1

PENGENALAN
 Sejarah Islam dipelajari dalam penggal kedua.  Masa yang diperuntukkan bagi kertas ini adalah sebanyak 80 waktu pengajaran.  Isi kandungan kertas ini dibahagikan kepada tiga tema, iaitu:

22

Tema 1 Masyarakat, Pemerintahan, Pertahanan dan Pehubungan Luar Tema 2 Pembangunan dan Penerokaan Tema 3 Nasionalisme dan Pembentukan Negara Bangsa.  Setiap satu tema di atas dipecahkan kepada beberapa tajuk kecil bagi mendalami tema berkenaan.

33

dan hubungannya dengan dunia luar. 44 . Pemerintahan. dan Perhubungan Luar.TEMA 1 1 Masyarakat. Pertahanan. Setelah mempelajarinya. Masa pembelajaran bagi tema ini adalah 38 waktu pengajaran. sistem pemerintahan. calon seharusnya dapat membincangkan perubahan masyarakat. sistem masyarakat.

1. Setelah dua waktu pengajaran.1 Masyarakat Jahiliah Perbincangan bertumpu kepada masyarakat Jahiliah di Semenanjung Tanah Arab pada abad ke-6 Masihi. calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep masyarakat jahiliah. dan struktur 55 .

(b) membincangkan perkembangan masyarakat Islam. 66 .2 Masyarakat Islam Bahagian ini memberikan tumpuan kepada kemunculan dan perkembangan masyarakat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan Khalifah al-Rasyidin di Semenanjung Tanah Arab dalam abad ke-6 dan ke-7 Masihi. Setelah empat jam waktu pengajaran. calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan konsep ummah.1.

1.3 Sistem pemerintahan Bahagian ini membincangkan pemerintahan Islam di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. 77 . calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan kandungan dan peranan Piagam Madinah. Setelah tiga waktu pengajaran. (b) memerihalkan struktur pemerintahan di Madinah.

Setelah dua jam waktu pengajaran. tetapi juga adalah seorang pemimpin dalam sebuah negara Islam. 88 .4 Kepimpinan Nabi Muhammad SAW Bahagian ini membincangkan Nabi Muhammad SAW bukan sahaja sebagai seorang Rasul.1. calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW.

Setelah dua waktu pengajaran. calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan konsep dan ciri-ciri khalifah.5.1.1 Pemilihan khalifah Bahagian ini memerihalkan kemunculan institusi khalifah selepas kewafatan Nabi SAW. (b) membincangkan kaedah pemilihan khalifah. Tumpuannya adalah kepada cara pemilihan Khalifah al-Rasyidin dan Umayyah dalam abad ke-7 dan ke-8. 99 .5 Institusi khalifah 1.

khalifah Umayyah dan juga khalifah Abbasiyah . Setelah mempelajari ketiga-tiga zaman itu dalam empat waktu pengajaran.1. Mereka memainkan peranan penting dalam memajukan negara dan menegakkan Islam.2 Sumbangan khalifah/tokoh Khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam negara Islam pada zaman khalifah al-Rasyidin . calon seharusnya dapat menilai sumbangan khalifah/tokoh berikut: 10 10 .5.

(i) Khalifah Abu Bakar (ii) Khalifah Umar al-Khatab (iii) Khalifah Umar Abdul Aziz (iv) Khalifah Harun al-Rasyid. 11 11 .

12 12 .1. Setelah mempelajarinya. calon seharusnya dapat: (a) membincangkan struktur pemerintahan dan pentadbiran pusat dan wilayah.6 Bentuk pemerintahan 1.1 Pemerintahan pusat dan wilayah Dalam empat waktu pengajaran perbincangan ditumpukan kepada pemerintahan pusat dan wilayah zaman Khalifah al-Rasyidin pada abad ke-7 dan Khalifah Uthmaniyah pada abad ke-16 dan ke-17.6.

13 13 .2 Pemerintahan pusat dan wilayah Dalam bahagian ini.1. Setelah empat jam waktu pengajaran. tumpuannya adalah kepada pemerintahan di Andalusia abad ke-13 Masihi dan India abad ke-16 hingga abad ke-17.6. calon seharusnya dapat: (b) menjelaskan sistem pemerintahan raja dan amir.

7 Pertahanan dan pembukaan wilayah 1. Dalam dua waktu pengajaran. calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan pengertian jihad. 14 14 . salah satu tumpuan adalah kepada aspek jihad dalam Islam.7.1.1 Jihad Dalam membincangkan subtajuk di atas. konsep jihad sebagaimana difahami pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khalifah al-Rasyidin dihuraikan. Setelah mempelajarinya.

bahagian ini membincangkan peperangan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khalifah alRasyidin.1.7. calon seharusnya dapat: (b) menghuraikan etika dan strategi peperangan.2 Peperangan Berkaitan dengan di atas. 15 15 . Setelah mempelajarinya dalam tiga waktu pengajaran.

1. Setelah dua waktu pengajaran. 16 16 . calon dapat: (c) menilai kepimpinan dan sumbangan tokoh seperti Salehuddin al-Ayubi dan Sultan Muhammad al-Fatih.3 Kepimpinan Bahagian ini membincangkan aspek kepimpinan beberapa tokoh Islam terkemuka di Mesir abad ke-12 dan dalam Khalifah Uthmaniyah pada abad ke-15.7.

8 Perhubungan luar Bahagian ini membincangkan bentuk hubungan luar sejak zaman Nabi Muhammad SAW sehingga Khalifah Uthmaniyah di abad ke-17dan ke-19.1 Diplomatik Calon mempelajari hubungan diplomatik negara Islam Madinah zaman Nabi Muhammad SAW dan Khalifah al-Rasyidin pada abad ke-7.8.17 .1. Setelah dua waktu pengajaran. calon seharusnya dapat: (i) membincangkan bentuk hubungan luar 17 (diplomasi) dalam dua zaman tersebut. 1.

1. calon dapat: (ii) menjelaskan bentuk hubungan penaungan melalui pembayaran jizyah. 18 18 .2 Naungan Calon mempelajari aspek ini dalam konteks hubungan luar pada zaman Khalifah al-Rasyidin dan Khalifah Umayyah pada abad ke-7 hingga abad ke-8. Setelah dua waktu pengajaran.8.

3 Perjanjian Hubungan dalam bentuk perjanjian dipelajari dalam konteks hubungan luar dalam zaman Khalifah Abbasiyah abad ke-9 hingga abad ke-13 dan Khalifah Uthmaniyah abad ke-17 hingga abad ke19.1.8. calon dapat: (iii) menjelaskan bagaimana kedua-dua pemerintah mengamalkan hubungan luar menerusi perjanjian dengan negara lain. 19 19 . Setelah dua waktu pengajaran.

pendidikan. dan penerokaan. kebudayaan. penerokaan. 20 20 .TEMA 2 2 Pembangunan dan penerokaan Bahagian ini memberi tumpuan kepada kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Islam dari segi ekonomi. dan seni bina. Setelah mempelajari aspek tersebut dalam 24 waktu pengajaran calon seharusnya dapat membincangkan perubahan yang berlaku dalam bidang ekonomi. intelektual.

(b) membincangkan kegiatan ekonomi. 21 21 .1 Ekonomi Bahagian ini membincangkan sistem dan institusi ekonomi negara Islam.2. Setelah empat waktu pengajaran. 2. zaman kerajaan Abbasiyah dan Kesultanan Melaka. calon dapat: (a) menghuraikan konsep dan ciri-ciri ekonomi.1.1 Sistem ekonomi Calon mempelari perjalanan sistem ekonomi pada zaman Nabi Muhammad SAW.

2. calon akan dapat: (a) menganalisis peranan institusi ekonomi dan pelaksanaannya: (i) Baitulmal (ii) Cukai (iii) Zakat 22 22 .2 Institusi ekonomi Pengajaran tentang institusi ekonomi merujuk kepada perkembangan yang berlaku pada zaman Khalifah al-Rasyidin abad ke-7 hingga abad ke-8 dan Khalifah Abbasiyah abad ke-9 hingga abad ke-11. Setelah tiga waktu pengajaran.1.

23 23 .2 Pendidikan Aspek yang akan dipelajari di bawah tajuk ini bertumpu kepada dua perkara. iaitu falsafah dan perkembangan pendidikan Islam.2.

1 Falsafah Pendidikan Islam Calon mempelajari falsafah pendidikan yang mendasari perkembangan pendidikan Islam pada zaman khalifah Umayyah dan Abbasiyah abad ke-7 hingga abad ke-12. Setelah satu waktu pengajaran calon seharusnya dapat: (a) membincangkan falsafah dan ciri-ciri pendidikan Islam 24 24 .2.2.

iaitu (i) pendidikan fardu ain dan fardu kifayah. (iv) istana dan (v) universiti.2. 25 25 . calon dapat: (b) menjelaskan jenis institusi pendidikan seperti (i) halaqah. (c) menghuraikan sistem pendidikan. Setelah empat waktu pengajaran. dan (ii) kaedah pengajaran dan pembelajaran.2. (ii) masjid/surau. (iii) pondok/madrasah.2 Perkembangan Pendidikan Bahagian ini merujuk kepada perkembangan pendidikan di Mesir abad ke-8 dan Acheh pada abad ke-16 dan abad ke-17.

3 Perkembangan intelektual 2. 26 26 .2.3.1 Perkembangan ilmu pengetahuan Tumpuan perbincangan adalah kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman Khalifah Abbasiyah abad ke-11 hingga abad ke-13 dan Khalifah Umayyah di Andalusia abad ke11hingga abad ke-13. Setelah dua waktu pengajaran. calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan perkembangan ilmu naqli dan aqli.

2 Sumbangan tokoh Dalam lima waktu pengajaran.3.2. calon seharusnya dapat: (b) menilai sumbangan tokoh: (i) al-Khwarizmi (ii) Ibn Sina (ii) al-Ghazali (iv) Ibn Khaldun 27 27 . Setelah mempelajarinya. perbincangan ditumpu kepada sumbangan tokoh terhadap kemajuan ilmu pada zaman Khalifah Abbasiyah dan kerajaan Islam di Mesir abad ke-15.

calon seharusnya dapat: (a) menilai sumbangan tokoh: (i) al-Masudi (ii) Ibn Majid (iii) Ibn Battutah 28 28 . zaman Abbasiyah abad ke-9 hingga abad ke-13 dan zaman kerajaan Umayyah di Andalusia abad ke-14.2. Setelah tiga waktu pengajaran.4 Penerokaan Calon mempelajari kegiatan penerokaan dalam zaman Khalifah Umayyah abad ke-7 dan ke-8.

Setelah dua waktu pengajaran.5 Seni bina Kemajuan seni adalah salah satu pencapaian tinggi tamadun Islam. calon seharusnya dapat: (a) menghurai ciri-ciri seni bina Islam 29 29 . Bahagian ini beri tumpuan kepada kemajuan seni bina Islam pada zaman Andalusia abad ke-13 dan India abad ke-14.2.

kesan. Perbincangan ditumpukan kepada tajuk-tajuk berikut: 30 30 . Dalam masa 18 waktu pengajaran. dan respons masyarakat tempatan terhadap penjajahan dan pembentukan negara bangsa. calon seharusnya dapat membincangkan proses.TEMA 3 3 Nasionalisme dan Pembentukan Negara Bangsa Tema ini memberikan tumpuan kepada perkembangan dalam negara Islam sejak abad ke-18 hingga awal abad ke-20.

3. 31 31 . khususnya dalam wilayah kekuasaan Khalifah Uthmaniyah.1 Perluasan kuasa Barat Bahagian ini memberi tumpuan kepada perluasan kuasa Barat dalam abad ke-18 hingga abad ke-20. Setelah dua jam pengajaran. di Asia Barat. calon seharusnya dapat: (a) membincangkan faktor-faktor perluasan kuasa Barat.

2 Reaksi masyarakat tempatan Tumpuan bahagian ini adalah kepada respon penduduk tempatan perluasan kuasa Barat.3. calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan reaksi masyarakat tempatan. dengan merujuk kepada perkembangan di Mesir dan Algeria pada abad ke-19 dan ke20. Setelah empat waktu pengajaran. 32 32 .

3. Setelah empat waktu pengajaran.3 Gerakan nasionalisme Bahagian ini memberi tumpuan kepada kebangkitan nasionalisme kesan daripada perkembangan kuasa Barat. menerusi penelitian ke atas perkembangan nasionalisme di Mesir dan Syria dalam abad ke-20. calon seharusnya dapat: 33 33 .

(a) menerangkan faktor kemunculan nasionalisme: (i) pengaruh agama (ii) peranan bahasa dan kesusasteraan (iii) pengaruh kewartawanan (iv) peranan pendidikan (v) peranan golongan intelektual (vi) pengaruh luar 34 34 .

35 35 . Setelah empat waktu pengajaran. khususnya kerajaan Khalifah Uthmaniyah dalam kancah peperangan yang melibatkan kuasa-kuasa utama Eropah. calon seharunya dapat: (a) membincangkan penglibatan Khalifah Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama.4 Perang Dunia Pertama Perang Dunia Pertama yang tercetus pada 1914 turut mengheret Asia Barat.3.

banyak negara bangsa yang baru telah muncul. dalam empat waktu pengajaran. Dengan merujuk kepada perkembangan di Turki dan Mesir pada awal abad ke-20.3.5 Pembentukan negara bangsa Pada abad ke-20. 36 36 . calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan faktor-faktor pembentukan negara bangsa.

37 .