You are on page 1of 1

rejjef Missirijietna- miburin minn Manwel Magri

Kif saret l-ewwel dgajsa did-dinja

Meta Salamun kien tifel otu kienet tinsab fart maqtuga fil-baar mnejn kien huma, u biex imorru fejn xulxin it-triq twila wisq. Salamun immela bagat isaqsiha jekk jaqbilx jgamlu xi aa bil-gewied fuq qafas ta tiiea, biex biha jistgu jmorru fejn xulxin bil-baar. Otu qaltlu: Tajjeb hekk. Kif sibt int, imam jatab ajar kieku tgamel din il-aa fuq (bal) qafas ta mar. Salamun sama minn otu, u hekk gamel l-ewwel dgajsa fuq dahar u kustilji ta mar.
( Attard)