You are on page 1of 2

rejjef Allegri 27 (ta-minijiet bikrija, mudlama u medjevali) Miburin minn Frans H.

Said

L-astronomu li waqa fgandott (1,624) Il-qaddejjai tal-astronomu Thales kienet imdorrija tara lill-padrunii tagha joro matul il-lejl biex jistudja l-kwiekebiii u s-smewwietiv. Issa darba minnhom, l-astronomu tant kien aljenat iares 'il fuq li ma ntebax li kien hemm gandottv u tgerbeb fih. Meta semget il-sejjes, il-qaddejja ,marret tara xkien se u meta ratu mimdud fdak il-gandott bdiet tiddieaq u qaltlu: Oh Thales, kif tista qatt int tifhem dak li hemm fis-smewwiet meta anqas biss taf xhemm fl-art quddiemek stess?

Servant (f) Master iii Stars (could also use stilel) iv skies
ii

ditch