You are on page 1of 18

S ay fa |1

2. HAFTA

Bu mcadele sonunda padiahlarn yorulmasndan kaynaklanan ilgisizlik ve devlet ilerine karan kiiler sebebiyle yklmtr. Osmanl devletinin yklmasna sebep olan yzlerce etken vardr. Bunlar i ve d sebepler olarak ayrp inceleyelim.

S ay fa |2

2. HAFTA

S ay fa |3

2. HAFTA

S ay fa |4

2. HAFTA

S ay fa |5

2. HAFTA

S ay fa |6

2. HAFTA

S ay fa |7

2. HAFTA

S ay fa |8

2. HAFTA

S ay fa |9

2. HAFTA

S a y f a | 10

2. HAFTA

Bu sistem ile yetitirilip brokrat olan devirmeler arasnda: Rum Mehmet Paa, Veli Mahmut Paa, Yunus Paa ve Sokullu Mehmet Paa gibi sadrazamla dahi ykselebilenler oluyordu.

S a y f a | 11

2. HAFTA

S a y f a | 12

2. HAFTA

S a y f a | 13

2. HAFTA

18. yzyln ikinci yarsyla 19. yzyln ilk yllar arasnda bir seri buluun, enerji, tekstil, demir, elik ve ulatrma retimlerini etkilemek yoluyla ngiltere'nin retim karakterinde meydana getirdii yapsal deimedir. Kesin tarih vermek mmkn olmamakla beraber 1760 ile 1829 arasndaki dnemi kapsad kabul edilmektedir. 1769 tarihine kadar olan dnemde, ekonomik faaliyet, iki ana akm zerinde toplanm bulunmaktayd: Tarm ve ticaret. Bu tarihe kadar iktisadi hayatn ana faktrleri, kyl, tccar, lonca mensubu gibi kimselerdi. Fabrika iisi yoktu. Sanayi kapitalisti de iktisat sahnesine km deildi. Zenginlerin ou servetini bir ey imal etmekle deil, ticaret, nakliyat ya da bor para vermekle yapmlard.

S a y f a | 14

2. HAFTA

FRANSIZ DEVRMNN OSMANLI DEVLET ZERNDEK ETKLER FAYDALARI 1. Din ayrmnn kalkmas 2. Demokratikleme sreci balamtr 3. Vatanda haklarnn korunmas 4. Yarg gvencesi

ZARARLARI 1. Milliyetilik akm Mslman olmayan unsur arasnda hzla yaylmtr 2. Milliyetilik isyanlar, Rusyann da destei ile Osmanlnn paralanmasna yol at

S a y f a | 15

2. HAFTA

S a y f a | 16

2. HAFTA

S a y f a | 17

2. HAFTA

S a y f a | 18

2. HAFTA

CEVAPLAR
1-B 2-D 3-D 4-D 5-B 6-D 7-A 8-B 9-Mir-i Topraklar 12-Doru 10-Yanl 11-Yanl

13-Sanayi Devrimi