MODUL GENERAL

I. II. III. IV.

LEGISLAŢIA SPECIFICĂ ACTIVITĂŢILOR DE ASIGURARE
INTERMEDIERE ÎN ASIGURĂRI PRINCIPIILE ACTIVITĂȚII DE ASIGURARE ETICA ÎN ASIGURĂRI IMPLICAŢII ALE LEGILOR SPECIALE ASUPRA DE ASIGURARE

ŞI

ACTIVITĂŢII

1

I. LEGISLAŢIA SPECIFICĂ ACTIVITĂŢILOR DE ASIGURARE ŞI
INTERMEDIERE ÎN ASIGURĂRI

1. Intermediarii în asigurări
Noțiuni introductive privind operațiunile de asigurare Comerțul de asigurare este practicat de către asiguratori, care potrivit legislaţiei noastre, se împarte în două categorii: asigurători societăţi comerciale de asigurare şi asigurători societăţi mutuale de asigurare. Activitatea de asigurare este reglementată și supravegheată, în țara noastră, de către Comisia de Supravegherea a Asigurărilor (CSA), autoritate administrativă autonomă de specialitate. Noțiunea și reglementarea intermediarilor în asigurări Intermediarii în asigurări - Intermediari în asigurări pot fi : persoane fizice sau juridice, denumite, după caz, broker de asigurare, asistent în brokeraj, agent de asigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat, care desfășoară activitate de intermediere în asigurări, în schimbul unui/unei comision/remunerații, autorizat sau înregistrat în condițiile stabilite de Legea nr.32/ 2000, cu modificările și completările ulterioare și de normele emise în aplicarea acesteia, precum și intermediarii din statele membre care desfășoară pe teritoriul României activitatea de intermediere în asigurări, conform dreptului de stabilire și libertății de a presta servicii. - La nivelul Uniunii Europene activitatea de intermediere și statutul intermediarilor sunt reglementate prin Directiva 77/92/CEE, care are ca obiectiv principal consacrarea principiului libertăţii de stabilire şi de prestare a serviciilor de intermediere. - Directiva 2002/92/CE pentru armonizarea legislațiilor naționale în vederea creării pieței unice a asigurărilor. Legislaţia specifică activităţilor de asigurare şi intermediere în asigurări Legislație primară - Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor;
2

- Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România; - Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor

de asigurare; - Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor. Legislație secundară Normele emise de C.S.A în aplicarea Legii nr. 32/2000 şi Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România: • Ordinul nr.15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia; • Ordinul nr.7/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distribuţiei produselor de asigurare; • Ordinul nr.4/2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea activităţii de arhivă la asigurători, reasigurători şi intermediari în asigurări şi/sau în reasigurări; • Ordinul nr.3/2010 pentru aprobarea Normelor prudenţiale referitoare la rezolvarea reclamaţiilor privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări; - Ordinul nr.23/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare; - Ordinul nr.18/2009 pentru aprobarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători; - Ordinul nr.16/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea asigurătorilor; - Ordinul nr.10/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Fondul de garantare; - Ordinul nr.6/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile din domeniul asigurărilor şi furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor;
3

- Ordin nr. 24/2008, completat și modificat prin Ordinul CSA nr. 5/2011,

pentru punerea în aplicare a Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor; - Ordinul nr.10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări. Alte prevederi legale: • dispoziţiile Codului civil privind contractul de mandat civil; • dispoziţiile Codului comercial privind mandatul comercial; • OUG nr. 61/2008 care reglementează măsurile pentru aplicarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii; • alte reglementări legale incidente (aplicarea dispoziţiilor legale de dreptul muncii în cazul agenţilor de asigurări persoane fizice). Constituirea agenților de asigurare - în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 32/2000, o persoană fizică sau juridică poate desfăşura o activitate ca agent de asigurare, dacă deţine o autorizaţie valabilă, scrisă, din partea unui asigurător, denumită contract de agent, pentru a acţiona în numele acestuia; - agentul de asigurare nu este supus autorizării CSA. Agentul de asigurare persoană fizică Actele normative cu privire la dobândirea calităţii de agent de asigurare sunt Legea nr. 32/2000 şi Ordinul nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană fizică pentru a dobândii calitatea de agent de asigurare: a) să fie absolvent de liceu cu diplomă; b) să deţină din partea unui asigurător o autorizaţie valabilă de a acţiona în numele acestuia, denumită contract de agent; c) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă profesională a cărui valoare să fie de 1500 euro/eveniment şi 3000 euro sumă agregată pe an, fără franşiză; d) să nu aibă cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului sau pentru infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-fiscală;

4

e) să îndeplinească cerinţele legale în vigoare, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor; f) să se bucure de o bună reputaţie. Agentul de asigurare persoană juridică Se constituie în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale și conform condiţiilor speciale, reglementate de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor şi a celor detaliate în Ordinul nr.10/2007 al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Condiții pe care trebuie să le îndeplinească o persoană juridică pentru a dobândii calitatea de agent de asigurare: a) să aibă ca obiect de activitate numai activitate de agent de asigurare, cu excepţia prevăzută la art. 33 alin. (2); b) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă, a cărui valoare să fie de 75% din cea prevăzută la art. 35 alin. (5) lit. c); c) să nu fi fost declarată anterior în faliment şi să nu facă obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară şi/sau faliment la data solicitării autorizării, adică la data încheierii contractului de agent; d) să se bucure de o bună reputaţie, iar denumirea agentului să cuprindă obligatoriu sintagma „agent de asigurare”; e) asociaţii, acţionarii semnificativi, precum şi persoanele semnificative, după caz, să nu aibă cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului sau pentru infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-fiscală; f) conducătorul executiv sau, după caz, persoanele care conduc societatea să se bucure de o bună reputaţie, să nu aibă cazier pentru infracţiuni contra patrimoniului sau pentru infracţiuni prevăzute în legislaţia financiar-fiscală şi să aibă experienţă de cel puţin un an în asigurări. Înregistratea agentului de asigurare personă juridică Actele constitutive în forma prevăzută de lege, împreună cu documentele justificative, vor fi depuse la oficiul registrului comerţului în vederea înmatriculării (înregistrării) agentului societate comercială. Potrivit art. 34 din Legea nr. 32/2000, asigurătorii sunt obligaţi să deschidă şi să menţină Registrul agenţilor de asigurare, în sistem computerizat şi cu Registrul arhivarea obligatorie a tuturor modificărilor, care face parte din asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau în
5

• agenţii de asigurare şi alte categorii de intermediari: posibilitatea încheierii contractelor de asigurare în regim de mandat. un certificat de înregistrare. subagenţii şi agenţii subordonaţi.reasigurări. Constituirea brokerilor de asigurare În conformitate cu prevederile art. cât şi subagenţii şi agenţii de asigurare subordonaţi. limitele de acţiune ale agentului de asigurare. Studii comparative • asemănările şi deosebirile între agenţii de asigurare. 32/2000. persoane fizice. cu care au încheiat contracte de agent. • agenţii de asigurare – brokerii de asigurare: studiu comparativ între agenţii de asigurare şi brokerii de asigurare. Asigurătorii sunt obligaţi să elibereze intermediarilor în asigurări. persoane juridice. • agenţii de asigurare subordonaţi persoane juridice. în care sunt înregistrați agenții de asigurare persoane fizice şi juridice. • subagenții de asigurare. • asistenții în brokeraj persoane juridice. • agenţii de asigurare – agenţii comerciali permanenţi: comparaţie între agenţii de asigurare şi agenţii comerciali permanenţi. Coduri agenți de asigurare RAF – pentru: • agenţii de asigurare persoane fizice. (1) din Legea nr. o persoană juridică poate desfăşura activitate de intermediere în asigurări şi/sau 6 . • asistenții în brokeraj persoane fizice. interdicţia agenţilor comerciali permanenţi de intermediare a contractelor de asigurare. RAJ – pentru: • agenţii de asigurare persoane juridice. 35 alin. • personalul propriu al brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare. o legitimaţie. iar intermediarilor în asigurări. • conducătorii/conducerea executivă a agenților de asigurare persoane juridice.

conducătorii executivi şi administratorii să nu aibă cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului sau infracţiuni prevăzute în legislaţia financiar-fiscală şi cazier fiscal. dacă are o autorizaţie din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. 31/1990). să nu fi fost radiaţi din Registrul Agenţilor de Asigurare. 15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare. deşi legea foloseşte expresia „persoană juridică”. precum şi în Ordinul nr. sau „broker de reasigurare”. în calitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare. 7 şi 8 din Legea nr. 35-36 din Legea nr. a cărui valoare nu poate fi mai mică de 25. e) asociaţii ori acţionarii semnificativi. ca urmare a încălcării 7 . Am arătat că. Cuprinsul actului constitutiv va fi cel reglementat de art. în art. 15/2010.000 lei. numai activitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare. în a cărei denumire să fie cuprinsă în mod obligatoriu sintagma „broker de asigurare”. unde se va transmite sau se va primi corespondenţa de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi de la alte instituţii sau autorităţi. 32/2000. după forma juridică a societăţii. Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma înscrisului unic denumit act constitutiv (art. „broker de asigurare – reasigurare”. după caz. în principal. iar principalele clauze se vor referi la identificarea asociaţilor. caracteristicile societăţii. în limba română ori într-o limbă uzuală pentru domeniul asigurărilor şi să nu inducă în eroare publicul. dizolvarea şi lichidarea societăţii. identificarea viitoarei societăţi. nu poate fi vorba decât de societatea comercială ca modalitate de constituire a brokerilor de asigurare. Normele speciale din domeniul asigurărilor privind constituirea şi autorizarea brokerilor de asigurare sunt cuprinse. drepturile şi obligaţiile asociaţilor. conducerea şi gestiunea. 31/1990. destinat exclusiv desfăşurării activităţii pentru care a fost autorizat. b) să aibă un capital social vărsat în formă bănească. Reguli speciale prevăzute de legislația asigurărilor: a) să fie persoană juridică română. d) să aibă un sediu social care să corespundă cerințelor Ordinului nr. sediile secundare. sediu la care să fie prezent în permanenţă un angajat al brokerului şi care să respecte programul de lucru comunicat Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. c) să aibă ca obiect de activitate.reasigurări. în situaţia în care au desfăşurat activităţi de intermediere în asigurări ca agenţi de asigurare. precum şi condiţiile de menţinere a acesteia. 5 din Legea nr.

reasigurător. l) să nu fie acţionar sau asociat direct ori indirect al unui asigurător. un asistent în brokeraj sau conducătorul unui asistent în brokeraj persoană juridică ori conducătorul unui agent de asigurare persoană juridică. structura organizatorică. din care să rezulte că resursele financiare sunt suficiente să îi permită desfăşurarea activităţii. m) să elaboreze un studiu de fezabilitate care să cuprindă cel puţin minimul de informaţii solicitate (scurtă prezentare a activităţii ce urmează să fie desfăşurată. precum şi în timpul exercitării funcţiei la brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare. al unui asistent în brokeraj şi că nu are şi nu va avea ca acţionar direct sau indirect ori ca administrator un asigurător. această condiţie se aplică şi administratorilor. regulamentul de organizare şi funcţionare. fără franşiză. k) conducătorii executivi să aibă contract de muncă şi administratorii să aibă contract de administrare/mandat. cu brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare. iar dacă au avut calitatea de asistent în brokeraj. un agent de asigurare ori de reasigurare. i) conducătorii executivi să nu deţină funcţii de conducere la o altă persoană juridică română sau străină după obţinerea autorizaţiei de funcţionare sau după aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. h) conducătorii executivi şi administratorii să aibă o bună reputaţie. al unui agent de asigurare ori de reasigurare. sau de cel puţin cinci ani într-o funcţie de conducere operativă în domeniul financiarbancar.700. onestitate şi probitate morală. 8 . n) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă profesională valabil pe întregul teritoriu al României. cu precizarea răspunderilor şi limitelor de competenţă pentru persoanele semnificative din cadrul societăţii. atunci când au atribuţii similare conducerii executive. cu o limită minimă de acoperire de 1.121. f) conducătorii executivi să aibă studii superioare şi o experienţă de cel puţin trei ani într-o funcţie de conducere operativă în domeniul asigurărilor.prevederilor legale. după caz.000 euro pe an. să nu le fi fost anulată procura din motive imputabile lor. bugetul de venituri şi cheltuieli estimat pentru următorii trei ani financiari). g) administratorii să nu fie angajaţi ai societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare pe perioada mandatului la brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare.000 euro/eveniment şi o sumă agregată de 1. reasigurător.

g) documente oficiale din care să rezulte acţionarii sau asociaţii direcţi şi indirecţi. b) din prezentele norme. în forma prezentată în anexa nr. d) un studiu de fezabilitate care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: scurtă prezentare a activităţii ce urmează să fie desfăşurată. codul unic de înregistrare. certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului. structura organizatorică. următoarele documente: a) cerere standard de obţinere a autorizaţiei de funcţionare. 32/2000. în condiţiile şi în limitele stabilite la art. 2 lit. f) copie de pe contractul de asigurare de răspundere civilă profesională. 9 .000 lei şi să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.Înregistrarea brokerilor Actele constitutive împreună cu documentele justificative se depun la oficiul registrului comerţului în vederea înmatriculării. 57 lit. precum şi certificatele de cazier fiscal şi judiciar.certificatul constatator cuprinzând toate datele de identificare ale brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare. regulamentul de organizare şi funcţionare. Autorizarea brokerilor În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare. brokerii de asigurare trebuie să achite taxa de autorizare de 5. cu precizarea distinctă a răspunderilor şi limitelor de competenţă pentru conducătorii executivi şi administratorii din cadrul brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare. cu modificările şi completările ulterioare. b) din Legea nr. b) copii de pe documentele care atestă constituirea brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare: actul constitutiv autentificat sau atestat de avocat ori sub semnătură privată. Înmatricularea societăţii are doar efectul dobândirii personalităţii juridice nu şi cel al calităţii de broker de asigurare. în original. C pct. inclusiv ultimul acţionar sau asociat semnificativ indirect persoană fizică.15/2010. ale acestora.32/2000. actualizat conform prevederilor art. 2 lit. din care să rezulte că resursele financiare sunt suficiente să îi permită desfăşurarea activităţii. în care obiectul de activitate este definit conform art. a) din Legea nr. (5) lit. c) copia ordinului de plată şi a extrasului de cont care atestă existenţa capitalului social vărsat integral în numerar la data solicitării autorizaţiei de funcţionare.1 la Ordinul nr. hotărârea judecătorească de înfiinţare. bugetul de venituri şi cheltuieli estimat pentru următorii 3 ani financiari. 35 alin.

r) copiile actelor de identitate ale conducătorilor executivi. a conducerii executive că va îndeplini prevederile art. Prepușii intermediarilor în asigurări Intermediarii pot folosii în activitatea pe care o desfășoară diferite persoane (prepuși). conform anexei nr. în original.k) din Ordinul 15/2010. administratorilor şi ale asociaţilor semnificativi/acţionarilor semnificativi persoane fizice. în conformitate cu prevederile art.2 lit. l) copii de pe contractul de închiriere sau de comodat. conform anexei nr. o) declaraţie atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public. Asistenţii în brokeraj şi subagenţii acţionează în baza mandatului dat de către intermediar şi nu în temeiul vreunui raport cu asigurătorul sau reasigurătorul ori cu asiguratul sau potenţialul asigurat.h) certificatele de cazier fiscal şi judiciar. pe propria răspundere. 10 . pe propria răspundere. decizii/carte de muncă etc. în forma în care au fost depuse la autoritatea fiscală teritorială.2 lit. precum şi curriculum vitae ale conducătorilor executivi. conform anexei nr. ale conducătorilor executivi şi ale administratorilor. pe propria răspundere. j) curriculum vitae pentru acţionarii sau asociaţii semnificativi persoane fizice. p) declaraţie atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public. pe propria răspundere. 3 alin.). după caz. din care să rezulte că societatea îndeplineşte şi va îndeplini prevederile art. 2 lit. în original. raporturile acestora stabilindu-se cu intermediarii și nu cu asigurătorii/reasigurătorii (excepție: agenții de asigurare subordonați). 3. 5. în original. a administratorului şi a conducătorului executiv. în original. 2. n) declaraţie atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public. a administratorului că va îndeplini prevederile art. m) declaraţie atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public.f) din ordinul 15/2010. sau copie de pe actul de proprietate al sediului social ori al sediilor secundare/punctelor de lucru existente sau care se înfiinţează. i) documente oficiale (contract de muncă/de management. conducătorii executivi şi administratori cu semnătură olografă. k) bilanţurile pe ultimii 3 ani ale acţionarilor sau asociaţilor semnificativi persoane juridice. al sediului social şi al sediilor secundare/punctelor de lucru existente ori care se înfiinţează. conform anexei nr.i) din Ordinul 15/2010. înregistrate la administraţia financiară teritorială. 4. 2)din Ordinul 15/2010. în original.

d) pregătirea profesională continuă. f). Exercitarea seviciilor de intermediere din Uniunea Europeană Legislaţia română în domeniul asigurărilor a consacrat în materia intermediarilor în asigurări. 6 din Directiva nr. 34 alin. păstrând regresul împotriva prepusului în temeiul contractului de muncă sau al mandatului transmis. trebuie să îndeplinească condiţiile privind pregătirea şi corespondenţa profesională în domeniu. În lipsa unei interdicţii exprese în contractul de mandat. în art. 35 şi 36 din Legea nr. sunt reglementate de art. sub aspectul funcţionării acestora. principiul dreptului de stabilire şi al libertăţii de a presta servicii în statele membre ale Uniunii Europene. Pentru faptele prepuşilor va răspunde. legea nu conţine reguli sau cerinţe speciale distincte de condiţiile pe care persoana fizică trebuie să le îndeplinească pentru a dobândi statutul de agent de asigurare. 11 . (3) lit. dând astfel curs prescripţiilor art. 32/2000 şi dezvoltate de Ordinul nr. 2002/92 privind medierea în asigurări. c) respectarea măsurilor dispuse de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. se rezumă la a stipula că personalul executiv.Nu se pot exercita acţiuni directe între asigurător şi prepuşii brokerilor şi ai agentului de asigurare şi nici între aceştia şi asiguraţi sau potenţiali asiguraţi. Principalele obligații ale intermediarilor în asigurări Obligații specifice: a) informarea asiguraţilor sau potenţialilor asiguraţi. după caz. 15/2010. Funcționarea brokerilor de asigurare Problemele specifice funcţionării brokerilor de asigurare. Funcționarea intermediarilor în asigurări Organizarea și funcționarea agenților de asigurare Pentru agenții de asigurare persoane fizice. agentul de asigurare persoană fizică sau juridică poate încheia asigurări în numele şi pe seama asigurătorului care l-a împuternicit în orice regiune. Legea nr. Pentru agenții de asigurare persoane juridice. b) plata cotizaţiilor stabilite prin normele legale. intermediarul. 32/2000. faţă de asigurat sau potenţialul asigurat. faţă de asigurător şi reasigurător sau. în schimbul comisioanelor convenite cu asigurătorul. mai exact conducătorul executiv.

Reglementarea contractului de mandat comercial este cuprinsă în art. va fi guvernată de Legea nr. autorizaţi şi/sau înregistraţi de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 85/2006. 35 alin.com care se completează. 374-391 C. să desfăşoare activitate de intermediere pe teritoriul României. Contractul de intermediere în asigurări poartă denumiri specifice în funcţie de calitatea intermediarului: .contract de brokeraj. privind procedura insolvenţei. pot exercita această activitate pe teritoriul oricărui stat membru după înștiințarea prealabilă a CSA. urmând procedura reorganizării judiciare. aceştia pot încerca restabilirea situaţiei patrimoniale. Contractul de intermediere în asigurări poate fi definit ca fiind contractul în temeiul căruia o persoană (intermediarul) se obligă să încheie în numele şi pe 12 . în măsura compatibilităţii lor. . cazurile şi condiţiile de încetare a existenţei acestora sunt cele specifice dreptului comun. Prin urmare. reglementate în special de Legea nr. (7) reglementează cazuri speciale de încetare a existenţei doar în ceea ce priveşte brokerii. nu şi agenţii de asigurare. 2. înseamnă că încetarea plăţilor intermediarilor în asigurări. art. dar. Contractul de intermediere în asigurări Raporturile juridice dintre asigurător şi intermediar sunt cele specifice contractului de mandat.Intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări.contract de agent. 85/2006. Falimentul intermediarilor în asigurări Deoarece normele de asigurare nu conţin niciun fel de reglementări în legătură cu falimentul intermediarilor. specifică societăţilor de asigurare. 32/2000. intermediarii în asigurări nu pot fi supuşi procedurii de redresare financiară. aplicându-li-se Legea nr. Legea nr. 31/1990 şi de Legea nr. specifică dreptului comun. reglementată de Legea nr. cu normele mandatului civil şi cu cele specifice din legislaţia asigurărilor. 503/2004. Încetarea existenței intermediarilor în asigurări Legislaţia română nu se ocupă în mod special de încetarea existenţei intermediarilor în asigurări.

.obligativitatea prezentării oricăror documente care privesc activitatea desfăşurată ca agent de asigurare persoană fizică şi juridică. Obiectul contractului de intermediere în asigurări Obiectul contractului de intermediere îl constituie negocierea şi încheierea poliţelor de asigurare în numele şi pe seama asigurătorului.intermediarul. Caracterele juridice ale contractului de intermediere în asigurări Contractul de intermediere este un contract: .consensual deoarece nu trebuie să îmbrace o anumită formă pentru valabilitatea sa. . comunicarea modificării circumstanţelor şi împrejurărilor riscurilor asigurare.obligativitatea respectării prevederilor din legislaţia asigurărilor. agent de asigurare subordonat. Cuprinsul contractului de intermediere în asigurări Prin Ordinul nr. Prin contractul de intermediere. Părțile contractului de intermediere . comunicarea modificării poliţelor de asigurare.com coroborat cu dispozițiile art.asigurătorul.cu executare succesivă datorită faptului că se încheie pe o anumită perioadă de timp. . 10/2007 sau instituit câteva mențiuni obligatorii pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare: .). .sinalagmatic pentru că presupune obligații în sarcina ambelor părți contractante. civ.374 din C.seama asigurătorului contracte de asigurare cu potenţialii asigurați în schimbul unei remuneraţii care poartă denumirea de comision (conform art. precum şi cea de subagent organelor de control şi 13 .oneros deoarece asigurătorul este obligat la plata comisionului cuvenit intermediarului din încheierea polițelor de asigurare. supravegherea şi controlul CSA privind activitatea de agent de asigurare.1532 C. intermediarii pot efectua şi operaţiuni accesorii necesare de altfel derulării contractelor de asigurare. . informarea privind producerea riscului asigurat etc. . precum încasarea sumelor de bani cu titlu de prime de asigurare.reglementarea.

plata comisionului intermediarului.asigurătorul este obligat să pună la dispoziţia intermediarului mijloacele necesare pentru încheierea contractelor de asigurare. .pregătirea şi informarea continuă a intermediarului asupra formelor de asigurare pe care le practică.încheierea contractelor de asigurare pentru asigurător. 14 .10 zile calendaristice). sumelor de bani etc. obligativitatea informării asupra modului de rezolvare amiabilă a litigiilor. primite în temeiul contractului de intermediere şi predarea lor asigurătorului. înscrierea codului unic pe contractele/poliţele de asigurare şi pe chitanţele emise/eliberate. Obligațiile asigurătorului prevăzute în contractul de intermediere .informarea asigurătorului privind încheierea contractelor de asigurare.conservarea şi păstrarea poliţelor. .restituirea cheltuielilor făcute de intermediar şi acoperirea pagubelor suferite de acesta prin încheierea contractelor de asigurare. Obligaţiile specifice contractului de intermediere în asigurări privesc raporturile dintre asigurător şi intermediar şi. desfăşurarea activităţii de intermediere numai în spaţiile permise de Ordinul CSA 10/2007. raporturile dintre asigurător şi asiguraţi. în subsidiar. . .- persoanelor împuternicite în acest sens de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. documentelor. . . împuternicirea în temeiul căruia acţionează (contemplatio domini). obligativitatea prezentării informaţiilor despre produsul/produsele pe care le propune potenţialilor asiguraţi.are obligaţia să aducă la cunoştinţa asiguratului cu care încheie contractul de asigurare. Obligațiile intemediarilor în asigurări prevăzute în contractul de intermediere . Efectele contractului de intermediere Contractul de intermediere în asigurări produce efecte juridice în sarcina ambelor părţi contractante. termenul de predare a documentelor de asigurare încheiate şi a sumelor încasate de la asigurați (max .

contractul de intermediere în asigurări încetează după regulile mandatului (prin revocarea intermedarului de către asigurător. interdicția. în limitele și la termenele convenite.părțile pot prevedea în contract diferite cazuri de încetare a intermedierii. Principalele reguli privind încheierea contractelor de asigurare de către intermediarii în asigurări Prin contractul de asigurare.Raporturile dintre asigurător și asigurați Contractul de intermediere în asigurări produce efecte juridice exclusiv între asigurător și intermediar. contractantul asigurării sau asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului. 15 . insolvabilitatea și insolvența intermediarului sau a asigurătorului). prin renunțarea intermediarului la mandatul de intermediere. iar acesta se obligă ca. . .aleatoriu deoarece existența sau întinderea prestațiilor părților depinde de un eveniment incert.contractul de intermediere încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiat. . Între asigurător și asigurat va produce efecte juridice contractul de asigurare.consensual deoarece pentru formarea și existența sa valabilă este necesară simpla exprimare a voinței juridice a părților. la producerea riscului asigurat să plătească asiguratului. Asiguratul rămâne terț față de contractul de intermediere. . prin moartea. . beneficiarului asigurării sau terțului păgubit despăgubirea ori suma asigurată (indemnizația). 3.sinalagmatic pentru că presupune obligații în sarcina ambelor părți contractante (asiguratul are obligația de a plătii prima de asigurare iar asigurătorului îi revine obligația de a plătii indemnizația pentru pierdearea pe care a înregistrat-o asiguratul în urma producerii riscului asigurat). Încetarea contractului de intermediere în asigurări .cu titlu oneros deoarece în esență fiecare parte își dorește obținerea unui avantaj. Caracteristicile contractului de asigurare Contractul de asigurare este un contract: .

Contractant. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România și de Legea 16 . sunt admise orice dovezi legale care să confirme existenţa acestora.Asigurat. . Încheierea contractului de asigurare Se încheie în forma scrisă.Cazul (evenimentul) asigurat. . Se probează cu: • poliţa de asigurare.Suma asigurată. • contractantul.Obiectul asigurării. Nu poate fi probat cu martori însă.Părţile: • asigurătorul.Dauna (paguba) de asigurare. în cazurile de forţă majoră. în care documentele de asigurare au dispărut şi nu există posibilitatea obţinerii unui duplicat.Prima de asigurare. • asiguratul (persoana asigurată). • conform condiţiilor contractuale. . . • certificatul de asigurare emis şi semnat de asigurător. . . . . . Elementele contractului de asigurare: .Indemnizaţia de asigurare. . • nota de acoperire emisă şi semnată de brokerul de asigurare. Părțile contractului de asigurare .Riscul asigurat. • beneficiarul.cu executare succesivă datorită faptului că se încheie pe o anumită perioadă de timp. .Interesul asigurării: • dauna efectivă. Regulile care guvernează încheierea contractului de asigurare sunt cuprinse în Legea nr. în cazul asigurării de persoane.Asigurător.. în cazul asigurării de bunuri.Beneficiar.

adresa sucursalei. modificat prin Ordinul nr. modul de derulare a acestuia. în principal. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor și. asigurătorii trebuie să comunice asiguraţilor sau potenţialilor asiguraţi. informații despre asigurător: • denumirea asigurătorului și forma juridică. • momentul începerii şi cel al încetării contractului de asigurare. agenției la care se încheie contractul de asigurare. 17 . precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare. a indemnizaţiei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat. la obligaţiile de informare reciprocă a părţilor contractante. Informațiile pe care asigurătorii trebuie să le furnizeze clienților Conform art. 32/2000 reluate şi detaliate de Ordinul nr.nr. Informarea reciprocă a părților asupra elementelor esențiale ale contractului de asigurare Regimul juridic specific fazei precontractuale se referă. • condiții privind rezilierea contractului. 23/2009 privind aprobarea Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor. • numărul de ordine din registrul asigurătorilor. cel puţin următoarele informaţii: durata contractului. dacă este cazul. Potrivit reglementărilor Legii nr. • adresa sediului social și. mijloacele şi termele de plată a primelor. în completare. 24 din Legea nr. numărul de telefon . modalităţile de soluţionare a reclamaţiilor privind contractele. 2. • excluderile din asigurare. reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări. metodele de calcul şi distribuţia bonificaţiilor. Etapa precontractuală. suspendare sau încetare a contractului de asigurare. suspendarea sau rezilierea contractului. • modalităţile de executare. Obligaţia de informare a potenţialilor asiguraţi este instituită de lege atât în sarcina asigurătorilor cât şi în sarcina intermediarilor în asigurări.11/2010. în dispozițiile Codului comercial și ale Codului civil. înainte de semnarea contractului de asigurare. asigurătorii sunt obligaţi să remită clienţilor documentele de asigurare care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: 1. informații despre contractul de asigurare: • definirea fiecărui eveniment asigurat. 32/2000.

• modalitatea și termenele de plată ale primelor de asigurare respectiv a indemnizațiilor de asigurare. durata şi termenele de plată a primelor de asigurare. agenției la care se încheie contractul de asigurare. reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări. 2. Ordinul nr. înainte de încheierea unui contract de asigurare de viaţă. • modalitatea prin care se plătesc primele. • adresa sediului social și. suspendare sau încetare a contractului de asigurare. • numărul de ordine din registrul asigurătorilor. • informaţii generale privind deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare. • momentul începerii şi cel al încetării contractului de asigurare. (3). • informații despre perioada de grație. 5 din Ordinul nr.23/2009. Informații specifice contractului de asigurare de viață Potrivit art. adresa sucursalei. • modalităţile de executare. care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: 1. a sumelor de răscumpărare și a sumelor asigurate. • excluderile din asigurare. informații despre contractul de asigurare: • definirea fiecărui eveniment asigurat. • proceduri de soluționare soluţionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului. dacă este cazul. 18 . • existenţa Fondului de garantare. informații despre asigurător: • denumirea asigurătorului și forma juridică.23/2009 reglementează separat informaţiile pe care asigurătorii care practică asigurări de viaţă şi/sau asigurări de accidente şi de boală şi/sau asigurări de sănătate din categoria asigurărilor generale trebuie să le furnizeze asiguraţilor. asigurătorii sunt obligaţi să remită clienţilor documentele prevăzute la art. numărul de telefon. a fiecărui beneficiu şi a clauzelor opţionale/suplimentare. • legea aplicabilă contractului de asigurare. a indemnizaţiei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat. 1 alin.

prenume. această simulare se va face menţinându-se constantă valoarea unităţii pe toată durata derulării contractului de asigurare. relevante pentru identificarea nevoilor (nume. recomandând ulterior o soluţie financiară acestuia. Analiza financiară a clientului Ordinul nr. adresă de corespondenţă. • o simulare a evoluţiei valorii contului contractantului. precum şi a nivelului până la care acestea sunt garantate pentru fiecare an de asigurare din cadrul perioadei de asigurare acoperite prin contractul de asigurare. Formularul de analiză a necesităților clienților: . profesie. • informaţii despre primele aferente fiecărui beneficiu.• modalitatea şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare. după caz. precum şi a valorii de răscumpărare totale la sfârşitul fiecărui an de asigurare din cadrul perioadei acoperite prin contractul de asigurare pentru asigurările de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii. • informaţii despre natura activelor. definirea unităţilor de care sunt legate beneficiile pentru asigurările de viaţă şi anuităţi legate de fonduri de investiţii. • existenţa Fondului de garantare.a sumelor de răscumpărare şi a sumelor asigurate. • indicarea valorii de răscumpărare totale. cât şi cele suplimentare. atât cele principale. date despre soţ/soţie şi copii). • procedurile de soluţionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului de asigurare. dacă este cazul informaţii despre perioada de graţie. • informaţii generale privind deducerile prevăzute de legislaţia fiscală care se aplică contractelor de asigurare.datele personale ale clienţilor şi datele despre situaţia familială. număr de telefon. • informaţii despre situaţiile în care valoarea de răscumpărare a poliţei este 0. adresă de e-mail. asigurătorii sunt obligaţi să realizeze analiza nevoilor financiare ale clientului (pe baza ”Formularului de analiză a necesităților clienților”-FAN). 19 . stare civilă. a sumelor asigurate reduse. • modalităţile de calcul şi de distribuţie a bonusurilor şi a sumelor reprezentând participarea la profit.11/2010 prevede că înainte de încheierea unui contract de asigurare de viaţă.

. . 5^2.date despre situaţia financiară prezentă a clienţilor (venituri. care va conține cel puțin informațiile minimale prevăzute de Ordinul nr. FAN va include determinarea profilului de risc al clientului. • în afara scenariului cu 0% randament (valoarea unităţilor constantă). iar un exemplar va fi înmânat clientului.pentru polițe unit-linked sau index-linked. din Ordinul nr. sex).11/2010.proiecţia va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: • detaliile persoanei asigurate (nume. . care va fi întocmită în două exemplare şi va fi semnată de ambele părţi. • evoluţia sumei asigurate reduse. • costurile de administrare. prezentarea simultană a încă două scenarii de performanţă a randamentelor fondurilor de investiţii: unul pesimist şi unul optimist. . în cazul în care nu există garanţi.înainte de încheierea unui contract de asigurare de viaţă asigurătorul trebuie să prezinte o proiecţie (evoluţia detaliată a contractului). frecvenţă de plată). care vor fi prezentate separat doar dacă structura costurilor permite acest lucru. • evoluţia valorii contului (pentru poliţele de tip unit-linked)/evoluţia contului de participare la profit (pentru poliţele tradiţionale). durată. celălalt rămânând la asigurător. . • declinare a responsabilităţii referitoare la garantarea evoluţiei contractului de asigurare conform proiecţiei prezentate. prenume. în momentul prezentării unui fond de investiţii asociat unei poliţe de asigurare de tip unit-linked. • evoluţia primelor plătite. Prezentarea proiecției contractului de asigurare de viață . clientului îi va fi înmânat prospectul fondului de investiţii în care vor fi investite primele de asigurare. • evoluţia valorii de răscumpărare. în conformitate cu prevederile art. • evoluţia sumei asigurate. cheltuieli. venit disponibil). înainte de încheierea unui contract de asigurare de viaţă.în cazul în care asigurarea se face cu participarea unui fond de investiţii. pe baza căruia să se facă recomandarea unui tip de contract de asigurare şi fond de investiţii potrivite profilului de risc rezultat. 20 . • detaliile poliţei de asigurare (tip. vârstă.11/2010.obiectivele financiare pe termen lung ale clienţilor şi prioritizarea lor.

Ordinul nr. (3) din Legea nr. Informațiile pe care trebuie să le furnizeze brokerii de asigurare: a) faptul că sunt. 33 alin.Informații pe care intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienților Art. Aceste informaţii diferă în funcţie de calitatea intermediarului. Registrul personalului propriu al brokerilor de asigurare și/sau reasigurare sau Jurnalul asistenților în brokeraj. precum şi modalităţile prin care se poate verifica înscrierea. • alte informaţii în conformitate cu prevederile normelor emise în aplicarea prezentei legi. modificarea ori reînnoirea contractului de asigurare sau de reasigurare. asistenții în brokeraj. • procedurile de soluţionare amiabile sau pe cale judecătorească a eventualelor neînţelegeri sau litigii dintre clienţi şi intermediar. • sediul (adresa) şi registrul în care a fost înscris. să emită documentele de asigurare. respectiv reasigurător.23/2009 completat prin Ordinul nr. c) că au împunernicirii din partea asigurătorilor care le dă dreptul să colecteze primele de asigurare. brokerii în asigurări/reasigurări. Informațiile pe care trebuie să le furnizeze agenții de asigurare: 21 . să plătească despăgubiri. cel puţin informaţii referitoare la: • denumirea (numele) intermediarului. • deţinerea a minimum 10% din drepturile de vot sau din capitalul unui asigurător. 32/2000 prevede că. numărul de înregistrare din Registrul Brokerilor de asigurare. înregistraţi sau autorizaţi de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări sunt obligaţi să pună la dispoziţia clienţilor. b) denumirea și sediul social. după caz. înainte de încheierea.11/2010 conţine informaţiile pe care intermediarii în asigurări sunt obligaţi să le furnizeze potenţialilor asiguraţi cu prilejul perfectării contractelor de asigurare pe care sunt împuterniciţi să le încheie. deţinerea de către o societate de asigurare sau o societate mamă a unei anumite societăţi de asigurare a minimum 10% din drepturile de vot sau din capitalul intermediarului în asigurări/reasigurări. d) proceduri de soluționare a litigiilor dintre clienți și brokerii de asigurae. respectiv broker de asigurare sau agent de asigurare. în scris.

după caz. b) numărul de înregistrare din Registrul agenţilor de asigurare. din partea unui asigurător. • contractul se încheie prin telefon.informațiile trebuie furnizate în mod clar și exact. f) procedurile de soluţionare pe cale amiabilă a eventualelor litigii dintre clienţi şi agenţii de asigurare. precum şi codul unic. Condiții de formă privind informațiile furnizate asiguraților .informațiile vor fi furnizate în limba română sau în oricare limbă cu care părțile au fost de acord.documentele cu informațiile de asigurare vor fi redactate în scris. iar contractul se încheie prin corespondenţă. vizibil și ușor de citit cu mărimea fontului utilizat de minimum 10 și remise în cel puțin 2 exemplare (câte unul pentru fiecare parte). după caz. să desfăşoare activitate ca agenţi de asigurare şi agenţii de asigurare subordonaţi. d) denumirea asigurătorilor pentru care sunt autorizaţi să intermedieze fiecare clasă de asigurare prin contractul de agent.momentul încheierii contractului de asigurare depinde în funcţie de cele trei ipoteze specifice dreptului comun: • ofertantul şi acceptantul (asiguratul şi asigurătorul) se află unul în prezenţa celuilalt. agenţilor de asigurare subordonaţi şi al subagenţilor şi modalităţile de verificare a acestei informaţii. c) clasele de asigurări pentru care intermediază contracte de asigurare. . pentru a acţiona în numele acestuia. • ofertantul şi acceptantul (asigurătorul şi potenţialul asigurat) nu se află în acelaşi loc. întrucât deţin o autorizaţie valabilă.a) faptul că pot.informațiile trebuiesc furnizare potențialului client în formă scrisă pe hârtie sau alt suport durabil. 22 .prin încheierea contractului se înţelege realizarea acordului de voinţă al părţilor asupra clauzelor contractuale. . anterior încheierii contractului: . subagenţii şi agenţii de asigurare subordonaţi. scrisă. Momentul încheierii contractului de asigurare . respectiv un contract de agent. . pe care o societate de asigurare ori o societate-mamă a unei anumite societăţi de asigurare le deţine în drepturile de vot sau în capitalul agentului de asigurare persoană juridică. e) orice interes de participare sau orice participaţie.

persoane juridice. asigurătorul este obligat în limita clauzelor contractului de asigurare. după caz. ale agenţilor de asigurare persoane juridice. Locul încheierii contractului de asigurare Activitatea de intermediere se poate desfășura numai la: a) sediile principale sau secundare ale asigurătorilor sau.majoritatea societăților de asigurare și-au externalizat serviciile de încheiere a contractelor de asigurare astfel încât perfectarea polițelor de asigurare se realizează cu precădere de către intermediari. fără ca ele să poată fi opuse asiguraților. PRINCIPIILE ACTIVITĂŢII DE ASIGURARE 23 . . . reşedinţa asiguraţilor ori a potenţialilor asiguraţi persoane fizice. momentul începerii răspunderii asigurătorului viciile voinţei cu prilejul contractării. b) sediile principale sau secundare ale asiguraţilor ori ale potenţialilor asiguraţi persoane juridice. momentul producerii efectelor juridice etc.asigurătorul nu poate refuza plata despăgubirilor invocând acțiuni sau omisiuni săvârșite de intermediari cu prilejul încheierii contractului de asigurare. după caz. legea aplicabilă. Activitatea de bancassurance se poate desfășura numai la sediile principale și secundare ale agenților de asigurare subordonați. II. . c) domiciliul sau.Importanța momentului încheierii contractului de asigurare Momentul încheierii contractului de asigurare prezintă interes deoarece în raport cu acesta se apreciază: posibilitatea de revocare şi de caducitate a ofertei.actele de omisiune ale intermediarilor vor fi suportate de asigurătorul care l-a împutenicit să negocieze. Efectele juridice ale încheierii contractelor de asigurare prin mijlocirea intermediarilor .indiferent de intermediarul care a încheiat contractul de asigurare.

agenţi de asigurare subordonaţi. • intermediari în asigurări: brokeri de asigurare. asistenţi în brokeraj. Asigurător 24 .1. agenţi de asigurare. Elemente dimensionale şi structurale Piaţa asigurărilor Agenţi economici Instituţii publice Organizaţii fără scop lucrativ Persoane fizice ASIGURAŢI – CEREREA DE ASIGURARE Intermediari ASIGURATORI – OFERTA DE ASIGURARE Societăţi de asigurare Societăţi de asigurare reasigurare Asociaţii mutuale de asigurare Cadrul organizaţional Operatori pe piaţa asigurărilor: • asigurători: asigurători pentru asigurări de viaţă. Piaţa asigurărilor – Operatori. Instituţii de reglementare şi supraveghere. brokeri în asigurări. subagenţi. asigurători cu activitate compozită. asigurători pentru asigurări generale.

broker de asigurare.sucursala unei societăţi de asigurare sau a unei societăţi mutuale dintr-un stat membru. .. . . conform dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii.agent de asigurare.subagent. Intermediar în asigurări .asistent în brokeraj.broker în asigurări. cu modificările și completările ulterioare. • Legea nr. Fondul de Garantare • înființat pentru protejarea asiguraţilor prin Legea nr. care a primit o autorizaţie de la autoritatea competentă a statului membru de origine. precum şi procedura de recuperare a plăţilor avansate din Fondul de Garantare.503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare conţine norme cu privire la atribuţiile ce revin Fondului de Garantare. . procedura şi condiţiile de efectuare a plăţilor de la şi către Fondul de Garantare. Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii 25 . . .intermediar din statele membre care desfăşoară pe teritoriul României activitate de intermediere în asigurări. autorizată sau înregistrată în condiţiile legii.agent de asigurare subordonat.persoana fizică sau juridică ce desfăşoară activitate de intermediere în asigurări în schimbul unei remuneraţii.persoana juridică română autorizată în condiţiile legii să exercite activităţi de asigurare.sucursala sau filiala unui asigurător dintr-un stat terţ.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România. . administrare. . Categorii de intermediari . • se constituie prin contribuţia societăţilor de asigurare. • Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă norme prin care stabileşte modul de constituire. • destinat plăţilor de despăgubiri şi sume asigurate către creditorii de asigurări ai societăţilor de asigurare aflate în faliment. structura bugetului de venituri şi cheltuieli.

format din: preşedinte. . • este formată din toate societăţile de asigurare din România autorizate să practice asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie şi mandatate să elibereze documente de asigurare de răspundere civilă auto "Carte Verde" • îndeplineşte funcţia de Birou Român Carte Verde. • asociaţie profesională a tuturor asigurătorilor care au dreptul să practice asigurarea RCA pe teritoriul României.A. cu modificările şi completările ulterioare. • bază legală: Legea nr. Funcțiile BAAR • în calitate de “Birou al ţării în care a avut loc accidentul”.A. cu personalitate juridică . doi vicepreşedinţi şi patru membri . • atribuţii: 26 . pe teritoriul României.organism de compensare. Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B. le eliberează asiguraţilor săi. garantează documentele de asigurare de răspundere civilă auto “Carte Verde” pe care societăţile de asigurare membre ale B.organism de plată a despăgubirilor către persoanele prejudiciate prin accidente de vehicule neasigurate pentru riscuri de răspundere civilă sau cu autori neidentificaţi.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor. altul decât cel de reşedintă al persoanei pagubite.A.R.• persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial. • îndeplineşte cele 3 funcţii prevăzute de directivele europene şi anume: . • îşi desfăşoară activitatea în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România. provocat de un autoturism înregistrat și asigurat pe teritoriul României. • conducere: consiliu. îşi asumă responsabilitatea gestionării şi lichidării daunelor care rezultă din accidentele produse de automobiliştii străini.R.A. Autoritatea de supraveghere: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) • autoritate administrativă autonomă de specialitate. • în calitate de “Birou Garantor”.) • asociaţia profesională care este membră a Consiliului Birourilor. acordă despăgubiri persoanelor păgubite ca urmare a unui accident survenit pe teritoriul unui stat membru.

.aprobă programa cursurilor şi tematica examenelor de absolvire pentru entităţile care organizează cursuri de educaţie profesională.. . .aprobă transferul de portofoliu. . . . suspendarea sau. .creștere nominală. pe total și pe categorii de asigurare.creștere reală. reorganizarea sau. • indemnizații brute plătite pentru asigurări generale și de viață: .supraveghează situaţia financiară a asigurătorilor şi intermediarilor. după caz. falimentul asigurătorilor. . 27 .aprobă divizarea sau fuzionarea unui asigurător/broker de asigurare .autorizează asigurătorii şi brokerii de asigurare.elaborează şi/sau avizează proiectele de acte normative care privesc domeniul asigurărilor sau care au implicaţii asupra acestui domeniu. • dinamica primelor brute subscrise. • dinamica numărului de poliţe RCA şi a primelor încasate.participă la organismele specifice domeniului asigurărilor de pe lângă Comisia Europeană şi la asociaţiile internaţionale de profil.aplică măsurile prevăzute de lege privind redresarea financiară. .creștere nominală: . .autorizează practicarea asigurărilor obligatorii stabilite prin lege. . • gradul de penetrare și densitatea asigurărilor în România.primeşte şi răspunde la sesizările şi reclamaţiile privind activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări. .aprobă acţionarii direcţi şi/sau indirecţi ai asigurătorilor şi brokerilor. Dimensiunea pieței Indicatori • prime brute subscrise pentru asigurări generale și de viață: . .creștere reală.aprobă limitarea. încetarea activităţii asigurătorilor şi brokerilor de asigurare.aprobă/retrage aprobarea pentru persoanele semnificative ale asigurătorilor şi brokerilor de asigurare.îndeplineşte calitatea de administrator al Fondului de Garantare. după caz. precum şi cerinţele de abilitare a lectorilor pentru aceste cursuri.aplică măsurile de sancţionare prevăzute de lege. .

determinat de situaţii fortuite.primejdie. Riscul şi protecţia faţă de risc prin intermediul asigurărilor Accepţiuni ale noţiunii de risc . • distribuţia primelor brute subscrise pe regiuni de dezvoltare. • structura pe clase a primelor brute subscrise pentru asigurări generale. sănătatea sau integritatea fizică a persoanelor. 28 . • asumarea riscului. • structura pe persoane fizice şi juridice a asigurărilor RCA. viaţa. • producerea de rezerve pentru acoperirea eventualelor pagube. viitor şi probabil la care sunt expuse bunurile. patrimoniul. 2. un pericol. o întâmplare neplăcută.când factorii care ar aduce pierderi pot fi prevazuţi cu anticipaţie. Metode de management al riscului: • evitarea riscurilor.neprevizibil . Protecţia faţă de risc Forme de protecție: • prevenirea riscului. • reducerea probabilității producerii unui risc. • limitarea pagubelor.Structura pieței Indicatori • prime brute subscrise de societăți și ponderea lor în total piață.un eveniment posibil. • trecerea riscului asupra altei persoane. . • structura pe clase a primelor brute subscrise pentru asigurările de viaţă. • limitarea consecințelor asociate unui risc. . un inconvenient (eveniment) posibil. . • transferul riscului.previzibil .

a unor norme.dispersia riscului asupra unei comunităţi special organizate în acest scop. Asigurarea transferă riscul de la o persoană la un grup de persoane. Diferite forme de asigurare practicate pentru prevenirea şi compensarea pagubelor provocate de riscuri.conceptul de unire a unei comunităţi de risc prin care membrii comunităţii consimt să contribuie financiar la formarea unui fond de asigurare şi. Esenţa asigurării .societăţi de asigurări care funcţionează în baza unei legislaţii. 29 . Semnificaţii ale riscului în asigurări: • posibilitatea de distrugere parţială sau totală a bunurilor ca urmare a producerii unor fenomene imprevizibile.Factori generatori de risc Natura Activitatea profesională RISCURI Accidente Sănătatea Jafuri. principii economice şi de protejare a persoanelor ce consimt să participe la aceste fonduri financiare. Forma de protecţie . mai apoi. furturi. care poate astfel mai uşor să compenseze financiar daunele suferite. la suportarea în comun din acest fond a pagubelor produse membrilor comunităţii respective. tâlhării (natura umană) Protecţia faţă de risc prin intermediul asigurărilor Asigurarea .

• Funcţia de control. • evenimentul să aibă un caracter statistic (să fie supus evidenţei statistice şi să i se poată calcula probabilitatea ivirii). • Riscuri comune/speciale. o anumită regularitate. Caracteristicile riscului asigurabil: • survenirea evenimentului să fie posibilă. • să fie de domeniul viitorului. • Riscuri economice/sociale/politice. protecţia pe care şi-o asumă societatea de asigurări împotriva unei primejdii. • să fie evaluabil (să poată fi exprimat şi determinat valoric). • Funcţia de prevenire a riscurilor şi a daunelor. complementare. • producerea evenimentului să aibă o anumită frecvenţă. • Riscuri fundamentale/secundare. • producerea evenimentului să fie posibilă pe un areal cât mai întins. • survenirea evenimentului să fie reală (să prezinte un anumit grad de periculozitate pentru asigurat). dar nu inevitabilă.• • probabilitate a producerii fenomenului împotriva căruia se contractează asigurarea. Funcţiile asigurării: • Funcţia de compensare a pagubelor pricinuite de calamităţi ale naturii şi de accidente şi plata sumelor asigurate. 30 . • Riscuri particulare/generale. • caracterul întâmplător. care cuprinde un număr mare de asiguraţi (echilibrul financiar al asiguratorului). dar incertă. atât în ceea ce priveşte evenimentul însuşi cât şi momentul survenirii şi intensitatea evenimentului. imprevizibil al evenimentului. • Riscuri pure/speculative. • Riscuri previzibile/imprevizibile. • Funcţia de repartiţie (financiară). Tipologia riscurilor: • Riscuri asigurabile/excluse (neasigurabile). • Riscuri interne/externe.

cu modificările și completările ulterioare. precum și sucursala unei societăți de asigurare sau a unei societăți mutuale dintr-un stat membru. în conformitate cu prevederile Legi 32/2000. Asigurătorul se obligă prin acest contract să platească asiguratului despăgubiri în cazul în care evenimentele prevăzute în contract vor avea loc. rezervelor tehnice și a anuităților. încheierea contractelor de asigurare sau reasigurare și acordă asistență înainte și pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor.formă de protecţie bazată pe un contract prin care o persoană fizică sau juridică numită asigurat cedează anumite riscuri unei persoane juridice numită asigurător. asigurați ori potențiali asigurați. dacă s-a produs riscul asigurat. sucursala sau filiala unui asigurător dintr-un stat terț. să exercite activități de asigurare. cu modificările și completările ulterioare. persoane fiizice sau juridice. autorizată în condițiile Legii 32/2000. care a primit o autorizație de la autoritatea competentă a statului membru de origine. Terminologie Conceptul de asigurare Asigurarea . Beneficiarul asigurării: o persoană fizică indicată de asigurat pentru a primi beneficiul asigurării. Terminologie Asigurător: persoana juridică română autorizată în condițiile Legii 32/2000. cu modificările și completările ulterioare. 31 .3. specializată în evaluarea riscului prin metode statistice care. Actuar: persoana fizică înregistrată în Registrul actuarilor. după caz. în domeniul asigurărilor. plătind acestuia o sumă de bani numită primă de asigurare. Conceptul de asigurare. Asigurat: persoana care are un contract de asigurare încheiat cu asigurătorul. un intermediar dintr-un stat membru care desfășoară activități de intermediere pe teritoriul României. conform dreptului de stabilire și libertății de a presta servicii. care negociază pentru clienții săi. Brokerul de asigurare: persoana juridică română. și a normelor emise în aplicarea acesteia. sunt folosite pentru calcularea primelor.

Perioada de graţie: perioadă pentru care acoperirea continuă dincolo de data de expirare a unui contract de asigurare. adică valorile patrimoniale sau nepatrimoniale expuse pericolului. • condițiile contractuale pentru asigurarea de bază și pentru clauzele suplimentare atașate. Suma asigurată: suma maximă în limita căreia asigurătorul este obligat să plătească indemnizația de asigurare la ivirea cazului (evenimentului) asigurat. etc. denumită indemnizație. Durata asigurării: perioada de timp în care rămân valabile raporturile de asigurare între asigurător și asigurat așa cum au fost ele stabilite prin contractul de asigurare. Dauna: prejudiciul suferit de asigurat în urma realizării cazului asigurat. Indemnizaţia de asigurare: suma de bani pe care o achită asigurătorul asiguratului (beneficiarului) la survenirea evenimentului asigurat. contractantul asigurării sau asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului.). în limitele și la termenele convenite. iar acesta se obligă ca.Eveniment (caz) asigurat: evenimentul pentru înlăturarea consecințelor căruia s-a făcut asigurarea și care într-adevăr s-a produs. 32 . să plătească asiguratului. capacitatea de muncă. Contractant al asigurării: persoana care încheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană și se obligă față de asigurător să plătească prima de asigurare. Contractul de asigurare: este actul juridic prin care se reglementează raporturile juridice dintre părțile contractante. • polița de asigurare. Franşiza: partea din prejudiciu suportată de persoana păgubită. despăgubirile datorate de asigurat ca urmare a răspunderii sale civile față de o terță persoană sau atribut al persoanei (viața. Este format dintr-un ansamblu de documente cuprinzând: • cererea de asigurare. pentru a permite plata primei de asigurare. Prin contractul de asigurare. rezultată din contractul de asigurare. Obiectul asigurării: îl constituie ceea ce s-a asigurat: anumite bunuri. stabilită ca valoare fixă sau procent din despăgubirea totală prevăzută în contractul de asigurare. beneficiarului asigurării sau terțului păgubit despăgubirea ori suma asigurată. la producerea riscului asigurat.

• Asigurări generale.Prima de asigurare: suma de bani pe care o plătește asiguratul (contractantul) asigurătorului pentru asumarea riscului (prețul asigurării). probabilă. 32/2000: • Asigurări de viaţă. indiferent de modificarea relaţiei contractuale pe parcursul derulării acestuia asiguratul. 33 Părţi în asiguratul. Analiză comparată Tip de asigurare acoperirea principală producerea riscului asigurat scopul Asigurări de viaţă riscul de deces Asigurări generale alte riscuri. Reasigurarea: operațiunea care constă în preluarea riscurilor cedate de un asigurător/reasigurător. Clasificarea produselor de asigurare Criterii de clasificare: a) Criteriul: Legea nr. . cu excepţia riscului de deces incertă. posibilă compensarea pierderilor/menţinerea situaţiei patrimoniale şi financiare a asiguratului în momentul încheierii contractului în funcţie de întreaga perioadă de expunere certă (momentul producerii este incert) protecţia financiară a familiei sau dependenţilor evaluarea riscului la data intrării în contract. 4.

până la 35-40 de ani. la începutul contractului beneficiarul poliţei conceptul de “supraasigurare” cuantumul despăgubirii termenul contractului mediu sau lung (minimum 3-5 ani. sau chiar mai mult) pe toată durata contractului (încasări periodice pentru asigurător) portofoliu relativ stabil pe o perioadă îndelungată plata primelor de asigurare efecte asupra portofoliului asiguratorului durata redusă a contractului impune preocuparea permanentă pentru noi afaceri 34 . contracte reînnoibile de regulă. aceeaşi persoană cu asiguratul există.contractul de asigurare caracterul contractului limita despăgubirii asigurătorul şi contractantul sunt contracte de indemnizaţie în funcţie de nevoia de protecţie şi posibilităţile financiare ale asiguratului o terţă persoană (în cazul decesului asiguratului) nu există suma asigurată + cont de participare la profit asigurătorul și contractantul sunt contracte de indemnizaţie nu poate depăşi valoarea bunului în momentul producerii riscului de regulă. dar nu se acceptă în limita sumei asigurate (limita maximă a indemnizaţiei) scurt (până la 12 luni).

e) Criteriul: Obiectul asigurat • asigurări de viaţă . altele decât cele de viaţă.. • prin contractul de asigurare sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor şi toate celelalte elemente ale asigurării. • asigurări agricole. alunecări sau prăbuşiri de teren la culturile agricole. • asigurări de răspundere civilă. • are la bază anumite interese care aparţin societăţii în ansamblu. • se realizează automat. • asigurări maritime şi de transport fluvial. • asigurări de autovehicule. dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege cu privire la bunurile sau persoanele care intră sub incidenţa asigurării. trăsnete. • asigurări de risc financiar. 35 . mijloace de transport. inundaţii. uragane. furtuni. cutremure de pământ referitor la clădiri. maşini şi instalaţii. explozii. ploi torenţiale. • asigurări de pierderi financiare. • asigurări de persoane. • asigurări de aviaţie. construcţii. • asigurări de răspundere civilă. • asigurări de credite şi garanţii.b) Criteriul: Forma juridică Asigurarea prin efectul legii (obligatorie) • nu necesită acordul de voinţă al persoanelor fizice sau juridice vizate. grindină. c) Asigurarea contractuală (facultativă) • are la bază acordul de voinţă al asiguratului (contractantului) şi al asigurătorului concretizat în contractul de asigurare. • asigurări de incendiu şi alte pagube la bunuri. obiecte de uz casnic etc. d) Criteriul: Domeniul asigurării (funcţia pe care o îndeplinesc) • asigurări de bunuri. • asigurări pentru secetă. • asigurări de persoane. f) Criteriul: Riscul asigurat • asigurări pentru riscuri cu caracter natural: inundaţii.

. fără a depăşi perioada de indemnizare specificată în poliţă. • asigurări transfrontaliere. Perioada de indemnizare: perioada în care rezultatele activităţii sunt afectate ca urmare a întreruperii activităţii. asigurări de răspundere civilă.cheltuielile de exploatare care trebuie să continue deşi activităţile au fost sistate temporar. • asigurare indirectă (reasigurare). g) Criteriul: Sfera de cuprindere în profil teritorial • asigurări interne. asigurări de accidente. total sau parţial. maşini. Obiectul asigurării: compensarea profitului pe care ar fi trebuit să îl obţină asiguratul dacă nu s-ar fi produs evenimentul asigurat. răsturnări. să-şi desfaşoare activitatea pentru un timp. coliziuni şi prăbuşiri de poduri şi tunele sau alte accidente ale mijloacelor de transport. din momentul apariţiei evenimentului generator de pierderi şi până la înlăturarea efectelor evenimentului. instalaţii. precum: derapări. folosite în activitate). epizotii şi accidente ale animalelor. ca urmare a pierderii distrugerii sau avarierii unor bunuri asigurate (mijloace fixe sau circulante: clădiri. accidente. eroare. neglijenţă. asigurări pentru evenimente ce pot surveni în viaţa persoanelor fizice (îmbolnăviri. utilaje. • asigurări externe. 36 . h) Criteriul: Natura raporturilor ce se stabilesc între asigurat şi asigurător • asigurare directă. echipamente. pentru acoperirea prejudiciilor provocate de asiguraţi unor terţe persoane ca urmare a unor accidente.• • • • asigurări pentru boli. • asigurări comerciale: .pierderile cauzate de întreruperea activităţii în cazul în care asiguratul este incapabil. j) Criteriul: Tipul deţinătorului poliţei • asigurări personale. materii prime etc. decese).

în funcţie de opţiunea clientului: • refacerea proprietăţii avariate. Consecințe nefavorabile ale renunțării la selecția riscului: • o puternică antiselecție din partea asiguraților cu consecințe negative asupra echilibrului financiar al asiguratorului. fiind stimulată să renunțe la spiritul de prevedere.Scopul acoperirii: a repune asiguratul în poziţia pe care ar fi avut-o dacă evenimentul cauzator de prejudiciu nu s-ar fi produs. serie de şasiu. • verificarea integrităţii bunului asigurat. • atingerea nivelului de producţie. • tarifele de primă ar crește și nu ar fi accesibile sau mobilizatoare pentru cei interesați. etc. 37 . • populația ar fi încurajată să încheie asigurări numai când a ajuns în situații defavorabile. Inspecţia de risc. Scop: • identificarea bunului (adresa pentru asigurările de bunuri imobile. Frauda în asigurări Selecția riscului Concept: • excluderea de către asigurător a posibilității de a prelua riscuri care să-i fie total nefavorabile. • refacerea cifrei de afaceri. Inspecția de risc Rol: • cuantificarea riscului sau evaluarea acestuia (probabilitatea de a se produce. caracteristici principale.). • eventuala cuprindere în asigurare a acestor riscuri se face în condiții tarifare deosebite. impactul financiar). • eliminarea riscurilor cu producere certă și a celor cu posibilitate excesiv de mare de producer. • atingerea capacităţii de producţie. 5. • confirmarea acurateţei datelor declarate de asigurat în faţa asigurătorului. Selecţia riscului. carte de identitate pentru asigurările CASCO.

38 .). • oportunitatea. verificarea expunerii la riscurile asigurate prin contract. un producător sau un consumator pentru a obține un câștig financiar. Frauda în asigurări Concept: • o înșelăciune deliberată comisă împotriva sau de către un asigurător. • agenții de asigurare. adăugiri.• • verificarea eventualelor îmbunătățiri aduse bunului (reparații capitale. Trăsături caracteristice: • presiunea. • alte persoane implicate: medici. Făptuitori posibili: • consumatorul de asigurare. experți. modificări etc. • asiguratorul. • raţionarea. avocați. • act deliberat care constă într-o reprezentare defectuoasă a elementelor de fapt care determină decizia de a încheia o asigurare.

regulamentelor și procedurilor. este inacceptabilă. sau a crea o apariție a conflictului de interse dintre activitățile personale și cele ale companiei. corectă și clară a clienților asupra contractelor de asigurare. neacceptarea de cadouri personale sau servicii care ar putea conduce la obligații. a prețurilor produselor. mita. indiferent de forma ei. menținerea de relații integre cu clienții. 39 . a condițiilor contractuale și a riscului. colegii.III. evitarea oricărui contact care poate conduce la a sugera. concurența. ETICA ÎN ASIGURĂRI Elemente de etică în asigurări Coordonate comportamentale respectarea legilor. evitarea afacerilor cu oameni care sunt implicați în afaceri ilegale sau considerate lipsite de etică. evitatarea folosirii oricărei informații interne în tranzacții în interes propriu. procesarea cu grijă a informațiilor referitoare la clienți și obligația de păstrare a confidențialității informației. informarea detaliată.

.factor determinant pentru diminuarea corupţiei.IV.asigură apărarea drepturilor consumatorilor.diminuează riscul punerii în pericol al civilizaţiei umane. . . . Principiile directoare privind protecţia consumatorilor Protecţia consumatorului: .joacă rolul de regulator al economiei. . .dreptul de a allege.dreptul la informare. Protecția Consumatorului Drepturile fundamentale ale consumatorului: . Mix-ul de politici privind protecţia consumatorului PROTECŢIA CONSUMATORULUI AUTOPROTECŢIE PROTECŢIE PROTECŢIE INDIVIDUALĂ PROTECŢIE DIRECTĂ PROTECŢIE ASOCIATIVĂ (CONSUMATOR ACTIV) PROTECŢIE INDIRECTĂ 40 .dreptul de a fi auzit. .promovează şi consolidează concurenţa loială pe piaţă.dreptul la siguranţă. IMPLICAŢII ALE LEGILOR ACTIVITĂŢII DE ASIGURARE SPECIALE ASUPRA 1.

control. organ de specialitate al administraţiei publice centrale. informarea şi educarea consumatorilor şi întărirea capacităţii decizionale. studii şi teste comparative privind calitatea produselor şi serviciilor.primul act care a statuat drepturile consumatorilor. . . ANPC – obiective: . educare consumatori . comerţ şi mediul de afaceri.coordonarea ministrului pentru IMM-uri. . proceduri privind desfăşurarea activităţii de protecţie a consumatorilor. sprijin asociaţii de consumatori.Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor . informare. .coordonarea ministrului pentru IMM-uri. astfel încât aceasta să devină calea principală de protecţie.HG 755/2003 .OG 18/1992 – autonomia OPC. măsuri de conformare. .protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte şi promovarea bunelor practici comerciale. rezolvare sesizări.armonizarea protecţiei directe a statului cu cea oferită de formele de protecţie asociativă pentru apărarea drepturilor consumatorilor.HG 284/2009 . informare guvern şi alte organe interesate.OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor .OUG 2/2001 .Evoluţia preocupărilor instituţionale în România .eficientizarea activităţii statului în materie de protecţie directă şi indirectă a consumatorilor prin cercetarea pieţei.organizarea ANPC. Turism şi Profesii Liberale. Comerţ. propunere / avizare acte normative în domeniu. . ANPC – competenţe: elaborarea strategiei în domeniu. în subordinea Guvernului. 41 - . participare la programe interne şi internaţionale în domeniu . contravenţii.reglementează înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).stimularea capacităţii de autoprotecţie individuală şi asociativă a consumatorilor.prima autoritate de supraveghere în materie. . . . consiliere.HG 748/2007 .

• sesizarea asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi organelor administraţiei publice asupra încălcării drepturilor şi intereselor lor. • exonerarea de la plata serviciilor nesolicitate şi neacceptate. Drepturile consumatorilor: • libertatea de decizie. • apărarea şi asigurarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice împotriva unor practici abuzive. Obligaţiile operatorilor din sistem: • să pună pe piaţă numai servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate. inclusiv cele privind caracteristicile calitative. precum şi cele specifice desfăşurării activităţii. • să asigure condiţiile stabilite de producător. • refuzul clauzelor abuzive sau care pot induce practici abuzive. de actele normative în vigoare. a cuantumului plăţii serviciilor. • să răspundă pentru prejudiciul actual şi cel viitor cauzat de serviciul defectuos prestat. • redactarea clară şi precisă a clauzelor contractuale. • informarea lor completă despre caracteristicile esenţiale ale serviciilor. • să nu folosească practici comerciale abuzive. • despăgubiri pentru daunele provocate de serviciile neconforme faţă de contract. în prealabil.OG 21/1992 – prevederi specifice asigurărilor Obligaţiile prestatorilor de servicii: • să presteze servicii care nu afectează interesele economice ale consumatorilor. • să se comporte în mod corect în relaţiile cu consumatorii. preţul sau tariful. • să respecte condiţiile prescrise sau declarate şi clauzele prevăzute în contracte. Statul protejează cetăţenii/consumatorii prin: • cadrul necesar accesului neîngrădit la servicii. • stabilirea cu exactitate. • participarea cetăţenilor la fundamentarea şi luarea deciziilor ce îi interesează în calitate de consumatori. 42 . prezervarea acestuia.

înscrierea la vedere a elementelor de identificare şi caracterizare a serviciile oferite. • redactate într-o formă clară. uşor de citit. corectă şi precisă asupra caracteristicilor esenţiale ale serviciilor ofertate. Ordinul nr. . • sub semnatura de confirmare a clienților. • în limba română. numărul de ordine din Registrul asigurătorilor. momentul începerii/încetării contractului de asigurare.. Informații furnizate înainte de încheierea contractului: • informații despre asigurător: denumire. adresa sediului social/a sucursalei/agenției la care se încheie contractul de asigurare. precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare. • într-o altă limbă la cererea în scris a clientului. formă juridică. accesibilă și exactă. modalitățile de executare/suspendare/îincetare. comisioane. introducerea şi perceperea de noi taxe. comercializarea produselor şi prestarea serviciilor se fac în locuri şi în spaţii autorizate.preţurile şi tarifele trebuie indicate în mod vizibil şi într-o formă - - neechivocă. • informații despre contractul de asigurare: definirea fiecărui eveniment asigurat. prejudiciile cauzate consumatorului prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract se repară în termen de maximum 15 zile de către furnizorul de servicii financiare. modalitatea și termenele de plată a primelor de asigurare. conform reglementărilor legale în vigoare. 23/2009 Pune în aplicare Normele CSA privind informațiile pe care asiguratorii și intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienților. a indemnizației de asigurare. . modalitățile și 43 . costurile aferente acordării şi derulării contractului în privinţa cărora consumatorul nu dispune de libertate de alegere sunt menţionate obligatoriu în contract (nu în condiţiile generale de afaceri ale furnizorului de servicii financiare sau în lista de tarife şi comisioane). Modalitatea de furnizare a informațiilor: • în scris. tarife. speze bancare sau orice alte costuri care nu au fost menţionate în contract sunt interzise.dreptul consumatorilor la o informare completă.

• proiecţiea evoluţiei detaliate a contractului. cuprinzând cel puţin: definiţii. Informații suplimentare aferente contractelor de asigurare de viață: • definirea fiecarui beneficiu și a clauzelor opționale/suplimentare. a primelor plătite. benchmark (standard de referinţă pentru performanţă). informații despre perioada de grație. deductibilitatea fiscală a primelor de asigurare. a valorii contului (sau a contului de participare la profit. trei scenarii de performanţă a randamentelor (0%. pesimist. Informaţii în timpul derularii unui contract de asigurare: • modificarea denumirii asigurătorului. existenţa Fondului de garantare. respectiv suplimentar). costurile de administrare. • o declinare a responsabilităţii referitoare la garantarea unor performanţe viitoare bazate pe realizările anterioare. nivelul până la care acestea sunt garantate pentru fiecare an de asigurare. legea aplicabilă. • modalitățile de calcul și de distribuție a bonusurilor și a sumelor reprezentând participarea la profit (dacă este cazul). pe baza determinării profilului de risc al clientului). optimist). după caz). definirea unităților de care sunt legate beneficiile pentru asigurările de viață și anuități legate de fonduri de investiții. procedurile de soluționare a eventualelor litigii. garanţiile asigurătorului (dacă există). • natura activelor. limite pe clase de active din care să reiasă profilul de risc. 44 . politica de investiţii. • prospectul fondului de investiţii în care vor fi investite primele de asigurare. a adresei sediului social/sucursalei sau agenției. • simularea evoluției valorii contului contractantului. evoluţia valorii de răscumpărare. nivelul şi structura taxelor. sumele asigurate reduse. • analiza nevoilor financiare ale clientului pe baza «Formularului de analiză a nevoilor clienţilor» (recomandare scrisă privind tipul contractului de asigurare şi fondul de investiţii. • informații despre primele aferente fiecărui beneficiu (principal. • valoarea de răscumparare totală. evoluţia sumei asigurate. precum și a valorii de răscumparare totale la sfârșitul fiecărui an de asigurare. cuprinzând: detaliile persoanei asigurate şi ale poliţei. a sumei asigurate reduse.termenele de plată a indemnizațiilor de asigurare. a formei juridice. durata de investiţie minimă recomandată.

• numărul de înregistrare din Registrul intermediarilor în asigurări. Informații furnizate clienților de către intermediarii în asigurări (agenţi de asigurare. • denumirea asigurătorilor pentru care este autorizat să intermedieze fiecare clasă de asigurare. asistenţii în brokeraj. în concordanţă cu cerinţele formulate de clienţi în mandatul de brokeraj. • dreptul clienţilor de a solicita și alte informații referitoare la contractul de asigurare. • împuternicirea din partea asigurătorilor privind dreptul de colectare a primelor. • procedurile de solutionare pe cale amiabila a eventualelor litigii dintre clienti si brokerii de asigurare. subagenţi şi agenţi de asigurare subordonaţi): • autorizaţia valabilă. şi de emitere a documentelor de asigurare în numele acestuia. respectiv contractul de agent.• orice modificare a condițiilor contractului de asigurare sau al legii aplicabile acestuia. • clasele de asigurări pentru care intermediază contracte de asigurare. scrisă. de plată a despăgubirilor. modalitățile de verificare a acestei informații. brokerii în asigurări/reasigurări. Registrul personalului propriu al brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare sau Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi mijloacele de verificare a acestei informaţii. asistenţi în brokeraj. • procedurile de soluționare pe cale amiabilă a eventualelor litigii dintre clienți și agentul de asigurare. care îi dau posibilitatea să facă o recomandare fundamentată şi profesională. Informații furnizate clienților de către intermediarii în asigurări (brokeri de asigurare. 45 . din partea unui asigurător. • codul unic de agent. • denumirea şi sediul social. • dacă informaţiile despre contractul de asigurare propus clientului sunt furnizate în baza studiului condiţiilor unui număr suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piaţă. brokeri în asigurări/reasigurări): • numărul de înregistrare din Registrul brokerilor de asigurare. • informații despre situația bonusurilor și a sumelor reprezentând participarea la profit (la fiecare aniversare a contractului).

premise . al funcţionării democraţiei şi a statului de drept.trecerea la documentul numeric (flexibilitate. .consecinţe importante în plan politic.Directiva 95/46/EC: • reglementează cadrul juridic general al protecţiei datelor personale la nivelul UE. 46 . sporind nevoia de comunicare. . . Societatea informaţională . familială şi privată.dezvoltarea unor capacităţi mari de stocare.creşterea interdependenţei la nivel global. • obligaţia autorităţilor publice de a respecta şi ocroti acest drept.progresele din ingineria lingvistică şi facilitarea dialogului om-maşină. .un nou model de dezvoltare economică şi socială.Legea nr. . .implicaţii .dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa: Coordonate legislative .creşterea complexităţii mediului socio-economic. 677/2001: • scopul declarat . reducere costuri). maleabilitate. . . la preţuri de stocare şi de transport atractive. . . .generalizarea muncii cu calculatorul.noi aspecte vizând drepturile fundamentale ale omului. sporind nevoia de cunoaştere.respectarea prevederilor constituţionale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.2.sporirea investiţiilor în sectorul de cercetare. Protecţia Datelor Personale Societatea informaţională . . • transpune acquis-ul comunitar în materie.Constituţia României: • dreptul la viaţa intimă.diseminarea explozivă a informaţiilor.

• colectate în scopuri determinate. iar datele rămân anonime. • transformate în date anonime şi stocate exclusiv în scopuri statistice. • exacte şi. fără a prejudicia interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate. • prelucrare în scopuri statistice. de cercetare istorică sau ştiinţifică. cu condiţia ca operatorul iniţial să garanteze faptul că prelucrările ulterioare au scopuri similare celor în care s-a făcut prelucrarea iniţială. • existenţa unui contract/antecontract la care persoana vizată este parte. • transferate unui alt operator. pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate. • existenţa unei dispoziţii legale. actualizate. • adecvate. • destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor.Legea nr. 677/2001 Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie să fie: • prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale. dacă este cazul. Informaţii furnizate de operator persoanelor vizate (obligatoriu): • identitatea operatorului. • stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi în care vor fi ulterior prelucrate: Condiţii pentru prelucrarea de date cu caracter personal : • consimţământul persoanei vizate. • scopul în care se face prelucrarea datelor. • îndeplinirea unei obligaţii legale a operatorului. 47 . de cercetare istorică sau ştiinţifică. La încheierea operaţiunilor de prelucrare datele cu caracter personal vor fi: • distruse. Condiţii de prelucrare a codului numeric personal • consimţământul expres al persoanei vizate. explicite şi legitime. • interesul legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele. • date obţinute din documente accesibile publicului.

şi consecinţele refuzului. • dezvăluirii sau accesului neautorizat. • destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor. de opoziţie. • categoriile de date care fac obiectul prelucrării. • dacă statul către care se intenţionează transferul asigură un nivel de protecţie adecvat. Alte prevederi . . • oricărei alte forme de prelucrare ilegală. • informaţii privind originea datelor. de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului. • orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere. • scopurile prelucrării.obligaţia de notificare a autorităţii de supraveghere înainte de efectuarea oricărei prelucrări asupra datelor cu caracter personal. dacă este cazul. Informaţii furnizate de operator persoanelor vizate (la cerere): • confirmarea faptului că datele care le privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.condiţii de transfer către un alt stat de date cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrări sau sunt destinate să fie prelucrate după transfer: • dacă nu se încalcă legea română. • modificării. . 48 . • principiile mecanismului de prelucrare automată a datelor. • drepturile prevăzute de lege pentru persoana vizată (acces.obligaţia operatorului de a aplica măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva: • distrugerii accidentale sau ilegale. condiţii de exercitare. intervenţie asupra datelor. • dreptul de intervenţie asupra datelor. de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere. . • pierderii. • posibilitatea de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.respectarea instrucţiunilor operatorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către persoanele împuternicite.• caracterul obligatoriu al furnizării datelor. opoziţie) şi modul de exercitare.

informarea publică privind obligaţiile şi procedurilor legale în materie.Adâncirea interdependențelor între economiile naționale. în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi cu libera circulaţie a acestor date. . . în special a dreptului la viaţă intimă. Atribuţii ANSPDCP . 102/2005.Supraveghere instituţională . 3.gestionarea registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal (registru public) .Temei legal-Legea nr. 49 . dezvoltarea economiei mondiale. familială şi privată.Autoritate publică cu personalitate juridică. • ştergerea parţială ori integrală a datelor prelucrate.Obiectiv: apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice. . .soluţionarea plângerilor.autorizarea prelucrărilor de date în situaţiile prevăzute de lege. • intentarea de acţiuni în justiţie. .dispunerea de sancţiuni în cazul încălcării dispoziţiilor legale: • suspendarea sau încetarea prelucrării datelor. . alinierea legislaţiei României la acquis-ul comunitar.controlul prealabil al operatorilor care prelucrează date cu caracter personal în cazul operaţiunilor susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile şi libertăţile persoanelor. .efectuarea de investigaţii (din oficiu sau la primirea unor plângeri sau sesizări). . • sesizarea organelor de urmărire penală. autonomă. .Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. sesizărilor sau cererilor petenţilor. .Consecinţe: a. . Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi a Finanţarii Actelor de Terorism Contextul apariţiei problemei . .analiza notificărilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.Globalizarea accentuată a pieţelor lumii.

conversia sau transferul de bunuri în scopul de a disimula sau deghiza originea ilicită a acestora. tranzacţii comerciale false inserate în cadrul unei afaceri legale.b. transferurile dintr-un cont în mai multe conturi aflate în alte ţări şi redirecţionarea ulterioară dinspre acele ţări.Tehnici de disimulare a originii ilicite a veniturilor: supraevaluarea preţului bunurilor. viteza . secretul. poliţele de asigurare. precum economia subterană sau corupţia. pentru ca apoi să li se dea o aparentă provenienţă justificată legal şi economic. Spălarea banilor – concept . necesitatea reciclării acestor fonduri. . finanțe. metoda împrumutului returnat. f. proliferarea crimei organizate. complexitatea.circulaţia rapidă a valorilor. administrație. d. 50 . liderii lumii interlope (operatorii implicați în spălare de bani) pot controla/ influența sectoare importante din economie.ansamblul de tehnici şi metode economice şi financiare prin care banii sau alte bunuri obţinute din activităţi ilicite. sunt desprinse de originea lor. prin: împărţirea fondurilor în mai multe tranzacţii.tranzacţia cu valori obţinute din infracţiuni trebuie să fie asemănătoare altor tranzacţii legale. plata unor prime mai mari decât cele normal datorate şi solicitarea ulterioară ca rambursarea să fie făcută către o terţă persoană. Spălarea banilor – mecanism . viteza acestor operatiuni. creșterea volumului capitalurilor obținute în urma acestor activități. frauduloase. . . dezvoltarea crimei organizate transnaționale și a terorismului.Reguli de bază utilizate în spălarea banilor: anonimatul .operaţiunile de transformare a fondurilor obţinute ilicit în disponibilităţi monetare de provenienţă aparent legală. traficului de droguri şi de persoane. e. politică. prin schimbări frecvente ale beneficiarilor. c. în scopul investirii lor în economia reală. pentru a nu putea fi detectate.

51 .prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism. procesarea și analiza informațiilor financiare. Legislaţie europeană Directiva 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și a finanțării terorismului. 1889/2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate. relativ ușor de recunoscut): intrarea numerarului în sistemul financiar. trecerea numerarului peste frontiere. . procesarea și analiza cererilor de informații. Convenţia CE/2005 privind spălarea.Spălarea banilor . . atragerea mai multor fonduri. sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului.factor responsabil în procesul de implementare a regimului sancțiunilor internaționale.supravegherea. . Directiva 2006/70/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE în ceea ce privește definiția „persoanelor expuse politic” și criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela.primirea. scopul final nu este. . Convenţia a CE/2005 privind prevenirea terorismului. dar false – metodă eficientă pentru strângerea de fonduri. .Spălarea banilor şi finanţarea terorismului – mecanisme . - - Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) Atribuţii: . în mod obligatoriu. apelurile către comunitate. descoperirea. Regulamentul (CE) nr. de a solicita și colecta fonduri în diverse scopuri declarative. precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare desfașurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată. 1781/2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri. verificarea și controlul entităților raportoare care nu sunt supravegheate de o altă autoritate de supraveghere prudențială.Finanţarea terorismului (particularităţi): sursa de fonduri sau de finanțare este adesea “legitimă”.puncte vulnerabile (dificil de evitat de către cel care spală bani. transferurile în cadrul/și dinspre sistemul financiar.colectarea. Regulamentul (CE) nr.

000 euro. a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.raportul pentru transferurile externe în și din conturi pentru sume a cșror limită minimă este echivalentul în lei a 15.raportul privind operațiunile cu sume în numerar. . .000 euro. Tipuri de rapoarte .raportul de tranzacții suspecte.Atribuţii în materia spălării banilor: 52 .. în vederea îndeplinirii cu operativitate a activitatii sale specifice. în lei sau în valuta. Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor Comisia de Supraveghere a Asigurărilor .cooperarea cu autoritățile competente naționale și internaționale.

produse.solicită entităţilor supravegheate orice informaţii sau documente relevante. • identificarea şi urmărirea riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului proprii companiei. beneficiarul real al operaţiunii.informează ONPCSB atunci când din datele obţinute rezultă suspiciuni de spălare a banilor sau finanţare a actelor de terorism. Măsuri care trebuie instrumentate de entităţile componente ale pieței asigurărilor: • evaluarea continuă a politicilor şi procedurilor interne. . Atribute ale procedurilor interne în materie: 53 . Ordinul nr. 24/2008 modificat și completat prin Ordinul nr. • introducerea de reglementări privitoare la abordarea pe bază de risc a depistării şi prevenirii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism (trei niveluri de cunoaştere a clientelei) şi aplicarea măsurilor necesare pentru diferitele categorii de clienţi. .. Elemente de noutate impuse de modificările aduse la Legea nr. actualizarea lor pentru a le adapta noilor cerinţe legislative şi practicii.monitorizează operaţiunile cu instrumente financiare efectuate de aceste entităţi. 656/2002: • stipularea unor prevederi noi referitoare la persoanele expuse politic. în scopul de a identifica tranzacţiile suspecte.urmăreşte şi controlează entităţile pe care le supraveghează pentru a se asigura că îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare. servicii şi tranzacţii. .5/2011 pune în aplicare Normele CSA privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor. • dezvoltarea unui mecanism de identificare. verificare şi înregistrare a clienţilor şi a beneficiarilor reali. • evaluarea permanentă a activităţii clienţilor în scopul determinării clasei de risc.verifică procedurile şi/sau normele interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism emise de entităţile supravegheate şi poate solicita modificarea acestora. .

• răspunde pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite în aplicarea acestor norme. • identificarea şi cunoaşterea clientelei. verificarea contractantului și a beneficiarilor contractului de asigurare în lista persoanelor suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism. 54 . măsuri simplificate). complexităţii şi întinderii activităţii emitentului şi să fie adaptate la gradul de risc asociat categoriilor de clienţi şi la gradul de risc al produselor/ serviciilor oferite (măsuri standard. Numirea unei persoane responsabile (ofițer de conformitate) cu următoarele determinări şi atribuţii: • are acces la toate evidenţele şi documentele cu privire la clienţi şi operaţiunile efectuate pentru aceştia. Măsuri de supraveghere şi sancţiuni ce pot fi dispuse de către CSA: • solicitarea modificării normelor de cunoaştere a clientelei. • impunerea obligaţiei de aplicare a unor măsuri de cunoaştere a clientelei mai severe decât cele prevăzute în normele interne (măsuri standard sau măsuri suplimentare). • stabilesc mecanisme şi măsuri ce trebuie implementate.• includerea în sistemul de valori ale companiei şi în normele de conduită a angajaţilor a principiilor vizând prevenirea fenomenului în cauză. Obligaţii de cunoaştere a clientelei Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei • prevenirea folosirii instituţiei pentru desfăşurarea unor activităţi de spălare a banilor sau finanţarea actelor de terorism (verificare identitate. volumului. astfel încât să poată face dovada că emitentul administrează în mod eficient riscul de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. • este subordonat conducerii executive. în special prin sistemul de raportare. inclusiv la orice analiză pe care entitatea în cauză a efectuat-o. • să corespundă naturii.). stabilirea sursei veniturilor ș. • monitorizarea tranzacţiilor prin care se pot intermedia transferuri de fonduri ilicite.a. • cooperarea cu autoritatea de reglementare şi supraveghere şi cu organismele naţionale specializate în domeniu. • coordonează implementarea adecvată a politicilor si procedurilor interne emise în vederea aplicării normelor CSA.

atenţie sporită tranzacţiilor complexe. Exemple privind indicii de anomalie specifice activităţii de asigurare: 55 . inclusiv operaţiunilor care nu par să aibă un sens economic. .• solicitarea înlocuirii persoanelor responsabile pentru apariţia deficienţelor constatate.24 de ore.000 euro și tranzacții suspecte.000 euro. indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele. • sancționarea contravențiilor legate de încălcarea dispoziţiilor din normele în cauză. se constată că o operaţiune sau mai multe operaţiuni. .000 euro. • proceduri privind recunoașterea tranzacțiilor suspecte: analiza relaţiilor de afaceri şi a tranzacţiilor cu persoane din jurisdicţii care nu beneficiază de sisteme adecvate de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism. pentru: operaţiuni cu sume în numerar peste nivelul-limită reprezentând echivalentul a 15. neobişnuit de mari sau care nu se înscriu tipologiei obişnuite.30 de zile de la data primirii cererii – pentru datele şi informaţiile solicitate de către CSA şi ONPCSB. atunci când: se intră în posesia unei informaţii conform căreia printr-o operaţiune se urmăreşte spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism . care au fost efectuate în contul unui client. Obligaţii de raportare • tranzacții ce depășesc echivalentul a 15. prezintă indicii de anomalie pentru activitatea acestui client ori pentru tipul operaţiunii în cauză. Termene: . comercial ori legal.10 zile lucrătoare. pentru tranzacțiile suspecte. transferuri externe în şi din conturi pentru sume a căror limită minimă este 15.

folosirea la plata primelor pentru poliţele de asigurare a unor cecuri emise de terţe părţi. asigurarea unui transport de mărfuri al cărei beneficiar este o firmă de export dintr-o țară dintr-o țară cu un sistem legislativ incert sub aspectul reglementărilor privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului.cumpărarea de poliţe de asigurare de viaţă care necesită plata unor prime - - - - - - - mari şi care sunt contradictorii cu profilul economic al clientului şi cu capacitatea lui de a obţine venituri. semnarea de către acelaşi contractant a unor poliţe de asigurare de viaţă de acelaşi tip. Ordinul nr. clientul evită contactele directe cu angajaţii sau colaboratorii asigurătorului. clientul solicită ca prima operaţiune să se realizeze prin intermediul unui cont deschis în numele său la o instituţie de credit care nu este supusă unor cerinţe echivalente privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. cu utilizatori diferiţi (persoane angajate în cadrul societății). care dețin SRL-uri ca asociat unic și solicită încheierea asigurării de avarii și furt (cu valabilitate. asigurarea de risc financiar privind neplata ratelor unui credit luat de un IFN din România care are printre acționarii săi o persoană fizică dintr-o țară cu un sistem legislativ incert sub aspectul reglementărilor privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului. la o sumă foarte mare. după intrarea în valabilitate a poliței de asigurare. prin emiterea frecventă de mandate sau împuterniciri într-o manieră nejustificată.. cât și în afara ei) pentru un număr mare de autoturisme achiziționate în leasing. urmată de raportarea spargerii locuinței cu furtul bunurilor. atât în România. încheierea unei asigurări de viață de către un cetațean român având ca beneficiar un cetățean dintr-o țară cu un sistem legislativ incert sub aspectul reglementărilor privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului. care au beneficiari diferiţi. persoane din lumea interlopă.13/2009 56 . asigurarea unei locuințe împreună cu bunurile (bijuterii. luând în considerare zona de reşedinţă sau de desfăşurare a activităţii. clienţi care semnează poliţe sau plătesc prime brokerilor în zone neuzuale. tablouri) pentru care asiguratul nu are documente prin care să justifice proveniența. neexistând vreo legătură aparentă între terţa parte şi client. blănuri. documente de proprietate a bunului ce urmează a fi asigurat care prezintă urme de fals.

să elaboreze şi să aplice politici. de raportare. din momentul în care iau cunoştinţă despre existenţa situaţiei care impune înştiinţarea. să desemneze una sau mai multe persoane din cadrul personalului propriu.scop: punerera în aplicare de către entităţile autorizate de CSA a sancţiunilor internaţionale instituite prin OUG nr. . 57 .obligaţii pentru entităţile ce intră sub incidenţa supravegherii Comisiei: de a înştiinţa Comisia dacă au date şi informaţii despre persoane ori entităţi desemnate într-un act prin care sunt instituite sancţiuni internaţionale. de păstrare a evidenţelor. care să aibă responsabilităţi în aplicarea şi respectarea sancţiunilor internaţionale. asigurând instruirea corespunzătoare a personalului propriu şi a celui cu mandate. 202/2008. să raporteze Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor tranzacţiile prezumate ca fiind tranzacţii suspecte. pentru a preveni şi împiedica implicarea lor în operaţiuni suspecte de spălare de bani şi finanţare a actelor de terorism. proceduri şi mecanisme interne adecvate în materie de cunoaştere a clientului. de control intern.. evaluare şi gestionare a riscurilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful