You are on page 1of 4

Formarea statelor medievale românești

Formarea statelor medievale românești este un fenomen istoric care se derulează începând cu secolul VIII și sfârșind cu secolul XIV, prin care nobilimea din țările române se emancipează treptat de stăpânirea împărățiilor sau regatelor vecine, și care se încheie cu întemeierea voievodatelor istorice românești: Țara Românească și Moldova.

Migrațiile din secolele III-XII
După retragerea aureliană a Romanilor în anul 271, triburile gotice au dominat sau s-au așezat în o parte din teritoriul actualei Românii, în timp ce Imperiul Roman continua să existe în sudulDunării, inclusiv Dobrogea. Goții au fost izgoniți de către huni, un popor nomad, venit din stepele Asiei. Vestul Daciei a făcut parte din Imperiul Hun până la moartea lui Attila (453). Gepizii, de neam germanic, au luat locul hunilor, până când au fost înglobați în Hanatul Avarilor din Bazinul Panonic. Avarii, un popor turcic înrudit cu hunii, au intrat în Europa în secolul VI (562÷567). Ei s-au stabilit în Pannonia, de unde temporar au căutat să se extindă către est și vest. În Hanatul Avar panonic au venit și alte popoare (triburi) migratoare: lombarzii și slavii, care au fost și ei înglobați în Hanat. Lombarzii nu au stat mult în Panonia, îndreptându-se spre Italia, unde au creat regatul Lombardiei. Slavii au participat împreună cu avarii la campaniile lor de prădă la sud de Dunăre, iar după ce Hanatul a încetat să mai existe din cauza presiunilor francilor din est, slavii au ocupat vechile teritorii avare. Atât în Dacia cât și în sudul Dunării, slavii s-au amestecat în timp cu daco- și traco-romanii, conviețuind cu ei. Astfel limba romanică s-a transformat treptat înprotoromână. Pe vremea migrațiilor, după ce majoritatea orașelor romane dacice au fost distruse de barbari, daco-romanii s-au organizat în obști sătești, numite de istorici Romanii populare și de popoarele vecine Vlahii, denumire prin care acestea le deosebeau de Sclaveniile slavilor, și care au lăsat toponimle ca Vlahia, Vlașina, Vlahina, Blatnița, Vlăhița, Vlăsia, Vlașca, Romania Planina, Stari Vlah, Montana, și altele asemănătoare. Spre a doua jumătate a secolului VI, proto-bulgarii, de neam turanic, ce veneau de pe Volga, sub conducerea hanului Asparuh, și i-au forțat pe bizantini să le cedeze Moesia și Transalpina. Bulgarii au avut un rol important în istoria românilor.

Ultimele migrații
Creștinându-se, proto-bulgarii au format Primul Țarat Bulgar, care a ajuns la apogeul său teritorial în timpul țarului Samuil I cel Mare, cuprinzând majoritatea obștilor sătești ale proto-românilor, devreme ce se întindea de la Marea Adriatică la Marea Neagră, și de la Tisa și Nistru până în Macedonia. În timp, proto-bulgarii s-au amestecat cu slavii, formând neamul slav al bulgarilor. În secolul X existau mici formațiuni pe actualul teritoriu al României și al Republicii Moldova, vasale ale Țaratului bulgar. Atunci apar noi state care vor știrbi puterea Țaratului bulgar la nord de Dunăre : Maghiarii, care se stabilesc În jurul anului 896 în Panonia, de unde se întind și asupra Munților Apuseni și a Transilvaniei, și Cnezatul Kievean care încearcă să ajungă la gurile Dunării și la Marea Neagră. Conform legendarei cronici Gesta Hungarorum, unul dintre cei șase conducători ai triburilor maghiare, Tuhutum, a cucerit la răsărit de Munții Apuseni voievodatul lui Gelu, păstrându-l pentru urmașii săi. în Bihor, Menumorut a acceptat suzeranitatea ungurilor. În 1002/3, Gyula (Gyla/Jula), urmașul lui Tuhutum, s-a revoltat împotriva regelui maghiar Ștefan I al Ungariei, dar a fost înfrânt, iar principatul său a intrat sub suzeranitatea Regatului Ungariei, păstrând ca formă de organizare principatul. Denumirile voievozilor din Gesta Hungarorum sunt socotite de istorici legendare, probabil inspirate de toponime (ca Maramureșul) sau de substantive comune (Gyula înseamnă "căpetenie" în maghiară), dar cronica se inspiră dintr-un episod istoric real : cucerirea cnezatelor slavo-române din Transilvania de către Maghiari. Pe la 800, pecenegii, un popor turanic, se așezaseră în zona dintre Bug și Dunăre. Împreună cu ei veniseră și uzii și onogurii, alte popoare turanice. De la onoguri, aliați cu maghiarii, provine denumirea de "unguri". În jur de 1000 apar și cumanii, înrudiți cu pecenegii. Ei ocupă sudul cnezatului Kievean și teritoriile actualei Moldove și nord-estul Munteniei, numit Cumania. Pecenegii și cumanii au organizat și campanii la sud de Dunăre. Câteva cuvinte din limba română vin din cumană. Familia Basarabilor era, deasemenea, de origine cumană. Micile cnezate sau jupanate românești se adaptează noii situații și devin vasale ale noilor puteri. Aceste formațiuni prefeudale erau în general denumite "Țări" :  în Dobrogea : Țara Vicinei, Țara Cavarnei.  în Transilvania și Banat : Țara Oașului, Țara Marmației, Țara Crasnei, Țara Lăpușului, Țara Năsăudului, Țara Bihorului, Țara Moților, Țara Zarandului, Țara Gurghiului, Țara Hațegului, Țara Cibinului, Țara Almăjului, Țara Făgărașului, Țara Bârsei, Țara Vâlcului, Țara Severinului.  în Moldova : Țara Strășinețului, Țara Onutului, Țara Bolohovenilor (Românilor, de la Voloh = "român" în limbile slave orientale), Țara Dornei, Țara Moldovei (râul, la început, în jurul cetățiilor Baia și Câmpulung), Țara Sorocăi, Țara Lăpușnei, Țara Bârladnicilor, Țara Brodnicilor, Țara Vrancei, Țara Tigheciului, Țara Ciubărciului.  în Oltenia și Muntenia : Țara Severinului, Țara Loviștei, Țara Gilortului, Țara Jaleșului, Țara Lotrului, Țara Câmpulungului, Țara Litva, Țara Vlahilor, Țara Muscelului... Numele unora dintre conducătorii lor s-au păstrat :  în Dobrogea : Dimitrie; Gheorghe; Tatos; Sacea; Sestlav.  în Transilvania (legendari) : Gelu ; Menumorut (în Bihor) ; Gyula ; Kean.  în Banat (legendari) : Glad; Ahtum; Chanadin (Chanadinus).  în Moldova : Costea; Olaha.

din acest motiv nu a rezistat decât până în 1388. Principatul a fost ridicat la rangul de Mare Principat. Stăpânirea asupra Banatului de Severin. ocupă voievodatul său și cnezatele lui Ioan și Farcaș. își declară independența. refuzând să mai dea tribut ungurilor. în Moldova. tradiția istorică vorbește de descălecatul lui Negru Vodă. Agresivitatea în fața catolicității 1364-1377 a urmat Vladislav Vlaicu.  în Oltenia : Nicolae Basarab . slăbind puterea regatelor suzerane ale formațiunilor medievale românești timpurii. a favorizat emanciparea acestora. Formarea statelor românești Federalizarea formațiunilor statale medievale timpurii Marea invazie mongolă. cel care a creat cancelaria domnescă. este considerat întemeietorul Țării Româneși. cu sediul la Curtea de Argeș (1359). nepotul lui Ginghis Han. este luat prizonier. Mongolii formează un mare hanat pe teritoriul vechiului Cnezat Kievean. în 1247. Vladislav Vlaicu a cochetat puțin cu catolicismul pentru a normaliza situația cu maghiarii. și nu un simplu comitat. poate "Mureșana") ridicarea unei mânăstiri benedictine. iar nordul a intrat în componeța Țării Românești. deoarece este cel care unește aproape toate formațiunile din Oltenia și Muntenia și refuză să mai plătească tribut ungurilor. Pentru a converti bănățenii. odată cu moartea lui Seneslau. "țările" fiind incluse în "județele" Țării Româneaști sau în ținuturile Moldovei. duc o campanie împotriva tătarilor. împăratul bizantin Nichifor Botaneiates l-a trimis pe generalul Nichifor Bryennos să îl pedepsească pe răsculatul Tatrys din sudul Dobrogei. În 1345. în Muntenia : Mișelav. Basarab I. nepotul lui Bărbat. a creat mitropolia otodoxă a Țări Românești. regii maghiari favorizează la Cenad (pe atunciMorisena. Basarab I a eliberat provincia Basarabia de sub autoritatea tătarilor și a fost alipită Tării Românești.Ludovic I al Ungariei. Seneslau. Procesul de constituire a statului medieval Țara Românească s-a desfășurat în 2 etape. Paisprezece . voievod din zona Olteniei. Phintia de Mende. în Țara Românească și în Moldova în schimb. regele Ungariei. Bezerenbam. un boier dobrogean. iar în 1867 a fost inclus în Imperiul Austro-Ungar. a avut loc bătălia decisivă când. sub conducerea lui Batu-Han. incluzând orașele Hârșova. Șase ani mai târziu.) Voievodatul a existat ca vasal al Ungariei până în 1526. și Vladislav Vlaicu (1364-1377).Sacea și Sestav. voievod din Țara Făgărașului. când sudul a fost cucerit de turci. În 1765. Dragoș. voievod maramureșan. l-a adus pe Basarab I în conflict cu regalitatea maghiară. Basarab I este menționat în izvoarele istorice cu titlul de "mare voievod ș domn". dovedește că beneficiase inițial de o autonomie locală. În 1241. Formarea Moldovei În 1247. Litovoi. Între 1086-1091 se află în Dobrogea Tatos. Constanța. Bărbat (este cel care încearcă unificarea cnezatelor). În 1324. ajungând la Severin și apoi la Curtea de Argeș. preotul franciscan Giovanni da Pian del Carpine. Formarea Transilvaniei Undeva în a doua jumătate a secolului XII. formând Principatul româno-bulgar de la Cavarna. În 1330. bizantinii. trecând la catolicism. Țara Hațegului. Farcaș. Banatul Timișoarei Conducătorii Glad și Ahtum sunt probabil legendari. Ținutul Secuiesc. nobil din Regatul Ungariei. În legătura cu formarea Țării Românesti. Basarab I. armata maghiară a fost înconjurată și înfrântă de oastea română. Transilvania este recunoscută ca voievodat. conducătorii și-au păstrat credința ortodoxă și limba vernaculară română. turcii și tătarii. a bătut monedă proprie și a înființat o a doua mitropolie ortodoxă cu sediul la Severin. În 1368 s-a înțeles cu regele maghiar. vasal al regatului ungar. se întâlnește cu voievodul Olaha. iar fratele său. pustiește Europa și toate teritoriile locuite de români. Carol Robert a fugit în Ungaria deghizat în hainele unei slugi de-ale sale. ceeace a provocat subjugarea "țărilor" românești și includerea lor în comitatele ungurești sau săsești. Ioan. care s-a efectuat sub egida celor mai puternice dintre ele. Carol Robert de Anjou pornește din Timișoara o campanie împotriva lui Basarab. În 1325. o mare invazie mongolă. Țara Bârsei. Basarab I. acesta făcând o marcă de apărare pentru Ungaria. dar faptul că ținutul Banatului era un banat. tătarii distrug voievodatele lui Bezerenbam și Mișelav. care de întindea de la Silistra la mare și de la Munții Măcinului la Burgas. Țara Oașului. într-o strâmtoare din munți. Formarea Dobrogei În secolul X doi jupâni își declară independența față de bulgari: Gheorghe și Dimitrie. Dacă în Transilvania pătura conducătoare s-a maghiarizat. dar este ucis în luptă. În 1072. români și sârbi. Litovoi. el era vasal primind Banatul. Pentru răscumpărarea acestuia. împreună cu o parte din nobilimea din Transilvania. Bărbat . A treia etapă de consolidare a statului 1352-1364 Nicole Alexandru după Basarab și-a luat titlul de "Singur stăpânitor" (independent). Balică. dar cu instituții proprii. la catolicism. ca și celelalte banate ale regatului Ungar. Varna și Mesembria. Prima etapă: 1277-1279. Formarea Țării Românești În 1241. tot în acea perioadă începe colonizarea cu secui și cu sași. ce se înșirau dea lungul hotarelor sudice ale acestuia. a fost plătită o sumă importantă de bani. Regele îl lasă pe unul dintre participanți. Negru Vodă (legendar). conduce o campanie împotriva tătarilor. când a devenit independent (vezi Principatul Transilvaniei). În drum spre casă. Voievodatul era împărțit în mai multe țări (Țara Maramureșului. numită Posada (locul exact nu a fost identificat). Severinul și Făgărașul. sunt menționați în documentul numit "Diploma Cavalerilor Ioaniți" de către regele Ungariei voivevoziiLitovoi (probabil fiul lui Bezerenbam) și Seneslau (probabil cel care a rezistat invaziei tătare) și cnejii Ioan și Farcaș. A doua etapă a acestui proces s-a desfășurat sub urmașii lui Basarab I: Nicolae Alexandru (1352-1364). Principatul a fost într-o luptă continuă cu bulgarii. fapt care demonstrează dezvoltarea economică a provinciei. cel care a întemeiat prima mitropolie a Țării Românești. etc.

Cronica se incheie cu anul 1541. jefuind tara. care se numea biciul lui Dumnezeu. Cronica anonima s-a pastrat intr-o colectie de cronici rusesti. este mai putin cunoscuta dar s-a pastrat la British Museum. in ea se arata originea latina a limbii romane si originea romana a poporului roman. Domnia lui Petru Rares este vag prezentata fara date precise. Cuvant panegeric al sfantului si cinstitului mare mucenic han cel Nou. Dovada de acsst lucru este faptul ca au multe cuvinte comune cu limba latina. un alt voievod din Maramureș. ducele Hungariei: "Spuneti lui Arpad. A fost episcop in Transilvania. ajunge egumen al Manastirii Neamt." In limba greaca s-a oficiat cultul religios. nici de frica nu-i cedam din pamant nici cat un deget. A fost dusa de o solie in Germania pentru a cere venirea unui medic german. nimeni nu poate sa mi-o mai smulga din mainile mele". Literatura romana in limba slavona. trece Carpații și îi alungă pe urmașii lui Dragoș. Limba romana folosita de poporul roman va patrunde mai tarziu in cancelariile domnesti dar Biserica Ortodoxa Romana isi va asuma rolul de a folosi scrisul si cititul in limba romana.a continuat in Tara Romaneasca Nicolaus Olahus. fie de frica. in care se oficia cultul religios crestin si in manastiri. de unde se intoarce in Bulgaria. ducele Hungariei. Un document redactat in limba. De la el ne ramane in limba slava. episcop de Roman in timpul lui Petru Rares. unitatea poporului roman si continuitatea romanilor in Dacia.Cronica moldo-polona a fost scrisa la curtea lui Alexandru Lapusneanu de un cunoscator al limbii polone (probabil un sol Brzeski Nicolae trimis al regelui Sigismund August). vistiernicul lui Mihai Viteazul: Poveste preafrumoasa a lui Mihai Viteazul. Astfel in Cronica Notarului Anonim gasim inserat textul in limba latina al raspunsului dat de Menumorut. Si chiar daca acela a rapit prin violenta aceasta tara de la stramosul meu. Filotheiu monahul. duce al Bihariei . ca asezaminte de invatamant. cum se . Tarii Crisuritor si a Tarii Timisului. in care se povesteste martirajul Sfantului loan cel Nou de la Suceava din anul 1300. al X-lea dar abia din sec. Si ne-a parut rau ca ducele Salanus i-a cedat un foarte mare teritoriu. http://ro. imparatul din Constantinopol. Monede romane se gasesc multe in acest loc si ele constitue un neindoielnic semn al vechimii stapanirii romane prin partile . Cronica lui Stefan cel Mare s-a pastrat la Miinchen intr-o traducere in limba germana. un logofat al lui Mircea cel Batran. nici din dragoste. Reia cronica de la Putna" la care adauga evenimentele domniei lui Bogdan cel Orb si continua cu evenimente din timpul lui Stefanita. scrie in limba latina cartea sa Hungaria. Teritoriul insa ce l-a cerut bunei noastre vointe nu i-1 vom ceda niciodata. în 1359.wikipedia. dusa de solii lui Ivan al III-lea cneaz al Moscovei. Continua cronica de la Petru Rares. figura proeminenta a umanismului romanesc. adica tezele etnogenezei: "Romanii se spune ca sunt colonii romane. Datori ii suntem ca un prieten la un prieten.acestea Moldovenii au aceeasi limba. fiindca e om strain si duce lipsa de multe.spune. Descrie in culori favorabile pe Alexandru Lapusneanu. ajunge mitropolit in Rusia. care s-aiturcit. desi a spus ca are un drept asupra lui. cand a fost ucis de tatari in Cetatea Alba in urma intrigilor catolicului Rietz. instructia se facea in aceste limbi. Este o varianta a cronicii de la Putna. greaca. fie din dragoste. Cronica lui Gheorghe Palamed. latina este Memoriul lui Vlad Tepes catre Matei Corvin alcatuit de catre Radu Gramaticul. ceea ce se tagaduieste. Scrie din porunca lui Petrii Rares. Cuprinde vechile cronici ale Moldovei. Este o copie a originalului de la Putna. .org/wiki/Formarea_statelor_medievale_rom%C3%A2ne%C8%99ti Limbile de cancelarie in Evul Mediu.. religie si obiceiuri ca si muntenii. trateze rana de la picior. in care avem o descriere a Tarii Romanesti. s-au realizat unrfle scrieri ca aceea a lui Stavrinos. bun. cu toate ce-i sunt necesare. Si vorbele lui nu ne tulbura inima. tine un ciclu de saptesprezece cuvantari. Scrisul si cititul in limba slavona patrund pe teritoriul nostru in sec. nepotul lui Stefan. urmate de cronica lui Macarie> Cronica lui Macarie este scrisa de un calugar cu acest nume care ajunge egumen de Neamt. care sa-i. care avea un tiu casatorit cu Elena. Letopisetul de la Bistrita cuprinde in afara de cronica lui Stefan cel Mare si o alta mai mare de la descalecatul Tarii Moldovei (1359) si care ajunge pana la urcarea pe tron a lui Stefan cel Mare. creând statul medieval independent Moldova. al XIIlea avem primele documente scrise.ne-a lasat un imn (polieleu) care s-a pastrat sub forma unor copii mai tarzii din sec. a Moldovei. milos. ca ne-a aratat ca descinde din neamul regelui Attila. Transilvaniei. egumen al manastirii Neamt scrie din porunca lui Alexandru Lapusneanul. arata toate abuzurile fiului acestuia llias. Limbile de cancelarie in Evul Mediu erau latina. Cronica lui Eftimie. o fiica a lui Stefan cel Mare. al XV-lea. ctitor al manastirii Slatina. Letopisetul de la Putna s-a pastrat intr-un grup de cronici la Kiev si a scris-o calugarul Isaia de la manastirea Slatina. Grigore Tamblac vine in Moldova in timpul lui Alexandru cel Bun. cata vreme vpm fi in viata.lui Arpad.Crisana. domnul vostru. Limba latina va fi prezenta pe rjiulte inscriptii dar si in documente. ceea ce dovedeste ca scrisul si cititul in limba latina s. ca domn evlayios. avand un rol decisiv in aparitia culturii romane in limba romana. Noi insa. Bogdan. (Tarii Somesului. gratie stapanului meu. tot in limba greaca. slavona. acuma insa.ani mai târziu.

sa-l discute cu boierii si apoi sa-l comunice solului. Cand primeste soli Curtea si domnul sa fie impodobiti de gala. Cantarea Sfintei Fecioare. instruitul si patriotul domn o cunostea. sa se roage Mantuitorului si Maicii Preacurate sa-i dea gandul cel bun. una a Sfantului apostol lacov si doua ale Sfantului apostol Petru. Stefan cel Mare a fost si un ctitor de cultura.omul ca centru al universului . care ctitoreste manastirea Horezu. il invata cum sa primeasca solii. Teoria ca ele ar apartine zonei Maramuresului. a celor doua cosciuge.Cronica lui Azarie care a fost calugar probabil la manastirea Golia. manastiri. Dintre cei mai luminati domni munteni amintim pe Constantin Brancoveanu.a dus la aparitia umanismului. Se folosesc argumente din viata regilor Saul si David. cum sa inlature pizma si razbunarea. In partea a doua sunt cuprinse sfaturi cu privire la guvernare dar incepe cu doua capitole. Cuprinde Psalmii Tui David. Aceasta noua conceptie . literaturi laice. pe care evlaviosul. Cartea sa a fost redactata in limba slavona. Cartea se incheie cu o rugaciune. Textele rotacizante sunt prjmele traduceri de texte religioase in limba romana care s-au pastrat. din romanul popular Varlaam si loasaf. Ea da in paralel textul slavon si traducerea romaneasca. In Tara Romaneasca domnul Neagoe Basarab zideste Curtea de Arges. scrie invataturile lui Neagoe Basarab cat re Jiul sau Teodosie. cum sa organizeze armata pe campul de lupta. Cantarea lui Moise. care puneau in centrul lor omul sj nu pe Dumnezeu. El utilizeaza in acest sens Oglinzile domnitorilor si Ceasornicul domnilor.ecourile lor in spatiul carpato -dunarean. . in timpul sau se construiesc cetati. adica a folosirii consoanei rin locul consoanei n intre doua vocale (/urnira pentru lumina. intelepciunea sa fie reguli de conduita.yiata sfintilor Constantin si Elena. cum sa fie milostiv si indurator. caci nu-i va fi de nici un folos sprijinul imparatilor lumii. a celor trei prieteni. Se afla la Academia Romana. se intemeiaza Scoala Vasiliana. A fost publicata de Ovid Densusianu. Ion Neculce. Activitatea lui va fi relua ta de alti voievozi. crearea unei culturi si. construieste palatul Mogosoaia. Se numesc asa fiindca se caracterizeaza prin prezenta fenomenului fonetic al rotacismului. de catre Grigore Cretu. introducerea limbii romane in oficierea cultului religios. Reforma a fost o miscare contestatara religipasa impotriva bisericii catolice. Discretia. Textele rotacizante. Codicele Voronetean a fost descoperit la Manastirea Voronet. Apare stilul moldovenesc bine reprezentat de manastirile clin Bucovina dar mai ales din Manastirea Voronet. Este o traducere deosebita de celelalte.guvernare au la baza morala crestina. Textul a fost publicat pentru prima oara. Elementele ardelenesti prezente in aceste texte au o explicatie foarte simpla. Ecoul acestei miscari in tarile romane a constat in traducerea si tiparirea cartilor de cult in limba romana. Sunt inserate fragmente din omiliile lui loan Hrispstomul si din Simion Monahul.persecutii maghiare. care impunea o dictatura asupra tarilor din apusul Europei. Domnul sa nu raspunda nimic solului. unde este prezent rotacismul. Originalul se pastreaza la Biblioteca Academiei Romane. Ctitor al Manastirii (jurtea de Arges si Mitropoliei din Targoviste. In prima parte. cu acel "cuvant de iertare". Samburele acestei carti il formeaza ideea monarhiei absolute de drept divin specifice lumii feudale. avand un continut religios: unul referitor la cinstirea sfintelor icoane si altul referitor la iubirea lui Dumnezeu. apare stilul brancovenesc. apare Pravila aleasa. nu este un argument. Are 530 de pagini. din . Neagoe Basarab a dorit sa puna bazele unei culturi nationale in spirit renascentist. Toate aceste cronici au alcatuit izvoarele marilor cronicari moldoveni: Grigore Ureche. unde au fost gasite. pe cand ajutorul lui Dumnezeu il va scoate din toate necazurile. Invataturile lui Neagoe Basarab catre fiul sau Teodosie. Fenomenul este prezent si astazi in Bucovina.ca in Bucovina. isi incepe activitatea o tipografie. Principiile de. Renasterea si Reforma . modele bizantine imitate de literaturile in limba slava. Renasterea este un curent european determinat de redescoperirea valorilor culturilor si civilizatiilor antice. militar dar si un mod de a modela in spiritul moralei crestine. este scrisa cronica Tarii Moldovei. se incepe munca pentru traducerea si tiparirea Bibliei de la Bucuresti. Psaltirea Scheiana a fost donata de Sturza Scheianu Academiei Romane . in 1871. Cel mai liric capitol/este o meditatie pe tema fortuna labilis provocata de mutarea osemintelor mamei sale si a copiilor saf in criptele de la Arges. b/re pentru bine) in cuvintele de origine latina. apoi o adauga pe aceea a lui Macarie si o parte proprie pina la "urcarea pe tron a lui Petru Schiopul din porunca caruia scrie. Reia cronicile Moldovei ele la descalecat. Se intioduc parabole ca cea a privighetoarei. Neagoe sfatuieste pe fiul sau sa pazeasca poruncile lui Dumnezeu. la. Miron Costin. El il sfStuioste pe fiul sau sa cultive cu grija gradina boierilor si a slujitorilor sai. prudenta. cum sa faca judecatile. si alte edificii. dintre care cel mai de seama este Vasile Lupu. sa se sfatuiasca cu boierii. in Moldova si Tara Romaneasca avem cateva momente semnificative ale Renasterii datorita activitatii unor domni luminati si patrioti. Functiile in stat sa le dea dupa vrednicie si sa le cumpaneasca bine. in aparitia primelor clemente de viata culturala si literara in limba romana.focare de viata spirituala . Faptele Apostolilor si trei epistole. in timpul caruia se zideste monumentul de la Trei Ierarhi din lasi. avem activitatea mitropolitului Varlaam. rabdarea. dar si primele modele narative. in Maramures nu au existat manastiri . Cartea are unsprezece parti si cuprinde sfaturi cu caracter politic. El cuprinde* partea de la sfarsitul ^Sfintei Evanghelii. Psaltirea Hurmuzachi a fost donata Academiei Romane de. se introduce lima romana in cancelaria domneasca. Psaltirea Voronetiana a fost gasita de Simion Florea Marian. pe care domnul il adreseaza fiilor sai. Este atestata prezenta in satul Voronet a unor grupuri de romani refugiati din Ardeal din cauza violentelor.Eudoxiu Hurmuzachi. in 1885. Rugaciunea Anei.