You are on page 1of 2

[Nguyn Li] Cho thu xe ti 1 tn ch hng t TPHCM i KCN M Xun

Qui cch xe ti 1 tn: Khi lng hng cho php: 1.000 Kg Kch thc thng xe (Di x Rng x Cao): 3.2m - 1.6m - 1.7m Th tch: 8.5 m3 Kiu thng: mui bt Gi thu xe ti 1 tn ch hng t TPHCM - KCN M Xun A: 1,000,000 1,200,000 VN Qu khch c nhu cu cn thu xe ti ch hng t TPHCM i KCN M Xun. Vui lng gi in thoi n b phn iu vn ca cng ty chng ti c t vn v bo gi tt nht!

CTY TNHH TMDV VN TI NGUYN LI * Tel: 0866.757.626 * Hotline 1: 0933.027.420 * Hotline 2: 0963.047.420

KCN M XUN A
- Quy m : 302,4 ha - V tr : Huyn Tn Thnh - Tnh B Ra Vng Tu

- in thoi : (84).8 9312660 - Fax: (84).8 9312705 - Email: dautu@idico.com.vn - Website: www.idico.com.vn

Khu cng nghip M Xun A thuc vng trng im kinh t trng im pha Nam thnh ph H Ch Minh - ng Nai - BRa Vng Tu - Bnh Dng. Thun li v giao thng ng b, ng thu, ng hng khng. Khu cng nghip nm cnh Quc l 51, cch thnh ph H Ch Minh 55km, Vng Tu 45km, cng G Du 2 km, cng Ph M 6km. Khu vc c kh hu n ho (20-30 C), khng c bo, khng c ng t, cng chu ti t ln, rt thun li v tit kim chi ph xy dng. Hin nay, c nhiu nh u t Hn Quc, i Loan, Thu S, Malaysia, Nht, M... u t pht trin cc nh my ti khu cng nghip, in hnh l cc Cng ty: Cng ty TNHH thp khng r QianDing, Cng ty TNHH Cng nghip gm s Bch M, Cng ty Gch men Hong Gia, Cng ty TNHH Cng nghip knh Vit Nam, Cng ty Xay la m Vit Nam, Cng ty Park Austraylia...

(Ngun: http://thuexetai1tan.blogspot.com/2012/11/thue-xe-tai-1-tan-cho-hang-tphcm-kcn-my-xuana.html )