You are on page 1of 3

ANTIGONA Antigona Sofoklova je tragedija iz 5. vijeka p.n.e..

Podijeljena je u sedam inova , a radnja je smjetena u antikom gradu Tebi, u nemirno vrijeme vladavine kralja Kr eonta, vrijeme sukoba. (Tukidid opisuje: otac je radio o glavi sinu, sin ocu, br at bratu.) Glavna tema u Antigoni noenje je pojedinca s boli i patnjom, uzrokovanom kada se ne ko (Kreont) uporno protivi bojim propisima ili eljama i odbija pustiti sudbinu oko lnostima, to dovodi do bolnog (Kreontovog) otkrivanja istine i na kraju do osvete njegovom ponaanju. Iz toga izvlaimo pouku da se ne treba protiviti sudbini i radi ti protiv morala. Likovi: Antigona - Edipova ki, Izmenina sestra Izmena - Edipova ki, Antigonina sestra Kreont - njihov ujak, tebanski kralj Tiresija - prorok Hemon - Kreontov sin Euridika - Kreontova ena Straar Glasnici Zbor Sofoklo ANTIGONA IVOTOPIS: Sofoklo je ivio od 496. do 406. g. prije Krista. Grki je pisac tragedija rodom iz Atene. Napisao je 123 dramska djela, a u cjelini je sauvano samo sedam tragedija: ''Ajant'', ''Elektra'', Kralj Edip'', ''Antigon a'', ''Trahinjanke'', ''Filoktet'' i ''Edip na Kolonu''. Obiljeja Sofoklovih djela: pojaava dramsku radnju i ulogu dijaloga, uvodi treeg glu mca, smanjuje partije kora i poveava broj njegovih lanova na 15, pie prve sadrajno n epovezane trilogije te stvara formu grke drame; junaci drama vie nisu titanske lino sti kojima upravljaju usud i volja bogova, ve stvarni ljudi koji sami odluuju o sv ojoj sudbini; harmonina kompozicija, jasno ocrtani karakteri, visoki etiki princip i i duboka humanost. Zbog svega je ovoga Sofoklo najvei i najsavreniji antiki tragia r. KNJIEVNI ROD: drama VRSTA DJELA: tragedija u sedam inova VRIJEME RADNJE: razdoblje stare Grke MJESTO RADNJE: Kreontov dvor TEMA: Antigona pokapa svoga brata IDEJA: Treba potovati one zakone koji ne ugroavaju ljudski moral i ljudsko dostoja nstvo. KOMPOZICIJA: 1. uvod: Eteoklo i Polinik umiru u dvoboju 2. zaplet: Kreont zabranjuje pokapanje, ali Antigona ga ne slua 3. kulminacija: Kreont osuuje Antigonu na smrt 4. obrat: bogovi govore Kreontu da mora potedjeti Antigonu 5. rasplet: umire Antigona i Kreontova ena i sin KARAKTERIZACIJA LIKOVA: ANTIGONA i IZMENA, sestre, Edipove keri KREONT, njihov ujak, tebanski kralj HEMON, Kreontov sin, Antigonin zarunik TIRESIJA, prorok EURIDIKA, Kreontova ena straar

glasnici zbor tebanskih starjeina pratnja KREONT: grub vladar, podanici ga ne sluaju i boje ga se, odluan je, vjeran je zema ljskom zakonu zbog kojega kri boanski zakon, na prvom mu je mjesto domovina, a to iskazuje mrnjom prema neprijatelju, u svim ga ivotnim odlukama vodi mrnja i na taj nain ostaje bez obitelji. ANTIGONA: na sebi nosi prokletstvo svoje obitelji, nije joj toliko stalo do sebe same koliko do boanskih zakona, zbog kojih kri zemaljske, na prvom joj je mjestu obitelj i u svim je ivotnim odlukama vodi ljubav. JEZIK I STIL: Uzvien stil pripovijedanja, koriteno je mnotvo epiteta i aforistinih misli. ELEMENTI TRAGEDIJE: Tragini junak: Antigona potuje svoja naela i eli pokopati brata Tragika krivnja: zbog njezinih ju naela osuuju na smrt Tragini zavretak: Antigona umire Dramski sukob: odvija se izmeu dobrog Antigone i loeg Kreonta IZVANTEKSTOVNI ODNOSI: Izvantekstovne odnose "Antigone" sadri drama "Kralj Edip" koja je (kao to je ve opi sano u fabuli) usko povezana sa samom "Antigonom". U djelu se "Kralj Edip" opisuje sukob Edipovih sinova i taj se sukob kasnije odr aava na radnju "Antigone". Sami se motiv "Antigone" nalazi u "Kralju Edipu" u mrnj i novog kralja Kreonta prema Antigoninom bratu Poliniku, kojeg Kreont optuuje za izdaju i zabranjuje njegov pokop. Moe se ak rei da je "Antigona", na neki nain, nastavak drame "Kralj Edip". KRATAK SADRAJ: Radnja je ovog djela usko vezena s dramom "Kralj Edip". U njemu se (izmeu ostalog ) opisuje sukob Edipovih sinova. Naime, jedan od njih, zvan Polinik, odlazi iz Tebe jer mu njegov brat Eteoklo na kon godinu dana vladavine ne preputa vlast po dogovoru. Ovaj se vraa nakon nekog v remena s namjerom da pokori Tebu. Uskoro dolazi do sukoba same brae koji u isti trenutak, jedan drugome, probadaju maem tijela, te obojica umiru. Vlast dobiva brat Edipove ene Kreont, koji nareuje d a se Eteoklovo tijelo dostojno pokopa, a Polinikovo tijelo zbog njegove izdaje o stavi bez obredna pokopa. Tada poinje radnja same "Antigone" u kojoj istoimena djevojka, Edipova ki, govori svojoj sestri Izmeni da namjerava tajno pokopati svog voljenog brata Polinika. I zmena odbija sudjelovati u tom inu i pokuava odgovoriti Antigonu od njezina nauma. Antigona, unato sestrinoj zabrinutosti, svjesna posljedica, odlazi do mjesta gdje joj lei mrtvi brat, te neprimjetno posipa neto praha po bratovu tijelu i izvrava u obiajeni obred. Kad straari uvide to je uinjeno protiv kraljeve naredbe, jedan od nj ih odlazi rei kralju. Kreont, uznemiren i zaprepaten, nareuje da se nae krivac ili e se okriviti straari. U meuvremenu, straari maknu prah s mrtvog tijela, te ubrzo nekon toga nalaze uplakanu Antigonu kraj mr tvog brata. Tada ju odvode Kreontu koji ju osuuje na smrt. Antigona svjesno stoji iza svog djela i objanjava Kreontu da ona voli svoju mrtvu brau jednako, te da se moraju, prije svega, potivati Boji zakoni o pokapanju mrtva ovjeka. Unato njezinom objanjenju, Kreont Antigoni ne oprata. Nakon toga njegov sin Hemon, koji je ujedno i Antigonin zarunik, dolazi Kreontu m olei ga da oprosti Antigoni. Kreont mu se usprotivi, te nareuje da se Antigona pok opa u kraljevsku grobnicu, te da joj se da piti i jesti tek toliko da ne umre. D ok ju odvode u grobnicu u stijeni, Antigona se jada obraajui se Tebancima i svemoni

m bogovima. U Tebu nakon toga dolazi Tiresija, slijepi prorok s djeakom u pratnji. On razgova ra s Kreontom, te mu govori da e ga snai gorka sudbina ako ne oslobodi Antigonu i smjesta ne pokopa mrtvo Polinikovo tijelo. Nakon to Tiresija odlazi, Kreont se up lai onoga to mu je ovaj rekao i nareuje da se smjesta krene i tajno pokopa Poliniko vo tijelo, te da se oslobodi Antigona. Tada glasnik izvjesti Tebance i Kreontovu enu o sudbini koja je snala Kreonta. Gla snik opisuje kako je Kreont otiao sa slugama osloboditi Antigonu, te tamo zatekao svog sina kraj objeene djevojke. Sin je ogoren krenuo ubiti maem oca, ali mu je ov aj pobjegao, te si je sin od bijesa zabio ma u tijelo. Nakon to je glasnik to rekao, u Tebu ulazi ogoren Kreont i uje vijest da mu se i ena Euridika maloprije ubila. Kreont se tada pokaje, ali kasno - oskvrnue je boanskog naela strmoglavilo u propast i dinastiju i grad. "Za njega gradu evo ja proglasih sad, da grob mu nitko ne spremi nit oali, bez groba nek mu tijelo pusti pticama i psima da ga deru grdno pogledat!" ''Za nemoguim ne valja posizati.'' "...a ja iz prikrajka ti sluat mogu to, tu djevu kako ali grad, to s najgorom sad smru gine zbog ina predivnog, a od svih ena najmanje to zavrijedi..." "Pa neete l' je bre voditi? Grobu je Zatvor'te, kako rekoh, pod svod, samu je Bez ikoga vi pustite, nek ili mre Il' iva pod onakvim krovom poiva! Ta mi smo isti to je do te djevojke; A s nama tu na svijetu nee boravit." "Nju na dnu groba opazismo, za vrat se objesila i omom rupca platnena njega stegnu..."