You are on page 1of 2

ma:

Sud za proizvodnju ubriva eki, kljeta 1 sat Drvene palete, ekseri, arke Pravljenje djubriva je proces pretvatranja otpadaka u hranljivim sastojcima bogat dodatak zemlji. Ako imate probleme sa uestalim bolestima biljaka ubrivo moe ojaati biljke i smanjiti uestalost oboljevanja. Ako je zemlja peskovita ubrivo je moe obogatiti. Ako je u pitanju ilovaa ubrivo je moe usitniti na manje komade. ubrivo moe nadoknaditi hranljive sastojke zemlji koje su moda potroene posle nekoliko godina uzgajanja biljaka na istom mestu. Kako izraditi sud za proizvodnju ubriva? Potrebno je da odluite kakvu sud za ubrivo elite. Postoji nekoliko razliitih sudova: portabl (prenosni), stacionarni i multi (sa vie pregrada). Portabl posuda se moe pomerati kad je prazna. Ovo vam omoguava da je uvate na mestu na kome vam najmanje smeta. Mana je to je obino mala pa ne moe dovoljno brzo da pravi ubrivo kao u velikom sudu. U portabl posudi je tee vriti provetravanje gomile to je vano za postizanje visoke temperature. Kako napraviti portabl sud: 1. nabavite 3.5m pocinkovane pletene ice (kao za piliarnike) i etiri metalne ipke. 2. Presavite svaki kraj ice za oko 5 cm kako ivice ne bi bile otre. Napravite krug od ice i uspravite je na zemlji. 3. Spojite krajeve ice i priveite ih. Ako elite da va sud bude stabilniji postavite metalne stubove sa unutranje strane kruga, priveite ih za icu i zabodite u zemlju. 4. Kada treba da provetravate ubrivo samo otvorite jednu stranu ice, okrenete ubre i vratite icu nazad. Ako vam je jednostavnije dobro je da imate dve iste ice i da ubre prevrete iz jedne u drugu icu. Stacionarni sud je predvien da uvek stoji na jednom mestu. Osnovna prednost ovakvog sistema je da se ubrivo pravi mnogo bre ponekad i za manje od godinu dana. 1. Moe se napraviti od drvenih paleta. Za ovaj sud e vam biti potrebne pet ili est drvenih paleta i ekseri. 2. Uspravite 4 palete tako da ine kvadrat. Kvadrat e biti otprilike 1 x 1 metar. Zakucajte palete jednu za drugu. Zakucajte jo jednu paletu odozgo (ravna strana unutra). Prevrnite sud tako da stoji na postolju palete koju ste poslednju postavili. Sada postavite dve arke na jednu stranu palete koja vam je preostala. Druge strane arki takaite za jednu od stranica suda. Sada imate i poklopac da uvate ubrivo od tetoina. 3. Za okretanje ubriva koristite vile i lopatu. ubre prevrite sa dna prema gore i izunutra prema spolja.

t:

me:

Ako imate dosta otpada od koga pravite ubrivo ili vam se ne svia da prevrete ubrivo moete napraviti multi sistem. 1. Ponite kao i u prethodnom sluaju, sa etiri palete uspravljene i zakucane jedne za drugu, a potom zakucajte donju paletu. Dalje, zakucajte jo tri palete za jednu stranu originalnog kvadrata, a zatim koristite jo jednu paletu za dno. Ovako moete nastaviti da dodajete posude za ubrivo onoliko koliko vam je potrebno. 2. Takoe moete napraviti multi sistem sa pokretnim vratima. Zakucajte tri palete, onda zarafite rajber na suprotnu stranu preostale palete i na prednju ivicu vaeg suda. Ako koristite osnovu sa ovom vrstom suda, vodite rauna da ga zakucate samo na palete sa zadnje i leve i desne strane a ne za prednju paletu. Sada ste spremni da ponete da proizvodite ubrivo. Zapamtite da dodate jednake delove osuenog otpada kao to je lie i trava i sveeg otpada kao to su kuhinjski otpatci.Posipajte gomilu vodom posle svakih nekoliko slojeva kako bi je odrali vlanom. Ako je gomila ima jednake delove sveeg i suvog otpada trebalo bi da bude topla. U stvari moda ete videti i kako se pui. Ne bi trebalo da neprijatno mirie. Da bi ste spreili da gomila privlai razne ivotinje nemojte bacati meso u nju. Kada ubrivo bude spremno za upotrebu bie tamnobraon boje i mrvie se slino kao zemlja. ubre dodajte u vau batu ili saksiju prilikom sadnje novih biljaka kako bi ste pospeili njihov rast. Ne koristite palete koje su tretirano hemikalijama jer e one dospeti do vaih biljaka. Ako ovo radite u veoma sunim predelima moete staviti plastine dakove na unutranje strane vaeg suda kako bi odrali vlanost