta, toplam bindirme
uzunluğu maks. 10 mm olacaktır. Bindirmenin serbest kısmı maks. 5 mm olacaktır.
Ruloda veya plakadaki eğiklik, kenarlar arasındaki uzaklığın, uygun rulo veya plaka ebadından daha az olduğu kalıcı bir eğriliktir.
&þJLMJL JÉCÛLFZWFZBEāCÛLFZPMBSBLFOÉPLQBLFUJOÛTUÛOEFHÕSÛMFOCJSEVSVNEVS/PSNBMUBONMBNBEB EBIBÉPLEāCÛLFZ
eğiklik pozitif (+) ve içbükey eğiklik negatif (-) olarak kabul edilir.
Boyuna ve enine eğikliğe ait her bir değer maks. 30 mm olacaktır. Ürün rulo olarak alınmış ise, bu değer normal düzeltme
işlemlerinden sonra uygulanacaktır.
Hem dışbükey hem de içbükey eğriliğin görüldüğü plakalara ait pakette, +/- işaretlerini dikkate almaksızın her bir maks. değerin
toplamı maks. 30 mm olacaktır.

Rulo İç Çap ve Dış Çap Toleransları
Rulo iç çapı
Rulo dış çapı

: 420 mm (+/- 20 mm)’dir.
: min. 970 mm, maks. 1580 mm’dir.

İç Dalga

İç dalga, test esnasında ürünün ortasına baskı uygulamak suretiyle ortaya çıkan kenar yüksekliğini ölçerek belirlenecektir.
Ölçüm değeri maks. 9 mm olacaktır.

258

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

259

Uzun Ürünler

Uzun Ürünler

260

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

261

Uzun Ürünler

Uzun Ürünler

Uzun Ürünler
Genel Bilgiler

Genel Uygulama Alanları
Kütük

Kangal

ÿ4%&.ÿ3EFÛSFUJMFOLÛUÛLMFS ZBSNBNVMPMBSBLHFOFMEF
kangal, inşaat çeliği, profil ve dikişsiz boru imalatında kullanılmaktadır. Çelik üretiminde ulaşılan bilgi birikimi ve sahip
olunan ileri teknoloji ile müşteri beklentilerini karşılamak için
pek çok çelik kalitesi geliştirilmiş olup farklı sektörlere hizmet
verilmektedir.

ÿ4%&.ÿ3 LFOEJÛSFUJNJPMBOLÛUÛLMFSJIBEEFMFNFLTVSFUJZMF 
pek çok sektörün kullanımına uygun ticari ve özel kalitede
kangal üretimi yapmaktadır.

ÿOāBBUÉFMJþJOJOIBNNBEEFTJPMBOLÛUÛL ÿ4%&.ÿ3EFTDBL
ve termomekanik haddelemeye uygun kalitelerde üretilebildiği
gibi özel mekanik ve kimyasal istekleri karşılamak için alaşımlı
olarak da üretilebilmektedir.
Köşebent ve profil imalatına uygun kütüklerle yerli ve ihracat
QB[BSMBSOEBBSBOMBOCJSNBSLBIBMJOFHFMFOÿ4%&.ÿ3 
gemi profili (bulb flat) gibi özel profil imalatına uygun kütük
üretiminde Türkiye’de öncü firmadır.
İSDEMİR’de Üretilebilen Kütük Kaliteleri

Hasır ve çivi sektöründe ticari kalite ürünlerle pazarda yer
BMBOÿ4%&.ÿ3 ZMOEBOJUJCBSFOTJTUFNBUJLPMBSBLÛSÛO
kalitesini geliştirmiş ve katma değeri yüksek özel kalite ürün
üretimine başlayarak, ürün geliştirmede Türkiye’de öncü
olmuştur.
Özel ürünlerde, öncelikle ince ve çok ince tel imalatına
uygun çelik kalitelerinde üretim yaparak tel çekme
TFLUÕSÛOFLBULTBþMBZBOÿ4%&.ÿ3 CVBMBOEBZBLBMBEþ
ivmeyi diğer sektörlere de aktararak geniş bir ürün
karmasına ulaşmıştır. Türkiye’de ilk defa, müşterilerle
gerçekleştirilen işbirlikleri doğrultusunda, kaynak teli ve
elektrot imalatı ile soğuk şekillendirmeye uygun çelik
kalitelerinin üretimi gerçekleştirilmiştir.

r ÿOāBBU¬FMJþJÿNBMBUOB6ZHVO¬FMJLMFS
r ,ÕāFCFOU1SPàM(FNJ1SPàMJÿNBMBUOB6ZHVO¬FMJLMFS
r #PSVÿNBMBUOB6ZHVO¬FMJLMFS
r "MBāNT[:ÛLTFL.VLBWFNFUMJ¬FMJLMFS
r ,SPN"MBāNM:ÛLTFL,BSCPOMV¬FMJLMFS

Yüksek mukavemetli çelik üretiminde ise yay, tel ve halat
imalatı gibi kalite hassasiyeti yüksek sektörlere de ürün
sunulmaktadır.

Kütük Ölçüleri

r 5FM¬FLJNJOF6ZHVO¬FMJLMFS
r )BTSÿNBMBUOB6ZHVO¬FMJLMFS
r ¬JWJ5FMÿNBMBUOB6ZHVO¬FMJLMFS
r :ÛLTFL.VLBWFNFUMJ5FM:BZ)BMBUÿNBMBUOB6ZHVO
Çelikler
r $JWBUB4PNVO7JEBÿNBMBUOB6ZHVO¬FMJLMFS
r ,BZOBL5FMJ&MFLUSPEÿNBMBUOB6ZHVO¬FMJLMFS
r %JþFS

r ,BSFLFTJUMJLÛUÛLMFSEFBONBÕMÉÛMFSJYNN
110x110 mm, 120x120 mm, 130x130 mm, 150x150 mm,
160x160 mm olarak değişmektedir.
r mNFUSFV[VOMVLBSBMþOEBÛSFUJNZBQMNBLUBES
r "ONBÕMÉÛTÛUPMFSBOTMBS
100x100 mm, 110x110 mm, 120x120 mm için ± 2,5 mm
130x130 mm, 150x150 mm, 160x160 mm için ± 3,0 mm dir.

İSDEMİR’de Üretilebilen Kangal Kaliteleri

Kangal Ölçüleri
r ,BMJUFTJOFCBþMPMBSBL mNNBSBTOEBLJFCBUMBSEB
kangal üretimi yapılmaktadır
r ¬BQUPMFSBOTMBS 
 m NNBSBTOEBLJLBMOMLMBSJÉJOÉBQUPMFSBOTMBS™ NN 
 mNNBSBTOEBLJLBMOMLMBSJÉJOÉBQUPMFSBOTMBS™ NN
15 mm üzeri kalınlıklar için çap toleransları ± 0,5 mm dir.

ÿ4%&.ÿ3EFÛSFUJMFOV[VOÛSÛOMFS TÛSFLMJEÕLÛNZÕOUFNJZMF VMVTBMWFVMVTMBSBSBTLBMJUF
standartlarında üretilen kütük ve bu kütüklerin haddelenmesiyle elde edilen kangaldır.

262

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

263

Kalite Dizini
Çelik Kaliteleri ve Kullanım Alanları

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3,BMJUF/P

Sayfa No

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3,BMJUF/P

Sayfa No

4"&+ 

1.1005_01

272

%*/&/4+3 

1.1236_00

275

4"&+ 

1.1006_00

272

%*/&/4+3 

1.1236_01

275

4"&+ 

1.1006_01

272

%*/&/4+3 

1.1236_02

275

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


1.1006_02

272

JIS G3101 SS400 (2004)

1.1245_00

275

%*/&/$% 

1.1006_03

272

(3"%&/"7:"

1.1245_01

275

1.1275_00

275

272

%*/&/4+3 

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


1.1006_05

272

%*/&/4+3 

1.1275_01

275

4"&+ 

1.1008_00

273

%*/&/4+3 

1.1275_02

275

4"&+ 

1.1008_01

273

%*/&/4+3 

1.1275_03

275

4"&+ 

1.1008_02

273

%*/&/4+3 

1.1275_04

275

4"&+ 

1.1008_03

273

"45."(S 

1.1280_00

277

4"&+ 

1.1008_04

273

"45."(S 

1.1280_01

277

1.1280_02

277

%*/&/$% 
.0%ÿ'ÿ:&

1.1006_04

4"&+ 

1.1009_00

276

"45."(S 

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


1.1009_01

276

"45."(S 

1.1280_03

277

4"&+ 

1.1010_00

273

"45."(S 

1.1281_00

277

4"&+ 

1.1010_01

273

"45."(S 

1.1281_01

276

4"&+ 

1.1010_02

273

"45."(S 

1.1281_02

277

4"&+ 

1.1010_03

273

GOST 380 St5sp (1994)

1.1295_00

277

273 

.O4J ¬JO/PSNV

1.1350_00

277

%*/&/4+3 

1.1011_00

275

%*/&/4+3 

1.1355_00

275

4"&+ 

1.1012_00

273

%*/&/4+3 

1.1355_01

275

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


1.1013_00

273

%*/&/4+3 

1.1355_02

275

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


1.1013_01

273

%*/&/4+3 

1.1355_03

275

4"&+ 

1.1015_00

273

%*/&/4+3 

1.1355_04

275

4"&+ 

1.1017_00

273

%*/&/4+3 

1.1355_05

275

4"&+ 

1.1018_00

273

GOST 380 St3sp (1994)

1.1380_00

275

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


1.1010_04

GOST 380 St3sp (1994)

1.1380_01

275

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


1.1018_02

273

GOST 380 St3sp (1994)

1.1380_02

275

4"&+ 

1.1018_03

273

"45."(S 

1.1420_00

277

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


1.1018_04

273

"45."(S 

1.1420_01

277

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


1.1018_05

273

"45."(S 

1.1420_02

277

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


1.1020_00

275

"45."(S 

1.1421_00

277

4"&+ 

1.1021_00

273

"45."(S 

1.1421_01

277

4"&+ 

1.1022_00

273

"45."(S 

1.1421_02

277

4"&+ 

1.1018_01

273

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


1.1022_01

273

"45."(S 

1.1421_03

4"&+ 

1.1029_00

277

"45."(S 

1.1422_00

277

4"&+ 

1.1030_00

277

4"&+ 

1.2006_00

272

277

4"&+ 

1.1040_00

274

4"&+ 

1.2008_00

272

4"&+ 

1.1042_00

274

4"&+ 

1.2010_00

279

%*/&/$% .0%ÿ'ÿ:& 
 

1.1045_00

274

4"&+ 

1.2017_00

275

%*/&/$ 

1.1045_01

274

%*/&/4+ 

1.2275_00

275

%*/&/$% 

1.1045_02

274

(3"%&"%

1.2275_01

275

4"&+ 

1.1050_00

274

(3"%&"%

1.2275_02

275

%*/&/$% 

1.1052_00

274

%*/&/4+3 

1.2355_00

275

4"&+ 

1.1055_00

274

%*/&/4+ .0%ÿ'ÿ:& 


1.2355_01

275

4"&+ 

1.1060_00

274

%*/&/4+3 

1.2355_02

275

%*/&/$% 

1.1065_00

274

%*/&/4+3 

1.2355_03

275

4"&+ 

1.1065_01

274

%*/&/4+ .0%ÿ'ÿ:& 


1.2355_04

275

%*/&/4+ 

1.2355_05

275

%*/&/$% 

1.1070_00

274

%*/&/$$  
%*/2TU 

1.2390_00

279

4"&+ 

1.1070_01

274

%*/&/$$  
%*/2TU 

1.2410_00

279

ÿ4%&.ÿ3¸;&-

1.1070_02

274

%*/&/$$  
%*/24U 

1.2430_00

279

%*/&/$% 

1.1082_00

274

%*/&/$$  
%*/24U 

1.2460_00

279

%*/&/4+3 

1.1234_00

275

4"&+ 

1.3006_00

272

%*/&/4+3 

1.1235_00

275

4"&+ 

1.3006_01

272

%*/&/4+3 

1.1235_01

275

4"&+ 

1.3008_00

272

%*/&/$% 

264

Uzun Ürünler

Uzun Ürünler

Kalite Dizini
Çelik Kaliteleri ve Kullanım Alanları

1.1068_00

274

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

265

Kalite Dizini
Çelik Kaliteleri ve Kullanım Alanları

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3,BMJUF/P

Sayfa No

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3,BMJUF/P

Sayfa No

%*/&/4+3 

1.8300_00

277

%*/.O#  
%*/&/.O# 

5.2580_00

279

BS 4449 B500 (2009)

1.8420_00

277

%*/.O#  
%*/&/.O# 

5.2580_01

279

BS 4449 B500 (2009)

1.8420_01

277

%*/.O#  
%*/&/.O# 

5.2580_02

279

BS 4449 B500 (2009)

1.8420_02

277

%*/#  
%*/&/# 

5.2600_00

279

BS 4449 B500 (2009)

1.8420_03

277

%*/&/.O# 

5.2600_01

279

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


4.1006_00

272

%*/&/.O# .0%ÿ'ÿ:& 


5.2600_02

279

4"&+ 

4.1008_00

273

%*/&/.O# .0%ÿ'ÿ:& 


5.2600_03

279

%*/&/4+3 

4.1235_00

275

4"&+ 
#03-6

5.3006_00

272

4"&+ 

5.1005_01

272

%*/&/$S 

5.5140_00

276

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 
#03-6

5.1006_00

272

4"&+ 

5.5145_00

276

4"&+ 
#03-6

266

Uzun Ürünler

Uzun Ürünler

Kalite Dizini
Çelik Kaliteleri ve Kullanım Alanları

272

4"&+) 

5.5150_00

276

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 
#03-6

5.1006_02

272

%*/&/$S 

5.5155_00

276

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 
#03-6

5.1006_03

272

%*/&/$S 

5.5155_01

276

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 
#03-6

5.1006_04

272

%*/&/$S7 

5.6150_00

276

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 
#03-6

5.1006_05

272

%*/&/$S7 

5.6150_01

276

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 
#03-6

5.1006_06

272

%*/&/4.P 

6.1300_00

278

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 
#03-6

5.1006_07

272

DIN 8559 SG2 (1984)

6.1360_00

278

5.1006_01

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 
#03-6

5.1006_08

272

DIN 8559 SG2 (1984) (BORLU)

6.1360_01

278

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


5.1026_00

278

DIN 8559 SG2 (1984)

6.1360_02

278

%*/&/$ 

5.1045_00

274

%*/&/$% 

5.1045_01

274

DIN 8559 SG2 (1984) (BORLU)

6.1360_04

278

%*/&/$% 

5.1055_00

274

%*/4( 
5ÿ5"/:6.-6

%*/4( .0%ÿ'ÿ:& 


6.1360_10

278

%*/&/$% 

5.1062_00

274

%*/&/4 

6.1470_00

278

%*/&/$% 
#03-6

5.1065_00

274

%*/&/44J 

6.1470_01

278

6.1360_03

278

4"&+ 

5.1065_01

274

%*/&/4 

6.1470_02

278

4"&+ 

5.1065_02

274

%*/&/4 

6.1470_03

278

%*/&/$%  
4"&+ 

5.1068_00

274

%*/&/4.P 

%*/&/$%  
4"&+ 

5.1070_00

274

%*/&/4 

6.2008_00

278

%*/&/$% 

5.1070_01

274

%*/&/4 

6.2008_01

278

6.1470_04

278

%*/&/$%  
4"&+ 

5.1075_00

274

%*/&/4 

6.2470_00

278

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


5.1075_01

274

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


6.3006_00

278

%*/&/$% 

5.1076_00

274

%*/&/4 

6.3008_00

278

%*/&/$% 

5.1076_01

274

%*/&/4 

6.3008_01

278

%*/&/$% 

5.1078_00

274

%*/&/$% 

5.1082_00

274

%*/&/4 

6.3008_03

278

"45."(S 

5.1345_00

275

%*/&/4 

6.3008_04

278

%*/&/4+3 

5.1355_00

275

%*/&/4 

6.3008_05

278

%*/&/4+3 

5.1355_01

275

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 

8.1023_00

275

%*/&/4+3 .0%ÿ'ÿ:& 


5.1355_02

275

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 

8.1023_01

275

%*/&/4+3 

5.1355_03

275

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


8.1035_00

274

SI 4466, SI 739 S400 (2000)

5.1400_00

277

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 

"45."(S 

5.1420_00

277

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 

8.1039_00

274

"45."(S 

5.1422_00

277

SI 4466, SI 739 S400 (2000)

8.1400_00

277

GOST 5521 GL-D 36 (S355 G2S) (1993)

5.2355_00

276

SI 4466, SI 739 S400 (2000)

8.1400_01

277

"#41%)")&) 

5.2355_01

276

SI 4466, SI 739 S400 (2000)

8.1400_02

277

"#41%)")&) 

5.2355_02

276

"45."(S 

8.1423_00

277

"#41%)")&) 

5.2355_03

276

"45."(S 

8.1423_01

277

"#41%)")&) 

5.2355_04

276

"#41%)")&) 

5.2355_05

276

"#41%)")&) 

5.2355_06

276

"#41%)")&) 

5.2355_07

276

"#41%)")&) 

5.2355_08

276 

.O78/S

5.2450_00

279

%*/&/# 

5.2500_00

279

%*/&/.O# 

5.2570_00

279

%*/&/.O# 

5.2570_01

279

www.erdemir.com.tr

%*/&/4 

www.erdemir.com.tr

6.3008_02

8.1038_00

278

274

267

Genel Kullanım Alanı
¬0,ÿ/$&5&-¬&,ÿ.ÿ/&6:(6/,"3#0/¬&-ÿ,-&3ÿ

ÿ/$&5&-¬&,ÿ.ÿ/&6:(6/,"3#0/¬&-ÿ,-&3ÿ

5&-¬&,ÿ.ÿ/&6:(6/,"3#0/¬&-ÿ,-&3ÿ

¬ÿ7ÿ 5&- 130'ÿ-ÿ."-"5*/"6:(6/,"3#0/¬&-ÿ,-&3ÿ

.ÿ,30"-"Ā*.-*WF"-"Ā*.4*;:¾,4&,.6,"7&.&5-ÿ5&-
:":)"-"5ÿ."-"5*/"6:(6/,"3#0/¬&-ÿ,-&3ÿ

268

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3,BMJUF/P

Sayfa No

4"&+ 

4"&+ 

4"&+ 

4"&+ 

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


%*/&/$% 

%*/&/$% 
.0%ÿ'ÿ:&

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


4"&+ 

4"&+ 

4"&+ 

4"&+ 
#03-6

4"&+ 

4"&+ 

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 
#03-6

4"&+ 
#03-6

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 
#03-6

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 
#03-6

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 
#03-6

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 
#03-6

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 
#03-6

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 
#03-6

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 
#03-6

4"&+ 

4"&+ 

4"&+ 

4"&+ 

4"&+ 

4"&+ 

4"&+ 

4"&+ 

4"&+ 

4"&+ 

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


4"&+ 

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


4"&+ 

4"&+ 

4"&+ 

4"&+ 

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


4"&+ 

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


4"&+ 

4"&+ 

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 

4"&+ 

4"&+ 

%*/&/$% .0%ÿ'ÿ:& 
 

%*/&/$ 

%*/&/$% 

4"&+ 

%*/&/$% 

4"&+ 

4"&+ 

1.1005_01
5.1005_01
1.1006_00
1.1006_01
1.1006_02
1.1006_03
1.1006_04
1.1006_05
4.1006_00
1.2006_00
1.3006_00
1.3006_01
5.3006_00
1.2008_00
1.3008_00
5.1006_00
5.1006_01
5.1006_02
5.1006_03
5.1006_04
5.1006_05
5.1006_06
5.1006_07
5.1006_08
1.1008_00
1.1008_01
1.1008_02
1.1008_03
1.1008_04
4.1008_00
1.1010_00
1.1010_01
1.1010_02
1.1010_03
1.1010_04
1.1012_00
1.1013_00
1.1013_01
1.1015_00
1.1017_00
1.1018_00
1.1018_01
1.1018_02
1.1018_03
1.1018_04
1.1018_05
1.1021_00
1.1022_00
1.1022_01
8.1035_00
8.1038_00
8.1039_00
1.1040_00
1.1042_00
1.1045_00
1.1045_01
1.1045_02
1.1050_00
1.1052_00
1.1055_00
1.1060_00

272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274

www.erdemir.com.tr

Uzun Ürünler

Uzun Ürünler

Kalite Dizini
Çelik Kaliteleri ve Kullanım Alanları

Kalite Dizini
Çelik Kaliteleri ve Kullanım Alanları

Genel Kullanım Alanı

Standart Karşılığı

%*/&/$% 

4"&+ 

%*/&/$ 

%*/&/$% 

%*/&/$% 

%*/&/$% 

%*/&/$% 
#03-6

4"&+ 

4"&+ 

%*/&/$% 

%*/&/$%  
4"&+
(2009)
.ÿ,30"-"Ā*.-*WF"-"Ā*.4*;:¾,4&,.6,"7&.&5-ÿ5&-
%*/&/$% 

:":)"-"5ÿ."-"5*/"6:(6/,"3#0/¬&-ÿ,-&3ÿ
4"&+ 

ÿ4%&.ÿ3¸;&-
%*/&/$% 

%*/&/$%  
4"&+
(2009)
%*/&/$% 

%*/&/$%  
4"&+
(2009)
4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


%*/&/$% 

%*/&/$% 

%*/&/$% 

%*/&/$% 

%*/&/4+3 

%*/&/4+3 

%*/&/4+3 

%*/&/4+3 

%*/&/4+3 

%*/&/4+3 

%*/&/4+3 

%*/&/4+3 

%*/&/4+3 

,¸Ā&#&/57&130'ÿ-ÿ."-"5*/"6:(6/:"1*¬&-ÿ,-&3
%*/&/4+3 

%*/&/4+3 

%*/&/4+3 

%*/&/4+3 

%*/&/4+ 

(3"%&"%
(3"%&"%
4"&+ 

%*/&/4+3 

%*/&/4+3 

%*/&/4+3 

%*/&/4+3 

%*/&/4+3 

%*/&/4+3 

"45."(S 

%*/&/4+3 

%*/&/4+3 

%*/&/4+3 .0%ÿ'ÿ:& 


,¸Ā&#&/57&130'ÿ-ÿ."-"5*/"6:(6/:"1*¬&-ÿ,-&3
%*/&/4+3 

%*/&/4+3 

%*/&/4+ .0%ÿ'ÿ:& 


%*/&/4+3 

%*/&/4+3 

%*/&/4+ .0%ÿ'ÿ:& 


%*/&/4+ 

JIS G3101 SS400 (2004)

www.erdemir.com.tr

&3%&.ÿ3,BMJUF/P

Sayfa No

1.1065_00
1.1065_01
5.1045_00
5.1045_01
5.1055_00
5.1062_00
5.1065_00
5.1065_01
5.1065_02
1.1068_00

274
274
274
274
274
274
274
274
274
274

5.1068_00

274

1.1070_00
1.1070_01
1.1070_02
1.1082_00

274
274
274
274

5.1070_00

274

5.1070_01

274

5.1075_00

274

5.1075_01
5.1076_00
5.1076_01
5.1078_00
5.1082_00
1.1011_00
1.1234_00
1.1235_00
1.1235_01
4.1235_00
1.1236_00
1.1236_01
1.1236_02
1.1275_00
1.1275_01
1.1275_02
1.1275_03
1.1275_04
1.2275_00
1.2275_01
1.2275_02
1.2017_00
1.1355_00
1.1355_01
1.1355_02
1.1355_03
1.1355_04
1.1355_05
5.1345_00
5.1355_00
5.1355_01
5.1355_02
5.1355_03
1.2355_00
1.2355_01
1.2355_02
1.2355_03
1.2355_04
1.2355_05
1.1245_00

274
274
274
274
274
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275

269

Genel Kullanım Alanı

,¸Ā&#&/57&130'ÿ-ÿ."-"5*/"6:(6/:"1*¬&-ÿ,-&3

(&.ÿ130'ÿ-ÿÿ."-"5*/"6:(6/¬&-ÿ,-&3

/&37¾3-¾ÿ/Ā""5¬&-ÿýÿÿ."-"5*/"6:(6/¬&-ÿ,-&3

&-&,530%WF,":/",5&-ÿÿ."-"5*/"6:(6/¬&-ÿ,-&3

270

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3,BMJUF/P

Sayfa No

(3"%&/"7:"
GOST 380 St3sp (1994)
GOST 380 St3sp (1994)
GOST 380 St3sp (1994)
4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


GOST 5521 GL-D 36 (S355 G2S) (1993)
"#41%)")&) 

"#41%)")&) 

"#41%)")&) 

"#41%)")&) 

"#41%)")&) 

"#41%)")&) 

"#41%)")&) 

"#41%)")&) 

SI 4466, SI 739 S400 (2000)
SI 4466, SI 739 S400 (2000)
SI 4466, SI 739 S400 (2000)
SI 4466, SI 739 S400 (2000)
"45."(S 

"45."(S 

"45."(S 

"45."(S 

"45."(S 

"45."(S 

"45."(S 

"45."(S 

"45."(S 

"45."(S 

%*/&/4+3 

BS 4449 B500 (2009)
BS 4449 B500 (2009)
BS 4449 B500 (2009)
BS 4449 B500 (2009)
"45."(S 

"45."(S 

"45."(S 

"45."(S 

"45."(S 

"45."(S 

"45."(S 

"45."(S 

GOST 380 St5sp (1994) 
.O4J ¬JO/PSNV

4"&+ 

4"&+ 

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


%*/&/4 

%*/&/4 

%*/&/4 

%*/&/4 

%*/&/4 

%*/&/4 

%*/&/4 

%*/&/4 

%*/&/4.P 

DIN 8559 SG2 (1984)
DIN 8559 SG2 (1984) (BORLU)
DIN 8559 SG2 (1984)
%*/4( .0%ÿ'ÿ:& 


1.1245_01
1.1380_00
1.1380_01
1.1380_02
8.1023_00
8.1023_01
1.1020_00
5.2355_00
5.2355_01
5.2355_02
5.2355_03
5.2355_04
5.2355_05
5.2355_06
5.2355_07
5.2355_08
5.1400_00
8.1400_00
8.1400_01
8.1400_02
1.1420_00
1.1420_01
1.1420_02
1.1421_00
1.1421_01
1.1421_02
1.1421_03
1.1422_00
5.1420_00
5.1422_00
1.8300_00
1.8420_00
1.8420_01
1.8420_02
1.8420_03
8.1423_00
8.1423_01
1.1280_00
1.1280_01
1.1280_02
1.1280_03
1.1281_00
1.1281_02
1.1295_00
1.1350_00
1.1029_00
1.1030_00
6.3006_00
6.2008_00
6.2008_01
6.3008_00
6.3008_01
6.3008_02
6.3008_03
6.3008_04
6.3008_05
6.1300_00
6.1360_00
6.1360_01
6.1360_02
6.1360_03

275
275
275
275
275
275
275
276
276
276
276
276
276
276
276
276
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278

www.erdemir.com.tr

Uzun Ürünler

Uzun Ürünler

Kalite Dizini
Çelik Kaliteleri ve Kullanım Alanları

Kalite Dizini
Çelik Kaliteleri ve Kullanım Alanları

Genel Kullanım Alanı

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3,BMJUF/P

Sayfa No

&-&,530%WF,":/",5&-ÿÿ."-"5*/"6:(6/¬&-ÿ,-&3

DIN 8559 SG2 (1984) (BORLU)
%*/4( 
5ÿ5"/:6.-6

%*/&/4 

%*/&/44J 

%*/&/4 

%*/&/4 

%*/&/4.P 

%*/&/4 

6.1360_04
6.1360_10
6.1470_00
6.1470_01
6.1470_02
6.1470_03
6.1470_04
6.2470_00

278
278
278
278
278
278
278
278

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


5.1026_00

278

"45."(S 

4"&+ 

%*/&/$$  
%*/2TU
32-3 (1989)
%*/&/$$  
%*/2TU
34-3 (1989)
%*/&/$$  
%*/24U
36-3 (1989)
%*/&/$$  
%*/24U
38-3 (1989) 
.O78/S
%*/&/# 

%*/&/.O# 

%*/&/.O# 

%*/.O#  
%*/&/ 
.O# 

%*/.O#  
%*/&/ 
.O# 

%*/.O#  
%*/&/ 
.O# 

%*/#  
%*/&/
23B2 (2001)
%*/&/.O# 

%*/&/.O# .0%ÿ'ÿ:& 


%*/&/.O# .0%ÿ'ÿ:& 


%*/&/$S 

4"&+ 

4"&+) 

%*/&/$S 

%*/&/$S 

%*/&/$S7 

%*/&/$S7 

4"&+ 

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


1.1281_01
1.2010_00

276
279

1.2390_00

279

1.2410_00

279

1.2430_00

279

1.2460_00

279

5.2450_00
5.2500_00
5.2570_00
5.2570_01

279
279
279
279

5.2580_00

279

5.2580_01

279

5.2580_02

279

5.2600_00

279

5.2600_01
5.2600_02
5.2600_03
5.5140_00
5.5145_00
5.5150_00
5.5155_00
5.5155_01
5.6150_00
5.6150_01
1.1009_00
1.1009_01

279
279
279
276
276
276
276
276
276
276
276
276

:¾,4&,.6,"7&.&5-ÿ;*.#"5&-ÿÿ."-"5*/"6:(6/
¬&-ÿ,-&3
#"-:"5&-ÿÿ."-"5*/"6:(6/¬&-ÿ,-&3

7ÿ%"40.6/ÿ."-"5*/"6:(6/¬&-ÿ,-&3

$ÿ7"5"ÿ."-"5*/"6:(6/¬&-ÿ,-&3

,30."-"Ā*.-*:¾,4&,,"3#0/-6¬&-ÿ,-&3

)"4*3ÿ."-"5*/"6:(6/¬&-ÿ,-&3

www.erdemir.com.tr

271

Çok İnce Tel Çekimine Uygun Karbon Çelikleri

Uzun Ürünler

Uzun Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Tel Çekimine Uygun Karbon Çelikleri

4"&+ 

4"&+ 

Kimyasal Bileşim ( % )

Kimyasal Bileşim ( % )

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3,BMJUF/P

C

.O

P
.BY

S
.BY

Si
.BY

4"&+ 

1.1005_01

0.06 max.

0.35 max.

0.030

0.030

0.10

4"&+ 

5.1005_01

0.06 max.

0.35 max.

0.030

0.030

0.10

B
Ppm.

20-60

İnce Tel Çekimine Uygun Karbon Çelikleri
4"&+  
%*/&/ 

Standart Karşılığı

C

.O

P
.BY

S
.BY

Si

Al

B
Ppm.

.P
.BY

Cu
.BY

Ni
.BY

Cr
.BY

&3%&.ÿ3,BMJUF/P

C

.O

P
max.

S
max.

Si

4"&+ 

1.1008_00

0.10 max.

0.30-0.50

0.030

0.050

0.10-0.35

4"&+ 

1.1008_01

0.10 max.

0.30-0.50

0.030

0.050

0.09-0.16

4"&+ 

1.1008_02

0.10 max.

0.30-0.50

0.030

0.050

0.06-0.14

4"&+ 

1.1008_03

0.10 max.

0.30-0.50

0.030

0.050

0.10-0.25

4"&+ 

1.1008_04

0.10 max.

0.30-0.50

0.030

0.050

0.10-0.20

4"&+ 

4.1008_00

0.10 max.

0.30-0.50

0.030

0.050

0.15-0.25

4"&+ 

1.1010_00

0.08-0.13

0.30-0.60

0.030

0.050

0.10-0.35

4"&+ 

1.1010_01

0.08-0.13

0.30-0.60

0.030

0.050

0.07-0.17

4"&+ 

1.1010_02

0.08-0.13

0.30-0.60

0.030

0.050

0.15-0.30

4"&+ 

1.1006_00

0.08 max.

0.25-0.40

0.030

0.030

0.30 max

4"&+ 

1.1010_03

0.08-0.13

0.30-0.60

0.030

0.050

0.10-0.25

4"&+ 

1.1006_01

0.08 max.

0.25-0.40

0.030

0.030

0.05-0.15

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


1.1010_04

0.08-0.14

0.40-0.60

0.030

0.050

0.15-0.25

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 

(2009)

1.1006_02

0.08 max.

0.35-0.55

0.030

0.030

0.09-0.16

%*/&/$% 

1.1006_03

0.05-0.09

0.30-0.60

0.035

0.035

0.10-0.20

0.010 max

0.05

0.30

0.25

0.20

%*/&/$% 

.0%ÿ'ÿ:&

1.1006_04

0.05-0.09

0.30-0.60

0.035

0.035

0.05-0.15

0.010 max

0.05

0.30

0.25

0.20

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 

(2009)

1.1006_05

0.08 max.

0.20-0.50

0.030

0.030

0.15-0.25

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 

(2009)

272

&3%&.ÿ3
Kalite No

Kimyasal Bileşim ( % )

Standart Karşılığı

Çivi - Tel - Profil İmalatına Uygun Karbon Çelikleri
4"&+ 

4.1006_00

0.08 max.

0.25-0.50

0.030

0.030

Kimyasal Bileşim ( % )
Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3 Kalite No

C

.O

P
.BY

S
.BY

Si

4"&+ 

1.1012_00

0.10-0.15

0.30-0.60

0.030

0.050

0.10-0.25

0.15-0.30

4"&+ 

1.2006_00

0.08 max.

0.25-0.40

0.030

0.030

0.07 max.

4"&+ 

1.3006_00

0.08 max.

0.25-0.40

0.030

0.030

0.07 max.

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


1.1013_00

0.11-0.16

0.50-0.80

0.030

0.050

0.10-0.25

4"&+ 

1.3006_01

0.08 max.

0.25-0.40

0.030

0.030

0.10 max.

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


1.1013_01

0.11-0.16

0.50-0.70

0.030

0.050

0.10-0.20

4"&+ 

(BORLU)

5.3006_00

0.08 max.

0.25-0.40

0.030

0.030

0.08 max.

4"&+ 

1.1015_00

0.13-0.18

0.30-0.60

0.030

0.050

0.15-0.25

4"&+ 

1.1017_00

0.15-0.20

0.30-0.60

0.030

0.050

0.15-0.25

4"&+ 

1.2008_00

0.10 max.

0.30-0.50

0.030

0.030

0.08 max.

4"&+ 

1.1018_00

0.15-0.20

0.60-0.90

0.030

0.050

0.10-0.35

4"&+ 

1.3008_00

0.10 max.

0.30-0.50

0.030

0.030

0.08 max.

4"&+ 

1.1018_01

0.15-0.20

0.60-0.90

0.030

0.050

0.15-0.25

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 

(2009) (BORLU)

5.1006_00

0.08 max.

0.35-0.55

0.030

0.030

0.10-0.20

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


1.1018_02

0.14-0.20

0.50-0.80

0.030

0.050

0.15-0.25

4"&+ 

1.1018_03

0.15-0.20

0.60-0.90

0.030

0.050

0.10-0.20

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


1.1018_04

0.15-0.21

0.60-0.90

0.035

0.050

0.15-0.25

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


1.1018_05

0.16-0.22

0.60-0.90

0.035

0.050

0.15-0.25

4"&+ 

1.1021_00

0.18-0.23

0.60-0.90

0.030

0.050

0.15-0.25

4"&+ 

1.1022_00

0.18-0.23

0.70-1.00

0.030

0.050

0.15-0.25

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


1.1022_01

0.18-0.24

0.60-0.90

0.035

0.050

0.15-0.25

0.020-0.080

40-100
0.020-0.100

20-60

4"&+ 

(BORLU)

5.1006_01

0.08 max.

0.25-0.40

0.030

0.030

0.05-0.15

20-60

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 

(2009) (BORLU)

5.1006_02

0.08 max.

0.35-0.55

0.030

0.030

0.15-0.25

20-60

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 

(2009) (BORLU)

5.1006_03

0.08 max.

0.40-0.60

0.030

0.030

0.05-0.15

20-60

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 

(2009) (BORLU)

5.1006_04

0.08 max.

0.35-0.55

0.030

0.030

0.05-0.15

20-60

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 

(2009) (BORLU)

5.1006_05

0.08 max.

0.30-0.50

0.030

0.030

0.05-0.15

20-60

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 

(2009) (BORLU)

5.1006_06

0.08 max.

0.30-0.50

0.030

0.030

0.15-0.30

20-60

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 

(2009) (BORLU)

5.1006_07

0.08 max.

0.30-0.50

0.030

0.030

0.15-0.25

20-60

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 

(2009) (BORLU)

5.1006_08

0.08 max.

0.25-0.45

0.030

0.030

0.09 max.

15-55

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

Al

0.006-0.020

273

Mikro Alaşımlı ve Alaşımsız Yüksek Mukavemetli Tel - Yay - Halat İmalatına Uygun Karbon Çelikleri

Çelik Kaliteleri

Köşebent ve Profil İmalatına Uygun Yapı Çelikler

%*/&/  
%*/&/  
4"&+ 

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3
Kalite No

%*/&/  
(045  
4"&+  
"45."  
+*4( 

Kimyasal Bileşim ( % )
C

.O

P
max.

S
max.

Si

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 

(2009)

8.1035_00

0.32-0.38

0.60-0.90

0.030 0.050

0.10-0.30

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 

(2009)

8.1038_00

0.32-0.40

0.50-0.80

0.035 0.050

0.40 max.

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 

(2009)

8.1039_00

0.36-0.42

0.70-1.00

0.030 0.050

0.40 max.

4"&+ 

1.1040_00

0.37-0.44

0.60-0.90

0.030 0.050

0.40 max.

4"&+ 

1.1042_00

0.40-0.47

0.60-0.90

0.030 0.050

0.40 max.

%*/&/$% .0%ÿ'ÿ:& 

(1994)

1.1045_00

0.45-0.50

0.45-0.75

0.035 0.035

0.15-0.25

Al

Uzun Ürünler

Uzun Ürünler

Çelik Kaliteleri

V
max.

B
ppm.

.P
Cu
Ni
Cr
max. max. max. max.

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3
Kalite No

Kimyasal Bileşim ( % )
C

.O

P
.BY

S
.BY

Si

Al

Nb

V

N
Cu
Ni
Cr Ceq
.BY .BY .BY .BY .BY

%*/&/4+3 

1.1011_00 0.17 max. 1.40 max. 0.035 0.035

0.012 0.55

0.35

%*/&/4+3 

1.1234_00 0.17 max. 1.40 max. 0.035 0.035

0.012 0.55

0.35

%*/&/4+3 

1.1235_00 0.17 max. 1.40 max. 0.035 0.035

0.012 0.55

0.35

%*/&/4+3 

1.1235_01 0.17 max. 1.40 max. 0.035 0.035

0.012 0.55

0.35

%*/&/4+3 

4.1235_00 0.17 max. 1.40 max. 0.035 0.035

0.012 0.55

1.1236_00 0.17 max. 1.40 max. 0.035 0.035

0.012 0.55

0.35

1.1236_01 0.17 max. 1.40 max. 0.035 0.035

0.012 0.55

0.35

%*/&/4+3 

1.1236_02 0.17 max. 1.40 max. 0.035 0.035

0.012 0.55

0.35

%*/&/4+3 

1.1275_00 0.21 max. 1.50 max. 0.035 0.035

0.012 0.55

0.40

0.015-0.040

0.05 0.30 0.25 0.20
0.40 0.40

%*/&/4+3 

1.1275_01 0.21 max. 1.50 max. 0.035 0.035

0.012 0.55

0.40

0.05 0.30 0.25 0.20

%*/&/4+3 

1.1275_02 0.21 max. 1.50 max. 0.035 0.035

0.012 0.55

0.40

%*/&/4+3 

1.1275_03 0.21 max. 1.50 max. 0.035 0.035

0.012 0.55

0.40

0.05 0.25 0.20 0.15

%*/&/4+3 

1.1275_04 0.21 max. 1.50 max. 0.035 0.035

0.012 0.55

0.40

1.2275_00 0.18 max. 1.50 max. 0.030 0.030

0.55

0.40

%*/&/$ 

1.1045_01

0.42-0.50

0.50-0.80

0.045 0.045

0.40 max.

%*/&/$% 

1.1045_02

0.40-0.45

0.50-0.80

0.035 0.035

0.10-0.30

0.010 max.

0.10

4"&+ 

1.1050_00

0.48-0.55

0.60-0.90

0.030 0.050

0.40 max.

0.015-0.040

%*/&/$% 

1.1052_00

0.50-0.55

0.50-0.80

0.035 0.035

0.10-0.30

0.010 max.

4"&+ 

1.1055_00

0.50-0.60

0.60-0.90

0.030 0.050

0.40 max.

%*/&/4+ 

4"&+ 

1.1060_00

0.55-0.65

0.60-0.90

0.030 0.050

0.40 max.

(3"%&"%

1.2275_01 0.14-0.18 1.10-1.50 0.025 0.025 0.10-0.35 0.020-0.050

0.010 max.

0.20 0.20 0.20

0.10-0.30

(3"%&"%

1.2275_02 0.14-0.18 1.10-1.50 0.025 0.025 0.10-0.35 0.010 max.

0.040-0.070

0.20 0.20 0.20

%*/&/$% 

1.1065_00

0.63-0.68

0.50-0.80

0.035 0.035

4"&+ 

1.1065_01

0.60-0.70

0.60-0.90

0.030 0.050

0.40 max.

%*/&/$ 

5.1045_00

0.42-0.50

0.50-0.80

0.045 0.045

0.40 max.

%*/&/$% 

5.1045_01

0.40-0.45

0.50-0.80

0.035 0.035

0.10-0.30

%*/&/$% 

5.1055_00

0.53-0.58

0.50-0.80

0.035 0.035

%*/&/$% 

5.1062_00

0.60-0.65

0.50-0.80

0.035 0.035

0.35

%*/&/4+3 

%*/&/4+3 

0.010 max.

0.05 0.30 0.25 0.20

4"&+ 

1.2017_00 0.15-0.20 0.30-0.60 0.030 0.050

0.020-0.050

0.020-0.080

20-60

0.10

0.40 0.40

%*/&/4+3 

1.1355_00 0.24 max. 1.60 max. 0.035 0.035 0.55 max.

0.012 0.55

0.45

20-60

0.05 0.25 0.20 0.15

%*/&/4+3 

1.1355_01 0.24 max. 1.60 max. 0.035 0.035 0.55 max.

0.012 0.55

0.45

0.10-0.30

20-60

0.05 0.25 0.20 0.15

%*/&/4+3 

1.1355_02 0.24 max. 1.60 max. 0.035 0.035 0.55 max.

0.012 0.55

0.45

0.10-0.30

20-60

0.05 0.25 0.20 0.15

%*/&/4+3 

1.1355_03 0.24 max. 1.60 max. 0.035 0.035 0.55 max.

0.012 0.55

0.45

%*/&/4+3 

1.1355_04 0.24 max. 1.60 max. 0.035 0.040 0.55 max.

0.012 0.55

0.45

%*/&/4+3 

1.1355_05 0.24 max. 1.60 max. 0.035 0.035 0.55 max.

0.012 0.55

0.45

"45."(S 

5.1345_00 0.23 max. 1.35 max. 0.040 0.050 0.40 max.

0.015-0.030
0.020-0.050 0.012 0.55

0.45

0.012 0.55

0.45

%*/&/$% 

(BORLU)

5.1065_00

0.63-0.68

0.50-0.80

0.035 0.035

0.10-0.30

4"&+ 

5.1065_01

0.60-0.70

0.60-0.90

0.030 0.050

0.40 max.

4"&+ 

5.1065_02

0.60-0.70

0.60-0.90

0.030 0.050

0.40 max.

%*/&/$% 

1.1068_00

0.65-0.70

0.50-0.80

0.035 0.035

0.10-0.30

0.010 max.

0.010 max.

20-60
0.010 max.

5.1068_00

0.65-0.70

0.50-0.80

0.035 0.035

0.10-0.30

0.010 max.

%*/&/$% 

1.1070_00

0.68-0.73

0.50-0.80

0.035 0.035

0.10-0.30

0.010 max.

4"&+ 

1.1070_01

0.65-0.75

0.60-0.90

0.030 0.050

0.40 max.

1.1070_02

0.68-0.77

0.40-0.80

0.025 0.025

0.40 max.

0.05 0.25 0.20 0.15

20-60

%*/&/$%  

4"&+ 

ÿ4%&.ÿ3¸;&-

20-60

%*/&/4+3 

5.1355_00 0.24 max. 1.60 max. 0.035 0.035 0.55 max. 0.010 max.

%*/&/4+3 

5.1355_01 0.24 max. 1.60 max. 0.035 0.035 0.55 max. 0.010 max. 0.020-0.060

0.05 0.25 0.20 0.15

%*/&/4+3
.0%ÿ'ÿ:& 


5.1355_02 0.24 max. 1.60 max. 0.035 0.035 0.55 max. 0.006-0.020 0.020-0.040

0.012 0.55

0.50

0.05 0.25 0.20 0.15

%*/&/4+3 

5.1355_03 0.24 max. 1.60 max. 0.035 0.035 0.55 max. 0.010 max. 0.020-0.050

0.012 0.55

0.45

%*/&/4+3 

1.2355_00 0.24 max. 1.60 max. 0.035 0.035 0.55 max. 0.020-0.060

0.012 0.55

0.45

%*/&/4+
.0%ÿ'ÿ:& 


1.2355_01 0.22 max. 1.60 max. 0.030 0.030 0.55 max. 0.020-0.060

0.55

0.48

%*/&/4+3 

1.2355_02 0.24 max. 1.60 max. 0.035 0.035 0.55 max. 0.020-0.060

0.012 0.55

0.45

%*/&/4+3 

1.2355_03 0.24 max. 1.60 max. 0.035 0.035 0.55 max. 0.020-0.060

0.012 0.55

0.45

%*/&/4+
.0%ÿ'ÿ:& 


1.2355_04 0.22 max. 1.60 max. 0.025 0.025 0.55 max. 0.020-0.060

0.55

0.45

%*/&/4+ 

1.2355_05 0.20 max. 1.60 max. 0.025 0.025 0.55 max. 0.020-0.060

0.55

0.45

0.05 0.25 0.20 0.15
20-60

0.010 max.

%*/&/$% 

1.1082_00

0.80-0.85

0.50-0.80

0.035 0.035

0.10-0.30

%*/&/$%  

4"&+ 

5.1070_00

0.68-0.73

0.50-0.80

0.035 0.035

0.10-0.30

0.010 max.

20-60

0.05 0.25 0.20 0.15

%*/&/$% 

5.1070_01

0.68-0.73

0.50-0.80

0.035 0.035

0.10-0.30

0.010 max.

20-60

0.05 0.25 0.20 0.15

%*/&/$%  

4"&+ 

5.1075_00

0.70-0.75

0.50-0.80

0.035 0.035

0.10-0.30

0.010 max.

20-60

0.05 0.25 0.20 0.15

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


5.1075_01

0.70-0.75

0.50-0.80

0.030 0.050

0.40 max.

0.05 0.25 0.20 0.15

0.040

20-60

JIS G3101 SS400 (2004)

1.1245_00 0.11-0.18 0.50-0.90 0.050 0.050 0.55 max.

%*/&/$% 

5.1076_00

0.73-0.78

0.50-0.80

0.035 0.035

0.10-0.30

0.010 max.

20-60

0.05 0.25 0.20 0.15

(3"%&/"7:"

1.1245_01 0.11-0.18 0.40-0.90 0.030 0.030 0.35 max. 0.020 max

0.20 0.20 0.20

%*/&/$% 

5.1076_01

0.73-0.78

0.55-0.80

0.035 0.035

0.10-0.30

0.010 max.

20-60

0.05 0.25 0.20 0.15

GOST 380 St3sp (1994)

1.1380_00 0.14-0.22 0.40-0.65 0.040 0.050 0.15-0.30

0.30 0.30 0.30

GOST 380 St3sp (1994)

1.1380_01 0.14-0.22 0.40-0.65 0.040 0.050 0.15-0.30

0.30 0.30 0.30

GOST 380 St3sp (1994)

1.1380_02 0.14-0.22 0.40-0.65 0.040 0.050 0.15-0.30

%*/&/$% 

5.1078_00

0.75-0.80

0.50-0.80

0.035 0.035

0.10-0.30

0.010 max.

20-60

0.05 0.25 0.20 0.15

%*/&/$% 

5.1082_00

0.80-0.85

0.50-0.80

0.035 0.035

0.10-0.30

0.010 max.

20-60

0.05 0.25 0.20 0.15

0.30 0.30 0.30

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 

1.1020_00 0.18-0.23 0.30-0.70 0.030 0.050
4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 
8.1023_00 0.19-0.25 0.30-0.90 0.030 0.050

0.005-0.035

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 
 
8.1023_01 0.20-0.25 0.30-0.90 0.030 0.050

274

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

275

Gemi Profili İmalatına Uygun Çelikler

Çelik Kaliteleri

Nervürlü İnşaat Çeliği İmalatına Uygun Çelikler

ABS - P2 (2010) , GOST 5521 (1993)
Standart Karşılığı

C

.O

GOST 5521 GL-D 36
(S355 G2S) (1993)

5.2355_00

0.18
max.

0.901.60

ABS-P2 DH 36 / AH 36 /
&) 

5.2355_01

"45."  
%*/&/  
4*4*  
#4 

Kimyasal Bileşim ( % )

&3%&.ÿ3
Kalite No

0.18
max.

0.901.60

P
max.

S
max.

0.040

0.040

0.035

0.035

Si

Al

V

0.50
max.

0.020
min.

0.050.10

0.100.50

0.015
min.

Nb

0.050.10

0.040

0.20

0.20

0.20

0.60

0.20

8.1400_00

0.30-0.38

0.80-1.40

(%S+%P)=0.080 max.

0.40 max.

0.20

0.20

0.20

0.60

SI 4466 - SI 739 S400
(2000)

8.1400_01

0.31-0.37

0.90-1.50

(%S+%P)=0.080 max.

0.40 max.

0.20

0.20

0.20

0.60

(%S+%P)=0.080 max.

0.40 max.

0.20

0.20

0.20

0.60

0.08

0.02

0.35

0.40

0.08

0.02

0.35

0.40

0.20

0.901.60

0.035

0.035

0.100.50

0.015
min.

0.020.05

0.08

0.02

0.35

0.40

0.20

ABS-P2 DH 36 / AH 36 /
&) 

5.2355_04

0.18
max.

0.901.60

0.035

0.035

0.100.50

0.015
min.

0.030.10

0.08

0.02

0.35

0.40

0.20

ABS-P2 DH 36 / AH 36 /
&) 

5.2355_05

0.18
max.

0.901.60

0.035

0.035

0.100.50

0.015
min.

0.050.10

0.08

0.02

0.35

0.40

0.20

0.035

0.100.50

0.015
min.

0.050.10

0.08

0.02

0.35

0.40

0.20

0.035

0.035

0.100.50

0.015
min.

0.030.10

0.08

0.02

0.35

0.40

0.20

0.035

0.035

0.100.50

0.015
min.

0.050.10

0.08

0.02

0.35

0.40

0.20

0.901.60

Ceq
max.

SI 4466 - SI 739 S400
(2000)

0.18
max.

0.18
max.

Cr
max.

SI 4466 - SI 739 S400
(2000)

5.2355_03

5.2355_08

Ni
max.

0.20

ABS-P2 DH 36 / AH 36 /
&) 

ABS-P2 DH 36 / AH 36 /
&) 

Cu
max.

0.40

0.020.05

0.901.60

V
max.

0.35

0.015
min.

0.18
max.

N

0.02

0.100.50

5.2355_07

0.80-1.40

Si

0.08

0.035

ABS-P2 DH 36 / AH 36 /
&) 

0.30-0.38

S
max.

Cr
max.

0.035

0.035

5.1400_00

P
max.

Ni
max.

0.901.60

5.2355_06

.O

Cu
max.

0.18
max.

0.901.60

C

Ti
max.

5.2355_02

0.18
max.

Kimyasal Bileşim ( % )

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3
Kalite No

.P
max.

ABS-P2 DH 36 / AH 36 /
&) 

ABS-P2 DH 36 / AH 36 /
&) 

Uzun Ürünler

Uzun Ürünler

Çelik Kaliteleri

Balya Teli İmalatına Uygun Çelikler
"45." 

Kimyasal Bileşim ( % )

(%S+%P)=0.080 max.

0.40 max.

SI 4466 - SI 739 S400
(2000)

8.1400_02

0.31-0.38

0.80-1.40

"45."(S 

1.1420_00

0.30-0.40

0.80-1.55

0.050

0.050

Cu+Ni+Cr<0.60

"45."(S 

1.1420_01

0.30-0.40

0.90-1.55

0.050

0.050

Cu+Ni+Cr<0.60

"45."(S 

1.1420_02

0.30-0.40

0.90-1.50

0.050

0.050

Cu+Ni+Cr<0.60

"45."(S 

1.1421_00

0.30-0.40

1.00-1.55

0.050

0.050

Cu+Ni+Cr<0.60

"45."(S 

1.1421_01

0.32-0.40

0.90-1.50

0.050

0.050

Cu+Ni+Cr<0.60

"45."(S 

1.1421_02

0.30-0.40

0.90-1.40

0.050

0.050

Cu+Ni+Cr<0.60

"45."(S 

1.1421_03

0.31-0.40

1.10-1.55

0.050

0.050

Cu+Ni+Cr<0.60

"45."(S 

1.1422_00

0.32-0.40

1.10-1.55

0.050

0.050

"45."(S 

5.1420_00

0.23-0.33

1.10-1.55

0.050

0.050

0.080

"45."(S 

5.1422_00

0.33-0.40

1.10-1.55

0.050

0.050

0.040

%*/&/4+3
(2004)

1.8300_00

0.21 max.

1.50 max.

0.035

0.035

0.012

0.55

BS 4449 B500 (2009)

1.8420_00

0.14-0.22

0.60-1.20

0.050

0.050

0.012

0.40

0.50

BS 4449 B500 (2009)

1.8420_01

0.12-0.22

0.50-1.10

0.050

0.050

0.012

0.40

0.50

BS 4449 B500 (2009)

1.8420_02

0.15-0.22

0.50-1.00

0.050

0.050

0.012

0.40

0.50

0.012

0.40

0.50

Cu+Ni+Cr<0.60
Cu+Ni+Cr<0.60
Cu+Ni+Cr<0.60

BS 4449 B500 (2009)

1.8420_03

0.16-0.22

0.50-1.00

0.050

0.050

"45."(S 

8.1423_00

0.35-0.43

1.00-1.55

0.050

0.050

Cu+Ni+Cr<0.60

8.1423_01

0.36-0.44

1.00-1.55

0.050

0.050

Cu+Ni+Cr<0.60

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3,BMJUF/P

C

.O

P
max.

S
max.

Si
max.

Cu
max.

Ni
max.

Cr
max.

"45."(S 

"45."(S 

1.1280_00

0.20-0.28

0.50-1.10

0.050

0.050

0.20

0.20

0.20

"45."(S 

1.1281_01

0.22-0.30

0.80-1.30

0.060

0.060

0.40

0.20

0.20

0.20

"45."(S 

1.1280_01

0.21-0.33

0.40-1.10

0.050

0.050

0.20

0.20

0.20

Hasır İmalatına Uygun Çelikler

"45."(S 

1.1280_02

0.28-0.37

0.40-0.90

0.050

0.050

0.20

0.20

0.20

"45."(S 

1.1280_03

0.11-0.19

0.90-1.40

0.050

0.050

0.20

0.20

0.20

"45."(S 

4"&+ 

Kimyasal Bileşim ( % )
Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3,BMJUF/P

C

.O

P
max.

S
max.

Si
max.

4"&+ 

1.1009_00

0.15 max.

0.60 max

0.030

0.050

0.40

4"&+
.0%ÿ'ÿ:& 


1.1009_01

0.15 max.

0.70 max

0.030

0.050

0.40

1.1281_00

0.21-0.32

0.80-1.30

0.050

0.050

0.20

0.20

0.20

"45."(S 

1.1281_02

0.24-0.34

0.70-1.20

0.050

0.050

0.20

0.20

0.20

GOST 380 St5sp (1994)

1.1295_00

0.28-0.37

0.50-0.80

0.040

0.050

0.15-0.30

0.30

0.30

0.30

0.40-0.80

0.30

0.30

0.30 

.O4J ¬JO/PSNV

1.1350_00

0.17-0.25

1.20-1.60

0.045

0.045

4"&+ 

1.1029_00

0.25-0.31

0.60-0.90

0.030

0.050

4"&+ 

1.1030_00

0.28-0.34

0.60-0.90

0.030

0.050

Krom Alaşımlı Yüksek Karbonlu Çelikler
%*/&/  
4"&+  
4"&+  
%*/&/ 

Kimyasal Bileşim ( % )

276

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3,BMJUF/P

C

.O

%*/&/$S 

5.5140_00

0.38-0.45

0.60-0.90

4"&+ 

5.5145_00

0.43-0.48

0.70-0.90

4"&+) 

5.5150_00

0.47-0.54

0.60-1.00

%*/&/$S 

5.5155_00

0.52-0.59

0.70-1.10

0.025

%*/&/$S 

5.5155_01

0.52-0.59

0.70-1.10

0.025

%*/&/$S7 

5.6150_00

0.47-0.55

0.70-1.10

%*/&/$S7 

5.6150_01

0.47-0.55

0.70-1.10

P
max.

S
max.

Si

Cr

V

0.035

0.035

0.40 max.

0.90-1.20

0.035

0.040

0.15-0.30

0.70-0.90

0.15-0.35

0.60-1.00

0.025

0.40 max.

0.70-1.00

0.025

0.40 max.

0.70-1.00

0.025

0.025

0.40 max.

0.90-1.20

0.10-0.25

0.025

0.025

0.40 max.

0.90-1.20

0.10-0.25

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

277

Yüksek Mukavemetli Zımba Teli İmalatına Uygun Çelikler

Uzun Ürünler

Uzun Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Vida & Somun İmalatına Uygun Çelikler

4"&+ 

%*/&/  
%*/  
4"&+ 

Kimyasal Bileşim ( % )

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3,BMJUF/P

C

.O

P
max.

S
max.

Si
max.

B
ppm.

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


5.1026_00

0.22-0.28

0.60-1.00

0.030

0.050

0.30

20-80

Elektrod ve Kaynak Teli İmalatına Uygun Çelikler
4"&+  
%*/&/  
%*/ 

Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3
Kalite No

Kimyasal Bileşim ( % )
C

.O

P
max.

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 

6.3006_00 0.08 max. 0.25-0.55 0.030
(2009)

Si

Al

.P

Ti

B
ppm.

V
Cu Ni Cr
max. max. max. max.

Kimyasal Bileşim ( % )
.O

C

S
max.

P
max.

Si
max.

Al

4"&+ 

1.2010_00

0.08-0.13

0.30-0.60

0.030

0.050

0.30

0.020-0.060

%*/&/$$  
%*/
2TU 

1.2390_00

0.02-0.06

0.25-0.40

0.020

0.025

0.10

0.020-0.060

%*/&/$$  
%*/
2TU 

1.2410_00

0.06-0.10

0.25-0.45

0.020

0.025

0.10

0.020-0.060

%*/&/$$  
%*/
24U 

1.2430_00

0.08-0.12

0.30-0.50

0.025

0.025

0.10

0.020-0.060

%*/&/$$  
%*/
24U 

1.2460_00

0.13-0.17

0.35-0.60

0.025

0.025

0.10

0.020-0.060

0.030 0.010 max.

%*/&/4 

6.2008_00 0.04-0.10 0.35-0.60 0.025

0.025

0.10 max. 0.020-0.080 0.10 max.

0.20 0.15 0.15

%*/&/4 

6.2008_01 0.04-0.10 0.35-0.60 0.025

0.025

0.10 max. 0.015-0.060 0.10 max.

0.20 0.15 0.15

%*/&/4 

6.3008_00 0.04-0.10 0.35-0.60 0.025

0.025

0.15 max.

0.20 0.15 0.15

0.10 max.

%*/&/4 

6.3008_01 0.05-0.10 0.35-0.60 0.025

0.025

0.10 max.

0.10 max.

0.20 0.15 0.15

%*/&/4 

6.3008_02 0.05-0.11 0.35-0.60 0.025

0.025

0.04-0.10

0.10 max.

0.20 0.15 0.15

%*/&/4 

6.3008_03 0.06-0.12 0.35-0.60 0.025

0.025

0.04-0.10

0.10 max.

0.20 0.15 0.15

%*/&/4 

6.3008_04 0.06-0.12 0.35-0.60 0.025

0.025

0.10 max.

0.10 max.

0.20 0.15 0.15

%*/&/4 

6.3008_05 0.04-0.10 0.35-0.60 0.025

0.025

0.10 max.

0.10 max.

0.20 0.15 0.15

%*/&/4.P 

6.1300_00 0.07-0.15 0.80-1.30 0.025

0.025

0.05-0.25

0.45-0.65

0.20 0.15 0.15

Civata İmalatına Uygun Çelikler
%*/&/  
%*/  
%*/&/  
./7
Standart Karşılığı 

.O78/S

&3%&.ÿ3
Kalite No

Kimyasal Bileşim ( % )
C

.O

P
max.

S
max.

Si
max.

Al

5.2450_00 0.20 max. 1.40-1.90 0.035 0.035

0.55

0.020-0.080

B
ppm.

N
max

Nb
max.

Ti
max.

V

Cu
max.

Cr

0.100.20

0.012 0.080

6.1360_00 0.06-0.12 1.30-1.60 0.025

0.025

0.70-1.00 0.005-0.020 0.15 max. 5J ;S

0.030 0.20 0.15 0.15

%*/&/# 

5.2500_00

0.13-0.16 0.60-0.80 0.025 0.025

0.30

0.020-0.080

8-50

0.25

DIN 8559 SG2 (1984) (BORLU) 6.1360_01 0.06-0.10 1.30-1.60 0.025

0.025

0.70-1.00 0.020 max. 0.15 max. 5J ;S 20-60

0.030 0.20 0.15 0.15

0.70-1.00 0.020 max. 0.15 max. 5J ;S

0.15-0.20 0.90-1.20 0.025 0.025

0.30

0.020-0.060

8-50

0.25

0.030 0.20 0.15 0.15

%*/&/.O#
(2001)

5.2570_00

0.025

0.30
max.

0.030 0.20 0.15 0.15

%*/&/.O#
(2001)

5.2570_01

0.15-0.20 0.90-1.20 0.025 0.025

0.30

0.020-0.080

8-50

0.060

0.25

0.30
max.

%*/.O# 

%*/&/.O#
(2001)

5.2580_00

0.18-0.23 0.90-1.20 0.025 0.025

0.30

0.020-0.080

8-50

0.080

0.25

0.100.30

%*/.O# 

%*/&/.O#
(2001)

5.2580_01

0.18-0.23 0.90-1.20 0.025 0.025

0.30

0.020-0.080

8-50

0.080

0.25

0.30
max.

%*/.O# 

%*/&/.O#
(2001)

5.2580_02

0.18-0.23 0.90-1.20 0.025 0.025

0.30

0.020-0.080

8-50

0.080

0.25

0.100.30

DIN 1654-4 22B2 (1989), DIN
&/# 

5.2600_00

0.20-0.25 0.60-0.90 0.025 0.025

0.30

0.020-0.080

8-50

DIN 8559 SG2 (1984)
DIN 8559 SG2 (1984)
%*/4( .0%ÿ'ÿ:& 

(1984)

6.1360_02 0.06-0.10 1.30-1.60 0.025
6.1360_03 0.06-0.11 1.30-1.60 0.025

DIN 8559 SG2 (1984) (BORLU) 6.1360_04 0.06-0.10 1.30-1.60 0.025
DIN 8559 SG2 (1984)
5ÿ5"/:6.-6

6.1360_10 0.06-0.10 1.30-1.60 0.025

0.025

0.70-1.00 0.020 max. 0.15 max. 5J ;S 20-60

0.025

0.70-1.00 0.020 max. 0.15 max. 5J ;S 20-60

0.030 0.20 0.15 0.15

0.025

0.70-1.00 0.020 max. 0.15 max. 5J ;S

0.030 0.20 0.15 0.15

%*/&/4 

6.1470_00 0.07-0.12 0.80-1.30 0.025

0.025

0.15 max.

0.10 max.

0.20 0.15 0.15

%*/&/44J 

6.1470_01 0.07-0.12 0.80-1.30 0.025

0.025

0.15-0.40

0.10 max.

0.20 0.15 0.15

%*/&/4 

278

S
max.

&3%&.ÿ3
Kalite No

Standart Karşılığı

0.025

0.12 max.

0.10 max.

%*/&/4 

6.1470_03 0.08-0.15 0.80-1.30 0.025

0.025

0.30 max.

0.10 max.

0.20 0.15 0.15

%*/&/4.P 

6.1470_04 0.07-0.15 1.30-1.75 0.025

6.1470_02 0.07-0.13 0.80-1.30 0.025

0.025

0.05-0.25

0.45-0.65

0.20 0.15 0.15

0.20 0.15 0.15

%*/&/4 

6.2470_00 0.07-0.12 0.80-1.30 0.025

0.025

0.05-0.15

0.10 max.

0.20 0.15 0.15

www.erdemir.com.tr

%*/&/.O#
(2001)

5.2600_01

0.20-0.25 0.90-1.20 0.025 0.025

0.30

0.020-0.080

8-50

%*/&/.O#
.0%ÿ'ÿ:& 


5.2600_02

0.25-0.30 0.90-1.20 0.025 0.025

0.30

0.020-0.080

8-50

%*/&/.O#
.0%ÿ'ÿ:& 


5.2600_03

0.27-0.33 0.80-1.20 0.025 0.025

0.30

0.020-0.080

8-50

www.erdemir.com.tr

0.25

0.30
max.

0.080

0.25

0.100.30

0.080

0.25

0.100.30

0.080

0.25

0.100.40

279

Elektrod ve Kaynak Teli İmalatına Uygun Çelikler

Uzun Ürünler

Uzun Ürünler

Çelik Kaliteleri

Çelik Kaliteleri

Vida & Somun İmalatına Uygun Çelikler
%*/&/  
%*/  
4"&+ 

4"&+  
%*/&/  
%*/ 

.FLBOJL¸[FMMJLMFS

.FLBOJL¸[FMMJLMFS
Standart Karşılığı

&3%&.ÿ3,BMJUF/P

Re (N/mm2)
min.

max.

Rm (N/mm2)
min.

max.

Standart Karşılığı

Kesit Daralması (%)
(min)

A % (min)

&3%&.ÿ3
Kalite No

Re (N/mm2)
min.

4"&+ 

max.

Rm (N/mm2)
min.

max.

Kesit Daralması (%)
(min)

1.2010_00

4"&+ .0%ÿ'ÿ:& 


6.3006_00

250

350

360

460

70

15 (lo=100 mm)

%*/&/4 

6.2008_00

250

350

360

460

70

16 (lo=100 mm)

%*/&/$$  
%*/2TU 

1.2390_00

390

70

%*/&/4 

6.2008_01

250

350

360

460

70

16 (lo=100 mm)

%*/&/$$  
%*/2TU 

1.2410_00

410

65

%*/&/4 

6.3008_00

250

350

360

460

70

16 (lo=100 mm)

%*/&/$$  
%*/24U 

1.2430_00

430

60

%*/&/4 

6.3008_01

250

350

360

460

70

16 (lo=100 mm)

%*/&/$$  
%*/24U 

1.2460_00

460

58

%*/&/4 

6.3008_02

250

350

360

460

70

16 (lo=100 mm)

%*/&/4 

6.3008_03

250

350

360

460

70

16 (lo=100 mm)

%*/&/4 

6.3008_04

250

350

360

460

70

16 (lo=100 mm)

250

350

360

460

70

16 (lo=100 mm)

İnce Tel Çekimine Uygun Karbon Çelikleri (*)

500

650

65

16 (lo=100 mm)

Tel Çekimine Uygun Karbon Çelikleri (*)

%*/&/4 

6.3008_05

%*/&/4.P 

6.1300_00

DIN 8559 SG2 (1984)

6.1360_00

400

530

75

22 (lo=100 mm)

DIN 8559 SG2 (1984) (BORLU)

6.1360_01

400

530

75

22 (lo=100 mm)

DIN 8559 SG2 (1984)

6.1360_02

400

530

75

22 (lo=100 mm)

400

530

75

22 (lo=100 mm)

%*/4( .0%ÿ'ÿ:& 


6.1360_03

DIN 8559 SG2 (1984) (BORLU)

6.1360_04

DIN 8559 SG2 (1984)
5ÿ5"/:6.-6

6.1360_10

%*/&/4 

6.1470_00

270

%*/&/44J 

6.1470_01

280

%*/&/4 

6.1470_02

%*/&/4 

6.1470_03

%*/&/4.P 

6.1470_04

%*/&/4 

6.2470_00

400

530

75

22 (lo=100 mm)

470

70

16 (lo=100 mm)

350

400
400

550

65

16 (lo=100 mm)

270

350

400

470

70

16 (lo=100 mm)

270

350

400

470

70

16 (lo=100 mm)

270

350

400

470

70

16 (lo=100 mm)

A % (min)

Çok İnce Tel Çekimine Uygun Karbon Çelikleri (*)

Mikro Alaşımlı ve Alaşımsız Yüksek Mukavemetli Tel - Yay - Halat İmalatına Uygun Karbon Çelikleri (*) 
.FLBOJLÕ[FMMJLMFSHFSFLUJþJOEFTJQBSJāBMNFTOBTOEBNÛāUFSJJMFHÕSÛāÛMFSFLCFMJSMFOJS

Civata İmalatı Çelikleri
%*/&/  
%*/  
%*/&/  
.O7
.FLBOJL¸[FMMJLMFS
Standart Karşılığı

280

&3%&.ÿ3
Kalite No 

.O78/S

5.2450_00

Re (N/mm2)

Rm (N/mm2)

min.

min.

max.

max.

Kesit Daralması (%)
(min)

%*/&/# 

5.2500_00

500

58

%*/&/.O# 

5.2570_00

570

60

%*/&/.O# 

5.2570_01

570

60

%*/.O#  
%*/&/.O# 

5.2580_00

580

60

%*/.O#  
%*/&/.O# 

5.2580_01

580

60

%*/.O#  
%*/&/.O# 

5.2580_02

580

60

%*/#  
%*/&/# 

5.2600_00

600

60

%*/&/.O# 

5.2600_01

600

60

%*/&/.O# .0%ÿ'ÿ:& 


5.2600_02

%*/&/.O# .0%ÿ'ÿ:& 


5.2600_03

A % (min)

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

281

Kangal Ürün Toleransları

Uzun Ürünler

Uzun Ürünler

Toleranslar

Toleranslar

Sürekli Döküm Kütük Makinalarında Üretilen Kütük Ürün Toleransları
Tolerans Standardı Ts 9016 (1991)

Tolerans Standardı Dın 59110 (1962)

&CBU5PMFSBOT

Çap Toleransı
Anma Çapı

Tolerans

Ağırlık

Kesit Alanı

Yanal Alanı

(mm)

(mm)

(Kg/m)

(cm2)

(cm2/m)

0.186

0.238

173

5.5

Köşe Yuvarlağı

/PNJOBM"þSML

a (mm)

Tolerans (mm)

b (mm)

Tolerans (mm)

R (mm) (max)

(Kg/m)

cm2

100X100

100

± 2.5

100

± 2.5

12

77.91

98.76

Anma Adı

Boyut ve Tolerans

Kesit Alanı

0.222

0.283

188

110X110

110

110

94.35

119.76

6.5

0.260

0.332

204

120X120

120

120

112.36

142.76

6.8

0.285

0.363

214

130X130

130

7

0.302

0.385

220

150X150

150

150

7.5

0.347

0.442

236

160X160

160

160

8

0.395

0.503

251

6

±0.3

8.5

0.445

0.567

267

9

0.499

0.636

283

0.539

0.687

294

0.617

0.785

314

10.5

0.680

0.866

330

11

0.746

0.950

345

11.5

0.815

1.038

361

12

0.888

1.131

377

12.5

0.963

1.222

393

13

1.042

1.327

408

1.208

1.539

440

1.578

2.011

503

9.35
10

±0.4

14
> 15

±0.5

± 3.0

130

± 3.0

12

131.93

167.76

15

175.78

223.07

200.05

254.07


5FPSJL%FþFSMFSEJS

Şekil Toleransları
30.#ÿ,-ÿ,

:

≤ 5%

&ý3ÿ-ÿ,

:

≤ 10 mm/m
õN

#636-."

:

,0/7&,4-ÿ,

:

2.5 %

KONKAVLIK

:

2.5 %

"/."¸-¬¾4¾50-&3"/4*

:

±3%

#0:50-&3"/4*

:

± 100 mm

1) Kangal ürün ortalama ağırlığı 1.560 (+60 / -100) kg’dır. 

.JOJNVNLBOHBMÛSÛOBþSMþLHES

282

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

283

Yabancı Standartlar

Yararlı Bilgiler

Yararlı Bilgiler

Yararlı Bilgiler

Yararlı Bilgiler

Çevrim Tablosu

Ulusal Standartlar

İlgili Kurumlar

Ülke

ABS

American Bureau of Shipping

A.B.D

Ağırlık

AFNOR

Association Française de Normalisation

FRANSA

1 ons (oz)

=

28,349523125 g

0,06250 Ib

141,747615625 karat

AISI

American Iron and Steel Institute

A.B.D

1 pound (Ib)

=

453,59237 g

16 oz 

.5

ANSI

American National Standards Institute

A.B.D

1 kilogram (kg)

=

2,204622622 Ib

35,27396195 oz

0,0685217659 slug

API

American Petroleum Institute

A.B.D 

NFUSJLUPO .5

=

1000 kg

2204,622621849 Ib

1,102311311 ST

"4.&

"NFSJDBO4PDJFUZPG.FDIBOJDBM&OHJOFFST

A.B.D

1 short ton (ST)

=

907,18474 kg

2000 Ib

0,892857143 LT

"4.*

"NFSJDBO4PDJFUZGPS.BUFSJBMT*OUFSOBUJPOBM

A.B.D

1 long ton (LT)

=

1016,0469088 kg

1,12 ST

2240 Ib

"45.

"NFSJDBO4PDJFUZGPS5FTUJOHBOE.BUFSJBMT

A.B.D

Birim Adı

Diğer Birim Karşılıkları

BS

British Standard

ÿ/(ÿ-5&3&

Birim Adı

BSI

British Standards Institution

ÿ/(ÿ-5&3&

Uzunluk

BV

Bureau Veritas

FRANSA

1 inç (in)

=

25,4 mm

0,0833333333 ft

25400 mikron

CSA

Canadian Standards Association

KANADA

1 mikroinç (min)

=

0.0254 mikron

0,0000254 mm

25,4 milimikron
0,3333333333 yarda

Diğer Birim Karşılıkları

DIN

Deutsches Institut für Normung

"-."/:"

1 foot (ft)

=

30,48 cm

12 in

DNV

Det Norske Veritas

/037&¬

1 milimetre (mm)

=

0.0393700787 in

0,0032808399 ft

1000 mikron

DS

Dansk Standard

%"/ÿ."3,"

1 mikrometre (mikron)

=

0,001 mm

10000 angstrom

0,0000393700787 in

&-05

Hellenic Organization for Standardization

YUNANİSTAN

1 metre (m)

=

39,37007874 in

3,280839895 ft

1,093613298 yarda

&/

&VSPQFBO4UBOEBSE

AVRUPA

1 yard (yd)

=

91,44 cm

36 in

3 ft

&6

&630/03.

AVRUPA

FSA

Finnish Standards Association

FİNLANDİYA

GOST

USSR State Standard

RUSYA

Alan

IBN

Institut Belge de Normalisation

#&-¬ÿ,"

1 inç2

=

6,4516 cm2

645,16 mm2

ISO

International Organization for Standardization

ULUSLARARASI

1 cm2

=

100 mm2

0,15500031 inç2

0,00107639 ft2

JIS

Japanese Industrial Standard

JAPONYA

1 mm2

=

0.01 cm2

0,00155 inç2

0,0000107639 ft2

1 ft2

=

92903,04 mm2

0,09290304 m2

144 inç2

3

3

Birim Adı

JSA

Japanese Standards Association

JAPONYA

LRS

Lloyd’s Register of Shipping

ÿ/(ÿ-5&3&

.*-

64.JMJUBSZ4UBOEBSET

A.B.D

Birim Adı

NF

Norme Française

FRANSA

Hacim/Yoğunluk

Diğer Birim Karşılıkları
0,00694444 ft2

Diğer Birim Karşılıkları

NNI

Netherlands Normalisatie Instituut

HOLLANDA

1 inç

=

16,387064 cm

16387,064 mm3

0,016387064 dm3

NSF

Norges Standardiseringsforbund

/037&¬

1 cm3

=

0.001 dm3

0,000001 m3

0,00003531467 ft3

ON

Austrian Standards Institute

AVUSTURYA

1 US galon (gal)

=

3,785411784 dm3

231 inç3

0,133680556 ft3

RINA

Registro Italiano Navale

İTALYA

1 barel (bbl)

=

158,987294928 dm3

9702 inç3

5,614583333 ft3

4"&

4PDJFUZPG"VUPNPUJWF&OHJOFFST

A.B.D

1 kg/dm3

=

1 g/cm3

1000 kg/m3

0,001 kg/cm3

SNV

Swiss Association for Standardization

ÿ47ÿ¬3&

1 g/cm3

=

0.001 kg/cm3

0,03613 Ibm/inç3

62,42197 Ibm/ft3

TL

Türk Loydu

5¾3,ÿ:&

54&

5ÛSL4UBOEBSEMBS&OTUJUÛTÛ

5¾3,ÿ:&

Birim Adı

UNI

&OUF/B[JPOBMF*UBMJBOPEJ6OJàDB[JPOF

İTALYA

Kuvvet

Diğer Birim Karşılıkları

1 kilogram - fors (kgf)

=

9,80665 N

2,204622622 Ibf

980665 din

1 Newton (N)

=

0.101971621 kgf

0,224808943 Ibf

100000 din

1 kgf/mm2

=

9,80665 N/mm2

1422,3343307 psi

980665 din/mm2

1 N/mm2

= 

.QB

0,1019716213 kgf/mm2

9,869232667 atm
0,0680459639 atm

Birim Adı

Diğer Birim Karşılıkları

Stres/Basınç

284

www.erdemir.com.tr

1 Ibf/inç2 (psi)

=

0.00070306958 kgf/mm2

0,00689475729 N/mm2

1 atmosfer (atm)

=

1.01325 bar

760 tor

760 mm Hg

1 bar

=

0,986923267 atm

0,1 N/mm2

14,503773773 psi

www.erdemir.com.tr

285

Yan Ürünler

Yararlı Bilgiler

Yararlı Bilgiler

Gazlar

Sıvı Oksijen (O2)
Birim Adı

Diğer Birim Karşılıkları

&OFSKJ
1 kgf . m

=

9,80665 J

2,34385602 kal

7,233013851 ft.Ibf

1 joule (J)

=

0,101971621 kgf.m

0,737562149 ft.Ibf

0,000947817120 Btu

1 kalori (kal)

=

4,1819 J

41819000 erg

0,426435123105 kgf.m

1 Btu

=

107,585755851 kgf.m

1055,055852620 J

778,169262266 ft.Ibf

Birim Adı
Sıcaklık
=

(°F - 32) / 1,8

K - 273,15

[ Rk x (5 / 9) ] - 273,15

-20 °C

=

-4 °F

253,15 K

455,67 Rk

-10 °C

=

14 °F

263,15 K

473,67 Rk

‘0 °C

=

32 °F

273,15 K

491,67 Rk

10 °C

=

50 °F

283,15 K

509,67 Rk

20 °C

=

68 °F

293,15 K

527,67 Rk

UN-1073

Cas No

07782-44-7
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Diğer Birim Karşılıkları

°C (formül)

ADR No

Safiyet

.JO

Koku ve Görünüş

,PLVTV[ "ɏL.BWJ

Havada Hacimce Oranı

% 20.99

.PMFLÛM"þSMþ

31.9988 gr/mol

Kaynama Sıcaklığı

-182.95 °C

Yoğunluğu (Gaz)

1.428 kg/m3

Yoğunluğu (Sıvı)

1.14 gr/cm3

Kritik Sıcaklık

-118.574 °C

Kritik Basınç

50.43 bar

Sıvı Azot (N2)
ADR No

UN-1977

Cas No

07727-37-9
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

286

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

Safiyet

> % 99.999

∑ O2

≤ 4 (v) ppm

∑ H2O

≤ 5 (v) ppm

∑ Hidrokarbonlar

≤ 0.2 (v) ppm

Koku ve Görünüş

Kokusuz, Renksiz

Havada Hacimce Oranı

% 78.03

.PMFLÛM"þSMþ

28.03 gr/mol

Kaynama Sıcaklığı

-195.8 °C

Yoğunluğu (Gaz)

1.249 kg/m3

Yoğunluğu (Sıvı)

0.812 gr/cm3

Kritik Sıcaklık

-147 °C

Kritik Basınç

33.99 bar

287

Pik

Sıvı Ham Demir Spesifikasyonu Dahilinde Külçe Pik Analiz Sınırları

Sıvı Argon (Ar)
ADR No

Yan Ürünler

Yan Ürünler

Gazlar

UN-1951

Cas No

07440-37-1

%C

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

.O

%Si

%P

%S

ÿ4%&.ÿ34UBOEBSU

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

Ç2_Özel

3.50

5.84

0.15

0.95

0.15

0.90

0

0.100

0

0.075

Safiyet

> % 99.999

Ç1_Özel

3.50

5.84

0.96

1.35

0.15

0.90

0

0.100

0

0.075

S O2

≤ 3 (v) ppm

H2_Özel

3.50

5.84

1.36

1.85

0.15

0.90

0

0.100

0

0.075

S N2

≤ 5 (v) ppm

H1_Özel

3.50

5.84

1.86

2.35

0.15

0.90

0

0.100

0

0.075

S H2O

≤ 3 (v) ppm

Standart Dışı

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

H1_YSi

3.50

5.84

2.36

5.64

0.15

0.90

0

0.012

0

0.075

¬@:.O

3.50

5.84

0.25

0.95

0.91

1.60

0

0.012

0

0.075

¬@:.O

3.50

5.84

0.96

1.35

0.91

1.60

0

0.012

0

0.075

)@:.O

3.50

5.84

1.36

1.85

0.91

1.60

0

0.012

0

0.075

)@:.O

3.50

5.84

1.86

2.35

0.91

1.60

0

0.012

0

0.075

ÇH3

3.00

6.54

0.10

6.50

0.10

1.85

0

0.200

0

0.200

S Hidrokarbonlar

≤ 0.2 (v) ppm

Koku ve Görünüş

Kokusuz, Renksiz

Havada Hacimce Oranı

% 0.933

.PMFLÛM"þSMþ

39.948 gr/mol

Kaynama Sıcaklığı

-185.7 °C

%C

3

Yoğunluğu (Gaz)

1.783 kg/m

Yoğunluğu (Sıvı)

1.400 gr/cm3

Kritik Sıcaklık

-122.3°C

Kritik Basınç

48.98 bar 

.O

%Si

%P

%S

/PU¬)BEZMBPMVāUVSVMBOZFOJQJLLBMJUFTJ CFMJSMFONJāÿ4%&.ÿ3QJLBOBMJ[BSBMþEāOEBLBMBOWFTBIBEBOUPQMBOBO1LBMJUF
karışık pikleri içermektedir. Yukarıdaki analizler üretimden alınan pik potası numune analizlerini göstermektedir.

288

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

289

Ham Benzol

Yan Ürünler

Yan Ürünler

Ham Benzol / Demir Oksit

Granüle Cüruf

ERDEMİR
ERDEMİR Ham Benzol 1

ERDEMİR Ham Benzol 2

İSDEMİR Ham Benzol

ĀBSUOBNF%FþFSMFSJ

ĀBSUOBNF%FþFSMFSJ

ĀBSUOBNF%FþFSMFSJ

Hafif Bulanık Ve Az Tortulu

Temiz, Berrak Ve Tortu Yok

Temiz, Berrak Ve Tortu Yok

1.Görünüş
2.Renk (çıplak gözle)

Sarı

Sarı

Açık Kahverengi

3.Yoğunluk (d 20 °C)

"45.

maks. 0,930 gr/cm3

"45.

maks. 0,884 gr/cm3

"45.%

maks. 0,893 gr/cm3

4.Distilasyon (100 cc numunede)

"45.%

"45.% 

"45.%

İlk damlama °C 

mž$ 

mž$ 

mž$

90 °C de geçen fraksiyon 

mDD 

mDD 

mDD

100 °C de "

" 

mDD 

mDD 

mDD

110 °C de "

" 

mDD 

mDD 

mDD

120 °C de "

" 

mDD 

mDD 

mDD

130 °C de "

" 

mDD 

mDD 

mDD

150 °C de "

" 

mDD 

mDD 

mDD

180 °C de "

" 

mDD 

mDD 

mDD

> 240

210 maks.

240 maks.

Kuruma °C
5.Toplam kükürt

% 0,4 maks.

% 0,4 maks.

% 0,28 maks.

6.Tepkime

Bazik

Bazik

Bazik

7.Su miktarı

% 0,3 maks.

% 0,3 maks.

&TFS

Yüksek Fırın Granüle Cürufu (Tipik)
Kimyasal Bileşim

CaO

Tane İriliği Dağılımı

Ortalama

Aralık

% 32.7

% 26-38

+ 6,35 mm

Demir Oksit (Granül)
Tane İriliği Dağılımı

%1 maks.
% 2 maks.

% 7.3

% 5-10

- 6.35, + 3,15 mm

% 1.3

SiO2

% 41.2

% 38-45

- 3.15, + 1,60 mm

% 17.8

% 16-19

Al2O3

% 14.3

% 13-19

- 1.60, + 1,00 mm

% 34.9

% 33 -37
% 35-40

S

% 0.8

% 1,5 maks.

- 1.00, + 0,40 mm

% 38.0

.O0

% 0.8

% 2,5 maks.

- 0.40, + 0,15 mm

% 4.1

% 3-6

FeO

% 0.8

% 1,0 maks.

- 0,15 mm

% 3.3

% 6 maks.

K2O

% 0.9

% 2,0 maks.

Rutubet (% )

% 9.7

% 7-20

TiO2

% 1.1

% 1,5 maks.

Yığın Ağırlığı (t/m3)

1.2

1-1,3

İSDEMİR
Yüksek Fırın Granüle Cürufu (Tipik)
Tane İriliği Dağılımı
Ortalama

Kimyasal Bileşim

Aralık

% 0.6

.H0

Kimyasal Bileşim

Demir Oksit

Ortalama

Ortalama

CaO

% 32.9

+ 6,35 mm

.H0

% 6.9

- 6.35, + 3,15 mm

% 0.0
% 4.6

SiO2

% 42.1

- 3.15, + 1,60 mm

% 21.0

Al2O2

% 12.0

- 1.60, + 1,00 mm

% 29.9

S

% 0.6

- 1.00, + 0,40 mm

% 34.8
% 7.5

Fe (Fe2O3 şeklinde)

% 69.0

> 1.00 mm

% 18.7

.O0

% 2.3

- 0.40, + 0,15 mm

;O

% 0.017

0.75-1.00 mm

% 15.4

FeO

% 1.5

- 0,15 mm

% 2.1

Cl

% 0.02

0.60-0.74 mm

% 13.8

K2O

% 0.9

Rutubet (% )

% 6.2

TiO2

% 0.7

Yığın Ağırlığı (t/m3)

0.0122

SiO2

% 0.003

0.30-0.59 mm

% 50.9

Yoğunluk

5.7 g/cm3

< 0.30 mm

% 1.20

Yığın ağırlığı

3.1 g/cm3

Kırmızı Demir Oksit (Toz)

290

Cl

% ≤0.25

SiO2

% ≤0.10

CaO

% ≤0.20

Na2O

% ≤0.05

Al2O3

% ≤0.20

Fe2O3

% ≥98.5

Yığın ağırlığı 

mHDN3

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

291

Sıcak Haddelenmiş Boya Kesilmiş ve Levha Ürünler
HRU
HRUKK
THRU
LR
LRKK
L
LKK
PLR
PLRKK
PL
PLKK
DS

Paketleme

Paketleme

Paketleme

Paketleme

Sıcak Haddelenmiş Asitlenmiş Boya Kesilmiş Sac ve Levha Ürünler
HRP
LP
TLPKK
THRPK
HRPKK
LPKK
TLPKK
THRPK

Sıcak haddelenmiş, kenarları kesilmiş rulodan kesilmiş sac
Sıcak haddelenmiş, kenarları kesilmemiş rulodan kesilmiş sac
Sıcak haddelenmiş, temperlenmiş, kenarları kesilmiş rulodan kesilmiş sac
Sıcak haddelenmiş, kenarları kesilmiş rulodan kesilmiş levha
Sıcak haddelenmiş, kenarları kesilmemiş rulodan kesilmiş levha
Sıcak haddelenmiş, kenarları kesilmiş düz levha
Sıcak haddelenmiş, kenarları kesilmemiş düz levha
Sıcak Haddelenmiş rulodan, kenarları kesilmiş levha , kumlanmış ve boyanmış
Sıcak Haddelenmiş rulodan, kenarları kesilmemiş levha, kumlanmış ve boyanmış
Sıcak Haddelenmiş, kenarları kesilmiş düz levha, kumlanmış boyanmış
Sıcak Haddelenmiş, kenarları kesilmemiş düz levha, kumlanmış boyanmış
%ÕLÛNTMBC &LTUSBLBMOMFWIB   

Sıcak haddelenmiş, asit ile yüzeyi temizlenmiş, kenarları kesilmiş rulodan kesilmiş sac
Sıcak haddelenmiş, asit ile yüzeyi temizlenmiş, kenarları kesilmiş rulodan kesilmiş levha
Sıcak haddelenmiş, temperlenmiş, asit ile yüzeyi temizlenmiş, kenarları kesilmemiş rulodan kesilmiş levha
Sıcak haddelenmiş, temperlenmiş, asit ile yüzeyi temizlenmiş, kenarları kesilmemiş rulodan kesilmiş sac
Sıcak haddelenmiş, asit ile yüzeyi temizlenmiş, kenarları kesilmemiş rulodan kesilmiş sac
Sıcak haddelenmiş, asit ile yüzeyi temizlenmiş, kenarları kesilmemiş rulodan kesilmiş levha
Sıcak haddelenmiş, temperlenmiş, asit ile yüzeyi temizlenmiş, kenarları kesilmiş rulodan kesilmiş levha
Sıcak haddelenmiş, temperlenmiş, asit ile yüzeyi temizlenmiş, kenarları kesilmiş rulodan kesilmiş sac

HRP, LP, TLPKK, THRPK, HRPKK,LPKK, TLP, THRP. Uzunluk ≤ 3 m ve kalınlık ≤ 6 mm ise, ürünler tahta palet üzerinde kağıt
ambalaj yapılarak çemberlenir.
HRU, HRUKK, THRU, LR, LRKK, PLR, PLRKK Uzunluk ≤ 3 m ve kalınlık ≤ 6mm ise, ürünler tahta palet üzerinde çemberlenir.

HRP, LP, TLPKK, THRPK, HRPKK, LPKK, TLP, THRP. Uzunluk > 3 m ve kalınlık ≤ 6 mm ise, ürünler boyuna tahta kalas
(5X9,5X250 cm) üzerinde kağıt ambalaj yapılarak çemberlenir.
HRU, HRUKK, THRU, LR, LRKK, L, LKK, PLR, PLRKK, PL, PLKK Uzunluk > 3 m ve kalınlık ≤ 6 mm ise, ürünler tahta
kalas üzerinde çemberlenir.

LR, LRKK, L, LKK, PLR, PLRKK, PL, PLKK, DS 6 mm’ den kalın ürünler, uzunluk dikkate alınmaksızın çemberlenmeden tahta
takozlar üzerine koyulur.

292

www.erdemir.com.tr

LP, LPKK, TLP, TLPKK, Uzunluk > 3 m ve kalınlık > 6 mm. ise enine takozlar üzerinde kağıt ambalaj yapılarak
çemberlenir.

www.erdemir.com.tr

293

Deniz Aşırı Nakliyat

Paketleme

Paketleme

Paketleme

Paketleme

Sıcak Haddelenmiş Rulo Ürünler

Boyu üç metreden kısa ve kalınlığı 6 mm.’den ince olan paketler metal ambalaj, (galvanizli sac) ile sarılarak ve kenarlarına galvaniz köşebentler yerleştirilerek çemberlenir.

R
RKK
TRKK
RKKM
BCKK
HCKK
TCKK
BRKK
KRKK
TR

Sıcak haddelenmiş, kenarları kesilmiş rulo
Sıcak haddelenmiş, kenarları kesilmemiş rulo
Sıcak haddelenmiş, temperlenmiş, kenarları kesilmemiş rulo
Sıcak haddelenmiş, motifli, kenarları kesilmemiş rulo
Sıcak haddelenmiş, bobin hazırlamadan geçmiş, kenarları kesilmemiş, soğuk haddelemeye uygun rulo
Sıcak haddelenmiş, kenarları kesilmemiş rulo, soğuk haddelemeye uygun rulo
Sıcak haddelenmiş, temperlenmiş, kenarları kesilmemiş, soğuk haddelemeye uygun rulo
Sıcak haddelenmiş, bobin hazırlamadan geçmiş, kenarları kesilmemiş rulo
Sıcak haddelenmiş, kenarları kesilmemiş, kalın rulo
Sıcak haddelenmiş, temperlenmiş, kenarları kesilmiş rulo

Boyu üç metreden uzun ve kalınlığı 6 mm üzerinde olan paketler enine takozlar üzerinde kağıt ambalaj yapılarak çemberlenir.

Gözden ve dış çevreden üçer adet çember ile çemberleme yapılır.

Deniz Aşırı Nakliyat

Gözden dört, dış çevreden sargılardan üç adet çember ile çemberleme yapılır.

294

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

295

Sıcak Haddelenmiş Asitlenmiş Rulo Ürünler
RP
RPKK
TRP
TRPKK

Paketleme

Paketleme

Paketleme

Paketleme

Soğuk (Sürekli veya Yığın Tavlanmış) Haddelenmiş Rulo Ürünler

Sıcak haddelenmiş, asit ile yüzeyi temizlenmiş, kenarları kesilmiş rulo
Sıcak haddelenmiş, asit ile yüzeyi temizlenmiş, kenarları kesilmemiş rulo
Sıcak haddelenmiş, temperlenmiş, asit ile yüzeyi temizlenmiş, kenarları kesilmiş rulo
Sıcak haddelenmiş, temperlenmiş, asit ile yüzeyi temizlenmiş, kenarları kesilmemiş rulo

CR
CRK
CRF
ICCR
CCR
CCRK
CCRF
CCRB
CCRKB

Soğuk haddelenmiş, yığın tavlama yapılmış rulo
Soğuk haddelenmiş, yığın tavlama yapılmış, kenarları kesilmiş rulo
Soğuk haddelenmiş, 1. soğuk haddehanede üretilmiş, tavlama yapılmamış rulo
Soğuk haddelenmiş, sürekli tavlama yapılmış, ince rulo
Soğuk haddelenmiş, sürekli tavlama yapılmış rulo
Soğuk haddelenmiş, sürekli tavlama yapılmış, kenarları kesilmiş rulo
Soğuk haddelenmiş, 2. soğuk haddehanede üretilmiş, tavlama yapılmamış rulo
Soğuk haddelenmiş, sürekli tavlama yapılmış, B yüzeyli rulo
Soğuk haddelenmiş, sürekli tavlama yapılmış, kenarları kesilmiş, B yüzeyli rulo

Polietilen laminasyonlu krep kağıt ile sarıldıktan sonra gözden galvaniz köşebentler yerleştirilerek, gözden üç, çevreden iki adet
çember ile çemberlenir.

Deniz Aşırı Nakliyat

Polietilen laminasyonlu ambalaj tamamen sarılarak gözden ve çevreden galvaniz köşebentler yerleştirelerek çemberlenir.

Deniz Aşırı Nakliyat

Polietilen laminasyonlu krep kağıt ve metal ambalaj (galvanizli sac) ile sarılır. İç göbeğe galvanizli sac ve alınlara çelik yan
kapaklar konulur. Gözden ve kenarlardan galvaniz köşebentler yerleştirilerek gözden dört, çevreden üç adet çember ile çemberlenir.
Polietilen laminasyonlu kağıt ve metal ambalaj ile tamamen sarılarak iç göbeğe galvanizli sac ve alınlara mavi renkli çelik yan
kapaklar yerleştirilir. Gözden ve kenarlardan köşebentler yerleştirilerek çemberlenir.

296

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

297

Soğuk (Sürekli veya Yığın Tavlanmış) Haddelenmiş Boya Kesilmiş Ürünler
CRS
CCRS
CRFS
CCRFS
CCRSK
CRSK

Paketleme

Paketleme

Paketleme

Paketleme

Soğuk (Sürekli veya Yığın Tavlanmış) Haddelenmiş, Dilinmiş Rulo Ürünler

Soğuk haddelenmiş, yığın tavlama yapılmış, rulodan kesilmiş sac
Soğuk haddelenmiş, sürekli tavlama yapılmış, rulodan kesilmiş sac
Soğuk haddelenmiş, 1. soğuk haddehanede üretilmiş, tavlama yapılmamış, rulodan kesilmiş sac
Soğuk haddelenmiş, 2. soğuk haddehanede üretilmiş, tavlama yapılmamış rulodan kesilmiş sac
Soğuk haddelenmiş, sürekli tavlama yapılmış, kenarları kesilmiş rulodan kesilmiş sac
Soğuk haddelenmiş, yığın tavlama yapılmış, kenarları kesilmiş rulodan kesilmiş sac

CCRD

Soğuk haddelenmiş, sürekli tavlama yapılmış, dilinmiş rulo

Her bir dilim çevreden ve gözden çemberlendikten sonra dilimlerin arasına karton yerleştirilerek bütün dilimler polietilen laminasyonlu krep kağıt ambalaj ile sarılarak çemberlenir.
Tahta palet üzerinde polietilen laminasyonlu krep kağıt ile ambalaj yapılarak çemberlenir.

CRD

Soğuk haddelenmiş, yığın tavlama yapılmış, dilinmiş rulo

Deniz Aşırı Nakliyat

Tahta palet üzerinde polietilen laminasyonlu krep kağıt ambalaj yapıldıktan sonra metal ambalaj (galvanizli sac) ile sarılıp galvaniz köşebentler yerleştirilerek çemberlenir.
Her bir dilim çevreden ve gözden çemberlendikten sonra bütün dilimler polietilen laminasyonlu krep kağıt ambalaj ile sarılarak
çemberlenir.

298

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

299

Galvanize/Galvanile Kaplanmış Rulo Ürünler
GZR
GFR
GZRK
GFRK
GZRB
GZRC
GZRB
GZRC

Paketleme

Paketleme

Paketleme

Paketleme

Galvanize/Galvanile Kaplanmış Boya Kesilmiş Ürünler

Soğuk haddelenmiş, çinko kaplı, galvanize rulo
Soğuk haddelenmiş, çinko-demir alaşımı kaplı, galvanile rulo
Soğuk haddelenmiş, çinko kaplı, kenarları kesilmiş, galvanize rulo
Soğuk haddelenmiş, çinko-demir alaşımı kaplı, kenarları kesilmiş, galvanile rulo
Soğuk haddelenmiş, çinko kaplı, B yüzeyli galvanize rulo
Soğuk haddelenmiş, çinko kaplı, C yüzeyli galvanize rulo
Soğuk haddelenmiş, çinko kaplı, kenarları kesilmiş, B yüzeyli galvanize rulo
Soğuk haddelenmiş, çinko kaplı, kenarları kesilmiş, C yüzeyli galvanize rulo

GZRS
GFRS

Soğuk haddelenmiş, çinko kaplı, galvanize rulodan kesilmiş sac
Soğuk haddelenmiş, çinko-demir alaşımı kaplı, galvanile rulodan kesilmiş sac

Tahta palet üzerinde polietilen laminasyonlu krep kağıt ambalaj yapılarak çemberlenir.

Deniz Aşırı Nakliyat

Polietilen laminasyonlu krep kağıt ambalaj ile tamamen sarılarak göze ve kenarlara galvaniz köşebentler yerleştirilerek
çemberlenir. Bobinlerin iç göbeğinde karton kullanılır.

Deniz Aşırı Nakliyat

Tahta palet üzerinde polietilen laminasyonlu krep kağıt ambalaj yapıldıktan sonra metal ambalaj (galvanizli sac) ile sarılıp
galvanizli köşebentler yerleştirilerek çemberlenir.

Galvanizli ve Galvanile Kaplanmış Dilinmiş Rulo Ürünler

Polietilen laminasyonlu krep kağıt ve metal ambalaj ile tamamen sarılarak alınlara gri renkli çelik yan kapaklar konur. Gözden ve
kenarlardan galvaniz köşebentler yerleştirilerek çemberlenir.

GZRD
GFRD

Soğuk haddelenmiş, çinko kaplı, galvanize dilinmiş rulo
Soğuk haddelenmiş, çinko-demir alaşımı kaplı, galvanile dilinmiş rulo

Her bir dilim çevreden ve gözden çemberlendikten sonra dilimlerin arasına karton yerleştirilerek bütün dilimler polietilen
laminasyonlu krep kağıt ambalaj ile sarılarak çemberlenir. Bobinlerin iç göbeğinde karton kullanılır.

300

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

301

Kalay veya Krom Kaplı Rulo Ürünler
TNR
DTNR
TFR

Kalay veya Krom Kaplı Boya Kesilmiş Ürünler

Tek ezmeli kalay kaplı teneke rulo
Çift ezmeli kalay kaplı teneke rulo
Tek ezmeli krom kaplı teneke rulo

TNRS Tek ezmeli kalay kaplı teneke sac
DTNRS Çift ezmeli kalay kaplı teneke sac
TFRS Tek ezmeli krom kaplı teneke sac

Bobin köşelerine köşe koruyucu karton, bobin gözüne karton yerleştirilerek çevreden içten dışa doğru polietilen laminasyonlu
krep kağıt, oluklu mukavva ve naylon ile sarılan rulonun ikinci kez en dış tarafına polietilen laminasyonlu krep kağıt sarılarak alt
ve üst kısımlarına galvanizli dış çevre köşebentleri yerleştirilerek çemberlenir. Tahta palet üzerindeki rulonun üst tarafından çelik
kapak kapatılarak palete çemberlenir.

Deniz Aşırı Nakliyat

Üzerine gri karton yerleştirilen tahta palet üzerinde polietilen laminasyonlu krep kağıt ile sarılarak, üzerine oluklu mukavva
örtülür. Köşe kısımlara galvanizli köşebentler yerleştirilerek çemberlenir.

Deniz Aşırı Nakliyat

Bobin çevresi ve yanlarına oluklu mukavva, bobin gözüne karton yerleştirilir. Polietilen laminasyonlu krep kağıt ve metal ambalaj
(galvanizli sac) ile sarılan rulonun alt ve üst kısımlarına galvaniz dış çevre köşebentleri yerleştirilerek çemberlenir. Tahta palet
üzerindeki rulonun alt ve üst tarafından çelik disk kapak kapatılarak palete çemberlenir.

302

Paketleme

Paketleme

Paketleme

Paketleme

www.erdemir.com.tr

Üzerine gri karton yerleştirilen tahta palet üzerinde polietilen laminasyonlu krep kağıt ile sarılarak, üzerine oluklu mukavva
ÕSUÛMÛS.FUBMBNCBMBK HBMWBOJ[MJTBD 
ZBQMBSBLÉFNCFSMFOJS

www.erdemir.com.tr

303

Etiketleme

Etiketleme

Etiketleme

Etiketleme

Fabrika Kalite Kodu
Kangal Hat Sıra No
Yıl Kodu
Hat Kodu
Net Kangal Ağırlığı

Üretim
Yapılan Yılın
Son Hanesi

Müşteri Protokol No

Mamül Kodu

Etiket Numarası
Kangal No

Üretim Yılı

Döküm Sıra
Numarası
Konverter
Numarası

Fabrika Kalite Kodu
Etiketleme Yapan Personel No

Etiketleme Tarihi
Üretim Tarihi

Kalite Kodu

Döküm Sıra
Numarası

304

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

Revizyon No
Kütük Sıra No
Kanal No
Makina No

305

Notlar

306

Notlar

www.erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr

307

İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız.
7 Gün 24 Saat.

www.erdemir.com.tr
erdemir.sales@erdemir.com.tr / www.erdemironline.com