You are on page 1of 4

Gambar Tata Cara Berwudhu Sesuai Sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam

05 MAY, 2011

TATA CARA BERWUDHU YANG BENAR


RUKUN WUDHU ADA 6 PERKARA 1. Niat 2. Membasuh muka 3. Membasuh kedua tangan hingga sikunya 4. Membasuh sebagian rambut / kulit kepala 5. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki

6. Tertib artinya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri Cara berwudhu beserta do'anya 1. Membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sambil membaca do'a ALLOOHUMAHFAD YADAYYA MIMMA 'AA SYIKAA KULLIHAA 2. Kumur kumur sebanyak 3 x sambil membaca do'a : ALLOOHUMMA 'A INNI 'ALAADZIKRIKA WASYUKRIKA WAHUSNI 'IBAADATIK 3. Menghisap air ke lubang hidung sebanyak 3x sambil membaca do'a : ALLOOHUMMA 'ARIHNI ROO IHATAL ZANNAH 4. Membasuh muka (batas yang wajib dibasuh ialah dari tempat tumbuh rambut kepala sebelah atas hingga kedua tulang dagu sebelah bawah dan antara telinga kiri dan kanan tidak boleh ketinggalan sedikitpun bahkan wajib dilebihkan sedikit agar kita yakin sudah terbasuh semuanya ) sebanyak 3 x sambil membaca niat wudhu : NAWAITUL WUDHUU-A LIROF'IL HADATSIL ASHGHORI FARDHOLLILLAAHI TA'AALA (artinya niat saya wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Alloh Ta'ala) Serta membaca do'a "ALLOOHUMMA BAYYID WAZHI YAUMATAB YADDU WUZUUHU WATAS WADDU WUZUUH 5. Membasuh tangan kanan hingga sikunya dilebihkan sedikit sebanyak 3 x sambil membaca do'a : ALLOOHUMMA 'A TINII KITAABI BIYAMIINI WAHASIBNI HISAABAY YASIIRO 6. Membasuh tangan kiri hingga sikunya dilebihkan sedikit sebanyak 3 x sambil membaca do'a : ALLOOHUMMA LAATU-TINII KITAABI BISIMAALI WALAAMIW WAROO-I DHOHRI 7. Membasuh sebagian rambut / kulit kepala sebanyak 3 x ( disunahkan membasuh seluruh rambut ) sebanyak 3 x sambil membaca do'a : ALLOOHUMMA HARRIM SAHRI WABASYAARI 'ALANNAAR 8. Membasuh telinga kanan dan kiri sebanyak 3 x sambil membaca do'a : ALLOOHUMMAZ'ALNI MINATTAWAABIINA WAZ'ALNII MINAL MUTATHOHHIRIINA WAZ'ALNI MIN 'IBAADIKASHSHOOLIHIIN 9. Membasuh kaki kanan hingga mata kaki dilebihkan sedikit sebanyak 3 x sambil membaca do'a :

ALLOOHUMMA TSABBIT QODAMAAYA 'ALAA SIROOTIL MUSTAQIIMA MA-A AQDAMI 'IBAADIKASHSHOOLIHIIN 10.Membasuh kaki kiri hingga mata kaki dilebihkan sedikit sebanyak 3 x sambil membaca do'a : ALLOOHUMMA 'A INNI 'ANGTAZILLA QODAAMI 'ALAA SIROOTI FINNAARI YAUMA TAZILLA AQDAMUL MUNAAFIQIINA WAL MUSYRIQIIN

Do'a setelah berwudhu : ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLOOHU WAHDAHUULAA SYARIIKALAHU WA ASH HADU ANNA MUHAMMADAN 'ABDUHUU WAROSUULUHU ALLOHUMMAZ'ALNI MINATTAWAABIINA WAZ'ALNII MINALMUTATHOHHIRIINA WAZ'ALNI MIN 'IBAADIKASHSHOOLIHIIN. ("Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada yang menyekutukanNya. Aku bersaksi bahwa nabi Muhammad adalah hambaNya dan utusanNya. Ya Alloh jadikanlah aku orang yang ahli tobat, jadukanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang soleh")