ORGANELE SOCIETATII COMERCIALE

Adunarea generala a asociatilor

Administratorii Sistemul unitar Sistemul dualist

Cenzorii/Auditorii financiari

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR • Organ de deliberare si decizie • Acest organ formeaza vointa societatii ce este adusa la implinire de administratorii societatii • Vointa sociala are la baza principiul majoritatii – majoritatea asociatilor formeaza vointa sociala adoptind hotariri ale adunarii generale .

Adunarea generala a asociatilor Adunarea generala ordinara Adunarea generala extraordinara Adunarea speciala Anuala si obligatorie Intrunire extraordinara Numai la nevoie Existenta numai la Societatile pe actiuni Hotarariri in probleme curente ale societatii Modificarea actelor constitutive .

locul ora din convocator este condusa de administrator se dezbat problemele din ordinea de zi daca este legal constituita conform: .lista prezenta .Sedinta adunarii generale • Conditii de participare calitatea de asociat participare personala prin reprezentare (procura speciala) se tine in ziua.proces verbal Desfasurarea sedintei .

Dreptul de vot si exercitarea lui Cine voteaza? PRINCIPIU: Voteaza toti asociati EXCEPTIE Nu voteaza Dreptul de vot nu poate fi cedat Detinatorii de Actiuni preferentiale administratorii Cei care nu au achitat la scadenta varsamintele Cei in conflict de interese cu societatea .

de conducere si control ale societatii • Regula – nu se adopta hotariri asupra unor probleme ce nu figureaza pe ordinea de zi. Redactare proces-verbal al sedintei . revocarea si raspunderea membrilor organelor de ad-trare. • Exceptie – se adopta hotariri asupra oricaror probleme in prezenta tuturor asociatilor ce nu se opun.alegerea.ADOPTAREA HOTARIRILOR • Regula -prin vot deschis • Exceptie – vot secret .

HOTARIRILE ADUNARII GENERALE • Obligativitatea hotaririlor Hotaririle adoptate legal sunt obligatorii pentru toti asociatii Corolar al principiului majoritatii ce guverneaza vointa societatii Asociatii ce nu au participat la sedinta sau au votat impotriva se supun hotaririlor legale .

nu exista aceasta obligatie cu exceptia hotaririlor ce privesc acte sau fapte a caror inregistrare este prevazuta de lege.L.• Publicitatea hotaririlor asigura opozabilitatea fata de terti La societatile pe actiuni prin depunere la Registrul Comertului spre mentionare in Registru si publicare in Monitorul Oficial La S. .R.

-pentru cauze de nulitate absoluta -pentru cauze de nulitate absoluta orice actiunea este imprescriptibila persoana interesata Instanta competenta Tribunalul in a carei raza teritoriala isi are sediul social societatea. . -administratorii.Anularea hotaririlor • Principiul .Hotaririle adunarii generale adoptate cu incalcarea legii si a actelor constitutive pot fi anulate numai pe cale judecatoreasca – de catre instantele de judecata In ce termen? Cine poate cere anularea hotaririlor? -pentru cauze de nulitate relativa in termen de 15 zile de -asociatii care au lipsit la publicarea in de la sedinta sau au Monitorul Oficial – votat impotriva. termen de prescriptie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful