You are on page 1of 8
Mitjans i recursos tecnològics per a l’Educació Primària Fuster Siquier, Marta Llopis Agüera, Aurora 1
Mitjans i recursos tecnològics per a l’Educació Primària Fuster Siquier, Marta Llopis Agüera, Aurora 1
Mitjans i recursos tecnològics per a l’Educació Primària Fuster Siquier, Marta Llopis Agüera, Aurora 1

Mitjans i recursos tecnològics per a l’Educació Primària

Fuster Siquier, Marta Llopis Agüera, Aurora

1. Cercar i valorar diferents eines per a la creació de webquests i seleccionar una eina per generar la webquest:

Aquests són els tres recursos que hem elegit per a la creació d’una WebQuest.

-

Aquesta plana web anomenada “1,2,3 tu WebQuest” ha estat creada per Francisco Muñoz de la Peña i Alejandro Valero Fernández, única i exclusivament per a realitzar una Webquest. Ens proporciona distints idiomes a l’hora de realitzar-la com són català,

castellà, anglès, italià, euskera i gallec, aspecte molt positiu ja que no sempre podem

se’ns

ofereix poder elegir

l’ idioma que vulguem utilitzar.

A partir d’aquesta plana web crearem la nostra Webquest via online, una vegada l’haguem realitzada tenim diverses opcions:

Si polsem “crear la Webquest” es crearà la pàgina en la mateixa finestra

Es pot guardar la plana web com arxiu

Podem publicar-la pujant al servidor la carpeta amb tot el contingut

Quan vulguem modificar-la tenim l’opció de tornar arrere i una vegada

realitzades les modificacions tornar a polsar “crear la Webquest” Tenim l’opció d’imprimir només el disseny de la Webquest i també imprimir-la una vegada realitzada amb els colors elegits i el fons blanc

Si tinguéssim algun problema a l’hora de guardar la nostra Webquest, hi ha l’opció “Ajuda” on ens explica pas per pas com fer-ho per guardar-la.

1,2,3 tu WebQuest ens ofereix els següents punts a l’hora de crear la nostra Webquest:

És molt senzilla de crear

Elegir el tipus de lletra i tamany

Elegir tant el color del text com el del fons, inclús ens dóna l’opció d’incloure

una plantilla pel fons Permet incloure una imatge principal en gif, jpg o png, a més abans de cada apartat de la Webquest ens permet també incloure una imatge

Dins cada apartat de la Webquest se’ns proporciona una breu explicació sobre el que s’hi ha de posar per exemple dins l’apartat d’introducció et diu que has de proporcionar a l’alumne la informació inicial de l’activitat i que es tracta de motivar i despertar el seu interès de dues maneres: mostrant la Webquest atractiva i divertida així com demostrant la seva utilitat pels interessos de

l’estudiant

Ens permet introduir URLs així com paraules clau

Una vegada realitzada la Webquest pots expressar la teva opinió sobre

l’utilització d’aquest recurs i així ajudar a la seva millora

-

Aquesta plana web anomenada “phpwebquest” està baix llicencia de creative commons i el seu creador és Antonio Temprano. A diferencia de l’anterior per a

realitzar la teva Webquest t’hi has de registrar. A la pàgina principal hi trobem tot un llistat de Webquest ja realitzades i organitzades per segons el nivell educatiu i

l’assignatura. A més se’ns proporciona l’opció de cercar Webquests per autor, títol, data i per tipus d’activitat.

Una vegada t’hagis registrat et dóna distintes opcions:

Veure, editar o borrar alguna de les meves activitats

Crear una WebQuest

Crear una “caza del tesoro”

Crear una miniquest

Sol·licitar la inclusió de nous nivells/assignatures

Per crear una WebQuest amb “phpwebquest” podem seguir aquestes pases:

Escollim una plantilla per a la nostra Webquest

Introduir el nivell educatiu i l’assignatura al que va destinada

Se’ns proporciona les mateixes eines que ens proporciona el Microsoft Word,

per tant a l’hora d’editar el text tenim les mateixes opcions que amb el word Dins cada apartat de la Webquest podem incloure una imatge en format jpg

Hi trobem una petita descripció de cada apartat per guiar-te una mica

Podem introduir fins a 9 URL’s a visitar amb una descripció per a cada una d’elles dins l’apartat “procés”

Un aspecte molt interessant es que pots anar realitzant la Webquest i guardant-la sense publicar-la, ja que es guardarà a la base de dades. Una vegada acabada la pots publicar i es farà dins el nivell educatiu i assignatura que havies elegit en un principi. La podràs visitar sempre que vulguis anant al menú principal cercant el nivell educatiu i assignatura o entrant a la teva conta. No és necessari escriure el codi HTML o utilitzar programes d’edició de pàgines web.

-

Aquesta plana web està creada per poder realitzar tant Wequests com una “caza del

tesoro” via online. Aquest recurs ha estat realitzat per Silvia Martínez Méndez una mestre d’economia del IES San Juan de la Cruz (Murcia). Amb aquesta plana web es pot crear tant Wequests com una “caza del tesoro” via online. La caza del tesoro seria

un recurs on el docent proposa una sèrie de preguntes als seus alumnes amb una llista

de planes web on poden trobar les respostes. Al final es sol incloure “la gran pregunta”

on la resposta no la poden trobar a cap dels recursos proposats, per tant han de valorar tot el que han après per respondre-la.

Per a poder crear la teva Webquest en aquest cas també t’has de registrar i posar la institució educativa del docent. Una vegada fet en el menú d’usuari se’ns proporcionen diverses opcions:

La meva conta

Crear una Webquest

Caza del tesoro

Enllaços a Webquest externs: a través d’aquesta opció podem incloure enllaços

a Webquests i establertes en altres servidors Les meves Webquest o cazas: a través d’aquesta opció podem editar o veure

les Webquests o cazas que hem creat amb aquesta plataforma Tancar sessió

A l’hora de crear la Webquest hi trobem diverses opcions com:

Descripció detallada de cada apartat

Hi ha una barra d’eines per editar el text (color, tipus, tamany ) ..

Podem incloure imatges i vídeos

Tenim fins a 6 opcions per incloure URL’s a més de poder acompanyar-los d’un títol A mesura que anem realitzant-la podem polsar l’opció “vista prèvia” i anar veient com va quedant i editar-la si no ens convenç

Un aspecte nou que inclou aquest recurs és que el darrer punt de la Webquest és la guia didàctica on es descriuria la informació pedagògica fonamental de la Webquest.

Àrea en la que es pot treballar

Objectius curriculars

Continguts tractats

Temporalització Tipus de recursos Coneixements bàsics sobre informàtica que han de tenir els alumnes Coneixements necessaris que han de tenir per a realitzar-la

Organització d’espais

Recursos complementaris

Direcció del correu electrònic de l’autor

Finalment una vegada guardada pots elegir publicar-la o no. Si no la publiquem

quedarà guardada en la nostra conta. A més podem accedir a altres Webquests i cazas

segons l’àrea de coneixement, nivell educatiu i idioma.

Un altre aspecte interessant és que aquesta plana web està vinculada amb una xarxa social, Twitter i per tant una vegada que publiquis la teva Webquest ho podràs compartir a Twitter.

2.

Diferenciar entre: generadors de Webquest, generadors de pàgines web i software de creació d’una web.

Els generadors de webquest ens permeten crear-ne una de manera online i es sol publicar a la mateixa plana web on s’ha creat.

Exemple generadors webquest: php Webquest, http://phpwebquest.org/newphp/

En canvi els generadors de pàgines web ens permet crear una pàgina web de manera senzilla i ràpida, sense necessitat de tenir coneixements previs de programació HTML. Es pot fer de manera online o en molts de casos descarregant el programa de manera gratuïta.

Exemple generadors de pàgines web: WebFácil, http://webfacil.softonic.com/

El software per a crear pàgines web són programes informàtics que requereixen o bé una descàrrega prèvia per poder utilitzar-los i moltes vegades s’ha de pagar per descarregar-te aquest recurs. També es pot realitzar la compra d'aquest programa en una botiga especialitzada.

Exemple: Web Creator Pro 6, http://www.lmsoft.com/es/

  • 3. Identificar servidors on publicar documents web

- Dropbox : és una eina que permet sincronitzar arxius a través d'un directori virtual o disc dur virtual a la xarxa. Això ens permet disposar d'un disc dur o carpeta virtual de forma remota i accessible des de qualsevol ordinador en el món. Per defecte Dropbox ens permet tenir 10 GB gratis d'espai en disc per allotjar els nostres arxius i si necessitem més espai només és qüestió de voler pagar. https://www.dropbox.com/

- Brinkster: és una eina que permet publicar documents web fins a 30 MB. Es gratuït i per utilitzar-lo és necessari crear-nos una conta. L’únic inconvenient és que està en llengua anglesa. http://www.brinkster.com/